Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA SC INSTALATII RC SRL

SANTIER CET II HOLBOCA IASI


OBIECTUL CIRCUIT ADAOS AP INDUSTRIAL LA TURNUL DE RCIRE I CIRCUIT PURJ
RETUR AP CALD
BENEFICIAR SC VEOLIA ENERGIE IAI S.A.

PROCES VERBAL RECEPTIE CALITATIVA


Nr. 6 Data ..

1 .Cu ocazia verificarii cotei de fundare efectuate la:


Montare conducte de apa din teava PEHD PE 100 De160 mm, PN 6 bar SDR 26 si a fitingurilor
aferente
Au stat la baza verificarilor, urmatoarele documente:
a) caietul de sarcini ;
b) desenul anexa a caietului de sarcini ;
si s-a efectuat verificarea la :
- aspectul si natura materialului (tip material,aspect)
- dimensiunile materialului (diametru,grosime)
- traseul conductei (locul de amplasare)
- tipul de imbinare (tipul imbinarii,aspectul imbinarii)
- modul de fixare si distantele intre elementele de sustinere
- distantele si paralelismul intre conducte si elementele de constructie
2. Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:
- Sunt respectate prevederile caietului de sarcini a desenului anexa.
3. Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):
- Se poate trece la urmatoarea etapa de executie : verificarea vizuala a sudurilor.
4. Mentiuni speciale: -nu este cazul

CONSTRUCTOR
Rusu
santier

Constantin
............................................

Sava
RTE

Stefan
.............................................

BENEFICIAR

Sef

Nica Adrian
.............................................

Sef exploatare turbine