Sunteți pe pagina 1din 14

ORDIN Nr.

5549 din 6 octombrie 2011


pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea i desfurarea concursului de selecie a cadrelor didactice pentru
constituirea corpului naional de experi n management educaional
Text n vigoare ncepnd cu data de 6 august 2012
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor normative modificatoare, publicate n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pn la 6 august 2012.
Act de baz
#B: Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5549/2011
Acte modificatoare
#M1: Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 4838/2012
Modificrile i completrile efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. n faa fiecrei modificri sau
completri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv, n forma #M1.
#B
n baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului,
ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprob Metodologia privind organizarea i desfurarea concursului de selecie a cadrelor didactice pentru
constituirea corpului naional de experi n management educaional, prevzut n anexa care face parte integrant din
prezentul ordin.
ART. 2
Direcia general management, resurse umane i reea colar din Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului i inspectoratele colare duc la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ANEXA 1
METODOLOGIE
privind organizarea i desfurarea concursului de selecie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naional de
experi n management educaional
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
ART. 1
Calitatea de membru al corpului naional de experi n management educaional se dobndete prin nscrierea n
Registrul naional al experilor n management educaional, n urma promovrii concursului de selecie organizat n
conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
ART. 2
La concursul de selecie pentru dobndirea calitii de membru al corpului naional de experi n management
educaional poate participa orice cadru didactic care ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
a) face dovada acumulrii a 60 de credite transferabile n cadrul unor programe acreditate de formare n domeniul
managementului educaional;
#M1
b) este titular n nvmnt i are cel puin gradul didactic II sau titlul tiinific de doctor;
#B

c) a obinut calificativul "foarte bine" n ultimii 4 ani i nu a fost sancionat disciplinar n anul colar curent;
d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcie de conducere sau de ndrumare i control n nvmnt prin hotrre
judectoreasc definitiv de condamnare penal;
e) nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naional al experilor n management educaional.
CAPITOLUL II
Criteriile i procedura de selecie a membrilor corpului naional de experi n management educaional
ART. 3
Portofoliul candidailor nscrii la selecie pentru a deveni membri n corpul naional de experi n management
educaional se evalueaz pe baza fielor de evaluare prevzute n anexa nr. 1, inndu-se seama de urmtoarele criterii
generale:
a) absolvirea unor programe de formare n domeniul managementului educaional;
b) experiena managerial;
c) performane deosebite n inovarea didactic/managerial;
d) participarea la proiecte.
ART. 4
Selecia candidailor se realizeaz, n baza calendarului stabilit de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i
Sportului, dup urmtoarele etape:
a) completarea formularului de selecie online, n aplicaia informatic dedicat acestui scop, pentru compararea datelor
nscrise de candidat cu cerinele obligatorii prevzute la art. 2;
b) afiarea listelor cuprinznd candidaii admii n aceast etap, n urma introducerii informaiilor n formularul de
selecie online;
c) depunerea dosarului cu documentele prevzute la art. 7 la inspectoratele colare de ctre candidaii declarai admii
dup etapa de selecie online;
d) evaluarea portofoliilor de ctre inspectoratele colare;
e) afiarea rezultatelor evalurii, n ordinea descresctoare a punctajelor;
f) ntocmirea de ctre inspectoratele colare a listelor cuprinznd candidaii propui pentru a deveni membri n corpul
naional de experi n management educaional;
g) emiterea ordinului de ctre ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului pentru nscrierea cadrelor didactice
care au promovat concursul de selecie n Registrul naional al experilor n management educaional.
CAPITOLUL III
Organizarea concursului
ART. 5
(1) Inspectoratul colar afieaz la sediul propriu i pe site-ul su, cu cel puin 15 zile naintea etapei de evaluare a
portofoliilor, programul orar al nscrierilor, metodologia de concurs i modelele documentelor prevzute n anexele nr. 1 3.
(2) n vederea organizrii i desfurrii concursului, inspectorul colar general constituie, prin decizie, potrivit legii i
prezentei metodologii, comisia de nscriere i evaluare a portofoliilor candidailor.
ART. 6
Comisia de nscriere i evaluare a portofoliilor are urmtoarea componen:
a) preedinte - inspectorul colar general adjunct;
b) membri:
(i) cte 2 inspectori colari pentru evaluarea a maximum 250 de dosare;
(ii) consilierul juridic al inspectoratului colar;
c) secretar - un inspector colar/reprezentant al compartimentului Plan colarizare, reea colar, normare-salarizare.
ART. 7
(1) Dosarul de nscriere cuprinde urmtoarele documente, numerotate pe fiecare fil i consemnate ntr-un opis:
a) cerere de nscriere;
b) curriculum vitae, redactat dup modelul comun european, n conformitate cu Hotrrea Guvernului nr. 1.021/2004
pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, prevzut n anexa nr. 2;
c) portofoliu personal, care s cuprind dovezi referitoare la ndeplinirea criteriilor generale prevzute la art. 3;
d) copii legalizate la notariat sau la alte autoriti nvestite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de
licen i ale certificatului/adeverinei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare n domeniul
managementului educaional, cu minimum 60 de credite transferabile;

e) certificatul de natere i, dac este cazul, certificatul de cstorie;


f) actul de titularizare n nvmnt;
g) adeverine/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului tiinific de doctor;
h) documentul, carnetul de munc/documentul echivalent, conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicat, eliberat de unitatea de nvmnt/instituia de la care provine candidatul, completat la zi;
i) hotrri judectoreti, pentru persoanele care i-au schimbat numele din diferite motive;
j) adeverin cu calificativele din ultimii 4 ani, n original;
k) cazier judiciar n original;
l) declaraie pe propria rspundere prin care s confirme c documentele depuse la dosar aparin candidatului i c prin
acestea sunt certificate activitile desfurate, conform modelului prevzut n anexa nr. 3;
m) opisul dosarului, n dou exemplare, pe care se va consemna numrul total de file; un exemplar se restituie, cu
semntura persoanei care a depus dosarul i a preedintelui comisiei de nscriere;
#M1
n) adeverin c nu a fost sancionat disciplinar n anul colar curent, n original.
#B
(2) Documentele prevzute la alin. (1) lit. e) - i) vor fi prezentate n copie certificat "conform cu originalul" de ctre
conducerea unitii de nvmnt de la care provine candidatul.
ART. 8
Dosarul de nscriere la etapa de evaluare a portofoliilor se depune la comisia de nscriere i evaluare a portofoliilor,
conform programului orar al nscrierilor afiat la inspectoratul colar judeean/al municipiului Bucureti, i este
nregistrat. Dup nregistrare nu se admite completarea cu documente a dosarului.
CAPITOLUL IV
Evaluarea portofoliilor candidailor. Afiarea rezultatelor
ART. 9
(1) Etapa de evaluare a portofoliilor candidailor se desfoar la sediul inspectoratului colar i const n:
a) verificarea datelor nregistrate n aplicaia online;
b) stabilirea punctajului conform fiei de evaluare.
(2) Lipsa documentelor justificative ale datelor nregistrate n aplicaia online conduce la eliminarea candidatului de la
evaluarea portofoliului.
ART. 10
(1) Stabilirea punctajului se face, n plenul comisiei, prin acordarea de puncte, potrivit itemilor menionai n anexa nr.
1.
(2) Punctajul minim de promovare este de 70 de puncte din maximum 100 de puncte.
(3) Rezultatul evalurii portofoliului fiecrui candidat va fi consemnat n borderoul de notare prevzut n anexa nr. 4.
(4) Candidatul care a realizat punctajul minim de promovare prevzut la alin. (2) este declarat "promovat".
ART. 11
Secretarul comisiei ntocmete, n dou exemplare, procesul-verbal n care consemneaz desfurarea i rezultatele
evalurii. Cele dou exemplare sunt semnate de ctre preedintele comisiei i de ctre membrii acesteia.
ART. 12
(1) Consiliul de administraie al inspectoratului colar valideaz rezultatele seleciei.
(2) Rezultatele evalurii se afieaz, conform anexei nr. 5, n ordinea descresctoare a punctajelor, la sediul
inspectoratului colar, conform calendarului.
(3) Inspectoratul colar ncarc aplicaia online cu punctajele obinute de ctre candidai.
CAPITOLUL V
Depunerea i rezolvarea contestaiilor
ART. 13
(1) Eventualele contestaii cu privire la hotrrile comisiei de evaluare a dosarelor candidailor se adreseaz, n scris,
inspectorului colar general i se depun la registratura inspectoratului colar, n termen de 5 zile lucrtoare de la afiarea
rezultatelor concursului.
(2) Nu se pot contesta rezultatele concursului altui candidat.
ART. 14

(1) Decizia inspectorului colar general, luat n baza hotrrii consiliului de administraie al inspectoratului, este
definitiv i este transmis n scris contestatarului. Aceasta poate fi atacat numai prin procedura contenciosului
administrativ.
(2) Rezultatele finale ale concursului se afieaz n ordine alfabetic la sediul inspectoratului colar i sunt introduse n
aplicaia online.
CAPITOLUL VI
Dispoziii finale
ART. 15
Inspectoratul colar nainteaz lista candidailor promovai Direciei generale management, resurse umane i reea
colar din cadrul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului pentru emiterea ordinului ministrului i
nscrierea n Registrul naional al experilor n management educaional. Lista, n format letric i electronic, transmis cu
adres de naintare Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, conine tabelul nominal i punctajul
candidailor promovai, conform anexei nr. 6, i este nsoit de cte un exemplar al proceselor-verbale ncheiate conform
prevederilor art. 11.
ART. 16
Direcia general management, resurse umane i reea colar din cadrul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului
i Sportului verific respectarea prevederilor prezentei metodologii i elaboreaz ordinul ministrului privind nscrierea
cadrelor didactice declarate promovate n Registrul naional al experilor n management educaional, conform anexei nr.
7.
ART. 17
Registrul naional al experilor n management educaional se public pe site-ul Ministerului Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului.
ART. 18
(1) Evaluarea dosarelor candidailor care, la data nscrierii la selecie, ocup o funcie de conducere sau de ndrumare i
control din inspectoratul colar va avea loc la sediul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.
(2) n termen de 3 zile de la data ncheierii perioadei de nscriere la concurs, un reprezentant al inspectoratului colar,
desemnat de ctre inspectorul colar general prin decizie scris, depune, la Direcia general management, resurse umane
i reea colar din cadrul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, lista candidailor menionai anterior
i dosarele acestora, vizate de consilierul juridic al inspectoratului colar.
(3) Comisia de evaluare a portofoliilor candidailor este constituit, prin ordin de serviciu, de ctre secretarul de stat
care coordoneaz activitatea din nvmntul preuniversitar i are urmtoarea componen:
a) preedinte - directorul general al Direciei generale management, resurse umane i reea colar din cadrul
Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;
b) membri - cte 2 inspectori/consilieri din Direcia general management, resurse umane i reea colar din cadrul
Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, pentru evaluarea a maximum 250 de dosare;
c) secretar - un inspector de specialitate/consilier din Direcia general management, resurse umane i reea colar din
cadrul Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.
(4) Rezultatele seleciei se transmit inspectoratului colar.
(5) Inspectoratul colar afieaz rezultatele, conform anexei nr. 5, la sediul propriu i ncarc aplicaia online cu
rezultatele candidailor.
(6) Eventualele contestaii la hotrrile comisiei se adreseaz ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului i
se depun, n termen de 5 zile lucrtoare de la afiarea rezultatelor concursului, la registratura Ministerului Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului. Hotrrea ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului este definitiv i se
comunic, n termen de 7 zile lucrtoare, inspectoratului colar i contestatarului.
ART. 19
(1) ncepnd cu anul colar 2012 - 2013, inspectoratele colare judeene/al municipiului Bucureti pot/poate scoate
anual la concursul de selecie pentru dobndirea calitii de membru al corpului naional de experi n management
educaional un numr de locuri de cel mult 5% din totalul posturilor didactice existente n judeul/municipiul Bucureti,
pentru care se organizeaz concursul.
(2) n judeele n care funcioneaz uniti, structuri, secii n limbile minoritilor naionale sau n limbi materne
diferite, din totalul numrului de locuri la nivel judeean se nscriu cadre didactice conform cu ponderea minoritii din
judeul respectiv.
(3) Ocuparea locurilor scoase la concurs se face de ctre candidaii declarai "promovat", n ordinea descresctoare a
punctajelor obinute la evaluarea portofoliilor.
(4) La punctaj egal se vor compara n ordine rezultatele obinute la criteriile:

a) absolvirea unor programe de formare n domeniul managementului educaional;


b) experiena managerial;
c) performane deosebite n inovarea didactic/managerial;
d) participarea la proiecte.
(5) Candidatul care a obinut la unul dintre criteriile prezentate anterior un punctaj mai mare este declarat reuit.
ART. 20
Membrii comisiilor de evaluare, nainte de desfurarea concursului, vor declara pe propria rspundere c nu au n
rndul candidailor so/soie, rude sau afini pn la gradul al IV-lea inclusiv ori relaii conflictuale cu vreun candidat.
ART. 21
(1) n situaia n care se constat existena unei situaii de incompatibilitate prevzute la art. 2 i nedeclarate cu ocazia
depunerii dosarului de nscriere la concurs, persoana respectiv va fi exclus din Registrul naional al experilor n
management educaional, fr drept de renscriere.
(2) Persoana care a fost condamnat pentru svrirea unei infraciuni sau a fost lipsit de dreptul de a ocupa un post
didactic prin hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal va fi exclus din Registrul naional al experilor n
management educaional, fr drept de renscriere.
ART. 22
n vederea reactualizrii Registrului naional al experilor n management educaional, inspectoratul colar va transmite,
anual, n perioada 1 - 30 septembrie, Direciei generale management, resurse umane i reea colar din cadrul
Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului modificrile survenite n datele/statutul cadrelor didactice din
jude/municipiul Bucureti, membre ale corpului naional de experi n management educaional.
ART. 23
Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrant din prezenta metodologie.
ART. 24
Prezenta metodologie intr n vigoare la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

#M1
ANEXA 1
la metodologie
- model FIA DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI
Concursul de selecie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naional de experi n management educaional
organizat de ctre Inspectoratul colar al Judeului ............/Municipiului Bucureti
Candidat: Numele i prenumele ..................................
Funcia ..............................................
Instituia/Unitatea de nvmnt ....................
Vechimea n nvmnt ...............................
Titlul tiinific de doctor/gradul didactic ..........
______________________________________________________________________________
| Evaluator | Numele i prenumele | Semntura | Data |
|__________________|____________________________|_________________|____________|
|
1.
|
|
|
|
|__________________|____________________________|_________________|____________|
|
2.
|
|
|
|
|__________________|____________________________|_________________|____________|
______________________________________________________________________________
|
Criteriul
| Punctajul| Punctajul| Punctajul|
|
| maxim | acordat | final |
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| 1. Absolvirea unor programe de formare n |
|
|
|
| domeniul managementului educaional
| 40 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| a) ndeplinirea prevederilor art. 3 lit. c) |
|
|
|
| din metodologie*1)
| 35 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| - doctorat n management educaional
| 35 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|

| - masterat n management educaional


| 30 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| - acumularea a 60 de credite transferabile |
|
|
|
| *2)
| 25 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| b) participarea la stagii de formare/
| 10 p |
|
|
| perfecionare n specialitate sau n
|
|
|
|
| managementul educaional, altele dect cele |
|
|
|
| anterioare
|
|
|
|
| - se acord 2 puncte pentru fiecare stagiu |
|
|
|
| de formare cu o durat de cel puin 5 zile |
|
|
|
| (40 de ore)
|
|
|
|
| - participarea la stagii de
|
|
|
|
| predare-monitorizare internaionale
|
|
|
|
| Erasmus - se acord 2 puncte/stagiu
|
|
|
|
| - participare la conferine internaionale -|
|
|
|
| se acord 1 p/conferin
|
|
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| 2. Experiena managerial*3)
| 35 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| a) responsabil comisie metodic
| 8p|
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| b) ef de catedr
| 8p|
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| c) membru n comisia de asigurare a
|
|
|
|
| calitii/membru al biroului departamentului| 8 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| d) responsabil de cerc pedagogic
| 8p|
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| e) metodist al inspectoratului colar
| 10 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| f) membru n consiliul consultativ al
|
|
|
|
| inspectoratului colar/senatului universitar| 10 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| g) membru n consiliul de administraie al |
|
|
|
| unitii de
|
|
|
|
| nvmnt/conexe/inspectoratului
|
|
|
|
| colar/membru n consiliul facultii
| 10 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| h) consilier educativ
| 10 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| i) director adjunct unitate de nvmnt/ |
|
|
|
| conex
| 12 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| j) director unitate de nvmnt/conex | 14 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| k) inspector colar/inspector colar de |
|
|
|
| specialitate
| 14 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| l) director casa corpului didactic
| 16 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| m) inspector colar general adjunct
| 16 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| n) inspector colar general
| 18 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| o) prorector
| 16 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|

| p) rector
| 18 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| q) prodecan
| 14 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| r) decan
| 16 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| s) director departament
| 8p|
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| t) funcie de ndrumare i control/
|
|
|
|
| specialitate n Ministerul Educaiei,
|
|
|
|
| Cercetrii, Tineretului i Sportului (MECTS)| 18 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| ) funcie de conducere n MECTS
| 20 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| 3. Performane deosebite n inovarea
|
|
|
|
| didactic/managerial
| 15 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| a) membru n comisia naional de
|
|
|
|
| specialitate/CNATDCU/CNFIS/ARACIS*3)
| 7p|
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| b) mentor*4)
| 7p|
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| c) formator*4)
| 7p|
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| d) participarea la elaborarea de programe |
|
|
|
| colare, regulamente, metodologii (cte 2 |
|
|
|
| puncte pentru fiecare participare)
| 10 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| e) preedinte de comisie acordare a gradului|
|
|
|
| didactic I
| 2p|
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| f) coordonator lucrare grad didactic I
| 1p|
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| g) activitatea desfurat n calitate de |
|
|
|
| formator n domeniul specialitii/
|
|
|
|
| managementului educaional (cte 3 puncte |
|
|
|
| pentru fiecare curs cu o durat de minimum |
|
|
|
| dou zile - 16 ore)
| 9p|
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| h) lucrri de management educaional sau de |
|
|
|
| specialitate publicate, cu ISBN/ISSN (cte |
|
|
|
| 4 puncte pentru fiecare lucrare)
| 12 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| 4. Participarea la proiecte*3)
| 10 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| a) manager proiect din fonduri structurale |
|
|
|
| i de coeziune
| 10 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| b) asistent manager de proiect din fonduri |
|
|
|
| structurale i de coeziune
| 8p|
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| c) coordonare de proiecte de parteneriat |
|
|
|
| educaional la nivel local/judeean/
|
|
|
|
| naional/internaional, recunoscute de |
|
|
|
| inspectoratul colar/MECTS, altele dect |
|
|
|
| cele din fonduri structurale i de coeziune | 6 p |
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|

| d) participare la proiecte de parteneriat |


|
|
|
| educaional la nivel local/judeean/
|
|
|
|
| naional/internaional, recunoscute de |
|
|
|
| inspectoratul colar/MECTS
| 4p|
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| e) participare la proiecte din fonduri
|
|
|
|
| structurale i de coeziune
| 4p|
|
|
|_____________________________________________|__________|__________|__________|
| Punctaj final C1 + C2 + C3 + C4
|
|
|
|_____________________________________________|_____________________|__________|
*1) Se puncteaz forma cea mai nalt de studii absolvit.
*2) Acumularea a 60 de credite transferabile se poate realiza:
a) ca urmare a absolvirii unui program acreditat de formare n domeniul managementului educaional, cu minimum 60
de credite transferabile;
b) ca urmare a absolvirii, n cadrul unui program acreditat de formare n domeniul managementului educaional, a
unor module totaliznd minimum 60 de credite transferabile;
c) ca urmare a absolvirii, n cadrul unor programe acreditate de formare, a unor module din domeniul
managementului educaional: managementul organizaiei colare, managementul resurselor n instituiile de nvmnt,
managementul calitii, managementul de proiect, legislaie i deontologie n nvmnt, comunicare i relaii publice,
tehnologia informaiei i a comunicrii, managementul curriculumului, dezvoltarea profesional i managementul
carierei, politici educaionale, marketing, decizie i previziune n educaie, consiliere n carier, managementul clasei,
managementul centrelor de excelen, proiectarea, managementul i evaluarea programelor educaionale, coala i
comunitatea, psihopedagogia adulilor, educaie intercultural, inspecia colar, pedagogia activitilor
extracurriculare. n documentele care atest absolvirea acestor module trebuie s fie precizat numrul de credite
obinute.
Nu se cumuleaz creditele obinute dup absolvirea aceluiai modul n cadrul mai multor programe acreditate de
formare.
*3) Se acord punctajul maxim alocat dac n portofoliul candidatului se regsesc documente care s ateste
exercitarea de ctre candidat a funciei respective.
*4) Se acord punctajul maxim alocat dac n portofoliul candidatului se regsesc documente care s ateste calitatea
de mentor, respectiv de formator a candidatului.
Dac suma punctelor acordate subcriteriilor este mai mare dect punctajul maxim acordat criteriului, punctajul final
este punctajul maxim acordat criteriului.
#B
ANEXA 2
la metodologie
- model CURRICULUM VITAE
______________________________________________________________________________
| Model de curriculum vitae european | Numele aplicantului
|
|_______________________________________|______________________________________|
|
| Curriculum vitae (CV)
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Informaii personale
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Nume
| (numele i prenume)
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Adres
| (numrul, strada, codul potal, |
|
| oraul, ara)
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Telefon
|
|
|_______________________________________|______________________________________|

| Fax
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
| E-mail
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Naionalitate
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Data naterii
| (ziua, luna, anul)
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Experien profesional
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Perioada (de la - pn la -)
| (Menionai, pe rnd, fiecare
|
|
| experien profesional pertinent, |
|
| ncepnd cu cea mai recent dintre |
|
| acestea.)
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Numele i adresa angajatorului
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Tipul activitii sau sectorul de |
|
| activitate
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Funcia sau postul ocupat
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Principalele activiti i
|
|
| responsabiliti
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Educaie i formare
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Perioada (de la - pn la -)
| (Descriei separat fiecare form de |
|
| nvmnt i program de formare |
|
| profesional urmate, ncepnd cu cea |
|
| mai recent)
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Numele i tipul instituiei de
|
|
| nvmnt i al organizaiei
|
|
| profesionale prin care s-a realizat |
|
| formarea profesional
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Domeniul studiat/aptitudini
|
|
| ocupaionale
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Tipul calificrii/diploma obinut |
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Nivelul de clasificare a formei de |
|
| instruire/nvmnt
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Aptitudini i competene personale |
|
| dobndite n cursul vieii i
|
|
| carierei, dar care nu sunt neaprat |
|
| recunoscute printr-un certificat sau o|
|
| diplom
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Limba matern
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Limbi strine cunoscute:
| (Enumerai limbile strine cunoscute |
| - abilitatea de a citi
| i indicai nivelul: excelent, bine, |
| - abilitatea de a scrie
| satisfctor.)
|
| - abilitatea de a vorbi
|
|

|_______________________________________|______________________________________|
| Aptitudini i competene artistice | (Descriei aceste aptitudini i
|
| Muzic, desen, pictur, literatur | indicai contextul n care le-ai |
| etc.
| dobndit.)
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Aptitudini i competene sociale | (Descriei aceste aptitudini i
|
| Locuii i muncii cu alte persoane, | indicai contextul n care le-ai |
| ntr-un mediu multicultural, ocupai o| dobndit.)
|
| poziie n care comunicarea este |
|
| important sau desfurai o
|
|
| activitate n care munca de echip |
|
| este esenial (de exemplu, cultur, |
|
| sport etc.)
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Aptitudini i competene
| (Descriei aceste aptitudini i |
| organizatorice
| indicai n ce context le-ai
|
| De exemplu coordonai sau conducei | dobndit.)
|
| activitatea altor persoane, proiecte |
|
| i gestionai bugete; la locul de |
|
| munc, n aciuni voluntare (de
|
|
| exemplu, n domenii culturale sau |
|
| sportive), sau la domiciliu.
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Aptitudini i competene tehnice | (Descriei aceste aptitudini i
|
| (utilizare calculator, anumite tipuri | indicai n ce context le-ai
|
| de echipamente, maini etc.)
| dobndit.)
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Permis de conducere
|
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Alte aptitudini i competene
| (Descriei aceste aptitudini i
|
| Competene care nu au mai fost
| indicai n ce context le-ai
|
| menionate anterior
| dobndit.)
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Informaii suplimentare
| (Indicai alte informaii utile i |
|
| care nu au fost menionate, de
|
|
| exemplu, persoane de contact,
|
|
| referine etc.)
|
|_______________________________________|______________________________________|
| Anexe
| (Enumerai documentele ataate
|
|
| CV-ului, dac este cazul.)
|
|_______________________________________|______________________________________|
NOTE:
nlocuii rubrica "Numele aplicantului" cu propriul nume.
Toate textele scrise cu aceste caractere au rol informativ i nu apar n CV.
Textul dintre paranteze va fi nlocuit cu informaiile cerute.
ANEXA 3
la metodologie
Declaraie pe propria rspundere
Subsemnatul/Subsemnata, ................................................., domiciliat() n ..........................., str. ........................... nr.
...., bl. ......, sc. ...., ap. ...., judeul/sectorul ..................., legitimat() cu ........... seria ....... nr. ......., CNP ...................,
ncadrat() la ................ pe funcia de ..............., declar pe propria rspundere c documentele depuse la dosar mi aparin
i c prin acestea sunt confirmate/certificate activitile desfurate.
ntocmit ntr-un exemplar, pe propria rspundere, cunoscnd c declaraiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data ...............

Semntura .................

ANEXA 4
la metodologie
- model Concursul de selecie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naional de experi n management educaional
organizat, n perioada ............, de ctre Inspectoratul colar al Judeului ..................../Municipiului Bucureti
BORDEROU DE NOTARE
______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele i prenumele | Unitatea de | Punctajul | Declarat
|
|crt.| candidatului
| nvmnt | obinut | promovat/nepromovat |
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| 1.|
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| 2.|
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| 3.|
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| ...|
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| |
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| |
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| |
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| |
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| |
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| |
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
______________________________________________________________________________
|Nr. | Comisia de evaluare | Numele i prenumele | Semntura | Data |
|crt.|
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________________|_____________|___________|
| 1.| Preedinte
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________________|_____________|___________|
| 2.| Membru
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________________|_____________|___________|
| 3.| Membru
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________________|_____________|___________|
ANEXA 5
la metodologie
- model Rezultatele nregistrate n urma desfurrii concursului, organizat de ctre Inspectoratul colar al Judeului
..................../Municipiului Bucureti n perioada ..............., pentru selecia cadrelor didactice pentru constituirea corpului
naional de experi n management educaional
______________________________________________________________________________

|Nr. | Numele i prenumele | Unitatea de | Punctajul | Declarat


|
|crt.| candidatului
| nvmnt | obinut | promovat/nepromovat |
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| 1.|
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| 2.|
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| 3.|
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| ...|
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| |
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| |
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| |
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| |
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| |
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| |
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
| |
|
|
|
|
|____|_______________________|_______________|___________|_____________________|
#M1
ANEXA 6
la metodologie
TABEL NOMINAL
al candidailor declarai "promovat" n urma desfurrii seleciei organizate de ctre Inspectoratul colar al Judeului
............../Municipiului Bucureti, n perioada ............, pentru constituirea corpului naional de experi n management
educaional
______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele i |Specializarea| Gradul | Instituia/| Locul de | Punctajul|
|crt.| prenumele |
| didactic/ | Unitatea de| munc la | obinut |
| |
|
| Titlul | nvmnt | data |
|
| |
|
| tiinific| unde este | nscrierii|
|
| |
|
| de doctor | titular |
|
|
|____|___________|_____________|___________|____________|___________|__________|
| 1.|
|
|
|
|
|
|
|____|___________|_____________|___________|____________|___________|__________|
| 2.|
|
|
|
|
|
|
|____|___________|_____________|___________|____________|___________|__________|
| ...|
|
|
|
|
|
|
|____|___________|_____________|___________|____________|___________|__________|
| |
|
|
|
|
|
|
|____|___________|_____________|___________|____________|___________|__________|
Inspector colar general,
.........................
#M1
ANEXA 7
la metodologie

- model MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI


Direcia general management, resurse umane i reea colar
REGISTRUL NAIONAL
al experilor n management educaional
Judeul ....................
Semnificaia coloanei A din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului privind nscrierea
______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele i|Specializarea| Gradul |Instituia/|Locul |Data | A |
|crt.|prenumele|
| didactic/ |Unitatea de|de munc |nscrierii| |
| |
|
| Titlul |nvmnt |la data |
| |
| |
|
| tiinific|unde este |nscrierii|
| |
| |
|
| de doctor |titular |
|
| |
|____|_________|_____________|___________|___________|__________|__________|___|
| 1.|
|
|
|
|
|
| |
|____|_________|_____________|___________|___________|__________|__________|___|
| 2.|
|
|
|
|
|
| |
|____|_________|_____________|___________|___________|__________|__________|___|
| ...|
|
|
|
|
|
| |
|____|_________|_____________|___________|___________|__________|__________|___|
| |
|
|
|
|
|
| |
|____|_________|_____________|___________|___________|__________|__________|___|
Municipiul Bucureti
Semnificaia coloanei A din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului privind nscrierea
______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele i|Specializarea| Gradul |Instituia/|Locul |Data | A |
|crt.|prenumele|
| didactic/ |Unitatea de|de munc |nscrierii| |
| |
|
| Titlul |nvmnt |la data |
| |
| |
|
| tiinific|unde este |nscrierii|
| |
| |
|
| de doctor |titular |
|
| |
|____|_________|_____________|___________|___________|__________|__________|___|
| 1.|
|
|
|
|
|
| |
|____|_________|_____________|___________|___________|__________|__________|___|
| 2.|
|
|
|
|
|
| |
|____|_________|_____________|___________|___________|__________|__________|___|
| ...|
|
|
|
|
|
| |
|____|_________|_____________|___________|___________|__________|__________|___|
| |
|
|
|
|
|
| |
|____|_________|_____________|___________|___________|__________|__________|___|
Figura 1Lex: Registru naional al experilor n managementul educaional
#B
---------------