Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

JUDEUL SATU MARE


CONSILIUL JUDEEAN SATU MARE

HOTRREA NR. 68/2016


privind atribuirea unei licene de traseu din Programul judeean de transport persoane prin
curse regulate n judeul Satu Mare pe perioada 2013-2019, operatorului de transport declarat
ctigtor n urma atribuirii electronice din data de 10.05.2016
Consiliul Judeean Satu Mare ntrunit n edin ordinar,
avnd n vedere Expunerea de motive nr. 10206/20.05.2016 a d-lui tef Mihai Adrian
Preedinte al Consiliului Judeean Satu Mare, anexat la Proiectul de hotrre nr. 10207/20.05.2016,
Raportul de specialitate al Direciei Tehnice nr. 10208/20.05.2016, raportul de avizare al Comisiei
juridice, de disciplin, administraie public, relaii cu cetenii, probleme ale minoritilor
nr.6/25.05.2016 i raportul de avizare al Comisiei pentru realizarea lucrrilor publice, construcii i
modernizarea drumurilor de interes judeean, investiii nr.7/25.05.2016
innd cont de procesul-verbal nr. 9303/11.05.2016 al comisiei paritare pentru formularea
propunerilor de atribuire a licenelor de traseu pentru transportul public judeean de persoane prin
curse regulate n judeul Satu Mare, constituit prin Hotrrea Consiliului Judeean Satu Mare
nr.72/2012, modificat prin Hotrrea Consiliului Judeean Satu Mare nr.129/2015,
lund n considerare prevederile art.16 alin.(3) lit.b), art. 17 alin.(1) lit.p i art.37 alin.(10) din
Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificrile i completrile ulterioare,
coroborate cu prevederile art. 4 lit. h) i cu cele ale art.19 din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului
internelor si reformei administrative nr.353/2007 privind aprobarea Normelor de aplicare a legii
serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 91 alin.(5) lit. a) pct.13) i ale art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a
administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

H O T R T E:

Art.1 Se aprob atribuirea licenei de traseu pentru traseul cod nr.70 Satu Mare Ac
Mihieni, cuprins n Programul judeean de transport persoane prin curse regulate n judeul
Satu Mare pe perioada 2013-2019 operatorului de transport BRATUSCHA S.R.L., avnd codul
fiscal R10671216 ca urmare a atribuirii electronice din data de 10.05.2016.

Art.2 Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz Direcia Tehnic din cadrul
Aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Satu Mare i Agenia A.R.R. Satu Mare.

Art.3 Prezenta hotrre se comunic cu Direcia Tehnic din cadrul Aparatului de specialitate al
Consiliului Judeean Satu Mare, Agenia A.R.R. Satu Mare i BRATUSCHA S.R.L..

Satu Mare, 25.05.2016

PREEDINTE,
tef Mihai Adrian

CONTRASEMNEAZ:
SECRETAR AL JUDEULUI,
Crasnai Mihaela Elena Ana