Sunteți pe pagina 1din 2

INTERPRETAREA LEGILOR EFECTULUI FOTOELECTRIC EXTERN

INTRODUCERE:
Electronii liberi dintr-un metal pot fi considerati ca aflandu-se intr-o "groapa" de energie.Pentru a
parasi metalul un electron trebuie sa primeasca o energie egala cu adancimea grpii.Aceasta
energie,L,este numita lucru mecanic de extractie si constituie o caracteristica a materialului.Se poate
atunci defini o frecventa de prag v0 prin relatia:

v0=

L
h

unde: h=constanta lui Planck


Se presupune ca un foton de energie hv cedeaza energia sa unui electron de conductie.
Daca
metalul.
Daca

h*v>L , atunci electronul poate parasi metalul,in caz contrar electronul nu poate parasi

h*v>L atunci electronul paraseste metalul cu energia cinetica:


Ec=h*v-L

Emisia unui fotoelectron este rezultatul absorbtiei fotonului de catre electronul liber din metal.De
aceea ,numarul de fotoelectroni emisi in unitatea de timp este proportional cu numarul de fotoni
incidenti,n,in acest interval de timp,care este proportional cu fluxul de energie luminoasa.

APLICATIILE EFECTULUI FOTOELECTRIC


Doua dintre aplicat importante ale efectului fotoelectric extern sunt celula fotoelectrica si
fotomultiplicatorul,acestea transforma un semal luminos intr-un semnal electric.
Celula fotoelectrica:

BIBLIOGRAFIE: 1 manual clasa a XII-a


2 referate.ro