Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA I

Anul 177 (XXI) Nr. 847

Mari, 8 decembrie 2009

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR

Nr.

Pagina

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


1.428. Hotrre privind organizarea i funcionarea
Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul
Energiei ......................................................................

25

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
90. Ordin al preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei privind aprobarea
Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care
proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii
electrice din sistemul electroenergetic ......................

621

ACTE ALE CASEI NAIONALE DE ASIGURRI


DE SNTATE
969. Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice
privind nregistrarea n patrimoniu a cardurilor
europene de asigurri sociale de sntate la nivelul
Casei Naionale de Asigurri de Sntate i al caselor
de asigurri de sntate ............................................

2223

10.

11.

ACTE ALE BNCII NAIONALE A ROMNIEI


Ordin pentru modificarea i completarea Ordinului
Bncii Naionale a Romniei nr. 6/2007 privind
situaiile financiare consolidate conforme cu
Standardele Internaionale de Raportare Financiar,
solicitate instituiilor de credit n scopuri de supraveghere
prudenial ................................................................
Ordin privind modificarea i completarea Ordinului
Bncii Naionale a Romniei nr. 14/2008 pentru
aprobarea Modelelor raportrilor periodice cuprinznd
informaiile statistice de natur financiar-contabil i a
normelor metodologice privind ntocmirea i utilizarea
acestora, aplicabile sucursalelor din Romnia ale
instituiilor de credit din alte state membre ................

2428

2932

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor
autoriti i instituii publice, raionalizarea cheltuielilor publice, susinerea mediului de afaceri i respectarea acordurilor-cadru cu
Comisia European i Fondul Monetar Internaional, al art. 6 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificrile i completrile
ulterioare, al art. 7 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i al art. 12 din Ordonana
Guvernului nr. 22/2008 privind eficiena energetic i promovarea utilizrii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. (1) Autoritatea Naional de Reglementare n
Domeniul Energiei se organizeaz i funcioneaz ca instituie
public autonom de interes naional, cu personalitate juridic,
cu patrimoniu propriu, n coordonarea direct a viceprimministrului, prin preluarea Ageniei Romne pentru Conservarea
Energiei din cadrul Ministerului Economiei, agenie care se
desfiineaz.
(2) Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul
Energiei este finanat integral de la bugetul de stat, prin bugetul
Secretariatului General al Guvernului, iar veniturile ncasate,
potrivit legii, se vars integral la bugetul de stat.
(3) Veniturile ncasate de Autoritatea Naional de
Reglementare n Domeniul Energiei provin din tarifele percepute
pentru acordarea de licene, autorizaii i atestri, prestri
servicii, precum i din contribuii ale operatorilor economici din
sectorul energiei i gazelor naturale sau din fonduri acordate de
organismele internaionale.
(4) Sediul principal al Autoritii Naionale de Reglementare
n Domeniul Energiei este n municipiul Bucureti, str. Constantin
Nacu nr. 3, sectorul 2. Autoritatea Naional de Reglementare n
Domeniul Energiei i desfoar activitatea i n alte sedii.
Art. 2. Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul
Energiei elaboreaz, stabilete i urmrete aplicarea
ansamblului de reglementri obligatorii la nivel naional, necesar
funcionrii sectorului i pieei energiei electrice, precum i a
gazelor naturale, n condiii de eficien energetic, concuren,
transparen i protecie a consumatorilor i exercit atribuiile
stabilite prin lege.
Art. 3. Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul
Energiei ndeplinete atribuiile i competenele prevzute n
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare, Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificrile
i completrile ulterioare, i n Ordonana Guvernului nr. 22/2008
privind eficiena energetic i promovarea utilizrii la
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie sau prin
alte acte normative n vigoare.
Art. 4. Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul
Energiei coopereaz, pe baz de reciprocitate, cu autoritile de
reglementare ale altor state, precum i cu organismele
internaionale de specialitate, putnd participa la activitatea
acestora sau putnd deveni membr a acestora.
Art. 5. Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul
Energiei colaboreaz, pe baz de protocol, cu alte instituii ale
statului sau entiti, pentru realizarea atribuiilor proprii i pentru
utilizarea eficient a energiei i reducerii impactului negativ
asupra mediului.
Art. 6. (1) n scopul ndeplinirii atribuiilor ce i revin,
Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei
poate beneficia de servicii de consultan, studii i asisten de
specialitate din ar sau din strintate ori poate ncheia acorduri
de colaborare cu alte autoriti, precum i de programe de
formare i perfecionare profesional a personalului su.
(2) Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul
Energiei poate desfura activiti de instruire i pregtire
profesional.

Art. 7. (1) Autoritatea Naional de Reglementare n


Domeniul Energiei este condus de un preedinte, cu rang de
secretar de stat, numit i revocat prin decizie a primului-ministru
pentru un mandat de 5 ani. n subordinea preedintelui se
organizeaz i funcioneaz, potrivit legii, cabinetul demnitarului.
(2) Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n
Domeniul Energiei este ajutat de 3 vicepreedini, cu rang de
subsecretari de stat, numii i revocai prin decizie a primuluiministru, pentru un mandat de 5 ani.
(3) Preedintele i cei 3 vicepreedini asigur ndeplinirea
atribuiilor i competenelor ce revin Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei, potrivit prevederilor legale
n vigoare i ale prezentei hotrri.
(4) n exercitarea atribuiilor sale, preedintele emite ordine
i decizii.
(5) Ordinele i deciziile cu caracter normativ se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. 8. (1) Preedintele Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei are urmtoarele atribuii
principale:
a) reprezint Autoritatea Naional de Reglementare n
Domeniul Energiei n raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu
celelalte autoriti publice, cu instituii naionale i internaionale,
cu persoanele juridice i fizice, romne sau strine;
b) aprob strategia de dezvoltare instituional a Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, programele
de activitate i programele de cooperare;
c) aprob ncheierea, modificarea, suspendarea i ncetarea
contractelor individuale de munc ale salariailor Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, n condiiile
legii;
d) acord delegrile de competen i mputernicirile de
reprezentare vicepreedinilor i personalului Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, n actul de
delegare fiind precizate expres limitele i condiiile delegrii;
e) aprob atribuiile i competenele celor 3 vicepreedini,
ale personalului i ale departamentelor, direciilor, serviciilor,
birourilor, altor structuri funcionale i ale oficiilor teritoriale
organizate n cadrul Autoritii Naionale de Reglementare n
Domeniul Energiei;
f) aprob statul de funcii al Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei;
g) aprob deplasrile n strintate ale personalului Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei;
h) propune i nainteaz Secretariatului General al
Guvernului proiectul de buget al Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei.
(2) nlocuitorul preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei este numit prin decizie a
acestuia pentru situaiile n care, din motive ntemeiate,
preedintele nu i poate exercita atribuiile prevzute n actele
normative n vigoare, n condiiile prevzute de lege.
Art. 9. (1) Pentru aprobarea reglementrilor elaborate de
Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei se
constituie Comitetul de reglementare, n condiiile legii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009


(2) Comitetul de reglementare este alctuit din preedinte,
cei 3 vicepreedini i 7 reglementatori, numii i revocai prin
decizie a primului-ministru, n condiiile legii.
(3) Comitetul de reglementare adopt, cu votul majoritii
membrilor, ordinele i deciziile Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei cu privire la reglementare.
(4) Activitatea Comitetului de reglementare este coordonat
de preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n
Domeniul Energiei.
(5) Activitatea Comitetului de reglementare se desfoar pe
baza unui regulament de organizare i funcionare propriu,
aprobat prin decizie a preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei.
Art. 10. (1) n activitatea sa, Comitetul de reglementare
este asistat de un consiliu consultativ cu rol n asigurarea
armonizrii intereselor operatorilor economici din sectorul
energiei electrice i al gazelor naturale cu cele ale
consumatorilor, evaluarea impactului reglementrilor Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei i formularea
de propuneri de mbuntire a acestora.
(2) Consiliul consultativ este format din 11 membri, numii
prin decizie a primului-ministru, la propunerea preedintelui
Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, n
conformitate cu art. 9 alin. (12) din Legea nr. 13/2007, cu
modificrile i completrile ulterioare, i al art. 10 alin. (7) din
Legea nr. 351/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Activitatea consiliului consultativ se desfoar n baza
unui regulament de organizare i funcionare propriu, aprobat
prin decizie a preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei.
(4) Hotrrile consiliului consultativ au caracter de
recomandare.
Art. 11. (1) Regulamentul de organizare i funcionare a
Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei este
prevzut n anexa nr. 1.
(2) Orice alte atribuii i sarcini ale departamentelor, inclusiv
atribuiile i sarcinile direciilor, serviciilor, birourilor, altor structuri
funcionale i ale oficiilor teritoriale organizate n cadrul instituiei
se stabilesc prin decizie a preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei.
(3) Atribuiile i rspunderile individuale ale personalului
angajat al Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul
Energiei se stabilesc prin fia postului, n conformitate cu
regulamentul de organizare i funcionare i cu legislaia n
vigoare.
(4) Angajarea personalului Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei se face pe posturile
vacante, prin concurs sau examen, potrivit legii.
(5) Salarizarea personalului Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei se face potrivit
reglementrilor n vigoare aplicabile personalului din instituiile
publice finanate integral de la bugetul de stat.
Art. 12. (1) Structura organizatoric a Autoritii Naionale
de Reglementare n Domeniul Energiei este prevzut n anexa
nr. 2.

(2) Structura organizatoric a departamentelor, inclusiv


direciile, serviciile, birourile, alte structuri funcionale i oficii
teritoriale organizate n cadrul instituiei, precum i numrul
posturilor de conducere, se aprob prin decizie a preedintelui
Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, n
condiiile legii.
(3) Prin decizie a preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei pot fi constituite servicii,
birouri i alte structuri funcionale, conform prevederilor legale n
vigoare.
(4) Numrul maxim de posturi este de 275.
(5) ncadrarea n numrul de posturi i n noua structur
organizatoric, precum i statul de funcii se aprob prin decizie
a preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n
Domeniul Energiei, n condiiile legii.
(6) Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n
Domeniul Energiei, prin decizie, pentru motive justificate, poate
redistribui posturile ntre structuri funcionale i oficii teritoriale
organizate n cadrul instituiei i poate promova personalul
instituiei, n baza unui regulament specific.
Art. 13. (1) Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri,
personalul Ageniei Romne pentru Conservarea Energiei se
preia de ctre Autoritatea Naional de Reglementare n
Domeniul Energiei.
(2) n termen de maximum 60 de zile de la data intrrii n
vigoare a prezentei hotrri, personalul preluat potrivit alin. (1)
se ncadreaz pe noile funcii n limita numrului de posturi
aprobat Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul
Energiei, cu stabilirea drepturilor salariale aferente.
(3) Patrimoniul Ageniei Romne pentru Conservarea
Energiei, creditele bugetare rmase neutilizate la data intrrii n
vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoriti
i instituii publice, raionalizarea cheltuielilor publice, susinerea
mediului de afaceri i respectarea acordurilor-cadru cu Comisia
European i Fondul Monetar Internaional, precum i celelalte
drepturi i obligaii se preiau de ctre Autoritatea Naional de
Reglementare n Domeniul Energiei, pe baz de protocol de
predare-preluare, potrivit legislaiei n vigoare.
Art. 14. Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri,
Hotrrea Guvernului nr. 410/2007 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare i funcionare al Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007,
i Hotrrea Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea i
funcionarea Ageniei Romne pentru Conservarea Energiei,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 673 din
11 septembrie 2002, cu modificrile ulterioare, se abrog.
Art.15. Anexele nr. 1i 2 fac parte integrant din prezenta
hotrre.
Art.16. Prezenta hotrre intr n vigoare n termen de
15 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Viceprim-ministru,
ministrul administraiei i internelor,
interimar,
Vasile Blaga
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
p. Preedintele Autoritii Naionale
de Reglementare n Domeniul Energiei,
Iulius Dan Plaveti
Bucureti, 18 noiembrie 2009.
Nr. 1.428.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009


ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
de organizare i funcionare a Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei
Departamentele din cadrul Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei asigur ndeplinirea
urmtoarelor atribuii principale, care le revin, n condiiile legii,
n urmtoarele domenii de activitate:
a) Departamentul reglementare pia de energie electric,
preuri i tarife asigur:
elaborarea de reglementri privind preurile i cantitile
de energie electric i termic pe piaa reglementat, tarifele
pentru reeaua de transport, servicii de sistem, reelele de
distribuie, preuri/tarife ale furnizorilor de ultim opiune, tarifele
la clienii finali captivi, precum i tarifele de racordare la reeaua
electric;
elaborarea de reglementri comerciale pe piaa naional
de energie electric, armonizarea cadrului de reglementare
pentru dezvoltarea pieei regionale de energie electric, precum
i monitorizarea pieei de energie electric.
b) Departamentul reglementare pia de gaze naturale,
preuri i tarife asigur:
elaborarea de reglementri privind preurile i tarifele
reglementate, inclusiv preurile pentru furnizorii de ultim
opiune, precum i analizarea costurilor prezentate de operatorii
liceniai la fundamentarea preurilor i tarifelor reglementate, cu
prelucrarea unor indicatori specifici;
elaborarea de reglementri comerciale pe piaa naional
de gaze naturale, armonizarea cadrului de reglementare pentru
dezvoltarea pieei regionale de gaze naturale, precum i
monitorizarea pieei de gaze naturale.
c) Departamentul reglementare acces la reea i autorizare
n domeniul energiei electrice i gazelor naturale asigur:
elaborarea de reglementri tehnice, precum i
reglementri privind acordarea licenelor i autorizaiilor n
sectorul energiei electrice, al gazelor naturale i al energiei
termice produse n cogenerare, autorizarea electricienilor i
atestarea operatorilor economici n sectorul energiei electrice,
precum i autorizarea operatorilor economici i a persoanelor
de specialitate n sectorul gazelor naturale.
d) Departamentul reglementare n domeniul eficienei
energetice asigur:
implementarea i monitorizarea aplicrii politicii naionale
de eficien energetic, monitorizarea programelor de utilizare
eficient a energiei i a economiilor de energie rezultate,
evaluarea tehnic a proiectelor de investiii n domeniul eficienei
energetice pentru care se solicit finanare, elaborarea
mpreun cu Autoritatea Naional pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice i publicarea liniilor directoare
privind eficiena energetic i economiile de energie ca posibile
criterii de evaluare a ofertelor la procedurile de atribuire a
contractelor de achiziii publice, autorizarea auditorilor energetici
i atestarea managerilor energetici;
promovarea energiei electrice produse din surse
regenerabile de energie i n cogenerare de nalt eficien.
e) Departamentul control i protecia consumatorilor asigur:

realizarea de activiti specifice privind protecia


consumatorilor, soluionarea divergenelor din domeniul energiei
electrice i al gazelor naturale, n condiiile legii, controlul
respectrii reglementrilor emise de Autoritatea Naional de
Reglementare n Domeniul Energiei, precum i a normelor,
reglementrilor i msurilor specifice privind creterea eficienei
energetice n toate domeniile de activitate.
f) Departamentul cooperare, programe i comunicare
asigur:
relaiile cu instituiile Uniunii Europene i cu entitile
naionale care coordoneaz transpunerea i implementarea
acquis-ului comunitar, derularea programelor de asisten cu
organisme internaionale, coordonarea alinierii sistemului de
reglementri din domeniul energiei electrice i din domeniul
gazelor naturale, care sunt de competena Autoritii Naionale
de Reglementare n Domeniul Energiei, la legislaia Uniunii
Europene, asigur relaiile cu persoanele fizice i juridice din
ar i din strintate, relaiile publice, relaia cu mass-media,
activitile specifice n domeniul comunicrii i al transparenei
decizionale, precum i administrarea i dezvoltarea sistemului
informatic al Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul
Energiei.
g) Cabinetul preedintelui este organizat i funcioneaz n
conformitate cu prevederile legii.
h) Direcia juridic asigur legalitatea n desfurarea
activitilor Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul
Energiei, precum i aprarea drepturilor i intereselor instituiei,
n conformitate cu legislaia n vigoare.
i) Direcia economic asigur efectuarea lucrrilor specifice
privind:
bugetul de venituri i cheltuieli, contabilitatea financiar i
de gestiune, contabilitatea de angajamente, finanarea
activitilor instituiei, evidena i gestiunea patrimoniului;
gestionarea, paza i protecia bunurilor ce formeaz
patrimoniul instituiei, achiziiile publice, dezvoltarea bazei
materiale i gospodrirea acesteia, gestionarea arhivei de
documente;
j) Direcia management i resurse umane asigur:
efectuarea lucrrilor specifice privind planificarea i
monitorizarea Programului de reglementri al Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei, a edinelor
Comitetului de reglementare i a edinelor consiliului
consultativ; controlul managerial intern, care include sistemul
calitii; securitatea i sntatea n munc n conformitate cu
prevederile actelor normative n vigoare n domeniu; situaiile de
urgen i gestionarea documentelor clasificate;
activitatea de management organizatoric, gestiunea
resurselor umane, formarea profesional a salariailor, n
conformitate cu prevederile actelor normative n vigoare,
ntocmirea i evidena deciziilor privind organizarea i
funcionarea instituiei.
k) Biroul audit public intern se organizeaz i funcioneaz n
conformitate cu prevederile legii.

1) Anexa

nr. 2 este reprodus n facsimil.

S T R U C T U R A O R G A N I Z AT O R I C

a Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei

ANEXA Nr. 21)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009


5

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAIONAL DE REGLEMENTARE N DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz,
execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic
Avnd n vedere prevederile art. 9 alin. (10) i ale art. 11 alin. (1) i alin. (2) lit. a), m) i t) din Legea energiei electrice
nr. 13/2007, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul dispoziiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare i funcionare al Autoritii Naionale de Reglementare
n Domeniul Energiei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 410/2007,
preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Regulamentul pentru autorizarea
electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz
instalaii electrice din sistemul electroenergetic, prevzut n
anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Titularii de licene i atestate acordate de
Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei,
precum i societile comerciale care desfoar activiti n
sectorul energiei electrice vor respecta prevederile prezentului
ordin.
Art. 3. Entitile organizatorice din cadrul Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei vor duce la

ndeplinire i vor urmri respectarea de ctre operatorii


economici a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, i va intra n vigoare n termen de 30 de zile
de la publicare.
Art. 5. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se
abrog Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei nr. 25/2007 privind
aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care
proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice
din sistemul electroenergetic, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 612 din 5 septembrie 2007.

Preedintele Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei,


Petru Lificiu
Bucureti, 19 noiembrie 2009.
Nr. 90.
ANEX

REGULAMENT

pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice
din sistemul electroenergetic

Art. 1. n conformitate cu cerinele normelor n vigoare,


activitile de proiectare, executare, verificare i exploatare a
instalaiilor electrice din Sistemul electroenergetic naional se
realizeaz de ctre electricieni autorizai i/sau operatori
economici atestai de Autoritatea Naional de Reglementare n
Domeniul Energiei (autoritatea competent) n conformitate cu
prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor
economici care proiecteaz, execut, verific i exploateaz
instalaii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin
Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n
Domeniul Energiei nr. 24/2007.

b) procedurile de organizare i desfurare a examenului de


autorizare;
c) procedura de reautorizare, pentru electricienii care dein
sau au deinut legitimaie emis de autoritatea competent;
d) competenele, drepturile i obligaiile electricianului
autorizat;
e) condiiile de suspendare sau de retragere a autorizaiei,
respectiv de aplicare a sanciunilor electricienilor autorizai.
Art. 3. Regulamentul precizeaz:
a) modul de autorizare a electricienilor care exploateaz
instalaii electrice;
b) modul de desfurare a activitilor n domeniul verificrii
proiectelor i lucrrilor de instalaii electrice.

CAPITOLUL II
Scop

CAPITOLUL III
Domeniul de aplicare

Art. 2. Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care


proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice
din sistemul electroenergetic, denumit n continuare regulament,
stabilete condiiile de autorizare pentru electricienii care
proiecteaz i execut lucrri de instalaii electrice, incluznd:
a) procedura de autorizare;

Art. 4. Prevederile regulamentului se aplic:


a) persoanelor fizice, romne sau strine, care solicit
autorizarea n vederea desfurrii, pe teritoriul Romniei, cu
respectarea legilor i normelor n vigoare aplicabile n domeniul
energiei electrice, a activitilor de proiectare i/sau executare
de lucrri de instalaii electrice;

CAPITOLUL I
Cadrul legislativ

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009


b) persoanelor fizice care, n desfurarea activitii de
exploatare a instalaiilor electrice, execut lucrri de
mentenan/ntreinere/reparaii curente ale acestora, ca parte
component a activitii de exploatare, cu respectarea
obligaiilor precizate la art. 6;
c) persoanelor fizice, romne sau strine, care desfoar,
pe teritoriul Romniei, n baza autorizaiilor obinute, activiti de
proiectare i/sau executare de lucrri de instalaii electrice.
Art. 5. Prevederile regulamentului nu se aplic la
autorizarea personalului care desfoar activiti de proiectare
i/sau executare de echipamente electrice ori materiale
destinate utilizrii lor n instalaiile electroenergetice.
Art. 6. Exploatarea instalaiilor electrice se face de ctre
un operator economic care deine, sub orice form, capaciti
energetice racordate la Sistemul electroenergetic naional, pe
care le exploateaz cu personal autorizat n conformitate cu
prevederile legale n domeniul securitii i sntii n munc,
n baza instruciunilor proprii; calitatea de electrician autorizat
pentru exploatarea instalaiilor electrice este conferit prin
Talonul de autorizare emis de operatorul economic angajator, n
conformitate cu prevederile legale din domeniul securitii i
sntii n munc.
Art. 7. Verificarea proiectelor de instalaii electrice
interioare i de utilizare la joas tensiune se realizeaz n
conformitate cu prescripiile i normele tehnice aplicabile, de
ctre elaborator, conform prevederilor legale; n vederea
asigurrii calitii lucrrilor de montaj dotri tehnologice
industriale, verificarea proiectelor de instalaii electrice
tehnologice industriale racordate la Sistemul electroenergetic
naional se face de ctre specialiti atestai de Ministerul
Economiei ca verificatori de proiecte, n conformitate cu
prevederile legale i ale Regulamentului privind monitorizarea
i controlul specialitilor atestai pentru lucrrile de montaj pentru
utilaje, echipamente i instalaii tehnologice industriale, aprobat
prin Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 324/2005
pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea i
controlul specialitilor atestai pentru lucrrile de montaj pentru
utilaje, echipamente i instalaii tehnologice industriale, n
conformitate cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 95/1999
privind calitatea lucrrilor de montaj al dotrilor tehnologice
industriale, aprobat cu modificri prin Legea nr. 440/2002, cu
modificrile ulterioare.
Art. 8. Verificarea instalaiilor electrice interioare,
branamentelor i instalaiilor de utilizare la joas tensiune se
realizeaz n timpul executrii acestora, nainte de punerea n
funciune i, periodic, dup punerea n funciune (n vederea
emiterii certificatelor ori buletinelor de ncercri i verificri), cu
respectarea normelor tehnice i de securitate i sntate a
muncii, aplicabile, de ctre executant, conform prevederilor
legale; n vederea asigurrii calitii lucrrilor de montaj dotri
tehnologice industriale, verificarea instalaiilor electrice
tehnologice industriale racordate la Sistemul electroenergetic
naional se face de ctre specialiti atestai de Ministerul
Economiei ca responsabili tehnici cu execuia, n conformitate cu
prevederile legale i ale Regulamentului privind monitorizarea
i controlul specialitilor atestai pentru lucrrile de montaj pentru
utilaje, echipamente i instalaii tehnologice industriale, aprobat
prin Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 324/2005, cu
modificrile ulterioare.

CAPITOLUL IV
Definiii i abrevieri
Art. 9. (1) Termenii utilizai n regulament sunt definii n
Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificrile i
completrile ulterioare, i n Regulamentul privind racordarea
utilizatorilor la reelele electrice de interes public, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 90/2008, n vigoare.
(2) n nelesul regulamentului, termenii utilizai se definesc
dup cum urmeaz:
1. autoritate competent Autoritatea Naional de
Reglementare n Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul n
Bucureti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2,
http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro sau orice succesor al
acesteia;
2. autorizare activitatea de emitere a unui act tehnic i
juridic, denumit legitimaie, prin care se acord unei persoane
fizice dreptul de a desfura n condiiile legii activiti de
proiectare (inclusiv de a oferi asistena tehnic la executarea
lucrrilor) i/sau de executare (respectiv de a conduce
executarea lucrrilor) a lucrrilor de instalaii electrice racordate
la Sistemul electroenergetic naional;
3. conducerea executrii unei instalaii electrice activitatea
de coordonare organizatoric i tehnic, de urmrire i control,
de ctre un electrician autorizat, a executrii unei instalaii
electrice, cu respectarea proiectelor i a tuturor normelor n
vigoare; este o component a activitii de executare a
instalaiei;
4. departamentul de specialitate Departamentul de acces
la reea i autorizare n domeniul energiei electrice, din cadrul
autoritii competente;
5. direcia de specialitate Direcia de licene i autorizaii
n domeniul energiei electrice, din cadrul autoritii competente;
6. electrician autorizat persoana fizic, titular a unei
legitimaii emise de autoritatea competent, autorizat n
condiiile regulamentului pentru a desfura, conform
competenelor acordate, activiti de proiectare/executare a
instalaiilor electrice racordate la SEN;
7. exploatare (tehnic) a instalaiilor electrice
supravegherea permanent a funcionrii instalaiilor electrice,
pregtirea i coordonarea manevrelor, realizarea operaiilor i
manevrelor n mod nemijlocit ntr-o instalaie electric, n
vederea funcionrii sigure i economice a acesteia, cu
respectarea reglementrilor tehnice, de securitate i sntate n
munc i n domeniul proteciei mediului, stabilite prin legislaia
n vigoare;
8. instalaie electric ansamblu de echipamente, celule i
elemente legate funcional ntre ele, de regul amplasate ntr-un
spaiu comun i exploatate de aceeai formaie operativ; sunt
incluse partea electric a centralelor electrice, reelele electrice
i instalaiile electrice de utilizare; instalaia electric este
racordat la SEN;
9. instalaie electric de utilizare (a energiei electrice)
instalaii electrice care aparin unui consumator i sunt situate n
aval fa de punctul de delimitare de cele aferente reelei
electrice aparinnd operatorului de distribuie/transport al
energiei electrice; instalaia electric de utilizare creeaz
condiiile de alimentare cu energie electric a receptoarelor;
10. instalaie electric interioar instalaie electric de
joas tensiune pentru prize i iluminat aferent unei construcii,
realizat n interiorul acestora;
11. instalaie electric tehnologic instalaie electric
realizat n aer liber sau n interiorul unei construcii i destinat
unei activiti tehnologice;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009

12. ntreprindere familial ntreprinderea economic, fr


personalitate juridic, nregistrat conform prevederilor legale,
organizat de un ntreprinztor persoan fizic mpreun cu
familia sa (n contextul regulamentului, ntreprinderea familial
este constituit din cel puin 2 membri avnd calitatea de
electrician autorizat gradul II, III sau IV);
13. ntreprindere individual ntreprinderea economic,
fr personalitate juridic, organizat de un ntreprinztor
persoan fizic, nregistrat conform prevederilor legale (n
contextul regulamentului, ntreprinderea individual este
constituit de un electrician autorizat gradul II, III sau IV);
14. mentenan ansamblul tuturor aciunilor tehnice i
organizatorice care se execut asupra structurilor, instalaiilor
(sistemelor) i componentelor aflate n exploatare i care sunt
efectuate pentru meninerea sau restabilirea strii tehnice
necesare ndeplinirii funciilor pentru care au fost proiectate;
15. ministerul de resort Ministerul Economiei sau orice
succesor al acestuia avnd atribuii n domeniul energiei;
16. operator economic oricare furnizor de produse,
prestator de servicii ori executant de lucrri persoan juridic,
de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu
activitate n domeniul care ofer n mod licit pe pia produse,
servicii i/sau execuie de lucrri;
17. operator economic atestat operatorul economic,
persoan juridic, titular al unui atestat, n termen de valabilitate,
acordat de ctre autoritatea competent n conformitate cu
Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care
proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice
din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul preedintelui
Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei
nr. 24/2007;
18. persoan fizic autorizat persoana fizic autorizat
pentru desfurarea de activiti economice, nregistrat
conform prevederilor legale, care desfoar orice form de
activitate economic permis de lege, folosind n principal fora
sa de munc;
19. responsabil tehnic cu execuia persoana fizic
responsabil, n condiiile legii, cu implementarea sistemului de
calitate n realizarea lucrrilor de montaj dotri tehnologice
industriale, cu asigurarea disponibilitii de personal calificat i
de echipamente specifice, care s dea garania respectrii
exigenelor de calitate stabilite n prevederile legale i de
documentaia aferent realizrii lucrrilor de montaj, verificat
i aprobat;
20. retragere a autorizrii anularea dreptului de practic n
calitate de electrician autorizat, incluznd anularea legitimaiei
emise de autoritatea competent;
21. serviciul de specialitate serviciul atestri, din cadrul
autoritii competente;
22. suspendarea autorizrii retragerea dreptului de
practic n calitate de electrician autorizat i a legitimaiei
corespunztoare de ctre autoritatea competent, pentru un
interval de timp determinat;
23. supravegherea executrii unei instalaii electrice
activitatea organizatoric i tehnic de urmrire de ctre un
electrician autorizat a executrii unei instalaii electrice, cu
respectarea proiectelor i a tuturor normelor n vigoare; este o
component a activitii de executare a instalaiei;
24. verificator de proiecte persoana fizic responsabil,
n condiiile legii, cu verificarea coninutului documentaiei pentru
lucrrile de montaj dotri tehnologice industriale n conformitate
cu exigenele cuprinse n prevederile legale, care ndeplinete
urmtoarele atribuii: verificarea existenei coninutului-cadru a

documentaiei, pe faze de proiectare, ncadrarea documentaiei


n exigenele legale, inclusiv a normelor PSI, de securitate i
sntate n munc, respectarea prevederilor legale cu privire la
urbanism i sistematizare, verificarea legalitii soluiilor
adoptate n documentaii, verificarea conformitii documentaiei
de execuie a lucrrilor de montaj dotri tehnologice cu
reglementrile legale i tehnice specifice.
(3) Abrevierile utilizate sunt urmtoarele:
1. ANRE Autoritatea Naional de Reglementare n
Domeniul Energiei;
2. SEN Sistemul electroenergetic naional.
CAPITOLUL V
Autorizarea electricienilor care desfoar activiti
de proiectare i executare de instalaii electrice
Art. 10. (1) Autorizarea electricienilor care desfoar
activiti de proiectare a instalaiilor electrice racordate la SEN
se realizeaz de ctre autoritatea competent, n conformitate
cu prevederile regulamentului.
(2) Autorizarea electricienilor care desfoar activiti de
executare, inclusiv lucrri de ntreinere/mentenan/reparaii
curente ale instalaiilor electrice racordate la SEN, se realizeaz
de ctre autoritatea competent, n conformitate cu prevederile
regulamentului.
(3) Calitatea de electrician autorizat este conferit prin
legitimaia emis de autoritatea competent, n conformitate cu
prevederile art. 58.
Art. 11. (1) Electricienii autorizai pentru
proiectarea/executarea de instalaii electrice racordate la SEN
pot avea, dup caz, urmtoarele grade de autorizare: I, II, III i
IV.
(2) Pentru fiecare dintre gradele II, III i IV sunt definite dou
tipuri de autorizri:
a) autorizare de tip A, pentru proiectare de instalaii electrice;
b) autorizare de tip B, pentru executare de instalaii electrice.
Art. 12. Autorizaiile enumerate la art. 11 confer, n funcie
de tip i grad, urmtoarele competene:
a) gradul I, pentru executarea sub coordonarea sau
supravegherea electricienilor autorizai gradul IIB, IIIB sau IVB
a instalaiilor electrice;
b) gradul IIA, pentru proiectare de instalaii electrice cu orice
putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal mai
mic de 1 kV;
c) gradul IIB, pentru executare de lucrri de instalaii electrice
cu orice putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune
nominal mai mic de 1 kV;
d) gradul IIIA, pentru proiectare de instalaii electrice cu orice
putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal
maxim de 20 kV;
e) gradul IIIB, pentru executare de instalaii electrice cu orice
putere instalat tehnic realizabil i la o tensiune nominal
maxim de 20 kV;
f) gradul IVA, pentru proiectare de instalaii electrice cu orice
putere instalat tehnic realizabil i la orice tensiune nominal
standardizat;
g) gradul IVB, pentru executare de instalaii electrice cu orice
putere instalat tehnic realizabil i la orice tensiune nominal
standardizat.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009


CAPITOLUL VI
Procedura de autorizare pentru proiectare i executare
de instalaii electrice
Art. 13. Autorizarea electricienilor care desfoar
activiti de proiectare/executare a instalaiilor electrice
racordate la SEN se face:
a) pe baz de examen, n conformitate cu prevederile
Regulamentului;
b) cu aprobarea Comitetului de reglementare al autoritii
competente, n conformitate cu prevederile art. 14.
Art. 14. (1) Comitetul de reglementare al autoritii
competente poate aproba autorizarea gradul IVA, fr examen,
a inginerilor proiectani principali gradul I din cadrul institutelor de
proiectare
din
domeniul
energetic
sau
a
profesorilor/confereniarilor universitari din cadrul facultilor din
domeniul energetic, la cererea acestora, dac solicitanii
ndeplinesc urmtoarele condiii:
calificare profesional/specializare n domeniul reelelor
electrice i/sau prii electrice a centralelor electrice;
vechime de minimum 20 de ani n activitatea de proiectare
de instalaii electrice de nalt tensiune sau n activitatea
didactic, n discipline de profil, n domeniul reelelor electrice
i/sau prii electrice a centralelor electrice.
(2) Cererea de autorizare va fi nsoit de curriculum vitae i
documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia
crii de munc etc.) care demonstreaz ndeplinirea condiiilor
precizate la alin. (1).
Art. 15. Etapele procesului de autorizare stabilit prin
prevederile art. 13 lit. a) sunt:
a) nscrierea la examenul de autorizare, denumit n
continuare examen;
b) acceptarea de ctre autoritatea competent a cererii
solicitantului de a participa la examen n calitate de candidat;
c) examinarea candidailor;
d) emiterea legitimaiei.
SECIUNEA 1
nscrierea la examen

Art. 16. Pentru nscrierea la examen, solicitantul


nregistreaz sau transmite prin serviciul potal la autoritatea
competent un dosar cuprinznd documentele precizate la
art. 18.
Art. 17. (1) Participarea la primul examen, indiferent de
gradul i tipul solicitat, este permis numai dup ce candidatul
face dovada c a urmat un curs de pregtire teoretic n
domeniul instalaiilor electrice.
(2) Cursul trebuie s aib un coninut corespunztor tematicii
i bibliografiei recomandate i publicate pe pagina de internet a
autoritii competente; organizatorii cursurilor vor obine n
prealabil aprobarea autoritii competente privind tematica i
bibliografia acestora pentru verificarea conformitii.
(3) Cursul va fi organizat de instituii de nvmnt superior,
prin facultile din domeniul energetic, sau de societi
comerciale de formare profesional autorizate conform
legislaiei n domeniu.
Art. 18. Documentele necesar a fi incluse n dosarul
ntocmit n vederea nscrierii la examen sunt:
a) cererea de autorizare nsoit de documentele Informaii
profesionale, Detalii privind lucrrile realizate i Pagina de
informaii anexate cererii de autorizare, ntocmite conform
anexei nr. 1 pct. A, B, C i D;
b) copia actului de identitate;

c) copii ale certificatelor sau diplomelor care atest


calificarea profesional;
d) document care atest recunoaterea certificatelor sau
diplomelor de calificare profesional pe teritoriul Romniei, emis
n conformitate cu prevederile legale pentru persoanele fizice
strine;
e) copia integral a carnetului de munc, care s ateste
experiena profesional n domeniul n care se solicit
autorizarea, acolo unde este cazul;
f) documentul care atest absolvirea unui curs de pregtire
teoretic n conformitate cu obligaia precizat la art. 17 i 63;
g) copia chitanei de achitare a tarifului pentru autorizare.
Art. 19. Titularul de legitimaie, la expirarea acesteia,
precum i candidatul care a fost declarat respins la oricare
dintre examenele organizate de autoritatea competent n
sesiunile anterioare se pot nscrie la un nou examen, pentru
acelai grad i tip de autorizare, nregistrnd sau transmind
prin serviciul potal, n vederea nregistrrii, la autoritatea
competent un dosar cuprinznd documentele precizate la
art. 18 lit. a), b), f) i g), respectiv lit. d), dac este cazul.
Art. 20. Solicitantul achit tariful pentru autorizare fie direct
la casieria autoritii competente, fie n contul acesteia.
Art. 21. Operatorii economici care proiecteaz/execut
lucrri de instalaii electrice racordate la SEN pot solicita
autorizarea mai multor electricieni angajai, transmind ctre
autoritatea competent o solicitare conform cu anexa nr. 2, lista
solicitanilor i cte un dosar pentru fiecare solicitant, care s
cuprind documentaia precizat la art. 18.
SECIUNEA a 2-a
Condiii de acceptare la examen

Art. 22. Verificarea dosarului transmis de solicitant se face


de ctre direcia de specialitate din cadrul autoritii competente.
Art. 23. Acceptarea la examen se face numai n cazul n
care sunt ndeplinite concomitent urmtoarele cerine:
a) cererea de autorizare i documentele Informaii
profesionale, Detalii privind lucrrile realizate i Pagina de
informaii sunt ntocmite n conformitate cu modelul prezentat n
anexa nr. 1 pct. A, B, C i D;
b) documentaia inclus n dosar este complet;
c) candidatul demonstreaz c are experien profesional
minim n domeniul instalaiilor electrice, pentru calificarea
profesional proprie, n conformitate cu prevederile art. 24, 25 i
26.
Art. 24. Solicitantul trebuie s dein o diplom de
calificare care s se ncadreze n una dintre urmtoarele
calificri profesionale acceptabile (CPA):
CPA1: lucrtori calificai absolveni ai unor cursuri de
calificare n domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic
sau al instalaiilor electrice pentru construcii;
CPA2: lucrtori calificai absolveni ai colilor profesionale
cu durat de 1,5 ani, specializai n domeniul energetic,
electrotehnic, electromecanic sau al instalaiilor electrice pentru
construcii;
CPA3: lucrtori calificai absolveni ai colilor profesionale
cu durat de 3 ani, specializai n domeniul energetic,
electrotehnic, electromecanic sau al instalaiilor electrice pentru
construcii;
CPA4: absolveni de licee cu profil energetic,
electrotehnic, electromecanic, instalaii sau industrial, avnd
specializare de lucrtor calificat energetic, electrician,
electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcii;

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009

CPA5: absolveni ai colilor tehnice postliceale, cu


diplom n domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic
sau al instalaiilor pentru construcii;
CPA6: subingineri, ingineri liceniai i ingineri diplomai,
avnd diplom n domeniul inginerie energetic, conform
Nomenclatorului domeniilor, structurilor instituiilor de
nvmnt superior i specializrilor/programelor de studii
universitare i de licen acreditate sau autorizate s
funcioneze provizoriu organizate de acestea:
CPA6.1: ingineri diplomai, avnd diplom de licen
n domeniul inginerie energetic i diplom de master n
specializarea electroenergetic;
CPA6.2: ingineri diplomai, avnd diplom de licen
n domeniul inginerie energetic i diplom de master n
specializarea energetic;
CPA6.3: subingineri, ingineri liceniai, avnd diplom
n specializarea electroenergetic;
CPA7: subingineri, ingineri liceniai i ingineri diplomai,
avnd diplome n unul dintre domeniile de studii universitare
stabilite conform Nomenclatorului domeniilor, structurilor
instituiilor de nvmnt superior i specializrilor/programelor
de studii universitare i de licen acreditate sau autorizate s
funcioneze provizoriu organizate de acestea: inginerie
electric/electrotehnic, inginerie electronic i telecomunicaii,
ingineria instalaiilor, ingineria sistemelor:
CPA7.1: subingineri, ingineri liceniai i ingineri
diplomai, avnd diplome n domeniul inginerie electric i
una dintre specializrile sisteme electrice, electrotehnic,
electromecanic;
CPA7.2: subingineri, ingineri liceniai i ingineri
diplomai, avnd diplome n domeniul inginerie
electronic i telecomunicaii i una dintre specializrile
electronic aplicat;
CPA7.3: subingineri, ingineri liceniai i ingineri
diplomai, avnd diplome n domeniul ingineria
instalaiilor, specializarea instalaii pentru construcii;
CPA7.4: subingineri, ingineri liceniai i ingineri
diplomai, avnd diplome n domeniul ingineria sistemelor,
specializarea automatic;
CPA7.5: ingineri diplomai, avnd diplom de licen
n domeniul inginerie electric i una dintre specializrile
sisteme electrice, electrotehnic, electromecanic,
precum i diplom de master n domeniul energetic/
electric;
CPA8: subingineri, ingineri liceniai i ingineri diplomai,
avnd diplome n alte domenii de studii universitare inginereti
dect cele nominalizate la CPA7, conexe domeniului
energetic/electric: inginerie minier, inginerie de petrol i gaze,
informatic aplicat n ingineria electric, informatic industrial,
inginerie economic n domeniile electric, electronic sau
energetic, electromecanic naval etc.;
CPA8.1: ingineri diplomai, avnd diplom de licen
n domeniile/specializrile nominalizate la CPA8, precum
i diplom de master ntr-o specializare n domeniul
energetic.
Art. 25. Prin experien profesional n activitile de
proiectare (EPP), executare (EPEx) sau exploatare (EPExpl),
dobndit de candidatul la autorizare, se nelege activitatea de
proiectare, executare sau exploatare a instalaiilor electrice
racordate la sisteme energetice, astfel:
a) EPP activitatea de elaborare de proiecte n domeniul
instalaiilor electrice desfurat de solicitant n calitate de:
membru, vicepreedinte sau preedinte al comisiilor de
avizare din cadrul operatorului de reea, titular de licen sau al

unui institut de proiectare avnd compartimente de proiectare


n domeniul instalaiilor electrice;
angajat al unui operator economic atestat;
persoan fizic autorizat, ntreprindere individual sau
ntreprindere familial;
b) EPEx activitatea de executare de instalaii electrice,
care a fost efectuat de solicitant n calitatea sa de persoan
fizic autorizat, ntreprindere individual sau n cadrul unei
ntreprinderi familiale ori ca angajat al unui titular de licen,
operator economic atestat ori al unui consumator de energie
electric, industrial sau asimilat;
c) EPExpl activitatea de exploatare a instalaiilor electrice,
care a fost efectuat de solicitant ca angajat al unui operator
economic titular de licen emis de autoritatea competent sau
al unui operator economic avnd calitatea de consumator de
energie electric, industrial sau asimilat.
Art. 26. Experiena profesional minim n activiti de
tipul celor precizate la art. 25, pentru fiecare CPA stabilit la
art. 24, este prevzut n anexa nr. 7.
Art. 27. Candidatul care ndeplinete condiiile de
calificare i experien profesional cumulate, din punct de
vedere al numrului de ani de experien profesional, poate fi
acceptat la examen pentru dou tipuri de autorizare, cu plata
integral a tarifului pentru un tip de autorizare, plus plata a 50%
din tariful pentru cel de-al doilea tip de autorizare; n aceste
cazuri, pentru obinerea legitimaiei, candidatul susine un singur
examen.
Art. 28. Trecerea la un grad de autorizare superior sau
obinerea unui alt tip de autorizare se poate face prin
promovarea unui nou examen.
SECIUNEA a 3-a
Organizarea examenului de autorizare a electricienilor

Art. 29. (1) Examenul se organizeaz, de regul, n


sesiuni de autorizare, de dou ori pe an: sesiune de primvar
i, respectiv, sesiune de toamn.
(2) Prin decizie a preedintelui autoritii competente se pot
organiza examene i n sesiuni extraordinare de autorizare,
denumite n continuare extrasesiuni.
Art. 30. (1) Examenul const n susinerea unei probe
scrise, cu subiecte care s verifice cunotinele candidailor n
domeniul pentru care se solicit autorizarea.
(2) Lista cuprinznd tematica i elementele bibliografice
minimale pentru susinerea examenului se public pe pagina de
internet a autoritii competente.
Art. 31. (1) Anunul privind organizarea i desfurarea
examenului se public pe pagina de internet a autoritii
competente, cu minimum 30 de zile nainte de data la care ncep
nscrierile.
(2) Termenul final de nregistrare a cererilor de autorizare
este, de regul, de 30 de zile nainte de data fixat pentru
nceperea perioadei de desfurare a examenului.
(3) Pentru buna desfurare a examenului, autoritatea
competent poate limita numrul cererilor nregistrate n fiecare
sesiune.
Art. 32. n funcie de numrul candidailor i de locul n
care acetia i au domiciliul sau i desfoar activitatea,
autoritatea competent decide numrul i localizarea, pe
teritoriul rii, a centrelor n care urmeaz s se organizeze
examen; anunul privind nominalizarea centrelor n care se
organizeaz examen se public pe pagina de internet a
autoritii competente n cel mult 15 zile lucrtoare de la
ncheierea perioadei de nscriere la examen.
Art. 33. Cu 10 zile nainte de perioada stabilit pentru
desfurarea examenului, pe pagina de internet a autoritii

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009


competente se public listele candidailor, cuprinznd informaii
privind solicitanii care ndeplinesc condiiile prevzute n
regulament pentru a participa la examen, precum i informaii
privind solicitanii care nu ndeplinesc condiiile prevzute n
regulament pentru a participa la examen, cu indicarea motivelor
de nendeplinire; listele precizeaz pentru fiecare solicitant
centrul de examinare n care urmeaz s susin examenul.
Art. 34. Solicitanii care nu ndeplinesc condiiile prevzute
n regulament pentru a participa la examen din cauza lipsei unor
documente sau a unor neclariti legate de acestea pot
transmite completrile sau clarificrile solicitate de autoritatea
competent, n termenul stabilit, ns nu cu mai puin de 5 zile
lucrtoare nainte de perioada de desfurare a examenului.
Art. 35. Candidaii sunt examinai de comisii de examinare
numite prin decizie a preedintelui autoritii competente, la
propunerea departamentului de specialitate.
Art. 36. Comisia de examinare, denumit n continuare
Comisia, are urmtoarele atribuii:
a) asigurarea organizrii i desfurrii examenului;
b) preluarea i verificarea lucrrilor;
c) ntocmirea i publicarea listelor cu rezultatele examenului;
d) emiterea legitimaiilor;
e) transmiterea documentelor de examen la autoritatea
competent pentru eviden i arhivare.
Art. 37. (1) Comisia are n componen 5 membri: un
preedinte, un vicepreedinte, 2 experi i un secretar; cel puin
3 membri fac parte din cadrul autoritii competente.
(2) Din Comisie pot face parte cadre didactice din
nvmntul superior din cadrul facultilor din domeniul
energetic, caz n care autoritatea competent asigur, din
fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazrii i
indemnizaiei pentru activitatea prestat.
(3) Membrii Comisiei pot fi nlocuii, n cazuri justificate, prin
decizie a preedintelui autoritii competente.
(4) Activitatea Comisiei se desfoar n prezena a
minimum 4 membri.
Art. 38. Subiectele de examen, denumite n continuare
subiecte, sunt propuse de membrii Comisiei cu 10 zile nainte de
susinerea examenului i sunt aprobate de departamentul de
specialitate.
Art. 39. (1) Examenul const ntr-o prob scris, avnd
unul sau dou subiecte: un chestionar tip gril, denumit n
continuare chestionar, coninnd 30 de ntrebri, cu cte
3 variante de rspuns pentru fiecare ntrebare i, dup caz, o
aplicaie numeric, denumit n continuare problem.
(2) Subiectul pentru gradul I const ntr-un chestionar.
(3) Subiectele pentru gradul II constau ntr-un chestionar i
o problem.
(4) Subiectele pentru gradele III i IV constau ntr-un
chestionar i o problem, diferite pentru tipurile de autorizare.
Art. 40. (1) Pentru examen, Comisia elaboreaz mai multe
variante de chestionare i de probleme.
(2) Chestionarul pentru gradele I i II conine ntrebri avnd
cte un singur rspuns corect.
(3) Chestionarul pentru gradele III i IV conine ntrebri care
pot avea unul sau dou rspunsuri corecte.
Art. 41. Chestionarului i problemei li se atribuie un cod
format dintr-un numr de identificare i din indicativul
corespunztor gradului de autorizare pentru care s-au ntocmit.
Art. 42. Dup aprobare, chestionarele i problemele se
multiplic corespunztor numrului de candidai nscrii pentru
susinerea examenului pentru fiecare grad/tip de autorizare,
dup caz; documentele se introduc n plicuri, care se sigileaz.

11

SECIUNEA a 4-a
Desfurarea examenului

Art. 43. n data i la ora programat, candidaii sunt


acceptai n slile de examen pe baza listelor ntocmite de
serviciul de specialitate, cu urmtoarele precizri:
a) acceptarea n sal se realizeaz n ordine alfabetic, n
baza actului de identitate;
b) candidaii sunt fotografiai.
Art. 44. (1) Fiecare candidat primete, n funcie de
gradul/tipul de autorizare, dup caz, urmtoarele documente:
chestionarul, problema i formularul de nscriere a rspunsurilor
la chestionar, denumit n continuare formular.
(2) Formularul i problema conin o zon n care fiecare
candidat i nscrie datele personale; zona se pliaz, se sigileaz
i se tampileaz de ctre membrii Comisiei.
(3) Coninutul formularelor este prezentat n anexele nr. 5
i 6.
Art. 45. Dup rezolvarea subiectelor, candidatul pred
supraveghetorului toate documentele primite; candidatul
semneaz pentru predarea lucrrii n listele utilizate la accesul
n sal.
Art. 46. Durata alocat rezolvrii subiectelor este diferit
n funcie de gradul/tipul de autorizare pentru care se
organizeaz examenul:
1. la gradele I i II, examenul dureaz o or;
2. la gradul III, examenul dureaz dou ore;
3. la gradul IV, examenul dureaz 3 ore.
Art. 47. (1) Nu se admit asupra candidatului materiale pe
care acesta le-ar putea consulta n vederea soluionrii
subiectelor de examen; orice ncercare de fraud din partea unui
candidat n timpul desfurrii examenului se sancioneaz cu
eliminarea candidatului din examen, cu nscrierea n toate
documentele de examen (chestionar, formular i, dup caz,
problem) referitoare la acest candidat a meniunii Eliminat din
examen.
(2) Eliminarea din examen se face numai n prezena i cu
acordul preedintelui sau vicepreedintelui Comisiei.
Art. 48. Comisia procedeaz la verificarea lucrrilor,
notnd cu culoare roie n rubrica Rezultatul verificrii a
fiecrui formular punctajul acordat la fiecare subiect.
Art. 49. La notarea chestionarului i problemei se aplic
urmtoarele reguli:
a) se acord 1 punct n cazul n care au fost marcate numai
variantele/varianta corecte/corect de rspuns;
b) se acord 0,5 puncte n cazul n care chestionarul este de
tipul menionat la art. 40 alin. (3) i ntrebarea are dou variante
corecte de rspuns, iar candidatul a marcat doar una dintre
acestea;
c) se acord 0 puncte n cazurile contrare celor menionate
la lit. a) i b);
d) notarea problemei se realizeaz cu un punctaj maxim de
5 puncte stabilit dup urmtoarele criterii:
precizarea formulelor de calcul;
nlocuirea datelor n formulele de calcul;
efectuarea calculelor;
precizarea unitilor de msur pentru variabilele utilizate
n formulele de calcul;
stabilirea rezultatului final, pe baza calculelor efectuate.
Art. 50. Dup verificarea tuturor lucrrilor, n prezena
membrilor Comisiei, se procedeaz la desigilarea lucrrilor
(desfacerea zonei din formular i problem pe care sunt nscrise
datele personale ale fiecrui candidat) i ntocmirea listelor cu
rezultatele examenului.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009

Art. 51. Se consider c au promovat examenul candidaii


la gradul I care au obinut minimum 24 de puncte la chestionar
i candidaii la gradele II, III i IV care au obinut minimum
24 de puncte la chestionar i minimum 3 puncte la problem.
Art. 52. n listele cu rezultatele examenului se nscrie
calificativul admis, dac s-au obinut punctajele minime
precizate la art. 51, sau respins, dac cel puin unul dintre
punctajele obinute este sub valoarea precizat la art. 51.
Art. 53. Rezultatele examenului se consemneaz ntr-un
proces-verbal, care se semneaz de ctre membrii Comisiei i
la care se anexeaz listele cu rezultatele examenului publicate
n centrul de examinare; procesul-verbal, precum i
documentele de examen ale candidailor se arhiveaz la sediul
autoritii competente.
Art. 54. Listele cu rezultatele examenului se public i pe
pagina de internet a autoritii competente, n termen de 15 zile
de la data ncheierii perioadei de desfurare a examenelor.
Art. 55. Eventualele contestaii cu privire la desfurarea
i rezultatele examenului se nregistreaz la autoritatea
competent n termen de 5 zile de la data publicrii rezultatelor
pe pagina de internet a autoritii competente.
Art. 56. Reverificarea lucrrilor ale cror rezultate sunt
contestate se face de ctre o comisie de soluionare a
contestaiilor, numit prin decizie a preedintelui autoritii
competente, avnd componen diferit de cea a Comisiei.
Art. 57. Analizarea contestaiilor se face n cel mult 20 de
zile de la expirarea termenului de nregistrare a acestora;
rezultatele analizei contestaiilor se consemneaz ntr-un
proces-verbal, care se semneaz de toi membrii comisiei de
soluionare a contestaiilor i se arhiveaz.
SECIUNEA a 5-a
Emiterea legitimaiei

Art. 58. (1) Candidatul declarat admis n urma


examenului dobndete calitatea de electrician autorizat,
atestat prin legitimaia eliberat de autoritatea competent.
(2) Legitimaia este nominal i netransmisibil; formatul
legitimaiei este prezentat n anexa nr. 3.
(3) Legitimaiile se nregistreaz, n ordinea emiterii, ntr-un
registru electronic de eviden, conform modelului prezentat n
anexa nr. 4; numrul de legitimaie este numrul de ordine din
registru, care poate fi consultat la sediul autoritii competente
dup obinerea unui acord din partea departamentului de
specialitate din cadrul autoritii competente.
(4) Legitimaiile se emit i se elibereaz candidailor declarai
admis, de regul, n ziua i la locul de desfurare a
examenului.
Art. 59. Pentru fiecare candidat la examen se vor pstra,
pe durata de valabilitate a legitimaiei, la sediul autoritii
competente, documentele examenului.
Art. 60. Legitimaia eliberat n condiiile regulamentului
este valabil pentru o perioad de 5 ani de la data promovrii
examenului.
CAPITOLUL VII
Drepturile electricianului autorizat
Art. 61. Electricianul autorizat are dreptul s exercite
activiti n conformitate cu competenele aferente gradului i
tipului de autorizare, astfel:
A. n calitate de persoan fizic autorizat, ntreprindere
individual sau ca membru al unei ntreprinderi familiale:
a) electricianul autorizat gradul IIA, IIIA sau IVA proiecteaz
instalaii electrice interioare aferente construciilor civile, dac

este titular al unei legitimaii de electrician autorizat emise de


autoritatea competent;
b) electricianul autorizat execut instalaii electrice interioare
aferente construciilor civile, dac ndeplinete simultan
urmtoarele condiii:
(i) este titular al unei legitimaii de electrician autorizat
emise de autoritatea competent, pentru unul dintre
gradele IIB, IIIB sau IVB;
(ii) este titular al unui act de abilitare (diplom, certificat,
atestat etc.), conform prevederilor legale, n domeniul
securitii i sntii muncii;
(iii) asigur executarea instalaiilor electrice interioare prin
asocierea/mpreun cu un alt electrician autorizat,
care ndeplinete condiiile menionate la pct. (i) i (ii),
desfurndu-i activitatea, de asemenea, ca
persoan fizic autorizat sau ntreprindere
individual;
c) electricianul autorizat proiecteaz instalaii electrice
interioare aferente construciilor civile i industriale, dac
ndeplinete simultan urmtoarele condiii:
(i) este titular al unei legitimaii de electrician autorizat
emise de autoritatea competent, pentru unul dintre
gradele IIIA sau IVA;
(ii) este titular al unui act de abilitare (diplom, certificat,
atestat etc.), conform prevederilor legale, n domeniul
securitii i sntii muncii;
(iii) asigur proiectarea instalaiilor electrice de utilizare
prin asocierea/mpreun cu un alt electrician autorizat,
care ndeplinete condiiile menionate la pct. (i) i (ii),
desfurndu-i activitatea, de asemenea, ca
persoan fizic autorizat sau ntreprindere
individual;
d) electricianul autorizat execut instalaii electrice interioare
aferente construciilor civile i industriale, dac ndeplinete
simultan urmtoarele condiii:
(i) este titular al unei legitimaii de electrician autorizat
emise de autoritatea competent, pentru unul dintre
gradele IIIB sau IVB;
(ii) este titular al unui act de abilitare (diplom, certificat,
atestat etc.), conform prevederilor legale, n domeniul
securitii i sntii muncii;
(iii) asigur executarea de instalaii electrice de utilizare
prin asocierea/mpreun cu un alt electrician autorizat,
care ndeplinete condiiile menionate la pct. (i) i (ii),
desfurndu-i activitatea, de asemenea, ca
persoan fizic autorizat sau ntreprindere
individual.
B. n calitate de angajat al unui operator economic care
desfoar activiti n baza unor atestate emise de autoritatea
competent, conform prevederilor Regulamentului pentru
atestarea operatorilor economici care proiecteaz, execut,
verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul
electroenergetic, astfel:
a) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA
coordoneaz elaborarea proiectului de ctre un colectiv de
electricieni calificai/autorizai, dup caz;
b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB
coordoneaz i/sau supravegheaz executarea lucrrilor de
ctre o echip de electricieni calificai/autorizai, dup caz;
c) electricianul autorizat gradul I face parte din structura
minim de personal a operatorului economic atestat i execut
lucrri de instalaii electrice sub coordonarea/supravegherea
electricianului autorizat gradul IIB, IIIB sau IVB.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009


C. n calitate de angajat al unui operator de reea:
a) electricianul autorizat gradul I, care desfoar activitatea
de exploatare a instalaiilor din patrimoniul operatorului de reea,
execut, sub coordonarea/supravegherea electricianului gradul
IIB, IIIB sau IVB, lucrri de ntreinere/reparaii ale instalaiilor
electrice respective;
b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care
desfoar activitatea de exploatare a instalaiilor din
patrimoniul operatorului de reea, coordoneaz/supravegheaz
executarea activitilor de ntreinere/reparaii ale instalaiilor
electrice respective.
D. n calitate de angajat al unui operator economic avnd
calitatea de consumator de energie electric, industrial sau
asimilat:
a) electricianul autorizat gradul I, care desfoar activitatea
de exploatare a instalaiilor din patrimoniul consumatorului de
energie electric, industrial sau asimilat, execut, sub
coordonarea/supravegherea electricienilor autorizai gradul IIB,
IIIB sau IVB, lucrri de ntreinere/reparaii ale instalaiilor
electrice respective;
b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care
desfoar activitatea de exploatare a instalaiilor electrice din
patrimoniul consumatorului de energie electric, industrial sau
asimilat, coordoneaz/supravegheaz executarea lucrrilor de
ntreinere/reparaii ale instalaiilor electrice respective;
c) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA
coordoneaz/supravegheaz realizarea proiectelor de instalaii
electrice din patrimoniul consumatorului de energie electric,
industrial sau asimilat, n vederea dezvoltrii sau retehnologizrii
acestora.
Art. 62. (1) Electricienii autorizai care i desfoar
activitatea cu respectarea prevederilor art. 61 lit. A, B i D au
dreptul s ntocmeasc documentaii ale instalaiilor electrice
proiectate/executate n conformitate cu competenele precizate
i s le nregistreze la operatorul de reea, n conformitate cu
prevederile art. 41 din Regulamentul privind racordarea
utilizatorilor la reelele electrice de interes public, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 90/2008, n vigoare.
(2) La nregistrarea dosarului instalaiei electrice la operatorul
de reea, electricienii autorizai vor prezenta operatorului de
reea o copie a legitimaiei, precum i urmtoarele documente,
dup caz:
a) pentru situaia reglementat prin art. 61 lit. A: copia
certificatului de nregistrare fiscal pentru persoana fizic
autorizat, ntreprinderea individual sau ntreprinderea
familial, emis n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile utlerioare, i
ale Ordonanei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare; se atribuie codul de nregistrare fiscal, n
conformitate cu procedura aprobat prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii
de atribuire a codului de nregistrare fiscal pentru persoanele
fizice care desfoar activiti economice n mod independent
sau exercit profesii libere, a Procedurii de modificare a
domiciliului fiscal pentru asocierile i alte entiti fr
personalitate juridic, precum i a modelului unor formulare;
b) pentru situaia reglementat prin art. 61 lit. B: la
nregistrarea unui dosar al instalaiei electrice proiectate/
executate de operatorul economic atestat, se vor prezenta copia
atestatului emis de autoritatea competent i copia unei
adeverine emise de operatorul economic atestat din care s
rezulte c electricianul autorizat este angajatul su;

13

c) pentru situaia reglementat prin art. 61 lit. D: la


nregistrarea unui dosar al instalaiei de utilizare a
consumatorului de energie electric, se va prezenta copia unei
adeverine din care s rezulte c electricianul autorizat este
angajatul consumatorului de energie electric.
CAPITOLUL VIII
Obligaii ale electricianului autorizat
Art. 63. Pentru pregtirea teoretic corespunztoare a
persoanelor
fizice
care
desfoar
activiti
de
proiectare/execuie n domeniul energiei electrice, electricienii
autorizai au obligaia de a urma, cel puin o dat la 10 ani, un
curs de pregtire teoretic organizat de un furnizor de formare
profesional sau de o instituie de nvmnt superior, conform
prevederilor art. 17 alin. (2) i (3).
Art. 64. Pentru fiecare tip de autorizare deinut, titularul
unei legitimaii emise de autoritatea competent are obligaia de
a utiliza calitatea sa de electrician autorizat doar n relaia cu un
singur operator economic la care este angajat, n vederea
atestrii acestuia, n conformitate cu prevederile Regulamentului
pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaz,
execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul
electroenergetic; aceast obligaie nu restricioneaz
posibilitatea desfurrii de activiti n baza diplomelor de
calificare, n calitate de angajat al altor operatori economici.
Art. 65. Electricienii autorizai trebuie s se conformeze
obligaiei prevzute la art. 64 n termen de 3 ani de la intrarea n
vigoare a regulamentului.
Art. 66. Electricianul autorizat are obligaia de a respecta
urmtoarele cerine asociate legitimaiei de electrician autorizat:
a) de a cunoate i respecta prevederile regulamentului i
ale reglementrilor emise de autoritatea competent aplicabile
activitii sale;
b) de a executa lucrri numai n limita competenelor
acordate de gradul i de tipul de autorizare obinute;
c) de a executa lucrri n instalaiile electrice numai cu
obinerea acordurilor sau avizelor legale necesare;
d) de a executa lucrri de instalaii electrice numai pe baz
de proiecte ntocmite de electricieni autorizai sau operatori
economici atestai;
e) de a respecta proiectul n baza cruia execut instalaia
electric; n cazul constatrii unor neconformiti de orice natur,
electricianul autorizat este obligat s sesizeze proiectantul;
f) de a nu semna documentaii de orice fel pentru lucrri pe
care nu le proiecteaz, execut sau nu le supravegheaz direct;
g) de a avea un comportament corect, etic i profesional n
relaia cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care
vine n contact n relaia profesional;
h) n cazul n care i desfoar activitatea ca persoan
fizic autorizat, electricianul autorizat va oferi beneficiarului, la
ncheierea contractului, copii ale documentelor legale n baza
crora i desfoar activitatea (legitimaia de electrician
autorizat, certificatul de nregistrare fiscal); pe parcursul
realizrii lucrrii, electricianul autorizat va avea n permanen
asupra sa documentele menionate i le va prezenta
persoanelor abilitate, la solicitarea acestora;
i) de a participa la recepia i la punerea n funciune a
instalaiei electrice de utilizare proiectat/executat, n cazul n
care i se solicit acest lucru de ctre beneficiarul sau operatorul
de reea la care urmeaz a se racorda instalaia electric de
utilizare;
j) de a solicita operatorului de reea punerea sub tensiune a
instalaiilor electrice executate, dup recepionarea acestora i

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009

ncheierea tuturor contractelor prevzute de lege n vederea


alimentrii/furnizrii energiei electrice;
k) de a nu executa lucrri, manevre sau intervenii sub orice
form n instalaiile operatorilor de reea i/sau de a nu utiliza
componentele reelelor electrice de distribuie sau transport fr
contracte ncheiate cu operatorul de reea n patrimoniul cruia
se afl acestea;
l) de a nu utiliza componentele reelelor electrice de
distribuie sau transport n alte scopuri dect cele prevzute prin
legislaia n vigoare;
m) de a prezenta autoritii competente, la solicitarea
acesteia, orice date i informaii necesare desfurrii propriei
activiti;
n) de a permite verificrile, inspeciile i controalele
prevzute prin reglementri sau dispuse de autoritatea
competent;
o) de a aplica orice msuri dispuse de autoritatea
competent.
CAPITOLUL IX
Rspunderi i sanciuni
Art. 67. (1) Constatarea i sancionarea contraveniilor se
fac n condiiile legii.
(2) Sanciunile contravenionale pot fi asociate cu
urmtoarele msuri ale autoritii competente:
a) suspendarea autorizrii, pe termene cuprinse ntre o lun
i un an;
b) retragerea autorizrii, cu drept de prezentare la o nou
examinare;
c) retragerea autorizrii, fr drept de prezentare la o nou
examinare.
Art. 68. Decizia autoritii competente de aplicare a
msurilor precizate la art. 67 alin. (2) va ine seama de tipul i
efectele nclcrii cerinelor precizate la art. 66, precum i de
modul n care decizia autoritii competente influeneaz
alimentarea cu energie electric a consumatorului de energie
electric.
Art. 69. Electricianul autorizat sancionat are dreptul de a
contesta, conform prevederilor legale n vigoare, sanciunea/
msura aplicat de autoritatea competent.
Art. 70. Sanciunile contravenionale, precum i msurile
aplicate de autoritatea competent se consemneaz ntr-un
registru de eviden ntocmit de aceasta i:
a) se comunic electricianului autorizat sancionat i, dup
caz, angajatorului acestuia i operatorului de reea;
b) se public pe pagina de internet a autoritii competente;
titularii de licene i atestate emise de autoritatea competent
au obligaia s se informeze cu privire la sanciunile aplicate de
aceasta.
Art. 71. n termen de cel mult 48 de ore de la primirea
comunicrii privind aplicarea sanciunii de suspendare sau de
retragere a autorizrii, cel sancionat va preda legitimaia de
electrician autorizat la departamentul de specialitate al autoritii
competente; la expirarea perioadei de suspendare a autorizrii,
titularul i va ridica personal legitimaia de la departamentul de
specialitate al autoritii competente.
CAPITOLUL X
Dispoziii finale i tranzitorii
Art. 72. Tarifele pentru autorizarea electricienilor care
proiecteaz i execut instalaii electrice se stabilesc i se
actualizeaz anual, prin ordin al preedintelui autoritii
competente, care se public n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I.

Art. 73. La expirarea duratei de valabilitate a legitimaiei,


calitatea de electrician autorizat poate fi redobndit n urma
promovrii unui nou examen pentru autorizare, n condiiile
regulamentului.
Art. 74. Operatorii de reea au obligaia, conform art. 41
din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reelele
electrice de interes public, aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr. 90/2008, n vigoare, de a asigura punerea sub tensiune a
instalaiilor electrice de utilizare doar dac documentaiile
acestora, depuse la operatorul de reea, sunt ntocmite de
operatori economici atestai, titulari de atestate emise pentru
activiti corespunztoare tipului de instalaie electric de
utilizare sau de ctre electricieni autorizai, care i desfoar
activitatea n conformitate cu prevederile art. 61 din regulament.
Art. 75. (1) Candidatul care nu poate participa la examenul
la care a fost acceptat poate solicita autoritii competente, n
scris, cu cel puin 3 zile anterior datei de desfurare a
examenului:
a) reprogramarea participrii la examen ntr-un alt centru de
examinare sau n urmtoarea sesiune de examinare organizat
de autoritatea competent;
b) retragerea cererii de autorizare.
(2) Sumele ncasate de autoritatea competent nu se
restituie:
a) candidatului care nu se prezint la examenul la care a fost
acceptat;
b) candidatului care nu promoveaz examenul de autorizare;
c) candidatului care a fost acceptat pentru a susine
examenul la un grad/tip de autorizare diferit de cel solicitat prin
cererea nregistrat la autoritatea competent;
d) solicitantului care nu ndeplinete condiiile de participare
la examen, inclus n lista ntocmit conform prevederilor art. 33
i 34.
Art. 76. (1) Legitimaiile de electrician autorizat pierdute
se declar nule ntr-un ziar local; electricianul autorizat poate
solicita autoritii competente emiterea unui duplicat.
(2) Tariful de emitere a duplicatului se aprob anual, prin
ordin al preedintelui autoritii competente.
Art. 77. Legitimaiile emise de autoritatea competent n
urma examenelor organizate n baza Ordinului preedintelui
Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei
nr. 4/2004 privind aprobarea tarifelor i a contribuiilor percepute
de Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei
n anul 2004, a Ordinului preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei nr. 9/2005 privind
acreditarea consumatorilor eligibili de energie electric, a
Ordinului preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n
Domeniul Energiei nr. 55/2005 privind aprobarea
Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care
proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice
din sistemul electroenergetic i a Ordinului preedintelui
Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei
nr. 24/2007 pentru aprobarea Regulamentului pentru atestarea
operatorilor economici care proiecteaz, execut, verific i
exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic
rmn valabile pn la expirarea lor, titularii avnd obligaia de
a se conforma i de a respecta prevederile regulamentului.
Art. 78. Anexele nr. 17 fac parte integrant din
regulament.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009

15
ANEXA Nr. 1
la regulament

Model de cerere de autorizare


Aceast cerere va fi transmis mpreun cu paginile de Informaii profesionale, Detalii privind lucrrile realizate, precum
i copii ale documentelor prevzute la art. 18 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific
i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei nr. 90/2009, ctre Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei ANRE,
Bucureti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2.
A. CERERE

pentru nscrierea la examenul de autorizare a electricienilor


Codul numeric personal: .......................................................................................................................................................
Numele i prenumele: ...........................................................................................................................................................
Adresa de domiciliu [localitatea, str., nr., bl., sc. , et. , ap. , judeul (sectorul), codul potal]: ...............................................
Telefon: ............................................................................, e-mail: ...........................................................................................
Gradul i tipul de autorizare solicitat: ....................................................................................................................................
Declar pe propria rspundere c sunt de acord ca Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei (ANRE)
s prelucreze datele mele cu caracter personal, n conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Declar pe propria rspundere c am luat cunotin de prevederile din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care
proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul preedintelui
Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 90/2009 (regulament), conform crora nu mi vor fi returnate sumele
achitate n urmtoarele cazuri:
a) dac nu ndeplinesc condiiile de autorizare;
b) dac nu ndeplinesc condiiile de calificare i experien profesional necesare gradului/tipului de autorizare solicitat,
fiind acceptat pentru examinare pentru alt grad sau tip de autorizare;
c) dac nu m prezint la examen, cu excepiile prevzute n regulament;
d) dac nu promovez examenul.
Sumele achitate mi vor fi returnate doar dac mi retrag cererea de autorizare nainte de a fi analizat de ANRE.
Data: .............................................................................
Semntura .....................................................................

B. INFORMAII PROFESIONALE

Numele i prenumele: ...............................................................


Codul numeric personal: ...........................................................
Formare profesional
Forme de nvmnt absolvite
(de exemplu: coli
profesionale/licee/coli
postliceale/institute de nvmnt
superior)

Calificare profesional obinut


(profil/specializare)

Cursuri de perfecionare

Pagina

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009

Experien profesional

Numele angajatorului

Funcia n care a fost angajat

Perioada de angajare

Pagina

Semntura
.........................................................

C. DETALII PRIVIND LUCRRILE REALIZATE

Numele i prenumele: ..................................................................


Codul numeric personal: ..............................................................
Nr.
crt.

Denumirea lucrrii sau activitii


desfurate/Obiective ale lucrrii

Tipul lucrrii/activitii
Precizai:
P proiectare
Ex. executare
Expl. exploatare

1.

2.

3.

4.

5.

...

Semntura,
.................................

Tensiunea
(kV)

Angajator
(conform CM)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009

17

D. PAGIN DE INFORMAII ANEXAT CERERII DE AUTORIZARE

Numele i prenumele: ....................................................


Codul numeric personal: ................................................
Formare profesional: se vor anexa copii ale diplomei/diplomelor de calificare profesional, cum ar fi: curs de calificare,
coal profesional, liceu, coal post-liceal, universitate, dup caz, n domeniul electrotehnic/energetic sau altele asemenea n
domeniul electric.
Experien profesional: se va anexa copia carnetului de munc i se va completa documentul C Detalii privind lucrrile
realizate.
Act de identitate: se va anexa copia actului de identitate.
ntrebri: Dac avei ntrebri punctuale legate de Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz,
execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 90/2009, denumit n continuare regulament, le putei adresa Autoritii
Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei. Regulamentul l putei accesa pe pagina de internet a ANRE la adresa
www.anre.ro
Verificarea dosarului: ntrebrile urmtoare v ajut s v verificai completitudinea dosarului dumneavoastr nainte de
a-l transmite la ANRE. V rugm marcai fiecare csu din stnga, n cazul n care rspunsul la ntrebare este Da:
 Ai precizat n cerere toate informaiile personale?
 Ai indicat n cerere corect gradul/gradele i tipul/tipurile de autorizaii solicitate?
 Ai inclus n dosar o copie a actului de identitate (buletin sau carte de identitate)?
 Ai inclus n dosar documentul de absolvire al unui curs de pregtire teoretic organizat conform prevederilor
regulamentului?
 Ai inclus n dosar copii ale tuturor diplomelor precizate n documentul B Informaii profesionale?
 Ai inclus n dosar copia integral a carnetului de munc?
 Ai completat documentul C. Detalii privind lucrrile realizate?
 Ai numerotat paginile dosarului dumneavoastr?
 Ai precizat n documentul B Informaii profesionale numrul paginii unde se afl fiecare document n dosarul
dumneavoastr?
 Ai inclus, dup caz, copia legitimaiei de electrician autorizat pe care o deinei?
 Ai semnat toate cele 3 documente (cererea propriu-zis, Informaii profesionale i Detalii privind lucrrile realizate)?

ANEXA Nr. 2
la regulament

Model de solicitare de ctre un operator economic a autorizrii angajailor cu calificare de electrician


Ctre Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei ANRE
Bucureti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2
Domnule preedinte,
Subsemnatul, ..........................................., n calitate de ................................................................... al operatorului economic
(administrator/director general/etc.)

..........................................................., cu sediul social n localitatea ..........................., str. ............................ nr. ............, bl. ............,
sc. ........, ap. ........, judeul ...................., codul potal .................................., solicit nscrierea la examenul de autorizare a
electricienilor a unora dintre angajaii proprii.
Menionez c operatorul economic pe care l reprezint:
este nregistrat la oficiul registrului comerului sub nr. J/...../................;
are codul fiscal (codul unic de nregistrare, CUI) .................................. i contul nr. ............................................................,
deschis la Banca ...................................................... sucursala .........................................................................................................
(denumirea/localizarea sucursalei bncii unde este deschis contul)

n scopul comunicrii cu Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei, v aduc la cunotin c pot fi
contactat la sediul operatorului economic, precum i la nr. de telefon fix .........................., nr. de fax ............................., nr. de
telefon mobil ...............................
Cererea este nsoit de:
a) lista solicitanilor;
b) o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare;
c) cte un dosar pentru fiecare solicitant, care cuprinde cererea de autorizare individual i documentaia precizat la
art. 18 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din
sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 90/2009.
Semntura i tampila
.........................................

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009


ANEXA Nr. 3
la regulament

Model de legitimaie de electrician autorizat


(fa)

ANRE Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei


LEGITIMAIE Nr. .........../ .......................
ELECTRICIAN AUTORIZAT

Gradul/Tipul
Loc pentru fotografie
Numele ....................................................
Prenumele ...............................................
CNP .........................................................
Valabilitate ...............................................
(verso)
Titularul acestei legitimaii are competena s proiecteze i/sau s execute lucrri de instalaii electrice n conformitate
cu gradul i tipul de autorizaie.
Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligaiilor prevzute n Regulamentul pentru autorizarea
electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat
prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de Reglementare n Domeniul Energiei nr. 90/2009.
Semntura autorizat
tampila electricianului autorizat
ANEXA Nr. 4
la regulament

Model pentru registrul electronic de eviden a legitimaiilor de electrician autorizat


Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei
Numrul
legitimaiei

Data examinrii

Electrician
numele i
prenumele

Codul numeric
personal

Gradul/Tipul
de autorizare

Judeul

Sanciunile
aplicate

Localitatea

ANEXA Nr. 5
la regulament

Model de formular de nscriere a rspunsurilor la chestionarul pentru gradele I i II


(pagina 1)
Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei
Examen de electrician autorizat

Numele ......................................
Prenumele ..............................
CNP ........................................

FORMULAR DE NSCRIERE A RSPUNSURILOR

Instruciuni de completare a formularului


a) Se citete cu atenie fiecare subiect i se apreciaz care este varianta corect de rspuns; la fiecare ntrebare exist
o singur variant corect de rspuns.
b) Se marcheaz numai cu pix albastru spaiile corespunztoare variantei corecte de rspuns din dreptul ntrebrii
respective. De exemplu, dac la ntrebarea 2 se consider corect varianta b), iar la ntrebarea 3 se consider corect varianta c),
formularul se completeaz astfel:
ntrebarea nr.

Varianta a)

Varianta b)

Varianta c)

1.
2.
3.
4.
.....

19

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009

c) Nu se noteaz subiectele n dreptul crora candidaii au fcut corecturi sau tersturi n formularul de nscriere a rspunsurilor.
(pagina 2)
ntrebarea
nr.

Varianta a)

Varianta b)

Varianta c)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Punctaj total

Semnturi (membrii comisiei de examinare)
Punctaj

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009


ANEXA Nr. 6
la regulament

Model de formular de nscriere a rspunsurilor la chestionarul pentru gradele III i IV


(pagina 1)
Autoritatea Naional de Reglementare n Domeniul Energiei
Examen de electrician autorizat

Numele ......................................
Prenumele ..............................
CNP ........................................

FORMULAR DE NSCRIERE A RSPUNSURILOR

Instruciuni de completare a formularului


a) Se citete cu atenie fiecare subiect i se apreciaz care este varianta corect de rspuns; la fiecare ntrebare pot
exista una sau dou variante corecte de rspuns.
b) Se marcheaz numai cu pix albastru spaiile corespunztoare variantei sau variantelor corecte de rspuns din dreptul
ntrebrii respective. De exemplu, dac la ntrebarea 1 se consider corecte variantele a) i b), iar la ntrebarea 2 se consider
corect numai varianta c), formularul se completeaz astfel:
ntrebarea
nr.

1.
2.
3.
.....

Varianta a)

Varianta b)

Varianta c)

c) Nu se noteaz subiectele n dreptul crora candidaii au fcut corecturi sau tersturi n formularul de nscriere a rspunsurilor.
(pagina 2)
ntrebarea
nr.

Varianta a)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Varianta b)

Varianta c)

Punctaj total
Semnturi (membrii comisiei de examinare)
.........................................

Punctaj

Experiena profesional minim de tip EPP, EPEx sau EPExpl pentru fiecare CPA

ANEXA Nr. 7
la regulament

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009


21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009

A C T E A L E CASEI NAIONALE DE ASI G URRI DE SN TAT E


CASA NAIONAL DE ASIGURRI DE SNTATE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind nregistrarea n patrimoniu
a cardurilor europene de asigurri sociale de sntate la nivelul Casei Naionale de Asigurri
de Sntate i al caselor de asigurri de sntate
Avnd n vedere:
art. 320329 din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare;
Decizia Curii de Conturi a Romniei nr. 1 din 7 iulie 2009 Departamentul V;
Referatul de aprobare al Direciei financiar, contabilitate i salarizare nr. FC/388 din 11 noiembrie 2009,
n temeiul dispoziiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 17 alin. (5)
din Statutul Casei Naionale de Asigurri de Sntate, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 972/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare,
preedintele Casei Naionale de Asigurri de Sntate emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se aprob Normele metodologice privind
nregistrarea n patrimoniu a cardurilor europene de asigurri
sociale de sntate la nivelul Casei Naionale de Asigurri de
Sntate i al caselor de asigurri de sntate, prevzute n
anexa care face parte integrant din prezentul ordin.

Art. 2. Direciile de specialitate din cadrul Casei Naionale


de Asigurri de Sntate i casele de asigurri de sntate vor
duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.

Preedintele Casei Naionale de Asigurri de Sntate,


Irinel Popescu
Bucureti, 20 noiembrie 2009.
Nr. 969.
ANEX

NORME METODOLOGICE

privind nregistrarea n patrimoniu a cardurilor europene de asigurri sociale de sntate


la nivelul Casei Naionale de Asigurri de Sntate i al caselor de asigurri de sntate
1. n vederea asigurrii eliberrii cardului european de
asigurri sociale de sntate ctre asigurai potrivit prevederilor
Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu
modificrile i completrile ulterioare, Casa Naional de
Asigurri de Sntate organizeaz procedura de achiziie
potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, i ncheie
contract cu un furnizor, ctigtor al acestei proceduri, pentru
serviciile de producere, personalizare i distribuire a cardurilor
europene de asigurri sociale de sntate (EHIC) pentru
Romnia.
2. Furnizorul va preda la Casa Naional de Asigurri de
Sntate, Direcia sisteme informatice, fiierele electronice care
conin informaii referitoare la cardurile distribuite la asigurat i
fiierul cu cardurile pentru care nu s-a reuit distribuia i care au
fost predate la casele de asigurri de sntate.
3. Direcia sisteme informatice verific n sistemul electronic
de migrani numrul de carduri tiprite i distribuite n perioada
respectiv i ntocmete, mpreun cu furnizorul, un procesverbal de predare-primire a cardurilor europene de asigurri
sociale de sntate, atand un borderou centralizator pe judee
din care s rezulte numrul total de carduri tiprite i distribuite
pentru fiecare jude, i anume numrul de carduri distribuite la
asigurai i numrul de carduri predate la casele de asigurri de
sntate.
4. n baza procesului-verbal de predare-primire i a
borderoului centralizator, prestatorul va emite factur fiscal,

pn la data de 15 a lunii urmtoare celei n care s-au livrat


cardurile.
5. n baza procesului-verbal de predare-primire, a
borderoului centralizator i a facturii fiscale, Direcia financiar,
contabilitate i salarizare evideniaz n contabilitatea Casei
Naionale de Asigurri de Sntate, n contul 532 Alte valori,
cardurile europene de asigurri sociale de sntate tiprite.
6. Cardurile europene de asigurri sociale de sntate care
au fost predate asigurailor n baza borderoului centralizator se
scad din evidena Casei Naionale de Asigurri de Sntate,
fiind trecute pe cheltuiala instituiei.
7. Pentru cardurile care au fost predate de furnizor la casele
de asigurri de sntate se ntocmesc procese-verbale de
transfer ntre Casa Naional de Asigurri de Sntate i casele
de asigurri de sntate, documente care vor sta la baza
scderii din patrimoniul Casei Naionale de Asigurri de
Sntate a cardurilor europene de asigurri de sntate i a
nregistrrii lor n patrimoniul caselor de asigurri de sntate.
8. Pe msur ce cardurile europene de asigurri sociale de
sntate sunt eliberate asigurailor, acestea se vor scdea din
evidena caselor de asigurri de sntate, pe baza unui
borderou cu semntura de primire a asiguratului.
9. Cardurile europene de asigurri sociale de sntate
neridicate de asigurai dup expirarea termenului de valabilitate
vor fi sczute din evidena caselor de asigurri de sntate pe
baza unui proces-verbal.
10. nregistrarea n contabilitate a operaiunilor prevzute la
pct. 59 se efectueaz potrivit monografiei prevzute n anexa
care face parte integrant din prezentele norme metodologice.

23

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009

ANEX
la normele metodologice

MONOGRAFIE

privind nregistrarea n contabilitate a operaiunilor privind distribuirea cardurilor europene


de asigurri sociale de sntate (EHIC) pentru Romnia
1. La Casa Naional de Asigurri de Sntate

nregistrarea cardurilor europene de


asigurri sociale de sntate n
evidena Casei Naionale de Asigurri
de Sntate i a obligaiei de plat
ctre furnizori

532
Alte valori

401
Furnizori

Achitarea obligaiei de plat ctre


furnizori

401
Furnizori

770

Scderea din eviden a cardurilor


predate ctre asigurai

628
Alte cheltuieli cu servicii executate
de teri

532
Alte valori

nregistrarea obligaiei de predare a


cardurilor ctre asigurai pentru cele
rmase nedistribuite la asigurai

628
Alte cheltuieli cu servicii executate
de teri

462
Creditori

Transferarea cardurilor rmase


nedistribuite ctre asigurai la casele de
asigurri de sntate

462
Creditori

481
Decontri ntre instituia superioar
i instituiile subordonate

Scderea din evidena Casei Naionale


de Asigurri de Sntate a cardurilor
predate la casele de asigurri de
sntate

481
Decontri ntre instituia superioar
i instituiile subordonate

532
Alte valori

nregistrarea cardurilor europene de


asigurri de sntate primite prin
transfer de la Casa Naional de
Asigurri de Sntate

532
Alte valori

481
Decontri ntre instituia superioar
i instituiile subordonate

nregistrarea obligaiei de predare a


cardurilor ctre asigurai

481
Decontri ntre instituia superioar
i instituiile subordonate

462
Creditori

Scderea din eviden a cardurilor


predate ctre asigurai

462
Creditori

532
Alte valori

Scderea din eviden a cardurilor


neridicate de ctre asigurai, care au
termenul de valabilitate expirat

462
Creditori

532
Alte valori

2. La casele de asigurri de sntate

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009

ACTE ALE BNCII NAIONALE A ROMNIEI


BANCA NAIONAL A ROMNIEI

ORDIN
pentru modificarea i completarea Ordinului Bncii Naionale a Romniei nr. 6/2007
privind situaiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internaionale
de Raportare Financiar, solicitate instituiilor de credit n scopuri de supraveghere prudenial
Avnd n vedere prevederile art. 153 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 99/2006 privind instituiile de credit i
adecvarea capitalului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 227/2007, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 99/2006, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 227/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul
Bncii Naionale a Romniei,
Banca Naional a Romniei emite urmtorul ordin:
Art. I. Modelele situaiilor financiare consolidate conforme
cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar, solicitate
instituiilor de credit n scopuri de supraveghere prudenial
(situaii financiare consolidate FINREP) i normele metodologice
privind ntocmirea acestora, prevzute n anexa la Ordinul Bncii
Naionale a Romniei nr. 6/2007, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 389 din 8 iunie 2007, cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific i se completeaz potrivit
prevederilor cuprinse n anexa care face parte integrant din
prezentul ordin.
Art. II. Situaiile financiare consolidate FINREP ntocmite
pentru sfritul exerciiului financiar se transmit Bncii Naionale

a Romniei, att electronic, ct i letric, pn la data de 15 mai


a exerciiului financiar urmtor.
Art. III. (1) Prevederile prezentului ordin se aplic
ncepnd cu situaiile financiare consolidate FINREP ntocmite
pentru data de 31 decembrie 2009.
(2) Situaiile financiare consolidate FINREP ntocmite pentru
data de 31 decembrie 2009 vor fi nsoite i de informaii
comparative pentru data de 31 decembrie 2008, aferente
situaiilor financiare consolidate FINREP ale cror modele au
fost introduse, respectiv modificate i completate prin prezentul
ordin.

Preedintele Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Romniei,


Mugur Constantin Isrescu
Bucureti, 20 noiembrie 2009.
Nr. 10.
ANEX

MODIFICRI I COMPLETRI

ale Modelelor situaiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar,
solicitate instituiilor de credit n scopuri de supraveghere prudenial (situaii financiare consolidate FINREP)
i ale normelor metodologice privind ntocmirea acestora
I. n cuprinsul textului, referirile la RON se vor citi ca referiri
la lei, iar referirile la provizioane pentru deprecieri/pierderi se
vor citi ca referiri la ajustri pentru deprecieri/pierderi.
II. Punctul I Normele metodologice privind ntocmirea
situaiilor financiare consolidate FINREP se modific dup cum
urmeaz:
1. La punctul 1, litera b) se modific i va avea urmtorul
cuprins:
b) informaii, altele dect cele de baz:
1. FIN5 Active financiare disponibile pentru vnzare;
2. FIN6 Credite i creane (inclusiv leasing financiar) i
investiii pstrate pn la scaden;
3. FIN7 Informaii referitoare la active neperformante, alte
active depreciate i active restante;
4. FIN29 Cheltuiala cu impozitul aferent profitului din
activiti ntrerupte;
5. FIN30 Pierderi nete din deprecierea activelor
neperformante;
6. FIN36 Angajamente de creditare, garanii financiare i
alte angajamente.

2. Punctul 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:


2. La completarea situaiilor financiare consolidate FINREP
se vor avea n vedere prevederile standardelor internaionale de
contabilitate utilizate la elaborarea situaiilor financiare
consolidate publicabile, potrivit Reglementrilor contabile
conforme cu directivele europene, aplicabile instituiilor de credit,
instituiilor financiare nebancare i Fondului de garantare a
depozitelor n sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bncii
Naionale a Romniei nr. 13/2008, cu respectarea prevederilor
pct. 3 din prezenta anex.
3. La punctul 6, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(1) n cadrul situaiilor financiare consolidate FINREP,
elementele Instrumente de datorie, Credite i avansuri,
Angajamente de creditare, garanii financiare i alte
angajamente sunt defalcate pe urmtoarele clase de sectoare
economice (n funcie de calitatea agentului contrapartid):
administraii centrale; instituii de credit; instituii, altele dect
cele de credit; societi; retail.
III. La punctul II Modelele situaiilor financiare consolidate
FINREP, litera B Informaii, altele dect cele de baz se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:

25

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009


1. nainte de tabelul FIN 7 Informaii referitoare la active
neperformante, alte active depreciate i active restante se
introduc dou noi tabele, tabelele FIN5 Active financiare

disponibile pentru vnzare i FIN6 Credite i creane


(inclusiv leasing financiar) i investiii pstrate pn la scaden,
cu urmtorul cuprins:

DENUMIREA INSTITUIEI DE CREDIT: .......................


DATA RAPORTRII: ..............................................................................

FIN5 Active financiare disponibile pentru vnzare


lei
Valoarea just a
activelor
nedepreciate

Valoarea just a Valoarea contabil


activelor depreciate
net total

Referine

CP

IAS 39.58-70

1. Instrumente de capitaluri proprii


1.1. Instrumente cotate
1.2. Instrumente necotate, dar a cror
valoare just poate fi determinat
1.3. Instrumente de capitaluri proprii la cost

IAS 32.11

2. Instrumente de datorie
2.1. Administraii centrale
2.2. Instituii de credit
2.3. Instituii, altele dect cele de credit
2.4. Societi
2.5. Retail

IAS 39.9

3. Credite i avansuri
3.1. Administraii centrale
3.2. Instituii de credit
3.3. Instituii, altele dect cele de credit
3.4. Societi
3.5. Retail

IAS 39.9

(Depreciere)
IAS 39.67-70

4. Total
Administrator,
(conductorul instituiei de credit)
..............................

Conductorul compartimentului financiar-contabil,


........................................
(numele, prenumele i semntura)

(numele, prenumele, semntura i tampila instituiei de credit)

DENUMIREA INSTITUIEI DE CREDIT: .......................


DATA RAPORTRII: ..............................................................................

FIN6 Credite i creane (inclusiv leasing financiar) i investiii pstrate pn la scaden


lei

Referine
A

1. Credite i creane
1.1. Instrumente de datorie
1.1.1. Administraii centrale
1.1.2. Instituii de credit
1.1.3. Instituii, altele dect
cele de credit
1.1.4. Societi
1.1.5. Retail

IAS 39 AG26

(Ajustri pentru
(Ajustri pentru
Active depreciate
deprecieri
deprecieri
Valoare contabil
Active nedepreciate (valoare contabil
identificate la
identificate la nivel
net total
brut total)
nivelul grupurilor de
individual)
active financiare)*
IFRS 7.37; IFRS 7 IAS 39 AG 84-86;
CP
IAS 39 AG 84-90
IG29(a)
IFRS 7.37 (b)
1

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009


A

1.2. Credite i avansuri

IAS 39.9

1.2.1. Administraii centrale


1.2.2. Instituii de credit
1.2.3. Instituii, altele dect
cele de credit
1.2.4. Societi
1.2.5. Retail
2. Investiii pstrate pn la scaden
2.1. Instrumente de datorie

IAS 39
AG26

2.1.1. Administraii centrale


2.1.2. Instituii de credit
2.1.3. Instituii, altele dect
cele de credit
2.1.4. Societi
2.1.5. Retail
2.2. Credite i avansuri

IAS 39
AG26

2.2.1. Administraii centrale


2.2.2. Instituii de credit
2.2.3. Instituii, altele dect
cele de credit
2.2.4. Societi
2.2.5. Retail
3. Total

* Include ajustrile pentru pierderi generate, dar neraportate.

Administrator,
(conductorul instituiei de credit)
..........................................
(numele, prenumele, semntura i tampila instituiei de credit)

Conductorul compartimentului financiar-contabil,


..............................................
(numele, prenumele i semntura)

27

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009

2. Tabelul FIN7 Informaii referitoare la active neperformante, alte active depreciate i active restante se modific i
va avea urmtorul cuprins:
DENUMIREA INSTITUIEI DE CREDIT: .......................
DATA RAPORTRII: ..............................................................................

FIN7 Informaii referitoare la active neperformante, alte active depreciate i active restante
lei

Valoare contabil brut

Ajustri specifice pentru


deprecieri identificate la nivel
individual
IAS 39 AG 84-92

Ajustri pentru deprecieri


identificate
la nivelul grupurilor
de active financiare*
IAS 39 AG 84-92

1. Active neperformante
2. Alte active depreciate
3. Total active depreciate,
din care:
3.1. Instrumente de datorie i credite i
avansuri depreciate
4. Instrumente de datorie i credite i avansuri
restante, dar nedepreciate

X
X

* Include ajustrile pentru pierderi generate, dar neraportate.

Administrator,
(conductorul instituiei de credit)
.......................................

Conductorul compartimentului financiar-contabil,


........................................
(numele, prenumele i semntura)

(numele, prenumele, semntura i tampila instituiei de credit)

3. Tabelul FIN36 Angajamente de creditare, garanii financiare i alte angajamente se modific i va avea urmtorul
cuprins:
DENUMIREA INSTITUIEI DE CREDIT: .......................
DATA RAPORTRII: ..............................................................................

FIN36 Angajamente de creditare, garanii financiare i alte angajamente


lei
Valoarea noionalului

Angajamente de creditare
1. Date
1.1. Administraii centrale
1.2. Instituii de credit
1.3. Instituii, altele dect cele de credit
1.4. Societi
1.5. Retail
2. Primite
2.1. Administraii centrale
2.2. Instituii de credit
2.3. Instituii, altele dect cele de credit
2.4. Societi

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009


Valoarea noionalului

Garanii financiare
3. Garanii date
3.1. Administraii centrale
3.2. Instituii de credit
3.3. Instituii, altele dect cele de credit
3.4. Societi
3.5. Retail
4. Garanii primite
4.1. Administraii centrale
4.2. Instituii de credit
4.3. Instituii, altele dect cele de credit
4.4. Societi
4.5. Retail
5. Instrumente financiare derivate de risc de credit primite
5.1. Administraii centrale
5.2. Instituii de credit
5.3. Instituii, altele dect cele de credit
5.4. Societi
5.5. Retail
Alte angajamente (de exemplu, faciliti de emisiune de efecte comerciale, faciliti de subscriere
rennoibile)
6. Date altei contrapartide
6.1. Administraii centrale
6.2. Instituii de credit
6.3. Instituii, altele dect cele de credit
6.4. Societi
6.5. Retail
7. Primite de la alt contrapartid
7.1. Administraii centrale
7.2. Instituii de credit
7.3. Instituii, altele dect cele de credit
7.4. Societi
7.5. Retail

Administrator,
(conductorul instituiei de credit)
..........................................
(numele, prenumele, semntura i tampila instituiei de credit)

Conductorul compartimentului financiar-contabil,


..............................................
(numele, prenumele i semntura)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009

29

BANCA NAIONAL A ROMNIEI

ORDIN
privind modificarea i completarea Ordinului Bncii Naionale a Romniei nr. 14/2008
pentru aprobarea Modelelor raportrilor periodice cuprinznd informaiile statistice
de natur financiar-contabil i a normelor metodologice privind ntocmirea i utilizarea acestora,
aplicabile sucursalelor din Romnia ale instituiilor de credit din alte state membre
Avnd n vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. e) i ale art. 59 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 99/2006
privind instituiile de credit i adecvarea capitalului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 227/2007, cu modificrile i
completrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 99/2006, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 227/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul
Bncii Naionale a Romniei,
Banca Naional a Romniei emite urmtorul ordin:
Art. I. Modelele raportrilor periodice cuprinznd
informaiile statistice de natur financiar-contabil i normele
metodologice privind ntocmirea i utilizarea acestora, aplicabile
sucursalelor din Romnia ale instituiilor de credit din alte state
membre, prevzute n anexa la Ordinul Bncii Naionale a
Romniei nr. 14/2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 15 din 8 ianuarie 2009, se modific i se

completeaz potrivit prevederilor cuprinse n anexa care face


parte integrant din prezentul ordin.
Art. II. Prevederile prezentului ordin se aplic ncepnd
cu raportrile periodice cuprinznd informaiile statistice de
natur financiar-contabil ntocmite pentru data de
31 decembrie 2009.

Preedintele Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Romniei,


Mugur Constantin Isrescu
Bucureti, 20 noiembrie 2009.
Nr. 11.

ANEX

MODIFICRI I COMPLETRI

ale Modelelor raportrilor periodice cuprinznd informaiile statistice de natur financiar-contabil


i ale normelor metodologice privind ntocmirea i utilizarea acestora, aplicabile sucursalelor din Romnia
ale instituiilor de credit din alte state membre
I. n cuprinsul textului, referirile la provizioane (pentru depreciere) se vor citi ca referiri la ajustri pentru depreciere.
II. La capitolul II Dispoziii referitoare la modelele i regulile de ntocmire i transmitere/depunere a raportrilor periodice
cuprinznd informaiile statistice de natur financiar-contabil aplicabile sucursalelor, punctul 3.2, sintagma 150 de zile se
nlocuiete cu sintagma 130 de zile.
III. Capitolul III Modelele raportrilor periodice cuprinznd informaiile statistice de natur financiar-contabil i normele
metodologice privind ntocmirea i utilizarea acestora, aplicabile sucursalelor se modific dup cum urmeaz:
1. Normele metodologice privind ntocmirea i utilizarea formularului 3. Alte informaii Tabelul B Numr de
clieni se modific i vor avea urmtorul cuprins:
Tabelul B Numr de clieni
PREZENTARE

Cuprinde informaii privind numrul clienilor (persoane fizice i persoane juridice).


Pentru completarea acestui tabel se vor avea n vedere persoanele cu care, n desfurarea activitilor prevzute la
art. 18 alin. (1) lit. a)n) i la art. 20 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 99/2006 privind instituiile de credit i adecvarea
capitalului, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 227/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, sucursala a
negociat o tranzacie care se deruleaz i n prezent, precum i orice persoan care beneficiaz de serviciile sucursalei.
CONINUT

Linii
Prezint numrul de clieni, dup cum urmeaz:
total;
persoane fizice;
persoane juridice.

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009


2. Formularul 3. Alte informaii Tabelul A Elemente de activ se modific i va avea urmtorul cuprins:

DENUMIREA SUCURSALEI:
DATA RAPORTRII:

3. A L T E I N F O R M A I I

Tabelul A Elemente de activ


lei

Operaiuni de trezorerie i operaiuni interbancare, din care:

Cod
poziie

Amortizri
i ajustri
pentru
depreciere

Active
nete

Active
brute

100

Casa i alte valori

110

Cont curent la bnci centrale

120

Conturi de corespondent la instituii de credit (nostro)

130

Depozite la instituii de credit

140

Credite acordate instituiilor de credit

150

Valori primite n pensiune

160

Creane restante, din care:

190

credite restante
Creane ndoielnice, din care:

193
200

credite ndoielnice

203

Operaiuni cu clientela

300

Creane comerciale

310

Credite de trezorerie

320

Credite de consum i vnzri n rate

330

Credite pentru finanarea operaiunilor de comer exterior

340

Credite pentru finanarea stocurilor i pentru echipamente

350

Credite pentru investiii imobiliare

360

Alte credite acordate clientelei

370

Credite acordate instituiilor financiare

380

Valori primite n pensiune

390

Conturi curente debitoare

400

Valori de recuperat

410

Creane restante, din care:

420

credite restante

423

dobnzi restante

426

Creane ndoielnice, din care:

430

credite ndoielnice

433

dobnzi ndoielnice

436

Creane ataate
Operaiuni cu titluri i operaiuni diverse, din care:

440
500

Titluri primite n pensiune livrat

510

Conturi de stocuri

630

Creane restante, din care:

650

titluri primite n pensiune livrat restante

652

dobnzi restante aferente titlurilor primite n pensiune livrat

655

Creane ndoielnice, din care:

660

titluri primite n pensiune livrat ndoielnice

662

dobnzi ndoielnice aferente titlurilor primite n pensiune livrat

665

31

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009

Valori imobilizate, din care:


Imobilizri n curs i avansuri acordate pentru imobilizri, imobilizri
necorporale i corporale
Creane din operaiuni de leasing financiar

Cod
poziie

Amortizri
i ajustri
pentru
depreciere

Active
nete

Active
brute

700
730
740

Creane restante

750

Creane ndoielnice

760

Total

800
Conductorul compartimentului financiar-contabil,
.....................................................................

Administrator,
(conductorul sucursalei)
........................................................

(numele, prenumele i semntura)

(numele, prenumele, semntura i tampila sucursalei)

IV. Capitolul IV Corespondena cu planul de conturi a raportrilor periodice cuprinznd informaiile statistice de natur
financiar-contabil, aplicabile sucursalelor se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. n cadrul formularului 1. Bilanul, corespondena cu planul de conturi a poziiilor 061, 063, 120 i 400 se
modific i va avea urmtorul cuprins:
COD POZIIE

PLAN DE CONTURI

061

ex.141 + ex.181 + ex.182 ex.191 + ex.201 + ex.202 + ex.203 + ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 + ex.241 +
ex.2511 (solduri debitoare) + ex.25171 + ex.261 + ex.281 + ex.282 ex.291 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 +
ex.381 + ex.382 ex.399 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482 ex.493 ex.499

063

121 + 1271 + 131 + ex.141 + 151 + 161 + ex.181 + ex.182 ex.191 + ex.201 + ex.281 + ex.282 ex.291 +
ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 ex.399 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482
ex.493 ex.499

120

333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 3514 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold
debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold
debitor) + 35392 + ex.355 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold
debitor) + 373 (solduri debitoare) + 374 + 375 + 378 + 379 (solduri debitoare) + ex.381 + ex.382393 ex.399

400

3036 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + 341 (sold creditor) + 3511 + 3512 +
3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) +
3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 3566 + ex.3567 + 3572 + 3723
(sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373 (solduri creditoare) + 376 + 377 + 379 (solduri creditoare) + 418 + 541

2. n cadrul formularului 3. Alte informaii Tabelul A Elemente de activ, corespondena cu planul de conturi
se completeaz cu corespondena poziiilor 100, 500 i 700, cu urmtorul cuprins:
COD POZIIE

PLAN DE CONTURI

100

10 + 111 + 1171 + 121 + 1271 + 131 + 141 + 151 + 161 + 181 + 182 191

500

3011 + 3021 + 3025 + 3026 + 3031 + 3035 + 3037 + 3041 + 3045 + 3047 + 312 + 3362 + 3371 + 341 (sold
debitor) + 3514 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (sold debitor) + 35324 + 35328
(sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 355 + 3571 +
361 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 374 + 375 + 378 + 381 +
382 391 393 399 + (311 + 319 + 333 + 373 + 379) solduri debitoare

700

401 + 402 + 407 + 411 + 412 + 413 + 415 + 417 + 431 + 432 + 433 + 434 + 441 + 442 461 + 471 + 481 + 482
491 492 493 499

V. La capitolul V Controlul raportrilor periodice cuprinznd informaiile statistice de natur financiar-contabil, aplicabile
sucursalelor, punctul 3 se modific i va avea urmtorul cuprins:
3. Controlul raportrii Alte informaii
Tabelul A Elemente de activ

3.1. Controlul orizontal


Pentru fiecare linie se va respecta urmtoarea corelaie:
col. 1 + col. 2 = col. 3

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 847/8.XII.2009


3.2. Controlul vertical
100 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 190 + 200
190 193
200 203
300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440
420 423 + 426
430 433 + 436
500 510 + 630 + 650 + 660
650 652 + 655
660 662 + 665
700 730 + 740 + 750 + 760
800 = 100 + 300 + 500 + 700
3.3. Corelaia dintre raportarea 3. Alte informaii i raportarea 1. Bilanul
Alte informaii Tabelul A

relaia

Bilanul

800 (col. 2)

130 (col. 1)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 847/8.XII.2009 conine 32 de pagini.

Preul: 6,40 lei

&JUYDGY|435698]
ISSN 14534495

S-ar putea să vă placă și