Sunteți pe pagina 1din 2

OFERTA

de furnizare a energiei electrice clienti casnici - zona Muntenia


Serviciul Universal (SU) - reprezinta serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clientilor:

1.

casnici;
noncasnici, cu un numar de salariati mai mic de 50 si o cifra de afaceri anuala sau o valoare totala a activelor din
bilantul contabil conform raportarilor fiscale anuale care nu depaseste 10 milioane de euro, la un nivel de calitate si la
preturi rezonabile, transparente, usor comparabile si nediscriminatorii.

Tarife si preturi furnizare energie electrica

1.1. Clientii casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate pot sa opteze pentru oricare din tarifele reglementate
corespunzatoare categoriei din care fac parte, cu exceptia tarifului CS (casnic de tip social), prevazut a se aplica doar
clientilor care solicita si anexeaza la cerere documentatia necesara privind venitul net mediu lunar pe membru de familie.
Pentru clientii casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate, energia electrica consumata se va factura:

la tarife reglementate;
la tariful CPC (componenta de piata concurentiala), pentru cantitatea corespunzatoare etapei de eliminare a tarifelor
reglementate, stabilita prin Memorandumul aprobat de Guvernul Romaniei.

Tarife CPC, perioada valabilitate 1 iulie 31 decembrie 2016:


TARIFE CPC(SU)

Zona Muntenia

IT [lei/kWh]

0,2332

MT [lei/kWh]

0,2637

JT [lei/kWh]

0,3775

TARIFE CPC diferentiat (SU) Zona Muntenia

CPC diferentiat - Ore de zi

CPC diferentiat Ore de


noapte

IT [lei/kWh]

0,2752

0,2085

MT [lei/kWh]

0,3112

0,2358

JT [lei/kWh]

0,4455

0,3375

Tarife reglementate aprobate prin ordin ANRE:


Pentru contoare cu plata postconsum
Nivel
tensiune

1
Joasa
tensiune
(0-1 kV
inclusiv)
Medie
tensiune
(1-110 kV
exclusiv)

Tarif CS
de tip social

Tarif CD
de tip
monom

Tarif CR de tip monom


cu rezervare

Pret
energie
(lei/kWh)

Pret
rezervare
(lei/zi)

Pret
energie
(lei/kWh)

Tarif CR 2 de tip monom cu


rezervare,diferentiat pe doua zone
orare
Pret
Pret
Pret
energie in
energie in
rezervare
zona de
zona de zi
(lei/zi)
noapte
(lei/kWh)
(lei/kWh)
8
9
10

Transa
2 kWh/zi
(lei/kWh si
abonat)

Transa 2-3
kWh/zi
(lei/kWh si
abonat)

Transa
peste 3
kWh/zi
(lei/kWh si
abonat)
4

0,1954

0,469

0,9246

0,469

0,1691

0,3517

0,1691

0,5603

0,1822

0,3647

0,1691

0,2734

0,1691

0,4428

0,1433

Enel Energie Muntenia S.A. Bucureti, bd. Ion Mihalache, nr. 41-43, corp A, sector 1 Cod unic de nregistrare 24387371, Nr. de ordine n Registrul
Comerului J40/14506/2008 - Capital social subscris i vrsat 37.004.350 lei

Tarif CR 3 - de tip monom cu rezervare, diferentiat pe 3 zone orare


Nivel tensiune

Joasa tensiune (0-1kV


inclusiv)
Medie tensiune (1-110
kV exclusiv)

Pret rezervare
(lei/zi)

Pret energie in zona de


varf (lei/kWh)

Pret energie in zona


normala (lei/kWh)

Pretul energiei in zona


de gol (lei/kWh)

11

12

13

14

0,1691

0,7946

0,4428

0,2083

0,1691

0,6253

0,3517

0,1563

Tarif CTP-de tip monom


Nivel tensiune

Transa de putere maxima contractata


(kW)

Pret rezervare (lei/zi)

Pret energie (lei/kWh)

pana la 3 kW inclusiv

0,1691

0,2866

3-6 kW

0,3647

0,2866

peste 6 kW

0,5471

0,2866

Joasa tensiune (0-1kV inclusiv)

Tarif CI-de tip monom cu consum inclus


Nivel tensiune

Abonament (lei/zi)

Pret energie (lei/kWh)

Joasa tensiune (0-1kV


0,4858
0,3517
inclusiv)
Medie tensiune (1-110
0,4155
0,2734
kV exclusiv)
Ore zi: de luni pana vineri orele 7:00-22:00;
Ore noapte: de luni pana vineri intre orele 22:00-7:00 si de vineri ora 22:00 pana luni ora 7:00.
Calendarul de dereglementare si tarifele reglementate pot fi consultate in Punctele Enel, site www.enel.ro,site www.anre.ro, info Kiosk Enel.
2.

Termene de plata

Clientul va achita factura de energie electrica in termenele de scadenta, prevazute de reglementarile legale in vigoare. Data
scadenta a facturii este de 15 zile de la data emiterii facturii pentru clientii finali casnici care nu au uzat de eligibilitate.
Modalitati de plata facturi: virament bancar, internet, direct debit, numerar comision 0, ATM (detaliate in anexa facturii).
3.

Termen incheiere contract furnizare energie electrica: in termen de 15 zile lucratoare de la data acceptarii ofertei de
furnizare, in perioada valabilitatii Avizului Tehnic de Racordare.

4.

Intervalul de timp pentru care se poate asigura furnizarea

Durata contractului de furnizare poate fi nedeterminata, sau limitata ca perioada si convenita intre parti, in cazul in care actul
care atesta dreptul de folosinta al imobilului are valabilitate limitata.
Durata contractului de furnizare nu poate depasi durata de valabilitate a Avizului Tehnic de Racordare/actului de proprietate
sau documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului.

Am luat la cunostinta despre ofertele de furnizare valabile la data de ............................ si oferta aleasa este ...............................
Client,

(semnatura)

Enel Energie Muntenia S.A. Bucureti, bd. Ion Mihalache, nr. 41-43, corp A, sector 1 Cod unic de nregistrare 24387371, Nr. de ordine n Registrul
Comerului J40/14506/2008 - Capital social subscris i vrsat 37.004.350 lei