Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” SIBIU

FACULTATEA DE INGINERIE

PROIECT I.S.M.

PRESA CU DOUA COLOANE

Student: Indrumator:
ROSCA BOGDAN Conf. dr. ing.
Gr. 321/1 BARBU STEFAN

SIBIU 2010
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE “HERMAN OBERTH”
DISCIPLINA INGINERIA SISTEMELOR MECANICE

Student: ROSCA BOGDAN


Facultatea: DE INGINERIE
Sectia: ELECTROMECANICA
Anul: II
Grupa: 321/1

TEMA DE PROIECTARE

Sa se proiecteze un mecanism surub-piulita de tipul presa cu doua coloane.


Date de proiectare: ● Sarcina maxima de ridicat Q=28.700N
● Inaltimea maxima de ridicat: H=325mm

Proiectul va cuprinde:
A. MEMORIU DE CALCUL
1. Determinarea sarcinilor care incarca elementele mecanismului si a reactiunilor
din cuple (inclusive diagramele de distributie ale fortelor si momentelor pe elementele
mecanismului).
2. Calculul surubului(suruburilor) de miscare.
3. Calculul piulitei (piulitelor).
4. Calculul corpului (dimensiunilor corpului se adopta constructiv)
5. Calculul mecanismului de actionare.
6. Calculul cupei.
7. Calculul randamentului.
8. Memoriu justicativ cu privire la alegerea materialelor, a semifabricatelor si
asolutiilor constructive pentru principalele piese din componenta mecanislului (surub,
piulita, corp etc.)
9. Norme de tehnica securitatii muncii.
B. DESENE
1. Desenul de asamblare al mecanismului surub-piulita (obligatoriu se va executa
la scara 1:1).
2. Desenul de executie al unui surub.
3. Desenul de executie al piulitei.
Observatii
1. Desenele se pot executa pe hartie de desen (in creion sau tus), pe calc(numai in tus) sau
combinat.
2. Nu este permis ca desenele in ciorna sa se execute pe hartie milimetrica.
3. Memoriul de calcul va fi redactat, in mod obligatoriu, pe un caiet tip studentesc, pe o
singura fata, iar in final se va retranscrie pe coli format A4.
4. Este obligatoriu ca studentii sa respecte toate recomandarile cu privire la forma de
redactare a proiectului.

STABILIREA SARCINILOR CARE INCARCA ELEMENTUL PRESEI

Nr.crt. Elementul de calcul Relatii de calcul. Recomandari


0 1 2
2 CALCULUL SURUBULUI
2.1 ALEGEREA MATERIALULUI
Am ales :OLC 45
2.2 CALCUL DE PREDIMENSIONARE
Sarcina de calcul Qc, N Qc=βQ=1,15∙28700=33005 N
β=1,15
Diametrul interior al 4Qc 4  33005 132020
filetului d3, mm d3= =   24.5 mm
 ac 3,14  70 219,8
σac=70 MPa ( pentru sarcini de lucru Q≥20000N )
Alegerea filetului Se alege filet trapezoidal standardizat (v. Anexa 24), cu pas normal
standardizat (valoarea intermediara a pasului), cu marimea diametrului interior
cea mai apropiata de valoarea calculate (d3STAS ≥ d3). Pentru acest
filet se prezinta: notarea conform STAS; schita filetului; tabel cu
principalele dimensiuni.
D1=26,d2=D2=29, d3=25,D4=33,P=6, d=32
2.3 VERIFICAREA CONDITIEI DE AUTO FRANARE
Unghiul de inclinare al P 6
 2 = arctg d 2 = arctg  arctg 0,06  3,76
spirei filetului β2, grade 3,14  29
Unghiul apparent de 
, gtcra
021
frecare φ‫י‬, grade φgtcra
7,08  =  =‫י‬
069
, soc
2
μ=0,12
 =30
Conditia de autofranare β2<φ7.08<3,76 → ‫י‬

2.4 VERIFICAREA LA SOLICITARI COMPUSE


Momentul de torsiune 1 d3 d3
care solicita surubul Mt, Mt =M f     Q c2 02 - pentru cupla cu frecare cu alunecare
3 dc  d0
Nmm
1 42 3  8 3
→ M t = 3  0,12  28700 42 2  42 2
=49685 N mm

 =0,12
dc=32+10=42
d0=10

Tensiunea efectiva de 4Q 4  28700


σc= =  58,40 MPa
compresiune σc, MPa d 32 3,14  25 2
Tensiunea efectiva de 16 M t 16  49685
torsiune τt, MPa τt= =  16,20 MPa
d 33 3,14  25 3
Tensiunea echivalenta σe=  c2  4 t2 =  58,40 2  416,20 
2
 66,27 MPa
σe, MPa σac =60…80 MPa

→ σe=66,27 MPa < σac=70 MPa

3 CALCULUL PUILITEI
3.1 ALEGEREA MATERIALULUI
Am ales : OLC 45
3.2 CALCULUL NUMARULUI DE SPIRE
Numarul de spire z 4Q 4  28700
 8,75
z= 2 2 =
 
 d  D1 p a 3,14 32 2  26 2   12

pa= 12 MPa
6≤z≤10, (numar intreg)

z=9 spire

Lungimea piulitei Hp, Hp=zP=10∙6=60 mm


mm
3.3 VERIFICAREA SPIREI
Verificarea la ♦INCOVOIERE
incovoiere σi si ●Piulita din otel
forfecare τf, in MPa
3Q d 2  d 3  3·28700   29 - 25
i    ai =  33,75 MPa
d 3 h z 3,14·25· 3,8 ·9
2 2

h=0,634∙P=0,634∙6=3,80 mm
σai=60…80 MPa

→  i =33,75 MPa <  ai =70MPa

♦FORFECARE
●Piulita din otel

Q 28700
f  = 3,14·25·3,8·9  10,69 MPa
d 3 hz

τaf=50…65 MPa

→  f =10,69 MPa <  af =60 MPa

3.4 ALEGEREA DIMENSIUNILOR PIULITEI


Diametrul ezterior al De=D4+(8…10) mm=33+10=43 mm
piulitei De, mm

Diametrul exterior al Dg=De+(24…32) mm=43+27=70 mm


gulerului Dg, mm
Inaltimea gulerului hg, hg=8…12 mm=10 mm
mm
3.5 VERIFICAREA PIULITEI LA SOLICITARI COMPUSE
Tensiunea efectiva de 4Q 4·28700
   48,08 MPa
tractiune σt, MPa t
2

 De  D4 3,14 43 2  33 2 
2 =

Tensiunea efectiva la Mt 49685


torsiune τt, MPa   
t
 = 3,14 4,78 MPa

16 De De  D4
4 4
 16  43   (43)  (33) 
4 4

Mt=Mf =49685 MPa


Tensiunea echivalenta  e   t2  4 t2 =  48,08 2  4 4,78 2  49,02 MPa
σe, MPa σat=60…80 MPa

→  e =49,02 MPa <  at =70 MPa


3.6 VERIFICAREA GULERULUI
Verificarea la strivire 4Q 4·28700
s  
σs, MPa   D g  De  3,14 70 2  43 2  11,98 MPa
2 2 =

σas=60 MPa

→  s =11,98 MPa <  as =60 MPa


Verificarea la forfecare f 
Q

287000
τf , MPa De hg 3,14  43  10 =21,24 MPa
τaf=40…55 MPa – pentru otel

→  f =21,24 MPa <  af =45 MPa


4 CALCULUL CORPULUI
4.1 CALCULUL COLOANELOR
Alegerea materialului Am ales: OLC 45
Dimensionarea 2Q 2·28700
d1  =  12,88 mm
coloanelor d1, mm  at 3,14·110
σat=100…120 MPa

Am ales filetul standardizat:


D=d=17 ; d1=15,835 ; D2=d2=16,701 ; P=2 mm

Adoptarea celorlalte D0=d+(1…2) mm=17+2=19 mm


diametre ale coloanelor
D0, D, in mm D=D0+(4…8) mm=20+6=26 mm
4.2 CALCULUL TRAVERSEI FIXE
Alegerea materialului Se recomanda: OT 50, Fc 250, Fc 350 (v. Anexele 15 si 16)
Adoptarea
dimensiunilor bosajului Dbi=De=43 mm
in care se monteaza Dbe≈Dg=70 mm
piulita Dbi, Dbe, hb, in Hb=Hp-hg=54-10=44 mm
mm
Adoptarea distantei l= (0,8…0,9)H=0,8∙325=260 mm
dintre coloane l, mm H=325 mm
Verificarea la 3 Ql 3 28700·292,5
i    ai = ·  240?
incovoiere σi, MPa 2  Dbe  Dbi  hb
2
2 (70 - 43)  44 2

σai=100…120 MPa – pentru otel


σai=40…60 MPa – pentru fonta
5 CALCULUL TRAVERSEI MOBILE
Alegerea materialului Se recomanda: OT 50, Fc 250, Fc 350 (v. Anexele 15 si 16)
Verificarea presiunii 4Q 4·38500 154000
p  pa =   26,69
dintre capul surubului
si traversa mobile p,
 
 dc  d0
2 2
3,14· 44  10  5767,96
2 2

pa=25…40 MPa
MPa
dc, d0 – v. pct. 2.4
6 CALCULUL RANDAMENTULUI
●Pentru cupla cu frecare cu rostogolire (rulment axial cu bile) intre capul surubului si traversa
mobile
tg 2 tg 3,43 0,05993641 0,05
    0,8
d rul = tg  7,12  3,43,   30 ·0,01 0,064491  0,010344 0,07 →8
tg    2    rul
d2 29
0%
d2 – v. pct. 2.2
β2, φ‫ – י‬v. pct. 2.3
μrul, drul – v. pct. 2.4
1. SCHITA MECANISMULUI

Nr. Elementul de calcul Relatii de calcul. Recomandari


crt.
2 CALCULUL LUNGIMII MANIVELEI
Momentul incovoietor total Mit, d2 d rul
Nmm M it  Q tg     2    rul Q - pentru presa cu doua
2 2
coloane
29
=38500∙ ∙tg(7,12+3,43)+4875=89700
2
Forta cu care actioneaza un Fm=150…300 N→200
muncitor Fm, N
Lungimea de calcul a manivelei M it 89700
Lc, mm Lc  =  446,5
knFm 200
n= 1 sau 2 – numarul de muncitori
k – coefficient de nesimultaneitate a actiunii muncitorilor
(k=1 – pentru n=1; k=0,8 – pentru n=2)
Lungimea manivelei L, mm L=Lc+l0=446,5+50=496,5
l0 – lungimea suplimentara pentru prinderea cu mana a
manivelei
l0=50 mm – pentru n=1
l0= 100mm – pentru n=2
3 CALCULUL PRELUNGITORULUI
Lungimea prelungitorului Lp, mm ● Daca L≤200…300 mm, mecanismul de actionare se
realizeaza din manivela propriu-zisa, cu lungimea Lm=L
● Daca L>200…300 mm,
Lm=(0,3…0,4)L=0,4∙496,5=198,6
iar lungimea prelungitorului
Lp=L-Lm+l=496,5-198,6+80=377,9
l- lungimea de ghidare a prelungitorului
l= 50…80 mm→l=80
Diametrul prelungitorului dpe, ● Pentru prelungitor executat din bara
mm 32knFm  L p  l 0  l  32·1·1·200(377,9 - 50 - 80)
d pe  3 =3 
 ai 314
1586560
=3  3
5050,32  17,15→18
314
σai=100 MPa
Se adopta prelungitor sub forma de bara (v. Anexa 21)
4 CALCULUL ROTII DE CLICHET
4.1 ALEGEREA MATERIALULUI
Se recomanda: OL 50; OL 60 sau OLC 45 (v. Anexele 13 si 14)→OLC 50
4.2 ALEGEREA DIMENSIUNILOR
Dimensiunile rotii, in mm Dm= (1,6…1,8)d=1,8∙32=57,6
d – diametrul exterior al filetului surubului pe care se
monteaza roate de clichet
z= 8,10 sau 12 – numarul de dinti→z=10
Dm 3,14·57,6 180,95
b =   9,04
2z 20 20
h= (0,6…0.8)b=0,8∙9=7,2
Di=Dm-h=57,6-7,2=50,4
De=Dm+h=57,6+7,2=64,8
α≤0,5d – (1…2) mm – pentru contur hexagonal
→0,5∙32-2=16-2=14
4.3 VERIFICAREA ROTII DE CLICHET LA SOLICITARI
Verificarea dintelui la incovoiere 3F h 3·3114,58·7,2 67274,92,
σi, MPa  i  21   ai =   83,05
b 9 2 ·10 810
2 M it 2·89700 179400
F1  = 57,6  57,6  3114,58
Dm
Mit – v. pct. 2
δ= 6…10 mm – grosimea dintelui rotii de clichet
δ=10
σai= 100…120MPa
Verificarea dintelui la forfecare F 3114,58 3114,58
τf, MPa  f  1   af =   34,6
b 9·10 90
τaf=80…100MPa
Verificarea suprafetei de contact F1 3114,58 3114,58
a dintelui de strivire σs, MPa  s    as =   43,25
h 10·7,2 72
σas= 100…120 MPa
Verificarea asamblarii pe contur 2 M it 2·89700 179400
poligonal la strivire σs, MPa s  ≤ σas=   12,71
na  t
2
6·142 ·12 14112
n=6 – pentru asamblarea pe contur hexagonal
δt= δ+2 mm – v. pct 1→10+2=12

5 CALCULUL CLICHETULUI
5.1 ALEGEREA MATERIALULUI
Se recomanda: OL 60, OLC 45, OLC 60 (v. Anexele 13 si 14)→OLC 45
5.2 ALEGEREA DIMENSIUNILOR
Dimensiunile clichetului, in mm l1=(0,85…1)Dm=1∙57,6=57,6
  D 
  2arctg  tg  arcsin m  2arctg  3,14 tg  arcsin 1 
 4z  2l1   40  
2  =
=  

 3,14 
= 2arctg  tg 30  2arctg (0,044)  2·2,51  5,02
 40 
α=γ+(3º…5º)=5+5,02=10,02
z=10
db= 6…12 mm (v. Anexa 46 sau 45)→8
R= db=8
m=(1,75…2,25) db=2,25∙8=18
δ =10
g= 10…12 mm→12
g 12
e = 6
2 2
5.3 VERIFICAREA CLICHETULUI LA COMPRESIUNE EXCENTRICA
Tensiunea totala σtot, MPa 6F e F
 tot  21  1   ai =103,81
g  g
σai=100…120 MPa
6 CALCULUL MANIVELEI PROPRIU-ZISA
6.1 ALEGEREA MATERIALULUI
Se recomanda: OT 45, OT 50, OL 42, OL 50 (v. Anexele 15 si 13)→OT 50
6.2 ALEGEREA DIMENSIUNILOR
Dimensiunile manivelei propriu- δ1=(0,5…0,6)δ=0,6∙10=6
zisa, in mm δ =10
D=dpe+(6…10) mm=18+10=28
b1≈D=28
6.3 VERIFICAREA MANIVELEI LA SOLICITARI
Tensiunea de incovoiere din knFm  Lc  Lm  l  1·1·200· 446,5 - 198,6  80
sectiunea C-C, σi, MPa     

 D  d pe   28  18 
i
4 4
ai
= 3,14 2 2

32 D 32·38
65580
= 1651,94  39,69
σai=100…120 MPa
Tensiunea de incovoiere din knFm  Lc  l1 
sectiunea B-B, σi, MPa i    ai 200(446,5  57,6)
2(b1  d b ) 2  1 =  106,04
(28  8) 2 ·12
6
σai= 100…120 MPa
7 CALCULUL BOLTULUI CLICHETULUI
7.1 ALEGEREA MATERIALULUI
Se recomanda: OL 50, OL 60, OLC 45 (v. Anexele 13 si 14)→OLC 45
7.2 VERIFICAREA BOLTULUI LA SOLICITARI
Verificarea boltului la forfecare F1
τf, MPa f    af 2·3114,58 3114,58
d b2 =   30,99
2 3,14·82 100,5
4
db – v. pct 5.2
τaf=60…80 MPa

Verificarea boltului la strivire σs, F1 3114,58 3114,58


MPa s    as =   32,44
d b t 8·12 96
δt – v. pct. 4.3
σas=60…80 MPa
Verificarea boltului la incovoiere  
σi, MPa 8F1  t   1  8·3114,58(6  6)
 2  =  118,57
i    ai 3,14·83
d b
3

δ1 – v. pct. 6.2
σai=100…120 MPa
8 CALCULUL ARCULUI CILINDRIC ELICOIDAL DE COMPRESIUNE CARE MENTINE
CLICHETUL ORIZONTAL IN CONTACT CU DINTELE ROTII DE CLICHET
Indicele arcului i D
i  m (se reconada i=8…10) i=9
d
Coeficientul de forma K K=1,2 – pentru i=8
K=1,17 – pentru i=9
K=1,16 – pentru i=10
Diametrul spirei d, mm Se recomanda d=0,8…1,5 mm→d=1,2
(d=0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5)
Diametru mediu de infasurare Dm=id=9∙1,2=10,8
Dm, mm
Forta de montaj F1, N F1=4…6 N→6N
Numarul de spire active n n= 4…6→6
Numarul total de spire nt= n+nc=6+1,5=7,5
nc= 1,5 – numarul spirelor de capat
Sageata de montaj δ1, mm 8F D 3 8·610,8
3
60466,17
 1  1 4m n = ·6  ·6  2,05
85000·1,2 
4
Gd 176256
G=8,5∙104 MPa
Sageata maxima δmax, mm  max   1  s =2,05+3=5,05
s – cursa de lucru a arcului (v. pct. 5.2 – se masoara pe desen
2…3 mm)
Forta maxima de exploatare Fmax,  max 5,05
N Fmax  F1 = 6·2,05  14,78
1
Tensiunea de torsiune τt, MPa 8KFmax Dm 8·1,17·14,78·10,8 1494,08
t    at =   275,
3,14·1,2
3
d 3 5,42
66
τat=650 MPa – pentru OLC 65A
Rigiditatea arcului c, MPa Gd 4 85000·1,2  4 176256
c 3 =
  2,91
8·6·10,8
3
8nDm 60466,17
Lungimea arcului blocat Hb, mm Hb=ntd=7,5∙1,2=9
Pasul arcului solicitat t, mm  5,05
t  d  max   = 1,2   0,12  1,2  0,84  0,12  2,16
n 6
Δ≥0,1d – jocul dintre spire a arcului solicitat de Fmax
→0,1∙1,2=0,12
Lungimea arcului nesolicitat H0, H0=Hb+n(t-d)=9+6(2,16-1,2)=9+6∙0,94=14,64
mm
Lungimea arcului H1=H0-δ1=14,64-2,05=12,59
corespunzatoare fortei de montaj
H1, mm
Lungimea arcului Hm=H0-δmax=14,64-5,05=9,59
corespunzatoare fortei maxime de
exploatare Hm, mm
Forta corespunzatoare arcului b 5,77
blocat (spira pe spira) Fb, N Fb  Fmax = 14,78·5,05  16,88
 max

δb=δmax+Δn=5,05+0,12∙6=5,05+0,72=5,77
Diametrul exterior D, mm D=Dm+d=10,8+1,2=12
Diametrul exterior D1, mm D=Dm-d=10,8-1,2=9,6
Unghiul de inclinare al spirei t 2,16 2,16
 0  arctg = arctg  arctg  0,06
arcului nesolicitat α0, grade Dm 3,14·10,8 33,92
Lungimea semifabricatului ls, mm Dm nt 3,14·10,8·7,5 254,46
ls  = cos0,06  0,99  257,03
cos  0
Caracteristica elastica

S-ar putea să vă placă și