Sunteți pe pagina 1din 6

DOAMNE, STRIGAT-AM

GLAS I


Doa mne stri

ga t-am c tre ti

i ne a u u

zi

zi

zi

i ma

Doa

a am ne

Doa mne stri ga t-am c

tre ti

ne

ia

a min te gla sul ru ga ciu

ni i me

le

cnd strig c

tre ti

i ne

Doa

zi

a a mne.

se

drep

te ze ru g ciu

nea mea

ca t m

ia

na

in

tea

Ta

ri

di

ca rea m

ni lor

a r

me

zi

i m

le

jert

fa

de sea

Do a a

mne.

DOAMNE, STRIGAT-AM
GLAS II

Doa a

a mne stri

ga t-am c tre ti

ne

zi

i m

zi m Doa

mne.

Doa

mne stri ga t-am c tre ti

ne a

zi

ia

min

te gla su ul ru

g ciu

ni

me

le

cnd stri

ig

c tre ti

Doa

mne

S se n

drep

ne

u u zi

te ze ru

ciu

nea

a mea

ca

ia

n na

i in

tea

le

je

ert

Ta

ri

di

ca rea mi

ni

lor

me

fa de sea a

zi

m Doa

mne .

DOAMNE, STRIGAT-AM
GLAS III

Doa

mne stri

ga t-am c tre

ti

ne

mne

ia

zi

u zi

Doa

Doa mne stri ga t-am c

tre

ti

ne

zi

min te gla sul ru g ciu

u ni

ne

me

le

cnd strig

tre

ti

u zi m Doa

mne.

se

drep

te ze ru g

ciu

nea mea

ca

m ia

na

in

tea

Ta

ri

di

ca rea m

ni

lor

me

le

je

ert

fa

de

sea

u zi m Doa

mne.

DOAMNE, STRIGAT-AM
GLAS IV

Doam ne stri

ga

t-am c tre ti

i u

ne a u

zi

zi

Doa

a mne

Doa mne stri

te

ga t-am c

tre

ti

ne

zi i m

ia

min

gla sul ru g ciu

ni

me

le

cnd stri ig c tre ti

i m

Doa

mne.

ne

zi

se

drep

te

na

ze

ru

tea Ta

ri

ciu u

nea

mea

ca

m ia

in

di

ca rea

ni

lor

me

le

je

ert

fa a de sea

zi

Doa

mne

DOAMNE, STRIGAT-AM
GLAS V

Doa

mne stri ga

t-am

c tre ti

ne a

zi

a u

zi

Doa

mne

Doa mne stri ga

t-am c tre

ti

i ne

me

u zi

ia a mi

in

te

gla sul ru

ciu u

ni

le

cnd strig

tre

ti

i ne

zi

Doa

mne

se

drep

in

tea

sea

te

ze

ru g ciu

u nea

mea

ca

t m ia

na

Ta

ri

di

ca rea mi ni lor

me

le

je er

fa de

zi m

Doa

mne

S-ar putea să vă placă și