Sunteți pe pagina 1din 1

EXECUTANT: ...................................................................................................................................

AMPLASAMENT
SANTIER:.............................................................................................................................
INVESTITIA: ..................................................................................................................................................

PROCES VERBAL DE TRASABILITATE


A MATERIALELOR PUSE IN OPERA
NR. _ _ DATA _ _ . _ _ . _ _ _ _
- Elementul unde se folosesc materialele:
Materialele au fost aprovizionate astfel:
Producator:
Tipul materialului si documentele de calitate:

Furnizor material (aviz de insotire, factura):

Materialele au fost receptionate in santier cu PV receptie:


Concluzii:

BENEFICIAR:

CONSTRUCTOR:

Diriginte de santier:

Sef de santier

C. Q.

R.T.E.

S-ar putea să vă placă și