Sunteți pe pagina 1din 8

EXPLICATII

1.Rezervare denumire. Pentru acesta trebuie sa va alegeti in ordinea preferintei 3 denumiri.


Puteti verifica pe site-ul ONRC daca denumirile alese de dvs. exista deja. Trebuie sa stiti ca,
chiar in conditiile in care pe site le gasiti disponibile, exista posibilitatea sa nu fie acceptate fara
un element de diferentiere care trebuie avut in vedere de la inceput.
Formularul pentru rezervare denumire il gasiti aici
TAXA : 50 lei

2. Actul constitutiv.
Actul constitutiv al societii va cuprinde:
a) datele de identificare a asociailor;
b) forma, denumirea i sediul social;
c) obiectul de activitate al societii, cu precizarea domeniului i a activitii principale;
d) capitalul social, cu menionarea aportului fiecrui asociat, in numerar sau in natur, valoarea
aportului in natur i modul evalurii. La societile cu rspundere limitat se vor preciza
numrul i valoarea nominal a prilor sociale, precum i numrul prilor sociale atribuite
fiecrui asociat pentru aportul su;
e) asociaii care reprezint i administreaz societatea sau administratorii neasociai, datele lor de
identificare, puterile ce li s-au conferit i dac ei urmeaz s le exercite impreun sau separat;
e1) in cazul societilor cu rspundere limitat, dac sunt numii cenzori sau auditor financiar,
datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;
f) partea fiecrui asociat la beneficii i la pierderi;
g) sediile secundare - sucursale, agenii, reprezentane sau alte asemenea uniti fr personalitate
juridic -, atunci cind se infiineaz o dat cu societatea, sau condiiile pentru infiinarea lor
ulterioar, dac se are in vedere o atare infiinare;
h) durata societii;
i) modul de dizolvare i de lichidare a societii.
Forma autentic este obligatorie dac printre bunurile subscrise ca aport in natur la capitalul
social se afl un teren; in celelalte cazuri fiind suficient atestarea de ctre avocat in condiiile
Legii nr. 51/1995, modificat, darea de dat cert, acordat, in condiiile legii, de ctre notarul
public sau de ctre serviciul de asisten din cadrul ORC, sau incheierea actului sub semntur
privat.
in termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii, primii administratori sau,
dac este cazul, primii membri ai directoratului i ai consiliului de supraveghere ori un
imputernicit al acestora vor cere inmatricularea societii in registrul comerului in a crui
raz teritorial ii va avea sediul societatea. Ei rspund in mod solidar pentru orice prejudiciu pe
care il cauzeaz prin neindeplinirea acestei obligaii.
Cind actul constitutiv nu cuprinde meniunile prevzute de lege ori cuprinde clauze prin care se
incalc o dispoziie imperativ a legii sau cind nu s-a indeplinit o cerin legal pentru

constituirea societii, judectorul delegat, din oficiu sau la cererea oricror persoane care
formuleaz o cerere de intervenie, va respinge, prin incheiere, motivat, cererea de inmatriculare,
in afar de cazul in care asociaii inltur asemenea neregulariti. Judectorul delegat va lua act
in incheiere de regularizrile efectuate.

3. Dovada sediu.
- contract de vinzare-cumprare, intabulat;
- contract de schimb, intabulat;
- contract de inchiriere: - inregistrat la Administraia Finanelor Publice, pentru cel incheiat intre
persoane fizice
i persoane juridice;
- neinregistrat la Administraia Finanelor Publice, pentru cel incheiat intre persoane juridice.
- contract de subinchiriere;
- contract de concesiune, intabulat;
- contract de leasing imobiliar;
- contract de comodat, in original, in form autentic sau sub semntur privat, insoit de actul
doveditor al
proprietarului, intabulat;
- contract de donaie, in form autentic, intabulat;
- contract de uz;
- contract de uzufruct;
- extras de carte funciar, in termen de valabilitate la depunere - pentru oricare din actele
prevzute ca dovad de sediu
(inclusiv in cazul aportului la capitalul social la constituirea societii, pe numele asociatului care
aporteaz);
- certificat de rol fiscal/rol agricol, in termen de valabilitate;
- certificat de motenitor;
- act notarial de ieire din indiviziune sau de delimitare a proprietii, intabulat;
- hotrire judectoreasc definitiv privind proprietatea (intabulat) sau folosina/uzufructul;
- hotrire judectoreasc definitiv de ieire din indiviziune, intabulat
- proces verbal de recepie a construciei, intabulat;
- act de adjudecare a imobilului vindut in cadrul executrii silite;
- contract de asisten juridic privind stabilirea sediului social la sediul profesional al avocatului
conform art. 3 alin. (1)
lit. h) i i) din Legea nr. 51/1995, cu modificrile i completrile ulterioare.
sediu societate
In ceea ce priveste intabularea, pentru actele incheiate i transcrise anterior intrrii in vigoare a
Legii nr. 7/1996 a cadastrului i publicitii imobiliare, se va aplica prevederea art. 58 din lege.
La acelai sediu vor putea funciona mai multe societi, dac este indeplinit cel puin una
dintre urmtoarele condiii:
a) imobilul, prin structura lui, permite funcionarea mai multor societi in incperi diferite;
b) cel puin o persoan este, in condiiile legii, asociat in fiecare dintre societi;
c) dac cel puin unul dintre asociai este proprietar al imobilului ce urmeaz a fi sediul societii

5. Cazierul fiscal reprezinta o evidenta electronica a contribuabililor - persoane fizice si


juridice, asociati, actionari si reprezentanti legali ai persoanelor juridice - care au savarsit fapte
sanctionate de legislatia financiar-fiscala si vamala, fiind in fapt un mijloc de evidenta si
urmarire a disciplinei financiare a contribuabililor.
In cazierul fiscal se inscriu faptele sanctionate de legile financiare, vamale sau care privesc
disciplina financiara, inclusiv cele care privesc stabilirea si gestionarea impozitelor si taxelor. In
certificatul de cazier fiscal se inscriu numai faptele constatate prin acte administrative asupra
carora nu s-au exercitat in termenul legal caile de atac sau cele asupra carora s-au pronuntat
hotarari judecatoresti definitive/irevocabile.
TAXA: 20 lei - 8 ore, direct de la ONRC

8. Declaratie pe propria raspundere ca sunt indeplinite conditiile pentru a fi


asociat/administrator (poate fi autentificat a de avocat)
asociat societate administrator firma
Interdicii pentru deinerea i exercitarea unor caliti in societile comerciale:
art. 6 alin.(2), art. 15314, i art. 189 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare:
i(2) Nu pot fi fondatori, administratori, directori, membri ai directoratului sau ai consiliului de
supraveghere, reprezentani, comanditai, lichidatori persoanele care, potrivit legii, sunt
incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloas, abuz de incredere, fals, uz
de fals, inelciune, delapidare, mrturie mincinoas, dare sau luare de mit, precum i pentru
infraciunile prevzute la art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei sau
pentru cele prevzute de prezenta lege. i
art. 120 alin. (3) i (4) din Legea nr. 161/2003 cu modificrile i completrile ulterioare,
Cartea I, Titlul V:
iNu pot fi fondatori, administratori, cenzori i lichidatori persoanele care, potrivit legii, sunt
incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloas, abuz de incredere,
inelciune, delapidare, dare de mit, luare de mit, primire de foloase necuvenite, trafic de
influen, mrturie mincinoas, fals, uz de fals, precum i pentru infraciunile prevzute de Legea
nr. 31/1990, republicat, infraciunile prevzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i
combaterea evaziunii fiscale i infraciunile de splare a banilor prevzute de Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, cu modificrile i completrile ulterioarei.
art. 15, art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (1), art. 57 alin. (6) din Legea nr. 1/2005:
iNu pot fi membri fondatori, administratori i cenzori persoanele care, potrivit legii, sunt
incapabili sau au fost condamnate prin hotrire judectoreasc definitiv pentru infraciunile de
corupie, splare de bani, evaziune fiscal, gestiune frauduloas, abuz de incredere, fals, uz de
fals, inelciune, delapidare, mrturie mincinoas, dare sau luare de mit, precum i pentru
infraciunile prevzute de art. 112 i 116 din Legea nr. 1/2005i.
iMembrii consiliului de administraie nu pot fi asociai, acionari, administratori, directori
executivi sau cenzori in societile comerciale care au acelai obiect de activitate cu cel al
societii cooperativei.

art. 161 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare:
i(2) Nu pot fi cenzori, iar dac au fost alei, decad din mandatul lor:
a) rudele sau afinii pin la al patrulea grad inclusiv sau soii administratorilor;
b) persoanele care primesc sub orice form, pentru alte funcii decit aceea de cenzor, un salariu
sau o remuneraie de la administratori sau de la societate sau ai cror angajatori sunt in raporturi
contractuale sau se afl in concuren cu aceasta;
c) persoanele crora le este interzis funcia de membru al consiliului de administraie, respectiv
al consiliului de supraveghere i directoratului, in temeiul art. 15314;
d) persoanele care, pe durata exercitrii atribuiilor conferite de aceast calitate, au atribuii de
control in cadrul Ministerului Finanelor Publice sau al altor instituii publice, cu excepia
situaiilor prevzute expres de lege.i
art. 57 alin. (6) din Legea nr. 1/2005:
iNu pot fi cenzori, iar dac au fost alei sunt deczui din mandatul lor, persoanele care fac parte
din consiliul de administraie, soul, soia, rudele i afinii pin la gradul al treilea inclusiv,
precum i persoanele crora le este interzis funcia de administrator potrivit prevederilor Legii
nr. 1/2005i.
art. 14 alin. (1) i (2) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare:
- o persoan fizic sau juridic nu poate fi asociat unic decit intr-o singur societate cu
rspundere limitat;
- o societate cu rspundere limitat nu poate avea ca asociat unic o alt societate cu rspundere
limitat, alctuit dintr-o singur persoan.
art. 253 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare:
iLichidatorii persoane fizice sau reprezentanii permaneni - persoane fizice ale societii
lichidatoare - trebuie s fie lichidatori autorizai, in condiiile legiii.
art. 3-9 i art. 12 din Legea nr. 241/2005:
iNu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentani legali ai societii comerciale, iar
dac au fost alese, sunt deczute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru
infraciunile prevzute in prezenta legei.

9.Aviz asociatie proprietari + vecini pe verticala si pe orizontala, cu acordul


comitetului executiv al asociatiei, semnat de membrii acestuia.
Prin articolul 42 al legii 230 din 06.07.2007 privind infiintarea, organizarea si
functionarea asociatilor de proprietari, se prevede in mod expres ca fiind obligatorie
existenta unui aviz al comitetului executiv al asociatiei si acceptul proprietarilor direct
afectati, pe plan orizontal si vertical, in cazul in care se schimba destinatia locuintei in
alta decat cea de locuit. Potrivit articolului 21 al aceleiasi legi, comitetul executiv al
asociatiei de proprietari este format din presedintele asociatiei de proprietari si un
cenzor sau o comisie de cenzori. (in prezent, la registrul comertului se solicita avizul
comitetului executiv al asociatiei de proprietari semnat de membrii acestuia, ori
declaratie pe propria raspundere a presedintelui asociatiei de proprietari ca nu exista
un astfel de comitet).

formular cerere inregistrare societate


declaratie pe propria raspundere ca sunt indeplinite conditiile de autorizare
formular inregistrare fiscala.
Pasu
l1
Trebuie sa va fixati:
Tipul de societate pentru a fixa baza de impozitare : intreprindere mica - microintreprindere (2%
impozit) sau intreprindere mare - macrointreprindere (16% impozit);
Se alege ca firma sa fie platitoare de TVA sau nu.
Se fixeaza obiectul principal de activitate si obiectele secundare conform Cod CAEN
Pasu
l2
Se face rezervarea de denumire
Se redacteaza actul constitutiv
Cu actul constitutiv (care prevede repartizarea capitalului social) si rezervarea de denumire se
merge la banca si se depune capitalul social.
Pasu
l3
Incheierea contractului de inchiriere/comodat daca spatiul unde se desfasoara activitatea nu este
proprietate.
Obtinerea avizului asociatiei de proprietari, vecini, comitet executiv.
Pasu
l4
Depunerea dosarului.
TAXE: aprox 370 lei incluzand cazierul fiscal.
taxe infiintare firma
Pasu
l5

A doua zi este termenul de juudecata. Daca totul este in regula, certificatulde inmatriculare se
ridica in 2 zile.
av.ancapopescu@gmail.com
CE TREBUIE SA MAI STIM
PLATITOR / NEPLATITOR DE TVA
In general persoanele care aleg sa fie neplatitori de TVA exercita activitati de prestari servicii
destinate persoanelor fizice. Persoanele fizice nu au interesul de a deduce TVA, iar pretul de
vanzare pentru un bun / serviciu este acelasi indiferent daca factura este fiscala sau nu.
Astfel, un client, persoana fizica va plati aceeasi suma de bani pentru un produs, doar ca in cazul
in care furnizorul este neplatitor de TVA, va plati un pret fara TVA, dar marit cu 19%, TVA fiind
inclus in pret. In cazul in care furnizorul este platitor de TVA clientul va plati aceeasi suma de
bani insa pretul fara TVA al produsului va fi altul, mai mic.
Este insa in dezavantaj pentru o persoana sa opteze pentru a fi microintreprindere neplatitoare de
TVA, in cazul in care beneficiarii / clientii sai sunt in mare parte persoane juridice. Daca
furnizorul nu va simti dezavantajul direct al optiunii de a fi neplatitor de TVA, el va simti cu
siguranta refuzul categoric al potentialilor clienti, persoane juridice. Acestea din urma nu vor
putea sa isi deduca TVA si vor plati un pret fata TVA marit.
Conform Codului fiscal actualizat la data de 01.07.2007:
Definiia microintreprinderii
Art. 103. - in sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoan juridic romin care
indeplinete cumulativ urmtoarele condiii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) realizeaz venituri, altele decit cele din consultan i management, in proporie de peste 50%
din veniturile totale
b) are de la 1 pin la 9 salariai inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depit echivalentul in lei a 100.000 euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este deinut de persoane, altele decit statul, autoritile
locale i instituiile publice.
Art. 104. - (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este opional.
(2) Microintreprinderile pltitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului
reglementat de prezentul titlu incepind cu anul fiscal urmtor, dac indeplinesc condiiile
prevzute la art. 103 i dac nu au mai fost pltitoare de impozit pe veniturile
microintreprinderilor.
(3) O persoan juridic romin care este nou-infiinat poate opta s plteasc impozit pe venitul
microintreprinderilor, incepind cu primul an fiscal, dac condiiile prevzute la art. 103 lit. a) i
d) sunt indeplinite la data inregistrrii la registrul comerului i condiia prevzut la art. 103 lit.
b) este indeplinit in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrrii.
(4) Microintreprinderile pltitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor nu mai aplic acest
sistem de impunere incepind cu anul fiscal urmtor anului in care nu mai indeplinesc una dintre

condiiile prevzute la art. 103.


(5) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice
romine care:
a) desfoar activiti in domeniul bancar;
b) desfoar activiti in domeniile asigurrilor i reasigurrilor, al pieei de capital, cu excepia
persoanelor juridice care desfoar activiti de intermediere in aceste domenii;
c) desfoar activiti in domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;
d) au capitalul social deinut de un acionar sau asociat persoan juridic cu peste 250 de
angajai.
(6) Microintreprinderile pltitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor pot opta pentru
plata impozitului pe profit incepind cu anul fiscal urmtor. Opiunea se exercit pin la data de
31 ianuarie a anului fiscal urmtor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile
microintreprinderilor.
Aria de cuprindere a impozitului
Art. 105. - Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile
microintreprinderilor, se aplic asupra veniturilor obinute de microintreprinderi din orice surs,
cu excepia celor prevzute la art. 108.
Anul fiscal
Art. 106. - (1) Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic.
(2) in cazul unei persoane juridice care se infiineaz sau ii inceteaz existena, anul fiscal este
perioada din anul calendaristic in care persoana juridic a existat.
Cota de impozitare
Art. 107. - Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este: 2% in anul 2007; 2,5% in
anul 2008; 3% in anul 2009.
Impunerea microintreprinderilor care realizeaz venituri
mai mari de 100.000 euro
Art. 1071. - Prin excepie de la prevederile art. 109 alin. (2) i (3), dac in cursul unui an fiscal o
microintreprindere realizeaz venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor
realizate din consultan i management in veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va
plti impozit pe profit luind in calcul veniturile i cheltuielile realizate de la inceputul anului
fiscal, fr posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmtoare de prevederile prezentului
titlu. Calculul i plata impozitului pe profit se efectueaz incepind cu trimestrul in care s-a
depit oricare dintre limitele prevzute in acest articol, fr a se datora majorri de intirziere. La
determinarea impozitului pe profit datorat se scad plile reprezentind impozitul pe veniturile
microintreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal.
Baza impozabil

Art. 108. - (1) Baza impozabil a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie


veniturile din orice surs, din care se scad:
a) veniturile din variaia stocurilor;
b) veniturile din producia de imobilizri corporale i necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentind cota-parte a subveniilor guvernamentale i a altor
resurse pentru finanarea investiiilor;
d) veniturile din provizioane;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor i a majorrilor datorate bugetului statului, care nu
au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementrilor legale;
f) veniturile realizate din despgubiri, de la societile de asigurare, pentru pagubele produse la
activele corporale proprii.
(2) in cazul in care o microintreprindere achiziioneaz case de marcat, valoarea de achiziie a
acestora se deduce din baza impozabil, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul
in care au fost puse in funciune, potrivit legii.
Procedura de declarare a opiunii
Art. 109. - (1) Persoanele juridice pltitoare de impozit pe profit comunic opiunea organelor
fiscale teritoriale la inceputul anului fiscal, prin depunerea declaraiei de meniuni pentru
persoanele juridice, asociaiile familiale i asociaiile fr personalitate juridic, pin la data de
31 ianuarie inclusiv.
(2) Persoanele juridice care se infiineaz in cursul unui an fiscal inscriu opiunea in cererea de
inregistrare la registrul comerului. Opiunea este definitiv pentru anul fiscal respectiv.
(3) in cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre condiiile impuse nu mai este indeplinit,
microintreprinderea are obligaia de a pstra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare
pentru care a optat, fr posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmtoare de prevederile
prezentului titlu, chiar dac ulterior indeplinete condiiile prevzute la art. 103.
(4) Pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu i microintreprinderile care
desfoar activiti in zonele libere i/sau in zonele defavorizate.
Plata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale
Art. 110. - (1) Calculul i plata impozitului pe venitul microintreprinderilor se efectueaz
trimestrial, pin la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare trimestrului pentru care se calculeaz
impozitul.
(2)Microintreprinderile au obligaia de a depune, pin la termenul de plat a impozitului,
declaraia de impozit pe venit.
av.ancapopescu@gmail.com