Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA SC INSTALATII RC SRL

SANTIER CET II HOLBOCA IASI


OBIECTUL CIRCUIT ADAOS AP INDUSTRIAL LA TURNUL DE RCIRE I CIRCUIT PURJ
RETUR AP CALD
BENEFICIAR SC VEOLIA ENERGIE IAI S.A.

PROCES VERBAL RECEPTIE CALITATIVA


Nr. 7 Data ..

1 .Cu ocazia verificarii vizuale a sudurilor termofuziune si electrofuziune efectuate la:


Imbinarea prin sudura tevilor si fitingurilor din teava polietilena de inalta densitate (PEHD) : cap la
cap prin termofuziune si electrofuziune(BW si SW)

Au stat la baza verificarilor, urmatoarele documente:


a) caietul de sarcini
b) desenul anexa la caietul de sarcini

c) Prescriptiile ISCIR PT CR 9 2010;

2. Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:


- Sudurile au fost executate de sudori autorizati folosindu-se echipamentele verificate metrologic.
Sudurie nu prezinta neconformitati, crapaturi sau pori.
3. Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):
- Se poate trece la urmatoarea etapa de executie : umplutura nisip peste conducta si umpluturi de
pamant compactate.
4. Mentiuni speciale: -nu este cazul

CONSTRUCTOR
Rusu
santier

Constantin
............................................

Sava
RTE

Sef
Stefan

.............................................
Rusu

RTS

constantin
.............................................

BENEFICIAR
Nica Adrian
.............................................

Sef exploatare turbine