Sunteți pe pagina 1din 5

ORDIN nr.

2297 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului


prealabil n vederea nfiinrii muzeelor i coleciilor publice

n conformitate cu dispoziiile art. 16 alin. (1) i (2), ale art. 32 alin. (2) lit. c) i d), precum i ale art.
39 alin. (1) din Legea muzeelor i a coleciilor publice nr. 311/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Culturii i Cultelor, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul culturii i cultelor emite urmtorul ordin:
Art. 1
Se aprob Criteriile de acordare a avizului prealabil n vederea nfiinrii muzeelor i coleciilor
publice, prevzute n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
-****Ministrul culturii i cultelor,
Adrian Iorgulescu
ANEX:
CRITERII de acordare a avizului prealabil n vederea nfiinrii muzeelor i coleciilor publice
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 701 din data de 16 august 2006
CRITERII din 17 iulie 2006 de acordare a avizului prealabil n vederea nfiinrii muzeelor i
coleciilor publice
(la data 16-Aug-2006 actul a fost aprobat de Ordinul 2297/2006 )

CAPITOLUL I: Dispoziii generale


Art. 1
Prezentele criterii reglementeaz procedura de acordare a avizului prealabil n vederea nfiinrii
muzeelor i coleciilor publice, n conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) i (2), ale art. 32 alin.
(2) lit. c) i d), precum i ale art. 39 alin. (1) din Legea muzeelor i a coleciilor publice nr. 311/2003,
cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 2
Muzeele i coleciile publice, precum i seciile i filialele acestora se nfiineaz numai n baza
avizului prealabil al Comisiei Naionale a Muzeelor i Coleciilor.
Art. 3
Avizul prealabil pentru nfiinarea unui muzeu sau a unei colecii publice se solicit numai de
proprietarul ori de titularul dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile care urmeaz a
constitui patrimoniul cultural al muzeului sau al coleciei publice respective.
CAPITOLUL II: Criterii de acordare a avizului prealabil n vederea nfiinrii muzeelor i coleciilor
publice

Art. 4
Avizul prealabil pentru nfiinarea unui muzeu sau a unei colecii publice se acord n baza unei
documentaii care s ateste ndeplinirea urmtoarelor criterii:
a)existena unui patrimoniu cultural mobil propriu, constituit sistematic i coerent;

b)existena unui spaiu adecvat funcionrii unui muzeu sau a unei colecii publice i organizrii
unei activiti specific muzeale, conform prevederilor legale n vigoare;
c)existena unei organigrame adecvate structurii i specificului muzeului sau coleciei publice pentru
care se solicit avizul prealabil;
d)dovada existenei surselor de finanare pentru susinerea activitii muzeului sau a coleciei
publice pentru o perioad de cel puin un an, din partea persoanei fizice ori juridice care solicit
avizul prealabil.
CAPITOLUL III: Documentaia necesar n vederea obinerii avizului prealabil pentru nfiinarea
muzeelor i coleciilor publice
Art. 5
n vederea obinerii avizului prealabil pentru nfiinarea muzeelor i coleciilor publice, persoana
fizic sau juridic depune, la compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii i
Cultelor, urmtoarea documentaie:
a)cererea de solicitare a avizului prealabil pentru nfiinarea muzeului sau a coleciei publice;
a)cererea de solicitare a avizului prealabil pentru nfiinarea muzeelor i a coleciilor publice,
conform modelului prevzut n anexa care face parte integrant din prezentele criterii;
(la data 13-Oct-2010 Art. 5, litera A. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 1. din Ordinul
2557/2010 )
b)motivarea inteniei de nfiinare a muzeului, incluznd enunarea misiunii acestuia, a scopurilor i
obiectivelor sale de activitate;
c)prezentarea grupului-int/beneficiarilor, a impactului asupra comunitilor/colectivitilor
crora se adreseaz;
d)lista bunurilor culturale ce vor constitui patrimoniul muzeului sau al coleciei publice, incluznd
denumirea, autorul, proveniena bunurilor;
e)dovada existenei unui sediu/spaiu pentru muzeul sau colecia public, mpreun cu planurile
acestuia (cuprinznd alocarea spaiilor, cu menionarea circuitului administrativ, de vizitare, de
depozitare);
f)planul expoziional i tematica expoziional;
g)proiectul regulamentului de organizare i funcionare a muzeului sau coleciei publice, proiectul
de organigram i statul de funcii;
h)proiecia bugetar pentru organizarea muzeului sau a coleciei publice;
i)graficul activitii de organizare a muzeului sau a coleciei publice, cu menionarea termenelor de
desfurare a aciunilor specifice;
j)proiecia bugetar pentru primul an de funcionare a muzeului sau a coleciei publice;
k)planul de activiti pentru primul an de funcionare a muzeului sau a coleciei publice;
l)documentaie atestnd capacitatea organizatoric a solicitantului (experiena naional sau
internaional, colaborri i parteneriate cu autoritile publice, cu alte organizaii guvernamentale
i neguvernamentale din ar i din strintate, dup caz);
m)nominalizarea partenerilor i a responsabililor de proiect, nsoite de C.V.-urile acestora.
CAPITOLUL IV: Procedura de acordare a avizului prealabil pentru nfiinarea muzeelor i a
coleciilor publice
Art. 6
Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii i Cultelor verific integralitatea i
corectitudinea documentaiei depuse n vederea obinerii avizului prealabil pentru nfiinarea
muzeului sau a coleciei publice i o supune avizrii Comisiei Naionale a Muzeelor i Coleciilor n
termen de 30 de zile de la nregistrarea ei.
Art. 7
(1)n cazul n care documentaia depus este incomplet, compartimentul de specialitate va returna
documentaia solicitantului, spre completare, n termen de 10 zile de la data depunerii acesteia.
(2)Solicitarea prevzut la alin. (1) se face n scris, cu precizarea expres a documentelor lips.
Art. 8

Avizul se comunic solicitantului de ctre compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului


Culturii i Cultelor n termen de 15 zile de la acordarea acestuia de ctre Comisia Naional a
Muzeelor i Coleciilor.
CAPITOLUL V: Procedura contestaiilor
Art. 9
(1)n situaia n care avizul Comisiei Naionale a Muzeelor i Coleciilor este nefavorabil, solicitantul
are dreptul la contestaie n termen de 30 de zile de la comunicarea avizului de ctre
compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii i Cultelor.
(2)Contestaiile se depun la compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii i
Cultelor.
Art. 10
Contestaia se analizeaz i se soluioneaz la nivel de ministru, n termen de 20 de zile de la
depunerea acesteia, rezoluia urmnd a i se comunica solicitantului, prin compartimentul de
specialitate din cadrul Ministerului Culturii i Cultelor, n termen de 5 zile de la scurgerea
termenului de soluionare a contestaiei.
CAPITOLUL VI: Dispoziii finale
Art. 11
Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii i Cultelor va institui Registrul de
eviden a avizelor prealabile ale Comisiei Naionale a Muzeelor i Coleciilor pentru nfiinarea
muzeelor i coleciilor publice.
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 701 din data de 16 august 2006
-****ANEX: CERERE de solicitare a avizului prealabil pentru nfiinarea muzeelor i a coleciilor
publice

Denumirea solicitantului 1
Reprezentant legal
Adresa de coresponden a solicitantului
ar/Jude
Localitate
Strada/nr.
Cod potal
Telefon/fax

Prin prezenta se solicit acordarea avizului prealabil n vederea nfiinrii muzeului/coleciei publice
cu
titulatura: .................................................................................................................................................
ce urmeaz a funciona n sediul din:
Jude:........................................................................... Localitate:.....................................................
Strada:.................................................................. nr. ....... Cod potal:.............................................
Muzeul/colecia public urmeaz a funciona n subordinea:
Denumirea persoanei fizice sau juridice 2
Reprezentant legal
Adresa de coresponden
ar/Jude
Localitate
Strada/nr.
Cod potal
Telefon/fax

- Anexm prezentei solicitri documentele prevzute de art. 5 lit. b)-m) din criterii.
Data
Numele i semntura

_______

1 Proprietar sau titular al dreptului de administrare a bunurilor culturale ce urmeaz a constitui


patrimoniul cultural al muzeului sau al coleciei publice.
2 Se indic denumirea persoanei fizice sau juridice n subordinea creia urmeaz a funciona muzeul
sau, dup caz, colecia public.
(la data 13-Oct-2010 Actul completat de Art. I, punctul 2. din Ordinul 2557/2010 )