Sunteți pe pagina 1din 246

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Sediul social : Bucuresti,os. Iancului nr. 37, Bl. 103-B, sc. A, et. 12, ap. 45, sect. 2, cod 021718
Punct de lucru : Bucuresti,Str. Corni or Nr. 17, sect. 2, cod 022626
Tel. +40 21 252 3435, Fax. +40 21 252 3436, email: office@ecoaquadesign.com
RO22857620, J40/22665/04.12.2007, Cont bancar RO52BTRL04401202H21200XX HVB Banca Transilvania, sucursala Obor

Lucrarea :
SISTEM CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE A APELOR
UZATE MENAJERE IN COMUNA PLATARESTI, JUDETUL
CALARASI.
Beneficiar :

COMUNA PLATARESTI (Consiliul Local Plataresti)

Comanda/contract :

24 / 10.06.2013

Contractor:

ASOCIAIA
S.C. ZALEX CONSTRUCTION S.R.L.
S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Proiectant de specialitate: S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Faza de proiectare :

Proiect Tehnic, Detalii de execuie, Caiete de Sarcini

Titlul documentaiei :
SISTEM CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE A APELOR
UZATE MENAJERE IN COMUNA PLATARESTI, JUDETUL
CALARASI
VOLUM II CAIETE DE SARCINI
Cod documentaie :
24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013

Actualizare 0

DIRECTOR,

Ing. Alda Marius

RESPONSABIL LUCRARE,

Ing. Podaru Daniel

Bucureti
Data: Septembrie 2013

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 2

LISTA DE SEMNTURI

Funcia / Specialitatea

Nume i prenume

Responsabil Proiect

Ing. Podaru Daniel

Proiectant specialitate retele apa-canal

Ing. Alda Marius

Proiectant specialitate retele apa-canal

Ing. Mangu Daniela

Proiectant specialitate retele apa-canal

Ing. Condea Valeriu

Proiectant de specialitate construcii


Ing. Gheorghe Dragos
Proiectant de specialitate instalatii
Ing. Radu Pop
electrice

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Semntura

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 3

Cuprins

A. PARTEA SCRIS
CONDIII TEHNICE ..............................................................................................................16

1
1.1

Condiii generale ...................................................................................................................16

1.2

Specificaii tehnice pentru execuia lucrrilor....................................................................16

1.2.1 Generaliti ...................................................................................................................................................... 16


1.2.2 Msuri premergtoare execuiei lucrrilor ....................................................................................................... 16
1.2.3 Activitatea de control i verificri ................................................................................................................... 17
1.2.4 Recepia lucrrilor ........................................................................................................................................... 18
1.2.5 Instruciuni de exploatare ................................................................................................................................ 18
1.2.5.1
Generaliti ............................................................................................................................................. 18
1.2.5.2
Recepia lucrrilor................................................................................................................................... 19
1.2.5.3
Probe tehnologice ................................................................................................................................... 19
1.2.5.4
Exploatarea tehnic ................................................................................................................................. 19
1.2.5.5
Controlul periodic al retelelor de canalizare ........................................................................................... 19
1.2.5.6
Controlul periodic ................................................................................................................................... 21
1.2.5.7
Spalarea si curatirea canalelor ................................................................................................................ 21
1.2.5.8
Desfundarea canalelor. ............................................................................................................................ 22
1.2.6 Intretinerea reelei de canalizare ...................................................................................................................... 22
1.2.7 Principalele defecte care pot apare n funcionarea reelei de canalizare ......................................................... 22
1.2.8 Mijloace pentru exploatarea si intretinerea retelei de canalizare ..................................................................... 23
1.2.9 Remedierea defectiunilor si avariilor ............................................................................................................... 23
1.2.10
Urmrirea comportrii n timp a construciei .............................................................................................. 26
1.2.10.1 Instruciuni de urmrire curent. ............................................................................................................. 26
1.2.10.2 Acte normative ........................................................................................................................................ 26
1.2.10.3 Scopul urmaririi in timp .......................................................................................................................... 26
1.2.10.4 Modul de urmarire a comportarii in timp ................................................................................................ 26
1.2.10.5 Organizarea activitatii de urmarire a comportarii in timp ....................................................................... 26
1.2.11
Msuri pentru securitatea muncii ................................................................................................................ 27

1.3

Date privind clasa de importan a construciilor proiectate ...........................................27

1.4

Criterii de exigen privind calitatea n construcii la proiectare ....................................28

1.5

Criterii de exigen privind calitatea n construcii la execuie ........................................29

1.6

Standarde i normative .........................................................................................................29

CAIETE DE SARCINI GENERALE .....................................................................................30

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

Lucrari de terasamente .........................................................................................................30


Date generale ................................................................................................................................................... 30
Notificarea lucrrilor de terasamente ............................................................................................................... 30
Cota de teren .................................................................................................................................................... 30
Aria excavatiilor .............................................................................................................................................. 30
Excavarea materialului de teren instabil .......................................................................................................... 30
Siguranta excavatiilor si constructiilor anexe .................................................................................................. 31
Alunecari, caderi si excavatii excedentare. ...................................................................................................... 31

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 4

2.1.8 Demolarea si demontarea ................................................................................................................................ 31


2.1.9 Golirea ............................................................................................................................................................. 31
2.1.10
Rambleu si umplutura ................................................................................................................................. 31
2.1.11
Materiale de umplutura sortat...................................................................................................................... 32
2.1.12
Compactarea umpluturii si rambleului ........................................................................................................ 32
2.1.13
Amplasarea gropilor de imprumut .............................................................................................................. 32
2.1.14
Indepartarea surplusului de material ........................................................................................................... 32
2.1.15
Roca si betonul masiv ................................................................................................................................. 32
2.1.16
Localizarea si ajutorul serviciilor si obstructionarile .................................................................................. 32

2.2

Betoane, cofraje si armaturi .................................................................................................34

2.2.1 Generalitati ...................................................................................................................................................... 34


2.2.2 Cimentul .......................................................................................................................................................... 34
2.2.3 Agregate .......................................................................................................................................................... 34
2.2.4 Apa .................................................................................................................................................................. 35
2.2.5 Aditivi .............................................................................................................................................................. 35
2.2.6 Amestecuri de betoane..................................................................................................................................... 36
2.2.7 Amestecuri de ncercare i testarea lucrrilor .................................................................................................. 36
2.2.8 Transport, turnare i compactare ..................................................................................................................... 37
2.2.8.1
Date generale .......................................................................................................................................... 37
2.2.8.2
Betoanele gata amestecate ...................................................................................................................... 38
2.2.9 Betonarea sub ap ............................................................................................................................................ 38
2.2.10
Betonarea n condiii nefavorabile .............................................................................................................. 38
2.2.10.1 Condii de vreme rece ............................................................................................................................. 38
2.2.10.2 Vreme cald ............................................................................................................................................ 38
2.2.11
Protecia/tratarea betonului ......................................................................................................................... 39
2.2.12
Beton prefabricat ......................................................................................................................................... 39
2.2.13
Construirea cofrajelor .................................................................................................................................. 40
2.2.13.1 Generalitati ............................................................................................................................................. 40
2.2.13.2 Materiale ................................................................................................................................................. 40
2.2.13.3 Construcia .............................................................................................................................................. 40
2.2.14
Decofrarea ................................................................................................................................................... 40
2.2.15
Armturi ...................................................................................................................................................... 41
2.2.15.1 Generalitati ............................................................................................................................................. 41
2.2.15.2 Taierea i ndoirea armturilor ................................................................................................................ 42
2.2.15.3 Fixarea armturilor ................................................................................................................................. 42
2.2.15.3.1 Date generale ................................................................................................................................... 42
2.2.15.3.2 Srm de oel pentru legare ............................................................................................................. 42
2.2.15.3.3 Acoperirea armturilor ..................................................................................................................... 42
2.2.15.3.4 ndirea armturilor ......................................................................................................................... 42
2.2.15.3.5 nlocuirea armturilor ...................................................................................................................... 43
2.2.16
Rosturi ......................................................................................................................................................... 43
2.2.16.1 Rosturi de lucru ....................................................................................................................................... 43
2.2.16.2 Rosturi de deplasare ................................................................................................................................ 43
2.2.16.3 Umplutura rostului de deplasare. ............................................................................................................ 43
2.2.16.4 Elemente de etanare pentru rosturi ........................................................................................................ 43
2.2.16.5 Tole de etanare ...................................................................................................................................... 44
2.2.16.6 Bare prevzute cu tifturi ........................................................................................................................ 44
2.2.17
Finisaje de suprafee .................................................................................................................................... 44
2.2.17.1 Suprafee realizate fr cofraje ............................................................................................................... 44
2.2.17.2 Suprafee realizate cu cofraje .................................................................................................................. 45
2.2.18
Tolerane ..................................................................................................................................................... 45
2.2.19
Verificari ..................................................................................................................................................... 45
2.2.20
Controlul calitatii lucrarilor ......................................................................................................................... 45

2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Constructii metalice ..............................................................................................................47


Date generale ................................................................................................................................................... 47
Standarde de materiale si calitatea executiei ................................................................................................... 47
Materiale .......................................................................................................................................................... 48
Otel .................................................................................................................................................................. 48
Profile .............................................................................................................................................................. 48

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
2.3.16
2.3.17

2.4

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6

Piulie, boluri i electrozi de sudur ............................................................................................................... 48


Planuri le desenate si descrierea tehnologiei ................................................................................................... 48
Fabricarea ........................................................................................................................................................ 48
Sudura .............................................................................................................................................................. 48
Indoirea ....................................................................................................................................................... 49
Taierea......................................................................................................................................................... 49
Gurirea ....................................................................................................................................................... 49
mbinrile cu urub ..................................................................................................................................... 49
Protectia si vopsirea pieselor metalice ........................................................................................................ 49
Generalitati .................................................................................................................................................. 49
Pentru otelul in contact cu apa: ................................................................................................................... 50
Montajul lucrrilor ...................................................................................................................................... 50

Generaliti ...................................................................................................................................................... 51
Proprietile tuburilor i pieselor de legtur din PVC .................................................................................... 51
Caracteristicile tuburilor de canalizare i pieselor de legtur din PVC .......................................................... 51
Tuburi i piese de legtur, pentru canalizare, din PVC. Mod de prezentare i domenii de utilizare .............. 52
Prelucrarea tuburilor din PVC ......................................................................................................................... 52
Pilire pentru rectificare .................................................................................................................................... 52
Debitarea cu fierstrul .................................................................................................................................... 52
Deformarea la cald .......................................................................................................................................... 52
Lipirea ............................................................................................................................................................. 53
Transport i depozitare ................................................................................................................................ 53
Trasare i nivelment .................................................................................................................................... 54

Lucrari de conducte PEID ....................................................................................................55

2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10
2.5.11
2.5.12
2.5.13
2.5.14
2.5.15
2.5.16
2.5.17
2.5.18
2.5.19
2.5.20
2.5.21
2.5.22
2.5.23
2.5.24
2.5.25
2.5.26

2.6

pag.: 5

Lucrri de conducte din PVC ..............................................................................................51

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.4.10
2.4.11

2.5

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Generaliti ...................................................................................................................................................... 55
Domeniul de aplicare ....................................................................................................................................... 55
Consideratii generale ....................................................................................................................................... 55
Materiale i produse......................................................................................................................................... 56
Prescripii privind transportul, manipularea i depozitarea componentelor de conduct ................................. 56
Transport ......................................................................................................................................................... 57
Manipulare ....................................................................................................................................................... 57
Depozitarea n vrac .......................................................................................................................................... 57
Depozitarea pe antier ..................................................................................................................................... 58
Execuia reelei de distribuie ...................................................................................................................... 58
Trasarea ....................................................................................................................................................... 58
Excavare n anuri ...................................................................................................................................... 58
Tehnologia de instalare fr sptur a conductelor ................................................................................ 59
mbinarea conductelor ................................................................................................................................. 59
Sudarea cap la cap ....................................................................................................................................... 60
mbinarea prin electrofuziune ..................................................................................................................... 62
mbinri i fitinguri mecanice ..................................................................................................................... 66
Pozarea tuburilor n tranee ......................................................................................................................... 66
Realizarea umpluturilor ............................................................................................................................... 67
Refacerea terenului i aducerea lui la forma iniial ................................................................................... 67
Traversarea cilor ferate .............................................................................................................................. 67
Testare ......................................................................................................................................................... 67
Procedura de testare .................................................................................................................................... 67
Splare i clorare ......................................................................................................................................... 69
ntreinere .................................................................................................................................................... 69
Recepia ....................................................................................................................................................... 69

Drumuri si pavaje (inlusiv reparatii) ..................................................................................70


Date generale ................................................................................................................................................... 70
Materiale .......................................................................................................................................................... 70
Sub-fundatii ..................................................................................................................................................... 70
Fundatia de drum si nivelarea .......................................................................................................................... 70
Drumuri asfaltate ............................................................................................................................................. 70
Strazi pietruite ................................................................................................................................................. 70

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

2.6.7
2.6.8

2.7

Hidroizolatii ...........................................................................................................................72
Date generale ................................................................................................................................................... 72
Standarde si normative de referinta ................................................................................................................. 72
Probe si teste .................................................................................................................................................... 72
Materiale si produse......................................................................................................................................... 72
Materiale asfaltice in folii: ............................................................................................................................... 72
Materiale asfaltice pentru grunduire, lipire si sigilare: .................................................................................... 72
Materiale auxiliare: .......................................................................................................................................... 73
Materiale ceramice: ......................................................................................................................................... 73
Executia ........................................................................................................................................................... 73
Hidroizolatii contra apelor fara presiune ..................................................................................................... 73
Verificarea calitatii lucrarilor de hidroizolatii ............................................................................................. 73
Hidroizolatii, invelitori ................................................................................................................................ 73
Generaliti .................................................................................................................................................. 73
Standarde de referin.................................................................................................................................. 73
Produse i materiale .................................................................................................................................... 74
Livrare, depozitare, manipulare ................................................................................................................... 74
Execuia lucrrilor ....................................................................................................................................... 74
Lucrri pregtitoare ..................................................................................................................................... 74
Execuia lucrrilor ....................................................................................................................................... 74
Protejarea lucrrilor ..................................................................................................................................... 75
Recepionarea lucrrilor .............................................................................................................................. 75

Protectii anticorozive ............................................................................................................76

2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.8.6
2.8.7
2.8.8
2.8.9
2.8.10
2.8.11
2.8.12

2.9

pag.: 6

Borduri............................................................................................................................................................. 70
Tolerante .......................................................................................................................................................... 71

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6
2.7.7
2.7.8
2.7.9
2.7.10
2.7.11
2.7.12
2.7.13
2.7.14
2.7.15
2.7.16
2.7.17
2.7.18
2.7.19
2.7.20
2.7.21

2.8

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Generalitati ...................................................................................................................................................... 76
Standarde de referinta ...................................................................................................................................... 76
Produse ............................................................................................................................................................ 77
Materiale .......................................................................................................................................................... 77
Livrare, depozitare, manipulare ....................................................................................................................... 77
Executia lucrarilor ........................................................................................................................................... 78
Lucrari pregatitoare ......................................................................................................................................... 78
Executia izolatiei ............................................................................................................................................. 78
Protejarea lucrarilor ......................................................................................................................................... 79
Terminarea lucrarilor................................................................................................................................... 79
Abateri admise ............................................................................................................................................ 79
Verificari, receptia lucrarilor ....................................................................................................................... 79

Staii de pompare ..................................................................................................................80

2.9.1 Siguran .......................................................................................................................................................... 80


2.9.1.1
Generaliti ............................................................................................................................................. 80
2.9.1.2
Calificarea personalului .......................................................................................................................... 80
2.9.1.3
Reglementri privind sigurana, pentru beneficiar / operator.................................................................. 80
2.9.1.4
Modificri unilaterale i producerea pieselor de schimb ........................................................................ 80
2.9.2 Descrierea staiei de pompare .......................................................................................................................... 80
2.9.2.1
Introducere .............................................................................................................................................. 80
2.9.2.2
Aplicaie .................................................................................................................................................. 80
2.9.2.3
Materiale ................................................................................................................................................. 81
2.9.3 Transport i depozitare .................................................................................................................................... 81
2.9.4 Instalarea ......................................................................................................................................................... 81
Precauii de siguran ............................................................................................................................................... 81
2.9.4.1
Generaliti ............................................................................................................................................. 82
2.9.4.2
Procedura de instalare ............................................................................................................................. 83
2.9.4.3
Excavarea ................................................................................................................................................ 84
2.9.4.4
Prepararea plcii rezervorului ................................................................................................................ 84
2.9.4.5
Ancorarea ................................................................................................................................................ 84
2.9.4.6
Conexiunile conductelor ......................................................................................................................... 85
2.9.4.7
Conexiunile electrice .............................................................................................................................. 85
2.9.4.8
Legtur de echilibrare ........................................................................................................................... 85
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 7

naintea umplerii gropii ............................................................................................................................................ 85


2.9.4.9
Umplerea................................................................................................................................................. 86
2.9.5 Punerea n funciune i modul de funcionare ................................................................................................. 87
2.9.5.1
nainte de instalare .................................................................................................................................. 87
2.9.5.2
Instalarea pompei .................................................................................................................................... 88
2.9.5.3
Instalarea regulatorilor de nivel .............................................................................................................. 88
2.9.5.4
Exploatare i ntreinere .......................................................................................................................... 88

2.10 Montaj conducte i echipamente n staii de epurare ........................................................90


2.10.1
Echipamente ................................................................................................................................................ 90
2.10.1.1 Scopul lucrrilor ..................................................................................................................................... 90
2.10.1.2 Lucrari executate de furnizor .................................................................................................................. 90
2.10.1.3 Lucrari executate de beneficiar ............................................................................................................... 90
2.10.1.4 Materiale ................................................................................................................................................. 90
2.10.1.5 Descrierea lucrrilor ............................................................................................................................... 91
2.10.1.6 Verificarea prii de construcie la montaj .............................................................................................. 91
2.10.1.7 Montajul echipamentelor ........................................................................................................................ 91
2.10.1.8 Montajul electropompelor ....................................................................................................................... 91
2.10.1.9 Montajul mixerelor ................................................................................................................................. 92
2.10.1.10
Montajul containerelor aferente Unitatilor de epurare si anexelor acesteia ........................................ 92
2.10.1.11
Montajului instalaiei de conducte ...................................................................................................... 93
2.10.1.12
Efectuarea lucrrilor de verificri i probe ......................................................................................... 94
2.10.1.13
Darea n exploatare a instalaiilor ....................................................................................................... 94
2.10.1.14
Condiii de execuie a lucrrilor ......................................................................................................... 94
2.10.1.15
Verificri i lucrri de probe............................................................................................................... 95
2.10.1.15.1.1 Verificri ................................................................................................................................ 95
2.10.1.15.1.2 Proba de presiune hidraulic .................................................................................................. 95
2.10.1.15.1.3 Condiii de recepie i probe tehnologice la terminarea montajului ....................................... 96
2.10.1.16
Urmrirea comportrii construciilor .................................................................................................. 97
2.10.1.17
Documentaie de referin .................................................................................................................. 97
2.10.1.17.1.1 Normative ............................................................................................................................... 97
2.10.1.17.1.2 Standarde ................................................................................................................................ 97
2.10.1.17.1.3 Cataloage de produse.............................................................................................................. 97
2.10.1.18
Msuri de protecia muncii i PSI....................................................................................................... 97
2.10.2
Reele n incint ........................................................................................................................................... 98
2.10.2.1 Scopul lucrrii ......................................................................................................................................... 98
2.10.2.2 Descrierea lucrrilor ............................................................................................................................... 98
2.10.2.3 Caracteristicile materialelor ce intr n oper ......................................................................................... 98
2.10.2.4 Etape de execuie a lucrrilor .................................................................................................................. 98
2.10.3
Faza premergtoare ..................................................................................................................................... 98
2.10.4
Faza de execuie .......................................................................................................................................... 99
2.10.5
Faza de probe i punere n funciune ........................................................................................................... 99
2.10.5.1 Trasarea i nivelmentul ........................................................................................................................... 99
2.10.5.2 Lansarea conductelor PEHD ................................................................................................................... 99
2.10.5.3 Asamblarea conductelor PVC pentru canalizare ................................................................................... 100
2.10.5.4 Asamblarea conductelor PEHD sub presiune ....................................................................................... 100
2.10.5.5 Execuia cminelor de vizitare .............................................................................................................. 101
2.10.5.6 Verificri i probe ................................................................................................................................. 101
2.10.5.6.1.1 Pentru conductele de canalizare ............................................................................................. 101
2.10.5.6.1.2 Pentru conductele de canalizare ............................................................................................. 102
2.10.5.7 Umplerea traneei cu pmnt ................................................................................................................ 102
2.10.5.8 Recepia i punerea n funciune ........................................................................................................... 102
2.10.5.9 Masuri de securitate la incendiu ........................................................................................................... 103
2.10.5.10
Msuri de protecia muncii ............................................................................................................... 103
2.10.5.11
Standarde, instruciuni i normative ................................................................................................. 104
2.10.5.11.1.1 Standarde .............................................................................................................................. 104
2.10.5.11.1.2 Instruciuni i normative ....................................................................................................... 105

CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE SPAU .................................................106

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 8

3.1

Date generale .......................................................................................................................106

3.2

Amplasarea echipamentelor ...............................................................................................106

3.3

Componenta instalaiilor electrice .....................................................................................106

3.4

Standarde i normative de referin ..................................................................................106

3.5

Mostre i testri ...................................................................................................................106

3.6

Materiale i produse ............................................................................................................107

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6
3.6.7

Execuia lucrrilor ..............................................................................................................109

3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.7.4

Materiale ........................................................................................................................................................ 107


Conductori electrici ....................................................................................................................................... 107
Cabluri electrice ............................................................................................................................................. 107
Tuburi de protecie ........................................................................................................................................ 107
Materiale mrunte .......................................................................................................................................... 108
Produse .......................................................................................................................................................... 108
Livrare, depozitare, manipulare ..................................................................................................................... 108

Operaiuni pregtitoare .................................................................................................................................. 109


Tipuri de lucrri ............................................................................................................................................. 109
Execuia ......................................................................................................................................................... 109
Probe i verificri .......................................................................................................................................... 110

CAIET DE SARCINI TABLOU ELECTRIC DE JOASA TENSIUNE SPAU ...............113

4.1

Documente tehnice normative ............................................................................................113

4.2

Parametri electrici ...............................................................................................................113

4.3

Execuia tablourilor electrice de JT ..................................................................................113

4.4

Condiii de ncercare a tablourilor electrice .....................................................................114

CAIET DE SARCINI INSTALATII DE AUTOMATIZARE SPAU ................................115

5.1

Generaliti ..........................................................................................................................115

5.2

Condiii tehnice generale pentru execuie .........................................................................115

5.3

Condiii pentru mbuntirea calitii lucrrilor de montaj .........................................115

5.4

Condiii particulare pentru execuie .................................................................................115

5.5

Protecia muncii...................................................................................................................115

5.6

Punerea n funciune i asisten tehnic de specialitate .................................................116

5.7

Prefabricate electrice de joas tensiune ............................................................................116


Incercari individuale .......................................................................................................................................... 119
Metode de incercare ........................................................................................................................................... 119
Marcarea ............................................................................................................................................................ 120
Ambalarea .......................................................................................................................................................... 120
Transport ............................................................................................................................................................ 120
Depozitare .......................................................................................................................................................... 120

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 9

CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE STATIE DE EPURARE ..................121

6.1

Date generale .......................................................................................................................121

6.2

Amplasarea echipamentelor ...............................................................................................121

6.3

Componenta instalaiilor electrice .....................................................................................121

6.4

Standarde i normative de referin ..................................................................................121

6.5

Mostre i testri ...................................................................................................................121

6.6

Materiale i produse ............................................................................................................122

6.6.1 Materiale ........................................................................................................................................................ 122


6.6.1.1
Generaliti ........................................................................................................................................... 122
6.6.1.2
Cabluri electrice .................................................................................................................................... 122
Tuburi de protectie ............................................................................................................................................. 122
Materiale marunte .............................................................................................................................................. 123
6.6.2 Conductori electrici ....................................................................................................................................... 123
6.6.3 Cabluri electrice ............................................................................................................................................. 123
6.6.4 Tuburi de protecie ........................................................................................................................................ 123
6.6.5 Materiale mrunte .......................................................................................................................................... 124
6.6.6 Produse .......................................................................................................................................................... 124
Aparate ............................................................................................................................................................... 124
Prefabricate-tabloul electric TG ........................................................................................................................ 124
6.6.7 Aparate .......................................................................................................................................................... 124
6.6.8 Livrare, depozitare, manipulare ..................................................................................................................... 125

Execuia lucrrilor ..............................................................................................................125

6.7
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.7.4

Operaiuni pregtitoare .................................................................................................................................. 125


Tipuri de lucrri ............................................................................................................................................. 125
Execuia ......................................................................................................................................................... 126
Probe i verificri .......................................................................................................................................... 127

7 CAIET DE SARCINI TABLOU ELECTRIC DE JOASA TENSIUNE STATIE DE


EPURARE.......................................................................................................................................129
7.1

Documente tehnice normative ............................................................................................129

7.2

Parametri electrici ...............................................................................................................129

7.3

Execuia tablourilor electrice de JT ..................................................................................129

7.4

Condiii de ncercare a tablourilor electrice .....................................................................130

CAIET DE SARCINI INSTALATII DE AUTOMATIZARE STATIE DE EPURARE .131

8.1

Generaliti ..........................................................................................................................131

8.2

Condiii tehnice generale pentru execuie .........................................................................131

8.3

Condiii pentru mbuntirea calitii lucrrilor de montaj .........................................131

8.4

Condiii particulare pentru execuie .................................................................................131

8.5

Protecia muncii...................................................................................................................131

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 10

8.6

Punerea n funciune i asisten tehnic de specialitate .................................................132

8.7

Prefabricate electrice de joas tensiune ............................................................................132

8.7.1
8.7.2
8.7.3
8.7.4
8.7.5
8.7.6
8.7.7
8.7.8

Generalitati .................................................................................................................................................... 132


Parametri electrici .......................................................................................................................................... 132
Grade de protectie.......................................................................................................................................... 132
Documentatii de referinta .............................................................................................................................. 133
Conditii tehnice ............................................................................................................................................. 133
Conexiuni electrice ........................................................................................................................................ 134
Etichetari si inscriptionari .............................................................................................................................. 134
Conditii de incercare ...................................................................................................................................... 135
Incercari individuale .......................................................................................................................................... 135
Metode de incercare ........................................................................................................................................... 135
8.7.9 Marcare,ambalare,transport,depozitare.......................................................................................................... 136
Marcarea ............................................................................................................................................................ 136
Ambalarea .......................................................................................................................................................... 136
Transport ............................................................................................................................................................ 136
Depozitare .......................................................................................................................................................... 136
8.7.10
Garantii...................................................................................................................................................... 136
8.7.11
Documente insotitoare la livrare ............................................................................................................... 136

BREVIARE DE CALCULE ..................................................................................................137

9.1

Breviar de calcule hidraulice ..............................................................................................137

9.1.1 Generaliti .................................................................................................................................................... 137


9.1.2 Necesarul de apa si Debite de calcul ............................................................................................................. 137
9.1.3 Necesarul i cerin de ap ............................................................................................................................ 138
9.1.3.1
Necesarul de ap pentru nevoile gospodreti ...................................................................................... 139
9.1.3.2
Necesarul de ap pentru animalele din gospodrii ................................................................................ 139
9.1.3.3
Necesarul de ap pentru unitile economice existente ......................................................................... 140
9.1.3.4
Necesarul de ap pentru unitile socialculturale ................................................................................ 140
9.1.3.5
Necesarul de ap pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare .................................................. 140
9.1.3.6
Debite de dimensionare si debite specifice ........................................................................................... 141
9.1.4 Date de baza pentru comuna Plataresti, jud. Clrasi. ................................................................................... 144
9.1.5 Sistem de alimentare cu apa Comuna Plataresti ............................................................................................ 147
9.1.6 Debite caracteristice ale apelor uzate menajere ............................................................................................. 152
9.1.7 Dimensionarea reelei de canalizare .............................................................................................................. 153
9.1.8 Schema tehnologica ....................................................................................................................................... 153
9.1.9 Reea de canalizare menajer......................................................................................................................... 153
9.1.10
Date de calcul conducte de canalizare ....................................................................................................... 153
9.1.11
Calculul conductelor de canalizare............................................................................................................ 154
9.1.12
Rezultatul dimensionarii sistemului de canalizare .................................................................................... 154
9.1.13
Statii de pompare ape uzate (SPAU), dimensionare pompe submersibile SPAU si conducte de refulare 206
9.1.14
Calculul conductei de alimentare cu apa a statiei de epurare .................................................................... 217
9.1.15
Dimensionare Staie de epurare ................................................................................................................. 218
9.1.15.1 Debite caracteristice de ape uzate ......................................................................................................... 218
9.1.15.2 Criterii de proiectare si Conceptul statiei de epurare ............................................................................ 218
9.1.15.3 Statia de epurare comuna Plataresti ...................................................................................................... 218
9.1.15.4 Debite de dimensionare......................................................................................................................... 219
9.1.15.5 Debitele de calcul i de verificare ale obiectelor tehnologice din staia de epurare .............................. 220
9.1.15.6 Calitatea apelor uzate si gradul de epurare necesar............................................................................... 220
9.1.15.7 Dimensionare obiecte tehnologice ........................................................................................................ 224
9.1.15.8 Gratar intrare ......................................................................................................................................... 224
9.1.15.9 Desnisipatorul ....................................................................................................................................... 226
9.1.15.10
Separatorul de grsimi ...................................................................................................................... 230
9.1.15.11
EGALIZAREA DEBITELOR I NCRCRILOR CU POLUANI. Bazinul de omogenizare .. 231
9.1.15.12
Masurarea debitului de apa uzat tranzitat prin staia de epurare ..................................................... 233
9.1.15.13
11.3. INSTALAII DE EPURARE BIOLOGIC CU BIOMAS N SUSPENSIE ...................... 233
9.1.15.14
Bazin colectare, decantare, tratare si pompare namol in exces ......................................................... 235
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

10

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 11

CANTITATI DE LUCRARI ..............................................................................................243

10.1 Reteaua de canalizare .........................................................................................................243


10.2 Conducte de refulare ...........................................................................................................244
10.3 Conducta de alimentare cu apa a statiei de epurare ........................................................245
11

ANEXA - FIE TEHNICE ECHIPAMENTE ..................................................................246

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 12

B. PARTEA DESENAT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Denumire plansa
PLANURI GENERALE
Plan amplasare sistem de canalizare comuna Plataresti.
PLANURI DE SITUAIE
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. ALINIAMENT DJ
301-SAT PLATARESTI. PLAN DE SITUATIE PS1.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. ALINIAMENT DJ
301-SAT PLATARESTI. PLAN DE SITUATIE PS 2.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. ALINIAMENT DJ
301-SAT PODU PITARULUI. PLAN DE SITUATIE PS 3.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. ALINIAMENT DJ
301-SAT CUCUIETI. PLAN DE SITUATIE PS 4.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. SAT
PLATARESTI.PLAN DE SITUATIE PS5.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. SAT
PLATARESTI.PLAN DE SITUATIE PS6.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. SAT
PLATARESTI.PLAN DE SITUATIE PS7.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. SAT
PLATARESTI.PLAN DE SITUATIE PS8.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. SAT PODU
PITARULUI.PLAN DE SITUATIE PS9.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. SAT PODU
PITARULUI.PLAN DE SITUATIE PS10.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. SAT
CUCUIETI.PLAN DE SITUATIE PS11.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. SAT
CUCUIETI.PLAN DE SITUATIE PS12.
PLAN DE SITUATIE STATIE DE EPURARE SI GURA DE
DESCARCARE IN EMISAR.
RETEA DE CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. PLAN DE
SITUATIE STATII DE POMPARE APE UZATE SAT PLATARESTI.
RETEA DE CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. PLAN DE
SITUATIE STATII DE POMPARE APE UZATE SAT PODU
PITARULUI.
RETEA DE CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. PLAN DE
SITUATIE STATII DE POMPARE APE UZATE SAT CUCUIETI.
PLAN DE SITUATIE COMUNA PLATARESTI. SUBTRAVERSARE
DJ 301 NR.1 - KM 17+280
PLAN DE SITUATIE COMUNA PLATARESTI. SUBTRAVERSARE
DJ 301 NR.2 - KM 18+355
PLAN DE SITUATIE COMUNA PLATARESTI. SUBTRAVERSARE
DJ 301 NR.3 - KM 18+452
PLAN DE SITUATIE COMUNA PLATARESTI. SUBTRAVERSARE
DJ 301 NR.4 - KM 19+601
PLAN DE SITUATIE COMUNA PLATARESTI. SUBTRAVERSARE
DJ 301 NR.5 - KM 20+631
PLAN DE SITUATIE COMUNA PLATARESTI. SUBTRAVERSARE
DJ 301 NR.6 - KM 21+523
PLAN DE SITUATIE COMUNA PLATARESTI. SUBTRAVERSARE
DJ 301 NR.7 - KM 21+880
PLAN DE SITUATIE COMUNA PLATARESTI. SUBTRAVERSARE
DJ 301 NR.8 - KM 22+788
PLAN DE SITUATIE COMUNA PLATARESTI. SUBTRAVERSARE
CF NR.1 - KM 35+860

Desen nr.

Plan N

PL-CA-G-001-13

G/01

PL-CA-PS-001-13

PS/01

PL-CA-PS-002-13

PS/02

PL-CA-PS-003-13

PS/03

PL-CA-PS-004-13

PS/04

PL-CA-PS-005-13

PS/05

PL-CA-PS-006-13

PS/06

PL-CA-PS-007-13

PS/07

PL-CA-PS-008-13

PS/08

PL-CA-PS-009-13

PS/09

PL-CA-PS-010-13

PS/10

PL-CA-PS-011-13

PS/11

PL-CA-PS-012-13

PS/12

PL-CA-PS-013-13

PS/13

PL-CA-PS-014-13

PS/14

PL-CA-PS-015-13

PS/15

PL-CA-PS-016-13

PS/16

PL-CA-PS-017-13

PS/17

PL-CA-PS-018-13

PS/18

PL-CA-PS-019-13

PS/19

PL-CA-PS-020-13

PS/20

PL-CA-PS-021-13

PS/21

PL-CA-PS-022-13

PS/22

PL-CA-PS-023-13

PS/23

PL-CA-PS-024-13

PS/24

PL-CA-PS-025-13

PS/25

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

26
27
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Denumire plansa
PLAN DE SITUATIE COMUNA PLATARESTI. SUBTRAVERSARE
CF NR.2 - KM 36+191
PLAN DE SITUATIE COMUNA PLATARESTI. SUBTRAVERSARE
CF NR.3 - KM 36+573
PLAN DE SITUATIE COMUNA PLATARESTI. SUBTRAVERSARE
CF NR.4 - KM 39+605
PROFILE LONGITUDINALE
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. ALINIAMENT DJ
301-SAT PLATARESTI. PROFILE LONGITUDINALE PL1.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. ALINIAMENT DJ
301-SAT PLATARESTI. PROFILE LONGITUDINALE PL2.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. ALINIAMENT DJ
301-SAT PODU PITARULUI. PROFILE LONGITUDINALE PL3.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. ALINIAMENT DJ
301-SAT CUCUIETI. PROFILE LONGITUDINALE PL4.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. SAT
LATARESTI. PROFILE LONGITUDINALE PL5.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. SAT
PLATARESTI. PROFILE LONGITUDINALE PL6.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. SAT PODU
PITARULUI. PROFILE LONGITUDINALE PL7.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. SAT CUCUIETI.
PROFILE LONGITUDINALE PL8.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. SAT CUCUIETI.
PROFILE LONGITUDINALE PL9.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. SAT
PLATARESTI. PROFILE LONGITUDINALE REFULARI SPAU-ri
PL10.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. SAT PODU
PITARULUI. PROFILE LONGITUDINALE REFULARI SPAU-ri
PL11.
RETEA CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. SAT CUCUIETI.
PROFILE LONGITUDINALE REFULARI SPAU-ri PL12.
RETEA DE CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. PROFIL
LONGITUDINAL CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA
STATIE DE EPURARE.
PROFILE TRANSVERSALE
PROFIL TRANSVERSAL COMUNA PLATARESTI.
SUBTRAVERSARE DJ 301 NR.1 - KM 17+280.
PROFIL TRANSVERSAL COMUNA PLATARESTI.
SUBTRAVERSARE DJ 301 NR.2 - KM 18+355.
PROFIL TRANSVERSAL COMUNA PLATARESTI.
SUBTRAVERSARE DJ 301 NR.3 - KM 18+452.
PROFIL TRANSVERSAL COMUNA PLATARESTI.
SUBTRAVERSARE DJ 301 NR.4 - KM 19+601.
PROFIL TRANSVERSAL COMUNA PLATARESTI.
SUBTRAVERSARE DJ 301 NR.5 - KM 20+631.
PROFIL TRANSVERSAL COMUNA PLATARESTI.
SUBTRAVERSARE DJ 301 NR.6 - KM 21+523.
PROFIL TRANSVERSAL COMUNA PLATARESTI.
SUBTRAVERSARE DJ 301 NR.7 - KM 21+880.
PROFIL TRANSVERSAL COMUNA PLATARESTI.
SUBTRAVERSARE DJ 301 NR.8 - KM 22+788.
PROFIL TRANSVERSAL COMUNA PLATARESTI.
SUBTRAVERSARE CF NR.1 - KM 35+860.
PROFIL TRANSVERSAL COMUNA PLATARESTI.
SUBTRAVERSARE CF NR.2 - KM 36+191.

pag.: 13

Desen nr.

Plan N

PL-CA-PS-026-13

PS/26

PL-CA-PS-027-13

PS/27

PL-CA-PS-028-13

PS/28

PL-CA-PL-001-13

PL/01

PL-CA-PL-002-13

PL/02

PL-CA-PL-003-13

PL/03

PL-CA-PL-004-13

PL/04

PL-CA-PL-005-13

PL/05

PL-CA-PL-006-13

PL/06

PL-CA-PL-007-13

PL/07

PL-CA-PL-008-13

PL/08

PL-CA-PL-009-13

PL/09

PL-CA-PL-010-13

PL/10

PL-CA-PL-011-13

PL/11

PL-CA-PL-012-13

PL/12

PL-CA-PL-013-13

PL/13

PL-RC-PT-001-13

PT/01

PL-RC-PT-002-13

PT/02

PL-RC-PT-003-13

PT/03

PL-RC-PT-004-13

PT/04

PL-RC-PT-005-13

PT/05

PL-RC-PT-006-13

PT/06

PL-RC-PT-007-13

PT/07

PL-RC-PT-008-13

PT/08

PL-RC-PT-009-13

PT/09

PL-RC-PT-010-13

PT/10

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7

9
10

1
2
3
4
5

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Denumire plansa
PROFIL TRANSVERSAL COMUNA PLATARESTI.
SUBTRAVERSARE CF NR.3 - KM 36+573.
PROFIL TRANSVERSAL COMUNA PLATARESTI.
SUBTRAVERSARE CF NR.4 - KM 39+605.
PROFILE TRANSVERSALE 1. COMUNA PLATARESTI ALINIAMENT DJ 301
PROFILE TRANSVERSALE 2. COMUNA PLATARESTI ALINIAMENT DJ 301
PROFILE TRANSVERSALE 3. COMUNA PLATARESTI - SAT
PLATARESTI
PROFILE TRANSVERSALE 4. COMUNA PLATARESTI - SAT
PLATARESTI
PROFILE TRANSVERSALE 5. COMUNA PLATARESTI - SAT
PLATARESTI
PROFILE TRANSVERSALE 6. COMUNA PLATARESTI - SAT
PLATARESTI
PROFILE TRANSVERSALE 7. COMUNA PLATARESTI - SAT
PODU PITARULUI
PROFILE TRANSVERSALE 8. COMUNA PLATARESTI - SAT
CUCUIETI
STATII DE POMPARE APE UZATE
RETEA DE CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. STATII
POMPARE APE UZATE. DISPOZITIE GENERALA.
RETEA DE CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. STATIE
POMPARE SPAU SP_1P, SP_1PP SI SP_3PP. CONSTRUCTII.
RETEA DE CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. STATIE
POMPARE SPAU SP_1P, SP_1PP SI SP_3PP. PLAN COFRAJ SI
ARMARE PLACA.
RETEA DE CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. STATIE
POMPARE SPAU SP_1C, SP_2C SI SP_2P. CONSTRUCTII.
RETEA DE CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. STATIE
POMPARE SPAU SP_1C, SP_2C SI SP_2P. PLAN COFRAJ SI
ARMARE PLACA.
RETEA DE CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. STATIE
POMPARE SPAU SP_2PP SI SP_4PP. CONSTRUCTII.
RETEA DE CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. STATIE
POMPARE SPAU SP_2PP SI SP_4PP. PLAN COFRAJ SI ARMARE
PLACA.
RETEA DE CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. STATIE
POMPARE SPAU SP_1P, SP_1PP SI SP_3PP. INSTALATII
HIDRAULICE.
RETEA DE CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. STATIE
POMPARE SPAU SP_1C, SP_2C SI SP_2P. INSTALATII
HIDRAULICE.
RETEA DE CANALIZARE COMUNA PLATARESTI. STATIE
POMPARE SPAU SP_2PP SI SP_4PP. INSTALATII HIDRAULICE.
STATIE DE EPURARE
STATIE DE EPURARE. PLAN DE SITUATIE OBIECTE SI RETELE
TEHNOLOGICE.
STATIE DE EPURARE. FLUX TEHNOLOGIC. LINIA APEI SI
LINIA NAMOLULUI
STATIE EPURARE. BAZIN OMOGENIZARE, CANAL GRATAR SI
DESNISIPATOR. DISPOZITIE GENERALA.
STATIE EPURARE. BAZIN OMOGENIZARE, CANAL GRATAR SI
DESNISIPATOR. PLAN ARMARE.
STATIE DE EPURARE. PLAN POZITIONARE GOLURI.
CONDUCTE INGROPATE.

pag.: 14

Desen nr.

Plan N

PL-RC-PT-011-13

PT/11

PL-RC-PT-012-13

PT/12

PL-RC-PT-013-13

PT/13

PL-RC-PT-014-13

PT/14

PL-RC-PT-015-13

PT/15

PL-RC-PT-016-13

PT/16

PL-RC-PT-017-13

PT/17

PL-RC-PT-018-13

PT/18

PL-RC-PT-019-13

PT/19

PL-RC-PT-020-13

PT/20

PL-SPAU-C-001-13

C/01

PL-SPAU-C-002-13

C/02

PL-SPAU-C-003-13

C/03

PL-SPAU-C-004-13

C/04

PL-SPAU-C-005-13

C/05

PL-SPAU-C-006-13

C/06

PL-SPAU-C-007-13

C/07

PL-SPAU-IH-001-13

IH/01

PL-SPAU-IH-002-13

IH/02

PL-SPAU-IH-003-13

IH/03

PL-SE-PS-001-13

PS/01

PL-SE-ST-001-13

ST/01

PL-SE-C-001-13

C/01

PL-SE-C-002-13

C/02

PL-SE-C-003-13

C/03

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

6
7
8
9
10

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 15

Denumire plansa
Desen nr.
STATIE EPURARE. BAZIN OMOGENIZARE, CANAL GRATAR SI
PL-SE-C-004-13
DESNISIPATOR. PLAN EXCAVATII.
STATIE DE EPURARE. BAZIN COLECTARE GRASIMI.
PL-SE-CG-C-001-11
DISPOZITIE GENERALA.
STATIE DE EPURARE.BAZIN COLECTARE GRASIMI. PLAN
PL-SE-CG-C-002-11
COFRAJ SI ARMARE.
STATIE DE EPURARE. BAZIN SPALARE SI SCURGERE NISIP.
PL-SE-BN-C-001-11
DISPOZITIE GENERALA.
STATIE DE EPURARE. BAZIN SPALARE SI SCURGERE NISIP.
PL-SE-BN-C-002-11
PLAN COFRAJ SI ARMARE.
GURA DE DESCARCARE CONSTRUCTII
STATIE DE EPURARE PLATARESTI. GURA DE DESCARCARE.
PL-GD-C-001-13
DISPOZITIE GENERALA
STATIE DE EPURARE PLATARESTI. GURA DE DESCARCARE.
PL-GD-C-002-13
PLAN COFRAJ SI ARMARE
DETALII TIP
Detaliu transee tip.
Camine de vizitare din beton. Dispozitie generala.
Camine de vizitare si racord din beton.
Placa prefabricata camine de vizitare. Plan cofraj/armare.
Detaliu camine din PE pe reteaua de canalizare. Solutii constructive.
Detaliu camin racord din PVC. Dispozitie generala.
Camine de refulare. Dispozitie generala.
Camin de spalare. Dispozitie generala.
Detaliu tip. Subtraversare cursuri de ap.
Detaliu tip imprejmuiri, drumuri si rigole.
Detalii intersectii cu retele edilitare existente
Camin din beton, vizitare si curatire.Comuna Plataresti.
Instalatii hidraulice.
Camin PE de golire CG. Instalatii hidraulice.
Camin PE de aerisire - CA. instalatii hidraulice.

Plan N
C/04
C/01
C/02
C/01
C/02

C/01
C/02

DTC-001-13
DTC-002-13

DTC/01
DTC/02

DTC-003-13

DTC/03

DTC-004-13
DTC-005-13
DTC-006-13
DTC-007-13
DTC-008-13
DTC-009-13
DTC-010-13

DTC/04
DTC/05
DTC/06
DTC/07
DTC/08
DTC/09
DTC/10

DTC-011-13

DTC/11

DTC-012-13
DTC-013-13

DTC/12
DTC/13

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

1
1.1

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 16

CONDIII TEHNICE
Condiii generale
1) Executarea lucrarilor se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind
protectia mediului si a conditiilor impuse de toate avizele prealabile emise pentru
aprobarea investitiei.
2) Se va executa decaparea stratului de sol vegetal nainte de inceperea lucrarilor si se va
executa depozitarea acestuia in scopul reutilizarii.
3) Depozitarea materialelor necesare executarii lucrarilor, al solului fertil decapat,
precum si a materialelor rezultate in timpul executiei lucrarilor se va face fara
afectarea altor suprafete de teren, a circulatiei pietonale sau rutiere.
4) Colectarea selectiva a materialelor ramase in urma executiei lucrarilor si evacuarea in
functie de natura lor pentru depozitarea sau valorificarea conform O.U. nr. 195 din
22.12.2005 privind regimul deseurilor.
5) Se vor realiza lucrri de refacere ecologica a zonelor afectate prin executarea
lucrarilor.

1.2

Specificaii tehnice pentru execuia lucrrilor

1.2.1 Generaliti
Prin instruciunile tehnice cuprinse n Caietul de Sarcini se stabilesc condiiile tehnice minime ce
trebuiesc ndeplinite pentru realizarea n condiii de calitate corespunztoare a lucrrilor de
construcii din cadrul obiectului de investiii.
Prezentele instruciuni tehnice sunt specifice lucrrilor necesare pentru realizarea sistemului de
canalizare in comuna Plataresti, jud. Calarasi.
1.2.2 Msuri premergtoare execuiei lucrrilor
Beneficiarul, Proiectantul si Contractorul vor respecta prevederile legii 50/91, cu toate completrile
i modificrile ulterioare, privitoare la calitatea lucrarilor de constructii, precum si normele
metodologice n vigoare la ora actual pentru aplicarea legii 50/91.
Contractorul lucrrii numeste responsabilul tehnic, atestat conform legii, ce va rspunde de
realizarea nivelului de calitate corespunztor exigenei de performan a lucrrii.
Beneficiarul va asigura controlul calitatii lucrarilor prin dirigini de santier atesta pentru aceste
categorii de lucrari, conform legii.
Dup nsuirea documentaiei tehnice de execuie, Contractorul va asigura transmiterea tuturor
informaiilor ctre toi factorii participani la realizarea lucrrii.
n programul de stabilire a fazelor determinante, se vor considera obligatoriu cel puin urmtoarele
faze determinante:
a. verificare cote fundaii;
b. verificare teren de fundare;
c. prob de presiune
Contractorul va convoca n scris Proiectantul i Beneficiarul si reprezentantul ISC, pentru
verificarea i recepionarea fazelor determinante cu minim cinci zile nainte de termenul fazei
determinante respective.
Pe tot parcursul derulrii lucrrilor, Beneficiarul va asigura prin diriginii de specialitate, atestai,
verificarea executrii corecte a lucrrilor.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 17

Pentru fazele de lucrri ce devin ascunse, Beneficiarul i Contractorul vor lua msuri de ntocmire a
Registrului de procese-verbale pentru verificarea calitii lucrrilor ce devin ascunse, ntocmind
n acest sens procese-verbale pe fazele analizate.
Coninutul verificrii calitii lucrrilor de construcii ce devin ascunse, consemnate n proceseverbale, ct i fazele obligatorii la care acestea se ntocmesc, sunt prevzute n normativele C056/85
i C056/02..
eful punctului de lucru va deine obligatoriu urmtoarele acte:
1. registrul de procese-verbale cu lucrri ascunse;
2. registrul cu dispoziii de antier;
3. principalele norme ce reglementeaz tehnologia de execuie;
4. documentaia complet de execuie.
1.2.3 Activitatea de control i verificri
Procesele verbale pentru verificarea lucrrilor ce devin ascunse se ncheie ntre beneficiar i
antreprenor. Nu se admite trecerea la noua faz de execuie nainte de nchiderea procesului verbal
referitor la faza anterioar.
Verificarea calitii lucrrilor se va face pe parcursul urmtoarelor operaii:
executarea cofrajelor;
calitatea i montarea armturilor;
calitatea betonului livrat de staia de betoane;
condiiile de turnare i compactare a betonului;
decofrarea elementelor.
Eventualele remedieri ale elementelor se vor executa conform normativului C149/87 Instruciuni
tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton i beton armat.
Se vor urmri:
Abaterile de la geometrie s fie n limitele admise de normativele NE 012/99, NE 012/2007 i
C056/85.
Betonul la decofrare s nu prezinte segregri sau alte vicii de turnare.
Respectarea pe parcursul execuiei, a programului de control.
Executarea lucrrilor trebuie supus ateniei continuu a doi factori:
reprezentantul beneficiarului;
reprezentantul compartimentului de calitate al executantului.
Lucrrile se execut pe baza fielor tehnologice de execuie, corespunznd cerinelor din
normativele de execuie, NTSM, PSI, a instruciunilor tehnice ale proiectului i a furnizorilor de
materiale, fiind obligatoriu respectarea acestora de ctre executant i beneficiar.
La controale se vor verifica:
concordana dintre dimensiunile interioare ale cofrajelor cu dimensiunile elementelor din
proiect;
folosirea clasei de beton conform proiect;
poziionarea corect a armturilor i a pieselor ce urmeaz a fi nglobate n beton;
tratarea corespunztoare a rosturilor de turnare a betonului;
realizarea acoperirii cu beton a armturilor conform proiect;
poziionarea corect a mustilor de armtur pentru elementele ce se vor turna ulterior;
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 18

tratarea corespunztoare a betonului dup turnare (compactare, meninerea n stare umed pe


perioada de ntrire);
aderena tencuielii hidrofuge pe suprafaa de beton;
calitatea lucrrilor de hidroizolare.
Activitatea de verificare i control se va face cu respectarea urmtoarelor principale normative:
NE 012/1-2007, NE 012-1/2007 Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton,
beton armat i beton precomprimat;
C169/88 Normativ privind executarea i recepionarea lucrrilor de terasamente pentru
fundarea construciilor;
C56/2003 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i
instalaii aferente;
C112/86 Normativ pentru proiectarea i executarea hidroizolaiilor din materiale
bituminoase la lucrrile de construcii;
1.2.4 Recepia lucrrilor
Recepia lucrrilor se va face conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii,
Regulamentul de recepie a lucrrilor de construcie i instalaii aferente acestora (HGR nr.
273/94), Normativului pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii
aferente C56-2003 i prevederilor Normativului NE 012/1-2007.
Etapele de realizare a recepiei sunt:
recepia la terminarea lucrrilor prevzute n contract.
recepia final dup expirarea perioadei de garanie prevzute.
1.2.5 Instruciuni de exploatare
1.2.5.1 Generaliti
Prezentul manual cuprinde instruciunile de intretinere si exploatare pentru sistemul de canalizare
din zon.
Pentru lucrrile de exploatare este necesar ca:
a) s se lucreze numai cu personal calificat;
b) personalul s aib echipament de protecie i de munc adecvat;
c) s fie asigurate condiiile necesare de prevenire a accidentelor de munc;
d) n cazul interveniei la colectoare n funciune, durata de intervenie s fie ct mai mic,
utilizndu-se schimburi succesive pe perioade scurte de timp.
Personalul de interventie are obligatia de a purta in tot acest timp echipamentul de protectie
prevazut in normele de protectie a muncii, masca de gaze, cizme, manusi, centura de siguranta,
franghie.
Pe planseul construciilor aferente sistemului de canalizare se vor monta placute de avertizare
pentru prevenirea accidentelor prin intoxicarea cu gaze, pe care sa scrie:
Atentie, pericol de moarte prin asfixiere! Accesul in interior se va face numai dupa 30 minute
de la pornirea instalatiei de ventilatie mobile!
Se va folosi obligatoriu masca de gaze!
In exploatare, instalatiile de ventilatie mobile se vor mentine permanent in stare de functionare.
Prezentele instructiuni nu sunt limitative, ele trebuind completate de beneficiar, in functie de
condiiile existente si de modul de organizare al societatii.
n cursul exploatrii tehnice a obiectivului se pot distinge urmtoarele perioade care difer ntre
ele:
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

1.
2.
3.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 19

Recepia i darea n exploatare


Primii ani de funcionare
Exploatarea tehnic normal

1.2.5.2 Recepia lucrrilor


Recepia lucrrilor pentru reeaua de canalizare se va face n conformitate cu prevederile caietelor
de sarcini, precum i cu cele nscrise n Regulamentul de recepie a lucrrilor de construcii i
instalaii aprobat prin H.G. nr. 273/14.06.1994 i publicat n Monitorul Oficial nr. 193 partea
I/28.07.1994.
1.2.5.3 Probe tehnologice
Verificrile, ncercrile i probele se execut respectand cerintele de calitate cuprinse in legea
10/1995, privind calitatea construciilor, Regulamentul de recepie a lucrrilor de construcii i
instalaii aferente acestora (HG nr. 273/94), precum i cu prevederile normativului C56/85
Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii aferente i SR
6819/97;
Proba de etanseitate pentru canale se va efectua ntre camine consecutive, nainte de efectuarea
umpluturilor, dupa ce imbinarea a ajuns la rezistenta proiectata.
Se va executa inchiderea etansa a tuturor orificiilor, blocarea capetelor canalelor si a tuturor
punctelor susceptibile de deplasare n timpul probelor.
Umplerea canalului cu apa se face din capatul aval, aerul evacuandu-se prin capatul amonte.
Probele de etanseitate nu se vor executa la temperaturi sub 0 C.
Presiunea de proba masurata n capatul aval al tronsonului se va considera 0,5 bari. Durata probei
va fi de minim 20 minute. n timpul probei se va msura apa pierdut msurndu-se cantittile
adugate.
Daca pierderile de apa depasesc limita admisibil pentru tronsonul respectiv, se va face revizia
conductei, urmata de reparatie sau inlocuire, dupa caz, si se va relua proba.
Inlaturarea pierderilor de apa punctiforme sau la punctele de mbinare se va realiza prin repararea
corespunztoare a acestor zone. In cazul unor defectiuni mai grave, se va inlocui tubul sau se va
solicita proiectantul pentru modul de remediere al defectiunii.
1.2.5.4 Exploatarea tehnic
1.2.5.5 Controlul periodic al retelelor de canalizare
Controlul periodic interior si exterior al constructiilor si instalatiilor, precum si a calitatii apelor
uzate are ca scop asigurarea functionarii normale a colectoarelor si a constructiilor aferente de pe
reeaua de canalizare.
Controlul cantitativ al apelor uzate consta in determinarea debitelor din reeaua de conducte, in
scopul verificarii capacitatii de curgere, lucru care se face prin determinarea inaltimii apei in
canalele calibrate si a vitezei apei. Debitele stabilite astfel nu trebuie sa difere cu mai mult de 15%
fata de cele stabilite in proiect.
Controlul calitativ al apelor uzate se refera in primul rand la verificarea calitatii apelor uzate care
intra in reteaua de canalizare si daca la evacuare ele corespund cu prevederile normativelor in
vigoare privind stabilirea limitelor de descarcare a apelor uzate in reteaua publica de canalizare si a
limitelor de descarcare in receptorii naturali.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 20

Apele uzate evacuate n sistemele de canalizare trebuie s respecte condiiile precizate prin avizul
de racordare la canalizare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum i pe cele
impuse prin reglementrile tehnice n vigoare, astfel nct, prin natura, cantitatea ori calitatea lor, s
nu conduc la:
sa nu fie agresive pentru materialul din care este executata reteaua;
sa nu conduc la degradarea construciilor i instalaiilor componente ale sistemelor de
canalizare
sa nu conduc la diminuarea capacitii de transport a reelelor i a canalelor colectoare
sa nu fie nocive sau sa emita gaze toxice, vatamatoare pentru personalul de exploatare;
sa nu conduc la apariia unor pericole pentru igiena i sntatea populaiei sau a
personalului de exploatare a sistemului
sa nu prezinte pericol de incendiu si de explozie;
sa nu creeze dificultati in realizarea proceselor de preepurare si de epurare si sa nu contina
substante care sa precipite in contact cu apa uzata din reteaua de canalizare;
sa nu conduc la perturbarea funcionrii normale a staiei de epurare prin depirea
debitului i a ncrcrii sau prin inhibarea proceselor de epurare
sa nu contina materii in suspensie, care sa corodeze peretii canalului sau sa se depuna si sa
provoace infundari;
sa nu contina corpuri plutitoare, sa nu contina hidrocarburi, uleiuri si grasimi care sa adere la
peretii canalului, etc.
Astfel, in scopul protejarii retelelor de canalizare si instalatiilor de epurare, se va urmrii
respectarea cu strictete a limitelor maxim admisibile prevazute de NTPA 002 "Normativ privind
conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de
epurare".
Valorile normate servesc atat pentru aprecierea calitatii apelor existente si stabilirea prioritatii
lucrarilor de protectie a constructiilor sistemului de canalizare cat si la stabilirea de conditii
limitative pentru calitatea apelor uzate evacuate de la fiecare unitate industriala sau comerciala,
conditii care se precizeaza in avizele si autorizatiile de functionare prin care organele de
gospodarirea apelor reglementeaza evacuarea apelor uzate.
Controlul exterior se face trimestrial de catre o echipa formata din minim trei persoane (1 sef si 2
muncitori), care efectueaza parcurgerea traseului canalelor aferente reelei de canalizare, desfac
capacele caminelor de vizitare si a gurilor de scurgere verificand starea lor precum si daca sunt
infundate; se verifica eventualele denivelari ale traseului sau pavajul in jurul caminului, precum si
starea capacelor, a canalelor de racord, etc.
In cazul terenurilor macroporice se verifica in mod deosebit existenta si cauza unor eventuale tasari
produse sau a unor surse de exfiltratii a apei din canale in exteriorul acestora.
In cazul controlului exterior nu se coboara in camine, evitandu-se astfel posibilitatea producerii
unor accidente, echipa nefiind dotata cu echipamentul adecvat pentru a intra in canale.
Controlul interior se efectueaza o data pana la de patru ori pe an si are ca scop verificarea modului
de functionare a canalizarii i a camerei deversoare (a modului cum se face curgerea) in vederea
stabilirii necesitatii curatirii, spalarii sau de efectuare a altor reparatii.
n cazul canalelor nevizitabile, controlul interior se poate face cu ajutorul oglinzilor observandu-se
atat eventualele defectiuni sau depuneri, precum si cu ajutorul camerelor de televiziune sau prin
fotografiere cu ajutorul unor aparate de fotografiat sau camere de luat vederi amenajate special si
cuplate cu o sursa de lumina.
In cadrul controlului, la toate categoriile de canale, se urmareste influenta retelei de canalizare
asupra nivelului apelor freatice atat in ceea ce priveste drenarea, cat si eventualele exfiltratii
datorate unor neetanseitati.
La canalele situate in terenuri macroporice sensibile la inmuiere acestei operatii trebuie sa i se
acorde o atentie deosebita.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 21

In general operatiile de intretinere se realizeaza cu mentinerea in functiune a retelei de canalizare.


1.2.5.6 Controlul periodic
Controlul interior al construciilor se efectueaza o data pana la de patru ori pe an si are ca scop :
verificarea modului de functionare a construciilor (a modului cum se face curgerea) in
vederea stabilirii necesitatii curatirii, spalarii sau de efectuare a altor reparatii;
Verificarea depunerilor n canalele amonte i aval de constructie, precum i n interiorul
construciilor, n vederea stabilirii msurilor necesare pentru asigurarea funcionrii hidraulice n
condiii normale;
Verificarea strii pragurilor deversoare la camerele deversoare
Verificarea strii pereilor interiori i ai tencuielilor
Verificarea strii acceselor (capac, trepte, galerie, etc) ;
Verificarea funcionrii sistemului de ventilaie
1.2.5.7 Spalarea si curatirea canalelor
Spalarea si curatirea canalelor i a construciilor se efectueaza ori de cate ori rezulta ca necesar,
aceasta stabilindu-se in urma controlului. In general, o retea de canalizare, in special in procedeul
unitar, nu ar necesita spalare. Deoarece insa debitele sunt variabile, iar forma sectiunii si panta
canalului nu asigura intotdeauna realizarea vitezei de autocuratire, este necesar a se stabili
tronsoanele, necesitatea si frecventa de curatire si spalare, operatie care se face de obicei in primul
an de functionare. Spalarea se aplica in general la canalele nevizitabile si se poate face cu apa din
reteaua de alimentare cu apa potabila, industriala sau chiar cu apa uzata. Sistemul cel mai simplu
este de a inchide cu ajutorul unor clapete orificiile de intrare si de iesire din caminul de vizitare
amplasat in amontele tronsonului care trebuie spalat. In caminul astfel izolat se introduce apa cu
ajutorul unui furtun pe o inaltime cat mai mare (in general de cca 2,0 m) si dupa umplere, se
deschide brusc clapeta aval creandu-se o "fuga de apa" cu viteze mari care asigura o buna spalare.
Dupa spalare, furtunul trebuie retras din camin pentru a nu exista o legatura permanenta intre
reteaua de canalizare si reteaua de alimentare cu apa potabila.
Aceeasi operatiune se poate face prin acumularea de apa uzata la inchiderea clapetei aval, insa
dureaza un timp mai indelungat si se poate ca remuul provocat in amonte sa duca la inundarea unor
racorduri si subsoluri.
Un sistem eficient de spalare se realizeaza prin folosirea unor masini speciale cu autojet, care
realizeaza punerea sub presiune a apei dintr-o cisterna si evacuarea acesteia prin intermediul unui
furtun in tronsonul de canalizare care necesita spalare.
Curatirea canalelor este necesar a se face atunci cand prin spalare nu se pot indeparta depunerile
intarite, eventualele deseuri etc., sau radacinile patrunse prin fisurile sau imbinarile retelei de
canalizare.
Curatirea canalelor nevizitabile, se efectueaza manual din amonte spre aval, cu ajutorul unor piese
si unelte de curatit de diferite forme pentru a realiza desprinderea, taierea si transportul materialului
depus pana la caminul din aval. Introducerea si actionarea pieselor de curatire se face cu ajutorul
unor trolii fixate pe macaralele amplasate la cele doua camine de la extremitatea tronsonului ce se
curata.
Tot ca mijloace de curatire se foloseste bila de gheata care se introduce in canal si este impinsa de
apa. In cazul ca se blocheaza si nu poate disloca depunerile, se topeste; in mod asemanator se
foloseste un balon de cauciuc care, de asemenea, se poate dezumfla prin intepare, daca se
blocheaza.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 22

1.2.5.8 Desfundarea canalelor.


Cand se produce o infundare, aceasta actioneaza ca un dop care poate impiedica partial sau total
curgerea provocand ridicarea nivelului apei din canal in amonte, uneori chiar pana la nivelul
terenului, fapt ce poate produce inundarea racordurilor si instalatiilor de canalizare situate la cote
mai joase. Din cauza acestor inconveniente este necesar ca desfundarea canalelor sa se faca cat mai
operativ. O metoda mult utilizata consta din introducerea unei sarme groase sau a unor tuburi
flexibile sau prajini ori bastoane articulate, la capatul carora se fixeaza diferite piese metalice de tip
sfredel, lance etc., care, prin invartire patrund si disloca depozitul format. Operatia se incearca a se
efectua atat din amonte cat si din aval.
Tot ca metoda de desfundare se pot folosi dispozitive hidraulice de mare presiune care sunt
prevazute cu un furtun cu cap autopropulsat care asigura inaintarea lui si spalarea depozitului.
In cazul extrem in care nici una dintre aceste metode nu da rezultate, se determina, cu ajutorul
bastoanelor articulate, cat mai exact pozitia portiunii infundate si se executa o sapatura deschisa,
pentru desfundare fiind necesara deci spargerea si inlocuirea tuburilor respective.
Curatirea lucrarilor anexe este necesar a se efectua periodic pentru a se asigura buna lor functionare.
Astfel, gurile de scurgere (cu depozit) se curata in mod obisnuit de doua ori pe luna cu
autovidanjoarele. De asemenea, caminele de vizitare cu depozit este necesar a fi curatite cand se
constata umplerea lor, cu ocazia controlului.
1.2.6 Intretinerea reelei de canalizare
Lucrrile principale de ntreinere sunt reprezentate de lucrrile de ntreinere la construciile i
instalaiile aferente reelei de canalizare, cnd este necesar.
Intretinerea retelei de canalizare se realizeaza prin urmatoarele operatii principale:
1) Inspectii preventive, efectuate trimestrial, prin parcurgerea a 4-6 km/zi de catre o echipa
compusa de obicei din 3 oameni, verificandu-se toate partile componente de constructii si
instalatii vizibile ale retelelor de pe traseu. Se efectueaza parcurgerea traseelor canalelor
aferente nodului hidrotehnic, se desfac capacele caminelor de vizitare i de acces si a gurilor
de scurgere verificand starea lor precum si daca sunt infundate; se verifica eventualele
denivelari ale traseului sau pavajul in jurul construciilor, precum si starea capacelor, a
canalelor de racord, etc.
2) Revizii preventive efectuate de 2 ori pe an la constructiile si instalatiile retelei, verificanduse pe langa starea acestora si modul de functionare.
3) Reparatii curente planificate la intervale la 4-5 ani. In cazul reparatiilor curente, daca dupa
efectuarea curatirii conductelor de canalizare se constata o marire a rugozitatii datorita
depunerilor care nu au putut fi ndeprtate complet, sau este necesara consolidarea
conductei, se recurge la captusirea ei interioara.
4) Reparatii curente pentru inlaturarea unor defectiuni constante. Aceste reparatii trebuie
efectuate imediat ce au fost semnalate. Deplasarea echipei de interventii se va face in cel
mai scurt timp cu o autoutilitara dotata cu toate aparatele, utilaje si materiale necesare
efectuarii reparatiei.
5) Masuri speciale pentru pregatirea exploatarii pe timpul iernii.
1.2.7 Principalele defecte care pot apare n funcionarea reelei de canalizare
n primii ani de funcionare a reelei se consatat adeseori numeroase defeciuni. n funcie
de modul n care se intervine pentru repararea lor, perioada se poate limita la 1-2 ani, sau, n cazul
unei exploatri defectuaoase ea se extinde pe o durat mult mai mare.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 23

Principalele defecte care pot aparea in aceasta perioada depinde de materialele folosite la
execuia reelei de canalizare, de calitatea executiei, de modul de exploatare si se pot grupa astfel:
La conductele de PVC poate fi azvrlit din muf garnitura de etanare, din cauz c
montarea tuburilor nu au fost bine executat, din cauza diferenei de compactae a umpluturii
i fundaiilor, etc;
unele tuburi se pot rupe din cauza unor sprijiniri defectuoase pe fundaie sau din lipsa unor
ancoraje
circulaia apei se face defecuos din cauza unor corpuri strine (buci de lemn, pmnt su
agregate rmase pe conduct)
defeciuni provocate din lipsa sau greita amplasare sau calitatea necorespunztoare a unor
lucrri accesorii.
umplutura prea afnat sau compactarea insuficient ce provoac spargerea tuburilor prin
aciunea sarcinilor mobile
de asemenea pot apare defectiuni la partea carosabil sau trotuare a caror reparatie revine
beneficarului retelei
In aceasta perioada, sarcina care revine intreprinderii de exploatare este de a urmari prin controale
intense depistarea defectiunilor care duc la functionarea defectuas a reelei de canalizare si
repararea lor in timpul cel mai scurt posibil si in bune conditii.
Exploatarea tehnica normala trebuie sa corespunda organizatoric si tehnic modului de alcatuire si
functionarea retelei; sa asigure intretinerea si repararea preventiva a construciilor i a
colectoarelor, depistarea defectelor si repararea lor in cel mai scurt timp, in conditii tehnice, sanitare
si economice avantajoase.
1.2.8 Mijloace pentru exploatarea si intretinerea retelei de canalizare
Mijloacele pentru exploatarea si intretinerea funcionrii colectoarelor reelei de canalizare,
trebuie sa corespunda marimii, naturii si starii retelei si trebuie sa cuprinda:
1) Cadre calificate.
2) Aparate si utilaje de reparatii.
3) Materiale corespunzatoare.
Asigurarea cadrelor de ingineri, tehnicieni si muncitori calificati constituie preocuparea principala
si o conditie pentru intretinerea retelelor si asigurarea unei distributii economice.
Actualmente, functionarea unei retele de canalizare fara utilaje si aparate de vizualizare, control i
curare nu este de conceput din punct de vedere tehnic si economic. Din punct de vedere tehnic ele
asigura functionarea retelei prin posibilitatea determinarii sectorului in care se produc colmatrile i
avariile, permitind astfel scurtarea timpului necesar depistarii lor.
Inspectarea aparatelor de control trebuie facuta cel putin odata pe luna.
Utilajele necesare reparatiilor se pot grupa in trei categorii: de transport, de constructie i de
curare. Utilajele de transport trebuie sa cuprinda unitati rapide, usoare si mobile. Utilaje de
constructie sunt de tip usor, unelte terasiere manuale, unelte pentru repararea conductelor de tip
mijlociu. Utilajele de curare constau din hidrocuritoare, de diverse capaciti.
Materialele pentru reparatii trebuie sa se gaseasca in cantitati stabilite conform normativelor ofiale
si corespunzatoare celor din care este construita reteaua de canalizare.
1.2.9 Remedierea defectiunilor si avariilor
Retelele de canalizare sunt supuse unor solicitari care variaza in limite foarte largi, insasi natura
solicitarilor la care sunt supuse conductele i construciile din care sunt alcatuite retele de canalizare
fiind de mare diversitate.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 24

Ca urmare a acestor multiple conditii in care sunt obligate sa lucreze conductele i construciile, ele
sufera numeroase defectiuni, care atunci cand se amplifica pot deveni adevarate avarii. Experienta
arata ca nu exista retea de canalizare in functiune la care sa nu se constate defectiuni.
Masurile care trebuie luate privesc intreaga perioada de existenta a retelelor de canalizare, de la o
faza de proiectare trecand prin faza de executie si apoi o deosebita atentie in timpul exploatarii
retelelor care constituie perioada lor cea mai lunga de existenta.
Clasificarea cauzelor este importanta deoarece ea trebuie sa permita justa incadrare a defectiunii si
prin aceasta adoptarea masurilor celor mai corespunzatoare de remediere, dnd totodata
posibilitatea unei analize mai complexe pentru cazururile cind defectiunea ar fi rezultatul
suprapunerii mai multor cauze.
Urmarea acestor conditii, se alege o clasificare care sa tina seama de:
1) Materialele din care sunt construite conductele i construciile.
2) Etapele de existenta ale conductelor (proiectare, constructie exploatare)
3) Fenomenele de durata indepedente de exploatare care intervin in mod deosebit la
defectarea conductelor de canalizare (depuneri, nfundri, etc).
4) Fenomene accidentale(cutremure, inundaii, etc).
Se analizeaza cauzele de care produc defectiunile si avariile din conducta sau construcie
dupa urmatoarea schema:
1) Defecte cauzate de greseli de proiectare.
2) Executia necorespunzatore, cauza celor mai numeroase defectiuni ale conductelor de
canalizare, incrcari asupra conductelor
3) Reducerea capacitatii de transport a conductelor.
4) Alte cauze de defectiuni si avarii ale canalelor
5) Depistarea pierderilor de ap sau infiltraiilor pe retelele de canalizare
6) Exploatarea tehnica defectuoasa si intretinerea insuficienta, cauza a agravarii defectelor
initiale ale conductelor de canalizare.
Cunoasterea cauzelor este hotaritoare pentru luarea masurilor de corectare a defectiunilor si
avariilor. Uneori aceste cauze sunt evidente, astfel incit masurile se pot lua imediat; aceasta situatie
este caracteristica in general defectiunilor. Astfel insa, si mai ales in cazul defectiunilor mai mari si
avarilor, cauzele care au produs nefuncionarea sau nefuncionarea corect nu pot fi depistate cu
usurinta fie din cauza complexitatii efectelor acestora, fie din lipsa de experienta a tehnicienilor
respectivi sau chiar din cauza duratei cercetarilor care trebuie intreprinse pentru stabilirea lor
corecta.
In cercetarea cauzelor defectiunilor intervine cu mare influenta:
1) Existenta unui plan de situatie corect a retelelor de canalizare si a amplasamentelor in
profilul transversal al strazilor.
2) Utilajul pentru depistarea defectelor si utilajul pentru desfacerea pavajelor si a altor
zidarii, pentru sapaturi si epuismente de tipurile cele mai corespunzatoare constructiei
retelelor de canalizare si conditiilor in care acestea trebuie sa lucreze, cu productivitate
cit mai mare, astfel cit mai scurta, in scopul reducerii timpul de remediere si a
interdictiei de circulatie cauzata de lucrarile de reparatii.
3) Personalul tehnic de exploatare(muncitori, tehnicieni, ingineri) care sa cunoasca bine
reteua de canalizare, punctele ei mai slabe, consumatorii mai importanti a caror
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 25

functionare dau debite mai importante in retea, mijloacele de depistare rapida a


defectiunilor etc.
4) O buna evidenta a defectiunilor constante in demersul exploatarii tehnice retelei, cu
precizarea locurilor, a cauzelor care le-a produs si a masurilor de remediere.
Degradarea sau avarierea retelei de canalizare poate avea cauze multiple, de la o exploatare sau
intretinere defectuoasa pana la calamitati naturale cum ar fi cutremure, ploi torentiale, inundatii,
surpari de terenuri etc. Ca urmare a unei exploatari necorespunzatoare se pot mentiona degradarile
produse asupra tuburilor de canalizare de catre agresivitatea apelor evacuate de unele industrii care
nu respecta conditiile de calitate, necontrolarea la timp a etanseitatii canalelor, necuratirea
corespunzatoare etc.
Reparatiile curente constau din schimbarea gratarelor la gurile de scurgere si a capacelor defecte la
caminele de vizitare, fixarea treptelor dislocate, repararea pieselor uzate ale utilajelor, repararea
tencuielilor, zidariilor si a altor elemente de constructie.
Reparatiile capitale constau in general din lucrari de refacere sau consolidare a unor portiuni sau
tronsoane de canal care, fie ca au fost deteriorate datorita actiunii agresive a apelor uzate, a tasarilor
de teren datorita exfiltratiilor, fie este necesara consolidarea lor ca urmare a schimbarii conditiilor
de trafic, de sistematizare, etc. Uneori este necesara repararea unor tronsoane distruse sau
prezentand fisuri care pot evolua in timp si pot duce la prabusiri in caz ca nu se intervine.
Repararea avariilor trebuie facuta in cel mai scurt timp posibil (necesitand lucru continuu in trei
schimburi) deoarece prin obturarea sectiunii de curgere, ca si in cazul infundarilor, tronsoanele din
amonte intra sub presiune si pot provoca inundarea subsolurilor, a retelelor si galeriilor subterane
invecinate.
De asemenea, in cazul unor exfiltratii mari in terenul inconjurator, se poate produce infectarea
panzei freatice sau pot fi periclitate ca stabilitate, cladirile invecinate. Repararea avariilor se face de
regula, cu materiale avand aceleasi caracteristici tehnice si dimensiuni cu cele din care este
executata canalizarea. In nici un caz nu este admis a se diminua capacitatea de transport a
canalizarii pe portiunea respectiva prin montarea unor tuburi cu sectiunea mai mica.
Devierea apelor uzate pe perioada interventiilor este una din problemele cele mai dificile ce trebuie
rezolvata la executarea reparatiei retelelor de canalizare in cazul avariilor sau a unor degradari
importante, deoarece in majoritatea situatiilor intalnite in practica nu se poate opri functionarea
tronsoanelor din amonte. Uneori nu este posibil - la canalele prevazute cu deversor - sa se devieze
partial debitele ce vin din amonte. De asemenea, la retelele de canalizare in procedeu unitar este
posibil ca pe unele tronsoane sa se astupe temporar gurile de scurgere, pentru a impiedica
patrunderea apelor meteorice in canal. In orice caz se vor analiza toate posibilitatile pentru a reduce
la minim debitul de apa ce urmeaza a fi deviat. Daca portiunea pe care se face devierea cuprinde
racorduri, trebuie avuta in vedere colectarea temporara a apelor uzate respective pe perioada in care
se face interventia.
La canalele nevizitabile (circulare sau ovoidale) devierea apelor se face de obicei intre doua camine
prin izolarea totala a tronsonului unde urmeaza a se face reparatia.
Unul dintre cele mai eficiente sisteme consta in folosirea unui obturator expandabil (elastic) din
cauciuc care asigura atat etansarea sectiunii in care acesta se monteaza, cat si aspiratia printr-un
furtun legat la o pompa. Pompa asigura refularea debitului de apa uzata din tronsonul unde se va
interveni intr-o retea invecinata sau in tronsonul din aval, prin caminul respectiv.
Dupa efectuarea reparatiei, spre exemplu pentru inlocuirea unor tuburi distruse - operatie ce se
executa prin sapatura deschisa numai in portiunea aferenta - obturatorul este dezumflat si scos prin
plutire, iar apoi este ridicat prin tragere la nivelul strazii.
In cazul ca este necesar a se face reparatia prin inlocuirea sau repararea etansarii (imbinarilor) unui
numar mai mare de tuburi, se va face o sapatura deschisa de obicei intre cele doua camine iar,
devierea se va face printr-un jgheab paralel cu canalul existent care va conduce apa uzata dintr-un
camin in celalalt. In unele situatii, devierea se face pe portiuni mai scurte prin montarea in sant a
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 26

unor tuburi cu ramificatie. In aceste solutii jgheabul poate fi executat din lemn captusit cu tabla sau
carton bitumat, sau din tuburi metalice ori din beton. Si la acest sistem de deviere este necesara
realizarea legaturii racordurilor de canalizare existente pe portiunea respectiva.
1.2.10 Urmrirea comportrii n timp a construciei
1.2.10.1 Instruciuni de urmrire curent.
Activitatea de urmarire curenta se va desfasura in conformitate cu prevederile Regulamentului
privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor,
cuprins in HGR 766/1997 (anexa 4) si cu Normele metodologice privind urmarirea comportarii
constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora, indicativ P130-97.
Operatiunile de urmarire curenta a comportarii se realizeaza pe parcursul exploatarii constructiei
prin observarea directa si cu ajutorul unor mijloace de urmarire de uz curent in urmatoarele situatii:
Verificari periodice obligatorii care se vor efectua trimestrial in primul an de la punerea in functiune
a constructiilor;
Verificari operative care se vor efectua obligatoriu dupa producerea unor fenomene naturale sau
evenimente, care pot afecta constructia: seism, explozii, inundatii, etc.
Verificarile operative reiau verificarile periodice imediat dupa producerea unor fenomene speciale,
de tipul celor descrise mai sus.
In cazul constatarii unor defectiuni, se va anunta proiectantul, care va decide asupra masurilor de
investigare si de remediere necesare.
1.2.10.2 Acte normative
Actele normative care reglementeaza urmarirea comportarii in timp a constructiilor sunt:
STAS 2745/90 Urmarirea tasarii constructiilor prin metode topografice
STAS 10493/76 Marcarea si sistematizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si deplasarii
constructiilor si terenurilor
1.2.10.3 Scopul urmaririi in timp
Urmarirea in timp a comportarii constructiei este necesara pentru cunoasterea continua a
aptitudinilor pentru exploatare cat si pentru cunoasterea raspunsului constructiei la solicitarile din
exploatare.
Aceste date sunt folositoare si pentru perfectionarea metodelor de calcul si proiectare. De asemenea,
se pot lua masuri pentru eliminarea sau oprirea eventualelor fenomene care ar putea duce la
avarierea sau distrugerea constructiei.
1.2.10.4 Modul de urmarire a comportarii in timp
Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor se face periodic si obligatoriu de catre
beneficiar.
Responsabilii cu urmarirea comportarii in exploatare a constructiei pot sa aiba o pregatire tehnica
cel putin de nivel mediu. Trebuie sa cunoasca cartea tehnica a constructiei si sa tina la zi jurnalul
evenimentelor.
1.2.10.5 Organizarea activitatii de urmarire a comportarii in timp
Pe reteaua de canalizare i pe construciile din staia de epurare se vor instala 3 puncte de msur,
dotate cu reperi de tasare.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 27

n staia de epurare va fi montat un debitmetru pe fluxul tehnologic, deasemeni pentru urmrirea


comportrii n timp a debitului de ap epurat.
Pe aspiraiile i refulrile de la pompe se vor monta manometre pentru urmrirea comportrii n
timp a parametrilor de funcionare a pompelor.
Parametrii reprezentativi pentru caracterizarea starii si comportarea in timp a constructiei sunt:
cota acoperiului modulelor de epurare;
deplasarile pe orizontala sau vertical a marcilor de pe capacele construciilor;
cotele capacelor cminelor de vane i cminelor de vizitare;
Citirile marcilor enuntate mai sus se vor face in comparatie cu citirile a doi reperi amplasati in afara
zonei de influenta a lucrarii. Reperii vor fi inglobati in borne de beton conform STAS 4294/73.
Prima serie de masuratori se va executa la terminarea lucrarilor (receptie), iar urmatoarele se vor
efectua trimestrial in primul an, semestrial in al doilea an de exploatare.
La orice degradare importanta se vor face propuneri pentru controlul de detaliu de catre personalul
de specialitate.
1.2.11 Msuri pentru securitatea muncii
Msurile de protecia muncii se refer att la operaiunile de execuie a lucrrilor ct i pentru
activitatea de exploatare.
n toate operaiile de execuie se vor respecta cerinele eseniale referitoare la protecia, sigurana i
igiena muncii.
Principalele msuri i aciuni pentru asigurarea proteciei, siguranei i igienei muncii sunt:
Luarea msurilor tehnice i organizatorice pentru asigurarea condiiilor de securitate a
muncii.
Realizarea instructajelor de protecie a muncii a ntregului personal de exploatare i
ntreinere i consemnarea acestora n fiele individuale sau formulare specifice, semnate individual.
Controlul aplicrii i respectrii normelor specifice de ctre ntregul personal.
Verificarea periodic a personalului privind cunoaterea normelor i a msurilor de protecie
a muncii.
Pe toat durata execuiei, n zona lucrrilor trebuie asigurat o zon de lucru i de protecie.
Limea acestor zone se stabilete funcie de tipul lucrrilor i de condiiile locale.n
interiorul zonei de lucru i de protecie nu este permis accesul persoanelor i al utilajelor
strine de antier.
Ridic probleme de protecia muncii folosirea de substane toxice cum sunt unii acceleratori de
priz, adezivi etc.
Executarea spturilor se realizeaz cu respectarea normelor de protecie a muncii pentru lucru de
terasamente, iar incintele spate se vor mprejmui, fiind adoptate msuri de protecie difereniate n
funcie de natura i morfologia terenului.
Lucrrile, fiind n zone accesibile publicului, semnalizarea privind interdicia accesului n zon
trebuie s fie foarte vizibil att ziua ct i noaptea.
1.3

Date privind clasa de importan a construciilor proiectate

n conformitate cu HGR 766/1997 modificata si completata prin H.G. nr. 675/2002, categoria de
importan global a lucrrilor ce constituie obiectul documentaiei, stabilita conform Ordin
MLPAT nr. 31/N-1995, este ,, C (importan normal).

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 28

n conformitate cu P66-2001, lucrrile de alimentare cu ap i canalizare n localiti rurale se


ncadreaz n clasa IV de importan specific.
n conformitate cu STAS 4273/1983, lucrrile de alimentare cu ap i canalizare n localiti rurale
se ncadreaz n clasa IV de importan specific (construcii definitive de importan principal).
Din punct de vedere al criteriilor:
Social economice, categoria de importan este 4 (alimentare cu ap)
Durata de exploatare, construcia este definitiv (permanent)
Rolul funcional, construcia este de importan principal
1.4

Criterii de exigen privind calitatea n construcii la proiectare

Exigenele eseniale, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcii, corespunzatoare
directivei C.E.E. nr. 89/106 privind calitatea produselor pentru construcii, ce trebuie realizate i
meninute pe intreaga durat de existen a construciilor sunt:
-

A Rezistena i stabilitatea la solicitri statice, dinamice, inclusiv cele seismice ;


B Sigurana in exploatare;
C Sigurana la foc;
D Igiena i sntatea oamenilor, refacerea i protecia mediului;
E Protecia termic, hidrofug i economia de energie;
F Protecia impotriva zgomotului.

Conform clasificarii cuprinse in Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a


proiectelor, a executiei lucrarilor si contructiilor, aprobat cu H.G. 925/20.11.1995, constructiile i
instalaiile se incadreaza in categoria de verificare A1, B9, Is i Ie.
Verificarea se face de catre verificatori atestati MLPTL pentru domeniile:
Pentru constructii si arhitectura
A1 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice;
telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodarie comunala cu structura din beton, beton armat,
zidarie, lemn;
B9 - Siguranta in exploatare la constructii edilitare si de gospodarie comunala;
D - Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului pentru toate domeniile;
Pentru instalatii
o
pentru specialitatile:
Is - Instalatii sanitare, care cuprind:
instalatii sanitare interioare;
instalatii exterioare de alimentare cu apa;
instalatii exterioare de canalizare;
instalatii de stingere a incendiilor;
Ie - Instalatii electrice, care cuprind:
instalatii electrice, inclusiv pentru curenti slabi;
instalatii de protectie la descarcari atmosferice;
instalatii de automatizare si semnalizare pentru instalatii sanitare, termice si
de gaze;
instalatii de avertizare si de prevenire a incendiilor;
instalatii de telecomunicatii si de transmitere a informatiilor.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 29

conform Ordinului 777/2003 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 09.06.2003 pentru
aprobarea Reglementarii tehnice " Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor
cu activitate in constructii".
1.5

Criterii de exigen privind calitatea n construcii la execuie

Calitatea lucrrilor executate va fi asigurat prin respectarea prevederilor din:


Legea 10/1995 a calitii lucrrilor cu toate reglementrile ce decurg din aceasta;
HG 925/1995 privind responsabilul tehnic cu asigurarea calitii lucrrilor;
Buletinul construciilor 4/1996-prescripii tehnice pentru verificarea calitii lucrrilor,
inclusiv controlul pe faze determinante.
Astfel, se vor satisface cerinele de rezisten i stabilitate, sigurana n exploatare i protecia
mediului.
1.6

Standarde i normative

Proiectarea s-a facut conform urmtoarelor standarde i normative:


- privind evaluarea ncrcrilor:
NP-082-04 - Cod de proiectare. Bazele proiectrii i aciuni asupra construciilor. Aciunea
vntului.
CR 0-2005 - "Cod de proiectare. Bazele proiectrii structurilor n construcii"
CR 1-1-3-2005 - "Cod de proiectare. Evaluarea aciunii zpezii asupra construciilor",
STAS 10101/1-78. Greuti tehnice i permanente.
- privind evaluarea solicitarilor din seism:
Normativul P100-1/2006 pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social
culturale, agrozootehnice si industriale.
- privind lucrarile de fundatii si terenul de fundatie:
Normativul NP 112-04. Normativ privind proiectarea structurilor de fundatii directe;
STAS 3300/1,2-85. Terenul de fundare. Principii generale de calcul; calculul terenului in cazul
fundarii directe.
- privind dimensionarea constructiilor din beton:
STAS 10107/0-90.
Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si
beton precomprimat
STAS 4165-88. Rezervoare de beton armat si beton precomprimat

- privind legislatia in vigoare:


Legea 10/95. Legea calitatii in constructii.
HG 767/97 privind incadrarea in categorii de importanta.
HGR nr.925 / 11 - 95
Regulament de verificare i expertizare tehnic de calitate a
proiectelor, execuia lucrrilor i a construciilor
cu completrile i
modificrile ulterioare.
HGR.nr.273 / 06 - 94
Regulament de recepie a lucrrilor de construcii i
instalaii aferente acestora.
HG nr.940/19.07.2006
pentru modificarea i completarea Regulamentului de recepie a
lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 273/1994
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

2
2.1

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 30

CAIETE DE SARCINI GENERALE


Lucrari de terasamente

2.1.1 Date generale


Contractantul va raspunde de toate excavatiile si umpluturile si de imprastierea materialului excavat
dupa cum este necesar pentru construirea lucrarilor, si mentionate aici ca terasamente.
Nu vor fi incepute nici un fel de lucrari pna ce Contractantul nu a luat toate masurile de siguranta,
inclusiv prevederea de bariere si masuri de control ale traficului, unde este cazul.
Standardele romanesti care vor fi respectate:
P10-86
- proiectarea si executia lucrarilor pentru fundatiile de cladiri;
C169-88
- executarea terasamentelor pentru realizarea fundatiilor la
cladirile civile si industriale;
C16-84
- realizarea in anotimpul rece, de lucrari de constructie si instalatii.
2.1.2 Notificarea lucrrilor de terasamente
Inaintea inceperii oricaror lucrari de terasamente de pe santier, Contractantul i va trimite efului de
Proiect, cu cel putin 7 zile inainte, o notificare cu data propusa pentru inceperea lucrarilor. In
aceasta perioada, Contractantul va face o inregistrare a cotelor de teren si a topografiei trimise spre
stiinta efului de Proiect pentru masurarea Lucrarilor.
2.1.3 Cota de teren
Pentru utilizarea Specificatiilor, termenul de "cota de teren" se va folosi pentru a desemna suprafata
de teren de dinaintea inceperii lucrarilor de terasamente, si dupa orice curatire generala a
santierului.
2.1.4 Aria excavatiilor
Aria excavatiilor va fi aceea care, dupa parerea efului de Proiect, reprezinta un minim practicabil
pentru construirea Lucrarilor.
Exacavarea santurilor pentru conducte se va limita in orice moment la lungimea conductelor
aprobate anterior in scris de catre Seful de proiect. Cu exceptia acordului scris anterior al efului de
Proiect, lucrarile de conducte de orice lungime aprobata, se vor incheia cu acordul efului de
Proiect, inaintea inceperii lucrarilor la orice alta lungime de conducte.
2.1.5 Excavarea materialului de teren instabil
Daca materialul terenului intalnit de Contractant la baza oricarei sapaturi este, dupa parerea
acestuia, instabil, acesta il va informa imediat pe Seful de proiect. Seful de proiect, imediat ce este
practic posibil, va timite instructiuni scrise pentru a confirma daca materialul terenului urmeaza sa
fie considerat instabil.
Daca se confirma ca materialul terenului este instabil, atunci Contractantul, avand acordul efului
de Proiect, va indeparta materialul si va umple golurile astfel create cu material granular
corespunzator, cu acordul efului de Proiect.
Misiunea efului de Proiect de a da instructiuni nu il va scuti pe Contractant de nici o
responsabilitate privind defectele lucrarii, daca, anterior construirii, Contractantul nu va fi solicitat
in scris acordul efului de Proiect pentru efectuarea inspectiei fundatiei expuse.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 31

2.1.6 Siguranta excavatiilor si constructiilor anexe


Contractantul va asigura sprijinul necesar pentru asigurarea stabilitatii excavatiilor si drumurilor si
constructiilor anexe.
2.1.7 Alunecari, caderi si excavatii excedentare.
Contractantul va lua toate precautiunile necesare pentru prevenirea alunecarilor si caderilor de
materiale de pe pantele excavatiilor si umpluturilor.
In cazul alunecarilor sau caderilor care se produc la excavatii, si acolo unde excavatiile efectuate
depasesc dimensiunile specificate, atunci orice material necorespunzator care a intrat in excavatii va
fi indepartat din sapatura, si se va executa umplutura suplimentara care poate fi necesara folosind
materialul excavat selectat sau importat, si compactat cu acordul efului de Proiect. Aceasta
umplutura suplimentara se va executa pe cheltuiala Contractantului.
Acolo unde au loc alunecari si caderi, sau daca excavatiile sunt excedentare fata de dimensiunile
specificate, care, dupa opinia efului de Proiect pot afecta stabilitatea solului ce sustine Lucrarile, si
constructiile si anexele, Contractantul va umple golul cu beton. Aceasta lucrare auxiliara se va
efectua pe cheltuiala Contractantului.
2.1.8 Demolarea si demontarea
Contractantul va demola, demonta si/sau indeparta orice diverse constructii existente, cladiri sau
parti ale acestora care ocupa sau obstructioneaza lucrarile permanente, totul asa cum se arata in
planuri, descrise in memorii, sau la indicatia efului de Proiect. Materialele necorespunzatoare din
demolari si demontari vor fi indepartate de o maniera si intr-un amplasament aprobat de Seful de
proiect.
Acolo unde este necesara demolarea partiala a constructiilor, Contractantul va manifesta cea mai
mare atentie sa nu avarieze nici o parte a constructiei care urmeaza sa ramana pe loc. Daca se
produce o astfel de avariere, Contractantul va repara si remedia partea avariata pe cheltuiala sa.
Daca nu exista alte specificatii ale efului de Proiect, golurile sau deschizaturile vor fi umplute sau
compactate comform clauzei "Umpluturi pentru constructii".
2.1.9 Golirea
In lipsa unui acord, si acest acord se va da numai in cazuri exceptionale, Contractantul va scoate apa
din orice sapatura de constructie si conducte indiferent de sursa apei, astfel incat efectuarea
lucrarilor sa se faca in conditii uscate.
Metoda de a mentine uscate excavatiile, golirea si indepartarea apei se va efectua cu acordul efului
de Proiect. Contractorul se va asigura ca pe santier exista o statie de rezerva pentru a se evita in
orice imprejurare orice intrerupere a continuitatii golirii. Pentru golire nu se va face o plata separata,
iar costurile aferente acestei activitati se vor considera ca fiind incluse in cotele pentru excavatiile
de constructii sau cotele pentru conducte sau pentru toate cotele in general.
2.1.10 Rambleu si umplutura
Materialul de rambleu amplasat fata de lucrarile permanente va fi selectionat si fara bolovani,
cabluri, fragmente de roca si altele asemanatoare mai mari de 50 mm marimea nominala. Materialul
folosit pentru rambleu si umplutura va fi un material excavat selectionat, dimensiunea particulelor
nedepasind 75 mm.
Dupa ce Seful de proiect isi va da acordul pentru inceperea rambleului sau umpluturii, operatia va
incepe cu un minim de intarziere pana la terminarea lucrarii la partea de Lucrari pentru care s-a
obtinut acordul. Nu se va efectua nici un rambleu pana nu se obtine acordul efului de Proiect.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 32

2.1.11 Materiale de umplutura sortat


Materiale sortate de umplutura vor cuprinde urmatoarele:
a) Pietris
- 7-15 mm pietris conform STAS 1667-76.
b) Nisip
- 0-7 mm nisip conform STAS 1667-76.
c) Bolovani de rau - 8-15 mm bolovani de rau conform STAS 1667-76.
2.1.12 Compactarea umpluturii si rambleului
Daca nu exista alte indicatii, Contractantul va depozita umplutura rambleului in straturi cu o
adancime uniforma care nu depaseste 200 mm grosime, si o va compacta prin astfel de metode i
prin folosirea unor utilaje adecvate dupa cum este necesar pentru realizarea gradului de compactare
specificat. Daca nu exista alte specificatii, necesitatile standard de compactare vor fi de 95%
densitatea uscata maxima comform STAS 1913/13-83.
Contractantul va uda, daca e necesar, materialul de umplutura inainte si in timpul compactarii
pentru a ajuta la realizarea gradului de compactare specificat.
2.1.13 Amplasarea gropilor de imprumut
Contractantul va determina amplasarea gropilor de imprumut de la santier sau alte zone, cu acordul
scris al efului de Proiect.
2.1.14 Indepartarea surplusului de material
Contractantul va transporta si indeparta tot materialul excavat care nu este necesar pentru lucrari.
Amplasamentele propuse de Contractant pentru indepartarea sau depozitarea materialelor excavate,
fie temporar sau permanent, vor fi supuse acordului efului de Proiect.
2.1.15 Roca si betonul masiv
Inaintea inceperii excavatiei in roca, sau betonul masiv, Contractantul va demonstra efului de
Proiect imposibilitatea sa de a excava fara scule cu percutie grea echipate cu sape percutante, pene
hidraulice sau puscare.
Materialele, inclusiv betonul masiv, nu vor fi clasificate ca roca decat daca Seful de Proiect este de
acord cu aceasta clasificare inaintea excavatiei. Acordul efului de Proiect este supus rezervarilor in
functie de suprafata rocii astfel clasificate, iar suprafata excavatiei de roca se va determina dupa
examinarea mastilor excavate. Excavatiile unde s-a gasit roca si au fost clasificate ca atare, nu vor fi
umplute inaintea examinarii zonelor excavate de catre Seful de Proiect pentru a ajuta la
determinarea suprafetei excavatiei de roca.
Exacavatia rocii se va face utilizand concasorul pneumatic/hidraulic greu si/sau echipamentul de
taiere sau orice alt echipament aprobat de Seful de proiect. Nu va fi permisa excavarea rocii prin
folosirea explozivilor.
2.1.16 Localizarea si ajutorul serviciilor si obstructionarile
Inaintea excavarii, Contractantul va obtine permisiunea si acordul total al tuturor companiilor
utilitare trimitnd notificari de intentie pentru inceperea lucrarilor dupa cum poate fi necesar,
conform cu intreaga legislatie si regulamente.
Suplimentar, Contractantul va obtine toate informatiile disponibile de la aceste companii utilitare si
altele dupa cum este necesar, facnd referire la pozitia tuturor serviciilor cunoscute pe traseele
tuturor conductelor care se vor amplasa.
Contractantul va raspunde de localizarea exacta a serviciilor pe durata lucrarilor si va lua toate
precautiunile necesare pentru a evita avarierea serviciilor. Unde este necesar serviciile vor fi
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 33

sustinute provizoriu pe durata excavatiei. Comform instructiunilor efului de Proiect se va asigura


sustinerea permanenta a serviciilor care traverseaza conductele.
Daca serviciile sunt avariate pe parcursul Lucrarilor, atunci Contractantul va raspunde de
contactarea autoritatilor responsabile si aranjarea reparatiilor serviciului respectiv. Contractantul va
suporta toate cheltuielile de reparatii ale serviciului, fie prin asigurare, fie prin finantare proprie.
Daca pe traseul unei conducte se intalneste un serviciu sau obstructionare, Contractantul il va
informa imediat pe Seful de Proiect despre prezenta acestuia, si va prezenta detaliile, inclusiv tipul
de serviciu, sau obstructiune, dimensiunile, adancimea de sub cota terenului. Seful de Proiect il va
consilia asupra masurilor care trebuie luate.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

2.2

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 34

Betoane, cofraje si armaturi

2.2.1 Generalitati
Betoanele vor fi produse, transportate i evaluate conform normativelor i standardelor romneti
corespunztoare din punct de vedere al calitii materialelor i execuiei.
La execuia lucrrilor se vor aplica prevederile normativului NE012/1-2007 i NE012/2-2009
2.2.2 Cimentul
Cimentul destinat betoanelor s-au ales innd cont de clasele de expunere raportat la condiiile de
mediu ale betoanelor. Cimentul care se va folosi la lucrri va fi de clas conform normativelor i
standardelor romneti corespunztoare ( NE 012/1-2007).
Contractantul va efectua ncercri pe ciment conform prevederilor normativului NE 012/1-2007 i
va asigura certificatul de ncercare pentru fiecare doz de ciment primit de la betonier.
Controlul calitii cimentului se va face:
- la aprovizionare, inclusiv prin verificarea certificatului de calitate/garanie emis de
productor sau de baza de livrare
- nainte de utilizare, de ctre un laborator autorizat
Normativele i standardele romneti sunt urmtoarele:
- NE 012-1: 2007 Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat i
beton precomprimat. Partea 1: producerea betonului;
- NE 012 2:2009 - Normativ pentru producerea betonului i executarea lucrrilor de
construcii din beton, beton armat i beton precomprimat. Partea 2: executarea lucrrilor.
- C56/85 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i
instalaii aferente;
- C56/02 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de instalaii aferente
construciilor;
- SR EN 206-1:2002 Beton. Partea 1: Specificaie, performan, producie i
conformitate cu amendamentele SR EN 206-1:2005/A1 i SR EN 206-1:2006/A2 i
erata SR EN 206-1/C91:2008
- SR 3011: 1996 Cimenturi cu cldur de hidratare limitat i cu rezisten la agresivitatea
apelor cu coninut de sulfai
- SR 7055:1996 Ciment Portland alb
- STAS 10092-78 Ciment pentru drumuri i piste de aeroporturi
2.2.3 Agregate
Agregatele vor fi obinute dintr-o surs autorizat i vor respecta cerinele normativului NE 012-1:
2007 si NE 012 2:2009
Pentru prepararea betoanelor cu densitate aparent normal (2001-2500 kg/mc) se vor utiliza
agregate naturale cu densitate normal (1201-2000 kg/mc) provenite din sfrmarea natural i/sau
concasarea rocilor, care s satisfac cerinele prevzute n reglementrile tehnice specifice, cu
urmtoarele cerine suplimentare:
- agregatele s provin din roci stabile, nealterabile la aer sau ap i negelive; nu se
admite utilizarea de agregate provenite din roci feldspatice sau istoase;
- nisipul va fi de natur silicoas i va proveni din balastiere; nu se admite utilizarea
nisipului de concasaj;
- coninutul n pri levigabile a nisipului va fi de maxim 2% i a pietriului se limiteaz la
maxim 0,5 %;
- n amestecul total de agregate se vor utiliza trei sorturi de granulare (0 3; 3 7; 7 31
mm);
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 35

se interzice folosirea pietriului cu granule mai mari dect cele indicate la pe mrci de betoane.
Agregatele trebuie depozitate pe platforme betonate, avnd pante i rigole de evacuare a apelor.
Pentru depozitarea separat a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu nlimi
corespunztoare evitrii amestecrii cu alte sorturi.
Nu este admis depozitarea direct pe pmnt sau pe platforme balastate.
Depozitele vor avea amenajate drumuri de acces care s evite antrenarea de noroi i impurificarea
agregatelor.
Pentru controlul calitii agregatelor se vor respecta prevederile normativului NE 012-1: 2007 si NE
012 2:2009, iar metodele de verificare sunt reglementate de SR EN 1097.
Pe timpul derulrii Contractului, la cererea efului de Proiect, Antreprenorul va furniza monstre de
agregate i va executa teste n conformitate cu standardele i normativele relevante.
Normativele i standardele romneti n vigoare sunt urmtoarele:
- NE 012-1: 2007 Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat i
beton precomprimat. Partea 1: producerea betonului;
- NE 012 2:2009 - Normativ pentru producerea betonului i executarea lucrrilor de
construcii din beton, beton armat i beton precomprimat. Partea 2: executarea lucrrilor.
- Normativ C 56 85
- Normativ pentru verificarea calitii i recepiei lucrrilor de
construcii i instalaii
- STAS 1667-76
- Agregate naturale grele pentru betoane i mortar cu aditivi
minerali.
- STAS 4606-80
- Agregate naturale grele pentru mortar i betoane cu aditivi
minerali. Metode de ncercare.
- STAS 662-89
- Lucrri de drumuri. Agregate naturale de balastier.
- SR EN 1097-1: 1998 ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice
ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenei la uzur (micro-Deval)
- SR EN 1097-2: 1998 ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice
ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenei la sfrmare
- SR EN 1097-3: 2002 ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice
ale agregatelor. Partea 3: Metode pentru determinare masei volumice n vrac i a
porozitii intergranulare
- SR EN 1097-6: 2002 ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice
ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale i a coeficientului de absorbie a apei
- SR EN 1992: 2006 Proiectarea structurilor de beton
- SR EN 933-1 :2002 ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozitii. Analiza granulometric prin cernere
2.2.4 Apa
Apa folosit pentru fabricarea i tratarea betonului poate fi o surs de ap potabil ( din reeaua
public de alimentare cu ap) sau din alt surs admis. Dac se va utiliza alt surs admis,
Contractantul va demonstra efului de Proiect c aceste surse corespund prevederilor STAS 790
84.
Se interzice utilizarea apei minerale la prepararea betoanelor.
Normativele i standardele romneti n vigoare sunt urmtoarele:
- SR EN 1008: 2003 Apa de preparare pentru beton Specificaii pentru prelevare,
ncercare i evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din
procese ale industriei de beton, ca ap de preparare pentru beton
2.2.5 Aditivi
Aditivii utilizai vor respecta cerinele normativului NE 012-1: 2007 si NE 012 2:2009
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 36

Se vor utiliza obligatoriu urmtoarele tipuri de aditivi :


- aditivi ntrzietori pentru betoane turnate pe timp clduros
- aditivi antinghe+accelerator de priz pentru betoane turnate pe timp friguros
Este interzis folosirea clorurii de calciu ca aditiv.
Betoanele vor fi alctuite conform cerinelor din Proiectul Tehnic. Nu se vor amesteca nici un fel de
alte ingrediente impreun cu betoanele fr acordul scris preliminar al efului de proiect. Stabilirea
compoziiei betoanelor i verificarea nivelelor de performan n cazul utilizrii combinaiilor de
aditivi se va face pe baza studiului realizat de un laborator autorizat.
Normativele i standardele romneti n vigoare sunt urmtoarele:
- STAS 8573-78
- Aditiv impermeabilizator pentru mortare de ciment.
- STAS 8625-90
- Aditiv plastifiant mixt pentru betoane.
- SR EN 934-2:2003 Aditivi pentru beton, mortar si pasta. Partea 2: Aditivi pentru beton.
Definiii, condiii, conformitate, marcare i etichetare
2.2.6

Amestecuri de betoane

Pentru producerea, transportul, punerea n oper i verificarea calitii betonului, se vor respecta n
totalitate prevederile normativului NE 012-1: 2007 SI NE 012 2:2009.
Betoanele care se vor folosi la lucrri sunt de clase diferite dup cum se arat n Planuri sau se
indic n Lista de Cantiti. Condiiile de amestec pentru fiecare clas de betoane care poate fi
folosit sunt n conformitate cu prevederile normativului NE 012-1: 2007 SI NE 012 2:2009
Cu excepia altor specificaii, amestecul, ingrediente de beton, fabricarea, testarea i calitatea
execuiei vor corespunde procedurilor normativelor i standardelor romneti corespunztoare.
Modificri ale proporiilor la betoane se vor face pe durata contractului dac, dup prerea efului
de Proiect, aceste modificri sunt necesare. Contractantul nu va modifica nici proporile
amestecului, nici sursa de furnizare a ingredientelor fr s fie obinut n prealabil acordul efului
de Proiect.
Reelele se vor stabili, corecta i definitiva n funcie de rezultatele ncercrilor preliminare de
laborator privind:
- umiditatea agregatelor;
- granulozitatea sorturilor;
- densitatea aparent a betonului proaspt;
- lucrabilitatea betonului.
Compoziia de beton adoptat va fi permanent corectat n privina cantitii de ap, n funcie de
umiditatea agregatelor, astfel nct s se respecte raportul A/C specificat n planele de armare.
Lucrabilitatea betonului proaspt va fi verificat att la staia de betoane, ct i la locul de punere n
oper.
2.2.7 Amestecuri de ncercare i testarea lucrrilor
n vederea asigurrii calitii lucrrilor de beton i beton armat este obligatorie efectuarea unui
control operativ i adoptarea unor msuri conforme cu Normativul NE 012/1-2007.
Contractantul va realiza amestecuri preliminare de ncercare pentru fiecare clas de beton n 3 zile
diferite, folosind echipamentul, care clase vor fi folosite n cadrul lucrrilor. Pentru fiecare clas de
betoane , se va pregti minim 3 cilindri/cuburi de ncercare din fiecare amestec de ncercare care se
vor testa la o vrst de 7 zile, i 3 cilindri/cuburi la o vrst de 28 zile.
Contractantul nu va ncepe betonarea Lucrrilor pn ce rezultatele testelor pe amestecurile
preliminare de ncercare pentru fiecare clas de betoane nu vor fi prezentate spre aprobare efului
de Proiect.
Contractantul, pe durata contractului, va furniza, ntreine i opera aparatura necesar, pentru
pregtirea mostrelor i testarea betoanelor dup cum se arat mai jos i pentru realizarea de mostre,
pregtirea i testarea cimentului, agregatelor i apei conform normativelor sau standardelor
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 37

romneti respective. Similar acesta va furniza termometrele necesare pentru msurarea


temperaturilor betoanelor, materialelor de betonare i atmosferei.
Contractantul va ine evidena ncercrilor pe betoane n formulare tip, conform NE 012-1: 2007 SI
NE 012 2:2009 i le va prezenta apoi efului de Proiect n 3 exemplare ct de curnd e practic
posibil dup realizarea fiecrei ncercri .
Testele de sfrmare a cilindrilor/cuburilor de beton se vor efectua ntr-un laborator de ncercri
admis de Seful de proiect. Contractantul va face toate aranjamentele necesare i va asigura
transportul i fora de munc pentru transportarea cuburilor de beton la laboratorul desemnat. Se va
asigura pe antier un arc de protecie a betonului n care se vor depozita cuburile care ateapt s
fie transportate la laborator.
Dac ncercrile pe monstre arat c rezistena necesar i lucrabilitatea mostrelor sunt sub cerinele
Caietului de sarcini, atunci Contractantul l va informa pe Seful de proiect, va investiga cauza
eecului i va lua toate msurile necesare pentru redresarea situaiei pentru satisfacerea efului de
Proiect.
Standarde i normativele romneti n vigoare:
- NE 012-1: 2007 Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat i
beton precomprimat. Partea 1: producerea betonului;
- NE 012 2:2009 - Normativ pentru producerea betonului i executarea lucrrilor de
construcii din beton, beton armat i beton precomprimat. Partea 2: executarea lucrrilor.
- Normativ C 56 85
- Normativ pentru verificarea calitii i recepiei lucrrilor de
construcii i instalaii
- STAS 1667-76
- Agregate naturale grele pentru betoane i mortar cu aditivi
minerali.
- STAS 4606-80
- Agregate naturale grele pentru mortar i betoane cu aditivi
minerali. Metode de ncercare.
- STAS 662-89
- Lucrri de drumuri. Agregate naturale de balastier.
- SR EN 1097-1: 1998 ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice
ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenei la uzur (micro-Deval)
- SR EN 1097-2: 1998 ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice
ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenei la sfrmare
- SR EN 1097-3: 2002 ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice
ale agregatelor. Partea 3: Metode pentru determinare masei volumice n vrac i a
porozitii intergranulare
- SR EN 1097-6: 2002 ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice
ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale i a coeficientului de absorbie a apei
- SR EN 1992: 2006 Proiectarea structurilor de beton
- SR EN 933-1 :2002 ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozitii. Analiza granulometric prin cernere
- Normativ C 26- 85
- Normativ pentru ncercarea betonului prin metode
nedistructive.
2.2.8 Transport, turnare i compactare
2.2.8.1 Date generale
Transportul i punerea n oper a betoanelor vor respecta prevederile normativului NE 012-1: 2007
SI NE 012 2:2009.
Toate betoanele vor fi transportate de la betonier i turnate n cadrul lucrrilor ct de repede este
practic posibil prin metode care vor preveni segregarea sau pierderea oricror ingrediente, i vor
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 38

menine lucrabilitatea necesar. Acestea vor fi depozitate ct de aproape este practic posibil de
amplasamentul final i se vor menine curate toate echipamentele folosite la transportul betoanelor.
Contractantul va trimite efului de Proiect o notificare preliminar asupra inteniei sale de ncepere
a betonrii.
Betoanele vor fi compactate n totalitate n amplasamentul final prin metode mecanice sau manuale,
conform NE 012-1: 2007 SI NE 012 2:2009.
2.2.8.2 Betoanele gata amestecate
Se va permite folosirea betoanelor gata amestecate dac sunt fabricate n staii de betoane admise i
transportate pe antier cu autocamioane aprobate. Timpul i distana maxim de livrare de la staia
de betoane la antier va fi respectat cu strictee dup cum se specific n Normativul NE 012-1:
2007 SI NE 012 2:2009 . Betoanele care nu respect aceste condiii nu vor fi admise.
2.2.9 Betonarea sub ap
Dac apa nu poate fi evacuat complet i pe fundul gropii rmne un strat de ap de cca. 10 15 cm
grosime, se admite, n mod excepional, turnarea betonului n ap.
n acest caz betonarea se va ncepe de la un col al fundaiei turnndu-se un prim strat de beton care
iese deasupra nivelului apei i care se extinde treptat pe ntreaga suprafa.
Betonarea straturilor urmtore se va face n uscat.
2.2.10 Betonarea n condiii nefavorabile
2.2.10.1 Condii de vreme rece
Betonarea n condiii de vreme rece sub 20 C poate fi realizat numai dac exist urmtoarele
condiii:
(i)
agregatele i apa folosite la amestec nu vor conine zpad, ghea i nghe ;
(ii)
naintea turnrii betonului,cofrajele, armturile i oricare suprafee cu care va intra n contact
betonul proaspt, nu vor conine zpad, ghea i nghe i vor fi la o temperatur mai mare
de 20 C;
(iii) temperatura iniial a betonului n momentul turnrii va fi de cel puin 50 C
(iv)
temperatura de la suprafaa betonului se va msura acolo unde se ateapt temperatura cea
mai joas.
Contractantul i va lua msuri de a preveni ca temperatura oricrui tip de beton s nu scad la 00 C
n timpul primelor 5 zile dup turnare.
2.2.10.2 Vreme cald
Temperatura rezultant a materialelor combinate din orice dozaj de beton n punctul i la momentul
livrrii n cadrul Lucrrilor nu va depi 6 0 C peste temperatura la umbr cnd aceasta din urm
este peste 21 0C.
Contractantul nu va permite nici unui tip de beton s vin n contact cu apa la o temperatur mai
mare de 600 C.
Acolo unde temperatura betonului proaspt poate depi 320C, nu va fi permis betonarea, dect
dac se iau msuri pentru a menine temperatura sub nivel.
Standarde i normative romneti n vigoare:
Normativul C 16 84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrrilor de construcii i a
instalaiilor aferente.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 39

2.2.11 Protecia/tratarea betonului


Contractantul va proteja betonul pentru nu mai puin de 7 zile.
Protecia se va realiza conform specificaiilor din NE 012-1: 2007 SI NE 012 2:2009.
Acoperirea suprafeelor expuse ale betonului se va face cu materiale aprobate de Seful de proiect,
materiale care vor fi n contact continuu cu betonul i se vor menine umed spre satisfacerea Sefului
de Proiect.
Pe timp ploios, betonul va fi protejat cu prelate sau folii de polietilen.
n cazul temperaturilor mai mici de +5o , betonul nu va mai fi stropit, i se vor aplica materiale sau
pelicole de protecie, avizate de eful de Proiect.
2.2.12

Beton prefabricat

Toate materialele i lucrabilitatea betonului prefabricat vor corespunde celorlalte condiii aplicate
din Caietul de Sarcini, dect dac nu exist alte specificaii ale efului de Proiect. Toate lucrrile
preturnate vor fi turnate avnd lungimi adecvate pentru manipularea cu urechi sau cabluri de
ridicare corespunztoare, dect dac nu exist alte specificaii.
NE 012/1-2007
STAS 1799-88

STAS 3622- 86
STAS 6657 / 1-89
STAS 6657 / 2- 89

- Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton,


beton armat i beton precomprimat;
- Construcii de beton, beton armat i beton
precomprimat.Tipul i frecvena verificrii calitii
materialelor i betoanelor destinate executrii
lucrrilor de construcii din beton, beton armat i
beton precomprimat.
- Betoane de ciment clasificare.
- Elemente de beton, beton armat i beton pretensionat.
Condiii tehnice generale de calitate
- Elemente de beton, beton armat i beton pretensionat.
Reguli i metode de verificare a calitii.

STAS 6657/ 3- 89

- Elemente de beton, beton armat, beton pretensionat.


Procedurile i dispozitivele pentru verificarea
caracteristicilor geometrice

STAS 7009-79

- Construcii civile i industriale. Tolerane i asamblarea n


construcii
- Tolerane geometrice. Terminologie

STAS 7384- 85
STAS 7721 76
STAS 10107 /0 90

- Cofraj metalic pentru elemente de beton, beton armat i


beton pretensionat. Condiii tehnice de calitate
- Construcii civile i industriale. Calculul i alctuirea elementelor din
beton, beton armat i beton precomprimat.

Dac nu exist pn acum alte specificaii, durata i metodele de ridicare, depozitare i transportare
a unitilor sau seciunilor prefabricate vor fi responsabilitatea contractantului i vor fi aprobate de
Seful de proiect, i vor fi astfel nct unitile i seciunile preturnate s fie protejate de ocuri
puternice, nu vor fi avariate i supuse la eforturi inadecvate.
Se va ine o eviden exact a fiecrui element de beton prefabricat care se va marca clar la
specificaia efului de Proiect.
Sunt necesare certificate de ncercare pentru elementele de beton prefabricat conform normativului
sau standardului respectiv.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 40

2.2.13 Construirea cofrajelor


2.2.13.1 Generalitati
Cofrajele i susinerile vor respecta prevederile normativului NE 012-1: 2007 SI NE 012 2:2009,
pct.11.
Manipularea, transportul i depozitarea cofrajelor se va face astfel nct s se evite deformarea i
degradarea lor.
Este interzis depozitarea cofrajelor direct pe pmnt sau depozitarea altor materiale pe stivele de
panouri de cofraje. Se vor respecta deasemeni prevederile normativului C11-74 Instruciuni
tehnice privind alctuirea i folosirea n construcii a panourilor din placaj pentru cofraje.
2.2.13.2 Materiale
Se vor folosi cofraje din panouri refolosibile.Cofrajele se vor construi din lemn, metal sau plastic
conform normativelor i standardelor romneti corespunztoare.
Cofrajele de lemn vor fi de cherestea conform STAS 1949 86, Calitatea C sau placaj la lucrrile
exterioare conform STAS 7004 89, Tip A, Calitatea 1 din B sau 15 mm grosime, sau placaj
pentru vagoane bune CF STAS 8841- 90.
Suruburile cu cap ngopat pentru lemn vor corespunde STAS 1452 80 sau cuiele cu filet STAS
21 11- 90 , Tip B sau cuie din srm de oel Tip D.
Cofrajele metalice se vor realiza din oel de construcii, conform STAS 500 /1 89 i
500 / 3
80.
Dup curire se va folosi urmtoarea emulsie SIN :
- parafin
20 - 25%
- spun
1,5 2%
- ap
78,5 73%
2.2.13.3 Construcia
Cofrajele vor fi astfel alctuite nct s asigure realizarea formelor, dimensiunilor i a suprafeei
perfect plane a elementelor conform prii desenate din proiect.
Se va urmri etaneitatea i rezistena panourilor de cofraj, astfel nct s nu permit pierderea
laptelui de ciment i s asigure preluarea ncrcrilor ce apar n proiectul de execuie i meninerea
poziiei corecte, formei i dimensiunilor lucrrii terminate. Alctuirea cofrajelor trebuie s in
seama i de posibilitatea unei decofrri simple i s permit preluarea treptat a ncrcrii de ctre
elementele care se decofreaz..
Cofrajele vor fi capabile de a realiza o calitate corespunztoare a suprafeei finisate dup cum se
specific ( calitate la mbtrnire).
Acolo unde sunt necesare orificii n cofraje pentru acomodarea armturilor de protecie, se vor fixa
dispozitive sau atele i se vor lua msuri de prevedere pentru a preveni pierderea matricei de mortar.
Cofrajele vor permite accesul pentru pregtirea suprafeelor de mbinare naintea ntririi betonului.
Metoda de construire a cofrajelor va permite folosirea de suprafee pentru cofrajele noi care s
rmn pe loc pn se realizeze condiiile pentru spargerea cofrajelor.
2.2.14

Decofrarea

Decofrarea betoanelor va respecta prevederile normativului NE 012-1: 2007 SI NE 012 2:2009,


pct.14.
Cofrajele se vor scoate fr ocuri sau deranjarea betonului.
Cofrajele la suprafeele verticale nu vor fi scoase pn cnd betonul nu a atins o rezisten de 2,5 N
/ mm2 dup cum este confirmat de testele pe cuburi tratate n condiii reprezentative.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 41

Cofrajele de la intradosurile de grinzi i plci i suporii grinzilor i plcile se vor scoate conform
Normativului NE 012/99 i STAS 1275 88.
Contractantul va umple toate orificiile lsate dup scoaterea cofrajelor cu mortar de ciment.
Contractantul va repara pe cheltuiala sa orice suprafae avariate sup scoaterea cofrajelor,
spre satisfacerea efului de proiect.
Standarde i Normative romneti n vigoare:
NE 012/1-2007
- Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton,
beton armat i beton precomprimat;
Normativ C 162 73
- Normativ pentru alctuirea, executarea i folosirea
frajelor metalice plane pentru pereii din beton
nolit la cldiri.
Normativ C 11 74
- Instruciuni tehnice privind alctuirea i folosirea n
construcii a panourilor din placaj pentru cofraje.
Normativul C 16 84
- Normativ pentru realizarea pe timp friguros a
crrilor de construcii i a instalaiilor aferente.
STAS 1949 86
- Clasele de calitate la cherestea
STAS 7004 89
- Placaje pentru lucrri exterioare
STAS 500 / 1- 89
- Oel general pentru construcii
STAS 500/ 2- 80
- Oel general pentru construcii. Marcaje
STAS 500 / 3-80
- Oel general pentru construcii rezistent la coroziune.
Marcaje
STAS 2111- 90
- Cuie din srm de oel
STAS 1452- 80
- Suruburi pentru lemn. Suruburi cu cap ngropat. Dimensiuni
2.2.15

Armturi

2.2.15.1 Generalitati
Armarea betonului va respecta prevederile normativului NE 012-1: 2007 SI NE 012 2:2009,
pct.10.
Pentru armarea elementelor din beton se utilizeaz bare laminate la cald din oel beton rotund neted
OB37 i din beton cu profil periodic PC52, ce trebuie s ndeplineasc condiiile tehnice din STAS
438.
Livrarea, depozitarea i controlul calitii armturilor se vor realiza cu respectarea prevederilor
normativului NE 012/99.
Standarde i Normative romneti n vigoare:
STAS 438/ 1-89

Oel beton laminat la cald.

STAS 438/ 2- 91

Srm rotund profilat.

STAS 438 / 3- 98

Plase sudate.

STAS 438 / 4- 98
Normativ C 28 - 83

Srm cu profil periodic obinut prin deformare plastic la rece.


Instruciuni tehnice pentru sudarea armturilor de oel beton.

Normativ NE 012/99

Normativ pentru execuia lucrrilor de beton i beton armat

Contractantul va furniza efului de Proiect certificate de la fabricant care s demonstreze


respectarea normativelor sau standardelor respective.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 42

Armturile n momentul ncorporrii n lucrri vor fi curate i fr defecte, ulei sau unsoare i
neruginite. Armturile de oel vor fi depozitate la distan de sol i sprijinite pentru a preveni
deformarea.
2.2.15.2 Taierea i ndoirea armturilor
Armturile vor respecta strict Planurile i Caietul de sarcini, sau indicaiile efului de Proiect.
Fasonarea barelor, confecionarea i montarea carcaselor de armtur se va face n strict
conformitate cu prevederile proiectului.Contractantul va calcula armturile necesare, va pregti
planurile de lucru i graficele de fasonare necesare pentru execuia corect a lucrrilor.
Graficele de fasonare a armturilor vor fi ntocmite de Contractant i vor arta dimensiunile ,
mrimile , numerele i greutile tuturor armturilor folosi la Lucrrile Permanente. Acestea vor fi
supuse acordului efului de Proiect .
Nu vor fi inclui supori de oel, etc.
Armturile care se fasoneaz trebuie s fie curate i drepte.
Eventualele impuriti de pe suprafaa barelor se vor ndeprta.
Pentru a se evita erodarea oelului se recomand montarea i betonarea armturilor n maxim 15
zile de la fasonare.
Barele de armare se vor tia i ndoi conform normativelor i standardelor romneti
corespunztoare, i la dimensiunile specifice n standardele de ndoire.
Se interzice fasonarea armturilor la temperaturi sub 100 C. barele cu profil periodic cu diametru
mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.
2.2.15.3 Fixarea armturilor
2.2.15.3.1 Date generale
Contractantul va amplasa i fixa armturile de oel cu precizie pe poziiile indicate n Planuri, i se
va asigura c acestea rmn rigide n aceste poziii pe durata turnrii betonului. La montarea
armturilor se vor lua msuri pentru asigurarea meninerii poziiei prevzute n proiect:
- crearea spaiilor necesare care s permit ptrunderea liber a betonului sau a furtunelor
prin care se descarc betonul;
- crearea spaiilor necesare ptrunderii vibratorului pentru compactare;
- asigurarea acoperirii cu beton armturii, prin folosirea distanierilor.
Contractantul nu va turna betonul pn cnd armturile nu vor fi inspectate i aprobate de Seful de
proiect.
2.2.15.3.2 Srm de oel pentru legare
Srma de oel pentru legarea armturilor va corespunde normativelor i standardelor romneti
corespunztoare, i va avea diametrul de 3 4 mm.
2.2.15.3.3 Acoperirea armturilor
Acoperirile de beton sunt prevzute cele din Plane. Se vor respecta acoperirile de beton prevzute
n STAS 10107/90 i NE 012/99.
2.2.15.3.4 ndirea armturilor
Sistemului de ndire va respecta prevederile proiectului, i n cazul cnd nu este specificat se vor
respecta prevederile STAS 10107/90. Se vor respecta specificaiile prevzute n Normativul NE
012/99.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 43

Utilizarea sistemelor de ndire prin dispozitive mecanice (manoane metalo-termice, prin presare
sau alte procedee) este admis numai pe baza reglementrilor tehnice specifice sau agrementelor
tehnice.
2.2.15.3.5 nlocuirea armturilor
n cazul cnd nu se dispune de sortimentele i diametrele prevzute n proiect, se poate proceda la
nlocuirea acestora numai cu avizul efului de proiect.
2.2.16 Rosturi
2.2.16.1 Rosturi de lucru
Rosturile de lucru ale betoanelor vor respecta prevederile normativului NE 012/99, pct.13.
Cu excepia celor specificate n proiect, Contractantul va obine acordul efului de Proiect pentru
poziiile i detaliile tuturor rosturilor de lucru naintea nceperii oricrei lucrri, dac nu sunt
specificate n planuri.
Rndurile de rosturi se vor dispune pentru a coincide oriunde este posibil cu caracteristicile
lucrrilor terminate.
Betonarea se va realiza continuu pn la rosturile de lucru.
Armturile vor fi continue prin rosturile de lucru.
Betonarea nu va fi permis sub o grosime mai mic de 50 mm. Rosturile verticale se vor cofra fa
de o plac de oprire care este fixat corespunztor pentru a acomoda armturile. Suprafaa
superioar a fiecrui strat de beton va fi dreapt i la nivel, cu excepia altor suprafee menionate n
proiect.
Acolo unde se folosete mortar , acesta va fi de cel puin 70 mm nlime i va fi ncorporat n
betonul anterior.
Rosturile de lucru ale betoanelor se vor trata conform prevederilor normativului NE 012-1: 2007 SI
NE 012 2:2009, pct.15.
Suprafaa oricrui tip de beton peste care se va turna un nou beton se va cura de laptele de ciment,
i suprafaa va fi buciardat astfel nct agregatele mai mari s fie expuse fr a fi deranjate.
Suprafaa rostului de lucru se va trata cu jet de ap i aer nainte de betonare.
Rosturile vor fi tratate nainte de ntrirea betonului, dup sfritul prizei betonului.
2.2.16.2 Rosturi de deplasare
Rosturile de deplasare se vor realiza aa cum se arat n Planuri, conform indicaiilor efului de
Proiect, i propunerii Contractantului cu aprobarea efului de Proiect.
Detaliile i poziia rosturilor de deplasare vor fi prezentate efului de Proiect spre aprobare naintea
efecturii oricrei turnri.
2.2.16.3 Umplutura rostului de deplasare.
Umpluturile rosturilor de deplasare vor avea mrimea i poziiile reprezentate n Planuri. Ele vor
consta dintr-o plac de fibr impregnat cu bitum sau polistiren conform BS 3837 sau un material
similar aprobat de eful de proiect.
2.2.16.4 Elemente de etanare pentru rosturi
Elementele de etanare pentru rosturi vor fi reprezentate n Planuri sau un alt tip care are aprobarea
efului de Proiect. Elementele de etanare se vor aplica conform instruciunilor i normativelor
fabricantului. Nu se va permite utilizarea bitumului ca element de etanare cu excepia rosturilor
care sunt permanent sub ap.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 44

2.2.16.5 Tole de etanare


Tolele de etanare vor avea dimensiunile i profilele respective n Planuri sau dup cum indic
Seful de Proiect, i se verific n poziie dup cum se arat n Planuri.
Metodele de construire i mbinare a tolelor de etanare vor fi aprobate de eful de Proiect. Toate
rosturilor de lucru i de micare care trebuie s exclud apa sub presiune dintr-o parte, vor fi
prevzute cu tole de etanare tip aprobate.
Tolele de etanare se vor obine de la fabricani cu aprobarea efului de Proiect, i se vor depozita ,
fixa i mbina conform instruciunilor de fabricaie. Acestea vor fi fabricate ca uniti, practic cele
mai lungi, complete cu unghiuri i rosturi n fabrica fabricantului i vor fi continue n toat
construcia sub nivelul cel mai ridicat al apei, i dup cum se arat n Planuri. Propunerile
Contractantului pentru mbinarea tolelor de etanare vor fi aprobate de eful de Proiect. Rosturile
de cauciuc vor fi vulcanizate.
Tolele de etanare vor fi meninute cu atenie n poziia indicat n Planuri i vor fi protejate
corespunztor mpotriva avarierii i efectele negative ale luminii i cldurii pe durata tuturor
etapelor de construcie. Betonul va fi compactat cu atenie sub i n jurul tolelor de etanare astfel
nct s nu rmn caviti.
2.2.16.6 Bare prevzute cu tifturi
Vor fi prevzute bare cu tifturi prin rosturile de deplasare i vor fi bare rotunde de oel moale cu
capete tiate din cherestea conform STAS 438 / 1-89. La rosturile de dilataii, partea barei care va fi
liber s se mite, va fi ncastrat ntr-un manon metalic rigid i echipat cu o camer compresibil
cu unsoare sau alt materiale aprobat de Seful de proiect. Captul liber al barei cu tifturi se va
cptui cu un compus de rupere cu mbinare de bitum care este admis. Diametrul manonului va fi
minim necesar pentru a permite o micare liber de alunecare a barei dup betonare.
2.2.17

Finisaje de suprafee

2.2.17.1 Suprafee realizate fr cofraje


Se intenioneaz aplicarea a trei tipuri de finisaje de suprafa pentru suprafee realizate fr cofraje
( suprafee superioare la dale etc.)
Finisaj grosier
Este necesar acolo unde, suprafeele urmeaz s primeasc un tratament suplimentar sau, nu au
importan vizual. Betonul se va nivela pentru a se realiza o suprafa uniform simpl sau
aplatizat dup cum este necesar. Suprafeele nu vor mai fi prelucrate numai dac alte tipuri de
finisaje de suprafa sunt n stadiul primar.
Finisaj de lemn
Este necesar acolo unde se solicit un finisaj obinuit, iar aspectul nu are o importan primordial.
Finisajul grosier va fi de lemn, la presiune mic pentru a elimina neregularitile.
Finisaj cu mistrie metalic
Este necesar acolo unde aspectul are importan. Unde a disprut stratul de umezeal i betonul s-a
ntrit suficient pentru a se preveni ca suprafaa sa s lucreze, suprafaa finisajului de lemn va fi
executat folosind o mistrie metalic sub o presiune ferm pentru a se realiza o suprafa neted
uniform, fr urme de mistrie. Acolo unde nu este dat tipul finisajului de suprafa, acesta va fi
finisat din lemn plutitor.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 45

2.2.17.2 Suprafee realizate cu cofraje


Se intenioneaz aplicarea a trei tipuri de finisaje de suprafa pentru suprafeele realizate cu cofraje
( grinzi, perei, coloane, etc).
Finisaj brut
Este necesar pentru suprafee aproape de sol sau al cror aspect nu are importan. Acest finisaj se
va obine prin folosirea mulajelor sau cofraje special proiectate, cu scnduri bine mbinate.
Suprafaa nu va avea goluri importante, structur de fagure sau alte defecte majore.
Finisajul ngrijit
Este necesar pentru utilitatea i stabilitatea structural i fr importan vizual, se va obine din
cofraje proiectate pentru a realiza o suprafa dur, neted. Vor fi permise numai defecte foarte
minore ale suprafeei, dar nu ptarea i decolorarea lor. Orice protuberane vor fi ndeprtate i
suprafaa va fi ndreptat.
Finisajul bine lucrat
Este necesar pentru suprafeele care vor reine lichidele apoase i alte suprafee de beton de bun
calitate. Este necesar pentru utilitatea suprafeelor, stabilitatea structural i aspectul vizual. Acest
finisaj se va realiza efectundu-se mai nti un finisaj ngrijit i apoi umplerea tuturor suprafeelor
cu defecte cu ciment proaspt special pregtit i past de agregate fine, n timp ce betonul este nc
umed, dac e posibil.
Dup ce betonul a fost tratat corespunztor, feele se vor freca, dac e necesar, pentru a se obine o
suprafa neted i regulat. Dac suprafaa va fi expus n cadrul lucrrilor finale, se vor depune
toate eforturile pentru ca betonul s aib o culoare corespunztoare.
Acolo unde nu se d tipul de finisaj de suprafa , acesta va fi finisaj bine lucrat.
2.2.18 Tolerane
Abaterile de la geometrie sunt cele prevzute n normativele NE 012-1: 2007 SI NE 012 2:2009
anexa III.1 i C56/2000. Nu se admit abateri de la calitatea betonului i a tipului de oel beton.
Suprafeele de beton din cadrul lucrrilor finale nu vor avea nici un fel de neregularitate care s fie
observate cu ochiul liber. In scopul acoperirii necesare cu beton a armturilor, celelalte abateri fa
de suprafeele descrise n contract nu vor fi mai mari dect urmtoarele mrimi permise:

Tipul de finisaj
Finisaje grosiere sau brute
Toate celelalte finisaje

Abaterea de la dimensiunea
liniar de nivel, vertical,
transversal sau lungime
( mm)
10
5

2.2.19 Verificari
Se vor face verificrile prevzute n normativele NE 012/99 anexa VI.2, pe parcursul excuiei,
consemnndu-se n documentele: Proces verbal al lucrrilor ascunse (PVLA) i Proces verbal
recepie calitativ (PVRC), ct i la recepia final a stadiului fizic.
Verificarea etaneitii se va face conform prevederilor STAS 4165/81 Cap.3.
2.2.20 Controlul calitatii lucrarilor
Controlul calitii lucrrilor va respecta prevederile normativului NE 012-1: 2007 SI NE 012
2:2009, pct.17.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 46

Fazele procesului de execuie a lucrrilor de beton i beton armat constituie, n majoritate, lucrri
care devin ascunse. Procesele verbale pentru verificarea lucrrilor ce devin ascunse se ncheie ntre
Beneficiar i Contractor.
Nu se admite trecerea la noua faz de execuie nainte de nchiderea procesului verbal referitor la
faza anterioar.
Verificarea calitii lucrrilor se va face pe parcursul urmtoarelor operaii:
1. executarea cofrajelor;
2. calitatea i montarea armturilor;
3. calitatea betonului livrat de staia de betoane;
4. condiiile de turnare i compactare a betonului;
5. decofrarea elementelor.
Eventualele remedieri ale elementelor se vor executa conform normativului C149/87 Instruciuni
tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton i beton armat.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

2.3

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 47

Constructii metalice

2.3.1 Date generale


Aceste prevederi se vor aplica daca sunt necesare proiecte de detaliu pentru lucrri din oel, n ceea
ce privete confecionarea, verificarea i ncercarea, transportul pe antier, descrcarea, depozitarea,
montarea, ncercarea dup montaj i punerea n funciune, toate aceste etape urmnd a fi efectuate
cu acordul efului de Proiect.
2.3.2 Standarde de materiale si calitatea executiei
Dac nu exist alt specificaie, construciile din otel si alte metale vor corespunde urmatoarelor
standarde:

C150-84

Oel laminat la cald. Oel rotund.


Oel laminat la cald. Oel patrat.
Oel laminat la cald. Oel lat.
Oel laminat la cald. Oel cornier cu aripi egale.
Oel laminat la cald. Oel cornier cu aripi neegale.
Oeluri de uz general pentru construcii.
Condiii tehnice generale de calitate.
Oeluri de uz general pentru construcii.
Mrci.
Oeluri de uz general pentru construcii,
rezistent la corodarea atmosferic.
Mrci.
Oel laminat la cald. Oel U.
Construcii civile, industriale i agro-zootehnice.
Construcii metalice.
Condiii tehnice generale de calitate.
Construcii civile, industriale i agricole.
Imbinri nituite i mbinri cu uruburi la construcii din oel.
Prescripii de execuie.
Sudura metalelor.
Electrozi nvelii pentru sudura cu arc electric.
Condiii tehnice generale de calitate.
Defecte ale rosturilor sudate sub presiune.
Clasificare.
Defecte ale rosturilor sudate.
Fisuri.
Clasificare.
Sudabilitatea oelurilor
Elemente de baz.
Protecia contra coroziunii a construciilor din oel supraterane. Acoperiri
protectoare.
Condiii tehnice generale.
Organe de ansamblare de nalta rezisten folosite cu pretensionare la
mbinarea structurilor din oel.
uruburi IP.
Dimensiuni.
Protecia anticoroziv a construciilor din oel supraterane.
Acoperiri protectoare pt c-ii situate n medii neagresive, slab agresive i cu
agresivitate medie.
Codul practicii calitatii rosturilor de otel sudate ale constructiilor.

STAS 437-87
STAS 565-80

Tabla de otel
Otel laminat la cald. Otel profil I

STAS 333-87
STAS 334-88
STAS 395-88
STAS 424-91
STAS 425-80
STAS 500/1-89
STAS 500/2-80
STAS 500/3-80

STAS 564-86
STAS 767/0-88

STAS 767/2-88

STAS 1125/1-91

STAS 7084/2-82
SR EN ISO
6520-1:1999
STAS 7194-79
STAS 10702/1-83

STAS 8796/1-80

STAS E
10702/2-80

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 48

STAS 6220
STAS 1338
Confecionarea i montajul pe antier vor fi fcute conform cu aceleai standarde ca i n condiii
uzinale.
2.3.3 Materiale
2.3.4 Otel
Daca nu se specific n alt mod, pentru toate piesele din otel-beton, se va utiliza oel marca OL37,
protejat prin zincare. Se pot folosi cu acordul prealabil al efului de Proiect, oeluri echivalente.
Efortul limit de rupere la ntindere nu va fi mai mic de 370 N/mm 2 ,iar efortul de curgere nu va fi
mai mic de 210 N/mm2.
2.3.5 Profile
Profilele metalice pot fi formate la rece sau laminate la cald.
2.3.6 Piulie, boluri i electrozi de sudur
Dac nu se specific altfel, uruburile i piuliele vor avea capete hexagonale, cu filet ISO metric
conform STAS 6220 i vor avea gradul 4.6 sau din OL 37 zincat.
uruburile cu frecare de nalt rezisten vor fi de gradul 8.8 sau 10.9 i vor corespunde STAS
8796/1.
Lungimea uruburilor trebuie s fie suficient pentru a permite ca piulia s fie complet nurubat
cnd este strns n poziia final.
Acolo unde prinderea n uruburi este incompatibil cu materialul care se fixeaz, se vor folosi
aibe de izolare i manoane potrivite. aibele metalice vor corespunde STAS 1388.
Toate uruburile de ancoraj care se vor turna n beton nu vor fi mai mici de M16. uruburile pentru
construciile din oel nu vor fi mai mici de M12.
Electrozii de sudur a oelului-beton vor satisface prevederile STAS 7194-79. Vor fi de tipul cu
hidrogen redus si vor corespunde cu prevederile STAS 1125/1-91.
2.3.7 Planuri le desenate si descrierea tehnologiei
nainte s nceap fabricarea, Contractantul va prezenta efului de Proiect spre aprobare calculele
de proiectare, planele desenate i prile scrise pentru lucrrile din oel sau din alte metale, ce
urmeaz a fi furnizate n conformitate cu contractul.
El va prezenta efului de Proiect spre aprobare i descrierea detaliat a tehnologiei de fabricaie pe
care o va folosi.
Contractantul va rspunde pentru corectitudinea detaliilor, pentru potrivirea pieselor la fabricare i
la montaj pe antier.
2.3.8 Fabricarea
2.3.9 Sudura
Sudura va fi electric conform cu C151-84. Toate sudurile vor fi continue, dac nu exista alte
specificaii. Caracteristicile cordonului de sudura vor fi corelate cu grosimea piesei celei mai subiri
din pachet. Toate muchiile vor fi sanfrenate corespunztor pentru sudur.
Sudura se va efectua numai sub conducerea unui maistru experimentat si cu competena legal n
domeniu. Vor fi folosii numai sudori autorizai pentru clasa de lucru corespunztoare.Procedeele
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 49

de sudare vor fi astfel alese nct eforturile reziduale s fie minime i s se evite distorsionarea
pieselor sudate.
Toate sudurile se vor testa cu ultrasunete, pentru detectarea fisurilor, sau cu alte mijloace de control
permise. Pentru toate confeciile metalice, Contractantul va suporta costul verificrii radiografice a
sudurilor. Cordoanele ce se verific i poziiile care se vor examina vor fi indicate de ctre eful de
Proiect.
2.3.10 Indoirea
Nu este permis ndreptarea sau aplatizarea pieselor prin ndoire sau prin utilizarea cldurii fr
acordul efului de Proiect i, dac exist acest acord, ndreptarea sau aplatizarea se va face conform
specificaiilor efului de Proiect.
2.3.11 Taierea
Forfecarea sau decuparea sunt permise numai pentru tierea fiilor i plcilor cu grosimea mai
mic de 12 mm.
Nu este permis taierea manual cu flacara.
Neregularitile rezultate din tiere se vor ndeprta prin sudur sau polizare.
2.3.12 Gurirea
Gurirea se va executa cu maina de gurit (bormaina), dac nu exist alte indicaii ale efului de
Proiect.
Toate gurile pentru uruburi vor fi mai mari cu 2 mm dect diametrul urubului. Numai cu
aprobarea efului de Proiect se pot folosi tolerane mai mari. Toate gurile trebuie s nu aib
bavuri.
2.3.13 mbinrile cu urub
Daca nu exist alte specificaii, suruburile vor fi din oel moale, cu filet ISO metric. Piuliele si
uruburile vor fi strnse sigur, pentru a preveni slbirea din cauza vibraiilor, mbinrile fiind
prevazute cu aibe elastice, contrapiulie de sigurana, pene de siguran sau orice alte mijloace
aprobate.
ntre piulite si piesele metalice trebuie s se foloseasc o aib normal. Dac eful de Proiect
consider necesar, aibele se pun att sub piuli ct i sub capul urubului.
uruburile, piuliele i aibele din oel inoxidabil se vor folosi pentru mbinarea tuturor pieselor
nlocuite sau din oel inoxidabil.
Contractantul va avea n folosina o cheie dinamometrica pe antier pentru verificarea strngerii
uruburilor.
2.3.14 Protectia si vopsirea pieselor metalice
2.3.15 Generalitati
Toate confeciile metalice vor fi protejate conform STAS 10702/1-83 si STAS 10702/2-80, cu
excepia pieselor nglobate n beton.
Contractantul va prezenta certificatele de calitate obinute la achiziionarea vopselei de la fabricanii
autorizai, care trebuie s confirme c vopseaua corespunde standardelor relevante, specificaiilor
tehnice din proiect, corespunztoare climatului local i compatibile suprafeei de aplicare.
Fabricantul i tipurile de vopsea se pot schimba numai cu acordul prelabil al efului de Proiect.
Inaintea vopsirii, suprafaa se va cura de rugin, praful, grsime i alte materiale.
Dac nu exist alte specificaii, se vor aplica urmatoarele sisteme de acoperire de protectie:
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 50

2.3.16 Pentru otelul in contact cu apa:


Un strat de grund epoxi, dublu mbogit cu zinc, cu o pelicul uscat de 25 microni grosime.
Doua rnduri a cte dou straturi de vopsea epoxi, gudronata puternic, fiecare strat avnd o grosime
minim a peliculei uscate de 200 microni.Pentru toate celelalte cazuri se va folosi urmtorul sistem:
- Un strat de grund epoxi dublu mbogit cu zinc cu o pelicula uscat de 25 microni
grosime.
- Unul sau dou straturi de acoperire epoxi pigmentat cu oxid de fier cu mic, iar fiecare
strat va avea o grosime minim uscat de 150 microni.
- Doua straturi de email epoxi de o culoare care se va specifica, pelicula minim uscat
avnd grosimea n stare uscat de 50 microni
2.3.17 Montajul lucrrilor
La cererea efului de Proiect, piesele din oel i alte confecii metalice se vor ansambla provizoriu
la locul de fabricaie pentru a da posibilitatea de verificare efului de Proiect i, dac este cazul
pentru ncercare nainte de trimiterea pe antier (livrare).

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 51

Lucrri de conducte din PVC

2.4

2.4.1 Generaliti
Tuburile de PVC sunt fabricate utiliznd tehnologia de turnare sub presiune, care este n continu
dezvoltare i reprezint o tehnologie de vrf n fabricaia conductelor din materiale noi,
neconveionale.
La fabricarea produselor PVC se prepar un amestec corespunztor, care, pe lng pulberea PVC,
conine diferii adezivi i materiale auxiliare necesare unei prelucrri optime (cunoscut fiind faptul
c felul i cantitatea aditivilor influeneaz proprietile produsului).
2.4.2 Proprietile tuburilor i pieselor de legtur din PVC
1. Densitatea1,38 1,53 g/cm;
2. Rezistena la nconvoiere.90 100 N/mm;
3. Coeficientul de dilatare linear..0,08 mm/mC;
4. Coeficientul de transmitere a cldurii...0,15 W/mK;
5. Modulul de elasticitate~ 3000 N/mm;
6. Alungirea la rupere..10 60 %;
7. Rezistena la rupere ....45 55N/mm;
8. Duritatea de suprafa (metoda Brinell)120 N/mm;
Proprietile mecanice depind de viteza de deformare i de temperatur. La vitez mic de deformare,
(ncrcare treptat), PVC-ul se comport plastic, iar la vitez mare de deformare (ncrcare cu ocuri) ca un
material cu comportare elastic. n privina termodependenei PVC-ului, se poate afirma ca acesta are o
comportare plastic la temperaturi nalte i elastic la temperaturi joase.
Limita inferioar a temperaturii de utilizare este +1C (sub aceast temperatur, PVC-ul dur este casant,
devenind sensibil la solicitri mecanice, sub form de lovituri).
Limita superioar a temperaturii de utilizare este de 60 C. ntre 40C i 60C caracteristicile mecanice scad.
Peste 60C poate fi solicitat 2 3 minute, iar peste 80C, PVC-ul dur devine moale.
Rezistena la intemperii: cteva luni produsele de PVC dur pot fi depozitate n aer liber, dar ferite de razele
soarelui.
Tuburile de PVC nu sunt atacate de bacterii sau de alte microorganisme i nici de roztoare. Acestea sunt
rezistente fa de sruri, acizi i substane alcaline diluate, uleiuri, (vegetale, animale sau minerale) rezistena
la agenii chimici depinznd de temperatur.

2.4.3 Caracteristicile tuburilor de canalizare i pieselor de legtur din PVC


1.

Durata de via:

n cazul unei utilizri optime, durata de via proiectat, este de 50 ani.


2.

Greutatea:

Fiind de 20 de ori mai uor dect betonul, se poate transporta i manevra mai uor.
3.

Montare rapid:

Datorit greutii mici i simplitii mbinrii, se pot executa n timp scurt reele de canalizare,
fr a fi necesar o calificare superioar.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

4.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 52

Lungimi mari de montare:

Datorit greutii mici i lungimii de 5-6 m, se pot finaliza foarte rapid tronsoane lungi de
canalizare.
Conductele de canalizare din tuburi PVC, realizeaz mbinri perfect etane la infiltraii din stratul freatic i
rezistente la ptrunderea rdcinilor copacilor din zona respectiv.

Tuburile de PVC au o foarte bun rezisten chimic la substanele aflate n componena apelor
uzate i freatice.
Datorit valorii foarte mici a rugozitii pereilor tuburilor de PVC, capacitatea de transport a
acestor colectoare este mult mai mare i depunerile de pe pereii acestora sunt mult mai mici,
comparativ cu tuburile de beton sau azbociment.
2.4.4 Tuburi i piese de legtur, pentru canalizare, din PVC. Mod de prezentare i domenii de
utilizare
Tuburile de canalizare executate din PVC au rolul de a colecta i evacua apele uzate menajere i/sau
pluviale.
Gama de diametre pentru realizarea reelei de canalizare, cu scurgere gravitaionala sau sub
presiune, (pres. max. 4 bar) este foarte mare, ntre Dn 100 mm 500 mm.
Tuburile din PVC, pentru canalizare, se fabric cu urmtoarele lungimi: 1, 2, 3, 5 sau 6 m pentru
diametre pn la 500 mm. Sunt realizate cu muf de turnare la un capt, iar etanarea lor se execut
cu garnituri de cauciuc elastomeric (inele de etanare profilate pentru Dn < 200 mm i inele de
etanare i fixare pentru Dn > 200 mm).
Colectoarele de canalizare executate din tuburi de PVC, mpreun cu garniturile de etanare, au o
rezisten foarte bun la aciunea electrochimic a substanelor aflate n apele uzate i a celor din
stratul freatic respectiv.
2.4.5 Prelucrarea tuburilor din PVC
2.4.6 Pilire pentru rectificare
Tuburile din PVC se pot prelucra bine cu scule att manual ct i mecanic. La prelucrarea manual
se poate folosi, cu bune rezultate, pila, n timpul operaiei de pilire, impunndu-se curarea
suprafeei conductei, de bavur. Operaiile de pilire i rectificare se pot executa cu maina de
rectificat, cu diametrul pietrei de 250 mm, cu turaie de circa 300-400 rot/min, n condiii
asemntoare prelucrrii metalelor uoare. Trebuie evitat apsarea puternic a evii pe piatr.
2.4.7 Debitarea cu fierstrul
Tuburile din PVC se pot debita, att manual - cnd se poate folosi fierstrul cu pnz pentru
metale (bomfaierul) pentru diametre mici - ct i mecanic.
2.4.8 Deformarea la cald
Deformarea la cald este o tehnologie special i se bazeaz pe proprietatea PVC-ului, care, n urma
solicitrilor mecanice la o temperatur mai mare dect cea de vitrificare, se deformeaz plastic,
ireversibil. Cu aceast metod se realizeaz lrgirea capetelor evilor si curbarea evilor drepte.
Temperatura optim pentru deformare la cald este ntre 130C i 140C. Dac temperatura de
deformare este sub aceast valoare, sau neomogen, iau natere tensiuni n seciunea evii, care o
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 53

deterioreaz n aceste zone. Se recomand ca aceste operaii s fie executate de firma productoare
sau s se preia tehnologia de execuie cu prescripiile corespunztoare.
2.4.9 Lipirea
Cea mai bun metod de mbinare nedemontabil a evilor PVC dur este lipirea. La montare evile
PVC se asambleaz mpreun cu piesele de legtur fr lipire i se marcheaz ntre ele, iar pe o ax
paralel cu axa conductei se vor marca lungimile de intrare. n acest fel se controleaz lungimea de
intrare a captului evii i zona de ungere cu soluia de lipit. nainte de asamblare, captul evii se va
tia n unghi drept, se va cura de bavuri, iar muchiile se vor tei la 45. Se vor ndeprta
impuritile de pe suprafaa exterioar a captului evii i se va degresa cu vat mbibat n solveni
organici uscai (dicloretan, toluen, etc). Dup evaporarea soluiei de degresat, se va unge cu adeziv
att interiorul piesei de legtur ct i captul evii, ungerea fcndu-se, cu pensula n direcia
axului, eliminndu-se astfel pericolul formrii de noduri (Se va folosi doar pensul din pr natural i
coad de lemn, pentru evitarea deteriorrii acesteia n contact cu solventul organic din adeziv).
Suprafeele unse cu adeziv trebuie asamblate repede, naintea evaporrii solventului din soluie.
Dup ungere, cele dou piese unse cu adeziv, se vor monta dup semnele fcute nainte, prin
introducere direct, fr rotire, pn cnd se atinge umrul mufei i se ine n poziie fix, nemicat
cteva secunde. Apoi soluia n exces, rmas n exterior, se va terge cu vat. Se va proceda cu
atenie sporit ca pe parcursul acestor operaii, cele dou suprafee care se asambleaz s fie perfect
uscate, deoarece umiditatea poate periclita perfeciunea mbinrii. n funcie de tipul adezivului
folosit, indicat de furnizorul pieselor din PVC, mbinarea, ajuns la maturitate, poate fi supus
verificrilor vizuale, mecanice i hidraulice. Dup terminarea operaiilor de lipire la mai multe
ansambluri, pensula folosit se va cura de adeziv cu vat i solvent organic uscat.
Condiii de executare a lipiturilor:
1. Lipirea conductelor din PVC la temperaturi sub 5C este interzis;
2. Operaiile de lipire trebuiesc executate n atmosfer cu umiditate normal;
3. n adeziv nu trebuie s ajung ap, deoarece, n aceste condiii acesta se depreciaz;
4. Este interzis reducerea timpului de lipire prin nclzirea ansamblului;
5. Este interzis ungerea cu un strat prea gros de adeziv, deoarece dup mbinare i uscare,
surplusul de adeziv rmas n interiorul evii, va micora seciunea evii i va conduce la depunerea
de sedimente n zona respectiv;
6. Cutiile cu adeziv se vor ine deschise atta timp ct se va lucra cu ele (ct mai scurt cu putin)
pentru evitarea evaporrii solventului, ngroarea acestuia i chiar deteriorarea calitilor sale.
2.4.10 Transport i depozitare
n timpul transportului tuburile trebuie s se sprijine pe toat lungimea lor. Se interzice ncrcarea
lor folosind piese cu muchii ascuite.
n cazul depozitrii tuburilor i fitingurilor n aer liber, pe o perioad mai mare de 2-3 luni, acestea
se vor proteja contra razelor solare, prin acoperire. La depozitarea n vrac, nlimea de aezare n
stiv nu va depi 1,5 m. La depozitarea tuburilor, trebuie asigurat aezarea acestora pe toat
lungimea lor.
evile din PVC sunt uor inflamabile, (clasa C4) ard ncet, dar se autosting. Se recomand ca
produsele s nu fie depozitate n apropierea substanelor inflamabile sau care iau foc repede.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 54

Garniturile de etanare, din cauciuc elastomeric, se vor depozita n locuri uscate i ferite de lumina
soarelui i se vor proteja mpotriva contactului cu substane chimice, precum uleiurile sau
combustibilii.
Produsele din PVC sunt livrate n ambalaj special de protecie, recomandndu-se depozitarea lor pe
suprafee plane i rigide.
Manipularea conductelor din GRP se face cu multa atentie deoarece acest gen de material este
foarte sensibil la socuri.
2.4.11 Trasare i nivelment
Stabilirea traseului reelei de canalizare i fixarea reperelor de nivelment a cminelor de trecere,
camerelor de intersecie, cminelor de rupere de pant, cminelor de racord, cminelor de splare i
cminelor de control a apelor, se va efectua mpreun cu inspectorul de antier, din partea
beneficiarului i cu responsabilul cu calitatea, din partea executantului.
Operaia de trasare se va executa n urmtoarea ordine:
1) Se picheteaz axul canalului;
2) Se execut nivelmentul de precizie n raport cu reperele topografice permanente (capace
cmine, construcii, etc.)
3) Se monteaz o rigl de nivelment (scndur), deasupra fiecrui cmin fixat prin doi
stlpi btui n pmnt, verificndu-se din cnd n cnd respectarea cotelor de nivel
fixare.
Dup montarea riglelor, se fixeaz pe acestea axul canalului, printr-un cui btut n ele.
n cazul n care sptura traneelor se face cu utilaje, fixarea riglelor se face dup terminarea
lucrrilor mecanizate, dar naintea nceperii finisajului spturii, care se va executa manual.
Tot n cadrul operaiunii de trasare se va materializa - prin rui - i poziia interseciilor canalului
care se execut, cu alte reele existente sau noi, din zon. Pentru identificarea traseelor exacte ale
reelelor existente, se vor executa sondaje n prezena deintorilor de reele, conform avizelor.
n timpul executrii cptuirii canalului se vor respecta ntocmai - de ctre antreprenor - condiiile
prevzute n avizele deintorilor de reele, din zona lucrrilor, pentru a se evita deteriorarea
acestora sau producerea de accidente.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

2.5
2.5.1

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 55

Lucrari de conducte PEID


Generaliti

Prezentul caiet de sarcini este ntocmit pe baza standardelor, prescripiilor, prevederilor i


normativelor n vigoare i conine proceduri minime pentru execuia, montarea, repararea i
verificarea conductelor de distribuie. n sensul prezentelor prevederi, prin termenul de conduct
(linie) se nelege ansamblul format din elemente componente: evi, fitinguri (coturi, teuri, reducii,
capace), flane, armturi ( inclusiv cimele, hidranti), aparate de msur i control (montate pe
conduct). Conducta servete la transportul apei ntre dou echipamente, ntre un echipament i o
conduct, ntre dou conducte. Astfel, aceasta poate avea dou extremiti i este limitat la capete
de ctre o alt conducta sau un echipament.
2.5.2 Domeniul de aplicare
Prezentele proceduri se aplic tuturor conductelor de transport al apei netratate de la sursa de
captare pn la gospodria de ap, precum i reelei de distribuie a apei potabile.
Nu fac obiectul prezentelor prevederi:
conductele aferente instalaiilor de la captarea sursei de ap, staiilor de pompare sau clorare;
conductele care intr n componena echipamentelor;
conductele aferente aparaturii de msur i control, care servesc la transmiterea
impulsurilor.
conductele aferente instalaiilor sanitare i de canalizare
2.5.3 Consideratii generale
Cerina de baz pe care trebuie s o satisfac proiectarea, execuia, montarea, exploatarea,
repararea i verificarea conductelor sub presiune este asigurarea funcionrii acestora n condiii
de siguran.
Execuia lucrrilor va fi facut numai cu mijloace tehnice corespunztoare de execuie, montaj i
verificare, cu procedee tehnologice i cu o calitate a produselor n conformitate cu prevederile
proiectului de execuie i a prevederilor legale n vigoare.
Deintorul instalaiei rspunde de exploatarea, ntreinerea i repararea conductelor n conformitate
cu cerinele SR 4163-3 i ale prezentului proiect de execuie.
n cazul unor abateri de la prevederile prezentelor instruciuni, firma de proiectare, sau firma de
execuie sau reparatoare, cu avizul prealabil al proiectantului, vor putea stabili soluii
compensatoare, motivate corespunztor din punct de vedere tehnic, care s nu afecteze sigurana n
funcionare aconductelor sub presiune. Prile care au stabilit aceste soluii le vor supune avizrii
principalilor factori interesai (proiectant, executant, montor sau reparator, deintorul instalaiei ).
Problemele nereglementate prin prezentele instruciuni se vor rezolva prin proiectare, conform
legislatiei si normativelor in vigoare.
Prezentele instruciuni reprezint condiii minimale i completeaz SR 4163-1,3, precum i
Normativul pentru proiectarea i executarea conductelor de aduciune i a reelelor de alimentare
cu ap i canalizare ale localitilor I 22 99.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 56

La aplicarea prezentelor instruciuni se vor avea n vedere prevederile normativelor republicane i


profesionale (departamentale) de securitate i igien a muncii.
2.5.4 Materiale i produse
Materialele i produsele folosite pentru execuia sau repararea conductelor i elementelor de
conduct trebuie s fie alese conform normelor tehnice n vigoare, s corespund condiiilor tehnice
de recepie i marcare prevzute n standardele romne, n normele de fabricaie, precum i
proiectului de execuie .
Materialele i produsele trebuie s fie nsoite de certificate de calitate conform standardelor romne
i/sau de firm, precum i prevederilor proiectelor de execuie. n cazul n care certificatele de
calitate existente nu conin toate datele prevzute n standardul sau norma de produs, sau aceste
certificate lipsesc, deintorul instalaiei poate proceda la completarea lor, pe baza verificrilor i
ncercrilor efectuate de unitI autorizate.
Este interzis utilizarea materialelor pentru care nu exist certificate de calitate.
Utilizarea altor materiale, n afara celor specificate n proiect, se va face numai cu avizul
proiectantului, care va stabili i condiiile de acceptare .
Dac n proiect nu se specific altfel, certificatele de calitate sunt emise i semnate de ctre
productor.
Conductele de polietilen vor fi n general pentru Pn 6, clasa PE 80, putnd fi utilizate pentru apa
netratat i tratat, respectiv ap potabil. Conductele Pn 10 se vor utiliza n cazurile necesare.
Vanele, hidranii, cimelele i fitingurile din alte materiale (font, oel, etc), vor fi utilizate n
concordan cu conductele i fitingurile de polietilen. Toate aceste vane i fitinguri vor fi
compatibile ntre ele ca mrime i ca metode de mbinare cu conductele i fitingurile de
polipropilen.
Cumprtorul poate asista la verificrile i ncercrile la care sunt supuse materialele i produsele
conform documentaiei de fabricaie. Atunci cnd se constat c materialele i produsele livrate nu
corespund specificaiilor de comand, acestea nu vor fi utilizate i se vor nlocui n conformitate cu
legislaia de contractare n vigoare.
Componentele de conducte (evi, fitinguri, armaturi, etc) vor fi n conformitate cu cerinele
proiectului. Procurarea lor se va face corespunztor specificaiilor tehnice.
Materialele procurate din import vor fi n conformitate cu standardele strine respective i vor
satisface cel puin cerinele enunate mai sus. Procurarea acestora se va face pe baza unui
agrement tehnic.

2.5.5 Prescripii privind transportul, manipularea i depozitarea componentelor de conduct


Elementele componente ale conductelor se protejeaz mpotriva deteriorrilor ce pot aprea n
timpul transportului, depozitrii i manipulrii.
Se va avea n vedere c polietilena este expus deteriorrilor prin zgriere fiind foarte sensibila la
contactul cu obiecte ascuite. n acest sens se vor lua msuri corespunztoare, avnd n vedere c se
accept adncimi de zgrieturi pna la 10% din grosimea peretelui de eav.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 57

La ncrcarea sau descrcarea din mijloacele de transport se vor folosi numai dispozitive de
manevr adecvate.
Transportul, manipularea i depozitarea vor fi n conformitate i cu recomandrile furnizorilor de
materiale.
2.5.6 Transport
Materialele neambalate se vor transporta n vehicule amenajate, cu platformele de aezare plate,
curate, fr obiecte tioase sau ascuite care pot produce deteriorri.
Se are n vedere ca n timpul transportului evile s fie ferite de orice surs de cldur sau emanaii
de gaze.
Tuburile din polietilen de dimensiuni mai mari de 110mm, livrate n bare drepte, se transport n
poziie orizontal, asigurate n pachete nrmate n cherestea. evile de dimensiuni mici sunt livrate
n colaci sau pe tambur i se transport att n poziie orizontal, ct i vertical, asigurate mpotriva
oricror pericole de deteriorare, inclusiv de rsturnri, loviri, etc.
Fitingurile, armturile, precum i alte materiale mrunte se vor transporta n ambalajele originale,
cu respectarea tuturor msurilor de protecie anterior enunate.
n cazul transporturilor locale ntre depozitele de pe antier sau ctre locul de munc, conductele
trebuie s fie transportate i mnuite cu grij i atenie, folosind mijloace de transport adecvate.
2.5.7 Manipulare
La manipularea evilor i pieselor din polietilen se vor utiliza mijloace i echipamente
corespunztoare, fr lanuri sau crlige metalice. Se recomand folosirea benzilor late, nemetalice,
sau a frnghiilor.
Pachetele de evi de dimensiuni mari se vor manipula cu motostivuitoare, corespunztor dotate.
Se interzice trrea sau rostogolirea tuburilor din polietilen.
2.5.8 Depozitarea n vrac
Depozitarea materialelor din polietilen n depozitele principale sau zonale se va face n
conformitate cu recomandrile productorilor.
Materialele care prezint defecte sau deteriorri trebuie depozitate separat de celelalte materiale.
Defectele de acest gen trebuie raportate furnizorului.
Depozitarea se va face corespunztor, inndu-se seama de pericolul deteriorrii (deformri ale
seciunii transversale, ovalizri), precum i de influena variaiilor de temperatur sau a aciunii
directe a radiaiilor solare.
Depozitarea se face inndu-se seam de dimensiuni i tip de material, precum i de durata
depozitrii, Se va asigura accesul la materiale n ordinea achiziionrii acestora, pentru a evita
perioade mari de staionare i degradare n timp prin fenomenul de mbtrnire.
Tuburile trebuie depozitate n zone stabile i plate, lasndu-se ci de acces pentru scoaterea
materialului.
evile livrate n colaci se depoziteaz corespunztor evitrii oricror deformri, iar pentru a se evita
contactul cu solul, se vor utiliza brne din lemn pentru a crea un pat de aezare.
Polietilena de culoare albastr se va depozita acoperit, protejat de radiaiile solare. Tuburile
albastre de polietilen au o perioad de expunere la mediul extern, de pn la 12 luni, dar trebuie
totui acoperite cu folii opace. Tuburile negre de polietilen pot fi depozitate n aer liber.
Fitingurile se vor depozita n spaii acoperite, n ambalajele cu care au fost livrate.
Materialele din polietilena se depoziteaz n spaii ferite de aciunea surselor de cldur, solvenilor,
produselor petroliere sau a oricror ageni chimici.
Stivele de legturi nu trebuie s depeasc o nlime de 3m.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 58

Colacii de conducte pot fi depozitai pe orizotal, i nclinai dac sunt bine sprijinii.
Conductele libere pot fi depozitate i sub forma de piramide cu nlimi de pn la 1m.
Rafturi cu puncte adecvate de sprijin, pot fi utilizate pentru depozitarea conductelor.
Conductele i fitingurile trebuie s fie depozitate departe de:
surse de cldur
uleiuri hidraulice sau lubrefiani
benzin
solveni
alte chimicale cu reacie agresiv
2.5.9 Depozitarea pe antier
Pe antierele locale, conductele i fitingurile trebuie s fie depozitate ntr-o manier care s asigure
pstrarea acestora fr a le deteriora i s fie accesibile livrri lesnicioase la locul de munc.
2.5.10 Execuia reelei de distribuie
Reeaua trebuie realizat n conformitate cu prevederilor proiectului, a normelor de protecie i
igien a muncii, precum i a condiiilor de teren.
Deoarece tuburile de polietilen au mare flexibilitate, pozarea conductelor prezint o deosebit
importan, n sensul ca aceasta s fie efectuat corespunztor pentru asigurarea repartiiei uniforme
a eforturilor, stabilitii conductelor i reducerii la minim a riscurilor de deteriorare. Calitatea
materialului i a operaiunilor angajate n pregtirea anurilor, executarea patului i compactarea
trebuie s fie corespunztoare, astfel nct deformarea conductelor s fie limitat.
Se vor avea n vedere condiiile locale (stabilitatea terenului, caracteristicile solului i cele ale
apelor subterane, eventuale reele subterane amplasate n zon, etc.); natura i destinaia terenului;
eventuale traversri de ape; etc.
Conductele pot fi instalate n anuri excavate sau n sistem fr sptur, cum ar fi cazul forrii
orizontale i al tragerii conductelor.
n cazul anurilor excavate, conductele se monteaz n linie, prin mbinarea colacilor, a barelor i
fitingurilor n afara anurilor,urmat de coborrea acestora n an.
Toate operaiile trebuie controlate i executate ntr-o manier care s confere sigurana i care s
previn riscul rnirii persoanelor sau afectrii proprietii.
Majoritatea operaiilor de instalare a conductei se desfaoar n imediata vecintate a drumurilor
publice, drept pentru care trebuie luate toate msurile necesare de dirijare a traficului i de protecie
a sanurilor.
2.5.11 Trasarea
Trasarea pe teren a reelei subterane de distribuie a apei se va face n conformitate cu STAS
9821/5.
Pentru trasarea configuraiei reelei se vor respecta planurile de conducte cu coordonatele punctelor
caracteristice.
Pentru pozarea conductelor n anuri nguste, trasarea este deosebit de important i este
prevzut n cadrul lucrrilor ce fac parte din programul controlului calitii.
2.5.12 Excavare n anuri
anurile vor fi executate cu ajutorul mainilor de excavat, excavatoarelor mecanice sau manuale n
funcie de locaie i de resursele disponibile ale firmei executante.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 59

n principal se va adopta metoda anurilor nguste. Pentru pozarea n anuri nguste, limea
anului va fi egal cu diametrul exterior al evii la care se adaug 100 mm, dar nu mai puin de 300
mm. n acest caz, toate operaiile pregtitoare se vor desfura la sol.
anurile trebuie spate pn la nivelul cerut prin proiect, astfel nct s se respecte acoperirea
minim a conductei la nghe.
Materialul excavat trebuie s fie depozitat de-a lungul traseului conductelor i s se foloseasc,
unde este posibil, pentru lucrri de umplutur.
Este esenial pozarea conductelor pe suport neted i continuu. n terenuri adecvate, acest lucru se
obine prin finisarea manual a fundului de an, ndeprtarea oricror puncte proeminente i
nlocuirea lor cu material de umplutur de granulaie fin.
Cnd aceast egalizare nu poate fi executat cu uurin, denivelrile mici pot fi depasite prin
amplasare i compactare cu material de pe antier selectat sau cu material cu granulaie fin, ntr-un
strat cu o grosime de cel puin 50mm.
Materialul care nconjoar conducta formeaz de fapt elementul de fundare n cazul lucrrilor de
refacere, drept pentru care trebuie s ofere un suport adecvat n cazul restaurrii i s fie capabil s
transmit ncrcarea impus ctre stratul de sub conduct sau celelalte dispozitive.
Materialele adecvate pentru realizarea patului i pentru umplutur includ nisip de drenaj, pietri i
sol de natur friabil. Granulaia nu trebuie s depaeasc 10mm la patul conductei. Prezenta
ocazionala a unor particole cuprinse ntre 20 si 40mm este acceptata n procente foarte mici pentru
zona de umplutur. n cazul n care exista si particole peste 40mm, materialul trebuie refuzat.
Nu se vor folosi drept suport temporar pentru conducte buci de crmida sau alt material dur.
2.5.13 Tehnologia de instalare fr sptur a conductelor
Tehnologia de pozare fr sptur a conductelor se utilizeaz n situaiile n care metodele
tradiionale de excavare nu sunt adecvate, n primul rnd pentru subtraversri de ruri, ci ferate i
drumuri principale, precum i n alte locuri unde prezena unor galerii subterane sau a altor
obstacole face imposibil instalarea conductelor prin metoda tradiional, cu execuia de sanuri.
Operaia de pozare fr sptur a conductelor va fi executat de firme specializate, dotate cu
utilaje adecvate.
Toate lucrrile de acest fel vor fi executate n conformitate cu standardele i normele romneti n
vigoare.
n general, se vor utiliza utilaje de forare pentru execuia de galerii, lrgirea lor i montarea apoi a
segmentului de conduct. Conducta va fi apoi mbinat cu restul conductei pozate n tranee
deschise.
2.5.14 mbinarea conductelor
Conductele se mbin prin urmtoarele procedee:
sudur cap la cap,
electrofuziune
mbinare mecanic
Cel mai economic mod de a valorifica avantajele tehnice pe care le prezint un sistem integrat din
PE, capabil s preia sarcini de capt, const n electrofuziunea conductelor. Sudura cap-la-cap este
probabil cea mai frecvent utilizat metod, dei electrofuziunea ar putea fi preferat n cazurile n
care sudarea cap la cap nu poate fi aplicat, de pild din cauza lipsei de spaiu.
mbinarea conductelor prin fuziune se execut de personal calificat, cu echipamente adecvate i prin
metoda corespunztoare materialelor de asamblat. Procedurile corecte de asamblare a elementelor
realizate din materiale diferite i avnd grosimi diferite ale pereilor sunt indicate n Figura 1 de mai
jos.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

CORECT

pag.: 60

CORECT

Elemente din materiale diferite i avnd


grosimi diferite ale pereilor pot fi asamblate
prin intermediul armturilor fixate prin
electrofuziune

Numai elemente din materiale similare i cu


perei de aceeai grosime pot fi asamblate prin
sudarea cap la cap

GRESIT

GRESIT

Nu este permis asamblarea elementelor


cu grosimi diferite ale pereilor prin
sudur cap la cap

Nu este permis asamblarea elementelor


din materiale diferite prin sudur cap la cap

Fig. 1. Asamblarea prin sudur

2.5.15 Sudarea cap la cap


Sudarea cap la cap se va aplica doar pentru asamblarea elementelor din materiale similare i avnd
grosimi ale pereilor asemnatoare.
Conductele i armturile pot fi asamblate prin sudarea cap la cap, utilizndu-se o plac nclzit
electric.
La aceasta tehnologie este esenial capacitatea de verificare independent a temperaturii la
suprafa. Sudarea cap la cap este adecvat pentru asamblarea tuburilor i armturilor cu diametre
mai mari de 63 mm. Totui, numai conductele i armturile avnd acelai diametru, SDR i
realizate din acelasi tip de polietilen pot fi asamblate prin aceast metod.
Tuburile cu grosimea peretelui mai mic de 20 mm pot fi asamblate prin sudare cap la cap, utiliznd
echipamente manuale cu funcionare ntr-un singur ciclu, sau complet automatizate, cu ciclu
dublu de funcionare.
Tuburile cu grosimea peretelui de 20 mm sau mai mare TREBUIE asamblate numai cu ajutorul
tehnologiei de sudare cap la cap, prin intermediul echipamentelor cu ciclu dublu de funcionare.
Procedeul de mbinare cap la cap prin presiune
Pentru asamblarea cap la cap a elementelor din PE100 si PE 80 se vor respecta instruciunile
productorului echipamentelor de sudur.
Mai jos sunt enunate etapele procedurii general-valabile de sudare cap la cap prin presare
(manual); aceste prescripii nu au dect caracter orientativ.
Etapa
1. Se verific dac echipamentul este complet, curat, fr defeciuni i n stare de funcionare.
2. Prima sudur va fi una de ncercare. Pentru diametre mai mari de 180 mm se execut dou
suduri de ncercare. Astfel se asigur faptul ca placa de nclzire este curat.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 61

3. Se verific dac tuburile (sau tubul i armtura) ce urmeaz s fie asamblate au acelai diametru
interior, presiune de calcul i sunt realizate din
acelai material.
Colier de
Dispozitiv de
Colier de
fixare

taiere

fixare

4. Se cur tuburile (sau tubul i armtura care


urmez s fie asamblate)
5. Se separ complet colierele de fixare i se
pozitionez echipamentul de tiere.
6. Se poziioneaz tuburile (sau tubul i armtura)
chiar n dreptul lamei echipamentului de tiere i
se strng colierele de fixare.
7. Se pune n funciune echipamentul de tiere i se
preseaz capetele tuburilor (sau ale tubului i
armturii) contra lamei dispozitivului, pn ce
extruziunea ncepe s se detaeze continuu din
ambele componente de asamblat.

Conducta

Lama de taiere

Conducta

Etapa 7: Taierea capetelor conductelor

Conducta

Colier de
fixare

Colier de
fixare

8. Se continu tierea, pe msur ce tuburile (sau


tubul i armtura) se separ. Se opreste
echipamentul de tiere i se ndeprteaz, dup ce
lamele de tiere s-au oprit.
9. Se ndeprteaz bavurile. Nu se ating capetele
tuburilor (sau ale tuburii i armturii). Se verific
dac diferentele sunt n limite acceptabile.

Capetele sunt in contact


strans (fara joc)

Conducta

Etapa 10: Taierea capetelor conductelor

10. Se aduc n contact capetele tuburilor (sau ale tuburii i armturii) i se verific dac ntre ele nu
este un interstitiu vizibil. Piesele se reajusteaz, dac este necesar. Se verific dac diferentele
sunt n limite acceptabile.
11. Se verific nivelul combustibilului n generatorul electric.
12. Se pune n functiune generatorul i se asteapt ca placa de nclzire s ajung la temperatura de
operare.
13. Se selecteaz regimul adecvat de cretere a presiunii
de sudare. Se preseaz tuburile sau tubul i armtura
contra plcii de nclzire, utilizand acest nivel de
presiune.

Colier de
fixare

Placa de
incalzire

Colier de
fixare

14. Se verific dimensiunea initial a bordurii de sudat.


15. Dup bordurarea initial, presiunea din sistem
trebuie adus la nivelul corespunztor termofuziunii.
Capetele tuburilor (sau ale tuburii i armturii)
trebuie s rmn n contact cu placa de nclzire pe
o durat corespunztoare timpului de termofuziune.

Conducta

Conducta

Etapa 14: Pozitia de lucru a placiii de


incalzire

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 62

16. Se deschid colierele, se ndeprteaz placa de nclzire i se verific dac pe ea a rmas material
topit. Dac se constat existenta acestuia, nu se efectueaz mbinarea.
17. Dac placa de nclzire este curat, cele doua
capete se aduc imediat n contact, timp de 10
secunde, printr-o miscare lin. Materialul topit
trebuie s se ruleze n mod uniform napoi, fat de
linia de contact.

Colier de
fixare

Colier de
fixare

18. Se las mbinarea s se rceasc pe durata


specificat, mentinand-o n tot acest timp la
presiunea de rcire.
19. Dup rcire (temperatura sudurii trebuie s fie
mai mic de 40C), se desfac colierele.

Conducta
temosudata

Imbinarea

Conducta

Etapa 17: Generarea termosudurii

20. Se scot din coliere tuburile asamblate.


21. Se verific mbinarea.
22. Dac este necesar, dup rcire se ndeprteaz materialul n exces.
23. Se ndeprteaz orice impuritate de pe fetele de nclzire.
2.5.16 mbinarea prin electrofuziune
Fitingurile pentru electrofuziune sunt prevzute cu manoane ce conin fire electrice, care atunci
cnd sunt conectate la o surs de curent corespunztoare, topesc manonul n tub fr a fi nevoie de
echipamente suplimentare de nclzire.
Este foarte important ca cei care efectueaz asamblarea s acorde o mare atenie procedurilor de
asamblare astfel nct acestea s fie riguros repectate i, ca:
Suprafaa oxidat a tubului peste adncimea manonului s fie nlturat cu ajutorul unei
raclete.
Toate prile mbinrii trebuie meninute curate i uscate nainte ca acestea s fie asamblate,
pentru c orice impuritate poate conduce la o asamblare defectuas. Tubul se poate terge cu
Hycare, iar sudura cu Voltfluxastfel nct orice particole care ar putea contamina zona
raclat a tubului sau de fuziune a fitting-urilor s fie nlturate. Dac se foloseste procedeul
de stergere, este foarte important s se asigure ca suprafata care urmeaz s fie asamblat
este uscat.
Clemele trebuie s fie folosite corect pentru a nu exista deplasri n timpul procesului de
mbinare i a ciclului de nclzire i rcire.
Protectiile pentru sudur sunt utilizate pentru a se asigura c praful i ploaia nu vor
contamina mbinarea, ferind-o de umezeal.
Este posibil s se asambleze tuburi de polietilen realizate din materiale i la grosimi de perete
diferite. De exemplu, un tub de polietilen PE 80 poate fi asamblat cu o conduct de polietilen
PE100 cu aceeasi plaj de valori ale presiunii, folosindu-se elemente de cuplare prin electrofuziune
cu presiuni adecvate. Elementele de cuplare prin electrofuziune pot ajunge la dimensiuni de pan la
400mm, dimensiuni mai mari fiind n curs de realizare.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 63

NOT: Uneori evile livrate n colaci (n special cele de 160 i 180 mm SDR 11 i SDR 17.6) pot
avea o ovalitate prea mare pentru a se potrivi n elementele de cuplare, sau coturile tuburilor pot
face ca alinierea capetelor s fie imposibil. Solutiile de abordare n acest caz pot fi:
(i) Utilizare sculelor mecanice de ndreptare sau rotunjire de capete de tuburi sau fitinguri;
(ii) mbinarea prin fuziune a unei drepte de tub n captul colacului nainte de mbinare.
1. Fitinguri pentru electrofuziune proceduri de
mbinare.

Dispozitiv manual de aschiere

mbinarea prin electrofuziune este un process continuu.


1a. Se ndreapt prin tiere capetele de conduct n
vederea mbinrii.
1b. Se cur capetele tuburii pe o portiune de aprox. 500
mm folosind o crp curat.
1c. Se marcheaz zona de pe care stratul oxidat de
Conducta
Adancime de insertie
suprafa trebuie nlturat, adic deasupra adncimii Etapa 2: Pregatirea capetelor conductelor
de insertie de pe fiecare tub unde va avea loc (se repeta la ambele capete)
mbinarea, prin plasarea manonului necesar fixrii,
de-a lungul captului de tub unde vaavea loc
mbinarea. Se traseaz o linie n jurul circumferinei la o distan adecvat de captul tubului,
folosind un marker potrivit.
N ACEST STADIU, NU SE SCOATE NC FITTINGUL DIN AMBALAJUL SU
2.
2a

2b
2c
2d

3.
3a
3b
3c

4.
4a
4b
4c

Cu ajutorul unui dispozitiv de achiere mecanic se ndeprteaz n mod uniform materialul


de pe ntreaga suprafa a tubului, pan la o adancme de 0,2 0, 4 mm, preferabil n forma
unui strat repartizat continuu pe suprafaa identificat, adic materialul aflat n exces fa de
adncimea de inserie.
Se asigur faptul c tot materialul de PE n exces a fost ndeprtat.
Nu se ating suprafeele achiate.
Cu ajutorul unei oglinzi se verific dac i suprafeele inferioare de la extremitatea tubului
fix au fost achiate complet.
Se scoate dispozitivul de cuplare din ambalaj i se verific eticheta, ca asigurare a faptului
c a fost aleas dmensiunea corect.
Se potrivete dispozitivul de cuplare pe extremitatea tubului mobil. Se marchez pe tub
adancmea de penetrare, cu captul tubului aliniat la semnul de mijloc.
Se ndeprteaz dispozitivul de cuplare i se
poziioneaz din nou pe extremitatea tubului fix. Cleme de
fixare Cleme de fixare
Se marchez pe tub adancmea de penetrare, cu
captul tubului aliniat la semnul de mijloc.
Se pozitioneaz, fra a o strange, clema
prindere, pe tubul fix.
Se poziioneaz tubul mobil n dispozitivul
cuplare.
Dup ce se verific faptul c dispozitivul
cuplare este centrat cu clema de fixare i

de
de
de
c

Conducta
Manson de electrofuziune

Etapa 4: Verificarea alinierii

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

4d
5.
5a

5b

5c
5d

5e

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 64

tuburile sunt introduse n dispozitiv pn la adancmea de penetrare, se strnge clema


complet.
Se rotete uor dispozitivul de cuplare, pentru a verifica dac tuburile sunt corect aliniate.
Cleme de

Se verific dac exist suficient combustibil n Cablul generatorului


fixare
generator, pentru ntreaga perioad de fuziune.
Se verific dispozitivul de control i cablurile
pentru a nu prezenta defeciuni.
Se ndeprteaz, dac este necesar, capacele
terminalelor electrice de pe dispozitivul de
Dispozitiv de
cuplare.
Timp introdus
comanda
Se
conecteaz
cablurile
la
bornele Etapa 5: Se introduce timpul de fuziune in
dispozitivului de cuplare.
dispozitivul de conmanda
Se verific timpul de fuziune indicat pe
etichet i se introduce n timer-ul
dispozitivului de control.
Se apas butonul de pornire al dispozitivului de control i se asigur faptul c ciclul de
fuziune este parcurs n ntregime.

6.
6a
La sfritul ciclului de nclzire,
indicatorii de topire trebuie s aib o valoare
crescut. Dac nu se constat nici o modificare
vizibil a acestora, mbinarea trebuie tiat i se
va executa o nou mbinare.
6b
Se ateapt ca ansamblul s se rceasc,
respectndu-se timpul de rcire indicat pe
etichet.
6c
Se ndeprteaz cablurile i clemele de
fixare.

Spre dispozitivul de comanda

Clema de
fixare

Indicatori ai starii de topire

Manson de
electrofuziune

Clema
de fixare

Etapa 6: Realizarea ciclului de incalzire

Fitinguri de branament pentru electrofuziune


Fitingurile de branament pentru electrofuziune sunt disponibile pentru majoritatea dimensiunilor
principale pn la 400 mm. Aceste fitinguri sunt estimate ca rezistnd pn la 16 bar. Ele sunt
indicate pentru conducte la presiuni de 10 i 16 bar (PE100) i tuburi de 6/7.5 bar,10/12 bar (PE80).
1.
1a
1b

2.
2a
2b
2c

Se cur impuritile, etc. de pe tub cu o crp curat.


Fr a scoate fitingul din ambalaj, se pune n poziia recomandat pe tubul principal. Se
traseaz conturul n mod clar i continuu n jurul suportului, cu un marker rezistent.
Se folosete o raclet pentru a ndeprta un strat de suprafa de pe tubul de 0,2 0,4 mm,
pe ntreaga suprafa marcat.
Se asigur c toate resturile de PE au fost ndeprtate.
A nu se atinge suprafaa curat.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

3.
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
4.
4a
4b
4c
4d
4e

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 65

Se ndeprteaz fitingul din ambalaj, nu se atinge suportul de contact.


Se verific eticheta dac mrimea corect a fost aleas.
Se ndeprteaz capacul i se asigur c lama tietoare e dreapt.
Se rzuiete zona de contact pe ntreaga suprafa de conexiune.
Se asigur c toate proeminenele sunt ndeprtate.
Nu atingei suprafaa rzuit.
Nu rzuii sau contaminai suportul de contact.
Se asigur c urubul de prindere de pe clama cu suport este complet desurubat.
Se prinde fitingul n clam.
Capacele terminalelor electrice se ndeprteaz dup fixarea acestora.
Se ndeprteaz protecia suportului dup fixare.
Nu se atinge nici o zon de fuziune.

5.

5a
5b
5c
5d

6.
6a
6b

6c
6d
6e
6f
6g

7.
7a

7b
7c

Se verific dac pe suprafaa curtat


nu apar impuriti.
Se fixeaz fitingul pe suprafaa
pregtit a tubului.
Se
fixeaz
clema
conform
instruciunilor productorului.
Se nvrte urubul de strngere al
clemei pn cnd e indicat presiunea
corect.

Dispozitiv de fixare

Suport EF
Suprafata
pregatita

Conducta
Se taie drept tubul de branament, la Etapa
5: Fixarea fitingului pe conducta pregatita
lungimea corect.
si aplicarea presiunii restabilite
Se cur lng captul tubului o
poriune de cel putin 50 mm pentru a
asigura ndeprtarea oricror resturi de PE. A nu se atinge zona rzuit.
Fitingul de branament se scoate din ambalaj; dup fixare se scot capacele terminalelor
electrice.
Fitingul de branament se poziioneaz pe conduct, marcndu-se poziia corect.
Fitingul de branament se fixeaz pe ramificaie, se marcheaz poziia corect, dup care se
poziioneaz tubul n fitingul de branament .
Dispozitiv de fixare
Se regleaz lejer dimensiunea clemei folosite.
Cutie de
Se verific poziionarea corect a tubului i
control
ramificaiei n elementul de cuplare (atenie la
marcaje), apoi se strnge clema complet.
Suport EF

Se verific dac exist combustibil suficient n


generator pentru ntreaga perioad de fuziune. Se
verific de asemenea i cutia de control i
Etapa 7: Legarea la cutia de control si
cablurile pentru eventuale defecte.
fixarea timpului de fuziune
Cablurile se conecteaz la terminale pe suport.
Se verific timpul de fuziune indicat pe etichet i
se introduce acest timp n timer-ul cutiei de control.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

7d
7e
7f

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Se apas butonul de pornire al cutiei de control,


asigurndu-se c ciclul de fuziune este complet.
Se ndeprteaz cu grij cablurile fr a se
deranja fitingul.
Se conecteaz cablurile la terminale i se repet
de la (7c) la (7e).

pag.: 66

Dispozitiv de fixare

Suport EF
Indicator
de topire

8.
8a
8b
8c
8d

Etapa 8: Se verifica daca indicatorii


Se respect timpul de rcire indicat pe etichete
de fusiune au crescut
Se ndeprteaz sculele
Se inspecteaz vizual mbinrile, asigurndu-se c indicatorii de fuziune nu sunt n relief
Se reaseaz capacul pe teu i se termin nstalarea tuburii de bransament.

2.5.17 mbinri i fitinguri mecanice


Exist o gam larg de mbinri i fitinguri mecanice de metal i plastic omologate. Toate aceste
fitinguri trebuie asamblate n conformitate cu instructiunile productorului, iar fitingurile metalice
trebuie livrate asigurndu-se o protecie anticoroziv corespunztoare.
Cele mai uzuale tipuri de fitinguri metalice asociate cu polietilen sunt:
adaptoarele cu flans i alte tipuri de adaptoare;
dispozitive de cuplare mecanice;
fittinguri de bransament cu mufe
inele de metal
Pentru trecerea de la tevile de polietilen la fitingurile de metal cu flan se vor folosi, fie evi de
mbinare cu inele metalice, fie adaptoare mecanice cu flan. Garnitura de etanare i lungimea
uruburilor
folosite,
trebuie
s
fie
potrivite
tipului
de
adaptor.
Nu se va folosi nici un fel de substan de etanare.
La etansarea flanselor de polietilen trebuie avut n vedere generarea unui efort de torsiune
uniform, n limitele specificate de productor. Se recomand imperativ folosirea unei chei de
torsiune.
2.5.18 Pozarea tuburilor n tranee
nainte de pozarea conductelor, transeea se va verifica din punctul de vedere al siguranei. Tubul va
fi verificat pentru descoperirea eventualelor defecte, iar, n cazul mbinrii prin electrofuziune, se
va
verifica
dac
gradul
de
rcire
al
tuburii
este
satisfctor.
Nu se vor poza n santuri nici un fel de elemente nesatisfctoare.
Conducta (eav, fitinguri etc) se va verifica prin confruntarea cu proiectul nainte de instalare, din
punct de vedere al dimensiunilor, material, etc.
Conductele vor fi coborte n mijlocul antului, avnd grij s nu fie deteriorate. Schimbri ale
direciei tronsonului de conduct de PE pot fi permise de capacitatea de ndoire a tuburilor, dar
trebuie fcute eforturi pentru a menine tubul pozitionat central n ant prin compactarea corect a
materialului de umplutur de pe margine.
Tuburile pot fi ndoite la rece n conformitate cu recomandrile productorului, n funcie de
diametre. n nici un caz nu trebuie s se ncerce ndoirea la cald a tuburilor pe amplasament.
Dac este necesar realizarea mbinrilor n interiorul antului, trebuie asigurat un mediu de lucru
propice n ceea ce privete spaiul, temperatura i protecia mpotriva intemperiilor, conform
cerinelor.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 67

Este necesar inerea unei evidene complete i clare a instalrii nainte de acoperirea conductelor.
2.5.19 Realizarea umpluturilor
Materialul excavat adecvat va fi repus n ant pentru a acoperi conducta.
n cazul n care este necesar, se va folosi material suplimentar cum ar fi nisip sau pietri cu particule
pn la 20 mm pentru a acoperi conducta pn la 100 mm deasupra crestei conductei.
Materialul excavat va fi returnat n ant n straturi i compactat folosindu-se echipamente de
compactare adecvate (manuale sau mecanice).
2.5.20 Refacerea terenului i aducerea lui la forma iniial
n locurile n care este permis acest lucru, cum ar fi cmpurile, traneele vor fi umplute n surplus,
pentru a se permite reaezarea natural n timp a materialului.
n cazul drumurilor i al zonelor circulate, se va folosi echipament de compactare adecvat pentru a
asigura compactarea satisfctoare a traneelor. Suprafaa drumurilor va fi refcut provizoriu cu un
strat de piatr spart (0-20 mm).
n alte locuri sau n cazul drumurilor nepavate, materialul de suprafa existent, va fi nlocuit sau se
va putea folosi un material similar.
Pe drumurile publice sau cile de acces asfaltate sau betonate, suprafaa se va reface provizoriu cu
un strat de piatr spart (0-20 mm).
Cota materialului de umplutura poate fi mai mare dect cea general pentru a se permite reaezarea
materialului.
Refacerea permanent a drumurilor va fi n sarcina autorittilor competente.
2.5.21 Traversarea cilor ferate
Traversarea cilor ferate se va face n conformitate cu normele romneti n domeniu i poate fi
realizat folosind tehnologia de forare direcional.
Pentru fiecare caz n parte sunt prevzute detalii de execuie, i vor fi obinute avizele necesare de la
autoritile competente naintea obinerii autorizaiei de construcie.
2.5.22 Testare
Dup instalare, conducta va fi testat prin prob de presiune hidraulic pe seciuni, n funcie de
amplasament. n general se verific sectiuni ntre 500 i 2000 m.
Seciunile vor fi izolate i fixate pentru a preveni micarea datorit reacoperirii.
mbinrile vor fi lsate la vedere pentru a uura verificarea existenei eventualelor scurgeri.
Blocurile de reazem necesare pentru seciunile cu mbinri mecanice, vor fi de asemenea instalate.
Modalitatea standard de testare a conductelor pentru ap, fabricate din alte materiale, nu e valabil
i n cazul conductelor de PE din cauza relaxrii tensiunii, caracteristic acestui tip de material.
Conductele vor fi testate la 1,5 x presiunea de lucru; prin urmare conductele PN6 vor fi testate la 9
bar.
Procedura de testare ncepe prin ridicarea i meninerea presiunii de testare timp de 30 de minute,
prin pompare aditionala, pentru a susine destinderea conductei PE. Prin deschiderea supapei de
control se reduce presiunea la valoarea nominal, nainte de renchiderea supapei. Revenirea
presiunii din conduct este semnul unei conducte corespunztoare.
2.5.23 Procedura de testare
ndeprtarea aerului din conduct este vital pentru acurateea rezultatelor testului i, prin urmare,
umplerea conductei trebuie s se fac de o maniera controlat, cu ndeprtarea aerului n timpul
procesului de umplere i presurizare.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 68

Se aplic presiunea de testare aleas i se menine aceast presiune prin pompare suplimentar
conform cerinelor, timp de 30 de minute. n acest timp se realizeaz inspectarea conductei pentru
identificarea unor eventuale scurgeri, la aceast presiune, din tronsonul testat.
Presiunea trebuie redus apoi prin eliberarea rapid a unei cantiti de ap din conduct, pn la
obinerea unei presiuni nominale de 2 bar - de exemplu, la manometrul de control. Se nchide
supapa de control pentru a izola tronsonul.
Valorile indicate de manometru vor fi citite i notate la urmtoarele intervale:
0 -10 min citire la intervale de 2 minute
10- 30 min citire la intervale de 5 minute
30- 90 min citire la intervale de 10 minute
Presiunea trebuie s creasc datorit rspunsului elasto-plastic al materialului conductei.
Graficul rezultat pentru un tronson bine etanat ar trebui s aib un profil caracteristic asemntor
cu cel din graficul de mai jos.
Presiunea selectat este meninut prin
pompare suplimentar timp de 30 min

Gradul n care fluajul materialului afecteaz graficul de presiune i timpul de rspuns la reducerea
presiunii sunt influenate de:
lungimea seciunii testate
diametrul conductei
prezena aerului
calitatea stratului de pozare i a compactrii
n decursul a 90 de minute ar trebui s fie posibil o indicare corespunztoare. Dac n cursul
acestei perioade exist o cdere de presiune, aceasta indic o scurgere pe acea seciune. Este de
preferat ca fitingurile mecanice s fie verificate nainte de inspecia vizual a mbinrilor sudate.
Orice defect al instalaiei pus n evident de ctre test va trebui, evident, remediat, iar testul va fi
repetat dup ce se va acorda un timp pentru stabilizarea conductei.
Dup un test satisfctor, seciunea de conduct nu va mai fi supus unor operaiuni de sudare,
deformare la rece sau la cald.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 69

2.5.24 Splare i clorare


nainte de recepia sistemului de conducte, conducta va fi curat n conformitate cu prevederile
I22, pentru o calitate a apei n conformitate cu STAS 1342.
Conducta este splat cu jet de ap pentru a ndeprta orice impuriti sau corpuri strine din sistem.
Nu se are n vedere necesitatea curirii mecanice interioare pentru a ndeprta corpurile strine sau
impuriti.
Conducta se umple cu ap clorat avnd o concentraie de minimum 25-30 mg de clor activ per litru
de ap. Apa clorat va fi mentinut n sistem timp de 24 de ore, dup care sistemul va fi splat cu
ap potabil pn ce coninutul rezidual de clor este n limitele admisibile pentru furnizarea de ap
potabil, adic 200mg/m3.
2.5.25 ntreinere
treinerea, repararea i modificarea sistemului de conducte se va face de ctre Client sau de ctre
autoritatea competent.
Toate modificrile, reparaiile i operaiunile de ntreinere vor fi executate n conformitate cu
prevederile proiectului i ale prezentului caiet de sarcini.
2.5.26 Recepia
Recepia reprezint aciunea prin care Investitorul accept i preia lucrrile executate, n scopul de a
ncepe exploatarea lor, certificnd faptul c Antreprenorul i-a indeplinit obligaiile n conformitate
cu contractul i cu documentaia de execuie.
Recepia se realizeaz n conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea n construcii
Regulamentul de recepie al lucrrilor de construcii i a instalaiilor aferente (HG 273/1994) i cu
alte norme aferente acestui domeniu.
Stadiile recepiei sunt:
Recepia la terminarea lucrrilor contractate.
Receptia final la sfiritul perioadei de garanie, stipulat n contract.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

2.6

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 70

Drumuri si pavaje (inlusiv reparatii)

2.6.1 Date generale


Acest capitol cuprinde necesitatile pentru drumurile noi de acces.
Pentru umplutura generala a santurilor de conducte vezi Cap. 7. Acest capitol cuprinde cerintele
suplimentare necesare pentru repararea suprafetelor de drum sau pavaj de deasupra santurilor de
conducte.
In zona exista 3 tipuri de suprafete de drum sau pavaj care acopera drumurile asfaltate, drumurile
balastate si strazile neamenajate (pamant).
2.6.2 Materiale
Materialele care se folosesc la reparatiile de drumuri si pavaje vor include:
- Sub-fundatii - cuprind balast si straturi de pietris
- Fundatii de drum - cuprind straturi de macadam
- Nivelarea suprafetelor - carosabile de beton, placi de pavaj si diferite straturi de asfalt
- Materialele furnizate vor corespunde cu STAS 10473/1-87 si SR 179: 1995.
2.6.3 Sub-fundatii
Toate drumurile si pavajele vor fi prevazute cu o sub-fundatie care cuprinde urmatoarele:
- strat initial de balast. Acest strat se va dispune in straturi uniforme care nu depasesc 150
mm grosime care se vor compacta conform STAS 294-84.
- un strat intermediar de 63-90 mm piatra sparta. Acest strat se va aseza pe stratul de balast
si va fi rulat conform STAS 6400-84.
- un strat final de 16-25 mm piatra sparta. Acest strat se va aseza pe stratul intermediar si va
fi netezit conform STAS 6400-84.
- un strat de nisip. Un strat de nisip se va aseza si netezi peste stratul final de piatra sparta.
2.6.4 Fundatia de drum si nivelarea
2.6.5 Drumuri asfaltate
Se va asigura o fundatie de drum macadam conform SR 179-1995.
Nivelarea drumurilor inclusiv straturile de asfalt si bitum va fi asigurata conform STAS 1338-84.
Contractantul se va asigura ca stratul de macadam este curatit complet inaintea realizarii nivelarii
finale.
Contractantul va asigura protectia corespunzatoare a strazilor asfaltate in eventualitatea de vreme
rea.
2.6.6 Strazi pietruite
Drumurile pietruite se vor construi conform SR 179-1995.
Contractantul va asigura ca straturile de macadam, pietris, balast sunt foarte bine compactate.
2.6.7 Borduri
Bordurile vor fi executate din pietre dure sau beton prefabricat, conform STAS 1139-87.
Bordurile se vor aseza pe o fundatie de beton si vor fi imbinate cu mortar de ciment.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

2.6.8 Tolerante
Deviatii permise:
- pentru lungime +/- 4 mm
- pentru latime +/- 3 mm
- pentru suprafetele suport, lungimea sau latimea pentru elementele placii si
acoperisului: 10 mm pentru 1 = 6 m and 15 mm pentru 1 > 6 m.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

pag.: 71

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

2.7

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 72

Hidroizolatii

2.7.1 Date generale


Acest capitol se refera la lucrarile de hidroizolatii impotriva umiditatii pamntului si a apelor din
precipitatii pe elemente de beton si metal amplasate sub pamant. Proiectarea si executarea lucrarilor
de hidroizolatie se vor efectua conform prevederilor standardelor si normativelor romanesti.
Elementele de beton cum ar fi conductele, gurile de vizitare, blocurile de ancoraj sau constructiile
speciale vor fi izolate cu doua straturi de vopsea bituminoasa.
Peretii subsolurilor folosibile in contact cu pamntul au fost hidroizolati fata de umiditatea naturala
a terenului sau din precipitatii, cu hidroizolatii bituminoase in straturi multiple.
2.7.2 Standarde si normative de referinta
- STAS 2355/1 - 85

- STAS 2355/2 - 87

- STAS 10265 - 75
- C 112 - 86

Constructii civile, industriale si agrozootehnice.


Lucrari de hidroizolatii in constructii. Clasificare
si terminologie.
Constructii civile, industriale si agrozootehnice.
Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de constructii.
Prescriptii generale de proiectare si executie.
Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor
finisate. Termeni si notiuni de baza.
Normativ pentru proiectarea si executarea
hidroizolatiilor din materiale bituminoase la
lucrarile de constructii.

2.7.3 Probe si teste


Inainte de a comanda si furniza materialele pentru santierul de constructie, Contractantul trebuie sa
prezinte spre aprobarea efului de Proiect, probe de:
- pasla armata cu sticla
- asfalt
- panza asfaltica tip PI50, PI40, PA55, PA45
- carton asfalt CA333, CA400
Materialele se vor folosi daca sunt aprobate probele.
2.7.4

Materiale si produse

2.7.5 Materiale asfaltice in folii:


- carton asfalt tip CA 333, CA 400 ca in STAS 138-80
- pasla asfaltica cu fibra de sticla tip IA 1100, IB 200 si IBP 2200 ca in STAS 7916-80
- pasla asfaltica cu fibra de sticla tip IA 1100 R, IBP 110 R conform NTR 8067-85
- panza asfaltica tip U50, PI40, PA55, PA 45 conform STAS 1046-78
- plasa asfaltica cu fibra de sticla tip TSA 200 ca in STAS 10126-80.
2.7.6 Materiale asfaltice pentru grunduire, lipire si sigilare:
- bitum pentru lucrari de hidroizolatii tip H68/75 si H80/90 conform STAS 7064-78
- asfalt cu adaos de cauciuc, tip SAC95/105 conform STAS 1546-70
- suspensie asfaltica granulara (SUBIF) ca in STAS 558-85
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 73

- chit facut din suspensie asfaltica granulara (CELOCHIT) ca in STAS 661-71.


2.7.7 Materiale auxiliare:
- material de umplutura din calcar ca in STAS 639-79
- spirt alb ca in STAS 44-84
2.7.8 Materiale ceramice:
Pentru protectia exterioara a hidroizolatiei peretilor se va executa o zidarie de caramida plina C 100
cu mortar M 50 Z.
Materialele vor fi protejate pentru a se evita efectele climatice negative atat la depozitare cat si la
incarcare. Materialele se vor folosi cat de repede posibil pentru a se evita depozitarea intermediara.
Pentru alte materiale auxiliare se va consulta normativul C 112 - 86.
2.7.9 Executia
Se vor folosi numai subcontractantii specializati si echipele calificate. Lucrarile care se vor efectua
in conditii de vreme rece se vor conforma strict prevederilor din C16-79. Temperatura masticului
asfaltic din boiler nu va depasi 220 C si va fi intre 150-200 C, cand se foloseste la lipirea
straturilor unele de altele.
2.7.10 Hidroizolatii contra apelor fara presiune
Aceste hidroizolatii se prevad impotriva umiditatii pamntului si a apelor din precipitatii care se pot
acumula si stagna in zona de umplutura, la peretii construciilor din beton i metal amplasate sub
pmnt.
Hidroizolatia peretilor exteriori ai construciilor se va realiza cu structura prevazuta in detaliile de
executie ale proiectului.
Hidroizolatia bituminoasa a peretilor se va executa pe structura de rezistenta din beton, executia
efectundu-se dinspre exteriorul constructiei in spatiul rezultat din sapatura.
Se vor respecta indicatiile cuprinse in normativul C 112 - 86, capitolul 4 Hidroizolatii la
constructii subterane.
2.7.11 Verificarea calitatii lucrarilor de hidroizolatii
Se vor respecta indicatiile cuprinse in capitolul 5 din normativul C 112 - 86.
2.7.12 Hidroizolatii, invelitori
2.7.13 Generaliti
Prezentul capitol cuprinde specificaiile pentru proiectarea i executarea hidroizolaiilor la nvelitori
din materiale bituminoase, mpotriva umiditii la terase.
2.7.14 Standarde de referin
C 37-88 Normativ pentru alctuirea i execuia nvelitorilor la construcii;
C 112-86 Normativ pentru proiectarea i executarea hidroizolaiilor din materiale bituminoase.
STAS 138-80 Carton bitumat.
STAS 7916-80 mpslitur din fibre de sticl bitumat.
STAS 1046-78 Pnz bitumat.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 74

2.7.15 Produse i materiale


-

carton bitumat tip CA-333; CA 400 STAS 138-8.


mpslitur din fibre de sticl bitumat tip IA 1100; IB 1200; STAS 7916-80.
mpletitur bitumat cu bitum aditivat tip IAA 1200; STI 17-86.
pnz bitumat tip PI 50; PA 55; PA 45 conform STAS 1046-78.
bitum pentru lucrri de hidroizolaie tip A 68/75 i A 60/90 STAS 7064-78.

2.7.16 Livrare, depozitare, manipulare


Cartoane bitumate, mpsliturile bitumate i pnz bitumat se livreaz n suluri care se depoziteaz
n spaii acoperite ferite de razele directe ale soarelui i ferite de murdrirea cu noroi sau substane
grase.
Bitumul se livreaz n cilindri de carton presat. se depoziteaz pe rastele n poziie vertical.
Se va controla pentru toate materialele existena buletinelor de calitate.
2.7.17 Execuia lucrrilor
2.7.18 Lucrri pregtitoare
Se monteaz toate elementele strpung hidroizolaia (ventilaii, couri, conducte, ancore) ca i
elementele confecionate din tabl zincat ca oruri, pazii;
rectificarea suprafeelor elem.prefabr. cu mortar M 100 T, cu panta racordurilor de minim 1:5;
se vor rectifica pantele i se va controla dac suprafaa este curat, fr asperiti mai mari de 2
mm i denivelri peste 5 mm, verificat cu un dreptar de 3 m lungime, iar scafele executate cu raze
de min.5 cm i muchiile de min.3 cm;
se va verifica dac suportul de mortar sau beton este uscat i ntrit, prin lipirea pe numai 20 cm a
unei fii de carton bitumat de 30 x 20 cm, dup o prealabil amorsare i care la ncercarea de
dezlipire dup 1 or trebuie s se rup.
Dezlipirea de pe suprafa a fiei, sau cu mortar arat c apa este ori umed ori necorespunztoare
pentru aplicarea hidroizolaiei.
2.7.19 Execuia lucrrilor
Hidroizolaia la elem. verticale ale nvelitorilor se va aplica pn la nlimea de max. 30 cm;
Hidroizolaia pe suprafete nclinate react. (3-5%) cuprinde urmatoarele straturi :
- amorse cu soluie sau emulsie de bitum (300 g/mp);
- mastic de bitum cu IB 80/90 (1,5 kg/mp);
- pnz bitumat PA 55 sau PA 45;
- mastic de bitum cu IB 80/90;
- pnz bitumat cu PA 55 sau PA 45 (stratul de amors cu soluie de bitum se execut n
perioada de timp cu temperaturi de +8 C);
- strat de difuzie din mpslitur bitumat perforat IBP 1200;
- barier contra vaporilor din mpslitur bitumat IA 1100 lipit n puncte;
- caerare a termoizolaiei cu carton bitumat CA 400 sau estur bitumat TSA 2000;
- carton bitumat CA 400, lipit pe toat suptafaa cu mastic de bitum;
- protecie a hidroizolaiei
- cu vopsea reflectorizant
- cu dale prefabricate, n pant de 1-2% pentru terasele circulabile aaezate n pat de nisip de
3 cm grosime.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 75

Pentru executarea hidroizolaiei n cmpul acoperiului, sulurile de foi bitumate se vor derula pe
suprafaa suport i se vor cura prin periere energic dup care se vor lsa un timp suficient pentru
relaxare i ndreptare a foilor;
Se va mtura suprafaa suport, se vor poza i croi foile bitumate la lungimea necesar pe locul de
aplicare, dup care se vor rula i se vor lipi prin derulare succesiv i presare a sulului peste stratul
de mastic turnat cu canciocul n fa i pe toat limea sulului;
Suprapunerile dintre foile de hidroizolaie vor fi de 7-10 cm;
straturile 2 i 3 se vor aplica asemntor, cu decalri ntre suprapunerile foilor. Fiecare strat se va
aplica ncepnd de la streain sau gurile de scurgere, astfel nct suprapunerile s fie fcute n
sensul de curgere a apelor;
Montarea gurilor de scurgere interioare la terase circulabile se va face conf.STAS 2742-86.
,,Receptoare pentru colectarea apelor de pe terase i acoperiuri. Forme i dimensiuni.
pentru scurgeri exterioare se va ine seama de prevederile din STAS 2389-77. Jgheaburi i burlane.
Prescriptii. de proiectare i alctuire.
2.7.20 Protejarea lucrrilor
Se face cu stratul de protecie a hidroizolaiei descris la pct.2 Execuii lucrrilor.
Se face protecia hidroizolaiei la socluri, atice, reborduri cu ape de mortare de ciment M 100 T
armate cu reea de oel 4-6 sau cu TBAL.
2.7.21 Recepionarea lucrrilor
Hhidroizolaiile finite vor fi recepionate n conformitate cu instruciunile din C56-2000 cap. XIV.
,,Instruciuni tehnice pentru verificarea calitii lucrrilor de construcii-montaj la cldiri civile i
industriale.
La recepie se vor verifica urmtoarele:
- calitatea stratului suport
- executarea corect a pantelor
- nivelul i amplasamentul gurilor de scurgere
- montarea corect a diblurilor pentru tinichigerie
Executarea corect a racordurilor (scafe, reborduri, parapete etc.) care asigur continuitatea str.
hidroizolant.
Respectarea reelelor i procedeelor de preparare a materialelor pe antiere (masticuri, soluii)
conf.normativ C 112-36.
Realizarea comunicrii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub anuri, copertine sau tuburi.
Pentru lucrrile ascunse se vor ncheia procese verbale.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

2.8
2.8.1

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 76

Protectii anticorozive
Generalitati

Prezentul capitol cuprinde specificatii pentru executia diverselor retete de protectii anticorozive,
alegerea lor facindu-se in functie de tipul de agresivitate a produselor rezultate in urma proceselor
tehnologice.
Prezentul capitol prezinta urmatoarele retete:
a). Pardoseli de caramizi de gresie antiacida tipA sau D:
-caramida de gresie antiacida pozata in chit tip ORAMIN M sau C si rostuite cu chit
tip ORAMIN M sau C, sau chit ALOREX MS-81 pe orizontala, sau plinte pe
verticala.
-folie de Butarom DS( 3 mm. Grosime) lipita cu Prenadez 300, cu rosturile de
imbinare etansate cu straifuri din folia Butarom DS, atit pe orizontala cat si pe
verticala.
-beton de panta din B200 in grosimi de 3~20 mm. Pe orizontala si mortar M100-T
pe verticala, in grosime de 2 cm. pe o inaltime de 30cm.
b). Protectie cuva( batal din beton armat) la actiune sulfatica folosindu-se in compozitia betoanelor
si mortarelor de protectie cimentul tip SRA 35 si ca strat hidroizolator folii de PVC plastifiat si folii
de polietilena expandata.
Straturi pe orizontala
- beton B300 de 7 cm. grosime,turnat in placi de 2,00x2,00 m.,rostuite cu chit ALOREX
MS-81 ;
- sapa de mortar M100-T de 2 cm. grosime pentru protectia hidroizolatiei orizontale ;
- folie PVC plastifiat de 0.8 mm lipita cu mastic de bitum H80-90 conf.STAS 7064-78 ;
- sapa mortar M100 de 2 cm. ca strat de egalizare al radierului.
Straturi pe peretele vertical al cuvei
- beton B300 slab armat,cu rosturile chituite cu chit tip ALOREX MS-81 ;
- strat de polietilena expandata de 4 mm. grosime lipita cu mastic de bitum tip H80-90 ;
- strat folie PVC plastifiat de 0.8 mm.lipita cu mastic de bitum H80-90 ;
- strat mortar M100-T pe verticala,de 2 cm.grosime ca egalizare a stratului suport.
2.8.2 Standarde de referinta
- STAS 8080/76 - gresie ceramica antiacida
- NII 6736/76 - Folie Butarom DS
- NII 6887/77 chit ALOREX MS.81
- NII 6613/76 chit ALOREX AL-111
- NII 2985/63 - chit ALOREX C
- NII 4185/75 - chit ORAMIN R
- NII 5250//73 - Alorex VSA
- GP 013- 96 - Ghid privind proiectarea , executia si asigurarea calitatii pardoselilor la
constructii in care se desfasoara activitati de productie
- STAS 1667/76 - Agregate naturale
- NE 012- 99 - Cod de practica pentru executia lucrarilor de beton , beton armat si beton
precomprimat
- GP 036- 98
- Ghid de proiectare ,constructie si exploatare a bazinelor de beton
armat destinata neutralizarii si epurarii apelor industriale
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 77

- STAS 7064-78 - Mastic de bitum H80-90


- SII 49-86
- Folii stratificate din PVC plastifiat
2.8.3 Produse
Caramizile din gresie ceramica antiacida
- se fabrica dintr-unamestec de argila refractara si caolinoasa, fondanti si degresanti, ars
pana la vitrifiere si glazurare la cerere ;
- se fabrica la dimensiuni A250x123x65 mm. D25x123x30 mm ;
- caramizile trebuie sa aiba fata de lucru plana, si neteda,cu exceptia celor prevazute prin
proiect.fetele glazurate trebuie sa aiba stratul de uzura uniform si continuu
- caramizile normale trebuie sa fie bine arse,lovite cu un ciocan de otel trebuie sa dea un
sunet clar, metalic ;
- caramizile normale trebuie sa aiba pe toata suprafata de rupere o structura fin granulata,
omogena si compacta.Granulele nu trebuie sa se desprinda usor sau sa se farimiteze la
incercare cu mana.
Folia Butarom SPE, se prezinta sub forma de folie calandrata avind urmatoarele dimensiuni: 3mm.x
900 mm.Culoarea foliei fiind mata.
ALOREX MS81 , este un produs pe baza de rasini epoxidice avind 3 componente:
- componenta epoxidica CE
- componenta intaritor CI
- componenta solida
CS
PRENADEZ 300 - adeziv monocomponent pe baza de cauciuc sintetic in solventi organici cu
aderenta la temperatura mediului ambiant. Se prezinta ca o dispersie omogena de culoare galbenverzuie.
ALOREX AL 111 - chit anticoroziv pe baza de rasini de culoare gri-alba.
ORAMIN GR - chit anticoroziv compus din monomer FA, o solutie alcoolica de acid benzen
sulfuric si electrografit.
2.8.4 Materiale
- Ciment portland -STAS 388-80
- Nisip cu granulatie 0-1 mm.
- Sapa de mortar de ciment
- Apa STAS 790-73
2.8.5 Livrare, depozitare, manipulare
Se va asigura protectia placilor de gresie ferindu-se de contaminarea cu materialele care pot pata la
depozitare,cat si la manipulare .
Folia de Butarom se livreaza in rulouri infasurate simultan cu o folie de polietilena .
Transportul se face cu mijloace auto acoperite, iar depozitarea se face in pozitie orizontala. In
timpul depozitarii ,foliile se vor feri de actiunea razelor de soare,iar temperatura nu va depasi +50 o
C . Componentele epoxidice de Alorex se livreaza in bidoane de tabla
inchise etans.
Componenta solida se livreaza in saci de polietilena introdusi in saci
de hartie.Ele se depoziteaza in spatii inchise, uscate, ferite de actiunea directa a razelor de soare,la
temperatura de +50o +30o C. Durata de conservare este de 60 de zile de la data fabricatiei.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 78

Prenadezul 300 este ambalat in bidoane metalice, inchise etans depozitate in spatii lipsite de
umiditate, surse de foc si prevazut cu iluminat antiex.Temperatura de depozitare a adezivului este
cuprinsa intre +5o+25oC.
Manipularea se face fara socuri ,numai in pozitie verticala.
Cimentul se va depozita conform specificatiei Betoane.
Foliile PVC plastifiat se livreaza in suluri.
2.8.6 Executia lucrarilor
2.8.7 Lucrari pregatitoare
Suprafata betonului de rezistenta peste care se va executa betonul de panta se va pregati prin sablare
si desprafuire.
Pentru structurile de pardoseli la care stratul de egalizare si de panta este din beton, inainte cu
aplicarea acestuia, suprafata betonului de rezistenta se va uda bine cu apa si se va amorsa cu mortar
fluid cu nisip 0-3 mm.,dozaj 1:1.
Betonul de panta va avea marca B200 si gradul de impermeabilitate minim P410.
Suprafata betonului de panta se va realiza perfect plana,va fi driscuita si va avea pantele din
proiectul de executie.
Verificarea etanseitatii bazinelor se realizeaza prin proba de umplere cu apa conform STAS
4165/87. In cazul in care betonul prezinta unele defectiuni de executie se va remedia conform
P73/78.
Concomitent cu executarea betonului simplu sau betonului armat de rezistenta,se vor executa toate
fundatiile de utilaje ,rebordurile ,golurile de scurgere, strapungerile si celelalte profile indicate prin
proiect.Rugozitatea stratului de beton va fi de +/-5 mm.in cazul betonului driscuit. Pentru evitarea
aparitiei fisurilor din contractie betonul de panta se va pastra umed timp de 7 zile.
2.8.8 Executia izolatiei
Consta dintr-o hidroizolatie anticoroziva ce se realizeaza din folie de Butarom. Foliile sint
controlate sa nu aiba defecte(fisuri, strapungeri incluziuni de corpuri straine), apoi sint croite si
degresate cu toluen pe suprafata de lipire.
Dupa trei ore se aplica un prim strat de adeziv, atit pe beton, cat si pe folie si se lasa 24 de ore
pentru evaporarea solventului.Dupa 24 de ore se aplica cel de-al doilea strat de adeziv, atit pe beton
cat si pe folie.Dupa cca.1 ora se trece la lipirea foliilor pe suport. Lipirea se face muchie linga
muchie ,si dupa 4 zile se aplica straifuri de 10 cm. pe rost.
Peste folia Butarom, se aplica chit de pozare ORAMIN cu compozitia conform C219/85, si se va
prepara astfel:se amesteca rasina cu intaritorul si se omogenizeaza timp de 5 minute, utilizandu-se
malaxorul.
Chiturile de pozare se vor prezenta in cantitati care pot fi consumate in interval optim.
Prepararea chiturilor se va face la o temperatura intre +15o +20oC. Materialele componente vor fi
tinute la aceasta temperatura timp de 24 de ore, inainte de prepararea chiturilor.
Executarea pardoselilor din placaje incepe prin montarea placilor sau caramizilor la coame,dolie,si
bordurile din lungul peretilor.Se vor monta apoi scafele sau plintele la pereti,dupa care va incepe
montarea placilor in campurile dintre coame si dolii, sau dintre perete si dolii.
Pozarea caramizilor sau placilor se face cu chitul de pozare, si se acopera cu un strat egal de chit,
precum si fetele laterale cu spaclul, prin intinderea pentru indepartarea aerului prins intre masa de
chit si suprafata placii sau a caramizii. Caramida se aseaza pe suprafata de protejat si se preseaza cu
mana prin impingeri in caramizile sau placile invecinate, pozate anterior, eventual prin batere cu un
ciocan de lemn, pana ce excesul de chit iese din rost.
In 24 de ore de la pozare, se va verifica prinderea fiecarei placi prin ciocanire, si se va proceda la
inlocuirea placilor care nu prezinta aderenta corespunzatoare.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 79

Umplerea rosturilor dintre placi va incepe la minim 7 zile de la terminarea operatiei de pozare.
Consistenta chiturilor de rostuire trebuie sa fie slab plastica, pentru a permite umplerea completa a
rosturilor, si fuguirea acestora. Chiturile se introduc in rost prin indesare laterala cu spaclul pe
marginile rosturilor si se compacteaza bine pe fundul rostului cu fugul. Dupa ce rostul a fost bine
umplut si compactat, se finiseaza cu atentie fata rostului,acordandu-se o atentie deosebita perfectei
etanseitati la marginea placii.
2.8.9 Protejarea lucrarilor
Suprafetele placate si rosturile vor fi protejate timp de 7-10 zile de la terminarea rostuirii,
mentinandu-se o temperatura a mediului ambiant de minimum +20o C.
2.8.10 Terminarea lucrarilor
Darea in exploatare a acestor suprafete se poate face dupa 14 zile de la
terminarea operatiei de rostuire.
2.8.11 Abateri admise
- devierea de la suprafetele orizontale la dreptarul de 2 m. sa nu fie mai mari de 5-10 mm.
- pentru supraf.verticale, verificarea sa se faca la firul cu plumb, tolerantele admise fiind de
5-10 mm.
2.8.12 Verificari, receptia lucrarilor
Pentru o corecta executie, verificarea fiecarui strat este obligatorie.
Nu se vor pun in opera materiale fara certificate de calitate.
Verificarea calitatii fiecarui strat de protectie peliculara se face vizual, urmarindu-se obtinerea unor
straturi uniforme, continue si aderente .
Folia Butarom este corect lipita daca pe suprafata nu apar dupa aplicare nule sau umflaturi.
Verificarea intaririi stratului de chit se face prin zgarierea cu un cui de otel.
Controlul zidariei prin ciocanire, caramizile neaderente se indeparteaza si se procedeaza la o noua
fixare. Se verifica dimensiunea rosturilor si umplerea corespunzatoare a acestora cu chit.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

2.9

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 80

Staii de pompare

2.9.1 Siguran
2.9.1.1 Generaliti
Acest capitol conine informaii de baz privind instalarea, funcionarea i ntreinerea i trebuie
urmrit cu atenie. Este esenial ca aceste instruciuni s fie citite cu mult atenie nainte de
instalare sau darea n exploatare, de ctre ambele echipe, att cea responsabil cu asigurarea
funcionrii echipamentului, ct i de ctre cea care rspunde de exploatare si ntreinerea acestuia.
Instruciunile de funcionare trebuie, de asemenea, s fie afiate ct mai vizibil, la locul n care este
amplasat echipamentul pentru a putea fi citite n orice moment.
2.9.1.2 Calificarea personalului
ntreaga lucrare va fi desfurat de un electrician i un mecanic, ambii autorizai.
2.9.1.3 Reglementri privind sigurana, pentru beneficiar / operator
Toate reglementrile guvernamentale, codurile de siguran i privind sntatea din zona n care
este montat echipamentul trebuie respectate.
Toate pericolele datorate electricitii trebuie evitate (pentru detalii, consultai regulamentele
companiei locale de electricitate, de la care v alimentai cu energie electric).
2.9.1.4 Modificri unilaterale i producerea pieselor de schimb
Modificrile sau schimbrile aduse echipamentului trebuie efectuate numai dup ce v-ai consultat
cu firma productoare.
Piesele de schimb originale i accesoriile autorizate de productor sunt eseniale pentru gradul de
conformitate. Folosirea altor tipuri de piese de schimb poate anula prevederile garaniei sau
compensrii.
2.9.2 Descrierea staiei de pompare
2.9.2.1 Introducere
n acest capitol de instalare, exploatare i ntreinere se gsesesc informaiile necesare pentru
instalrea i ntreinerea staiei de pompare, astfel nct s se asigure pentru acest produs o durat
lung de via i o funcionare eficient.
Pompa este instalat cu ajutorul barelor de ghidare, cu conectare automat la cotul de refulare
instalat permanent, n partea inferioar a colectorului de ap.
2.9.2.2 Aplicaie
Aceast statie este fabricat n urmtoarele scopuri :
- pomparea pierderilor de ap;
- pomparea apei neepurate sau a apei curate.
Pentru mai multe informaii despre aplicaii, contactai cel mai apropiat reprezentant al
furnizorului..

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 81

2.9.2.3 Materiale
Staia de pompare este fabricat din polimer armat cu fibre de sticl (GRP) sau din polietilen.
Staia de pompare va fi proiectat lundu-se n calcul un nivel al pnzei freatice pn la nivelul
solului.
Staia de pompare va fi instalat n aa fel nct ncrcrile datorate traficului s nu fie mai aproape
de 1 metru fa de marginea staiei de pompare.
Material conducte
Staia de pompare este disponibil cu conducte din oel inox.
Barele de ghidare sunt din oel galvanizat.

1. Tablou de control
2. Capac
3. Intrare cablu
4. Preaplin
5. Indicatori nivel
6. Refulare
7. Intrare ( aspiraie )
8. Pomp ( pompe )

2.9.3 Transport i depozitare


Staia de pompare este livrat n poziie orizontal sau vertical, n funcie de tip i lungime.
Asigurai-v c aceasta nu se poate rostogoli sau cdea.
Dac staia de pompare va fi depozitat pentru o perioad mai lung naintea instalrii, pstrai-o n
poziie orizontal sau asigurai-o n mod adecvat, n poziie vertical.
Asigurai-v c staia este descrcat din camion cu o macara adecvat sau cu un echipament de
ridicare.
ntotdeauna descrcai staia folosindu-v de ochiurile de ridicare i frnghii de ridicare adecvate.
Descrcai-o i aezai-o cu grij.
2.9.4 Instalarea
Instalarea se face in conformitate cu proiectul de instalare referitor la fiecare aplicatie
Se vor respecta prevederile in vigoare privind transportul ridicarea manipularea sarcinilor.
Precauii de siguran
n vederea minimizrii riscului de accidente legate de transportul i lucrrile de instalare, trebuie
respectate urmtoarele reguli:
- ntotdeaua acordai o atenie deosebit aspectelor privind sigurana cnd lucrai cu
echipamente de ridicat;
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 82

- nu lucrai niciodat singur;


- folosii casc i nclminte de protecie;
- asigurai-v c echipamentul de ridicat este aprobat i n bune condiii;
- asigurai-v c ochirile de ridcare / mnerele, i frnghiile sunt n bune condiii;
- ntotdeauna ridici echipamentul de ochiurile / mnerele de ridicare;
- nu staionai sub obiectele aflate n suspensie;
- citii manualul de instalare, ngrijire i ntreinere al pompelor i al celorlalte echipamente;
- respectai toate celelalte regulamente privind sigurana i sntatea, ordonane i coduri
locale;
2.9.4.1 Generaliti
Responsabilitatea pentru instalarea staiei de pompare este ntotdeauna purtat de contractor.
ndrumri generale conform EN 976-2 : 1997
nlturai ambalajul din jurul rezervorului, asigurai-v c acesta nu se poate rostogoli.
Fixai frnghii corespunztoare pentru ridicare n ochiurile de ridicat.

La ridicare de la orizontal staia de pompare, nu se va zdruncina i nici balansa.

Pentru a evita accidentele, se va pstra o distan de siguran, pe toata


durata de
manevrare a statiei.
Amplasai staia de pompare pe o suprafa orizontal rigid i asigurai-v c aceasta nu va
cdea.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

pag.: 83

2.9.4.2 Procedura de instalare


Condiiile dificile de sol cer ntotdeauna investigarea de ctre un inginer geotehnic.
Regulile generale de siguran pentru personal trebuie respectate.

Clasificarea condiiilor de sol i instalare


conform ISO EN 976-2
CATEGORII DE
INSTALARE
I
II
SOLUL NATURAL
Descriere sol
Foarte bun Bun

III

IV

Bunicel

Slab

36
168

18
45

12
24

6
12

Foarte
slab
<6
<6

2,8

1,7

1,4

0,7

< 0,7

18

12

<2

Foarte
stabili
Distan minim ntre 450
dou rezervoare (mm)
Distan minim pn 450
la perete (mm)
Necesit geotextile
Nu
Necesit permanent foi Nu
(lemn/oel) pentru
Susinerea pereilor
EXCAVARE
REZERVOR CLASA 2

Stabili

Instabili

instabili

Instabili

450

450

450

450

450

0,5 D

0,5 D

450

Nu
Nu

Nu
Nu

nu
nu

Da
Da

Pereii excavrii

Stabili

Instabili

instabili

Instabili

450

450

450

450

0,5 D

0,5 D

0,5 D

450

Nu
Nu

Nu
Nu

Da
Nu

Da
Da

Coeziune minim (kPa)


For portant minim,
(kPa)
Modul min. al solului,
Mpa
Min. lovituri conform
SPT
EXCAVARE
REZERVOR CLASA 1
Pereii excavrii

Foarte
stabili
Distan minim ntre 450
dou rezervoare (mm)
Distan minim pn 450
la perete (mm)
Necesit geotextile
Nu
Necesit permanent foi Nu
(lemn/oel) pentru
Susinerea pereilor

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 84

* Detalii privind descrierea solului:


FOARTE BUN
: argil foarte compact, nisip dens, stnc
BUN
: argil compact, nisip, soluri granulare cu densitate medie spre mare
BUNICEL
: argile moi spre mediu, soluri granulare fluide (lejere, curgtoare)
SLAB
: argile foarte uoare pn la uoare i nisipuri foarte fluide pn la fluide
FOARTE SLAB: mai slabe dect IV, de obicei foarte fluide
** SPT : Test standard de penetrare.
NB Peretii sapaturii se vor asigura contra sapaturii
2.9.4.3 Excavarea
Modurile de excavare pentru rezervor (se vor lua n considerare stabilitatea nmolului, posibile
scurgeri de ap etc.) vor fi adaptate condiiilor de sol existente.
2.9.4.4 Prepararea plcii rezervorului
Asigurai-v c placa este plan. Turnai nisip ca umplutur i compactai-l. Asigurai-v c
suprafaa este orizontal i plan.
Pentru staii de pompare mai mari folosii o platform de beton prefabricat pentru ancorarea staiei
de pompare sau turnai o plac de beton pe antier (vezi figura de mai jos) .
2.9.4.5 Ancorarea
Cobori staia de pompare, temporar securizat, i aliniai-o. Barele orizontale, fixate de fundul
acesteia sunt folosite n vederea susinerii staiei n timpul transportului i instalrii. Staiile tip sunt
echipate cu o flan orizontal pe fundul acesteia. Greutatea materialului de umplutur de pe flan
va preveni plutirea staiei.
Staiile tip sunt ancorate cu ajutorul barelor de ancorare, fixate staiei.
Fie barele de ancorare sunt ncastrate n platforma de beton de pe fundul gurii, fie se va turna beton
ud ntre cilindru i un amestec de beton, cu un diametru minim conform tabelului de mai jos. Pentru
a se asigura o ancorare eficient, betonul trebuie s fie turnat pn la nivelul de minim al h Min,
conform tabelului.
Dac nlimea ( h ) betonului este cuprins ntre nivelele de Min i Max, o contragreutate suficient
va fi obinut prin umplerea staiei de pompare cu ap, pn la nivelul de minim 1500 mm, n
timpul betonrii.
Calitatea minim de beton cerut este de ENV 206, C30 / 37.

1. Umplutur compactat
2. Flan
3. Umplutur
4. Plac beton turnat pe antier
5. Platform de beton prefabricat
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 85

2.9.4.6 Conexiunile conductelor


Staia de pompare este livrat complet cu conexiunile de intrare i de refulare, ca de altfel i cu
conducta de preaplin ( dac este comandat ).
A se lua la cunotin regulile locale cu privire la adncimea de nghe.
2.9.4.7 Conexiunile electrice
Toate lucrrile electrice vor fi efectuate sub supravegherea unui electrician autorizat.
Toate reglementrile i codurile locale se vor respecta.
naintea nceperii lucrrii, cablul de alimentare trebuie verificat s fie scos de sub
tensiune.
Amplasai tabloul de control al staiei de pompare n aa fel nct s fie uor de operat n timpul
operaiunilor de verificare i service.
Verificai plcua de date a pompei pentru a determina alimentarea cu voltaj corespunztor.
Verificai dac voltajul i frecvena circuitului principal sunt n conformitate cu specificaiile de pe
plcua de date a pompei.
Citii cu atenie manualul de instalare, ngrijire i ntreinere, livrat mpreun cu pompa, precum i
manualul pentru pornire i pentru tabloul electric.
Trecei cablurile prin intrarea de cabluri, pn la tabloul de control.
Folosii supori de cabluri adecvate pentru interiorul staiei de pompare.
Conectai cablurile de la motor i cablurile de la regulatorii de nivel, precum este artat n diagrama
de conexiuni a tabloului de control.
- Avei n vedere existena riscului de electrocutare i a riscului de explozie, n cazul n
care conexiunile electrice nu sunt correct efectuate!
- Respectai regulile i recomandrile din IEC 61140, Protecia mpotriva electrocutrii
aspecte generale pentru instalare i echipament.
-

2.9.4.8 Legtur de echilibrare


Staia de pompare este pregtit pentru o legtur de echilibrare a proteciei, ceea ce nseamn c,
bara de ghidare superioar i grtarul de protecie, dac sunt montate, sunt conectate cu un fir de
mpmntare separat. Cablul de mpmntare va fi conectat la brida de ghidaj superioar. Doar
personalului autorizat i este permis efectuarea conexiunilor la tabloul electric.

naintea umplerii gropii


Verificai c lucrrile la conducte i la conexiunile electrice sunt bine protejate i sprijinite n
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 86

timpul umplerii n jurul staiei, n aa fel nct nici o ncrcare s nu fie aplicat acestora n timpul
operaiunii de compactare.
2.9.4.9 Umplerea
Umplerea n jurul staiei de pompare va fi executat cu sol mineral de nisip sau pietri, avnd
proprietile conform tabelului de mai jos :
Proprietile fizice ale materialului de umplere
Proprieti fizice
CERINTA
Dimensiunea granulei, diametru
0,06 20 mm
Coninut organic
< 2 % din greutate
Coninutul de granule, dimensiunea < 0,06 mm
< 15 % din greutate
Coeficient de uniformitate, Cu = d60 / d10
5 10
Coninutul de ap, w
38%
Materialul de umplere nu trebuie s conin contaminri, ca de exemplu, zpad sau ghea n
cantiti semnificative.
ncrcrile contraactive vor fi obinute prin greutatea proprie a platformei de beton i a presiunii
verticale a pmntului asupra platformei de beton.
Dac staia de pompare este instalat ntr-un material nmolos sau ntr-un sol organic, cleios, un
strat separat de material geotextil va fi ataat la pereii excavarii naintea umplerii i compactrii.
Materialul geotextil va preveni transportarea materialului din solul natural n materialul de umplere,
ceea ce ar putea deteriora calitatea materialului de umplere.
Dac staia de pompare este instalat ntr-un material de umplere din roci sparte sau orice altfel de
material stncos, un strat separator de material geotextil va fi pozat pe perei excavarii nainte ca
umplerea i compactarea s se fac. Materialul geotextil va preveni transportarea materialului din
solul natural n materialul de umplere, ceea ce ar putea deteriora calitatea materialului de umplere.
( Din ISO EN 976-2)
Geotextile

n cazul solului instabil definit conform paragrafului Clasificarea condiiilor de sol i instalare,
sau acolo unde condiiile pnzei freatice pot determina migrarea materialului de umplutur ,
trebuie instalat un material geotextil pe post de filtru. Materialul geotextil trebuie ntins n
conformitate cu recomandrile productorului.
Compactarea materialului de umplere trebuie realizat complet, pentru a se asigura un sprijin ferm
fa de materialul aflat n structura staiei de pompare. Dei lucrrile de compactare nu trebuie
executate exagerat, pentru c, n funcie de gradul de compactare al materialului de umplere,
forele orizontale care vor aciona asupra peretelui staiei de pompare vor fi mai mari.
Umplerea i compactarea trebuie executate strat cu strat, n jurul staiei de pompare, de la peretele
inferior al staiei, ca de altfel, pn la partea superioar a peretelui staiei.
ncepei compactarea cu ajutorul unui utilaj vibrant, n jurul staiei de pompare, acoperind toat
suprafaa.
Doar cnd primul pas a fost completat se poate ncepe al doilea pas cnd toi paii prescrii
pentru fiecare strat n parte au fost parcuri se poate ncepe trecerea la urmtorul strat.
Grosimea stratului i numrul de pai trebuie s fie conform tabelului de mai jos .
Compactarea materialului de umplere
Echipament

Greutate ( kg )

Grosime strat ( mm )

Ciocan pneumatic
Compactor cu plac

70
50

300
200

Numrul de pai pe
strat
4
3

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 87

vibratoare
Instalarea n zone de trafic rutier
n zonele de trafic rutier, partea superioar, fabricat din GRP este schimbat cu o plac de beton.
Design-ul plcii de beton depinde de tipul de greutate la care va fi expus.
Exemple de ncrcri ( pot varia, n funcie de reglementrile locale sau de standarde ) :
- pietoni, bicicliti : 5 kN
- autoturisme : 15 kN
- trafic uor : 80 kN
- trafic greu : 400 kN
Accesul la staia de pompare este asigurat de un cadru de acces i acoperit pentru desfurarea
traficului.
Proiectarea plcii de beton este responsabilitatea consultantului local sau a contractorului, ca de
altfel i achiziionarea capacului cu ram.

Concrete slab = plac de beton


Concrete ring stiffener = corniere beton
Ground level = nivelul solului
Flexible sealing = etansare flexibil
Back fill = material de umplutur
Slab from above = placa de beton, vedere de sus
2.9.5 Punerea n funciune i modul de funcionare
2.9.5.1 nainte de instalare
Staia de pompare este livrat complet pre-fabricat, cu cot de refulare, evi, valve, bare de ghidaj i
alte echipamente mecanice i electrice.
- Cnd deschidei staia verificai capacul din partea superioar i grilajul de protecie (dac
le-ai comandat) dac sunt bine fixate. Luai n considerare riscul producerii unor accidente
sau pagube datorate strivirii.
- Verificai dac ntregul echipament din interiorul staiei de pompare este foarte bine fixat i
se afl n poziie corect, dup ce a fost transportat i instalat n pmnt.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 88

Verificai toate conexiunile electrice.


nlturai reziduurile de pe fundul colectorului de ap.
Verificai dac barele de ghidaj se afl n poziie vertical, folosind o nivela sau un fir cu
plumb.
Verificai toate cablurile i asigurai-v c acestea nu prezint ndoiri majore sau c nu sunt
tiate sau perforate.
Citii cu atenie att manualul de instalare, exploatare i ntreinere al pompei, ct i cel
referitor la tabloul de control.

2.9.5.2 Instalarea pompei


Cobori pompa de-a lungul barelor de ghidare.
Cnd a ajuns n poziia cea mai de jos, sprijinindu-se pe partea sa inferioar, pompa este automat
conectat la cotul de refulare pre-asamblat.
Pompa poate fi ridicat de-a lungul barelor de ghidare, pentru verificri, fr a fi nevoie de
desfacerea oricrui tip de conectare.
Fixai n crligul cadrului de acces lanul de ridicare i cablul motorului la suportul acestuia.
Folosii clemele suport adecvate acestor operaii.
2.9.5.3 Instalarea regulatorilor de nivel
Folosii cleme-suport pentru cablurile regulatorului de nivel tip i prindei-le n suportul cablului.
Reglai nlimea regulatorilor n concordan cu schema instalrii.
Dac este utilizat alt tip al nivelului de msurare v rugm s citii manualul de instalare.
2.9.5.4 Exploatare i ntreinere
Intervalele verificrilor i a lucrrilor de ntreinere pot varia n funcie de aplicaie i sunt adecvate
fiecrei instalri n parte.
Citii cu atenie recomandrile pentru programele de ntreinere preventiv i / sau intervalele dintre
lucrrile de service pentru pompa existent, senzorii de nivel i tabloul de control.
Avei grij ca atat interiorul staiei de pompare, cat si armaturile i evile s fie pstrate curate (pe
ct posibil).
Grasimea din apa uzata depunerile si plutitorii, pot afecta funcionarea senzorilor de nivel i pot
cauza, de asemenea, mirosuri neplcute. Aceasta poate provoca att neplceri n ceea ce privete
staia de pompare, ct i riscuri n activitatea echipei de lucrtori. Depunerile pot determina o
activitate destul de costisitoare cu evacuarea lor.
Urmtoarele puncte sunt importante referindu-se la lucrrile executate la staia de pompare i la
echipamentul auxiliar:
- Nu folosii grilajul ca platform de lucru. Grilajul de protecie are scopul de a evita producerea de
accidente.
- Atenie la riscul de rniri cauzate prin strivire.
- Dac intrai n staia de pompare, fii ateni la riscul emanaiei de gaze periculoase i
folosii ntotdeauna mti de protecie.
- Verificai cu regularitate c echipamentul de ridicare se afl n bune condiii.
- Asigurai grilajul de protecie n poziia deschis, n conformitate cu figura de mai jos.

- Asigurai-v c echipamentul electric este izolat fa de alimentarea cu current i c nu


poate fi sub tensiune.
- Asigurai-v c echipamentul a fost complet curat.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 89

- Ferii-v de riscul de infecie.


- Respectai reglmentrile locale privind sigurana.
- ntotdeauna purtai mnui i nclminte de cauciuc.
- ntotdeauna nchidei i blocai capacul naintea plecrii de la staia de pompare.
Pentru orice lucrri de reparaii citii cu atenie recomandrile din manualul de instalare, ngrijire
i ntreinere, pentru pompele i tabloul de control existente.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 90

2.10 Montaj conducte i echipamente n staii de epurare


2.10.1 Echipamente
2.10.1.1 Scopul lucrrilor
Prezentul capitol, are scopul de a pune la dispoziia beneficiarului i a executantului informaiile
tehnice necesare efecturii lucrrilor de montaj echipamente i conducte aparente, sub presiune,
aferente Unitatilor de epurare compacte, containerizate tip, Bazinului de egalizare, omogenizare si
pompare ape menajere, Gratarului manual si celelalte obiecte aferente statiei de epurare.
Caietul de sarcini conine:
- condiii tehnice necesare realizrii lucrrilor de montaj
- etape de execuie a lucrrilor de montaj
- condiii de execuie a lucrrilor de verificari i probe
- program pentru controlul calitii lucrrilor executate
Prezentul caiet de sarcini nu conine prevederi pe parte de construcii, instalaii, electric i
automatizare, acestea fcnd obiectul unor caiete de sarcini distincte.
2.10.1.2 Lucrari executate de furnizor

Aprovizionarea, producerea si instalarea unitatilor electro-mecanice mentionate mai sus


Supravegherea tuturor fazelor de construire a statie de epurare
Pregatirea proiectelor pentru lucrarile civile, mecanice si electrice
Pregatirea manualului de utilizare pentru operatori si instructia echipei de operare
Transportul statiei de epurare si al echipamentului

2.10.1.3 Lucrari executate de beneficiar

Legaturile de conducte ce nu apartine statiei si conductele din cadrul statiei de epurare ce


vin ingropate

Toate lucrarile civile

Dimensiunile bazinelor sunt date conform calculului pentru volumul net necesar de apa.

Constructorul trebuia sa ia in calcul nivelul real al apei astfel incat volumul net al bazinului
sa includa volumul necesar de apa.
2.10.1.4 Materiale
Materialele utilizate la execuia lucrrilor de montaj vor fi noi i vor respecta specificaiile de
materiale indicate n proiect. Toate materialele folosite vor fi nsoite de certificatele de calitate
eliberate de furnizorul acestora. Certificatele vor fi completate cu rezultatele ncercrilor, conform
standardelor n vigoare.
Avand in vedere caracteristicle fluidului de lucru si parametrii de lucru, materialul utilizat pentru
conducte (tuburi, fitinguri) este PEHD (polietilena de inalta densitate) pentru conducte sub
presiune si PVC pentru conducte cu curgere gravitationala.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 91

2.10.1.5 Descrierea lucrrilor


Realizarea lucrrilor de montaj ale echipamentelor i conductelor implic parcurgerea urmtoarelor
etape de execuie:
- verificarea prii de construcii la montaj;
- execuia montajului echipamentelor;
- execuia montajului instalaiilor de conducte;
- efectuarea lucrrilor de verificri i probe;
- darea n exploatare a instalaiei;
2.10.1.6 Verificarea prii de construcie la montaj
Operaiunea de verificare a lucrrilor de construcie n vederea efecturii montajului se va face dup
o atent analiz a proiectului de montaj, urmata de verificarea msurtorilor executate de montor n
amplasament.
Montorul va face msurtori n amplasament, acestea se vor consemna ntr-un proces verbal semnat
de ctre montor i beneficiarul de investiie.
Se va acorda o atenie deosebit urmtoarele aspecte:
- verificarea poziionrii, a cotelor i dimensiunilor penetraiilor i pieselor nglobate n
beton;
- verificarea cotelor de gabarit ale staiei;
- verificarea poziionrii i dimensiunilor fundaiilor echipamentelor;
Datele obinute prin msurtori, n teren, trebuie s corespund celor prevzute n proiectele de
construcii i montaj. n cazul n care se constat abateri, este obligatorie consultarea proiectantului
n vederea analizrii situaiei aprute i stabilirii unei soluii.
2.10.1.7 Montajul echipamentelor
Se recomanda procurarea fitingurilor de racord la echipamente dupa achizitionarea echipamentelor
si adaptarea racordurilor din proiect cu furnitura.
2.10.1.8 Montajul electropompelor
Se monteaza trei electropompe in Bazinul de egalizare, omogenizare si pompare ape menajere.
Montajul echipamentului se va executa cu respectarea prevederilor C 204-80, a prescripiilor
fabricantului (consemnate n crile tehnice) i a cotelor din desenele de montaj. Racordurile dintre
echipamente i instalaia de conducte se realizeaz prin flanare. Datorit acestui aspect, trebuiesc
respectate cotele de montaj fa de partea de construcie pentru a se putea monta cu uurin
garniturile i uruburile i pentru evitarea apariiei solicitrilor mecanice (tensiunilor) n corpul
pompelor.
Montarea electropompelor implic parcurgerea urmtoarelor etape:
a) - organizarea lucrrilor de montaj, care cuprinde:
- amenajarea platformei de depozitare (destinat depozitrii i verificrii prilor
componente ale echipamentelor, precum i deconservarea lor naintea nceperii montajului);
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 92

- accesul (care trebuie s asigure posibilitatea transportului echipamentelor de pe platforma


de depozitare pn la locul de montaj precum i condiiile necesare pentru ajungerea
personalului la locul de montaj).
- locul de montaj (care trebuie s asigure condiiile necesare realizrii montajului n mod
corespunztor din punctul de vedere al calitii lucrrilor executate, al normelor de protecie
a muncii i al condiiilor de lucru).
b)- identificarea echipamentului (cot suport, unitate pompa-motor, ghidaj) n conformitate
cu documentaia de montaj si crtea tehnic a echipamentului, verificarea strii de conservare
(conform crii tehnice), verificarea i preluarea certificatelor de calitate i ntocmirea formelor de
preluare la montaj
c) - pregtirea radierului/fundaiei, curirea prilor filetate a uruburilor de fundaie, a
gurilor filetate i nefiletate din plca de baz;
d) - trasarea axelor fundaiei, a golurilor suruburilor de fundatie si a ghidajului i verificarea
cotelor de nivel si de montaj ale suportului pompei si ghidajului (corelarea intre suportul popei si
ghidajul fixat la partea superioara de rama golului de montaj din planseul bazinelor)
e) - naintea instalrii, se va spla echipamentul pentru a nltura inhibitorul de coroziune
sau alte materiale strine ce s-ar fi putut acumula n timpul transportului, depozitrii i manipulrii.
Se va utiliza o soluie slab alcalin la 800 C sau un solvent petrolier eficace
f) - curirea suprafeelor plcii de baz ce vin n contact direct cu betonul. Nu se vor folosi
solveni deoarece reziduul poate mpiedica aderena.
g) - premontarea plcii de baz (cotului suport) si ghidajului, efectundu-se totodat
controlul planeitii placii de baza (cu ajutorul nivelei) si verticalitatii ghidajului cu ajutorul firului
cu plumb. Orizontalitatea se va realiza prin strngerea piulielor uruburilor de fundaie. Se verific
n permanen orizontalitatea reajustnd ct este necesar cu ajutorul unor by-lagare, pn cnd
piuliele sunt complet strnse i placa de baz este orizontal.
h) - montarea unitatii pompa-motor pe cotul suport i verificarea corectitudinii pozitiei de
montaj a cotului suport si ghidajului prin manevre de scoatere si introducere a pompei.
i) - intocmirea formelor de verificare a centrajului cot suport-ghidaj (cu beneficiarul i
asistena tehnic).
j) - pregtirea pentru injectie/betonare, dupa cum placa suport a cotului pompei se fixeaza
direct de radierul chesonului sau pe o fundatie din beton armat ancorata de armaturile di radierul
chesonului, injectarea/betonarea, verificarea prizei betonului marca C 20/25 (dup perioada
prescris) conform NE- 012 2007. Alinierea precis a cotului suport al pompei si ghidajului este
indispensabil pentru corecta funcionare si exploatare a pompei.
k) - conservarea echipamentelor, ncepnd cu perioada de asamblare n instalaie i pn la
terminarea montajului
2.10.1.9 Montajul mixerelor
Se monteaza un mixer in Bazinul de egalizare, omogenizare si pompare apa menajera.
Conditiile si etapele de montaj ale mixerului sunt similare cu cele de la pompele submersibile mai
putin cele legate de montajul cotului suport care lipseste in cazul mixerului.
2.10.1.10

Montajul containerelor aferente Unitatilor de epurare si anexelor acesteia

Containerele aferente Unitatilor biologice si anexelor acesteia se monteaza pe platforme de beton


Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 93

armat aferente.
Montajul echipamentelor se va executa cu respectarea prevederilor C 204-80, a prescripiilor
fabricantului (consemnate n crile tehnice) i a cotelor din desenele de montaj. Racordurile dintre
echipamente i instalaiile de conducte se realizeaz prin flanare sau filetare. Datorit acestui
aspect, trebuiesc respectate cotele de montaj fa de partea de construcie pentru a se putea monta cu
uurin garniturile i uruburile i pentru evitarea apariiei solicitrilor mecanice (tensiuni) n
zonele de racord.
Montarea containerelor implic parcurgerea urmtoarelor etape:
a) - organizarea lucrrilor de montaj, care cuprinde:
- amenajarea platformei de depozitare (destinat depozitrii i verificrii prilor componente ale
echipamentelor precum i deconservarea lor naintea nceperii montajului);
- accesul (care trebuie s asigure posibilitatea transportului echipamentelor de pe platforma de
depozitare pn la locul de montaj precum i condiiile necesare pentru ajungerea personalului la
locul de montaj).
- locul de montaj (care trebuie s asigure condiiile necesare realizrii montajului n mod
corespunztor din punctul de vedere al calitii lucrrilor executate, al normelor de protecie a
muncii i al condiiilor de lucru).
b)- identificarea echipamentelor n conformitate cu documentaia de montaj si crtea tehnic
a echipamentului, verificarea strii de conservare (conform crii tehnice), verificarea i preluarea
certificatelor de calitate i ntocmirea formelor de preluare la montaj
c) - pregtirea fundaiei
d) - trasarea axelor fundaiei si a golurilor suruburilor de fundatie
e) - naintea instalrii, se va spla echipamentul pentru a nltura inhibitorul de coroziune
sau alte materiale strine ce s-ar fi putut acumula n timpul transportului, depozitrii i manipulrii.
Se va utiliza o soluie slab alcalin la 800 C sau un solvent petrolier eficace
f) - curirea suprafeelor plcii de baz ce vin n contact direct cu betonul. Nu se vor folosi
solveni deoarece reziduul poate mpiedica aderena.
g) - premontarea containerelor, efectundu-se totodat controlul planeitii placii de baza (cu
ajutorul nivelei). Orizontalitatea se va realiza prin strngerea piulielor uruburilor de fundaie. Se
verific n permanen orizontalitatea reajustnd ct este necesar cu ajutorul unor by-lagare, pn
cnd piuliele sunt complet strnse i placa de baz este orizontal.
h) - Intocmirea formelor de verificare a montajului containerelor pe fundatiile/platformele
de beton armat (cu beneficiarul i asistena tehnic).
i) - injectia suruburilor de ancorare/conexpandurilor.
j) - conservarea echipamentelor, ncepnd cu perioada de asamblare n instalaie i pn la
terminarea montajului
2.10.1.11

Montajului instalaiei de conducte

Conductele aparente, sub presiune, care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, se executa din
tuburi si fitinguri din PEHD si PVC, care se asambleaza prin infiletare si flansare.
n principiu, montarea instalaiilor tehnologice cu conducte implic parcurgerea urmtoarelor etape:
- studierea documentaiei de montaj i organizarea execuiei montajului;
- verificarea strii fizice a conductelor (tuburi, fitinguri) si armaturilor (robineti) i
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 94

identificarea acestora n conformitate cu desenele de montaj, implicit verificarea


materialelor dup certificatele de calitate emise de furnizori;
- trasarea, debitarea, filetarea tronsoanelor de tuburi, alinierea i centrarea traseelor de
conducte, ntocmirea fielor de msurtori,
- premontarea elementelor de conducta si armaturilor conform desenelor de montaj
- verificarea fielor de msurtori i montarea definitiv urmat de montarea suporturilor
provizorii, apoi verificarea realizrii pantelor tehnologice;
- blocarea suporturilor i pregtirea circuitelor n vederea efecturii probei hidraulice;
- efectuarea probei hudraulice de etaneitate, n scopul depistrii i remedierii eventualelor
defecte constatate;
- conservarea materialelor de baz i auxiliare ncepnd cu perioada de asamblare n
instalaie i pn la terminarea montajului;
Amintim c toate lucrrile de montaj se vor executa cu materiale noi, omlogate, ce corespund
standardelor n vigoare, nsoite de certificate de calitate, recepionare i depozitare conform
prevederilor n vigoare.
Asamblrile demontabile cu organe de asamblare (suruburi, piulite, saibe, garnituri) si prin
infiletare, vor fi executate cu personal calificat pentru asemenea operaiuni.
2.10.1.12

Efectuarea lucrrilor de verificri i probe

Aceast etap cuprinde:


- verificarea vizual a realizrii montajului echipamentelor si conductelor n conformitate cu
proiectul de montaj
- efectuarea probei de presiune cu ap
- efectuarea remedierilor eventualelor defeciuni evideniate n timpul lucrrilor de probe.
Lucrrile de probe se vor executa conform prevederilor cuprinse n prezentul caiet de sarcini.

2.10.1.13

Darea n exploatare a instalaiilor

Aceast etap cuprinde:


- verificarea tuturor documentelor care atest parcurgerea tuturor etapelor prezentate mai sus
(procese verbale de preluare a construciei pentru efectuarea montajului, certificate privind
calitatea materialelor folosite, procese verbale de efectuare a probelor - inclusiv defectele
aprute i remedierile executate)
- verificarea execuiei montajului n teren n conformitate cu prevederile proiectului;
- efectuarea probei de funcionare a instalaiei timp de 72 ore (conform PE 003), pe
parcursul acesteia urmrindu-se ncadrarea funcionrii instalaiei n parametrii (realizarea
obiectivelor cheie).
2.10.1.14

Condiii de execuie a lucrrilor

La execuia instalaiei se vor respecta indicaiile i condiiile tehnice cuprinse n desenele de montaj
i NORMATIVELE C204-80 i C150-84;
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 95

Tehnologia de execuie va fi stabilit de ctre executan, cu respectarea obligatorie a condiiilor


prescrise n desenele de execuie (cote, dimensiuni, materiale, abateri, etc.) si a cerintelor din
prezentul Caiet de sarcini.
2.10.1.15

Verificri i lucrri de probe

2.10.1.15.1.1 Verificri
nainte de efectuarea lucrrilor de probe, se vor face o serie de verificri la terminarea montajului,
n conformitate cu prescripiile n vigoare (PE003 i C204-80).
Se va verifica existena certificatelor de calitate pentru materialele noi.
Se va verifica vizual aspectul materialelor intrate n oper. Tuburile, fitingurile, armturile care
prezint defeciuni nu vor fi folosite.
Se verific dac montajul s-a executat n conformitate cu desenele de montaj.
Se verific ncadrarea lucrrilor de montaj n cotele prevzute n desenele de montaj.
Pentru echipamente, se verific respectarea condiiilor impuse prin instruciunile si normele tehnice
de montaj ntocmite de proiectantul de specialitate (Carti tehnice care insotesc echipamentul).
Se verific existena procesului verbal de admitere a instalaiei la probe, dup terminarea lucrrilor
de montaj.
2.10.1.15.1.2 Proba de presiune hidraulic
La terminarea montajului instalaiilor de conducte acestea se vor proba din punct de vedere al
rezistenei i etaneitii. Proba de presiune va certifica capacitatea sistemelor de a funciona n
limitele parametrilor de exploatare i fiabilitate proiectai.
Proba de presiune hidraulic se va executa pe circuitul de presiune cuprins ntre echipamente si
intre punctul de racord la reeaua exterioar i echipamente, verificnd circuitul la valorile de
presiune indicate, cu blindarea legturilor cu echipamentele (nu se verific echipamentele ci doar
conductele) i a punctului de racord cu reeaua exterioar.
Este interzisa izolarea circuitelor care se probeaza cu ajutorul robinetilor.
La executarea lucrrilor de probe se va respecta Legea 10/1995 privind calitatea n construcii i
precum i prevederile Normativului I 12-78.
Valoarea presiunii de prob:
- pentru instalaia de conducte de refulare:
P = 1,5 x Plucru=2x1,5=3 bar
nainte i pe parcursul lucrrilor de probe, se vor respecta urmtoarele condiii:
- tronsoanele de conducte supuse probei vor fi suflate la interior i curate cu aer sub
presiune;
- se va asigura accesul pentru vizitare a ntregului tronson probat. n acest scop, se vor
ndeprta toate materialele ce ar putea mpiedica controlul i se va asigura posibilitatea de
acces pentru personal;
- proba de presiune se va efectua pe vreme uscat, astfel nct s poat fi observate
eventualele scpri de ap;
- umplerea cu ap a tronsoanelor se va face astfel nct s se asigure completa evacuare a
aerului din interior;
- fluidul de lucru va fi apa curat, fr particule n suspensie, la o temperatur cuprins ntre
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 96

+50C i +300C;
- manometrele utilizate vor fi astfel alese nct valoarea presiunii maxime de ncercare s se
poat citi pe ultima treime a scrii gradate, iar diametrul exterior va fi de minim 160 mm pentru
a putea fi citite de la o distan de 5 m;
- ridicarea presiunii se va face cu pompa manual de presiune, treptat, fr ocuri. La fiecare
treapt se va menine presiunea atta timp ct este necesar verificrii ntregului tronson
probat, dar nu mai puin de 10 minute.
ncercarea de presiune se consider reuit dac, dup trecerea intervalului de 10 minute de la
realizarea presiunii de prob, valoarea presiunii pe manometrul de prob nu a sczut cu mai mult de
5% din valoarea presiunii de prob i nu au aprut scpri vizibile de ap.
Dac pe parcursul efecturii probelor se ivesc defeciuni, se ntrerup lucrrile de probe i se
remediaz defeciunile. Dup efectuarea remedierilor, se reiau de la nceput lucrrile de probe.
Rezultatele lucrrilor de probe vor fi consemnate n procese verbale ncheiate ntre executani i
beneficiari. Pe lng alte date, acestea vor conine obligatoriu i urmtoarele:
- data ncercrii;
- parametrii fluidului de ncercare;
- valoarea presiunii de ncercare i timpul de meninere la presiunea de prob;
- rezultatele obinute (inclusiv defeciunile constatate i remedierile efectuate);
- concluzii (inclusiv diagrama de nregistrare a presiunii, dac este posibil);
- semnturile comisiei de probe.
Un exemplar din nregistrrile probei hidraulice se va transmite de executant proiectantului, pentru
a fi inclus n documentaia "cartea documentaiei".
Dup efectuarea cu succes a probei hidraulice, se vor realiza racordurile finale la echipamente, fiind
interzis orice intervenie (modificare) a respectivului circuit pn la punerea n funciune.
Organizaia de montaj va lua msuri de protecia muncii pe toat durata probelor.
Personalul care efectueaz probele va fi calificat i special instruit. Perimetrul de execuie a
lucrrilor de probe va fi ngrdit i va fi prevzut cu plcue de avertizare. Se interzice accesul n
perimetrul de lucru al persoanelor neautorizate. Personalul care efectueaz probele va avea
instructajul de NTSM fcut i va fi instruit asupra modului de funcionare a instalaiei.
La execuia lucrrilor de probe se vor respecta prevederile cuprinse n Normativul de verificri,
ncercri i probe privind montajul, punerea n funciune i darea n exploatare a instalaiilor
energetice ind. 30-2-1970.
2.10.1.15.1.3 Condiii de recepie i probe tehnologice la terminarea montajului
Pentru recepia lucrrilor de montaj, executantul va prezenta beneficiarului urmtoarele documente:
- proces verbal de preluare a construciei pentru efectuarea montajului;
- proces verbal de calitate a materialelor puse n oper;
- procese verbale de efectuare a probelor;
Beneficiarul va verifica execuia lucrrilor pe teren n conformitate cu proiectul de montaj.
Ultima etap, nainte de darea n exploatare a instalaiei, este efectuarea probei de funcionare de 72
ore (conform PE 003), n care se poate urmri ncadrarea instalaiei n parametrii indicai n proiect.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

2.10.1.16

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 97

Urmrirea comportrii construciilor

Pentru echipamentele i instalaiile de conducte aparente aferente staiei de epurare, nu sunt necesare
instalaii speciale de urmrire a comportrii n exploatare a construciei.
2.10.1.17

Documentaie de referin

2.10.1.17.1.1 Normative
- C204-80 Normativ cadru privind verificarea calitii lucrrilor de montaj a utilajelor i
instalaiilor tehnologice pentru obiective de investiii.
- I12-78 - Normativ pentru efectuarea ncercrilor de presiune la conducte tehnologice din oel.
- OG 95/99 Privind calitatea lucrrilor de montaj
2.10.1.17.1.2 Standarde
- STAS 10110-76 - Alimentarea cu ap. Staii de pompare. Prescripii generale de proiectare.
- Colecia de STAS-uri "Organe de maini", vol. III-a i III-b, Institutul Romn de Standardizare,
E.T. 1985.
2.10.1.17.1.3 Cataloage de produse
- Catalog de produse i specificatii oferte pentru echipamente si materiale
2.10.1.18

Msuri de protecia muncii i PSI

Lucrrile cuprinse n prezenta documentaie corespund cerinelor din normativele de mai jos, fiind
obligatorie respectarea acestora de ctre executani i beneficiar:
- Regulamentul privind protecia muncii i igiena muncii n construcii, aprobat de MLPAT
prin ordinul 9/1993;
- Legea nr. 90/1997 cu privire la protecia muncii;
- Ordinul 35/208/1993 al Ministerului Muncii i Ministerului Sntii pentru aprobarea
concentraiilor maxime admisibile n scopul prevenirii mbolnvirilor profesionale i a
accidentelor de munc provocate de gaze, vapori, pulberi.
- Norme republicane de protecia muncii modificate i completate prin ordinul comun al
Ministerului Muncii i Ministerul Sntii nr. 110/77 i 39/77;
- PE 009/93 Norme de prevenire, stingere i dotare mpotriva incendiilor pentru ramura
energiei electrice i termice, cu modificri n ordinul MEE nr. 1450/83;
- PE 022/87 Prescripii generale de proiectare a centralelor termoelectrice i a reelelor de
termoficare;
- I 9/82 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor sanitare, aprobate cu decizia
ICCPDC nr. 107/82;
- P 118/99 Norme tehnice de proiectare i realizare a construciilor privind protecia la
aciunea focului;
- Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor, aprobate cu ordinul MI nr. 381/93 i
ord. MLPAT nr. 7/N/93;
- C 300/94 Normativ de prevenire i stingere a incendiilor pe durata executrii lucrrilor de
construcii i instalaii aferente;
- HG nr. 51/92 privind unele msuri pentru mbuntirea activitii de prevenire i stingere a
incendiilor cu modificrile i completrile din HG nr. 71/96, HG nr. 571/98 i HG nr.
775/98;
- Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor aprobate cu ord. MI nr. 775/98;
- Ordonana Guvernului nr. 60/97 privind aprarea mpotriva incendiilor, aprobat prin Legea
nr. 212/97 i prin decretul nr. 636/97.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 98

2.10.2 Reele n incint


2.10.2.1 Scopul lucrrii
Prezentul capitol cuprinde condiiile tehnice necesare efecturii lucrrilor de terasamente i
construcii montaj aferente realizrii reelei de canalizare menajer si retelei de conducte sub
presiune.
Caietul de sarcini cuprinde:
- descrierea lucrrilor
- caracteristicile materialelor ce intr n oper
- etape de execuie a lucrrilor de canalizare si conducte sub presiune din incint
- verificri i probe
- recepia i punerea n funciune
- msuri de securitate la incendiu
- norme de protecia muncii
- standarde, normative, instruciuni
2.10.2.2 Descrierea lucrrilor
Proiectul cuprinde:
-detaliile necesare pentru realizarea lucrrilor de canalizare menajer de pe platforma Statiei
de epurare intre colectorul general de canalizare apa menajera, obiectele Statiei de epurare si
colectorul de evacuare apa epurata si dezinfectata
-detaliile necesare pentru realizarea lucrrilor de conducte sub presiune intre Bazinul de
egalizare, omogenizare si pompare si Unitatile de epurare, intre Unitatea de epurare si
Cladirea tehnologica care contine Bazinul de colectare si pompare namol si Unitatea de
deshidratare si conductele de apa potabila de pe platforma.
Conductele de canalizare (gravitationale) se vor realiza din tuburi, fitinguri cu mufa din PVC, iar
conductele sub presiune din tuburi, fitinguri din PEHD asamblate prin sudura.
2.10.2.3 Caracteristicile materialelor ce intr n oper
Materialele utilizate la execuia reelelor de canalizare si sub presiune din tuburi, fitinguri PVC si
PEHD vor fi noi, omologate i vor respecta standardele i specificaiile de material indicate n
prezentul caiet de sarcini.
Toate materialele folosite vor fi noi i nsoite de certificatele de calitate eliberate de furnizorul
materialelor, completate cu rezultatele ncercrilor, conform standardelor n vigoare.
2.10.2.4 Etape de execuie a lucrrilor
Tehnologia executrii reelelor de canalizare si sub presiune din tuburi PVC si PEHD ngropate n
pmnt comport urmtoarele faze i operaiuni:
2.10.3 Faza premergtoare
- Pregtirea traseului conductei (eliberare teren)
- Marcarea traseului i fixarea reperilor n vederea execuiei lucrrilor la cotele din proiect.
- Recepia, sortarea i transportul conductelor dup diametre i a materialelor pentru
execuie.
- Stabilirea amplasamentelor cminelor de vizitare,
- Verificarea cotelor n cminele de vizitare
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 99

2.10.4 Faza de execuie


- Sparea traneelor
- Lansarea i mbinarea conductelor
- Execuia cminelor de vizitare cf. STAS 2448/82
2.10.5 Faza de probe i punere n funciune
- Proba de etaneitate a conductelor
- nlturarea defeciunilor
- Execuia umpluturilor
- Recepia general a reelei.
Din prezentul caiet de sarcini/sectiunea B, fac parte integrant standardele normativele i
instruciunile privind execuia terasamentelor, probele de presiune, protecia muncii n vigoare la
data executrii lucrrii.
2.10.5.1 Trasarea i nivelmentul
nainte de nceperea lucrrilor, constructorul va materializa pe teren traseul reelelor i racordurilor
i a cminelor de vizitare conform proiect, marcnd punctele caracteristice (amplasament cmine,
separator, schimbri de direcie, etc.) prin rui.
n cazul n care elementele de trasare sunt insuficiente sau apar neconcordane ntre situaia din
teren i proiect, se vor solicita clarificri din partea proiectantului.
Determinarea exact a adncimii de sptur se va face cu rigle de nivel i cruci de vizare, pentru
asigurarea cotelor din proiect i panta continu.
Se va corela obligatoriu cota terenului amenajat cu adncimea de pozare a conductei conform
profilelor longitudinale.
Sptura i sprijinirea traneei
La efectuarea spturilor se vor respecta prevederile din normativ C 169/88 pentru execuia
lucrrilor de terasamente i din I 22 - 99.
Sptura se va ncepe numai dup completa organizare a antierului i aprovizionarea conductelor i
a celorlalte materiale necesare, astfel ca anurile s rmn deschise un timp ct mai scurt.
Sptura anurilor se va face conform unui grafic detaliat al execuiei conductelor i cminelor,
ntocmit de constructor pe baza posibilitilor de lucru ale antierului.
Spturile se vor executa manual n tranee cu taluz vertical cu limea de 1,20 m, cu sprijiniri
orizontale la tranee i sprijiniri cu dulapi metalice verticali la cmine.
Pentru cmine, seciunea spturii va fi cu 1 m mai mare pe fiecare latur, dect dimensiunile
exterioare ale construciei.
Amenajarea patului pentru conducte se va face prin aternerea manual a unui strat de nisip de 10
cm grosime sub tuburile de PEHD.
2.10.5.2 Lansarea conductelor PEHD
La primirea evilor pe antier se va examina certificatul de calitate i se vor verifica dimensiunile i
caracteristicile tuburilor din PEHD, att la primirea acestora pe antier ct i la depozitarea acestora
pe marginea anului.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 100

Verificarea va avea ca obiect att dimensiunile conductelor i vor trebui s se ncadreze condiiilor
tehnice din catalogul de produse (PEHD) al furnizorului.
nainte de coborrea tuburilor n tranee , se recomand s se asigure o adncitur de mbinare sau
clopot pe fundul traneei (n dreptul mbinrii cu mufa sau prin sudura) pentru a permite
asamblarea corect.
2.10.5.3 Asamblarea conductelor PVC pentru canalizare
Inelul de etanare din cauciuc al racordului i captul drept pereche trebuie s fie curite i unse cu
past de mbinare chiar nainte de realizarea mbinrii
La executarea canalizrilor din PVC se vor respecta obligatoriu toate prevederile din Ghid
privind proiectarea, execuia i exploatarea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare
utiliznd conducte din PVC.
2.10.5.4 Asamblarea conductelor PEHD sub presiune
La primirea evilor pe antier se va examina certificatul de calitate i se vor verifica dimensiunile i
caracteristicile evilor.
n procedeul de sudare cap la cap cu termoelement (disc sau oglinda), piesele de asamblat (tub/tub,
tub/fiting sau fiting/fiting) sunt nclzite n zona de sudat la temperatura de sudur, apoi sudate
mpreun prin aplicarea presiunii fr aport suplimentar de material. Rezult o mbinare omogen.
Realizarea sudurilor cap la cap cu termoelement nu trebuie s se fc dect prin utilizarea aparatelor
de sudur care permit controlul valorii presiunii aplicate i de regul, al temperaturii.
Indicele de fluiditate a racordurilor cu capete drepte pentru sudura n PE se situeaz n gama 0,7 si
1,3g/10min. Ele pot fi sudate cu tuburi din PE al cror indice de fluiditate MFI este cuprins ntre 0,4
si 1,3g/10min.
n zona mbinrii, grosimea peretelui tubului de racordat trebuie s corespund celei a racordului de
sudat cap la cap.
Sudurile cap la cap cu termoelement nu trebuie s fie executate dect de sudori calificai, atestati de
productor sau o instituie autorizat.
Suplimentar fa de uneltele folosite n mod curent pentru instalarea evilor din materiale plastice,
cum ar fi tietor de tuburi sau foarfec, este necesar un aparat de sudat special pentru sudura cap la
cap. Acest aparat trebuie s rspund urmtoarelor cerine minimale:
-Dispozitivele de strngere trebuie s permit strngerea corespunztoare a pieselor fr s
deterioreze suprafeele i nici s afecteze forma rotund a lor. Dealtfel, piesele trebuie s
poat fi strnse ntr-o aliniere perfect.
-Este necesar s fie posibil o pregtire prin ndeprtarea achiilor cu fee plan-paralele de pe
suprafeele de sudat strnse de aparatul de sudur.
-Aparatul de sudur trebuie sa aiba o construcie suficient de rigid pentru ca n timpul
procesului de sudur presiunile ce trebuie aplicate s nu provoace deformri ale acestuia.
Suprafeele de nclzire ale termoelementului trebuie s fie plane si paralele. Repartiia temperaturii
pe suprafaa util nu trebuie s prezinte depiri superioare la 10 0C.
Pentru instalarea i utilizarea aparatului de sudur, trebuie s se urmeze modul de ntrebuinare
indicat de productor
Locul de munc trebuie s fie protejat mpotriva efectelor defavorabile ale intemperiilor, cum sunt
ploaia, zapad sau vntul. In caz de temperaturi mai mici de +5gr.C i mai mari de 40gr.C, este
necesar s se ia msuri corespunztoare pentru protejarea locului de munc ,n scopul obinerii unei
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 101

temperaturi care s permit asigurarea unei execuii impecabile a sudurilor i a unor condiii
normale de munc. In caz de expunere la razele solare, protecia locului unde se efectueaz sudura
se va realiza printr-o prelat care permite s se obin o temperatura uniform pe tot conturul
tubului. In msura n care este posibil, extremitile opuse ale tuburilor de sudat trebuie s fie
obturate pentru a reduce ct mai mult posibil rcirea suprafeelor sudurii prin efectul vntului.
Temperatura de sudur trebuie s fie cuprins ntre 200 si 220 0C. Trebuie s se controleze, de
asemenea, din cnd n cnd, temperatura de sudare, n timpul execuiei lucrrilor de sudur. In
special efectul vntului poate provoca modificari uoare ale temperaturii termoelementului.
Suprafaa termoelementului trebuie s fie protejat mpotriva murdriei.nainte de a ncepe fiecare
sudur, se cur cele doua pri ale termoelementului cu ajutorul unei hrtii uscate i nefibroase. n
timpul ntreruperilor sudurii, termoelementul se pstreaz astfel nct s fie protejat mpotriva
efectelor vntului, murdririi i deteriorrilor.
Piesele strnse n dispozitivul de sudur sunt pregtite simultan prin ndedrtarea achiilor cu
ajutorul rabotezei destinate acestui scop. Grosimea achiilor trebuie s fie < 0,2mm. Aceast
pregtire este suficient atunci cnd cele dou piese de sudat nu mai prezint pri nerzuite. Acesta
este, n mod normal, cazul atunci cnd nu se mai desprind achii de pe suprafeele pregtite. In
orice caz se evita atingerea cu minile a suprafeelor de sudat. In caz contrar, se procedeaza la o
curire cu hrtie absorbant mbibat cu solvent. Dup pregtire, cele dou piese se apropie pn
cnd ajung n contact. Spaiul dintre piese nu trebuie s depeasca n nici un punct 0,5mm.
Se controleaz n acelai timp alinierea celor dou piese. Un eventual decalaj al suprafeelor
exterioare nu trebuie s depeasc 10% din grosimea peretelui. In caz contrar, trebuie gsit o
poziie mai bun de strngere, de exemplu prin rotirea tubului.
Important: Pregtirea suprafeelor de sudur trebuie s fie efectuat chiar naintea sudurii.
Nu se admite n nici un caz folosirea agenilor de rcire in timpul rcirii. Piesele de sudat trebuie s
fie meninute n dispozitivul de sudare sub presiunea de mbinare pn la ncheierea timpului de
rcire indicat n tabel.
2.10.5.5 Execuia cminelor de vizitare
Cminele de vizitare se vor executa conform STAS 2448/82 i sunt compuse din:
- fundaia cminului, din beton
- camera de lucru realizat din tuburi de beton cu muf, Dn 1000, nglobat la un capt n
fundaia cminului
- placa ntre camera de lucru i coul de acces
- aducerea la cot a coului de acces ( la nivelul terenului) cu beton monolit
La partea superioar este prevzut o plac prefabricat pe care se va rezema capacul.
Acoperirea cminelor de vizitare se va face cu capace cu ram din font STAS 2308/81 cu pies
suport tip IIIB carosabil.
2.10.5.6 Verificri i probe
2.10.5.6.1.1 Pentru conductele de canalizare
Reelele de canalizare se vor proba preliminar la fiecare tronson, pe marginea anului.
Proba final se poate realiza pe mai multe tronsoane, dar numai n an.
naintea probei de etaneitate, traneea se umple parial pn la 20-30 cm peste partea superioar a
tubului lsndu-se mbinrile libere.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 102

Proba de etaneitate se va efectua ntre cmine consecutive, umplerea canalului fcndu-se de la


captul aval.
Pentru realizarea probei de etaneitate se nchid etan toate orificiile i se blocheaz extremitile
canalelor i a tuturor punctelor susceptibile de a se deplasa n timpul probei.
P proba=0,5 bar
Durata de ncercare este de minim 15 minute.
Pierderile de ap admise n canal sunt conform STAS 3051/91
Probele de etaneitate nu se vor executa la temperaturi exterioare mai mici de + 50C .
Se vor respecta cu strictee prevederile din ghidul indicativ GP 043/99
Pentru canalizarea din tuburi PEHD conducta trebuie s fie umplut cu ap timp de 1 or. Proba nu
trebuie s prezinte pierderi de ap cel puin 15 minute la o presiune de 0.5 bari. Apa adugat nu
trebuie s depeasc 0.02 litri / mp de suprafa udat n interiorul tubului (cf. DIN 4033).
2.10.5.6.1.2 Pentru conductele de canalizare
Proba de presiune se efectueaza o data cu tronsoanele de conducte aparente de la capete conform
cap.7.2 din prezentul Caiet de sarcini/sectiuna A.
2.10.5.7 Umplerea traneei cu pmnt
La execuia umpluturilor se vor respecta prevederile Ghidul indicativ GP 043/99.Materialul de
umplutur trebuie s fie curat de pietre i blocuri ( granule de 20 mm cel mult) i de materiale
susceptibile s deterioreze conductele (cenui agresive), precum i goluri care pot avea tasri
ulterioare.
Se interzice execuia lucrrilor de umplutur pe timp friguros cu temperaturi avnd valori sub 0oC.
Umplerea traneei se va executa dup efectuarea probei de presiune .
Umplerea traneei se va face n straturi succesive de pmnt de 15 cm grosime, compactat cu maiul
de mn la umiditatea optim, funcie de natura terenului de umplutur, simultan pe ambele pri
pentru evitarea deplasrii laterale a tubului.
In zona tubului, pn la 0.30m deasupra generatoarei superioare, materialele de umplutur trebuie
s fie puse n straturi succesive de grosime maxim de 0.15m. Aceste materiale vor fi compactate
manual sau cu echipament uor. Compactarea nu trebuie s fie excesiv pentru a nu periclita
stabilitatea tubului, n special tuburile deformabile. Trebuie s se compacteze n jurul tubului att
ct este necesar pentru asigurarea stabilitii tubului
Dup efectuarea probei de etaneitate pe tronsoane, traneea se va umple cu pmnt, lsndu-se
libere mbinrile ntre tronsoane, care se vor umple dup proba general.
La umplerea complet a traneei se va avea grij ca suprafaa terenului s fie refcut conform
amenajrii iniiale (drumuri, trotuare, etc.).
2.10.5.8 Recepia i punerea n funciune
Dup efectuarea probelor pe tronsoane, remedierea defeciunilor i realizarea racordurilor, se trece
la proba general i recepia lucrrilor conform prevederilor normativului I 22-99.
Recepia lucrrilor este precedat de controlul riguros al acestora, care cuprinde n mod obligatoriu
urmtoarele elemente:
- verificarea aspectului general al instalaiei
- respectarea dimensiunilor i a celorlalte cote prevzute n proiectele de execuie,
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 103

- asigurarea capacitii de transport,


- respectarea msurilor de protecie i securitate a muncii,
Punerea n funciune a lucrrilor necesit luarea n prealabil a urmtoarelor msuri obligatorii:
- instruirea personalului de exploatare i verificarea nsuirii de ctre acetia a prevederilor
regulamentului,
- organizarea evidenelor de exploatare,
- asigurarea unui sistem corespunztor de informare i de transmitere a datelor.
2.10.5.9 Masuri de securitate la incendiu
La executarea i exploatarea lucrrilor din documentaie se va avea n vedere respectarea
precizrilor firmei productoare i a urmtoarelor normative:
- PE 022/87 Prescripii generale de proiectare a centralelor termoelectrice i a reelelor de
termoficare;
- PE 009/93 Norme de prevenire, stingere i dotare mpotriva incendiilor pentru
producerea, transportul i distribuia energiei electrice i termice.
- I-9/94 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor sanitare aprobate cu Ord.
MLPAT nr.17/NI/16.05.1995;
- I9/1-96 Normativ pentru exploatarea instalaiilor sanitare
- P-118/99 Norme tehnice de proiectare i realizare a construciilor privind protecia la
aciunea focului cu modificrile din ordinul MLPAT nr 29/N-96
- C-300/94 Normativ de prevenire i stingere a incendiilor pe durata executrii lucrrilor
de construcii i instalaii aferente.
- HG nr.51/92 privind unele msuri pentru mbuntirea activitii de prevenire i
stingere a incendiilor cu modificrile i completrile HG nr.71/96, HG 571/98 i HG
nr.676/98.
- Norme generale de prevenire i stingere a incendiilor aprobate cu Ord. MI nr. 775/98
- Ordonana guvernului nr. 60/97 privind aprarea mpotriva incendiilor aprobat prin
decretul nr. 636/97 i cu modificrile din Legea nr. 212/97
- prevederile din GP 043/99
2.10.5.10

Msuri de protecia muncii

Pentru executarea lucrrilor prevzute n cadrul prezentului proiect este absolut necesar respectarea
de ctre executant i beneficiar a prevederilor din "Regulamentul privind protecia i igiena muncii
n construcii" aprobat cu ord. 9/15.03.1993 al MLPAT publicat n
BC 5-6-7-8.
Att executantul ct i beneficiarul vor respecta din ordinul de mai sus cu precdere urmtoarele
articole:
- reguli generale 1583-1680
- pentru executarea spturilor 537-566, 574-590, 568, 1611-1661
- pentru prepararea i transportul betoanelor i mortarelor 691-761
- pentru turnarea i compactarea betoanelor 762-770
- pentru fasonare i montare armturi, articolele 794-806
- pentru lucrrile executate pe timp friguros 283-292
Se vor respecta de asemeni:
- Norme generale de protecia muncii 2002
- Norme specifice de protecia muncii pentru lucrri de zidrie, montaj prefabricate i
finisaje n construcii ind. IM 006/96 aprobat cu ord. nr. 73/N/15.01.1996
- Norme specifice de securitate pentru lucrri de instalaii tehnico-sanitare i de nclzire
aprobate cu ord. 117/96 de MM i PS.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 104

- Legea proteciei muncii 90/96 i normele metodologice de aplicare


- PE 006/81 Instruciuni generale de protecia muncii pentru unitile MEE
- Norme specifice de securitate a muncii pentru preparare, transport, turnarea betoanelor i
executarea lucrrilor de beton armat, precomprimat aprobat cu ord. 136/95 de MM i PS.
- Norme specifice de protecia muncii pentru lucrri de cofraje- schele, cintre eafodaje, Ind.
Im 006-96, cap. 24, 29
- DCS nr. 400/81 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea i ntreinerea instalaiilor
utilajelor i mainilor, ntrirea ordinii i disciplinei n munc n unitile cu foc
continuu.
Intrarea n cmine se va face numai n mod organizat, n prezena efului de echip.
Echipa care efectueaz lucrrile de reparaii la cmine va fi format din cel puin trei lucrtori.
Aerisirea cminelor se va face prin ventilare artificial cu ajutorul unui ventilator electric.
Este interzis fumatul, aprinsul chibritelor sau iluminatul cu flacr n cmine (canale). Iluminatul se
va face numai cu lmpi etane de tip minier, (tip Davis) sau cu lmpi electrice avnd tensiunea de
alimentare maxim 12 V.
Muncitorii trebuie s poarte echipament de protecie: masc de gaze, combinezon, casc, cizme i
mnui de cauciuc.
La coborrea i scoaterea utilajelor din cmine muncitorii trebuie s stea n afara cminului evitnd
astfel s fie vtmai de cderea vreunei scule sau a unui utilaj.
Cminele vor fi prevzute n mod obligatoriu cu capace, coborrea n cmin urmnd a se face
numai n condiiile prevzute n normativele de protecie a muncii.
Extras de msuri de protecia muncii
Nr.
Crt

1
2
3
4
5
6
6
7

2.10.5.11

Denumire lucrare

Trepte de acces
Capace la cmine
Podee i parapete la spturi
Sprijiniri verticale i orizontale
din dulapi metalici
Dispozitive
de
ventilaie
(proprii)
Echipamente de protecie

Fondul necesar pentru protecia muncii


Cuprins implicit
valoarea lucrrii
Da
-

Prin organizare
antier, din dotaii
Prin organizare
antier, din dotaii
Propaganda de protecie (plci Prin organizare
avertizoare)
antier, din dotaii
Bariere de trecere la limita Prin organizare
zonelor cu pericol de accidente
antier, din dotaii

n Separat
Da
Da
Da
de de de de -

Standarde, instruciuni i normative

2.10.5.11.1.1 Standarde
- 9824/5-75 Trasarea reelelor pe teren
- SR ISO - 5996/2000 Armturi industriale din font
- 8804/3,5,6,8/92 Fitinguri sudate din oel
- DIN 8074-SDR11 evi din polietilen PE 80 Pn 10
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 105

- 438/1-89 Produse din oel pentru armarea betonului. Oel beton


- SR ISO 7005-1-99 Flane din oel. Flane rotunde plate.
- DIN 16963 Flane ansamblu adaptor, Pn 10 (cf catalog de produse furnizor)
- 2308/81 Capace i rame din font pentru cmine.
- 695/80 Hidrani subterani de incendiu
- 3779/80 Hidrani supraterani de incendiu
- 701/74 Racorduri fixe pentru incendiu tip A,B
- 705/74 Racorduri nfundate pentru incendiu tip A, B
- SR 6819/97 Alimentri cu ap. Aduciuni. Studii, prescripii de proiectare i de execuie.
- 9312/90 Subtraversri de drumuri
2.10.5.11.1.2 Instruciuni i normative
- P 66/2000 Instruciuni privind alimentarea cu ap i canalizare elaborat de ISLGC
- Regulamentul nr. 10830/1970 de efectuare a recepiei obiectivelor de investiii
- I 22/99 Normativ pentru executarea conductelor de aduciune i a reelelor de ap i canalizare a
localitilor aprobat de MLPAT cu ord. 23/N/07.04.99
- I9/94 i I9/96 Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor sanitare
- C 169/1988 Normativ pentru executarea lucrrilor de terasamente
- C 56/86 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii
aferente
- C 11/74 Instrucini tehnice privind alctuirea i folosirea n construcii a panourilor din placaj
pentru cofraje.
- NE 012/99 Cod de practic pentru execuia lucrrilor de beton armat i beton precomprimat,
aprobat de MLPAT cu ord. 59/N/24,08/99
- P 130/97 Normativ pentru urmrirea comportrii construciilor
- GP 043/99 Ghid pentru proiectarea, execuia i exploatarea sistemelor de alimentare cu ap i
canalizare utiliznd conducte din PVC, polietilen i polipropilen.
- Ghid pentru programarea controlului calitii executrii lucrrilor pe antier

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 106

CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE SPAU

3.1 Date generale


Prezenta documentaie conine datele necesare realizrii lucrrilor n antier i predrii acestora
ctre beneficiar, referitoare la instalaiile electrice i de automatizare aferente obiectivului statii de
pompare ape uzate (SPAU).
3.2 Amplasarea echipamentelor
Echipamentele, obiectele de construcie i traseele de cabluri sunt prezentate n planele anexate i
n manualul tehnic al staiei de pompare prefabricate.
3.3

Componenta instalaiilor electrice


4.1.1. Tablou electric general, simbolizat TGD, care conine blocul de msur i protecie
trifazic (BMPT), circuit de alimentare tablou electric de automatizare TA, circuite
electrice de iluminat i prize.
4.1.2. Tabloul electric de automatizare a statiei de pompare, denumit n proiect TA, care este
prefabricat de ctre productor.
4.1.3. Aparataj de msur i control pentru:
Msurarea nivelului minim al apei n corpul staiei de pompare prefabricate;
Msurarea nivelului intermediar al apei n corpul staiei de pompare prefabricate;
Msurarea nivelului maxim al apei n corpul staiei de pompare prefabricate;
4.1.4. Cablajele pentru realizarea legturilor funcionale ntre consumatorii electrici i tablorile
electrice.

3.4 Standarde i normative de referin


- STAS 12604-87-"Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale".
- STAS 12604/4-89-"Protectia impotriva e1ectrocutarii. Instalatii electrice fixe. Prescriptii".
- ST AS 12604/5-90.- "Protectia impotriva. electrocutarii. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de
proiectare, executie si verificare.
- STAS R 9321-79.-"Prefabricate electrice de joasa tensiune. - Recomandare".
- NP-I7-08 -"Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la
1000 V c.a. si 1500 V c.c.
- C 56-2002 -"Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si insta1atii aferente"
- C 16-84 -"Nomativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente"
- C167-77-"Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii
tehnice a constructiei . ,
- PE 107/81 editia 1988 -"Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice "
- GP 052-2000- Ghid pentru Instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 Vc.c.
3.5 Mostre i testri
Toate materialele si aparatele care se vor monta trebuie sa corespunda caracteristicilor tehnice
impuse prin proiectul tehnic.
La cererea consultantului (dirigintelui de santier), antreprenorul va prezenta mostre sau file de
catalog pentru materialele sau aparatele solicitate de acesta.
Mostrele vor fi insotite de certificate de calitate emise de producator, care vor contine informatii
despre normele de fabricatie, specificand standardele (normele interne) de fabricatie, testarile
efectuate si rezultatele acestora.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 107

In cazul utiliziirii de materiale si/sau aparataje din import, acestea trebuie sa fie insotite de
agrementul tehnic pentru Romania.
Toate materialele si aparatele vor fi admise la santier pe baza certificatului de calitate emis de
producator. Acesta trebuie sa contina rezultatele testarilor efectuate pe lotul respectiv si garantiile
acordate de producator.Testarile si rezultatele acestora trebuie sa corespunda cerintelor cuprinse in
standardele romanesti de fabricatie ale materialelor si/sau aparatelor respective.
Materiale i produse

3.6

3.6.1 Materiale
Materialele produse de antreprenor trebuie sa corespunda cerintelor din specificatiile tehnice din
proiectul tehnic.
Materialele ce fac obiectul prezntei documentatii sunt cele continute in : jurnalul de cabluri
electrice, jurnalul de cabluri AMC, specificatia de aparataje montate in tabloul electric AMC:
a) Conductori si.cabluri electrice ;
b) Tuburi de protectie;
c) Materiale marunte.
3.6.2 Conductori electrici
Conductorii recomandati sunt de tipul FY - executati conform STAS 6865-80, cu materialul
conducator din cupru, cu izolatie din policlorura de vinil (PVC) pentru o tensiune de 500 V. In
instalatie se vor folosi conductori electrici doar le echiparea tabloului TG, circuitele intre tabloul
electric si consumatori realizandu-se numai in cablu de energie (tipul CYAbY) .
Culoarea izolatei conductoarelor va fi conforma normelor in vigoare, respectiv:
- verde/ galben pentru nulul de protectie;
- albastru deschis pentru nulul de lucru;
- alb sau cenusiu deschis pentru mediane sau neutre;
- alte culori decat cele de mai sus (de exemplu: rosu, albastru, negru) pentru conducte de faza sau
pol.
Curentii maximi admisibili pentru diferite situatii de montare ale conductoarelor electrice sunt cei
din normativuI NP I7-02,anexa 8.
3.6.3 Cabluri electrice
Conform STAS 11388/7-80
- fara intarziere la propagarea flacarii
Curentii maximi admisibili pentru caburi electrice functie de modul si locuI de montare sunt
prezentati in normativuI PE 107.
3.6.4 Tuburi de protecie
Ca elemente de protectie mecanica pentru conductele si cablurile electrice se folosese tuburi si/sau
tevi de PVC.
Tuburile folosite in distributia electrica interioara sunt tuburi din material plastic.
Cele mai uzuale tuburi de protectie care se folosesc sunt :
-

tuburi izolante pentru Instalatii electrice cu tensiunea pana la 1000 V din policlorura de
viniI neplastificata executate conformSTAS 6990-84 si anume:

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 108

tuburile de tipul IPEY, etanse (cu pereti grosi), care se folosese inglobate in
elementele de constructie adiacente incaperilor umede,dar se pot folosi si in montaje
aprente acolo unde pericolul de deteriorari mecanice este redus.

tuburi de tipul IPFY - care sunt tuburi flexibile si care se folosesc pe trasee scurte, la
legaturile catre receptori cu vibratii, sau la trasee dificile.

tevi din PVC - tip 1 (U), care se folosesc la protectia cablurilor la montaje subterane
sau la treceri prin elemente de fundatie. Acestea sunt executate in conformitate cu
STAS 6675/2-80.

3.6.5 Materiale mrunte


Aceasta categorie cuprinde :
- cleme de legatura ;
- dibluri ;
- carlige ;
- suruburi ; etc.
Dozele vor fi din PVC. Pe traseele cu circuite putine (maxim 2 tuburi in paralel) se pot folosi doze
etanse de tipul NED, confectionate din material plastic.
Coturile si mansoanele sunt prefabricate sau confectionate pe santier. Diblurile pot fi din lemn,
material plastic sau metalice. Se folosesc conform indicatiilor fiecarui proiect in parte.
3.6.6 Produse
Produsele ce se folosesc in instalatiile electrice ce fac obiectul acestei lucrari sunt aparate" si
"prefabricate de atelier", respectiv Tabloul electric si de automatizare - TA.
Aparate
Prin aparate (CONTINUTE IN PROIECT) se inteleg urmatoarele:
- dispozitive de conectare - deconectare si/sau comutare;
- aparatele AMC.
Clasa de izolatie a aparate1or de joasa tensiune (conform STAS 8275) utilizate trebuie sa
corespunda prevederllor cuprinse in STAS 11 054 - 78.
3.6.7 Livrare, depozitare, manipulare
Livrarea materialelor, aparatelor si echipamentelor la santier se va desfasura in mod ritmic,
organizat, tinand cont de etapa de executie efectiva.
Depozitarea si manipularea materialelor, aparate1or si a echipamentelor se va face astfel incat sa se
evite deteriorarea sau distrugerea acestora.
Antreprenorul isi va amenaja in cadrul santierului sau in imediata apropiere a acestuia spatii
adecvate pentru depozitarea materialelor si aparaturii.
O atentie deosebitia trebuie acordata depozitarii si manipularii materialelor pe timp friguros. In
Romania perioada 15 noiembrie-15 martie este considerata "perioada conventionala de timp
friguros"
Regimul tehnic critic pe toata durata de depozitare si manipulare a principalelor materiale prezinta
urmatoarele temperaturi minime:
- Tuburi izolante tip IPY si IPEY, din PVC - 5 C;
- Conducte din Cu si AI cu izolatie din PVC -5 C;

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

3.7

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 109

Execuia lucrrilor

3.7.1 Operaiuni pregtitoare


La aducerea materialelor pe santier acestea vor fi supuse unui control visual pentru a depista
eventualele deteriorari aparute in timpul transportului, depozitarii sau manipularii. De asemenea, se
verifica si corespondenta cu proiectul si/sau prospectele sau fise1e telmnice, in mod special din
punct de vedere al respectarii aracteristicilor tehnice ale materialelor si aparatelor.
La inceperea lucrarilor de executie propriu-zise se vor pune la dispozitia consultantului fisele
tehnologice de executie pentru categoriile de lucrari ce fac obiectul proiectului. Acestea trebuie sa
respecte legislatia tehnica in vigoare, precum si celelalte norme adiacente cum sunt normele de
protectie a muncii si nome1e de protectie a mediului.
In timpul executiei vor fi urmarite urmatoarele aspecte:
- pozitionarea golurilor de trecere prin plansee si pereti;
- inglobarea tuburilor de protectie a conductelor electrice in placi turnate pe santier si/sau in
suprabetonare (la lucrari de tnrnare pe santier);
- montarea corecta (confonn planurilor) a elementelor de structnra prefabricate care contin tuburi
de protectie sau alte parti ale instalatiei electrice (la lucrarile cu elemente prefabricate)
Zona de lucru se va prelua pe baza de proces-verbal in care se va specifica in mod expres fidelitatea
executiei lucrarilor de constructii in raport cu prevederile documentatiei. de executie. In cazul
depistarii unor deficiente, antreprenorul va efectua, pe cheltuiala sa, corecturile necesare astfel incat
montajul instalatiilor sa se desfasoare fara incidente.
Inainte de inceperea lucrauilor de montaj a instalatiilor electrice, zona de lucru se va asigura din
punct de vedere al accesului numai a personalului autorizat si instruit in mod corespunzator.
3.7.2 Tipuri de lucrri
-

marcarea traseelor si a pozitiilor de instalare a circuitelor si aparatelor;


montarea tuburilor de protectie a conductelor si cablurilor
montarea elementelor de sustinere si fixare a tubrilor de protectie si a cablurilor electrice;
montarea conductelor si cabluilor electrice,
montarea aparatelor;
montarea prefabricatelor (tablourilor electrice)
executarea legaturilor acestora la conductorii electrici,
verificari in vederea punerii sub tensiune,
verificari in vederea receptiei finale;
predarea instalatiilor catre beneficiar.

3.7.3 Execuia
Marcarea traseelor si a pozitiilor de instalare a aparatelor se face pe baza documentatiei ,
spectandu-se prescriptiile de montaj speciale referitoare la corelarea traseelor electrice cu traseele
celoralte instalatii precum si a distantelor minime fata de acestea (conform cu normativele 17 si PE
107).
Distantele minime ce trebuie respectate, sunt indicate in normativul I7-2008, tabelul 4.1.
Conditiile pentru:montarea tuburilor si tevilor de protectie sunt indicate in nomiativul I7-2008:
- Nu se vor monta tuburi si tevi in care sunt introduse conducte electrice cu izolatie obisnuita pe
suprafata cosurilor, in spatele sobelor sau al corpurilor de incaIzire;
- Tuburile din PVC se pot instala aparent numai la inaltimi de peste 2 m de la pardoseala;
- Tuburile si tevile se instaleaza numai pe trasee verticale sau orizontale. Se admit trasee oblice
in cazul tuburilor peste plansee sau ingropate in beton ,precum si ale golurilor formate in
panouri din beton,
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 110

In incaperi de locuit si similare, traseelor orizontale se distanteaza la cca 0,3 m de la plafon;


In incaperi in care in tuburi si tevi poate patrunde sau se poate colecta apa de
condensare, acestea se vor monta pe trasee orizontale eu panta de 0,5 -0. 1 % intre doze;
- Tuburile din PVC montate peste plansee sub pardoseala se protejeaza prin acoperire cu un strat
de mortar de ciment cu grosimea minima de 1. cm.
- Se va evita montarea tuburilor si a tevilor de protectie pe sau in structura de rezistenta a
constructiilor, in caz contrar aceasta montare este permisa in conditiile prevazute in normativul
P1OO;
- Tuburile si tevile montate ingropat intr-un slit in elemental de constructie sau sub tencuiala se
acopera cu un strat de tencuiala de minim 1.cm grosime
- Tuburile si tevile se fixeaza pe elementele de constructie cu accesorii de montare prin care sa se
realizeze o prindere sigura in timp. Distantele intre punctele de fixare pe portiuni drepte sunt
indicate in tabelul 4.5. din normativul I7-2008. Se prevad elemente de fixare si la 10 cm de la
capetele tuburilor si curbelor.
- Tuburile si tevile din PVC se manevreaza in limitele de temperatura a mediului ambiant
prevazute in standardele de produs. In cazul unor temperaturi sub regimul termic critic admis,
se va face preincalzirea la o temperatura de +5 C timp de 24 ore (conform normativ C 16-84).
Conditiile pentru montarea accesoriilor pentru tuburi trebuie sa respecte urmatoarele:
- Se vor evita imbinarile la tuburile montate inlgropat;
- Se interzice imbinarea tuburilor montate inglobat in elementele de beton la turnarea acestora;
- Se interzice imbinarea tuburilor la trecerile prin elementele de constructie;
- Curbarea tuburilor se executa cu raza interiora egala cu min. de 5...6 ori diametrul exterior al
tubului la montaj aparent si egala cu min. de 10 ori diametrul tubului la montaj ingropat;
- Dozele si cutiile de derivatie se monteaza cu prioritate pe suprafetele verticale ale elementelor
de constructie;
- Dozele de tragere a conductelor electrice prin tuburi se prevad pe trasee drepte, la distanta de
maxim 25 m si pe trasee cu cel mult 3 curbe, la distanta de maxim 15 m.
Conditille pentru montarea aparatelor electrice sunt specificate in normativul NP. I 7-2008,capitolul
5. Dintre acestea se exemplifica urmatoarele:
- Intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele se monteaza numai pe conductoarele de faza;
- Intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele se monteaza la inaltimea de 0,6...1,5 m, masurata
de la axuI aparatuIui pana la nivelul pardoselii finite;
- Prizele se monteaza pe pereti la urmatoarele inaltimi masurate de la axul aparatului pana la
nivelul pardoselii finite: peste 1,5 m;
- Elementele conductoare de curent ale aparatelor de comutatie pentru montaj ingropat in
elementele de constructie se instaleaza in doze ce trebuie sa asigure protectia impotriva
electrocutarilor.
Conditiile specifice pentru montarea tablourilor electrice sunt descrise mnormativul NP I 7-2008:
- Tablourile de distributie se monteaza vertical si se fixeaza sigur pentru a se evita vibratiile;
- Tablourile de distributie se instaleaza astfel incat inaltimea laturii de sus a tablourilor fata de
pardoseala finita sa nu depaseasca 2 m. Fac exceptie tablourile cu contoare din locuinte pentru
care se admite o lnaltime de cel mult 2,6 m.;
- Aparatele de masura sau cu citire directa ale tablourilor se amplaseaza la inaltimea de 1 m pana
la 2 m, masurata intre axul aparatelor si pardoseala finita.
3.7.4 Probe i verificri
Verificarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. ale constructiilor, in timpul
executiei si inainte de punerea in functiune, se executa conform prevederilor din normativul C 56 2002 .
Punerea sub tensiune a unei Instalatii electrice la consumator se face numai dupa verificarea ei de
catre furnizorul de energie electrica conform prevederilor din regulamentul PE 932,
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 111

Verificari pe parcursul executarii lucrarilor.


- Pentru instalatiile care se ingroapa sau se ascund, verificarea calitatii se efectueaza pe faze de
lucrari;
- Verificarile care constau din probe electrice sau mecanice vor fi efectuate de catre persoane
autorizate;
- Toate aparatele, echipamentele si utilajele vor fi controlate separat pentru a corespunde
caracteristicilor prevazute in proiect si calitatii functionale garantate de furnizor.
Verificarile de calitate se efectueaza de catre conducatorul tehnic al lucrarii si de controlorii tehnici
din societatea de executie.
Verificarile de efectuat pe faze de lucrari sunt:
- La incheierea unei faze de lucrari, respectiv la terminarea unor portiuni din instalatie, care pot
functiona sau se pot proba independent, verificarile si probele se fac cu participarea delegatului
beneficianuui (consultantului), iar rezultatele se inscriu in registrul de procese verbale.
- Calitatea circuitelor electrice se va verifica dupa ce conductele electrice au fost trase in tuburi
sau montate pe pereti, inainte de acoperirea lor (cu mortar, rabit etc.); La circuitele cu cabluri,
verificarea calitiitii se va face inainte de inchiderea canalelor, santurilor ,etc.
- Instalatiile electrice etanse executate in tuburi vor fi verificate cu aer la o presiune de 2,5 atm.
Incercarea se va face pe tronsoane de instalatie, astfel incat sa fie usoara localizarea rapida a
eventualelor scapari. Daca se constata scapari, se vor face remedierile si se va repeta proba.
- La circuitele electrice se va masura rezistenta de izolatie intre conducte si intre conducte si
pamant. Se recomanda ca rezistenta de izolatie sa se masoare pe portiuni de instalatie cu
lungimi limitate de cca. 100 m. Pentru masurare se va folosi un inductor si o tensiune de cel
putin 500 V c.c. In timpul probei, circuitul va fi deconectat de la sursa de alimentare.
Rezistenta de izolatie se considera admisibila daca are o valoare de cel putin 500.000 .
La verificarea instalarii tablourilor electrice se vor controla vizual si prin masuratori, dupa caz, :
- modul si calitatea fixarii lor pe suporti
- inaltimile de montaj admise,
- distantele admise pana la elementele de pe traseu si elementele constructiei, conform
specificatiilor telmice si a prescriptiilor tehnice in vigoare;
- existenta tuturor aparatelor de pornire, reglaj, protectie etc., previazute in proiect;
- modul si calitatea executarii legaturilor;
- existenja etichetelor si inscriptiilor de identificare, marcare etc., prevazute in proiect.
In cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite conditjiile impuse, se vor lua masuri pentru
remediere, apoi, dupa efectuarea remedierilor, se vor face din nou verificarile.
Aceste verificari se vor efectua (in prezenta) comisiei de receptie care va fi desemnata de beneficiar
si antreprenor.
Antreprenorul (executantul) solicita fumizorului de energie electrica, pe baza dosarului de acord,
efectuarea controlului tehnic al instalatiilor electrice ale consumatorului. Personalul fumizorului de
energie verifica documentele cuprinse in dosar_i poate face verificari in teren, prin sondaj.
Dupa obtinerea aprobarii de racord, inainte de punerea sub tensiune, instalatiei electrice i se va face
inca o verificare minutioasa, acordandu-se in special atentie acelor elemente sau parti de instalatie
la care nu au fost respectate toate conditiile tehnice si organizatorice prevazute in proiect. Se vor lua
toate masurile prin care sa fie exclusa posibilitatea accidentarii personalului la punerea in funtiune a
masinilor, utilajelor etc.
Comisia de receptie va verifica pe teren urmatoarele:
- Existenta dispozitivelor de protectie contra supracurentilor si echiparea-respectiv reglarea
corecta a acestora.
- Functionarea corecta armaturilor electrice. Se verifica existenta echipamentului de protectie si
de pornire, precum si legatura la pamant a carcasei metalice .

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 112

Functionarea corecta a instalatiei de iluminat. Prin sondaj, la 2...3% din corpurile de iluminat
fluorescente se va verifica existenta condensatoarelor pentru imbunatatirea factorului de
putere.
- Functionarea eficienta ainstalatiilor de protectie prin legare la pamant
Antreprenorul va preda beneficiarului toate actele de atestare si verificare a calitatii lucrarilor de
instalatii (de exemplu: procese verbale pentru lucrari ascunse, certificate de calitate,buletine de
incercari, etc.). Acesteacte vor fi folosite la intocmirea "Cartii tehnice a constructiei" .
TERMENI UTILIZATI
Investitorul, beneficiarul sau Autoritatea Contractanta - persoana juridica care finanteaza si
realizeaza investitia in sensul legii.
Antreprenorul executantul sau constructorul (dupa caz) - persoana juridica ce a incheiat contractul
de executie de lucrari, in urma achizitiei publice.
Proiectantul persoana juridica care intocmeste documentatia tehnica pe baza careia se finanteaza
si executa lucrarile de constructii.
Procedura - mod specific de a efectua o activitate.
Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ca cerintele
specifice au fost satisfacute.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 113

CAIET DE SARCINI TABLOU ELECTRIC DE JOASA TENSIUNE SPAU

4.1

Documente tehnice normative


- SR EN 60439.1-2002: Ansambluri de joas tensiune. Partea 1: Ansamblu prefabricat de
aparataj de joas tensiune i ansamblu derivate dintr-un ansamblu prefabricat de aparataj de
joas tensiune;
- I7-2002: Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice cu tensiune pn la
1000 Vca i 1500 Vcc.

4.2 Parametri electrici


- Tablourile de joasa tensiune vor fi montate cu neutrul in regim TN-C-S
- Tablourile de joasa tensiune vor putea suporta un curent maxim de scurtcircuit de scurta durata
de 15 kA efectiv f timp de 1s sau cel impus de productorul tabloului electric;
- Tablourile de joasa tensiune vor putea avea un curent nominal impus de ctre productorul
tabloului electric.
- Tablourile de joasa tensiune vor fi concepute pentru a realiza distributia de 0,4kV, frecventa de
50 Hz.
- Grad de protecie: IP55
Tensiunea de serviciu: Us = 10 % Un
4.3 Execuia tablourilor electrice de JT
Anvelopele si plastroanele de protectie ale tablourilor de joasa tensiune vor fi constituite din table
de otel electrozincate. Ele vor avea o imbracaminte anticoroziva de pudra epoxi-poliester
polimerizata la cald.
Tablourile joasa tensiune vor permite realizarea unui montaj simplu si sigur al sistemului de bare, al
aparatajului si al racordurilor lor, gratie suporturilor si ecranelor de protectie specifice fiecarei
functiuni
Anvelopele tablourilor vor fi demontabile pentru a usura eventualele interventii.
Sistemul de constructie va propune un ansamblu functional complet alcatuit din elemente
prefabricate modulare, pentru montajul aparatelor de protectie, masura si de control.
Tablourile vor fi structurate in zone dedicate pentru :
- racordarea aparatelor de sosire
- distributia de putere
- aparataj si repartitie
- racordarea aparatelor de plecare.
Pentru a asigura protectia personalului de exploatare si intretinere la deschiderea usilor, dulapurile
vor fi totdeauna prevazute cu plastroane de protectie decupate care lasa libere numai manerele
de manevra ale aparatelor.
Elemente interioare de protectie vor interzice contactele directe, accidentale, cu partile aflate sub
tensiune pana la bornele amonte ale aparatelor de plecare.
Un set de bare (protejat contra atingerilor) va putea fi instalat pentru a usura racordul aparatelor si a
permite eventuale modificari.
Pentru alimentarea unui rand de aparate modulare , omogene sau nu, vor fi folositi repartitori de
curent, izolati, asigurandu-se echilibru pe faze.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 114

Va fi prevazut un spatiu de rezerva (5%) echipat cu toate elementele necesare pentru amplasarea si
racordarea de noi aparate modulare.
Dulapurile electrice de joasa tensiune se executa conform detaliilor din documentatia tehnicoeconomica (eventual corectata de catre atelierul de executie in acord cu tehnologia acestuia, dar cu
acordul proiectantului si beneficiarului).
Confectia metalica si amenajarile interioare si exterioare aferente tablourilor electrice vor
corespunde tipului, gradului de protectie si dimensiunilor indicate in documentatia tehnicoeconomica.
Tabloul electric va fi de tip metalic, prevazut cu dispozitive auxiliare:
- de inchidere a usilor (zavoare cu cheie triunghiulara).
- de manipulare si transport (inele de ridicare - dimensionate corespunzator greutatii dulapurilor
electrice de joasa tensiune).
Aparatele, reperele si subansamblele aprovizionate de la terti trebuie sa corespunda prevederilor
documentatiei tehnico-economice, atestarea calitatii acestora facandu-se pe baza certificatelor de
calitate emise de firmele fabricante.
Montajul aparatelor, reperelor si subansamblurilor electrice, dispunerea sirurilor de conectori si
realizarea cablajului trebuie sa respecte documentatia tehnico-economica asigurand un nivel optim
de utilizare a dulapurilor electrice de joasa tensiune (d.p.d.v. al montajului la locul de exploatare,
conectarii exterioare, intretinerii).
4.4 Condiii de ncercare a tablourilor electrice
Toate tablourile electrice executate conform prezentului caiet de sarcini sunt, in mod obligatoriu,
testate prin incercari individuale .
Incercarile individuale , conform SR EN 60439.1 cuprind :
- verificarea tabloului, inclusiv al cablajului, eventual incercarea functionarii electrice
- incercarea dielectrica
- verificarea masurilor de protectie si a continuitatii circuitului de protectie.
Efectuarea incercarilor individuale are ca scop depistarea eventualelor defecte de materiale si
individuale de fabricatie. Aceste incercari se executa pe fiecare tablou electric de joasa tensiune inainte
de livrare.
Constructorul va controla tablourile electrice de joasa tensiune si dupa operatiunile de transport si
instalare, in vederea inlaturarii eventualelor deteriorari.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

5
5.1

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 115

CAIET DE SARCINI INSTALATII DE AUTOMATIZARE SPAU


Generaliti

Prezentul caiet de sarcini se refera la modul de executie si de asigurare a calitatii pentru instalatia de
automatizare.
5.2 Condiii tehnice generale pentru execuie
Pregatirea executarii instalatiei AMC se va face de catre Constructor si Beneficiar, conform
reglementarilor in vigoare.
Inaintea lansarii in executie a instalatiei AMC, Constructorul va verifica proiectul din punct de
vedere al :
- caracteristicilor si codurilor aparatelor;
- tipurilor, sectiunilor si cantitatilor de cabluri;
- gabaritelor confectiilor metalice;
- cotelor de amplasare si al traseelor in interior si exterior;
- conditiilor de mediu ambiant in locurile de montaj.
Confectiile metalice se protejeaza anticoroziv prin vopsire cu email epoxidic.
Orice modificare de schema, de material sau aparate se va efectua doar cu avizul proiectantului.
5.3 Condiii pentru mbuntirea calitii lucrrilor de montaj
La montaj, Constructorul nu va admite :
- tablouri cu abateri de la proiect, fara avizul proiectantului;
- modificari fata de proiect, fara acordul proiectantului;
- greseli flagrante de proiectare sau de executie, care pun in pericol parti mari din instalatia
tehnologica sau viata oamenilor; concilierea acestora se va face cu acordul proiectantului.
5.4 Condiii particulare pentru execuie
La aparatele de masura, valorile limite admise de lunga durata vor fi marcate pe scala.
Capetele conductoarelor de conexiune se marcheaza cu numele destinatiei.
In acelasi panou, conexiunile de diferite tensiuni vor avea obligatoriu culori diferite.
De preferinta, se vor folosi urmatoarele culori pentru conductoarele de conexiune:
- bleu pentru circuitul de comanda c.c.
- verde galben- pentru legarea la pamant sau neutru de protectie
- alb pentru neutru de lucru
- rosu pentru circuit de comanda c.a.
- negru pentru alimentare c.c.
- galben pentru alimentare c.a.
- maron pentru circuit de masura
- verde pentru circuit de semnalizare
Pentru executia pupitrului de comanda PC vor fi indeplinite sarcinile impuse prin cap. Prefabricate
electrice de joasa tensiune (P.E.J.T.).
5.5 Protecia muncii
Punerea in functiune a instalatiei de automatizare se va face numai de catre personal instruit special
in acest scop, pe baza dispozitiei tehnologului instalatiei, dupa ce, in prealabil, au fost executate
toate verificarile si probele de functionare.
La punerea in functiune si in timpul exploatarii vor fi asigurate conditiile normale de lucru
specificate in instructiunile de exploatare si de punere in functiune.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 116

Orice interventie la partea electrica a instalatiei se va realiza numai cu avizul sefului de instalatie de
catre personal calificat si numai dupa intreruperea circuitului respectiv de la retea.
Se vor conecta in mod obligatoriu la instalatia de legare la pamant partile metalice ale instalatiei si
ale echipamentului electric care in mod normal nu sunt sub tensiune.
Nu este permisa conectarea in serie la priza de pamant sau la conductoarele principale de legare la
pamant a mai multor elemente care necesita legarea la pamant.
Toate echipamentele si aparatele electrice si de automatizare vor fi verificate inainte de darea in
funtiune conform regulamentelor in vigoare.
Instalatia se va executa cu respectarea urmatoarelor norme :
- STAS 6119 si 6616 referitoare la instalatiile de legare la pamant si respectiv nul de
protectie
- STAS 2612/1987 ;12604/4,5/1990 ; 12.277/1988
- STAS 297/2 referitor la indicatoare de securitate;
Norme de protectie a muncii pentru lucrul in instalatii electrice.
5.6 Punerea n funciune i asisten tehnic de specialitate
Inaintea punerii in functiune se verifica :
- procesele verbale de incheiere a lucrarilor;
- corespondenta dintre specificatia tehnica si tipul aparaturii AMC montate;
- integritatea si corectitudinea circuitelor electrice;
- buna legare la potentialul de protectie.
Inaintea punerii in functiune, se vor simula situatiile functionale care pot aparea in camp.
5.7 Prefabricate electrice de joas tensiune
Generalitati
In cele ce urmeaza se stabilesc condiile tehnice generale ale P.E.J.T. uzinate si incercarile ce trebuie
efectuate pentru atestarea acestorea.
Domeniul de aplicare se aplica tuturor P.E.J.T. cu functii de distributie, actionare, automatizare,
reglare, protectie, semnalizare, masura,etc.
Conditii de mediu, functionare si transport
Altitudinea maxima : 2.000m
Zona climatica si categoria de exploatare sunt cele prevazute in documentatia tehnico-economica,
daca aceste date lipsesc, in contractul economic se inscrie o clauza care sa prevada zona climatica
N, conform STAS 6535/1983 si categoria de exploatare 3 conform STAS 6692/1983.
Vibratii cu acceleratia 1g si frecventa 10...55Hz
Socuri (apar de obieci numai in timpul transportului si manipularilor cu acceleratia 3g si frecventa
80 scurtaturi/minut).
Atmosfera lipsita de substante poluante sub forma de pulberi sau aerosoli, fara radiatii si fara
substante explozive sau active chimic.
Parametri electrici
- Tensiuni nominale Un 1000V , c.a. si c.c.
- Tensiunea de serviciu : Un 90% ...110% Un
- Frecventa nominala Fn 50 (60) Hz
Grade de protectie
Gradele normale de protectie ale P.E.J.T. trebuie alese in conformitate cu STAS 5325/1979 si
CEI/IEC 529/1989.
Gradul de protectie al P.E.J.T. este determinat de gradul de protectie al carcasei, combinat cu
gradele de protectie ale aparatelor si dispozitivelor monate separat.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 117

Daca documentatia tehnico-economica nu indica gradul de protectie, se considera ca aceasta este


IPxx conform CEI/IMJ 529/1989,punctul 4.1(nu se cere specificarea acestor cifre caracteristice).
Documentatii de referinta
- CEI439/1-1992 - Ansambles dappareillage a base tension
- STAS 8138/1983 Echipament electric pentru masini industriale.Conditii tehnice
generale.
- STAS B9321/1972 rev.4/1979 Prefabricate electrice de joasa tensiune
- STAS 12604/5/1990 Protectia impotriva electrocutarilor Instalatii electrice fixe.
Prescriptii de proiectare, executie si verificare
17-1991, Ed 1994 Normativ pentru proiectare si executare a instalatiiloe electrice cu tensiuni pana
la 1000V c.a. si 1500V c.c.
CEI/IEC 529/1289 Degres de protection procures par les enveloppes (Code IP)
STAS 6692/1983 Protectia climatica .Tipuri de protectie climatica.
STAS 5325/1979 , rev 9/1982 Grade normale de protectie asigurate prin carcase.Clasificare si
metode de verificare.
STAS 6535/1983 Protectia climatica . Impartirea climatica a pamantului in scopuri tehnice
STAS 9638/1974 Marcarea conductelor izolate pentru identificarea circuitelor instalatiilor
electrice.
STAS 3661/1988 Lacuri si vopsele. Determinarea aderentei peliculei la suport.
STAS 6854/1990 Acoperiri metalice. Determinarea grosimii stratului prin metoda cu picaturi.
NT 10-2 Automatica Masuri de protectie impotriva stingerii indirecte care folosesc conductori de
protectie.
Conditii tehnice
Executia P.E.J.T.
- Formele si gabaritele, amenajarile interioare, acoperirile de protectie(prin vopsire si
electrochimice), diversele dispozitive auxiliare (de inchidere, manipulare, transport, etc)
precum si gradele de protectie (IP) aferente P.E.J.T trebuie sa corespunda documentatiei
tehnico-economice.
- Aparatele, piesele si subansamblele aprovizionate de la terti trebuie sa corespunda
prevederilor documentatiilor tehnice, atestarea calitatii acestora facandu-se pe baza
etichetelor ACCEPTAT de CTC de receptie sau a duplicatelor acestora emise de magazii.
- Montajul aparatelor, pieselor si subansamblelor electrice, dispunerea sirurilor de cleme si
realizarea cablajului trebuie sa respecte documentatia tehnica asigurand un nivel optim de
utilizare al P.E.J.T.(din punct de vedere montaj) la locul de exploatare, conectare exterioara,
PIF, mentenanta,etc).
- Distantele de izolatie in aer si distantele de conturnare fata de masa trebuie sa nu fie
inferioare valorilor minime prevazute in STAS R9321/1973, pentru Un 500V si conditii de
mediu de exploatare N3, distantele de izolare in aer trebie sa fie minim 6mm , iar distantele
de conturnare minim de 10m.
- Modul de realizare al masurilor de protectie impotriva electrocutarilor (atingeri accidentale
directe sau indirecte) trebuie sa corespunda documentatiei tehnice si prevederilor
normativelor specifice.
- Caile de curent
- Barele conducatoare de curent, neizolate sunt din aluminiu sau cupru electrotehnic,
neacoperite prin vopsire sau electrochimic, marcate la locuri vizibile astfel :
- faza L1 sau (+) c.c. : rosu ;
- faza L2
: galben;
- faza L3 sau (-) c.c. : albastru;
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 118

- nul de lucru N
: alb;
- nul de protectie PE sau PEN : verde-galben cu benzi alternative transversale
avand latimea de 20mm.
Conexiuni electrice
Se realizeaza cu conductoare din cupru izolat in PVC , cu sectiunile si culorile in concordanta cu
consumatorii indicati (natura, putere, regim de lucru , cerinte de fiabilitate,etc) avand urmatoarele
culori recomandate :
- circuite principale c.a. sau c.c. negru;
- circuitele secundare c.a.
rosu
- circuite secundare c.c.
albastru
- nul de lucru N
alb (sau bleu)
- nul de protectie PE sau PEN verde-galben
NOTA: Se recomanda ca circuitele secundare ( in special cele de c.c.) din cadrul aceleiasi P.E.J.T.
sa aiba culori diferentiate pe tensiuni si / sau functiuni altele decat cele folosite pentru celelalte
circuite, ca de exemplu: maro, gri, mov, etc.
Pentru conectare, capetele conductoarelor se vor prelucra in functie de tipul bornei si/sau indicatiile
fabricantilor de aparate, capetele deziozlate conectandu-se direct , sau prevazute cu elemente
auxiliare de conectare(papuci si mansoane) montate prin sertizare.
Este interzisa cositorirea capetelor conductelor ce urmeaza a fi conectate la borne care realizeaza
fixarea prin strangere mecanica.
Conductoarele se vor inscriptiona la capete cu simbolul aparatului si bornei la care se conecteaza
capatul respectiv conform pct. 2.4.1.1 din STAS 9638/1974.
Se admit conductoare neiscriptionate numai in interiorul subansamblelor cu functii relativ
independente (sertare, module, dispozitive prefabricate,etc).
Etichetari si inscriptionari
Cele mai multe P.E.J.T din proiectele elaborate sunt prevazute cu etichete care definesc unitatea (
tablou,dulap,pupitru,cutie,etc) si functiunile unor aparate ( de regula cele montate aparent si avand
functiuni de masura, reglare, protectie, comanda, etc) .Aceste etichete pot fi confectionate din
materiale plastice (PVC, plexiglas, etc) sau metalice (aluminiu,alama,etc), inscriptionarile
realizandu-se prin diverse procedee ca de exemplu : pantografiere, metalografiere, eloxare,etc. Daca
in documentatia de executie lipsesc partial sau total- detalii privind executia si montarea acestor
etichete , intreprinderea (prin tehnologul de produs) este abilitata sa decida in consecinta :daca si ce
etichete sunt necesare , cum si unde se monteaza.
Pe elementele de monatj ( placi,traverse,usi,etc) in interorul P.E.J.T. langa fiecare aparat se
inscriptioneaza vizibil si durabil simbolul respectiv in conformitate cu schemele electrice.
Pe carcasele aparatelor ce se demonteaza in vederea transportului se inscriptioneaza simbolul
aparatului , respectiv simbolul P.E.J.T. care il inglobeaza.
P.E.J.T asamblate din mai multe unitati (dulapuri, panouri, pupitre, etc) se tronsoneaza in vederea
transportului asa cum prevede documentatia tehnica : daca aceste prevederi lipsesc, intreprinderea
(prin tehnologul de produs care eventual consulta si atelierul executant) decide modul de
tronsonare, asfel incat desfacerea si refacerea ansamblului(in special caile de curent), ambalarea si
transportul sa poata fi realizate in conditii optime.
Rezistenta de izolatie masurata intre caile de curent (principale si secundare) si masa, precum si
intre caile de curent principale(circuite de forta) trebuie sa nu fie mai mica de 1MOhm.
Calitatea dielectrica a unui P.E.J.T. este considerata acceptabila daca rezista la o incercare de
rigiditate aplicata intre partile active si masa la o tensiune conform tabel 2.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 119

P.E.J.T trebuie sa asigure corecta functionare a instalatiei electrice care il inglobeaza in


conformitate cu schemele electrice continute in documentatia de executie.
Conditii de incercare
Incercarile destinate sa verifice caracteristicile unui P.E.J.T sunt :
- incercari de tip;
- incercari individuale;
Incercarile de tip au scop sa verifice ca toate P.E.J.T. de un anumit tip sau model prezinta
caracteristici constructive si functionale care respecta normativcvul tehnic specific.
Urmand linia scopului propus, prezentul P.T. nu va trata incercarile de tip: in toate cazurile in care
se impune efectuarea acestor incercari, existenta normativului tehnic specific este obligatorie.
Incercari individuale
Efectuarea incercarilor individuale are ca scop depistarea eventualelor defecte de materiale si de
fabricatie. Aceste incercari se executa pe fiecare exemplar de P.E.J.T. dupa asamblare si echipare
inainte de livrare.
Executarea incercarilor individuale nu absolva societatea care executa instalarea de a controla
P.E.J.T. dupa transport in vederea inlaturarii eventualelor deteriorari aparute in timpul acestuia si
apoi efectuarea tuturor verificarilor si reglajelor indicate de fabricant.
Metode de incercare
Verificarea conditiilor tehnice se face vizual din punct de vedere aspectual (calitatea executiei,
aspectul acoperirilor, executia ambalajelor, prelucrarea barelor,etc) cat si al confruntarii P.E.J.T
executat cu documentele tehnico-conomice : contract, proiect de executie, documentatie de
semifabricatie, cataloage,etc.
Masurile impuse de aceste verificari (gabarite, rezistentele circuitelor de protectie, continuitatea
cablajului, cote diverse legate de montajul aparatelor, distantele de izolatie si de conturnare, etc) se
realizeaza cu aparate de masura uzuale cum ar fi: subler,lampa de control, punte pentru rezistente,
etc. Nu sunt necesare aparate si dispozitive speciale.
Verificarea condititei tehnice speciale se face cu MOhmetrul , masurandu-se rezistentele de izolatie
intre caile de curent si masa, iar la circuitele principale (de forta) si intre fazele acestora. Rezultatele
se considera satisfacatoare daca toate valorile masurate sunt mai mari de 1MOhm.
Pentru anumiti parametri verificarea conditiei tehnice se face prin aplicarea intre caile de curent si
masa a unei tensiuni alternative a carei valoare specifica este data in tabelul nr.2. Tensiunea trebuie
sa aiba in mod practic o forma sinusoidala cu frecventa cuprinsa intre 45 65Hz si se aplica prin
cresterea progresiva timp de cateva secunde pana la valoarea prescrisa, mentinandu-se timp de 1
minut.
Pentru incercare, toate aparatele electrice ale P.E.J.T vor fi racordate cu exceptia acelora care sunt
prevazute a fi supuse unei tensiuni inferioare de incercare si a altor aparate care s-ar putea gasi
parcurse de curent la aplicarea tensiunii (de exemplu diferite infasurari, aparate de masura,
termocuple,aceste aparate vor fi deconectate).
Incercarea se considera satisfacatoare daca nu se produc conturnari sau strapungeri iar
caracteristicile materialelor izolante nu au suferit modificari sensibile.
Tensiunea
nominala
de izolatie
[c.a.] , V
Tensiune de
incercare in c.a.
[val.eficace],V

0 60

61 125

126 350

1000

1500

2000

251 500

501 750

751 1000

2500

3000

3500

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 120

NOTA : Pentru c.c. aceste valori se majoreaza cu 20%.


O alta modalitate de verificare pentru anumiti parametri este aceea prin efectuarea unei simulari de
functionare pe baza schemelor electrice alimentand P.E.J.T. cu tensiunea nominala ; in prealabil se
executa o serie de conexiuni provizorii care sa suplineasca legaturile exterioare, aparatura locala,
consumatorii etc. Daca se constata existenta unor circuite ce functioneaza anormal, se trece (partial
sau total) la reverificarea conexiunuilor cu lampa de control si refacerea circuitelor
necorespunzatoare. Rezultatul se considera satisfacator daca toate circuitele P.E.J.T functioneza
corect conform schemelor electrice.
Marcare,ambalare,transport,depozitare
Marcarea
- Fiecare P.E.J.T contine o eticheta pe care sunt marcate rezistent cel putin urmatoarele date
emblema intreprinderii executante;
- seria si anul fabricatiei;
- tensiunea nominala (x);
- curent nominal (x);
- denumire sau simbol (daca exista in proiect).
NOTA : Tensiunea si curentul nominal (notate cu x) sunt obligatorii numai pentru P.E.J.T de
distributie.
Ambalarea
In vederea transportului fiecare P.E.J.T. se ambaleaza in husa PVC. Aparatele sensibile (in
majoritate cele de panou) se demonteaza din P.E.J.T. , se ambaleaza in ambalajul original si se
transporta separat.
Transport
Transportul se realizeaza cu mijloace auto sau CFR de catre Beneficiar sau fabricant. Inainte de
transport se verifica ambalajul si se iau toate masurile ca unitatile P.E.J.T. sa fie asezate in pozitii
convenabile si asigurate impotriva socurilor si vibratiilor.
Depozitare
Depozitarea se realizeaza intotdeauna prin grija Beneficiarului in incaperi inchise, ferite de
intemperii si radiatii directe, cu atmosfera neutra, lipsita de umezeala excesiva, gaze si aerosoli
corozivi, cu temperaturi cuprinse intre +10 C +30 C.
Garantii
Termenul de garantie este cel prevazut in contractul economic.
In lipsa unor intelegeri contractuale (piese de rezeva pentru montaj) ,PIF, perioada de garantie
si/sau postgarantie NU SE LIVREAZA.
Documente insotitoare la livrare
La livrare P.E.J.T sunt insotite de :
- certificat de calitate;
- inventar de livrare (inclusiv pentru aparatele demontate);
- buletin de incercari;
- proces verbal de receptie sau autoreceptie dupa caz.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 121

CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE STATIE DE EPURARE

6.1 Date generale


Prezenta documentaie conine datele necesare realizrii lucrrilor n antier i predrii acestora
ctre beneficiar, referitoare la instalaiile electrice i de automatizare aferente obiectivului Statie de
epurare
6.2 Amplasarea echipamentelor
Echipamentele, obiectele de construcie i traseele de cabluri sunt prezentate n planele anexate.
6.3

Componenta instalaiilor electrice

Proiectul trateaza urmatoarele componente ale instalatiei electrice :

1. Tabloul general al instalatiei electrice, simbolizat in proiect TG care se va executa conform


schemei monofilare si specificatiei de aparataje.
2. Priza de pamant ingropata impreuna cu ansamblul legaturilor de legare la pamant a
echipamentelor si aparatajelor instalatiei electrice.
3. Instalatia de iluminat exterior a statiei de epurare.
4. Cablajele electrice 0,4 kV pentru realizarea legaturilor functionale intre consumatorii
electrici si TG.
6.4 Standarde i normative de referin
- STAS 12604-87-"Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale".
- STAS 12604/4-89-"Protectia impotriva e1ectrocutarii. Instalatii electrice fixe. Prescriptii".
- ST AS 12604/5-90.- "Protectia impotriva. electrocutarii. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de
proiectare, executie si verificare.
- STAS R 9321-79.-"Prefabricate electrice de joasa tensiune. - Recomandare".
- NP-I7-08 -"Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la
1000 V c.a. si 1500 V c.c.
- C 56-2002 -"Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si insta1atii aferente"
- C 16-84 -"Nomativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente"
- C167-77-"Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii
tehnice a constructiei . ,
- PE 107/81 editia 1988 -"Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice "
- GP 052-2000- Ghid pentru Instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 Vc.c.
6.5 Mostre i testri
Toate materialele si aparatele care se vor monta trebuie sa corespunda caracteristicilor tehnice
impuse prin proiectul tehnic.
La cererea consultantului (dirigintelui de santier), antreprenorul va prezenta mostre sau file de
catalog pentru materialele sau aparatele solicitate de acesta.
Mostrele vor fi insotite de certificate de calitate emise de producator, care vor contine informatii
despre normele de fabricatie, specificand standardele (normele interne) de fabricatie, testarile
efectuate si rezultatele acestora.
In cazul utiliziirii de materiale si/sau aparataje din import, acestea trebuie sa fie insotite de
agrementul tehnic pentru Romania.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 122

Toate materialele si aparatele vor fi admise la santier pe baza certificatului de calitate emis de
producator. Acesta trebuie sa contina rezultatele testarilor efectuate pe lotul respectiv si garantiile
acordate de producator.Testarile si rezultatele acestora trebuie sa corespunda cerintelor cuprinse in
standardele romanesti de fabricatie ale materialelor si/sau aparatelor respective.
6.6

Materiale i produse

6.6.1 Materiale
6.6.1.1 Generaliti
Materialele produse de antreprenor trebuie sa corespunda cerintelor din specificatiile tehnice din
proiectul tehnic.
Materialele ce fac obiectul prezntei documentatii sunt cele continute in : jurnalul de cabluri
electrice, jurnalul de cabluri AMC, specificatia de aparataje montate in tabloul electric AMC:
a) Conductori si.cabluri electrice ;
b) Tuburi de protectie;
c) Materiale marunte.
Conduclori electrici
Conductorii recomandati sunt de tipul FY - executati conform STAS 6865-80, cu materialul
conducator din cupru, cu izolatie din policlorura de vinil (PVC) pentru o tensiune de 500 V. In
instalatie se vor folosi conductori electrici doar le echiparea tabloului TG, circuitele intre tabloul
electric si consumatori realizandu-se numai in cablu de energie (tipul CYAbY) .
Culoarea izolatei conductoarelor va fi conforma normelor in vigoare, respectiv:
- verde/ galben pentru nulul de protectie;
- albastru deschis pentru nulul de lucru;
- alb sau cenusiu deschis pentru mediane sau neutre;
- alte cuIori decat cele de mai sus (de exemplu: rosu, albastru, negru) pentru conducte de
faza sau pol.
Curentii maximi admisibili pentru diferite situatii de montare ale conductoarelor electrice sunt cei
din normativuI NP I 7-02,anexa 8.
6.6.1.2 Cabluri electrice
Conform STAS 11388/7-80
a) fara intarziere la propagarea flacarii
Curentii maximi admisibili pentru caburi electrice functie de modul si locuI de montare sunt
prezentati in normativuI PE 107.
Tuburi de protectie
Ca elemente de protectie mecanica pentru conductele si cablurile electrice se folosese tuburi si/sau
tevi de PVC.
Tuburile folosite in distributia electrica interioara sunt tuburi din material plastic.
Cele mai uzuale tuburi de protectie care se folosesc sunt :
- tuburi izolante pentru Instalatii electrice cu tensiunea pana la 1000 V din policlorura de
viniI neplastificata executate conformSTAS 6990-84 si anume:
- tuburile de tipul IPEY, etanse (cu pereti grosi), care se folosese inglobate in
elementele de constructie adiacente incaperilor umede,dar se pot folosi si in montaje
aprente acolo unde pericolul de deteriorari mecanice este redus.
- tuburi de tipul IPFY - care sunt tuburi flexibile si care se folosesc pe trasee scurte, la
legaturile catre receptori cu vibratii, sau la trasee dificile.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 123

tevi din PVC - tip 1 (U), care se folosesc la protectia cablurilor la montaje subterane
sau la treceri prin elemente de fundatie. Acestea sunt executate in conformitate cu
STAS 6675/2-80.
Materiale marunte
Aceasta categorie cuprinde:
- doze de toate tipurile; ipsos, mortar, coturi, mansoane, scoabe de fixare, etrieri, cleme de
legatura, dibluri, carlige, suruburi, etc.
Dozele vor fi din PVC. Pe traseele cu circuite putine (maxim 2 tuburi in paralel) se pot folosi doze
etanse de tipul NED, confectionate din material plastic.
Coturile si mansoanele sunt prefabricate sau confectionate pe santier. Diblurile pot fi din lemn,
material plastic sau metalice. Se folosesc conform indicatiilor fiecarui proiect in parte.
6.6.2 Conductori electrici
Conductorii recomandati sunt de tipul FY - executati conform STAS 6865-80, cu materialul
conducator din cupru, cu izolatie din policlorura de vinil (PVC) pentru o tensiune de 500 V. In
instalatie se vor folosi conductori electrici doar le echiparea tabloului TG, circuitele intre tabloul
electric si consumatori realizandu-se numai in cablu de energie (tipul CYAbY) .
Culoarea izolatei conductoarelor va fi conforma normelor in vigoare, respectiv:
- verde/ galben pentru nulul de protectie;
- albastru deschis pentru nulul de lucru;
- alb sau cenusiu deschis pentru mediane sau neutre;
- alte culori decat cele de mai sus (de exemplu: rosu, albastru, negru) pentru conducte de faza sau
pol.
Curentii maximi admisibili pentru diferite situatii de montare ale conductoarelor electrice sunt cei
din normativuI NP I7-02,anexa 8.
6.6.3 Cabluri electrice
Conform STAS 11388/7-80
- fara intarziere la propagarea flacarii
Curentii maximi admisibili pentru caburi electrice functie de modul si locuI de montare sunt
prezentati in normativuI PE 107.
6.6.4 Tuburi de protecie
Ca elemente de protectie mecanica pentru conductele si cablurile electrice se folosese tuburi si/sau
tevi de PVC.
Tuburile folosite in distributia electrica interioara sunt tuburi din material plastic.
Cele mai uzuale tuburi de protectie care se folosesc sunt :
- tuburi izolante pentru Instalatii electrice cu tensiunea pana la 1000 V din policlorura de
viniI neplastificata executate conformSTAS 6990-84 si anume:
- tuburile de tipul IPEY, etanse (cu pereti grosi), care se folosese inglobate in
elementele de constructie adiacente incaperilor umede,dar se pot folosi si in montaje
aprente acolo unde pericolul de deteriorari mecanice este redus.
- tuburi de tipul IPFY - care sunt tuburi flexibile si care se folosesc pe trasee scurte, la
legaturile catre receptori cu vibratii, sau la trasee dificile.
- tevi din PVC - tip 1 (U), care se folosesc la protectia cablurilor la montaje subterane
sau la treceri prin elemente de fundatie. Acestea sunt executate in conformitate cu
STAS 6675/2-80.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 124

6.6.5 Materiale mrunte


Aceasta categorie cuprinde :
- cleme de legatura ;
- dibluri ;
- carlige ;
- suruburi ; etc.
Dozele vor fi din PVC. Pe traseele cu circuite putine (maxim 2 tuburi in paralel) se pot folosi doze
etanse de tipul NED, confectionate din material plastic.
Coturile si mansoanele sunt prefabricate sau confectionate pe santier. Diblurile pot fi din lemn,
material plastic sau metalice. Se folosesc conform indicatiilor fiecarui proiect in parte.
6.6.6 Produse
Produsele ce se folosesc in instalatiile electrice ce fac obiectul acestei lucrari se sunt "aparate", si
"prefabricate de atelier", respectiv Tabloul electric general TG.
Aparate
Prin aparate (CONTINUTE IN PROIECT) se inteleg urmatoarele:
- a) dispozitive de conectare - deconectare si/sau comutare;
Clasa de izolatie a aparatelor de joasa tensiune (conform STAS 8275) utilizate trebuie sa
corespunda prevederilor cuprinse in STAS 11 054 - 78.
Prefabricate-tabloul electric TG
Tabloul electric general (definit in conformitate cu STAS 5325) va fi executat conform indicatiilor
prevazute in CAIETUL DE SARCINI PENTRU Tabloul electricTG, va avea componenta
(echiparea) conform specificatiei de aparataje si va fi realizat (configurat) conform desenelor
anexate.
Tabloul electric va fi prevazut cu borna pentru legarea de protectie la pamant. Usile tabloului se vor
lega la borna de protectie cu ajutorul unui conductor flexibil din cupru cu sectiunea minima de 16
mmp.
Echiparea tabloului electric se va face respectand planurile si normativele in vigoare, precum si
toate solicitarile impuse prin proiect. Aranjamentul echipamentelor in tablou va fi astfel incat sa nu
permita accesul la corpul acestora.
Tabloul electric va fi dotat cu o lista a destinatiilor prevazute pentru fiecare intrerupator sau
siguranta fuzibila (circuit fie monofazat, fie trifazat).
6.6.7 Aparate
Prin aparate (CONTINUTE IN PROIECT) se inteleg urmatoarele:
- dispozitive de conectare - deconectare si/sau comutare;
- aparatele AMC.
Clasa de izolatie a aparate1or de joasa tensiune (conform STAS 8275) utilizate trebuie sa
corespunda prevederllor cuprinse in STAS 11 054 - 78.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 125

6.6.8 Livrare, depozitare, manipulare


Livrarea materialelor, aparatelor si echipamentelor la santier se va desfasura in mod ritmic,
organizat, tinand cont de etapa de executie efectiva.
Depozitarea si manipularea materialelor, aparatelor si a echipamentelor se va face astfel incat sa se
evite deteriorarea sau distrugerea acestora.
Antreprenorul isi va amenaja in cadrul santierului sau in imediata apropiere a acestuia spatii
adecvate pentru depozitarea materialelor si aparaturii.
O atentie deosebitia trebuie acordata depozitarii si manipularii materialelor pe timp friguros. In
Romania Regimul tehnic critic pe toata durata de depozitare si manipulare a principalelor materiale
prezinta urmatoarele temperaturi minime:
- a) Tuburi izolante tip IPY si IPEY,
din PVC - 5 C;
-b) Conducte din Cu si AI cu izolatie
din PVC -5 C;
6.7

Execuia lucrrilor

6.7.1 Operaiuni pregtitoare


La aducerea materialelor pe santier acestea vor fi supuse unui control visual pentru a depista
eventualele deteriorari aparute in timpul transportului, depozitarii sau manipularii. De asemenea, se
verifica si corespondenta cu proiectul si/sau prospectele sau fise1e telmnice, in mod special din
punct de vedere al respectarii aracteristicilor tehnice ale materialelor si aparatelor.
La inceperea lucrarilor de executie propriu-zise se vor pune la dispozitia consultantului fisele
tehnologice de executie pentru categoriile de lucrari ce fac obiectul proiectului. Acestea trebuie sa
respecte legislatia tehnica in vigoare, precum si celelalte norme adiacente cum sunt normele de
protectie a muncii si nome1e de protectie a mediului.
In timpul executiei vor fi urmarite urmatoarele aspecte:
- pozitionarea golurilor de trecere prin plansee si pereti;
- inglobarea tuburilor de protectie a conductelor electrice in placi turnate pe santier si/sau in
suprabetonare (la lucrari de tnrnare pe santier);
- montarea corecta (confonn planurilor) a elementelor de structnra prefabricate care contin tuburi
de protectie sau alte parti ale instalatiei electrice (la lucrarile cu elemente prefabricate)
Zona de lucru se va prelua pe baza de proces-verbal in care se va specifica in mod expres fidelitatea
executiei lucrarilor de constructii in raport cu prevederile documentatiei. de executie. In cazul
depistarii unor deficiente, antreprenorul va efectua, pe cheltuiala sa, corecturile necesare astfel incat
montajul instalatiilor sa se desfasoare fara incidente.
Inainte de inceperea lucrauilor de montaj a instalatiilor electrice, zona de lucru se va asigura din
punct de vedere al accesului numai a personalului autorizat si instruit in mod corespunzator.
6.7.2 Tipuri de lucrri
-

marcarea traseelor si a pozitiilor de instalare a circuitelor si aparatelor;


montarea tuburilor de protectie a conductelor si cablurilor
montarea elementelor de sustinere si fixare a tubrilor de protectie si a cablurilor electrice;
montarea conductelor si cabluilor electrice,
montarea aparatelor;
montarea prefabricatelor (tablourilor electrice)

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 126

executarea legaturilor acestora la conductorii electrici,


verificari in vederea punerii sub tensiune,
verificari in vederea receptiei finale;
predarea instalatiilor catre beneficiar.

6.7.3 Execuia
Marcarea traseelor si a pozitiilor de instalare a aparatelor se face pe baza documentatiei ,
spectandu-se prescriptiile de montaj speciale referitoare la corelarea traseelor electrice cu traseele
celoralte instalatii precum si a distantelor minime fata de acestea (conform cu normativele 17 si PE
107).
Distantele minime ce trebuie respectate, sunt indicate in normativul I7-2008, tabelul 4.1.
Conditiile pentru:montarea tuburilor si tevilor de protectie sunt indicate in nomiativul I7-2008:
- Nu se vor monta tuburi si tevi in care sunt introduse conducte electrice cu izolatie obisnuita pe
suprafata cosurilor, in spatele sobelor sau al corpurilor de incaIzire;
- Tuburile din PVC se pot instala aparent numai la inaltimi de peste 2 m de la pardoseala;
- Tuburile si tevile se instaleaza numai pe trasee verticale sau orizontale. Se admit trasee oblice
in cazul tuburilor peste plansee sau ingropate in beton ,precum si ale golurilor formate in
panouri din beton,
- In incaperi de locuit si similare, traseelor orizontale se distanteaza la cca 0,3 m de la plafon;
- In incaperi in care in tuburi si tevi poate patrunde sau se poate colecta apa de
condensare, acestea se vor monta pe trasee orizontale eu panta de 0,5 -0. 1 % intre doze;
- Tuburile din PVC montate peste plansee sub pardoseala se protejeaza prin acoperire cu un strat
de mortar de ciment cu grosimea minima de 1. cm.
- Se va evita montarea tuburilor si a tevilor de protectie pe sau in structura de rezistenta a
constructiilor, in caz contrar aceasta montare este permisa in conditiile prevazute in normativul
P1OO;
- Tuburile si tevile montate ingropat intr-un slit in elemental de constructie sau sub tencuiala se
acopera cu un strat de tencuiala de minim 1.cm grosime
- Tuburile si tevile se fixeaza pe elementele de constructie cu accesorii de montare prin care sa se
realizeze o prindere sigura in timp. Distantele intre punctele de fixare pe portiuni drepte sunt
indicate in tabelul 4.5. din normativul I7-2008. Se prevad elemente de fixare si la 10 cm de la
capetele tuburilor si curbelor.
- Tuburile si tevile din PVC se manevreaza in limitele de temperatura a mediului ambiant
prevazute in standardele de produs. In cazul unor temperaturi sub regimul termic critic admis,
se va face preincalzirea la o temperatura de +5 C timp de 24 ore (conform normativ C 16-84).
Conditiile pentru montarea accesoriilor pentru tuburi trebuie sa respecte urmatoarele:
- Se vor evita imbinarile la tuburile montate inlgropat;
- Se interzice imbinarea tuburilor montate inglobat in elementele de beton la turnarea acestora;
- Se interzice imbinarea tuburilor la trecerile prin elementele de constructie;
- Curbarea tuburilor se executa cu raza interiora egala cu min. de 5...6 ori diametrul exterior al
tubului la montaj aparent si egala cu min. de 10 ori diametrul tubului la montaj ingropat;
- Dozele si cutiile de derivatie se monteaza cu prioritate pe suprafetele verticale ale elementelor
de constructie;
- Dozele de tragere a conductelor electrice prin tuburi se prevad pe trasee drepte, la distanta de
maxim 25 m si pe trasee cu cel mult 3 curbe, la distanta de maxim 15 m.
Conditille pentru montarea aparatelor electrice sunt specificate in normativul NP. I 7-2008,capitolul
5. Dintre acestea se exemplifica urmatoarele:
- Intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele se monteaza numai pe conductoarele de faza;
- Intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele se monteaza la inaltimea de 0,6...1,5 m, masurata
de la axuI aparatuIui pana la nivelul pardoselii finite;
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 127

Prizele se monteaza pe pereti la urmatoarele inaltimi masurate de la axul aparatului pana la


nivelul pardoselii finite: peste 1,5 m;
- Elementele conductoare de curent ale aparatelor de comutatie pentru montaj ingropat in
elementele de constructie se instaleaza in doze ce trebuie sa asigure protectia impotriva
electrocutarilor.
Conditiile specifice pentru montarea tablourilor electrice sunt descrise mnormativul NP I 7-2008:
- Tablourile de distributie se monteaza vertical si se fixeaza sigur pentru a se evita vibratiile;
- Tablourile de distributie se instaleaza astfel incat inaltimea laturii de sus a tablourilor fata de
pardoseala finita sa nu depaseasca 2 m. Fac exceptie tablourile cu contoare din locuinte pentru
care se admite o lnaltime de cel mult 2,6 m.;
- Aparatele de masura sau cu citire directa ale tablourilor se amplaseaza la inaltimea de 1 m pana
la 2 m, masurata intre axul aparatelor si pardoseala finita.
6.7.4 Probe i verificri
Verificarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. ale constructiilor, in timpul
executiei si inainte de punerea in functiune, se executa conform prevederilor din normativul C 56 2002 .
Punerea sub tensiune a unei Instalatii electrice la consumator se face numai dupa verificarea ei de
catre furnizorul de energie electrica conform prevederilor din regulamentul PE 932,
Verificari pe parcursul executarii lucrarilor.
- Pentru instalatiile care se ingroapa sau se ascund, verificarea calitatii se efectueaza pe faze de
lucrari;
- Verificarile care constau din probe electrice sau mecanice vor fi efectuate de catre persoane
autorizate;
- Toate aparatele, echipamentele si utilajele vor fi controlate separat pentru a corespunde
caracteristicilor prevazute in proiect si calitatii functionale garantate de furnizor.
Verificarile de calitate se efectueaza de catre conducatorul tehnic al lucrarii si de controlorii tehnici
din societatea de executie.
Verificarile de efectuat pe faze de lucrari sunt:
- La incheierea unei faze de lucrari, respectiv la terminarea unor portiuni din instalatie, care pot
functiona sau se pot proba independent, verificarile si probele se fac cu participarea delegatului
beneficianuui (consultantului), iar rezultatele se inscriu in registrul de procese verbale.
- Calitatea circuitelor electrice se va verifica dupa ce conductele electrice au fost trase in tuburi
sau montate pe pereti, inainte de acoperirea lor (cu mortar, rabit etc.); La circuitele cu cabluri,
verificarea calitiitii se va face inainte de inchiderea canalelor, santurilor ,etc.
- Instalatiile electrice etanse executate in tuburi vor fi verificate cu aer la o presiune de 2,5 atm.
Incercarea se va face pe tronsoane de instalatie, astfel incat sa fie usoara localizarea rapida a
eventualelor scapari. Daca se constata scapari, se vor face remedierile si se va repeta proba.
- La circuitele electrice se va masura rezistenta de izolatie intre conducte si intre conducte si
pamant. Se recomanda ca rezistenta de izolatie sa se masoare pe portiuni de instalatie cu
lungimi limitate de cca. 100 m. Pentru masurare se va folosi un inductor si o tensiune de cel
putin 500 V c.c. In timpul probei, circuitul va fi deconectat de la sursa de alimentare.
Rezistenta de izolatie se considera admisibila daca are o valoare de cel putin 500.000 .
La verificarea instalarii tablourilor electrice se vor controla vizual si prin masuratori, dupa caz, :
- modul si calitatea fixarii lor pe suporti
- inaltimile de montaj admise,
- distantele admise pana la elementele de pe traseu si elementele constructiei, conform
specificatiilor telmice si a prescriptiilor tehnice in vigoare;
- existenta tuturor aparatelor de pornire, reglaj, protectie etc., previazute in proiect;
- modul si calitatea executarii legaturilor;
- existenja etichetelor si inscriptiilor de identificare, marcare etc., prevazute in proiect.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 128

In cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite conditjiile impuse, se vor lua masuri pentru
remediere, apoi, dupa efectuarea remedierilor, se vor face din nou verificarile.
Aceste verificari se vor efectua (in prezenta) comisiei de receptie care va fi desemnata de beneficiar
si antreprenor.
Antreprenorul (executantul) solicita fumizorului de energie electrica, pe baza dosarului de acord,
efectuarea controlului tehnic al instalatiilor electrice ale consumatorului. Personalul fumizorului de
energie verifica documentele cuprinse in dosar_i poate face verificari in teren, prin sondaj.
Dupa obtinerea aprobarii de racord, inainte de punerea sub tensiune, instalatiei electrice i se va face
inca o verificare minutioasa, acordandu-se in special atentie acelor elemente sau parti de instalatie
la care nu au fost respectate toate conditiile tehnice si organizatorice prevazute in proiect. Se vor lua
toate masurile prin care sa fie exclusa posibilitatea accidentarii personalului la punerea in funtiune a
masinilor, utilajelor etc.
Comisia de receptie va verifica pe teren urmatoarele:
- Existenta dispozitivelor de protectie contra supracurentilor si echiparea-respectiv reglarea
corecta a acestora.
- Functionarea corecta armaturilor electrice. Se verifica existenta echipamentului de protectie si
de pornire, precum si legatura la pamant a carcasei metalice .
- Functionarea corecta a instalatiei de iluminat. Prin sondaj, la 2...3% din corpurile de iluminat
fluorescente se va verifica existenta condensatoarelor pentru imbunatatirea factorului de
putere.
- Functionarea eficienta ainstalatiilor de protectie prin legare la pamant
Antreprenorul va preda beneficiarului toate actele de atestare si verificare a calitatii lucrarilor de
instalatii (de exemplu: procese verbale pentru lucrari ascunse, certificate de calitate,buletine de
incercari, etc.). Acesteacte vor fi folosite la intocmirea "Cartii tehnice a constructiei" .
TERMENI UTILIZATI
Investitorul, beneficiarul sau Autoritatea Contractanta - persoana juridica care finanteaza si
realizeaza investitia in sensul legii.
Antreprenorul executantul sau constructorul (dupa caz) - persoana juridica ce a incheiat contractul
de executie de lucrari, in urma achizitiei publice.
Proiectantul persoana juridica care intocmeste documentatia tehnica pe baza careia se finanteaza
si executa lucrarile de constructii.
Procedura - mod specific de a efectua o activitate.
Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ca cerintele
specifice au fost satisfacute.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

CAIET DE SARCINI TABLOU ELECTRIC DE JOASA

pag.: 129

TENSIUNE STATIE DE

EPURARE
7.1

Documente tehnice normative


- SR EN 60439.1-2002: Ansambluri de joas tensiune. Partea 1: Ansamblu prefabricat de
aparataj de joas tensiune i ansamblu derivate dintr-un ansamblu prefabricat de aparataj de
joas tensiune;
- I7-2002: Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice cu tensiune pn la
1000 Vca i 1500 Vcc.

7.2 Parametri electrici


- Tablourile de joasa tensiune vor fi montate cu neutrul in regim TN-C-S
- Tablourile de joasa tensiune vor putea suporta un curent maxim de scurtcircuit de scurta durata
de 15 kA efectiv f timp de 1s sau cel impus de productorul tabloului electric;
- Tablourile de joasa tensiune vor putea avea un curent nominal impus de ctre productorul
tabloului electric.
- Tablourile de joasa tensiune vor fi concepute pentru a realiza distributia de 0,4kV, frecventa de
50 Hz.
- Grad de protecie: IP55
Tensiunea de serviciu: Us = 10 % Un
7.3 Execuia tablourilor electrice de JT
Anvelopele si plastroanele de protectie ale tablourilor de joasa tensiune vor fi constituite din table
de otel electrozincate. Ele vor avea o imbracaminte anticoroziva de pudra epoxi-poliester
polimerizata la cald.
Tablourile joasa tensiune vor permite realizarea unui montaj simplu si sigur al sistemului de bare, al
aparatajului si al racordurilor lor, gratie suporturilor si ecranelor de protectie specifice fiecarei
functiuni
Anvelopele tablourilor vor fi demontabile pentru a usura eventualele interventii.
Sistemul de constructie va propune un ansamblu functional complet alcatuit din elemente
prefabricate modulare, pentru montajul aparatelor de protectie, masura si de control.
Tablourile vor fi structurate in zone dedicate pentru :
- racordarea aparatelor de sosire
- distributia de putere
- aparataj si repartitie
- racordarea aparatelor de plecare.
Pentru a asigura protectia personalului de exploatare si intretinere la deschiderea usilor, dulapurile
vor fi totdeauna prevazute cu plastroane de protectie decupate care lasa libere numai manerele
de manevra ale aparatelor.
Elemente interioare de protectie vor interzice contactele directe, accidentale, cu partile aflate sub
tensiune pana la bornele amonte ale aparatelor de plecare.
Un set de bare (protejat contra atingerilor) va putea fi instalat pentru a usura racordul aparatelor si a
permite eventuale modificari.
Pentru alimentarea unui rand de aparate modulare , omogene sau nu, vor fi folositi repartitori de
curent, izolati, asigurandu-se echilibru pe faze.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 130

Va fi prevazut un spatiu de rezerva (5%) echipat cu toate elementele necesare pentru amplasarea si
racordarea de noi aparate modulare.
Dulapurile electrice de joasa tensiune se executa conform detaliilor din documentatia tehnicoeconomica (eventual corectata de catre atelierul de executie in acord cu tehnologia acestuia, dar cu
acordul proiectantului si beneficiarului).
Confectia metalica si amenajarile interioare si exterioare aferente tablourilor electrice vor
corespunde tipului, gradului de protectie si dimensiunilor indicate in documentatia tehnicoeconomica.
Tabloul electric va fi de tip metalic, prevazut cu dispozitive auxiliare:
- de inchidere a usilor (zavoare cu cheie triunghiulara).
- de manipulare si transport (inele de ridicare - dimensionate corespunzator greutatii dulapurilor
electrice de joasa tensiune).
Aparatele, reperele si subansamblele aprovizionate de la terti trebuie sa corespunda prevederilor
documentatiei tehnico-economice, atestarea calitatii acestora facandu-se pe baza certificatelor de
calitate emise de firmele fabricante.
Montajul aparatelor, reperelor si subansamblurilor electrice, dispunerea sirurilor de conectori si
realizarea cablajului trebuie sa respecte documentatia tehnico-economica asigurand un nivel optim
de utilizare a dulapurilor electrice de joasa tensiune (d.p.d.v. al montajului la locul de exploatare,
conectarii exterioare, intretinerii).
7.4 Condiii de ncercare a tablourilor electrice
Toate tablourile electrice executate conform prezentului caiet de sarcini sunt, in mod obligatoriu,
testate prin incercari individuale .
Incercarile individuale , conform SR EN 60439.1 cuprind :
- verificarea tabloului, inclusiv al cablajului, eventual incercarea functionarii electrice
- incercarea dielectrica
- verificarea masurilor de protectie si a continuitatii circuitului de protectie.
Efectuarea incercarilor individuale are ca scop depistarea eventualelor defecte de materiale si
individuale de fabricatie. Aceste incercari se executa pe fiecare tablou electric de joasa tensiune inainte
de livrare.
Constructorul va controla tablourile electrice de joasa tensiune si dupa operatiunile de transport si
instalare, in vederea inlaturarii eventualelor deteriorari.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 131

CAIET DE SARCINI INSTALATII DE AUTOMATIZARE STATIE DE EPURARE

8.1 Generaliti
Prezentul caiet de sarcini se refera la modul de executie si de asigurare a calitatii pentru instalatia de
automatizare.
8.2 Condiii tehnice generale pentru execuie
Pregatirea executarii instalatiei AMC se va face de catre Constructor si Beneficiar, conform
reglementarilor in vigoare.
Inaintea lansarii in executie a instalatiei AMC, Constructorul va verifica proiectul din punct de
vedere al :
- caracteristicilor si codurilor aparatelor;
- tipurilor, sectiunilor si cantitatilor de cabluri;
- gabaritelor confectiilor metalice;
- cotelor de amplasare si al traseelor in interior si exterior;
- conditiilor de mediu ambiant in locurile de montaj.
Confectiile metalice se protejeaza anticoroziv prin vopsire cu email epoxidic.
Orice modificare de schema, de material sau aparate se va efectua doar cu avizul proiectantului.
8.3 Condiii pentru mbuntirea calitii lucrrilor de montaj
La montaj, Constructorul nu va admite :
- tablouri cu abateri de la proiect, fara avizul proiectantului;
- modificari fata de proiect, fara acordul proiectantului;
- greseli flagrante de proiectare sau de executie, care pun in pericol parti mari din instalatia
tehnologica sau viata oamenilor; concilierea acestora se va face cu acordul proiectantului.
8.4 Condiii particulare pentru execuie
La aparatele de masura, valorile limite admise de lunga durata vor fi marcate pe scala.
Capetele conductoarelor de conexiune se marcheaza cu numele destinatiei.
In acelasi panou, conexiunile de diferite tensiuni vor avea obligatoriu culori diferite.
De preferinta, se vor folosi urmatoarele culori pentru conductoarele de conexiune:
- bleu pentru circuitul de comanda c.c.
- verde galben- pentru legarea la pamant sau neutru de protectie
- alb pentru neutru de lucru
- rosu pentru circuit de comanda c.a.
- negru pentru alimentare c.c.
- galben pentru alimentare c.a.
- maron pentru circuit de masura
- verde pentru circuit de semnalizare
Pentru executia pupitrului de comanda PC vor fi indeplinite sarcinile impuse prin cap. Prefabricate
electrice de joasa tensiune (P.E.J.T.).
8.5 Protecia muncii
Punerea in functiune a instalatiei de automatizare se va face numai de catre personal instruit special
in acest scop, pe baza dispozitiei tehnologului instalatiei, dupa ce, in prealabil, au fost executate
toate verificarile si probele de functionare.
La punerea in functiune si in timpul exploatarii vor fi asigurate conditiile normale de lucru
specificate in instructiunile de exploatare si de punere in functiune.
Orice interventie la partea electrica a instalatiei se va realiza numai cu avizul sefului de instalatie de
catre personal calificat si numai dupa intreruperea circuitului respectiv de la retea.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 132

Se vor conecta in mod obligatoriu la instalatia de legare la pamant partile metalice ale instalatiei si
ale echipamentului electric care in mod normal nu sunt sub tensiune.
Nu este permisa conectarea in serie la priza de pamant sau la conductoarele principale de legare la
pamant a mai multor elemente care necesita legarea la pamant.
Toate echipamentele si aparatele electrice si de automatizare vor fi verificate inainte de darea in
funtiune conform regulamentelor in vigoare.
Instalatia se va executa cu respectarea urmatoarelor norme :
- STAS 6119 si 6616 referitoare la instalatiile de legare la pamant si respectiv nul de
protectie
- STAS 2612/1987 ;12604/4,5/1990 ; 12.277/1988
- STAS 297/2 referitor la indicatoare de securitate;
Norme de protectie a muncii pentru lucrul in instalatii electrice.
8.6 Punerea n funciune i asisten tehnic de specialitate
Inaintea punerii in functiune se verifica :
- procesele verbale de incheiere a lucrarilor;
- corespondenta dintre specificatia tehnica si tipul aparaturii AMC montate;
- integritatea si corectitudinea circuitelor electrice;
- buna legare la potentialul de protectie.
Inaintea punerii in functiune, se vor simula situatiile functionale care pot aparea in camp.
8.7

Prefabricate electrice de joas tensiune

8.7.1 Generalitati
In cele ce urmeaza se stabilesc condiile tehnice generale ale P.E.J.T. uzinate si incercarile ce trebuie
efectuate pentru atestarea acestorea.
Domeniul de aplicare se aplica tuturor P.E.J.T. cu functii de distributie, actionare, automatizare,
reglare, protectie, semnalizare, masura,etc.
Conditii de mediu, functionare si transport
Altitudinea maxima : 2.000m
Zona climatica si categoria de exploatare sunt cele prevazute in documentatia tehnico-economica,
daca aceste date lipsesc, in contractul economic se inscrie o clauza care sa prevada zona climatica
N, conform STAS 6535/1983 si categoria de exploatare 3 conform STAS 6692/1983.
Vibratii cu acceleratia 1g si frecventa 10...55Hz
Socuri (apar de obieci numai in timpul transportului si manipularilor cu acceleratia 3g si frecventa
80 scurtaturi/minut).
Atmosfera lipsita de substante poluante sub forma de pulberi sau aerosoli, fara radiatii si fara
substante explozive sau active chimic.
8.7.2 Parametri electrici
- Tensiuni nominale Un 1000V , c.a. si c.c.
- Tensiunea de serviciu : Un 90% ...110% Un
- Frecventa nominala Fn 50 (60) Hz
8.7.3 Grade de protectie
Gradele normale de protectie ale P.E.J.T. trebuie alese in conformitate cu STAS 5325/1979 si
CEI/IEC 529/1989.
Gradul de protectie al P.E.J.T. este determinat de gradul de protectie al carcasei, combinat cu
gradele de protectie ale aparatelor si dispozitivelor monate separat.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 133

Daca documentatia tehnico-economica nu indica gradul de protectie, se considera ca aceasta este


IPxx conform CEI/IMJ 529/1989,punctul 4.1(nu se cere specificarea acestor cifre caracteristice).
8.7.4 Documentatii de referinta
- CEI439/1-1992 - Ansambles dappareillage a base tension
- STAS 8138/1983 Echipament electric pentru masini industriale.Conditii tehnice
generale.
- STAS B9321/1972 rev.4/1979 Prefabricate electrice de joasa tensiune
- STAS 12604/5/1990 Protectia impotriva electrocutarilor Instalatii electrice fixe.
Prescriptii de proiectare, executie si verificare
17-1991, Ed 1994 Normativ pentru proiectare si executare a instalatiiloe electrice cu tensiuni pana
la 1000V c.a. si 1500V c.c.
CEI/IEC 529/1289 Degres de protection procures par les enveloppes (Code IP)
STAS 6692/1983 Protectia climatica .Tipuri de protectie climatica.
STAS 5325/1979 , rev 9/1982 Grade normale de protectie asigurate prin carcase.Clasificare si
metode de verificare.
STAS 6535/1983 Protectia climatica . Impartirea climatica a pamantului in scopuri tehnice
STAS 9638/1974 Marcarea conductelor izolate pentru identificarea circuitelor instalatiilor
electrice.
STAS 3661/1988 Lacuri si vopsele. Determinarea aderentei peliculei la suport.
STAS 6854/1990 Acoperiri metalice. Determinarea grosimii stratului prin metoda cu picaturi.
NT 10-2 Automatica Masuri de protectie impotriva stingerii indirecte care folosesc conductori de
protectie.
8.7.5 Conditii tehnice
Executia P.E.J.T.
- Formele si gabaritele, amenajarile interioare, acoperirile de protectie(prin vopsire si
electrochimice), diversele dispozitive auxiliare (de inchidere, manipulare, transport, etc)
precum si gradele de protectie (IP) aferente P.E.J.T trebuie sa corespunda documentatiei
tehnico-economice.
- Aparatele, piesele si subansamblele aprovizionate de la terti trebuie sa corespunda
prevederilor documentatiilor tehnice, atestarea calitatii acestora facandu-se pe baza
etichetelor ACCEPTAT de CTC de receptie sau a duplicatelor acestora emise de magazii.
- Montajul aparatelor, pieselor si subansamblelor electrice, dispunerea sirurilor de cleme si
realizarea cablajului trebuie sa respecte documentatia tehnica asigurand un nivel optim de
utilizare al P.E.J.T.(din punct de vedere montaj) la locul de exploatare, conectare exterioara,
PIF, mentenanta,etc).
- Distantele de izolatie in aer si distantele de conturnare fata de masa trebuie sa nu fie
inferioare valorilor minime prevazute in STAS R9321/1973, pentru Un 500V si conditii de
mediu de exploatare N3, distantele de izolare in aer trebie sa fie minim 6mm , iar distantele
de conturnare minim de 10m.
- Modul de realizare al masurilor de protectie impotriva electrocutarilor (atingeri accidentale
directe sau indirecte) trebuie sa corespunda documentatiei tehnice si prevederilor
normativelor specifice.
- Caile de curent
- Barele conducatoare de curent, neizolate sunt din aluminiu sau cupru electrotehnic,
neacoperite prin vopsire sau electrochimic, marcate la locuri vizibile astfel :
- faza L1 sau (+) c.c. : rosu ;
- faza L2
: galben;
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 134

- faza L3 sau (-) c.c. : albastru;


- nul de lucru N
: alb;
- nul de protectie PE sau PEN : verde-galben cu benzi alternative transversale
avand latimea de 20mm.
8.7.6 Conexiuni electrice
Se realizeaza cu conductoare din cupru izolat in PVC , cu sectiunile si culorile in concordanta cu
consumatorii indicati (natura, putere, regim de lucru , cerinte de fiabilitate,etc) avand urmatoarele
culori recomandate :
- circuite principale c.a. sau c.c. negru;
- circuitele secundare c.a.
rosu
- circuite secundare c.c.
albastru
- nul de lucru N
alb (sau bleu)
- nul de protectie PE sau PEN verde-galben
NOTA: Se recomanda ca circuitele secundare ( in special cele de c.c.) din cadrul aceleiasi P.E.J.T.
sa aiba culori diferentiate pe tensiuni si / sau functiuni altele decat cele folosite pentru celelalte
circuite, ca de exemplu: maro, gri, mov, etc.
Pentru conectare, capetele conductoarelor se vor prelucra in functie de tipul bornei si/sau indicatiile
fabricantilor de aparate, capetele deziozlate conectandu-se direct , sau prevazute cu elemente
auxiliare de conectare(papuci si mansoane) montate prin sertizare.
Este interzisa cositorirea capetelor conductelor ce urmeaza a fi conectate la borne care realizeaza
fixarea prin strangere mecanica.
Conductoarele se vor inscriptiona la capete cu simbolul aparatului si bornei la care se conecteaza
capatul respectiv conform pct. 2.4.1.1 din STAS 9638/1974.
Se admit conductoare neiscriptionate numai in interiorul subansamblelor cu functii relativ
independente (sertare, module, dispozitive prefabricate,etc).
8.7.7 Etichetari si inscriptionari
Cele mai multe P.E.J.T din proiectele elaborate sunt prevazute cu etichete care definesc unitatea (
tablou,dulap,pupitru,cutie,etc) si functiunile unor aparate ( de regula cele montate aparent si avand
functiuni de masura, reglare, protectie, comanda, etc) .Aceste etichete pot fi confectionate din
materiale plastice (PVC, plexiglas, etc) sau metalice (aluminiu,alama,etc), inscriptionarile
realizandu-se prin diverse procedee ca de exemplu : pantografiere, metalografiere, eloxare,etc. Daca
in documentatia de executie lipsesc partial sau total- detalii privind executia si montarea acestor
etichete , intreprinderea (prin tehnologul de produs) este abilitata sa decida in consecinta :daca si ce
etichete sunt necesare , cum si unde se monteaza.
Pe elementele de monatj ( placi,traverse,usi,etc) in interorul P.E.J.T. langa fiecare aparat se
inscriptioneaza vizibil si durabil simbolul respectiv in conformitate cu schemele electrice.
Pe carcasele aparatelor ce se demonteaza in vederea transportului se inscriptioneaza simbolul
aparatului , respectiv simbolul P.E.J.T. care il inglobeaza.
P.E.J.T asamblate din mai multe unitati (dulapuri, panouri, pupitre, etc) se tronsoneaza in vederea
transportului asa cum prevede documentatia tehnica : daca aceste prevederi lipsesc, intreprinderea
(prin tehnologul de produs care eventual consulta si atelierul executant) decide modul de
tronsonare, asfel incat desfacerea si refacerea ansamblului(in special caile de curent), ambalarea si
transportul sa poata fi realizate in conditii optime.
Rezistenta de izolatie masurata intre caile de curent (principale si secundare) si masa, precum si
intre caile de curent principale(circuite de forta) trebuie sa nu fie mai mica de 1MOhm.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 135

Calitatea dielectrica a unui P.E.J.T. este considerata acceptabila daca rezista la o incercare de
rigiditate aplicata intre partile active si masa la o tensiune conform tabel 2.
P.E.J.T trebuie sa asigure corecta functionare a instalatiei electrice care il inglobeaza in
conformitate cu schemele electrice continute in documentatia de executie.
8.7.8 Conditii de incercare
Incercarile destinate sa verifice caracteristicile unui P.E.J.T sunt :
- incercari de tip;
- incercari individuale;
Incercarile de tip au scop sa verifice ca toate P.E.J.T. de un anumit tip sau model prezinta
caracteristici constructive si functionale care respecta normativcvul tehnic specific.
Urmand linia scopului propus, prezentul P.T. nu va trata incercarile de tip: in toate cazurile in care
se impune efectuarea acestor incercari, existenta normativului tehnic specific este obligatorie.
Incercari individuale
Efectuarea incercarilor individuale are ca scop depistarea eventualelor defecte de materiale si de
fabricatie. Aceste incercari se executa pe fiecare exemplar de P.E.J.T. dupa asamblare si echipare
inainte de livrare.
Executarea incercarilor individuale nu absolva societatea care executa instalarea de a controla
P.E.J.T. dupa transport in vederea inlaturarii eventualelor deteriorari aparute in timpul acestuia si
apoi efectuarea tuturor verificarilor si reglajelor indicate de fabricant.
Metode de incercare
Verificarea conditiilor tehnice se face vizual din punct de vedere aspectual (calitatea executiei,
aspectul acoperirilor, executia ambalajelor, prelucrarea barelor,etc) cat si al confruntarii P.E.J.T
executat cu documentele tehnico-conomice : contract, proiect de executie, documentatie de
semifabricatie, cataloage,etc.
Masurile impuse de aceste verificari (gabarite, rezistentele circuitelor de protectie, continuitatea
cablajului, cote diverse legate de montajul aparatelor, distantele de izolatie si de conturnare, etc) se
realizeaza cu aparate de masura uzuale cum ar fi: subler,lampa de control, punte pentru rezistente,
etc. Nu sunt necesare aparate si dispozitive speciale.
Verificarea condititei tehnice speciale se face cu MOhmetrul , masurandu-se rezistentele de izolatie
intre caile de curent si masa, iar la circuitele principale (de forta) si intre fazele acestora. Rezultatele
se considera satisfacatoare daca toate valorile masurate sunt mai mari de 1MOhm.
Pentru anumiti parametri verificarea conditiei tehnice se face prin aplicarea intre caile de curent si
masa a unei tensiuni alternative a carei valoare specifica este data in tabelul nr.2. Tensiunea trebuie
sa aiba in mod practic o forma sinusoidala cu frecventa cuprinsa intre 45 65Hz si se aplica prin
cresterea progresiva timp de cateva secunde pana la valoarea prescrisa, mentinandu-se timp de 1
minut.
Pentru incercare, toate aparatele electrice ale P.E.J.T vor fi racordate cu exceptia acelora care sunt
prevazute a fi supuse unei tensiuni inferioare de incercare si a altor aparate care s-ar putea gasi
parcurse de curent la aplicarea tensiunii (de exemplu diferite infasurari, aparate de masura,
termocuple,aceste aparate vor fi deconectate).
Incercarea se considera satisfacatoare daca nu se produc conturnari sau strapungeri iar
caracteristicile materialelor izolante nu au suferit modificari sensibile.
Tensiunea
nominala
de izolatie
[c.a.] , V

0 60

61 125

126 350

251 500

501 750

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

751 1000

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Tensiune de
incercare in c.a.
1000
1500
2000
[val.eficace],V
NOTA : Pentru c.c. aceste valori se majoreaza cu 20%.

2500

pag.: 136

3000

3500

O alta modalitate de verificare pentru anumiti parametri este aceea prin efectuarea unei simulari de
functionare pe baza schemelor electrice alimentand P.E.J.T. cu tensiunea nominala ; in prealabil se
executa o serie de conexiuni provizorii care sa suplineasca legaturile exterioare, aparatura locala,
consumatorii etc. Daca se constata existenta unor circuite ce functioneaza anormal, se trece (partial
sau total) la reverificarea conexiunuilor cu lampa de control si refacerea circuitelor
necorespunzatoare. Rezultatul se considera satisfacator daca toate circuitele P.E.J.T functioneza
corect conform schemelor electrice.
8.7.9 Marcare,ambalare,transport,depozitare
Marcarea
- Fiecare P.E.J.T contine o eticheta pe care sunt marcate rezistent cel putin urmatoarele date
emblema intreprinderii executante;
- seria si anul fabricatiei;
- tensiunea nominala (x);
- curent nominal (x);
- denumire sau simbol (daca exista in proiect).
NOTA : Tensiunea si curentul nominal (notate cu x) sunt obligatorii numai pentru P.E.J.T de
distributie.
Ambalarea
In vederea transportului fiecare P.E.J.T. se ambaleaza in husa PVC. Aparatele sensibile (in
majoritate cele de panou) se demonteaza din P.E.J.T. , se ambaleaza in ambalajul original si se
transporta separat.
Transport
Transportul se realizeaza cu mijloace auto sau CFR de catre Beneficiar sau fabricant. Inainte de
transport se verifica ambalajul si se iau toate masurile ca unitatile P.E.J.T. sa fie asezate in pozitii
convenabile si asigurate impotriva socurilor si vibratiilor.
Depozitare
Depozitarea se realizeaza intotdeauna prin grija Beneficiarului in incaperi inchise, ferite de
intemperii si radiatii directe, cu atmosfera neutra, lipsita de umezeala excesiva, gaze si aerosoli
corozivi, cu temperaturi cuprinse intre +10 C +30 C.
8.7.10 Garantii
Termenul de garantie este cel prevazut in contractul economic.
In lipsa unor intelegeri contractuale (piese de rezeva pentru montaj) ,PIF, perioada de garantie
si/sau postgarantie NU SE LIVREAZA.
8.7.11 Documente insotitoare la livrare
La livrare P.E.J.T sunt insotite de :
- certificat de calitate;
- inventar de livrare (inclusiv pentru aparatele demontate);
- buletin de incercari;
- proces verbal de receptie sau autoreceptie dupa caz.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

9
9.1

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 137

BREVIARE DE CALCULE
Breviar de calcule hidraulice

9.1.1 Generaliti
Datele de baz sunt cele din Studiul de Fezabilitate, cele furnizate de ctre Primria comunei
Plataresti si date din surse publice.
9.1.2 Necesarul de apa si Debite de calcul
La dimensionarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare pentru localitati rurale sunt in
vigoare urmatoarele principale standarde si normative, aparute in ani diferiti:
P66-2001 - Normativ pentru proiectarea i executarea lucrrilor de alimentare cu ap i
canalizare a localitilor din mediul rural
GP 106-04 - Reglementare tehnic "Ghid de proiectare, execuie i exploatare a lucrrilor de
alimentare cu ap i canalizare n mediul rural"
SR 1343/1-2006 - Alimentri cu ap. Determinarea cantitilor de ap potabil pentru
localiti urbane i rurale.
SR 1846/1-2006 - Canalizri exterioare. Prescripii de proiectare. Partea 1: Determinarea
debitelor de ape uzate de canalizare
SR 1846/2-2007 - Canalizri exterioare. Prescripii de proiectare. Partea 2: Determinarea
debitelor de ape meteorice
STAS 4165-88 - Alimentri cu ap. Rezervoare de beton armat si beton precomprimat.
Prescriptii generale.
GE 052-04 - Reglementare tehnica Ghid pentru executia si exploatarea rezervoarelor
metalice pentru nmagazinarea apei potabile
Pentru dimensionarea unui sistem de alimentare cu apa si canalizare in mediu rural este necesar
aplicarea prevederilor standardelor si normativelor n vigoare, inclusiv cele conexe, care implic
urmtoarele modificri fata de prevederile P66-2001 si GP 106-04:
SR 1343/1-2006 modific modul de calcul al necesarului de apa, fata de P66-2001, in sensul
c introduce detaliat consumuri, norme de consum si coeficienti, prevederi cu aplicabilitate
atat pentru mediul urban cat si pentru mediul rural. Functie de caracteristicile fiecarei
localitati din mediul rural, consumurile prevzute in P66-2001 si GP 106-04 sunt completate
cu consumurile, normele de consum si coeficienti din SR 1343/1-2006.
SR 1343/1-2006 modific modul de calcul al rezervoarelor, fata de P66-2001 si STAS 416588, in sensul c introduce obligativitatea celor 3 volume de stocare: volum de compensare,
volum de avarie si volum de incendiu. GP 106-04 are prevzute aceste volume, dar fara
caracter de obligativitate.
SR 1343/1-2006 modific modul de calcul al debitelor de dimensionare pentru obiectele
dup rezervor, fata de P66-2001, in sensul c introduce obligativitatea considerarii debitelor
pentru hidrantii interiori. GP 106-04 are prevzute aceste debite de dimensionare, cu
observatia ca este gresit prevederea lui Ks si nu este prevzut Kp la debitul hidrantilori
interiori.
GP 106-04 are prevzut debitul de verificare al retelei de distributie pentru localitati rurale.
Pentru dimensionarea unui sistem de canalizare in mediul rural este necesar aplicarea prevederilor
standardelor si normativelor n vigoare, respectiv:
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 138

NTPA-011 - Norma tehnica din 28/02/2002 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 187
din 20/03/2002 privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti,
NTPA-002/2002- Normativul din 28 februarie 2002 (Normativul din 2002) privind
conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in
statiile de epurare,
NTPA-001/2002 - Normativ din 28 februarie 2002 privind stabilirea limitelor de incarcare
cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali,
HG nr. 352/2005 privind modificarea i completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor
norme privind condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor uzate - M.Of. nr.
398/11.05.2005
NP-089-03 - Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor
uzate oreneti Partea a III-a : Staii de epurare de capacitate mic (5<Q50 l/s) i foarte
mic (Q5 l/s)
NP 032-99 Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor
uzate oreneti Partea I : Treapta mecanic
NP 088-03- Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor
uzate oreneti Partea a II-a : Treapta biologic
NP 107-04 - Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor uzate
oreneti - Partea a IV-a: treapta de epurare avansat a apelor uzate.
9.1.3 Necesarul i cerin de ap
Conform SR1343/1-2006, necesarul de ap reprezint suma cantitilor de ap livrate loco
branament tuturor beneficiarilor/utilizatorilor.
Cerina de ap este cantitatea de ap care trebuie prelevat dintr-o surs pentru satisfacerea
necesarului (nevoilor) raional de ap ale unui beneficiar/utilizator.
C = Kp*Ks * (Ng + Np +Nag.ec- + NRi)
n care:
C este cerina de ap;
Ng este necesarul de ap pentru consumul gospodresc;
Np este necesarul de ap pentru consumul public;
Nag.ec. este necesarul de ap pentru ageni economici;
NRi este necesarul de ap pentru refacerea rezervei de incendiu;
Kp este coeficientul care reprezint suplimentarea cantitilor de ap pentru acoperirea pierderilor de
ap n obiectele sistemului de alimentare cu ap pn la branamentele utilizatorilor;
Ks este coeficientul de servitute pentru acoperirea necesitilor proprii ale sistemului de alimentare
cu ap :n uzina de ap, splare rezervoare, splare reea distribuie, .a.
Calculele de dimensionare a sistemului de alimentare cu apa s-au efectuat conform prevederilor
tehnice in vigoare in martie 2013.
S-au avut in vedere cerintele din GP 106-04, P662001, SR 1343/1-2006 precum si celelalte
stndarde si normative n vigoare privind calculul necesarului de ap.
Conform P66-2001 cantitile de ap necesare cuprind urmtoarele categorii de consumuri de ap
pentru:
a) Nevoi gospodreti;
b) Animale din gospodrii;
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

c)
d)
e)
f)

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 139

Unitile economice si social-culturale existente;


Combaterea incendiului;
Nevoile proprii sistemului de alimentare cu ap;
Acoperirea pierderilor tehnic admisibile din sistem.

Conform GP 106-04, pentru localiti rurale este bine de luat n considerare:


- debitul de ap necesar consumului gospodresc al locuitorilor;
- debitul de ap necesar animalelor din gospodrie;
- debitul de ap pentru dotrile publice: coal, primrie, dispensar;
- debitul de ap pentru consumuri de producie: brutrii, etc.;
- debitul de ap pentru mici uniti de tip industrial (ateliere de maini agricole, uniti de prelucrat
fructe, etc.).
n anexa IV.1 din GP 106-04 sunt date unele prevederi normative privind consumul specific pentru
nevoi casnice i pentru creterea animalelor, precum i unele rezultate din investigaii directe.
n mod obinuit se poate adopta o valoare de 100 ... 150 l/omzi ca un necesar ce acoper consumul
gospodresc (om i animale).
n localitile n care se prevd numai cimele pe strad, valoarea necesarului specific de ap poate
fi de 40-50 l/om, zi, numai pentru consum personal.
n ceea ce privete valorile debitului pentru combaterea incendiului, acestea sunt adoptate dup
datele coninute n anexa IV.2. din GP 106-04.
9.1.3.1 Necesarul de ap pentru nevoile gospodreti
Conform Anexei IV.1 din GP 106-04:
Concluzii:
a) Este relativ greu de ales o valoare pentru consumul specific de ap. Se poate aprecia c funcie de
zona i resursa de ap, o valoare de 80-150 l/omzi este raional.
b) n Europa, alimentarea cu ap la sate fost ncheiat. Sunt ri bogate unde costul apei nu este o
problem pentru populaie. Totodat localitile sunt mult mai "adunate" i costul investiiei i de
exploatare este mai mic. Consumul specific de ap, valori recomandate, chiar pentru perspectiva,
este de 80-150 l/omzi.
9.1.3.2 Necesarul de ap pentru animalele din gospodrii
Avand ca referin STAS 1343-3, necesarul de ap pentru animalele din gospodrii se stabilete,
conform P66-2001, numai pentru:
Categorie animale
Norma
de
Kzi
Kor
consum zilnic
l/cap*zi
vaci
60
1.25
2 .2,5
cai
50
1.30
2 .2,5
porci
30
1.20
2 .2,5
Qo med anim = Ncapete x q a specific /24x1000 (m3/h)
Qc anim = Kzi x Qorar med anim x Ko anim (m3/h)
Kzi se stabileste conform P66-2001 iar Kor conform STAS 1343-3.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 140

9.1.3.3 Necesarul de ap pentru unitile economice existente


Necesarul de ap pentru societile comerciale existente din mediul rural, care urmeaz a fi
alimentate cu ap dintr-un sistem comun cu localitatea respectiv, asigur nevoile igienico-sanilare
ale personalului i consumul de ap pentru nevoi tehnologice ce necesit ap potabil, cnd aceasta
nu poate fi asigurat din surse proprii,:
Qc = Qnevoi igienico-sanitare + Qtehnologic (m3/h)
Debitele de apa potabila utilizata se stabilesc pe baza consumurilor existente declarate de
consumatori si acceptate ca fezabile de catre proiectant.
9.1.3.4 Necesarul de ap pentru unitile socialculturale
Conform SR 1434/1-2006, Necesarul de ap pentru consumatori publici din localiti sau zone ale
acestora se calculeaz analitic prin nsumarea cantitilor de ap necesare fiecrui utilizator.
9.1.3.5 Necesarul de ap pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare
Necesarul de ap pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare, n conformitate cu P66-2001,
este dat de :
a) Necesarul de ap pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu ap se consider 3%
(pentru surse de ap subterane) Ks= 1,015 - 1,03
b) Necesarul de ap pentru acoperirea pierderilor tehnic admisibile din sistemul de alimentare cu
ap se consider maxim 7%. Kp=1,07
Conform SR 1434/1-2006:
c) Necesarul de ap pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu ap se consider 3%
(pentru surse de ap subterane) Ks= 1,015 - 1,03
d) Necesarul de ap pentru acoperirea pierderilor tehnic admisibile din sistemul de alimentare cu
ap se consider maxim 7%. Kp=1,07
e) Kp este coeficientul care reprezint suplimentarea cantitilor de ap pentru acoperirea
pierderilor de ap n obiectele sistemului de alimentare cu ap pn la branamentele
utilizatorilor;
4.4.1 Pierderile de ap tehnic admisibile n reeaua de distribuie trebuie tratate ca un necesar de
ap.
La reelele de distribuie noi (sub 5 ani) se apreciaz c pierderile nu vor fi mai mari de 15% din
volumul de ap distribuit (Kp = 1,15); acestea pot apare din execuie necorespunztoare, variaii
zilnice de presiune, materiale cu defeciuni.
La reelele de distribuie existente, la care se efectueaz retehnologizri i/sau extinderi, pierderile
pot fi pn la 35% (Kp = 1,35). Procente mai mari de 35% ale pierderilor de ap sunt considerate
anormale i impun adoptarea unor msuri corespunztoare.
f) Ks este coeficientul de servitute pentru acoperirea necesitilor proprii ale sistemului de
alimentare cu ap :n uzina de ap, splare rezervoare, splare reea distribuie, .a.
Se calculeaz analitic pe baza urmtoarelor elemente:
a) tehnologia i componentele staiei de tratare; pierderile tehnologice admisibile n staia de tratare
nu trebuie s depeasc 6% din cantitatea de ap produs. In situaiile n care se asigur
recircularea supernatantului din apele de la curarea decantoarelor i splarea filtrelor, pierderile
tehnologice pot fi reduse pn la 3%; pentru apa subteran sporul trebuie prevzut de la caz la caz;
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 141

b) necesarul de ap pentru curirea periodic a reelei de distribuie se stabilete pe baza unui plan
operativ de curire a tronsoanelor reelei; aceasta depinde de materialul conductelor, calitatea apei
i afinitatea materialelor de a forma biofilm; cantitile de ap utilizate nu depesc 12 din
volumul de ap distribuit;
c) necesar de ap pentru splarea i curirea rezervoarelor sistemului; odat, de dou ori pe an,
fiecare cuv din rezervoarele sistemului va fi golit, splat i dezinfectat; cantitile de ap
necesare pentru splarea rezervoarelor nu depesc 0,40,5% din volumele de ap consumate
anual.
Ca urmare, valorile considerate sunt :
Coeficient pierdere Kp
Coef.consum propriu statie Ks

1.15
1.03

9.1.3.6 Debite de dimensionare si debite specifice


Debitele caracteristice pentru sistemul de alimentare cu ap s-au considerat conform SR 1343 1/
2006.
a) Debitul zilnic mediu Qzi med:
m
1 n
Qzi,med =
N (i) q s (i)
1000 k 1
i 1

b) Debitul zilnic maxim Qzi max:


m
1 n
Qzi,max =
N (i) q s (i) k zi (i)
1000 k 1
i 1

c) Debitul orar maxim Qorar max:


m
1 1 n
Qor,max =
N (i) q s (i) k zi (i) k or (i)
1000 24 k 1
i 1

[m3/zi]

[m3/zi]

[m3/h]

Debitele de dimensionare ale obiectelor sistemului de alimentare cu ap s-au considerat conform


P66-2001, GP 106-04 i SR 1343/1-2006:
Conform SR 1343/1-2006, pentru toate obiectele sistemului amplasate ntre captare i rezervor
(inclusiv) debitul de dimensionare va fi :
QIC= KpKsQs zi max + KpKsQri
-

Kp este coeficient de majorare a necesarului de ap pentru a ine seama de pierderile tehnic


n obiectele sistemului de alimentare cu ap;
Ks este coeficient de servitute pentru acoperirea necesitilor proprii ale sistemului de
alimentare cu ap: n uzina de ap, splare rezervoare, splare reea distribuie etc;
Qzi max este suma cantitilor de ap maxim zilnice, n m3/zi, pentru acoperirea integral a
necesarului de ap;
QRI debitul de refacere a rezervei intangibile de incendiu.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 142

V RI
unde Qri = TRI (m3 /h ) - debitul de refacere a rezervei de incendiu
V ri = conform P66-2001
T ri = 24 ore conform Tabel 5 din SR 1343/1-2006
-

Conform SR 1343/1-2006 si GP 106-04, debitul de dimensionare pentru elementele schemei de


alimentare cu ap aval de rezervor :
QIIC= KpQor max + KpnjQii

unde:
QIIC este debit de calcul pentru elementele schemei sistemului de alimentare cu ap aval de
rezervoare;
njQii este numrul de jeturi i debitele hidranilor interiori (Qii) pentru incendiile simultane care
se combat din exterior (n);
Reeaua de distribuie va fi dimensionat astfel ca la toi hidranii in stare de lucru, in ipoteza de
stingere a focului luat in calcul, s se asigure cel puin 7 metri presiune (0,7 bar). Cand reeaua este
alimentat gravitaional se pot accepta i valori mai mari sau chiar reea de inalt presiune.
Presiunea din reea nu va crea neajunsuri populaiei.
- pierderea de ap din reea, la prob, va respecta condiiile SR EN 850 (max. 1%);
- presiunea in conduct va fi cel puin egal cu presiunea la branament; in caz contrar vor fi
prevzute staii de pompare cu hidrofor, sau pompe cu turaie variabil;
- presiunea la branament va fi de min. 3-4 m la cimele, 7 m la hidranii in funciune, 8 m pentru
cldiri cu parter, 12 m pentru cldiri cu un nivel, 16 m pentru cldiri cu 2 etaje;
- conductele vor fi probate la presiune (de regul 1,5 presiunea de regim) i la vacuum - 0,8 bari;
- hidranii de incendiu vor fi amplasai la 100 m in spaiile continuu construite i la max. 500 m in
celelalte zone; nu vor fi amplasai pe conducte moarte (fr circulaie de ap); dup hidrant exist
cel puin o cimea/branament;
Debitul pentru combaterea incendiului cu ajutorul hidranilor interiori Qii (numrul jeturilor i
tipurile de construcii care sunt echipate cu hidrani interiori) precum i debitul pentru instalaiile
speciale (Qis) se adopt conform NP 086-05
Conform Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de stingere a
incendiilor - NP 086-05
Cazurile cele mai defavorabile:
V cldire = cu un volum sub 50.000m3- conf. ANEXA 3
Nj = 2 buc.
qhi = 2,5 l/s - conf. ANEXA 5
Qhi = 2x2,5 =5,0 l/s
Ti =10 min
funcionarea hidranilor de incendiu interiori timp de 10 min, iar a celor exteriori n urmtoarele 3h.
Debitul pentru combaterea incendiului cu ajutorul hidranilor exteriori
Pentru localitati sub 5000 locuitori, conform SR 1343-1/2006 Tabel 4 i cldiri cu 1..4
niveluri rezult n=1 incendii simultane, cu un debit de interventie, de 5 l/s
Conform SR 1343-1/2006, durata teoretic de funcionare a hidranilor exteriori este Te = 3 h.
Conform GP 106-04, debitul de verificare pentru elementele schemei de alimentare cu ap aval de
rezervor :
Debitul de verificare :
QIIV = Kp x Qorar max + 3,6 x n x Kp x Qie (m3/h).
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 143

Se face amplasarea hidrantilor de incendiu exterior conform conditiilor din P66/2001 si se verifica
presiunile cosiderand ipoteza functionarii hidrantilor situati in pozitiile cele mai dezavantajoase.
Pentru staia de pompare in retea, conform P66/2001 si SR 1343/1-2006:
- n localiti cu N 500 locuitori Qp = KpQor max + KpnjQii
( l/s )
- n localiti cu N 5000 locuitori Qp = KpQor max + KpnjQii +Kp x Qie ( l/s )
In P66-2001 era prevzut :
- n localiti cu N 10000 locuitori Qp1 = KpQor max + KpnjQii Qp2 = Kp x 10 ( l/s )
- Se prevede o pomp separata cu Q = 10 l/s (pentru asigurarea debitului de incendiu de 2x5 l/s)
In GP 106-04 era prevzut :
Cand reeaua este alimentat prin pompare, staiile de pompare pentru alimentarea reelei, deci i a
hidranilor, se prevd cu un singur agregat de rezerv; staiile de pompare se dimensioneaz astfel:
- la Q0.max, pentru localitile cu max 500 locuitori;
- la Q0.max plus 5 l/s, pentru localitile cu 501-5000 locuitori;
- la Q0.max plus 10 l/s, pentru localiti cu mai mult de 5000 loc.; pentru asigurarea debitului de
incendiu se prevede o pomp suplimentar, pompa care funcionand in paralel cu pompa obinuit
va asigura i debitul de 10 l/s pentru combaterea focului; se va verifica presiunea in reea;
Aceasta ultima prevedere nu se mai aplica, numarul de incendii exterioare fiind stabilit de SR
1343/1-2006.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

9.1.4

pag.: 144

Date de baza pentru comuna Plataresti, jud. Clrasi.

Datele considerate sunt date furnizate de Primria comunei Plataresti, date din Studiul de Fezabilitate si date din surse publice:
Localitate
Dorobantu
Plataresti
Podu
Pitarului
Cucuieti
Gospodarii
Locuinte
TOTAL
Dorobantu
Plataresti
Podu
Pitarului
Cucuieti

Locuit
1310
1781

Nr
2
1

530
557

1
1

1212
1464
4178

SCOLI
Elevi Person
110
16
137
12
50
73

GRADINITE
Nr Copii Person
2
40
6
1
43
3

17

102

205

Disp Veter
Nr Angaj Pacie
1

1
1

370

36

128

15

17

104

209

110
137
50

16
12

2
1

40
43
25

6
3

0
3

0
17

0
2

0
102

0
205

0
1

4
4

1
1

3
3

0
0

0
0

1
1

2
2

4
4

0
0

25

3
3

Spital/Disp Uman
Nr Angaj Paturi

4
4

50

25
20

Inst. Publice
Nr Person

Soc. Com.
Nr
Angaj
89
89
85
85

Soc.
Agricole
Nr Angaj
2
6
0
0

4
2

8
4

0
0

0
0

180

186

0
2

0
5

89
85

89
85

2
0

6
0

0
0

0
0

4
4

8
8

0
0

0
0

n comuna exista urmatoarele institutii publice :


Gradinite :
5 unitati (estimat 15 angajati si cca. 128 precolari)
Scoli :
5 unitati (estimat 36 angajati si cca. 370 colari, din care 180 invatamant primar)
Dispensar uman :
1 unitate (2 angajati)
Spital :
1 unitate (Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica din localitatea Plataresti, cca. 100 angajati si 200 paturi)
Dispensar veterinar : 1 unitate (2 angajati)
Primarie :
1 unitate (cca. 12 angajati)
Camin cultural :
1 unitate (cca. 1 angajat)
Post politie :
1 unitate (cca. 4 angajati)
n institutiile publice exista un numar de cca. 168 angajati si cca. 498 de colari i precolari.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 145

Ritmul de dezvoltare avut in vedere la dimensionarea obiectelor sistemului de apa pentru etapa a II-a (de perspectiva) este de 1,2% pe an pentru urmatorii 20
ani.
Avand in vedere amplasarea celor patru sate componente ale comunei Plataresti si existenta unui sistem de alimentare cu apa care alimenteaza satele
Dorobantu si Cucuieti, la faza de Studiu de Fezabilitate s-a stabilit pentru investitia curenta sa se execute un sistem de alimentare cu apa nou pentru satele
Plataresti si Podu Pitarului, care sa poata functiona atat independent de sistemul existent cat si mpreuna cu acesta. Captarea si gospodaria de apa noua au
fost amplasate in satul Plataresti. Pentru satele Dorobantu si Cucuieti s-a prevazut extinderea retelei de alimentare cu apa existente.
Pentru realizarea unui sistem de alimentare cu apa pentru toata comuna, este rational sa se considere ca cele doua gospodarii de apa functioneaza impreuna,
fiecare cu capacitatea de care dispune.
Avand in vedere aceasta schema tehnologica prevazuta, calculele de dimensionare a sistemului nou de alimentare cu apa s-au realizat pentru intreaga comuna
si separat s-au estimat consumurile de apa pentru fiecare sat si pentru satele aferente fiecarei Gospodarii de apa:
Sat Dorobantu
Sat Plataresti
Sat Podu Pitarului
Sat Cucuieti
Pentru dimensionarea sistemelor de alimentare cu apa s-au luat in considerare consumatorii aferenti pentru fiecare din aceste sate:
Com
Plataresti

Dorobantu

Plataresti

Podu
Pitarului

Cucuieti

Nevoi publice,
angajati, asimilati
birouri (SR 1343/12006)
Nevoi publice,
asimilati consumator
magazin (SR 1343/12006)

30 ... 60

30

123

19

5 ... 10

10

214

Nevoi publice,
angajati, asimilati
coal fr internat
(SR 1343/1-2006)

20 ... 30

30

51

22

322

Nevoi publice, elevi,


asimilati coal fr
internat (SR 1343/12006)

20 ... 30

20

498

150

180

75

75

22.59

886

172

526

88

88

TOTAL (MEDIE
PONDERATA)

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

3.1

3.2

2
2.1
2.2
2.3

Activitate
economica
locala
Asociatii
agricole,
angajati
Agenti
economici,
angajati

Animale
Bovine
Cabaline
Porcine

pag.: 146

Com
Plataresti

Dorobantu

Plataresti

Podu
Pitarului

Cucuieti

pers.

pers.

186

89

85

capete
capete
capete

Com
Plataresti
396
345
856

Dorobantu
124
108
268

Plataresti
169
147
365

Podu
Pitarului
50
44
109

Cucuieti
53
46
114

Calculele de dimensionare a sistemului de alimentare cu apa sunt prezentate tabelar in capitolele urmatoare.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

9.1.5

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 147

Sistem de alimentare cu apa Comuna Plataresti

POPULATIA Etapa I (loc)


ZONA

Zone n care apa se distribuie prin cimele amplasate pe strzi fr


canalizare (conform SR 1343/1-2006 + P66-2001)
Zone n care apa se distribuie prin cimele amplasate n curi fr
canalizare ( conf. SR 1343/1-2006, 80 l/om*zi P66-2001)
Zone cu gospodrii avnd instalaii interioare de ap rece, cald i
canalizare, cu preparare individual a apei calde (SR 1343/1-2006)
Zone cu apartamente n blocuri cu instalaii de ap rece, cald i
canalizare, cu preparare centralizat a apei calde - Echivalat (SR
1343/1-2006)
TOTAL (MEDIE PONDERATA)
CONSUM Public Etapa I

4178
qgosp
l/om*zi
(SR sau
P66)

Considerat
l/om*zi

Nr de
consumatori
estimati

Total
Necesar
Qzi mediu
[mc/zi]

50

50

20.00%

41.78

50-60
(80)
100-120

80

30.00%

100.27

120

45.00%

225.61

150-180

180

5.00%

37.60

qpublic

Kzi

Total Necesar
Qzi max [mc/zi]

Tabel SR
1343/1-2006
Tabel SR
1343/1-2006

1.50

62.67

1.40

140.38

Tabel SR
1343/1-2006
Tabel SR
1343/1-2006

1.30

293.30

1.20

45.12

97.00

100%

405.27

1.365

Considerat
l/om*zi

Nr de
consumatori
estimati

Total
Necesar
Qzi mediu
[mc/zi]

30

123

3.69

Conf P66

1.25

4.61

Kzi

Total Necesar
Qzi max [mc/zi]

Nevoi publice, angajati, asimilati birouri (SR 1343/1-2006)


Nevoi publice, asimilati consumator magazin (SR 1343/1-2006)

5 ... 10

10

214

2.14

Conf P66

1.25

2.68

Nevoi publice, angajati, asimilati coal fr internat (SR 1343/12006)


Nevoi publice, elevi, asimilati coal fr internat (SR 1343/12006)
TOTAL (MEDIE PONDERATA)

20 ... 30

30

51

1.53

Conf P66

1.25

1.91

20 ... 30

20

498

9.96

Conf P66

1.25

12.45

19.55

886

17.32

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Conf Tabel 1
P66
Conf Tabel 1
P66
Tabel 3 SR
1343/1-2006
Tabel 3 SR
1343/1-2007

541.47

l/om*zi
(SR sau
P66)
30 ... 60

1.25

Korar

21.65

Total Necesar
Qor max [mc/h]

4.75

12.40

3.45

20.18

3.00

36.66

3.00

5.64

3.49
Korar

Conf Tabel 1
P66
Conf Tabel 1
P66
Conf Tabel 1
P66
Conf Tabel 1
P66

74.89
Total Necesar
Qor max [mc/h]

8.00

1.54

8.00

0.89

8.00

0.64

8.00

4.15

8.00

7.22

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

POPULATIA Etapa II (loc)

5304
qgosp
l/om*zi
(SR sau
P66)

ZONA

Zone n care apa se distribuie prin cimele amplasate pe strzi fr


canalizare (conform SR 1343/1-2006 + P66-2001)
Zone n care apa se distribuie prin cimele amplasate n curi fr
canalizare ( conf. SR 1343/1-2006, 80 l/om*zi P66-2001)
Zone cu gospodrii avnd instalaii interioare de ap rece, cald i
canalizare, cu preparare individual a apei calde (SR 1343/1-2006)
Zone cu apartamente n blocuri cu instalaii de ap rece, cald i
canalizare, cu preparare centralizat a apei calde - Echivalat (SR
1343/1-2006)
TOTAL (MEDIE PONDERATA)
CONSUM Public Etapa I

Considerat
l/om*zi

pag.: 148

Nr de
consumatori
estimati

Total
Necesar
Qzi mediu
[mc/zi]

50

50

1.00%

2.09

50-60
(80)
100-120

80

4.00%

13.37

120

49.00%

245.67

150-180

180

46.00%

345.94

qpublic

Kzi

Total Necesar
Qzi max [mc/zi]

Tabel SR
1343/1-2006
Tabel SR
1343/1-2006

1.50

3.13

1.40

18.72

Tabel SR
1343/1-2006
Tabel SR
1343/1-2006

1.30

319.37

1.20

415.13

145.30

100%

607.06

1.260

Considerat
l/om*zi

Nr de
consumatori
estimati

Total
Necesar
Qzi mediu
[mc/zi]

30

157

4.71

Conf P66

1.25

5.89

Kzi

Total Necesar
Qzi max [mc/zi]

Nevoi publice, asimilati consumator magazin (SR 1343/1-2006)

5 ... 10

10

272

2.72

Conf P66

1.25

3.40

Nevoi publice, angajati, asimilati coal fr internat (SR 1343/12006)


Nevoi publice, elevi, asimilati coal fr internat (SR 1343/12006)
TOTAL (MEDIE PONDERATA)

20 ... 30

30

65

1.95

Conf P66

1.25

2.44

20 ... 30

20

633

12.66

Conf P66

1.25

15.83

19.56

1,127

22.04

Nevoi Asociatii agricole, angajati, asimilati Centru


comercial (SR 1343/1-2006)
Nevoi agenti economici, asimilati magazine mici (SR
1343/1-2006)
TOTAL (MEDIE PONDERATA)

l/om*zi
(SR sau
P66)
25 ... 50
30 ... 45

Considerat
l/om*zi

Nr de consumatori
estimati

Total Necesar
Qzi mediu
[mc/zi]

30

0.18

30

186

5.58

30.00

192

5.76

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

1.25

Kzi

Conf
P66
Conf
P66

1.25

0.23

1.25

6.98
7.20

8.00

1.04

7.80

6.08

3.00

39.92

3.00

51.89

Korar

Conf Tabel 1
P66
Conf Tabel 1
P66
Conf Tabel 1
P66
Conf Tabel 1
P66

27.55

Total Necesar Qzi


max [mc/zi]

1.25

Tabel 3 SR
1343/1-2006
Tabel 3 SR
1343/1-2007

Total Necesar
Qor max [mc/h]

3.24

Nevoi publice, angajati, asimilati birouri (SR 1343/1-2006)

qpublic

Conf Tabel 1
P66
Conf Tabel 1
P66

756.34

l/om*zi
(SR sau
P66)
30 ... 60

CONSUM Public Etapa I

Korar

Total Necesar
Qor max [mc/h]

8.00

1.96

8.00

1.13

8.00

0.81

8.00

5.28

8.00

Korar

Conf Tabel 1
P66
Conf Tabel 1
P66

98.94

9.18

Total Necesar Qor


max [mc/h]

8.00

0.08

8.00

2.33

8.00

2.40

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

pag.: 149

Calculul necesarului de apa

Denumirea
consumatorului

UM

Cantitate actuala

Norma de consum
medie ponderata
(l/UM/zi)

Coeficient de variatie
zilnica, medie
ponderata Kzi

Coeficient de variatie
orara, medie
ponderata Ko

Qzi mediu [mc/zi]

Qzi max [mc/zi]

Qorar max [mc/h]

Comuna PLATARESTI
A. Date de intrare

Nr. Crt

Comuna:

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

10

11

Populatie
1.1

1.2

Nevoi gospodaresti

Nevoi publice

Nr.locuitori
actuali

4178

Etapa I

4178

97.00

1.365

3.4850

405.3

541.5

74.89

Etapa II

5304

145.30

1.260

3.2420

607.1

756.3

98.94

Nr. cons.
actuali

886

Etapa I

886

19.55

1.25

8.00

17.3

21.7

7.22

1,127

19.56

1.25

8.00

22.0

27.6

9.18

Etapa I

422.6

563.1

82.10

Etapa II

629.1

783.9

108.12

Etapa II
Total 1
2

Animale

2.1

Bovine

capete

396

60

1.25

2.50

23.76

29.70

3.094

2.2

Cabaline

capete

345

50

1.3

2.50

17.25

22.43

2.336

2.3

Porcine

capete

856

30

1.2

2.00

25.68

30.82

2.568

66.7

82.9

8.0

Total 2 Etapa I (II)


Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Activitate economica locala


Asociatii agricole,
pers.
angajati
Agenti economici,
pers.
angajati
Brutarie, consum unit.
Ind.alimentara, consum
unit.
Moara
Centru colectare si
vinificare, consum unit.
Complex atel.
Mestesugaresti, consum
unit.
Centru colectare legumefructe, consum unit.
Atelier tabacarie
vegetala, consum unit.
Imbuteliere sucuri,
consum unit.

pag.: 150

30

1.25

8.00

0.18

0.225

0.08

186

30

1.25

8.00

5.58

6.975

2.33

l/zi

1500

1.25

1.00

0.00

l/zi

1000

1.25

1.00

0.0

0.0

0.00

l/zi

1000

1.25

1.00

0.0

0.0

0.00

l/zi

2000

1.25

1.00

0.0

0.0

0.00

t/zi

6000

1.25

1.00

0.0

0.0

0.00

t/zi

1000

1.25

1.00

0.0

0.0

0.00

l/zi

35000

1.25

1.00

0.0

0.0

0.00

l/zi

24000

1.25

1.00

0.0

0.0

0.00

3.11

Distilerie, consum unit.

l/zi

3000

1.25

1.00

0.0

0.0

0.00

3.12

Abator, consum unit.


Presa de ulei, consum
unit.

t/zi

4000

1.25

1.00

0.0

0.0

0.00

1000 l/zi

6000

1.25

1.00

0.0

0.0

0.00

5.8

7.2

2.4

495.04
701.6

653.26
874.03

92.50
118.52

3.13

Total 3 Etapa I (II)

TOTAL GENERAL

Etapa I
Etapa II

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 151

B. Rezultate Necesar de apa


Qzimax I
653.26 mc/zi
7.56 l/s
Qzimax II
874.03 mc/zi
10.12 l/s
Qorarmax I
92.50 mc/ora
25.69 l/s
Qorarmax II
118.52 mc/ora
32.92 l/s
Coeficient pierdere Kp
1.15
max 1.15 ret noi, max 1.35 ret exist, conf SR 1343/1-2006
Coef.consum propriu statie Ks
1.03
1.03-1.06 conf SR 1343/1-2006
Numar simultan de incendii n
1 incendiu
conf tab 4 din SR 1343/1-2006
< 50,000
Volum cladire considerata
conf. ANEXA 3 din NP 086-05
Numar de jeturi interioare Nj
2
conf. ANEXA 3 din NP 086-05
Debit jeturi de apa qhi
2.50 l/s
conf. ANEXA 5 din NP 086-05
Durata incendiu interior Ti
10 minute
conf. ANEXA 5 din NP 086-05
Durata incendiu exterior Tie
3 ore
conform SR 1343-1/2006
Numar de incendii exterioare Nie
1
conform Tabel 4 SR 1343-1/2006
Debit incendii exterior qie
5 l/s
conform Tabel 4 SR 1343-1/2006
Timp refacere rezerva incendiu Tri
24 ore
conform Tabel 6 SR 1343-1/2006
DEBITE DE CALCUL (etapa II)
Debit captare (etapa II)
1143.3 mc/zi
13.23 l/s
QIC=Kp*Ks*QzimaxI+Kp*Ks*Qri
Debit aductiune (etapa II)
1143.3 mc/zi
13.23 l/s
QIC=Kp*Ks*QzimaxII+Kp*Ks*Qri
Debit functionare hidranti interiori
5.00 l/s
Qii=Nj*qhi
18.0 mc/ora
Debit dimensionare retea (etapa II)
157.0 mc/ora
43.61 l/s
Q=Kp*Qorarmax+Kp*Qii
Debit functionare pompare (faza II)
157.0 mc/ora
43.61 l/s
Qp=Kp*Qor maxI+Kp*Qii
5.00 l/s
Debit incendiu exterior
Nie x qie
18.0 mc/ora
Debit verificare retea (etapa II)
130.6 mc/ora
36.28 l/s
Q=0.7*Kp*Qorarmax+Kp*Qie
CALCUL REZERVOR (etapa II)
Coeficient a
Conf Tab 1 STAS 4165-88
0.50
a=0.5 pt N<5000 loc
Volum compensare Vc (etapa II)
518 mc
Vc=a*Kp*Ks*QzimaxI
Timp de avarie Tav
(8-16, ore pt ad, max 10 pt alte av)
10 ore
Conf STAS 4165-88
Debit min pe durata avarie Qav
(60%-80%)*Qor med zi max
60%
Conf STAS 4165-88
Volum de avarie Vav
219 mc
Vav=Qav*Tav=p*(Qzi max/24)*Tav
Volum rezerva incendiu Vri
108 mc
10, 54, 108 mc
conf P66/2001
Debit refacere incendiu Qri
4.50 mc/ora
1.25 l/s
Qri=Vri / Tri
Volum rezervor necesar, P66
Vrez=max(Vc+Vri,Vc+Vav)
736 mc
Conf. P66-2001
Volum rezervor necesar, SR 1343/1 Vrez=Vc+Vri+Vav
844 mc
Conf SR 1343/1-2006
Rezervor total
1 x
800
Conf
SR 1343/1-2006
mc
Rezervor existent 400 mc + rezervor nou propus 600 mc
1000
mc
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 152

9.1.6 Debite caracteristice ale apelor uzate menajere


Pentru ntreaga comuna rezulta urmatoarele debite caracteristice de apa potabila, pentru etapa de
perspectiva, conform breviare de calcule pentru apa potabila:
APA Necesar
Qzi med =
701.55 mc/zi =8.12 l/s
Qzi max =
874.03 mc/zi =10.12 l/s
Qorar max = 118.52 mc/h = 32.92 l/s
Conform Anexei IV.18 din GP 106-04:
Restituia specific de ap uzat q reprezint cantitatea de ap uzat evacuat zilnic la canalizare de
ctre un locuitor. Se msoar n l/loc., zi.
Restituia specific provine din impurificarea apei potabile utilizat n scopuri gospodreti pentru
gtit, igiena oral, splatul rufelor, mbiat, curenie, pentru splatul WC-urilor, etc. Ea este funcie
de mai muli factori i anume: clim, gradul de dotare a locuinelor cu ap rece i cald, de anotimp,
de orele n care se face restituia, de ziua din sptmn, .a. Ea se va considera egal cu necesarul
specific de ap q(n), parametru care reprezint cantitatea de ap potabil necesar unui locuitor ntro zi (l/loc., zi) pentru nevoile proprii (but, prepararea hranei, igiena corporal, curenie n
gospodrie, etc.).
Pentru micile colectiviti (cu debitul zilnic maxim al apelor uzate sub 50 l/s ceea ce corespunde la
cca. 22.000 locuitori) se recomand valori ale restituiei specifice ntre 50 i 100 l/locuitor, zi.
Conform SR 1846/1-2006, se admite principiul: cantitatile de apa uzata sunt identice cu cele
preluate din sistemul centralizat de alimentare cu apa. Pentru calculul debitelor de ape uzate s-a
considerat coeficientul de restitutie egal cu 1.
Debitele de dimensionare ale obiectelor sistemului de canalizare menajer s-au considerat conform
SR 1343-1:2006 i STAS 1846-1/06.:
Q u zi med = 1x Q zi med
Q u zi max = 1x Q zi max
Q u orar max = 1x Q or max
Pentru calculul debitului orar minim de ape uzate s-a ales coeficientul p = 0,1, corespunztor unui
numr de locuitori cuprins ntre 1001 i 10000.
Pentru ntreaga comuna rezulta urmatoarele debite caracteristice de ape uzate, conform breviare de
calcule pentru apa potabila:
Qu zi med = 701.55 mc/zi =8.12 l/s
Qu zi max = 874.03 mc/zi =10.12 l/s
Qu orar max = 118.52 mc/h = 32.92 l/s
Qu orar min = 11.85 mc/h = 3.29 l/s
n tabelul urmtor se prezint n mod centralizat debitele care au rezultat:
Tabelul 1
Coef
rest
P

1.00
0.10
Comuna
Plataresti

CANAL
Qu zi med
3
m /zi
l/s
701.55

8.12

Qu zi max
3
m /zi
l/s
874.03

10.12

Qu or max
3
m /h
l/s
118.52

32.92

Qu or min
3
m /h
l/s
11.85

3.29

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 153

9.1.7 Dimensionarea reelei de canalizare


9.1.8 Schema tehnologica
Lucrrile prevzute in prezentul proiect au ca scop colectarea integrala a apelor uzate menajere din
comuna Plataresti, jud. Calarasi si tratarea acestora in statia de epurare.
Sistemul de canalizare este prevzut n sistem divizor. Canalizarea proiectat este de tip
menajer, apele metorice fiind preluate in continuare prin anuri si rigole stradale si conduse
spre vile de pe teritoriul comunei, respectiv in emisarii naturali din zona.
Reeaua de canalizare are o funcionare n sistem gravitaional i prin pompare n zonele de
teren unde condiiile sau cotele de teren nu permit funcionare gravitaional spre statia de
epurare.
Apele uzate menajere colectate din comuna sunt transmise gravitational si prin pompare la
statia de epurare
Statia de epurare este prevazuta cu module de epurare biologica si cu deshidratarea
namolului.
Dupa epurare, apele tratate, conventional curate, sunt evacuate in emisar, respectiv raul
dambovita, prin intermediul unui canal existent. Evacuarea in emisar se realizeaza
gravitational, prin intermediul unei conducte PVC Dn 400 mm.
Evacuarea apelor in emisar (canal) se face printr-o gura de descarcare.
9.1.9 Reea de canalizare menajer
Pentru reeaua de canalizare s-a prevzut utilizarea conductelor din tuburi de canalizare din PVC
Multistrat SN4 SDR41 De 200x4.9 mm, SN4 SDR41 De 250x6.2 mm, SN4 SDR41 De 315x7.7
mm , SN4 SDR41 De 400x9.8 mm.
9.1.10 Date de calcul conducte de canalizare
Dimensionarea si proiectarea retelei de canalizare s-a realizat cu un program specializat de calcul
retele de canalizare, Canalis, vers. 8.
S-au considerat diametrele interioare dup urmtoarea coresponden:

Tip conducta

Diametru interior
[mm]

PVC-SN4, Dn 200 mm

190,2

PVC-SN4, Dn 250 mm

237,6

PVC-SN4, Dn 315 mm

299,6

Pentru transport apa uzata, rugozitatea de calcul care s-a luat in considerare este 0,4 mm valoare
absolut corespunzatoare unor conducte din PVC. Conform recomandrilor productorilor, la
canale normale (tronsoane complete cu conducte, camine, racorduri, etc): kb = 0,40 mm, la canale
drepte (conducte): kb = 0,25 mm. Canale normale sunt reteaua de canalizare. Canale drepte sunt
conductele simple sau refulari de canalizare.
Calculul hidraulic n program se bazeaz pe formula Prandtl-Colebrook pentru curgere n conducte
circulare. Pentru conductele necirculare, calculul se bazeaz, de asemenea, pe formula PrandtlColebrook, dar n loc de diametrul evii, este introdus n formula de patru ori raza hidraulica.
Calculul hidraulic se bazeaz pe ecuatia Darcy-Weisbach i ecuaia Colebrook-White pentru debit
de ap n conducte pline.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 154

9.1.11 Calculul conductelor de canalizare


In paginile urmatoare sunt redate rezultatele calculului de dimensionare ale conductelor de
canalizare. Rezultatele calculelor sunt prezentate pentru fiecare tronson de conducta (sectiuni) si
pentru fiecare nod de calcul (cmin de vizitare).
n calculul reelelor de canalizare s-a luat n calcul viteza minim care trebuie asigurat, de 0,7 m/s,
pentru autocurirea reelei de canalizare i viteza maxim, de 3 m/s pentru conductele de PVC,
vitez maxim conform productori de conducte.
Pentru viteze de sub 0,7 m/s trebuiesc prevzute cmine de splare.
Pentru a nu se depii viteza maxim, este necesar sa se limiteze panta conductelor i sa se prevada
cmine de rupere de panta. n general se folosesc cmine de rupere de panta cu o diferen de nivel
de maxim 0,8 m, pentru a nu se complica constructia caminelor. In cazul de fata, panta terenului nu
a impus prevederea de camine de rupere de panta, acestea au fost prevazute datorita configuratiei
terenului, fiind de fapt camine de racord ale unor colectoare secundare cu radierele canalelor la alte
cote.
Reeaua a fost proiectata avndu-se n vedere Planul Urbanistic General i ridicrile topometrice
ntocmite. mprirea pe tronsoane a fost dictat de configuraia natural a terenului, tronsoanele
fiind reprezentate de colectoare de canalizare care au o curgere gravitaional.
9.1.12 Rezultatul dimensionarii sistemului de canalizare
Dimensionarea unui sistem de canalizare la o comuna trebuie realizata, pe cat posibil, pentru
intreaga comuna, pentru a tine cont de toate retelele de canalizare care vor fi executate si pentru a
nu fi ulterior nevoie de sta ii de pompare deoarece nu s-au luat in considerare unele strazi. De
asemeni, este preferabil prevederea de tronsoane de canalizare pozate mai adanc sau mai la
suprafata (eventual cu conducte de protectie sau conducte din materiale mai rezistente) care sa
permita executarea unei retele de canalizare cu cat mai putine statii de pompare. La acest criteriu
trebuie tinut cont si de marimea zonei analizate. In general, costurile de exploatare la statiile de
pompare ape uzate dintr-o comuna nu sunt mari, dar un factor important in aceste localitati este
pericolul intreruperilor de curent, care afecteaza functionarea acestor statii de pompare si respectiv
functionarea retelei de canalizare din amonte de statia de pompare.
Concluzii privind dimensionarea sistemului de canalizare din Comuna Plataresti:
Avand in vedere existenta drumului national DJ 301 care strabate comuna, a fost necesar
amplasarea conductelor de canalizare pe fiecare parte a drumului judetean, pentru a elimina
subtraversarile necesare pentru racordul consumatorilor.
Ca urmare a topografiei terenului, reteaua de canalizare a fost prevazuta cu zone de canale
cu curgere gravitationala care descarca in statii de pompare ape uzate locale si care
pompeaza apele colectate in reteaua de canalizare adiacenta cu curgere gravitationala spre
punctul final care transmite apele uzate colectate spre statia de epurare (prin pompare sau
gravitational). Din punct de vedere al debitelor colectate pe aceste zone, au fost prevazute
urmatoarele statii de pompare ape uzate:
TABEL CENTRALIZATOR STATII DE POMPARE APA UZATA INVESTITIA CURENTA COMUNA
PLATARESTI
SPAU

AMPLASAMENT

SP_1C
SP_2C

Sat Cucuieti, str. Calea Bucuresti (DJ301)


Sat Cucuieti, intersectie str. Dambovitei cu str. Calea Bucuresti (DJ301)

SP_1PP
SP_2PP
SP_3PP
SP_4PP
SP_5PP

Sat Podul Pitarului, str. Calea Bucuresti (DJ301)


Sat Podul Pitarului, intersectie str. I. Creanga cu Aleea Teiului
Sat Podul Pitarului, str. Nuferilor
Sat Podul Pitarului, str. Calea Bucuresti (DJ301)
Sat Podul Pitarului, str. I. Creanga (ETAPA VIITOARE)

Debit intrare in SPAU (grav)


[l/s]
6.37
11.77

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

0.46
21.53
0.25
25.40
0.03

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 155

TABEL CENTRALIZATOR STATII DE POMPARE APA UZATA INVESTITIA CURENTA COMUNA


PLATARESTI
SPAU

AMPLASAMENT

SP_1P
SP_2P
CSP

Sat Plataresti, str. Podul Pitarului


Sat Plataresti, str. Calea Bucuresti (DJ301)
Sat Plataresti, str. Mihai Viteazu (conducta sub presiune)

Debit intrare in SPAU (grav)


[l/s]
2.41
13.29
21.81

Din punct de vedere al dimensionarii hidraulice, reteaua de canalizare a fost prevazuta cu


conducte DN 200 mm, DN 250 mm si cu conducte Dn 315 mm. Pe aliniamentul DJ 301 au
fost prevazute in general conducte DN 250 mm din considerente de dezvoltare ulterioara a
localitatii sau debite instantanee mai mari de la diverse tipuri de societati comerciale, care
nu apar uzual in calcule, din lipsa de date.
La aceste diametre au rezultat viteze in conducte in general sub 0,70 m/s. Ca urmare, este
necesar ca la capetele de retele stradale (uzual la al doilea sau al treilea camin din amonte)
sa se prevada posibilitatea retentiei de apa si golirea instantanee (camine de spalare)
In urma dimensionarii hidraulice a retelei de canalizare menajera pentru comuna Plataresti s-au
prevazut urmatoarele diametre:

Outer diameter [mm]


200.00
250.00
315.00

Velocity in partially fulfilled pipe [m/s]


0.00 < <= 0.50
0.50 < <= 0.70
0.70 < <= 3.00

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 156

In urma dimensionarii hidraulice a retelei de canalizare menajera pentru comuna Plataresti s-au
obtinut urmatoarele viteze:

In urma dimensionarii hidraulice a retelei de canalizare menajera pentru comuna Plataresti s-au
obtinut urmatoarele grade de umplere:

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 157

In urma dimensionarii hidraulice a retelei de canalizare s-au obtinut urmatoarele rezultate pe sectiuni:
Colectoare pe aliniamentul DJ301 in satul Plataresti contin urmatoarele tipuri de conducte:
Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

46.72

0.6

0.1

26.41

4.26

0.15

0.6

237.6

39.88

0.6

0.18

26.41

5.72

0.18

0.6

250

237.6

60.05

0.6

0.31

26.41

7.35

0.21

0.6

PVC, Multistrat

250

237.6

59.94

0.6

0.43

26.41

8.67

0.23

0.6

C399

PVC, Multistrat

250

237.6

60.03

10

0.6

1.26

59.89

9.76

0.57

1.35

C399

C397

PVC, Multistrat

250

237.6

59.96

0.6

1.38

18.49

18.21

0.25

0.42

S945

C397

C396

PVC, Multistrat

250

237.6

60.01

0.6

1.51

18.49

19.02

0.26

0.42

P_DJ_C1

S944

C396

C394

PVC, Multistrat

250

237.6

59.99

0.6

1.64

18.49

19.8

0.26

0.42

P_DJ_C1

S942

C394

C393

PVC, Multistrat

250

237.6

59.99

0.6

1.76

18.49

20.55

0.27

0.42

P_DJ_C1

S941

C393

C392

PVC, Multistrat

250

237.6

60.02

0.6

1.89

18.49

21.28

0.27

0.42

P_DJ_C1

S940

C392

C391

PVC, Multistrat

250

237.6

60.01

0.6

2.39

18.49

23.97

0.29

0.42

P_DJ_C1

S939

C391

C389

PVC, Multistrat

250

237.6

59.92

0.6

2.51

18.49

24.61

0.3

0.42

P_DJ_C1

S937

C389

C387

PVC, Multistrat

250

237.6

60.04

0.6

2.64

18.49

25.24

0.3

0.42

P_DJ_C1

S935

C387

C384

PVC, Multistrat

250

237.6

59.99

0.6

2.76

18.49

25.85

0.3

0.42

P_DJ_C1

S932

C384

C382

PVC, Multistrat

250

237.6

119.87

0.6

3.02

18.49

27.05

0.31

0.42

P_DJ_C1

S930

C382

C381

PVC, Multistrat

250

237.6

60.29

0.6

3.14

18.49

27.63

0.32

0.42

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C404

PVC, Multistrat

250

237.6

C404

C403

PVC, Multistrat

250

S951

C403

C402

PVC, Multistrat

P_DJ_C1

S950

C402

C401

P_DJ_C1

S949

C401

P_DJ_C1

S947

P_DJ_C1

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

P_DJ_C1

S953

C405

P_DJ_C1

S952

P_DJ_C1

Array

986.71

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C456

PVC, Multistrat

250

237.6

29.98

30

0.6

0.06

104.26

1.79

0.35

2.35

C454

PVC, Multistrat

250

237.6

60.02

15

0.6

0.19

73.51

3.57

0.38

1.66

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

P_DJ_C2

S1007

C457

P_DJ_C2

S1006

C456

Array

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 158

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

60.04

0.6

0.32

18.49

8.82

0.16

0.42

237.6

60.01

0.6

0.44

18.49

10.38

0.18

0.42

250

237.6

60.01

0.6

0.57

18.49

11.73

0.19

0.42

PVC, Multistrat

250

237.6

59.97

0.6

0.69

18.49

12.93

0.21

0.42

C447

PVC, Multistrat

250

237.6

59.96

0.6

0.82

18.49

14.04

0.22

0.42

C447

C446

PVC, Multistrat

250

237.6

60.02

0.6

0.94

18.49

15.07

0.23

0.42

S996

C446

C445

PVC, Multistrat

250

237.6

60.02

0.6

1.07

18.49

16.03

0.23

0.42

S995

C445

C443

PVC, Multistrat

250

237.6

59.97

0.6

1.2

18.49

16.94

0.24

0.42

P_DJ_C2

S993

C443

C442

PVC, Multistrat

250

237.6

60.04

0.6

1.32

18.49

17.8

0.25

0.42

P_DJ_C2

S992

C442

C440

PVC, Multistrat

250

237.6

60.04

0.6

1.45

18.49

18.63

0.25

0.42

P_DJ_C2

S990

C440

C438

PVC, Multistrat

250

237.6

59.94

0.6

1.57

18.49

19.42

0.26

0.42

P_DJ_C2

S988

C438

C437

PVC, Multistrat

250

237.6

59.99

0.6

1.7

18.49

20.19

0.27

0.42

P_DJ_C2

S1363

C437

C381

PVC, Multistrat

250

237.6

7.1

0.6

2.09

18.49

22.41

0.28

0.42

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C452

PVC, Multistrat

250

237.6

C452

C451

PVC, Multistrat

250

S1001

C451

C449

PVC, Multistrat

P_DJ_C2

S999

C449

C448

P_DJ_C2

S998

C448

P_DJ_C2

S997

P_DJ_C2
P_DJ_C2

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

P_DJ_C2

S1004

C454

P_DJ_C2

S1002

P_DJ_C2

Array

817.11

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C374

PVC, Multistrat

250

237.6

19.23

12.69

0.6

0.04

67.55

1.78

0.23

1.52

C374

C375

PVC, Multistrat

250

237.6

23.75

12.69

0.6

0.09

67.55

2.61

0.29

1.52

S924

C375

C377

PVC, Multistrat

250

237.6

46.41

12.69

0.6

0.19

67.55

3.7

0.35

1.52

P_DJ_C3

S926

C377

C379

PVC, Multistrat

250

237.6

52.84

12.69

0.6

0.3

67.55

4.62

0.41

1.52

P_DJ_C3

S928

C379

C381

PVC, Multistrat

250

237.6

59.87

0.6

0.42

18.5

10.18

0.18

0.42

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

P_DJ_C3

S922

C373

P_DJ_C3

S923

P_DJ_C3

Array

202.1

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

19.51

12.16

0.6

0.04

66.1

1.82

0.22

1.49

237.6

47.45

12.16

0.6

0.14

66.1

3.26

0.32

1.49

250

237.6

52.76

12.16

0.6

0.25

66.1

4.29

0.38

1.49

250

237.6

59.81

0.6

0.38

18.49

9.62

0.17

0.42

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C431

PVC, Multistrat

250

237.6

C431

C433

PVC, Multistrat

250

S984

C433

C435

PVC, Multistrat

S986

C435

C437

PVC, Multistrat

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

P_DJ_C4

S1368

C290

P_DJ_C4

S982

P_DJ_C4
P_DJ_C4

Array

pag.: 159

179.53

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C370

PVC, Multistrat

250

237.6

59.94

14.39

0.6

0.13

78.29

2.86

0.35

1.77

C370

C369

PVC, Multistrat

250

237.6

49.25

2.07

0.6

0.45

26.86

8.7

0.24

0.61

S917

C369

C368

PVC, Multistrat

250

237.6

55.67

2.07

0.6

0.56

26.86

9.74

0.25

0.61

P_DJ_C5

S916

C368

C367

PVC, Multistrat

250

237.6

19.57

2.07

0.6

0.6

26.86

10.08

0.26

0.61

P_DJ_C5

S915

C367

C366

PVC, Multistrat

250

237.6

8.75

2.07

0.6

0.62

26.86

10.23

0.26

0.61

P_DJ_C5

S914

C366

C365

PVC, Multistrat

250

237.6

9.65

2.07

0.6

0.64

26.86

10.39

0.26

0.61

P_DJ_C5

S913

C365

C364

PVC, Multistrat

250

237.6

9.28

2.07

0.6

0.66

26.86

10.55

0.27

0.61

P_DJ_C5

S912

C364

C362

PVC, Multistrat

250

237.6

36.06

2.07

0.6

0.74

26.86

11.12

0.27

0.61

P_DJ_C5

S910

C362

C361

PVC, Multistrat

250

237.6

20.84

1.64

0.6

0.94

23.85

13.28

0.27

0.54

P_DJ_C5

S909

C361

C360

PVC, Multistrat

250

237.6

53.83

1.64

0.6

1.06

23.85

14.03

0.28

0.54

P_DJ_C5

S908

C360

C359

PVC, Multistrat

250

237.6

59.94

1.64

0.6

1.18

23.85

14.84

0.29

0.54

P_DJ_C5

S907

C359

C358

PVC, Multistrat

250

237.6

59.94

1.64

0.6

1.31

23.85

15.6

0.3

0.54

P_DJ_C5

S906

C358

C357

PVC, Multistrat

250

237.6

56.8

1.64

0.6

1.43

23.85

16.29

0.3

0.54

P_DJ_C5

S905

C357

C356

PVC, Multistrat

250

237.6

56.16

1.64

0.6

1.54

23.85

16.94

0.31

0.54

P_DJ_C5

S904

C356

C355

PVC, Multistrat

250

237.6

45.33

1.64

0.6

2.08

23.85

19.66

0.34

0.54

P_DJ_C5

S903

C355

C354

PVC, Multistrat

250

237.6

52.6

1.64

0.6

2.19

23.85

20.18

0.34

0.54

P_DJ_C5

S902

C354

C353

PVC, Multistrat

250

237.6

60.04

6.21

0.6

2.32

47.04

14.79

0.57

1.06

P_DJ_C5

S901

C353

C352

PVC, Multistrat

250

237.6

49.06

6.21

0.6

2.42

47.04

15.12

0.57

1.06

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

P_DJ_C5

S920

C372

P_DJ_C5

S918

P_DJ_C5

Array

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

38.74

8.59

0.6

2.5

55.44

14.17

0.65

1.25

237.6

32.08

0.6

4.32

18.5

32.65

0.34

0.42

237.6

8.39

0.6

4.34

18.5

32.72

0.34

0.42

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C351

PVC, Multistrat

250

237.6

C351

C267

PVC, Multistrat

250

C267

C406

PVC, Multistrat

250

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

P_DJ_C5

S900

C352

P_DJ_C5

S1350

P_DJ_C5

S1354

Array

pag.: 160

841.92

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

P_DJ_C6

S980

C430

C427

PVC, Multistrat

250

237.6

36.16

12.53

0.6

0.08

67.12

2.42

0.27

1.51

P_DJ_C6

S977

C427

C425

PVC, Multistrat

250

237.6

60.08

12.53

0.6

0.2

67.12

3.84

0.36

1.51

P_DJ_C6

S975

C425

C423

PVC, Multistrat

250

237.6

59.97

0.6

0.33

18.49

8.99

0.17

0.42

P_DJ_C6

S973

C423

C421

PVC, Multistrat

250

237.6

59.92

0.6

0.45

18.49

10.53

0.18

0.42

P_DJ_C6

S971

C421

C420

PVC, Multistrat

250

237.6

22.1

0.6

0.48

18.49

10.78

0.19

0.42

P_DJ_C6

S970

C420

C418

PVC, Multistrat

250

237.6

20.82

0.6

0.64

18.49

12.47

0.2

0.42

P_DJ_C6

S968

C418

C415

PVC, Multistrat

250

237.6

55.95

0.6

0.76

32.49

10.29

0.32

0.73

P_DJ_C6

S965

C415

C414

PVC, Multistrat

250

237.6

60.1

0.6

0.89

32.49

11.08

0.33

0.73

P_DJ_C6

S964

C414

C413

PVC, Multistrat

250

237.6

61.13

0.6

1.02

32.49

11.84

0.34

0.73

P_DJ_C6

S1193

C413

C638

PVC, Multistrat

250

237.6

47.9

0.6

1.38

18.49

18.18

0.25

0.42

P_DJ_C6

S1191

C638

C637

PVC, Multistrat

250

237.6

60.06

0.6

1.51

18.49

18.99

0.26

0.42

P_DJ_C6

S1190

C637

C412

PVC, Multistrat

250

237.6

59.97

0.6

1.63

18.49

19.77

0.26

0.42

Array

604.16

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

P_DJ_C7

S958

C411

C410

PVC, Multistrat

250

237.6

60.02

6.74

0.6

0.13

49.04

3.56

0.25

1.11

P_DJ_C7

S404

C410

C409

PVC, Multistrat

250

237.6

60

6.74

0.6

0.25

49.04

4.96

0.31

1.11

Array

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

59.9

6.74

0.6

0.38

49.04

6.02

0.35

1.11

237.6

34.12

6.74

0.6

0.45

49.04

6.54

0.36

1.11

237.6

39.34

0.6

0.53

26.4

9.56

0.25

0.6

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C408

PVC, Multistrat

250

237.6

C408

C407

PVC, Multistrat

250

C407

C406

PVC, Multistrat

250

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

P_DJ_C7

S956

C409

P_DJ_C7

S955

P_DJ_C7

S954

Array

pag.: 161

253.38

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

P_DJ_C8

S1196

C1

C2

PVC, Multistrat

250

237.6

40

9.51

0.6

0.08

58.38

2.71

0.25

1.32

P_DJ_C8

S1197

C2

C4

PVC, Multistrat

250

237.6

60

9.51

0.6

0.21

58.38

4.18

0.33

1.32

P_DJ_C8

S1199

C4

C5

PVC, Multistrat

250

237.6

60

8.25

0.6

0.34

54.34

5.42

0.36

1.23

P_DJ_C8

S1200

C5

C7

PVC, Multistrat

250

237.6

60

8.25

0.6

0.46

54.34

6.31

0.39

1.23

P_DJ_C8

S1202

C7

C9

PVC, Multistrat

250

237.6

60

8.25

0.6

0.59

54.34

7.08

0.42

1.23

P_DJ_C8

S1204

C9

C11

PVC, Multistrat

250

237.6

59.99

8.25

0.6

0.71

54.34

7.78

0.45

1.23

P_DJ_C8

S1206

C11

C12

PVC, Multistrat

250

237.6

17.34

0.6

0.75

18.5

13.44

0.21

0.42

P_DJ_C8

S1207

C12

C517

PVC, Multistrat

250

237.6

15.07

0.6

0.78

18.5

13.71

0.21

0.42

P_DJ_C8

S1209

C517

C14

PVC, Multistrat

250

237.6

17.86

57.32

0.6

1.4

144.41

6.72

1.09

3.26

Array

390.26

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

P_DJ_C9

S1212

C16

C17

PVC, Multistrat

250

237.6

40

7.02

0.6

0.08

50.08

2.91

0.23

1.13

P_DJ_C9

S1213

C17

C19

PVC, Multistrat

250

237.6

60.03

7.02

0.6

0.21

50.08

4.5

0.3

1.13

P_DJ_C9

S1215

C19

C20

PVC, Multistrat

250

237.6

60

7.02

0.6

0.34

50.08

5.63

0.34

1.13

P_DJ_C9

S1216

C20

C22

PVC, Multistrat

250

237.6

60

11.19

0.6

0.46

63.39

5.86

0.44

1.43

P_DJ_C9

S1218

C22

C24

PVC, Multistrat

250

237.6

60

11.19

0.6

0.59

63.39

6.58

0.47

1.43

Array

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

60

11.19

0.6

0.71

63.39

7.22

0.5

1.43

34.56

11.19

0.6

0.79

63.39

7.57

0.51

1.43

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C26

PVC, Multistrat

250

237.6

C28

PVC, Multistrat

250

237.6

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

P_DJ_C9

S1220

C24

P_DJ_C9

S1222

C26

Array

pag.: 162

374.59

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 163

Colectoare pe aliniamentul DJ301 in satul Podu Pitarului contin urmatoarele tipuri de conducte:
Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

28.21

0.6

0.07

18.52

4.21

0.11

0.42

237.6

59.84

0.6

0.34

18.49

9.1

0.17

0.42

250

237.6

60.16

0.6

0.48

18.49

10.82

0.19

0.42

PVC, Multistrat

250

237.6

59.9

0.6

0.62

18.49

12.29

0.2

0.42

C286

PVC, Multistrat

250

237.6

60.16

0.6

0.77

18.49

13.61

0.21

0.42

C288

PVC, Multistrat

250

237.6

59.88

0.6

0.91

18.49

14.81

0.22

0.42

C288

C289

PVC, Multistrat

250

237.6

60

0.6

1.06

18.49

15.92

0.23

0.42

S831

C289

C291

PVC, Multistrat

250

237.6

60.05

24.09

0.6

1.2

93.35

7.7

0.76

2.11

PP_DJ_C10

S833

C291

C292

PVC, Multistrat

250

237.6

59.97

12.36

0.6

1.34

62.48

9.87

0.59

1.41

PP_DJ_C10

S834

C292

C293

PVC, Multistrat

250

237.6

23.4

0.6

1.4

56.78

10.55

0.56

1.28

PP_DJ_C10

S116

C293

C259

PVC, Multistrat

250

237.6

6.64

0.6

1.41

56.78

10.6

0.56

1.28

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C282

PVC, Multistrat

250

237.6

C282

C283

PVC, Multistrat

250

S825

C283

C31

PVC, Multistrat

PP_DJ_C10

S589

C31

C285

PP_DJ_C10

S827

C285

PP_DJ_C10

S828

C286

PP_DJ_C10

S830

PP_DJ_C10

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

PP_DJ_C10

S823

C281

PP_DJ_C10

S824

PP_DJ_C10

Array

538.21

Array

PP_DJ_C11

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

S789

C246

C247

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

PVC, Multistrat

250

237.6

28.67

0.6

0.07

18.49

4.29

0.11

0.42

28.67
PP_DJ_C11

S790

C247

C248

PVC, Multistrat

315

299.6

58.97

0.6

22.29

34.22

59.46

0.51

0.49

PP_DJ_C11

S791

C248

C249

PVC, Multistrat

315

299.6

59.96

0.6

22.43

34.22

59.73

0.51

0.49

PP_DJ_C11

S792

C249

C250

PVC, Multistrat

315

299.6

28.69

0.6

23.02

34.22

60.84

0.51

0.49

PP_DJ_C11

S793

C250

C252

PVC, Multistrat

315

299.6

60.05

0.6

23.16

34.22

61.11

0.51

0.49

PP_DJ_C11

S795

C252

C253

PVC, Multistrat

315

299.6

59.99

0.6

23.31

34.22

61.39

0.51

0.49

PP_DJ_C11

S796

C253

C254

PVC, Multistrat

315

299.6

60.1

0.6

23.45

34.22

61.66

0.51

0.49

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 164

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

59.92

6.34

0.6

23.6

87.75

35.22

1.06

1.24

299.6

59.83

22.12

0.6

23.74

164.93

25.35

1.69

2.34

315

299.6

59.34

0.6

23.88

77.81

37.85

0.98

1.1

PVC, Multistrat

315

299.6

23.8

0.6

23.94

77.81

37.9

0.98

1.1

PVC, Multistrat

315

299.6

17.78

8.58

0.6

25.4

102.29

33.74

1.21

1.45

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C256

PVC, Multistrat

315

299.6

C256

C257

PVC, Multistrat

315

S800

C257

C258

PVC, Multistrat

PP_DJ_C11

S801

C258

C259

PP_DJ_C11

S1098

C259

SP_4PP

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

PP_DJ_C11

S797

C254

PP_DJ_C11

S799

PP_DJ_C11

Array

548.43
577.1

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C280

PVC, Multistrat

250

237.6

40.84

11.14

0.6

0.1

60.91

2.85

0.27

1.37

C280

C278

PVC, Multistrat

250

237.6

59.96

5.93

0.6

0.24

46.23

0.29

1.04

S819

C278

C277

PVC, Multistrat

250

237.6

32.14

1.61

0.6

1.32

23.6

15.74

0.29

0.53

PP_DJ_C12

S818

C277

C276

PVC, Multistrat

250

237.6

46.91

1.61

0.6

1.43

23.6

16.4

0.3

0.53

PP_DJ_C12

S817

C276

C275

PVC, Multistrat

250

237.6

22.18

1.61

0.6

1.48

23.6

16.7

0.3

0.53

PP_DJ_C12

S816

C275

C274

PVC, Multistrat

250

237.6

22.29

1.61

0.6

1.54

23.6

17

0.31

0.53

PP_DJ_C12

S815

C274

C272

PVC, Multistrat

250

237.6

60.34

30.45

0.6

1.68

105.06

8.56

0.92

2.37

PP_DJ_C12

S813

C272

C270

PVC, Multistrat

250

237.6

34.46

30.45

0.6

1.77

105.06

8.76

0.93

2.37

PP_DJ_C12

S811

C270

C268

PVC, Multistrat

250

237.6

16.43

30.45

0.6

1.8

105.06

8.85

0.94

2.37

PP_DJ_C12

S809

C268

C266

PVC, Multistrat

250

237.6

17.25

30.45

0.6

1.85

105.06

8.95

0.94

2.37

PP_DJ_C12

S807

C266

C264

PVC, Multistrat

250

237.6

52.5

25.41

0.6

1.97

95.9

9.66

0.9

2.16

PP_DJ_C12

S805

C264

C263

PVC, Multistrat

250

237.6

22.59

25.41

0.6

2.03

95.9

9.79

0.91

2.16

PP_DJ_C12

S804

C263

C262

PVC, Multistrat

250

237.6

31.4

20.49

0.6

2.1

86.03

10.5

0.85

1.94

PP_DJ_C12

S1301

C262

C227

PVC, Multistrat

250

237.6

20.76

20.49

0.6

2.15

86.03

10.62

0.85

1.94

PP_DJ_C12

S1302

C227

C225

PVC, Multistrat

250

237.6

6.92

1.45

0.6

14.33

22.35

58.8

0.53

0.5

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

PP_DJ_C12

S822

C182

PP_DJ_C12

S821

PP_DJ_C12

Array

486.97
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 165

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

17.71

2.64

0.6

0.04

30.42

2.67

0.13

0.69

237.6

60.02

2.64

0.6

0.19

30.42

5.4

0.2

0.69

250

237.6

60.01

2.64

0.6

0.33

30.42

7.1

0.24

0.69

PVC, Multistrat

250

237.6

28.09

2.64

0.6

0.4

30.42

7.76

0.25

0.69

C240

PVC, Multistrat

250

237.6

17.4

2.64

0.6

0.44

30.42

8.15

0.26

0.69

C240

C238

PVC, Multistrat

250

237.6

51.14

24

0.6

0.56

93.18

5.36

0.61

2.1

S780

C238

C237

PVC, Multistrat

250

237.6

35.64

24

0.6

0.65

93.18

5.73

0.64

2.1

S779

C237

C234

PVC, Multistrat

250

237.6

36.7

24

0.6

0.72

93.18

6.02

0.66

2.1

PP_DJ_C13

S776

C234

C232

PVC, Multistrat

250

237.6

16.76

24

0.6

0.75

93.18

6.16

0.67

2.1

PP_DJ_C13

S774

C232

C231

PVC, Multistrat

250

237.6

22.51

46.05

0.6

0.81

129.36

5.44

0.86

2.92

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C245

PVC, Multistrat

250

237.6

C245

C244

PVC, Multistrat

250

S786

C244

C242

PVC, Multistrat

PP_DJ_C13

S784

C242

C241

PP_DJ_C13

S783

C241

PP_DJ_C13

S782

PP_DJ_C13
PP_DJ_C13

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

PP_DJ_C13

S788

C179

PP_DJ_C13

S787

PP_DJ_C13

Array

345.98

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

PP_DJ_C14

S802

C260

C640

PVC, Multistrat

250

237.6

35.72

0.6

12.09

18.5

59.59

0.44

0.42

PP_DJ_C14

S1195

C640

C227

PVC, Multistrat

250

237.6

32.89

0.6

12.16

18.5

59.86

0.44

0.42

Array

68.61

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

PP_DJ_C15

S1339

C255

C229

PVC, Multistrat

250

237.6

48.23

32.39

0.6

0.12

108.64

2.35

0.43

2.45

PP_DJ_C15

S771

C229

C228

PVC, Multistrat

250

237.6

9.24

17

0.6

0.14

78.3

2.98

0.36

1.77

PP_DJ_C15

S770

C228

C226

PVC, Multistrat

250

237.6

30.52

17

0.6

0.21

78.3

3.65

0.41

1.77

PP_DJ_C15

S768

C226

C225

PVC, Multistrat

250

237.6

19.7

17

0.6

0.26

78.3

4.02

0.43

1.77

Array

107.69
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

22.49

0.6

1.05

18.48

15.9

0.23

0.42

32.91

0.6

1.13

18.48

16.48

0.24

0.42

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C224

PVC, Multistrat

250

237.6

C225

PVC, Multistrat

250

237.6

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

PP_DJ_C16

S1306

C230

PP_DJ_C16

S767

C224

Array

pag.: 166

55.4

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

S764

C222

C221

PVC, Multistrat

250

237.6

20.17

9.99

0.6

0.36

59.85

5.36

0.39

1.35

PP_DJ_C17

S763

C221

C251

PVC, Multistrat

250

237.6

31.17

9.99

0.6

0.44

59.85

5.86

0.42

1.35

PP_DJ_C17

S1309

C251

SP_1PP

PVC, Multistrat

250

237.6

10.19

9.99

0.6

0.46

59.85

6.02

0.42

1.35

Array

PP_DJ_C17

61.53

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 167

Colectoare pe aliniamentul DJ301 in satul Cucuieti contin urmatoarele tipuri de conducte:


Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

30.95

46.86

0.6

0.06

120.69

1.58

0.37

2.72

237.6

12.72

46.86

0.6

0.08

120.69

1.87

0.42

2.72

250

237.6

10.22

46.86

0.6

0.1

120.69

2.05

0.44

2.72

PVC, Multistrat

250

237.6

33.15

102.57

0.6

0.16

182.85

2.12

0.68

4.12

PVC, Multistrat

250

237.6

52.67

28

0.6

0.25

100.71

3.51

0.51

2.27

C113

PVC, Multistrat

250

237.6

69.12

28

0.6

0.48

100.7

4.81

0.62

2.27

C113

C114

PVC, Multistrat

250

237.6

59.48

0.6

0.59

46.19

7.68

0.38

1.04

S1142

C114

C55

PVC, Multistrat

250

237.6

22.14

0.6

10.22

18.49

53.29

0.43

0.42

C_DJ_C18

S1194

C55

C56

PVC, Multistrat

250

237.6

25.53

0.6

10.27

18.49

53.44

0.43

0.42

C_DJ_C18

S1229

C56

C69

PVC, Multistrat

250

237.6

39.05

0.6

10.34

18.49

53.68

0.43

0.42

C_DJ_C18

S1233

C69

C10

PVC, Multistrat

250

237.6

35.31

0.6

10.4

18.49

53.89

0.43

0.42

C_DJ_C18

S117

C10

C13

PVC, Multistrat

250

237.6

39.21

0.6

10.47

18.49

54.13

0.43

0.42

C_DJ_C18

S403

C13

C15

PVC, Multistrat

250

237.6

9.78

0.6

10.49

18.49

54.19

0.43

0.42

C_DJ_C18

S588

C15

C72

PVC, Multistrat

250

237.6

6.79

0.6

10.5

18.49

54.23

0.43

0.42

C_DJ_C18

S1234

C72

C88

PVC, Multistrat

250

237.6

17.1

0.6

10.53

18.49

54.33

0.43

0.42

C_DJ_C18

S1235

C88

C106

PVC, Multistrat

250

237.6

8.85

0.6

10.55

18.49

54.39

0.43

0.42

C_DJ_C18

S1237

C106

C117

PVC, Multistrat

250

237.6

34.26

0.6

10.61

18.49

54.59

0.43

0.42

C_DJ_C18

S1239

C117

C119

PVC, Multistrat

250

237.6

31.34

0.6

10.67

18.49

54.78

0.43

0.42

C_DJ_C18

S1240

C119

C141

PVC, Multistrat

250

237.6

33.5

0.6

10.72

18.49

54.96

0.43

0.42

C_DJ_C18

S1241

C141

C158

PVC, Multistrat

250

237.6

57

0.6

10.83

18.49

55.32

0.43

0.42

C_DJ_C18

S1242

C158

C161

PVC, Multistrat

250

237.6

60

0.6

10.94

18.49

55.69

0.43

0.42

C_DJ_C18

S1243

C161

SP_2C

PVC, Multistrat

250

237.6

3.41

0.6

11.73

18.49

58.39

0.44

0.42

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C108

PVC, Multistrat

250

237.6

C108

C109

PVC, Multistrat

250

S649

C109

C110

PVC, Multistrat

C_DJ_C18

S650

C110

C111

C_DJ_C18

S651

C111

C112

C_DJ_C18

S652

C112

C_DJ_C18

S653

C_DJ_C18

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

C_DJ_C18

S647

C107

C_DJ_C18

S648

C_DJ_C18

Array

691.58

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

55.22

0.6

0.1

26.41

4.27

0.15

0.6

23.43

0.6

0.14

26.41

5.06

0.17

0.6

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C166

PVC, Multistrat

250

237.6

C57

PVC, Multistrat

250

237.6

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

C_DJ_C19

S1266

C167

C_DJ_C19

S1265

C166

Array

pag.: 168

78.65

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

C_DJ_C20

S604

C64

C63

PVC, Multistrat

250

237.6

45.48

53.51

0.6

8.78

139.5

16.7

1.8

3.15

C_DJ_C20

S603

C63

C61

PVC, Multistrat

250

237.6

32.54

53.51

0.6

8.8

139.5

16.72

1.8

3.15

C_DJ_C20

S601

C61

C60

PVC, Multistrat

250

237.6

60.27

53.51

0.6

8.91

139.5

16.82

1.81

3.15

C_DJ_C20

S600

C60

C59

PVC, Multistrat

250

237.6

63.35

39.22

0.6

9.02

118.8

18.34

1.62

2.68

C_DJ_C20

S599

C59

C58

PVC, Multistrat

250

237.6

34.74

15.62

0.6

9.33

75.04

23.53

1.17

1.69

C_DJ_C20

S598

C58

C57

PVC, Multistrat

250

237.6

42.08

15.62

0.6

9.44

75.04

23.66

1.18

1.69

C_DJ_C20

S654

C57

C114

PVC, Multistrat

250

237.6

7.49

15.62

0.6

9.59

75.04

23.86

1.18

1.69

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Array

285.95

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C104

PVC, Multistrat

250

237.6

44.98

0.6

0.08

18.49

4.6

0.11

0.42

C104

C103

PVC, Multistrat

250

237.6

55.9

0.6

0.18

18.49

6.76

0.14

0.42

S642

C103

C102

PVC, Multistrat

250

237.6

21.42

9.51

0.6

0.36

58.38

5.42

0.39

1.32

C_DJ_C21

S641

C102

C101

PVC, Multistrat

250

237.6

54.16

9.51

0.6

0.46

58.38

6.07

0.41

1.32

C_DJ_C21

S640

C101

C100

PVC, Multistrat

250

237.6

25.62

9.51

0.6

0.5

58.38

6.36

0.43

1.32

C_DJ_C21

S639

C100

C99

PVC, Multistrat

250

237.6

12.39

9.51

0.6

0.53

58.38

6.49

0.43

1.32

C_DJ_C21

S638

C99

C98

PVC, Multistrat

250

237.6

21.59

2.68

0.6

0.78

30.66

10.74

0.31

0.69

C_DJ_C21

S637

C98

C97

PVC, Multistrat

250

237.6

19.92

2.68

0.6

0.92

30.66

11.63

0.32

0.69

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

C_DJ_C21

S644

C105

C_DJ_C21

S643

C_DJ_C21

Array

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 169

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

60.2

2.68

0.6

1.03

30.66

12.27

0.33

0.69

237.6

58.78

2.68

0.6

1.14

30.66

12.87

0.34

0.69

250

237.6

56.67

3.74

0.6

1.29

36.33

12.58

0.4

0.82

PVC, Multistrat

250

237.6

18.56

3.74

0.6

1.32

36.33

12.74

0.4

0.82

C92

PVC, Multistrat

250

237.6

10.81

3.74

0.6

1.34

36.33

12.83

0.4

0.82

C92

C91

PVC, Multistrat

250

237.6

11.6

3.74

0.6

1.36

36.33

12.92

0.4

0.82

S630

C91

C90

PVC, Multistrat

250

237.6

25.95

17.53

0.6

1.41

79.52

8.98

0.71

1.79

S629

C90

C89

PVC, Multistrat

250

237.6

59.96

17.53

0.6

1.51

79.52

9.3

0.73

1.79

C_DJ_C21

S628

C89

C53

PVC, Multistrat

250

237.6

59.83

17.53

0.6

1.62

79.52

9.62

0.74

1.79

C_DJ_C21

S1258

C53

C84

PVC, Multistrat

250

237.6

6.72

2.93

0.6

1.82

32.1

15.86

0.4

0.72

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C96

PVC, Multistrat

250

237.6

C96

C95

PVC, Multistrat

250

S634

C95

C94

PVC, Multistrat

C_DJ_C21

S633

C94

C93

C_DJ_C21

S632

C93

C_DJ_C21

S631

C_DJ_C21
C_DJ_C21

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

C_DJ_C21

S636

C97

C_DJ_C21

S635

C_DJ_C21

Array

625.06

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

C_DJ_C22

S605

C52

C65

PVC, Multistrat

250

237.6

44.03

6.46

0.6

0.08

48.01

2.89

0.22

1.08

C_DJ_C22

S606

C65

C66

PVC, Multistrat

250

237.6

31.87

6.46

0.6

0.14

48.01

3.74

0.25

1.08

C_DJ_C22

S607

C66

C67

PVC, Multistrat

250

237.6

46.51

6.46

0.6

0.22

48.01

4.7

0.29

1.08

C_DJ_C22

S608

C67

C68

PVC, Multistrat

250

237.6

36.88

6.46

0.6

0.29

48.01

5.33

0.31

1.08

C_DJ_C22

S609

C68

C70

PVC, Multistrat

250

237.6

41.83

4.38

0.6

0.48

39.39

7.48

0.32

0.89

C_DJ_C22

S611

C70

C71

PVC, Multistrat

250

237.6

16.42

4.38

0.6

0.51

39.39

7.7

0.32

0.89

C_DJ_C22

S612

C71

C73

PVC, Multistrat

250

237.6

33.26

4.38

0.6

0.57

39.39

8.12

0.33

0.89

C_DJ_C22

S614

C73

C74

PVC, Multistrat

250

237.6

17.41

4.38

0.6

0.6

39.39

8.34

0.34

0.89

C_DJ_C22

S615

C74

C75

PVC, Multistrat

250

237.6

53.43

4.38

0.6

0.69

39.39

8.96

0.35

0.89

C_DJ_C22

S616

C75

C76

PVC, Multistrat

250

237.6

59.95

1.88

0.6

0.96

25.55

12.94

0.28

0.58

C_DJ_C22

S617

C76

C77

PVC, Multistrat

250

237.6

62.92

1.88

0.6

1.07

25.55

13.67

0.29

0.58

C_DJ_C22

S618

C77

C78

PVC, Multistrat

250

237.6

11.67

17.08

0.6

2.53

78.49

12.01

0.84

1.77

Array

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 170

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

14.79

17.08

0.6

2.55

78.49

12.07

0.84

1.77

237.6

18.52

17.08

0.6

2.59

78.49

12.14

0.84

1.77

250

237.6

25.16

17.08

0.6

2.63

78.49

12.25

0.85

1.77

PVC, Multistrat

250

237.6

52.96

17.08

0.6

2.91

78.49

12.88

0.87

1.77

C83

PVC, Multistrat

250

237.6

36.88

17.08

0.6

2.98

78.49

13.02

0.88

1.77

C83

C84

PVC, Multistrat

250

237.6

13.63

35.47

0.6

4.35

113.44

13.08

1.27

2.56

C84

SP_1C

PVC, Multistrat

250

237.6

3.4

4.06

0.6

6.37

37.92

27.45

0.64

0.86

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C79

PVC, Multistrat

250

237.6

C79

C80

PVC, Multistrat

250

S621

C80

C81

PVC, Multistrat

C_DJ_C22

S622

C81

C82

C_DJ_C22

S623

C82

C_DJ_C22

S624

C_DJ_C22

S1261

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

C_DJ_C22

S619

C78

C_DJ_C22

S620

C_DJ_C22

Array

621.52

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C87

PVC, Multistrat

250

237.6

52.16

1.5

0.6

0.09

22.78

4.46

0.13

0.51

C53

PVC, Multistrat

250

237.6

51.44

1.5

0.6

0.19

22.78

6.21

0.16

0.51

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

C_DJ_C23

S626

C86

C_DJ_C23

S627

C87

Array

103.6

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C85

PVC, Multistrat

250

237.6

59.77

0.6

0.11

26.41

4.44

0.15

0.6

C84

PVC, Multistrat

250

237.6

44.48

0.6

0.19

26.41

5.79

0.18

0.6

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

C_DJ_C24

S669

C129

C_DJ_C24

S625

C85

Array

104.25

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 171

Colectoare in satul Plataresti contin urmatoarele tipuri de conducte:


Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Str. Agricultori

S1060

C509

C511

PVC, Multistrat

200

190.2

34.48

26.91

0.6

0.07

52.21

2.66

0.35

1.84

Str. Agricultori

S1062

C511

C512

PVC, Multistrat

200

190.2

59.29

69.41

0.6

0.2

86.33

3.37

0.67

3.04

Str. Agricultori

S1063

C512

C513

PVC, Multistrat

200

190.2

25.88

2.54

0.6

0.25

16.52

8.35

0.22

0.58

Str. Agricultori

S1064

C513

C514

PVC, Multistrat

200

190.2

45.17

2.54

0.6

0.35

16.52

9.74

0.24

0.58

Str. Agricultori

S1065

C514

C265

PVC, Multistrat

200

190.2

51.87

2.54

0.6

0.46

16.52

11.13

0.26

0.58

Str. Agricultori

S1364

C265

C517

PVC, Multistrat

200

190.2

60

2.54

0.6

0.58

16.52

12.54

0.28

0.58

Array

276.69

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Str. M. Viteazu tr.1

S1097

C406

C547

PVC, Multistrat

250

237.6

48.96

0.6

4.97

18.48

35.24

0.36

0.42

Str. M. Viteazu tr.1

S1096

C547

C546

PVC, Multistrat

315

299.6

30.75

0.6

19.04

34.22

53.5

0.5

0.49

Str. M. Viteazu tr.1

S1095

C546

C544

PVC, Multistrat

315

299.6

34.19

0.6

19.11

34.22

53.63

0.5

0.49

Str. M. Viteazu tr.1

S1093

C544

C543

PVC, Multistrat

315

299.6

8.93

0.6

19.13

34.22

53.66

0.5

0.49

Str. M. Viteazu tr.1

S1092

C543

C541

PVC, Multistrat

315

299.6

13.24

0.6

19.16

34.22

53.71

0.5

0.49

Str. M. Viteazu tr.1

S1090

C541

C540

PVC, Multistrat

315

299.6

50.49

0.6

19.26

34.22

53.9

0.5

0.49

Str. M. Viteazu tr.1

S1089

C540

C539

PVC, Multistrat

315

299.6

56.63

0.6

19.38

34.22

54.12

0.5

0.49

Str. M. Viteazu tr.1

S1088

C539

C537

PVC, Multistrat

315

299.6

30.04

0.6

19.44

34.22

54.23

0.5

0.49

Str. M. Viteazu tr.1

S1086

C537

C536

PVC, Multistrat

315

299.6

18.34

0.6

19.48

34.22

54.3

0.5

0.49

Str. M. Viteazu tr.1

S1085

C536

C30

PVC, Multistrat

315

299.6

50.5

0.6

19.59

34.22

54.5

0.5

0.49

Str. M. Viteazu tr.1

S73

C30

C535

PVC, Multistrat

315

299.6

50.5

0.6

19.69

34.22

54.69

0.5

0.49

Str. M. Viteazu tr.1

S1314

C535

CSP

PVC, Multistrat

315

299.6

3.81

0.6

21.78

34.22

58.51

0.51

0.49

Array

48.96

347.42
396.38
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

pag.: 172

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

52.03

0.6

1.74

18.49

20.43

0.27

0.42

237.6

56.1

0.6

1.86

18.49

21.12

0.27

0.42

250

237.6

54.61

0.6

1.97

18.49

21.77

0.28

0.42

PVC, Multistrat

250

237.6

7.25

21

0.6

1.99

87.11

10.16

0.84

1.96

C533

PVC, Multistrat

250

237.6

11.37

21

0.6

2.01

87.11

10.22

0.85

1.96

C535

PVC, Multistrat

250

237.6

31.27

21

0.6

2.08

87.11

10.38

0.85

1.96

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C529

PVC, Multistrat

250

237.6

C529

C530

PVC, Multistrat

250

S1080

C530

C531

PVC, Multistrat

Str. M. Viteazu tr.2

S1081

C531

C532

Str. M. Viteazu tr.2

S1082

C532

Str. M. Viteazu tr.2

S1083

C533

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Str. M. Viteazu tr.2

S1078

C412

Str. M. Viteazu tr.2

S1079

Str. M. Viteazu tr.2

Array

212.63

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C584

PVC, Multistrat

200

190.2

40.93

0.6

0.09

10.23

6.27

0.12

0.36

C584

C585

PVC, Multistrat

200

190.2

56.14

0.6

0.2

10.23

9.51

0.15

0.36

C585

C413

PVC, Multistrat

200

190.2

28.21

0.6

0.26

10.23

10.77

0.16

0.36

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Str. Drumul Tatarului tr.1

S1134

C284

Str. Drumul Tatarului tr.1

S1136

Str. Drumul Tatarului tr.1

S1137

Array

125.28

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C581

PVC, Multistrat

200

190.2

49.45

6.04

0.6

0.1

25.72

4.42

0.23

0.91

C581

C580

PVC, Multistrat

200

190.2

24.13

6.04

0.6

0.15

25.72

5.34

0.26

0.91

S1131

C580

C579

PVC, Multistrat

200

190.2

36.13

17.15

0.6

0.23

43.65

5.03

0.43

1.54

Str. Drumul Tatarului tr.2

S1130

C579

C578

PVC, Multistrat

200

190.2

53.98

26.96

0.6

0.66

54.85

7.48

0.69

1.93

Str. Drumul Tatarului tr.2

S1129

C578

C577

PVC, Multistrat

200

190.2

45.93

14.39

0.6

0.76

39.95

9.3

0.57

1.41

Str. Drumul Tatarului tr.2

S1128

C577

C576

PVC, Multistrat

200

190.2

34.7

6.78

0.6

0.83

27.29

11.7

0.45

0.96

Str. Drumul Tatarului tr.2

S1127

C576

C575

PVC, Multistrat

200

190.2

48.72

6.78

0.6

0.94

27.29

12.38

0.46

0.96

Str. Drumul Tatarului tr.2

S1126

C575

C574

PVC, Multistrat

200

190.2

26.59

6.78

0.6

0.99

27.29

12.74

0.47

0.96

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Str. Drumul Tatarului tr.2

S1133

C582

Str. Drumul Tatarului tr.2

S1132

Str. Drumul Tatarului tr.2

Array

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

60

19.2

0.6

1.7

43.56

13.18

0.77

1.53

190.2

60

11.36

0.6

1.82

35.44

15.11

0.67

1.25

200

190.2

42.08

0.6

1.91

10.23

29.01

0.28

0.36

200

190.2

8.17

0.6

2.41

10.23

32.78

0.3

0.36

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin
[m/s]

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C609

PVC, Multistrat

200

190.2

C609

C607

PVC, Multistrat

200

S1160

C607

C297

PVC, Multistrat

S1170

C297

SP_1P

PVC, Multistrat

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Str. Drumul Tatarului tr.2

S1163

C574

Str. Drumul Tatarului tr.2

S1162

Str. Drumul Tatarului tr.2


Str. Drumul Tatarului tr.2

Array

pag.: 173

489.88

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C591

PVC, Multistrat

200

190.2

42.82

0.6

0.09

23.36

4.32

0.21

0.82

C420

PVC, Multistrat

200

190.2

14.68

0.6

0.14

23.36

5.41

0.24

0.82

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Str. Manastirii Plataresti tr.1

S1145

C594

Str. Manastirii Plataresti tr.1

S1230

C591

Array

57.5

Array

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta
[]

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit
la
plin
[l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza
la plin
[m/s]

Str. Manastirii Plataresti tr.2-M. Basarab

S1055

C294

C587

PVC, Multistrat

200

190.2

51.51

47

0.6

0.11

72.58

2.75

0.5

2.55

Str. Manastirii Plataresti tr.2-M. Basarab

S1148

C587

C596

PVC, Multistrat

200

190.2

60

0.6

0.23

10.23

10.17

0.15

0.36

Str. Manastirii Plataresti tr.2-M. Basarab

S1149

C596

C597

PVC, Multistrat

200

190.2

60

12

0.6

0.36

36.44

6.78

0.43

1.28

Str. Manastirii Plataresti tr.2-M. Basarab

S1150

C597

C598

PVC, Multistrat

200

190.2

17.6

12

0.6

0.4

36.44

7.11

0.44

1.28

Str. Manastirii Plataresti tr.2-M. Basarab

S1151

C598

C599

PVC, Multistrat

200

190.2

68.62

11.11

0.6

0.54

35.05

8.41

0.47

1.23

Str. Manastirii Plataresti tr.2-M. Basarab

S1152

C599

C574

PVC, Multistrat

200

190.2

17.57

11.11

0.6

0.58

35.05

8.68

0.48

1.23

275.3

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

45.18

0.6

0.09

23.37

4.43

0.21

0.82

190.2

47.33

0.6

0.19

23.37

6.24

0.26

0.82

190.2

60

22.06

0.6

0.32

49.57

5.53

0.52

1.74

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C588

PVC, Multistrat

200

190.2

C588

C589

PVC, Multistrat

200

C589

C579

PVC, Multistrat

200

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Str. Elena Doamna

S921

C279

Str. Elena Doamna

S1140

Str. Elena Doamna

S1141

Array

pag.: 174

152.51

Array

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta
[]

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit
la
plin
[l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza
la plin
[m/s]

Str. C. Brancoveanu-Drum exploatare paralel cu CF

S1103

C552

C553

PVC, Multistrat

200

190.2

41.08

6.08

0.6

0.09

25.8

4.04

0.22

0.91

Str. C. Brancoveanu-Drum exploatare paralel cu CF

S1104

C553

C554

PVC, Multistrat

200

190.2

59.28

6.08

0.6

0.21

25.8

6.19

0.29

0.91

Str. C. Brancoveanu-Drum exploatare paralel cu CF

S1105

C554

C556

PVC, Multistrat

200

190.2

48.13

6.08

0.6

0.31

25.8

7.47

0.32

0.91

Str. C. Brancoveanu-Drum exploatare paralel cu CF

S1107

C556

C557

PVC, Multistrat

200

190.2

37.67

6.08

0.6

0.39

25.8

8.33

0.35

0.91

Str. C. Brancoveanu-Drum exploatare paralel cu CF

S1108

C557

C558

PVC, Multistrat

200

190.2

37.98

6.08

0.6

0.47

25.8

9.11

0.36

0.91

Str. C. Brancoveanu-Drum exploatare paralel cu CF

S1109

C558

C560

PVC, Multistrat

200

190.2

44.57

3.44

0.6

0.77

19.3

13.37

0.34

0.68

Str. C. Brancoveanu-Drum exploatare paralel cu CF

S1111

C560

C548

PVC, Multistrat

200

190.2

56.54

3.44

0.6

0.89

19.3

14.34

0.36

0.68

Str. C. Brancoveanu-Drum exploatare paralel cu CF

S1112

C548

C561

PVC, Multistrat

200

190.2

40.53

3.44

0.6

0.98

19.3

15

0.37

0.68

Str. C. Brancoveanu-Drum exploatare paralel cu CF

S1113

C561

C562

PVC, Multistrat

200

190.2

27.45

3.44

0.6

1.04

19.3

15.43

0.37

0.68

Str. C. Brancoveanu-Drum exploatare paralel cu CF

S1114

C562

C563

PVC, Multistrat

200

190.2

58.78

6.04

0.6

1.16

25.72

14.16

0.47

0.91

Str. C. Brancoveanu-Drum exploatare paralel cu CF

S1115

C563

C564

PVC, Multistrat

200

190.2

43.74

6.04

0.6

1.25

25.72

14.7

0.48

0.91

Str. C. Brancoveanu-Drum exploatare paralel cu CF

S1116

C564

C497

PVC, Multistrat

200

190.2

60

6.04

0.6

1.38

25.72

15.42

0.5

0.91

Str. C. Brancoveanu-Drum exploatare paralel cu CF

S1047

C497

C499

PVC, Multistrat

200

190.2

57.53

6.04

0.6

1.5

25.72

16.07

0.51

0.91

Str. C. Brancoveanu-Drum exploatare paralel cu CF

S1049

C499

C500

PVC, Multistrat

200

190.2

52.7

1.88

0.6

1.61

14.15

22.47

0.34

0.5

Str. C. Brancoveanu-Drum exploatare paralel cu CF

S1050

C500

C502

PVC, Multistrat

200

190.2

17.23

0.6

1.64

10.23

26.84

0.27

0.36

Str. C. Brancoveanu-Drum exploatare paralel cu CF

S1052

C502

C504

PVC, Multistrat

200

190.2

33.28

0.6

1.71

10.23

27.43

0.27

0.36

Str. C. Brancoveanu-Drum exploatare paralel cu CF

S1054

C504

C351

PVC, Multistrat

200

190.2

17.03

0.6

1.75

10.23

27.73

0.27

0.36

733.52
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

55.38

0.6

0.12

18

5.53

0.19

0.63

190.2

60

0.6

0.24

18

7.87

0.23

0.63

200

190.2

58.41

0.6

0.36

10.22

12.63

0.18

0.36

200

190.2

35.86

1.52

0.6

0.44

10.22

13.86

0.19

0.36

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C549

PVC, Multistrat

200

190.2

C549

C550

PVC, Multistrat

200

S1100

C550

C551

PVC, Multistrat

S1101

C551

C356

PVC, Multistrat

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Str. C. Brancoveanu tr.2

S1370

C269

Str. C. Brancoveanu tr.2

S1099

Str. C. Brancoveanu tr.2


Str. C. Brancoveanu tr.2

Array

pag.: 175

209.65

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Intr. P.Rares

S1118

C566

C567

PVC, Multistrat

200

190.2

17.04

0.6

0.04

18

3.16

0.13

0.63

Intr. P.Rares

S1119

C567

C568

PVC, Multistrat

200

190.2

22.89

0.6

0.08

18

4.74

0.17

0.63

Intr. P.Rares

S1120

C568

C558

PVC, Multistrat

200

190.2

60

0.6

0.21

18

7.34

0.22

0.63

Array

99.93

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Str. Stefan cel Mare

S1124

C572

C573

PVC, Multistrat

200

190.2

60

0.6

0.13

18

5.75

0.19

0.63

Str. Stefan cel Mare

S1125

C573

C27

PVC, Multistrat

200

190.2

12.07

0.6

0.15

18

6.28

0.2

0.63

Str. Stefan cel Mare

S593

C27

C362

PVC, Multistrat

200

190.2

4.29

0.6

0.16

18

6.45

0.21

0.63

Array

76.36

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Intr. M. Voda

S1121

C569

C570

PVC, Multistrat

200

190.2

52.03

0.6

0.11

14.62

5.93

0.16

0.51

Intr. M. Voda

S1122

C570

C370

PVC, Multistrat

200

190.2

50.3

2.07

0.6

0.22

14.62

8.22

0.19

0.51

Array

102.33
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 176

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

48.7

0.6

0.1

14.62

5.75

0.16

0.51

190.2

50.42

0.6

0.21

14.62

8.08

0.19

0.51

200

190.2

60.01

0.6

0.33

10.22

12.1

0.17

0.36

PVC, Multistrat

200

190.2

49.85

0.6

0.44

10.22

13.82

0.18

0.36

C461

PVC, Multistrat

200

190.2

13.69

0.6

0.47

10.22

14.26

0.19

0.36

C459

PVC, Multistrat

200

190.2

26.35

0.6

0.52

10.22

15.07

0.19

0.36

C459

C458

PVC, Multistrat

200

190.2

69.8

0.6

0.67

10.22

17.03

0.21

0.36

C458

C401

PVC, Multistrat

200

190.2

12.92

0.6

0.7

10.24

17.37

0.21

0.36

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C466

PVC, Multistrat

200

190.2

C466

C465

PVC, Multistrat

200

S1015

C465

C464

PVC, Multistrat

Intr. Bogdan Voda

S1014

C464

C462

Intr. Bogdan Voda

S1012

C462

Intr. Bogdan Voda

S1011

C461

Intr. Bogdan Voda

S1009

Intr. Bogdan Voda

S1008

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Intr. Bogdan Voda

S1017

C467

Intr. Bogdan Voda

S1016

Intr. Bogdan Voda

Array

331.74

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C471

PVC, Multistrat

200

190.2

36.92

0.6

0.08

14.62

5.04

0.14

0.51

C470

PVC, Multistrat

200

190.2

36.69

0.6

0.15

14.62

7.01

0.18

0.51

C470

C469

PVC, Multistrat

200

190.2

44.3

0.6

0.25

14.62

8.79

0.2

0.51

S1019

C469

C468

PVC, Multistrat

200

190.2

37.05

0.6

0.33

14.62

10.03

0.22

0.51

S1018

C468

C392

PVC, Multistrat

200

190.2

21.77

20

0.6

0.37

47.18

6.09

0.52

1.66

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Intr. Duca Voda

S1022

C472

Intr. Duca Voda

S1021

C471

Intr. Duca Voda

S1020

Intr. Duca Voda


Intr. Duca Voda

Array

176.73

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C631

PVC, Multistrat

250

237.6

57.26

0.6

5.78

18.49

38.23

0.37

0.42

C631

C622

PVC, Multistrat

250

237.6

62.03

0.6

5.91

18.49

38.71

0.37

0.42

S1176

C622

C621

PVC, Multistrat

250

237.6

6.39

0.6

6.15

18.49

39.56

0.38

0.42

S613

C621

C623

PVC, Multistrat

250

237.6

60

0.6

6.59

18.49

41.12

0.38

0.42

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Str. Unirii

S1186

C381

Str. Unirii

S1187

Str. Unirii
Str. Unirii

Array

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 177

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

60

0.6

6.71

18.49

41.55

0.39

0.42

237.6

60

0.6

6.84

18.49

41.99

0.39

0.42

250

237.6

60

0.6

6.97

18.49

42.43

0.39

0.42

PVC, Multistrat

250

237.6

32.44

0.6

7.03

18.49

42.66

0.39

0.42

PVC, Multistrat

250

237.6

14.41

0.6

8.87

18.49

48.8

0.41

0.42

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C624

PVC, Multistrat

250

237.6

C624

C625

PVC, Multistrat

250

S1179

C625

C626

PVC, Multistrat

Str. Unirii

S1180

C626

C488

Str. Unirii

S592

C488

C18

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Str. Unirii

S1177

C623

Str. Unirii

S1178

Str. Unirii

Array

412.53

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Str. P. Rares

S590

C18

C25

PVC, Multistrat

250

237.6

51.7

0.6

8.98

18.49

49.15

0.41

0.42

Str. P. Rares

S610

C25

C23

PVC, Multistrat

250

237.6

50

0.6

9.09

18.49

49.49

0.42

0.42

Str. P. Rares

S591

C23

C21

PVC, Multistrat

250

237.6

50

0.6

9.19

18.49

49.84

0.42

0.42

Str. P. Rares

S594

C21

C527

PVC, Multistrat

250

237.6

60

0.6

9.32

18.49

50.25

0.42

0.42

Str. P. Rares

S1076

C527

C526

PVC, Multistrat

250

237.6

60

0.6

9.45

18.49

50.68

0.42

0.42

Str. P. Rares

S1075

C526

C494

PVC, Multistrat

250

237.6

60

0.6

9.57

18.49

51.1

0.42

0.42

Str. P. Rares

S118

C494

C523

PVC, Multistrat

250

237.6

62.17

0.6

10.35

18.49

53.7

0.43

0.42

Str. P. Rares

S1072

C523

C522

PVC, Multistrat

250

237.6

60

0.6

10.47

18.49

54.12

0.43

0.42

Str. P. Rares

S1071

C522

C521

PVC, Multistrat

250

237.6

60

10.61

0.6

10.6

61.7

27.78

1.05

1.39

Str. P. Rares

S1070

C521

C520

PVC, Multistrat

250

237.6

60

28.29

0.6

10.72

101.23

21.68

1.51

2.28

Str. P. Rares

S1069

C520

C273

PVC, Multistrat

250

237.6

60

0.6

10.85

18.49

55.4

0.43

0.42

Str. P. Rares

S1367

C273

C519

PVC, Multistrat

250

237.6

19.75

0.6

10.89

18.49

55.54

0.43

0.42

Str. P. Rares

S1068

C519

C518

PVC, Multistrat

250

237.6

30.05

0.6

10.95

18.49

55.75

0.43

0.42

Str. P. Rares

S1211

C518

C14

PVC, Multistrat

250

237.6

49.3

0.6

11.06

18.49

56.1

0.43

0.42

Str. P. Rares

S1369

C14

C28

PVC, Multistrat

250

237.6

13.85

0.6

12.49

18.45

61.09

0.44

0.42

Str. P. Rares

S1224

C28

SP_2P

PVC, Multistrat

250

237.6

6.85

0.6

13.29

18.45

63.97

0.44

0.42

Array

753.67

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

60

12

0.6

0.13

36.44

4.11

0.32

1.28

190.2

41.3

12

0.6

0.21

36.44

5.27

0.37

1.28

190.2

6.09
107.39

12

0.6

0.23

36.44

5.42

0.38

1.28

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C629

PVC, Multistrat

200

190.2

C629

C630

PVC, Multistrat

200

C630

C622

PVC, Multistrat

200

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Str. Burebista tr.1

S1182

C627

Str. Burebista tr.1

S1184

Str. Burebista tr.1

S1185

Array

pag.: 178

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta
[]

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit
la
plin
[l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza
la plin
[m/s]

Array

Sectiune

Camin
amonte

Str. Traian tr.2-Burebista tr.2-Drum exploatare paralel cu CF

S1057

C271

C505

PVC, Multistrat

200

190.2

58.32

1.12

0.6

0.12

10.87

7.22

0.13

0.38

Str. Traian tr.2-Burebista tr.2-Drum exploatare paralel cu CF

S957

C505

C484

PVC, Multistrat

200

190.2

5.89

1.12

0.6

0.13

10.87

7.57

0.14

0.38

Str. Traian tr.2-Burebista tr.2-Drum exploatare paralel cu CF

S1033

C484

C482

PVC, Multistrat

200

190.2

60

1.12

0.6

0.26

10.87

10.41

0.17

0.38

Str. Traian tr.2-Burebista tr.2-Drum exploatare paralel cu CF

S1031

C482

C480

PVC, Multistrat

200

190.2

44.62

1.12

0.6

0.35

10.87

12.09

0.18

0.38

Str. Traian tr.2-Burebista tr.2-Drum exploatare paralel cu CF

S1029

C480

C478

PVC, Multistrat

200

190.2

10.62

1.12

0.6

0.38

10.87

12.45

0.18

0.38

Str. Traian tr.2-Burebista tr.2-Drum exploatare paralel cu CF

S1027

C478

C477

PVC, Multistrat

200

190.2

60

1.12

0.6

0.5

10.87

14.35

0.2

0.38

Str. Traian tr.2-Burebista tr.2-Drum exploatare paralel cu CF

S1026

C477

C475

PVC, Multistrat

200

190.2

60

1.12

0.6

0.63

10.87

16.02

0.21

0.38

Str. Traian tr.2-Burebista tr.2-Drum exploatare paralel cu CF

S1024

C475

C474

PVC, Multistrat

200

190.2

24.65

1.12

0.6

0.68

10.87

16.66

0.22

0.38

Str. Traian tr.2-Burebista tr.2-Drum exploatare paralel cu CF

S1023

C474

C473

PVC, Multistrat

200

190.2

5.37

1.12

0.6

0.69

10.87

16.8

0.22

0.38

Str. Traian tr.2-Burebista tr.2-Drum exploatare paralel cu CF

S1034

C473

C485

PVC, Multistrat

200

190.2

33.82

1.12

0.6

0.76

10.87

17.64

0.23

0.38

Str. Traian tr.2-Burebista tr.2-Drum exploatare paralel cu CF

S1035

C485

C486

PVC, Multistrat

200

190.2

45.21

1.12

0.6

0.86

10.87

18.7

0.23

0.38

Str. Traian tr.2-Burebista tr.2-Drum exploatare paralel cu CF

S1036

C486

C487

PVC, Multistrat

200

190.2

54.2

1.12

0.6

1.22

10.87

22.37

0.26

0.38

Str. Traian tr.2-Burebista tr.2-Drum exploatare paralel cu CF

S1037

C487

C488

PVC, Multistrat

200

190.2

59.58
522.28

1.12

0.6

1.35

10.87

23.5

0.27

0.38

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Str. Traian tr.1

S1058

C507

C508

PVC, Multistrat

200

190.2

60

0.6

0.13

18

5.75

0.19

0.63

Str. Traian tr.1

S1059

C508

C486

PVC, Multistrat

200

190.2

60

0.6

0.25

18

8.02

0.24

0.63

Array

120
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta
[]

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin
[l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin
[m/s]

C491
C490

PVC, Multistrat
PVC, Multistrat

200
200

190.2
190.2

50
50

1
1

0.6
0.6

0.1
0.21

10.23
10.23

6.91
9.65

0.12
0.15

0.36
0.36

C489
C488

PVC, Multistrat
PVC, Multistrat

200
200

190.2
190.2

60
60

1
1

0.6
0.6

0.34
0.46

10.23
10.23

12.13
14.18

0.17
0.19

0.36
0.36

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Drum exploatare paralel cu CF


Drum exploatare paralel cu CF

S1041
S1040

C492
C491

Drum exploatare paralel cu CF


Drum exploatare paralel cu CF

S1039
S1038

C490
C489

Array

pag.: 179

220

Panta []

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

56.79

0.6

0.12

18

5.6

0.19

0.63

190.2

27.29

0.6

0.18

18

6.76

0.21

0.63

200

190.2

60

0.6

0.3

18

8.76

0.25

0.63

200

190.2

5.17

0.6

0.31

18

8.91

0.25

0.63

Conducta

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C618

PVC, Multistrat

200

190.2

C618

C619

PVC, Multistrat

200

S1173

C619

C620

PVC, Multistrat

S1174

C620

C621

PVC, Multistrat

Sectiune

Camin
aval

Str. Decebal tr.1

S1171

C617

Str. Decebal tr.1

S1172

Str. Decebal tr.1


Str. Decebal tr.1

Array

Rugozitate
[mm]

Diametru
exterior
[mm]

Camin
amonte

149.25

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Str. Decebal tr.2

S1169

C616

C614

PVC, Multistrat

200

190.2

48.99

2.34

0.6

0.1

15.85

5.55

0.17

0.56

Str. Decebal tr.2

S1167

C614

C612

PVC, Multistrat

200

190.2

23.71

2.34

0.6

0.15

15.85

6.7

0.19

0.56

Str. Decebal tr.2

S1165

C612

C610

PVC, Multistrat

200

190.2

60

2.34

0.6

0.28

15.85

8.95

0.22

0.56

Str. Decebal tr.2

S1189

C610

C636

PVC, Multistrat

200

190.2

25

0.6

0.33

10.23

12.04

0.17

0.36

Str. Decebal tr.2

S1188

C636

C634

PVC, Multistrat

200

190.2

60

0.6

0.46

10.23

14.1

0.19

0.36

Str. Decebal tr.2

S962

C634

C633

PVC, Multistrat

200

190.2

25.21

0.6

0.51

10.23

14.89

0.19

0.36

Str. Decebal tr.2

S961

C633

C632

PVC, Multistrat

200

190.2

32.57

13.89

0.6

0.58

39.24

8.22

0.52

1.38

Str. Decebal tr.2

S960

C632

C495

PVC, Multistrat

200

190.2

20

13.89

0.6

0.62

39.24

8.5

0.53

1.38

Str. Decebal tr.2

S1044

C495

C494

PVC, Multistrat

200

190.2

11.1

13.92

0.6

0.64

39.29

8.65

0.54

1.38

Array

306.58
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 180

Colectoare in satul Podu Pitarului contin urmatoarele tipuri de conducte:


Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Str. I.L. Caragiale

S836

C295

C261

PVC, Multistrat

200

190.2

22.75

0.6

0.05

10.23

5.05

0.1

0.36

Str. I.L. Caragiale

S1344

C261

C296

PVC, Multistrat

200

190.2

16.75

0.6

0.09

10.23

6.57

0.12

0.36

Str. I.L. Caragiale

S837

C296

C282

PVC, Multistrat

200

190.2

11.71

0.6

0.12

10.23

7.5

0.13

0.36

Array

51.21

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

0.6

0.04

50.92

2.08

0.29

0.6

0.13

10.22

7.67

0.13

40.84

0.6

0.23

10.22

10.05

0.15

10.98

0.6

0.25

10.22

10.6

0.16

Array

Sectiune

Camin
amonte

Str. Nuferilor

S840

C3

C299

PVC, Multistrat

200

190.2

17.35

23.26

Str. Nuferilor

S839

C299

C32

PVC, Multistrat

200

190.2

36.94

Str. Nuferilor

S659

C32

C298

PVC, Multistrat

200

190.2

Str. Nuferilor

S838

C298

SP_3PP

PVC, Multistrat

200

190.2

106.11

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Str. I.L. Caragiale

S836

C295

C261

PVC, Multistrat

200

190.2

22.75

0.6

0.05

10.23

5.05

0.1

0.36

Str. I.L. Caragiale

S1344

C261

C296

PVC, Multistrat

200

190.2

16.75

0.6

0.09

10.23

6.57

0.12

0.36

Str. I.L. Caragiale

S837

C296

C282

PVC, Multistrat

200

190.2

11.71

0.6

0.12

10.23

7.5

0.13

0.36

Array

51.21

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Drum exploatare nr.3

S1308

C239

C236

PVC, Multistrat

200

190.2

15.84

0.6

0.04

18

3.25

0.14

0.63

Drum exploatare nr.3

S1307

C236

C233

PVC, Multistrat

200

190.2

60

0.6

0.18

18

6.86

0.21

0.63

Array

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Array

Drum exploatare nr.3

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

S1303

C233

C222

pag.: 181

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

PVC, Multistrat

200

190.2

54.53

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

0.6

0.31

18

8.9

0.25

0.63

130.37

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta
[]

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit
la plin
[l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza
la plin
[m/s]

C306

PVC, Multistrat

315

299.6

21.94

0.6

15.78

34.19

47.68

0.48

0.48

C306

C305

PVC, Multistrat

315

299.6

21.48

0.6

15.83

34.22

47.74

0.48

0.49

S898

C305

C216

PVC, Multistrat

315

299.6

40.17

0.6

15.92

34.22

47.91

0.48

0.49

Str. I. Minulescu tr.1-Aleea Teiului-SP

S845

C216

C304

PVC, Multistrat

315

299.6

50.91

0.6

16.05

34.22

48.13

0.48

0.49

Str. I. Minulescu tr.1-Aleea Teiului-SP

S844

C304

C303

PVC, Multistrat

315

299.6

9.27

0.6

16.07

34.22

48.17

0.48

0.49

Str. I. Minulescu tr.1-Aleea Teiului-SP

S843

C303

C302

PVC, Multistrat

315

299.6

12.26

0.6

16.1

34.22

48.22

0.48

0.49

Str. I. Minulescu tr.1-Aleea Teiului-SP

S842

C302

C301

PVC, Multistrat

315

299.6

8.95

0.6

16.12

34.22

48.26

0.48

0.49

Str. I. Minulescu tr.1-Aleea Teiului-SP

S853

C301

C309

PVC, Multistrat

315

299.6

37.13

0.6

16.34

34.22

48.66

0.48

0.49

Str. I. Minulescu tr.1-Aleea Teiului-SP

S852

C309

C312

PVC, Multistrat

315

299.6

52.17

0.6

16.67

34.22

49.22

0.48

0.49

Str. I. Minulescu tr.1-Aleea Teiului-SP

S871

C312

C6

PVC, Multistrat

315

299.6

40.5

0.6

16.99

34.22

49.79

0.48

0.49

Str. I. Minulescu tr.1-Aleea Teiului-SP

S1225

C6

C243

PVC, Multistrat

315

299.6

40.5

0.6

17.09

34.22

49.96

0.49

0.49

Str. I. Minulescu tr.1-Aleea Teiului-SP

S1310

C243

SP_2PP

PVC, Multistrat

315

299.6

5.25

0.6

21.41

34.22

57.83

0.51

0.49

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Str. I. Minulescu tr.1-Aleea Teiului-SP

S847

C225

Str. I. Minulescu tr.1-Aleea Teiului-SP

S846

Str. I. Minulescu tr.1-Aleea Teiului-SP

Array

340.53

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Str. I. Creanga tr.1

S1336

C231

C331

PVC, Multistrat

250

237.6

54.23

11.38

0.6

0.85

Str. I. Creanga tr.1

S874

C331

C332

PVC, Multistrat

250

237.6

49.42

0.6

0.97

Str. I. Creanga tr.1

S875

C332

C300

PVC, Multistrat

250

237.6

25.67

0.6

Str. I. Creanga tr.1

S876

C300

C333

PVC, Multistrat

250

237.6

60

Str. I. Creanga tr.1

S877

C333

C329

PVC, Multistrat

250

237.6

60.32

Array

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

63.93

7.81

0.53

1.44

42.14

10.18

0.41

0.95

1.46

42.14

12.43

0.46

0.95

0.6

1.6

42.14

13.02

0.47

0.95

0.6

1.74

42.14

13.58

0.48

0.95

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Array

Str. I. Creanga tr.1

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

S1312

C329

C243

pag.: 182

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

PVC, Multistrat

250

237.6

2.56

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

0.6

4.31

42.14

21.31

0.62

0.95

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

252.2

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C308

PVC, Multistrat

200

190.2

49.42

0.6

0.12

14.62

6.17

0.16

0.51

C308

C33

PVC, Multistrat

200

190.2

27.32

0.6

0.18

14.62

7.62

0.19

0.51

C33

C309

PVC, Multistrat

200

190.2

4.64

0.6

0.2

14.62

7.84

0.19

0.51

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

0.14

33.23

4.46

0.3

1.17

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Intr. Fragilor

S848

C307

Intr. Fragilor

S849

Intr. Fragilor

S681

Array

81.38

Array

Str. Al. Vlahuta

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

S841

C213

C301

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

PVC, Multistrat

200

190.2

56.92

10

0.6

56.92

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Str. I. Miunulescu tr. 2

S850

C310

C311

PVC, Multistrat

200

190.2

26.28

0.6

0.06

14.62

4.56

0.14

0.51

Str. I. Miunulescu tr. 2

S851

C311

C312

PVC, Multistrat

200

190.2

68.57

0.6

0.23

14.62

8.44

0.2

0.51

Array

94.85

Array

Str. M. Preda

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

S1269

C220

C338

PVC, Multistrat

200

190.2

54.47

10.3

0.6

0.13

33.73

4.33

0.3

1.19

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 183

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

22.59

21.73

0.6

0.18

49.2

4.27

0.44

1.73

190.2

38.48

21.73

0.6

0.28

49.2

5.18

0.5

1.73

200

190.2

16.23

21.73

0.6

0.32

49.2

5.52

0.51

1.73

PVC, Multistrat

200

190.2

21.06

5.7

0.6

0.37

24.99

8.2

0.33

0.88

PVC, Multistrat

200

190.2

25.43

5.7

0.6

0.43

24.99

8.84

0.35

0.88

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C339

PVC, Multistrat

200

190.2

C339

C340

PVC, Multistrat

200

S885

C340

C341

PVC, Multistrat

Str. M. Preda

S886

C341

C342

Str. M. Preda

S887

C342

C332

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Str. M. Preda

S883

C338

Str. M. Preda

S884

Str. M. Preda

Array

178.26

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C314

PVC, Multistrat

200

190.2

35.9

5.65

0.6

0.09

24.86

4.11

0.22

0.87

C314

C315

PVC, Multistrat

200

190.2

13

5.65

0.6

0.12

24.86

4.77

0.24

0.87

S857

C315

C316

PVC, Multistrat

200

190.2

10.87

5.65

0.6

0.14

24.86

5.24

0.25

0.87

Str. M Eminescu tr.1

S858

C316

C317

PVC, Multistrat

200

190.2

39.82

5.65

0.6

0.38

24.86

8.37

0.33

0.87

Str. M Eminescu tr.1

S859

C317

C318

PVC, Multistrat

200

190.2

13.44

20.63

0.6

0.41

47.92

6.35

0.55

1.69

Str. M Eminescu tr.1

S860

C318

C319

PVC, Multistrat

200

190.2

15.79

20.63

0.6

0.45

47.92

6.62

0.56

1.69

Str. M Eminescu tr.1

S861

C319

C320

PVC, Multistrat

200

190.2

60

20.63

0.6

0.59

47.92

7.57

0.61

1.69

Str. M Eminescu tr.1

S862

C320

C321

PVC, Multistrat

200

190.2

60

15.32

0.6

0.74

41.23

9.03

0.58

1.45

Str. M Eminescu tr.1

S863

C321

C322

PVC, Multistrat

200

190.2

31.64

15.32

0.6

0.81

41.23

9.47

0.6

1.45

Str. M Eminescu tr.1

S864

C322

C323

PVC, Multistrat

200

190.2

58.4

15.32

0.6

0.95

41.23

10.23

0.62

1.45

Str. M Eminescu tr.1

S865

C323

C324

PVC, Multistrat

200

190.2

33.02

15.32

0.6

1.03

41.23

10.63

0.64

1.45

Str. M Eminescu tr.1

S866

C324

C325

PVC, Multistrat

200

190.2

12.52

15.32

0.6

1.06

41.23

10.78

0.64

1.45

Str. M Eminescu tr.1

S867

C325

C326

PVC, Multistrat

200

190.2

17.89

15.32

0.6

1.11

41.23

10.99

0.65

1.45

Str. M Eminescu tr.1

S868

C326

C327

PVC, Multistrat

200

190.2

34.73

15.32

0.6

1.19

41.23

11.39

0.67

1.45

Str. M Eminescu tr.1

S869

C327

C328

PVC, Multistrat

200

190.2

56.01

6.05

0.6

1.32

25.75

15.12

0.49

0.91

Str. M Eminescu tr.1

S870

C328

C329

PVC, Multistrat

200

190.2

6.61

6.05

0.6

1.34

25.75

15.21

0.49

0.91

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Str. M Eminescu tr.1

S855

C210

Str. M Eminescu tr.1

S856

Str. M Eminescu tr.1

Array

499.64
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Array

Str. M Eminescu tr.2

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

S646

C203

C247

pag.: 184

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

PVC, Multistrat

315

299.6

32.84

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

0.6

22.08

48.81

47.13

0.68

0.69

32.84

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Str. I. Slavici tr.1

S893

C186

C347

PVC, Multistrat

200

190.2

32.54

0.6

0.08

10.23

5.99

0.11

0.36

Str. I. Slavici tr.1

S892

C347

C346

PVC, Multistrat

200

190.2

25.47

0.6

0.14

10.23

7.91

0.13

0.36

Str. I. Slavici tr.1

S891

C346

C345

PVC, Multistrat

200

190.2

59.62

0.6

0.28

10.23

11.14

0.16

0.36

Str. I. Slavici tr.1

S890

C345

C344

PVC, Multistrat

200

190.2

52.57

0.6

0.41

10.23

13.35

0.18

0.36

Str. I. Slavici tr.1

S889

C344

C343

PVC, Multistrat

200

190.2

37.93

0.6

0.5

10.23

14.73

0.19

0.36

Str. I. Slavici tr.1

S888

C343

C249

PVC, Multistrat

200

190.2

6.89

0.6

0.52

10.23

14.98

0.19

0.36

Array

215.02

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Str. I. Slavici tr.2

S596

C195

C349

PVC, Multistrat

200

190.2

35.46

0.6

0.09

23.36

4.21

0.21

0.82

Str. I. Slavici tr.2

S895

C349

C350

PVC, Multistrat

200

190.2

16.41

15.56

0.6

0.12

41.56

3.83

0.35

1.46

Str. I. Slavici tr.2

S896

C350

C316

PVC, Multistrat

200

190.2

7.15

15.56

0.6

0.14

41.56

4.08

0.36

1.46

Array

59.02

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 185

Colectoare in satul Cucuieti contin urmatoarele tipuri de conducte:


Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Str. Dambovitei tr. 1

S585

C37

C45

PVC, Multistrat

200

190.2

60

0.6

0.62

14.62

13.72

0.26

0.51

Str. Dambovitei tr. 1

S586

C45

C46

PVC, Multistrat

200

190.2

60

0.6

0.73

14.62

14.86

0.28

0.51

Str. Dambovitei tr. 1

S587

C46

C161

PVC, Multistrat

200

190.2

34.31

0.6

0.79

14.62

15.47

0.28

0.51

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Array

154.31

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C35

PVC, Multistrat

200

190.2

30.89

0.6

0.06

14.62

4.3

0.13

0.51

C36
C37

PVC, Multistrat
PVC, Multistrat

200
200

190.2
190.2

21.15
19.27

2
2

0.6
0.6

0.09
0.13

14.62
14.62

5.51
6.41

0.15
0.17

0.51
0.51

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Str. Dambovitei tr. 2

S575

C34

Str. Dambovitei tr. 2


Str. Dambovitei tr. 2

S576
S577

C35
C36

Array

71.31

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Str. Argesului tr.1


Str. Argesului tr.1

S578
S579

C38
C39

C39
C40

PVC, Multistrat
PVC, Multistrat

200
200

190.2
190.2

32.78
14.2

1.5
1.5

0.6
0.6

0.06
0.08

12.61
12.61

4.75
5.63

0.12
0.13

0.44
0.44

Str. Argesului tr.1

S580

C40

C41

PVC, Multistrat

200

190.2

13.39

1.5

0.6

0.11

12.61

6.35

0.14

0.44

Str. Argesului tr.1

S581

C41

C42

PVC, Multistrat

200

190.2

32.67

1.5

0.6

0.17

12.61

7.82

0.16

0.44

Str. Argesului tr.1

S582

C42

C37

PVC, Multistrat

200

190.2

23.8

1.5

0.6

0.38

12.61

11.66

0.21

0.44

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Array

116.84

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Str. Argesului tr.2

S584

C44

C43

PVC, Multistrat

200

190.2

60

0.6

0.11

10.23

0.12

0.36

Str. Argesului tr.2

S583

C43

C42

PVC, Multistrat

200

190.2

35.38

0.6

0.17

10.23

8.75

0.14

0.36

Array

95.38
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

41.95

0.6

0.08

10.23

5.9

0.11

0.36

18.78

0.6

0.11

10.23

7.04

0.12

0.36

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C116

PVC, Multistrat

200

190.2

C112

PVC, Multistrat

200

190.2

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Intr. Parului

S655

C115

Intr. Parului

S656

C116

Array

pag.: 186

60.73

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Intr. Caisilor

S660

C120

C121

PVC, Multistrat

200

190.2

7.88

0.6

0.01

14.62

2.25

0.09

0.51

Intr. Caisilor

S661

C121

C122

PVC, Multistrat

200

190.2

17.87

0.6

0.05

14.62

3.94

0.12

0.51

Intr. Caisilor

S662

C122

C118

PVC, Multistrat

200

190.2

5.49

0.6

0.06

14.62

4.32

0.13

0.51

Intr. Caisilor

S658

C118

C103

PVC, Multistrat

200

190.2

46.74

0.6

0.14

14.62

6.69

0.17

0.51

Array

77.98

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Intr. Salcamului

S663

C123

C124

PVC, Multistrat

200

190.2

39.13

0.6

0.07

10.22

5.71

0.11

0.36

Intr. Salcamului

S664

C124

C125

PVC, Multistrat

200

190.2

31.83

0.6

0.13

10.22

7.59

0.13

0.36

Intr. Salcamului

S665

C125

C126

PVC, Multistrat

200

190.2

32.64

0.6

0.19

10.22

9.11

0.14

0.36

Intr. Salcamului

S666

C126

C127

PVC, Multistrat

200

190.2

12.89

0.6

0.21

10.22

9.64

0.15

0.36

Intr. Salcamului

S667

C127

C99

PVC, Multistrat

200

190.2

5.66

0.6

0.22

10.22

9.87

0.15

0.36

Array

122.15

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Array

Intr. Alunului

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

S668

C128

C98

pag.: 187

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

PVC, Multistrat

200

190.2

56.37

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

0.6

0.1

14.62

5.77

0.16

0.51

56.37

Array

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

S1270

C168

C95

PVC, Multistrat

200

190.2

24.67

0.6

0.05

17.99

3.53

0.14

0.63

Drum exploatare nr. 1

24.67

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

46.67

0.6

0.08

10.22

6.21

0.11

0.36

190.2

33.48

0.6

0.14

10.22

8.05

0.13

0.36

200

190.2

38.13

0.6

0.21

10.22

9.72

0.15

0.36

PVC, Multistrat

200

190.2

66.99

0.6

0.33

23.37

8.09

0.31

0.82

C177

PVC, Multistrat

200

190.2

45.66

2.43

0.6

0.42

16.16

10.77

0.25

0.57

C177

C178

PVC, Multistrat

200

190.2

37.04

2.43

0.6

0.69

16.16

13.79

0.29

0.57

C178

C180

PVC, Multistrat

200

190.2

40.62

2.43

0.6

0.76

16.16

14.49

0.3

0.57

S722

C180

C181

PVC, Multistrat

200

190.2

21.15

2.43

0.6

0.8

16.16

14.84

0.3

0.57

Intr. Bisericii tr. 1

S723

C181

C183

PVC, Multistrat

200

190.2

17.92

2.43

0.6

0.83

16.16

15.13

0.31

0.57

Intr. Bisericii tr. 1

S725

C183

C184

PVC, Multistrat

200

190.2

22.69

2.43

0.6

0.87

16.16

15.5

0.31

0.57

Intr. Bisericii tr. 1

S726

C184

C185

PVC, Multistrat

200

190.2

6.9

2.43

0.6

0.89

16.16

15.6

0.31

0.57

Intr. Bisericii tr. 1

S727

C185

C155

PVC, Multistrat

200

190.2

59.83

14.51

0.6

0.99

16.47

16.36

0.33

0.58

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C169

PVC, Multistrat

200

190.2

C169

C50

PVC, Multistrat

200

S1238

C50

C51

PVC, Multistrat

Intr. Bisericii tr. 1

S72

C51

C176

Intr. Bisericii tr. 1

S718

C176

Intr. Bisericii tr. 1

S719

Intr. Bisericii tr. 1

S720

Intr. Bisericii tr. 1

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Intr. Bisericii tr. 1

S710

C170

Intr. Bisericii tr. 1

S1236

Intr. Bisericii tr. 1

Array

437.08

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 188

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

27.41

0.6

0.05

23.37

3.25

0.18

0.82

190.2

3.22

0.6

0.06

23.37

3.42

0.18

0.82

200

190.2

40.74

0.6

0.13

23.37

5.12

0.23

0.82

PVC, Multistrat

200

190.2

21.15

0.6

0.17

23.37

5.8

0.25

0.82

PVC, Multistrat

200

190.2

22.87

0.6

0.21

23.37

6.45

0.27

0.82

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C172

PVC, Multistrat

200

190.2

C172

C173

PVC, Multistrat

200

S714

C173

C174

PVC, Multistrat

Intr. Bisericii tr. 2

S715

C174

C175

Intr. Bisericii tr. 2

S716

C175

C177

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Intr. Bisericii tr. 2

S712

C171

Intr. Bisericii tr. 2

S713

Intr. Bisericii tr. 2

Array

115.39

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C198

PVC, Multistrat

200

190.2

49.27

0.6

0.09

14.62

5.37

0.15

0.51

C198

C197

PVC, Multistrat

200

190.2

15.23

0.6

0.12

14.62

6.11

0.16

0.51

S739

C197

C196

PVC, Multistrat

200

190.2

40.64

0.6

0.19

14.62

7.72

0.19

0.51

Intr. Marului

S738

C196

C194

PVC, Multistrat

200

190.2

12.19

0.6

0.21

14.62

8.14

0.19

0.51

Intr. Marului

S736

C194

C193

PVC, Multistrat

200

190.2

12.39

0.6

0.23

14.62

8.54

0.2

0.51

Intr. Marului

S735

C193

C192

PVC, Multistrat

200

190.2

5.66

0.6

0.24

14.62

8.72

0.2

0.51

Intr. Marului

S734

C192

C191

PVC, Multistrat

200

190.2

5.59

0.6

0.25

14.62

8.89

0.2

0.51

Intr. Marului

S733

C191

C190

PVC, Multistrat

200

190.2

17.4

0.6

0.29

14.62

9.41

0.21

0.51

Intr. Marului

S732

C190

C189

PVC, Multistrat

200

190.2

6.69

0.6

0.3

14.62

9.6

0.21

0.51

Intr. Marului

S731

C189

C188

PVC, Multistrat

200

190.2

8.44

0.6

0.31

14.62

9.83

0.22

0.51

Intr. Marului

S730

C188

C187

PVC, Multistrat

200

190.2

14.97

0.6

0.34

14.62

10.24

0.22

0.51

Intr. Marului

S729

C187

C156

PVC, Multistrat

200

190.2

30.97

0.6

0.39

14.62

11.02

0.23

0.51

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Intr. Marului

S741

C199

Intr. Marului

S740

Intr. Marului

Array

219.44

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 189

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Str. Stejarului tr.1

S691

C151

C150

PVC, Multistrat

200

190.2

58.3

4.3

0.6

0.1

21.63

4.83

0.21

0.76

Str. Stejarului tr.1

S690

C150

C149

PVC, Multistrat

200

190.2

37.19

4.3

0.6

0.17

21.63

6.11

0.24

0.76

Str. Stejarului tr.1

S689

C149

C148

PVC, Multistrat

200

190.2

19.22

30.28

0.6

0.21

45.28

4.69

0.43

1.59

Str. Stejarului tr.1

S688

C148

C147

PVC, Multistrat

200

190.2

36.05

18.54

0.6

0.47

45.41

6.95

0.55

1.6

Str. Stejarului tr.1

S687

C147

C146

PVC, Multistrat

200

190.2

18.59

18.54

0.6

0.51

45.41

7.18

0.56

1.6

Str. Stejarului tr.1

S686

C146

C145

PVC, Multistrat

200

190.2

25.52

18.54

0.6

0.79

45.41

8.9

0.63

1.6

Str. Stejarului tr.1

S685

C145

C144

PVC, Multistrat

200

190.2

36.18

3.89

0.6

0.85

14.62

16.1

0.29

0.51

Str. Stejarului tr.1

S684

C144

C143

PVC, Multistrat

200

190.2

73.38

2.1

0.6

1.09

15

17.91

0.31

0.53

Str. Stejarului tr.1

S683

C143

C142

PVC, Multistrat

200

190.2

60

2.1

0.6

1.38

15

20.19

0.34

0.53

Str. Stejarului tr.1

S682

C142

C77

PVC, Multistrat

200

190.2

28.97

2.1

0.6

1.43

15

20.58

0.34

0.53

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Array

393.4

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C159

PVC, Multistrat

200

190.2

45

14.27

0.6

0.08

39.79

3.19

0.3

1.4

C159

C160

PVC, Multistrat

200

190.2

60

14.27

0.6

0.19

39.79

4.78

0.38

1.4

C160

C148

PVC, Multistrat

200

190.2

6.48

14.27

0.6

0.2

39.79

4.92

0.39

1.4

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Str. Stejarului tr.2

S698

C49

Str. Stejarului tr.2

S700

Str. Stejarului tr.2

S701

Array

111.48

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C8

PVC, Multistrat

200

190.2

51.92

5.49

0.6

0.09

24.5

4.3

0.22

0.86

C8

C156

PVC, Multistrat

200

190.2

51.92

5.49

0.6

0.19

24.5

5.99

0.27

0.86

S696

C156

C155

PVC, Multistrat

200

190.2

52.23

24.98

0.6

0.68

52.79

7.68

0.67

1.86

S695

C155

C64

PVC, Multistrat

200

190.2

15.82

16

0.6

1.7

42.15

13.4

0.75

1.48

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Str. Stejarului tr.3

S697

C157

Str. Stejarului tr.3

S74

Str. Stejarului tr.3


Str. Stejarului tr.3

Array

171.89
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Array

Intr. Macesului

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

S694

C154

C68

pag.: 190

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

PVC, Multistrat

200

190.2

63.1

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

0.6

0.11

10.23

7.21

0.13

0.36

63.1

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Intr. Piersicului

S693

C153

C152

PVC, Multistrat

200

190.2

48.95

4.61

0.6

0.09

22.43

4.36

0.2

0.79

Intr. Piersicului

S692

C152

C75

PVC, Multistrat

200

190.2

37.4

1.02

0.6

0.16

10.23

8.37

0.14

0.36

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Array

86.35

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C201

PVC, Multistrat

200

190.2

72.31

0.6

0.13

23.37

5.16

0.23

0.82

C146

PVC, Multistrat

200

190.2

60

0.6

0.24

23.37

6.88

0.28

0.82

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Intr. Prunului

S742

C200

Intr. Prunului

S743

C201

Array

132.31

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

C205

PVC, Multistrat

200

190.2

37.44

0.6

0.07

10.23

5.59

0.11

0.36

C205

C206

PVC, Multistrat

200

190.2

13.16

0.6

0.09

10.23

6.45

0.12

0.36

C206

C143

PVC, Multistrat

200

190.2

52.37

0.6

0.19

10.23

9.08

0.14

0.36

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Intr. Fagului

S746

C204

Intr. Fagului

S747

Intr. Fagului

S748

Array

102.97

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

62.53

0.6

0.11

23.37

4.81

0.22

0.82

41.87

0.6

0.19

23.37

6.16

0.26

0.82

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

C139

PVC, Multistrat

200

190.2

C81

PVC, Multistrat

200

190.2

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Intr. Teiului

S680

C140

Intr. Teiului

S679

C139

Array

pag.: 191

104.4

Sectiune

Camin
amonte

Camin
aval

Conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta []

Rugozitate
[mm]

Debit
curent
total
[l/s]

Debit la
plin [l/s]

Grad de
umplere
[%]

Viteza
curenta
[m/s]

Viteza la
plin [m/s]

Str. Ciresului tr. 1

S760

C217

C218

PVC, Multistrat

200

190.2

54.8

7.97

0.6

0.49

20.51

10.4

0.31

0.72

Str. Ciresului tr. 1

S761

C218

C219

PVC, Multistrat

200

190.2

51.48

3.87

0.6

0.58

20.51

11.31

0.33

0.72

Str. Ciresului tr. 1

S762

C219

C130

PVC, Multistrat

200

190.2

25.71

3.87

0.6

0.63

20.51

11.74

0.34

0.72

Str. Ciresului tr. 1

S670

C130

C131

PVC, Multistrat

200

190.2

28.6

3.87

0.6

0.68

20.51

12.2

0.34

0.72

Str. Ciresului tr. 1

S671

C131

C132

PVC, Multistrat

200

190.2

43.84

3.87

0.6

0.91

20.51

14.08

0.37

0.72

Str. Ciresului tr. 1

S672

C132

C133

PVC, Multistrat

200

190.2

27.69

3.87

0.6

0.96

20.51

14.45

0.38

0.72

Str. Ciresului tr. 1

S673

C133

C134

PVC, Multistrat

200

190.2

7.55

3.87

0.6

0.98

20.51

14.55

0.38

0.72

Str. Ciresului tr. 1

S674

C134

C135

PVC, Multistrat

200

190.2

13.53

3.87

0.6

20.51

14.73

0.38

0.72

Str. Ciresului tr. 1

S675

C135

C136

PVC, Multistrat

200

190.2

58.35

3.87

0.6

1.11

20.51

15.47

0.4

0.72

Str. Ciresului tr. 1

S676

C136

C137

PVC, Multistrat

200

190.2

59.89

8.25

0.6

1.21

30.15

13.4

0.54

1.06

Str. Ciresului tr. 1

S677

C137

C138

PVC, Multistrat

200

190.2

22.48

8.25

0.6

1.25

30.15

13.62

0.54

1.06

Str. Ciresului tr. 1

S678

C138

C54

PVC, Multistrat

200

190.2

40.56

34.53

0.6

1.33

62.15

9.84

0.92

2.19

Str. Ciresului tr. 1

S1264

C54

C83

PVC, Multistrat

200

190.2

9.69

34.53

0.6

1.35

62.15

9.9

0.92

2.19

Array

444.17

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 192

In urma dimensionarii hidraulice a retelei de canalizare s-au obtinut urmatoarele rezultate pe noduri:
Camine pe raza localitatii Plataresti:
Camin

coor. X

coor. Y

Cota
teren
[mdM]

Cota
radier
[mdM]

Adancime
camin [m]

C30

609294

317991.3

47.6

45.48

2.12

C27

608849.2

318066.2

49.35

47.99

1.37

C25

608992.3

318656.4

49.59

46.74

2.86

C23

609028.5

318622

49.42

46.69

2.74

C21

609064.7

318587.5

48.63

46.64

C18

608954.9

318692.1

49.54

46.79

2.76

C284

608960

317976

48.56

47.62

0.95

C279

608730.1

317950.9

49.13

47.93

1.2

C273

609415.1

318256.4

45.54

43.94

1.6

C271

608753.9

318658.8

49.4

48.2

1.2

C269

609062.3

318347.1

49.15

47.85

1.3

C290

608723.7

318289.4

50.56

49.06

1.51

SP_1P

608575.6

317656.7

42.94

41.4

1.55

C297

608571.8

317663.9

42.92

41.41

1.52

C294

608736.5

317986.6

49.35

48.05

1.3

C267

609411.2

318226.5

47.91

45.93

1.99

C265

609552.8

318313.6

47.42

45.75

1.67

CSP

609243.9

317983

47.05

45.43

1.63

SP_2P

609505.3

318239.1

46.01

43.82

2.2

C28

609511.3

318242.4

46.03

43.83

2.21

C26

609545.7

318239.9

46.6

45.02

1.59

C24

609570.1

318185

47.24

45.69

1.56

C22

609593.9

318129.9

47.82

46.36

1.47

C20

609617.8

318074.9

48.48

47.03

1.45

C19

609642

318020

48.99

47.46

1.54

C17

609666.1

317965

49.39

47.88

1.52

C16

609682.6

317928.6

49.66

48.16

1.51

C14

609507.5

318255.7

46.03

43.84

2.2

C12

609539

318255.8

47.22

45.57

1.65

C11

609551.5

318243.8

47.35

45.59

1.77

C9

609576.2

318189.1

47.72

46.08

1.64

C7

609599.8

318133.9

48.25

46.58

1.68

C5

609623.7

318078.9

48.73

47.07

1.67

C4

609647.8

318024

49.16

47.57

1.6

C2

609672.6

317969.3

49.67

48.14

1.54

C1

609689

317932.8

50.02

48.52

1.51

C638

609027.7

318110.1

49.04

47.34

1.71

C637

609085

318128.1

49.35

47.28

2.08

C636

609053.1

318460

49.22

47.67

1.56

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Camin

coor. X

coor. Y

Cota
teren
[mdM]

Cota
radier
[mdM]

Adancime
camin [m]

C634

609110.3

318441.9

49.27

47.61

1.66

C633

609134.4

318449.4

49.08

47.58

1.51

C632

609166.4

318455.1

48.56

47.13

1.43

C631

608682.9

318466.9

49.28

47.14

2.15

C630

608734.1

318498

49.28

47.74

1.54

C629

608718.5

318536.3

49.85

48.24

1.61

C627

608708.6

318595.5

50.26

48.96

1.3

C626

608920.5

318660.2

49.48

46.83

2.65

C625

608876.1

318619.9

49.57

46.89

2.68

C624

608832.1

318579.1

49.9

46.95

2.95

C623

608787.7

318538.7

49.18

47.01

2.17

C622

608738.6

318494

49.2

47.08

2.12

C621

608742.8

318498.9

49.33

47.07

2.26

C620

608746.4

318495.1

49.21

47.82

1.39

C619

608806.4

318493

49.65

48

1.65

C618

608833.7

318493.5

49.75

48.09

1.67

C617

608889.5

318503.6

49.56

48.26

1.3

C616

608901.9

318502.9

49.4

48

1.4

C614

608947.3

318484.7

49.29

47.89

1.41

C612

608970.2

318478.3

49.22

47.83

1.39

C610

609029

318466.8

49.14

47.69

1.45

C609

608661.8

317711.8

43.63

42.13

1.5

C607

608608.1

317685.2

42.81

41.45

1.36

C599

608709.2

317753.2

45.51

43.88

1.64

C598

608670.7

317810

46.03

44.64

1.4

C597

608672.4

317827.5

46.36

44.85

1.51

C596

608694.7

317883.2

47.38

45.57

1.81

C594

608747.5

318005.7

49.79

48.49

1.3

C591

608778.8

318034.9

49.67

48.28

1.4

C589

608810.8

317905.8

49.03

47.47

1.57

C588

608769.4

317928.7

49.16

47.7

1.46

C587

608717.1

317938.8

46.98

45.63

1.36

C585

608983.7

318067.5

48.95

47.52

1.43

C584

608980.4

318011.5

49.38

47.58

1.8

C582

608942.5

317950.1

48.71

47.21

1.5

C581

608901

317923.3

48.48

46.91

1.58

C580

608884.7

317905.5

48.26

46.76

1.5

C579

608863.2

317876.4

47.64

46.14

1.5

C578

608832.3

317832.2

46.19

44.69

1.5

C577

608806.3

317794.3

45.53

44.03

1.5

C576

608781.9

317769.6

45.42

43.79

1.63

C575

608742.6

317740.9

44.89

43.46

1.43

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

pag.: 193

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Camin

coor. X

coor. Y

Cota
teren
[mdM]

Cota
radier
[mdM]

Adancime
camin [m]

C574

608716.3

317737.1

44.78

43.28

1.5

C573

608849.8

318078.3

49.42

48.03

1.4

C572

608872.2

318133.9

49.61

48.21

1.4

C570

608804.3

318210.1

49.42

48.37

1.06

C569

608851.7

318231.5

49.54

48.47

1.07

C568

608933.4

318295.4

49.71

48.26

1.45

C567

608924.4

318274.4

49.75

48.33

1.42

C566

608920.2

318257.9

49.71

48.38

1.34

C564

609221.3

318367

48.31

46.88

1.44

C563

609177.6

318365.8

48.73

47.15

1.59

C562

609119.5

318356.8

49

47.5

1.5

C561

609092.2

318353.7

49.11

47.59

1.52

C560

608995.1

318356.5

49.39

47.93

1.47

C558

608950.7

318352.9

49.72

48.08

1.65

C557

608913.1

318347.8

49.87

48.31

1.56

C556

608876

318341.4

49.95

48.54

1.42

C554

608830.1

318326.8

50.25

48.83

1.43

C553

608778.9

318297

50.6

49.19

1.41

C552

608744.7

318274.2

50.94

49.44

1.5

C551

609131.8

318187.9

49.06

47.45

1.61

C550

609110.7

318242.4

48.98

47.51

1.48

C549

609085.1

318296.6

48.98

47.69

1.3

C548

609051.7

318355

49.21

47.73

1.48

C547

609444.6

318179.9

47.09

45.78

1.33

C546

609458.2

318152.3

46.98

45.74

1.24

C544

609464.9

318118.8

47.06

45.71

1.36

C543

609464.5

318109.8

47.21

45.7

1.51

C541

609457.2

318098.8

47.39

45.69

1.71

C540

609418.4

318066.5

47.98

45.64

2.35

C539

609384.4

318021.2

48.11

45.58

2.54

C537

609361.8

318001.4

47.87

45.55

2.33

C536

609344.3

317995.9

47.75

45.53

2.22

C535

609243.7

317986.8

47.51

45.43

2.08

C533

609212.5

317984.8

47.85

46.66

1.19

C532

609201.4

317987.5

48.35

46.9

1.45

C531

609196.4

317992.7

48.7

47.05

1.65

C530

609177.6

318044

49.32

47.11

2.22

C529

609158.9

318096.9

48.94

47.17

1.79

C527

609107.2

318545

48.87

46.58

2.3

C526

609150.6

318503.6

48.5

46.52

1.99

C523

609240.3

318420.8

48.24

46.39

1.85

C522

609284.3

318379.9

47.96

46.33

1.63

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

pag.: 194

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Camin

coor. X

coor. Y

Cota
teren
[mdM]

Cota
radier
[mdM]

Adancime
camin [m]

C521

609328.8

318339.6

47.17

45.7

1.48

C520

609373

318299.1

45

44

1.01

C519

609431.8

318245.8

45.77

43.92

1.86

C518

609461.1

318239.2

45.8

43.89

1.92

C517

609524.7

318260.6

47.1

45.55

1.55

C514

609578.5

318358.7

47.4

45.88

1.52

C513

609594.2

318401

47.38

46

1.38

C512

609608.1

318422.9

47.37

46.07

1.3

C511

609646.7

318467.9

51.48

50.18

1.3

C509

609671.5

318491.8

52.41

51.11

1.3

C508

608818.7

318719.2

49.66

48.12

1.55

C507

608774.4

318678.7

49.6

48.3

1.3

C505

608710.6

318619.7

49.49

48.13

1.36

C504

609375.5

318240

47.15

46.02

1.13

C502

609365.3

318271.7

46.92

46.06

0.87

C500

609357.1

318286.8

46.99

46.07

0.92

C499

609319.9

318324.2

47.37

46.17

1.2

C497

609281.3

318366.8

48.24

46.52

1.73

C495

609186.4

318455.7

48.75

46.85

1.9

C494

609194.8

318463

48.6

46.46

2.15

C492

609105.4

318532.3

49.03

47.83

1.2

C491

609068.7

318566.2

48.91

47.78

1.13

C490

609032.1

318600.3

48.79

47.73

1.06

C489

608988.5

318641.5

48.98

47.67

1.32

C488

608944.4

318682.2

49.42

46.8

2.62

C487

608901.4

318723.4

49.28

47.68

1.61

C486

608862.1

318760.7

49.67

47.74

1.94

C485

608829.3

318791.9

49.56

47.79

1.77

C484

608704.7

318619.5

49.54

48.13

1.42

C482

608690.9

318677.9

49.52

48.06

1.47

C480

608677.9

318720.5

49.73

48.01

1.73

C478

608682.7

318730

49.7

48

1.71

C477

608731.6

318764.8

49.65

47.93

1.73

C475

608778.3

318802.4

49.8

47.86

1.95

C474

608799.2

318815.6

49.65

47.83

1.82

C473

608804.5

318814.8

49.66

47.83

1.83

C472

608558.5

318880.3

50.05

48.75

1.3

C471

608525.9

318862.9

49.98

48.68

1.31

C470

608493.2

318846.3

49.93

48.6

1.33

C469

608454.4

318825

50.32

48.52

1.81

C468

608421.8

318807.3

50.06

48.44

1.62

C467

608210

319340.8

50.39

49.19

1.2

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

pag.: 195

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Camin

coor. X

coor. Y

Cota
teren
[mdM]

Cota
radier
[mdM]

Adancime
camin [m]

C466

608232.6

319297.7

50.34

49.09

1.26

C465

608258.9

319254.6

50.37

48.99

1.39

C464

608290

319203.3

50.35

48.93

1.42

C462

608312

319158.6

50.36

48.88

1.49

C461

608311.2

319144.9

50.56

48.87

1.7

C459

608287.7

319133

50.69

48.84

1.85

C458

608223.1

319106.5

50.64

48.77

1.88

C457

608191.2

319122.9

51.18

49.73

1.46

C456

608205.9

319096.8

50.37

48.83

1.55

C454

608236.5

319045.2

49.22

47.93

1.3

C452

608268.2

318994.1

49.05

47.87

1.19

C451

608300.2

318943.4

49.07

47.81

1.27

C449

608332.7

318892.9

49.06

47.75

1.32

C448

608365

318842.4

49.73

47.69

2.05

C447

608397.5

318792

49.42

47.63

1.79

C446

608430

318741.5

48.92

47.57

1.36

C445

608462.6

318691.1

49.03

47.51

1.53

C443

608495.1

318640.8

48.95

47.45

1.51

C442

608527.4

318590.1

49.08

47.39

1.7

C440

608560

318539.7

49.48

47.33

2.16

C438

608592.8

318489.6

49.51

47.27

2.25

C437

608624.9

318438.9

49.6

47.21

2.4

C435

608655

318387.2

49.11

47.61

1.51

C433

608685.2

318343.9

49.83

48.25

1.59

C431

608714.3

318306.4

50.25

48.83

1.43

C430

608731.5

318271.8

50.79

49.29

1.51

C427

608740.7

318236.8

50.52

48.83

1.7

C425

608755.5

318178.6

49.58

48.08

1.51

C423

608769.9

318120.3

49.62

48.02

1.6

C421

608784.6

318062.3

49.8

47.96

1.84

C420

608792

318041.4

49.58

47.94

1.65

C418

608812.7

318043.7

49.72

47.92

1.81

C415

608866.4

318059.2

49.14

47.75

1.39

C414

608923.7

318077.3

48.99

47.57

1.42

C413

608982

318095.7

48.95

47.39

1.57

C412

609142.2

318146.2

49.38

47.22

2.17

C411

609171.8

318155.7

49.22

47.72

1.51

C410

609229

318174

48.85

47.32

1.54

C409

609286.1

318192.2

48.46

46.91

1.56

C408

609343.5

318209.4

47.96

46.51

1.46

C407

609377

318215.8

47.79

46.28

1.52

C406

609416.2

318219.7

47.78

45.92

1.87

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

pag.: 196

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Camin

coor. X

coor. Y

Cota
teren
[mdM]

Cota
radier
[mdM]

Adancime
camin [m]

C405

608114.4

319281.7

50.26

48.93

1.33

C404

608135.3

319239.9

50.41

48.84

1.58

C403

608154.2

319204.8

50.66

48.76

1.9

C402

608183

319152.1

50.23

48.64

1.6

C401

608212.1

319099.7

50.42

48.52

1.9

C399

608242.8

319048.1

49.3

47.92

1.39

C397

608274.4

318997.1

49.11

47.86

1.26

C396

608306.6

318946.5

49.29

47.8

1.49

C394

608339.1

318896.1

49.15

47.74

1.42

C393

608371.4

318845.5

49.73

47.68

2.06

C392

608403.8

318795

49.51

47.62

1.89

C391

608436.4

318744.6

48.96

47.56

1.41

C389

608468.8

318694.2

49.13

47.5

1.64

C387

608501.4

318643.8

49.33

47.44

1.9

C384

608533.8

318593.3

49.16

47.38

1.79

C382

608598.7

318492.5

49.57

47.26

2.31

C381

608631.4

318441.8

49.55

47.2

2.36

C379

608661.1

318389.8

49.16

47.66

1.51

C377

608691.4

318346.6

49.82

48.33

1.5

C375

608719.8

318309.9

50.4

48.92

1.48

C374

608731.8

318289.4

50.77

49.22

1.55

C373

608738.4

318271.3

50.96

49.46

1.51

C372

608745.6

318244.5

50.58

49.08

1.51

C370

608760

318186.3

49.72

48.22

1.51

C369

608771.7

318138.5

49.58

48.11

1.47

C368

608785.4

318084.5

49.54

48

1.55

C367

608793.2

318066.6

49.5

47.96

1.55

C366

608798.2

318059.4

49.46

47.94

1.53

C365

608806.1

318053.9

49.45

47.92

1.54

C364

608815.4

318052.9

49.44

47.9

1.54

C362

608850.2

318062

49.33

47.83

1.51

C361

608870.4

318067.5

49.15

47.79

1.36

C360

608921.8

318083.3

48.97

47.7

1.28

C359

608978.7

318102.1

48.96

47.61

1.36

C358

609035.9

318120.1

49.06

47.51

1.56

C357

609090.1

318137.1

49.23

47.41

1.83

C356

609143.6

318154

49.3

47.32

1.98

C355

609186.8

318167.8

49.1

47.25

1.86

C354

609237

318183.5

48.76

47.16

1.61

C353

609294.3

318201.6

48.28

46.79

1.49

C352

609341.4

318215.1

47.99

46.48

1.52

C351

609379.3

318223.4

47.93

45.96

1.98

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

pag.: 197

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Camine pe raza localitatii Podu Pitarului:


Camin

coor. X

coor. Y

Cota
teren
[mdM]

Cota
radier
[mdM]

Adancime
camin [m]

C33

609814.6

316200.1

41.44

39.37

2.08

C32

610022.5

316600.2

46.69

45.16

1.53

C31

609917.5

316851.4

48.81

46.68

2.14

C6

609742.9

316209.1

41.31

38.48

2.83

C3

609969.3

316589.5

47.1

45.6

1.5

SP_4PP

609841.7

317245.6

45.27

43.77

1.51

C261

609961.7

316742.4

47.96

46.86

1.11

C255

609959.2

316319.6

43.18

41.68

1.51

C251

610039.1

316107.9

39.52

37.96

1.57

SP_2PP

609714.6

316239.9

41.37

38.44

2.94

C243

609719.3

316242.1

41.42

38.44

2.98

C239

609919.2

316051.1

40.24

38.91

1.34

C236

609929.8

316062.9

40.26

38.86

1.4

C233

609970.1

316107.4

39.92

38.68

1.25

C230

610004.3

316166

40.22

38.89

1.34

C227

610004.4

316221.4

40.56

38.84

1.73

C220

609798.8

316458.8

44.82

43.26

1.56

C216

609914.9

316209.8

40.56

38.69

1.87

C213

609833.6

316275.4

41.81

40.31

1.5

C210

609905.1

316675.5

47.93

46.52

1.42

C203

609910.8

316681.4

48.07

46.84

1.23

C195

609823.8

316658.8

48.03

46.73

1.3

C186

609817.8

316664.6

47.98

46.98

1.01

C182

609943

316687.7

48.22

46.72

1.51

C179

609938.9

316669.5

47.92

46.42

1.51

C640

610006.6

316188.6

40.3

38.87

1.43

C350

609864.4

316627.2

47.71

46.29

1.43

C349

609849.6

316634.5

48.03

46.55

1.49

C347

609794.7

316687.6

48.04

46.95

1.1

C346

609809.3

316708.5

48.11

46.92

1.19

C345

609845.2

316756.1

48.21

46.86

1.35

C344

609880

316795.4

48.34

46.81

1.53

C343

609908.2

316820.8

48.59

46.77

1.83

C342

609848

316316.3

42.33

40.9

1.44

C341

609839.1

316335.4

42.52

41.02

1.5

C340

609835.9

316351.3

42.89

41.37

1.53

C339

609832.1

316389.6

43.65

42.21

1.45

C338

609824.9

316411

44.2

42.7

1.5

C333

609775.1

316264.3

41.59

40.24

1.36

C332

609856.1

316292.2

42.25

40.67

1.59

C331

609903

316307.8

42.32

40.91

1.41

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

pag.: 198

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Camin

coor. X

coor. Y

Cota
teren
[mdM]

Cota
radier
[mdM]

Adancime
camin [m]

C329

609718.2

316244.3

41.44

39.72

1.73

C328

609713.5

316249

41.47

39.98

1.49

C327

609711.5

316305

41.81

40.31

1.5

C326

609712.1

316339.7

42.17

40.85

1.33

C325

609715.3

316357.3

42.65

41.12

1.53

C324

609719.6

316369

42.77

41.31

1.46

C323

609737.3

316397

43.25

41.82

1.44

C322

609774.3

316442.2

44.39

42.71

1.68

C321

609794.3

316466.6

44.86

43.2

1.67

C320

609831.9

316513.4

45.62

44.12

1.5

C319

609868.1

316561.2

46.93

45.35

1.58

C318

609875.9

316575

47.23

45.68

1.56

C317

609876.8

316588.4

47.46

45.96

1.5

C316

609871.5

316627.9

47.74

46.18

1.56

C315

609873.1

316638.6

47.87

46.24

1.63

C314

609880.5

316649.3

47.86

46.32

1.55

C312

609766.5

316176.2

41.55

38.52

3.03

C311

609710.1

316137.3

41.29

39.84

1.46

C310

609686.4

316125.9

41.08

39.89

1.2

C309

609811.2

316203.2

41.49

38.58

2.92

C308

609816.8

316172.8

41.27

39.42

1.85

C307

609827.5

316124.6

40.72

39.52

1.2

C306

609975.6

316220.4

40.34

38.76

1.59

C305

609954.2

316218

40.34

38.74

1.62

C304

609865.1

316199.3

41.05

38.64

2.41

C303

609856.2

316202.1

41.05

38.63

2.43

C302

609848.2

316211.4

41.17

38.62

2.56

C301

609844.6

316219.5

41.31

38.61

2.7

C300

609831.8

316283.7

41.95

40.54

1.42

C299

609986.5

316591.7

46.7

45.2

1.5

C298

610062.3

316609.4

46.68

45.12

1.56

SP_3C

610072.4

316613.5

46.69

45.11

1.58

C296

609947.7

316733.1

47.84

46.84

1.01

C295

609979

316757.2

47.6

46.88

0.73

C293

609855.1

317229.6

45.88

44.04

1.85

C292

609858.8

317206.5

45.8

44.25

1.56

C291

609870.5

317147.6

46.49

44.99

1.51

C289

609881.2

317088.6

48.07

46.44

1.64

C288

609890.9

317029.3

48.55

46.5

2.06

C286

609900

316970.2

48.81

46.56

2.26

C285

609909

316910.7

48.64

46.62

2.03

C283

609926.5

316791.9

48.68

46.74

1.94

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

pag.: 199

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Camin

coor. X

coor. Y

Cota
teren
[mdM]

Cota
radier
[mdM]

Adancime
camin [m]

C282

609936

316732.8

48.12

46.8

1.33

C281

609940.3

316704.9

48.25

46.83

1.43

C280

609949.2

316647.4

47.77

46.27

1.51

C278

609956

316587.8

47.41

45.93

1.49

C277

609958.7

316555.8

47.48

45.88

1.61

C276

609961.9

316509

47.45

45.8

1.65

C275

609961.7

316486.8

47.4

45.77

1.64

C274

609959.6

316464.6

47.23

45.73

1.51

C272

609952.9

316404.6

45.52

43.89

1.63

C270

609950.3

316370.3

44.45

42.84

1.61

C268

609952.1

316353.9

44.1

42.34

1.76

C266

609957.1

316337.4

43.32

41.82

1.51

C264

609984.8

316292.8

42.01

40.48

1.53

C263

609994.8

316272.6

41.46

39.91

1.56

C262

610002.3

316242.1

40.88

39.27

1.62

C260

610017.6

316154.6

39.98

38.91

1.08

C259

609848.5

317229.2

45.82

43.92

1.91

C258

609851.8

317205.6

45.77

44.45

1.33

C257

609863.9

317147.5

46.24

44.75

1.5

C256

609874.2

317088.6

47.57

46.07

1.51

C254

609883.9

317029.5

48.39

46.45

1.95

C253

609893.3

316970.1

48.77

46.51

2.27

C252

609902.2

316910.8

48.66

46.57

2.1

C250

609910.3

316851.3

48.71

46.63

2.09

C249

609914.8

316822.9

48.73

46.66

2.08

C248

609924

316763.7

48.11

46.72

1.4

C247

609933.2

316705.5

48.29

46.78

1.52

C246

609937.5

316677.1

48.2

46.88

1.33

C245

609942.2

316652.1

47.74

46.37

1.38

C244

609948.3

316592.3

47.62

46.21

1.42

C242

609953.3

316532.5

47.46

46.05

1.42

C241

609954.9

316504.5

47.47

45.98

1.49

C240

609954.7

316487.1

47.43

45.93

1.51

C238

609949.1

316436.3

46.43

44.7

1.73

C237

609945.1

316400.8

45.31

43.85

1.47

C234

609943.5

316364.2

44.44

42.97

1.48

C232

609946.5

316347.7

44

42.57

1.44

C231

609953.9

316326.4

43.03

41.53

1.51

C229

609984.4

316278.5

41.62

40.12

1.51

C228

609988.3

316270.1

41.4

39.97

1.45

C226

609995.4

316240.4

41

39.45

1.56

C225

609997.5

316220.8

40.63

38.78

1.86

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

pag.: 200

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Camin

coor. X

coor. Y

Cota
teren
[mdM]

Cota
radier
[mdM]

Adancime
camin [m]

C224

609999.9

316188

40.4

38.86

1.54

C222

610006.8

316147.7

39.97

38.47

1.51

C221

610020.4

316132.8

39.79

38.27

1.53

SP_1PP

610044.4

316099.2

39.35

37.85

1.51

Camine pe raza localitatii Cucuieti:


Camin

coor. X

coor. Y

Cota
teren
[mdM]

Cota
radier
[mdM]

Adancime
camin [m]

C47

610979.4

315663

38.87

37.87

C15

610790.1

315513.2

38.16

36.2

1.97

C13

610799.6

315510.8

38.23

36.21

2.03

C10

610821.6

315543.3

38.05

36.25

1.81

C8

611267

315571.8

51.1

49.62

1.49

C168

611514.7

315373.3

47.44

46.24

1.2

C167

610832.9

315601

38.04

36.64

1.4

C166

610887.6

315593.8

38.13

36.53

1.6

SP_2C

610561.4

315513.9

38.37

35.95

2.43

C161

610562.8

315510.8

38.04

35.95

2.1

C158

610619.7

315529.8

38.42

36.01

2.41

C141

610674.1

315547

38.54

36.07

2.48

C119

610698.5

315524.1

37.65

36.1

1.56

C117

610728.7

315515.9

37.8

36.13

1.67

C106

610760.2

315502.4

38.1

36.17

1.94

C88

610769

315503

38.15

36.18

1.98

C72

610783.4

315512.3

38.13

36.19

1.95

C69

610821.2

315578.6

37.86

36.28

1.58

C56

610859.5

315586.5

38.05

36.32

1.73

C55

610884.9

315584.3

37.93

36.35

1.59

C54

611724.7

315355.9

45.15

43.73

1.42

SP_1C

611731.9

315342.3

44.75

42.7

2.06

C53

611725.8

315334.3

44.52

42.72

1.81

C52

611180.8

315496.2

49.4

47.9

1.51

C51

611131.8

315809.4

51.21

49.69

1.52

C50

611095

315799.4

51

49.73

1.27

C49

611333.4

315616.5

50.84

49.54

1.3

C219

611740

315612.8

47.81

46.61

1.21

C218

611697.5

315642

48.08

46.81

1.27

C217

611652.3

315674.7

48.63

47.25

1.38

C206

611543.4

315529.5

47.44

46.22

1.22

C205

611552

315539.5

47.37

46.23

1.14

C204

611579.9

315564.4

47.38

46.27

1.12

C201

611383.7

315564.8

48.47

47.23

1.24

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

pag.: 201

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Camin

coor. X

coor. Y

Cota
teren
[mdM]

Cota
radier
[mdM]

Adancime
camin [m]

C200

611319.4

315531.6

48.9

47.6

1.31

C199

611331.2

315697.6

50.61

49.77

0.85

C198

611286.7

315676.6

50.9

49.67

1.23

C197

611273.8

315668.3

50.9

49.64

1.26

C196

611242

315643

50.9

49.56

1.35

C194

611234.8

315633.3

50.9

49.53

1.37

C193

611237.4

315621.2

50.9

49.51

1.39

C192

611237.3

315615.5

50.9

49.5

1.41

C191

611234.4

315610.7

50.9

49.49

1.42

C190

611219.8

315601.2

50.89

49.45

1.45

C189

611216.1

315595.6

50.9

49.44

1.47

C188

611215.2

315587.3

50.9

49.42

1.48

C187

611216.9

315572.4

50.91

49.39

1.52

C185

611149.9

315564.8

50.78

48.89

1.89

C184

611152.4

315571.2

50.88

48.91

1.97

C183

611169.6

315586

51.18

48.97

2.22

C181

611170.1

315603.9

51.24

49.01

2.23

C180

611163

315623.8

51.28

49.06

2.22

C178

611145.4

315660.4

51.21

49.16

2.05

C177

611140.5

315697.1

50.97

49.25

1.72

C176

611137.7

315742.7

50.56

49.36

1.2

C175

611118.7

315690.3

50.9

49.36

1.55

C174

611099

315682.5

51.2

49.47

1.74

C173

611060.5

315669.3

51.1

49.67

1.43

C172

611059.8

315666.1

51.07

49.69

1.39

C171

611070.6

315641

51.13

49.83

1.31

C170

611030.6

315755

51

49.81

1.19

C169

611063.5

315788.2

51

49.77

1.24

C164

610973.4

315705.2

38.9

37.91

0.99

C163

610980.6

315556.4

39.02

37.76

1.26

C162

610985.5

315620.7

38.81

37.83

0.99

C160

611433.8

315647.2

49.42

48.04

1.38

C159

611376.2

315630.6

50.24

48.9

1.35

C157

611309.7

315601.3

51.2

49.9

1.3

C156

611224.3

315542.3

50.63

49.33

1.3

C155

611180.7

315513.5

49.33

48.03

1.3

C154

611354.9

315449.8

47.87

46.98

0.89

C153

611433.2

315474.7

47.77

46.47

1.3

C152

611448.1

315428

47.45

46.25

1.21

C151

611447.3

315760.8

50.34

48.94

1.4

C150

611443

315702.6

50.33

48.69

1.65

C149

611441.6

315665.5

50.03

48.53

1.5

C148

611440.3

315646.3

49.24

47.95

1.3

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

pag.: 202

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Camin

coor. X

coor. Y

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Cota
teren
[mdM]

Cota
radier
[mdM]

Adancime
camin [m]

C147

611436.7

315610.4

48.41

47.28

1.14

C146

611437.2

315591.8

48.1

46.93

1.17

C145

611446.1

315567.9

47.97

46.46

1.51

C144

611466

315537.7

47.67

46.32

1.35

C143

611516.6

315484.5

47.57

46.17

1.41

C142

611557.4

315440.5

47.38

46.04

1.34

C140

611639.4

315487.4

47.02

45.72

1.3

C139

611665.8

315430.7

46.67

45.4

1.27

C138

611755.4

315382.4

46.63

45.13

1.5

C137

611770.4

315399.2

46.86

45.32

1.54

C136

611799.2

315451.7

47.31

45.81

1.5

C135

611827.6

315502.6

47.6

46.04

1.57

C134

611830.4

315515.9

47.7

46.09

1.61

C133

611827.7

315522.9

47.84

46.12

1.72

C132

611808.8

315543.2

47.94

46.23

1.72

C131

611780.1

315576.4

47.86

46.4

1.47

C130

611759.8

315596.5

47.81

46.51

1.31

C129

611817.1

315283.2

44.75

43.25

1.51

C128

611386

315312.4

48.11

46.91

1.2

C127

611347.3

315360.2

47.82

46.56

1.26

C126

611337.3

315352.1

47.36

46.57

0.79

C125

611308

315337.8

47.36

46.61

0.76

C124

611277.3

315329.2

47.94

46.64

1.3

C123

611238.3

315325.5

47.98

46.68

1.31

C122

611221.4

315404.7

49.5

48

1.51

C121

611203.6

315405.8

49.5

48.04

1.47

C120

611196.5

315402.5

48.95

48.05

0.9

C118

611226.3

315407.2

49.5

47.99

1.52

C116

611035.5

315511.8

40.02

39.06

0.96

C115

611059

315477

40.26

39.1

1.16

C114

610906.1

315577.9

38.2

36.37

1.84

C113

610960.8

315554.5

38.62

37.06

1.57

C112

611024

315526.6

40.78

38.99

1.79

C111

611072

315504.8

42.28

40.98

1.31

C110

611102.4

315491.8

45.68

44.28

1.41

C109

611112.4

315489.5

46.3

44.69

1.61

C108

611125.1

315489.4

46.76

45.2

1.57

C107

611155.9

315492.3

47.94

46.44

1.51

C105

611175.7

315489.7

49.13

47.69

1.45

C104

611214.8

315467.5

49.19

47.64

1.55

C103

611261.9

315437.5

49.44

47.59

1.85

C102

611278.6

315424

48.79

47.39

1.41

C101

611318.8

315387.7

48.43

46.87

1.56

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

pag.: 203

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Camin

coor. X

coor. Y

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Cota
teren
[mdM]

Cota
radier
[mdM]

Adancime
camin [m]

C100

611338.6

315371.5

48.39

46.63

1.77

C99

611349.4

315365.5

48.08

46.51

1.58

C98

611371

315366.7

48.19

46.45

1.75

C97

611390.8

315369.1

48.13

46.4

1.74

C96

611449.4

315382.9

47.88

46.24

1.65

C95

611506.5

315396.6

47.58

46.08

1.51

C94

611561.6

315409.9

47.52

45.87

1.66

C93

611579.8

315413.7

47.42

45.8

1.63

C92

611590.6

315414

47.15

45.76

1.4

C91

611601.8

315410.8

47.21

45.71

1.51

C90

611624.6

315398.4

46.67

45.26

1.42

C89

611675.4

315366.7

45.7

44.21

1.5

C87

611768.8

315306.2

44.75

43.24

1.52

C86

611813

315278.4

44.75

43.32

1.44

C85

611766.9

315315.7

44.75

43.13

1.63

C84

611729.6

315339.9

44.75

42.7

2.06

C83

611718.8

315348.2

44.7

43.2

1.51

C82

611687.4

315367.5

45.6

43.83

1.78

C81

611642.6

315395.9

46.45

44.73

1.72

C80

611621.5

315409.5

46.91

45.16

1.75

C79

611604.8

315417.4

47.01

45.48

1.54

C78

611590.5

315421.4

47.24

45.73

1.51

C77

611578.9

315421.1

47.43

45.93

1.51

C76

611517.7

315406.2

47.56

46.05

1.52

C75

611459.4

315392.4

47.66

46.16

1.51

C74

611407.5

315379.7

48.12

46.39

1.74

C73

611390.5

315375.9

48.15

46.47

1.69

C71

611357.5

315371.8

48.27

46.62

1.66

C70

611341.9

315376.9

48.3

46.69

1.62

C68

611310.7

315404.8

48.37

46.87

1.51

C67

611283.2

315429.3

48.79

47.11

1.68

C66

611245.6

315456.7

48.99

47.41

1.59

C65

611218.3

315473.2

49.21

47.62

1.6

C64

611169.6

315502.2

49.07

47.57

1.51

C63

611124.4

315497.1

46.55

45.14

1.42

C61

611092.6

315503.9

44.81

43.4

1.42

C60

611037.2

315527.5

41.67

40.17

1.5

C59

610979.1

315552.8

39.19

37.69

1.51

C58

610947.3

315566.7

38.51

37.14

1.38

C57

610909.2

315584.7

38.32

36.49

1.84

C46

610534.2

315492

38.56

36.94

1.62

C45

610493.5

315447.9

38.63

37.06

1.57

C44

610552.7

315373

38.36

37.32

1.05

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

pag.: 204

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Camin

coor. X

coor. Y

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

Cota
teren
[mdM]

Cota
radier
[mdM]

Adancime
camin [m]

C43

610493.4

315363.3

38.64

37.26

1.39

C42

610463.9

315382.7

38.69

37.22

1.47

C41

610454.6

315351.3

38.61

37.27

1.35

C40

610453.6

315338

38.56

37.29

1.28

C39

610456.9

315324.2

38.61

37.31

1.3

C38

610471.6

315294.9

38.36

37.36

C37

610452.8

315403.8

38.72

37.18

1.54

C36

610439.5

315389.8

38.83

37.22

1.61

C35

610421.5

315378.6

38.85

37.27

1.59

C34

610393.8

315365

38.96

37.33

1.64

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

pag.: 205

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 206

9.1.13 Statii de pompare ape uzate (SPAU), dimensionare pompe submersibile SPAU si conducte de refulare
Apele uzate din localitate sunt colectate zonal prin intermediul colectoarelor de canalizare si transportate catre o statie de pompare ape uzate, SPAU. Din
aceste statii de pompare, apele uzate sunt pompate prin intermediul unei conducte de refulare care descarca apele uzate intr-un camin de vizitare de pe o alta
zona de retea de canalizare cu curgere gravitationala. Caminul de descarcare are rol si de disipare a energiei.
Numarul maxim de trepte de repompare este de 3.
Statiile de pompare ape uzate vor fi amplasate pe marginea drumului, pe zona dintre limita de proprietate si rigola existenta. Amplasamentul fiecarei statii de
pompare este prezentat in partea desenata.
O staie de pompare ape uzate, complet echipate (la cheie), este realizat ntr-un modul prefabricat avand urmatoarea componenta:
a) Statia de pompare, confectionata din fibra de sticla armata cu polymeri, avand dimensiunile din tabelul centralizator cu date SPAU.
b) Doua bucati electropompe de ape uzate, n configuraia 1A+1R (in caz de nevoie, intra si a doua pompa in functiune)
c) Accesoriile din statia de pompare: 2 buc coturi de refulare pentru pompe, conducte din otel inox, 2 buc vane sertar, doua buc. clapeti cu bila, bare de
ghidaj si lant de ridicare pentru pompe.
d) Tablou de control si automatizare pentru cele doua electropompe, care include 3 bucati electrozi de nivel.
Dimensionarea statiilor de pompare ape uzate si a conductelor de refulare s-a realizat pe baza debitelor de apa influente in SPAU-ri, debite de apa rezultate in
urma calcului retelei de canalizare.
n schema de calcul a sistemului de pompare au fost introduse:
Staia de pompare ape uzate, cu nlimea piezometrica de pompare necesara;
conducta de legtur de la staia de pompare la punctul de descarcare
punctul de descarcare a debitului, cu nlimea piezometrica necesara;
Pompele de la staia de pompare au fost echivalate cu o coloana de ap care reprezint nlimea de pompare necesar pentru a asigura o presiune de serviciu
n punctul de descarcare.
Debitul maxim necesar al pompei este debitul influent pentru fiecare SPAU
Inaltimea de pompare s-a calculat functie de:
Diferenta de inaltime geodezica dintre nivelul minim al apei in bazinul statiei de pompare si cota radierului din caminul de descarcare, notata cu Hg;
Daca pe traseul conductei exista o cota de teren mai mare decat cota radierului caminului de descarcare, s-a considerat acea cota.
Pierderile de sarcina de pe conductele de refulare, notat cu H; S-au calculat pierderile de sarcina liniare la care s-au adaugat pierderile de sarcina
locala ;
Presiunea de utilizare Hu = minim 2 mCA.la caminul de descarcare.
Pierderile de sarcina de la pompa pn la ieirea din SPAU. S-au calculat pierderile de sarcina liniare la care s-au adaugat pierderile de sarcina locala ;
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 207

Rezulta astfel inaltimea de pompare necesara Hp = Hgeod + Hserv +H ref + Hu + HSPAU


Hgeod = Nmax.radier CV Napa SPAU
Hserv = Presiunea de serviciu la intrarea in CV = cca. 2.0 m
H ref = Hrefulare = Lref x i
h inst SPAU = Hcond + hlocale = cca. 3.0 m
Conform calculelor de dimensionare a statiilor de pompare, au rezultat urmatoarele:
Date SPAU
SPAU

AMPLASAMENT

Adancime
radier
conducta
intrare in
SPAU [m]

CR
intrare
(mdM)

Debit
intrare
in
SPAU
(grav)
[l/s]

Debit
iesire din
SPAU
(pompare)
[l/s]

Cota
teren
(CTA)
SPAU

Cota
piezometrica
plecare din
SPAU
[mdM]

Pierderi
de
sarcina in
instalatie
SPAU
(m)

Inaltime
de
pompare
necesara
(m)

Cota teren
punct
descarcare

Cota
piezometrica
descarcare
[mdM]

Presiune
disponibila
descarcare
(mCA)

Pierdere de
sarcina (m)

Nr
pompe

Q
pompa
(l/s)

H
pompa
(m)

SP_1C

Sat Cucuieti, str. Calea


Bucuresti (DJ301)
Sat Cucuieti, intersectie
str. Dambovitei cu str.
Calea Bucuresti
(DJ301)

2.01

42.47

6.37

7.00

44.48

55.65

2.00

15.18

49.31

53.16

3.85

2.49

1A+1R

6.36

15.90

2.42

35.95

11.77

12.00

38.37

49.23

2.00

15.28

39.98

44.13

4.15

5.10

1A+1R

12.70

18.60

Sat Podul Pitarului, str.


Calea Bucuresti
(DJ301)
Sat Podul Pitarului,
intersectie str. I.
Creanga cu Aleea
Teiului
Sat Podul Pitarului, str.
Nuferilor
Sat Podul Pitarului, str.
Calea Bucuresti
(DJ301)

1.50

37.85

0.46

1.00

39.35

45.15

2.00

9.30

40.22

44.27

4.05

0.88

1A+1R

0.98

9.65

3.06

38.31

21.53

22.00

41.37

55.17

2.00

18.86

48.07

52.36

4.29

2.81

1A+1R

21.70

19.30

1.69

45.11

0.25

1.00

46.80

52.50

2.00

9.39

47.41

51.20

3.79

1.30

1A+1R

0.98

9.65

1.20

44.14

25.40

28.00

45.34

54.07

2.00

11.93

41.25

50.83

9.58

3.24

1A+1R

27.93

13.80

Sat Plataresti, str.


Podul Pitarului
Sat Plataresti, str.
Calea Bucuresti
(DJ301)

1.54

41.40

2.41

3.00

42.94

48.74

2.00

9.34

41.25

45.52

4.27

3.22

1A+1R

2.59

11.60

1.99

43.32

13.29

14.00

45.31

49.91

2.00

8.59

47.08

49.48

2.40

0.43

1A+1R

13.30

9.03

Sat Plataresti, str.


Mihai Viteazu
(conducta sub
presiune)

1.48

45.44

21.81

22.00

46.92

45.53

2.00

2.09

41.25

45.41

4.16

0.12

SP_2C

SP_1PP

SP_2PP

SP_3PP
SP_4PP

SP_1P
SP_2P

CSP

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

pag.: 208

Date SPAU
SPAU

AMPLASAMENT

Nr
pompe

Q
pompa
(l/s)

H
pompa
(m)

Pmot
(kW)

P2
(kW)

P1
(kW)

Tip pompa

Adancime
CR
intrare
(m)

Adancime
CR iesire
(m)

Adancime
SP (m)

Diametru
bazin SP
(m)

Dn
intrare
(PVC,
mm)

SP_1C

Sat Cucuieti, str.


Calea Bucuresti
(DJ301)
Sat Cucuieti,
intersectie str.
Dambovitei cu str.
Calea Bucuresti
(DJ301)

1A+1R

6.36

15.90

2.40

2.27

1.80

CP 3068 HT 3~
251

2.01

1.5

3.51

1.40

1A+1R

12.70

18.60

4.50

4.30

3.85

NP 3102 SH 3~
258

2.42

1.5

3.92

SP_1PP

Sat Podul
Pitarului, str. Calea
Bucuresti (DJ301)

1A+1R

0.98

9.65

1.20

0.83

0.65

DP 3045 MT 3230

1.50

1.5

SP_2PP

Sat Podul
Pitarului,
intersectie str. I.
Creanga cu Aleea
Teiului
Sat Podul
Pitarului, str.
Nuferilor
Sat Podul
Pitarului, str. Calea
Bucuresti (DJ301)

1A+1R

21.70

19.30

7.50

6.88

6.02

NP 3153 HT 3~
454

3.06

1A+1R

0.98

9.65

1.20

0.83

0.65

DP 3045 MT 3230

1A+1R

27.93

13.80

5.90

6.12

5.12

Sat Plataresti, str.


Podul Pitarului
Sat Plataresti, str.
Calea Bucuresti
(DJ301)

1A+1R

2.59

11.60

1.20

1.00

0.79

1A+1R

13.30

9.03

3.10

2.26

1.91

SP_2C

SP_3PP

SP_4PP

SP_1P
SP_2P

CSP

Dn
iesire
SP
(OL,
mm)

De
cond.
refulare
SP
(mm)

L cond.
refulare
SP (m)

250

50

125

632.90

1.40

250

80

140

844.20

3.00

1.00

250

50

50

86.10

1.5

4.56

1.80

300

100

180

520.40

1.69

1.5

3.19

1.00

200

50

50

125.80

NP 3127 HT 3~
487

1.20

1.5

2.70

1.80

300

100

200

739.40

CP 3045 HT 3~
250
CP 3102 MT 3~
435

1.54

1.5

3.04

1.00

200

50

90

774.90

1.99

1.5

3.49

1.40

250

100

160

102.10

1.45

1.5

2.95

1.00

300

315

342.50

Sat Plataresti, str.


Mihai Viteazu
(conducta sub
presiune)

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Dn
preaplin
(PVC,
mm)

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

pag.: 209

In urma dimensionarii hidraulice a conductelor de refulare s-au obtinut urmatoarele rezultate pe sectiuni:
Sat Plataresti:
Array

Sectiune

Nod
amonte

Nod aval

Tip conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta
[]

Rugozitate

Viteza
[m/s]

Pierdere
de
sarcina

Debit
[l/s]

Conducta de refulare SP_1P

S1352

Ref_SP_1P

R89

PEHD PE100 PN6

90

83.4

7.24

0.01

0.55

0.42

Conducta de refulare SP_1P

S1353

R89

R90

PEHD PE100 PN6

90

83.4

30.69

0.01

0.55

0.42

Conducta de refulare SP_1P

S1355

R90

R91

PEHD PE100 PN6

90

83.4

67.76

0.01

0.55

0.42

Conducta de refulare SP_1P

S1356

R91

P56

PEHD PE100 PN6

90

83.4

624.84

2.37

0.01

0.55

0.42

Conducta de refulare SP_1P

S1424

P56

R98

PEHD PE100 PN6

90

83.4

31.03

0.01

0.55

0.42

Conducta de refulare SP_1P

S1405

R98

Rac_SP_1P

PEHD PE100 PN6

90

83.4

13.37

0.01

0.55

0.42

774.93

Array

Sectiune

Nod
amonte

Nod aval

Tip conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta
[]

Rugozitate

Viteza
[m/s]

Pierdere
de
sarcina

Debit
[l/s]

Conducta de refulare SP_2P

S1366

Ref_SP_2P

R2

PEHD PE100 PN6

160

148.4

43.29

-4.55

0.01

0.81

0.42

14

Conducta de refulare SP_2P

S1371

R2

R3

PEHD PE100 PN6

160

148.4

15.82

-4.55

0.01

0.81

0.42

14

Conducta de refulare SP_2P

S1394

R3

R4

PEHD PE100 PN6

160

148.4

11.28

-4.55

0.01

0.81

0.42

14

Conducta de refulare SP_2P

S1395

R4

R5

PEHD PE100 PN6

160

148.4

7.33

-4.55

0.01

0.81

0.42

14

Conducta de refulare SP_2P

S1396

R5

R6

PEHD PE100 PN6

160

148.4

13.38

0.01

0.81

0.42

14

Conducta de refulare SP_2P

S1397

R6

Rac_SP_2P

PEHD PE100 PN6

160

148.4

11.02

-4.55
49.98

0.01

0.81

0.42

14

102.12

Array

Sectiune

Nod
amonte

Nod aval

Tip conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta
[]

Rugozitate

Viteza
[m/s]

Pierdere
de
sarcina

Debit
[l/s]

Conducta sub presiune

S1399

Ref_CSP

R28

PEHD PE100 PN6

315

292.2

15.92

70.28

0.01

0.33

0.04

22

Conducta sub presiune

S1420

R28

R29

PEHD PE100 PN6

315

292.2

18.11

230.64

0.01

0.33

0.04

22

Conducta sub presiune

S1422

R29

R10

PEHD PE100 PN6

315

292.2

67.31

0.01

0.33

0.04

22

Conducta sub presiune

S1401

R10

R12

PEHD PE100 PN6

315

292.2

98.47

0.01

0.33

0.04

22

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

pag.: 210

Array

Sectiune

Nod
amonte

Nod aval

Tip conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta
[]

Rugozitate

Viteza
[m/s]

Pierdere
de
sarcina

Debit
[l/s]

Conducta sub presiune

S1403

R12

R13

PEHD PE100 PN6

315

292.2

118.3

0.01

0.33

0.04

22

Conducta sub presiune

S1404

R13

Rac_CSP

PEHD PE100 PN6

315

292.2

24.4

0.01

0.33

0.04

22

342.51

Sat Podu Pitarului:


Array

Sectiune

Nod
amonte

Nod aval

Tip conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta
[]

Rugozitate

Viteza
[m/s]

Pierdere
de
sarcina

Debit
[l/s]

Conducta de refulare SP_1PP

S1304

Ref_SP_1PP

R77

PEHD PE100 PN6

50

46

2.57

-10.29

0.01

0.6

1.03

Conducta de refulare SP_1PP

S1311

R77

R78

PEHD PE100 PN6

50

46

2.5

-10.29

0.01

0.6

1.03

Conducta de refulare SP_1PP

S1313

R78

R79

PEHD PE100 PN6

50

46

13.35

-10.29

0.01

0.6

1.03

Conducta de refulare SP_1PP

S1333

R79

R80

PEHD PE100 PN6

50

46

30.94

-10.29

0.01

0.6

1.03

Conducta de refulare SP_1PP

S1334

R80

R81

PEHD PE100 PN6

50

46

34.5

-10.29

0.01

0.6

1.03

Conducta de refulare SP_1PP

S1335

R81

Rac_SP_1PP

PEHD PE100 PN6

50

46

2.21

-10.29

0.01

0.6

1.03

86.07

Array

Sectiune

Nod
amonte

Nod aval

Tip conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta
[]

Rugozitate

Viteza
[m/s]

Pierdere
de
sarcina

Debit
[l/s]

Conducta de refulare SP_2PP

S111

Ref_SP_2PP

R58

PEHD PE100 PN6

180

166.8

3.55

-2.06

0.01

1.01

0.54

22

Conducta de refulare SP_2PP

S112

R58

R59

PEHD PE100 PN6

180

166.8

4.79

-2.06

0.01

1.01

0.54

22

Conducta de refulare SP_2PP

S113

R59

R60

PEHD PE100 PN6

180

166.8

15.18

-2.06

0.01

1.01

0.54

22

Conducta de refulare SP_2PP

S114

R60

R61

PEHD PE100 PN6

180

166.8

7.52

-2.06

0.01

1.01

0.54

22

Conducta de refulare SP_2PP

S115

R61

R62

PEHD PE100 PN6

180

166.8

63.91

-7.25

0.01

1.01

0.54

22

Conducta de refulare SP_2PP

S595

R62

R63

PEHD PE100 PN6

180

166.8

17.85

-17.06

0.01

1.01

0.54

22

Conducta de refulare SP_2PP

S597

R63

R64

PEHD PE100 PN6

180

166.8

16.86

-17.06

0.01

1.01

0.54

22

Conducta de refulare SP_2PP

S709

R64

R65

PEHD PE100 PN6

180

166.8

14.73

-17.06

0.01

1.01

0.54

22

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 211

Array

Sectiune

Nod
amonte

Nod aval

Tip conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta
[]

Rugozitate

Viteza
[m/s]

Pierdere
de
sarcina

Debit
[l/s]

Conducta de refulare SP_2PP

S752

R65

R66

PEHD PE100 PN6

180

166.8

35.91

-14.58

0.01

1.01

0.54

22

Conducta de refulare SP_2PP

S765

R66

R67

PEHD PE100 PN6

180

166.8

72.11

-21.96

0.01

1.01

0.54

22

Conducta de refulare SP_2PP

S835

R67

R68

PEHD PE100 PN6

180

166.8

118.3

-17.19

0.01

1.01

0.54

22

Conducta de refulare SP_2PP

S872

R68

R69

PEHD PE100 PN6

180

166.8

27.16

-22.87

0.01

1.01

0.54

22

Conducta de refulare SP_2PP

S880

R69

R70

PEHD PE100 PN6

180

166.8

17.48

-3.86

0.01

1.01

0.54

22

Conducta de refulare SP_2PP

S881

R70

R71

PEHD PE100 PN6

180

166.8

29.47

-3.86

0.01

1.01

0.54

22

Conducta de refulare SP_2PP

S897

R71

R72

PEHD PE100 PN6

180

166.8

18.26

-3.86

0.01

1.01

0.54

22

Conducta de refulare SP_2PP

S1268

R72

R73

PEHD PE100 PN6

180

166.8

12.48

-3.86

0.01

1.01

0.54

22

Conducta de refulare SP_2PP

S1271

R73

R74

PEHD PE100 PN6

180

166.8

40.93

-5.84

0.01

1.01

0.54

22

Conducta de refulare SP_2PP

S1286

R74

Rac_SP_2PP

PEHD PE100 PN6

180

166.8

3.88

-5.84

0.01

1.01

0.54

22

520.37

Array

Sectiune

Nod
amonte

Nod aval

Tip conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta
[]

Rugozitate

Viteza
[m/s]

Pierdere
de
sarcina

Debit
[l/s]

Conducta de refulare SP_3PP

S1425

Ref_SP_3PP

R1

PEHD PE100 PN6

50

46

1.51

-0.62

0.01

0.6

1.03

Conducta de refulare SP_3PP

S1426

R1

R7

PEHD PE100 PN6

50

46

1.93

-0.62

0.01

0.6

1.03

Conducta de refulare SP_3PP

S1427

R7

R8

PEHD PE100 PN6

50

46

13.05

-0.62

0.01

0.6

1.03

Conducta de refulare SP_3PP

S1428

R8

R9

PEHD PE100 PN6

50

46

8.25

-0.62

0.01

0.6

1.03

Conducta de refulare SP_3PP

S1429

R9

R11

PEHD PE100 PN6

50

46

71.89

0.01

0.6

1.03

Conducta de refulare SP_3PP

S1430

R11

Rac_SP_3PP

PEHD PE100 PN6

50

46

29.18

-0.62
22.43

0.01

0.6

1.03

125.81

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 212

Array

Sectiune

Nod
amonte

Nod aval

Tip conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta
[]

Rugozitate

Viteza
[m/s]

Pierdere
de
sarcina

Debit
[l/s]

Conducta de refulare SP_4PP

S1410

Ref_SP_4PP

R20

PEHD PE100 PN6

200

185.4

4.03

-26.79

0.01

0.96

0.44

26

Conducta de refulare SP_4PP

S1411

R20

R21

PEHD PE100 PN6

200

185.4

31.99

-26.79

0.01

0.96

0.44

26

Conducta de refulare SP_4PP

S1412

R21

R22

PEHD PE100 PN6

200

185.4

54.83

22.54

0.01

0.96

0.44

26

Conducta de refulare SP_4PP

S1413

R22

R421

PEHD PE100 PN6

200

185.4

0.86

1159.34

0.01

0.96

0.44

26

Conducta de refulare SP_4PP

S657

R421

R422

PEHD PE100 PN6

200

185.4

5.45

0.01

0.96

0.44

26

Conducta de refulare SP_4PP

S706

R422

R423

PEHD PE100 PN6

200

185.4

0.6

-1654.7

0.01

0.96

0.44

26

Conducta de refulare SP_4PP

S708

R423

R23

PEHD PE100 PN6

200

185.4

306

12.84

0.01

0.96

0.44

26

Conducta de refulare SP_4PP

S1414

R23

R25

PEHD PE100 PN6

200

185.4

238.35

-0.38

0.01

0.96

0.44

26

Conducta de refulare SP_4PP

S1416

R25

R440

PEHD PE100 PN6

200

185.4

37.25

-1

0.01

0.96

0.44

26

Conducta de refulare SP_4PP

S717

R440

R441

PEHD PE100 PN6

200

185.4

0.86

1279.15

0.01

0.96

0.44

26

Conducta de refulare SP_4PP

S724

R441

R442

PEHD PE100 PN6

200

185.4

8.19

0.01

0.96

0.44

26

Conducta de refulare SP_4PP

S737

R442

R443

PEHD PE100 PN6

200

185.4

0.77

0
1431.07

0.01

0.96

0.44

26

Conducta de refulare SP_4PP

S753

R443

R26

PEHD PE100 PN6

200

185.4

36.52

-1

0.01

0.96

0.44

26

Conducta de refulare SP_4PP

S1417

R26

Rac_SP_4PP

PEHD PE100 PN6

200

185.4

13.72

-1

0.01

0.96

0.44

26

739.42

Sat Cucuieti:
Array

Sectiune

Nod
amonte

Nod aval

Tip conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta
[]

Rugozitate

Viteza
[m/s]

Pierdere
de
sarcina

Debit
[l/s]

Conducta de refulare SP_1C

S1273

Ref_SP_1C

R31

PEHD PE100 PN6

125

115.8

19.22

-9.73

0.01

0.66

0.39

Conducta de refulare SP_1C

S1274

R31

R32

PEHD PE100 PN6

125

115.8

57.97

-18.7

0.01

0.66

0.39

Conducta de refulare SP_1C

S1275

R32

R33

PEHD PE100 PN6

125

115.8

31

-14.71

0.01

0.66

0.39

Conducta de refulare SP_1C

S1276

R33

R34

PEHD PE100 PN6

125

115.8

23.04

-17.98

0.01

0.66

0.39

Conducta de refulare SP_1C

S1277

R34

R35

PEHD PE100 PN6

125

115.8

18.23

-17.98

0.01

0.66

0.39

Conducta de refulare SP_1C

S1278

R35

R36

PEHD PE100 PN6

125

115.8

14.99

-7.39

0.01

0.66

0.39

Conducta de refulare SP_1C

S1279

R36

R37

PEHD PE100 PN6

125

115.8

22.43

-7.39

0.01

0.66

0.39

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 213

Array

Sectiune

Nod
amonte

Nod aval

Tip conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta
[]

Rugozitate

Viteza
[m/s]

Pierdere
de
sarcina

Debit
[l/s]

Conducta de refulare SP_1C

S1280

R37

R38

PEHD PE100 PN6

125

115.8

121.87

-1.85

0.01

0.66

0.39

Conducta de refulare SP_1C

S1281

R38

R39

PEHD PE100 PN6

125

115.8

60.99

-5.52

0.01

0.66

0.39

Conducta de refulare SP_1C

S1282

R39

R40

PEHD PE100 PN6

125

115.8

19.9

-4.11

0.01

0.66

0.39

Conducta de refulare SP_1C

S1283

R40

R41

PEHD PE100 PN6

125

115.8

13.91

-4.11

0.01

0.66

0.39

Conducta de refulare SP_1C

S1285

R41

R42

PEHD PE100 PN6

125

115.8

13.15

-4.11

0.01

0.66

0.39

Conducta de refulare SP_1C

S1287

R42

R43

PEHD PE100 PN6

125

115.8

10.46

-4.11

0.01

0.66

0.39

Conducta de refulare SP_1C

S1288

R43

R44

PEHD PE100 PN6

125

115.8

60.6

-6.99

0.01

0.66

0.39

Conducta de refulare SP_1C

S1290

R44

R45

PEHD PE100 PN6

125

115.8

13.78

-5.03

0.01

0.66

0.39

Conducta de refulare SP_1C

S1291

R45

R46

PEHD PE100 PN6

125

115.8

39.81

-5.03

0.01

0.66

0.39

Conducta de refulare SP_1C

S1292

R46

R47

PEHD PE100 PN6

125

115.8

86.45

-5.03

0.01

0.66

0.39

Conducta de refulare SP_1C

S1294

R47

Rac_SP_1C

PEHD PE100 PN6

125

115.8

5.06

75.59

0.01

0.66

0.39

632.86

Array

Sectiune

Nod
amonte

Nod aval

Tip conducta

Diametru
exterior
[mm]

Diametru
interior
[mm]

Lungime
sectiune
[m]

Panta
[]

Rugozitate

Viteza
[m/s]

Pierdere
de
sarcina

Debit
[l/s]

Conducta de refulare SP_2C

S1295

Ref_SP_2C

R56

PEHD PE100 PN6

140

129.8

11.76

-1.69

0.01

0.91

0.6

12

Conducta de refulare SP_2C

S1305

R56

R50

PEHD PE100 PN6

140

129.8

36.4

-1.69

0.01

0.91

0.6

12

Conducta de refulare SP_2C

S1296

R50

R51

PEHD PE100 PN6

140

129.8

233.09

-0.8

0.01

0.91

0.6

12

Conducta de refulare SP_2C

S1297

R51

R52

PEHD PE100 PN6

140

129.8

266.49

-2.04

0.01

0.91

0.6

12

Conducta de refulare SP_2C

S1298

R52

R53

PEHD PE100 PN6

140

129.8

208.38

-0.16

0.01

0.91

0.6

12

Conducta de refulare SP_2C

S1299

R53

R54

PEHD PE100 PN6

140

129.8

62.22

-6.92

0.01

0.91

0.6

12

Conducta de refulare SP_2C

S1300

R54

Rac_SP_2C

PEHD PE100 PN6

140

129.8

25.84

-10.69

0.01

0.91

0.6

12

844.18

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

pag.: 214

In urma dimensionarii hidraulice a conductelor de refulare s-au obtinut urmatoarele rezultate pe


noduri:
Sat Plataresti:
Nume nod

Coordonata
X

Coordonata
Y

Cota
teren
[mdM]

Adancime
sapatura
[m]

Diametru
maxim in
nod [mm]

Presiune
nod [m]

Cota
piezometrica
[mdM]

Debit
necesar
[l/s]

Ref_SP_1P

608575.59

317656.68

42.94

1.3

90

48.74

-3

R89

608580.69

317651.55

42.98

1.35

90

6.98

48.71

R90

608603.11

317630.59

43.04

1.45

90

6.88

48.58

R91

608659.07

317592.39

43.16

1.63

90

6.67

48.3

P56

609278.05

317677.76

41.2

1.15

90

5.55

45.7

R98

609308.87

317674.19

41.1

1.08

90

5.45

45.57

Rac_SP_1P

609308.43

317660.82

41.35

1.34

90

5.4

45.52

Nume nod

Coordonata
X

Coordonata
Y

Cota
teren
[mdM]

Adancime
sapatura
[m]

Diametru
maxim in
nod [mm]

Presiune
nod [m]

Cota
piezometrica
[mdM]

Debit
necesar
[l/s]

Ref_SP_2P

609505.28

318239.06

46.01

1.21

160

49.91

-14

R2

609465.62

318221.7

46.52

1.52

160

4.62

49.73

R3

609463.1

318206.08

46.46

1.38

160

4.48

49.66

R4

609470.96

318197.98

46.94

1.82

160

4.39

49.62

R5

609465.16

318193.5

46.78

1.62

160

4.32

49.59

R6

609454.87

318184.95

46.52

1.31

160

4.21

49.53

Rac_SP_2P

609445.01

318180.03

47.08

1.31

160

3.61

49.48

14

14

Nume nod

Coordonata
X

Coordonata
Y

Cota
teren
[mdM]

Adancime
sapatura
[m]

Diametru
maxim in
nod [mm]

Presiune
nod [m]

Cota
piezometrica
[mdM]

Debit
necesar
[l/s]

Debit
cerinta
[l/s]

Ref_CSP

609243.92

317982.48

47.05

1.73

315

0.1

45.53

-22

R28

609255.87

317971.95

45.51

1.31

315

1.21

45.52

R29

609269.62

317960.16

41.33

1.31

315

5.39

45.52

R10

609256.19

317894.21

41.12

1.17

315

5.43

45.49

R12

609277.01

317797.97

41.21

1.35

315

5.49

45.46

R13

609312

317684.96

41.17

1.43

315

5.57

45.42

609308.57

317660.79

41.35

1.64

315

5.59

45.41

22

22

Debit
cerinta
[l/s]

Rac_CSP

Debit
cerinta
[l/s]

3
Debit
cerinta
[l/s]

Sat Podu Pitarului:


Nume nod

Coordonata
X

Coordonata
Y

Cota
teren
[mdM]

Adancime
sapatura
[m]

Diametru
maxim in
nod [mm]

Presiune
nod [m]

Cota
piezometrica
[mdM]

Debit
necesar
[l/s]

Ref_SP_1PP

610044.43

316099.22

39.35

1.3

50

45.15

-1

R77

610045.58

316096.93

39.3

1.22

50

6.95

45.13

R78

610043.41

316095.68

39.3

1.2

50

6.9

45.1

R79

610038.55

316108.12

39.5

1.26

50

6.62

44.96

R80

610019.48

316132.47

39.78

1.22

50

5.98

44.64

R81

610004.87

316163.72

40.19

1.28

50

5.27

44.29

Rac_SP_1PP

610004.86

316165.94

40.24

1.3

50

5.23

44.27

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

pag.: 215

Coordonata
X

Coordonata
Y

Cota
teren
[mdM]

Adancime
sapatura
[m]

Diametru
maxim in
nod [mm]

Presiune
nod [m]

Cota
piezometrica
[mdM]

Debit
necesar
[l/s]

Ref_SP_2PP

609714.55

316239.91

41.37

1.31

180

15

55.17

-22

R58

609711.3

316238.49

41.36

1.29

180

14.97

55.16

R59

609709.58

316242.96

41.35

1.27

180

14.94

55.13

R60

609709.3

316258.13

41.47

1.35

180

14.82

55.05

R61

609716.49

316260.32

41.44

1.31

180

14.77

55.01

R62

609714.64

316324.2

41.9

1.31

180

13.96

54.66

R63

609715.39

316342.04

42.18

1.28

180

13.56

54.56

R64

609719.11

316358.48

42.52

1.33

180

13.18

54.47

R65

609725.55

316371.73

42.75

1.31

180

12.85

54.39

R66

609746.25

316401.07

43.27

1.31

180

12.13

54.2

R67

609791.78

316456.98

44.85

1.31

180

10.16

53.81

R68

609865.79

316549.26

46.89

1.31

180

7.48

53.17

R69

609880.09

316572.36

47.51

1.31

180

6.72

53.02

R70

609881.06

316589.81

47.59

1.32

180

6.55

52.93

R71

609875.72

316618.79

47.76

1.37

180

6.28

52.77

R72

609876.5

316637.04

47.77

1.32

180

6.11

52.67

R73

609882.91

316647.75

47.81

1.31

180

52.6

R74

609911.1

316677.43

48.01

1.27

180

5.54

52.38

Rac_SP_2PP

609910.91

316681.3

48.07

1.31

180

5.49

52.36

22

22

Coordonata
X

Coordonata
Y

Cota
teren
[mdM]

Adancime
sapatura
[m]

Diametru
maxim in
nod [mm]

Presiune
nod [m]

Cota
piezometrica
[mdM]

Debit
necesar
[l/s]

Debit
cerinta
[l/s]

Ref_SP_3PP

610072.89

316613.71

46.7

1.3

50

52.5

-1

R1

610074.29

316614.28

46.7

1.3

50

6.98

52.48

R7

610075.11

316612.53

46.69

1.29

50

6.96

52.46

R8

610062.98

316607.74

46.63

1.22

50

6.82

52.33

R9

610054.76

316607.13

46.65

1.24

50

6.73

52.24

R11

609984.82

316590.51

46.71

1.25

50

5.94

51.5

Rac_SP_3PP

609955.78

316587.62

47.41

1.3

50

4.99

51.2

Coordonata
X

Coordonata
Y

Cota
teren
[mdM]

Adancime
sapatura
[m]

Diametru
maxim in
nod [mm]

Presiune
nod [m]

Cota
piezometrica
[mdM]

Debit
necesar
[l/s]

Debit
cerinta
[l/s]

Ref_SP_4PP

609841.72

317245.63

45.27

1.31

200

10

54.07

-26

R20

609840.07

317249.31

45.11

1.04

200

9.87

54.05

R21

609844.04

317281.05

46.24

1.31

200

8.88

53.91

R22

609789.48

317286.45

45

1.31

200

9.87

53.67

R421

609788.62

317286.52

44

1.31

200

10.87

53.67

R422

609783.18

317286.93

44

1.31

200

10.85

53.65

R423

609782.58

317286.98

45

1.31

200

9.84

53.64

R23

609582.05

317518.12

41.17

1.41

200

12.43

52.3

R25

609395.54

317666.53

41.16

1.31

200

11.3

51.26

Nume nod

Nume nod

Nume nod

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Debit
cerinta
[l/s]

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

pag.: 216

Coordonata
X

Coordonata
Y

Cota
teren
[mdM]

Adancime
sapatura
[m]

Diametru
maxim in
nod [mm]

Presiune
nod [m]

Cota
piezometrica
[mdM]

Debit
necesar
[l/s]

R440

609358.44

317669.86

41.13

1.24

200

11.1

51.09

R441

609357.58

317669.92

40.1

1.31

200

12.19

51.09

R442

609349.42

317670.65

40.1

1.31

200

12.16

51.06

R443

609348.66

317670.78

41.13

1.23

200

11.04

51.05

R26

609312.28

317674.02

41.1

1.16

200

10.85

50.89

Rac_SP_4PP

609308.71

317660.77

41.35

1.4

200

10.77

50.83

26

26

Coordonata
X

Coordonata
Y

Cota
teren
[mdM]

Adancime
sapatura
[m]

Diametru
maxim in
nod [mm]

Presiune
nod [m]

Cota
piezometrica
[mdM]

Debit
necesar
[l/s]

Debit
cerinta
[l/s]

Ref_SP_1C

611731.96

315342.4

44.75

1.2

125

12

55.65

-7

R31

611716.06

315353.2

44.94

1.2

125

11.74

55.57

R32

611666.64

315383.49

46.02

1.2

125

10.43

55.35

R33

611640.81

315400.65

46.48

1.2

125

9.85

55.22

R34

611621.06

315412.5

46.96

1.27

125

9.34

55.13

R35

611604.57

315420.28

47.22

1.2

125

8.94

55.06

R36

611590.08

315424.1

47.26

1.14

125

8.77

55

R37

611567.85

315421.08

47.5

1.2

125

8.52

54.92

R38

611449.36

315392.6

47.72

1.2

125

7.82

54.44

R39

611390.05

315378.35

48.06

1.2

125

7.24

54.2

R40

611370.46

315374.83

48.22

1.28

125

7.08

54.12

R41

611356.6

315373.72

48.28

1.29

125

6.97

54.06

R42

611344.26

315378.25

48.23

1.18

125

6.86

54.01

R43

611335.92

315384.57

48.29

1.2

125

6.78

53.97

R44

611291.35

315425.63

48.71

1.2

125

6.13

53.73

R45

611280.62

315434.28

48.75

1.17

125

53.68

R46

611249.13

315458.63

48.94

1.17

125

5.65

53.52

R47

611174.68

315502.58

49.41

1.2

125

4.87

53.18

Rac_SP_1C

611169.64

315502.21

49.07

1.2

125

5.19

53.16

Coordonata
X

Coordonata
Y

Cota
teren
[mdM]

Adancime
sapatura
[m]

Diametru
maxim in
nod [mm]

Presiune
nod [m]

Cota
piezometrica
[mdM]

Debit
necesar
[l/s]

Debit
cerinta
[l/s]

Ref_SP_2C

610561.42

315513.92

38.43

1.31

140

12

49.23

-12

R56

610560.02

315525.59

38.48

1.33

140

11.91

49.16

R50

610529.3

315545.12

38.52

1.31

140

11.63

48.94

R51

610378.39

315722.77

38.7

1.31

140

10.03

47.53

R52

610207.2

315927

39.34

1.41

140

7.88

45.92

R53

610070.95

316084.66

39.28

1.31

140

6.58

44.66

Nume nod

Debit
cerinta
[l/s]

Sat Cucuieti:
Nume nod

Nume nod

R54

610031.9

316133.1

39.71

1.31

140

5.78

44.29

Rac_SP_2C

610017.52

316154.57

39.98

1.31

140

5.35

44.13

12

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

12

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

pag.: 217

9.1.14 Calculul conductei de alimentare cu apa a statiei de epurare


Pentru alimentarea cu apa a statiei de epurare pentru nevoi tehnologice si igienico sanitare este nevoie de o sursa de apa potabila. A fost prevazut ca
alimentarea cu apa ptabila a statiei de epurare sa fie realizata din reteaua stradala de distributie care se executa in comuna. In urma dimensionarii conductei
de alimentare cu apa a statiei de epurare s-au obtinut urmatoarele rezultate pe sectiuni:
Array

Sectiune

Nod
amonte

Nod
aval

Tip conducta

Diametru
interior
[mm]
66

Lungime
sectiune
[m]
7.14

Panta
[]

Rugozitate

Viteza
[m/s]

PEHD PE100 PN10

Diametru
exterior
[mm]
75

A-spre S.E.

S1445

A152

A306

A-spre S.E.

S1446

A306

A373

A-spre S.E.

S1447

A373

A-spre S.E.

S1448

A-spre S.E.

Debit
[l/s]

0.73

Pierdere
de
sarcina
0.89

76.78

0.01

PEHD PE100 PN10

75

66

17.05

76.78

0.01

0.73

0.89

2.5

A561

PEHD PE100 PN10

75

66

16.97

257.91

0.01

0.73

0.89

2.5

A561

A563

PEHD PE100 PN10

75

66

66.53

0.61

0.01

0.73

0.89

2.5

S1449

A563

A564

PEHD PE100 PN10

75

66

98.97

0.61

0.01

0.73

0.89

2.5

A-spre S.E.

S1450

A564

A565

PEHD PE100 PN10

75

66

111.38

0.61

0.01

0.73

0.89

2.5

A-spre S.E.

S1451

A565

A-SE

PEHD PE100 PN10

75

66

22.65

0.61

0.01

0.73

0.89

2.5

Debit
necesar
[l/s]
0

Debit
cerinta
[l/s]

2.5

340.69

In urma dimensionarii conductei de alimentare cu apa a statiei de epurare s-au obtinut urmatoarele rezultate pe noduri:
Array

Nume
nod

Coordonata X

Coordonata Y

Cota
sapatura
[mdM]
46.41

Adancime
sapatura
[m]
1.08

Diametru
maxim in
nod [mm]
90

Presiune
nod [m]

317988.7

Cota
teren
[mdM]
47.49

49.41

Cota
piezometrica
[mdM]
95.93

A-spre S.E.

A152

609241.1

A-spre S.E.

A306

609241.7

317981.6

46.81

45.87

0.94

75

49.9

95.87

A-spre S.E.
A-spre S.E.

A373

609254.9

317970.8

45.86

44.56

1.3

75

51.06

95.72

A561

609267.8

317959.7

41.71

40.19

1.52

75

55.28

95.57

A-spre S.E.

A563

609255.2

317894.4

41.22

40.15

1.07

75

54.73

94.98

A-spre S.E.

A564

609275.7

317797.6

41.57

40.09

1.48

75

53.91

94.09

A-spre S.E.

A565

609301.2

317689.1

41.28

40.01

1.27

75

52.99

93.1

A-spre S.E.

A-SE

609296.6

317666.9

41.27

40

1.28

75

52.8

92.9

2.5

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

2.5

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 218

9.1.15 Dimensionare Staie de epurare


9.1.15.1 Debite caracteristice de ape uzate
Pentru ntreaga comuna rezulta urmatoarele debite caracteristice de ape uzate, conform breviare de
calcule:
Qu zi med = 701.55 mc/zi =8.12 l/s
Qu zi max = 874.03 mc/zi =10.12 l/s
Qu orar max = 118.52 mc/h = 32.92 l/s
Qu orar min = 11.85 mc/h = 3.29 l/s
9.1.15.2 Criterii de proiectare si Conceptul statiei de epurare
Debitele caracteristice de apa uzata sunt calculate sunt pentru perioada de perspectiv, staia de
epurare urmand s asigure epurarea apelor uzate ncepand de la punerea in functiune si continuand
cu dezvoltarea treptata a localitatii.
Cea mai important problem tehnic, raportat la debitele de dimensionare a unei statii de epurare
este legat de funcionarea reala, deoarece toate statiile de epurare, indiferent ca sunt modulare sau
clasice, functioneaz n parametri proiectati in treapta biologica numai cu asigurarea unui debit
minim la intrare n staie. Fara asigurarea acestui debit minim, procesul tehnologic biologic, care se
bazeaz pe procese biochimice foarte sensibile, nu functioneaz.
n general, procesul biologic este asigurat pentru debite cuprinse n gama:
0,3 x Qmediu modul - 1,3 x Qmediu modul
La proiectarea unei statii de epurare trebuie tinut cont de debitele care vor intra in statia de epurare
la punerea in functiune si evolutia acestor debite in timp.
De principiu, din cauza evolutiei in timp a debitelor, este necesar ca statiile de epurare sa fie
prevazute cu mai multe linii tehnologice pe partea de epurare biologica, proiectate de asa natura
incat sa intre in timp in functiune fiecare, functie de dezvoltarea localitatii.
Marimea primei linii tehnologice este data de debitul real estimat ca va intra in statia de epurare la
data punerii in functiune.
Marimea si numarul celorlalte linii tehnologice este dat de perspectiva estimativa a evolutiei
debitelor de intrare in statia de epurare.
Toate aceste criterii sunt valabile in toate cazurile, fiecare localitate avand caracteristici particulare.
Avand in vedere ca din punct de vedere tehnico-economic este recomandabil ca partea de
constructii necesara dezvoltarii ulterioare sa fie redusa la minim, toate obiectele statiei de epurare,
pn la bazinul de omogenizare inclusiv (practic treapta de epurare mecanica) vor fi dimensionate la
etapa de perspectiv (finala), iar de la modulele de epurare pn la caminul de racord cu conducta
de deversare n emisar, liniile tehnologice vor fi calculate conform criteriilor de debite, urmnd ca
dezvoltarea statiei de epurare s se realizeze numai prin punerea in functiune pe rand a liniilor
tehnologice proiectate.
9.1.15.3 Statia de epurare comuna Plataresti
In cazul comunei Plataresti, situatia este urmatoarea:
Exista un sistem de alimentare cu apa in functiune, care livreaza in reteaua de distributie un
debit estimativ de cca. Qorar maxim=31.3 mc/h.
Debitul de apa mediu zilnic pentru etapa actuala este estimat la 495 mc/zi iar pentru etapa de
perspectiva este estimat la 702 mc/zi
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 219

Debitul de apa maxim zilnic pentru etapa actuala este estimat la 654 mc/zi iar pentru etapa
de perspectiva este estimat la 875 mc/zi
Avand in vedere aceste date, statia de epurare a fost prevazuta cu trei module de epurare (din gama
de debite standardizate):
Quz zi med = 225 mc/zi 2 bucati
Quz zi med = 400 mc/zi 1 bucata
Aceasta configuratie permite urmatoarea etapizare de functionare:
Etapa I Punerea in functiune. La punerea in functiune, va intra in functiune un modul de
epurare de 225 mc/zi. Acest modul asigura functionarea statiei in gama de debite medii
zilnice 67,5 mc/zi 292,5 mc/zi. Necesita conectarea minim a cca. 450 LE.
Etapa II Perioada de tranzit. La atingerea unui debit zilnic mediu de 292,5 mc/zi (1950
LE), va intra in functiune si unitatea de 400 mc/zi. La data intrarii in functiune a acestei
unitati, debitul de 292.5 mc/zi va fi repartizat astfel: 192,5 mc/zi va fi prelucrat in modulul
de epurare de 400 mc/zi iar 100 mc/zi va fi prelucrat de modulul de epurare de 225 mc/zi.
Cu aceste debite fiecare modul de epurare va lucra in parametri de functionare, urmand ca
marirea numarului de locuitori racordati la sistemul de canalizare sa duca functionarea
modulelor in parametrii optimi.
Etapa III Capacitate maxima. La atingerea unui debit zilnic mediu de 625 mc/zi (4167
LE), va intra in functiune si ultima unitate de 225 mc/zi. La data intrarii in functiune a
acestei unitati, debitul de 625 mc/zi va fi repartizat astfel: 325 mc/zi va fi prelucrat in
modulul de epurare de 400 mc iar cate 150 mc/zi va fi prelucrat defiecare din modulele de
epurare de 225 mc/zi. Cu aceste debite fiecare modul de epurare va lucra aproape de
parametri optimi de functionare iar cresterea debitului in statia de epurare (5064 LE in etapa
actuala si 6431 LE in etapa de perspectiva) va duce la functionarea in parametri maximi ai
modulelor de epurare.
9.1.15.4 Debite de dimensionare
Pentru calculul debitului orar minim de ape uzate s-a ales coeficientul p = 0,1, corespunztor unui
numr de locuitori cuprins ntre 1001 i 10000.
Pentru dimensionarea reelei de canalizare i a obiectelor din statia de epurare, pn la bazinul de
omogenizare inclusiv, sau utilizat debitele calculate in breviarul de calcule.
n tabelul urmtor se prezint n mod centralizat debitele care au rezultat:
Coef
rest
P

1.00
0.10
Comuna
Plataresti

CANAL
Qu zi med
3
m /zi
l/s
701.55

8.12

Qu zi max
3
m /zi
l/s
874.03

10.12

Qu or max
3
m /h
l/s
118.52

32.92

Qu or min
3
m /h
l/s
11.85

3.29

Conform Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor uzate


oreneti" - Partea a III-a: Staii de epurare de capacitate mic (5 < Q < 50l/s) i foarte mic (Q <
5l/s), indicativ NP-089-03 - M.Of. nr. 773/04.11.2003, clasificarea staiilor de epurare a apelor
uzate oreneti din punct de vedere al debitelor este urmtoarea 63 :
- Q u .zi . max 5 l / s
- staii de epurare foarte mici ;
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

- 5 l/s < Q u.zi . max < 50 l/s


- 50 l/s

pag.: 220

- staii de epurare mici ;

Q u.zi . max < 250 l/s - staii de epurare medii ;

- Q u.zi . max

250 l/s

- staii de epurare mari.

9.1.15.5 Debitele de calcul i de verificare ale obiectelor tehnologice din staia de epurare
Debitele de calcul i de verificare ale obiectelor tehnologice din staia de epurare i ale
construciilor i instalaiilor auxiliare s-au stabilit conform prevederilor STAS 1846, funcie de
procedeul de canalizare al localitii, respectiv procedeul separativ, i de schema de epurare
adoptat, respectiv staie de epurare mecano-biologic modular. Aceste debite sunt prezentate n
tabelul urmtor:
o Tabelul 2
Comuna Plataresti

Toate obiectele staiei de epurare situate n amonte de decantorul primar,


cu excepia separatorului de grsimi
Separator de grsimi i Decantor primar
Construcii pentru epurarea mecanica
Construcii pentru epurarea biologic, decantor secundar

Canalul de evacuare a apei uzate spre emisar

Debitul de
calcul
l/s

Debitul de
verificare
l/s

Q uz or max

Q uz or min

32.92

3.29

Q uz zi max

Q uz or max

10.12

32.92

Q uz or max

Q uz or min

32.92

3.29
Q uz or max+Q

Q uz zi max

NR max

10.12

32.92

Q uz or max

Q uz or min

32.92

3.29

Conform NP-089-03:
4.1.1. Pentru localitaile canalizate n procedeul separativ, debitul de calcul al obiectelor
staiei de epurare situate n amonte de decantorul primar, cu excepia separatorului de grsimi, este
Q u.orar . max , iar debitul de verificare Q u .orar . min .
n cazul deznisipatorului separator de grsimi cu insuflare de aer, debitul de verificare este
Q u.zi . max .
Pentru decantoarele primare i separatoarele de grsimi, debitul de calcul este Q u.zi . max , iar
debitul de verificare Q u .orar . max .
9.1.15.6 Calitatea apelor uzate si gradul de epurare necesar
ncrcrile specifice ale apelor uzate provenite de la o localitate rural, recomandate la proiectarea
statiilor de epurare pentru localiti rurale, de GP-106/2004, sunt date in tabelul 2.6:

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 221

Indicatorul de calitate ncrcarea specific (g/om, zi)


CBO5
30-40
CCO_Cr
55-75
MTS
30-50
Azot - organic
1-2
Azot - NH4
3-6
Azot total
4-8
Fosfor total
1-4

innd cont de debitul caracteristic de ap uzat care a fost luat n calcul au rezultat concentraiile
n apa uzat brut.
n tabelul de mai jos se prezint calculul eficienei de epurare necesar, n funcie de concentraiile
indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate n reeaua de canalizare raportate la concentraiile
maxime admise, conform NTPA-011/2002 (NORME TEHNICE privind colectarea, epurarea i
evacuarea apelor uzate oreneti, NTPA-011):
Indicatori/Parametrii
de calitate [%]

Consum biochimic
de oxigen (CBO5 la
20gC) art. 7 alin. (2)
din anex
Consum chimic de
oxigen (CCO)

Materii n suspensie

Concentraie1)
3
[mg/dm ]

25 mg O2/dm

Procentul minim
de reducere2)

Metoda de determinare de
referin
Prob omogen, nefiltrat,
nedecantat. Oxigenul dizolvat
se determin nainte i dup 5
zile de incubaie, la 200C
10C, n ntuneric complet. Se
adaug un inhibitor de
nitrificare.

40 n condiiile art. 7 alin. (2)


din anex

125 mg O2/dm
3
35 mg/dm

70-90

75
90

35 n condiiile art. 7 alin. (2)


din anex (peste 10.000 e.I.)

90 n condiiile art.
7 alin. (2) din
anex (peste
10.000 e.I.)

60 n condiiile art. 7 alin. (2)


din anex (2.000-10.000
e.I.)

70 n condiiile art.
7 alin. (2) din
anex (2.00010.000 e.I.)

Prob omogen, nefiltrat,


nedecantat. Se utilizeaz
metoda cu dicromat de potasiu.

Filtrarea unei probe


reprezentative pe o membran
de 0,45 m. Uscare la 1050C i
cntrire. Centrifugarea unei
probe reprezentative [timp de
cel puin 5 minute, cu
acceleraie medie

1) Valorile concentraiilor sunt din probe momentane; nu se admit valori medii.


2) Reducere fa de ncrcarea influentului.
3) g = acceleraie gravitaional.
Prescripii referitoare la evacurile din staiile de epurare a apelor uzate oreneti n zonele
sensibile supuse eutrofizrii, n funcie de condiiile locale se vor aplica unul sau ambii indicatori.
Se aplic valorile de concentraie sau procentele de reducere.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Indicatori/Parametrii
de calitate

Procentul minim
de reducere2)

Concentraie1)
2 mg/l
(10.000-100.000 e.I.)
1 mg/l
(peste 100.000 e.I.)
15 mg/l
(10.000-100.000 e.I.)

Fosfor total

Metoda de determinare de
referin

80%

10 mg/l
(peste 100.000 e.I.)

Azot total3)

pag.: 222

spectrofotometrie prin absorbie


molecular

spectrofotometrie prin absorbie


molecular

70% - 80%

Valorile limit admisibile ale indicatorilor de calitate ai efluentului epurat pe durata funcionrii
staiei de epurare sunt prezentai n Tabelul nr.1 din NTPA 001 (NORMATIV privind stabilirea
limitelor de ncrcare cu poluani a apelor uzate industriale i oreneti la evacuarea n receptorii
naturali, NTPA-001/2002), din care s-au selectat n tabelul de mai jos valorile limit admisibile
ale principalilor indicatori.
Nr.
crt.

Indicatorul de
calitate

U.M.

Valori limit admisibile

Metoda de
analiz

uniti pH

6,5-8,5

SR ISO 10523-97

pH

CBO5

mg O2/dm3

20-25*

STAS 6560-82

CCO-Cr

mg O2/dm3

70-125*

SR ISO 6060-96

**

SR ISO 6953-81

4
5
6

MSS

***

Azot amoniacal
Azot total

***

***
***

Fosfor total

Substane
extractibile cu
solveni organici

mg /dm

mg /dm

2 (3)

STAS 8683-70

mg /dm

10 (15)

STAS 7312-83

mg /dm

1 (2)

SR EN 1189-99

mg /dm3

35 (60)

20

SR 7587-96

Valoarea de 20 mg / l pentru CBO5 i 70 mg / l pentru CCOCr se aplic n cazul staiilor de epurare


existente sau n curs de realizare. Pentru staiile de epurare noi, extinderi sau retehnologizri, se vor
aplica valorile mai mari, respectiv 25 mg / l pentru CBO5 i 125 mg / l pentru CCOCr .
**

EL echivalent locuitor (noiune utilizat pentru transformarea unei cantiti de poluant evacuat de
ctre o industrie n reeaua public de canalizare, n numr echivalent de locuitori. De regul, n
calcule se consider o cantitate specific de CBO5, ax = 60 g CBO5/loc, zi).

n tabelul de mai jos se prezint calculul eficienei de epurare necesar, n funcie de concentraiile
indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate n reeaua de canalizare raportate la concentraiile
maxime admise si procentul minim de reducere, conform NTPA-011/2002 (NORME TEHNICE
privind colectarea, epurarea i evacuarea apelor uzate oreneti, NTPA-011):

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Nr.
Crt.

5
6

Denumire
indicator

U.M.

Cons.
biochimic
de oxigen
(CBO5)
Consum
chimic
de
oxigen
(CCOCr)
Materii
totale
n
suspensie
(MTS)
Azot
amoniacal
(N-NH4)
Azot
total
(N)
Fosfor total
(P)

ncrcarea
specific
(g/om, zi) de
calcul

mg
O2/dm3

pag.: 223

Concentraia
n apa uzat
brut
calculata,
[mg/l]
266.67

Concentraia
n apa uzat
brut
considerata,
[mg/l]
300

Concentraia
limit max.
admis, [mg/l]

Eficiena
de
epurare
nec. [%]

Procentul
minim de
reducere.
[%]

25

91.67%

70-90%

500.00

500

125

75.00%

75.00%

333.33

350

60

82.86%

70.00%

20.00

30

90.00%

40.00

40

15

62.50%

70-80%

4.67

60.00%

80.00%

40

mg
O2/dm3

75

mg
/dm3

50

mg
/dm3
mg
/dm3
mg
/dm4

3
6
0.7

7.1. Gradul de epurare necesar reprezint eficiena ce trebuie realizat n mod obligatoriu
de ctre staia de epurare pentru reinerea unui anumit poluant.
7.2. Gradul de epurare necesar se calculeaz cu o relaie de forma:

ki

ke
ki

100

(%)

(7.1)

- unde:

k i - este cantitatea (sau concentraia) de substan poluant care intr (influent) n staia de
epurare ;
k e - este cantitatea (sau concentraia) de substan poluant care este evacuat (efluent) din
staia de epurare i care este impus de ctre NTPA 001 sau prin avizul ori autorizaia de
gospodrire a apelor.
Eficiena (sau gradul de epurare) obinut la un moment dat, poate fi mai mare sau mai
mic dect gradul de epurare necesar. Cerinele proteciei mediului nconjurtor impun ca
eficiena s fie mai mare sau egal cu gradul de epurare necesar.
7.3. Calculul gradului de epurare necesar pentru principalii indicatori menionai la pct.
6.1.4, servete pentru alegerea schemei tehnologice de epurare.
Astfel, se consider c pentru valorile gradului de epurare necesar indicate mai jos 63 ,
este suficient treapta de epurare mecanic :
- 40...60%
- pentru materii n suspensie;
- 20...40%
- pentru CBO 5 ;
- 20...40%
- pentru CCO;
- 10...20%
- pentru fosfor total i azot organic;
- 25...75%
- pentru bacteriile coliforme totale.
7.4. Pentru valori ale gradului de epurare necesar mai mari dect cele indicate la
pct.
7.3, este necesar epurarea mecano-biologic sau mecano-chimic a apelor uzate nainte de
evacuarea lor n emisar.
7.5. Pentru valori intermediare ale gradului de epurare necesar (de exemplu ntre 40 i 60%
la materii n suspensie, ntre 20 i 40% la CBO5 i ntre 10 i 20% la fosfor i azot), necesitatea
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 224

treptei biologice sau chimice de epurare se stabilete de ctre proiectantul general, cu avizul
unitilor abilitate prin lege.
7.6. Toate apele uzate provenite din canalizarea micilor colectiviti n procedeele divizor,
unitar sau mixt se supun epurrii mecanice indiferent dac dup aceasta urmeaz epurarea biologic
sau chimic i indiferent de emisar.
Conform Studiu de fezabilitate, valorile rezultate impun o epurare mecano-biologic cu nitrificareadenitrificarea apelor uzate.
Schema de epurare aleasa corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor
indicatorilor avuti in vedere pentru aceasta, si urmareste in mod special retinerea materialelor in
suspensie (SS), coloidale si in solutie a substantelor toxice, microorganismelor, a suprafetelor
flotante, eliminarea substantelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5), eliminarea
compusilor azotului si fosforului, in scopul protectiei mediului inconjurator (emisar, aer, sol, etc.).
Elementele componente ale sistemului statiei de epurare sunt urmatoarele:
o Treapta de pre-tratare tratare mecanica
o Treapta de tratare biologica
o Treapta de tratare chimica
o Treapta de sterilizare
o Treapta de prelucrare si deshidratare a namolului
9.1.15.7 Dimensionare obiecte tehnologice
Pentru dimensionarea obiectelor tehnologice din staia de epurare, amplasate pe linia apei i linia
nmolului, se vor avea in vedere recomandrile din standardele i normativele tehnice in vigoare,
dintre care se evideniaz urmtoarele:
NP 032 - 99 - Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor
uzate oreneti. Partea I: Treapta mecanic;
NP 088 - 03 - Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor
uzate oreneti. Partea a II-a: Treapta biologic;
NP 089 - 03 - Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor
uzate oreneti. Partea a III-a: Staii de epurare de capacitate mic (5 < Q <= 50 l/s) i
foarte mic (Q <= 5 l/s).
In aceste normative sunt cuprinse elementele necesare dimensionrii obiectelor tehnologice de pe
linia apei, parametri de proiectare, metodologia de dimensionare i verificare pentru staiile de
epurare, care sunt valabile i pentru epurarea apelor provenite din localitile din mediul rural, cu
adaptrile de rigoare impuse de condiiile locale.
9.1.15.8 Gratar intrare
Grtarele sunt obiecte tehnologice care au rolul de a reine din apele de canalizare suspensiile i
corpurile mari, grosiere.
Grtarele i/sau sitele sunt amplasate la intrarea apelor uzate n instalaia de epurare. n cazul n care
apele uzate trebuie pompate, grtarele i sitele vor fi prevzute n amontele staiei de pompare.
Din punct de vedere al distanei dintre bare, notat cu b, grtarele se pot clasifica n:
- grtare rare, cu b = 50 .... 100 mm;
- grtare dese: - curite manual, cu b = 30 ... 40 mm (de evitat, pe ct posibil);
- curite mecanic, cu b = 10 ... 20 mm;
- grtare fine: - curite mecanic, cu b = 0,50 ... 6 mm;
Din punct de vedere al formei, grtarele pot fi:
- grtare plane nclinate, cu 600 - 700 fa de orizontal;
- grtare curbe;
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

pag.: 225

- grtare (site) cilindrice fixe sau mobile, nclinate cu 250 - 450 fa de orizontal;
- grtare pitoare sau site elevator.
Dup modul de curire, grtarele pot avea:
- curire manual (de evitat, pe ct posibil);
- curire mecanic;
- autocurire (grtarele pitoare).
La staiile de epurare aferente localitilor sub 5.000 locuitori se prevd de regul grtare fine (b = 2
3 mm) avnd curire mecanic i automatizat, fr personal de deservire. Pentru localiti cu
mai mult de 5.000 locuitori, se prevd ambele tipuri de grtare, grtarele rare fiind amplasate n
amontele grtarelor dese.
Pentru staiile de epurare medii i mari, curirea mecanic a grtarelor dese se prevede atunci cnd
cantitile de reineri depesc 0,1 0,2 , respectiv cnd localitatea deservit de staia de epurare
are mai mult de 10.000 locuitori.
La staiile mici de epurare, cu numr sub 10.000 locuitori, complet automatizate, se poate prevedea
numai grtar fin curit mecanic.
n calculul cantitilor de materii reinute pe grtare se va ine seama de valorile medii specifice
indicate n tabelul 5.1, precum i de faptul c aceste cantiti pot fi de cteva ori mai mari. n acest
sens, se va considera un coeficient de variaie zilnic K=2...5.

Nr.
crt.

Distana (interspaiul)
dintre barele grtarului

Tabel 5.1
Cantitatea specific de materii reinute
a (l/om, an)
La curire
La curire
manual
mecanic
2

1
0,5
25,0
2
2
20,0
3
3
18,0
4
6
15,0
5
10
12,0
6
16
8,0
7
20
5,0
8
25
9
30
2,5
10
40
2,0
11
50
1,5
Relaia de calcul a volumului zilnic de materii reinute pe grtare cu umiditate w = 80% este:

Vr

a NL K
1000 365

(m 3 / zi )

(10.1)

unde:
a este cantitatea specific de materii reinute pe grtare, indicat n tabelul 5.1,
n l/om, an;
N L - numrul total de locuitori (permaneni i sezonieri);
K = 2 5 coeficient de variaie zilnic.
Cantitatea zilnic de materii reinute pe grtare se calculeaz cu formula:

Gr

Vr

(kg f / zi )

unde:
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

(10.2)

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

pag.: 226

950 ( kg f / m3 ) - greutatea specific a materiilor reinute cu umiditatea

750

w = 70 80%.
Volumul zilnic de substan uscat (umiditate w = 0) din materiile reinute este:

Vru

Vr

100 w
100

(m 3 / zi )

(10.3)
unde:
w = 80% - este umiditatea materiilor reinute.
Cantitatea zilnic de substan uscat din materiile reinute rezult:

G ru

ru

Vru

(kg f / zi )

(10.4)

unde:
ru

1600

2000 ( kgf / m3 ) - greutatea specific a materiilor reinute, n stare uscat.

Gratarul prevzut este de tip des i are lumina intre bare de 10 mm, curatirea fiind manuala
GRATAR INTRARE
Tip curatare:
Distanta dintre bare
b=
a=
NL=
K=
Vr=

manual
10
12
6,431
2
0.4287

gratar des
l/om, an
locuitori
2-5
mc/zi

G r=
w=

800
342.98
80

750 - 950
kgf / zi
%

Vru=

0.0857

mc/zi
1600 2000

r=

ru=
Gru=
Vcontainer=
Tstocare =
Nr containere =
Vr anual=
Gru anual=
Gru anual=

1600
137.19
4
1.1
7
2.7283
156.48
50076.
50.08

kgf / zi
mc/zi
zile
buc
mc/an
kgf / an
tf / an

Curatare manuala
Conform Tabel 5.1 din NP 032 - 99
Etapa II, locuitori si institutii publice
coef de variatie zilnic
volumul zilnic de materii reinute pe grtare
kgf /mc - greutatea specific a materiilor reinute cu
umiditatea
w = 70 80%.
Cantitatea zilnic de materii reinute pe grtare
umiditatea materiilor reinute
Volumul zilnic de substan uscat (umiditate w' = 0) din
materiile reinute
kgf /mc - greutatea specific a materiilor reinute, n stare
uscat
Cantitatea zilnic de substan uscat din materiile
reinute
Volum container retineri gratar des intrare
Durata de stocare pana la evacuare

9.1.15.9 Desnisipatorul
Deznisipatoarele sunt construcii descoperite care rein particulele grosiere din apele uzate, n
special nisipul, cu diametrul granulelor mai mare ca 0,20 0,25 mm.
Deznisipatoarele utilizate curent n staiile de epurare a apelor uzate sunt:
- deznisipatoare orizontale longitudinale;
- deznisipatoare tangeniale;
- deznisipatoare cu insuflare de aer (sau aerate);
- deznisipatoare separatoare de grsimi cu insuflare de aer.
Amplasarea deznisipatoarelor se face n mod curent dup grtare i naintea separatoarelor de
grsimi, a decantoarelor primare sau a staiei de pompare a apelor uzate brute, dac necesitatea
acesteia nu poate fi evitat.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 227

Deznisipatorul poate fi cuplat cu separatorul de grsimi, situaie n care el are rolul de a reine din
apele uzate att nisipurile ct i grsimile.
Indiferent de tipul deznisipatorului, exist o serie de prescripii i recomandri comune, dintre care
se menioneaz:
- numrul minim de compartimente: n = 2; n caz c este necesar un singur compartiment, la
staiile de epurare mici (5 l/s < Quz zi max < 50 l/s) i foarte mici (Quz zi max < 5 l/s) se va prevedea un
canal de ocolire;
- mrimea hidraulic uo a particulelor de nisip (viteza de sedimentare a unei particule solide
ntr-un fluid aflat n repaos sau n regim de curgere laminar) i viteza de sedimentare n curent u,
pentru particule de nisip cu viteza orizontal i diverse diametre d, se consider ca n tabelul 5.4.
Valori ale mrimii hidraulice i ale vitezei de sedimentare n curent
2,65 tf/m 3
pentru particule de nisip cu
Tabel 5.4

d (mm)
u o (mm/s)
u (mm/s)

0,20
23
16

0,25
32
23

0,30
40
30

0,40
56
45

Viteza de sedimentare n curent u este valoarea vitezei la care particula de nisip sedimenteaz
chiar n condiiile unui regim de curgere turbulent.
- viteza orizontal a apei n deznisipator (medie pe seciune):
v o 0,10 0,30 m / s
- debitul de calcul (v. tabelul 2.2),
- n procedeul de canalizare unitar i mixt,
- n procedeul de canalizare separativ,
- debitul de verificare, n toate procedeele de canalizare:

Qc

2 Qu orar max
Qc Qu orar max
Q v Qu orar min

- ncrcarea superficial us (parametru a crui valoare poate fi dictat de proiectant prin


adoptarea unei valori corespunztoare pentru suprafaa orizontal) va trebui s respecte condiia:
Qc
us
u
(5.45)
Ao
n care A o este suprafaa orizontal a luciului de ap la debitul de calcul.
n care: QC se introduce n m3/s, iar A0 n m2.
Deznisipatoarele se prevd la canalizrile n procedeu unitar sau mixt pentru debite
Qu orar max 10 l / s .
La canalizrile n procedeu separativ, se prevd deznisipatoare pentru debite Qu orar max
Cantitatea specific de nisip ce trebuie evacuat se va considera:
c = 4 6 m3 nisip/100.000 m3 ap uzat, zi - n procedeul separativ;
c = 8 12 m3 nisip/100.000 m3 ap uzat, zi - n procedeele unitar i mixt;
Debitul la care se raporteaz cantitile specifice de nisip este Qu.zi max .
Pentru desnisipatorul orizontal utilizat s-au considerat urmatoarele date:
Calculul lungimii bazinului de sedimentare se face cu rela ia:
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

35 l / s .

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 228

un coeficient de neuniformitate (cuprins ntre 1,5 2,0; cifra maxima corespunde debitelor mici);
H - nl imea util a bazinului de deznisipare, n [ m ] ;
v - viteza de curgere orizontal a apei n bazin, n [ m / s ];
- viteza de sedimentare a particulelor n suspensie, care se determin experimental [m / s];
nl imea total a bazinului se stabilete prin nsumarea nl imii util, plus nl imea stratului
de depuneri (se stabilete experimental, innd seama de periodicitatea golirii bazinului de
depuneri: 1 5 zile), grosimea stratului posibil de ghea (0,3 0,5 m), precum i o nl ime de
siguran de 0,10,25m.
n general nltimea zonei utile a bazinului trebuie s fie cuprins ntre 1 m i 2,5 m, dar se prefer
nltimile mici, care asigur conditii mai uoare de curtire a bazinului.
Dup se s-a stabilit nltimea H a deznisipatorului, se determin ltimea bazinului (B) care se
stabilete n functie de debitul apei i nltimea bazinului, conform formulei :

In formula de mai sus avem urmtoarele nota ii:


B - l imea bazinului, (care nu trebuie s depeasc 2 m);
Q este debitul de ap ce trebuie procesat;
n - numrul bazinelor de deznisipare care lucreaz n paralel.
De regul raportul ntre lungimea i nl imea bazinului trebuie s fie cuprins ntre 10 i 15 m.
Viteza de curgere a apei n deznisipator trebuie s fie cuprins ntre 0,1 i 0,30 m/sec. In urma
experimentrilor pe diverse probe de ap, s-a stabilit c timpul pentru sedimentarea particulelor
depinde de natura, densitatea i dimensiune particulelor i n general este cuprins ntre 30 i 120
sec., pentru o nl ime de 1 m a stratului de ap. n cazul n care nu se cunoate cu precizie
parametri particulelor aflate n suspensie n ap, se recomand mrirea lungimii i a l imii
bazinului, chiar dac acest lucru ar duce la creterea costurilor construc iei, dar asigur o calitate
superioar apei. Camera de sedimentare are o pant de 3 5 grade n sensul de curgere al apei i o
nclinare a pere ilor laterali la partea superioar de 10 30 grade pentru a se evita mpingerea
pere ilor iarna de ctre ghea .
Date de dimensionare desnisipatorul orizontal longitudinal
O problem important legat de construc iei desnisipatoarelor este problema cur irii bazinului
de materialele decantate.
Nisipul va fi evacuat cu ajutorul unei electropompe de nisip, o data pe zi, intr-un bazin cu radier
drenant, pentru colectarea nisipului. Apa separata de nisip se va intoarce in desnisipator iar nisipul
va fi colectat manual si evacuat periodic din statia de epurare.
Pentru ndeprtarea nisipului din desnisipator se va utiliza o pomp de nisip. Considernd o
cantitate de nisip de 0,039 m3 care trebuie indeprtat zilnic i considernd o hidromas alctuit
cca. 30% nisip si 70% ap, rezult un volum de hidromas de 0,94 mc.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

pag.: 229

La o funcionare proiectata de cca. 0,5 ore, rezult un debit necesar de pompare de cca.
Qpompa nisip= 0,26 mc/h=0,072 l/s.
nlimea de pompare necesara este de cca. :
H pompa nisip=1,85 m geodezic + 1,50 m liniar +1,0 local+2,5 m serviciu= 6,85 m
Volumul de ap disponibil pentru a fi extras n perioada de functionare este dat de conditia ca
nivelul apei s nu scada sub cota inferioar a peretelui desprtitor imersat (pentru retinerea
grasimilor), deci pe o inaltime de ap de cca. 0,20 m, pentru a pastra o garda de siguranta de cca
0,27 m. Conform acestei conditii, la bazinul desnisipator prevzut volumul de ap disponibil este de
cca. 5.85x1.0x0.20=1.17 mc.
DESNISIPATOR
d particula =

0.3

mm

u0=
u=

40
30

mm/s
mm/s

2
0.75
0.30
0.30
0.25
1.60

m
m
m
m
m

0.10
0.0300
5.00
6.50
0.0329

m/s
m/s
m
m
mc/s

buc

=
Hutil=
Hdepuneri=
Hghiata=
Hsiguranta=
H total bazin=
v (de calcul)=
=u=
L calcul bazin=
L bazin adoptat=
Qcalc=Quz orar max=
n=
B bazin=

0.4389

B bazin adoptat=

1.00

L baz / B baz =

6.5

A0=
us=
u=
Verificare us < u
q=

6.50
5.06
30.00
DA
18.23

v (de verificare)=

0.01

c=
Q uz zi max=
C nisip=
C nisip=
Qverif=Quz orar min=
v min=

4
874.03
0.0349
12.760
0.0033
0.0044

POMPA NISIP
Interval evacuare nisip=
Volum nisip=

1
0.0349

Raport apa hidromasa=


Volum hidromasa=

0.7
0.1165

mm/s
mm/s
mc/h x mp
m/s
mc/100.000
mc
mc/zi
mc/zi
mc/an
mc/s
m/s

viteza de sedimentare a unei particule solide ntr-un


fluid aflat n repaos sau n regim de curgere laminar
viteza de sedimentare n curent ()
coeficient de neuniformitate (cuprins ntre 1,5 2,0;
cifra maxima corespunde debitelor mici)
1.00 -2.50 m
functie de periodicitatea golirii nisipului, 1 - 5 zile
0.30 - 0.50 m
0.1 -0.25 m
inaltime de apa in desnisipator, cu ghiata si garda
0.10 - 0.30 m/s viteza orizontal a apei n deznisipator
(medie pe seciune)
viteza de sedimentare a particulelor n suspensie
lungimea calculata a bazinului de sedimentare
Lungimea adoptata
numrul bazinelor de deznisipare care lucreaz n
paralel
latimea de calcul a bazinului de sedimentare (care nu
trebuie s depeasc 2 m)
latimea adoptata, din considerente de acces pentru
exploatare
De regul raportul ntre lungimea i nl imea
bazinului trebuie s fie cuprins ntre 10 i 15
suprafaa orizontal a luciului de ap la debitul de
calcul
ncrcarea superficial us

Incarcare hidraulica specifica


0.10 - 0.30 m/s viteza orizontal a apei n deznisipator
(medie pe seciune)
Cantitatea specific de nisip, c = 4 6, procedeu
separativ

zile
mc/zi
procent
Vhidr/Vu
mc

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

T funct pompa nisip=


Q hidromasa =
Qpompa=
Q hidromasa =
Qpompa=
Hpompare=
STOCARE NISIP
Interval evacuare nisip=
Volum util stocare
necesar=

0.5

0.2330

mc/h

0.0647
6.60

l/s
m

31

zile

1.2003

mc

pag.: 230

Separarea grosiera a grasimilor se face prin flotatie naturala datorita diferentei de densitate dintre
cele doua lichide nemiscibile.
9.1.15.10

Separatorul de grsimi

Elemente generale
Separatoarele de grsimi sunt construcii descoperite, prevzute curent n practica epurrii apelor
uzate oreneti, care utilizeaz principiul fizic al flotaiei naturale i artificiale de separare din ap
a grsimilor, uleiurilor, produselor petroliere i a altor substane nemiscibile i mai uoare dect
apa.
Aceste tipuri de separatoare rein grsimile aflate n ap sub form liber (pelicul sau film) ori sub
form de particule independente formnd cu apa emulsii mecanice de tip mediu sau grosier
(diametrul particulelor de grsime ).
Prevederea separatoarelor de grsimi n staiile de epurare a apelor uzate oreneti este obligatorie
n urmtoarele cazuri:
cnd concentraia grsimilor din apa uzat exprimat prin substanele extractibile n eter de
petrol, este 20 mg/dm3 ( se vor avea n vedere ocurile de ncrcare cu grsimi, previzibile sau
accidentale ale influentului staiei de epurare);
cnd schema tehnologic a staiei de epurare cuprinde treapt biologic artificial sau
natural.
Separatoarele de grsimi trebuie prevzute cu minimum dou compartimente n funciune. n cazul
unor debite de ap uzat sub 50 mg/dm3, se poate admite un singur compartiment, cu obligativitatea
prevederii unui canal de ocolire.
n schema tehnologic a staiei de epurare, separatorul de grsimi se amplaseaz ntre
deznisipatoare i decantoarele primare. Deznisiparea apelor uzate n amonte de separatoarele de
grsimi este obilgatorie.
La proiectarea separatoarelor de grsimi se va ine seama de prevederile STAS 12268-91
Canalizri. Separatoare de uleiuri i grsimi la staiile de epurare oreneti.
10.7.10. Concepia separatorului de grsimi trebuie s permit extragerea eficient i n condiii de
siguran a materiilor solide, grsimilor i uleiurilor separate.
Aceste separatoare trebuie prevzute cu dispozitive de evacuare a stratului de grsime sau de ulei
format la suprafaa lichidului, dar i cu mijloacele necesare pentru evacuarea materiilor solide
grosiere mai grele cu apa, care se pot depune pe radierul separatoarelor.
Se recomand ca apa evacuat din separator o dat cu grsimile i cu materiile solide mai grele ca
apa, s fie eliminat prin diverse mijloace (sitare, presare, etc.) nainte de a fi depozitate n
recipientele sau containerele prevzute special n acest scop.
Pentru grsimile i substanele grosiere evacuate din separatoare trebuie prevzute containere
separate de stocare cu o capacitate pentru 3 7 zile, care vor fi evacuate o dat sau de dou ori pe
sptmn n depozite controlate.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 231

Separarea grosiera a grasimilor se face prin flotatie naturala datorita diferentei de densitate dintre
cele doua lichide nemiscibile.
Grasimile separate ajung gravitational intr-un bazin de colectare si tratare grasimi.
Pentru parametrul Substante extractibile cu solventi organici: 30 mg/dm3 la intrarea in statia de
epurare trebuie asigurata o valoare de maxim 20 mg/dm3 la iesirea din statia de epurare.
RETINERE GRASIMI
Substante extractibile cu solventi organici,
la intrare:
Substante extractibile cu solventi organici,
la iesire:
Qcalc=Quz zi max=
Qgrasimi=

30

mg/dm3

20
874.0343
0.026221

mg/dm3
mc/zi
kg/zi

Eficienta ret. grasimi=


Qgrasimi retinute=
Qgrasimi retinute=

50
0.013111
4.785338

%
kg/zi
kg/an

Efic re grsim din apele uzate oren


este de 50 85%

Cantitatea de grasimi colectata anual corespunzator reducerii incarcarii cu substante extractibile de


la 30 mg/l la 20 mg/l este de cca 4.78 kg/an.
Grsimile separate din ap se colecteaz printr-o palnie situata n zona amonte a desnisipatorului de
unde sunt evacuate gravitaional ntr-un cmin de colectare a grsimilor. Pentru colectarea
grasimilor, periodic se inchide vana de acces a apei in bazinul de omogenizare, ceea ce face ca apa
din desnisipator sa se ridice la cota palniei deversoare si stratul de grasimi sa fie transvazate in
caminul colector si stocare grasimi.
Grsimile se vor colecta ntr-un bazin de colectare si tratare grasimi cu D=1500 mm (la o adancime
util de stocare de 1,10 m)
Vutil=1,77 m3
iar frecventa de indepartare a grasimilor este o data pe lun, pentru a evita stocarea pe timp
indelungat a acestora.

9.1.15.11

EGALIZAREA DEBITELOR I NCRCRILOR CU POLUANI. Bazinul de

omogenizare
10.4.1. Variaia orar a debitelor de ap uzat intrate n staia de epurare (influentul) este cu att mai
mare cu ct colectivitatea de la care provin aceste debite este mai mic.
Astfel, coeficientul de variaie orar a debitelor pentru micile colectiviti (v. cap. 3, relaia 3.8)
poate varia ntre 3 i 10.
10.4.2. Deoarece funcionarea staiei de epurare i n special a treptei biologice este
necorespunztoare n cazul variiilor (ocurilor) de debit i de ncrcare cu poluani, la staiile de
epurare mici i foarte mici, bazinul de egalizare este neaprat necesar.
10.4.3. Pentru colectivitile mici, admind un grafic de variaie orar a debitului de ap uzat
influent n staia de epurare similar cu graficul de variaie orar a consumului de ap potabil i n
situaia n care debitele provenite din industria din localitate nu sunt semnificative, volumul util al
bazinului de egalizare poate fi apreciat ca un procent din debitul zilnic maxim al apelor uzate i
determinat cu relaia:
Vu m Q u.zi.max
(m3)
(10.11)
n care:
Q u.zi.max n m3 / zi i m = 25.....30 %
Uzual, durata medie de tranzitare a debitului Q u.zi.max prin bazinul de egalizare este cuprins ntre
5 i 8 ore. Ea poate fi calculat cu relaia:
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

t med

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

24 Vu
Q u.zi.max

pag.: 232

(10.12)

(h)

n care:

Q u.zi.max se introduce n m3 / zi
10.4.4. Pentru mpiedicarea producerii depunerilor n bazinul de egalizare i pentru realizarea unui
bun amestec (n scopul uniformizrii concentraiilor de poluani), se impune prevederea unui mixer
corespunztor volumului util al bazinului.
10.4.5. Bazinele de egalizare se vor amplasa dup grtare i deznisipatoare.
10.4.6. Pentru evitarea producerii depunerilor n bazinele de egalizare-uniformizare i a condiiilor
de anaerobie care conduc la producerea de mirosuri neplcute, pot fi utilizate n loc de mixere,
dispozitive de aerare dispuse pe radierul bazinelor.
BAZIN DE
OMOGENIZARE
Qcalc=Q uz zi max=
m=
Vcalcul baz omog=
Vadoptat baz omog=
T tranzit=

874.03
25
218.51
190.00
5.22

mc/zi
%
mc
mc
ore

Qcalc=Q uz zi max 225=


m=
Vcalcul baz omog=
Vadoptat baz omog=
T tranzit=

292.50
25
73.13
190.00
15.59

mc/zi
%
mc
mc
ore

Qcalc=Q uz zi max 225=


m=
Vcalcul baz omog=
Vadoptat baz omog=
T tranzit=

812.50
25
203.13
200.00
5.91

mc/zi
%
mc
mc
ore

m = 25.....30 %

5-8 ore
Functionare etapa 1, Quz zi max=225 mc/zi x 1.3=292.5
mc/zi
m = 25.....30 %

5-8 ore
Functionare etapa 2, Quz zi max=625 mc/zi x 1.3=812.5
mc/zi
m = 25.....30 %

5-8 ore

Pompele de ap uzat se dimensioneaz conform schemei tehnologice adoptate.


Avand in vedere prevederea a trei module de epurare biologica, s-au prevazut trei pompe, fiecare
asigurand alimentarea modului corespunzator:
2 x Q pomp modul 225 mc/zi=225 mc/zi=9.375 mc/h=2,60 l/s.
1 x Q pomp modul 400 mc/zi=400 mc/zi=16.67 mc/h=4.63 l/s.
nlimea de pompare necesar este de cca.:
H pompa =5.15 m geodezic + 1,50 m liniar +2,0 local+2,0 m serviciu= 10.65 m
Avand in vedere variatia debitelor influente in timp, intrarea pe rand in functiune a modulelor de
epurare si variatia de cca. 3.5 m a nivelului apei in bazinul de omogenizare, se impune ca pompele
din bazin sa fie cu turatie variabila, pentru a adapta debitul pompei la debitul mediu influent si la
debitele capabile ale modulelor de epurare.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

9.1.15.12

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 233

Masurarea debitului de apa uzat tranzitat prin staia de epurare

10.5.1. n scopul conducerii corecte a procesului de epurare, este necesar cunoaterea n orice
moment a debitului de ap uzat ce tranziteaz staia de epurare.
Avnd n vedere valoarea redus a debitelor de ap uzat influente n staia de epurare, se
recomand ca pentru msurarea lor s se prevad una din urmtoarele soluii:
- debitmetru electromagnetic pentru orice valoare a debitului ntre 1 i 50 l / s;
- debitmetru tip canal Khafagi-Venturi dotat cu traductor cu ultrasunete, n cazul unor debite ce
depesc 10 l / s.
Avand in vedere si controlul debitelor in modulele de epurare, pe refularile de la pompele de apa
epurata se prevad debitmetre electromagnetice care au rol de monitorizare a debitelor si volumelor
de apa tranzitate prin statia de epurare.
9.1.15.13

11.3. INSTALAII DE EPURARE BIOLOGIC CU BIOMAS N SUSPENSIE

11.3.1. Bazine cu nmol activat


11.3.1.1. Sunt instalaii de epurare biologic care utilizeaz pentru eliminarea substanelor organice
biodegradabile coloidale i dizolvate fenomenul de epurare cu biomas n suspensie.
11.3.1.2. Bazinele cu nmol activat mai poart denumirea de bazine de aerare.
Ele se amplaseaz dup treapta de epurare primar care poate cuprinde sau nu decantoare primare.
11.3.1.3. n bazinele cu nmol activat se amestec trei elemente :
- apa uzat, care conine substratul organic, deci hrana bacteriilor mineralizatoare ;
- aerul, care conine oxigenul necesar proceselor bio-chimice care se desfoar n bazin ;
- nmolul activat de recirculare preluat din decantorul secundar i trimis prin pompare n
bazinul de aerare. El conine biomasa necesar pstrrii unei concentraii constante a
nmolului din bazinul de aerare.
11.3.1.4. Bazinele de aerare trebuie concepute astfel nct :
- s se asigure un amestec omogen i ct mai complet ntre cele trei elemente de mai sus;
- s se asigure cantitatea de oxigen necesar proceselor bio- chimice desfurate n bazin;
- s se evite producerea depunerilor de nmol n bazin, proiectndu-se o form geometric a
bazinului i o circulaie a lichidului corespunztoare, n acest sens.
11.3.1.5. n bazinul de aerare se creeaz condiii de alimentare cu ap uzat (deci cu substrat
organic), cu nmol activat de recirculare i cu oxigen astfel nct microorganismele existente n
bazin, de tip aerob, s elimine substana organic biodegradabil (aflat n stare coloidal i
dizolvat) prin transformarea acesteia n material celular viu (biomas). Biomasa, aflat sub form
de flocoane este evacuat din bazinele de aerare odat cu apa uzat, i reinut n decantoarele
secundare sub denumirea de nmol activat.
11.3.1.5. Bazinele cu nmol activat reprezint n momentul de fa tehnologia de epurare biologic
cea mai rspndit att pe glob ct i n ara noastr.
Pentru staiile de epurare mici i foarte mici, epurarea biologic cu biomas n suspensie poate fi
realizat n bazine cu nmol activat n mai multe variante :
a. epurare cu aerare prelungit, cu nitrificare-denitrificare i stabilizarea aerob a nmolului;
b. epurare cu aerare prelungit, cu stabilizarea aerob a nmolului;
c. epurare cu nitrificare;
d. epurare convenional.
11.3.16. Cazul a reprezint tehnologia cea mai complet, cu eficiena treptei biologice n eliminarea
substanelor organice biodegradabile pe baz de carbon ridicat ( dxb = 93.....98 %). Ea prezint i
avantajul eliminrii azotului, precum i obinerea unui nmol n exces stabilizat aerob, care poate fi
trimis direct la deshidratare, sau poate fi stocat perioade ndelungate fr a mai prezenta neajunsuri
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 234

i pericol pentru mediul nconjurtor. n aceast variant nu sunt necesare instalaii independente de
fermentare a nmolului n exces.
Varianta are ns dezavantajul c necesit ncrcri organice ale bazinului de 3 - 4 ori mai mici ca la
epurarea convenional, ceea ce conduce la volume ale bazinului de aerare de 3 4 ori mai mari.
Cantitatea de oxigen necesar desfurrii proceselor bio-chimice i de eliminare a azotului este de
asemenea, mai mare.
Aceste dezavantaje pot conduce la valori de investiie importante i la suprafee ocupate n plan,
mari.
11.3.1.7. Varianta b prezint aceleai avantaje i dezavantaje ca varianta a, cu excepia cantitii de
oxigen care este mai redus. Eficienele de epurare sunt, de asemenea, mari: dxb = 92...95 %.
Varianta c conduce la volume mari ale bazinului, mai reduse dect n variantele a i b, dar cantitatea
de oxigen necesar i pentru procesele de nitrificare este important. Sunt necesare instalaii
independente de fermentare a nmolului n exces.
Eficiena treptei de epurare biologic variaz n limitele, dxb = 90 ......95 %.
11.3.1.8. Epurarea biologic convenional prezint eficiena de epurare cea mai redus,
dxb = 80...92 % i necesit instalaii de fermentare separat a nmolului n exces. Volumele
bazinelor de aerare i cantitatea de oxigen necesar sunt ns cele mai reduse.
11.4.2. Instalaii de aerare cu corpuri submersate
11.4.2.1. Instalaiile de aerare cu corpuri submersate sunt instalaii de epurare compacte care
realizeaz epurarea biologic artificial. Aceste instalaii au aprut ca urmare a necesitii de a
prelua i epura ape uzate cu o ncrcare organic mai mare, fr a mri cantitatea de nmol din
decantorul secundar.
11.4.2.2. Procedeul de aerare cu corpuri submersate se bazeaz pe fenomenul de epurare biologic
mixt, care utilizeaz straturi de material suport al peliculei biologice fixate meninute n suspensie
n bazine de aerare convenionale sau cu nitrificare-denitrificare sau n filtrele biologice clasice.
11.4.2.3. Instalaiile de aerare cu corpuri submersate se amplaseaz n schemele tehnologice n
treapta de epurare secundar, pentru colectiviti cu peste 50 EL.
11.4.2.4. Eficiena de epurare a acestor instalaii este situat ntre 80 i 98%, asigurnd eliminarea
compuilor de carbon, azot i fosfor.
11.4.2.5. Materialul suport (de obicei poliuretan) poate fi utilizat sub diferite forme i dimensiuni
(corpuri sferice, eliptice, cilindrice, fagure).
Acesta poate fi meninut n suspensie sau mbinat sub form de module amplasate n filtrul biologic
sau n bazinul de aerare.
11.4.2.6. Procedeele tipice de epurare biologic mixt cu pelicul fixat ataat corpurilor suport n
bazinul de aerare au fost diversificate de-a lungul timpului funcie de tipul corpurilor suport i
modul lor de utilizare.
11.4.2.7. Procedeele de aerare cu corpuri submersate se clasific n dou categorii:
- cu pelicul fixat pe corpurile suport mobile meninute n suspensie n bazinul de aerare ;
- cu pelicul fixat pe corpurile suport fixate n bazinul de aerare/filtrul biologic.
11.7. INSTALATII COMPACTE DE EPURARE
11.7.1. Instalaiile compacte de epurare sunt obiecte care realizeaz epurarea apelor uzate menajere
provenite de la reedine individuale sau colectiviti ce corespund unei capaciti de pn la 10.000
EL, ns se practic numai pn la 3000 EL, pentru capaciti mai mari prevzndu-se mai multe
module asemenea.
11.7.2. Instalaiile compacte de epurare pot fi:
- monobloc (construcie unic, de regul prefabricat)
- compacte (mai multe obiecte grupate, de regul construite pe antier).
11.7.3. Instalaiile de epurare prefabricate se aplic pentru capaciti de pn la 3000 EL. Acest tip
de instalaii sunt uniti independente, n construcie unic, prevzute cu racordurile de intrare i
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 235

ieire i furnizate de productor pregtite pentru montajul direct pe amplasament. Aceste instalaii
sunt fabricate de productori n module, funcie de capacitatea nominal (numrul de EL).
11.7.4. Instalaiile de epurare compacte (alctuite din mai multe obiecte tehnologice grupate ntr-o
singur construcie sau din mai multe module instalate n serie sau n paralel) se aplic pentru
capaciti de la 3.001 EL pn la 10.000 EL.
11.7.7. Schema tehnologic complet a unei staii compacte de epurare cuprinde urmtoarele etape:
- epurarea primar (cu sau fr decantor primar)
- epurarea secundar
- epurarea teriar sau avansat
- dezinfectarea
- stocarea i/sau deshidratarea nmolului.
11.7.8. Eficiena de epurare realizat de instalaiile compacte este de 80...99%, funcie de tipul i
complexitatea proceselor adoptate n schema tehnologic.
11.7.9. Efluentul instalaiilor de epurare poate fi evacuat, conform legislaiei n vigoare, direct n
receptorii naturali.
11.7.10. Schemele tehnologice utilizate frecvent la concepia instalaiilor compacte de epurare
includ urmtoarele tipuri de procedee de epurare mecano-biologic:
cu pelicul biologic fixat (filtre biologice clasice, filtre biologice cu discuri)
cu biomas n suspensie (bazine cu nmol activat, reactoare biologice cu funcionare
secvenial)
cu epurare biologic mixt (filtre biologice cu corpuri submersate, instalaii de tip STM,
filtre biologice aerate).
n funcie de gradul de epurare necesar i de parametrii calitativi ai influentului, epurarea biologic
prevzut poate fi:
convenional (fr eliminarea azotului i fosforului) pentru un grad de epurare sub 90%.
prelungit (cu nitrificare i stabilizarea nmolului) pentru un grad de epurare necesar peste
90%.
11.7.11. n cazul instalaiilor compacte de epurare amplasate n zone cu clim rece, n locul
procedeelor de epurare biologic se utilizeaz procedee fizico-chimice (coagularefloculare urmat
de decantare), datorit condiiilor de exploatare mai simple.
11.7.12. Parametri de proiectare pentru calculul instalaiilor de epurare compacte sunt:
- numrul de locuitori deservii,
- restituia specific: 150...200 l/om,zi,
- debitele de calcul:
debitul staiei de epurare n procedeu unitar: Q SE= n x Q u.orar.max , n = 2...5 ;
debitul staiei de epurare n procedeu divizor: Q SE= Q u.orar.max ;
debitul treptei biologice: QTB = Qu zi max.
- caracteristicile fizico-chimice, biologice i bacteriologice ale apelor uzate brute ;
- caracteristicile fizico-chimice, biologice i bacteriologice ale efluentului epurat ;
- gradul de epurare necesar ;
- condiiile de teren impuse de amplasamentul ales ;
- condiiile climaterice.
9.1.15.14

Bazin colectare, decantare, tratare si pompare namol in exces

11.6. POMPAREA NMOLULUI ACTIVAT DE RECIRCULARE I N EXCES


11.6.1. Pomparea nmolului activat de recirculare din decantorul secundar n bazinul de aerare are
loc numai n schemele de epurare biologic care conin ca element epurator principal bazine cu
nmol activat.
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 236

11.6.2. n schemele de epurare biologic cu filtre biologice de orice tip, nu se recircul nmolul
biologic din decantorul secundar. Acest nmol este dirijat direct n treapta de prelucrare a
nmolului.
11.6.3. Debitul nmolului de recirculare se consider pentru coeficientul de recirculare maxim,
adic r = 100 %. El va avea deci valoarea egal cu debitul de calcul al bazinelor de aerare ( nr c
u.zi.max Qnr= Qc= Quz zi max ).
11.6.4. Debitele de nmol evacuate zilnic din decantoarele secundare depesc de obicei valoarea
debitului nmolului de recirculare. Valoarea suplimentar reprezint debitul de nmol activat
excedentar, denumit uzual nmol n exces.
Nmolul n exces este dirijat direct n treapta de prelucrare a nmolurilor. Acesta are o umiditate
we = 99,0.....99,2 % i o greutate specific ne= 1008.....1016 Kg f/ m3.
11.6.5. Pomparea nmolului activat de recirculare i a celui n exces se realizeaz n cazul staiilor
de epurare mici i foarte mici, n majoritatea cazurilor cu electropompe submersibile, amplasate n
camer umed.
11.6.6. Pe conducta de refulare a nmolului de recirculare se monteaz un debitmetru
electromagnetic sau cu ultrasunete i o van acionat electric, cu deschidere reglabil, n scopul
modificrii debitului de recirculare dup cerinele procesului de epurare biologic.
Pe conducta de nmol n exces, ramificat din conducta de refulare a nmolului de recirculare, se
monteaz, de asemenea, o van acionat electric, cu deschidere variabil, n scopul de a permite
realizarea prin manevrarea vanelor cu acionare electric, coeficientul de recirculare dorit.
10.10.9. Volumul util al bazinului de stocare namol se determin n funcie de volumul de nmol
care trebuie pompat, de debitul nominal al pompelor, de modul de pompare (continuu sau
intermitent), de durata pomprii, etc.
10.10.10. n scopul evitrii adncimilor mari de fundare pentru construcia staiei de pompare,
nlimea volumului util a bazinului de aspiraie se va ncadra n domeniul h u 0,501,50 m.
10.10.14. Diametrul nominal minim al conductelor care transport nmol va fi :
- Dn 200 mm pentru curgere gravitaional i pentru conductele
de aspiraie;
- Dn 100 mm pentru conductele de refulare.
10.10.15. Viteza minim de curgere a nmolului cu umiditatea w = 95 96 % prin conducte va fi
de 1 m/s. Se va acorda o atenie cu totul special ventilrii spaiilor din cuvele sau cldirile care
adpostesc pompe pentru nmol, avnd n vedere pericolul deosebit prezentat de gazele nocive care
se produc la intrarea n fermentare anaerob acid a nmolului. Acest lucru se datoreaz stagnrii
nmolului n spaii nchise (n bazinul de aspiraie, n conducte, etc.) pe durate care depesc 6-8
ore.
Conform
NORMATIV
PENTRU
PROIECTAREA
CONSTRUCIILOR
I
INSTALAIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE ORENETI Partea a II-a :
TREAPTA BIOLOGIC Indicativ NP 088 - 03
Cea mai mare parte a nmolului activat este recirculat n bazinele de aerare, n scopul meninerii
unei concentraii constante a acestuia n bazine, concentraie corespunztoare gradului de epurare
necesar al sistemului. O parte a nmolului activat reinut n decantoarele secundare este excedentar
i ea trebuie eliminat din proces i trimis n treapta de prelucrare a nmolului.
Aceast parte constituie nmolul n exces. Evacuarea zilnic a nmolului n exces din treapta de
epurare biologic este necesar n scopul meninerii controlului asupra ncrcrii organice a
nmolului sau a vrstei nmolului.
Debitul (volumul) zilnic de nmol n exces se determin cu relaia (pentru notaii v. i fig. 5.15):
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Q ne

pag.: 237

c na V TN Qc cadm
uz
TN (c ne

c adm
uz )

3
( m / zi )

(5.48)

n care :
3
adm
3
3
3
3 Q
- c na (kg / m ), V ( m ), c ( m / zi ), c uz (kg / m ) i c ne (kg / m ) au fost definite

anterior;
T
- N este vrsta nmolului (zile) definit la pct. 5.7.6.16.

Fig. 5.15 Schem de calcul a bazinelor cu nmol activat


cu indicarea principalilor parametri
BNA-bazin cu nmol activat; DS-decantor secundar;
SPn -staie de pompare nmol activat.

5.7.6.14. Cantitatea de substan uscat corespunztoare volumului de nmol n exces este:

Ne

Q ne c ne

(kg/zi)

(5.49)

c
n care concentraia n substan uscat a nmolului n exces ( ne ) se consider egal cu

concentraia n substan uscat a nmolului de recirculare ( cnr ).


N
Cantitatea de substan uscat din nmolul n exces ( e ), poate fi determinat i cu relaia:

Ne

n es C'b

(kg/zi)

n care,

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

(5.50)

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 238

Ne
'
n
es = C b este cantitatea specific de nmol n exces, artnd ce cantitate de nmol n

exces exprimat n substan uscat, revine unui kg de


biologic. Se msoar n Kg s.u. /

CBO 5

redus (ndeprtat) n treapta

kg CBO 5 redus.

' kg CBO redus / zi


5
Cb (
) - a fost definit la pct. 3.9.5. i se determin din bilanul de

substane efectuat pe linia apei, cu relaia (3.33).


n
Cantitile specifice de nmol n exces es se indic n tabelul 5.7 n funcie de tipul epurrii

(convenionale, cu nitrificare, etc).


5.7.6.15. Umiditatea nmolului n exces se va considera n calcule:
we

= 99 ... 99,2 %

(5.51)

5.7.6.16. Vrsta nmolului pentru sistemul bazin de aerare - decantor secundar din fig. 5.15 se
definete ca raportul dintre cantitatea de materii solide n suspensie existent n bazinul de aerare i
cantitatea de materii solide n suspensie care este eliminat (ndeprtat) zilnic din sistem. Ea se
determin cu urmtoarea expresie:

TN

c na V
(Qc Q ne ) cadm
Q ne c ne (zile)
uz

(5.52)

n care toate noiunile au fost definite anterior.


Conform "Normativ pentru proiectarea construciilor i instalaiilor de epurare a apelor
uzate oreneti - partea a V-a: Prelucrarea nmolurilor, indicativ NP 118-06
2.4. CANTITI SPECIFICE DE NMOL
2.4.1. Cantitile zilnice de nmol ce rezult din epurarea apelor uzate prezint o plaj larg de
variaie i depind de proveniena apei i tehnologia de epurare adoptat. Aceste cantiti ce se
produc
n diferite trepte ale staiei de epurare a apelor menajere sunt cunoscute i calculate n cantiti
specifice raportate la om i zi.
2.4.2. Pentru a asigura capacitile necesare manipulrii cantitilor fluctuante de nmol,
proiectantul va trebui s in seama de urmtorii parametri :
- debitul mediu i cel maxim de nmol ;
- capacitatea potenial de stocare a obiectelor tehnologice din componena staiei deepurare care
realizeaz prelucrarea nmolului.
2.4.3. Cantitile specifice de nmol reinute n staiile de epurare a apelor uzate oreneti sunt
indicate n tabelul 2.1:

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 239

Cantiti specifice de nmol


Nr.
crt.

Tipul de nmol

0
1

1
Nmol proaspt din decantoare primare orizontale
longitudinale

Nmol proaspt din decantoare primare orizontale radiale

Substan uscat
din nmol (g/om,
zi)
2
2
25

Nmol umed
(l/om, zi)

3
5

35 - 40

0,7 0,8

Nmol proaspt din decantoare primare verticale

30

Nmol biologic din decantoare secundare amplasate dup


filtre biologice

Nmol biologic din decantoare secundare amplasate dup


filtre biologice de mare ncrcare cu epurare avansat

20

Nmol n exces din decantoare secundare amplasate


dup bazinele de aerare

20 - 32

2,5 - 4

7
8
9

Nmol n exces concentrat


Nmol fermentat din decantoarele cu etaj
Nmol fermentat din fose septice

20 - 32
30
30 - 33

0,67 1,07
0,3 0,6
0,3 0,33

2.4.4. Pentru determinarea cantitilor de substan uscat din nmolurile reinute n staiile de
epurare se pot lua n considerare i ncrcrile specifice indicate n tabelul 2.2, raportate la debitul
de calcul al staiei de epurare.
n decantoarele secundare se reine biomasa rezultat n procesele de epurare biologic din obiectele
tehnologice situate n amonte de acestea. Toate aceste nmoluri sunt biologice.
n normativ se propune ca nmolurile provenite din procesele de epurare cu biomasa n suspensie
(de exemplu n bazinele de aerare) s fie denumite nmoluri activate, iar cele provenite din
procesele de epurare cu biomas (pelicul) fixat (de exemplu n diversele tipuri de filtre biologice)
s fie denumite nmoluri biologice.
n schemele de epurare cu biomas fixat, nmolurile biologice reinute n decantoarele secundare
nu se recircul, ele fiind n majoritatea cazurilor trimise n treapta de prelucrare a nmolurilor.
n schemele de epurare cu biomas n suspensie, cea mai mare parte a nmolurilor reinute n
decantoarele secundare se recircul n obiectul tehnologic din amonte. Producia suplimentar de
nmol, peste necesarul de recirculare, poart denumirea de nmol activat n exces, sau simplu
nmol n exces.
Deci noiunea de nmol n exces apare numai n schemele prevzute cu instalaii de epurare cu
biomas n suspensie.
n tabelul 2.2. se dau valori informative privind cantitile de substan uscat din nmolurile
biologice i din nmolul n exces pentru diverse tipuri de epurare biologic, inclusiv pentru
schemele de epurare avansat cu nitrificare-denitrificare.
ncrcarea specific cu substan
uscat (kg s.u./1000 m3 ap uzat)

Nr.
crt.
Tipul de nmol

0
1
2

1
Nmol primar
Nmol n exces, n schemele cu BNA

Domeniul de
variaie

Valoare
caracteristic

2
110 - 170
70 - 100

3
150
80

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 240

ncrcarea specific cu substan


uscat (kg s.u./1000 m3 ap uzat)

Nr.
crt.
Tipul de nmol

Domeniul de
variaie

Valoare
caracteristic

0
3

1
Nmol biologic rezultat de la filtrele percolatoare

2
60 - 100

3
70

Nmol n exces, n scheme cu aerare prelungit

80 - 120

100 a)

Nmol n exces rezultat din procesul de epurare cu


lagune aerate
Nmol biologic rezultat n urma procedeului epurare
biologic cu filtre biologice cu discuri
Nmol rezultat n urma procedeului de ndeprtare a
algelor
Nmol primar rezultat n urma precipitrii chimice a
fosforului, folosind doze reduse de var (350 500 mg/l)
Nmol primar rezultat n urma precipitrii chimice a
fosforului, folosind doze mari de var (800 1600 mg/l)
Nmol rezultat din procedeele de epurare cu biomas n
suspensie, cu nitrificare
Nmol rezultat din procedeele de epurare cu
biomas n suspensie, cu denitrificare
Nmol biologic de la filtrele de foarte mare ncrcare

80 - 120

100 a)

12 - 24

20

12 - 24

20

240 - 400

300 b)

600 - 1300

800 b)

- c)

12 - 30

18

- d)

6
7
8
9
10
11
12

Not:
a) Valoarea este valabil presupunnd lipsa treptei de epurare primar.
b) Se refer la nsumarea cantitii de nmol rezultat n urma precipitrii chimice cu cea
rezultat din sedimentarea normal.
c) ncrcarea specific cu substan uscat are valori neglijabile.
d) Este inclus n producia de nmol biologic din treapta secundar de epurare.

Indepartarea fosforului se realizeaza folosind precipitatii chimice prin adugarea unui coagulant,
clorura ferica si prin indepartarea precipiatiilor chimice (namol) din sistem
Namolul excedentar este condus la sistemul de deshidratare cu filtru presa. Namolul in exces este
depozitat in bazinul de ingrosare si, cu ajutorul unui mixer si al unui sistem de dozare polielectrolit,
se ingroasa treptat pentru eliminarea apei.
Dupa procesul de ingrosare a namolului in urma caruia o mare parte din cantitatea de apa continuta
este eliminata, namolul este trecut cu ajutorul unei pompe in filtrul presa. Aici namolul este
deshidratat in continuare intr-o proportie mult mai mare, pana ajunge la consistent unor turte de
namol ce pot fi stranse si depozitate separat, apoi duse la groapa de gunoi.
LINIA NAMOLULUI
Qcalc=Q uz zi max=
LE calcul
SU min=
SU max=
NU min=
NU max=
we=
SU mediu iesire din SE=
SU mediu iesire din SE=
NU mediu iesire din SE=
NU mediu iesire din SE=

874.03
6,431
20
32
2.50
4.00
99.00
167.21
61,030.19
20.90
7,628.77

mc/zi
Etapa 2, Finala
g/om, zi
g/om, zi
l/om, zi
l/om, zi
%
kg/zi
kg/an
mc/zi
mc/an

Etapa finala
Substan uscat din nmol (g/om, zi), Tab. 2.1 NP 107-06
Substan uscat din nmol (g/om, zi), Tab. 2.1 NP 107-06
Nmol umed (l/om, zi), Tab. 2.1 NP 107-06
Nmol umed (l/om, zi), Tab. 2.1 NP 107-06
Umiditatea nmolului n exces, we= 99 ... 99,2 %

Concentratie 99%
Concentratie 99%

Qcalc=Q uz zi max=
292.50
mc/zi
Functionare etapa 1, Quz zi max=225 mc/zi x 1.3=292.5 mc/zi
Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

LE calcul
SU min=
SU max=
NU min=
NU max=
we=
SU mediu iesire din SE=
SU mediu iesire din SE=
NU mediu iesire din SE=
NU mediu iesire din SE=

2,152
20
32
2.50
4.00
99.00
55.96
20,424.06
6.99
2,553.01

Qcalc=Q uz zi max=
LE calcul
SU min=
SU max=
NU min=
NU max=
we=
SU mediu iesire din SE=
SU mediu iesire din SE=
NU mediu iesire din SE=
NU mediu iesire din SE=

812.50
5,978
20
32
2.50
4.00
99.00
155.43
56,733.50
19.43
7,091.69

pag.: 241

Functionare etapa 1, Quz zi max=225 mc/zi x 1.3=292.5 mc/zi


Substan uscat din nmol (g/om, zi), Tab. 2.1 NP 107-06
Substan uscat din nmol (g/om, zi), Tab. 2.1 NP 107-06
Nmol umed (l/om, zi), Tab. 2.1 NP 107-06
Nmol umed (l/om, zi), Tab. 2.1 NP 107-06
Umiditatea nmolului n exces, we= 99 ... 99,2 %

g/om, zi
g/om, zi
l/om, zi
l/om, zi
%
kg/zi
kg/an
mc/zi
mc/an

Concentratie 99%
Concentratie 99%

mc/zi

Functionare etapa 2, Quz zi max=625 mc/zi x 1.3=812.5 mc/zi


Functionare etapa 2, Quz zi max=625 mc/zi x 1.3=812.5 mc/zi
Substan uscat din nmol (g/om, zi), Tab. 2.1 NP 107-06
Substan uscat din nmol (g/om, zi), Tab. 2.1 NP 107-06
Nmol umed (l/om, zi), Tab. 2.1 NP 107-06
Nmol umed (l/om, zi), Tab. 2.1 NP 107-06
Umiditatea nmolului n exces, we= 99 ... 99,2 %

g/om, zi
g/om, zi
l/om, zi
l/om, zi
%
kg/zi
kg/an
mc/zi
mc/an

Concentratie 99%
Concentratie 99%

Reactivi
Conform date furnizor:

DENUMIRE
ECHIPAMENTE

FeCl3
Acid Citric
Polielectrolit

UM

lt/luna
kg/luna
kg/luna

Consumuri energie electrica

Consumuri electrice Cladire reactor Nr.1


225 mc/zi
Consumuri electrice Cladire reactor Nr.2 225
mc/zi
Consumuri electrice Cladire reactor Nr.3 400
mc/zi
Consumuri electrice Cladire Echipamente Instalatii interioare
Consumuri electrice Obiecte SE
Consumuri electrice Iluminat incinta SE
TOTAL PUTERI (kW)

Specificaie tehnic echipament

TOTALURI GENERALE

Putere
total
inst
NeTehn
(kW)

Cant / zi
(kg/zi)

Cant /
luna
(kg/luna)

Cant /
an (to/an
si kg/an)

982.17
0.35
0.70

29465.24
10.52
21.05

358.49
128.03
256.07

Putere
total
cons
NeTehn
(kW)

Putere
total
instalat
Tehn
(kW)

Putere
total
cons
Tehn
(kW)

Putere
total
instalat
Ob
(kW)

Putere
total
cons
Ob
(kW)

Ic
cons
Ob
(A)

3.00

2.00

10.38

8.43

13.38

10.43

22.71

3.00

2.00

10.38

8.43

13.38

10.43

22.71

3.00

2.00

12.71

10.31

15.71

12.31

26.67

6.00

3.00

3.73
5.80

2.78
5.50

2.00

1.20

9.73
5.80
2.00
61.99

5.78
5.50
1.20
45.65

16.52
9.85
3.40
105.26

Putere total
instalat
(kW)
42.99

Putere total
consumat
(kW)
35.45

Energie anual
consumat
(kWh/an)
280,996.49

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cost abonament
Pret energie electrica
Consum zilnic energie
electrica
Pret energie consumata

Tabel calcul cost m3 apa


epurata
Consum zilnic energie electrica
Cost abonament energie
electrica
Cost consum energie electrica
Cost energie electrica
Consum FeCl3
Consum Acid Citric
Consum Polielectrolit
Cost FeCl3
Cost Acid Citric
Cost Polielectrolit
Cost consum chimic
Pret m3 de apa epurata
NECESAR GENERATOR
Consum electric zilnic

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

0.3836
0.2525

RON/zi
RON/kwh

769.85
194.77

kwh/zi
Ron/zi

769.85

U.M.
kwh/zi

0.3836
0.2525
194.77

lei/zi
lei/kwh
lei/zi

29.47
10.52
21.05
0.90
2.10
7.50
30.97

lt/luna
kg/luna
kg/luna
Euro/lt
Euro/kg
Euro/kg
lei/zi

0.32
kW
kWh/zi

lei/m3
45.65
769.85

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

pag.: 242

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

pag.: 243

10 CANTITATI DE LUCRARI
10.1 Reteaua de canalizare
Pentru reteaua de canalizare proiectat in etapa curenta s-au prevzut urmatoarele cantitati de
lucrari:
Conducte pe retea:
Lungime (m) pe Diametre conducta PVC Multistrat
Strada

200

TOTAL DJ 301

Total

250

315

Lungime (m)

8853.43

548.43

9401.86

TOTAL SAT PLATARESTI

4532.92

1427.79

347.42

6308.13

TOTAL SAT PODU PITARULUI

1472.78

252.2

373.37

2098.35

TOTAL SAT CUCUIETI

3161.72

3161.72

200

250

315

Lungime (m)

9167.42

10533.42

1269.22

20970.06

TOTAL

Camine pe retea:
Camine pe retea
Sat
Plataresti

Buc.
249

Podu Pitarului

129

Cucuieti

173

Total

551

Subtraversari DJ 301 si CF LS 801 Bucureti (Obor) - Titan (Sud) - Oltenia:


SAT

Subtraversare
DJ 301
1

Pozitie
Km
17+280

Conducta retea

Conducta protectie

PVC De 250 mm

2
3

18+355
18+452

PVC De 250 mm
PVC De 250 mm

Podu
Pitarului

19+601

Cucuieti

Plataresti

SAT
Plataresti

Cucuieti

OTEL Dn 406.0x10.3

Lungime
(m)
7.1

Nod
amonte
C437

Nod
aval
C381

OTEL Dn 406.0x10.3
OTEL Dn 406.0x10.3

7.1
13.4

C267
C14

C406
C28

PVC De 250 mm

OTEL Dn 406.0x10.3

6.6

C293

C259

20+631

PVC De 250 mm

OTEL Dn 406.0x10.3

6.9

C227

C225

21+523

PEHD De 140 mm

OTEL Dn 273.1x7.9

11.8

Ref_SP_2C

R56

21+880

PVC De 250 mm

OTEL Dn 406.0x10.3

7.5

C57

C114

22+788

PVC De 250 mm

OTEL Dn 406.0x10.3

6.7

C53

C84

Subtraversare
CF
1

Pozitie
Km
35+860

Conducta retea

Conducta protectie

PVC De 250 mm

OTEL Dn 406.0x10.3

Lungime
(m)
15.9

Nod
amonte
C488

Nod
aval
C18

36+191

PVC De 200 mm

OTEL Dn 355.6x8.7

11.1

C495

C494

36+573

PEHD De 160 mm

OTEL Dn 323.9x8.7

13.4

R5

R6

39+605

PVC De 250 mm

OTEL Dn 406.0x10.3

10

C10

C13

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

pag.: 244

Excavatii pe retea:
EXCAVATII RETEA DE CANALIZARE
Volum
demol
carosabil:
Asphalt
level 1 - 5
cm
372.46

Volum
demol
carosabil:
Asphalt
level 2 - 7
cm
521.44

Volum
demol
carosabil:
First level
Humus 10
cm
933.27

Volum
demol
carosabil:
Second level
Humus
10cm
933.27

Volum
excavatie

Volum
excavatie
fara
carosabil

Zona de
excavare 1

Zona de
excavare 2

Volum
conducta

Volum pat
nisip

Volum
umplutura
granular

Volum
umplutura
natural

28825.23

26064.79

27998.54

806.32

904.32

2166.41

7536.79

15457.26

10.2 Conducte de refulare


Pentru conductele de refulare proiectate in etapa curenta s-au prevzut urmatoarele cantitati de lucrari:
Conducte:
Lungime (m) pe Diametre conducta PEHD PE 100 PN 6
SAT

50

Conducta de refulare SP_1P

90

125

140

160

180

200

102.12

TOTAL SAT PLATARESTI

Conducta de refulare SP_1PP

86.07

774.93

102.12

102.12

342.51

342.51

1219.56

520.37

520.37

125.81

125.81

Conducta de refulare SP_4PP

739.42
0.00

0.00

0.00

0.00

520.37

739.42

739.42
0.00

632.86

Conducta de refulare SP_2C


TOTAL SAT CUCUIETI

342.51

86.07

Conducta de refulare SP_2PP

211.88

632.86

844.18

844.18
0

TOTAL Lungime (m) pe Diametre conducta PEHD PE 100 PN 6


TOTAL

1471.67
632.86

844.18
0

Lungime (m)
774.93

Conducta sub presiune

TOTAL SAT PODU


PITARULUI
Conducta de refulare SP_1C

315

774.93

Conducta de refulare SP_2P

Conducta de refulare SP_3PP

Total

1477.04
Total

50

90

125

140

160

180

200

315

Lungime (m)

211.88

774.93

632.86

844.18

102.12

520.37

739.42

342.51

4168.27

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 245

Excavatii:
EXCAVATII CONDUCTE DE REFULARE PE RETEA CANALIZARE
Volum demol
carosabil:
First level
Humus 10 cm

Volum demol
carosabil:
Second level
Humus 10cm

Volum
excavatie

Volum
excavatie fara
carosabil

Zona de
excavare 1

Volum
conducta

Volum pat
nisip

Volum
umplutura
granular

Volum
umplutura
natural

333.56

333.56

4132.52

3465.40

4132.52

90.40

400.20

1354.79

1620.01

10.3 Conducta de alimentare cu apa a statiei de epurare


Pentru conducta de alimentare cu apa a statiei de epurare s-au prevzut urmatoarele cantitati de lucrari:
Conducte:
Apa SE
Tip conducta

PEHD PE100 PN10

Diametru
exterior
[mm]
75

Diametru
interior
[mm]
66

Lungime
sectiune
[m]
340.69

Excavatii:
EXCAVATII CONDUCTA DE APA POTABILA LA STATIA DE EPURARE
Volum demol
carosabil:
First level
Humus 10 cm

Volum demol
carosabil:
Second level
Humus 10cm

Volum
excavatie

Volum
excavatie fara
carosabil

Zona de
excavare 1

Volum
conducta

Volum pat
nisip

Volum
umplutura
granular

Volum
umplutura
natural

27.25

27.25

355.89

301.39

355.89

1.51

30.11

97.84

171.93

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S.C. ECO AQUA DESIGN S.R.L.

Cod documentaie: 24/06/PLC/PT/AC-S/AAC/E.14-2013


Seria de actualizare : 0

pag.: 246

11 ANEXA - FIE TEHNICE ECHIPAMENTE


Fiele tehnice ale echipamentelor sunt prezentate n mapa separat, conform datelor prezentate de
furnizor.

Proiect Tehnic - Sistem canalizare si statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Plataresti, judetul Calarasi.
Volum II Caiete de Sarcini

S-ar putea să vă placă și