Sunteți pe pagina 1din 17

MINISTERUL JUSTIIEI

OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVEN

 Citaii
 Comunicri
 Hotrri judectoreti
 Convocri
 Notificri
 Alte documente emise n cadrul procedurii
de insolven

Nr. 8571 - Mari, 03.05.2016

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8571/03.05.2016

SUMAR
Index firme supuse publicrii n Buletinul Procedurilor de Insolven

Judeul Brila .................................................................................................................................................................... 2


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 2
1. Societatea CEREPAN SRL ............................................................................................................................................ 2
Municipiul Bucureti ........................................................................................................................................................ 3
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea CEPECA CONSULTING CENTER SRL..................................................................................................... 3
2. Societatea ROMNETWORK SRL .................................................................................................................................. 4
Judeul Cluj ....................................................................................................................................................................... 5
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea SYNERGON MEDIA SRL ........................................................................................................................... 5
2. Societatea TRT SPEDITION SRL.................................................................................................................................. 7
Judeul Constana ........................................................................................................................................................... 11
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea DELI MOTORS EST SRL .......................................................................................................................... 11
2. Societatea ETSERO SRL.............................................................................................................................................. 12
Judeul Clrai .............................................................................................................................................................. 13
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea PRODINDPEST SRL.................................................................................................................................. 13
Judeul Dmbovia.......................................................................................................................................................... 13
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea NANDOS GRILL SRL ............................................................................................................................... 13
Judeul Mure ................................................................................................................................................................. 15
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea MODECO DISTRIBUTION SRL............................................................................................................... 15
2. Societatea SMARTCON SRL ...................................................................................................................................... 16
Judeul Sibiu ................................................................................................................................................................... 17
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 17
1. Societatea CONALPIN GROUP SA ............................................................................................................................ 17

Judeul Brila
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea CEREPAN SRL, cod unic de nregistrare: 18377985
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolven
Numr: 12129, data emiterii 27.04.2016
1.Date privind dosarul: 681/113/2016 Tribunal Brila - Secia a II-a Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal,
Judector sindic Daniela Vicol.
2.Arhiva/registratura instanei: Calea Clrailor nr.47, Brila, jud. Brila, tel.:0239613975, programul
arhivei/registraturii instanei 8-12.
3.Debitor: SC Cerepan SRL, cod de identificare fiscal 18377985, sediul social n sat Romanu, str. Agricultorilor nr.4,
jud. Brila, nr. de ordine n registrul comerului J09/122/2006.
4.Lichidator judiciar: Frangu Virgil - CII, cod de identificare fiscal 20666039, cu sediul n Brila, bd. Al. I. Cuza
nr.299, nr. de nscriere n tabloul practicienilor n insolven 1B0323, tel./fax: 0239612032, e-mail:
virgilfrangu2001@yahoo.com.
5.Subsemnatul: Frangu Virgil, n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Cerepan SRL, conform ncheierii nr.34
din data de 15.04.2016 pronunat de Tribunalul Brila - Secia a II-a Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal, n
dosarul 681/113/2016, n temeiul art.146 alin.(1) i art.147 alin.(1) i (2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8571/03.05.2016


prevenire a insolvenei i de insolven, notific
6.Intrarea debitorului n procedura simplificat de insolven avnd n vedere c: a fost aprobat cerea debitorului prin
care a solicitat intrarea n faliment, conform ncheierii nr.34 din data de 15.04.2016 pronunat n dosarul menionat mai
sus.
6.1.Debitorul SC Cerepan SRL are obligaia ca n termen de 10 zile de la deschiderea procedurii s depun la dosarul
cauzei documentele prevzute la art.67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de
insolven.
6.2.Creditorii debitorului SC Cerepan SRL, inclusiv cei care au nregistrat creane mpotriva debitorului n perioada de
observaie sau ulterior, n perioada de reorganizare i pn la deschiderea procedurii falimentului, trebuie s procedeze
la nscrierea la masa credal a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanei n condiiile urmtoare:
6.2.1.Termenul limit pentru nregistrarea cererii de admitere a creanelor asupra averii debitorului este 19.05.2016. n
temeiul art.114 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven, nedepunerea
cererii de admitere a creanei pn la termenul menionat atrage decderea din drepturi privind creana/creanele
deinute mpotriva debitorului.
6.2.2. Alte termene stabilite prin sentina de intrare n faliment:
Termenul limit pentru verificarea creanelor ntocmirea, afiarea i comunicarea tabelului preliminar al creanelor este
26.05.2016. Termenul limit pentru soluionarea eventualelor contestaii i afiarea tabelului definitiv al creanelor
01.06.2016. Se notific faptul c prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar situat n
Brila, bd. Al. I. Cuza nr.299, la data 31.05.2016, ora 12, avnd ca ordine de zi prezentarea situaiei debitorului,
desemnarea Comitetului creditorilor, confirmarea lichidatorului judiciar i a retribuiei acestuia. Termen de control
01.06.2016 ora 12 Tribunalul Brila.
7. Deschiderea procedurii simplificate de insolven se notific Oficiului Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Brila.
Informaii suplimentare:
 n vederea nscrierii la masa credal este necesar s se completeze i s se transmit la Tribunal Cererea de nscriere
a creanei n tabelul preliminar cu respectarea dispoziiilor art.104 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenei i de insolven.  Cererea de nscrierea creanei n tabelul preliminar va fi nsoit de
documentele justificative ale creanei i actele care atest constituirea de garanii, n copii certificate.  Cererea de
nscriere a creanei i documentele care o nsoesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin pot pe adresa instanei, n
dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar i unul pentru a rmne la dosar, cu meniunea c
exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat n mod direct acestuia, prin pot.  Toate nscrisurile
depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi nsoit de dovada plii taxei judiciare de timbru
n sum de 200 lei. Restricii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspend toate aciunile judiciare sau
extrajudiciare pentru realizarea creanelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven).
Lichidator judiciar: Frangu Virgil
Municipiul Bucureti
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea CEPECA CONSULTING CENTER SRL, cod unic de nregistrare: 369343
Convocare adunare creditori
Numr: 288, Data emiterii: 29.04.2016
1. Date privind dosarul:
Numr dosar: 8558/3/2016
Tribunal Bucureti - Secia a VII-a Civil
Termen:13.05.2016
2.Arhiva/registratura instanei: Adresa: Bd. Unirii, nr. 37, sector 3, Bucureti
Programul arhivei/registraturii instanei: luni-vineri: 9.30- 14.00
3.Debitor: SC CEPECA CONSULTING CENTER SRL
Cod de identificare fiscal: 369343
Sediul social: Bucureti, Bd. Natiunile Unite, nr. 5, bl. 110, sc. 2, parter, sector 5
Numr de ordine n registrul comerului: J40/4367/1991
4.Creditori:
DIRECTIA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI
PORSCHE BANK ROMANIA SA
ENGIE ROMANIA SA
5.Lichidator judiciar: CAPITAL EXPERT IPURL
Sediul social: Bd. Corneliu Coposu nr 3, bl 101, sc 2, et.3, ap 24, sector 3, Bucureti
Numr de nregistrare n Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R.: RFO II-0465; Tel/Fax:021/3203217.E-mail:
capitalexpert@yahoo.com
Nume i prenume reprezentant lichidator judiciar persoan juridic: MOISE DANIELA
5. Subscrisa: CAPITAL EXPERT I.P.U.R.L., n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC CEPECA
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8571/03.05.2016


CONSULTING CENTER S.R.L, conform Incheierii din data de 11.03.2016 pronunat de Tribunalul Bucureti Sectia
a VII- a Civil n dosarul nr. 8558/3/2016, n temeiul art. 48 i urmatoarele din Legea 85/2014, convoac adunarea
creditorilor debitorului: SC CEPECA CONSULTING CENTER S.R.L
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar CAPITAL EXPERT I.P.U.R.L.
Adresa: Bucureti, B-dul Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101, sc. 2, et.3, ap. 24, sector 3
Data (ziua/luna/anul): 05.05.2016
Ora: 1200
Creditorii pot fi reprezentai n cadrul adunrii prin mputernicii, cu procur special autentica sau, n cazul creditorilor
bugetari i a celorlalte persoane juridice, cu delegaie semnat de conductorul unitii.
Creditorii pot vota i prin coresponden. Scrisoarea prin care se exprim votul, semnat de creditor, semntura fiind
legalizat de notarul public ori certificat i atestat de un avocat, sau nscrisul n format electronic, cruia i s-a
incorporat, ataat ori asociat semntura electronic extins, bazat pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice
mijloace pana n ziua fixat pentru exprimarea votului.
Ordinea de zi:
1. Confirmarea lichidatorului judiciar i stabilirea remuneratiei acestuia;
2. Desemnarea Comitetului Creditorilor i a Presedintelui acestuia;
3. Discutarea i aprobarea potrivit art. 57 din legea 85/2014 a ofertei financiare propusa de lichidatorul judiciar n suma
de 3.100 lei/luna exclusiv TVA, i a onorariului procentual din valorificarea bunurilor i incasarea creantelor n
cuantum de 5%, exclusiv TVA.
INFORMAII SUPLIMENTARE:
Pentru alte informaii suplimentare, v putei adresa lichidatorului judiciar, la urmatoarele numere de telefon
021.320.32.17, 0723.246.778, e-mail: capitalexpert@yahoo.com, persoana de contact: MOISE DANIELA.
Capital Expert I.P.U.R.L.
Prin reprezentant Moise Daniela
2. Societatea ROMNETWORK SRL, cod unic de nregistrare: 13123706
Raportul
lichidatorului judiciar intocmit in conformitate
cu art. 97 din legea 85/2014 pentru debitorul
SC Romnetwork SRL
Nr. 145/20.04.2016
DATE PRIVIND DOSARUL
1. Numr dosar 2607/3/2016
Tribunal Bucureti - Secia a VII - a Civila
Termen: 13.05.2016
2. Debitor: SC ROMNETWORK SRL. Cod de identificare fiscal 13123706. Sediul: Bd. Unirii nr. 70, bl. J4, sc. 3, et.
8, ap. 92, sector 3, Bucureti. Numr de ordine n registrul comerului J40/5729/2000. Obiect de activitate: 4531 Lucrri de instalaii electrice.
3. Lichidator judiciar: AMD GRUP EXPERT SPRL Cod de identificare fiscal RO20606452, sediul: Axinte Uricariul
nr. 8 et. 4 apt. 16 sect. 1 Bucureti, numr de nscriere n tabloul practicienilor n insolven RFO II-0011. Tel/Fax:
311.97.87. E-mail: amdgrupexpert@yahoo.com. Nume i prenume reprezentant lichidator judiciar persoan juridic:
MARINESCU DUMITRU.
4. Subscrisa: AMD GRUP EXPERT SPRL, n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC ROMNETWORK SRL,
conform Sentintei civile nr. 1741/11.03.2016, pronuntata de Tribunalul Bucureti, secia a VII - a Civila, n dosarul
2607/3/2016 n temeiul art. 64 i 97 din Legea 85/2014, depunem prezentul raport:
ANALIZA CAUZELOR INSOLVENTEI SI A PERSOANELOR RESPONSABILE
Urmare a indeplinirii atributiilor stabilite de Instanta, am examinat situatia de fapt a SC ROMNETWORK SRL
concluzionand:
- debitoarea nu functioneaza la sediul declarat la ORCB i n prezent nu mai desfasoara activitate;
- debitoarea, asociatii i adminsitratorul, desi au fost notificati (notificarea pentru debitoare nu a fost returnata pana n
prezent, iar notificarea pentru asociatul JOSEPH DAN DEACONN a fost receptionata), notificarea a fost publicata n presa
i n BPI, nu au pus la dispozitie documentele prevazute de art. 67 alin. 1 i nu le-au depus n dosarul cauzei n conditiile
art.74 din lege;
- debitoarea se afla n insolventa pe o perioada mai mare de 90 de zile, deoarece nu si-a achitat obligatiile fata de
Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucureti n reprezentarea Administratiei sector 3 a Finantelor
Publice, a carei creanta este certa, lichida i exigibila.
- corespondenta adresata asociatului JOSEPH DAN DEACONN la domiciliul acestuia a fost receptionata.
Avand n vedere faptul ca nu au fost prezentate documentele contabile i nici situatia bunurilor i conturilor la banci,
am facut demersuri pentru analiza indicatorilor economici i de patrimoniu, pe baza bilanturilor i a situatiilor financiare
publicate de Ministerul Finantelor, constatand urmatoarele:
- societatea debitoare desi a fost infiintata n anul 2000, pe site-ul Ministerului de Finante nu figureaza ca ar fi depus nici un
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8571/03.05.2016


bilant contabil la organele fiscale abilitate de la infiintare pana n prezent.
Pana n prezent nu s-au constatat bunuri i nici fapte care sa aiba incidenta cu dispozitiile art. 138 alin. 1 lit. a-g i si n lispa
documentelor financiar contabile suntem n imposibilitatea formularii unei astfel de cereri. In acest sens vom notific:
creditorii n vederea formularii cererii n baza art. 169 alin. 1 lit. a-h din legea nr. 85/2014.
Lichidator judiciar, AMD Grup Expert SPRL
Marinescu Dumitru
Judeul Cluj
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea SYNERGON MEDIA SRL, cod unic de nregistrare: 26080402
Romania
Tribunalul Specializat Cluj
Calea Dorobanilor, nr. 2-4
Dosar nr. 246/1285/2016
Comunicare sentina civil nr. 984/2016
Ctre,
Creditor
Nr Peak Toys Distribution SRL-sediu ales - Cluj-Napoca, Calea Dorobanilor, nr. 21, ap. 14, Jude Cluj
Not: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesai www.curteadeapelcluj.ro seciunea Dosare i folosii
parola: ********. Avei obligaia de a nu divulga parola altor persoane. Accesnd numrul de telefon 0264.207.975
putei obine informaii referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru,
organizarea i programul instanelor.
Debitor
Nr Synergon Media SRL - Cluj-Napoca, B-Dul 21 Decembrie 1989, nr. 102, ap. 2, Jude Cluj
Not: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesai www.curteadeapelcluj.ro seciunea Dosare i folosii
parola: ********. Avei obligaia de a nu divulga parola altor persoane. Accesnd numrul de telefon 0264.207.975
putei obine informaii referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru,
organizarea i programul instanelor.
Nr Synergon Media SRL-administrator judiciar RTZ & Partners SPRL - Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 74-76, Jude
Cluj
ORC Cluj - Cluj-Napoca, str. Iailor, nr. 24, Jude Cluj
Judectoria Cluj-Napoca - Cluj-Napoca, Jude Cluj
Tribunalul Cluj - Cluj-Napoca, Jude Cluj
Curtea De Apel Cluj - Cluj-Napoca, Jude Cluj
Se comunic, alturat, copia Sentinei civile nr. 984/2016 pronunat la data de 18.04.2016 de ctre Tribunalul
Specializat Cluj n dosar nr. 246/1285/2016, privind pe debitoarea SC Synergon Media SRL, participanilor la
procedura insolvenei din dosarul menionat.
Grefier,
Felicia Brian
Romnia
Tribunalul Specializat Cluj
Dosar nr. 246/1285/2016
Cod operator date cu caracter personal 11553
Sentina Civil nr. 984/2016
edina public din data de 18.04.2016
Instana este constituit din:
Judector Sindic Alina Gabriela Nicolescu
Grefier Felicia Brian
Pe rol fiind examinarea cererii creditoarei SC Peak Toys Distribution SRL, avnd ca obiect deschiderea procedurii
simplificate a falimentului mpotriva debitoarei SC Synergon Media SRL, n conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2014.
La apelul nominal fcut n cauz, se prezint reprezentanta creditoarei, d-na avocat Kozocsa Mihaela, cu mputernicire
avocaial la dosar, lipsind debitoarea.
Procedura de citare este legal ndeplinit.
S-a fcut referatul cauzei, constatndu-se c cererea este legal timbrat.
Reprezentanta creditoarei arat c nelege s susin cererea de deschidere a procedurii falimentului debitoarei astfel
cum a fost formulat i nu are alte cereri de formulat n probaiune i nici excepii de invocat.
Judectorul sindic, avnd n vedere prevederile art. 31 i art. 6 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 i art. 131 din Noul Cod de
procedur civil, reine faptul c este competent general, teritorial i material s soluioneze prezenta cauz i
nemaifiind alte cereri de formulat i nici excepii de invocat constat cererea n stare de judecat i acord cuvntul
pentru dezbaterea cererii pe fond.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8571/03.05.2016


Reprezentanta creditoarei solicit admiterea cererii i s se dispun deschiderea procedurii insolvenei n form
simplificat fa de debitoare, constatnd c creana creditoarei este cert lichid i exigibil i desemnarea n calitate de
administrator judiciar a RTZ & Partners SPRL.
Judectorul sindic reine cererea de deschidere a procedurii insolvenei n form simplificat n pronunare
Judectorul sindic,
Delibernd, reine c prin cererea nregistrat la data de 04.03.2016 sub nr. de dosar 246/1285/2016, creditoarea SC
Peak Toys Distribution SRL a solicitat instanei s dispun deschiderea procedurii insolvenei debitoarei SC Synergon
Media SRL.
n susinerea cererii creditoarea a artat c n baza relaiilor comerciale derulate ntre pri, debitoarea datoreaz
creditoarei o crean n cuantum de 81771,69 lei, reprezentnd contravaloare marf livrat. Pentru dovedirea acestei
creane, creditoarea a depus la dosar contractul nr. 47/26.10.2015 i facturile fiscale emise n baza acestuia i rmase
neachitate. Creditoarea a precizat de asemenea c sunt ndeplinite condiiile prevzute de art. 5 pct. 20 din Legea nr.
85/2014, creanele fiind certe, lichide i exigibile i au trecut mai mult de 60 de zile de la data la care debitoarea a
ncetat plile.
n drept, au fost invocate dispoziiile Legii nr. 85/2014.
Cererea creditoarei a fost comunicat debitoarei n condiiile art. 72 din Legea nr. 85/2014.
Debitoarea nu a formulat ntmpinare fa de cererea de deschidere a procedurii insolvenei.
Analiznd cererea formulat de creditoare, judectorul sindic constat urmtoarele
n fapt, raportat la nscrisurile depuse de ctre creditoare n probaiune, judectorul sindic va reine c n cauz acestea
au fcut dovada unei creane certe, lichide i exigibile de mai mult de 60 de zile, care depete valoarea prag de 40.000
lei, stabilit de lege, depunnd n acest sens, att contractul ce st la baza creanelor pretinse, ct i facturile fiscale
emise n baza acestuia.
Potrivit art. 5 pct. 29 din legea nr. 85/2014 insolvena este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaz
prin insuficiena fondurilor bneti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide i exigibile, fiind prezumat relativ
atunci cnd debitorul, dup 60 de zile de la scaden, nu a pltit datoria sa fa de creditor.
De asemenea, potrivit art. 5 pct. 20 este creditor ndreptit s solicite deschiderea procedurii insolvenei creditorul a
crui crean asupra patrimoniului debitorului este cert, lichid i exigibil de mai mult de 60 de zile. Acelai text
stabilete c prin crean cert, se nelege acea crean a crei existen rezult din nsui actul de crean sau i din alte
acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dnsul. Creditorii vor putea solicita deschiderea
procedurii insolvenei doar n cazul n care, dup compensarea datoriilor reciproce, de orice natur, suma datorat
acestora va depi suma prevzut la pct. 72, respectiv 40.000 lei.
Cu privire la starea de insolven judectorul sindic va reine c aceasta este prezumat potrivit art. 5 pct. 29 din legea
nr. 85/2014 i nu a fost contestat de ctre debitoare.
Raportat la aceste considerente, urmeaz a se constata c debitoarea se afl n stare de insolven n sensul art. 5, pct. 29
lit. a din Legea nr. 85/2014, motiv pentru care, reinnd c cererea creditoarei ndeplinete condiiile prevzute de art.
70 din Legea nr. 85/2014, n temeiul art. 72 din Legea nr. 85/2014, va dispune deschiderea fa de debitoare a
procedurii insolvenei n forma general.
Avnd n vedere c n cauz s-a solicitat de ctre creditoare desemnarea unui anumit practician n insolven, n temeiul
art. 45, alin. 1 lit. d, coroborat cu art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, judectorul sindic va desemna n calitate de
administrator judiciar provizoriu RTZ & Partners SPRL, acesta urmnd a ndeplini atribuiile prevzute de art. 58 din
Legea nr. 85/2014, instrumentnd prezenta procedur de faliment n form general pn la eventuala sa confirmare sau
schimbare, n condiiile Legii nr. 85/2014.
Se va stabili n sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaia de a ntocmi i depune la dosar n termen de 40 de
zile de la deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor i mprejurrilor ce au dus la apariia strii de insolven a
debitoarei, cu menionarea persoanelor crora le-ar fi imputabil conform art. 64 lit. a din Legea nr. 85/2014.
n temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014 se va dispune n sarcina administratorului judiciar provizoriu efectuarea
notificrilor prevzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014.
Potrivit art. 76 din Legea nr. 85/2014 se va dispune comunicarea prezentei hotrri instanelor judectoreti n a cror
jurisdicie se afl sediul debitoarei i tuturor bncilor unde debitoarea are deschise conturi, aceast din urm obligaie
fiind n sarcina administratorului judiciar provizoriu.
n conformitate cu art. 101 din Legea nr. 85/2014, se va dispune n sarcina administratorului judiciar provizoriu
obligaia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, n termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii.
n temeiul art. 52 din Legea nr. 85/2014, judectorul sindic va dispune desemnarea administratorului special n vederea
reprezentrii intereselor asociailor.
n conformitate cu art. 82 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, se va stabili n sarcina debitoarei obligaia de a pune la
dispoziia administratorului judiciar provizoriu toate informaiile i documentele apreciate ca necesare cu privire la
activitatea i averea sa, precum i lista cuprinznd plile efectuate n ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii i
transferurile patrimoniale fcute n cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii.
Va dispune n sarcina administratorului judiciar obligaia de a depune raportul prevzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014
n termen de maxim 20 de zile de la data desemnrii sale, cu obligaia de a notific: creditoarea i debitoarea n cazul
formulrii unei propuneri de trecere a debitoarei n faliment n procedur simplificat i va fixa termen pentru
dezbaterea acestui raport pentru data de 09.05.2016, sala 102, ora 08.00.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8571/03.05.2016


n baza prevederilor art. 100, alin. 1, lit. b, c i d, coroborat cu art. 111 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, sub aspectul
termenului de depunere a contestaiilor, judectorul sindic va fixa termenul limit pentru nregistrarea cererilor de
admitere a creanelor asupra averii debitoarei la data de 26.05.2016, termenul de verificare a creanelor, de ntocmire i
publicare n BPI a tabelului preliminar de creane la data de 13.06.2016, termenul pentru depunerea contestaiilor fa
de tabelul de creane, cu privire la creanele i drepturile trecute, sau, dup caz, netrecute de administratorul judiciar n
tabelul preliminar de creane, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creane n BPI i termenul pentru
soluionarea eventualelor contestaii i pentru definitivarea tabelului de creane la 12.09.2016.
n temeiul art. 59 alin. 1 i 2 din Legea nr. 85/2014, judectorul sindic va dispune n sarcina administratorului judiciar
provizoriu obligaia de a depune lunar un raport cuprinznd descrierea modului n care i-a ndeplinit atribuiile,
justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente n
averea debitoarei, onorariul ncasat, cu precizarea modalitii de calcul al acestuia precum i, dac este cazul, stadiul
efecturii inventarierii, un extras al acestuia urmnd a fi publicat de ctre administratorul judiciar provizoriu n BPI.
Pentru aceste motive, n numele legii, hotrte:
Admite cererea formulat de creditor SC Peak Toys Distribution SRL, CUI 21817946, J12/2399/2007, cu sediul n Cluj
Napoca str. Maramureului, nr. 61, jud. Cluj, cu sediul procesual ales la Cab. Av. Kozocsa Mihaela, n Cluj Napoca bd.
Dorobanilor, nr. 21, ap. 14, jud. Cluj, n contradictoriu cu debitoarea SC Synergon Media SRL, J12/1826/2009, CIF
RO 26080402, cu sediul n Cluj Napoca bd. 21 decembrie 1989, nr. 102, ap. 2, jud. Cluj i n consecin:
Dispune deschiderea procedurii insolvenei n form general mpotriva debitoarei SC Synergon Media SRL.
Desemneaz n calitate de administrator judiciar provizoriu RTZ & Partners SPRL, care va ndeplini atribuiile
prevzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, instrumentnd prezenta procedur de insolven n form general pn la
eventuala sa confirmare sau schimbare, n condiiile Legii nr. 85/2014.
Stabilete n favoarea administratorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1.000 lei.
Stabilete n sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaia de a depune la dosar n termen de 40 de zile de la
deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor i mprejurrilor ce au dus la apariia strii de insolven a debitoarei,
cu menionarea persoanelor crora le-ar fi imputabil conform art. 64 lit. a din Legea nr. 85/2014.
Dispune n sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaia de a efectua notificrile prevzute de art. 99-100 din
Legea nr. 85/2014.
Dispune n sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, n
termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014, precum i a proceda la
ntocmirea i predarea raportului de evaluare a garaniilor, prevzut de art. 112 din legea nr. 85/2014.
Dispune desemnarea administratorului special n vederea reprezentrii intereselor asociailor.
Dispune comunicarea prezentei instanelor judectoreti n a cror jurisdicie se afl sediul debitoarei i tuturor bncilor
unde debitoarea are deschise conturi, aceast din urm obligaie fiind n sarcina administratorului judiciar provizoriu.
Stabilete n sarcina debitoarei obligaia de a pune la dispoziia administratorului judiciar provizoriu toate informaiile i
documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea i averea sa, precum i lista cuprinznd plile efectuate n
ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii i transferurile patrimoniale fcute n cei 2 ani anteriori deschiderii
procedurii.
Dispune n sarcina administratorului judiciar obligaia de a depune raportul prevzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 n
termen de maxim 20 de zile de la data desemnrii sale, cu obligaia de a notific: creditoarea i debitoarea n cazul
formulrii unei propuneri de trecere a debitoarei n faliment n procedur simplificat i fixeaz termen pentru
dezbaterea acestui raport pentru data de 09.05.2016, sala 102, ora 08.00.
Fixeaz termenul limit pentru nregistrarea cererilor de admitere a creanelor asupra averii debitoarei la data de
26.05.2016, termenul de verificare a creanelor, de ntocmire i publicare n BPI a tabelului preliminar de creane la data
de 13.06.2016, termenul pentru depunerea contestaiilor fa de tabelul de creane, cu privire la creanele i drepturile
trecute, sau, dup caz, netrecute de administratorul judiciar n tabelul preliminar de creane, de 7 zile de la publicarea
tabelului preliminar de creane n BPI i termenul pentru soluionarea eventualelor contestaii i pentru definitivarea
tabelului de creane la 12.09.2016.
Dispune n sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaia de a depune lunar un raport cuprinznd descrierea
modului n care i-a ndeplinit atribuiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor
cheltuieli efectuate din fondurile existente n averea debitoarei, onorariul ncasat, cu precizarea modalitii de calcul al
acestuia precum i, dac este cazul, stadiul efecturii inventarierii, un extras al acestuia urmnd a fi publicat de ctre
administratorul judiciar provizoriu n BPI.
Executorie.
Cu drept de apel n termen de 7 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj.
Pronunat n edin public, azi, 18.04.2016.
Judector Sindic,
Grefier,
Alina Gabriela Nicolescu
Felicia Brian
2. Societatea TRT SPEDITION SRL, cod unic de nregistrare: 27799547
Tribunalul Specializat Cluj
Calea Dorobanilor, nr. 2-4
Dosar nr. 957/1285/2015/a1
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8571/03.05.2016


Comunicare sentina civil nr. 710/2016
Ctre,
Reclamant
Nr Redresare Lichidare SPRL n calitate de lichidator judiciar al SC Trt Spedition SRL - Cluj-Napoca, Ploieti, nr. 18,
et. Demisol, ap. 1, Jude Cluj
Not: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesai www.curteadeapelcluj.ro seciunea Dosare i folosii
parola: ********. Avei obligaia de a nu divulga parola altor persoane. Accesnd numrul de telefon 0264.207.975
putei obine informaii referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru,
organizarea i programul instanelor.
Prt
Nr Cadar Gabriel Rzvan - Cluj-Napoca, Trotuului, nr. 3, Sc.2, et. 1, ap. 24, Jude Cluj
Not: Pentru a vizualiza unele documente din dosar, accesai www.curteadeapelcluj.ro seciunea Dosare i folosii
parola: ********. Avei obligaia de a nu divulga parola altor persoane. Accesnd numrul de telefon 0264.207.975
putei obine informaii referitoare la: dosare, acordarea ajutorului public judiciar, taxele judiciare de timbru,
organizarea i programul instanelor.
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Cluj
Adresa: Strada Iailor, nr. 24, Cluj, Cod Potal 400146
Se comunic, alturat, copia hotrrii civile nr. 710/2016 pronunat la data de 16.03.2016 de ctre Tribunalul
Specializat Cluj n dosar nr. 957/1285/2015/a1 privind debitoarea SC Trt Spedition SRL, spre comunicare
participanilor la procedura insolvenei din dosarul menionat, prin publicarea n Buletinul procedurilor de insolven.
Grefier,
Adina-Elena Adelean
Romnia
Tribunalul Specializat Cluj
Dosar nr. 957/1285/2015/a1
Cod operator date cu caracter personal 11553
Sentina Civil nr. 710/2016
edina public din data de 16 martie 2016
Instana este constituit din:
Judector Sindic: Alina Gabriela Nicolescu
Grefier: Adina-Elena Adelean
S-a luat spre examinare cererea formulat de reclamanta Redresare Lichidare SPRL, n calitate de lichidator judiciar
desemnat n cadrul procedurii debitoarei SC TRT Spedition SRL, mpotriva prtului Cadar Gabriel Rzvan, cauza
avnd ca obiect antrenarea rspunderii, conform art. 169 din Legea nr. 85/2014.
La apelul nominal efectuat n cauz, la a doua strigare a cauzei, se prezint reprezentantul lichidatorului judiciar
Redresare Lichidare SPRL, d-nul practician n insolven Puca Dan Tiberiu, lipsind prtul.
Procedura de citare este legal ndeplinit, att conform Codului de procedur civil, ct i prin Buletinul Procedurilor de
Insolven.
S-a fcut referatul cauzei, dup care instana constat c este competent general, material i teritorial s judece
prezenta cauz, raportat la dispoziiile art. 120 C.proc.civ., coroborat cu dispoziiile art. 41 i 169 din Legea nr. 85/2014.
Nefiind alte cereri de formulat i nscrisuri de depus, instana acord cuvntul pe fond.
Reprezentantul lichidatorului judiciar arat c susine cererea astfel cum acesta a fost formulat i solicit admiterea ei,
n sensul obligrii prtului la plata unei pri a pasivului societii debitoare SC TRT Spedition SRL n sum de 33.444
lei, pentru motivele artate pe larg n cuprinsul cererii
Judectorul sindic, n baza celor nvederate i a nscrisurilor existente la dosar, reine cauza n pronunare.
Judectorul sindic,
Delibernd, constat c prin aciunea nregistrat la data de 28.01.2016 sub nr. de dosar 957/1285/2015/a1, reclamantul
Redresare Lichidare SPRL, n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC TRT Spedition SRL, a formulat cerere de
stabilire a rspunderii personale mpotriva prtului Cadar Gabriel Rzvan, n calitate de administrator statutar
solicitnd judectorului sindic s dispun atragerea rspunderii personale patrimoniale a prtului, conform art. 169
alin. 1 lit. a, d din Legea 85/2014 i obligarea acestuia la plata pasivului n cuantum de 33.444 lei.
n motivarea aciunii, reclamanta a artat c societatea debitoare a fost constituit n anul 2010, de ctre asociaii Cadar
Gabriel Rzvan i Urmanczi Csaba, din care Cadar Gabriel Rzvan a deinut i funcia de administrator statutar.
Prin Sentin civil nr. 2799/21.0.2015 pronunata n edina publica din data de 21.10.2015. de ctre Tribunalul
Specializat Cluj n Dosarul nr. 975/1285/2015. la cererea creditoarei SC West Spki) Transcom SRL la sediul ales la SC
Urban i Asociaii SRL, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenei mpotriva debitoarei.
Lichidatorul judiciar Redresare Lichidare SPRL a procedat la notificarea debitoarei prin adresa nr. 2213/23.10.2015 la
sediul declarat din Cluj Napoca str. Ndel nr. 61 jud. Cluj cu scrisoare recomandata AR 49830013655 a fost returnat
cu meniunea avizat - lips de la adres.
Notificarea nr. 2213/23.10.2015 expediat prin pota cu scrisoare recomandata AR 49830013645 administratorului
statutar Cadar Gabriel Razvan la domiciliul declarat din Cluj Napoca str. Trotusului nr. 3. se.2. el. I ap. 24. jud. Cluj, a
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8571/03.05.2016


fost returnata cu meniunea - expirat termen de pstrare.
Lichidatorul judiciar a solicitat Direciei de Eviden a Persoanelor Cluj noua adres a prtului.
Prin adresa nr. 17364/04.12.2015 DEP Cluj a comunicat domiciliul actual a prtului care este acelai cu cel declarat la
Registrul comerului.
Pe Tabelul preliminar al creanelor mpotriva averii debitoarei, au fost nscrii 2 creditori, cu creane n sum total de
90.930,99 lei.
n vederea analizrii situaiei economico-financiare a societii debitoare, a fost accesat site-ul MEFP, unde s-au regsit
date privind indicatorii financiari nscrii n bilanul pentru anul 2012.
Urmare a analizrii indicatorilor financiari nscrii n bilanul la rezult urmtoarele:
- conform bilanului obinut de pe site-ul MF rezulta faptul ca debitoarea a efectuat transporturi rutiere cu mrfuri.
- debitoarea a deinut active circulante n valoare de 33.444 lei n perioada analizata, respectiv n anul 2012. din care
creane n cuantum de 31.450 lei i disponibiliti bneti n cuantum de 1994 lei:
- valoarea datoriilor ajungea la 58.881 lei;
- n anul 2012 debitoarea a ncasat venituri n cuantum de 72.902 lei;
- debitoarea nu a mai condus contabilitatea din anul 2012, an ncheiat pe pierdere.
Lichidatorul judiciar poate doar prezuma faptul c, paratul fie a ncetat activitatea n anul 2012, fie nu a condus
contabilitatea debitoarei dup 31.12.2012, n scopul folosirii activelor circulante n folosul su propriu sau a altor
persoane.
Nu se cunosc cauzele reale ale intrrii debitoarei n insolven, lichidatorul judiciar poate doar prezuma care sunt
principalele cauze i mprejurri.
Se apreciaz insa c administratorul statutar a folosit n folosul su propriu sau a altor persoane, activele circulante n
cuantum de 33.444 lei, active care apar n bilanul la 31.12.2012 i care nu au fost predate, fiind elemente incidente
prevederile art. 169 alin l, lit. a din Legea insolvenei.
Urmare celor prezentate, starea de insolven a debitoarei a fost cauzat de faptele administratorului statutar, prtul
Cadar Gabriel Rzvan, putnd fi antrenat rspunderea administratorului statutar, pentru suportarea unei parti din
pasivul acesteia ajuns n stare de insolven, ntruct acesta a determinat, prin faptele sale, ajungerea debitoarei n
aceasta stare.
Prtul nu a formulat ntmpinare fa de cererea de chemare n judecat nici nu s-a prezentat n faa instanei pentru ai exprima poziia procesual.
Analiznd actele i lucrrile dosarului judectorul sindic reine urmtoarele
Conform dispoziiilor art. 169 din Legea nr.85/2014, judectorul sindic poate dispune ca o parte din pasivul debitorului
persoan juridic ajuns n stare de insolven, s fie suportat de ctre membrii organelor de supraveghere din cadrul
societii sau de conducere, precum i de orice alt persoan care a cauzat starea de insolven a debitorului.
Cazurile de responsabilitate sunt limitate la comiterea faptelor prevzute n aliniatul 1 al art.169 lit.a-g. Natura juridic a
rspunderii membrilor organelor de conducere i control decurge din natura raporturilor dintre aceste persoane i
societate, fiind vorba de o rspundere civil, patrimonial, iar sursa obligaiei nclcate determin natura rspunderii, n
timp ce nclcarea unei obligaii decurgnd din contractul de mandat cuprins n actul constitutiv atrage rspunderea
contractual a administratorului, iar nclcarea unei obligaii legale atrage rspunderea delictual a administratorului.
n cazul n care administratorii ncalc dispoziiile prevzute de Legea nr.31/1990 sau alte legi incidente ori svresc n
exercitarea mandatului fapte de natur a crea prejudicii, suntem n prezena unei rspunderi civile delictuale. n situaia
n care administratorii nu-i ndeplinesc sau i ndeplinesc n mod necorespunztor mandatul ncredinat de acionari
prin actul constitutiv sau prin hotrrile adunrilor generale se va putea angaja rspunderea acestora pe trm
contractual.
n acest context, se impune a se reine c potrivit meniunilor nscrise n registrul comerului, prtul Cadar Gabriel
Rzvan are calitate de administrator statutar al societii debitoare.
Judectorul sindic va reine astfel, c sarcina acoperirii pasivului poate atribuit doar acelor administratori care se fac
vinovai de valorificarea capitalului ntreprinderii conform interesului personal, ori care, prin politica de gestiune
promovat, nu au urmrit protejarea interesului social, ci ocrotirea altor interese, n cauza de fa fiind vorba despre
Cadar Gabriel Rzvan n calitate de administrator statutar.
Astfel, reclamantul, lichidator judiciar al debitoarei TRT Spedition SRL i-a fundamentat aciunea raportat la situaia
economico-financiar a societii astfel cum aceasta era evideniat la data de 31.12.2012, respectiv pe mprejurarea
neinerii/nepredrii documentelor contabile ulterioare acestei date, n condiiile n care deschiderea procedurii
insolvenei a avut loc n anul 2015.
Antrenarea rspunderii membrilor organelor de supraveghere i conducere, presupune constatarea ndeplinirii unor
condiii, respectiv prejudicierea creditorilor, existena raportului de cauzalitate dintre fapt i prejudiciu i respectiv
culpa personal a celui fa de care se antreneaz rspunderea.
Prejudiciul creditorilor const n imposibilitatea ncasrii creanelor scadente din cauza ajungerii debitoarei n
insolven, definit de art. 3 ca fiind acea stare a patrimoniului debitoarei care se caracterizeaz prin insuficiena
fondurilor bneti disponibile pentru plata datoriilor exigibile. Constatarea strii de insolven constituie o condiie
pentru angajarea rspunderii, dat fiind faptul c are drept rezultat direct neplata datoriilor scadente fa de ctre creditori
i implicit prejudicierea acestora.
Referitor la raportul de cauzalitate textul legal, dispoziiile art.169 din Legea nr. 85/2014, impun condiia ca fapta
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8571/03.05.2016


membrilor organelor de supraveghere i conducere ori fapta oricrei alte persoane s fi contribuit la ajungerea societii
n stare de insolven, prejudiciind astfel societatea i indirect creditorii si.
Fapta trebuie s fi produs starea de insolven, respectiv ncetarea plilor.
Vinovia poate mbrca forma culpei sau a inteniei i trebuie s fi existat la data svririi faptei. n msura n care
culpa mbrac forma inteniei, unele din faptele enumerate constituie de altfel infraciuni.
Procedura de antrenare a rspunderii este reglementat de art.169 din Legea nr.85/2014. Rspunderea poate fi antrenat
pentru ntregul prejudiciu produs prin fapta svrit, prejudiciu ce se raporteaz la ntreaga mas a creditorilor.
Rspunderea administratorului este angajat n orice situaie n care contractul de mandat este nclcat printr-o fapt
culpabil.
Culpa administratorului se apreciaz dup tipul abstract culpa levis n abstracto, din aceste motive aflndu-se n faa
unei culpe prezumate de unde deriv i obligativitatea administratorului de a rsturna prezumia de culp, sarcina probei
aparinndu-i.
Judectorul sindic apreciaz c fapta prtului poate fi ncadrat n prev. art.169 lit. a din Legea nr. 85/2014, respectiv
c a folosit bunurile persoanei juridice n folosul propriu sau al unei alte persoane.
La baza formrii acestei convingeri, judectorul sindic a avut n vedere faptul c noiunea de bun trebuie interpretat n
sens larg, incluzndu-se aici orice obiect cu valoare economic, inclusiv creanele. Or, din analiza datelor financiare
avute la dispoziie de ctre lichidatorul judiciare rezult fr ndoial c la data de 31.12.2012 debitoarea figura cu
elemente patrimoniale constnd n disponibiliti bneti n cuantum de 1.994 lei, active circulante n cuantum de
33.444 lei, care nu au fost predate de ctre cei administrator lichidatorului judiciar, nici nu s-a justificat n vreun fel
situaia acestora i modul n care au fost utilizate/valorificate. Totodat rezult existena unor creane nerecuperate n
cuantum de 31.450 lei, de asemenea nejustificate.
Astfel fiind, n condiiile n care lichidatorului judiciar nu i-a fost predat niciun bun aparinnd debitoarei, nu au fost
predate documente nici oferite explicaii referitoare la activele nregistrare n contabilitate din care s rezulte c acestea
au fost folosite n interesul debitoarei, s-a apreciat de ctre lichidatorul judiciar c bunurile societii au fost folosite n
alt scop dect cel prevzut de lege. n egal msur, se impune a se sublinia c prtul nu a oferit aceste explicaii nici
n cursul soluionrii prezentei cereri, neprezentndu-se n faa judectorului sindic.
Utilizarea de ctre administratori a bunurilor i sumelor de bani aparinnd debitoarei n interes personal este fr
ndoial un factor determinant n ajungerea societii n stare de insolven, n condiiile n care la momentul respectiv
activele societii erau ntr-o valoare care putea acoperi datoriile pe care debitoarea le deinea.
Prtul nu a pus la dispoziia lichidatorului judiciar niciun document din care s rezulte c bunurile evideniate n
bilanul contabil depus la dosar au fost folosite n interesul debitoarei.
Aadar, fa de situaia relevat de actele contabile ale debitoarei, judectorul sindic apreciaz c atta timp ct au
existat i alte bunuri n patrimoniul debitoarei, iar la momentul deschiderii procedurii acestea nu mai existau n fapt,
prezumia c acestea au fost folosite n folosul personal sau al altei persoane este pe deplin justificat, iar fapta se
circumscrie disp. art. 169 lit. a din Legea nr. 85/2014.
n cazul n spe, n sarcina prtului a fost invocat de ctre lichidatorul judiciar i svrirea unor fapte reglementate
de art.169 lit. d din Legea nr.85/2014, respectiv inerea unei contabiliti fictive sau inerea contabilitii cu
nerespectarea dispoziiilor legale n materie ori dispariia unor documente contabile produs de administratorul statutar.
Judectorul sindic apreciaz c n sarcina prtului poate fi reinut fapta de a nu ine contabilitatea n conformitate cu
legea, n condiiile n care aceasta nu i-a predat lichidatorului judiciar documentele contabile astfel cum sunt ele
prevzute n art. 67 din Legea nr.85/2014. Mai mult dect att, instana apreciaz c atta timp ct, legiuitorul a neles
s sancioneze neinerea contabilitii n conformitate cu legea, cu att mai mult sancioneaz neinerea contabilitii.
Or, n cauz prtul se face vinovat de neinerea contabilitii anterior deschiderii procedurii, lista bunurilor debitoarei,
lista creditorilor i contul de profit i pierdere sunt determinate de lipsa acestora, ntruct nu s-a inut evidena contabil
la zi.
Judectorul sindic constat c prtului i revenea, n calitate de administrator statutar, obligaia de a duce la ndeplinire
contractul de mandat ce i-a fost ncredinat, administratorul fiind direct rspunztor de modul n care este inut
evidena contabil, obligaiile sale reieind cu claritate din disp. art.73 alin.1 lit.c i alin.2 ale Legii nr.31/1990, precum
i din disp. art.11 alin.4 din Legea nr.31/1990 republicat.
Totodat, conform prev. art. 10 alin.1 din Legea nr.82/1991 republicat, rspunderea pentru organizarea i conducerea
contabilitii revine administratorului, care are obligaia gestionrii societii respective.
n condiiile n care evidena contabil nu a fost inut sau nu a fost inut n conformitate cu legea, dup anul 2012,
exist o prezumie de culp, ntruct corecta inere a registrelor contabile este o obligaie stabilit n sarcina
administratorilor societii de Legea nr.31/1990, care n art.73 lit. c stabilete c administratorii sunt solidari
rspunztori fa de societate pentru existena registrelor cerute de lege i corecta lor inere, iar art.11 din Legea
nr.82/1991 a contabilitii republicat prevede c rspunderea pentru organizarea i conducerea contabilitii revine
administratorului.
Neinerea contabilitii n mod corect nu face posibil sesizarea dificultilor cu care se confrunt societatea i face
insesizabil starea de insolven care poate s apar la un moment dat, aspecte care ar fi nlturate n condiiile unei
contabiliti inute corect care ar permite administratorilor s ia msurile necesare pentru prentmpinarea unor astfel de
situaii.
n condiiile neinerii contabilitii n conformitate cu legea, se prezum existena unui raport de cauzalitate ntre fapta
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

10

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8571/03.05.2016


ilicit i prejudiciul produs care const n pasivul nregistrat n tabelul creditorilor, pasiv care, dat fiind natura
creanelor nscrise n tabelul definitiv i anume, creane bugetare, n condiiile inerii contabilitii societii debitoare,
putea fi substanial mai mic ntruct debitele principale nu ar fi atras penaliti i majorri de ntrziere.
Astfel, faptul c administratorul statutar nu a depus la dosar actele contabile solicitate de lichidatorul judiciar, creeaz
prezumia c prtul nu i-a ndeplinit obligaiile de inere a contabilitii conform legii.
Aa fiind, judectorul sindic apreciaz c n sarcina prtului poate fi reinut i svrirea faptei reglementate de
art.169 lit. d din Legea nr.85/2014, respectiv neinerea contabilitii n conformitate cu dispoziiile legale n materie,
fapt care a condus la producerea strii de insolven a debitoarei.
ntruct creditorii nu i-au recuperat nici mcar parial creanele astfel cum au fost nscrise n tabelul definitiv al
creditorilor, creane care reprezint prejudiciul cauzat acestora urmare a neachitrii debitelor, judectorul sindic va
dispune obligarea prtului Cadar Gabriel Rzvan, s plteasc suma de 33.444 lei, reprezentnd pasivul debitoarei SC
TRT Spedition SRL aflat n faliment n dosarul nr. 957/1285/2015 al Tribunalului Specializat Cluj.
Pentru aceste motive, n numele legii, hotrte:
Admite cererea de antrenare a rspunderii materiale formulat de lichidator judiciar Redresare Lichidare SPRL,
desemnat n cadrul procedurii debitoarei SC TRT Spedition SRL i, n consecin:
Oblig prtul Cadar Gabriel Rzvan, CNP 1880422125825 cu domiciliul n Cluj Napoca, str. Trotuului, nr. 3, sc.2, et.
1, ap. 24, jud. Cluj, s plteasc suma de 33444 lei, reprezentnd pasivul debitoarei SC TRT Spedition SRL aflat n
faliment n dosarul nr. 957/1285/2015 al Tribunalului Specializat Cluj.
Executorie.
Cu drept de apel n termen de 7 zile de la comunicare.
Cererea de apel se va depune la Tribunalul Specializat Cluj.
Pronunat n edina public din 16.03.2016.
Judector Sindic,
Grefier,
Alina Gabriela Nicolescu
Adina Elena Adelean
Judeul Constana
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea ROMSYS SRL, cod unic de nregistrare: 4800537
Proces verbal al comitetului creditorilor debitoarei SC Deli Motors Est SRL
Nr. 03/03.05.2016
1. Dosar nr. 6164/118/2015, Tribunalul Constana, secia a II-a Civil, Judector sindic:Cristina Belecciu;
2. Temeiul legal: art. 51, alin. 3 din Legea 85/2014;
3. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolven Grecu Nicola, sediul social: Constana, str. Olteniei, nr. 3133A, sc.A, et. 1, ap. 8, jud. Constana, CUI 32052911, Tel: 0721 255 076, fax: 0341 443 648, email:
cabinet@grecunicola.ro
Numr de nscriere n tabloul practicienilor n insolven: 1B 3887,
Nume i prenume reprezentant persoan juridic: Grecu Nicola;
4. Debitor: SC Deli Motors Est SRL, cu sediul social n Constana, bd. I.C. Brtianu, nr. 28, Hala Depozit, jud.
Constana, CUI 31504490, J13/872/2013.
Membrii comitetului creditorilor:

Nr. Crt.

Creditor

Observaii

A.J.F.P. Constana
Prezent - fax
bd. I.G. Duca nr. 18, Constana
Banca Transilvania SA
2.
Prin sucursala Constana, cu sediul n municipiul
Absent
Constana, Bdul Mamaia nr. 134, jud. Constana
S.C. Autonet Import SRL
3.
Prezent - email
Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr. 78, jud. Satu Mare
La data de 28.04.2016, ora 10:00, a fost convocat comitetul creditorilor debitoarei SC Deli Motors Est SRL la sediul
lichidatorului judiciar din Constana str. Olteniei, nr. 31-33A, sc.A, et. 1, ap. 8, jud. Constana.
Ordinea de zi:
1.Aprobarea Raportului final al lichidatorului judiciar privind debitoarea Deli Motors Est SRL
Comitetul creditorilor este legal constituit, fiind prezeni doi din cei trei creditori ai acestuia.
Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi:
-Creditorul bugetar, A.J.F.P. Constana, ne-a comunicat faptul c nu aprob raportul final al lichidatorul judiciar privind
debitoarea Deli Motors Est SRL ;
-Creditorul chirografar, Autonet Import SRL, aprob raportul final al lichidatorul judiciar privind debitoarea Deli
Motors Est SRL ;
Avnd n vedere voturile exprimate de cei doi creditori prezeni, lichidatorul judiciar constat c nu sunt ndeplinite

1.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

11

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8571/03.05.2016


condiiile art. 51, alin. 4 din Legea 85/2014: Deciziile comitetului creditorilor se iau cu majoritatea simpl din totalul
numrului de membri ai acestuia. i astfel, formuleaz urmtoarele
Concluzii:
Lichidatorul judiciar va proceda la convocarea adunrii generale a creditorilor, pentru data de 17.05.2016, ora 10:00 la
sediul su din Constana, str. Olteniei nr. 31-33A, sc.A, et. 1, ap. 8, jud. Constana, avnd ca ordine de zi:
-Aprobarea Raportului final al lichidatorului judiciar privind debitoarea Deli Motors Est SRL
Lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolven Grecu Nicola
2. Societatea ETSERO SRL, cod unic de nregistrare: 24162360
Depunere raport
Nr.516/03.05.2016
1. Date privind dosarul: Numr dosar 11404/118/2012, Tribunalul Constana, Secia a II-a Civil
2. Creditor: Direcia General a Finanelor Publice, cu sediul n loc. Constana, Bd-ul I.Gh. Duca, nr. 18, jude
Constana;
3.Debitor: SC Etsero SRL, CUI 24162360, avnd sediul social n mun. Constana, str. Ioan Rusu nr.49, bl. N2A, sc.B,
et.2, ap.25, jude Constana, numr de ordine n registrul comerului: J13/2425/2008
4. Administrator judiciar: As Insolv S.P.R.L. Cod de identificare fiscal: 23570019 cu sediul social: str. Decebal, nr. 75,
localitatea Constana, jude Constana. Numr de nscriere n tabloul practicienilor n insolven RSP 0340/22.02.2008.
Tel. mobil: 0721.241800, fax.: 0341/414.970. E-mail: asinsolvipurl@yahoo.com, Nume i prenume reprezentant:
Marius Dragomir
5. Subscrisa As Insolv S.P.R.L. Constana, n calitate de administrator judiciar al debitorului SC Etsero SRL, conform
prin ncheierea nr. 1385 din data de 23.10.2012, pronunat de Tribunalul Constana, Secia a II-a Civil, n dosarul nr.
11404/118/2012, n temeiul Legii nr.85/2006, public
Raportul administratorului judiciar privind propunerea de nchidere a procedurii de insolven mpotriva
debitoarei Etsero SRL n temeiul art.131 alin (1) din Legea 85/2006
Societatea Etsero SRL este o societate cu rspundere limitat, nfiinat n anul 2008, cu sediul social n mun.
Constana, str. Ioan Rusu nr.49, bl. N2A, sc.B, et.2, ap.25, jud. Constana, nmatriculat la Registrul Comerului
Constana sub nr. J13/2425/2008, avnd cod unic de nregistrare 224162360. Durata de funcionare este nelimitat.
Etsero SRL este autorizat s i desfoare activitatea economic, reprezentnd Transporturi rutiere de mrfuri.
Administrarea societii anterior deschiderii procedurii de insolven a fost asigurat de dl. Ene Adrian.
Societatea deine un capital social privat roman de 200 lei i un numr de 20 parti sociale, valoarea unei prti sociale
fiind de 10 lei avnd un asociat dup urmtoarea structur:
Ene Adrian deine un numr de 20 pri sociale i un procent de 100% din capitalul social al firmei cu o valoare a
prilor sociale de 200 lei;
La data de 23.10.2012, prin ncheierea nr. 1385 pronunat de Tribunalul Constanta n dosarul nr. 11404/118/2012, se
dispune deschiderea procedurii insolvenei. Totodat, se desemneaz, n mod provizoriu, n calitate de administrator
judiciar, pe practicianul n insolven As Insolv SPRL.
Notificarea privind deschiderea procedurii insolvenei a fost publicat n Buletinul Procedurilor de Insolven nr. 15997
din data de 09.11.2012.
In conformitate cu prevederile art. 66 alin.3 din Legea 85/2006, notificarea privind deschiderea procedurii insolvenei a
fost publicat n cotidianul Bursa".
n urma publicrii n ziar i n BPI a notificrii deschiderii procedurii insolvenei n form simplificat a debitoarei, au
formulat cereri de admitere a creanei urmtorii creditori:
- DGRFP GALATI-AJFP Constana, solicitnd nscrierea n tabelul preliminar de creane mpotriva debitoarei cu o
sum n cuantum de 6.016.565 lei;
- SPIT Constana solicitnd nscrierea n tabelul preliminar de creane mpotriva debitoarei cu o sum n cuantum de 62
lei.
n conformitate cu dispoziiile art. 66 alin. (1) din Legea 85/2006, aceste creane au fost supuse procedurii de verificare.
Administratorul judiciar s-a conformat dispozitiilor art. 72 din Legea 85/2006 i a ntocmit Tabelul preliminar de
creane mpotriva debitoarei Etsero SRL -tabel depus la Tribunalul Constanta i publicat n BPI nr. 377 din data de
09.01..2013.
Tabelul definitv al creanelor deinute mpotriva debitoarei a fost de pus de administratorul judiciar la dosarul cauzei i
publicat n BPI nr. 1342 din data de 24.01.2013.
Bunul mobil, respectiv autoturismul marca Honda Acord 4D a fost cesionat ctre o ter persoan n anul 2008, anterior
deschiderii procedurii insolvenei.
Raportul asupra cauzelor i mprejurrilor care au dus la insolvena debitoarei Etsero SRL a fost ntocmit de
administratorul judiciar n conformitate cu prevederile art.59 alin. 1 din Legea 85/2006, depus la dosarul cauzei i
publicat n Buletinul Procedurilor de Insolven nr. 14688/11.09.2013.
Creditorul DGRFP Galati prin AJFP Constana n calitate de creditor, a formulat cerere de antrenare mpotriva
administratorilor statutari ai societii debitoare, iar prin hotrrea nr. nr. 828/12.04.2016 pronunat n dosarul nr.
11404/118/2012/a1 aflat pe rolul Tribunalului Constana, s-a dispus respingerea aciunii.
Prin ncheierea nr. 1385 pronunat de Tribunalul Constanta n dosarul nr. 11404/118/2012, a fost stabilit onorariul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

12

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8571/03.05.2016


administratorului judiciar n cuantum de 3000 lei +10% din valoarea bunurilor lichidate i din recuperarea de creane.
Cheltuielile aferente procedurii sunt n cuantum total de 72 lei, reprezentnd:
-taxa eliberare certificat de stare materiala n cuantum de 12 lei, conform chitana serie/nr. CT WWM
475905/14.11.2012;
-60 lei, conform chitan seria PHAD nr. 0005830/12.11.2012.
Onorariul administratorului judiciar i cheltuielile aferente procedurii au fost acoperite n cursul procedurii.
AS Insolv SPRL, administrator judiciar al SC Etsero SRL
Judeul Clrai
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea PRODINDPEST SRL, cod unic de nregistrare: 6261706
S.C. Prodindpest s.r.l. n faliment, n bankruptcy, en faillite
CUI: 6261706; J51/691/1994
Sediu Social: Clrai, str. Pacii nr. 34, judeul Clrai
Lichidator judiciar: C.I.I. Harsescu Nicoleta
Calarasi, str. Stirbei Voda, bl. M18, sc. C, et. P, ap. 4, jud. Calarasi; Tel./Fax: 0242 332 788
Dosar nr. 3379/116/2011 (nr. n format vechi: 91/F/2011)
Catre, Tribunalul Calarasi
Referitor: Dosar nr. 3379/116/2011 (nr. n format vechi: 91/F/2011)
Debitor: SC Prodindpest SRL
Cabinetul Individual de Insolventa Harsescu Nicoleta cu sediul n Calarasi, str. Stirbei Voda, bl. M18, sc. C, et. P, ap. 4,
jud. Calarasi, n calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Prodindpest SRL numit prin Incheierea din data de
04.10.2011, pronuntata de Tribunalul Calarasi n dosar nr. 3379/116/2011 (nr. n format vechi: 91/F/2011), depune
urmatorul
Raport lunar martie 2016
Nr.:19/26.04.2016
Prin care aducem la cunostinta instantei faptul ca, pe parcursul lunii februarie 2016, lichidatorul judiciar a intreprins
urmatoarele:
in cadrul adunarii generale a creditorilor din data de 29.02.2016 au participat doi creditori respectiv, Karpi Expert
SRL i Agentia Pentru Finantarea Investitiilor Rurale, avand n vedere voturile trasmise a fost aprobata oferta de
cumparare depusa de dl. Draghici Vasile, pentru autoutilitara Fiat Ducato (CL03CNF), la pretul de 8.000 lei (TVA
inclus);
procesul verbal inregistrat cu nr.17/29.02.2016 fost publicat n BPI nr. 4366/02.03.2016, asa cum rezulta din dovada
de publicare nr. 64050/02.03.2016 i a fost depus la dosarul cauzei
desi a fost aprobata solicitare de vanzare a bunului Fiat Ducato cu nr.inmatriculare CL 03 CNF, cumparatorul nu a mai
dorit cumpararea acestuia, motivand ca intre timp si-a achizitionat un alt bun.
In toata aceasta perioada s-a continuat expunerea pe piata a bunurilor debitoarei, atat de catre lichidator cat i de
creditorul majoritar cu care lichidatorul mentine permanent legatura n vederea identificarii unui potential cumparator
pentru imobil i utilaje.
In luna martie 2016, s-a inregistrat urmatoarea situatie financiara
Cheltuieli inregistrate n luna martie 2016
Sume
Salarii nete
2720
Contributii salarii
1790
Utilitati
1.004
Total cheltuieli inregistrate
5.514
Plati efectuate de lichidator din surse proprii
Salarii nete
2.720
Utilitati
1.004
Total plati din surse proprii ale lichidatorului
3.724
Cheltuieli neachitate
1.790
Depunem impreuna cu prezentul raport, urmatoarele documente, n copie:
dovada de publicare nr. 64050/02.03.2016
Lichidator judiciar, C.I.I. Harsescu Nicoleta
Judeul Dmbovia
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea NANDOS GRILL SRL, cod unic de nregistrare: 29901553
Romnia, Tribunalul Dmbovia
Secia a II-a Civil de Contencios Administrativ i Fiscal
Calea Bucureti, nr. 3
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

13

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8571/03.05.2016


Dosar nr. 1750/120/2016
Comunicare ncheiere din 29.04.2016
emis la: ziua 29, luna 04, anul 2016
Ctre, Oficiul Registrului Comerului Dmbovia, Trgovite, str. Plt Ditescu Stan, nr. 1, judeul Dmbovia, Debitor
NANDOS GRILL SRL, cu sediul n Trgovite, str. Cooperaiei, Curtea ICRCOOP, judeul Dmbovia, avnd cod unic
de nregistrare 29901553 i numr de ordine n registrul comerului J15/174/2012, reprezentant legal de administrator
Olteanu Dayana Elisabette, Lichidator judiciar Cabinetul individual de insolven Tudorache Violeta Emila, cu sediul
n Trgovite, str. George Cair, bl. 26, sc. B, ap. 8, micro 11, judeul Dmbovia
Se comunic, alturat, ncheierea pronunat la 29.04.2016, n dosarul nr. 1750/120/2016 de Tribunalul Dmbovia,
Secia a II-a Civil de Contencios Administrativ i Fiscal, privind pe debitoarea NANDOS GRILL SRL, cu sediul n
Trgovite, str. Cooperaiei, Curtea ICRCOOP, judeul Dmbovia, avnd cod unic de nregistrare 29901553 i numr
de ordine n registrul comerului J15/174/2012.
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,
*
Romnia
TRIBUNALUL DMBOVIA
SECIA A II A CIVIL DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV I FISCAL
Dosar nr. 1750/120/2016
Legea nr. 85/2014
ncheiere
edina din camera de consiliu din data de 29 aprilie 2016
Instana constituit din:
Judector sindic Elena Ilie
Grefier Elena Budoi
Pe rol fiind soluionarea cererii de deschidere a procedurii simplificate a insolvenei formulat de debitoarea NANDOS
GRILL SRL, cu sediul n Trgovite, str. Cooperaiei, Curtea ICRCOOP, judeul Dmbovia, avnd cod unic de
nregistrare 29901553 i numr de ordine n registrul comerului J15/174/2012, reprezentant legal de administrator
Olteanu Dayana Elisabette. Cerere timbrat cu tax judiciar de timbru n cuantum de 200 lei, potrivit chitanei seria
DAPPP nr. 1207715/18.12.2015, aflat la fila 6. Cererea se soluioneaz fr citarea prilor, conform art. 66 alin. 10
din Legea nr. 85/2014. S-a fcut referatul cauzei de ctre grefierul de edin, care nvedereaz instanei faptul c
prezenta cerere are ca obiect deschiderea procedurii insolvenei i se afl la primul termen de judecat; se mai
nvedereaz depunerea la dosar a ofertelor de servicii, din partea urmtorilor practicieni n insolven: Tudorache
Violeta Emilia (odat cu cererea introductiv), Cabinet individual de insolven Oan Aurora Ioana, Casa de Insolven
Consulting IPURL i DM Insolv Consult IPURL; dup care, Fa de referatul ntocmit de grefier, aflat la dosarul cauzei,
instana reine c nu exist alte cereri nregistrate pe rolul acestei instane cu acelai obiect i aceleai pri, conform art.
139 Cod procedur civil. Judectorul sindic, n conformitate cu prevederile art. 529 Cod procedur civil i vznd c
sediul debitoarei se afl n circumscripia Tribunalului Dmbovia, constat c instana sesizat este competent general,
material i teritorial s judece pricina i, n raport de actele i lucrrile dosarului, reine cauza n pronunare.
Judectorul-sindic,
Asupra cererii de fa: Prin cererea nregistrat la Tribunalul Dmbovia la data de 21.04.2016 sub nr. 1750/120/2016,
debitoarea NANDOS GRILL SRL, reprezentant legal prin administrator Olteanu Dayana Elisabette, a solicitat
deschiderea procedurii simplificate a insolvenei, n temeiul art. 66 i urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenei i de insolven. n motivarea cererii, societatea debitoare a precizat c are datorii n sum de
113.990,66 lei, pe care nu le poate achita, din care 87.329,23 lei ctre bugetul de stat, iar restul de 26.661,43 lei ctre
diveri furnizori privai. S-a mai menionat c societatea nu are bunuri n patrimoniu, nici mobile i nici imobile. n
temeiul art. 45 lit. d) din Legea nr. 85/2014, debitoarea a solicitat numirea n calitate de lichidator judiciar a Cabinetului
individual de insolven Tudorache Violeta Emilia. Au fost anexate cererii, n copie, urmtoarele nscrisuri: dovada
codului unic de nregistrare, dovada comunicrii organului fiscal competent a inteniei de intrare n insolven, lista
numelor i adreselor creditorilor societii, cu suma datorat, cauza i drepturile de preferin, declaraia n sensul c
Nandos Grill SRL nu face parte dintr-un grup de societi, declaraia pe proprie rspundere a administratorului statutar,
prev. de art. 67 alin. 1 lit. j) din Legea nr. 85/2014, hotrrea AGA de intrare n procedura simplificat, lista plilor i
transferurilor patrimoniale efectuate n cele 6 luni anterioare nregistrrii cererii de deschidere a procedurii insolvenei,
bilanul la 31.12.2015, contul de profit i pierdere pe anul 2015, balana de verificare la 31.03.2016, lista complet a
tuturor bunurilor societii, precum i chitana, n original, privind achitarea taxei judiciare de timbru n cuantum de 200
lei. Judectorul sindic, constatnd c sunt ndeplinite condiiile prev. de art. 38 alin. 2 lit. e) i art. 66 din Legea nr.
85/2014, c debitorul a depus la dosar nscrisurile prev. de art. 67 din lege, n temeiul art. 71 coroborat cu art. 145 lit. A
pct. a) din Legea 85/2014, vznd c i-a declarat intenia de a intra n procedura simplificat, va admite cererea i va
deschide procedura simplificat de insolven mpotriva debitoarei dispunnd totodat intrarea n faliment. n
consecin, vor fi luate primele msuri impuse de aceast procedur i va fi desemnat lichidator judiciar provizoriu
Cabinetul individual de insolven Tudorache Violeta Emilia, la cererea debitoarei, acesta urmnd s ndeplineasc
atribuiile prevzute de art. 64 din lege.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

14

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8571/03.05.2016


Pentru aceste motive, n numele legii, dispune:
Admite cererea formulat de NANDOS GRILL SRL, cu sediul n Trgovite, str. Cooperaiei, Curtea ICRCOOP,
judeul Dmbovia, avnd cod unic de nregistrare 29901553 i numr de ordine n registrul comerului J15/174/2012,
reprezentant legal de administrator Olteanu Dayana Elisabette. n baza art. 145 lit. A pct. a) raportat la art. 71 din
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven, deschide procedura simplificat i
dispune intrarea n faliment a debitoarei NANDOS GRILL SRL Dispune dizolvarea debitoarei persoan juridic
NANDOS GRILL SRL n temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, ridic debitoarei dreptul de administrare, de a
conduce activitatea, de a administra i dispune de bunurile din avere. n baza art. 73 din Legea nr. 85/2006, desemneaz
lichidator judiciar provizoriu Cabinetul individual de insolven Tudorache Violeta Emila, cu sediul n Trgovite, str.
George Cair, bl. 26, sc. B, ap. 8, micro 11, judeul Dmbovia, cu un onorariu de 1700 lei. Dispune ca lichidatorul s
efectueze de ndat notificrile prevzute de art. 99, 100 i 86 din lege. n temeiul art. 100 din Legea nr. 85/2014,
fixeaz: a) termenul limit de depunere de ctre creditori a opoziiilor la hotrrea de deschidere a procedurii, la 10
zile de la notificarea deschiderii procedurii simplificate n BPI; termenul de soluionare a opoziiei la 10 zile de la
expirarea termenului limit de depunere; b) termenul limit pentru depunerea cererilor de admitere a creanelor la 10
iunie 2016; c) termenul de verificare a creanelor, ntocmirea i publicarea n BPI a tabelului preliminar de creane, la 20
iunie 2016; d) termenul de definitivare a tabelului creanelor la 14 iulie 2016; e) termen pentru prima edin a adunrii
creditorilor la 24 iunie 2016, ora 11, 00 la sediul lichidatorului judiciar. n conformitate cu art. 97 din lege, n termen de
40 de zile de la desemnarea sa, lichidatorul judiciar va ntocmi un raport asupra cauzelor i mprejurrilor care au dus la
apariia strii de insolven a debitorului, cu menionarea persoanelor crora le-ar fi imputabile. n conformitate cu art.
53 din lege, lichidatorul judiciar va convoca n maxim 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii adunarea general
a acionarilor/asociailor n vederea desemnrii administratorului special. n baza art. 86 alin. 1 din lege, d dispoziie
tuturor bncilor la care debitorul are deschise conturi s nu dispun de sume fr un ordin al lichidatorului judiciar. n
baza art. 86 alin. 2 din lege, lichidatorul judiciar va comunica bncilor la care debitorul are deschise conturi, dispoziia
judectorului sindic. n baza art. 63 raportat la art. 59 alin. 1 i 2 din lege, lichidatorul va depune la dosarul cauzei raport
lunar cuprinznd descrierea modului n care i-a ndeplinit atribuiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu
administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente n averea debitorului, precum i, dac
este cazul, stadiul efecturii inventarierii, onorariul ncasat; raportul va fi publicat n extras n Buletinul procedurilor
insolvenei. Dispune efectuarea inventarierii prev. de art. 151 153 din Legea nr. 85/2014 i a evalurii prev. de art.
154 din lege. Dispune convocarea adunrii creditorilor n baza art. 156 din lege. n temeiul art. 71 teza II din lege,
minuta se comunic de ndat lichidatorului desemnat. n temeiul art. 76 din lege, prezenta hotrre se va comunica
judectoriei n circumscripia creia se afl sediul debitorului. Termen administrativ de control stabilit conform art. 59
alin. 3 din Legea 85/2014, la 19 septembrie 2016. Cu drept de apel n termen de 7 zile de la publicarea ncheierii n
Buletinul procedurilor de insolven. Pronunat n edina public din 29 aprilie 2016.
Judector sindic,
Grefier,
Elena Ilie
Elena Budoi
Judeul Mure
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea MODECO DISTRIBUTION SRL, cod unic de nregistrare: 13108013
Depunere raport de activitate privind debitoarea SC Modeco Distribution SRL
Nr.: 397/25.04.2016
1. Date privind dosarul: Numr dosar nr.956/1371/2012 Tribunalul Specializat Mure, Judector sindic: Hegyi Piroska
2.Arhiva/registratura instanei:str. Justiiei nr.1, loc.Tg.Mure, jud.Mure, programul arhivei/registraturii instanei 8-12
3.1. Debitor: SC Modeco Distribution SRL cu sediul social n loc.Cristeti str. Sportului nr.635/B jud.Mure,
nmatriculat la ORC Mure sub nr.J26/337/2000; CUI RO 13108013.
3.2. Administrator special: Nu este cazul.
4.Creditor:AJFP Mure str. Gheorghe Doja nr.1-3, loc.Tg.Mure, jud. Mure; AAAS Bucureti str. Cpt. av.Alex
erbnescu nr.50 sect.1 Bucureti
5.Lichidator judiciar: Ciubuc Dan i Ciubuc Alecxandru cabinete asociate de isolven, Cod de identificare fiscal RO
34003028, sediul social str. P-a Trandafirilor nr.53, loc.Tg.Mure, jud.Mure, Numr de nscriere n tabloul
practicienilor n insolven nr. RFOI 4301 tel./fax 0265/264264, E-mail:danciubuca@yahoo.com, Nume i prenume
reprezant lichidator judiciar Ciubuc Dan.
6.Subsemnatul: Ciubuc Dan i Ciubuc Alecxandru cabinete asociate de isolven, n calitate de lichidator judiciar al
debitorului SC Modeco Distribution SRL, conform ncheierea nr. 153/C/20.02.2014 pronunat de Tribunalul
Specializat Mure, n dosarul 956/1371/2012, n temeiul art. 21 alin (1) din Legea privind procedura insolvenei
comunic
Raportul sintez de activitate
astfel ntocmit n perioada cuprins de la data de 25.02.2016 i pn la ntocmirea prezentului raport de activitate
lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei raportul lunar de activitate, astfel:1.
Raport nr. 307/25.03.2016 pentru perioada 25.02.2016-25.03.2016, publicat la BPI nr.6243/28.03.2016 n cuprinsul
cruia am artat demersurile ntreprinse dup astfel: -stadiu dosar cerere antrenare rspundere dosar
nr.956/1371/2012/a1, n sensul respingerii ci de atac conform Decizia nr.252/24.03.2016, n sensul respingerii
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

15

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8571/03.05.2016


recursului formulat.-n urma exprimrii refuzului creditorilor de avansare sume pentru continuarea procedurii,
nemaifiind bunuri de valorificat, am opinat c aceast procedur poate fi nchis n baza unei cererii n condiiile art.131
din Legea nr.85/2006.-situaia ncasrii sumelor i cheltuielilor efectuate pentru perioada 25.02.2016-25.03.2016, n
sensul existenei n soldurile debitoarei a sumei de 1.032,00 lei reprezentnd diferena dintre sumele ncasate i
recuperarea cheltuielilor de procedur efectuate pn n prezent sume din care se vor acoperii cheltuielile curente de
procedur constnd n onorariu parial lichidator judiciar conform ncheierii de edin din data de 11.09.2014, care a
confirmat procesul verbal al adunrii creditorilor din 28.04.2014, iar fa de diferena de onorariu se va solicita ca plata
acesteia s fie efectuat din fondul de lichidare. Depunere cerere de nchidere procedur i decont de cheltuieli. n
cadrul procedurii am depus la dosarul cauzei, n data de 29.03.2016, cererea de nchidere a procedurii sub
nr.308/25.03.2016, cererea a fost publicat la BPI nr.6213/28.03.2016, spre tiina tuturor creditorilor. Pn la data
ntocmirii prezentului raport de activitate nu au fost formulate obieciuni fa de aceast cerere, iar n atare condiii
opinm c sunt ndeplinite condiiile art.131 din Legea nr.85/2006, solicitm, nchiderea procedurii insolvenei fa de
debitoarea SC Modeco Distribution SRL; radierea debitoarei din evidenele ORC Mure; iar pe cale de consecin
conform art.136 din acelai act normativ solicitm descrcarea de orice ndatoriri sau responsabiliti cu privire la
prezenta procedur, debitor i averea lui, creditori, titulari de garanii, acionari sau asociai.
De asemenea a fost depus la dosarul cauzei i decontul de cheltuieli n cuantum de 768,00 lei aferent diferenei de
onorariu a lichidatorului judiciar aa cum a fost stabilit acesta prin ncheierii din data de 11.09.2014, fa de care
solicitm ncuviinarea acestuia urmnd ca plat s se efectueze din fondul de lichidare al UNPIR filiala Mure.
Semntura i tampila
2. Societatea SMARTCON SRL, cod unic de nregistrare: 13883175
Depunere Rapoarte ntocmite de lichidatorul judiciar n procedura general de insolven
Nr.: 212/1371/109/27.04.2016 Data emiterii: 27.04.2016
1.Date privind dosarul: Numr dosar 212/1371/2013 Tribunalul Comercial Mure, Judector sindic Ionela Buliga
2.Arhiva/registratura instanei: Adresa: str. Justiiei nr.1,Tg. Mure, jud.Mure,tel.0265260323,programul arhivei:de
luni pna vineri de la ora 8,00 la 12,00
3.1. Debitor: SC Smartcon SRL Cod de identificare fiscal13883175, sediul social Tg. Mure, str. Rozelor nr. 1A, jud.
Mure, Numr de ordine n registrul comerului J-26-361-2001.
3.2.Administrator special: Vancea Clin Ion
5.Lichidator judiciar: Continsolv SPRL Cod de identificare fiscal RO 21117446 sediul Bdul. Pandurilor nr.25A/12,
Tg.Mure, jud.Mure Numr de nscriere n tabloul practicienilor n insolven 0296 tel./fax 0265-257275 E-mail
moni_horja@yahoo.com Nume i prenume reprezentant administrator judiciar persoan juridic Horja Ioana Monica
6.Subscrisa Continsolv SPRL n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Smartcon SRL, conform ncheierii nr.
207/C din data de 21.02.2013 pronunat de Tribunalul Comercial Mure, secia falimente, n dosarul 212/1371/2013
n temeiul: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenei comunic: Raportul lunar privind descrierea modului
de ndeplinire a atribuiilor i justificarea cheltuielilor efectuate n condiiile art.121 alin. (1) i art.123 i Raportul
asupra fondurilor obinute din lichidare i din ncasarea creanelor i planul de distribuire astfel ntocmit(e), n anex, n
numr de 2 file.
6. Numr de exemplare depuse: Depunem prezenta n 2 exemplare, din care unul pentru instan i unul pentru a fi
publicat n Buletinul procedurilor de insolven.
Raport Lunar privind descrierea modului de ndeplinire a atribuiilor i justificarea cheltuielilor
efectuate n condiiile art. 121 alin. (1) i art. 123 din Legea privind procedura insolvenei
pentru debitorul SC Smartcon SRL
Numr dosar 212/1371/2013 Tribunal Specializat Mure Secia Falimente Judector sindic Ionela Buliga
Temei juridic: art. 121 alin. (1) i art. 123 din Legea privind procedura insolvenei
Lichidator judiciar: Continsolv SPRL
Debitor: SC SmartconSRL
Meniuni privind descrierea modului n care administratorul judiciar s-a achitat de atribuiile sale: Raportul lunar depus
pentru termenul precedent de judecat a fost publicat n Buletinul Procedurilor de Insolven nr. 4448/02.03.2016.
Cererea de angajare a rspunderii materiale personale a administratorului Vancea Clin Ion formulat de ctre DGRFP
Braov prin AJFP Mure a fost respins de judecatorul sindic.
mpotriva sentinei a fost formulat apel de ctre DGRFP Braov prin AJFP Mure. Conform informaiilor furnizate de
portalul instanelor de judecat apelul a fost admis. Societatea SC Smartcon SRL are calitatea de parte responsabil
civilmente n dosarul penal nr. 3102/102/2015/a1 aflat pe rolul Tribunalului Mure.
Dosarul se afl n etapa de camer preliminar i a avut termen de judecat n data de 29.04.2016.
De la data ultimului termen de judecat nu au fost efectuate alte cheltuieli n procedur.
Continsolv SPRL prin Horja Ioana Monica

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

16

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8571/03.05.2016


Judeul Sibiu
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea CONALPIN GROUP SA, cod unic de nregistrare: 15917908
Publicare tabel suplimentar creane n procedura general a insolvenei
Numr: 184, data emiterii: 03.05.2016
1. Date privind dosarul: nr. dosar 3729/85/2011, Tribunalul Sibiu, Secia a II-a Civil de Contencios Administrativ i
Fiscal, Judector sindic: Magistrat Ioan Via.
2.Arhiva/registratura instanei: Sibiu, Calea Dumbrvii, nr. 30, luni-joi 0800 - 1200, vineri 0800 - 1100.
3.Debitor: SC Conalpin Group SA n faliment, n bankruptcy, en faillite, cod de identificare fiscal 15917908, numr de
ordine n registrul comerului nr. J32/1493/2003, cu sediul social n oraul Avrig, str. Mihai Viteazu, nr. 23, jud. Sibiu.
4. Lichidator: Apex Euro Insolv S.P.R.L., numr de nscriere n R.F.O. II - 0317, C.I.F. 21666908, cu sediul n Sibiu,
str. Ceferitilor nr. 1, sc. 2, et. 2, ap.10, tel. 0369415068, 0722407192, e-mail: liviu_marin_sb@yahoo.com.
5. Termen 09.05.2016.
6.Subscrisa Apex Euro Insolv S.P.R.L. n calitate de lichidator al debitorului SC Conalpin Group S.A, prin reprezentant
ec. Marin Liviu, n temeiul art. 73, alin. (2) din Legea nr. 85/2006, comunic:
Tabelul suplimentar al creanelor mpotriva debitorului SC Conalpin Group SA
Nr.
Denumire
Sediu
Crean
Crean
Observaii
creditor
creditor solicitat (lei) admis (lei)
crt
1 Administraia Judeean a Finanelor Publice Sibiu
448.492,00
448.492,00 Art. 123 pct. 4 Lg. 85/2006
2
F.F.E.E. Transilvania Sud SA
Sibiu
30.871,34
30.871,34 Art. 123 pct. 7 Lg. 85/2006
Total
479.363,34
479.363,34
Apex Euro Insolv S.P.R.L. prin ec. Marin Liviu

EDITOR: MINISTERUL JUSTIIEI - OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod potal 030837, Bucureti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscal: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naional al Registrului Comerului
Buletinul Procedurilor de Insolven nr. 8571/03.05.2016 conine 17 pagini.
ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

17