Sunteți pe pagina 1din 16
Anul XII, Nr. 3051, Joi, 11 august 2016, 16 pagini Preț 1 leu EDITAT DE
Anul XII, Nr. 3051, Joi, 11 august 2016, 16 pagini Preț 1 leu
EDITAT DE TMT MEDIA
INTERNATIONAL
FONDATOR
VALENTIN POPESCU
pAg. 2 Acţiune de sAlvAre A unei turiste germAne, din mAsivul retezAt 3 un vAgonetAr
pAg. 2
Acţiune de sAlvAre A
unei turiste germAne,
din mAsivul retezAt
3
un vAgonetAr A
decedAt lA minA
vulcAn, deși erA
Pag.
Apt medicAl
4
Motocicliștii își dau întâlnire, în acest week-end,
la Ghelari
zeci de motocicliști, din toate colțurile țării, sunt așteptați,
în acest week-end, în județul Hunedoara, să
își ambaleze motoarele și să se distreze, așa
ca între prieteni, în cadrul unui festival
dedicat numai lor, intitulat „Free Bi-
kers Week”. Anul acesta, evenimentul
ajunge la a noua ediție și va avea
loc din 12 și până în 14
9 august, de data aceasta,
într-o locație nouă.
informații la telefon: 0254/222.599,
0745.080.479, 0745.168.910
sau la redacția ziarului
Servus Hunedoara
Str. Mareșal Averescu, bl.1 P
0 2 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

02 ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 11 august 2016

www.servuspress.ro

O nouă șansă pentru liceeni „picați”

Puțin peste 900 de absolvenți hunedoreni s-au înscris la Bac-ul de toamnă

Absolvenții de liceu din județul Hunedoara, care nu au promovat sau nu au participat la prima

sesiune a

Bacalaureatului, vor

intra, de săptămâna viitoare, în febra celei de-a doua sesiuni a acestui examen național. Bac-ul de toamnă începe pe 16 și 17 august, cu proba orală la limba și literatura română, potrivit ca- lendarului aprobat de Ministerul Educației.

Ramona Ștefan redactia@servuspress.ro

În județul Hunedoara, la cea de-a

doua sesiune a examenului de Ba- calaureat s-au înscris un număr de 907 absolvenți. conform reprezen- tanților inspectoratului școlar Ju- dețean (ișJ) Hunedoara, 607 din- tre aceștia sunt absolvenți de liceu care nu au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunea anterioară. restul, de 300 de candidați înscriși, provin din promoțiile anterioare.

Primele rezultate, afișate în 29 august

evaluarea competenţelor lingvis- tice într-o limbă de circulaţie inter- naţională va avea loc în perioada 17-19 august, iar în zilele de 18 și 19 august, evaluarea competenţe- lor digitale. prima probă scrisă, cea la limba și literatura română, va fi susţinută pe 22 august, iar, a doua

română, va fi susţinută pe 22 august, iar, a doua zi, pe 23 august, absolvenţii de

zi, pe 23 august, absolvenţii de li- ceu aparţinând minorităţilor na- ţionale vor susţine proba la limba și literatura maternă. pe 24 august este programată proba obligatorie a profilului, iar pe 26 august, proba la alegere a profilului și specializării. primele rezultatele la cea de-a

doua sesiune a examenului de Ba- calaureat vor fi afișate pe 29 august, până la ora 16:00, iar contestaţiile vor putea fi depuse în aceeași zi, până la ora 20:00. rezultatele finale vor fi comunicate absolvenților pe 1 septembrie. la sesiunea din iunie – iulie a

examenului de Bacalaureat, la nive- lul județului Hunedoara, procentul de promovabilitate a fost de 67,43 la sută. concret, din cei 2.877 de candidați, câți s-au prezentat la pri- ma sesiune a acestui examen, 1.940 l-au promovat, restul, de 932 de candidaţi, fiind declarați respinși.

Acţiune de salvare a unei turiste germane, din Masivul Retezat

o turistă de naționalitate germa-

nă a fost salvată de salvamontiștii hunedoreni, după ce aceșteia i s-a făcut rău pe munte. o echipă for- mată din șapte salvamontiști din cadrul serviciului public Judeţean salvamont Hunedoara a intervenit, ieri, pentru salvarea unei turiste germane căreia i s-a făcut rău în timp ce se afla pe un traseu din ma- sivul retezat. turista se afla într-o drumeţie împreună cu un alt cetă- ţean german și, la un moment dat, a acuzat o stare de slăbiciune și du- reri. colegul său a sunat la numărul de urgenţă 112 și din descrierea fă-

a sunat la numărul de urgenţă 112 și din descrierea fă- cută de acesta, salvamontiștii și-au

cută de acesta, salvamontiștii și-au dat seama imediat că turiștii ger- mani se aflau pe șaua lănciţului, între cabana Baleia și vârful mare. „șapte salvatori montani au ple-

cat spre locul în care se aflau cei doi turiști germani. după circa patru ore de mers, salvamontiștii au ajuns la faţa locului. turista germană era deshidratată, prezenta o stare de

slăbiciune și dureri abdominale. victima a fost imobilizată și trans- portată cu o targă specială până la o mașină a salvamont și apoi la o ambulanţă smurd”, a declarat șe- ful salvamont Hunedoara, ovidiu Bodean. În acțiunea de salvare au fost implicați și doi jandarmi mon- tani. luna trecută, salvamontiștii din Hunedoara au avut 26 de inter- venţii, în șapte cazuri fiind nevoie de transportul victimelor pe o tar- ga specială până la o ambulanţă smurd.

Petronela Tămaș

0 3 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

03 ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 11 august 2016

www.servuspress.ro

Legiștii urmează să se pronunțe

Un vagonetar a decedat la Mina Vulcan, deși era apt medical

u n bărbat de 48 de ani de la vulcan a murit în timpul serviciului, marți seara

și, cel mai probabil, a făcut infarct.

totuși, inspectorii de muncă spun că, din dosarul său reiese că nu avea probleme medicale și nici nu făcea efort în momentul în care s-a simțit rău. tocmai de aceea, singurii care vor elucida misterul morții vagone- tarului sunt medicii legiști. „la pri- mele verificări, din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, la momentul producerii evenimen- tului, omul nu presta nicio activita- te și aștepta să pornească fluxul. o

să vedem ce a făcut înainte, dacă a fost suprasolicitat. din dosarul me- dical rezultă că putea să facă efort, să ridice sarcini până la 45 de kilo- grame, era apt să fie vagonetar pen- tru subteran. e posibil să fie din ca- uze naturale”, spune ileana Bodea, șefa ssm din caadrul inspectoratu- lui teritorial de muncă Hunedoara. stresul și grija zilei de mâine își pun mereu amprenta asupra sănă- tății angajaților de la unitățile mi- neire și tot mai mulți anagajați în minerit spun că fac pusee de ten- siune pe acest fond. minerul vago- netar de la vulcan, însă, nu a pre-

fond. minerul vago- netar de la vulcan, însă, nu a pre- zentat niciun simptom, iar legiștii

zentat niciun simptom, iar legiștii urmează să se pronunțe cu privire

la cauza morții acestuia. Diana Mitrache

Turiști germani campați ilegal, evacuați de jandarmi, iar un șofer a primit o amendă de 4.000 de lei

jandarmi, iar un șofer a primit o amendă de 4.000 de lei un grup de turiști

un grup de turiști germani a fost sancționat de jandarmii hunedoreni, după ce aceștia au cam-

puBlicitAte

pat într-o zonă unde acest lucru este interzis. marți seara, salvamontiștii au solicitat sprijinul jandarmilor montani pentru a evacua un grup de turiști care campaseră ilegal în parcul nați- onal retezat. o echipă formată din patru sub- ofițeri jandarmi, un ranger și doi salvamontiști au plecat imediat sper locul indicat. „Ajunși în zona numită Bordul tomi aceștia au observat trei corturi și șase persoane dintre care doi mi- nori. În urma verificării acestora, s-a constatat că erau de cetăţenie germană. lucrătorul par- cului naţional retezat le-a adus la cunoștinţă faptul că sunt campaţi într-o zonă interzisă, per- soanele au înţeles situaţia și au fost însoţite până

la o cabană din apropiere unde au rămas peste noapte, urmând ca în dimineaţa zilei următoare cei de la parcul naţional retezat să ia măsurile ce se impun asupra lor”, a precizat sublocote- nentul Andrei ciobanu, purtătorul de cuvânt al inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoa- ra. În aceeași zi, jandarmii au depistat, în zona Bilugu – valea de Brazi, o persoană care încărca nisip în dubița, proprietate persoanală, chiar din albia râului Jiul de vest. Jandarmii au acționat confrom legii privind pescuitul și acvacultura, sancționându-l pe șofer cu o amendă de 4.000 de lei.

Petronela Tămaș

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA SĂLAŞU DE SUS P R I M Ă R I A COD FISCAL 5453819

ANUNŢ

Consiliul local al comunei Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara, cu sediul in Sălașu de Sus, nr.21, inchiriază prin licitaţie publică, un spațiu în suprafață de 206 mp. din CF 60564, proprietate pri - vată a comunei Sălașu de Sus. Licitaţia va avea loc în data de 22.08.2016, ora 12,00, la sediul Primăriei comunei Sălaşu de Sus, situat în Sălaşu de Sus, nr.21, judeţul Hunedoara. Oferta se va face in plic inchis . Informaţii suplimentare la telefon 0254779501.

PRIMAR ,

MARICA SORIN

Un recidivist din Deva a comis opt furturi din autoturisme

un bărbat în vârstă de 25 de ani, din municipiul deva, a fost reținut de oamenii legii, după ce acesta a comis opt furturi din autoturisme ce erau parcate pe străzile din reșe- dința de județ. În urma activităților investigative, poliţiștii Biroului de ordine publică deva l-au depistat pe tânăr, care este recidivist, cu pri- vire la care au stabilit, în baza proba- toriului administrat, că în perioada 17 iulie – 08 august 2016, a comis opt infracțiuni de furt de acumula- tori din autoturisme parcate pe raza municipiului deva. „poliţiștii au

stabilit că suspectul a valorificat o parte dintre acumulatorii sustrași, prejudiciul fiind recuperat parţial. Față de suspect s-a dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infrac- ţiunii de furt calificat, urmând a fi sesizată instanţa competentă în vederea dispunerii măsurii arestării preventive”, a declarat subcomisar Bogdan nițu, purtătorul de cuvânt al inspectoratului de poliție Jude- țean Hunedoara.

Petronela Tămaș

0 4 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

04 ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 11 august 2016

www.servuspress.ro

E oficial

Salariile hunedorenilor au scăzut

Direcţia Judeţeană de Statistică (DJS) a făcut publice datele pri- vind principalii indicatori socio – economici de pe meleagurile hunedorene.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

statisticienii din judeţ au centra- lizat datele din teritoriu aferente lunii mai a anului în curs și le-au făcut publice recent.

Agricultura, cel mai prost plătită

printre domeniile analizate s-a aflat, în mod firesc, și dinami- ca veniturilor hunedorenilor, lu- cru care interesează cel mai mult pe mai toată lumea. iar statistica arată că salariile hunedorenilor, în luna mai, au scăzut faţă de cele încasate în aprilie. scăderea nu ar fi una mare, fiind de 1,4 procente,

puBlicitAte

nu ar fi una mare, fiind de 1,4 procente, puBlicitAte fiind oarecum explicată de primele pascale

fiind oarecum explicată de primele pascale acordate în aprilie, dar se pare că nici acestea, câte or fi fost ele acordate, nu au fost generoase, ci mai mult simbolice. Astfel, con-

form datelor dJs Hunedoara, câș- tigul salarial nominal mediu brut în mai 2016 a fost de 2.226 lei, mai mic cu 1.0% decât în luna prece- dentă, dar cu 11.5% mai mare decât în mai 2015, judeţul ocupând locul 25 din 42 la nivel naţional. În ceea ce privește câștigul salarial mediu net, adică acela cu care rămânem în buzunare, acesta a fost, în luna mai a acestui an, de 1.605 lei, cu cu 1.4% mai mic decât în aprilie 2016 și cu 7.6% mai mare ca în luna mai 2015,și la acest capitoljudeţul ocu- pând același loc 25. pe ramuri de activitate, câștigul salarial mediu net în mai a fost de 1.528 de lei în agricultură, silvicultură și servicii anexe, de 1.605 lei în industrie și construcţii și de 1.609 lei în servi- cii. dacă adăugăm și rata inflaţiei, de 0,25%, atunci indicele câștigului salarial real pentru luna mai 2016 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câștigului sala- rial nominal net și indicele preţuri- lor de consum, a fost de 98.4%.

departe de media pe ţară

interesant este faptul că dintre cei 114.981 de salariaţi din judeţ, cu 253 mai mulţi ca în aprilie, dar și cu 3.817 mai mulţi ca în mai 2015, mai bine de o jumătate dintre aceș- tia, mai exact 51,3 la sută lucrau în servicii, nefiind, deci, direct pro- ductivi, iar ceilalţi în industrie și agricultură. Acest lucru este o parte

a explicaţiei scăderii producţiei in-

dustriale și a productivitășii muncii din judeţ, dar motivul real este cel al salarizării reduse din judeţ, com- parativ cu cea la nivel naţional. Ast- fel, un salariu mediu brut pe ţară era de 2.853 de lei, în vreme ce în judeţ era de 2.226 de lei, adică în- tr-un procentaj de doar 78 la sută. și mai rău stă situaţia în privinţa veniturilor nete, valoarea salariu- lui unui hunedorean reprezentând doar 77,8 la sută din cea pe ţară, la nivel naţional câștigându-se 2.063 de lei, iar în Hunedoara 1.605 lei, adică mai puţin cu 458 de lei, sumă care, deși ridicolă, de circa 100 de euro, este una importantă pentru un român.

Pensionarii stau bine pe hârtie

un aspect pozitiv ce poate fi menţionat este scăderea numărului șomerilor, cu 3.065, mai rămânând fără servici 8.562 de persoane, și a ratei șomajului, care a ajuns la 4,5

la sută, cu 0,1 la sută mai mic decât media pe ţară, dar nu se știe câţi au ieșit din evidenţe. tot pozitiv poate

fi considerat și nivelul pensiilor din

judeţul Hunedoara. Acestea ocupă locul al doilea pe ţară, dar sunt ex- trem de mici, ca valoare medie, de doar 1.138 de lei. iar faptul că pen- sia medie la nivel naţional este de doar 930 de lei este puţin probabil să încălzească pe cineva.

faptul că pen- sia medie la nivel naţional este de doar 930 de lei este puţin
0 5 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

05 ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 11 august 2016

www.servuspress.ro

Compania de Drumuri a aprobat soluția tehnică pentru repararea porțiunii de 200 de metri de pe lotul 3

Faimoasa <groapă> de pe autostrada „scufundată”, Orăștie – Sibiu, va fi refăcută

Reprezentanții Companiei Nați- onale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNAD- NR) au avizat, în cadrul unei ședințe, soluția tehnică pentru repararea faimoasei gropi de pe Lotul 3 al autostrăzii Orăștie – Sibiu, adică a acelei porțiuni, în lungime de aproximativ 200 de metri, care a fost demolată și închisă, la mai puțin de un an de la inaugurare.

Ramona Ștefan redactia@servuspress.ro potrivit celor de la cnAdnr, soluţia tehnică avizată presupune execuţia a șase tranșee drenante, la o adâncime de șapte metri. tot-

odată, aceasta tratează și problema drenării apelor. „lungimea acestor tranșee este de 65 de metri pentru patru drenuri și de 285 metri pen-

tru două dintre acestea. (

peste

terenul pregătit, se va începe refa- cerea corpului rambleului din ma- teriale granulare, ranforsate cu geo- grile”, se arată în comunicatul emis

de cnAdnr.

)

proiectantul urmează să întoc- mească detaliile de execuţie și, tot- odată, să asigure asistenţa tehnică pe întreaga perioadă de execuţie a lucrărilor, mai spun cei de la com- pania de drumuri. de asemenea, soluţiile de remediere aferente ce- lorlalte zone ale autostrăzii, în care au apărut degradări, urmează să fie realizate de către proiectant și pre- zentate cnAdnr în scopul aviză- rii.

Închis la niciun an de la inagurare

reamintim că, acest lot cu pro-

bleme al autostrăzii orăștie – sibiu

a fost inaugurat la mijlocul lunii

noiembrie a anului 2014, de către premierul și ministrul transportu- rilor de la acea vreme, victor pon- ta și ioan rus. la niciun an de la marea inagurare, mai precis în sep- tembrie 2015, lotul 3 a fost închis circulației în urma mai multe cră- pături apărute, o porțiune a acestui tronson fiind demolată. din cauza acelei zone, de 200 de

Sursă foto: mediafax
Sursă foto: mediafax

metri, ce trebuie acum refăcută, Autostrada orăștie – sibiu a fost numită și „autostrada scufunda- tă sau plutitoare”. specialiștii spun că, pe porțiunea despre care este vorba, corpul autostrăzii, înalt cam de vreo nouă metri, a fost excavat complet. cătălin drulă, consilier al pre- mierului și pentru infrastructura de transport, a declarat, recent,

că, după această refacere, adică în această toamnă, autostrada va putea fi redeschisă traficului. la rândul său, noul ministru al trans- porturilor, sorin Bușe, care a vizi- tat, la mijlocul lunii trecute, lotul 3 al Autostrăzii orăștie — sibiu, a dat asigurări că termenul stabilit pentru reluarea circulației pe acest tronson se va menține, data avansa- tă fiind luna septembrie 2016.

Probleme și la lotul Deva – Lugoj

În judeţul Hunedoara se poate circula pe autostrada A 1 doar pe tronsonul deva – orăștie, cu pre- lungire către Alba și sibiu. pe raza judeţului se mai lucrează și la lotul de autostradă dintre deva și lugoj, dar nici aici lucrurile nu stau chiar pe roze, deși lucrările sunt într-un stadiu de finalizare mai mare de jumătate. lucrările trebuiau finali- zate în luna mai, dar, așa cum era de așteptat, termenul a fost depășit. totodată, aceste lucrări au provocat nemulţumiri în rândul populaţiei, pentru expropieri și valoarea re- dusă a acestora, dar și pentru dis- trugerea altor drumuri, blocarea, în mai multe rânduri, de către oa- meni, a căii de acces dintre mintia și Brănișca, pentru ca mașinile de mare tonaj ale constructorilor să nu strice și mai mult șoseaua, fiind cel mai cunoscut exemplu în acest

sens. de-a lungul timpului, construc- ţia acestui tronson de autostradă a

funcţionat cu sincope, fie din cauza liliecilor din zona șoimuș, care sunt sublimi, dar cam lipsesc din peisaj, fie a urșilor din preajma comunei lăpugiu de Jos, pentru care trebu-

ie să se construiască două tuneluri.

cei din lăpugiu de Jos, care au pri-

mit cele mai mici despăgubiri, de

niciun leu pe metrul pătrat, dar au

și drumuri stricate și o circulaţie de

calvar prin comună, speră să sca- pe cât mai repede de acest coșmar, autorităţile locale de aici fiind opti- miste, dar cu multă ponderaţie, în acest sens. „Așteptăm cu nerăbda- re terminarea lucrărilor, pentru că este o circulaţie haotică, care pune în pericol siguranţa cetăţenilor. ce pot să spun este că s-au dat asigu- rări că aceste lucrări vor fi finaliza-

te până la sfârșitul lunii noiembrie

a acestui an, atunci făcându-se și

descărcarea de gestiune a autostră-

zii, și sperăm că traficul va reveni

la normal. cert este că, pe raza co-

munei vor fi două noduri rutiere, unul în preajma satului grind, la ieșirea spre dobra, șai unul la Hol- dea, înainte de tunel. Am speranţa că până la sfârșitul anului în curs se va putea circula pe autostradă până

la Holdea”, a declarat Alin traian chiorean, primarul comunei lăpu- giu de Jos.

„Cascadorii râsului”

dar lucrurile s-au mai compli- cat și aici, chiar săptămâna trecu- tă având loc un incident demn de „cascadorii râsului”. Atunci, șoferul unui trailer cu un utilaj în remorcă a rămas blocat în pasajul de la auto-

stradă, de pe raza comunei lăpugiu de Jos, înălţimea acestuia fiind mai mică decât cea prevăzută iniţial, de cinci metri. Astfel, constructo- rii, singurii vinovaţi pentru acest incident, după ce au turnat asfalt, au trebuit, pe cheltuiala lor, în mod firesc, să decoperteze și să asfalteze din nou. Între deva și lugoj se va putea circula pe autostradă, după terminarea celor două tuneluri, cel mai repede anul viitor, dar, cel mai sigur, dacă nu se mai întâmplă alte posibile „minuni”, lucru greu de crezut, însă, acestea fiind chiar aș- teptate, finalizarea va fi în 2018. cât privește circulaţia pe întreaga auto- stradă A1 de la nădlac la București, prin Arad, timișoara, lugoj, deva, orăștie, sebeș, sibiu, râmnicu vâl- cea și pitești, termenul avansat de către cnAdnr pentru aceasta este anul 2021, considerat, deja de mul- ţi, ca unul extrem de optimist. Amarildo Szekely

0 6 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

06 ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 11 august 2016

www.servuspress.ro

Deșeurile din Valea Jiului ajung în Vâlcea

Platforma de gunoi de la Petroșani nu e gata încă mai sunt câteva zile până
Platforma de gunoi de la Petroșani
nu e gata încă
mai sunt câteva zile până ce plat-
forma temporară de la petroșani va
fi
gata pentru depozitarea deșeuri-
lor. consiliul local de la petroșani
se pregătește să stabilească și prețul
pentru cei care vor depozita aici
deșeurile, cel puțin până la finele
acestui an. Aceasta este amplasată
în cartierul colonie din petroșani,
dincolo de apa Jiului pe un teren al
consiliului Județean Hunedoara.
„Încă nu e predată către noi. pro-
babil că săptămâna viitoare se va
întâmpla și acest lucru, după care
noi va trebui să facem toate dili-
gențele legate de preț. va trebui să
dăm o Hotărâre de consiliu local
pentru a putea să fie operațională”,
a
precizat tiberiu iacob ridzi, pri-
marul din petroșani. până atunci,
autoritățile din valea Jiului duc
gunoiul la vâlcea, iar apoi, gunoiul
din toată valea Jiului, dar nu nu-
mai, va ajunge, imediat ce platfor-
ma va fi amenajată, la petroșani, pe
un teren aflat în apropierea stației
de sortare și transfer din colonie.
decizia le aparține autorităților din
zona văii Jiului, care s-au sfătuit cu
reprezentanții consiliului Județean
Hunedoara și au găsit aici un spațiu
ce poate fi folosit măcar câteva luni,
până ce va fi funcțional noul sistem
de gestionare al deșeurilor și groa-
pa ecologică de la Bârcea.
Diana Mitrache

Apa Serv – pagubă cu certificatele verzi

Au produs energie verde, dar când a fost să vândă certificate verzi, nu au avut cui. Ba mai mult, atunci când au vândut unei firme, aceasta a dat faliment până la fina- lul zilei. este vorba despre Apa serv valea Jiului, care a produs energie electrică prin microhidrocentralele pe care le-a montat pe câteva cur- suri de apă, dar care a ieșit în pier- dere, atunci când a vrut să le vândă.

„cu cele trei microhidrocentrale, aveam acele certificate verzi. din păcate, există un număr de 3.578 de certificate, pe care le vom pierde. vă pot spune acum că în fiecare lună pierdem în jur de 365 de certificate verzi și asta înseamnă aproximativ 48.000 de lei. certificatele nu se mai vând. și uite așa, Apa serv este văduvită de o sumă pe care o avem prinsă în bugetul nostru, ca sursă

o sumă pe care o avem prinsă în bugetul nostru, ca sursă de venit”, a declarat

de venit”, a declarat costel Avram, director general sc Apa serv. Apa serv are trei microhidro- centrale pe diverse cursuri de apă și acolo produc energie pe care o vând pe bursă. managerii aces- tui sistem reușeau până acum să o vândă la un preț bun și să cumpe-

puBlicitAte

re pentru folosința proprie, aceeași

energie la un preț extrem de avan- tajos. ultima microhidrocentrală

a fost inaugurată în anul 2014 la

Brazi, investiția fiind realizată din

fonduri proprii. celelalte două sunt

la valea de pești și la polatiște. Diana Mitrache

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA SĂLAŞU DE SUS P R I M Ă R I A COD FISCAL 5453819

ANUNŢ

Consiliul local al comunei Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara, cu sediul in Salasu de Sus, nr.21, închiriază prin licitaţie publică, un spațiu în suprafață de 45 mp. din CF 60636, proprietate publi - că a comunei Sălașu de Sus, cu destinație cabinet stomatologic Licitaţia va avea loc în data de 22.08.2016, ora 14,00, la sediul Primăriei comunei Sălaşu de Sus, situat în Sălaşu de Sus, nr.21, judeţul Hunedoara. Oferta se va face în plic închis. Informaţii suplimentare la telefon 0254779501.

PRIMAR,

MARICA SORIN

0 7 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

07

ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 11 august 2016

www.servuspress.ro

Posibile explozii, dacă nu se iau măsuri corecte

Abatajul de la Lonea, monitorizat atent

Au observat o scânteie și au oprit lucrul imediat, iar inspectorii ITM spun că acum abatajul de la Mina Lonea trebuie, extrem de atent, monitorizat. Există chiar posibilitatea ca acesta să fie îndi- guit și inertizat, dacă se constată nereguli, iar mina Lonea va ră- mâne astfel cu un singur abataj.

Diana Mitrache redactia@servuspress.ro inspectorii de muncă spun că in- cidentul de marți dimineață poate fi considerat grav și că, în condiții similare, s-au petrecut accidente extrem de grave, cum s-a întâmplat în 2008 la petrila, sau mai târziu la uricani. există, spun specialiștii, chiar și posibilitatea unei explozii, dacă nu se iau măsuri corecte. „În ceea ce privește abatajul cu banc subminat, având în vedere că a fost un incident extrem de periculos, au procedat foarte corect că au evacu- at oamenii și au pus posturi de pază la o distanță suficient de mare, ca să nu poată fi afectat personalul de o evantuală replică. se stă o perioadă

de minim 48 de ore, pentru a moni- toriza de la distanță și ce se întâm- plă, iar dacă sunt semne că nu ar fi nimic activ, se va face un control la locul respectiv de muncă. ideal ar fi să ia acele măsuri, care, dacă sursa cea mai posibilă este focul, să o lichideze. și una din măsuri ar fi închiderea cu diguri, inertizarea zonei și monitorizarea din spatele digului, ca să vadă dacă focul scade, fiindcă avem și concentrații de mo- noxid”, a declarat ileana Bodea, șefa serviciului de sănătate și securitate în muncă din itm.

„Trebuie să își facă minerii datoria”

toate sunt puse acum pe seama lipsei de materiale și de personal în minele din valea Jiului, iar inspec- torii itm nu neagă că ar fi și asta o cauză. mai ales că lucrările se fac cu mai puțini oameni și nu la dimensi- unile ideale. „este știut că la minele din valea Jiului, pentru a evita apa- riția focurilor endogene, că metan există și la lonea, avem de-a face cu

endogene, că metan există și la lonea, avem de-a face cu două fenomene de autoîncălzire la

două fenomene de autoîncălzire la cele două abataje, trebuie să aibă o avansare rapidă a abatajelor. și dacă au personal puțin, poate că avansa- rea nu este suficientă, dar trebuie să facă și înnămolire, ca să prevină focurile, care la unitățile miniere există. trebuie să își facă minerii datoria și să înnămolească, să in- ertizeze și, de asemenea, pentru a preveni focurile, este foarte impor- tant aerajul, iar aici este importantă secțiunea lucrărilor miniere, care,

de multe ori ține și de aproviziona- rea cu materiale, dar și de discipli- na tehnologică de la locul de mun- că”, a mai adăugat ileana Bodea. În acest moment, la minele din valea Jiului nu mai există alte abataje care să aibă foc endogen. și la livezeni a demarat un nou control, pentru că au fost, luni la rând probleme în acel loc, iar restul spațiilor exploa- tate, la minele viabile și neviabile, sunt atent monitorizate din acest punct de vedere.

Șomerii au șanse puține și rare

nu prea sunt locuri de muncă în valea Jiului, iar angajatorii care vin sunt puțini și mereu aceeași. toc- mai de aceea, firma care va crea la toamnă 200 de locuri de muncă, într-o hală în care se vor realiza

puBlicitAte

cablaje, vine să dea o primă șansă celor aflați în căutarea unui loc de muncă bine plătit. Asta cred acum cei de la agențiile locale din valea Jiului, care spun că este prima dată în ultimii ani când o firmă serioa-

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA SĂLAŞU DE SUS P R I M Ă R I A COD FISCAL 5453819

ANUNŢ

Consiliul local al comunei Sălaşu de Sus, judeţul Hunedoara, cu sediul in Sălașu de Sus, nr.21, închiriază prin licitaţie publică, un spațiu în suprafață de 156 mp. din CF 60636, proprietate pu- blica a comunei Sălașu de Sus, astfel:

20 mp., 76 mp. și 60 mp . Licitaţia va avea loc în data de 22.08.2016, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Sălaşu de Sus, situat în Sălaşu de Sus, nr.21, judeţul Hunedoara. Oferta se va face în plic închis . Informaţii suplimentare la telefon 0254779501.

PRIMAR ,

MARICA SORIN

să ar veni cu o ofertă de nerefuzat pentru șomeri. „locurile de mun- că, din păcate, cu care ne afișăm, sunt cam aceleași de un an, sau chiar trei. cam aceiași angajatori oferă locuri de muncă în confecții, comerț, servicii. Acest angajator ar fi primul care să vină, iar noi deja știm că este unul serios, cu mulți angajați”, a declarat iudith Babțan,

șefa AloFm petroșani. Firma ar urma să își decshidă o hală de producție, undeva în zona livezeni, iar primii angajați vor fi cei care deja fac naveta la orăștie. rata șomajului în județul Hu- nedoara este de aproximativ 4,7 la sută, iar peste 9.000 de oameni sunt în căutarea unui loc de muncă. Diana Mitrache

nedoara este de aproximativ 4,7 la sută, iar peste 9.000 de oameni sunt în căutarea unui
0 8 ComUnITATE SERVUS HUNEDOARA

08 ComUnITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 11 august 2016

www.servuspress.ro

Din zonele rurale

11 august, zi importantă pentru administraţia din Densuș

11 august, zi importantă pentru administraţia din Densuș În ultimii ani, atragerea de fonduri europene a

În ultimii ani, atragerea de fonduri europene a reprezentat principala sursă de finanţare pentru dezvoltarea comunităţilor rurale.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

criza financiară din românia pare a nu se mai termina, iar ad- ministraţiile rurale, în special, s-au axat pe implementarea de proiecte cu finanţare europeană.

Modernizări de drumuri și cămine culturale

Acest lucru se întâmplă și în co- muna hunedoreană densuș, una dintre cele mai atractive localităţi din judeţul nostru din punct de ve- dere turistic. „chiar dacă în frun- tea primăriei este o echipă nouă, alături de mine fiind viceprimarul nicu merean, problematica fon- durilor europene nu este o necu- noscută. continuăm proiectele demarate, pe care le cunosc foarte bine, eu fiind viceprimar în pre- cedenta legislatură. Astfel joi, 11 august (astăzi, n. red.), vom avea vizita în teren a celor de la Agen- ţia pentru Finanţarea investiţiilor rurale (AFir) timișoara, pentru un proiect pe care l-am depus aco- lo, pe submăsura 7.2, „investiţii în

crearea și modernizarea infrastruc- turii de bază la scară mică ”, ce face parte din măsura 7, „infrastructură rurală”, care prevede modernizarea de drumuri comunale și de străzi interioare în mai multe localităţi componente. la drumuri comuna- le este vorba despre cel din criva, în totalitate și, parţial, cel dintre peșteniţa și cătunul giuloni, iar la stăzile interioare este vorba despre cele din densuș, în special, dar și de cele din poieni,și suntem optimiști în ceea ce privește rezultatele vizitei din teren. de asemenea, avem de- pus un alt proiect pe fonduri euro- pene, din aceeași măsură 7, dar la submăsura 7.6, „investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cul- tural”, care prevede modernizarea celor șase cămine culturale din comună, respectiv cele din satele densuș, peșteana, peșteniţa, ștei, Hăţăgel și poieni. Acest proiect este în stadiu de evaluare și sperăm să îl putem implementa într-un timp cât mai scurt”, a declarat Adrian vârtopean, primarul comunei hu- nedorene densuș.

Adrian vârtopean, primarul comunei hu- nedorene densuș. Din Ţara Haţegului Dublu eveniment la Sântămăria Orlea

Din Ţara Haţegului

Dublu eveniment la Sântămăria Orlea

În acest sfârșit de săptămână, locuitorii comunei Sântămăria Orlea, o frumoasă localitate din Ţara Haţegului, vor fi în sărbă- toare.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro duminică în comuna sântămăria orlea vor avea loc două evenimente importante care, cu siguranţă, vor atrage un aflux mare de vizitatori.

Zilele comunei și inaugurarea stadionului

În respectiva zi va avea loc inau- gurarea noului complex sportiv din localitatea de reședinţă, înainte de masă, iar către seară vor avea loc concerte din cadrul celei de-a doua ediţii a zilelor comunei sântămă- ria orlea. „manifestările vor înce- pe sâmbătă, 13 august, cu un pro- gram întreceri sportive. duminică

13 august, cu un pro- gram întreceri sportive. duminică dimineața va avea loc inaugurarea complexului sportiv

dimineața va avea loc inaugurarea complexului sportiv din sântămă- ria orlea, care cuprinde un teren de fotbal cu gazon natural, tribune acoperite cu 900 de locuri, vestia- re și nocturnă. pe lângă terenul de fotbal, se va mai amenaja unul de handbal cu gazon sintetic, unul de volei pe plajă, și spații de parcare. Apoi vor fi premiaţi câștigătorii competiţiilor sportive iar spre sea- ră vor începe concertele muzicale. vă așteptăm cu drag”, a lansat o in- vitaţie de nerefuzat dumitru ioan oprean, primarul comunei sântă- măria orlea.

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNTĂMĂRIA ORLEA

ORGANIZEAZĂ

sâmbătă, 13 august, şi duminică 14 august 2016

ZILELE COMUNEI SÂNTĂMĂRIA ORLEA

ediţia a II-a

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR

Sâmbătă, 13 august:

CROSUL ORLEA - ora 18.00 Traseu: Sântămăria Orlea – Balomir – Sântămăria Orlea (5 km) Doritorii sunt aşteptaţi în faţa primăriei până la ora 17.30

CAMPIONAT DE FOTBAL Finala mică – ora 19.00 Finala mare – ora 20.30

Duminică, 14 august

INAUGURAREA COMPLEXULUI SPORTIV SÂNTĂMĂRIA ORLEA – ora 10.00 FESTIVITATE DE PREMIERE – ora 11.00 SPECTACOL DE MUZICĂ POPULARĂ cu Lele Crăciunescu, Felicia Stoian, Roberta Crintea, Ana Munteanu, Mariana Suciu, Maria Coman, Violeta Deminescu Jurca, Daniela Tărnăuceanu, Ioan Simulescu, Cornel Rîmbetea, Petre Crăciunescu, Doru Poşuş, Lorena Tăşală, Lavinia Zselnyan, Ansam- blul Haţegana, Grupul de căluşari şi Gruia Band – ora 17.00 SPECTACOL DE MUZICĂ UŞOARĂ cu CELIA – ora 22.00 FOC DE ATRIFICII – ora 23.00

Manifestările vor avea loc la COMPLEXUL SPORTIV SÂNTĂMĂRIA ORLEA

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

SERVUS HUNEDOARA 09 ACTUALITATE Joi, 11 august 2016 www.servuspress.ro „Free Bikers Week”, întrunire moto ca
SERVUS HUNEDOARA
09 ACTUALITATE
Joi, 11 august 2016
www.servuspress.ro
„Free Bikers Week”, întrunire moto ca pe vremuri, la a noua ediție
Motocicliștii își dau întâlnire,
în acest week-end, la Ghelari
Zeci de motocicliști, din toate colțurile țării, sunt așteptați, în acest week-end, în județul Hu-
Zeci de motocicliști, din toate
colțurile țării, sunt așteptați, în
acest week-end, în județul Hu-
nedoara, să își ambaleze motoa-
rele și să se distreze, așa ca între
prieteni, în cadrul unui festival
dedicat numai lor, intitulat „Free
Bikers Week”. Anul acesta, eve-
nimentul ajunge la a noua ediție
și va avea loc din 12 și până în
14 august, de data aceasta, într-o
locație nouă.

motocicliștii se vor întruni, anul acesta, la ghelari, acolo unde, în- cepând de mâine și până dumini- că inclusiv, va avea loc o „întâlnire moto ca pe vremuri”, din cadrul căreia nu vor lipsi concertele lângă focul de tabără și concursurile dis- tractive. toată lumea va fi întâmpi- nată cu țuică și slănină pe pâine. În- trunirea, devenită deja tradițională, este organizată de clubul „Free Bi-

kers” Hunedoara și înainte se des- fășura pe valea nandrului, de lângă Hunedoara, sau la gurasada. „de- oarece am obișnuit să vă arătăm frumusețile județului Hunedoara, în 2016 schimbă locația chefului, în localitatea ghelari, la 21 de ki- lometri de municipiul Hunedoara, în Ținutul pădurenilor. vă aștep- tăm, ca în fiecare an, cu drag, la o petrecere moto ca pe vremuri, cu respect între prietenii motocicliști. vă vom întâmpina cu țuică și slăni- nă pe pâine, plus multă bere, pusă la rece”, este mesajul pe care l-a lansat marius Achim, „Achimoto”, președintele clubului „Free Bikers” Hunedoara. cei prezenți vor putea lua parte la concertele și concursurile pline de distracție, puse la cale de organiza- tori, dar, în același timp, se vor pu- tea relaxa și la piscină. toate aces- tea se vor întâmpla în noua locație,

toate aces- tea se vor întâmpla în noua locație, cu 360 de grade de peisaj incredibil,

cu 360 de grade de peisaj incredibil, din care se pot vedea munții rete- zat, șureanu, Apuseni, dar și poiana ruscăi. prețul unui bilet de intrare este 25 de lei, valabil pe toată peri- oada desfășurării petrecerii.

reguli „de bun simț”

pentru că, la edițiile anterioare ale festivalului, au existat și moto- cicliști mai puțin înțelegători, orga- nizatorii au stabilit un set de reguli clare. Astfel, toate motocicletele se vor lăsa în parcarea special amena- jată din apropierea locației în care se va desfășura evenimentul și nu vor mai putea fi duse lângă corturi sau în altă parte a zonei respective. pentru cei care vor veni cu mași- nile, acestea vor fi parcate într-un loc special. ca și în anii trecuți, la intrare va exista un tabel nominal în care fiecare participant va trebui să își lase datele de identificare și să semneze că a luat la cunoștință să respecte regulile impuse de organi-

zatori. „pe cei cărora li se pare un inconvenient să își treacă datele și să semneze în respectivul tabel, îi rugăm să aleagă altă destinație în acest week-end. nu dorim să apară discuții și neplăceri. de asemenea, după 01:00 noaptea, turatul motoa- relor va fi interzis. vom organiza pe timp de zi un concurs de gălă- gie. prin urmare, acel segment de bikeri trebuie să înțeleagă că sunt mulți care noaptea dorm, vin de la distanțe mari și au un drum de făcut înapoi. Această problemă este una frecvent întâlnită cam la toate festivalurile moto. toți cei care nu vor respecta regulile, la a doua aba- tere, vor fi dați afară din spațiul fes- tivalului”, a mai spus președintele clubului „Free Bikers” Hunedoara. În anii trecuți, festivalul dedicat motocicliștilor s-a bucurat de un mare succes. zeci de pasionați de motoare au venit special în Hune- doara pentru acest eveniment, din diferite zone ale țării. Ramona Ștefan

1 0 pUbLICITATE SERVUS HUNEDOARA

10 pUbLICITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 11 august 2016

www.servuspress.ro

SoCieTATe CoMerCiALĂ AnGAJAZĂ Fie- rAri, duLGHeri Și ZidAr. Se oFerĂ PACHeT SALAriAL FoArTe MoTiVAnT. reLAȚii LA TeLeFoAne-0254/2268.549, 0785.522.522 Și 0785.522.521 ÎnTre oreLe 08.00 -16.00

Vând apartament 4 camere, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță, mobilat, etaj 3/3, situat în Ghelari. Preț 36.000 lei. Telefon: 0722.498.507

Anunțuri Agenția imobiliară Evrika

1. Se vinde urgent ap.2 camere, zona Mărăști, cu vederea la stradă, bloc de cărămida, et.3, decomandat, hol central, dotat cu centrala termică, insta- lație pe Cu, termopane, baie cu geam, camere cu parchet de stejar. Aparta- mentul este bine întreținut și nu a suferit modificări interioare. Preț 27000 euro. Tel 0745.253.662; 0723.660.160

2. Se vinde în Sântandrei vilă noua, 3 nivele, la parter garaj mare, bucă-

tărie, cameră și baie, la etaj 3 dormitoare mari+baie, iar mansarda este finisată,dar necompartimentată. Teren 900 mp, poziția este aproape de centrul satului. in curte se mai găsește o casă mai veche, dar din cărămidă, 2 camere, hol și beci mare. ideală pentru 2 familii. Preț 110.000 euro. Tel 0723.660.160; 0745.253.662

3. Se oferă spre vânzare teren intravilan in zona Bălcescu, ST 500 mp, FS 25 m, ideal pentru construcție bloc de locuințe, magazin, sediu firmă, cabinet medical. Preț 33.000 euro neg. ușor. Tel 0723.660.160; 0745.253.662

4. Se vând mai multe parcele de teren în zona 700, pentru construcții de case.Prețuri incepând cu 10 euro/mp. Tel 0723.660.160

Anunț public

sc AncA Activ prest , cu sediul în sat valea dâljii, comuna râu de mori,nr.62 anunță elaborarea primei versiuni a planului/progra- mului faza puz „construire Agropensiune BrĂdĂȚel”, în localitatea comuna râu de mori, sat clopotiva, zona gura zlata, zona 4 Brădățel și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu. consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul Apm Hunedoara, deva, str.A.vlaicu, nr.25 de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00. comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul Apm Hunedoara în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

Vând pui Brac German de excepție din părinți campioni, cu pedigree, cu carnet de sănătate, vârsta 6 saptămâni. relații la telefon 0722.348.099

Vând casă situată în Tg-Jiu str. George Coșbuc nr. 2 construită în anul 2000. Casa

cuprinde beci, parter cu terasă, etaj cu balcon și pod pretabil pentru mansardare.

Casa este termoizolată inclusiv placa podului și este compusă atât la parter cât și la

etaj din două holuri, living spațios și luminos, două dormitoare, baie și bucătărie

spațioasă. Are posibilitatea compartimentării și creierii a două apartamente cu

intrări separate. dispune de un garaj dublu pentru autoturisme. Suprafață teren

total 850 mp cu deschidere la stradă de 45 metri liniari. Toate facilitățile: apă, ca-

nalizare, gaze. Zonă foarte liniștită. Preț negociabil. Telefon pentru alte informații:

0727874449.

Redactor șef - Int. 13 Fotoreporter Petronela Tămaș director marketing - int. 18 DEVA Ionuț
Redactor șef - Int. 13
Fotoreporter
Petronela Tămaș
director marketing -
int. 18
DEVA
Ionuț Onu
Str. Mareșal Averescu, nr. 1,
Bloc 1, parter
Corespondent Valea Jiului
Diana Mitrache
e-mail: redactia@servuspress.ro
Redactori
Departament DTP
Savin Cristian Rista
tel: 0745.457.229
Telefon/Fax:
Ramona Ștefan
Amarildo Szekely
Sorin Vrăjitoru
EDITAT DE TMT MEDIA
INTERNATIONAL
Potrivit Art. 206 C.P., responsabilitatea
juridicã pentru conținutul articolului
aparține autorului. De asemenea,în cazul
unor agenții de presã și personalitãți
citate, responsabilitatea le aparține.
0254/222 599
0354/809 784
E-mail:
Alin Ștefan Onu
Secretariat - Int. 11
servus@tmtmedia.ro
Camelia Vrăjitoru
redactia@servuspress.ro
Tipărit la SC TIPOGRAFIA
PRODCOM SRL Târgu Jiu, Jud. Gorj
Tel.: 0253 212 991, 0722 393 897
Fax: 0253 218 343
ABONAMENTE se pot face la orice factor poștal din județ! Ne găsiți la nr. 13.428 în catalogul publicațiilor poștale
COD ISSN 1584 - 465X
1 1 pUbLICITATE SERVUS HUNEDOARA

11

pUbLICITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 11 august 2016

www.servuspress.ro

Închiriere spațiu comercial

ÎnCHirieZ SPAȚiu CoMerCiAL În deVA, ZonĂ Cen- TrALĂ (50 de MeTri de FânTânA CânTĂToAre), LA PA rT eru L BL o C u Lui nou de L ânGĂ i PH, C u VA d CoMerCiAL Bun, SuPrAFAȚĂ 41 MP, GruP SoCiAL, V i T rine T er M oPA ne, r AMPĂ ACC e S P er S oA ne C u HAndiCAP, ideAL PenTru CABineT MediCAL, no- TAriAL SAu de AVo CATur Ă, FArMACie, SuCurSA- LĂ BAnCArĂ, SoCieTATe de ASiGurAre, AGenȚie iMoBiLiArĂ, eTC. reLAȚii LA TeL. 0745.168.910.

Angajare

Societate comercială angajează manipulant marfă. Cerințe: permis auto, domiciliu deva. CV la angajatordeva@gmail.com

Vânzare teren Persoană fizică, vând teren arabil extravilan 4 hectare + pădure 5 hectare, în localitatea Cristur – deva, județul Hunedoara. Preț 10 lei mp. relații la telefon 0770505473.

TALON ANUNȚURI GRATUITE PENTRU ABONAȚII COTIDIANULUI

TALON ANUNȚURI GRATUITE PENTRU ABONAȚII COTIDIANULUI Abonații (persoane fizice) cotidianului „Servus Hunedoara” pot

Abonații (persoane fizice) cotidianului „Servus Hunedoara” pot da cinci anunțuri gratuite pe lună trimise împreună cu chitanța de abonament

nume și prenume:

strada

localitate posesor B.i./c.i. seria eliberat de

cod poștal

Județ

număr

data

textul anunțului (maxim 30 de cuvinte)

d ata apariției rubrica

declar că toatele datele complectate sunt reale

semnătura

n datele incomplete duc la nepublicarea anunțului. n editorul nu răspunde pentru veridicitatea anunțului și

nici pentru efectele directe sau indirecte apărute după publicare. Acestea revin persoanei care a trimis anunțul.

n ziarul nu are obligația de a verifica veridicitatea datelor personale ale celor care trimit anunțuri. n editorul își

rezervă dreptul de a corecta gramatical conținutul anunțurilor și de a le refuza pe cele ce contravin prevederilor legale.

Vând vilă la roșu amplasată ultracentral, str Ciprian Porumbescu nr. 5, suprafață utilă (desfășurată): 353.31

Vând vilă la roșu amplasată ultracentral, str Ciprian Porumbescu nr. 5, suprafață utilă (desfășurată): 353.31 mp, p+e+m, suprafață teren exclusiv: 499 mp, suprafață construită (amprentă la sol): 183.68 mp Preț: 100.000 euro+TVA dacă aplicabil. Telefon: 0740.30.69.38

Vând teren în supra- față de 5.368 mp în Hunedoara, Piața

Gării, fosta autogară, lângă magazinul Lidl de la gară. Preț 65 euro/mp + TVA. Telefon:

0740.30.69.38

Piața Gării, fosta autogară, lângă magazinul Lidl de la gară. Preț 65 euro/mp + TVA. Telefon:
Piața Gării, fosta autogară, lângă magazinul Lidl de la gară. Preț 65 euro/mp + TVA. Telefon:

Proprietar, vând spații comerciale în Hunedoara, supf. 30-800mp, preț 700-2.000 euro/mp (Gambrinus, dunărea, Bucegi, micro 7, etc). Telefon: 0740.306.938

AnGAJAre

Firmă de Ceramică decorativă angajează persoane cu abilități în domeniu. informații la sediul societății, deva, Al. Patriei, PT 17. Telefon 0744.603.649 sau 0744.575.494

Societate comercială angajează persoană pentru contabilitate prima- ră în deva. CV-urile se depun la SC SHAnY MArKeT din deva, str. Mihai Viteazu nr.2 sau pe e-mail la adresa shany_market@yahoo.com. informații la telefon 0733.344.480

shany_market@yahoo.com. informații la telefon 0733.344.480 INCHIRI AZA BIROURI, SPATII COMERCIALE, SALI CONFERINTE
shany_market@yahoo.com. informații la telefon 0733.344.480 INCHIRI AZA BIROURI, SPATII COMERCIALE, SALI CONFERINTE

INCHIRIAZA

BIROURI, SPATII COMERCIALE, SALI CONFERINTE

INFORMATII tel: 0723 130 463

1 2 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

12

ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 11 august 2016

www.servuspress.ro

90% din contractele de închiriere a imobilelor nu sunt declarate de proprietari la ANAF

Aproape 82.000 de contracte de închiriere au fost înregistrate în 2015 în București, pentru care statul a încasat impozite de 150 de milioane lei, specialiștii imobi- liari estimând că aceste contracte reprezintă mai puţin de 10% , restul locuinţelor închiriate în Capitală nefiind declarate.

internetul este împânzit cu zeci de mii de anunţuri de închiriere a unor vile, apartamente, garsoniere sau camere, în toate zonele capita- lei. preţurile pornesc, în medie de la 230 de euro lunar, dar pot ajunge chiar și la câteva mii de euro. ma- joritatea proprietarilor nu înregis- trează însă contractele de închiriere la AnAF și nici nu declară venitu- rile obţinute, spun analiștii imobi- liari. "estimez că undeva la 90% dintre contractele de închiriere sunt nede- clarate la AnAF. este un principiu încetăţenit de ani de zile. În gene- ral, contractele declarate la AnAF sunt cele care au valori mai mari, sunt între proprietari persoane fizice și persoane juridice, sau fă- cute cu genul de persoane care își decontează chiria. mentalul colec- tiv e ceva de genul <<e proprieta- tea mea, de ce să mai dau statului bani pentru proprietatea mea?>>", a declarat pentru mediAFAX vlad vlăsceanu, specialist imobiliar. de cele mai multe ori, chiriașii acceptă ca înţelegerea cu proprieta- rul locuinţei să fie doar una verbală sau, cel mult, semnează un contract ,,de mână”. "cel mai mult, la urma urmei, riscă chiriașul, care se poate tre- zi oricând lăsat pe dinafară, dar și proprietarul, care se poate trezi fără niște bunuri din casă. dar un proprietar care închiriază casa fără niciun bun în ea nu riscă nimic, cel mult o lună de chirie neplătită, pe care și-o acoperă din garanţia percepută chiriașului", a completat vlăsceanu. În acest contex, reporterii me- diAFAX au vizionat câteva aparta- mente și au stat de vorbă cu cei care le ofereau spre închiriere. un exemplu este cel au unui tâ- năr care subînchiriază o cameră într-un apartament dintr-un hotel

din capitală, pentru 200 de euro lunar. condiţia este ca viitorul chi- riaș să fie o fată nefumătoare, care va dormi în sufragerie și va împărţi locuinţa cu tânărul. "eu nu fumez. Adică, vreau să spun că sunt liniștit, îmi văd de treaba mea. Am televizorul, am laptopul, adică nu am alte treburi. eu dorm destul de târziu. pentru mine mi-ar fi mult mai ok dormito- rul să nu te deranjez pe tine, știi?", explică tânărul. când vine vorba de contract, băr- batul dă de înţeles că există moda- lităţi de încheiere a unei înţelegeri scrise, dar nu se va putea înregistra fiscal. "cum doriţi dumneavoastră. mie mi-e indiferent. numai că e puţin complicat cu contractul, că deja este făcut (n.r. pe numele său). dacă te-ar ajuta putem să mergem la un avocat. se poate face ceva dacă vrem. se găsește o precedură. dar nu există problema asta, să te verifice proprietarul sau hotelul. se exclude așa ceva!" garantează tână- rul. chiar dacă majoritatea proprie- tarilor nu declară contractul de în- chiriere la AnAF, toţi cer ca viitorul chiriaș să fie „om serios”, adică să își plătească la timp toate utilităţile și, bineînţeles, chiria. un alt exemplu este proprietarul unei garsoniere din zona centrală a capitalei. Acesta închiriază imobi- lul pentru 280 de euro lunar și spu- ne că ar putea încheia un contract înregistrat la AnAF, dar îi e teamă ca nu cumva să iasă în pierdere, fi- indcă impozitul pe venit va trebui să îl plătească în avans pe un an și nu are siguranţa că viitorul chiriaș va sta atât. "eu sunt un om corect, adică dacă am vorbit un lucru eu nu stau să urmăresc sau să sun. eu nu fac afaceri din asta, mie îmi convine să am oameni serioși care să-mi stea. dumneavoastră mâine dacă nu mai plătiţi, eu am contractul, eu trebuie să plătesc la stat", explică acesta. În plus, garantează că viitorul chiriaș nu va avea nicio problemă cu vecinii sau cu administratorul, pentru că aproape toate aparta- mentele din bloc sunt închiriate în același mod.

aparta- mentele din bloc sunt închiriate în același mod. "putem să zicem că sunteţi un coleg

"putem să zicem că sunteţi un coleg de-ai mei de la serviciu, pu- tem să zicem orice, nu contează. eu pot să zic, de exemplu, că sunteţi un coleg de-ai mei de la serviciu, nu contează. și asta e! oamenii ăștia sunt extraordinari, o să ve- deţi administratorul. eu o să le zic că dumneavoastră o să staţi aici și dumneavoastră o să plătiţi între- ţinerea. Aici să știţi că 90% (n.r. dintre apartamente) sunt închiriate așa", ne-a mai spus bărbatul. la nivelul capitalei au fost înre- gistrate la AnAF, în 2015, 81.914 contracte de închiriere, din care statul a încasat 149.903.572 lei, conform datelor transmise me- diAFAX de Agenţia naţională de Administrare Fiscală (AnAF). Ast- fel, statul a încasat, în medie, 1.800 de lei la fiecare contract declarat. pe unul dintre site-urile de închi- rieri locuinţe, anul trecut au fost publicate, doar în capitală, peste 200.000 de anunţuri, de aproape trei ori mai multe decât numărul contractelor înregistrate la AnAF. Anul acesta, la direcţia Finan- ţelor publice București au fost în- registrate 64.143 de contracte de închiriere iar statul a încasat deja impozite în valoare 82.904.689 de lei. "În principiu, în termen de 15 zile de la semnarea unui contract, proprietarul de drept trebuie să înregistreze la AnAF o declaraţie estimativă de venit, formular 220. impozitele sunt 16% taxe, plus 5,5% contribuţia la Asigurările de sănătate. impozitul se aplică la o cotă de 60% din suma de închirie-

re. Adică, la o chirie de 1.000 de lei, baza de calcul se aplică pentru 600 de lei. pentru sumele nedeclarate din chirii nu te poate acuza nimeni de evaziune fiscală, însă dacă te prinde, o să îţi dea o amendă că nu ai declarat contractul", a declarat pentru mediAFAX Adrian Benţa, specialist fiscal. Amenda pentru nedeclararea veniturilor din chirii variază în- tre 50 și 500 de lei, plus obligarea proprietarului să plătească dobânzi și penalităţi pentru perioada nede- clarată.

potrivit strategiei pentru lo- cuire, elaborată de ministerului dezvoltării, ,,piaţa de închiriere de locuinţe este, în mare parte, neofi- cială și nereglementată, iar unele politici, în contextul actual al pieţei, fac imposibilă reorientarea structu- rilor care au fost situate fără refe- rire la valoarea amplasamentului pe care au fost construite”. În ace- lași document se mai arată că 98% din locuinţele din românia sunt în proprietate personală, iar 3% sunt închiriate oficial, dar estimările ne- oficiale indică o rată a închirierii de 15-20% în orașele mai mari pre- cum București și cluj. pentru a diminua acest fenomen, ministerul dezvoltării propune asigurarea unor chirii accesibile ca preţ pe piaţa privată, prin susţine- rea sectorului privat, și totodată fa- cilitarea plăţii chiriilor și a cheltuie- lilor cu utilităţile prin instrumente precum subvenţii sau vouchere.

mediafax.ro

1 3 ACTUALITATE SERVUS HUNEDOARA

13 ACTUALITATE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 11 august 2016

www.servuspress.ro

Ministerul Muncii propune modificarea Legii pensiilor pentru eliminarea inechităţilor ce au condus la unele discriminări

ministerul muncii vrea să elimine inechităţile ce au condus la discri- minări între persoane aflate în situ- aţii identice din punct de vedere al desfășurării activităţilor ce se înca- drau în grupa i și a ii-a de muncă, în ce privește accesul la pensia pen- tru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare, dar și la acordarea unor punctaje su- plimentare luate în calcul la deter- minarea punctajului mediu anual.

ministerul muncii, Familiei, pro- tecţiei sociale și persoanelor vârst- nice a pus în dezbatere publică un proiect de de lege privind modifi- carea legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare. documentul prevede modificarea art. 158 din legea nr. 263/2010 și are în vedere eliminarea inechităţilor ce au condus la discri- minări între persoane aflate în situ- aţii identice din punct de vedere al desfășurării activităţilor ce se înca- drau în grupa i și a ii-a de muncă, în ce privește accesul la pensia pen- tru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare, dar și la acordarea unor punctaje su- plimentare luate în calcul la deter- minarea punctajului mediu anual. „se propune reglementarea potri- vit căreia adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe i și/sau a ii-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001. documentul verificabil poate fi unul dintre următoarele acte: ac- tul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe su- perioare de muncă; actul adminis- trativ privind încadrarea locurilor

de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de mun- că; decizii interne; extras din statele de plată din care să rezulte secţia/ atelierul/locul de muncă, precum și orice alte documente justificative”, arată iniţiatorii documentului în nota de fundamentare.

În dezbatere publică până în 15 septembrie

În situaţia în care există suspi- ciuni cu privire la legalitatea înca-

drării activităţii în grupele i și/sau

a ii-a de muncă, angajatorii sau

orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să pună la dispoziţia caselor teritoriale de pensii, la so- licitarea acestora, documentele în- tocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza cărora s-au eliberat adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe i și/ sau a ii-a de muncă ori s-au efec- tuat înregistrările în carnetul de muncă, în vederea verificării res- pectării legislaţiei în domeniu. În conformitate cu legislaţia anterioa-

ră datei de 1 aprilie 2001, în mate-

rie de pensii și asigurări sociale de stat, conducerea unităţilor, împreu- nă cu sindicatele libere din unităţi, ţinând seama de condiţiile deose- bite de muncă concrete în care își

desfășurau activitatea salariaţii lor, nominalizau atât locurile de muncă

ce se încadrau în grupele i și a ii-a de muncă, cât și persoanele ce ur-

mau să desfășoare activităţi în aces-

te locuri. de asemenea, perioada de

timp în care o persoană avea sarci- na să lucreze integral sau o parte din programul de muncă, în astfel de locuri, se stabilea prin dispoziţia conducerii unităţii sau prin preve-

prin dispoziţia conducerii unităţii sau prin preve- derile legale ce reglementau atribu- ţiile de serviciu ce

derile legale ce reglementau atribu- ţiile de serviciu ce reveneau fiecărei persoane, în raport cu funcţia în- deplinită. odată cu încheierea con- tractelor colective de muncă, prin care angajatorul a acordat unele drepturi pecuniare, activitatea des- fășurată a fost recunoscută ca fiind încadrată în grupa i și/sau a ii-a de muncă, dar angajatorul nu și-a îndeplinit obligaţia de a nomina- liza și persoanele a căror activitate se încadra în grupe superioare de muncă, potrivit dispoziţiilor ordi- nului nr. 50/1990. din cauza fap- tului că angajatorii nu au respectat întocmai dispoziţiile ordinului nr. 50/1990, între salariaţii care au des- fășurat activităţi încadrate în grupe

superioare de muncă, nominalizaţi de angajatori, și cei care nu au fost nominalizaţi, dar au desfășurat ace- leași activităţi în aceleași locuri de muncă, s-au creat discriminări, de cele mai multe ori situaţiile fiind îndreptate pe cale judecătorească. În unele unităţi angajatoare, unde erau organizate structuri sindicale, prin contracte colective de muncă s-a stipulat expres că lista locurilor de muncă și a categoriilor de perso- nal ce se încadrează în grupele i și a ii-a /de muncă se vor stabili prin note comune sau acte adiţionale la nivelul acestor „unităţi”. proiectul de act normativ va fi în dezbate- re publică până în 15 septembrie. Sursa: www.adevarul.ro

TARIFE ANUNȚURI MICĂ PUBLICITATE ANUNȚ SIMPLU ANUNȚ ÎN CHENAR ANUNȚ PE FUNDAL (maximum 25 de
TARIFE ANUNȚURI MICĂ PUBLICITATE
ANUNȚ SIMPLU
ANUNȚ ÎN CHENAR
ANUNȚ PE FUNDAL
(maximum 25 de cuvinte)
(maximum 25 de cuvinte)
(maximum 35 de cuvinte)
5
La patru anunțuri plătite
primiți 1 GRATUIT !
La patru anunțuri plătite
primiți 1 GRATUIT !
La patru anunțuri plătite
primiți 1 GRATUIT !
Anunțurile se preiau la sediul redacției din Deva, str. Mareșal Averescu, nr.1, parter
LEI
GRATUIT postarea anunțurilor pe pagina on-line www.servuspress.ro
10
LEI
25
LEI
1 4 UTILE SERVUS HUNEDOARA

14 UTILE

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 11 august 2016

www.servuspress.ro

HUNEDOARA Joi, 11 august 2016 www.servuspress.ro deva Farmacia nr. 1 „remedia“ program non-stop,

deva

Farmacia nr. 1 „remedia“ program non-stop,

piaþa victoriei, nr. 29 Farmacia „tacomi – Humanitas

ii “, Al. t ran sil vaniei.

Hunedoara

Farmacia „energofarm“ program non-stop. str. g. enescu, nr. 14. Farmacia „green line“, program non-stop. Bd. republicii, nr. 8. Farmacia „Arnica“, str. g. enes- cu, nr. 7.

Petroșani

Farmacia „piață”, str. A. iancu, nr. 5

orăștie

Farmacia „oros”, str. n. Bãlces- cu, nr. 7

BrAd

Farmacia „remedia”, str. Avram iancu

Petrila

Farmacia „remedia”, str. tudor vladimirescu

Petrila Farmacia „remedia”, str. tudor vladimirescu utilități: Apă caldă 0254/212.225 Apă rece:

utilități:

Apă caldă 0254/212.225 Apă rece: 0254/227.087 electrica: 0254/205.864

Ascensoare: 0254/235.090 e.on gaz distribuție:

0265/200.928

0800.800.928

informații cFr: 0254/212.725

instituții publice:

AJoFm: 0254/216.151 casa de sănătate: 0254/219.280 casa de pensii: 0254/224.560 consiliul Județean: 0254/211.350 prefectură: 0254/211.850 dsvsA: 0254/221.145 opc: 0254/214.971 Birou anticorupție: 0254/223.700

Taximetre:

city taxi: 0254/222.222 Fulger: 0254/222.959 Fly taxi: 0254/222.943 euro taxi: 0254/223.344 Astral taxi: 0254/234.567

Sistări apă rece

Apa rece va fi sistată astăzi, 11 august, la Hunedoara, între orele

08:00 și 13:00, pe străzile serei, rotarilor, Hășdat, sera de flori,

pentru montare vană electrică la stația de pompare Hășdat 1. de

asemenea, apa rece va fi oprită, azi, tot la Hunedoara, în interva-

lul orar 08:00 15:00, pe străzile Batiz (blocurile d1 și d2), pru-

tului (blocurile c1-4,d1-4 ,d1-3 ), școala gen. nr. 12, pentru

executare branșare case pe str. prutului nr. 1 d.

Radare 10 august dn 7 deva - sântuhalm – simeria dJ 687 cristur – Hunedoara
Radare 10 august
dn 7 deva - sântuhalm –
simeria
dJ 687 cristur – Hunedoara
dJ 687 Hunedoara – Hăşdat
dn 66 călan – Băcia
dn7 mintia – veţel
dn7 veţel – leşnic
dn7 leşnic – săcămaş
dn7 ilia – gurasada
dn7 gurasada – Burjuc
dn7 Burjuc-zam
deva, calea zarand; sântu-
halm; dn 76 căinelul de Jos
- Bejan
uricani pe dn 66A, str.
muncii
căinelul de Jos - Bejan uricani pe dn 66A, str. muncii oriZonTAL: 1) proces încheiat cu

oriZonTAL: 1) proces încheiat cu daune morale. 2) rezultat în tur după prelungiri - surpins într-o ipostaza ciudata. 3) manifestare electorala discreta - A conduce în cursa. 4) patrunsa de un spirit scor- monitor - trecutul istoric al neamului rus. 5) foi dau mana la începutul partidei - petece din plus alezate în suluri! 6) scoateri din ritm! - Actiuni aflate în pierdere. 7) ţinut sub observatie - rege mic! 8) cea care transpira din greu - masuratul greutatii în grame. 9) conserva de iarna - A lucra în subteran. 10) remiza fara valoare! - subiecte date în cercetare.

VerTiCAL: 1) Bun de gura. 2) retinut din cauza afacerilor - legaturi de haine. 3) deplasare în circuit - una care tine pasul cu timpul. 4) vele rupte! - oameni pe care te poti bizui. 5) vârful unei activitati diurne. 6) trecatoare cu doua sen- suri - semne de apropiere - capete de tarod! 7) expeditie fulger în pozitiile inamice - zone pen- tru jocul extremelor. 8) Apropiat de copii - nota buna la purtare. 9) Figura popeasca - A distribui în mod greșit. 10) întins de-a lungul timpului - proba impusa la oral.

Întreruperi energie electrică

pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, enel distribuţie Banat anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor după programul indicat mai jos:

Astăzi, 11 august

localitatea Buceș (parțial); - 09:00 - 15:00 municipiul vulcAn, str. decebal, cabanei, pasul vulcan; - 09:00 - 16:00 localitatea priHodiște, Federi, cHitid, oHABA-ponor; - 09:00 - 16:00 localitatea lupeni, str. Barbateni (bl. 12); - 09:00 - 16:00 localitatea AninoAsA, str. valea ungurului; - 09:00 - 16:00 localitățile BrÂznic (parțial); petrești; godinești; cÂmpuri de sus; cÂmpuri surduc; tĂtĂrĂști; BurJuc; tisA; Boiu de sus; Boiu de Jos; cĂrmĂzĂnești; dĂnulești; poieni (Beriu) (parțial); costești (zona cabană-parțial) - 09:00 - 17:00

Mâine, 12 august

localitatea stĂniJA (parțial); - 09:00 - 15:00 localitatea AninoAsA, valea ungurului; - 09:00 - 16:00 localitatea lupeni, str. pădurarilor, t. vladimirescu (parțial), spitalul municipal, cabana puț 5 sud; - 09:00 - 16:00 localitatea priHodiște; Federi; cHitid; oHABA-ponor; - 09:00 - 16:00 localitatea vulcAn, str. decebal, cabanei, pasul vulcan; - 09:00 - 16:00 localitățile BrÂznic (parțial); petrești; godinești; cÂmpuri de sus; cÂmpuri surduc; tĂtĂrĂști; BurJuc; tisA; Boiu de sus; Boiu de Jos; cĂrmĂzĂnești; dĂnulești; poieni (Beriu) (parțial); costești (zona cabană-parțial); - 09:00 - 17:00

1 5 PROGRAM TV SERVUS HUNEDOARA

15 PROGRAM TV

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 11 august 2016

www.servuspress.ro

HOROSCOP

Ce vă rezervă astrele astăzi

Berbec

21.03 - 20.04

evenimentele se precipită, de parcă toţi cei din jurul tău vor neapărat să te convingă să acţionezi numai ca ei.

Balanță

22.09 - 22.10

Ar fi bine să îţi îngrijești sănătatea

și mai ales starea aparatului digestiv.

nu iei deloc în seamă „semnalele”, fiind ocupat peste limită.

Taur

Scorpion

21.04

- 21.05

23.10

- 21.11

sunt deciși să facă schimbări dis- cuţiile cu partenerul tău sunt cam confuze și aducătoare de neliniște mai ales pentru familie.

Gemeni

22.05 - 21.06

certurile cu persoana iubită sunt din ce în ce mai dese și deja te-ai săturat de atmosfera „familială” încărcată (uneori chiar explozivă).

ţi se fac promisiuni fără sens, pe

care mai mult ca sigur că nu le vei lua în serios. nu vrei să uiţi însă per- soanele care încearcă să te înșele.

Săgetător

22.11 - 20.12

colicile abdominale și accidentele pot fi prezente la toţi nativii. te resimţi după experienţele din ultima perioadă.

rac

Capricorn

22.06

- 22.07

21.12

- 19.01

iei din nou decizii importante fără să te sfătuiești cu nimeni. mai greu va fi când va trebui să discuţi cu membrii familiei și să le dai explicaţii.

li se acordă un credit sentimental

nelimitat. ironia trebuie să dispară din comunicările tale, dacă dorești

să te împaci cu iubita.

Leu

Vărsător

23.07

- 22.08

20.01

- 18.02

ești nevoit să faci multe drumuri pentru a clarifica în sfârșit situaţia ta sentimentală. după-amiază, te aperi de bârfe cum poţi.

Ar fi foarte bine să renunţi la activi-

tăţile în urma cărora ai fost înșelat

și să rupi relaţiile cu cei care te-au

„recomandat”.

Fecioară

Pești

23.08

- 21.09

19.02

- 20.03

partenerul tău este cel care te critică cu mai mult spor. Înclini să-i dai dreptate, dar nu te poţi abţine să nu scoţi în relief faptul că este la fel.

sunt optimiști și au energie vitală maximă ești foarte sensibil la com- plimente și la micile atenţii ale per- soanelor care vor să te cucerească.

METEO BrAd devA orĂștie HunedoArA HAȚeg petroșAni
METEO
BrAd
devA
orĂștie
HunedoArA
HAȚeg
petroșAni

Deva: min. 18, max. 24 Hunedoara: min. 17, max. 23 Orăștie: min. 18, max. 24 Brad: min. 17, max. 23 Hațeg: min. 17, max. 24 Petroșani: min. 18, max. 23

23 Hațeg: min. 17, max. 24 Petroșani: min. 18, max. 23 Ortodox: † Sfântul Nifon, patriarhul
Ortodox: † Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului Romano-catolic: Ss. Clara Greco-catolic: Sf. m. Euplu;

Ortodox:

† Sfântul Nifon, patriarhul

Constantinopolului

Romano-catolic:

Ss. Clara

Greco-catolic:

Sf. m. Euplu;

Curs valutar EuRO 4.4576 RON uSD 3.9878 RON GBP 5.2066 RON CHF 4.0826 RON
Curs valutar
EuRO
4.4576 RON
uSD
3.9878 RON
GBP
5.2066 RON
CHF
4.0826 RON

BANCURI

Doi deținuți într-o închisoare discută:

Gogu: pentru ce ești închis?? Gigi: Am spart un geam. Gigi: Păi era geamul de la un submarin.

Doi condamnați se întâlnesc:

-Ce mai face John? -Ah sărmanul a căzut de pe schelă și a

murit? -Dar ce dracu a căutat pe schelă? -A fost spânzurat

Directorul închisorii:

-Vizitatorii au voie între 5 și 7! La care un condamnat:

-Așa tânăr nu știu pe nimeni

SUDOKU

SUDOKU Scopul jocului este de a umple aceastã grilã cu cifrele de la 1 la 9,

Scopul jocului este de a umple aceastã grilã cu cifrele de la 1 la 9, respectând anumite condiþii, unele cifre fiind de la început dispuse în grilã. Regula jocului este simplã: fie- care rând, coloanã sau regiune nu trebuie sã conþinã de- cât o datã cifrele de la unu la nouã.

07:00 exclusiv în românia 07:50 vorbește corect! 07:55 sporturi 08:00 telejurnal matinal 08:45 sport 09:00
07:00 exclusiv în românia
07:50 vorbește corect!
07:55 sporturi
08:00 telejurnal matinal
08:45 sport
09:00 necazuri de puștoaică
10:00 de joi până joi
11:00 Jocurile olimpice rio
2016 (r)
08:20 povești de istorie
08:55 5 minute de istorie
09:00 ediţie specială
09:10 tată de vacanță
10:00 spirit și credinţă
12:30 sălășluiri în grădina
maicii domnului
13:00 ediţie specială
13:10 cartea cea de toate zilele
13:20 trandafirii sălbatici
14:30 telejurnal tvr 2
15:30 Alexandru tomesc în
turneul stradivarius
16:20 5 minute de istorie
16:30 pângăraţi, harul dintr-o
pagină de letopiseţ
17:00 ediţia de vest
18:10 5 minute de istorie
18:20 Acasă la majestatea sa
regele mihai
18:50 5 minute de istorie
19:00 memorialul durerii
20:10 triunghiul morții
21:40 5 minute de istorie
21:50 ediţie specială
07:00 știrile pro tv
10:00 mireasă pentru fiul meu
07:00 știrile Kanal d
07:45 teleshopping
10:30 la maruţă
10:55 teleshopping
08:15 roata norocului
12:00 trandafirul negru
11:15 mireasă pentru fiul meu
10:00 teleshopping
13:00 știrile pro tv
13:00 observator
10:30 cu capul în nori
14:00 miracolul vieţii
14:00 mireasă pentru fiul meu
12:30 știrile Kanal d
12:00 Jocurile olimpice rio
16:00 lecţii de viaţă
2016
16:00 observator
13:30 te vreau lângă mine
13:00 telejurnal
14:00 Jurnal olimpic
14:30 Jocurile olimpice rio
17:00 știrile pro tv
16:00 teleshopping
17:00 poftiţi pe la noi!
18:00 ce spun românii
2016
16:45 1001 de nopți
19:00 observator
18:00 lozul cel mare
19:00 știrile pro tv
18:45 știrea zilei
18:30 Jocurile olimpice rio
20:00 observator special
2016
20:30 las fierbinți
19:00 telejurnal
20:15 Jocurile olimpice rio
21:30 o luptă personală
23:30 știrile pro tv
07:15 interviurile cristinei
ţopescu
08:45 Focus din inima ro-
mâniei
09:30 teleshopping
10:00 nimeni nu-i perfect
10:15 școala.tv
11:00 teleshopping
11:30 Focus magazin
12:10 cireașa de pe tort
13:30 teleshopping
14:00 Focus
14:30 teleshopping
15:00 nimeni nu-i perfect
15:30 mondenii
16:30 Focus
17:00 trăsniți
18:00 Focus
19:30 mama mea gătește mai
bine
20:30 A doua cadere a con-
stantinopolului
22:30 la tv
23:15 Focus din inima ro-
mâniei
19:00 știrile Kanal d
20:30 iumor
20:00 Bahar: viata furata
2016
00:00 charlot la music-hall
22:30 insula iubirii
22:00 ostatici
07:30 pact matrimonial 09:00 Autorii
07:00 știri sport.ro 09:10 ora exactă
07:00 in asteptarea dragostei 08:00
în sport 10:00 știri sport.ro 10:10 ora
puterea destinului 09:15 trandafirul
anonimi 10:35 cei patru fantastici 12:10
exactă în sport 12:00 știri sport.ro 12:10
ora exactă în sport 13:00 Fotbal ueFA champions league: dinamo
negru 10:15 Quiero amarte 11:30 iarna răzbunării 13:30 teleshop-
răzbunătorii 14:30 Horton 16:00 dl turner 18:30 chocolate city
Kiev - steaua 15:00 știri sport.ro 15:30 Fotbal supercupa europei: real
ping 14:00 clona 15:00 soț de închiriat 16:00 spune-mi că ești a mea
madrid - sevilla 17:30 ora exactă în sport 18:00 știri sport.ro 18:30 ora
20:00 un viitor mai bun 21:40 cea mai bună ocazie 23:25 transpor-
exactă în sport 19:00 local Kombat 20:00 rezumate ueFA euro 2016
17:00 in asteptarea dragostei 18:00 Quiero amarte 19:00 trandafirul
20:30 rezumate ueFA euro 2016 21:00 știri sport.ro 22:00nFotbal
ter: moștenirea
ueFA champions league
negru 20:00 iarna răzbunării 22:00 puterea destinului 23:00 regina
Program TV Joi, 11 august 2016
1 6 SPORT SERVUS HUNEDOARA

16 SPORT

SERVUS HUNEDOARA

Joi, 11 august 2016

www.servuspress.ro

Fotbal

Și România a fost în sferturi la EURO (XII)

După EURO 1996, unde România părăsise competiţia cu trei înfrângeri în faza grupelor, „tricolorii” au ajuns și la „mondialul” francez din 1998, unde au ajuns până în optimi.

Amarildo Szekely redactia@servuspress.ro

În ultimul deceniu al secolului trecut fotbalul românesc, la nivel de echipă naţională, trecea printr-o perioadă fastă, așa că ratarea unei cali- ficări era greu de digerat.

debutul lui Lobonţ

Așa era și înainte de preliminariile lui euro 2000, care s-a disputat tot cu 16 participante la turneul final, ca și în ediţia precedentă, dar a fost organizat, în premieră, de două ţări, Bel- gia și olanda. românia avea, atunci, un coefici- ent foarte bun, fiind cap de serie, al treilea din nouă, înainte de tragerea la sorţi a preliminari- ilor. „tricolorii” au fost repartizaţi într-o grupă de șase echipe, alături de portugalia, slovacia, ungaria, Azerbaijan și liechtenstein, românii întâlnind, cu excepţia ultimei formaţii, celelalte adversare în preliminarii precedente. din cele nouă grupe, de cinci sau șase echipe, se califi- cau direct la turneul final câștigătoarele, plus cea mai bună echipă de pe poziţia secundă, celelalte opt fiind, apoi, împărţite în patru meciuri de ba- raj, românia fiind favorită. primele meciuri din preliminariile lui euro 2000 s-au desfgășurat în 1998, „tricolorii” debutând pe 2 septembrie, pe stadionul „steaua”, împotriva modestei selec- ţionate din liechtenstein. românia, cu victor piţurcă pe banca tehnică, a învins, fără proble- me, cu 7-0, iar în minutul 82 al acestei partide,

puBlicitAte

s-a consemnsat debutul în echipa naţională a lui Bogdan lobonţ. născut la Hunedoara, pe 18 ia- nuarie 1978, lobonţ, cel mai bun portar român al acestui început de secol, a debutat la corvi- nul, unde a evoluat între 1995 și 1997, trecând, apoi, la rapid, transfer în urma căruia fotbalul de pe malurile cernei suferă și acum, iarapoi a jucat la Ajax Amsterdam, la dinamo, în două rânduri, la Fiorentina și la As roma, unde este legitimat și în prezent. poreclit „pisica”, Bogdan lobonţ a evoluat de 85 de ori în poarta echipei naţionale, cu care a participat la două turnee fi- nale continentale.

A apărut Craioveanu

urmau, apoi, două meciuri mult mai grele, ambele în deplasare, cu portugalia și cu unga- ria. În primul dintre acestea, cu portugalia, de la porto, de pe 10 octombrie, câștigat de români cu 1-0, în inferioritate numerică, nu a ajucat niciun hunedorean. În cel de-al doilea, de peste patru zile, de la Budapesta, cu ungaria, terminat la egalitate, scor 1-1, titular a fost gheorghe cra- ioveanu, înlocuit pe final de meci. născut la Hu- nedoara, pe 14 februarie 1968, gică craioveanu s-a afirmat la universitatea craiova, în perioada în care era vârful de atac al echipei din Bănie câștigând. În două rânduri, titlul de golgheter al româniei, în 1994 și 1995. Apoi, timp de 11 ani, a evoluat, cu succes, în spania, la real so- ciedad san sebastian, villareal și getafe dar, cu toate acestea, nu a fost convocat nici la „mondi- alul” american din 1994 și nici la euro 1996. motivul neoficial al neconvocării ar fi acela al unui conflict cu gică popescu, fosta logodnică a acestuia căsătorindu-se cu craioveanu, cei doi divorţând ulterior. gică craioveanu a jucat, to-

cei doi divorţând ulterior. gică craioveanu a jucat, to- tuși, la campionatulmondial din Franţa 1998, evoluând,

tuși, la campionatulmondial din Franţa 1998, evoluând, în total, de 22 de ori în echipa naţio- nală, pentru care a înscris și patru goluri.

din Franţa 1998, evoluând, în total, de 22 de ori în echipa naţio- nală, pentru care