Sunteți pe pagina 1din 1

C?s?toria este privit? r de ortodoc?

i
att ca institu?ie divin? (Facere I, 2; II, 2
3 24), ct ?i ca act juridic (Can. 19 apostolic). Cele dou? aspecte, divin ?i uman 3
, nu pot fi nici ignorate ?i nici separate, fiindc? o considera?ie unilateral? a
c?s?toriei, ?i ndeosebi a c?s?toriilor mixte, creeaz? dificult??i att n via?a famil
ial? a so?ilor, ct ?i n societate 4. ?i, aceasta, cu att mai mult ast?zi cnd comunica
rea liber? ?i amestecul de popula?ie fac inevitabile contract?rile de c?s?torii
mixte.
Biserica Ortodox? a fost confruntat? cu problema c?s?toriilor mixte ({juxto f?ioi
matrimonia mixta) nc? din epoca apostolic?, cnd primii s?i membri, recruta?i dintr
e iudei ?i p?gni, ncheiau c?s?torii legale din punct de vedere al dreptului roman,
cu necre?tinii. Totodat?, din aceea?i epoc? a trebuit s? fie solu?ionat? ?i pro
blema practic?, de a ?ti ce se ntmpl? cu leg?tura conjugal? a doi necre?tini, dintr
e care unul s-a convertit la religia cre?tin? 5.
Sfntul Apostol Pavel ne adevere?te c? adeseori se ntmpl? ca numai unul dintre so?i
s? devin? cre?tin. La ntrebarea Corintenilor dac? o astfel de c?s?torie mixt? sub
raportul credin?ei deosebite a so?ilor
trebuie anulat? Sau s? r?mn? n fiin??, Apo
stolul neamurilor a dat un r?spuns care a r?mas cu putere de norm? legal? (I Cor
. VII, 12 -16),