Sunteți pe pagina 1din 6

Degradaretotalsauparial a strii de contien.

Poate fi urmare a leziunilorcerebrale de originevascular, infecioas,


tumoralsautraumatic

(edem,

hemoragiesaucontuziecerebral),

uneioxigenaricerebraleinsuficiente (insuficiencirculatorie, asfixie, intoxicaie


cu oxid de carbon), uneicrize de epilepsie, uneiintoxicai (medicamentoas,
alcoolic,

supradoz

de

drog),

cauzata

(encefalopatierespiratoriesauhepatic,

de

boalmetabolic

acidocetozdiabetic,

hipoglicemie)

sauendocrin (commixedematoas).
In functie de gradul de degradare a funciilor de relaie coma esteclasificatepe 4
stadii, stadiile I iII suntmaiuorreversibiledacesteinlaturatacauzacomei, daca
nu aceasta se agraveazpn la stadiul 4 care esteireversibil.
Stadiul

1(coma

vigil)

subiectulprezintareacii

deteptarecndestesupusuneistimulridureroase

de

(deschidereaochilor,

bombnituri).
Stadiul

subiectulraspunde

la

stimuli

durerosi

(retragereaunuimembruatuncicndesteciupit), dar nu are reactii de trezire,


reaciilesunt

cu

attmaipuinadaptate

la

stimuli

cu

ctdegradareaestemaiaccentuata.
Stadiul

(coma

carus)

subiectul

nu

prezintareaciimotorii,

suntprezentetulburriloroculare (micriasimetrice ale ochilor) i vegetative


(dereglarirespiratorii care pot cauzadecesul).
Stadiul 4 (coma depit) lipsaactivitatiicerebrale (moartecerebral).
Tratamentulconstitue

urgenta,

estenecesar

subiectuluipentrumeninereafunciunilor

sale

vitale

supravegherestrict

:respiraie(oxigenarea,

ventilaiaasistat),

circulaiasangvin

(prevenireaedemului

cerebral,

complicaiiletromboembolice), hranireartificiala (perfuzie, sonddigestiv).

Un subiectpoatermnentr-o comprofundtimppe o perioadacuprinsa de la


catevaluni

la

mai

multi

aniavand

activitatecerebralslab

(stareavegetativcronic).

1)SEMNELE PATOGNOMONICE ALE UNEI FRACTURI


Semne de certitudine
-mobilitateanormaladureroasa
-prezentacrepitatieiosoase
-intrerupereacontinuitatiiosoase
-intransmisibilitateamiscarilor-imprimareauneimiscarisegmentului distal de
fractura nu e transmis la segm proximal de
fracturadatoritaintreruperiiparghieiosoase.
Semne de probabilitate
-tumefactiazoneiinsotita de deformarearegiunii,ulteriorechimoza la
nivelulfracturii
-durere in punct fix insotit de
impotentafunctionalatotala,accidentatulneputandridicamembrul de
peplanulpatului.
-pozitievicioasaprindeplasareafragmentelorprecumsiprinscurtareasegmentului
respective
-membrulafectat e tinut in rotatie externa siadductiesi e maiscurtdecatcelsanatos
Diagnosticul de fractura se punepeseama a douacategorii de semne:

Semnele de probabilitate care, dacaexista, ridicasuspiciuneauneifracturisunt:


1. Durereaspontana, localizataintr-un punct fix, care creste in intensitate la
palpareazoneisau la incercarea de a miscamembrulpresupusfracturat.
2. Impotentafunctionala, care se manifestaprinincapacitatea de a efectuamiscari
cu membrultraumatizat.
3. Deformarearegiunii respective, care apare din cauzaproeminentei sub piele a
capetelorosoasefracturate.
4. Scurtareamembruluifracturat in urmadeplasarii in sus a capatului inferior al
fracturii ca urmare a contracturiimuscularereflexe.
5. Echimozele coloratiaviolacee a pieliicontuzionate de deasuprafocarului de
fractura, ca urmare a leziuniiconcomitentesi a unor vase de sange.
6. Tumefierearegiuniisicrestereatemperaturii locale.
Pentruclarificareadiagnosticului, acestesemnedescrisemai sus cercautareaasanumitelorsemne de certitudine.
Semnele de certitudine, dacaesteidentificatmacarunuldintreele, pun
diagnosticulsigur de fractura. Elesunturmatoarele:
1. Mobilitateaanormala in focarul de fracturaevidentiataatuncicand, la
incercarea de palpare, osul se misca in zona respectiva.
2. Netransmitereamiscariicand se incearcaridicareamembruluipresupusfracturat
de capatulsau proximal (de dincoace de fractura). In acestcaz, capatul proximal
se ridica, darcapatul distal (de dincolo de fractura) ramanecazut.
3. Intrerupereaclara a continuitatiiosului - se
poatedeterminapalpandmargineaosului. La un moment dat se
poatesesizadiscontinuitateasi la nivelulpielii se poateremarcachiar o mica
depresiune.
4. Crepitatiileosoase zgomotespecifice (ca sunet,
asemanatoarezgomotuluiprodus la calcareapezapadainghetata) care apar la
palpareafracturiisi care suntcauzate de frecareaintreele a capetelorfracturate.
5. Evidentierea sub pielesauchiarprinpiele (in cazulfracturilordeschise) a
unuiasau a celordouacapetefracturate.

6. Modificarileradiologice, care permit apreciereaclara a fracturiisi a


detaliiloracesteia.
In mod practic, cautareatuturorsemnelor de
certitudineestedureroasasiuneorichiarpericuloasa. In prezentaunorsemne de
probabilitate, estenecesaraefectuareauneiradiografii care
vainfirmasauvaconfirmafractura.
2)DEFINITIA POLITRAUMATISMULUI
-stare acutasevera,rezultata in urmaunui impact
voluntarsauinvoluntar,mecanic,termicsauchimic,din care rezultaleziuni ale
maimultorregiuni ale corpului,dintre care celputinunasau o combinatie a
acestorapuneviata in pericol(are impact vital). Lezareatraumaticaconcomitenta a
douaaparatesausistemecu :
tulburarifunctionale grave
risc vital - datoratcelputinuneileziuni
- este o afectiune traumatic in care leziunileperiferice fracture, plagi, arsurisuntasociate cu leziuni visceral ce pot determinatulburari ale functiilorvitale.
3) DIN CE CONSTA ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR LA LOCUL
ACCIDENTULUI?
Primulajutorreprezint o intervenierapidicalificat, ncaz de accident, cu
scopul de a nlturacauza, a ameliorasuferinai a prevenicomplicaiile.
ncadrulprimuluiajutor se iaumsurinprimele minute la loculaccidentului,
pentrucombatereaefecteloruneiagresiuni, efecte care se pot agravantimp, de
multeoripunndnpericolviaaindividului.
Existdoutipuri de msuri de prim ajutor:
a) msurigenerale: acestea pot fi folositenmaimultetipuri de traumatisme;
b) msurispecifice: aceasteasuntcaracteristiceuneileziuni (exemplu:
imobilizareaprovizorieeste o
metodspecificpentrufracturiigeneralpentruluxaii).
Acordareaprimuluiajutorpresupune:
- asigurareauneirespiraiieficiente;

- meninereafuncieicardiace- verificarepuls, TA;


- oprireahemoragiei;
- instalareauneiperfuzii;
- limitareaptrunderiiunorsubstanetoxicen organism;
- imobilizareafracturilor;
- reducerealuxaiilor;
- poziionareacorect a accidentatului (estefoarteimportant ca msur de prim
ajutoripeparcursultimpultransportului).

Primulajutorconsta in principiu in
masuricelimiteazadurereasiprevinaparitiaunorleziuniulterioaredatoratemobilitati
iexcesive ale fragmentelor. Imobilizareamembruluitoracic la torace cu o esarfasi
a membruluipelvinfracturat la cel normal cu un bandaj,
realizeazadiminuareadureriisi a mobilitatiifocaului de fractura.
Fracturiledeschisetrebuieacoperite cu celmaicurat material avut la dispozitie.
Pacientultrebuiesa fie transportat de urgenta la un centru de
traumatologie.Incadrulfracturilorceinsotescpolitraumatismele, o serie de
masuritrebuiesaasiguresupravietuireavictimeipana la sosireaei in
centrulspecializat:
A (airways) - dezobstructiacailorrespiratorii.
B (breathing) - asigurareaventilatiei, a schimburilorgazoasesi a
transportuluisangelui la si de la tesuturi.
C (circulation) - mentinereacirculatiei, mentinereafunctieicardiopulmonare,
controlulhemoragiilor, tratamentulsocului.
D
(disability)
odatamasuratesimonitorizatefunctiilevitale,

se

asiguraimobilizareaprovizorie a leziunilorce pot duce la inliditateapacientului


(fracturi-luxatii).
Transport urgent, dar in buneconditiuni a acestoraccidentati la centrulspecializat
de traumatologie, este un factor foarte important pentrusupravietuirealor. El este
dependent

de

organizareaserviciilor

efectueazatratamentulpropriu-zis

al

de

urgenta.Incentrulspecializat

fracturatului,

se

polifracturatuluisaupoli-

traumatizatului. Pentru un fracturatsau un polifrac-turattrebuiestiut ca o fractura

a unuios lung se poateinsoti de o importantapierdere de sange. Astfel, o fractura


de femur se poateinsoti de o pierdere de 1-l,5 I de sange. in
cazulpolifracturilorse

poateinstala

un

sochipovolemic.

Un

socneu-

rogendatoritadurerii se poatesupraadauga. Astfel de cazurinecesita urgent


transfuzii de sangesauinlocuitori (plasma volume expanders). De asemenea,
administrarea de analgezice (atuncicand nu sunt contraindicate) trebuieavuta in
vedere.
Concomitenttrebuieefectuat un examen clinic siradiografieatentpentru a
silidiagnosticul

exact

siprezentaeventualelorcomplicatii.

in

cazulpoli-

traumatismelor, primeleingrijirisuntasigurate de o echipamultidisciplinara


(reanimator,

chirurg,

neurochirurg,

Aceastaechipatrebuisarecunoascaleziunilece

pun

ortopedetc).

in

pericolviata

ca

sicelecevorprejudiciafunctionalitateamembrelor.
Dupamonitorizareafunctiilorvitale
Scopultratamentuluipropriu-zis
-

reducereafracturii,

se

face

al

tratamentulleziunilor

fracturiieste

decirepunereafragmentelor

in

de

locale.
realiza:

pozitiileloranatomice;

- imobilizarea - care realizeazamentinereafragmentelor in pozitie de


reducerepana
- restaurareafunctiei.

la

consolidare;

S-ar putea să vă placă și