Sunteți pe pagina 1din 20

Prof. dr. ing.

Emilia-Cerna Mladin
Presedinte AAEC

EPBD 2001/91 2010/31


Art. 1 Obiect
a) Cadrul general pentru o metodologie de calcul al performanei
energetice;
b) Aplicarea cerinelor minime privind performana energetic la
cldirile noi i la noile uniti ale acestora / la cldirile existente
care sunt supuse unor lucrri importante de renovare (anvelopa i
sistemele tehnice);
c) Planurile naionale pentru creterea numrului de cldiri al cror
consum de energie este aproape egal cu zero;
d) Certificarea energetic a cldirilor sau a unitilor acestora;
e) Inspecia periodic a sistemelor de nclzire i de climatizare din
cldiri ; i
f) Sistemele de control independent al certificatelor de performan
energetic i al rapoartelor de inspecie.

EPBD 2001/91 2010/31


Art. 5 Eficien tehnico-economic
Cerinele minime referitoare la sisteme tehnice vizeaz cel puin
urmtoarele :
a) sisteme de nclzire;

b) sisteme de ap cald;
c) sisteme de climatizare.
d) sisteme de ventilaie de mari dimensiuni;
e) sau o combinaie a acestora.
Termen pentru adoptare: 9 iulie 2013

EPBD 2001/91 2010/31


Art. 9 - Cldiri al cror consum de energie este aproape egal cu zero
Statele membre garanteaz c:
Pn la 31 decembrie 2020, toate cldirile noi vor fi cldiri cu
consum de energie aproape egal cu zero i
Dup 31 decembrie 2018, autoritile publice care ocup i dein
o cldire nou vor garanta c aceasta este o cldire cu consum de
energie aproape egal cu zero.
Definirea unor masuri prin care cladirile vechi sunt renovate astfel
incat sa aibe un consum de energie aproape egal cu zero.
Statele membre elaboreaz planuri naionale pentru creterea
numrului de cldiri al cror consum de energie este aproape egal
cu zero.
Termen pentru adoptare: 9 ianuarie 2013

EPBD 2001/91 2010/31


Art. 10 - Stimulente financiare i bariere de pia
Pn la 31 iunie 2011, statele membre ntocmesc o list a msurilor i a
instrumentelor existente ... incluzndu-le pe cele de natur financiar,
altele dect cele impuse de prezenta directiv, i care promoveaz
obiectivele acestei directive.
Statele membre actualizeaz aceast list o dat la trei ani.
Art. 12 - Eliberarea certificatelor de performan energetic
Statele membre asigur eliberarea unui certificat de performan energetic
pentru :
a) cldirile sau unitile de cldire care sunt construite, vndute sau
nchiriate unui nou locatar i
b) cldirile n care o suprafa util total de peste 500 m2 (din 2015, de
peste 250 m2) este ocupat de o autoritate public i care este vizitat n
mod frecvent de public.
Termen pentru adoptare: 9 ianuarie 2013

EPBD 2001/91 2010/31


Articolul 17 - Experi independeni
Statele membre se asigur c certificarea performanei energetice a cldirilor
i inspectarea sistemelor de nclzire i a sistemelor de climatizare sunt
realizate n mod independent de ctre experi calificai i/sau autorizai,
care lucreaz ca independeni sau ca angajai ai unor organisme publice
sau ntreprinderi private.
Termen pentru adoptare: 9 ianuarie 2013

Articolul 18 - Sistem de control independent


1) Statele membre asigur instituirea ...a sistemelor de control independent
pentru certificatele de performan energetic i pentru rapoartele de
inspecie a sistemelor de nclzire i de climatizare.
Termen pentru adoptare: 9 ianuarie 2013

EPBD 2001/91 2010/31


Articolul 20 - Informare
1) Informarea proprietarilor si chiriasilor
2) Instruirea celor responsabili cu implementarea directivei.
Articolul 21 Consultare
... a tuturor factorilor pentru o cat mai eficienta implementare.
Termen pentru adoptare: 9 ianuarie 2013

Articolul 27 - Sanciuni
Statele membre stabilesc normele privind sanciunile aplicabile n cazul
nclcrii dispoziiilor naionale adoptate n temeiul prezentei directive i
iau toate msurile necesare pentru a garanta faptul c acestea sunt puse n
aplicare. Sanciunile prevzute trebuie s fie eficiente, proporionale i cu
efect de descurajare. Statele membre transmit aceste dispoziii Comisiei.
Termen pentru adoptare: 9 ianuarie 2013

EPBD 2010/31/EU, art. 5 si Anexa III


Regulamentul delegat (UE) 244/2012 al CE
Cerintele de performanta energetica trebuie stabilite avand in vedere niveluri
optime de cost, calculate cu o metodologie armonizata la nivel de State
Membre.
Metodologia urmareste
minimizarea costurilor pe
durata de viata a cladirii in
paralel cu maximizarea
beneficiilor de mediu.
Rezultatele obtinute din
calcule trebuie comparate cu
cerintele minime impuse prin
cadrul legal
Defineste cladiri de referinta
si pachete de masuri tehnice
pentru care se face analiza.

Costurile totale [Euro/m2]

Costurile cu energia:
cantitate x tarif
Costurile cu investitia +
operarea pe durata de viata

Consumul de energie
primara [kWh/m2]
Pe ce durata de timp?
Distanta pana la cladirile noi, 2021

Cadru legislativ i Plan de aciune n sectorul cldirilor


EPBD 2010/31/EC
(ESD 2006/32/EC)
EED 2012/27/UE
(L372 / 2005) L159/20.05.2013
OUG 22 / 2008 in curs de actualizare
Planuri de aciune
Legi i programe specifice
Contientizare i responsabilizare

EPBD 2010/31 L 159/2013


Monitorul Oficial 283 partea I, 20.05.2013
DEFINITII:
15. cladire cu consum de energie aproape egal cu zero cladire cu o performanta energetica
foare ridicata, la care necesarul de energie din surse conventionale este aproape egal cu zero
sau foarte mic ...
20. nivel optim din punct de vedere al costurilor nivel de performanta energetica ce
determina cel mai redus cost (investitie + costurile de intretinere si exploatare) pe durata normata
de functionare ramasa ...
21. audit energetic al cladirii totalitate a activitatilor specifice prin care se obtin cunostinte
corespunzatoare despre profilul consumului energetic existent al unei cladiri/unitati de cladire si,
dupa caz, de identificare si de cuantificare a oportunitatilor rentabile de economisire a energiei
prin identificarea solutiilor de crestere a performantei energetice, de cuantificare a economiilor de
energie si de evaluare a eficientei economice a solutiilor propuse cu estimarea costurilor si a
duratei de recuperare a investitiei, precum si de elaborare a raportului de audit energetic.
23. auditor energetic pentru cladiri persoana fizica atestata de MDRAP in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, care are dreptul sa realizeze auditul energetic pentru cladiri/unitati
de cladire si sa intocmeasca certificatul de performanta energetica si raportul de audit energetic.
...
25. cladiri de interes si utilitate publica cladiri existente care cuprind spatii n
care se desfasoar activitati n domenii de interes public general si/sau comunitar si
social si care implica prezenta publicului, temporar sau permanent, n aria totala expusa.
10

Art. 5. Performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire este exprimata, in principal, prin ...
a) clasa energetica;
b) consumul total specific de energie;
c) indicele de emisii echivalent CO2.

Art. 10. Pentru cldirile noi, prin certificatul de urbanism emis de autorittile administratiei
publice locale/judetene competente, n vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru cldiri,
pe lng obligativitatea respectrii cerintelor minime de performant energetic, se va solicita
ntocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizrii unor sisteme alternative de eficient ridicat
...
a) sisteme descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse de energie regenerabil;
b) sistem de cogenerare;
c) sisteme de nclzire sau de rcire centralizate sau de bloc;
d) sisteme care utilizeaz pompe de cldur;
e) schimbtoare de cldur sol-aer;
f) recuperatoare de cldur.

11

Art. 11. (1) La cldirile existente la care se execut lucrri de renovare major, performanta
energetic a acestora sau a prtilor de cldire care fac obiectul renovrii, trebuie mbunttit
pentru a satisface cerintele stabilite n metodologie, n msura n care acest lucru este posibil
din punct de vedere tehnic, functional si economic.
(2) Documentatia tehnica elaborata pentru autorizarea lucrarilor de interventie pentru renovarea
majora dezvolta masurile prevazute in raportul de audit energetic.
(3) n cazul renovrii majore a cldirilor, proprietarii/administratorii acestora pot monta sisteme
alternative de producere a energiei precizate la art. 10 alin. (2), n msura n care prin audit
energetic se stabileste c acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, functional si
economic.
Art. 123 (1) Cldirile noi, pentru care receptia la terminarea lucrrilor se efectueaz ncepnd
cu data de 31 decembrie 2020, vor fi cladiri al caror consum de energie este aproape egal cu
zero.
(2) ...cladirile noi din proprietatea/administrarea autoritatile administratiei publice care urmeaz
a fi receptionate dup 31 decembrie 2018, vor fi cladiri al caror consum de energie este
aproape egal cu zero.
(4) MDRAP ... initiaza planuri nationale de crestere a numarului de cladiri al caror consum de
energie din surse surse conventionale este aproape egal cu zero...
(5) Planurile nationale ... se initiaza pe baza planurilor locale de masuri prioritare, elaborate de
catre autoritatile administratiei publice locale si transmise anual catre MDRAP.

12

Art. 125. ...MDRAP ...initiaza acte normative prin care promoveaza masuri care au in vedere ...
a) utilizarea adecvata a fondurilor structurale in vederea cresterii eficientei energetice a cladirilor,
in special a locuintelor;
b) utilizarea eficienta a fondurilor atrase de la institutii financiare publice;
c) coordonarea utilizarii fondurilor de la UE cu cele nationale ...
d) gestionarea resurselor financiare alocate din fonduri publice pentru finantarea elaborarii
documentatiilor tehnico-economice, a certificatelor de performanta energetica, rapoartelor de
expertiza tehnica si audit energetic, precum si pentru executarea lucrarilor de renovare majora a
cladirilor incluse in programe pentru cresterea performantei energetice a cladirilor.
Art. 126. Autoritatile administratiei publice locale pot finanta elaborarea documentatiilor
tehnico-economice, precum si executarea lucrarilor de renovare majora la cladiri de interes si
utilitate publica, incluse in programe pentru cresterea performantei energetice a cladirilor.

13

Art. 13. (1) Certificatul de performanta energetica (CPE) ... pentru:


a) Categoriile de cladiri ... si unitatile acestora, care se vand, se inchiriaza sau sunt supuse
renovarilor majore;
b) Cladirile aflate in proprietatea/administrarea autoritatilor publice sau a institutiilor care
presteaza servicii publice.
c) Autoritatile adm. publice locale pot finanta elaborarea documentatiilor tehnico-economice,
precum si executarea lucrarilor de renovare majora la cladiri de interes si utilitate publica
(2) Certificatul se elaboreaz i se elibereaz de ctre auditorul energetic pentru cldiri, la
solicitarea investitorului/ proprietaruluiaadministratorului cldirii/unitii de cldire i este valabil
10 ani de la data eliberrii

(3) Certificatele . se elaboreaz pe baza metodologiei.


(6) Certificatul cuprinde, anexat, recomandri de reducere a consumurilor de energie ale cldirii
precum i estimarea economiei de energie prin realizarea lucrrilor de cretere a performanei
energetice a cldirii.

14

"Art. 131. - (1) Pentru cldirile sau unitile de cldire care se vnd sau se nchiriaz,
investitorul/proprietarul/administratorul este obligat s pun la dispoziia potenialului cumprtor
sau chiria, dup caz, anterior perfectrii contractului, o copie de pe certificat, astfel nct acesta
s ia cunotin despre performana energetic a cldirii/unitii de cldire pe care urmeaz s o
cumpere/nchirieze, dup caz.
(2) La ncheierea contractului de vnzare-cumprare, proprietarul are obligaia de a transmite
certificatul, n original, noului proprietar.
(3) La data nregistrrii contractului de vnzare-cumprare, respectiv de nchiriere, proprietarul
are obligaia de a depune la organul fiscal competent o copie de pe certificat, iar originalul va
rmne n posesia proprietarului.
(4) Contractele de vnzare-cumprare ncheiate fr respectarea prevederilor alin. (1) sunt
supuse nulitii relative, potrivit prevederilor Codului civil.
Art. 132. - (1) Pentru cldirile care se construiesc, certificatul se elaboreaz prin grija
investitorului/proprietaruluiaadministratorului, este prezentat de ctre acesta, n original, comisiei
ntrunite n vederea recepiei la terminarea lucrrilor, se anexeaz, n copie, la procesul-verbal de
recepie i constituie parte component a crii tehnice a construciei.
(2) Procesul-verbal ncheiat cu ocazia recepiei la terminarea lucrrilor i nensoit de copia de
pe certificat este nul de drept.
Art. 133. - n scopul informrii potenialilor cumprtori sau chiriai,
investitorul/proprietarul/administratorul cldirii/unitii de cldire prevzute la art. 7 alin. (1) va
preciza n anunurile de vnzare sau nchiriere a acestora informaii din certificat cu privire la
indicatorii de performan prevzui la art. 5."

15

Art. 14. (1) n cazul cldirilor cu o suprafat util de peste 500 m2, aflate n proprietatea/
administrarea autorittilor publice, precum si n cazul cldirilor n care functioneaz institutii care
presteaz servicii publice, prin grija proprietarului/ administratorului cldirii, dup caz, certificatul,
n valabilitate, se afiseaz ntr-un loc accesibil si vizibil publicului.
"Art. 19. - (1) Certificarea i auditarea energetic a cldirilor se realizeaz de ctre auditorii
energetici pentru cldiri, atestai pe grade profesionale de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale
i Administraiei Publice, n calitate de autoritate competent n domeniul construciilor.

Art. 201 (1) Inspectoratul de Stat n Constructii exercit controlul statului cu privire la aplicarea
unitar a prevederilor legale privind performanta energetic a cldirilor si inspectia
sistemelor de ncalzire/climatizare ....

16

Art. 203 ...


(3) Contraventiile prevzute la alin. (1), lit. a) e), se sanctioneaz cu amend
dup cum urmeaz:
a) de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevzute la lit. a); - auditorul care nu are registru completat la zi
b) de la 250 lei la 500 lei, cele prevzute la lit. b); - auditorul nu transmite documentatia electronic
c) de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevzute la lit. c) si d); - neafisarea CPE in cladirile publice
d) de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. e). depasirea competentelor de elaborare,
semnare si stampilare

17

Art. 21. - (1) Pentru creterea performanei energetice a cldirilor/unitilor de cldire n scopul
reducerii consumurilor energetice, MDRAP va aciona pentru:
a) iniierea programelor de informare i educare a proprietarilor/administratorilor cldirilor,
precum i a altor activiti de diseminare a informaiilor prin toate mijloacele de informare .
b) iniierea i promovarea politicilor i programelor pentru creterea, n perioada 2014-2020,
a numrului de cldiri cu consum de energie din surse convenionale aproape egal cu zero;
c) iniierea i promovarea programelor pentru montarea i exploatarea sistemelor
alternative de producere a energiei n cldiri.
(2) Activitile prevzute la alin. (1) lit. a) se finaneaz, n condiiile legii, de la bugetul de
stat, prin bugetul MDRAP
Prezenta lege intr n vigoare la 60 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial 19.07.2013

18

Metodologiile prin care se definesc

cladirile cu consum conventional de energie aproape zero


costurile optime pentru determinarea cerinelor minime ale cldirilor existente de
tip cldiri publice (birouri) din Romnia pe baza prevederilor regulamentului
delegat (UE) nr. 244/2012
se afla in curs de elaborare.

Metodologia de atestare a auditorilor energetici si expertilor tehnici este valabila si


functionala din 2010.
Exista programe de modernizare energetica si surse de finantare, dar nu pentru
renovari majore de tip aproape zero energie conventionala.

19

Baza de date aflata in grija URBAN-INCERC nu este finantata si nici functionala.

Piata de certificate este necontrolata si uneori discutabila.

Profesia de auditor energetic are un standard ocupational nedefinitivat.


Metodologia de certificare si audit energetic trebuie revizuita.

20