Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI

FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE


SPECIALIZAREA MEDICINA
Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati
Nr. telefon / fax: +400236412100
E-mail: medicine@ugal.ro
FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
NEUROLOGIE
Anul de studiu
V
Semestrul
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Tipul de evaluare final (E/V)


Ob
Nr. de
credite
Total ore din planul de nvmnt
56
Totalul ore studiu individual
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Sef lucrari Mihaela Doina Lefter
Sef lucrari Mihaela Doina Lefter
nume, prenume)
Catedra de specialitate

II

E
4

Departamentul Clinic

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt


Total
C
70
28

S
-

LP
42

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
-cunoasterea patologiei neurologice
- cunoasterea orientarii terapeutice si conduita diagnostica la nivel de medicina primara
-prezentarea celor mai noi posibilitati terapeutice in neurologie

Competene
specifice
disciplinei

2. Instrumental-aplicative
- cunoasterea manevrelor de examinare a bolnavului neurologic
- interpretarea explorarilor paraclinice , a examenului L.C.R.
- interpretarea examenelor elecrofiziologice : electrodiagnosticul clasic , E.E.G., E.M.G., potentiale
evocate.
- interpretarea explorarilor radiologice.
3. Atitudinale
-insusirea atitudinii de lucru cu pacientul neurologic
-alinierea invatamantului universitar galatean la standardele invatamantului universitar european

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i
pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Tematic
general

Bibliografie
obligatorie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
- Introducere , scurt istoric.
- Consideratii asupra formarii si fiziologiei
radacinilor si nervilor periferici.
- Paraliziile nervilor membrului superior.
- Paraliziile membrului inferior.
- Tratamentul paraliziilor nervilor periferici.
- Migrena .Boli musculare : distrofii musculare
progresive , miotonii (Steinert , Thompson) ;
miastenia , polimiozite , paralizii diskalianemice
- Sindroame medulare degenerative.
- Sindroame reticulate.Sindroame cerebeloase.
-Sindroame diencefalice.Sindroame
extrapiramidale parkinsonism , sindroame
coreice , degenerescenta hepato-lenticulara.
-Sindroame corticale
- Coma
-Epilepsia
-Ateroscleroza cerebrala.
- Tromboflebitele cerebrale .Neuroinfectii

Tematic lucrri practice


- Foaia de observatie neurologica
-Motilitatea activa (volunara). Semiologia
deficitelor motorii si a falselor paralizii,
tratamentul paraliziilor.
- Tonusul muscular.
- Troficitatea musculara.Semiologia
tulburarilor de cauza neurologica si
extraneurologica.
- Tulburarile trofice ale tesutului cutanat si
osteoarticular.
Nervii cranieni I-XII, examenul obiectuc ,
semiologia si patologia lor.
- Examenul limbajului : afazie, dizartrie.
- Examenul praxiei.Apraxiile
- Sindroamele neurologice majore.
- Sindroame bulbare, nucleare, unilaterale si
bilaterale, sindroame vasculare bulbare ;
sindroame protuberentiale si penduculare.
- Sindroame cerebeloase.
- Sindroame talamice.
- Sindroame corticale.
- Explorari paraclinice . Examenul L.C.R.
- Examene electrofiziologice :
electrodiagnosticul clasic, E.E.G. , E.M.G.,
potentiale evocate.Ultrascopia Doppler.
- Explorari radiologice fara substanta de
contrast.
- Explorari radiolofice cu substanta de
contrast.
1.Arseni C. , Tratat de neurologie , vol. I, II, III, IV, V, Ed.Medicala , Bucuresti , 1980-1986 ;
2.Campeanu E si colab., Neurologie clinica , Ed.Dacia Cluj Napoca , 1980 ;
3.Ion V., Neurologie , Ed. All, Bucuresti , 1999
4.Popa C., Neurologie , Ed.National , Bucuresti, 1997

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea exprimat n %
{total = 100%}
10%
35%
5%
-

Media notelor acordate la seminar / lucrri practice


Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri,
traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
50%
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
Notiuni de baza care sa demonstreze parcurgerea
Notiuni temeinice teoretice si practice din
materiei.
bibliografia indicata
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs
8. pregtire prezentri orale
2. studiu dup manual, suport de curs
9. pregtire examinare final

3. studiul bibliografiei minimale indicate


10. consultaii
4. documentare suplimentar n bibliotec
11. documentare pe net
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
12. alte activiti
lucrri practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
13. alte activiti
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale
14. alte activiti
Total ore studiu individual (pe semestru) =
Data ntocmirii: 10.10.2010
Titular curs: Sef lucrari Mihaela Doina Lefter
Semntura:
Titular lucrri practice: Sef lucrari Mihaela Doina Lefter
Semntura:
Decan,
Prof.univ.dr. Aurel Nechita
Semntura:

ef Departament,
Prof.univ. dr. Dorel Firescu
Semntura: