Sunteți pe pagina 1din 7

Efectuarea calculelor topografice specifice activitii de cadastru

a) coborrea unei perpendiculare (metoda analitic i metoda trigonometric)


X

Y
Se dau:
Punctul
A
B
C

x [m]
8359,51
8426,13
8443,94

y [m]
1341,79
1455,43
1378,61

Se cere:
M ( , ), piciorul perpendicularei coborte din punctul C
Procedeul analitic
CMC ~ ABB (au unghiuri egale)
=


=
=


2
=
2

2
2

= ( )
{
= + ( )
39

=
=

131,728 46,883
=
= 3087,903 2
2
2

2 3087,903
= 0,355908
115,5552

= 8403,495
{
= 1402,321

Procedeul trigonometric
M se determin prin intersecia dreptelor AB cu CM
= + cos
{
= + sin
= + 100
= 166,2440
= = 66,2440
= 8403,495
{
= 1402,321

40

b) ridicarea unei perpendiculare (metoda analitic i metoda trigonometric)


X

Y
Se dau:
Punctul
A
B

x [m]
8359,51
8405,12

y [m]
1341,79
1451,48

Distana d este msurat: d = 131,719 m

Se cere:
M ( , ), extremitatea unei perpendiculare de lungime d, ridicat din punctul A
Procedeul analitic
AMM ~ BBA (au unghiuri egale)
=


=
=

= + ( )
{
= ( )

= 118,795
41

131,719
=
= 1,108796
118,795

= 8481,134
{
= 1291,218
Verificare:
=

1 1341,790
|1451,480
2 1291,218

8359,510 1
8405,120 1| = 7823,756 2 (din coordonate)
8481,134 1

118,795 131,719
=
= 7823,756 2
2
2

Procedeul trigonometric
= + cos
{
= + sin
= 100
= 74,9134
= 374,9134
= 8481,134
{
= 1291,218

42

c) rectificarea hotarelor (metoda analitic i metoda grafic);


(pentru rezolvrile clasice sunt utilizate notele de curs, pentru rezolvrile automatizate
sunt descrise comenzile software i etapele parcurse, ilustrate prin imagini (print screen)
Metoda grafic
Se unete punctul c cu punctul a. Prin b se duce o paralel la ca, obinndu-se punctul b. Se
unete punctul c cu punctul b, dreapta cb reprezentnd noul hotar.
Se unete punctul d cu punctul b. Prin c se duce o paralel la db, obinndu-se punctul c. Se
unete punctul d cu punctul c, dreapta dc reprezentnd noul hotar.
Se unete punctul e cu punctul c. Prin d se duce o paralel la ec, obinndu-se punctul d. Se
unete punctul e cu punctul d, dreapta ed reprezentnd noul hotar.
Se unete punctul f cu punctul d. Prin e se duce o paralel la fd, obinndu-se punctul e. Se
unete punctul f cu punctul e, dreapta fe reprezentnd noul hotar.
Se unete punctul 4 cu punctul e. Prin f se duce o paralel la 4e, obinndu-se punctul f. Se
unete punctul 4 cu punctul f, dreapta 4f reprezentnd noul hotar (hotarul definitiv).

43

Metoda analitic
Pe hotarul imobilului 77 se consider punctul M, iar pe hotarul imobilului 78 se consider
punctul N.
Coordonatele punctelor M i N sunt coordonatele punctelor 5, respectiv 3 din sectorul 12.
Se calculeaz:
4 = 1 = 3314,555 2
4 = 2 = 3888,269 2
15 = = 3802,091 2
SECTOR 12
1
2
3
5

x=
x=
x=
x=

8289.08
8240.02
8180.57
8193.20

y=
y=
y=
y=

1531.15
1686.49
1674.77
1499.61

a
b
c
d
e
f
4

x=
x=
x=
x=
x=
x=
x=

8268.457
8253.34
8226.57
8223.28
8209.46
8194.98
8186.53

y=
y=
y=
y=
y=
y=
y=

1596.449
1578.03
1602.40
1583.96
1578.03
1597.79
1592.07

Se compar suprafeele 1 cu :
1 = 487,356 2
Pentru obinerea liniei de hotar, cu condiia ca suprafaa cedat s fie egal cu suprafaa primit,
se calculeaz coordonatele unui punct , pentru care aceste suprafee devin egale, rezultnd i
noua linie de hotar: .
Deoarece > 1, vom avea: = 1 = 487,356 2 , care se detaeaz din 14 i rezult
dreapta .

487,356 2
=
=
= 0,128228
14 3400,733 2

44

45