Sunteți pe pagina 1din 45

CUPRINS

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA


I EXECUTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT
ARTIFICIAL DIN CLJ\DIRI

l. OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ::'...63

INDICATIV NP-061-02

2. TERMINOLOGIE .....................................................................
64
'
' ,

v'

3. CONDITII CANTITATIVE I CALITATIVE PENTRU


REALIZAREA MEDIULUI LUMINOS IN INTERIORUL
CLADIRILOR ............................. : .................. :: .......................68
'

4. ALEGEREA SURSELOR DE LUMINA (LAMPILOR) .......80


5. ALEGEREA CORPURILOR DE ILUMINAT ;,84
6. SISTEME I INSTALATII DE ILUMINAT ..........................90
7. PROIECTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT
NORMAL ..................................................................................92
8. SISTEME DE ILUMINAT LOCAL ........................................99
9. ILUMINATUL SPATIILOR DE INVATAMANT ...............107
"'

IO. ILUMINATUL IN SPITALE I SPATII DESTINATE


ACTIVITATII MEDICALE ............ '. ....................................109
ll. ILUMINATUL SPA'fIILOR DESTINATE
ACTIVITATIILOR DE LUCRU INTELECTUAL ............114
.,

12. ILUMINATUL INDUSTRIAL ...............................................118

61

13. REALIZAREA LUCRARILOR PENTRU SISTEMELE


SI INSTALATIILE DE ILUMINAT .................................... 120
14. MA.SURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR SI
EXPLOZIILOR ...................................................................... 122
ANEXA 1. Reglementari privind proiectarea i executarea
instalatiilor de ihtminat din cladiri ................................. 124
ANEXA 2. Valori recomandate pentru proiectarea sistemelor
de iluminat normal - general : 128

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA $1


EXECUTAREA SISTEMELOR DE
ILUMINAT ARTIFICIAL DIN CLADIRI

Indicativ NP-061-02

1. OBIECT, DOMENIU DE APLICARE


1.1. Prevederile prezentului normativ se aplica la proiectarea i
executarea sistemelor i instalatiilor de iluminat din constnictiile
civile, industriale (de productie, depozitare etc.) cat i producatorilor
de surse i corpuri de iluminat.
1.2. Prevederile normativului se aplica la:
- instalatiile noi;
- instaiatiile care se modemizeaza sau se transforma prin
schimbarea destinatiei;
- instalatiile efectuate in urma reparatiilor capitale.

ANEXA 3. Valori recomandate pentru proiectarea sistemelor


de iluminat de siguranta ................................................. 147

1.3. Prin proiectarea i executarea instalatiilor de iluminat se va


asigura realizarea urmatoarelor cerinte de calitate 1:
A. Rezistenta i stabilitate.
B. Siguranta in expl,oatre.
. .
C. Siguranta la'roc.'

. . ..
D. lgiena, sanatatea oamenilor, refacerea i protectfa mediului.
E. Izolatia termica, hidrofuga i economia de energie
F. Protectia impotriva zgomotului. '
1.4. La proiectarea i executarea instalatiilor de iluminat se vor
respecta i prevederile cuprinse in reglementarile mentionate in
ANEXA 1 a normativului.

62

11\i\l:1'4)/,:,. ,,, '::'7,,

Prevazute de Legea calitatii lucrarilor de constructii, L 10/1995.


63