Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA la Contractul Individual de Munc nr _________________

1. TITULARUL POSTULUI _______________________________________________


2. POSTUL : SEF FORMATIE
3. COMPARTIMENT PRODUCTIE
4. CERINTELE POSTULUI
Studii : Studii medii, Cursuri de Calificare
Experienta in domeniu minim 5 ani;
Vechime : minim 5 ani
Lucru in echipa, receptivitate si mobilitate in colaborare cu colegii, promptitudine si profesionalism, temperament echilibrat,
corectitudine, perseverenta, simt de raspundere, tact, precizie, acuratete in rezolvarea sarcinilor;
Cursuri de perfecionare:

cursuri de pregatire profesionala;

cunoaterea cerintelor de calitate-mediu-securitate in munca si a legislaiei specifice;


5. NIVELUL IERARHIC : Este subordonat Directorului;
6. RELATII functionale: Cu toti colegii si sefii ierarhici
7. RESPONSABILIT ILE ocupantului postului
Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii si responsabilitati :

participa la procesul de productie avand obligatia de a selecta, structura si utiliza informatiile din documentatia
tehnica;

da dovada de ndemnare, precizie si rigurozitate n comunicarea efectuarii operatiilor specifice a fiecarui model
care se realizeaza pentru fiecare confectioner/necalificat, la fiecare operatiune;

are capacitatea de selectare a detaliilor tehnice, dand atentie deosebita n verificarea lor si acuratete maxima in
vederea realizarii tehnice a detaliilor; respecta intocmai precizarile si indicatiile inscrise in graficele de executie;

bune abilitati de lucru n echipa;

comunicare interactiva la locul de munca;

planificarea activitatii pe fiecare operatie si a timpului de munca;

obligaia de a se realiza norma de munc exprimata sub forma : norma de timp si norma de productie, si de a se
ndeplini atribuiile ce revin ifiecarului salariat din subordine n functie de caracteristicile procesului de productie;
asigura realizarea programului cantitativ si calitativ zilnic astfel incat sa se realizeze salariul negociat;
ziua de lucru se considera incheiata atunci cand norma de productie individuala este realizata;
pentru orice necorelare care duce la prelungirea termenului de executie si consum mai mare de materiale, este
direct raspunzator si va fi sanctionat fata de gravitatea abaterii;
indeplineste orice dispozitie data de sefii ierarhici superiori;
raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii la locul de munca repartizat in cadrul punctului de lucru.
raspunde de desfasurarea permanenta si sistematica a activitatii de CTC in linie si a proceselor de inspectie in
diferite faze ale produselor in conformitate cu prevederile normelor de calitate;

urmareste permanent incadrarea in standardele de calitate si asigura realizarea activitatilor de inspectii si verificare
a calitatii la produse inainte de punerea in opera, precum si la produsele realizate in societate, pe tot parcursul
desfasurarii proceselor de productie, conform procedurilor aferente, in vederea confirmarii calitatii si acceptarii de
catre clienti a produselor executate;

propune Directorului oprirea fabricarii produselor, atunci cand constata aparitia unor deficiente majore care pot
influenta negativ calitatea acestora; aduce la cunostinta acestuia orice disfunctionalitate ce pote sa apara in
procesul muncii sau care poate afecta bunul mers al activitatii;

identifica deficientele de calitate, evidentiaza abaterile de la calitate, a cauzelor si stabileste masuri pentru
remedierea acestorea, pe care le aduce la cunostinta conducerii societatii, urmarind realizarea masurilor impuse;

coopereaza pentru imbunatatirea calitatii produselor;

analizeaza reclamatiile de calitate de la beneficiari si ia masuri operative de eliminare a lipsurilor in activitatea de


productie;

respecta disciplina tehnologica la locul de munca, aplica normele si instructiunile referitoare la desfasurarea
procesului de productie in conformitate cu normele de calitate;
cunoaste si respecta consumurile normate printr-o utilizare efecienta a materiilor prime si a energiei;
foloseste si intretine masinile si utilajele la parametri de functionare prevazuti in filele tehnologice;
foloseste materialele si utilajele din dotarea societatii numai pentru activitati legate de obiectul sau activitatea de
salariat al firmei, nu le aduce prejudicii si nu le foloseste in alte scopuri; deteriorarea lor atrage dupa sine imputarea
lor;
nu paraseste masinile si instalatiile in functiune pe timpul programului de lucru;
la incetarea contractului individual de munca restituie bunurile incredintate pe inventar;
obligaia de a respecta disciplina muncii;
cunoaste si respecta programul de lucru si foloseste integral timpul de munca pentru executarea in totalitate si la
timp a obligatiilor de serviciu;
nu face concurenta neloiala societatii la care este angajat, respecta dispozitiile privind pastrarea secretului de
fabricatie si a oricaror informatii considerate secrete de serviciu;
obligaia de a cunoaste si respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
obligaia de a respecta prevederile cuprinse n regulamentul intern, n contractul colectiv de munc aplicabil,
precum i n contractul individual de munc;
sa isi insuseasca, sa cunoasca si sa aplice normele de protectie a muncii si de PSI din cadrul instructajelor lunare,
conform fiselor de instruire si a indicatiilor responsabililormcu protectia muncii.


a nu permita accesul persoanelor straine in incinta in care isi desfasoara activitatea.
Asigurarea protejarii mediului :

pastreaza ordinea si curatenia la locul de munca si respecta normele igienico-sanitare;

colecteaza, depoziteaza si foloseste exclusiv recipientii pentru depozitarea deseurilor menajere, textile, hartie,
carton, etc.;

ajuta ori de cate ori este nevoie la inlaturarea eventualelor surse de poluare ale mediului;
8. LIMITE de competenta :

instiinteaza seful ierarhic despre existenta unor abateri sau lipsuri in aprovizionarea locului de munca, despre
eventualele neregului privind functionarea utilajelor la care lucreaza;

nu ia decizii privind calitatea si tehnologia produsului confectionat;

nu paraseste locul de munca fara acordul sefilor;


9. Atributii privind securitatea si sanatatea in munca.
Trebuie sa isi desfoare activitatea, n conformitate cu pregtirea i instruirea sa, precum i cu
instruciunile primite
din partea angajatorului, astfel nct sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesional att propria
persoana, cat i alte persoane care pot fi afectate de aciunile sau omisiunile sale n timpul procesului de munca.
In scopul realizrii obiectivelor prevzute mai sus, are urmtoarele obligaii:
a) sa utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport i alte mijloace
de producie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protecie acordat i, dup utilizare, sa l napoieze sau sa l pun la locul
destinat pentru pstrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din funciune, la modificarea, schimbarea sau nlturarea arbitrar a dispozitivelor de
securitate proprii, n special ale mainilor, aparaturii, uneltelor, instalaiilor tehnice i cldirilor, i sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului i/sau lucrtorilor desemnai orice situaie de munca despre care au motive
ntemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea i sntatea lucrtorilor, precum i orice deficienta a sistemelor de
protecie;
e) sa aduc la cunostinta conducatorului locului de munca i/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul i/sau cu lucrtorii desemnai, att timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea
oricror msuri sau cerine dispuse de ctre inspectorii de munca i inspectorii sanitari, pentru protecia sntii i
securitii lucrtorilor;
g) sa coopereze, att timp cat este necesar, cu angajatorul i/sau cu lucrtorii desemnai, pentru a permite angajatorului
sa se asigure ca mediul de munca i condiiile de lucru sunt sigure i fr riscuri pentru securitate i sntate, n domeniul
sau de activitate;
h) sa isi nsueasc i sa respecte prevederile legislaiei din domeniul securitii i sntii n munca i msurile de
aplicare a acestora;
i) sa dea relaiile solicitate de ctre inspectorii de munca i inspectorii sanitari.
IN PLUS ARE URMATOARELE OBLIGATII:
-Urmrete respectarea instuctiunilor de lucru si a normelor SSM pentru prevenirea accidentelor de munca si
mbolnvirilor profesionale(respecta instructiunile si normele specifice de SSM, cu completarile si modificarile lor ulterioare
precum si masurile de aplicare a acestora).
-Isi insuseste si respecta normele generale si specifice pentru situatii de urgenta, precum si instructiunile de aplicare ale
acestora, alte prevederi legale in vigoare cu completarile si modificarile lor ulterioare.
-Respect normele de PSI conform legislaiei n vigoare, instruciunile specifice PSI., deciziile i alte reglementri interne.
-Respect atribuiile pe linie de PSI-PC stabilite prin planul de evacuare, planul de intervenie, planul de aparare impotriva
dezastrelor, etc.
-Se prezinta la serviciu conform orarului de lucru, avand capacitatea de munca corespunzatoare locului de munca pe care
este incadrat si respecta programul de lucru stabilit de conducerea societatii.
-Se prezinta la intrarea in serviciu in deplinatatea facultatilor mintale fr a fi sub influenta buturilor alcoolice, a
medicamentelor, a unei situaii puternic stresante i suficient de odihnit,
-Anunta in maxim 24 ore orice accident personal petrecut in timpul serviciului, sau pe traseul de deplasare casa serviciu,
serviciu casa.
-Anunta imediat seful direct in cazul situatiilor neprevazute in activitatea sa.
-Anunta imediat orice lipsa la serviciu pe motive medicale, sau pentru oricare alte motive, prezentand certificatul medical
sau alte acte doveditoare.
-Raspunde de orice intarziere sau indeplinire defectuoasa a sarcinilor de serviciu stabilite prin fisa postului, sau oricare alta
sarcina comunicata de conducerea societatii.
-Respecta prevederile ROI, alte norme cu caracter regulamentar legal.
-Respect prevederile IPSSMurilor specifice, instructiunilor si regulilor proprii, cu modificrile i completrile lor ulterioare,
alte reglementri legale de protecia muncii n vigoare.
-Participa la instructajele periodice de protectia muncii si situatii de urgenta.
-Nu introduce si nu consuma bauturi alcoolice in incinta unitatii.
-Nu fumeaza decat in locurile special amenajate.
-Respecta disciplina la locul de munca.
-Este obligat ca la constatarea unor abateri de la prevederile legislatiei de protectie a muncii (norme, instructiuni tehnice
interne, fise tehnologice, alte reglementari), precum si a unor defecte la instalatiile electrice, echipamentele tehnice,
normelor comportamentale contrare ROI, care ar putea pune in pericol securitatea oamenilor, sa ia masuri in limita
competentelor sale si sa comunice cele constatate sefului direct sau ierarhic superior
-Inainte de nceperea lucrului verifica:
a. Starea echipamentelor de munc.
b. Starea prizelor i a ntreruptoarelor;
c. Existenta legturii de mpmntare la prizele electrice-daca este cazul;
d. Starea izolaiei cablurilor electrice-daca este cazul;
e. Starea echipamentului de protecie-daca este cazul.
Nu se vor folosi instalaii electrice cu improvizaii.
f. Existena eventualelor pericole de accidente sau de incendii la locul de munc.
DIRECTOR,

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar,

Data,