Sunteți pe pagina 1din 156

ALICE HARRISON

Aventur` [i
provocare
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
S|NZIANA MIHALACHE

ALCRIS

Capitolul 1
Cherry avea grij` de ou` [i de pinea pr`jit`, iar Lindsay
de cafea. Kate coborse pentru a ridica scrisorile de pe terasa
care servea drept intrare pentru ambele niveluri ale cl`dirii.
Se arde pinea, zise Kate intrnd. Ar trebui s` facem
ceva ca s-o repar`m.
Ce? Pinea? se mir` Lin cu ochii pe un plic pe care-l
scoase din gr`mad`.
Ce de[teapt` e[ti la ora asta matinal`, coment` Cherry.
Cum reu[e[ti, Lin ?
Am avut o sclipire, dar conversa]ia se rupse brusc cnd
cele dou` observar` cuta de pe fruntea lui Kate. S-a
\ntmplat ceva?
Hathersley&Warning. Ce mai vor [i ei?
N-am auzit niciodat` de ei.

ALICE HARRISON

Sunt o firm` de avocatur`, spuse ea [i deschise plicul.


Proprietarul a fost foarte nemul]umit de farfuriile
artizanale pe care le-am pus pe pere]i, spuse Cherry. A
num`rat toate g`urile din tapetul lui "nou-nou]". Dar nu
m-am gndit c` o s` ne trimit` chiar o scrisoare de la
avocatul lui. E prea zgrcit ca s` suporte asemenea cheltuieli.
Sunt chemat` la o \ntrevedere murmur` Kate, ct
mai curnd.
|nc` nu-i venea s` cread`. Oare de ce o chemau?
Ce ciudat, remarc` [i Lin, cu ochii la cafeaua care
\ncepea s` fiarb`.
O s`-i sun eu imediat ce ajung la serviciu, spuse Cherry.
Sunt sigur` c` domnul Minehead o s`-]i dea liber. Unde
trebuie s` ajungi?
|n Chester.
|]i ia mai mult de o or`.
O s`-l rog pe domnul Minehead dac` m` poate duce.
Fetele plecar` \mpreun` cu ma[ina cump`rat` la mna a
doua cu cteva luni \n urm`. O l`sar` pe Kate la birou, apoi
coborr` la [coala unde Lin preda biologia, iar Cherry,
geografia.
Kate ajunse acas` la o or` dup` celelalte; a[teptau cu
sufletul la gur` s` afle motivul scrisorii.
Se pare c` am intrat \n posesiac` sunt proprietara
unei ferme din Australia! izbucni ea \n u[a sufrageriei.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

E ca-ntr-un vis! O ferm`?!


O ferm`? strigar` celelalte. Cum adic`? \ntreb` Lin, care
o invit` pe Kate al`turi de ea. D`-i pu]in ceai, mai are un pic
[i le[in`.
E la fel de mare ca Belgia, bolborosi Kate, care se a[ez`
nesigur` pe canapea.
Primise vestea de mai pu]in de dou` ore, [i \nc` nu se
putea obi[nui cu ideea.
La fel deNu se poate! strig` Lin
Asta mi-a spus domnul Waring. {ti]i c` v-am povestit o
dat` despre o rud` \ndep`rtat` a tat`lui meu, un b`trn care
tr`ia \n Australia ?
Eu n-am re]inut niciodat` ce rude ai, scutur` Lin din
cap.
Dar asta nu mai avea importan]` acum. Kate [tia un
singur lucru : mo[tenise o ferm` \n Australia, la fel de \ntins`
ca Belgia. Incredibil !
|n timp ce-[i sorbea ceaiul, continu` s` le povesteasc`
prietenelor ei despre \ntlnirea cu avocatul. Se pare c` acea
rud`, David Gleaves, \ncepuse s` fac` cercet`ri cu privire la
arborele lui genealogic [i d`duse peste ea, Kate Beresford.
Apoi alc`tuise un testament \n care \i l`sa ei proprietatea, iar
banii [i-i dona \n scopuri caritabile. Din cauza s`n`t`]ii
[ubrede, scrisese testamentul cu mna lui, dar domnul
Warning o asigurase c` totul e legal.

ALICE HARRISON

Un anume Mark Copeland s-a ocupat de ferm` \n


ultimii ani, din cauz` c` David Gleaves era foarte b`trn. {i
tot el a luat leg`tura cu avoca]ii din Sydney, care la rndul lor
i-au contactat pe cei din Chester, pentru c` David Gleaves \i
spusese c` eu locuiam \n Chester. Iar acest Mark Copeland,
care e australian, de]ine [i el o proprietate lng` cea a lui
DavidAdic` a mea. |i zice High Creek Downs.
{i vrei s` i-o vinzi? se interes` Cherry.
Bine\n]eles. La ce-mi trebuie o ferm` ct Belgia de
mare?
{i ct a oferit Mark Copeland?
Nu a venit cu o ofert` \nc`, dar presupun c` e vorba de
o sum` enorm`.
Eu nu cred c` e ct Belgia, se \ncrunt` Lin, care \nc` din
copil`rie visase la spa]ii deschise, vaste. E imposibil, Kate !
Ba nu, interveni Cherry. Sunt astfel de spa]ii care au
mai mult de dou` sute de mii de hectare.
Eu tot nu-mi pot explica acest lucru.
Australia are o suprafa]` de aproximativ [apte milioane
de hectare, deci se poate.
Deci, se poate ca proprietatea lui Kate s` fie a[a de
mare? mai \ntreb` o dat` Lin, dup` o lung` pauz` de
concentrare.
Desigur, de[i asta \nseamn` c` acest David Gleanves
a fost extrem de bogat.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

Ceea ce nu se potrive[te cu banii pu]ini pe care i-a l`sat


mo[tenire.
A fost s`rac, \i aminti Kate. Cel pu]in, a[a mi-a spus
domnul Warning.
E[ti sigur` c` ai \n]eles totul corect? se interes` Cherry,
nelini[tit`
Da; domnul Warning mi-a povestit c` ferma are peste o
mie de capete, iar casa seam`n` cu o vil` luxoas`, dar mai
mic`.
|nseamn` c` n-o s` te mai ui]i la ni[te fiin]e ca noi,
remarc` Lin, [i cu siguran]`, n-o s` mai r`mi aici.
Att ea ct [i Cherry evitar` s-o priveasc` \n ochi pe
prietena lor. Tr`iau \mpreun` de mult timp; se cuno[teau
\nc` de la [coal`, dup` care \nchiriaser` acest apartament [i
fiecare contribuise la decorarea lui.
Nici s` nu v` gndi]i ! izbucni Kate imediat. Nu vreau ca
banii s`-mi afecteze rela]iile cu prietenii meiO s` ne
putem pl`ti toate facturile[i o s` repar`m [i pr`jitorul de
pine!

***

Ca de obicei, Cherry p`zea ou`le, iar Lin cafeaua.

10

ALICE HARRISON

Kate intr` cu scrisorile.


Da, uite-o, zise ea, [i scoase o scrisoare cu timbru
par-avion. Vezi c` se arde pinea.
E de la australianul nostru, zise Cherry. Cel pu]in e
prompt. M` \ntreb care a fost reac]ia lui cnd l-am anun]at c`
mergem acolo ca s` ne ocup`m de treburile fermei?
Mai repede! o gr`bi Lin, impacientat`.
|mpreun` cu Cherry, o convinseser` pe Kate, nu se [tie
prin ce metod`, s` se deplaseze pn` acolo [i s` se ocupe
personal de ferm`. Nici Kate nu putea \nc` realiza acest
lucru. Primul ei gnd, cnd aflase de mo[tenire, fusese s`
vnd`, iar banii s`-i investeasc`. Bog`]ia nu o interesa deloc.
Era foarte mul]umit` cu locul ei de munc` [i cu prietenii pe
care-i avea; nu-[i dorea dect s`-[i continue via]a \n acela[i
fel. Totu[i, scrisoarea c`tre Mark Copeland deja fusese
trimis`, iar Lin [i Cherry \[i \naintaser` demisiile la [coal`.
Cred c` e pu]in cam dezam`git la gndul c` nu mai
poate administra el ferma, observ` Lin. |]i imaginezi cum are
s` fie? S` ne ocup`m de o ferm`?
De vite? Eu deja m` v`d \mbr`cat` \ntr-un costum de
v`c`ri]`
Se numesc \ngrijitoare de vaci, o corect` Cherry calm.
M` rog|n costumul meu de \ngrijitoare de vaci,
c`lare pe un murg, cu o p`l`rie mare pe cap [i cu o piele
foarte bronzat` [i ferm`!

AVENTUR~ {I PROVOCARE

11

N-am v`zut niciodat` un astfel de om, cu o piele foarte


bronzat` [i ferm`, coment` Cherry. Kate, ce zice Mark
Copeland ?
Lini[te. Ambele fete a[teptau, nedumerite mai ales de
culoarea aprins` a fe]ei prietenei lor. Kate era
temperamental`, iar acum p`rea pe punctul de a izbucni.
Ce s`-]i spun? zise ea cu voce tremurat`.
Totul, r`spunser` fetele.
Ferma nu e un loc pentru femei
Adic`? clipi Lin. Dar ei, ce fel de b`rba]i sunt?
Hermafrodi]i?
P`streaz` termenii biologici pentru [coal`, Lin, se
\ncrunt` Kate.
M` rog; [i ce mai zice bruta aceea de australian?
E mirat. Mirat ! E singurul cuvnt care mi-a r`mas \n
minte.
N-o s` ajungem niciodat` s` lucr`m acolo, murmur`
Cherry.
E mirat c` trei englezoaice femei, v` atrag
aten]ia s-au gndit s` se apuce de treab` pe acea
proprietate. Proprietate, repet; una ct Belgia!
Sunt sigur` c` spune acolo prea multe am`nunte
picante despre ferm`, [i deci, \i ata[eaz` un element
roman]ios.
A[a e, zise Lin.

12

ALICE HARRISON

|nc` de la \nceput am avut viziuni cum c` sunt furat` de


pe arm`sarul meu de un mascul puternic cu snge
australian!
Cherry oft`.
E opt [i zece, observ` ea.
Dar nu exist` niciun astfel de am`nunt aici, insisit` Kate
cu ochii \n foaia care-l cataloga pe cel ce o scrisese drept un
tip foarte arogant [i preten]ios. Dimpotriv`, e un loc
neprimitor, cu o gr`mad` de obstacole pentru cei neaviza]i.
M` \ntreab` dac` am remarcat dimensiunile locului,
comparativ cu altele din aceea[i zon`. {i faptul c` a te ocupa
de un astfel de loc e foarte dificil.
Poate c` [i el are o proprietate, o \ntrerupse Lin. Dar
cum ar putea s` aib` banii necesari pentru a o cump`ra pe a
ta?
|nseamn` c` e mult mai mare dect o ferm` obi[nuit`.
Dac` ar fi fost chiar a[a de mare, de unde a avuttimp s`
se ocupe de ea? zise Kate. Cum poate un om s` aib` grij` de
un p`mnt att de vast ?
Are sute de cowboy pe lng` el.
|ngrijitori de vaci, murmur` Cherry, care se uit` \n
treac`t la ceas.
{i ce mai zice ca s` ne \nl`ture?
C` via]a e grea, clima diferit` de cea cu care ne-am
obi[nuit; c` nu sunt distrac]iiAduce o mul]ime de

AVENTUR~ {I PROVOCARE

13

contraargumente. Ajung s` m` \ntreb dac` \ntr-adev`r st`


cineva acolo.
Vrea s`-i ]in` pe al]ii departe, remarc` Lin. E al naibii de
snob. Cei ca el formeaz` grupule]e care chiar ajung s` se
compare \ntre ele. Ai face parte din categoria elitelor, deci e
clar c` nu vrea o reprezentant` a sexului slab printre ei.
Se r`cesc ou`le, interveni Cherry gr`bit`.
Vrea s` ne fac` o ofert` generoas` [i sper` c` vom
accepta. {i-mi cere s` fixez o \ntrevedere cu avocatul, s` nu
m` mai adresez direct lui. {i se semneaz`.
{i de unde a trimis-o ?
Din Cunya River Downs.
Adic` de pe proprietatea \nvecinat` cu tine ?
Da, [i Kate se a[ez` la mas`, gnditoare.
Deci, ne avertizeaz`, oft` Lin, a[ezndu-se [i ea. Oare
suntem sortite s` fim profesoare pn` la adnci b`trne]i,
pn` cnd vom ajunge fete b`trne, ridate, trase la fa]` [i cu
ochelari pe nas? se adres` ea lui Cherry.
Poate c` totu[i, via]a de acolo nu e chiar a[a de simpl`
precum ne-am imaginat dup` expresia ei, se vedea c`
recapitula tot ce scria \n scrisoare. La urma urmei, niciuna
dintre noi nu se pricepe la a[a ceva.
Cum adic`? Dar ferma vecinului meu? Am lucrat acolo
cnd locuiam la Grange, ct timp voi dou` a]i fost la liceu.
Halal ferm`! strig` Lin.

14

ALICE HARRISON

Dac`-mi aduc bine aminte, locul acela era categorisit de


Ministerul Agriculturii drept "mici proprieta]i sub o sut` de
arii".
Kate se \nro[i [i cobor\ ochii la pinea pr`jit` din mna ei.
Recunosc c` era mic`
Era doar un hobby al domnului Lambert. |ntotdeauna
zicea c` are numai pierderi de pe urma ei.
Ce vrei s` spui? se aprinse Kate [i mai mult. Avea de
toate acolo. G`ini, ra]e, g[te. O dat`, am ajutat la na[terea a
patru pui de curcan.
Cei care au murit \nainte de a se face mari? \ntreb`
Cherry. M` rog, trei au murit, iar cel`lalt avea patru aripi,
dac`-mi aduc aminte, dar s-a dus [i el.
O dat` am stat [i la na[terea unui porcu[or, continu`
Kate, aruncndu-i prietenei o privire \ntunecat`.
{tiu, zise Lin. Acela care a sc`pat [i care a distrus
gr`dina b`trneiCum o chema? Nu mai conteaz`, dar n-a
mai vorbit cu tine luni de zile.
Am [i eu un cuvnt de zis? se enerv` Kate. Dup` cum
spuneam, era o ferm` cu de toate.
Mai pu]in cincizeci de mii de vite, observ` Cherry
care-[i \ntinse cana lui Lin pentru o alt` cafea.
E adev`ratdar oricine poate mulge o vac`.
Una da, dar acolo ai mii. {i nu conteaz` dac` [tii sau nu
s` le mulgi, pentru c` nici nu trebuie s` faci asta.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

15

Le ]in doar pentru a le comercializa.


Deci, tu n-ai nimic de f`cut, doar te plimbi [i-i prive[ti.
Sub cerul senin, complet` Lin, oftnd. Ce via]`
minunat`! Att de simpl` [i de pa[nic`. Ce pl`cere s` stai
c`lare pe un cal sau la umbra unui copac, s` fredonezi un
cntec, s` ai un fir de iarb` \ntre din]i [i s` ascul]i ciripitul
p`s`rilor care-[i fac cuib deasupra capului t`u.
E opt [i dou`zeci [i cinci, anun]` Cherry care se [i ridic`
de pe scaun, cur`]nd \n urm`. Dac` moare motorul
Uite ce faci! strig` Lin exasperat`. De ce trebuie s` n`rui
totul? |ntotdeauna ]i se pare c` g`se[ti un obstacol tocmai la
jum`tatea drumului. Ba c` se \ntrerupe lumina, ba c` se
sparge ]eava
Ambele sunt posibile probleme pe care vreau s` le
pre\ntmpin.
Oricum, dac` moare motorul ma[inii, n-ai ce s`-i faci,
a[a c` las-o balt`. Deci, unde eram, Kate? Tind s` cred c`
nu-l vei asculta pe tipul acesta.
Nici prin gnd nu mi-a dat a[a ceva, se mir` Kate. Am
f`cut deja planuri, [i nu vreau s` le schimb`m, indiferent ce
zic al]ii!
R`spunsul crescu speran]ele celorlalte dou` fete, Cherry
concluzionnd c` au s`-i arate acestui tip arogant c` ele nu
se tem de condi]iile regiunii.
O s`-i ar`t`m noi lui! declar` Lin cu hot`rre.

16

ALICE HARRISON

O s` devin` chiar el ridicol atunci cnd va vedea c`


suntem mai mult dect capabile s` ne ocup`m de ferm`. Mai
ales cu at]ia cowboy\ngrijitori pe lng` noi, nu e prea
mult de munc`. Noi doar vom supraveghea.
E pu]in cam mult spus, ezit` Kate.
Dar o s` avem de la cine \nv`]a, o \ntrerupse Lin. Un loc
a[a de vast precum High Creek Downs va func]iona practic
de la sine; altfel nu v`d cum s-a ocupat doar Mark de el.
Adev`ratSunte]i sigure c` vre]i s` v` asuma]i acest
risc? S` v` da]i demisia [i
Bine\n]eles, strig` Cherry. Eu [i cu Lin deja \ncepusem
s` ne plictisim pe-aici. Cnd predai la o clas`, tot ce-]i
r`mne e ata[amentul fa]` de copii. Dar trebuie s`-i p`r`se[ti
de fiecare dat` [i iei al]ii, [i le predai acela[i lucru pe care
l-ai predat [i anul trecut, [i tot a[a; devine foarte monoton.
Mi-ar fi pl`cut s` predau, zise Kate cu nostalgie. De
multe ori \mi doresc s` m` fi \ndreptat spre \nv`]`mnt, dar
la momentul respectiv slujba de secretar` mi se p`rea mai
interesant`. Acum nu mai conteaz`.
Urm`toarele s`pt`mni se desf`[urar` sub impulsul
noilor perspective ce se deschideau pentru ele. Pe lng`
\mpachet`rile propriu-zise, fetele vndur` mobila [i tot ce
nu mai aveau nevoie.
Domnul Warning se ar`t` la \nceput [ocat la ideea c`
toate trei vor s` plece \n Australia, [i nu-i pl`cuse nici faptul

AVENTUR~ {I PROVOCARE

17

c` scrisoarea hot`rtoare fusese trimis` f`r` \n[tiin]area lui.


El considera c` procedura nu este una corect`.
Nu sunt de acord cu dumneavoastr`, zise Kate, mult
mai \ncrez`toare acum la gndul averii pe care avea s-o
administreze.
Lin o numea o mare milionar`, care n-ar fi trebuit s` se
lase impresionat` de b`trnelul chel din fa]a ei.
Momentan, acest Mark Copeland este angajatul meu. V`
da]i seama de acest lucru, nu ?
Da, v` administreaz` proprietatea.
Adic` este \n slujba mea. |n mod normal, pot s`-i scriu,
dac` am nevoie.
Domni[oar` Beresford, \n locul dumneavoastr`, eu n-a[
merge mai departe. Avocatul lui mi-a scris [i c`ut` la
repezeal` printre multele hrtii de pe birou, dup` care
scoase o foaie. I-a cerut avocatului s` m` \n[tiin]eze c` nu are
de gnd s` poarte vreo coresponden]` cu proprietara de la
High Creek. {tie c` vre]i s` merge]i acolo \mpreun` cu
prietenele dumneavoastr`, \n ciuda sfaturilor lui, dar
avoca]ii lui m` avertizeaz` c` el nu vrea s` fie contactat
personal. Va trebui s` v` descurca]i singure pn` acolo
Adic`? Ce-l face s` cread` c` nu-l vom g`si?
Proprietatea e renumit` pentru suprafa]a ei, deci nu v`
va fi u[or, mai ales pentru c` ave]i de str`b`tut zeci de mile
de teren arid.

18

ALICE HARRISON

{i sper c` [ti]i c` nu ve]i putea zbura pn` acolo.


Bine\n]eles. Cnd ajungem la Brisbane vom cump`ra o
ma[in`. Vrem s` facem astfel ca s` mai admir`m priveli[tile.
Un zmbet abia schi]at ap`ru pe chipul interlocutorului.
Era clar c` domnul Warning nu agreea ideea. |ns` fetele erau
pornite s` se aventureze astfel, [i, atta timp ct \[i planificau
drumul cu grij`, nu aveau cum s` dea gre[. Se putea conta
pe Cherry, care era [i profesoar` de geografie, iar Kate [i Lin
aveau \ncredere \n capacitatea ei de a planifica ruta.
Totul pare s` decurg` a[a cum trebuie, zise Lin cu
cteva zile \nainte de plecare. Vecina de peste drum o s`
cumpere aragazul, iar cea de jos vrea masa [i scaunele. Un
profesor de la [coal` e interesat de ma[in`, [i cred c` o s-o
ia \n cele din urm`. Deocamdat` negociem pre]ul.
Dar de ce te agi]i? o \ntreb` Kate. Nu avem nevoie de
bani.
Tu e[ti cea bogat`. Noi \nc` ne mai ]inem de fiecare
b`nu].
Dar nu vreau s` fie a[a. Ct despre salariile voastre
Plata. Acum suntem doar ajutoare la ferm`.
Abia a[tep]i s` ajungi \n [a, nu? rse Kate.
{tii bine c` ador c`l`ria. Din p`cate, nu prea-mi permit
din cauza costurilor.
M` rogO s` v` pl`tesc la fel de mult ct lua]i [i acum.
Nici vorb` ! St`m acolo din pl`cere.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

19

Trebuie s` v` pl`tesc la fel, Lin. M` bucur c` veni]i s`


m` ajuta]i, deci de ce nu v-a[ pl`ti la fel?
Pentru c` facem asta pentru aventur`. Noi te-am
convins pentru c` ne doream o schimbare. Mo[tenirea ta a
venit ca o m`nu[`. Eu \ns` mi-am dorit \ntotdeauna s` stau
\n spa]ii deschise, de[i niciodat` nu m-am exprimat \n acest
sens. A[ fi emigrat \n Australia ca s` lucrez pentru o astfel de
ferm`, dac` n-a]i fi fost voi dou`. St`m \mpreun` de mult
timp.
Kate \ncuviin]` din cap. St`teau \n sufragerie, unde
pere]ii purtau urmele celor dou`zeci [i [apte de g`uri l`sate
de farfuriile vechi pe care le vnduser`. Cherry \ncercase s`
le repare, dar se l`sase p`guba[`.
Suntem \mpreun` de mult timp, repet` Kate, dup` care
reveni la problema pl`]ilor.
Dup` alte cteva repro[uri, reu[i \n cele din urm` s`-[i
impun` p`rerea. Hot`rser` [i ca ea s` le returneze toate
taxele de transport \n momentul \n care va primi banii pe
prima mie de capete de vite vndute. Pn` atunci, \ns`, fetele
trebuia s` se descurce cu rezervele pe care le mai aveau [i
care fuseser` ini]ial destinate unei vacan]e \n Spania.
Cnd vndur` absolut totul [i cup`rar` biletele, emo]ia
lor \ncepu s` creasc` [i mai mult. Lin o ar`ta cu exuberan]`,
Kate mai moderat, \n timp ce Cherry reu[ea s`-[i ascund`
adev`ratele tr`iri.

20

ALICE HARRISON

Dar fetele o cuno[teau [i zmbeau pe furi[ la adresa


acestei atitudini calme.
Totul pare perfect, observ` Lin la ultimul lor mic dejun
\n acel apartament. Gndi]i-v` c` \n mai pu]in de zece zile
vom sta \ntr-o vil`. Celelalte dou` \ncepur` s` rd`.
A[ fi vrut s` avem o poz` cu locul, zise Kate. Domnul
Warning mi-a promis c`-mi face rost de una, dar e att de
distrat se agit` tot timpul, [i e \ntotdeauna cu capul \n
nori. S-ar crede c` e pe punctul de a se pensiona; sunt sigur`
c` la vremea lui a fost un avocat foarte bun.
Fetele nu se ar`tar` prea interesate de subiect a[a c`
trecur` la o problem` mai atr`g`toare zborul spre
Brisbane [i restul c`l`toriei de pe uscat pe care o
planificaser`. Meticuloas` ca \ntotdeauna, Cherry luase
leg`tura cu o firm` de transport care-i oferise o posibil` rut`.
Puteau c`uta cazare la diferite ferme pe care aveau s` le
\ntlneasc` pe drum. |nc` de la bun \nceput, stabiliser` c`
trebuia s` caute locuri de cazare.
Vreau ca soarele s` m` trezeasc` \n zori, visa Lin, s` aud
corul p`s`rilor de tot felul, s` m` scald \n apele prului.
De obicei sunt secate, observ` Cherry cu calm. Sau, \n
orice caz, au cursul oprit, iar apa devine s`lcie.
De ce trebuie s` m` deziluzionezi \ntotdeauna? E[ti tu
geograful, dar [tiu totu[i c` astfel de pruri pot forma cele
mai frumoase lagune.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

21

Cherry se mul]umi s` dea din cap surz`toare, iar Lin


repeta \n continuare ct de perfect i se p`rea totul.
Cu excep]ia vecinului nostru, marele administrator al
p`mnturilor de la Cunya River Downs, ad`ug` ea, f`cnd-o
pe Kate s` tresar`.\ntr-un mod \n care doar milionarii
puteau reac]iona.
N-o s` m` deranjeze, r`spunse, pentru c` n-o s` avem
nimic de-a face cu el.
Ceea ce nu va fi prea greu, avnd \n vedere suprafa]a
terenurilor.
Dar se \nvecineaz`, totu[i, observ` Cherry. Tot va trebui
s` ne \ntlnim o dat`.
Doar dac` se \ntmpl` s` ne afl`m la limit`, \n acela[i
moment, ceea ce e pu]in probabil.
Cherry se uit` la ceas [i suger` c` e timpul de plecare. Lin
o urm` [i \ncepur` s` strng` prin buc`t`rie.
Nu e minunat c` prietena noastr` a mo[tenit a[a ceva?
Kate, draga mea, \]i mul]umesc din toat` inima!
Doar dac` te apuci s` cure]i soba, interveni Cherry.
Domnul Brown trece pe aici.
Ce fiin]`! Cherry, pe ct punem pariu c`-mi g`sesc un
b`rbat \naintea ta?
Vorbe[ti serios? Te a[tep]i s`-]i g`se[ti un so] pe-acolo?
Ba bine c` nu!
{i m` p`r`se[i? clipi Kate, nedumerit`.

22

ALICE HARRISON

Va lucra [i el pentru tine. O s` fie interesant s` fiu \n


fiecare zi pe lng` el.
Iar eu am s` fiu fata bun` la toate, coment` Cherry.
B`rba]ii m`nnc` enorm, mai ales la micul dejun, deci o
s`-mi petrec toat` via]a la buc`t`rie.
Ba nu. {i tu ai zis c` te atrage via]a \n aer liber.
A[a e, dar cum e vorba de un spa]iu foarte mare, m` v`d
\n`untru \n marea majoritate a timpului.
{tii de ce? se adres` Lin lui Kate. Cherry n-o s` se
lini[teasc` pn` n-are s` fie numit` responsabil` cu toate. O
s` se preocupe de pene de curent, de ]evi care se sparg [i
alte asemenea. E[ti o fraier`, Cherry ! S` nu te a[tep]i s`
g`se[ti pe cineva continund s` fii att de preocupat` cu
lucruri m`runte [i att de bine organizat`.
Unora le plac nevestele eficiente, preg`tite pentru
situa]ii neprev`zute.
Lin scutur` din umeri, spunnd c` Cherry se potrive[te
doar cu unul asemenea ei. Cherry nu mai coment`; avea
principiile ei, pe care nimeni nu i le putea schimba. |[i
spunea c` \ntr-o zi are s` apar` [i b`rbatul potrivit pentru ea,
care nu o va cataloga drept o fraier`, ci drept o persoan`
capabil`.
N-o s` stai toat` ziua la aragaz, Cherry, [i gata !
Fetele se privir` una pe cealalt` \n lini[e: Cherry
blond`, cu ochi verzi [i cu tr`s`turi fine; Kate brunet`, cu

AVENTUR~ {I PROVOCARE

23

ochi c`prui [i frunte lat`, cu o piele de culoarea piersicii,


pu]in mai \nchis` dect a lui Cherry. Tr`s`turile lui Kate erau
bine puse \n valoare, contururile delicate. De[i era slab` [i
nu foarte \nalt`, d`dea uneori impresia de fragilitate.
O s` ne aju]i pe mine [i pe Lin s` supraveghem
\ngrijitorii [i pe to]i ceilal]i angaja]i.

Capitolul 2
Dup` ce ajunser` la Brisbane, r`maser` acolo suficient
timp ct s`-[i cumpere o ma[in` de teren [i s-o echipeze;
apoi pornir` \ntr-o lung` c`l`torie care le duse de-a lungul
meridianului, printr-un peisaj plin de eucalip]i [i de copaci
nemai\ntlni]i, urmat pe o distan]` aproape interminabil` de
semide[ert. Trecur` apoi \ntr-o regiune stncoas` [i
nisipoas`.
Noaptea, fetele se opreau, \[i preg`teau cina pe o sobi]`
cu gaz pe care Cherry insistase s-o p`streze \n caz c` la
ferm` va c`dea curentul vreodat` [i nimeni nu reu[ise
s-o despart` de ea.
Vezi Lin, [tiu eu ce zic, \i atr`gea ea aten]ia \n timp ce
se \nc`lzeau.
Am fi putut cump`ra una identic` din Brisbane.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

25

M` rog, s` zicem c` am fi fost pierdute f`r` tine, [i lu` din


mna fetei o farfurie cu carne [i legume.
Recunosc c` acum am fi fost pierdute dac` nu eram
\mpreun`, zise Cherry \ntinzndu-i o farfurie [i lui Kate.
Aceasta din urm` era \nclinat` s`-i dea dreptate. Cherry
era fiin]a practic`, \ntotdeauna preg`tit` \n caz de urgen]`;
Lin venea cu buna dispozi]ie cnd lucrurile se \nr`ut`]eau.
Se l`uda c` nu [tie s` fie pesimist`. Kate era cea sensibil`, cea
care o consolase pe Cherry cu trei ani \n urm`, la moartea
fratelui ei. Acesta suferise un accident de ma[in`; f`r`
sus]inerea [i ajutorul lui Kate, fata ar fi ajuns la o c`dere
nervoas`. Ce avea s` se \ntmple dup` ce toate se vor fi
c`s`torit? se \ntreba Kate, dar renun]` la fel de repede la
idee. Prietenele ei abia a[teptau s` se distreze la High Creek
Downs, unde totul avea s` fie o noutate.
Fetelor, \ncepu Lin, e ultima noapte \n s`lb`ticie.
Mine, pe la prnz, ar trebui s` ajungem acas` la Kate.
Abia a[tept s-o v`d, acum c` m-am obi[nuit cu ideea c`
sunt bogat`. Presupun c` interiorul este foarte demodat,
vopsit \n culori \nchise, cu mobil` scorojit`. Dar \l refacem
noi.
Imediat ce vindem vitele cui trebuie. M` \ntreb \n ce
perioad` din an se face asta? ad`ug` Lin. Va trebui s` avem
grij` de bani, pentru c` i-am cheltuit aproape pe to]i pe
ma[in` [i pe echipament.

26

ALICE HARRISON

Nu va fi prea greu s` ne ab]inem de la anumite


cump`r`turi, pentru c` nu avem magazine, interveni Cherry.
Sunte]i gata pentru desert ?
Te rog
Soarele ardea \ntreaga cmpie [i dealurile dimprejur; se
cufunda alene \n spatele acestora, oferind un spectacol
miraculos. Arborii de acacia prindeau tot felul de culori [i de
nuan]e ro[iatice. Maroniu amestecat cu ro[u-aprins, o
culoare vie cu una cald`, doar pentru a mai tempera
peisajul.
Nu e minunat? oft` Kate, convins` c` nu se va plictisi
niciodat` de o asemenea priveli[te, idiferent ct de des are
s-o vad`. Suntem norocoase
Ai dreptate, se entuziasm` Lin. Iar noi suntem
norocoase c` e[ti prietena noastr`. Cine s-ar fi gndit acum
cteva s`pt`mni c` vom ajunge aici ?
Sper c` totul se va ridica la a[tept`rile noastre. Mul]i au
emigrat \n Australia, dar nu le-a pl`cut absolut deloc, [i s-au
\ntors \n Anglia \n cel mai scurt timp.
S-au pripitiat` cuvntul potrivit. Trebuie s`-]i acorzi
o a doua [ans`. Orice ]ar` e diferit` de a ta [i singura solu]ie
pentru a fi pe deplin mul]umit este s` te adaptezi la multe
lucruri oameni, clim`, obiceiuri, stil de via]`. Ceea ce ia
timp, [i uneori e nevoie de perseveren]`. Dac` oamenii
nu-[i aloc` nici timp [i nici nu-[i dau silin]a, atunci cu

AVENTUR~ {I PROVOCARE

27

siguran]` vor e[ua. Poate c` din cauza meseriei mele am


devenit cam dur` cu cei care refuz` s` \ncerce.
Cherry \ncerc` s` zmbeasc`, iar Lin se \nro[i. Kate o
aprob` pe Lin, dar repet` \ngrijorarea ei.
Eu o s` fiu satisf`cut`, zise Cherry. Va fi o nimica toat`
pe lng` ceea ce am tr`it pn` acum. Rutina [i efortul, cu
toate lucr`rile pe care le aduceam acas` [i cu preg`tirea
lec]iilor. Noi lucram \n fiecare sear` pentru [coal`. Iar tu,
Kate, ai lucrat de multe ori peste program. Sunt sigur` c`
via]a de acum nu va fi la fel de monoton`.
A[a e, \nt`ri Lin, rezemndu-se de un copac. Eu nu
regret nimic. Privi]i! strig` ea [i ar`t` \n direc]ia orizontului.
Fantastic!
|n fa]a ochilor lor, umbrele tufelor tremurau, viu
colorate, sub ultimele raze ale soarelui, \n timp ce \ntreaga
suflare se domolea \n lumina amurgului.
Dac` tot nu mai e nimic de f`cut, am putea s` strngem
[i s` ne culc`m, decret` Cherry.
Sp`l eu vasele, se oferi Kate. Trebuie s` fim mai grijulii
cu apa, nu? Cherry confirm`.
Am gre[it drumul de dou` ori, deci am \ntrziat pu]in.
Dar mai avem destul`, atta timp ct mine nu gre[im din
nou.
De acum \ncolo, drumurile nu mai sunt la fel de bune,
nu?

28

ALICE HARRISON

Nu ca pn` acum, dar nu trebuie s`-]i faci griji. {i al]ii


le folosesc, deci
Al]ii zmbi Kate. Adic` Mark Copeland [i familia lui.
Are familie?
Nu [tiu. Dar domnul Warning zicea c` are treizeci [i
patru de ani, deci ar trebui s` aib`.
Poate, remarc` Lin. Spunea c` ferma nu e un loc pentru
femei
Asta a fost doar ca o concluzie. Ce ciudat s` cread` c`
m` poate influen]a cu astfel de nimicuri. Dac` e c`s`torit, o
comp`timesc pe so]ia lui, ad`ug` Kate. La ct e de arogant!
Nu cred c` difer` de restul b`rba]ilor, o complet`
Cherry, care o privea pe Lin f`cnd paturile. |n zonele astea,
comunit`]ile de oameni sunt restrnse [i \nchise; comunit`]i
patriarhale de fermieri, cu multe animale \n grij`, [i care
[i-au dezvoltat propriile reguli de conducere. Statutul se
m`soar` \n suprafe]ele de]inute, modul de administrare a
acestor suprafe]e se face dup` vechile metode existente la
noi, unde proprietarul e st`pn, iar angaja]ii sunt supu[ii lui
nu chiar sclavi, pentru c` nu e chiar att de \napoiat.
Aici, proprietarul e numit "[ef", ad`ug` Lin. To]i
\ngrijitorii vor trebui s`-]i spun` "[efa", la fel ca [i noi, dac`
e s` facem lucrurile cum trebuie.
Toate rser`, iar Kate declar` c` nu va r`spunde la acest
nume, pentru c`-i displace.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

29

A[a e obiceiul, zise Cherry. Cnd eram la Roma...


Tocmai mi-a venit o idee poate c` acelor \ngrijitori le
va displ`cea s` m` aib` ca superior, deci va trebui s` am
mare grij` cum m` comport. Ar fi groaznic dac` se vor
revolta.
Nu se poate, izbucni Lin. Unde altundeva s`-[i g`seasc`
de lucru?
DaPoate c` ai dreptate. Oricum, trebuie s` am grij`.
Sunt de acord, zise [i Cherry. Ne trebuie mult tact, mai
ales pentru c` suntem neini]iate [i va trebui s` recunoa[tem
c` avem de \nv`]at de la b`rba]i.
Lin \ncepu s` se pieptene, ]innd oglinda \ntr-o mn`,
pieptenele \n cealalt`.
Gndi]i-v` ce de b`rba]i frumo[i, mascuiniCred c` o
s` pot alege din vreo cincizeci !
De obicei, b`rba]ii sunt masculini, coment` Cherry.
Bine\n]eles, dar m` refeream la un anume tip de b`rbat
puternic, cu mu[chi, c`lit, cu o piele de bronz.
Prea perfect pentru a fi adev`rat, coment` Kate. Eu
prefer tipii calmi, care au grij` de o femeie chiar dac` aceasta
nu are neap`rat` nevoie, tipii nestatornici
Poftim? strig` Lin, ne\n]elegnd ideea.
Nu la propriu! Adic` tipii care nu au stare pn` nu
satisfac fiecare dorin]` a femeii.
Care sunt galan]i.

30

ALICE HARRISON

Dac` idealul meu e prea perfect, al t`u e inexistent, sau


e mai plictisitor ca o carte proast`!
Cred c` idealul meu e \ntre voi dou`, intr` [i Cherry \n
conversa]ie.
Atunci, s` nu te a[tep]i s`-l g`se[ti aici. Cu siguran]`,
nici Kate nu-l va g`si, nu \ntr-un astfel de mediu.
N-a[ fi chiar att de sigur`. Au toate condi]iile familii
mari de fermieriTo]i apar]in aceleia[i genera]ii, [i au [i
alte preocup`ri \n afar` de cre[terea vitelor. Pot fi interesan]i
chiar [i pentru Kate.
Se pare c` [tii multe detalii, se mir` Lin.
|n calitate de geograf, am ajuns s` cunosc [i alte moduri
de via]`.
{i unde am putea s`-i vedem [i noi pe ace[ti oameni
interesan]i ? se interes` Kate.
La petreceri, la \ntruniri.
{i crezi c` vom fi invitate?
|n mod sigur. Faci parte din elite pe-aici, cu
proprietatea ta. Cu to]ii vor dori s` intre \n gra]iile celei ce a
mo[tenit High Creek Downs.
Kate se \nro[i, dar accept` afirma]ia. |nc` o \ngrozea ideea
de a fi bogat`, \n ciuda eforturilor pe care le f`cea pentru a
se obi[nui.
Terminar` treburile, iar Cherry aprinse un foc cu ni[te
crengi strnse de prin apropiere.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

31

Ar trebui s` ard` toat` noaptea, zise ea mul]umit`.


Kate o privi atent; se vedea c` amndou` fetele se
bucurau din plin de c`l`torie. Ar fi fost un dezastru pentru
ea s` afle c` solul, clima sau oamenii nu se vor ridica la
a[tept`rile lor.
Se trezir` imediat ce se cr`p` de ziu` [i urm`rir` r`s`ritul
\n timp ce strngeau totul. Razele soarelui erau sub]iri,
lucind metalic prin cea]a groas` din dep`rt`ri. Dup` micul
dejun, stinser` [i ultimele resturi de cenu[`, apoi pornir`
din nou printre eucalip]i [i arbori de acacia. Vastitatea
terenurilor era cople[itoare, la fel ca [i frumuse]ea exotic` a
acelui peisaj imemorial.
Sper s` ne ajung` benzina, zise Cherry la prnz. Am
luat-o din nou gre[it
Dup` trei ore \ns`, respirar` u[urate cnd z`rir` la orizont
contururile casei. Trecuser` prin kilometri nesfr[i]i de
turme de vite. V`zuser` \ngrijitori peste tot, iar fetele le
f`ceau cu mna, \ntrebndu-se dac` apar]ineau lui Mark sau
lui Kate.
|n ciuda faptului c` primise acel avertisment de a nu-i mai
scrie lui Mark, Kate \ndr`znise totu[i a-l informa de ziua \n
care va ajunge, spernd c` are s` o \ntmpine. Nu primise
r`spuns, dar nici nu-l a[teptase.
Tipul \i d`duse a \n]elege c` nu e genul de om care s`-[i
piard` timpul cu scrisori.

32

ALICE HARRISON

E minunat! exclam` Cherry, de[i nu-i st`tea \n fire, pe


m`sur` ce dinaintea ochilor ei se desf`[ura imaginea unei
case \n stil georgian. Chiar o s` locuim aici?
Normal, zise Kate mndr`, dar foarte emo]ionat` [i ea.
Oare chiar mo[tenise toate acestea?
Va trebui s` ne schimb`m obiceiurile, remarc` Lin. Va
trebui s` ap`rem \ntotdeauna cu capul sus.
De[i \]i vei petrece o mare parte din timp \n [a, rse
Kate.
Cnd nu suntem c`lare, voiam s` zic.
Intrar` pe o c`r`ruie, iar Lin \ncetini. V`zur` [i [oseaua
care ducea undeva c`tre casa de pe deal [i care era str`juit`
de copaci, iar la intrare, sus, scria numele propriet`]ii: High
Creek Downs.
E ireal, murmur` Kate, iar inima ei pierdu ritmul
b`t`ilor pe m`sur` ce traversau toat` acea zon`. Am emo]ii!
Fetele \ncepur` s` rd`. {i ele erau \ncntate de locul \n
care aveau s` tr`iasc` o bijuterie de culoare g`lbuie, care se
\n`l]a \n fa]a lor, \ncadrat` de o mul]ime de flori.
U[a din fa]` fusese deja deschis`; o femeie de culoare le
privea cu ochi cercet`tori pe cele trei fete care \ncepur` a
urca sc`rile terasei. Kate \i explic` faptul c` era noua
proprietar` [i c` domnul Copeland ar fi trebuit s` vin` s-o
\ntlneasc`.
A zis c` vine azi o doamn`.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

33

Fetele intrar` \n hol. O singur` privire se dovedi


\ndeajuns pentru a spulbera prejudec`]ile lui Kate. Se
a[teptase a g`si casa plin` de mobil`, tipic pentru un b`rbat
de nou`zeci [i [ase de ani. De[i interiorul p`stra un aer
vetust, piesele aveau un aspect pl`cut, fiecare cu farmecul ei
aparte alegerea unui cunosc`tor al genului.
{eful a ie[it [i cu un gest, indic` cirezile de pe cmp.
Mi-a zis s` v` anun] c` va ajunge ca de obicei.
Femeia nu avea de gnd s`-[i ias` din rutin` doar pentru
a da explica]ii, gndi Kate, u[or nemul]umit`.
Adic`? I se r`spunse c` \n jur de ora cinci [i jum`tate.
|n]eleg. Atunci, ai putea s` ne ar`]i casa. E cineva care s` ne
aduc` bagajele din ma[in`?
Vre]i s` v` aduce]i bagajeleaici?
Normal. Unde altundeva?
|l chem pe Ferdie.
Femeia \nc` mai ezita, dar ie[i [i strig` dup` cineva care
tocmai ie[ea din tufi[uri cu o grebl` \n mn`. |i spuse s`
scoat` bagajele, iar b`rbatul se ar`t` [i el mirat, ba chiar
tres`ri la auzul comenzii [i le privi pe cele trei fete.
Ce-i cu ei? N-ai zice c` te \ntmpin`
Kate o aprob`, dar \ntlnind figura calm` a lui Cherry, se
opri.
S-a \ntmplat ceva ?
Dar Cherry r`spunse c` totul e \n regul`.

34

ALICE HARRISON

Unde s` pun bagajele? \ntreb` Ferdie din prag.


Avea ochi ageri [i un semn din na[tere pe obrazul drept.
Avea o figur` mai resping`toare dect tot ce v`zuse Kate
pn` atunci, [i totu[i era mul]umit` c` b`rbatul lucreaz`
acolo. Probabil c` n-ar fi g`sit de lucru \n alt` parte, iar ceea
ce o \nc`lzea era gndul c` unchiul ei \i oferise de lucru.
Las`-le \n hol deocamdat`, zmbi ea. Ne alegem
camerele [i apoi le po]i duce sus.
S` v` alege]i camerele, domni[oar`?
Bine\n]eles. Trebuie s` dormim, zise Lin, cerndu-[i
scuze c` o \ntrerupe pe Kate.
Cei doi negri se privir` pe furi[, f`r` \ns` a zice nimic; el
continu` s` descarce, iar ea, pe nume Sophia, le conduse sus
[i le ar`t` cele trei dormitoare, \n care ele se instalar`
imediat. Obosite [i murdare, fetele se hot`rr` s` lase vizita
pe alt` dat`. Ferdie le urc` bagajele. Dup` ce se sp`lar`, cele
trei coborr` pe teras`, unde Sophia le servi ceaiul, probabil
dup` cum fusese instruit` de Mark Copeland.
Macar a l`sat vorb` s` ne hr`neasc`, zise Kate privind
cmpiile pe care p`[teau turmele.
Dup` ani de zile de tr`it \n acel apartament, priveli[tea
vast` de jur-\mprejur p`rea o minun`]ie. Undeva \n
dep`rtare se conturau acoperi[urile unei alte cl`diri.
Lin privea [i ea \n aceea[i direc]ie. Doi c`l`re]i st`teau pe
malul apei, vorbind \n timp ce animalele se ad`pau. Chiar [i

AVENTUR~ {I PROVOCARE

35

de la distan]` se vedea c` erau puternici, bine f`cu]i, c`li]i de


via]a pe care o duceau. Cei doi se desp`r]ir`, unul
\ndreptndu-se c`tre dealuri, unde \l a[teptau al]i \ngrijitori,
\n timp ce cel`lalt o lu` spre cas`.
Dumnezeule, [tie s` c`l`reasc` !
Ar`ta superb c`lare, mnuind c`p`strul cu atta u[urin]`
ca [i cum ar fi fost una cu calul s`u, un murg la fel de
mndru ca st`pnul. Kate \l privea [i ea, con[tient` c` fiecare
mu[chi al corpului ei tresare.
B`rbatul era Mark Copelandera sigur`. Ferdie \l ajut`
s` descalece. Urc` trei trepte deodat`. Avea un fizic de
invidiat, un p`r castaniu, u[or decolorat spre tmple, o fa]`
osoas`, [i piele maronie. Ochii lui, de un albastru
p`trunz`tor, fixar` pe fiecare fat` \n parte. |ntr-un final, Kate
se prezent` cu un glas u[or strident:
Eu sunt Kate Beresford, iar ele sunt prietenele
mele domni[oara Miller [i domni[oara Goddard. Presupun
c` sunte]i domnul Copeland.
Presupune]i bine, r`spunse el \ntr-un mod oarecum
[`galnic, ce contrasta cu b`rbatul pe care-l v`zuser` c`l`rind.
Se pare c` a]i ajuns cu bine, ad`ug` cu un accent australian.
Ochii lui Kate sc`p`rar`. |i st`tea pe limb` s`-i dea o
replic`, [tiind c` se a[teptase ca ele s` \ntmpine dificult`]i.
Da, mul]umim. Am avut o c`l`torie foarte interesant`.
M` bucur. |nseamn` c` v-a]i organizat foarte bine

36

ALICE HARRISON

Sau poate vreuna din prietenele dumneavoastr` a


planificat totul?
Poate c` ar trebui s` trecem la afaceri, r`spunse ea
mndr`, de[i se colorase \n obraji. Am cunoscut-o pe Sophia,
care ne-a ar`tat camerele, [i pe Ferdie, care pare omul bun
la toate. Mi-ar pl`cea s` cunosc [i al]i angaja]i. Presupun c`
\ngrijitorii suntla turm`, dar poate c` a]i putea chema
unul sau doi, nu? Presupun c` au [i un conduc`tor.
Spre surprinderea ei, ochii lui Mark se luminar`. Iar pe
buze \i ap`ru un surs. El se rezem` de un stlp.
Vre]i s` v` cunoa[te]i personalul? [i se pierdu cu
privirea \n direc]ia turmelor p`zite de mai mul]i b`rba]i care
c`l`reau agale. M-a]i pus \n \ncurc`tur`, domni[oar`, [i o fix`
pe Cherry, care era cufundat` \n alte gnduri.
Nu \n]eleg, zise Kate, care-[i mut` [i ea privirea spre
Cherry.
Nu? Domni[oar` Beresford, dumneavoastr` nu ave]i
angaja]i. Acum v-a]i l`murit ce pozi]ie ave]i?
Tonul lui era sarcastic, iar ochii i se \ntunecar` dintr-o
dat`.
Nu? Dar ei ce sunt?
Ei sunt \ngrijitorii mei.
Ai dumneavoastr`? [i se uit` din nou la Cherry, care
doar d`dea din cap meditativ, cu ochii miji]i. Kate \ncepu s`
tremure [i-[i aminti cuvintele domnului Warning.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

37

Ce vre]i s` spune]i? Nu suntem la High Creek Downs ?


Ba da.
AtunciFerma dumneavoastr` nu e Cunya River
Downs. Aceasta este proprietatea mea.
Ultima fraz` o rosti cu mare dificultate, fiindc` \[i
pierduse toat` \ncrederea \n sine. O privi pe Lin care asculta
curioas`, dar [i oarecum resemnat`.
Cunya River Downs [i High Creek Downs sunt ambele
ale mele, domni[oar`. Dumneavoastr` ave]i ceea ce se
nume[te High Creek. E o f[ie de p`mnt \ntre cele dou`
propriet`]i. David Gleaves a reu[it s`-[i duc` traiul acolo, de
unul singur. Avea cteva vaci [i un porc. Mai avea [i cteva
p`s`ri de la care lua ou` [i carne cteodat`
Dar dumneavoastr` era]i cel care se ocupa de el. Un loc
pe care-l descrie]i astfel nu avea nevoie de un administrator!
David Gleaves avea nou`zeci [i [ase de ani cnd a murit,
zise el deranjat de \ntrerupere.
Kate \l surprinse schimbnd priviri cu Cherry, [i \n]elese
c` prietena ei [tia ceva mai mult dect ea.
Nu pot s` cred c` a intervenit o asemenea gre[eal`,
bigui Kate, dorindu-[i s` intre \n p`mnt de ru[ine.
Avocatul meuA pomenit de High Creek Downs. Sunt
sigur`.
Trebuie s` aib` scrisoarea de la mine. Eu i-am
men]ionat suprafa]a acolo.

38

ALICE HARRISON

Dar n-a]i zis niciodat` c` este doar o f[ie de p`mnt,


interveni Lin indignat`, ci doar c` va fi greu s` conducem o
ferm` de asemenea dimensiuni. Iar noi am crezut asta din
cauza suprafe]ei foarte mari
Se opri doar cnd rsul lui Mark Copeland r`sun` \n
\ntreaga gr`din`.
{i de unde a]i ob]inut o asemenea informa]ie ?
Se pare c` din cauza similarit`]ii numelor, interveni [i
Cherry. Avocatul lui Katedomni[oarei Beresford e foarte
b`trn [i se \ntoarse spre Kate, care nu mai putea rosti
niciun cuvnt.
Doar o f[ie de p`mntIar ele se a[teptaser` la una din
cele mai mari propriet`]i din Australia. Era umilitor; \[i plec`
ochii, incapabil` s` mai aud` glasul amuzat al lui Mark sau s`
\ntlneasc` privirile pline de comp`timire ale fetelor.
Se pare c` domnul Warning a f`cut o confuzie de nume,
[i-i explic` de ce Kate nu se gndise niciodat` c` p`mntul ei
ar fi att de mic. Ar fi fost totu[i mai bine dac` a]i fi
men]ionat suprafa]a.
Am crezut c` avocatul domni[oarei o f`cuse deja. Dar
am transmis un avertisment care a fost ignorat, iar acolo m`
refeream la High Creek, nu la High Creek Downs.
Iar noi am crezut c` e doar o prescurtare, \l fulger` Lin.
Dac` sunte]i preg`tite, am s` v` ar`t [i High Creek.
Kate \[i dorea s` nu mai aud` acel nume \n via]a ei.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

39

Bagajele noastre sunt sus, observ` Cherry, iar Mark


Copeland ridic` din sprncene. Kate v-a zis doar c` Sophia
ne-a condus spre camere, deci nu e nevoie s` v` ar`ta]i
surprins!
El \[i \ntoarse privirea, iar soarele \i c`zu pe tmple, \nct
p`rul \i deveni acum aproape blond. Dintr-o singur`
c`ut`tur` o reduse pe fat` la t`cere, f`cnd-o s` ro[easc`. |n
schimb, Kate p`lise de parc` ar fi fost bolnav`. Situa]ia o
[ocase. Acum, toate detaliile se clarificau, tot ce i se p`ruse
ciudat [i toate am`nuntele pe care le ignorase,
comportamentul ciudat al Sophiei [i al lui Ferdie. |n plus, \i
veni \n minte insisten]a cu care dorise a le face pe prietenele
ei s` accepte salarii egale cu ceea ce c[tigau la [coal`.
Salarii! Erau norocoase dac` aveau ce s` m`nnce!
De ce Sophia n-a zis nimic? murmur` Kate. Ne-a condus
direct la camere.
Urm` o pauz` \n care Kate \ndr`zni s` ridice ochii spre
Mark doar pentru a-l urm`ri cum st`tea \n fa]a ei, \nalt [i
chipe[, foarte sigur pe sine.
A]i rugat-o s` v` conduc`? |nseamn` c` a crezut c` ve]i
fi invitatele mele \n noaptea aceasta. Sophia nu-[i creeaz`
niciodat` probleme singur`. Face exact ce i se spune, pentru
ca apoi s` rezolve toate neclarit`]ile. La fel [i Ferdie.
{i acumne pute]i ajuta s` coborm bagajele? \ndr`zni
Kate s` zic`.

40

ALICE HARRISON

Niciodat` nu crezuse c` va fi pus` \ntr-o pozi]ie att de


umilitoare s` intri \n casa omului, s` ceri s` fii condus \n
camera ta, s` ordoni s` ]i se urce bagajuls`-i ceri lui Mark
s` fii prezentat celorlal]i angaja]i! Deja \l vedea pe Mark la
prima petrecere povestind totul. Deja \[i imagina ct de mult
au s` se distreze ceilal]i.
{i dac` pute]i s` ne ar`ta]i pe unde s` mergem
continu` ea, aproape plngnd.
|[i cobor\ aproape instantaneu ochii, con[tient` de
privirea cercet`toare a b`rbatului. Dar nu voia s`-l lase s-o
vad` \nl`crimat`, astfel c` reu[i s`-[i ]in` capul sus pn` la
ma[in`; prietenele ei o urmar`.
Ferdie ap`ru din nou din tufi[uri; Mark \i ordon` ceva.
B`rbatul intr` \n cas` [i reveni cu bagajele pe care le \nc`rc`
\mpreun` cu Lin. Mark o direc]ion` pe Kate, care ofta, adnc
\n sufletul ei. Locul se afla \nd`r`tul unei
p`durici trecuser` pe acolo la venire, [i nimeni nu f`cuse
niciun comentariu, dar Kate [i-o amintea ca pe o cocioab`
am`rt`.
Conduc eu, se oferi Lin, foarte serioas` [i posomort`.
Cu ct plec`m mai repede, cu att m` voi sim]i mai bine!
Mark se \ndep`rt`, dar a[tept` totu[i ca ma[ina s` plece;
Kate observ` figura lui amuzat`. Ce fiin]` \ngrozitoare! Poate
c` nu [tiuse totul de la bun \nceput, dar cu siguran]` \[i
d`duse seama la primirea scrisorii. Nici prost nu era; trebuia

AVENTUR~ {I PROVOCARE

41

s`-[i fi dat seama de confuzia de nume. Dar o l`sase pe Kate


s` apar` a[a, doar din pl`cerea de a o vedea cum se face de
rs.
M` \ntreb cum e locul lui Kate? se auzi vocea lui Cherry.
Poate c` e pl`cut, totu[i.
Kate nu \ndr`zni s`-i spun` c` era doar o colib`.
N-am mai \ntlnit niciodat` o asemenea bestie! izbucni
Lin. {tia de gre[eal`; sper c` v-a]i dat [i voi seama.
Eu da. E de un sadism crunt.
Dar [i tu ai insistat s` vii, spuse Cherry. El a \ncercat s`
te \mpiedice; poate c` a ajuns la concluzia c` e inutil s` te
mai bat` la cap; [i toate eram, de fapt, hot`rte s` venim.
|i cau]i scuze, acum? Nu se poate! strig` Lin. Ar fi putut
s` ne scrie [i s` men]ioneze suprafa]a real`!
A explicat de ce a omis acest lucru. {i cred c` [i-a dat
seama de gre[eal` prea trziu. Ultima scrisoare a lui Kate a
fost trimis` cu vreo dou` zile \nainte de plecarea noastr`.
Adev`rat. Tu ai vrut s` o trimit mai devreme, dar eu
]i-am zis c` o s` ne ia destul timp pe drum. Dac` te-a[ fi
ascultat atunciPoate c` mi-ar fi scris [i el \napoi.
Dar comportamentul lui nu e scuzabil, insist` Lin
furioas`. Ar fi putut s` ne a[tepte azi, s` ne \n[tiin]eze de
gre[eal` [i s` ne scuteasc` de umilire. A plecat cu bun`
[tiin]` [i s-a \ntors doar cnd a v`zut c` ma[ina e de mult
acolo.

42

ALICE HARRISON

Poate c` n-a v`zut ma[ina, zise Cherry.


Ba da, pentru c` soarele b`tea \n geamuri. {i eu am
v`zut-o, [i chiar m` gndeam c` asta o face vizibil` de la zeci
de metri dep`rtare, continu` Lin, cnd, dintr-o dat`, motorul
se opri. Ce naiba s-a \ntmplat [i cu `sta? N-am chef de glume
tocmai acum!
Benzina murmur` Cherry.
Acum? Nu se poate!
Am f`cut mul]i kilometri \n afara traseului, le aminti
Cherry. {tiam c` mai avem pu]in` cnd am ajuns [i speram
s` ne ajung` la fix, mai ales c` nu e foarte departeVa
trebui s`-i cerem domnului Copeland
Nu pot face a[a ceva, se plnse Kate. Chiar nu mai avem
deloc ?
Nu.
Cu \nc` vreo trei litri
|n spatele lor se apropia [eful fermei, p`[ind agale.
S-a \ntmplat ceva? o \ntreb` el degajat pe Kate.
Am r`mas f`r` benzin`, interveni Cherry, c`ci Kate
coborse privirea. Nu mai avem rezerve, zmbi ea, ceea ce-l
incit` pe Mark. Sunte]i dr`gu] s` ne da]i c]iva litri?
Cu mare pl`cere, r`spunse el, spre surprinderea
fetelor. Trimit pe cineva s` v` aduc`.

Capitolul 3
E prima oar` cnd te v`d tratnd cu b`rba]ii, se auzi
glasul iritat al lui Lin dup` o lung` t`cere.
Primiser` benzin` [i acum se aflau din nou pe [osea, pe
acela[i drum pe care veniser`.
Probabil c` ar trebui s`-]i mul]umim c` ai tratat cu
"prietenul" nostru. Pariez pe ce vrei c` dac`-l rugam eu, ar fi
refuzat pur [i simplu pentru c` nu m-a[ fi putut controla.
Cherry t`cu, mul]umindu-se s` se uite vis`toare pe geam,
spre casa de pe deal, care \i ap`rea acum [i mai primitoare,
sc`ldat` de razele apusului.
|mi pare teribil de r`u, \ncepu Kate dup` un timp, cu
glas abia [optit. Nu [tiu ce s` v` spunm` refer la faptul c`
a]i renun]at la slujbele voastre ca s` veni]i cu mine, \n
speran]a unui trai u[or [i luxos

44

ALICE HARRISON

Apoi emo]ia o \nec`. |n secret, \[i promisese c` va \mp`r]i


averea cu ele. Iar acum
Nici m`car nu avem de-ajuns pentru a pl`ti drumul
\napoi, \ncepu ea s` plng`. De ce-a trebuit s` mo[tenesc
locul acesta? De ce nu l-a donat
Sper c` n-ai de gnd s` te \nvinov`]e[ti, a[a c` uit` totul,
o lini[ti Cherry. Noi te-am convins s` nu-l vinzi. Noi am vrut
s` venim aici, iar faptul c` nu s-a ridicat la a[tept`rile noastre
]ine [i de noi, nu doar de tine. Oricum, suntem \mpreun`, [i
sugerez s` ne lini[tim pu]in \nainte de a lua alte decizii.
Dar n-avem cu ce tr`i! strig` Kate. Ai auzit ce-a zis Mark
Copeland aici tr`ia un singur om!
{i cu ajutorul lui murmur` Cherry pentru sine.
Ajutor? \ntreb` Lin.
Normal c` toat` chestia cu administrareaa fost doar
de fa]ad`. A fost foarte dr`gu] din partea lui Mark c` l-a ajutat
pe b`trn.
Urm` o lung` t`cere. Apoi Kate declar` c` oricte virtu]i
ar fi avut acest Mark Copeland, amabilitatea nu era una
dintre ele. Mai ales c` l`sase o femeie s` se fac` de rs.
Pentru Dumnezeu! strig` Lin. Sper c` nu e asta!
Trecuser` de-a lungul rului, printre arborii de cauciuc;
printre copaci se putea distinge o construc]ie.
Kate, e[ti sigur` c` mi-ai dat indica]iile corecte ? Aici, la
r`scrucepoate ar fi trebuit s-o lu`m la stnga.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

45

Nu, aici e, [opti Kate, dezam`git`. Aici mi s-a spus. Am


v`zut-o cnd am venit, iar cnd mi-a descris locul, am [tiut
imediat c` `sta e, [i oft`.
Scuze pentru ie[irea de mai devreme, Kate, o lini[ti fata.
De aici nu pare a[a de resping`toare.
Poate c` \n timp ni se va p`rea mai dr`gu]`, sau, chiar
dac` nu, o s` ne obi[nuim. {i suntem \mpreun`, exact cum
a spus [i Cherry.
Drumul ducea de-a lungul malului nisipos, apoi trecea
peste un pod, pe care Lin \l travers` cu grij`, c`ci p`rea gata
s` se pr`bu[easc`. Imediat dup` aceea, casa le ap`ru \ntreag`
\n fa]a ochilor era \ntr-adev`r ca o cocioab`, f`r` flori sau
alte plante verzi primprejur sau orice alt obiect decorativ.
Lin opri motorul, iar cele trei fete r`maser` nemi[cate [i
mute.
|ngrozitor, bolborosi Kate \n cele din urm`. Ce-am
f`cut? Cum o s` ne descurc`m? Sunt sigur` c` Mark nu ne va
ajuta.
{i nici nu ne-a ajutat pn` acum, s`ri Lin. Dar cine-l
cheam` \n ajutor?
|ntre timp, ie[iser` din ma[in` pentru a putea cerceta mai
\ndeaproape locul. La o privire mai atent`, casa se dovedi a
fi o d`r`p`n`tur`, f`r` etaj, cu o teras` ce o \nconjura pe trei
laturi. Ferestrele nu se potriveau, u[a nu se \nchidea bine
din cauza sc`rii de la baz`, care st`tea s` cad`. Vopseaua se

46

ALICE HARRISON

decojea, iar pe din`untru, la ferestre se vedeau pnzele de


p`ianjen atrnnd, l`sate de izbeli[te.
{i zici c` Mark Copeland a fost dr`gu] cu David Gleaves?
se \ntoarse Kate spre Cherry.
|n locul t`u nu l-a[ judeca a[a de repede, o sf`tui ea,
calm` ca de obicei. B`trnii sunt foarte ciuda]i, mai ales cei
de o vrst` cu fostul t`u unchi Poate c` din cauza lui nu
s-au adus \mbun`t`]iri.
Poate, zise [i Lin, uitndu-se la buruienile care cre[teau
peste tot \n jurul lor. De[i mi se pare \ndoielnic. Nu \n]eleg
de ce-i tot cau]i scuze. Nu o mai face! Cel pu]in, nu de fa]`
cu mine!
{i nici cu mine, ad`ug` Kate. Ar fi putut face ceva cu
at]ia oameni \n jurul lui. Nu cred c` are pic de bun`voin]`,
cel pu]in acolo unde n-are nimic de c[tigat. Dac` am [ti
adev`rul, am descoperi c` l-a ajutat pe b`trn doar ca s`
pun` mna pe p`mnt. Are nevoie de el ca s`-[i uneasc`
propriet`]ile; a sperat c`-l va mo[teni, iar eu a[ fi fost la fel
de mul]umit`.
Ce naiba putem face noi cu ea?
Cum nimeni nu coment`, Kate continu` :
O s` i-o vnd dac`-mi ofer` de-ajuns ct s` ne \ntoarcem
acas`, [i le privi pe prietenele ei, pe rnd. Sunte]i de acord ?
Eu, una, n-a[ vrea s` m` \ntorc a[a de curnd, r`spunse
Lin. Ce-or s` cread` ceilal]i ? O s` ne facem de rs mai ales

AVENTUR~ {I PROVOCARE

47

eu, care \ntotdeuna \i sf`tuiesc pe cei care emigreaz` s` se


acomodeze cu climatul locului. Tu vrei s` te \ntorci, Cherry?
Aceasta din urm` d`du din cap, aruncnd o privire fugar`
spre High Creek Downs.
Nu, zmbi ea. Doar am sugerat s` ne lini[tim pu]in
\nainte de a lua decizii. Suntem obosite [i umilite
Tu chiar c` n-ai ar`tat deloc astfel, observ` Lin. Ba chiar
te-ai aprins foarte tare cnd discutai cu el!
Dup` cum spuneam, se \nro[i Cherry, suntem obosite.
{i am trecut printr-o experien]` nepl`cut`. |n plus, suferin]a
lui Kate e mai important`la fel ca [i a noastr`, pentru c`
amndou` ne a[teptam s` \not`m \n lux.
Cele dou` fete \ncepur` s` rd`, iar rsul lor inund`
\ntreaga p`durice, \nveselind atmosfera. Lin lu` ini]iativa de
a intra \n`untru, fiind sigur` c` nu vor g`si lumin` [i c` vor
trebui s` despacheteze \nainte de l`sarea serii.
Curentul este tras, observ` Kate la intrare, dar cnd
ap`s` pe un buton, nu se \ntmpl` nimic. N-avem noroc!
Trebuie s` fi fost lumin` cndva, zise Cherry. Aici \[i
procur` singuri sursa; vedem mine.
Ce fund`tur`! [opti Kate, v`znd-o pe Cherry pornit` s`
remedieze situa]ia. Nu pot s` tr`iesc astfel! [i ochii i se
umplur` de lacrimi, considernd c` prietenele ei nu-[i
ar`tau adev`ratele tr`iri, dar se sim]eau la fel de prost ca [i
ea. Trebuie s` o vnd.

48

ALICE HARRISON

Se \ntuneca, iar cum pere]ii erau vopsi]i \ntr-o culoare


\nchis`, \ntreg peisajul era mai depresiv dect o zi ploioas`
de prim`var`.
Va ar`ta altfel mine diminea]`, le asigur` Cherry, de[i
locul \i d`dea [i ei fiori, a[a debusolant cum era. Oare ce e
aici? \ntreb` din pragul unei alte \nc`peri. Fac patul aici. |l
\mp`r]im \n noaptea asta?
O idee excelent`, zise Lin. Haide, Kate, s` desf`[ur`m
sacii.
Kate era \necat` de emo]ii. Avea dou` prietene
minunate{i dintr-o dat`, \[i d`du seama ct de bogat` era,
\n ciuda dezam`girii pe care fetele se str`duiser` s` i-o
risipeasc`.

***

Dup` cum prezisese Cherry, \ntreaga priveli[te devenise


alta a doua zi diminea]`; dezam`girea se preschimb` \n
dorin]a de a aduce totul pe linia de plutire.
S` [ti]i c` locul poate fi transformat \ntr-unul foarte
confortabil, zise Cherry dup` micul dejun.
Sunt tentat` s`-]i dau dreptate, zise [i Lin. Ce zici, Kate,
\ncerc`m?

AVENTUR~ {I PROVOCARE

49

Sunte]i sigure ?
{i ea era de aceea[i p`rere, dar, pe de alt` parte, [tia c`
fetele aveau de pierdut din punct de vedere financiar.
Oricum, cheltuim din banii no[tri, cu care nu f`ceam
mare lucru. Erau banii de vacan]`. Aici n-o s` c[tig`m mare
lucru
N-o s` c[tig`m nimic, avertiz` Kate.
Dar nici nu vom cheltui prea mult, continu` Cherry,
pentru c` nu avem pe ce. Ce pierdem \ntr-o parte, c[tig`m
\ntr-alta, [i vom \mbun`t`]i experien]a noastr` de via]` [i ne
vom autoeduca.
{i ferma? \ntreb` Kate. Nu ne gndim doar la cas`;
trebuie s` scoatem ceva [i din p`mnt.
Cherry mai avea pu]in [i izbucnea \n rs privind-o pe Lin,
care \ncerca s` cure]e pnza de p`ianjen dintr-un col], cu un
papuc.
Se pare c` n-ai s` c`l`re[ti toat` ziua pe un murg, [i nici
n-ai s`-]i faci siesta la umbra copacilor mestecnd un fir de
iarb` sau ascultnd cntecul p`s`rilor!
Scorpie ce e[ti ! [i-[i arunc` ochii pe geam. Ce e
cuvacile astea ? Poate c` sunt alea de care a men]ionat
Mark. Uite una[i chiar pare s`n`toas`.
E o femel`, explic` Cherry. {i cred c` e vremea s` fie
muls`, ad`ug`, aruncndu-i o privire lui Kate.
Da? o ignor` aceasta.

50

ALICE HARRISON

Tu ai zis c` oricine poate s` mulg` o vac`.


A[a e
{i tot tu ai declarat c` ai experien]` la ferm`. Uite, draga
mea, [ansa de a acumula experien]`. Am [i v`zut o g`leat` pe
undeva a, da, sub chiuvet`.
O fi curat`? \ncerca ea s` trag` de timp, pentru a-[i
aminti cum se lucreaz` delicat cu o vac`, mai ales c` nu
d`dea \ntotdeauna lapte, dac` nu-i pl`cea persoana.
O cur`] eu, se oferi Cherry.
Kate i-o smulse din mn` cu un rnjet [i ie[i.
Pofti]i! se \ntoarse ea triumf`toare dup` o vreme. Ave]i
lapte!
M`i s` fie! se mir` Lin. S`-mi ar`]i [i mie data viitoare,
vreau s` \nv`].
Am dat drumul [i la g`ini [i am strns cinci ou`!
Da? |nseamn` c` avem ceva g`ini, zise Cherry [i arunc`
ochii pe geam. Acolo dorm?
Da, \n cote]ul acela. Trebuie s` repar`m acoperi[ul.
Dac` repari acoperi[ul, o s` cad` tot cote]ul, interveni
Lin. Mai bine facem altul.
Nu fi ridicol`!
Ce-am fi f`cut noi aici dac` eram b`rba]i?
M` \ntreb unde e cealalt` vac`, [opti Cherry.
Poate s-a r`t`cit pe la vecinul nostru.Sau poate a
fugit, ad`ug` Lin. Mai bine a[a, ne salveaz` iarba.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

51

Atunci, el este cel care o mulge, se \ncrunt` Kate.


Nu prea-l v`d pe [eful \ntr-o asemenea postur`.
M` rog, haide]i s` ne \ntoarcem la ale noastre, le
\ntrerupse Cherry.
Deci, dac` am fi fost b`rba]iam fi reparat tot ce se
poate repara, am fi revopsit, ca s` arate ca nou.sau, m`
rog, prezentabil. Apoi ne-am fi \ndreptat aten]ia spre
p`mnt, pentru a-l cultiva [i pentru a face profit din el.
Mie mi se pare c` p`mntul e pe primul loc, observ`
Kate, pentru c` trebuie ceva bani. Dac` producem, am putea
vinde.
Cui? se interes` Cherry.
P`itrebuie s` fie cineva care s` cumpere pe-aici
Nu mai e nimeni pe-aici, scutur` Cherry din cap, \n
afar` de fermele astea dou`. Iar cirezile sunt trimise \n alte
p`r]i, \n anumite perioade ale anului, pentru a fi
comercializate.
M` \ntreb cum a ap`rut c`su]a asta aici, zise Lin distrat`.
Cred c` a ap`rut \nainte de cele dou` ferme principale.
Poate, dar nu conteaz`. Cum naiba o s` scoatem bani,
dac` nu putem vinde? insist` Kate. Nu e cale de ie[ire;
trebuie s` i-o vindem lui Mark Copeland.
S` te mai gnde[ti la asta atunci cnd n-o s` ai ce s`
m`nnci. |ntre timp, mai avem ceva bani, [i am putea vinde
ma[ina. Astfel, ne putem purta de grij` un timp. Nu vom

52

ALICE HARRISON

cump`ra nimic, o s` producem totul. Haide]i, fetelor, s`


\ncepem, se entuziasm` Lin. Ne-am \n]eles, Kate o s` aib`
grij` de vaci [i de g`ini?
{i tot m` \ntreb unde e cealalt` vac`
Da, o s` am grij` de ele, dar voiam s` lucrez [i \n`untru,
pentru c` nu am prea multe de f`cut afar`, cel pu]in pn` nu
\ncepem s` cultiv`m ceva legume.
De[i \[i \mp`r]iser` responsabilit`]ile, tot \mpreun`
ajunser` s` lucreze. Cteodat`, Cherry [i Lin mai mulgeau
vaca [i hr`neau g`inile, pentru ca apoi s`-[i reia lucrul
\n`untru. Mncau la focul din sob`, \ntr-o \nc`pere care
inten]iona s` devin` sufragerie.
A[ vrea s` fac ceva cu lumina, zise Cherry \n a cincea zi.
Ar trebui s` avem o surs` pe undeva
Ce multe [tii, observ` Lin \n timp ce decojea pere]ii
buc`t`riei. O s` lu`m ni[te l`mpi cu petrol cnd mergem \n
ora[.
Inten]ionau s` ias` \n lunea ce avea s` vin`; aveau o list`
lung` cu toate cele necesare, printre care [i vopsele,
pensule, lac. Mobila era destul de bine p`strat`, asta dup` ce
Kate o sp`lase cu ap` [i s`pun. Acum, mai trebuia f`cute
doar mici repara]ii, iar tapiseria unor scaune necesita o
revizuire.
M` \ntreb ct p`mnt avem, se \ntreba Cherry.
Ie[ise \mpreun` cu Kate s` ia ap`.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

53

Mult mai pu]in \n compara]ie cu ce e dincolo. Va fi mult


de munc`.
Te sup`r` situa]ia, Kate ?
Nu, personal. Ba chiar \ncepe s`-mi plac`; ai ocazia s`
fii creativ. De[i \ntotdeauna o s` v` am pe con[tiin]`, pe tine
[i pe Lin.
Uit` asta, iar Kate [tia c` fata vorbe[te foarte serios, c`ci
niciuna dintre ele nu p`rea s` regrete nimic. La fel am face [i
a doua oar`, [i cu asta \ncheiar` subiectul regretelor. Ce
minuna]i sunt copacii; cred c` [irul se continu` pn` pe
p`mntul lui Mark.
Da, iar proprietatea noastr` se termin` acolo, la gard. |n
cealalt` parte, nu [tiu care e limita. Ar trebui s` d`m o rait`
[i pe-acolo s` vedem ce e al nostru.
Apropo de garduri, se auzi o vace masculin`, al vostru
ar trebui reparat. Animalele voastre pasc la noi.
Cine o fi? [opti Kate, c`ci amndou` fetele se oprir`
brusc.
Bun` ziua, salut` b`rbatul dintre copacii de pe
p`mnturile de la Cunya River Downs. Doar dou`? Mark
mi-a zis c` sunte]i trei.
Fetele se privir` nel`murite.
Sunte]i fratele domnului Copeland, \ncepu Kate.
{i gemeni, observ` Cherry, \ns` nu identici.
A[a e; el e mai mare.

54

ALICE HARRISON

Eu sunt Paul, [i \ntinse mna, iar Kate \i sim]i degetele


calde [i puternice strngndu-se pe ale ei. Mark m-a b`tut cu
[apte minute, a[a c` el e acum [eful. Dar ne \n]elegem. {i
numele dumneavoastr` ?
Kate se prezent`, [i o prezent` [i pe Cherry.
Cealalt` fat`, Lindsay Goddard e \n cas`, ad`ug` f`r`
a-[i putea lua ochii de la el; o surprindea asem`narea cu
fratele s`u.
Erau la fel de \nal]i [i de bine f`cu]i, cu aceea[i culoare a
p`rului [i a ochilor. Diferen]a o aduceau tr`s`turile mai fine
ale lui Paul, iar zmbetul nu p`stra nota ironic` [i arogant` a
celuilalt. El \nsu[i p`rea mai prietenos [i mai deschis; fetele
aflar` c` el conducea Cunya River Downs [i c` locuia acolo,
iar Mark se ocupa de cealalt` proprietate.
Dar fratele t`u a dat adresa de la Cunya River Downs,
observ` Kate, povestindu-i \ntmplarea prin care trecuser`,
iar Paul le comp`timi, spre deosebire de fratele lui.
Mai face [i asta cteodat`. Poate c` era la mine la
momentul respectiv. Uneori ne mai schimb`m adic` mai
st`m unul la cel`lalt. E o distan]` de vreo treizeci de hectare
\ntre terenurile noastre din cauza acestui loc. Iar dac` se
\ntmpl` s` prindem seara \n partea cealalt`, nu mai mergem
acas`.
Treizeci de hectare? se mir` Kate. Adic` ocoli]i
p`mntul meu? Dar asta nu \nseamn` prea mult.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

55

Ba da. Ave]i cam zece hectare de p`dure pe-aici, [i


indic` locul, spre un deal mic din dep`rtare. Noi trebuie
s`-l ocolim. Nu \nseamn` prea mult comparativ cu
suprafe]ele terenurilor, dar ar fi fost de preferat s` putem
face un drum direct pe-aici, pe unde este casa.
Ochii lui o fixar` pe Kate admirativ, iar aceasta se
\mbujor`. Nu-i displ`cea nici ei, mai ales c` nu se compara
cu Mark. Cu toat` asem`narea fizic`, la caracter erau diferi]i
Deci, p`mntul lui Kate e m`ricel. {tiam c` are destul,
dar nu credeam c` e vorba [i de p`duricea aceea.
Paul le explic` faptul c` p`duricea nu le era de folos dac`
nu o defri[au [i dac` nu cur`]au solul cu solu]ii.
Oricum, nu putem face asta singure, men]ion` Kate,
ad`ugnd c` nici nu le-ar aduce mare c[tig, pentru c` nu
aveau bani s` cumpere vite. Dar ai zis c` avem animale pe
terenul vostru, adic` cealalt` vac`.
O vac` [i un vi]el. El a venit pe lume ieri; mi-a zis-o unul
din \ngrijitorii mei, zmbi el \ntr-un fel care o atr`gea pe
Kate. Acum ave]i dou` vaci [i un viitor taur.
Trebuie s`-i aducem aici. Va fi o pl`cere s` am grij` de
ei!
Ce simpatic` e[ti, \ncepu el s` rd`, iar Kate \l g`si din
nou foarte atractiv. Indiferent ce spune Mark, \mi pare bine
c` ai venit
Dintre copaci se auzi nechezat de cal.

56

ALICE HARRISON

L-am l`sat pe Cracker acolo, explic` Paul.


{i ce-a spus fratele t`u? ezit` Kate; \n ciuda deschiderii
de care d`dea dovad`, b`nuia c` va refuza s`-[i tr`deze
fratele.
Nu se poate repeta, [i zmbetul \i disp`ru de pe buze.
Scuze, nu trebuia s` \ntreb.
Nu-i nimic, apoi reveni la problema banilor pentru vite.
E[ti sigur` c` a]i putea cre[te alte cteva ? |ntr-adev`r, nu
ave]i cum s` profita]i de pe urma locului dac` nu mai aduce]i
animale. Cu ce o s` tr`i]i ?
O s` producem, intreveni Cherry, v`znd-o pe Kate cam
pierdut`.
Dar nu se poate doar a[a. Poate c` a fost o solu]ie
alt`dat`, dar acum trebuie s` ave]i [i o surs` financiar`, [i-[i
fix` privirea pe Kate. Nu \n]eleg cum de-a]i venit, creznd c`
de]ine]i High Creek Downs.
Te rog, nu-mi aminti! |ncerc s` uit totul, pentru c`
prietenele mele au renun]at la posturile lor de profesoare ca
s` vin` cu mine.
M` simt \ngrozitor.
Nu ne pas`, surse Cherry. Kate continu` s` se fac`
vinovat`, dar de fapt eu [i cu Lin am convins-o s` vin`. Dac`
era dup` ea, ar fi vndut, de[i nici m`car nu primise o ofert`.
|n]eleg de ce a]i venitdar nu [i de ce a]i r`mas, mai
ales c` \nc` n-a]i luat leg`tura cu Mark.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

57

Adic` el se a[tepta s`-i ofer imediat proprietatea mea? se


aprinse Kate.
Da. L-a]i bulversat, ceea ce e o noutate, ]in s` v` spun.
Vre]i ni[te vi]ei s`-i \ngr`[a]i [i s`-i vinde]i apoi? reveni Paul.
Dar nu avem bani de ei. Nu, o s` cre[tem ceea ce avem
[i o s` producem lapte [i ou`. {i-n plus, dobndim experien]`.
Chiar dac` ajunge]i la sap` de lemn \ntre timp?
Deja suntem, ad`ug` Cherry lini[tit, deci nu mai avem
ce pierde. Toate bunurile noastre sunt cteva lucruri [i
ma[ina, pe care vrem s-o vindem \n ora[ ca s` lu`m ce avem
nevoie pentru cas`.
{i o s` punem cteva r`saduri de flori, ca s`
\nfrumuse]`m locul. Acum arat` cam rece, [i p`r`sit.
Ciudat! rse Paul din nou. Cump`ra]i flori \nainte s`
ave]i de mncare?
O s` ne permitem cteva conserve sau a[a ceva. {i sper
s` putem cump`ra un sac de orez ca s`-l folosim cu lapte
Kate se opri brusc, realiznd c` se dest`inuia acestui
b`rbat f`r` un motiv anume. Poate c` el avea s`-i povesteasc`
totul nesuferitului s`u frate, care nu doar se va delecta cu
greut`]ile lor, dar va [i conchide c`, \n scurt timp, Kate va
veni la el cu oferta de vnzare. |l \ntreb` pe Paul cum de
propriet`]ile au acela[i nume.
Vine de la acest ru, explic` el.

58

ALICE HARRISON

Al vostru a fost aici cu mult timp \nainte ca str`bunicul


meu s` achizi]ioneze cel`lalt p`mnt. A f`cut o ofert` celui
ce de]inea High Crek, un predecesor al lui David Gleaves; [i
era a[a de convins c`-l va ob]ine, \nct [i-a numit locul lui
High Creek Downs.
Intui]ia masculin`! gndeau ambele fete, c`rora le
sclipeau ochii; siguran]a c` cel ce avea mai pu]in, va vinde.
Se pare c` str`bunicul t`u [tia s` anticipeze, zise Kate,
cu riscul de a-l deranja pe Paul, care \i pl`cea foarte mult, de
altfel.
Cu siguran]`. Toat` familia e la fel, [i rse zgomotos.
De-a lungul mai multor genera]ii, att la noi ct [i la familia
Gleaves, a existat aceast` \nc`p`]nare, pe de o parte, [i un
sentiment de frustrare pe de alta.
|nc`p`]nare, domnule Copeland? s`ri Kate.
S` recunoa[tem c` terenul vostru nu a fost niciodat`
profitabil, o lini[ti Paul, iar Kate [tia c` el are dreptate. O
f[ie att de \ngust` de teren nu avea cum s` aduc` profit
\ntr-o asemenea regiune uscat` [i secetoas`. Tat`l meu a
achizi]ionat terenurile de pe celelalte laturi, [i atunci situa]ia
s-a \nr`ut`]it, pentru c` dorea s` le uneasc`. La momentul
respectiv, David Gleaves ajunsese la vrsta maturit`]ii, [i
tr`ia singur. Dar nici nu voia s` aud` de vnzare. Apoi, Mark
i-a f`cut o ofert` ridicol de mare, f`r` rezultat. {i singura lui
rud` era o englezoaic`, ce avea s` refuze mo[tenirea, zicea

AVENTUR~ {I PROVOCARE

59

Mark, a[a c` a l`sat-o mai moale, mai ales c` b`trnul nu avea


unde s` mearg`.
Fetele schimbar` cteva priviri. Cherry sugerase
bun`tatea lui Mark fa]` de David Gleaves, chiar spunnd
c`-l hr`nise \n toat` regula. Astfel c` [i Kate se v`zu nevoit`
s`-i admit` acest` tr`s`tur` de caracter. |ns` era hot`rt` s`
nu-l agreeze niciodat`, mai ales dup` scena prin care trecuse
de fa]` cu el. Cu ea nu se purtase galant, ba din contr`, \n loc
s`-i arate bun`voin]`, a[a cum o f`cuse fratele lui, o tratase
cu sarcasm [i superficialitate.
Nici a doua \ntlnire nu-i schimbase lui Kate opinia
despre el. Se \ntlniser` pe cnd Kate se str`duia s` repare
gardul; Paul o ajutase [i-i adusese \napoi vaca [i vi]elul, ceva
mai devreme.
V`d c` e[ti ocupat`, auzi ea [i-l v`zu pe Mark c`lare pe
un murg, pe partea lui de p`mnt. N-o s` ]in` prea mult, s`
[tii.
Kate continu` s` lucreze. G`sise \ntr-un grajd din spatele
casei ni[te srm`; de[i era ruginit`, voia s` termine treaba ct
mai bine. |ntr-un trziu, ridic` ochii, foarte aprins` \n obraji.
Dorea]i ceva, domnule Copeland?
S` m` asigur c` vacile voastre nu se mai r`t`cesc din
nou, [i desc`lec` rapid, agil, [i se apropie de gard,
cercetndu-l. Ct crezi c` o s` v` ajute? {i dintr-o mi[care,
rupse una dintre srme, spre furia fetei, apoi \ncepu s` rd`.

60

ALICE HARRISON

Te sf`tuiesc s` \ncerci cu ceva mai bun dect cu o bucat` de


srm` ruginit`.
Cum v` permite]i s` face]i a[a ceva? s`ri Kate. Acum,
repara]i-o!
Sprncenele lui se arcuir` arogant.
Gardul v` apar]ine, a[a c` ave]i grij` s` fie reparat ct
mai curnd, zise el calm.
Iar eu tocmai v-am zis c` trebuie s`-l repara]i
dumneavoastr`. Era perfect pn` ce v-a]i b`gat nasul!
O replic` ridicol`, pe care el o \ntmpin` cu mult
amuzament. Kate deveni [i mai furioas` pentru umilirea pe
care o suferea, \nct ar fi fost \n stare s`-l plesneasc`, pentru
a-i [terge rnjetul de pe fa]`.
Ochii lui o ]intuiau \n continuare, parc` dezbr`cnd-o de
hainele de pe ea. Kate realiz` imediat c` cel din fa]a ei ar`ta
superb [i c` \mbr`c`mintea lui avea o simpl` func]ie de
decor o pereche de blugi strm]i, o c`ma[` \n carouri [i o
p`l`rie cu boruri late, dat` pe spate. Pielea bronzat` nu-i
ascundea pistruii din col]ul ochilor alba[tri. Un b`rbat
extraordinar de chipe[, dar [i de puternic[i mult prea
arogant din cauza averii pe care o de]inea. Cu accentul lui
australian, \i repet` c` trebuie s` repare gardul, pentru ca \n
momentul urm`tor s` fie din nou pe cal. Kate r`mase \n
urma lui, cu o replic` acid` pe buze.

Capitolul 4
Prin fereastra sufrageriei, Kate \l z`ri pe Paul
apropiindu-se. O cuprinse o emo]ie ciudat`, astfel \nct
\ncerc` s`-[i analizeze sentimentele fa]` de acest australian
care \[i oferea \ntotdeuna ajutorul. Trecuse o lun` de la
sosirea lor, una chiar foarte pl`cut`; casa \ncepuse s` prind`
contur cu lucr`rile pe care le f`ceau fetele vopsit, cur`]at,
renovat, \nlocuit mobilier, unde le permitea bugetul.
Ce zici de asta?
Lin vorbea singur` afar`. Paul \nc` nu ajunsese, iar Cherry
cur`]a cote]ul. Kate cosea perdele la ma[ina de cusut pe care
Paul le-o adusese cu cteva zile \n urm`. Cherry \l \ntrebase
dac` e c`s`torit, iar el r`spunsese c` nu.
Darfratele t`u?
Mark, c`s`torit? rse el.

62

ALICE HARRISON

E mult prea preocupat cu munca. Au fost femei \n via]a


lui, pentru o scurt` perioad` de timp.
Kate o privi pe Cherry, care brusc, prinse culoare \n
obraji.ceea ce o nemul]umea oarecum. Spera ca prietena
ei s` nu se simt` atras` de acea brut`!
O s` fi]i foarte frumoase pe lng` noua culoare a casei,
continua Lin singur`. Iar acumdac` stau s` m` gndesc,
oare cum ar fi s` avem un gazon?
N-o s` ave]i, zise Paul, iar Kate se opri din cusut,
vis`toare. Nu ave]i destul` ap`
M-ai speriat de moarte. Cum de voi australienii sunte]i
a[a de \nal]i, [i totu[i, att de silen]io[i ?
Prul are s` sece la un moment dat, explic` el.
Mi-ar pl`cea un gazon, e tipic englezesc.
Dar acum nu e[ti \n Anglia.
Kate \i asculta, cu privirea pe geam, c`tre partea ei de
p`mnt care se s`lb`ticise. O zon` \mp`durit` cu o mul]ime
de copaci exotici, [i pe care Paul o considera inutil`. Poate
c` era inutil`, \ns` era natural`; nimic mai atractiv dect ceea
ce era oferit de natur`. Bine\n]eles, asta nu \nsemna c` este
[i profitabil, [i probabil c` Mark o privea cu dispre] c` nu
\ncercase a o defri[a. Poate c` asta \i t`ia avntul de a vedea
High Creek drept o posibil` viitoare achizi]ie. Iar fetele erau
\ncntate de locul lor; \nc` mai \mp`r]eau camera cea mare,
iar celelalte dou` se aflau \n curs de redecorare. Mobila care

AVENTUR~ {I PROVOCARE

63

nu suportase cur`]area sau lustruirea, fusese revopsit` \n


alb, pentru a se potrivi cu restul casei.
De afar` se auzir` din nou voci. Paul admira plantele, iar
Lin ar fi vrut s` cumpere mai multe, pentru viitoarea teras`.
Va trebui s` o recondi]iona]i \n totalitate, observ` Paul.
V` trimit un om, dac` vre]i.
Mie-mi convine, dar [tii cum e Kate. Dac`-i intr` \n cap
c` o faci din mil`, ne-am ars! Apropo, Kate spune c` nu ceri
pre]ul corect pe vi]ei, zice c`-i dai prea ieftin.
Nu sunt ai mei, oricum; sunt ai lui Mark.
{tii la ce m` refer.
Kate e cam \nc`p`]nat`, nu? zise el dup` o scurt`
t`cere.
M` tem c` da; \n mare parte, din mndrie Din cas`
ap`ru Kate. Chiar despre tine vorbeam. Paul s-a oferit s` ne
ajute cu terasa.
Kate \i arunc` o privire fugar`. |n ultimele zile, cnd se
\ntlniser`, remarcase admira]ia din ochii lui blnzi, fa]` de
primele \ntlniri. Iar acum o recuno[tea din nou, \nso]it` de
un surs. Era clar c` se bucura c` o vede.
Doar dac` m` la[i s` pl`tesc. Ar fi minunat s` repar`m
terasa, dar nu pot accepta lucruri gratuite, Paul.
El se \ncrunt` [i se l`s` pe trunchiul uni arbore de acacia.
Nu te-ai gndit c`-mi face pl`cere s` v` ajut? }i-am spus
\nc` de la \nceput c`-]i admir curajul [i \ntinse o mn`

64

ALICE HARRISON

spre Cherry care se apropia cu co[ul cu ou`. M` refer la toate


trei. Ave]i att de mult` voin]` s` p`stra]i locul, s`-l readuce]i
la via]`, \nct m` simt obligat s` ajut.
|]i suntem recunosc`toare pentru asta, dar continua
s`-i spun` c` nu poate accepta ajutorul f`r` plat`. |nc` mai
avem ceva rezerve, [i mai este [i ma[ina.
Ap`ru Cherry, iar subiectul fusese l`sat la o patre.
De fapt, \ncepu Paul, venisem s` v` invit la o mic`
petrecere pe care o dau la mine, joi. O s` trimit dup` voi
camioneta de la ferm`, pe la opt seara, deci s` nu v` face]i
grij` pentru transport.
Subtil, gndi Kate le oferea transport pentru a le scuti
de o cheltuial`, de[i ar fi consumat foarte pu]in. Se pare,
\ns`, c` el \ncerca s` le scuteasc` de orice cheltuial`, iar asta
\i pl`cea la Paul. Printre alteleKate r`mase a-l urm`ri cum
se \ntorcea de unde venise.
Ar trebui s` ne mut`m ma[ina din drum, observ` Kate.
|ncurc` pe to]i cei care vor s` vin` pe-aici.
Care to]i? se mir` Lin. Am l`sat-o a[a pentru c` nu m`
a[teptam la vizitatori. {i oricum, drumul nu e de fapt un
drum, ci o c`r`ruie.
Iar Paul vine de obicei c`lare. Mi-ar pl`cea s` m` lase [i pe
mine s` c`l`resc.
Sugereaz`-i, o sf`tui Cherry; adic`, d`-i un semn c` ai
vrea.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

65

Crezi ? A[ putea s` m` plimb printre b`rba]ii ace[tia


chipe[i de pe-aici, [i poate c` unul dintre ei m-ar trage jos de
pe cal exact cum \mi \nchupuiam, dar se opri brusc. Aia nu
e un b`rbat chipe[! Trebuie s`-mi aduc binoclul! [i intr` \n
cas`, l`sndu-le pe fete cu ochii \n soare, \ncercnd s`
deslu[easc` cine erau cei doi c`l`re]i care se deslu[eau \n
direc]ia High Creek Downs.
E o femeie, zise Kate.
DumnezeuleO femeie foarte elegant`, le inform` Lin
uitndu-se prin binoclu. E negres`. {i cu cine crede]i c` e?
Cu Mark, r`spunse Cherry, abia [optit.
Exact! Nici nu-mi imaginez cum e s` c`l`re[ti cu o
femeie \n timpul programului de lucru! Vrei s` te ui]i, o
\ntreb` pe Kate.
Kate accept`, evitnd privirea lui Cherry. Chiar [i de la
distan]`, se observa elegan]a [i frumuse]ea femeii. Cu
siguran]`, apar]inea acelei elite de care le vorbise Cherry.
Ezitnd, Kate \i d`du binoclul [i acesteia din urm`.
Arat` extraordinar, coment` Cherry [i \napoie binoclul,
dup` care ridic` imediat co[ul cu ou` [i intr` \n cas`.
Kate o urm`ri, b`nuitoare. Prietena ei avusese mai multe
discu]ii cu Mark \n s`pt`mnile ce trecuser`. Astfel, fetele
aflaser` c` High Creek Downs avea propria [coal` [i un
magazin, [i c` \ngrijitorii locuiau \n c`su]e moderne
\mpreun` cu familiile lor. Astea le aflase \ntr-o sear` \n care

66

ALICE HARRISON

Cherry se plimba, iar Mark se oferise s-o conduc` acas`.


|ntr-o alt` sear`, Cherry le povesti despre ferma de dincolo
de p`duricea lor, care se numea Walden Downs, [i care
apar]inea unui prieten de-al lui Mark, James Randall. De data
aceasta, \l \ntlnise pe Mark \n timp ce mergea s` mulg` vaca.
Apoi, Cherry le informase c` cei doi fra]i aveau avioane
particulare cu care survolau ferma sau mergeau pe coast`.

***

|n ziua cu petrecerea, fetele se trezir` ca de obicei odat`


cu g`inile [i toat` diminea]a se agitar` continuu. Aduseser`
cu ele [i rochii mai elegante, creznd c` se vor integra elitei
de fermieri din acea zon`. |ns` abia acum prinseser` ocazia
de a se schimba, dup` toat` munca depus`. Pn` acum nu
purtaser` altceva \n afar` de salopetele cump`rate la prima
ie[ire la Woomgera, cel mai apropiat ora[. Munca dur` le
stricase pielea minilor. De aceea, renun]ar` s` mai
munceasc` \n ziua respectiv`, dedicndu-se \mb`ierii [i
dichisirii complete. Lin \[i c`lc` rochia, \n timp ce Kate o
coafa pe Cherry. Aceasta din urm` g`ti prnzul \n timp ce
celelalte \[i uscar` p`rul la c`dura soarelui; dup`-mas`,
f`cur` schimb de locuri.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

67

|n sfr[it, via]` adev`rat`! exclam` Lin, dansnd \n fa]a


unei oglinzi sparte. Cred c` asta am a[teptat cel mai mult. {i
s` [ti]i c` pute]i aprecia un lucru doar atunci cnd nu-l mai
ave]i.
Foarte adev`rat, admise Kate. Acas`, totul ni se p`rea
att de sigur. Puteam merge \n orice club voiam, dar nu
ne-a atras.
Paul se ]inu de cuvnt [i trimise camioneta. Toate se
urcar` \n spate. {oferul le cercet` amuzat.
M` \ntreb ce s-a brfit despre noi, [opti Cherry.
Multe; po]i fi sigur` de-asta, zise Kate, referindu-se la
Mark [i \ntrebndu-se dac` avea s`-[i calce pe mndrie cu
aceast` ocazie mai special`.
Mark trecuse pe la ele la scurt timp dup` incidentul cu
gardul. Kate era singur`, fetele fiind plecate la noile r`saduri,
pe care tocmai le f`cuser`. La \nceput, Mark se ar`tase rece
[i distant, amintindu-i c` ea e responsabil` pentru vitele care
se r`t`cesc [i o amenin]ase c` animalele lui \i vor distruge
mica por]iune de p`[une pe care o aveau. Discu]ia lor se
apropiase de o ceart`, aducnd-o pe Kate \n pragul furiei, \n
timp ce el \[i p`strase calmul imperturbabil. Cercetnd-o cu
ochii lui alba[tri, de pe scara terasei, el plonjase cu o mi[care
gra]ioas` \n scaunul ma[inii sale, l`snd un nor de praf \n
urm`. Totu[i, vizita lui o alertase pe Kate, care se apuc`
imediat s` repare gardul [i mai bine, pentru c` nu-[i putea

68

ALICE HARRISON

permite s` fie invadat` de turmele lui. Dar \l dispre]uia


pentru faptul c` nu-i oferise nici m`car un om de-al lui ca
ajutor. La urma urmei, avea un om care f`cea astfel de
treburi [i pe care, cu siguran]`, c` nu l-ar fi deranjat s`
arunce o privire [i la gardul lor. Ar fi fost un gest de
bun-sim], a[a cum Paul [tiuse s` se ofere. |ns` Mark nu era
capabil de a[a ceva, \n afara situa]iei \n care ar fi fost terenul
lui. Cu ct \i \ngreuna situa]ia, cu att Kate i-l va vinde mai
repede aceasta era b`nuiala lui, [i ac]iona ca atare. Cherry
[tia de comportamenul s`u dur, dar considera c` dac`
prietena ei s-ar fi ar`tat mai amabil`, [i Mark [i-ar fi schimbat
atitudinea.
S` fiu amabil` ? Cu el ? Nici vorb` !
Astfel c` Cherry se resemnase, convins` c` atitudinea lui
Kate era rezulatatul umilirii pe care o suferise.
Cred c` toat` lumea rde de noi pe la spate, remarc`
Lin. Trei proaste care apar aici, creznd c` pot tr`i dintr-o
f[ie de teren s`lbatic.
Dar tr`im, \i aminti Cherry.
Adic` respir`m, dac` la asta te referi, izbucni Kate. Dar
cel pu]in eu \ncep s` m` simt ca un teren de b`taie pentru
toat` lumea.
Las`-i \n pace, Kate, o lini[ti Lin. |n seara asta suntem
musafiri ale[i. Bucura]i-v` pe \ndelete, c`ci nu se [tie cnd
mai prindem a[a ceva!

AVENTUR~ {I PROVOCARE

69

De dup` deal \ncepur` a se vedea luminile de la Cunya


River Downs.
Nu-i a[a c` e minunat? se entuziasm` Cherry \n
momentul \n care ma[ina intr` pe drumul principal. E
modern`, [i cred c` e de o vrst` cu Mark.
Ma[ina opri undeva \n lateral, iar [oferul le conduse
\ntr-o cl`dire secundar`, un fel de [opron luminat, \n fa]a
c`ruia erau parcate mai multe ma[ini. Din`untru se auzea
muzic` dat` foarte tare.
Paul le ie[i imediat \n \ntmpinare; era clar c` le
a[teptase. Purta c`ma[` [i pantaloni de stof`, de culoare
maro. O fix` pe Kate \nc` de la prima privire, iar ea se \nro[i,
cobornd ochii. Ar`tacu totalul alta dect cea pe care o [tia
el, pr`fuit` [i dezordonat`.
Ar`ta]i uimitor! Intra]i, ca s` cunoa[te]i pe toat` lumea!
Dup` cum se a[teptau, le \ntmpinar` priviri curioase
printre multele strngeri de mn`. James Randall fu singurul
pe fa]a c`ruia nu citir` vreo urm` de ironie. Din contr`, el se
ar`t` admirativ fa]` de eforturile lor, [i le-o declar` deschis.
|n timp ce discutau cu el, Kate \l observ` undeva \n spate pe
Mark, cu un aer de superioritate [i mai pronun]at. Purta un
costum gri, care i se potrivea perfect cu statura [i cu bronzul
pielii. Ridurile albe din col]ul ochilor s`i alba[tri aveau
acela[i efect contrastant, la fel ca [i blondul p`rului. Privirea
lui o \ntlni pe a lui Kate, [i amndoi r`maser` a[a,

70

ALICE HARRISON

cercetndu-se. Ea se \mbujor`, aducndu-[i aminte de


incidentul umilitor de la prima lor \ntlnire. Observ` cum
buzele lui se contract` \ntr-un surs, ca [i cum i-ar fi citit
gndurile. |nghi]ind \n sec, ea \i \ntoarse spatele,
concentrndu-se la conversa]ia pe care o purtau prietenele
ei.
Lumea continua s` apar`, [i fiecare se prezent`; locul
deveni un spa]iu plin de veselie, de muzic`, de distrac]ie.
Cele trei fete nu duceau lips` de parteneri. Dansar` att cu
\ngrijitorii fermei, ct [i cu invita]ii, [i primir` nenum`rate
complimente. James o ceru pe Lin de cteva ori, Mark pe
Cherry. Devenise vizibil` atrac]ia lui Mark pentru Harriet
Courtenay, fata cu care fusese v`zut c`l`rind. Aceasta purta
o rochie strmt`, care i se potrivea, [i care costase o avere,
\n opinia lui Lin.
Se zvone[te c` [eful [i Harriet ar putea r`mne
\mpreun` pentru totdeauna, auzi Kate pe un \ngrijitor, \n
timpul unui dans. Fac o pereche potrivit`, nu crezi?
Kate \ncuviin]`, pentru c` nu avea ce face. Dar \n sinea ei
o dispre]uia pe fat`, la fel de mult ca pe Mark. {i nu-i
considera o pereche potrivit`de[i ar`tau bine \mpreun`.
Ambii aveau un aer de superioritate [i f`ceau parte din
aristocra]ia satului. Kate nu se a[teptase la o invita]ie din
partea lui, [i tocmai de aceea se mir` cnd \l v`zu
apropiindu-se de ea. Deci, pn` la urm` tot renun]ase la

AVENTUR~ {I PROVOCARE

71

animozit`]ile dintre ei pentru cteva minute. R`maser` t`cu]i


mult timp dup` \nceperea melodiei.
V` distra]i, domni[oar` Beresford? rupse el t`cerea.
Avea un stil aparte de a o conduce, care \i d`dea senza]ii
necunoscute lui Kate.
Foarte mult, mul]umesc, \ncerc` ea s` par` dr`gu]`, [i
inima \ncepu a-i bate cu putere, con[tientiznd apropierea
lor [i faptul c` se atingeau.
Se pare c` a]i dat lovitura cu fratele meu. Mi-a spus c`
se va ocupa s` v` pun` lumin`.
V` sup`r`? \ntreb` ea f`r` a se gndi, [tiind c` el s-ar
opune acestui tip de ajutor.
Nu m` prive[te. Paul se descurc` singur.
Ne-a spus c` ferma v` apar]ine, c` el doar o
administreaz`.
El t`cu, \ncordat.
Paul s-a purtat foarte frumos cu noi, murmur` ea,
nemaiputnd suporta atmosfera ap`s`toare, de[i nu [tia din
ce cauz`.
Cred [i eu. Mi-a zis [i de vi]eii pe care vi i-a oferit.
Nu putem s`-i cump`r`m; cel pu]in, nu acum.
Nu acum? zise el sarcastic. V` a[tepta]i s` prospera]i ?
Poate crede]i c` suntem proaste prin faptul c` avem
\ncredere \n posibilitatea de a ob]ine profit cu High Creek.
Nu cred, sunt sigur.

72

ALICE HARRISON

Dar e treaba voastr`, [i probabil c` \nc`p`]narea tipic


englezeasc` v` va \ndruma pn` la cap`t.
Se referise la na]ionalitatea lor cu bun` [tiin]`, iar Kate se
sim]i atins`.
S` [ti]i, domnule Copeland, c` avem a[tept`ri destul de
mari cu p`mntul nostru. Nu suntem total necunosc`toare
\n domeniu \ns` regret` aceast` ie[ire, c`ci el se interes`
dac` tr`ise la o ferm` \n Anglia. Era ceva mai mic`, recunoscu
ea.
Adic`? Ce suprafa]`?
Nu prea mare
Bine, dar ce suprafa]`?
P`i [i ceva dinl`untrul ei o \ndemna s`-l priveasc`
drept \n ochi.
Momentul \ncepea s` i se par` amuzant, [i, pentru o
clip`, se gndi s` mint`. |ns` ochii lui p`trunz`tori o
deposedau de orice putere de a-l min]i.
Era mai mare sau mai mic` de un acru ?
Mai mic`
Inevitabil, el izbucni \n rs, iar Kate se \nro[i, con[tient`
c` Harriet o prive[te. Observ` furia mocnit` a acesteia, dar
nu i-o \n]elegea. Mark se opri o clip`, ]innd-o de mini [i
fixnd-o, \nc` amuzat.
{i zice]i c` a]i c`p`tat experien]`? M` surprinde]i,
domni[oar`!

AVENTUR~ {I PROVOCARE

73

Ea \l privea uimit`; ochii lui p`strau aceea[i not` amuzat`,


care-i d`dea fiori lui Kate. |l g`sea foarte atractiv! Era perfect:
ca fizic, personalitate [i \ncredere \n sine. Probabil c` era
idealul de perfec]iune pentru majoritatea femeilor. Dac`
n-ar fi fost att de arogant [i cu acel aer de
superioritate|ns`, fratele lui i-o luase \nainte; Kate \ncepu
s`-l caute prin mul]imea zgomotoas` pe acesta din urm`.
Paul dansa cu Cherry, dar ambii se uitau \n direc]ia lor. Paul
o fixa pe Kate, iar Cherry pe Mark. {i Mark observase acest
lucru; chiar [i el se uita spre ceilal]i doi. Era pe punctul de a
spune ceva, \ns` chiar atunci muzica se opri [i cineva anun]`
c` era vremea ca toat` lumea s` ias` pentru ni[te r`coritoare.
Mark mul]umi pentru dans printr-un gest din cap. Kate se
\ntoarse la prietenele ei [i ie[ir` afar` s` m`nnce.
Pui! exclam` Lin. O s` m` \ndop pn` nu mai pot!
Se a[ezar` pe o banc`. |n fa]a lor, pe un deal, se vedea
\ntreaga ferm`, luminat`, iar undeva \n apropiere se z`reau
luminile mai stinse ale unei case, al c`rei proprietar nu
putuse veni la petrecere. Satul era alc`tuit dintr-o
comunitate care se auto\ntre]inea. Pentru o clip`, Kate \[i
aminti de ciudata reac]ie pe care Mark o avusese cnd \i
povestise c` Paul se recomandase drept administratorul de
la Cunya River Downs. Aproape c`-i displ`cuse ideea. Erau
multe lucruri pe care ea nu le \n]elegea, dar l`s` problema
pentru a se al`tura conversa]iei fetelor.

74

ALICE HARRISON

Lin \nc` vorbea despre mncare.


Mai bine aduceam ni[te plase, ca s` lu`m [i pentru
acas`!
Acas`?
De ce nu? Am putea mnca de trei ori dintr-o por]ie,
deci gazdele ar sc`pa ieftin dar se vedea c` nu vorbe[te
serios, iar fetele \ncepur` s` rd`. O s` m` gndesc la scena
asta mine, cnd Cherry ne va \ntreba dac` prefer`m ou`le
pr`jite, fierte sau omlet`, dac` vrem s` termin`m sosul de
ieri sau crema de vanilie.
Ai dreptate, o s` ne lipseasc` toate astea.
M` bucur c` v` place mncarea, se auzi o voce din
spatele lor.
Sper c` n-ai auzit? zmbi Kate, perfect con[tient` c`
Paul auzise totul.
|ns` ea \l fix` pe fratele lui. Veniser` amndoi pe furi[ [i
a[teptar` t`cu]i acest moment.
Ba da, dezv`lui Mark. Deci a]i ajuns la sap` de lemn
deja? [i ochii lui cercetau col]ul liber de la cap`tul b`ncii,
c`ci Paul deja se instalase lng` Kate.
Nu suntem chiar a[a de s`race, motiv` Cherry,
zmbindu-i lui Mark. Ba chiar e distractiv s` ne descurc`m cu
ce avem.
Mark o privea cu mare interes pe Cherry, dnd na[tere
unor sentimente de invidie \n sufletul lui Kate. Tipul era un

AVENTUR~ {I PROVOCARE

75

pericol absolut, cu atrac]ia irezistibil` pe care o degaja. Iar


Cherry ra]ionala Cherry se pierdea \n privirea lui,
prinznd culoare \n obraji. Pe Kate o \ncerc` un sentiment
de compasiune la adresa prietenei ei. Dac` Cherry avea de
suferit, ea nu [i va ierta niciodat` c` acceptase venirea aici,
de[i fetele insistaser` foarte mult. Mark \[i mut` zona de
interes spre Kate. |n lumina focului, ea observ` indiferen]a
cu care o m`sura din cap pn`-n picioare. Kate \[i plec` ochii
\n farfurie, continund s` m`nnce. O cuprinseser` mici
furnic`turi, un fior rece la gndul atitudinii lui Cherry, pe de
o parte, realiznd c`, de fapt, ea \l evita pe Mark, pe de alt`
partede[i n-ar fi trebuit
Dintr-o dat`, \[i \ndrept` aten]ia spre Paul, cu care intr`
\ntr-o discu]ie insipid`.
Doar glumeam pe seama mnc`rii. Ideea e c` noi
producem foarte pu]in` carne.
Lin observ` schimbarea de situa]ie, ceea ce-i d`du de
b`nuit. De asemenea, [i Paul se ar`t` surprins de
repeziciunea cu care Kate vorbea. |ns` ochii aceia alba[tri o
]intuiau cu o for]` c`reia nu-i putea rezista. Paul se ridic`,
\ntrebndu-le dac` nu doreau ceva de b`ut; Cherry \l urm`.
Ap`ru [i James [i intr` \n vorb` cu Lin, care uit` c` voia s`
m`nnce ct mai mult. James o invit` la dans, iar ea s`ri
imediat \n picioare, \ndep`rtndu-se cu australianul ei
puternic.

76

ALICE HARRISON

Se l`s` o t`cere adnc`, tensionat`. Mark st`tea la un


cap`t al b`ncii, Kate, la cel`lalt. Focul ardea, r`spndindu-[i
flac`ra, luminnd fe]ele musafirilor. Se auzir` notele de
\nceput ale unui vals.
Domni[oar` Beresfordam impresia c` a]i dori s`
discuta]i propunerea de vnzare a terenulului
dumneavoastr`, [i c` eu trebuie s` fac prima mi[care.
Ea privi undeva \n gol, mirat` c` el \[i compromitea
\ntr-att imaginea, dar [i furioas` pe concluzia la care el
ajunsese.
Ar fi vrut s`-i r`spund` obraznic, dar \[i aminti c` era
invitata fratelui s`u.
Serios, a fost doar o glum`.
Eu cred c` nu, insist` Mark, spre nemul]umirea ei.
Problema cu voi, englezii, este c` \nc`p`]narea [i mndria
poate s` v` ruineze complet.
{ti]i foarte bine c` nu ve]i supravie]ui prea mult; deci,
dac` v` gndi]i pu]in, mi-a]i vinde-o acumct sunt darnic.
Nici urm` de zmbet pe chipul s`u. Acum, Mark juca rolul
omului de afaceri dur, nemilos, care se trguia, [i care,
dac` era refuzat, n-avea s` mai revin` cu aceea[i ofert`
generoas`. |i oferi, \ntr-adev`r un pre] foarte bun, mai mult
dect valora terenul.
Presupun c` toat` lumea [tie de gre[eala pe care am
f`cut-o, \l ignor` ea; fl`c`rile se jucau pe chipul ei, [i reu[i s`

AVENTUR~ {I PROVOCARE

77

]in` privirea sus, con[tient` c` a lui va fi rece, nervoas` [i


ner`bd`toare din cauza refuzului.
Nu mi s-a p`rut necesar s` informez pe altcineva \n
afar` de fratele meu, r`spunse el dup` o pauz`. Nu-mi st` \n
fire s` repet incidentele neinteresante pentru ascult`tor.
|mi cer scuze.. \ncerc` ea; replica lui o duruse.
Urm` o t`cere, dup` care ap`ru Harriet, toat` un zmbet
pentru Mark.
V` \ntrerup? intr` ea \n vorb` pe un ton u[or
resping`tor. Toat` lumea danseaz`; ne \ntrebam unde e[ti.
El \i zmbi \n loc de r`spuns, iar Kate observ` o urm` de
arogan]`. Mark Copeland nu era b`rbatul c`ruia s` i se
dicteze ce s` fac`, [i avea o manier` foarte subtil` de a ar`ta
acest lucru.
Am de discutat ni[te afceri cu domni[oara Beresford, [i
se mut` nemul]umit \n alt` pozi]ie. Vin imediat.
A[a e. Scuz`-m` c` v-am \ntrerupt, zise fata, apoi \i
arunc` lui Kate o c`ut`tur` potrivnic` [i disp`ru.
Nu avem ce afaceri s` discut`m, domnule Copeland, \i
aminti ea cu r`ceal`, [i se ridic`.
{i Mark se ridic`, \naintnd spre terasa din fa]a
[opronului, \mpreun` cu ea.
Nu gnde[ti corect, o avertiz`.
Kate \ncerc` s` se opreasc`, \ns` el \[i continu` mersul,
\nct [i ea se v`zu nevoit` s` mearg` mai departe. Ar fi putut

78

ALICE HARRISON

foarte bine s`-l lase acolo, \ns` con[tiin]a \i dicta altceva.


Ceva prindea via]` \nl`untrul ei; era con[tient` de atrac]ia
acestui b`rbat [i de aerul lui de superioritate. |l sim]ea
undeva departe, chiar [i atunci cnd st`teau unul lng`
cel`lalt. Un miros pl`cut de ierburi s`lbatice \i gdil`
sim]urile probabil parfumul lui; [i-i pl`cea.
N-a]i fi venit dac` a]i fi [tiut cum e locul. Deci, de ce v`
\nc`p`]na]i?
Poate c` ave]i dreptate, recunoscu ea, urmndu-l de[i
nu [tia unde o conduce. Ne plac provoc`rile, domnule
Copeland. Cred c` la fel ar fi f`cut [i str`mo[ii vo[tri. High
Creek e o astfel de provocare. Odat` ce ne instal`m
confortabil, vom avea destul timp [i s` lucr`m p`mntul.
Vom vinde ma[ina ca s` cump`r`m lucrurile necesare ;
\ndat` ce terenul va produce ceva, vom cump`ra [i animale.
Fratele meu mi-a spus c` nu vre]i s` cump`ra]i vitele de
la el pentru c` sunt prea ieftine, zise el amuzat.
Nu le d` cu pre]ul de pe pia]`.
Din nou mndria, nu? Vrea s` v` ajute. {i doar v-am zis
c` a dat lovitura.
Kate nu r`spunse, pentru c` [tia unde bate el. Paul se
\nsenina \ndat` ce o vedea, [i chiar ea sim]ise nevoia de a-[i
analiza sentimentele fa]` de el.
F`r` \ndoial` c` o pl`cea, de[i niciuna dintre fete nu
p`reau con[tiente de acest lucru.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

79

O s` le cump`r`m la pre]ul pie]ei, atunci cnd va fi


timpul.
{i cam cnd estima]i c` se va \ntmpla? |ncetini pasul
pentru ca ea s`-l ajung`.
Kate \ntoarse capul ferma r`m`sese mult \n urma lor.
Singur`, \n s`lb`ticie cu acest b`rbat, se sim]ea r`t`cit`; nu
adia nici m`car briza; deasupra lor, luna se \ntrevedea calm`
[i rece printre ramurile copacilor. |n fa]a lor, culmile v`lurite
ale dealurilor se topeau \n peisajul incert.
|mi dau seama c` va trece ceva timp, r`spunse ea pe un
ton ridicat, semn c` era emo]ionat`. Dar nu ne sup`r`.
Suntem hot`rte s` \ncerc`m.
Femeile nu sunt bune de fermieri.
Mark \ncetini [i mai mult, iar Kate ar fi vrut s` fug` \napoi,
ceea ce ar fi fost ridicol, pentru c` era \n perfect` siguran]`
al`turi de el.
Multe femei duc o astfel de via]`, \i aminti ea. {i sunt la
fel de bune ca b`rba]ii.
Natura n-a \nzestrat femeile cu darul necesar unei astfel
de munci, o privi el de sus, u[or deranjat de replica ei. Cele
la care v` referi]i, angajeaz` b`rba]i; altfel nu s-ar putea
descurca.
Kate strnse din din]i. I-ar fi fost mult mai u[or s`-i spun`
\n fa]` ce credea despre el: c` era doar un mascul plin de
sine, care considera femeile drept sexul slab din toate

80

ALICE HARRISON

punctele de vedere. |n schimb, se opri brusc, cercetnd


dep`rt`rile.
N-ar fi mai bine s` ne \ntoarcem? Lumea o s` se \ntrebe
unde suntem.
Noi pornim de multe ori a[a, aiurea. Poate c` sunt [i
al]ii care fac acela[i lucru, acum.
St`teau foarte apropia]i. Mark p`rea un gigant cu statura
lui dreapt` [i impozant`, fa]` de a ei.
Unii \[i fur` s`rut`ri pe \ntuneric.
Ceva nedefinit \n sufletul ei o avertiza pe Kate c` trebuie
s` fug` de atrac]ia din ce \n ce mai irezistibil` a acestui
b`rbat.
S` revenim la problema terenului meu, se gr`bi ea. Eu
vorbesc foarte serios. Iar prietenele mele consider` c` ar
trebui s` \ncerc`m.
Pe chipul lui ap`ru o urm` de \ncordare, dar nu f`cu nicio
mi[care. Adia o briz` u[oar` care aducea cu ea un parfum
discret de pini, de pe dealurile l`turalnice. Undeva, \ntre
[orpon [i casa propriu-zis`, se vedeau formele incerte ale
cailor. Doar p`s`irle nop]ii tulburau lini[tea din cnd \n
cnd; \ntreaga atmosfer` p`rea \nv`luit` \ntr-un mister de
nedeslu[it, iar Kate sim]ea parc` ap`sarea realit`]ii din
care-[i dorea s` scape de[i n-o f`cea.
Am \ncercat s` v` ajut \nc` de la \nceput, domni[oar`
Beresford, r`sun` vocea lui, spernd c` dac` am s` v` \n[irui

AVENTUR~ {I PROVOCARE

81

toate neajunsurile, nu ve]i veni. Nu m-a]i ascultat, iar acum


m` refuza]i. N-am s` v` mai fac alte oferte. Dac` ve]i avea
nevoie de ajutor, [i ve]i avea, dumneavoastr` ve]i fi cea care
va veni la mine. Iar atunci am s` v` fac o ofert` la pre]ul
pie]ei, [i-att.
Kate sim]i un nod \n gt de team`. Dac` \ntr-adev`r vor
fi nevoite s` vnd` curnd, iar Mark nu le va oferi nici m`car
cu ce s` ajung` acas`? Atunci chiar c` ar fi fost la ananghie.
Dar dac` se va dovedi destul de generos \nct s` le dea
contravaloarea biletelor? Ce vor face \n Anglia f`r` bani [i
f`r` locuin]`? Mai bine ar fi acceptat acum, considernd c` el
va \n]elege confuzia general` \n care se zb`tea. {i totu[i, cum
s` accepte oferta f`r` a se consulta cu fetele? Mai ales c`
toate iubeau acest loc, cu toate imperfec]iuinile lui [i cu
senza]ia de Lini[te interioar` pe care o inspira. Aveau o
pl`cere deosebit` \n a renova [i a planta flori. A[a c` Mark se
v`zu refuzat din nou.
|mi asum acest risc, murmur` ea [i-i auzi respira]ia
accelerat`.
Am \ncheiat subiectul, conchise el [i se \ndrept` spre
marea de lumin` ce r`zb`tea din direc]ia casei.

Capitolul 5
Kate nu putea ]ine pasul cu el. Ceea ce n-o \mpiedica s`
se intereseze de inten]iile pe care le avea.
V` ve]i opune ajutorului pe care Paul vrea s` ni-l ofere?
Deja v-am spus c` Paul face cum dore[te.
Dar oamenii sunt ai dumneavoastr` ?
Oamenii?
Paul va veni cu c]iva ca s` ne aranjeze curentul. Toate
firele sunt undeva \n afara casei dar cred c` [ti]i deja, dac`
lui David Gleaves \i mergea lumina. V` sup`ra]i ? ad`ug`
Kate dup` o pauz`.
Brusc, Mark se opri [i se \ntoarse pe c`lcie c`tre ea.
Privirea lui cu luciri \ntunecate o l`s` f`r` cuvinte.
Domni[oar` Beresford, de cte ori trebuie s` v` spun c`
nu m` prive[te ce face el ?

AVENTUR~ {I PROVOCARE

83

Nu are nevoie de permisiunea mea!


|[i relu` mersul gr`bit [i nervos. Doar ritmul vioi al
muzicii r`zb`tea pn` la ei. Lui Kate i se p`rea ciudat c` Mark
se enervase din cauza aluziei la dependen]a lui Paul fa]` de
el. Era pentru a doua oar` cnd se manifesta astfel, de[i cu
prima ocazie doar o repezise. Acum se \nfuriase de-a binelea.
Dou` zile mai trziu, scena reveni \n mintea lui Kate cnd
Cherry, bucuroas` c` aveau curent, confec]iona un abajur.
Lin tocmai mulsese vaca.
Cealalt` vac` o l`saser` la Paul pentru a-[i hr`ni vi]elul,
dar Paul le spusese c` singurul motiv pentru care o p`streaz`
e c` d`dea lapte.
Va trebui s`-i separ`m? O s` hr`ni]i vi]elul artificial. O
s` v` trimit eu ni[te materiale.
De ce s`-i separ`m, interveni Kate. Nu vreau
Paul surse u[or, aluzie la adresa lipsei de cuno[tin]e ale
englezoaicelor.
Tocmai am primit o invita]ie la Walden Downs, la
James, zise Lin care \ncepu a se admira \n oglind`. Oare m-a
v`zut \n halul \n care sunt ? Nu mai conteaz`James se
ducea la Mark [i s-a oprit s` m` \ntrebe dac` nu vreau s`-i
v`d ferma. Vine mine diminea]`. Te superi dac`-mi iau zi
liber`, sefa?
Din moment ce nu primi]i nicio r`splat` material`, nu
v`d de ce te-a[ refuza, zmbi Kate. M` gndeam eu c` are s`

84

ALICE HARRISON

te invite la el. La petrecere n-a avut ochi pentru altcineva [i


mi-a zis c` ar vrea s` te prezinte feti]ei lui.
Da, o cheam` Emma [i are patru ani, [i Lin intr` \n
camer`, iar celelalte fete r`maser` s` schimbe priviri \ntre
ele.
Mi-a pl`cut foarte mult James, remarc` Cherry. Crezi c`
e interesat de Lin?
A[a p`rea, de[i, nu mi se pare genul care s` ac]ioneze
chiar a[a de repede cum o face.
Nici mie. E un tip calculat, de[i arat` foarte deschis [i
s`ritor, dar cred c` are oarecare rezerve \n ce prive[te
femeile.
Adic`, se decide greu?
Da zise Cherry gnditoare. Dar cred c` [i noi ne cam
pripim cu concluziile; el doar a invitat-o s`-i cunoasc` fiica.
Dup` ce Lin se \ntoarse din vizita anun]at`, fetele
\ncepur` a o studia cu mare interes.
Mi s-a oferit de lucru, \ncepu Lin. James vrea s` am grij`
de Emma.
Prietenele ei r`maser` mirate. Nici Lin nu ar`ta prea
mul]umit`, ceea ce o f`cea pe Kate s` se \ntrebe dac` nu
cumva oferta o jignise. Oare Lin sperase ca James s` fie
interesat exclusiv de persoana ei?
Adic`trebuie s` stai acolo? \ntreb` Kate cu gndul la
distan]a mare care era pn` la Walden Downs.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

85

Da. Emma \nc` n-a avut o doic`; menajerele au avut


grij` de ea. Iar James crede c` ar fi timpul s` aib` pe cineva
\n permanen]`. {i m-a rugat pe mine, pentru c` vrea ca fata
s` mai [i \nve]e cte ceva. I-am spus odat` c` sunt
profesoar` [i se a[ez`, nesigur`, pe un scaun.
Dar \nc` nu te-ai decis.
I-am zis c` m` mai gndescNu cred c` ar trebui s`
accept. Mai degrab` a[ sta aici cu voi.
Cum e feti]a? se interes` Kate.
E o scumpete; are p`r blond [i ochi alba[tri ca o
p`pu[`. Mi-ar fi u[or. Iar James \i este foarte devotat Lin
\[i \ntoarse privirea spre fereastr` ca [i cum nu dorea s` dea
ochii cu fetele.
Fac ni[te ceai, zise Cherry. Masa e aproape gata.
Dac` vrei s` accep]i, f`-o! o sf`tui Kate \n lipsa lui
Cherry. Noi nu ne sup`r`m, dar \]i vom duce dorul.
Dup` cum spunem, am s` m` mai gndesc. Dar sunt
aproape sigur` c` o s` refuz, [i din nou \[i feri privirea. Nu
cred c` e bine s` m` v`d prea mult cu James, iar dac` o s`
stau acolo, n-am s`-l pot evita.
|n]eleg Kate nu mai coment` nimic. Lin trebuia s` se
decid` singur`. Kate \[i aminti de faptul c` James nu-[i mai
dorise o alt` femeie dup` moartea so]iei, deci era clar c`
singurul s`u interes \n ce o prive[te pe Lin avea leg`tur` cu
postul propus.

86

ALICE HARRISON

Dup` o s`pt`mn`, Paul readuse subiectul \n discu]ie.


James venise la el, se pare, [i-i men]ionase oferta pe care i-o
f`cuse lui Lin.
P`rea foarte \ncntat. Lin ce zice?
El [i cu Kate erau singuri pe teresa abia renovat`, la
cap`tul c`reia fuseser` ag`]a]i l`starii de vi]` de vie. Fetele
plecaser` s` se plimbe, dar Kate se sim]ea prea obosit`
pentru a le urma. Toat` ziua lucrase p`mntul, pentru a-l
preg`ti de \ns`mn]are. Paul venise s`-i aduc` lui Lin ni[te
ziare pe care i le promisese ceea ce era, de fapt, doar o
scuz`, mai ales c` era a treia oar` \n acea s`pt`mn` cnd
venea la High Creek. Interesul lui fa]` de Kate cre[tea cu
fiecare vizit`, de[i p`strase o atitudine destul de rezervat`, [i
prin asta sem`na cu fratele lui. Caracterul s`u australian se
reflecta \n modul lui rar de a vorbi [i-n mi[c`rile lente. Paul
a[tepta un semn de la ea, credea Kate, pentru ca apoi s` face
el urm`torul pas. |ns` gndurile ei se \ndreptau spre Mark,
a c`rui imagine st`ruia \n mintea ei \nc` din noaptea
petreceii. F`r` \ndoial` c` pe Paul \l pl`cea mai mult, din
moment ce Mark \i displ`cea. Acesta din urm` se ar`ta prea
\nfumurat [i prea superficial \n ideile lui despre
femeile-fermier, prea \ncrez`tor c` \ntr-o zi are s`-l implore
s`-i cumpere terenul. Educa]ia pe care o primise avea
rezultate vizibile \ntr-un astfel de caracter, de[i pe Paul nu-l
afectase \n aceea[i m`sur`. El era binevoitor, prietenos,

AVENTUR~ {I PROVOCARE

87

s`ritor, [i chiar se distra v`zndu-le cum muncesc. {i le-ar fi


ajutat [i mai mult dac` i-ar fi permis-o Kate, dar ea era prea
mndr` pentru a[a ceva.
Lin n-a mai zis nimic; spunea c` o s` se gndeasc`.
{i-i ia a[a de mult?
Kate se \ncrunt`, b`nuind c` [i Paul \[i dorea s`-l vad` pe
James mul]umit.
James \n]elesese c` vreo dou` zile ar fi de-ajuns [i mi-a
spus s-o \ntreb eu pe Lin de decizie.
Nu [tiu, repet` Kate cu ochii \n zare.
|n fa]a lor se deschidea p`duricea care apar]inea de
terenul ei. Probabil c` locul fusese, cndva demult,
\mp`durit \n \ntregime. {i probabil c` peisajul era cu totul
altfel, [i mai fermec`tor dect acum. P`mntul ei era
\mpnzit de zeci de specii de eucalip]i. Mai avea [i tot soiul
de arbori exotici; arborii de cauciuc aveau un farmec aparte,
pentru c` \[i schimbau la r`stimpuri scoar]a, astfel c` aveau
\ntotdeauna o nuan]` alburie. Mai erau apoi arborii de pe
marginea prului, care, dimpotriv`, ar`tau de parc` ar fi
fost ar[i. Apoi, arborii de zad`, frem`t`tori, [i care d`deau
continuu impresia c` [optesc ceva; poate din cauza
frunzi[ului verde care, atunci cnd se ve[tejea [i \ncepea s`
cad`, sem`na cu penajul unei anumite p`s`ri din acele
locuri. Tufele ce cre[teau pe ici pe colo r`mneau verzi tot
timpul anului. Unii arbori aveau inflorescen]e g`lbui, care

88

ALICE HARRISON

prindeau via]` \n b`taia razelor de soare, ca [i cum lumina ar


fi r`s`rit dinl`untrul lor.
Nu pot s` m` pronun], ad`ug` ea cu u[oar`
nemul]umire c` el insista pe subiect, dar cred c` nu dore[te
s` accepte.
Sigur?
Nu, pentru c` nici ea n-a spus sigur ce vrea. Poate c`
\nc` se mai gnde[te, dar am impresia c` o s` refuze.
P`cat. Ar fi fost bine pentru James, dar [i pentru ea
\ns`[i. Banii ar fi fost de folos.
E adev`rat. Dar cel mai important lucru e s` fie fericit`,
se v`zu Kate nevoit` s` adauge.
Fericit`? {i de ce n-ar fi fericit` cu James?
Eu n-am sugerat a[a ceva. Dar nu pot s` fac nimic, Paul,
pn` ce nu vine ea.
|n]eleg. James are s` fie foarte dezam`git.
Dup` aceea conversa]ia se mai degaj`, Paul
interesndu-se, ca de obicei, cum merge treaba, zmbind la
r`spunsul ei cum c` totul era \n ordine [i c` se simt din ce \n
ce mai bine.
Este surprinz`tor ct de mult se poate improviza,
ad`ug` ea cu un aer oarecum superior la adresa
amuzamentului lui Paul. De exemplu, ieri am g`sit un fel de
banc` rupt`, era sub un mald`r de gunoi. Am frecat mizeria
de pe ea, i-am fixat picioarele, [i apoi ne-am dat seama c`

AVENTUR~ {I PROVOCARE

89

era, de fapt, exact banca ce st`tea sub geam odat`. {tii c`


]i-am zis c` g`sisem ni[te suporturi acolo? Am a[ezat-o pe
ele, am acoperit-o cu o bucat` de material, iar acum e
perfect`!
A]i reparat-o singure?
De ce nu? \ntreb` ea, [tiind c` b`rba]ii sunt \ntotdeauna
nemul]umi]i cnd o femeie reu[e[te s` fac` ceva ce doar un
b`rbat ar putea face. Nu suntem total ne[tiutoare, Paul.
Ah, mndria asta!
Nu e mndrie, ci doar indignare fa]` de aerul de
superioritate pe care [i-l iau b`rba]ii.
Eu nu-mi amintesc s` m` fi purtat astfel, o cercet` el
curios.
Poate c` nu, \ns` fratele t`u dar se opri brusc, c`ci
mna lui \i astup` buzele.
Nu-l placi de loc pe fratele meu.
Nu ne-am \n]eles, [tii bine. Dar n-ar trebui s`-]i spun
astfel de lucruri, nu ]ie.
Kate, Mark e un om deosebit, zise el privind \n
dep`rtare. Cnd ]i-a scris ca s`-]i arate neajunsurile vie]ii de
aici, a f`cut-o cu inten]ii bune.
Acum mi-am dat seama de asta, r`spunse ea, spre
surprinderea lui. Dar la momentul respectiv, m-a enervat
enorm. Credeam c` de]in o ferm` mare [i, ziceam noi,
aceastava func]iona de la sine.

90

ALICE HARRISON

O ferm` precum High Creek Downs s` func]ioneze de


la sine? se mir` el. Kate, fratele meu munce[te mai mult
dect oricine!
{tia c` m` \n[elasem, \l ignor` ea. Dac` ar fi reac]ionat
altfel la sosirea noastr`, ar fi avut alt` trecere \n fa]a mea,
poate chiar l-a[ fi ascultat
{i-a dat seama de gre[eala ta prea trziu.
Poate. Dar se putea comporta mai frumos. Chiar s-a
distrat v`znd cum m` fac de rs; amintirea acestor lucruri o
f`cea pe Kate s` se \nro[easc` [i mai mult.
Recunosc c` Mark are astfel de pl`ceri. Dac` cineva \l
\nfrunt`, e gata s` r`spund` cu aceea[i moned`.
A fost foarte r`ut`cios \n problema cu gardul, \[i aminti
ea, de[i subiectul ar fi putut p`rea ridicol.
|n alte circumstan]e, l-ar fi reparat, dar acum voia doar
s` te \nve]e o lec]ie.
Iar cu David Gleaves s-a comportat exact pe dos.
Unde vrei s` ajungi?
Lui i-ar fi reparat gardul.
N-ar fi fost nevoie. Animalele lui David p`[teau
\ntotdeauna pe terenul nostru. Oamenii lui Mark aveau grij`
de g`inile lui, iar porcii, atunci cnd i-a avut, au fost crescu]i
laolalt` cu ai no[tri.
Petru o clip`, Kate \[i aminti de p`rerea lui Cherry cu
privire la comportamentul lui Mark fa]` de David Gleaves.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

91

Cred c` s-a purtat foarte bine cu b`trnul, remarc` ea


dup` o lung` t`cere.
Ar fi fost [i mai darnic, dar [i b`trnul avea mndria lui.
|i pl`cea s` cread` c` are de c[tigat de pe urma terenului, [i
refuza ofertele lui Mark. I-ar fi f`cut traiul mai confortabil,
dar el refuza orice schimbare.
Kate r`mase f`r` cuvinte, con[tient` c` trebuie s`-[i
revizuiasc` p`rerea despre Mark Copeland [i s`-[i [tearg` din
minte toate scenele umilitoare pe care le tr`ise \n fa]a lui.
Zece minute mai trziu, Paul se ridic` elegant de pe
scaun, cu acelea[i mi[c`ri lente ca [i ale fratelui s`u, [i plec`.
Soarele \ncepea s` coboare \n spatele dealurilor \mpnzite
de arbori exotici.
N-ai vrea s` vii pe la mine mine dup` -amiaz` ? N-ai fost
\nc`, [i a[ vrea s`-]i ar`t casa.
Toate trei? \ntreb` ea, ezitnd.
Doar tu, iar Kate accept` dup` un lung moment de
gndire. Vin s` te iau, [i o salut`, f`cnd cu mna [i celorlalte
dou` fete care se \ntorceau de la plimbare.

Capitolul 6
Trecuser` aproape patru luni de cnd fetele se
\ngroziser` la vederea cocioabei \n care aveau s` locuiasc` [i
care era pe punctul de a se d`rma. Cl`diser` ceva din nimic.
Albul casei str`lucea acum \n lumina soarelui, iar florile
crescuser` de jur-\mprejurul locului. La ferestre atrnau
perdele, mobila lucea de cur`]enie, iar podelele erau
garnisite cu ni[te pre[uri lucrate manual. Aveau [i o
gr`dini]` de legume; reparaser` cote]ul g`inilor; vi]elul era
s`n`tos, iar vacile d`deau lapte suficient. |ns` aveau
probleme cu banii; aproape tot ce ob]inuser` din vnzarea
ma[inii se risipise.
Paul sugerase ca una dintre ele s` fie anagajt` cu jum`tate
de norm` la Cunya River Downs. Kate realiz` pe loc c` el ar
fi dorit-o pe ea, dar nu r`spunse provoc`rii. Sentimentele ei

AVENTUR~ {I PROVOCARE

93

fa]` de Paul oscilau undeva \ntre prietenie [i recuno[tint`.


Realizase acest lucru cu ocazia vizitei acas` la el, cnd Paul \i
d`duse a \n]elege c` [i-ar dori o rela]ie mai apropiat` cu ea.
Kate reu[ise a-l evita \ntr-un mod diplomatic, \nc` sub
influen]a imaginii lui Mark [i a temperamentului acestuia.
Astfel c` Cherry accept`, \n cele din urm`, postul; \n fiecare
diminea]`, cineva venea s-o ia cu ma[ina [i o aducea \napoi
pe la ora dou` dup` -amiaza. La \nceput, fetele priviser`
postul cu reticen]`, considernd c` Paul \l crease special
pentru ele. |ns` el le convinse c` \ntr-adev`r avea nevoie de
o mna de ajutor. |ndeletnicirea lui Cherry fusese prezis`
dinainte aceea de a g`ti pentru un num`r foarte mare de
oameni.
A zis ea c` asta o s` fac`, rse Lin cnd Cherry se
\ntoarse acas` dup` prima zi.
Da, dar a crezut c` o s-o fac` la ferma mea, zise Kate cu
am`r`ciune. Am mustr`ri de con[tiin]` pentru gre[eala mea.
N-ar trebui, o Lini[ti Cherry. Suntem fericite oricum.
Cherry trebuia s` le ajute pe Susan [i pe Tilly, cele dou`
buc`t`rese; la un moment dat, Susan se \mboln`vi foarte
grav, astfel c` [i Lin fusese chemat` pentru a ajuta. Cum
aceasta din urm` se sim]ea \n elementul ei la ferm`, Paul \i
ar`t` un cal pe care-l putea folosi de cte ori sim]ea nevoia.
Avea libertatea de a veni [i de a pleca de la ferm` cu el, ceea
ce Lin puse imediat \n aplicare. Cu banii c[tiga]i de fete,

94

ALICE HARRISON

puteau cheltui mai mult pe mijloace de exploatare a


p`mntului [i pe animale. Dar [i Kate \ncepu s` munceasc`
mai mult, att \n`untru ct [i \n afara casei. |ns` ele erau
mul]umite c` munceau \mpreun`. Iar banii fuseser`
\ntr-adev`r o necesitate. Pe lng` faptul c` le ajuta pe fete s`
pun` la punct gospod`ria, le ajuta s` se \ntre]in` [i s` aduc`
unele modific`ri care aveau s` pun` amprenta asupra
locului. Kate nu [tia cum prive[te Mark toat` schimbarea, dar
se \ntreba dac` \n sinea lui le dispre]uia pentru prietenia pe
care o \mp`rt`[eau cu fratele lui. Cu toate acestea, Mark nu
d`du niciun semn de \mpotrivire, iar cu ocazia urm`toarei
petreceri la care fetele participar`, el \i acord` lui Kate mai
mult` aten]ie ca oricnd.
Lin [i Cherry erau la Cunya River Downs, pe cnd el
ap`ru la High Creek cu ni[te hrtii ale terenului. David
Gleaves i le d`duse cu ceva timp \n urm`. Acestea con]ineau
limitele terenului ; ar fi trebuit s` fie depuse la un avocat,
\ns` Mark uitase de ele. Kate \i mul]umi, [i-l invit` \n`untru,
cu o oarecare ezitare; se a[tepta ca el s` refuze. Dar se \n[el`,
iar Mark se a[ez`, \ncepnd a cerceta camera. Kate era
con[tiet` c` afi[a un interes mascat, [i c` reac]ia va fi una
previzibil`. Schimbarea \l impresiona, cu sigura]`. Kate \i
oferi o cafea.
Apoi se retrase \n buc`t`rie pentru a o preg`ti. Buc`t`ria,
alt`dat` mizerabil`, suferise [i ea modific`ri dup` ce \i

AVENTUR~ {I PROVOCARE

95

ref`cuser` pardoseala stricat`, fetele o vopsiser` cu mai


multe straturi de vopsea ro[ie, la care asortaser` un dulap de
buc`t`rie de aceea[i culoare. Din camer` se putea vedea un
col] al acestuia, iar Kate realiz` c` ochii lui Mark o urm`reau,
inexpresiv \ns`. Probabil c`, \n sinea lui, compara aceast`
locuin]` cu a lui, cu acea vil` impun`toare, de culoarea
piersicii. Obrajii ei se \mpurpurar` la aceste gnduri, astfel
c` a[tept` cteva minute pentru a-[i reveni, \nainte de a
ap`rea cu cafelele. Mark se trezi din contempla]ie; \i observ`
culoarea aprins` din obraji, ceea ce nu-l \mpiedic` s`-i
cercetze \ntreaga fiin]`, cu de-am`nuntul. Kate a[ez` tava pe
o m`su]`; \ncerca s`-[i ]in` capul sus, con[tient` de imaginea
dezordonat` \n care o surprinsese musafirul. |nc` mai avea
de lucru pe-afar`, ziua de lucru nu se \ncheiase. Mark sorbi
cu nesa] din lichidul fierbinte, continund s` contemple
gr`dina.
A]i lucrat foarte mult, rosti el cu un glas care lui Kate i
se p`ru deosebit de atr`g`tor, mult mai atr`g`tor dect al lui
Paul[i nu-[i putea explica de ce.
A[a e. Dar ne-a pl`cut, ad`ug` ea mndr`. Cape]i o
satisfac]ie enorm` cnd vezi c` po]i cuceri imposibilul.
Se pare c` sunte]i foarte mndr` de realiz`rile voastre,
surse el.
Bine\n]eles. Dumneavoastr` n-a]i fi ?
Casa arat` minunat, o ignor` el, u[or amuzat.

96

ALICE HARRISON

Dar ceea ce conteaz` cu adev`rat e p`mntul. Nu ob]ine]i


nimic din el [i nici n-o s` produce]i vreodat`.
Avem cteva culturi. Reu[im s` tr`im, \l \nfrunt` ea, [i
nu avem nici cea mai mic` inten]ie de a ne \ntoarce \n Anglia.
La o asemenea replic`, fata se a[tepta s` fie \ntmpinat`
cu s`ge]i veninoase. |ns` el accepta totul lini[tit,
rezumndu-se la a remarca importan]a ajutorului primit de
la Paul, f`r` de care ele n-ar fi putut supravie]ui.
|ntr-adev`r, recunscu [i Kate. Paul s-a dovedit a fi
dr`gu] cu noi, \nc` de la \nceput.
O aluzie foarte subtil`, domni[oar` Beresford, [i ochii
lui c`p`tar` o lucire stranie. Adic`, eu nu am fost la fel
dedr`gu].
{i? A]i fost? \l privi \ntreb`toare pe deasupra ce[tii de
cafea.
El d`du din cap f`r` a r`spunde, \ntrerupt fiind de un stol
de p`s`rele care-[i luar` zborul exact \n aceea[i clip`.
Acestea se l`sar` \n jos pe ramurile unui copac din
apropierea geamului, continund s` ciripeasc` pe limba lor,
la fel de vioaie.
Presupun c` \nc` v` afi[a]i sub masca umilin]ei, veni
replica lui t`ioas`. A]i vrut o astfel de pedeaps`; eu v-am
adresat un avertisment destul de bine inten]ionat
Bine inten]ionat? Scrisoarea aceea era menit` s`-]i taie
orice elan! [i se \mbujor` de sup`rare c` el vorbea cu atta

AVENTUR~ {I PROVOCARE

97

senin`tate de gre[eala ei [i de "pedeapsa" pe care i-o


aplicase ca urmare a lipsei ei de cooperare.
Da? {i figura lui p`rea a spune c` \ncearc` s`-[i aduc`
aminte de cele scrise acolo. V-am enumerat riscurile [i v-am
explicat c` p`mntul e dur [i neprimitor
{i c` femeile n-au ce c`uta aici, interveni ea.
El \ncepu s` rd`, spre mirarea lui Kate.
Ave]i dreptate, chiar am spus asta. M` refeream la faptul
c` aici nu e un loc potrivit pentru trei femei
neexperimentate
Apoi se corect`, aducndu-[i aminte, u[or ironic, c` ea
avea , de fapt, ceva experien]`de la ferma minuscul` de
care-i povestise. Ochii ei sc`p`rar`, plini de invidie. Mark
sesiz` schimbarea, iar Kate avu pentru o clip` impresia c`
cite[te pe figura lui o urm` admirativ`.
|mi pare r`u c` v-am men]ionat acel loc. Dac` a[ fi [tiut
c` o s` v` bate]i joc, nu mai deschideam subiectul.
Ct` mndrie! murmur` el v`dit interesat de
discu]ie, \nct se l`s` pe sp`tarul scunului pentru a o putea
privi mai bine. Nu [tiam c`-mi bat joc. Nu e un cuvnt prea
blnd, [i nici o atitudine promi]`toare. Cred c` exagera]i.
Acum devenise serios, [i deosebit de chipe[ un b`rbat
autoritar, care chiar [i cnd t`cea, parc` \ndemna la umilire.
Kate sim]ea c` ia foc. Spre surprinderea ei, conversa]ia
evoluase \n mod dureros pentru ea, ceea ce era inexplicabil,

98

ALICE HARRISON

[i continua pe aceea[i linie. Mark avea o influen]` asupra


eide care se temea [i pe care nu dorea s-o recunoasc`.
Poate c` n-ar fi trebuit s` spun ce-am spus, [opti ea cu
ochii \n cea[c`. M` refeream la faptul c` \ntmplarea a
devenit amuzant` pentru dumneavoastr`.
{i ce altceva am mai zis \n scrisoare, care s` v` taie
elanul?
Spunea]i c` sunte]i uimit c` trei englezoaice \[i
\nchipuie c` pot conduce o a[ezare.
Se pare c` a]i trecut cu vederea termenul de "a[ezare".
Ar fi trebuit s` v` dea un indiciu asupra suprafe]ei adev`rate.
A[a e, dar ad`ug` faptul c` tonul i se p`ruse prea
sarcastic.
Sarcastic?
Am tras concluzia c` ferma dumneavoastr` ar avea cam
aceea[i suprafa]`; m` refer la High Creek Downs, [i observ`
c` expresia fe]ei lui se schimb`, devenind preocupat`, chiar
comp`timitoare.
Cred, totu[i, c` am spus ceva [i de suprafa]`, c` ar fi mai
greu de condus dect o ferm` mai mare.
Dar n-a]i formulat astfel. M` \ntreba]i doar dac` \mi dau
seama ct teren am, comparativ cu alte asemenea din zon`.
Cnd a]i spus c` va fi dificil de administrat m-am gndit c`
\ns` nu mai putu continua, c`ci ochii lui o priveau cu
nesfr[it` mil`.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

99

A]i crezut c` m` refer la m`rimea terenului, complet`


el.
Kate nu r`spunse, [i se l`s` t`cere. Tufi[urile fo[neau
acum, \n locul ciripitului de p`s`rele, tulburnd acea lini[te
adnc`, profund`. C`ldura devenise dogoritoare, iar \n
dep`rate dealurile ap`reau v`lurite, cu turmele de animale
care p`[teau acolo [i cu \ngrijitorii care le p`zeau. Pe alocuri,
peisajul p`rea deosebit de \nsp`imnt`tor un imens
pustiu, \ns` din cnd \n cnd se vedeau puncte verzui
umbrite de arbori de acacia, precum [i pete maronii care-[i
schimbau nuan]ele \n lumina razelor ce p`leau la apus. Un
peisaj care \ndemna la respect, la fel ca [i oamenii locului.
Un peisaj care forma oameni precum Mark sau Paul, oameni
care \nfruntau [i \nvingeau austeritatea terenului, f`r` \ns`
a-l cuceri pe deplin; b`rba]i care \[i dedicau via]a acestui
mod de a tr`i, [i care se sim]eau mai confortabil \n [a dect
acas`.
|nainte de a se ridica, Mark mai arunc` o ultim` privire
spre Kate. Soarele \i c`dea pe tmple, albindu-le; ap`rea
astfel un contrast \ntre culoarea p`rului s`u [i cea a tenului,
ceea ce-l f`cea [i mai atr`g`tor. Nici urm` de tres`rie pe fa]a
sau \n ochii lui. Toat` fiin]a ei vibra, \n schimb, urm`rindu-l
cum se ridic` [i cum o prive[te de sus cu un aer misterios [i
cople[itor \n acela[i timp. Kate nu g`sea explica]ie pentru
reac]ia ei; nu [tia cum de se l`sase influen]at` de acest om,

100

ALICE HARRISON

\ntr-att \nct nu se mai putea controla pe sine. Era


con[tient` de puterea lui de atrac]ie, de for]a ce r`zbea prin
to]i porii lui; poate c` el nici nu-[i d`dea seama de acest
lucru, cu att mai pu]in de senza]iile pe care ea le \ncerca.
|i mul]umi pentru cafea; Kate \l conduse pn` pe teras`,
lipindu-se de grilaj. El o anun]` c` organizeaz` o petrecere
acas` la el, unde va rula [i un film. Le invit` [i pe celelalte
fete.
Smb`t`. Iar filmul o s` fie unul vechi; poate [ti]i c` noi
organiz`m propriile vizion`ri de filme din moment ce nu
avem s`li de cinema. Am primit filmul de la Brisbane [i n-am
vrut s` v` anun] pn` nu eram sigur.
Mul]umim, r`spunse ea, [ocat` de invita]ia care era, de
fapt, la el acas`; spre deosebire de cealalt` ocazie, cnd
petrecerea avusese loc \ntr-o dependin]` a vilei, nu \n casa
propriu-zis`.
Cu mult` pl`cere, [i se s`lt` \n [a. Kate r`mase pe loc,
urm`rindu-l cum se \ndep`rteaz`, l`snd un nor de praf \n
urm`. {i \nc` o dat` o lu` prin surprindere cnd se \ntoarse
[i o salut` din nou, \nainte de a disp`rea dup` coline.
Ea nu se urni din loc, analizndu-[i fiecare tres`rire a
trupului. {i nu era prima oar` cnd \ncerca s` se
autocontroleze, amintindu-[i c` Mark era periculos de
atr`g`tor. Se \napoie \n cas`, \ntr-un final, \ncercnd din
r`sputeri a-l ignora [i chiar de a-l uita.

Capitolul 7
|n seara petrecerii, Paul veni s` le ia pe fete. Lin abia
a[teptase momentul, sus]innd c` acum era ocazia de a-[i
g`si alesul. |ns` Kate presim]ea o not` de seriozitate \n
spatele acelor glume, [i se \ntreba dac` nu cumva Lin se
temea s` dea ochii cu James, a c`rui propunere o refuzase.
{i Cherry se ar`tase foarte entuziasmat` [i devenea vis`toate
ori de cte ori ap`rea subiectul Mark Copeland \n discu]ie;
doar Kate observase acest am`nunt.
Kate privea petrecerea cu oarecare incertitudine. Pe de o
parte, se pomenea ner`bd`toare, pe de alta, nu [tia sigur
dac` vrea s` mearg`, mai ales c`-[i jurase s`-l ignore pe
atr`g`torul Mark Copeland.
Paul intrase \ntr-o discu]ie aprins` cu fetele \n timp ce
conducea, \ns` Kate se pierduse \n analiza propriilor tr`iri,

102

ALICE HARRISON

aruncnd \n acela[i timp cte o privire la panorama mirific`


ce se dezv`luia ochilor ei. Soarele mngia orizontul [i toat`
vegeta]ia trecea de la o culoare la alta cu repeziciune. Mun]ii
deveniser` ro[ietici \n lumina apusului, parc` prinseser`
fl`c`ri; mai jos, peisajul devenea pictat cu bronz. Totul era
nespus de frumos cu acel spectacol de lumin`, culori [i
umbre. Apusul nu dur` mult; pn` ce ajunser` la vil`,
soarele apusese, l`snd \n urm` dre purpurii, iar mun]ii
\ncepeau a se contopi cu \ntunericul dep`rt`rilor. Niciun
fream`t, niciun sunet, afar` de p`s`rile care mai ciripeau
cnd [i cnd. Deodat` se auzi un ]ip`t sf[ietor al unui coiot,
care \nghe]` sngele \n vinele celor ce-l ascultar`. |ns`
luminile din interiorul casei reu[ir` s`-i \nc`lzeasc` din nou
pe musafiri ; un alt fel de c`ldur` \ns`, care o f`cu pe Kate s`
ro[easc`. Oare va putea vreodat` s` treac` peste acel
moment umilitor?
Lumea se afla pe teras`, savurnd un aperitiv \nainte de a
intra \n sufragerie. Mark, \ntr-un constum de in bej, le
\ntmpin` cu un mers agale [i impun`tor [i se a[ez` al`turi
de ele pe un scaun de r`chit` \n mijlocul acelui decor exotic
de flori parfumate. Se interes` de traiul lor de la High Creek.
Primi diverse r`spunsuri la care el reac]ion` \n mod diferit;
aflar` astfel c` unii invita]i le admirau, al]ii se amuzau pe
seama experien]ei lor, al]ii \[i exprimaser` pesimismul cu
privire la rezultatul dezastruos la care vor ajunge. Harriet, cu

AVENTUR~ {I PROVOCARE

103

care Mark p`strase o rela]ie intim`, dup` toate aparen]ele,


\ncepu s` rd` aflnd c` fetele reparaser` \ntreaga locuin]`.
Kate se \ntreba cum ar`ta locuin]a ei, din moment ce se
l`uda c` seam`n` cu a lui Mark [i c` tat`l ei de]inea o ferm`
comparabil` cu a lui. P`mnturile lor se \nvecinau pe partea
cu Cunya River Downs.
Nu-mi imaginez cum se poate locui \ntr-un asemenea
loc, zise ea imediat ce Mark disp`ru cu al]i invita]i. Din cte
am v`zut eu, mai avea pu]in [i se pr`bu[ea.
Fetele schimbar` \ntre ele priviri gr`itoare. Lin \ncepea s`
se \nfurie, Kate se \mbujor`, dar reu[i s`-i r`spund` calm:
Exist` diverse opinii \n ce prive[te confortul. Poate c`
locuin]a ta e una improvizat`, dar ]ie ]i se pare c` e "casa ta",
\n adev`ratul sens al cuvntului. Astfel, \]i va p`rea ca fiind
foarte confortabil`, nu? [i-i zmbi reticent.
Reac]ia celor din jurul lui Harriet nu se l`s` a[teptat`,
persoanele respective privind-o pe Kate cu oarecare interes.
Una din aceste persoane era chiar mama lui Harriet, pe care
Kate, \ntr-o str`fulgerare, o v`zu drept soacra lui Mark.
Cred, mai degrab`, c` e un loc de care te sim]i
mul]umit, domni[oar` Beresford[i cu care te-ai obi[nuit.
Mama fetei surse discret [i, involuntar, ochii lui Kate
sc`p`rar`, dar se ab]inu s` rosteasc` ce [i-ar fi dorit [i
anume c` manierele fetei l`sau de dorit pentru c` ceilal]i
ar fi auzit-o. Astfel c` o ignor`, la fel procednd [i cealalt`,

104

ALICE HARRISON

care se \ntoarse spre Lin, \ncepnd un alt subiect de discu]ie.


F`r` \ns` a-[i pierde acea sc`p`rare sau emo]ia interioar`
provocat` de privirile p`trunz`toare ale gazdei. Mai ales c`,
la mas`, se pomeni a[ezat` al`turi de Mark. Continua s`-l
priveasc` la fel de ostil, spre nedumerirea lui. Abia cnd
Mark ajunse cu adev`rat lng` ea, la film, el \ndr`zni s-o
\ntrebe :
Ce v-a displ`cut mai devreme, domni[oar` Beresford?
Ce vre]i s` spune]i? se pref`cu ea, uitndu-se la Cherry
care deveni interesat` de subiect.
Mai avea]i pu]in [i exploda]i, \i aminti el. V-a]i certat cu
cineva? \ntreb` el subtil, de[i era con[tient` c` el asistase din
umbr` la discu]ie.
Prietena dumneavoastr` m-a insultat; dac` n-a[ fi fost
doar un musafir \n casa aceasta [i dac` ceilal]i n-ar fi auzit,
i-a[ fi dat o replic`pe care s` n-o uite.
Vorbea \n [oapt`, dar accentua cuvintele, astfel c` Cherry
surprinsese esen]a [i o fulger` cu privirea.
Domni[oara Courtenay te-a insultat? se \ncunt` el. Nu
pot s` cred a[a ceva.
Kate se \nro[i de furie. {i-ar fi dorit s` poat` repeta
cuvintele fetei, care o puseser` \ntr-o pozi]ie jenant`, dar
t`cu, urm`rind ecranul. Mark schimb` cteva vorbe [i cu
Cherry, iar Kate observ` emo]ia de pe chipul prietenei sale;
avea o manier` timid` de a se purta fa]` de [eful de la High

AVENTUR~ {I PROVOCARE

105

Creek Downs, [i totu[i, dorea a se face sim]it` [i remarcat`


\n ochii acestuia. Kate \[i mu[c` buzele. Oare [i Cherry era
sub influen]a farmecului masculin al lui Mark, ca [i ea? Dac`
nu erau atente, aveau s` se pomeneasc` \ntr-o situa]ie foarte
delicat`al c`rei rezultat va fi \napoierea acas`.
Dup` film, se re\ntoarser` cu to]ii pe teras` pentru \nc`
un pahar, \nainte de a pleca. Cherry st`tea t`cut` al`turi de
Mark. James era prins \ntr-o discu]ie aprins` \mpreun` cu
Lin [i cu p`rin]ii lui Harriet. Kate \[i imagina ce tr`iri avea Lin
din moment ce trebuia s` se arate sociabil` fa]` de mama
fetei, despre care avea doar cuvinte injurioase, pe care le
\mp`rt`[ise cu prietenele ei imediat dup` incidentul de mai
devreme.
Ce te amuz`? se auzi glasul lui Paul. La ce te gnde[ti ?
Nu se poate spune, surse ea.
La ceva pl`cut?
F`r` s` vrea, Kate arunc` o privire \n direc]ia lui Mark.
Nu neap`rat, deveni ea serioas`.
Nu-]i place deloc persoana fratelui meu, nu-i a[a? se
\ncrunt` el.
Nu ne-am \n]eles bine \nc` de la \nceput, Paul. }i-am
mai spus-o.
Dar asta a trecut.
Dac` ai de gnd s` r`mi aici, nu po]i continua cu situa]ia
asta.

106

ALICE HARRISON

Kate se uit` din nou \n direc]ia gazdei, iar ochii lor se


\ntlnir` o clip`, dup` care ea cobor\ privirea. Sim]ea cum
re\nvie toat`, dar observ` [i ochii lui Cherry urm`rind-o [i
p`lind.
Te referi la rela]ia cu Mark, de parc` ar fi cel mai facil
lucru din lume; dar de unde [tii c` el vrea s` devenim amici?
N-a dat de \n]eles pn` acum, [i-l privi din nou.
Dar nici tu nu l-ai \ncurajat.
N-am prea interac]ionat. |n plus, \ntotdeauna am s`-mi
amintesc de reac]ia lui inexplicabil`.
Poate c` tenta]ia a fost prea mare. }i-am spus c` Mark
nu se poate ab]ine s` nu ating` pe cei care i se \mpotrivesc.
Kate nu-i r`spunse, din cauza furiei ce o \ncerca, [i nu
avea de gnd s` se certe cu Paul, [i nici s` strice atmosfera.
|l respecta pe Paul pentru faptul c` le angajase pe prietenele
ei. Spre u[urarea ei, doi oameni se preg`teau s` plece, [i \[i
luau deja r`mas-bun.
Tat`l lui Harriet men]ionase un concurs de c`l`rie care
avea s` se ]in` la Kennilong Downs, astfel c` re\nnoi invita]ia
pentru Kate [i pentru to]i ceilal]i :
Ne vedem cu to]ii peste o s`pt`mn`, da?
Ceilal]i \ncuviin]ar`. Kate se \ntreba dac` avea s` participe
[i ea [i tocmai era pe punctul de a-[i r`spunde negativ cnd
\l auzi pe Paul oferindu-i un cal.
Serios? |]i mul]umesc, Paul. Ador c`l`ria.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

107

C`l`ri]i, domni[oar` Beresford? se auzi [i glasul lui


Harriet.
Pu]in, nu foarte bine.
Deja regreta ie[irea de mai devreme ca r`spuns la oferta
lui Paul. Dup` entuziasmul pe care-l afi[ase, s-ar fi p`rut c`
nu e o profesionist`, dar [tie s` c`l`reasc`. Lin era expert`,
\n timp ce Kate [i Cherry erau la un nivel mediu. |[i mai
permiseser` cteva ore la [coala de c`l`rie, atunci ct g`sir`
pre]uri acceptabile; \ns` lui Lin \ncepuser` s` i se par` prea
mari [i nu mai exersaser` de mai bine de dou` luni.
|nseamn` c` \n curnd o s` ne punem la \ncercare, se
mndri Harriet.
Noapte bun`, ur` ea cu glas mieros, \n care Kate sim]i o
not` de afront.
Nimeni altcineva nu realizase acea not` subtil`. Apoi,
Kate surprinse ochii alba[tri ai lui Mark asupra ei; amndoi
se gndeau la insulta pe care i-o adresase Harriet lui Kate.
Deci, [i Mark sim]ise ironia celeilalte. Impresia deveni cu att
mai sigur` cu ct expresia fe]ei lui Mark se \ncord`, iar ochii
lui se fixar` acuzatori asupra lui Harriet. Oare chiar ]inea la
ea?
Unul dintre \ngrijitori spusese c` ea [i cu Mark se vor
c`s`tori \ntr-o zi, dar acum, Mark se ar`ta mai mult dect
du[m`nos, nicidecum sensibil. Aceea[i senza]ie nepl`cut` o
sesiz` [i Cherry.

108

ALICE HARRISON

Mai trziu, Kate r`mase a se \ntreba de ce Harriet o


dipl`cea att de mult pe ea, [i nu pe Cherry, c`reia Mark \i
acordase mult mai mult` aten]ie.
Ce nesuferit` e Harriet, remarc` Cherry, care se gndea
cam la acela[i lucru ca [i prietena ei. M` \ntreb de ce trebuie
s` fie a[a de afectat`. P`rea a fi geloas` pe tine
Geloas`? se mir` Kate. E[ti nebun`? {i Kate \[i mut`
privirea \n direc]ia celor doi fra]i, parc` atras` de o for]`
invizibil`.
Ar putea fi, continu` Cherry, uitndu-se \n aceea[i
direc]ie. Mark \]i admir` curajul, [i poate c` i-a spus-o [i lui
Harriet
Cum adic` \mi admir` curajul? Nu cred! M` crede o
proast`; sau oricum, suntem toate trei \n aceea[i situa]ie,
deci admira]ia ar trebui \mp`r]it` la trei. {i nu cred c` i-a
spus a[a ceva lui Harriet.
E terenul t`u, interveni Lin. Deci, dac` cineva e de
admiratS` [tii c` [i eu am avut de cteva ori impresia c` te
admir` pe ascuns.
Vorbi]i prostii! De unde v-a]i gndit la a[a ceva?
Niciuna nu r`spunse pe moment; Cherry \l privea lung pe
Mark, care se rezema de unul dintre stlpii de marmur`, cu
o mn` \n buzunar [i cu alta pe grilajul de fier.
Nu te-ai gndit niciodat` de ce-l las` pe Paul s` ne ajute?
zise Lin. Nu c` ar spera s` ob]in` terenuldimpotriv`.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

109

Urm` o lung` pauz`, timp \n care Kate medit` la cuvintele


acestea [i la posibilitatea ca, \ntr-adev`r, Mark s-o admire;
inima \i tres`ri. Dac` era a[a, dac` le urm`rea
progresele\nseamn` c` nu era chiar att de distant fa]` de
toate. Dar nu! Imposibil! Dar dac` \i admira curajul,
\nseamn` c` o admira [i pe ea, ca persoan`. Iar Cherry se
infiltrase [i ea undeva \n povestea aceasta, Cherry care la
dou`zeci [i trei de ani nu avusese \nc` un prieten [i care era
att de dr`gu]`, Cherry care acum p`lise, [i ai c`rei ochi se
\ntunecaser` dintr-o dat`.
Te-a remarcat, Kate. {i eu mi-am dat seama. E[ti[i
foarte frumoas`, ad`ug` ea,u[or dezam`git`.
Nu fi ridicol`! dar se control` imediat, realiznd c`
tonul ei ridicat \i f`cu pe cei doi b`rba]i se se uite \n direc]ia
lor. S` schimb`m subiectul, bigui ea, nervoas` c` atr`sese
aten]ia.
Spre nemul]umirea ei, cei doi se apropiar` imediat,
considernd c` le neglijaser`; cei cinci r`maser` la pove[ti
pe terasa casei lui Mark. Aerul era \nmiresmat de parfumul
leandrilor. Deasupra, constela]iile puteau fi urm`rite cu
ochiul liber att de clar se vedeau. |n cele din urm`, fetele
\[i luar` la revedere. Mark o cercet` pe Kate, \ntr-un mod
curios. Ea \nghi]i \n sec; ar fi vrut s` se salveze cumva de acei
ochi care aveau o pl`cere imens` \n acel gest, ca [i cum Mark
c[tigase o victorie asupra ei.

110

ALICE HARRISON

El \i zmbi, iar ea \[i ]inu respira]ia; sim]i cum o cuprind


toate c`ldurile, iar degetele pe care [i le ]inea \n poal`
tres`rir` involuntar.
Noapte bun`, rosti el gale[. Cred c` ne \ntlnim din nou
la concurs.
Participa]i?
Nu, dar abia a[tept s` v` v`d concurnd.
{i s` m` vezi cum m` fac de rs, gndi Kate, amintindu-[i
de provocarea lui Harriet.
Paul porni motorul, iar Mark se \ndep`rt` un pas. Fetele
\i f`cur` cu mna, iar el le r`spunse, dup` care urc` \n grab`
treptele terasei. Mark le urm`rea de sus, observ` Kate. Pn`
cnd deveni doar o umbr`\ns` att de pertinent \n mintea
lui Kate, care realiz` c` nu se mai poate ascunde \n spatele
unei minciuni.
Atrac]ia irezistibil` a lui Mark Copeland se dovedise a fi
cople[itoare.

Capitolul 8
|n diminea]a urm`toare, \nainte de a pleca, Cherry \i
\nmn` lui Kate un bilet. Era de la Paul o invita]ie la Cunya
River Downs pentru a \ncerca mai mul]i cai, s` vad` care i se
potrive[te.
Nu pot s` plec de-aici, motiv` ea, \ns` Cherry \i aminti
c` \n afar` de mulsul vacii [i de hr`nirea p`s`rilor pe care
deja le f`cuse toate celelalte treburi mai puteau a[tepta.
Poate ne [i \ntoarcem \napoi \mpreun`, ad`ug` fata
aranjndu-[i p`rul. M` vezi [i pe mine la lucru, s` vezi cum
g`tesc tot felul de fripturi [i de pl`cinte.
Te pot ajuta. zise Kate [i fugi s` se \mbrace.
Era o diminea]` r`coroas`, cu aer proasp`t [i \nmiresmat;
Kate trecuse printr-o noapte alb`, \n care se zvrcoli
continuu \ncercnd s` ignore toate gndurile ce o m`cinau,

112

ALICE HARRISON

iar drumul ce travesa acel peisaj lini[tit, \mpnzit de tufe


pn` la casa lui Paul, o ajut` s` uite aproape totul.
Gr`dina lui, la fel de bine \ngrijit` ca \ntregul domeniu,
abunda \n verdea]` [i \n plante ag`]`toare. Avea [i o mul]ime
de flori, de toate soiurile, copaci foarte \nal]i ale c`ror
ramuri fo[neau continuu, strnite de p`s`rile ce-[i aveau
cuiburile acolo. |n dep`rtare se vedeau \ngrijitorii
plimbndu-se c`lare printre turmele de vite; \n apropierea
casei se jucau copiii care frecventau [coala mic` din sat.
Paul le \ntmpin` cu un zmbet.
Ne vedem mai trziu, zise Cherry. M` duc s` m` apuc
de treab`.
Lin s-a instalat deja, observ` Paul, iar Cherry \[i ceru
scuze pentru \ntrziere. M` a[teptam la asta, din moment ce
am trimis acea invita]ie. De trezit, oricum cred c` v-a]i trezit
devreme ca s` mulge]i vaca [i alte asemenea.
|ntotdeauna ne trezim devreme. E p`cat s` pierzi
dimine]ile, care sunt att de minunate.
Eu \nc` nu m-am obi[nuit cu ele. Hai s` bei o cafea [i
apoi trecem la afaceri.
Se a[ezar` \n salonul mare, lng` fereastra fran]uzeasc` ce
d`dea spre dealurile cu arborii sepia \nv`lui]i \ntr-o cea]`
l`ptoas` ce \ncepea s` se ridice. Cteva ore mai trziu, Kate
se alesese cu un mnz pe nume Dans de Var`. Era bucuroas`
c` se afl` din nou \n [a, iar Paul i-l oferi s`-l duc` acas`

AVENTUR~ {I PROVOCARE

113

pentru a se obi[nui cu el \nainte de evenimentul din smb`ta


urm`toare.
E[ti deosebit de bun cu noi, Paul, \i zise ea dup` ce mai
c`l`rir` un timp. Ne-ai u[urat foarte mult traiul, [i-[i aminti
imediat de discu]ia din seara precedent` pe care o avusese
cu fetele. Se pare c` pe fratele t`u nu-l deranjeaz` acest
lucru
Spre surprinderea mea, medit` el. Nu c` dac` l-ar
deranja ar spune cevaMark e [eful, [i nu conduc cum \mi
place mie, f`r` a-l consulta [i pe el.
Urm` o pauz`, \n care era vizibil faptul c` Paul se gndea
la lucruri nepl`cute, iar Kate \[i aminti ct de reticent se
ar`tase [i Mark cnd \l numise pe Paul un simplu
administrator. Oare pe Mark \l deranja faptul c` tat`l lor nu
\mp`r]ise egal propriet`]ile?
Mark are o personalitate cuidat`. De[i \[i dore[te s`
uneasc` cele dou` terenuri, n-ar face nimic ie[it din comun
pentru a-[i atinge scopul. }i-am spus c` i-a oferit de cteva
ori un pre] foarte mare lui David Gleaves. Dar cnd a v`zut
c` b`trnul e pe patul de moarte, a renun]at, creznd poate
c` b`trnul o s`-l fac` mo[tenitor.
V`d c`-l zugr`ve[ti doar \n linii pozitive.
Kate cobor\ ochii spre minile ei. Nimeni nu trebuia s`
[tie ct de proast` fusese[i c` se sim]ea atras` de fratele
lui. Atras` un cuvnt insuficient pentru ceea ce palpita \n

114

ALICE HARRISON

interiorul ei. Se afla pe marginea pr`pastiei, dar nu


\ndeajuns de aproape pentru a c`dea \n`untru, f`r` de
sc`pare.
Mark e cel mai corect om pe care-l cunosc, r`spunse
Paul, grav. Mai e [i generos, pe deasupra, dar nu cred c` te
intereseaz`
Recunosc c` \ncep s`-mi schimb p`rerea despre el.
M` bucur, draga mea Kate, [i-i atinse delicat mna.
Kate \i privi degetele lungi, bronzate [i puternice. Le
sim]ea asprimea|ns` tot la fratele lui \i zbura mintea,
fratele geam`n, care, din punctul ei de vedere, avea ceva \n
plus fa]` de Paul. {i totu[i, Paul p`rea perfect; pentru o
anumit` femeie, ar fi putut deveni \ntruchiparea idealului
b`rb`tesc. Unde era diferen]a? {i de ce trebuia s` fie Mark cel
la care ea nu putea ajunge? De ce nu putea s` fie Paul, care
o pl`cea? Kate cercet` \nc`perea, cu luxul mobilei [i al
decorurilor. Oft`, apoi \ntreb` dac` poate merge la buc`t`rie
pentru a-i fi de folos lui Cherry pn` la ora plec`rii; de Lin
nu se preocupa, c`ci aceasta c`l`rea pn` acas`.
Dac` vrei, consim]i el. De[i n-ai venit aici ca s` lucrezi.
Am putea s` ne plimb`m, sau s` st`m cu oamenii mei la
pove[ti.
Bine, accept` ea dup` un timp de gndire, dar insist` s`
vorbeasc` pu]in [i cu fetele.
Acestea preg`teau legumele; Lin t`ia ceapa.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

115

Spune-mi dac` m` \n[el, spuse ea printre lacrimi: [tiu


c` o dat` v-am spus c` via]a o s` se desf`[oare \ntr-un ritm
foarte lent aicic` n-o s` avem nimic de f`cut dect s`
supaveghem cam cincizeci de \ngrijitori[i c` unul dintre ei
m` va r`pi la un moment dat
De pe calul t`u, complet` Cherry.
Iar eu v-am spus c` o s` primi]i aceea[i sum` de bani pe
care o primea]i ca profesoare.
Se l`s` o t`cere gr`itoare.
Noi te-am convins, continu` Cherry. Lin [i cu mine nu
regret`m, [i cred c` nici tu.
|mi place aici, dar
Nu mai e loc de regrete, zise Lin, [tergndu-se la ochi.
Suntem bine, iar eu \nc` mai pot s`-mi aflu b`rbatul ideal.
Deja m` gndesc s` m` aventurez printre oamenii lui Paul.
Fetele \ncepur` s` rd`, iar Cherry [i Kate se gndir`
imediat la James, cu care Lin petrecuse foarte mult timp la
ultima petrecere. Lin nu men]ionase nimic de el, ca [i cum
ar fi fost pornit` s` nu discute depre el. P`cat c` se
\ndr`gosteau de b`rba]i care nu le doreau! gndi Kate. O
situa]ie la care niciuna dintre ele nu se a[teptase \nainte de
a ajunge \n Australia.
Paul o a[tepta \n hol [i o duse pe un pode] de deasupra
rului, unde se aflau mai mul]i dintre angaja]ii lui. St`tur`
acolo la un ceai. Ceainicul era mereu pus pe foc, astfel c`

116

ALICE HARRISON

b`rba]ii aveau ceai \n permanen]`. Soarele se ridicase la


zenit; se f`cuse teribil de cald. Kate [i \ndep`rt` p`l`ria de pe
frunte [i-[i [terse transpira]ia. Razele \i ardeau bra]ele
frumos bronzate; la fel de bronzate \i erau [i picioarele, \ns`
acum purta blugi lungi, [tiind c` o s` \ncerce c]iva cai.
B`rba]ii o priveau curio[i din cnd \n cnd, chiar amuza]i.
Ei, cei care lucrau cu mii de vite, le \ngr`[au [i le trimiteau
departe pentru a fi transformate \n carne crud`. {i ea, care
avea o vac` [i c]iva vi]ei pe care-i cump`rase de la Paul.
Uite-l pe prietenul t`u, zise Paul, iar Kate \[i \ntoarse
privirea \n direc]ia din care se apropia un c`l`re].
C`l`rea repede, gra]ios, cu atta u[urin]` de parc` s-ar fi
n`scut \n [a. C`l`rea un murg, pe nume Amurg purpuriu,
care \ncepu s` forn`ie imediat ce Mark \l desc`lec`. Mna lui
dezmierd` animalul \nainte de a-l lega de un copac, acolo
unde se aflau [i ceilal]i cai. I se oferi ceai, iar el se a[ez` lng`
Kate.
Deja a]i \nceput s` exersa]i? \i \ntreb` el. V` place?
Da, mul]umesc. M` bucur c` pot c`l`ri din nou.
C`l`rea]i [i acas`?
N-am mai mers de mult, rcunoscu ea; se scumpise prea
mult.
Se uit` la cei doi b`rba]i, mai ales la Paul, care se amuza
pe seama faptului c` ea \ncerca s` fie amabil`.
Dans de var` e un animal foarte blnd. O s` v` plac`.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

117

Kate \ncuviin]` din cap [i sorbi din ceai. Mark intr` \ntr-o
discu]ie cu fratele lui despre treburile ce trebuia duse la bun
sfr[it ct mai curnd, iar Kate \l asculta, fascinat` mai mult
ca oricnd de acel accent australian. Zmbi \n sinea ei,
con[tient` c` doar ei Mark i se p`rea cu mult mai diferit
dect Paul. Apoi, \[i mut` privirea c`tre dealurile dinspre
care el venise. Locul era minunat, cu toate neajunsurile lui.
B`rba]i ca Mark [i Paul Copeland nu [i-ar fi putut afla
\mplinirea \n alt` parte. Uneori, chiar [i ea se \ntreba dac` ar
fi g`sit un alt loc mai potrivit. Spa]iul acela imens, contrastul
culorilor
din
peisaj,
luminozitatea,
imaginile
cople[itoare toate o impresionaser` pe Kate \nc` de la
primul apus australian la care asistase. Mark [i Paul se
ridicar` \n picioare, \ntrerupnd-o din visare. Primul dorea
s` se \ntoarc` la ferma lui.
Vii cu noi, sau te \ntorci la tine? \ntreb` Paul.
M` \ntorc, r`spunse ea, avnd sentimentul m`re]iei
celor doi gigan]i, care o \ncardau. Abia a[tept s`-l c`l`resc pe
Dans de Var`.
Mai bine n-a]i c`l`ri singur` pn` nu \nv`]a]i drumul, se
\ncrunt` Mark.
Am fost cu ma[ina de cteva ori, sunt sigur` c`-l [tiu.
Dac` Lin poate, [i eu pot.
Pe Lin a condus-o cineva; am trimis un om s`-i arate
drumul, remarc` Paul.

118

ALICE HARRISON

Kate uitase acest aspect. Lin chiar men]ionase c` s-ar fi


putut r`t`ci foarte u[or, dar dup` ce-l \nv`]ase nu mai
\ntmpinase dificult`]i.
Dac` mai a[tep]i vreo jum`tate de or` te conduc eu, se
oferi Mark.
Kate \ns` \ntoarse privirea. Era prea periculos s` se
pomeneasc` al`turi de el \n singur`tatea romantic` a
p`durii. Era mai prudent s` mearg` singur`, mai ales c` va
trebui s` fie foarte atent` pe unde merge.
Prefer s` plec acum, r`spunse ea, spre nemul]umirea
lui Mark
Cum vrei, [i se s`lt` din nou pe Amurg purpuriu.
Paul era deja c`lare; [i el, ca [i fratele s`u, scuturar` din
umeri.
Mul]umesc c` mi-l \mprumu]i pe Dans de Var`. O s` am
grij` de el.
Dou` ore mai trziu, Kate \nc` mai c`uta s`-[i g`seasc`
drumul, \ntrebndu-se cum de se r`t`cise. Nu parcursese
prea mult din drum. Era ridicol, dar \[i aminti din nou de
experien]a lui Lin.
Nu se poate s` m` fi pierdut, \[i zise ea. Acelea sunt
turmele de la High Creek Downs. Dac` a[ fi fost mai atent`
la drum cnd am venit cu ma[ina... Oare de ce m-am pierdut
\n contemplarea peisajului doar? Trebuia s` ajung acas`
\naintea fetelor.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

119

Dup` alt` or`, Kate se afla \n acela[i loc. {tia c` trebuie s`


dea cumva de cas`, dar nu [tia nimic sigur. Se opri ca s` se
odihneasc`, [i l`s` calul s` pasc`. Dintr-o dat`, auzi sunet de
copite, [i strig`. |n cteva clipe, \l afl` al`turi de ea pe Mark
Copeland. Se \nro[i toat`. Dac` ar fi [tiu c` era el, l-ar fi l`sat
s` treac`, \n ciuda situa]iei nepl`cute \n care se afla.
S-a \ntmplat ceva, domni[oar` Beresford? \ntreb` el
ironic.
Credc` m-am r`t`cit.
{ti]i care e problema dumneavoastr`? [i desc`lec`.
Sunte]i mult prea \nc`p`]nat` pentru o femeie. E ceva
caracteristic sexului slab, [i-[i feri privirea de s`ge]ile pe care
ea i le arunc`. Nu v` pierde]i cu firea, o amenin]` el, s-ar
putea s` nu v` plac`.
Adic`? f`cu ea ochii mari.
S` v` demonstrez? \ncepu el s` rd`, sprijinindu-[i o
mn` pe curea, ceea ce o f`cu pe Kate s` ro[easc` [i mai
mult.
Fi]i dr`gu] [i ar`ta]i-mi drumul, se ridic` ea. Ca s` nu v`
mai re]in.
El se apropie att de mult \nct Kate deveni confuz`. Se
d`du \napoi, [i c`lc` pe un bolovan , dezechilibrndu-se.
Mark o prinse instantaneu [i o trase spre el. Dintr-o mi[care,
se afla \n bra]ele lui puternice. Din instinct, se zb`tu cu t`rie
pentru a-l evita, \ns` mna lui o prinse de b`rbie, iar buzele

120

ALICE HARRISON

lui le ap`sar` pe ale ei, senzual. Mi[carea aceasta o l`s` f`r`


vlag`. S`ruturile pe care le experimentase \nainte nu
\nsemnaser` nimic pe lng` lec]ia ce i se oferea acum;
s`rutul lui Mark nu era nici posesiv, dar nici delicat, din
contr`, avea \n el ceva primitiv, s`lbatic. Kate deveni o simpl`
juc`rie \n minile lui. Cu toate c` st`tea aplecat, Mark o
domina.
Kate r`mase a[a, pn` cnd, \ntr-un final, el o eliber`, \ns`
nu complet, c`ci \nc` o mai strngea la piept. Ea reu[i s` se
uite direct \n ochii lui alba[tri ; ai ei erau umezi de emo]ia
puternic` prin care trecuse. Gura purpurie \i tremura,
r`v`[it` de acel s`rut. Se l`s` o t`cere monumental`; briza
adia u[or. Kate continu` a-l privi pe Mark, \nghi]ind \n sec, [i
sim]i o urm` de mnie \n atitudinea lui, dar nu-i cuno[tea
motivul.
Da murmur` el. Kate se sim]ea stoars` de fiecare
gnd \n fa]a acelor ochi p`trunz`tori.
E[ti al naibii de \nc`p`]nat`Dar [i tentant` pentru
aceasta.
Tentant`? Ce voia s` spun`? gndi ea \n timp ce c`uta \n
jur, spernd c` o a treia persoan` va ap`rea pentru a o salva.
Ce vre]i s` spune]i?
Ar fi trebuit s` se arate nervoas` [i s`-i repro[eze un
asemenea comportament, \ns` ea continua s`-i accepte
strnsoarea, f`r` m`car a \ncerca s` scape.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

121

}i-a fost fric`? \ncepu el s` rd`, [i-[i retrase o mn`.


Nimeni, dar nimeni n-ar interveni dac` ai \ncerca s` ]ipi
indiferent ce ]i-a[ face.
Replica o trezi pe Kate la via]`, [i \ncerc` s` se \ntoarc`,
dar se v`zu prins` de talie. Din nou se g`si \n fa]a lui,
bulversat`, implorndu-l din priviri. Dup` un alt moment de
t`cere, Mark se aplec` asupra buzelor ei. De data asta cu mai
mult` pasiune [i senzualitate, \nct Kate sim]ea c`-[i va
pierde complet sim]urile dac` nu-l \nfrunt`.
De ce face]i asta? reu[i ea s` bnguie dup` ceea ce ei i
se p`ru a fi o eternitate. E[tiinsuportabil !
|ns` glasul ei nu con]inea nici urm` de repro[, [i nu
\n]elegea de ce. Motivele lui nu-i erau foarte clare, spre
deosebire de sentimentele ei. Ba chiar avu un moment de
revela]ie descoperi c` era \ndr`gostit` pn` peste cap de
acest b`rbat, care o l`sase s` se fac` de rs, [i care se amuza
teribil pe seama neajutor`rii ei.
De ce? Pentru amuzament, bine\n]eles.
Pentru amuzament{i nimic mai mult. Ar fi trebuit s`-[i
dea seama dup` felul brutal \n care o s`rutase. Ochii ei se
umplur` de lacrimi; \[i mu[c` buzele. El p`ru c` se
\nduio[eaz`, iar bra]ele lui o \nconjurar` delicat,
nestingherite, de talie.
Sim]ind c` trebuie s` reac]ioneze \n vreun fel, Kate \[i
duse furioas` mna la gur`.

122

ALICE HARRISON

Dac` dumneavoastr` v-a]i distrat, eu nu! V` rog s`-mi


da]i drumul; n-am de gnd s` mai stau aici nicio secund`.
El nu rea]ion`, ci clipi senin.
Deci, am fost ridicol? {i nici nu ]i-a pl`cut? se \ntunec`
el.
Kate observ` cum \i pulsau venele \ntr-un mod
necontrolat. O cuprinse frica [i-ncepu a cerceta din nou
zona, devenind palid`. El ar fi fost gata s` ucid`sau chiar
mai r`u
}i-ar fi pl`cut mai mult fratele meu, nu? Iar ea-l privi
nedumerit`. R`spunde-mi !
Nu.Adic`
Adic` ?
Da]i-mi drumul! De ce m` amenin]a]i? Ce are Paul de-a
face? [i imediat realiz` ct de inutil` era \ntrebarea.
Nu m` privi a[a de inocent`, se calm` el. {tii foarte bine
c` te atrage. Dar ai grij` s` nu faci vreo mi[care gre[it`.
C`s`toria e un lucru foarte serios \n familia noastr`.
C`s`toria? Dar Paul nu m-a cerut.
Mark nu r`spunse pe moment.
|nc` nu, dar s-ar putea s` o fac`. Fii atent` s`-i dai
r`spunsul corect. {i ]ine minte ce ]i-am spuss, c` suntem
foarte stric]i \n ce prive[te c`snicia. Te sf`tuiesc s` te
gnde[ti bine.

Capitolul 9
Dup` scena din p`dure, Kate deveni [i mai nelini[tit` \n
ce prive[te sentimentele ei fa]` de Mark. Totul se \ntmplase
att de nea[teptat; Mark abandonase att de repede masca
lui neutr` pentru a se umaniza, [i nu se ar`tase ca om, ci ca
o fiin]` pasional`. Reu[ise s`-i inspire team`, dar [i emo]ie
puternic`; reu[ise s-o fac` s`-[i recunoasc` propriile
sentimente, cu toate c` declarase c` doar se distrase. Sfatul
sau mai degrab` amenin]area veniser` pe nea[tepate, [i nu
le \n]elegea \nc` semnifica]ia. Oare Paul \i dezv`luise fratelui
s`u inten]iile pe care le are? Oare Mark considera c` ea [i cu
Paul nu se potrivesc? A[a p`rea, dar Paul avea s` decid` de
unul singur ce femeie i se potrive[te. Apoi Kate \ncerc` s`
analizeze toate problemele care ar putea s` apar` \n cazul \n
care, \ntr-adev`r, Paul o cerea de so]ie. L-ar fi refuzat, dar nu

124

ALICE HARRISON

din cauza acelui sfat. Probabil c` Paul s-ar fi sim]it r`nit [i


umilit, iar Kate se gndi mult timp cum ar putea evita acest
lucru. |n cele din urm` ajunse la concluzia c` va trebui s`-l
evite ct de mult posibil.
Cnd Chery se \ntoarse acas`, Kate se a[ez` al`turi de ea
la ceai. Ce-ar fi s` d`m [i noi o mic` petrecere, mai ales c`
primim attea invita]ii?
Nu putem! i-o t`ie scurt Kate. Nu avem bani, [i nici
locul potrivit.
M` gndeam doar la o \ntrunire. Am putea aduce
r`coritoare din ora[ Paul se duce mine pe-acolo, iar eu
pot s` m` duc cu el dup` lucru. Se duce cu avionul, iar eu
am specificat c` mi-ar pl`cea s` zbor.
Poate c` am puteaDar aici
M` gndeam doar la Mark [i la Paul. Hai s`-i \ntreb`m
doar pe ei.
Un semnal de alarm`. Cherry dorea s`-l amuze pe Mark,
\n timp ce Kate nu-[i dorea s` mai aib` vreo leg`tur` cu el,
cel pu]in nu a[a de curnd. Nu [tia cum s` se poarte cu el,
mai ales dup` ce o condusese \n t`cere acas` dup`
incidentul din p`dure. O salutase la finalul drumului, f`r`
\ns` a rosti altceva. Era sigur` c` nu-[i dorea s`-l revad`
acum; oricum, concursul se apropia, dar acolo avea s` fie
mult` lume, deci era pu]in probabil ca ea [i cu Mark s` se
\ntlneasc` singuri m`car pentru cteva clipe.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

125

Or s` te refuze, Cherry.
Deja i-am sugerat asta lui Paul, iar el s-a ar`tat foarte
entuziasmat.
{iMark?
Paul era sigur c` o s` vin` [i el. Nu v`d de ce n-ar veni.
Nu conteaz` drumul.
{i Lin se ar`ta interesat` de ini]iativ`, [i era sup`rat` c` nu
g`seau alte persoane asem`n`toare cu cei doi fra]i, ca punct
de atrac]ie. Fetele \l sugerar` pe James, dar Lin scutur` din
cap, motivnd c` distan]a ar fi prea mare pentru el.
P`cat, zise Cherry. Ar fi fost bine s` vin` [i James.
A doua zi, Cherry radia toat` cnd porni spre Cunya River
Downs. |[i sp`lase p`rul \n seara precedent`, iar Kate i-l
aranjase altfel. |mbr`case o rochi]` \nflorat` care-i punea \n
valoare formele atr`g`toare [i care \i d`dea pu]in` culoare.
Ar`]i minunat! exclam` Kate.
Rochi]a te schimb`.
Poate din cauz` c` nu m-ai mai v`zut cu ea de mult. E
pl`cut s` te aranjezi din cnd \n cnd, nu?
Kate o aprob` din cap [i apoi o conduse. Cherry deja le
anun]ase c` nu [tie cnd se \ntoarce. Astfel c` abia cnd
trecu de ora zece, fetele \ncepur` s`-[i fac` griji. |ns` niciuna
nu \ndr`znea s` scoat` o vorb`; urm`reau ceasul, \ncercnd
s`-[i st`pneasc` lacrimile.
Sper c` sunt bine murmur` Kate \ntr-un final, palid`.

126

ALICE HARRISON

{i eu, zise Lin. Poate c` s-au dus pe la vreun restaurant


sau a[a ceva
Da, cu siguran]`
Se f`cu ora unsprezeceapoi ora dou`sprezece.
Fetele nu se culcar`, de[i discutaser` \ntre ele cum c`
Cherry [i Paul au r`mas peste noapte \n ora[; poate c`
avionul avea ceva \n neregul`. Kate preg`ti ceai.
Ar trebui totu[i s` ne culc`m, spuse Lin neconving`tor.
Sunt sigur` c` au r`mas \n ora[.
Da, [i eu
De fiecare dat` repetau acela[i lucru, cu [i mai mult`
convingere.
Nu mai suport, izbucni Kate \n cele din urm`. M` duc
la Mark. Slav` Domnului c` am calul. Vii ?
Bine\n]eles.
Plecar` \n toiul nop]ii; nu le mai era team` c` vor gre[i
drumul, [tiind c` dup` un deal mic, aveau s` se vad` casele
\ngrijitorilor. Prin pcla \ntunecoas` r`zbeau lumini]e
r`zle]e, probabil din cauza vreunui copil plng`cios, gndea
Kate, \ncercnd s` uite toate presim]irile negative \n leg`tur`
cu Cherry [i Paul.
Vila era \nv`luit` [i ea \n \ntuneric ; tecuse de dou`
noaptea. Kate sun` din clopo]el; \i p`ru o eternitate pn`
cnd Sophia ap`ru \n u[`, somnoroas`.
Cheam`-l te rog pe domnul Copeland.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

127

E urgent, ad`ug` ea de[i nu era necesar.


Femeia deschise u[a mai larg, l`sndu-le s` intre, [i
disp`ru imediat. |ntr-o clip`, Mark cobor\, cu un halat tras
peste pijama, deranjat [i el de lumina din hol.
Ce Dumnezeu s-a \ntmplat ?
Cherry
Ce-i cu ea? E bolnav`?
A plecat \n ora[ cu PaulCu avionul \ng`im` Kate
\necndu-se.
Mark o privea \nc` nedumerit; niciunul nu p`rea a-[i
aminti de scena din p`dure.
Paul [i Cherry? {i la ce or` ar fi trebuit s` ajung`?
Cherry nu [tia, dar oricum, ceva mai devreme de miezul
nop]ii.
Ceva e \n neregul`, admise [i el, [i le \ndrum` rapid pe
fete spre salon. Dau un telefon, imediat.
Se \ntoarse la ele dup` un timp, cu o fa]` serioas` [i le
inform` c` avionul plecase la cinci dup`-amiaz`.
|nseamn` c` s-au pr`bu[it? se posomor\ Kate.
Mark le anun]` c` va strnge ni[te oameni pentru c`ut`ri.
De ce n-am venit mai repede? se \nvinov`]ea Kate. Ce
proaste am fost c` am a[teptat atta.
Poate v-a]i gndit c` stau peste noapte acolo.
Da, a[a e; am crezut c` s-a \ntmplat ceva cu avionul.
S` te ajut`m?

128

ALICE HARRISON

Nu, r`mne]i aici, r`spunse el, ceea ce nu le surprindea


nu puteau risca s` se piard` tocmai acum.
{i cum s` st`m doar a[a? Trebuie s` facem ceva!
exclam` Lin.
Ne-am putea pierde foarte u[or, o lini[ti Kate. Crezi c`
au sc`pat cu via]`adic` au aterizat de urgen]`?
Nu i se r`spunse. Auzir` alarma; \ntr-un timp foarte scurt,
la vil` ap`rur` mai mul]i b`rba]i, \n propriile lor ma[ini.
Mark, cu un glas grav [i impun`tor, le d`du ordine . Ma[inile
trecur` prin fa]a casei, una cte una, \mpnzind negura
nop]ii cu luminile lor. Alarma se r`spndi [i la fermierii
\nvecina]i, pentru ca [i angaja]ii acestora s` \nceap`
c`ut`rile. Ferma lui James se afla pe ruta pe care zburase
Paul; Mark le m`rturisi c` cele mai multe speran]e veneau
din direc]ia aceea. Oricum, aveau s` acopere toat` regiunea,
pentru a nu l`sa locuri necercetate. Mark se echip` de
plecare; era mai palid ca niciodat`, tenul lui contrastnd
puternic cu restul pielii. Venele \i pulsau nervoase, semn al
\ngrijor`rii.
Plec` [i el, sf`tuindu-le pe fete s` se lini[teasc`.
|nc` mai erau ma[ini care abia acum porneau, \nc`rcate
cu b`rba]i, albi [i negri. Se \ndreptau spre p`dure; acolo,
l`sau ma[inile, [i \ncepeau c`ut`rile la sol. Mark avea s`
survoleze zona , pentru mai mult` siguran]`.
Fetele urm`rir` cum decoleaz` avionul.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

129

Mai bine nu veneam aici, murmur` Kate, plimbndu-se


\n sus [i jos prin camer`; \ncepea s` crape de ziu`. |mi
doresc din toat` inima s` nu fi venit!
CRezi c`au murit ?
Taci, o implor` Kate.
Chiar [i ea se gndise la acest lucru [i p`rea convins` c`
n-au s-o mai vad` pe Cherry \n via]`. {i nici pe Paul. {i totu[i,
mintea nu-i zbura la Paul, ci doar la prietena ei. Cherry att
de dr`gu]`, cu chipul ei palid, calm [i calculat. Ea care era
cea mai eficien]` dintre toate, [i pe care Kate o consolase la
moartea fratelui ei. Kate ]inuse locul mamei, surorii [i a
prietenei \n tot acest timp, [i cele dou` se apropiaser` foarte
mult.
Abia pe la ora zece diminea]a venir` ve[ti cum c` se g`sise
avionul. |ns` cel care adusese vestea doar o r`spndise [i nu
[tia mai multe am`nunte. Mark avea propria ambulan]` care
plecase odat` cu echipajul [i care acum se \ndrepta spre
locul cu pricina. Dup` toate aparen]ele, avionul se
pr`bu[ise.
S-a pr`bu[it? exclam` Kate din u[`, interogndu-l pe
omul care sosise de-acolo. Nu a fost o aterizare for]at`?
|ns` b`rbatul nu-i d`du alte detalii [i nici nu p`rea doritor
a sta de vorb`.
De trei zile stau bolnav la pat, [i asta e prima zi \n care
m` ridic, se scuz` el.

130

ALICE HARRISON

Kate \l l`s` \n pace, nervoas` c` nu are am`nunte.


|n sfr[it, sosi [i ambulan]a. Kate [i Lin se priveau una pe
cealalt`, incapabile a mai face vreo mi[care. Cnd ap`ru [i
Mark, fetele aproape c` le[inar`,observnd expresia relaxat`
a fe]ei lui.
Sunt \n via]`; amndoi, rosti el r`gu[it. A fost
\ntr-adev`r o aterizare for]at`, \ns` avionul e grav avariat, [i
cei doi au fost r`ni]i. Dar nu e foarte grav.
Vorbea lent, ca de obicei. Kate \i sim]ea emo]ia [i toat`
anxietatea prin care trecuse \n tot timpul c`ut`rilor. {i poate
c` f`cuse totul doar pentru fratele s`u geam`n; poate c`
Cherry reprezenta doar o nebuloas` pentru el. Sau se
preocupase [i de soarta ei? |ntotdeauna se \n]elesese cu ea;
[i o agrea.
Una din so]iile \ngrijitorilor mei e asistent`; am
anun]at-o imediat. Am auzit c` a preg`tit chiar un fel de
saloane pentru cei doi.
Se vedea c` era obosit; \ncepea s` ca[te.
O jum`tate de or` mai trziu, fetele se aflau la c`p`tiul
prietenei lor, surznd. Fata era att de palid` [i tras` la fa]`,
[i totu[i, p`rea c` e mul]umit`. Nu se [tie din ce motiv, \[i
ziceau fetele.
Cherry avea o ran` la cap, acum bandajat`. Avionul
avusese probleme la motor, le povesti ea, iar Paul aterizase
for]at. Dar nu g`sise un spa]iu adecvat pentru a ateriza, [i \n

AVENTUR~ {I PROVOCARE

131

criz` de timp, alesese locul care i se p`ruse mai bun. |ns`


terenul se dovedise foarte accidentat, astfel c` aterizarea se
transform` aproape \ntr-o pr`bu[ire. Avionul fusese avariat,
dar pasagerii sc`paser` u[or, ca printr-un miracol. Paul era [i
mai pu]in r`nit, iar sora credea c`-[i va reveni \n cteva zile.
Aproape c` \nnebunisem de grija voastr`, \[i aminti Lin,
\nc` preocupat`. Dar, slav` Domnului c` sunte]i teferi!
Cred [i eu c` v-a]i f`cut griji. M-am tot gndit la voi,
speram s` v` transamit un mesaj, a[a, prin telepatie, s` v`
spun c` sunt bine.
Aproape bine, o corect` Kate, cu ochii pe bandajele de
la cap [i de pe bra]e. Cele trei ar mai fi povestit, dar Mark
intr` [i le scoase afar`.
Cherry trebuie s` se odihneasc`; [i voi de asemenea. A]i
trecut prin emo]ii puternice. Am aranjat s` vi se preg`teasc`
ni[te camere, a[a c` v` putea]i duce lini[tite la culcare. Sau
poate vre]i s` mnca]i ceva \nainte? Dar fetele refuzar`. Cred
c` n-o s` v` trezi]i pn` la ora cinei, a[a c` o s` r`mne]i [i
la mas`
Animalele, \l \ntrerupse Kate, care ar fi vrut s`-i
mul]umeasc` pentru ospitalitate, dar preocupat` \n acela[i
timp.
Unul din oamenii mei o s` aib` grij` de ele.
Avem mai mul]i vi]ei.Dar mai mult de lucru e cu
vaca; trebuie muls`. {i mai e \nc` o vac`, cu vi]el cu tot,

132

ALICE HARRISON

pentru c` nu i-am desp`r]it, dar se opri sesiznd privirea


amuzat` a lui Mark [i-[i amiti de sfatul lui Paul.
Ce de mai ave]i! observ` Mark, ar`tndu-le u[a. {i
acum, merge]i. Vine asistenta s` stea cu Cherry.
Apoi \[i cobor\ ochii asupra pacientei, o privire mult mai
degajat` [i mai afabil`. Kate \i urm`ri unul neajutorat [i
ne\nsemnat, cel`lalt puternic.
V-am spus s` pleca]i! se \ntoarse el nedumerit.
Fetele \l ascultar` imediat.
|n ciuda oboselii, cele dou` mai povestir` un timp \n
camera preg`tit` pentru Kate.
Un singur lucru am de comentat despre Mark, zise Lin.
E un om extraordinar. {i [tie cte ceva despre cum trebuie
s` organizezi un grup de oameni. Opera]iunea lui mi-a
deschis ochii. |l respectindiferent de ce altceva mai cred
despre el.
Adic`? Ce crezi despre el?
Acela[i lucru ca [i tine. E un om arogant, insuportabil,
nesuferit pentru modul \n care ne-a l`sat s` ne facem de rs.
Kate \ncuviin]` din cap. Oare \i iertase toate acestea? se
\ntreba, de[i \[i jurase c` nu-l va ierta niciodat`.
Da r`spunse ea meditativ, [i-n fa]a ochilor \i ap`ru
imaginea lui Mark \mpreun` cu Cherry, el uitndu-se la ea
\nduio[at. Lin nu mai continu` discu]ia, ci se ridic` s` plece,
urndu-i noapte bun`.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

133

***

Abia mai trziu, cnd intrar` \n sufragerie, cele dou`


realizar` c` [i James r`m`sese peste noapte la High Creek
Downs. Unul din oamenii lui g`sise avionul, iar James sosise
[i el cu ambulan]a, participnd activ la cercet`ri. S-ar fi \ntors
la ferma lui, dar Mark nu-l l`sase. O privi pe Lin ciudat, iar
aceasta \[i feri privirea, nelini[tit`. Kate \ncepu o conversa]ie.
Trecuser` prin camera lui Cherry, \ns` aceasta dormea.
Ceruser` permisiunea de a intra [i la Paul. El ar`ta mult mai
bine dect prietena lor, de[i se plngea de dureri. |ns` nu
p`rea prea \ngrijorat de r`ni, [i le declar` c` se va ridica din
pat a doua zi.
Cum e Cherry? se interes` el, evitnd ochii lui Kate.
Sora nu m` las` s` m` deplasez, a[a c` nu pot merge s-o v`d.
A[ fi \njurat-o de mult, dar Mark ar fi s`rit cu gura pe mine.
Cherry doarme, dar parc` e mai bine ca ieri sear`, [i
Kate observ` c` el \nc` nu-[i ridicase ochii din cear[af. Cum
s-a \ntmplat? }i-a fost team`?
La \nceput , nu. Dup` zgomotul pe care-l f`cea motorul,
mi-am dat seama c` s-a \ntmplat ceva, [i mi-am zis c` e mai
bine s` ateriz`m. Cherry s-a purtat minunat, murmur` el. E

134

ALICE HARRISON

att de calm`, nici n-ai fi spus c` trecem printr-o stare de


urgen]`. Nu s-a panicat, n-a pus \ntreb`ri; doar \mi sugera
cte ceva, ca s` m` direc]ioneze. N-ave]i idee ct de mult
m-a ajutat. Cu toate astea, n-a f`cut nimic, dar a fost att de
practic`att de practic`
Fetele nu r`spunser`, c`ci deja o cuno[teau pe prietena
lor. {tiau c` ea nu se gr`be[te niciodat`, nu se panicheaz`,
nu se alarmeaz` ca s`-i deranjeze pe ceilal]i. Poate c` \n
sufletul ei, nelini[tea cre[tea, dar Cherry nu sufla niciun
cuvnt despe asta, [i nici nu d`dea de \n]eles ce se perece cu
ea. Paul ar fi trebuit s-o cunoasc` de foarte mult timp ca s`
ghiceasc` tulbur`rile prin care [i ea trecea, la fel ca oricine
altcineva.
Dup` cin`, Kate se cufund` \n medita]ie, amintindu-[i
scena din salonul lui Paul. Mark [i ceilal]i invita]i se aflau pe
teras`, pentru a bea ceva. James se a[ezase lng` Lin [i-i
[optea ceva la ureche, ceva ce provoc` o schimbare pe
chipul fetei. Oare \ncerca s-o conving` din nou s` lucreze
pentru el? Kate se \ntreba dac` ar fi acceptat, \n ideea c`, la
un moment dat, James ar \ncepe s` ]in` la ea. Formau un
cuplu frumos; p`reau c` se potrivesc \n cele mai mici
am`nunte. Iar Lin ar fi fost o mam` extraordinar` pentru
feti]a lui; de[i la [coal` ]inea la disciplin`, avea [i o latur`
blnd`, care se \ntrevedea ori de cte ori admira un copil
[i-l \n]elegea.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

135

Dup` un timp \n care cei patru povestir`, James [i Lin se


ridicar`, anun]nd c` se duc s` se plimbe.
Te superi? se interes` James politicos.
Bine\n]eles c` nu, zise Mark, care-i urm`ri pe cei doi
\ndep`rtndu-se. M` \ntreb dac`-l va accepta, se auzi glasul
lui dup` un timp.
S`-l accepte?
Nu ]i s-a p`rut ciudat c` James s-a \ntors tocmai acum,
dup` ce am g`sit cel`lalt cuplu?
"Cel`lalt cuplu" un mod ciudat de a spune.
Nu Adic` nu m-am gndit niciodat`. {i nici Lin.
James credea c` Lin se afl` \n avion, cu Paul.
Kate \l privea nedumerit`, pe m`sur` ce-[i d`dea seama
de situa]ie.
De ce ar fi avut acest` impresie? Nu i-ai spus c` e vorba
de Cherry?
Nu am discutat personal cu el. Eu doar am ordonat
unuia dintre \ngrijitori s`-l anun]e ct timp eu m`
preg`team. James n-a [tiut care din voi a plecat, dar [tia c`
era una dintre cele care lucrau pentru Paul. James l-a
\ntrebat pe om dac` e vorba de Lin, [i i s-a r`spuns afirmativ.
Astfel c` a venit \ntr-un suflet, de[i numele nu conta, la urma
urmei.
DeciJames a venit de grija lui Lin?
Chiar mai mult dect att, zmbi el.

136

ALICE HARRISON

|nainte de a se culca, mi-a povestit prin ce emo]ii a trecut


din cauza acestui accident, creznd c` Lin e acolo. Se pare c`
a rugat-o pe fat` s` lucreze pentru elDar cred c` deja [tii
asta. Abia cnd [i-a dat seama c` Lin e \n pericol, a realizat c`
]ine la ea, [i c` miza acelei oferte de a avea grij` de Emma era
mult mai mare. James nu s-a mai uitat la alt` femeie de la
moartea so]iei sale, [i n-a crezut niciodat` c` o va face. Cred
c` totul ]ine de un mod de a gndi, de o hot`rre de a nu te
rec`s`tori mai degrab`, dect ideea c` timpul \l va ajuta s`-[i
revin`. A iubit-o foarte mult pe so]ia luidar azi-diminea]`
mi-a devenit clar c` o iube[te pe Lin. {i ar fi un so] excelent.
Se l`s` o t`cere adnc`, tulburat` doar de ciripitul
p`s`rilor de afar`.
Lin o s`-l accepte, zise Kate \n cale din urm`. Sunt
sigur`.
|i explic` lui Mark motivul pentru care fata refuzase
postul de d`dac`.
N-a pus problema \n termeni prea duri, dar a spus c` ar
fi ciudat s` tr`iasc` \n aceea[i cas` cu James, f`r` ca lui s`-i
pese de existen]a ei.
Kate se opri, realiznd c` discu]ia devenea prea intim`;
nu sem`na deloc cu replicile pe care ei doi obi[nuiau s` le
schimbe.
|n mod cert, acest aspect \i sc`p` lui Mark, iar el continu`
pe aceea[i linie, aducnd \n discu]ie o posibil` nunt`.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

137

O s`-]i lipseasc` Lin, dac` pleac` de la High Creek,


ad`ug` el, pe un ton ciudat.
Kate confirm` din cap, dar era mul]umit` c` prietena ei \[i
g`sise un so] extraordinar.
Ne descurc`m noi, spuse ea, evitnd a-l privi pe Mark \n
ochi. Oricum, nu prea era de lucru pentru trei. Cu pu]inele
animale pe care le avem, [i cu restaurarea casei pe care am
\ncheiat-o deja.
|nainte ca Mark s`-i r`spund`, ap`ru cel`lalt cuplu.
Felicit`ri, \ncepu el sec, observnd expresia de pe fa]a
lor. Sper s` fi]i ferici]i.
Lin ro[i, ceea ce nu-i st`tea \n fire, iar James surse
discret.
}i-ai dat seama de ce ne-am dus afar`, de[i era de
prev`zut, avnd \n vedere ce ]i-am spus mai devreme.
Felicit`ri, spuse [i Kate \ntinznd minile c`tre Lin. M`
bucur pentru amndoi{i eu m` a[teptam la asta.
MarkDomnul Copeland mi-a dezv`luit [i mie conversa]ia
voastr`.
|i sc`pase f`r` s` vrea numele lui; se \mbujor`. |i arunc`
acestuia o privire pe furi[, [i observ` c` o fixa foarte serios.
E bine [i Mark, se auzi glasul lui. Situa]iile prin care am
trecut duc, de obicei, la o mai mare familiaritate.

Capitolul 10
Vestea logodnei dintre bogatul James [i englezoaica
angajat` la Cunya River Downs f`cu \nconjurul fermelor \n
doar cteva zile. La Walden Downs se primir` masaje de
felicit`ri [i de ur`ri de bine pentru noul cuplu, pe care
James le transmitea fetei. La \nceput, Lin p`rea confuz`, u[or
deranjat` chiar, de ideea c`-[i va p`r`si prietenele. |ns` Kate
o convinsese c` rela]ia lor trebuia, odat` [i-odat` s` se
termine.
Cred c` toate eram con[tiente c` va interveni o c`snicie,
[i ne-am preg`tit mental pentru aceast` desp`r]ire, de[i
niciuna dintre noi n-a men]ionat acest lucru. Dar o s` ne
vedem destul de des.
Cu toate acestea, Kate \ntrevedea un sfr[it nu foarte
\ndep`rtat al rela]iei lor, c`ci \i era clar c` [i Cherry cu Paul

AVENTUR~ {I PROVOCARE

139

se \ndr`gostiser` unul de cel`lalt. La \nceput se \ntrebase


dac` nu cumva Mark era cel interesat de Cherry, dar \[i d`du
seama c` el doar \i purta un adnc respect pentru atitudinea
ei impasibil` \n anumite situa]ii. Iar Cherry nu se aprinsese
niciodat` la vederea luicel pu]in nu a[a cum se aprinsese
Kate \n majoritatea conversa]iilor lor. Dup` experien]a
terifiant` prin care trecuse, sentimentele lui Cherry se
schimbar`, mai ales dup` ce ea [i cu Paul v`zuser` moartea
cu ochii. Ore \n [ir a[teptaser` s` fie salva]i. Ore nesfr[ite.
Multe se pot schimba \n astfel de situa]ii[i chiar se
schimbaser`. Att Chery ct [i Paul, realizaser` c` ceea ce
simt pentru Mark, respectiv pentru Kate, nu sunt sentimente
profunde.
Bine\n]eles c` cei doi nu-[i afi[au posibila logodn`, nu
\nc`. Dar Kate era convins` c` presim]irile ei nu aveau s` dea
gre[. Dac` [i Cherry pleca de la High Creek, Kate nu mai avea
altceva de f`cut dect s`-i vnd` totul lui Mark [i s` se
\ntoarc` \n Anglia. Avea s` p`streze leg`tura cu ele, dar cu
siguran]` c` prietenia lor va sl`bi cu timpul, \nlocuit` de
simple felicit`ri cu ocazia unor zile de na[tere sau zile de
s`rb`toare.
Mica reuniune pe care o planificase Cherry nu mai avu
loc, dar fetele participar` la concursul de c`l`rie de la
Kennilong Downs. Cherry nu c`l`ri, iar Kate nu reu[i s` se
ridice la \n`l]imea performa]ei artistice reu[ite de Harriet.

140

ALICE HARRISON

Totu[i, Mark o felicit` de fa]` cu Harriet. Kate reu[i s`


observe expresia ostil` din privirea concurentei sale. Ceva
mai \ncolo, \n timp ce se r`coreau cu o b`utur`, Kate o
observ` uitndu-se la Cherry [i Paul, care se aflau \n
mul]ime, dar la o distan]` foarte mic` unul de cel`lalt. Kate
o v`zu cum \[i muta aten]ia de la Cherry [i Paul, spre Lin
[i James, apoi c`tre Mark [i Kate \ns`[i. Privirea fetei
devenise chiar suspicioas`. Oare ce punea la cale ? Expresia
fe]ei ei deveni grav`, chiar r`ut`cioas`.
Chiar dac` Harriet se dovedi mai priceput` dect Kate,
Lin o \ntrecu. Astfel c` \n final` r`m`seser` doar ele dou`,
spre satisfac]ia personal` a lui Kate.
Lin e destul de bun`, remarc` Mark, al`turndu-i-se lui
Kate.
De[i tonul lui era lipsit de entuziasm, se vedea c` le
urm`re[te pe cele dou` cu v`dit interes. Kate n-ar fi crezut
niciodat` c` un concurs de acest gen ar putea s-o intereseze
att de mult, dar ]inea mor]is ca prietena ei s` c[tige, m`car
pentru a-i da o lec]ie concurentei arogante. Lin trebuia s`
ias` \nving`toare, cu siguran]`; a[teptarea se dovedi mai
insuportabil` ca oricnd.
Ce s-a \ntmplat? o \ntreb` el v`znd-o c` se ]ine strns
de grilajul de fier al terenului.
Kate \ncerc` s` se relaxeze, zmbindu-i fals.
Vreau ca Lin s` c[tige, normal.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

141

El surse, iar conturul gurii [i al ochilor s`i devenir` mai


pronun]ate. Astfel \[i ar`ta el mndria, \n acel aer de
superioritate, \n acea expresie care p`rea c`-i domin` pe to]i
ceilal]i. |ns` chipul lui mai ascundea [i o alt` calitate
nev`zut`, pe care Kate nu i-o putea ghici. Dar [tia c` Mark
Copeland o controla mai mult ca oricnd, c` o atr`gea [i c`
aceast` atrac]ie va avea un lung ecou \n sufletul ei, chiar dac`
ei doi se vor desp`r]i.
Cea mai bun` are s` c[tige, zise el, concentrndu-se la
curs`. Lin a exersat mult?
Kate confrm` din cap.
Prefer` s` c`l`reasc` dect s` fac` orice altceva. {i-a
cheltuit cei mai mul]i bani pe lec]ii de c`l`rie, pn` cnd,
dup` cum ]i-am spus, s-a scumpit foarte mult.
Cum Mark nu-i r`spunse, Kate continu` s`-i povestesc`
despre idealurile fetei [i despre toate visurile pe care aceasta
[i le f`cuse \n leg`tur` cu traiul din Australia. {i din nou Kate
se opri brusc, ro[ind, fermecat` de tr`s`turile
interlocutorului ei.
Deci, voia s` se plimbe c`lare printre turmele tale?
Kate \[i mu[c` buzele, uitndu-se \n direc]ia
concurentelor. Mark repet` \ntrebarea, iar ea recunoscu
adev`rul.
Toate trei am crezut c` o s` ne distr`m de minune, oft`
ea.

142

ALICE HARRISON

{i nu v-a]i distrat?
Ba da, n-am de ce s` m` plng. Dar voiam s` spun c`
noi credeam \ntr-un trai foarte lejerceea ce [tii foarte
bine.
Da, cred c` da, medit` el cu ochii la premiu [i cu gndul
la onoarea pe care o va dobndi c[tig`toarea.
Pn` atunci, Harriet fusese aclamat` drept cea mai
gra]ioas` femeie care c`l`re[te, iar acum concura cu cea mai
redutabil` oponent` din toat` cariera ei; deci lupta avea s`
fie una foarte strns`. Mul]imea a[tepta cu sufletul la gur`
rezultatul concursului, la fel ca [i fetele. Lin fusese [i ea
admirat`, la fel de mult ca [i Harriet. Calul acesteia din urm`
evoluase perfect, dar nici al lui Lin nu se l`sase mai prejos,
deci singurul criteriu de departajare r`mnea m`iestria de a
conduce calul. De cteva ori, Harriet \i privise pe Mark [i pe
Kate, dar \[i \ntoarse repede ochii, pentru a se concentra
asupra concursului. |ns` Kate sim]ea c` fata \ncepe s`-[i
piard` controlul, iar dac` presim]ea corect, atunci rezultatul
avea s` fie \n defavoarea ei. Ceea ce se [i \ntmpl`. Victoria
lui Lin fu \ntmpinat` cu ropote de aplauze. Harriet se
\nfurie din cauz` c`-[i neglijase oponenta \n timpul cursei.
Kate \l privi pe Mark, pe fa]a c`ruia nu se putea citi nimic.
Dup` un timp, Lin se al`tur` celor trei, c`ci [i James se
afla acolo, dup` care se \ndreptar` cu to]ii spre locul unde
se serveau b`uturile. Paul \mpreun` cu Cherry ap`rur` [i ei

AVENTUR~ {I PROVOCARE

143

nu dup` mult timp. Mark [i Kate schimbar` priviri sugestive;


Mark tr`ind cu impresia c` ea \nc` se mai gnde[te la Paul.
|n p`dure, dup` ce o s`rutase, el \i repro[ase faptul c` \l
dorea pe fratele lui, considera c` se simte atras` de el. Iar
acum, \ncerca s`-i analizeze sentimentele prin prisma rela]iei
pe care Paul o avea cu Cherry. Poate c` o comp`timea,
gndea Kate.
Ct de pu]ine lucruri [tia
Concuren]a dintre Lin [i Harriet fusese cel mai interesant
eveniment de pn` atunci. Iar Kate dovedise un maxim
interes fa]` de acest concurs. Ar fi fost imposibil s`-l piard`
din moment ce abia acum Cherry ap`ru de mn` cu Paul, iar
apoi, el o cuprinse dup` umeri \n timp ce urm`reau
spectacolul. Apoi, pe drumul de \ntoarcere \n ma[ina lui
Mark, una din invitate \ndr`zni s` \ntrebe :
M` \n[el eu sau e posibil s` asist`m la o dubl` c`s`torie?
Poate, r`spunse Paul lini[tit.
Kate, a[ezat` \n spatele ma[inii \mpreun` cu celelalte
dou` prietene, medita la toate acestea. Cherry \[i agita
minile, ceea ce nu-i st`tea \n fire. Era clar c` o preocup`
viitorul lui Kate. Imediat ce ajunser` acas`, fetele \ncepur` s`
discute, cele dou` oferindu-se a-[i amna ceremoniile
pentru a mai r`mne cu Kate.
Cel pu]in pn` cnd \ncepem s` avem profit, zise Lin.
Nu po]i sta singur`. Nu m` mai c`s`toresc!

144

ALICE HARRISON

Ceea ce pe Kate o amuz` teribil.


Nu fi ridicol`! O s` m` descurc.
Dar nu le men]ion` nimic despre gndul ei de a vinde;
nu-[i dorea s` le vad` pe fete \nvinov`]indu-se pentru soarta
ei, acum cnd tr`iau cele mai fericite clipe din via]a lor.
Chiar ai putea s` mergi la James s`-i spui c` nu te mai
c`s`tore[ti cu el? ad`ug` ea, iar Lin neg` mecanic din cap.
Cearta mai dur` un timp, pn` ce Kate reu[i s` le
opreasc` pe cele dou`, amenin]ndu-le c` vinde dac` nu se
opresc.
{i apoi m` \ntorc \n Anglia [i gata!
Nu po]i vinde! Acum cnd am reu[it s` \nfrumuse]`m
locul.
O s` vnd, dac` v` mai \ngrijora]i din cauza mea.
Eu una, n-a[ suporta gndul acesta, zise Cherry, iar Kate
cobor\ ochii \n p`mnt.
Nici eu. Promite-ne c` n-ai s` te mai gnde[ti la a[a
ceva, Kate. Dac` te \ntorci \n Anglia, n-o s` ne mai vedem
niciodat`!
Kate \[i ridic` privirea [i o v`zu pe Lin posomort`, iar pe
Cherry foarte gnditoare. De[i aveau s` se c`s`toreasc` \n
mai pu]in de o lun`, fetele treceau printr-un moment foarte
dureros. |ns` toate grijile aveau s` fie uitate. Cu timpul, totul
se va transforma \ntr-o simpl` amintire, iar amintirile se vor
\nmul]i an de an, pn` cnd nu va r`mne din ele dect o

AVENTUR~ {I PROVOCARE

145

idee trec`toare, o idee pl`cut` sau dureroas`, sau,


dimpotriv`, insipid`, uitat`. Prietenia lor \ntrecuse orice
a[teptare, dar \[i avea [i ea sfr[itul ei.
Lin repet` rug`mintea pentru Kate, iar aceasta \i promise
solemn c` nu va vinde. Astfel, casa se lumin` din nou;
tensiunea fusese \ndep`rtat`, [i totul reveni la normal, cu
excep]ia faptului c` fetele ie[eau adeseori cu logodnicii lor
pentru a face cump`r`turile dinainte de nunt`. Rochiile se
confec]ionau \n cas`, pentru c` nu aveau bani ca s` cumpere
ceva de la Sydney sau dintr-un alt ora[ mare de unde se
\mbr`ca aristocra]ia de la ferme. {i nu era neap`rat problema
banilor; James [i Paul le oferiser` totul, [tiind de situa]ia lor,
\ns` mndria nu le l`sase pe acestea s` accepte bani \nainte
de nunt`. Astfel c` High Creek se transform` \ntr-o uria[`
fabric`. Nunta avea s` se petreac` la vila lui Paul.
Cu o s`pt`mn` \naintea evenimentului, Kate se hot`r\
s`-l abordeze pe Mark \n privin]a casei. Voia s` plece
de-acolo imediat dup` nunt`. Sim]ea c` n-ar fi putut s` stea
singur` acolo. Lin \i sugerase s` caute pe cineva cu care s`
locuiasc`, vreo alt` englezoaic` aventuroas`. Lin chiar \i
sugerase s` dea un anun] \n ziarele engleze[ti. Kate o
anun]ase c` se va gndi, [i chiar ar fi luat propunerea \n
serios dac` n-ar fi fost sentimentele fa]` de Mark. I-ar fi
pl`cut s` mai stea, [i astfel s` continue prietenia lordar
Mark ap`rea prea des \n gndurile ei. Kate ajunsese s` se

146

ALICE HARRISON

\ntrebe dac` ar mai fi suportat situa]ia, chiar dac` fetele nu


s-ar fi mutat.
|ntr-o diminea]`, pe cnd fetele plecaser` \n ora[ pentru
ultimele cump`r`turi, Kate se duse La High Creek Downs.
Mark era plecat, dar Sophia o anun]` c` [eful se \ntoarce
imediat ce \i instruie[te pe oamenii s`i cu privire la
modific`rile ce trebuie f`cute.
Modific`ri?
Pentru cas`Nu auzi]i cum sparg?
Ba da. Ce modific`ri face domnul Copeland?
La dormitorul tat`lui s`u. Schimb` fereastra [i adaug` o
baie.
Sophia \i povesti c` [eful planificase de mult aceste
schimb`ri, apoi o conduse pe Kate \n salon [i-i oferi o cafea.
Musafira se a[ez` \n fa]a ferestrei, a[teptndu-[i b`utura. Se
vedeau \ngrijitorii de la animale. {tia c` se f`ceau preg`tiri
pentru recolt`, deci era o perioad` foarte \nc`rcat`. De aceea
i se p`rea ciudat c` Mark se apuc` de modific`ri tocmai
acum, mai ales c` nu-i afectau direct traiul.
|l urm`ri apropiindu-se pe calul s`u [i o trecu un fior.
Tocmai de aceea credea c` plecarea ei era binevenit` [i c`
timpul o va ajuta s` uite. Mark \i d`du lui Ferdie c`p`strul
pentru ca animalul s` fie dus la grajduri. Nu intr` \n cas`
imediat, ci se opri o clip` pentru a-l privi pe Dans de Var`,
calul lui Kate, care st`tea legat de un copac. Cu o mi[care

AVENTUR~ {I PROVOCARE

147

rapid`, \[i d`du p`l`ria pe spate, l`snd s` se vad` un smoc


de p`r auriu. La ce se gndea oare? Poate c` intuia deja
motivul vizitei ei cu siguran]`, c`ci altfel Kate n-ar fi trecut
pe-acolo. Se \ntoarse, palid`, spre u[`; el se afla \n pragul
camerei. |[i arunc` p`l`ria pe un scaun, apoi p`[i \nainte [i
se opri \n mijloc, ag`]ndu-[i o mn` de curea. P`rea un
gigant, de[i camera era foarte spa]ioas`.
C`rui fapt datorez aceast` vizit` matinal`? [i-i privi
minile care se fr`mntau necontrolat.
Cred c` [tii foarte bine de ce, [i a[tept` confirmarea lui;
\n schimb, expresia fe]ei lui se \n`spri.
Sun s` aduc` ni[te cafea, [i se repezi la clopo]el.
Sophia \mi aduce mie una.
Negresa intr` \n acela[i moment, iar Mark ceru o cea[c` [i
pentru el.
Hai s` ie[im pe teras`. E mai pl`cut, adie briza.
Ie[ir` pe fereastra fran]uzeasc`, iar Kate se a[ez` pe
scaunul oferit de gazd`. El ocup` un loc al`turi de ea, dar nu
p`rea curios s` afle de ce avea musafiri. Kate nu-i \n]elegea
atitudinea. Era sigur` c` el \i cuno[tea motivele, [i totu[i, nu
se gr`bea \n a o aborda. {i nu din cauz` c` nu-[i dorea s`
cumpere ferma, c`ci [i-o dorise o via]` \ntreag`, la fel ca [i
str`mo[ii lui. Ochii ei se l`sar` \n voia luminii puternice,
urm`rind razele soarelui ce formau mici lumini[uri \n
p`duricea din apropierea casei. P`s`relele se roteau

148

ALICE HARRISON

deasupra frunzi[ului, cu mi[c`ri iu]i [i sigure. Adierea


vntului aducea un parfum de castane, care se amesteca
\ntr-o mireasm` \mbietoare cu mirosul florilor de pe teras`.
|]i ofer ferma mea, se auzi \ntr-un trziu glasul ei.
Nu mai putea suporta acea tensiune creat` de t`cerea lui.
Mark \[i \ntinse picioarele sale lungi, mijind ochii asupra
unor cini ce se jucau pe peluz`, iar cu degetele b`tea ritmul
\n lemnul scaunului. Nu se ar`t` surprins de replica ei, dar
nici nu ar fi avut motive.
Pleci?
Da; ct mai curnd dup` nunt`. Da nu vreau s` afle
nimeni, domnule Copeland.
MarkAm renun]at la formalit`]i, da?
Ea accept` propunerea, apoi \i explic` temerile
prietenelor ei [i remu[c`rile pe care le aveau fa]` de situa]ia
\n care o l`sau.
De aceea, le-am promis c` nu o s` vnd; Mark nu
coment` nimic. Trebuia s` le promit; altfel, ar fi tr`it
nefericite.
Le-ai promis? {i totu[i, mi-ai oferit p`mntul.
Ele s-ar sim]i [i mai vinovate s` se [tie responsabile
pentru fapta mea, de aceea le-am promis. A fost un lucru
necesar, pentru lini[tea lor interioar`. {tii c` ele au fost cele
care m-au
Se opri brusc, observnd o cut` pe fruntea lui.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

149

Ele te-au convins s` vii aici? Ai fi vndut locul de la


\nceput?
Ea confirm`.
Dar recunosc c` ideea de a veni \ncepuse s` m` atrag`
[i pe mine, ad`ug`. Bine\n]elesCredeam c` sunt
proprietara zmbi ea for]at.
Restul nu mai avea nevoie de explica]ii. Mark continua
s-o fixeze insistent; apari]ia Sophiei detension` momentul,
spre u[urarea lui Kate. Femeia puse tava pe mas` [i, cu o
plec`ciune, \ncepu s`-i toarne cafea st`pnului.
Mul]umesc, zise el. E[ti foarte palid`, Kate; [i cred c` ai
[i ceva nemul]umiri, poate din cauza eventualelor urm`ri
[i \nghi]i \n sec. Vrei s` pleci imediat dup` nunt`Pleci
chiar dac` le-ai promis fetelor c` r`mi?
Kate sim]ea c` el evita s`-i spun` ceva; cuvintele lui nu
mai aveau sens.
Nu te bucuri c`-]i ofer ferma? se mir` ea, mai ales c` el
d`dea din cap \n sens negativ. Nu mai pot r`mne la High
Creek de una singur`
Ai putea s` chemi pe cineva cu tine, veni replica, astfel
c` surprinderea lui Kate crescu.
{i fetele mi-au sugerat acest lucru, iar eu le-am promis
cu jum`tate de gur` c` a[a voi face, dar
Deci, \ncalci \nc` o promisiune?
Nu te \n]eleg, murmur` ea.

150

ALICE HARRISON

Chiar nu vrei p`mntul meu?


De[i era o \ntrebare retoric` [i stupid`, Kate credea c`-i va
aduce explica]ia pentru comportamentul lui nejustificat.
|ns` el ignor` aceast` \ntrebare, repro[ndu-i faptul c`
\ncalc` anumite reguli [i c` ar trebui s` mai r`mn` la High
Creek, m`car cteva s`pt`mni.
Deja m-am hot`rt, veni r`spunsul ei.
Presupun c` vrei s` scapi!
Glasul lui ascundea o urm` de nervozitate. Kate se l`s` [i
mai mult fermecat` de atitudinea lui, sim]ind c` aceste
cuvinte nu puteau fi controlate, c` Mark nu voia s` le
dezv`luie, dar c` o voce interioar` \l for]a s` le pronun]e. De
ce se aprinsese \ntr-att? Ea nu f`cuse nimic pentru a-i strni
nemul]umirea. Dimpotriv`, \i oferise p`mntul ei; ar fi
trebuit s` se pun` de acord \n privin]a pre]ului [i s` \nceap`
formalit`]ile. Acum, Kate se \ntreba dac` s`-i dezv`luie
adev`ratele sentimente pe care le nutrea fa]a de Paul; \n
mod sigur, el credea c` pleac` doar pentru a-l evita pe acesta
din urm` adic` s` scape. Normal c`-[i dorea s` scapedar
nu de Paul.
Ct e[ti dispus s`-mi dai pe ferm`? se interes` ea,
ner`bd`toare s` \ncheie afacerea ct mai repede cu putin]`,
pentru a pleca.
Era, poate, penultima oar` cnd se vedea cu Mark. Se mai
\ntlneau la nunt` doar.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

151

|mi ajunge m`car s` m` instalez \napoi \n Anglia? Noi


am vndut totul [i
Nu mai continu`. Mark nu p`rea interesat de problemele
cu care avea s` se confrunte la \ntoarcere. Ridic` cea[ca [i
sorbi.
Nu m` mai intereseaz` propietatea ta, rosti el calm.
Cuvintele r`sunar` strident \n urechile ei.
Poftim? strig` ea.
El evita s-o privesc` direct \n ochi, prefernd s-o
urm`reasc` doar cu coada ochiului, astfel c` ea nu-i putea
citi adev`rata expresie a fe]ei.
Ce-ai spus? repet` ea dup` o lung` t`cere.
|ntr-un final, el o \nfrunt`, iar Kate se izbi de expresia lui
grav`, serioas`. Ie[eau \n eviden]` linia gurii [i a nasului,
precum [i ochii adnci]i \n orbite.
Nu m` mai intereseaz` proprietatea ta.
Vorbea ct se poate de serios. Kate r`mase f`r` cuvinte,
neg`sind o explica]ie pentru aceast` schimbare de atitudine.
O cuprinse panica [i-i impuse, aproape, s` cumpere High
Creek. |ncerca s`-l conving` de faptul c` acel p`mnt \i
trebuie, c` trebuie s`-l doreasc`. El r`mase imperturbabil,
[i-i r`spunse pe un ton blnd [i moale, cu mici trepida]ii:
Mi se pare c` nu ne \n]elegem, Kate. Nu m` mai
intereseaz` High Creek, accentu` el.
Ce avea s` fac`, dac` el nu-[i revizuia atitudinea?

152

ALICE HARRISON

|nghi]i \n sec.
Trebuie s` existe vreun motiv, [opti ea cu ochii \n
lacrimi. {tiu c` am fost \nc`p`]nat`, chiar [i tu mi-ai
repro[at-o [i mi-ai zis c` n-am s` te mai prind niciodat`
\ntr-o pas` bun`. Dar m`car s`-mi dai ct s` m` \ntorc \n
Anglia?
El r`mase t`cut. Poate c` era doar imagina]ia ei, dar Mark
p`rea \ndurerat \n adncul sufletului s`u. Contururile gurii
sale se \ncre]ir`. F`r` niciun motiv, Kate \[i aminti c` la fel \l
v`zuse [i cu ocazia dispari]iei fratelui s`u. {i atunci el se
\ntunecase la fa]`; venele st`teau s`-i plesneasc`, semn al
emo]iei puternice prin care trecea. Oare de ce?
Kate \l admira, fascinat`. |n acel moment, \n minte i se
furi[` pe nesim]ite o idee.
De ce nu vrei s`-mi cumperi ferma? \ntreb` ea dintr-o
suflare. Nu vrei ca eu s` plec? Nu vrei ca eu s` m` \ntorc \n
Anglia? continu` ea f`r` s` gndeasc` ce spune.
Oare avea motive s` cread` a[a ceva? Era oare posibil s`
]in` la ea? |[i aminti scena din p`dure, de s`ruturile sale att
de pasionale [i de intense. Dar Mark declarase c` ac]ionase
astfel dintr-un simplu capriciu. Cu toate acestea, acolo \n
p`dure, Kate cunoscuse un alt Mark Copeland, nu pe cel
distant [i rece care-i ap`rea acum \n fa]a ochilor
Ar fi o nedreptate s`-]i p`r`se[ti prietenele imediat
dup` nunt`, observ` el cu dezinteres. Or s` se fac`

AVENTUR~ {I PROVOCARE

153

responsabile pentru gestul t`u pripit, dup` cum tu \nsu]i ai


men]ionat. De ce s` le strici luna de miere doar pentru c`
vrei neap`rat s` fugi? Nu mai spun de faptul c` erai convins`
c` eu voi cump`ra locul.
Kate se f`cu mic`. Mark se gndea doar la cele dou` fete
[i la Paul. Dac` Cherry ar fi fost nefericit`, la fel ar fi fost [i
Paul. Mark se preocupa de soarta fratelui s`u, deci era
normal s`-i doreasc` o lun` de miere reu[it`.
Atunci, o s` vnd altcuiva, anun]` Kate cu glas tremurat,
dar nu \ntmpin` nicio reac]ie.
Mark nu se temea de concuren]`; cine ar fi fost dispus s`
cumpere o f[ie de teren \ngr`m`dit` \ntre dou` ferme
uria[e?
Att am avut de spus, [i se ridic` de pe scaun.
Era con[tient` de paloarea fe]ei sale [i c` tremura toat`,
\n ciuda faptului c` \ncerca s` se controleze. Mark se s`lt` [i
el \n picioare [i o privi gnditor.
Dac` tu crezi c` ]i-e fric` singur` pe timpul nop]ii, o s`
pun pe cineva s` doarm` acolo. Sau, ad`ug` ezitnd, ai
putea s` vii aici \n fiecare sear`, s` dormi.
De ce-]i pas` dac` mi-e fric` sau nu? se \ncrunt` ea.
Normal c`-mi pas`. M` preocup` vecinii mei. A[a e
lumea pe-aici.
Din nou, Kate se sim]i cople[it` de situa]ie. De ce-i d`dea
speran]e? {tia c` \n curnd el singur va spulbera toate aceste

154

ALICE HARRISON

idei, iar ea va ap`rea drept o proast`, \ncercnd s` se


conving` c` Mark nu era chiar att de indiferent. {i totu[i,
felul \n care se comporta acum, d`dea de gndit
{efu', [efu', ap`ru Ferdie, cu un plic mare. O scrisoare!
B`ie]ii au g`sit-o dup` dulap, cnd \ncercau s`-l
dezmembreze. Are \nc` sigiliul pe ea.
Mark se \ncrunt`. |[i ridic` ochii de pe plic [i-i mul]umi
b`iatului.
Po]i s` pleci.
Mul]umesc, [efu', [i disp`ru imediat.
Scuz`-m` o clip`, zise el [i se \ntoarse cu spatele la Kate.
Deschise plicul. Kate auzi un suspin prelung.
Voiai s` pleci, nu te mai re]in, \[i aminti el. Dar ]ine
minte ce ]i-am spus. Dup` ce r`mi singur`, vei fi binevenit`
aicisau, dac` preferi, o s` trimit o femeie de aici s` doarm`
acolo.
Se vedea c` scrisoarea este foarte important`, c`ci
gndurile lui p`reau undeva departe; \ns` rndurile pe care
apucase s` le citeasc` \i d`duser` o mic` satisfac]ie.
Modul abrupt [i direct \n care o for]a pe Kate s` plece, o
afect` pe aceasta din urm`. Se sim]ea r`nit` \n adncul
sufletului [i, involuntar, izbucni \n lacrimi.
|mi pare r`uNu [tiu de ce m` comport astfel, dar nu
mai suport situa]ia de la High Creek. Nu pot s` mai r`mn
O s` r`mi! r`spunse el aspru.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

155

O s`-l ui]i, cu timpul! }i-am spus c` nu e pentru tine,


poate nu a[a cum ar fi trebuit; dar [tiam c` nu v` potrivi]i. {i
nu m-am \n[elat, e clar c` este foarte \ndr`gostit de Cherry.
Du-te acas`, [i \ncearc` s` ui]i c` ai ]inut la el!
Se l`s` o lini[te teribill`; chiar [i p`s`rile \[i contenir`
ciripitul. Kate \nghi]i \n sec, sim]ea c` se \neac`. Nu de fric`
sau de disperare, ci din cauza unei tr`iri aproape
imperceptibile ce \ncepea s` prind` via]` \nl`untrul ei. |nc`
o dat` se ivi ideea c` lui Mark \i p`sa de ea. Acum, acest
sentiment devenise convingere.
Marknu fug de Paul.
{i din nou o lini[te profund`. Ochii s`i alba[tri,
\nnegura]i, se deschiser` larg, luminndu-se.
Nu? E[ti sigur`?
|ntr-adev`r fug, dar \ncepu ea timid. |ncercam s`
scap, a[a cum ai zis, darde altcineva
Restul frazei se pierdu \n vnt, c`ci el \i acoperi gura cu
buzele sale, \ntr-un s`rut intens, nesfr[it.
De ce? zise el dup` aceea. De ce m-ai l`sat s` cred c` e[ti
\ndr`gostit` de Paul?
Nu credeam c` te intereseaz`. Nu [tiam c` ]ii la mine.
N-ai fost niciodat` amabil cu mine, Mark, trebuie s`
recuno[ti.
Eu, n-am fost amabil cu tine? [i ea se \nro[i. Dar tu cu
mine? Dac` eu n-am fost supus capriciilor tale, \nseamn` c`

156

ALICE HARRISON

nimeni n-a fost; [i Dumnezeu [tie c` am \ncercat s`-]i \nfrunt


mndria \n toate felurile posibile.
A, da? {i cum anume? se mir` ea, inocent`.
El o \ntreb` dac`-[i aminte[te scena \n care se pierduse \n
p`dure, iar ea \i r`spunse afirmativ.
S` [tii, draga mea Kate, c` ai fost doar la un pas de a lua
b`taie de la mine. Dar acum, m-am lecuit! Trebuie s`-]i spun,
c` nu sunt genul de om care trateaz` femeile ca pe un
bibelou, chiar [i-atunci cnd sunt con[tient de fragilitatea
lor. {i nu inten]ionez s`-mi r`sf`] so]ia
De unde ai ideile astea? \ntreb` ea [i se d`du un pas
\napoi. Cred c` eu am spus cuvintele astea acum ceva
timp
Lui Cherry [i lui Lin. Discutam o dat` cu Cherry despre
tot felul de lucruri, dar n-a[ putea s`-]i spun cum am ajuns
la un asemena subiect. Dar ea mi-a povestit despre idealul
t`u de b`rbat, [i-i privi chipul amuzat, cu acel surs
fermec`tor. E[ti sigur` c` ai fi fericit` cu o copie a acelui
ideal? Ea se \n`l]` pe vrfuri [i-l s`rut` \n loc de r`spuns.
Ai adus-aminte de ziua aceea, din p`dure. Atunci mi-am
dat seama c` te iubesc, \i m`rturisi ea.
Atunci? A[a de demult?
Nu a trecut chiar a[a de mult.
Mie a[a mi se pare. Poate din cauza agita]iei din ultimul
timp. Cnd ai ap`rut aici, ast`zi, am sim]it c` m` cufund.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

157

{tiam c` ai s` vii, dar nu m` gndisem s` te refuz cu High


Creek. |mi \ncol]ise ideea aceasta \n minte , dar nu eram
convins de ea. M` gndeam c` n-are s` dea roade, mai ales
dac` e[ti \ndr`gostit` de el
Dar nu sunt.
Eu credeam c` e[ti. Cnd ]i-am v`zut calul afar`, am
avut certitudinea c` ai venit s`-mi vinzi proprietatea ta, [i
atunci m-am decis s` te refuz. Nu puteam s` te pierd f`r` s`
m` lupt pentru tine. Atunci cnd te-am avertizat asupra
deciziilor pe care le iei, m` refeream \n ideea c` Paul te va
cere de so]ie, [i c` tu trebuie s` fii sigur` pe ceea ce-i spui.
Adic`, eram convins c` nu-i erai menit` lui Paul. Ci mie,
pentru c` soarta \ns`[i ne-a apropiat. Nu-]i dai seama?
Ea \ncuviin]`. Mark continu` spunndu-i c` avea de gnd
s-o conving` s` r`mn` la High Creek, refuzndu-i oferta, [i
c` ar fi avut r`bdare s-o a[tepte pn` cnd l-ar fi uitat pe
Paul. |n timp ce vorbea, chipul lui se \ntuneca; se vedea c`
suferise la fel de mult ca [i ea. Tot ceea ce Kate t`inuise pn`
atunci, se dezv`luia acum \ntr-un acces de iubire profund`,
o iubire ce \ncepea s` prind` contur \n fa]a ochilor ei.
|nainte de a putea reac]iona, se v`zu cuprins` \ntr-o strns`
\mbr`]i[are [i recunoscu for]a trupului s`u, puterea bra]elor
[i s`rutul posesiv cu care el o \ntmpinase atunci, \n p`dure.
Apoi, cople[it` de c`ldura acelui trup, se cuib`ri la pieptul
lui.

158

ALICE HARRISON

Draga mea, se auzi glasul lui, s` [tii c` aceasta este


\ntr-adev`r ziua mea norocoas`.
Ridic` plicul de pe mas`, acolo unde-l aruncase pu]in mai
devreme.
Aceasta este ultima dorin]` a tat`lui meu, [i testamentul
lui
Adic`?
El \i povesti despre documentul prin care el devenea
mo[tenitorul absolut, iar Paul r`mnea f`r` nimic.
A fost scris pe cnd noi doi eram copii; presupun c`
s-a folosit de faptul c` sunt cu pu]in mai mare dect el, de[i
eu n-am f`cut niciodat` diferen]a. Oricum, cnd deja
\ncepuser`m s` cre[tem, tata ne tot spunea c` amndoi am
putea prelua vastele propriet`]i pe care le de]ine, [i amndoi
contribuisem \n mod egal la prosperitatea acestora. Astfel c`
ne a[teptam s` fim \mpropriet`ri]i \n p`r]i egale. |ns` la
moartea lui am g`sit doar vechiul s`u testament, care, de
fapt, se afla la avoca]ii lui din Sydney. Am refuzat s` accept
ambele ferme. Lui Paul \ntotdeauna i-a pl`cut la Cunya River
Downs. Prefer` confortul modern, [i se simte mai bine
acolo. Din proprie mndrie, sau poate din \nc`p`]nare,
Paul n-a vrut s`-[i accepte partea. Poate c` [i eu a[ fi f`cut la
fel, dac` eram \n locul lui. A trebuit s` m` supun dorin]ei lui,
[i m-am urt pentru asta. Paul spunea c` nu are nevoie de
cadouri, ci dorea s` o merite pe drept.

AVENTUR~ {I PROVOCARE

159

Mark se opri, [i se uit` la plicul din mn`. Kate realiz` c`


era cople[it de toate cele cte ar fi vrut s` le spun` [i se
strnse [i mai mult la pieptul lui; \[i aminti de vremurile \n
care se r`stea la el, cnd era furioas` [i cnd \i arunca \n fa]`
ideea c` Paul e administrator la Cunya River Downs.
Acest testament a fost scris mai trziu, explic` Mark,
de[i nu mai era necesar. Paul mo[tene[te astfel, Cunya River
Downs a[a am cerut noi, dup` ce ne-am sf`tuit cu tata. Nu
[tiu cum a ajuns dup` dulap, dar nici nu mai conteaz`. E
important c` l-am g`sit, [i o privi pe Kate emo]ionat.
Gnde[te-te c` tocmai acum am scos adev`rul la iveal`!
Acum, cnd scumpa mea Kate e gata s` mi se ofere cu toat`
dragostea. Te iubesc, draga mea; te voi iubi mereu, [i o
s`rut`.
{i eu te iubesc, [opti ea. Ar fi fost frumos s` facem o
nunt` tripl`, dar dac` mai e doar o s`pt`mn`
Adic` exact ct ai nevoie pentru a te preg`ti, o
\ntrerupse el. Bine\n]eles c` facem nunta \n trei. Deci? Ai
ceva de comentat? o provoc` el.
Nimic, dragul meu. Dup` cum spui tu, o s` fie o nunt`
tripl`.

Sfr[it

S-ar putea să vă placă și