Sunteți pe pagina 1din 1

Adeverinta de practica

Prin prezenta se adevereste ca studentul(a)........................................................................., de


la Facultatea de Medicin Generala a Universitii Carol Davila din Bucureti,in cadrul
seriei..,grupa.., a efectuat stagiul de practica corespunzator anului universitar ..
.,anulde studii,in perioada.......................................,in cadrul
Spitalului........,Sectia/Clinica Activitatea s-a
desfasurat sub coordonarea si indrumarea Dn-lui/Dn-ei Dr.
..,totalizand un numar de 90 de ore de
practica,obtinand calificativul/nota....
Aceasta adeverinta se elibereaza pentru a-i servi la..

Data:

Semnatura si parafa cadrului didactic