Sunteți pe pagina 1din 10

Reac ia sumar .

Bilan ul
energetic
!

CH3COSCoA +3NAD+FAD+GDP+Pi+2H2O
+

2CO2 +3NADH+H +FADH2+GTP+2H


+HSCoA

Reac iile anaplerotice


Reac iile ce furnizeaz produ ii intermediari ai
ciclului Krebs
1.
Formarea de OA
Piruvat +CO2+ATP OA+ADP+Pi
E- piruvatcarboxilaza (biotin dependent )
Asp+ cetoglutarat OA+Glu
n miocard i mu chi:
Fosfoenolpiruvat +CO2+GDP OA +GTP
E- fosfoenolpiruvatcarboxikinaza
!

Reglarea ciclului Krebs


Citrat sintaza:
Inhibat - succinil CoA; AG; NADH; citrat
Activat : S- OA, Acetil CoA
! IzocitratDH:
Activat : ADP, Mg, Mn
Inhibat : NADH2 i NADPH2, ATP
! Alfa cetoglutaratDH
Inhibat : succinil CoA; NADH2; Se mare
!
+

Reac iile anaplerotice


2. Formarea alfa cetoglutaratului:
Glu+Piruvat Ala + cetoglutarat + Ala
3. Formarea lui succinil CoA din propionil CoA
(1. din oxidarea AG cu num r impar de atomi de
C; 2. din catabolismul Val, Ile, Met)
4. Formarea fumaratului (din catabolismul Fen i
Tyr)

Oxidarea biologic
Lan ul respirator
Fosforilarea oxidativ

Oxidarea biologic . Dehidrogenarea substratelor.


Enzimele dehidrogen rii.

OBIECTIVELE
Oxidarea biologic . Dehidrogenarea substratelor - sursa energetic pentru sinteza ATP - ului.
Enziniele dehidrogen ni.
Lan ul respirator (schema). Complexele enzimatice. Acceptorii principali de electroni i
protoni, structura lor chimic .
Poten ialul de oxido-reducere a componentelor lan ului respirator. Fosforilarea oxidativ .
Locurile de fosforilare. Produsele finale ale oxid rii.
Reglarea intensit ii func ion rii lan ului respirator. Coeficientul P/O, controlul
respirator.
Decuplarea produselor de oxidare i fosforilare, principalii agen i decuplan i. Rolul biologic al
produsului de decuplare, respira ia liber .
Mitocondriile, structura i permeabilitatea selectiv a membranelor pentru diferi i cumpu i..
Sistemele-navet de transport al echivalen ilor de reducere.
Ipotezele principale, care explic procesele fosforil rii oxidative. Ipoteza lui Mitchell.
Oxidarea microzomal , rolul citocromului P450 n reac iile de oxido-reducere.
Vitaminele i rolul lor n procesele de oxidare biologic .
No iune de radicali liberi. Oxidarea peroxidic a acizilor gra i nesatura i din membrane.
Sistemele de protec ie a celulei de acumilarea radicalilor liberi.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

SUBSTRATELE NAD
Izocitrat +NAD alfa-cetoglutarat +NADH+H
E- izocitratDH
2. Alfa-cetoglutarat +NAD
succinil Coa +NADH
+H
E-alfacetoglutaratDH
3.Malat +NAD OA+NADH+H
E-malatDH
4.Lactat +NAD Piruvat +NADH+H
E-lactatDH
5. Gliceraldehidfosfat +NAD +H3PO4 1,3
difosfoglicerat +NADH+H
E- GAP DH
6. Hidroxiacil CoA +NAD cetoacil Co-A +NADH+H
E-hidroxiacil -CoA DH

SUBSTRATELE FAD dependente

1.

Lan ul respirator (LR). Rolul. Structura.


!

!
!
1.

2.

LR - un ansamblu (complex) de enzime


i sisteme de oxido-reducere, ce
particip la transferul H+ i de la Co
reduse (NADH, FADH2) la O2 cu
formarea H2O.
Este ultima etap a degradrii aerobe.
Este localizat n membrana intern a MC
Funcia LR:
Prin transferul protonilor i electronilor
Co se reoxideaz, putnd asigura
dehidrogenri n continuare.
Cnd Co se reoxideaz, se elibereaz
energie ce servete la sinteza ATP.

Oxidarea biologic (OB) reprezint


totalitatea reaciilor de oxido-reducere ce
decurg n celule i esuturi.
Rolul: asigur organismul cu energie
accesibil n form de ATP.
OB are loc prin reacii de dehidrogenare
donarea atomilor de H2 sub form de
protoni i electroni: H22H +2 .
Are loc sub aciunea enzimelor
dehidrogenaze, ale cror Co sunt NAD+ i
FAD

Succinat +FAD Fumarat +FADH2


E- succinat DH
! Acil CoA + FAD
enoil-CoA+FADH2
E- acil CoA DH
! NADH+H+ i FADH2 rezultai n
reaciile de oxidare a acestor
substrate transfer p i n lanul
respirator.
!

Componentele LR
1. NADH+H sau FADH2
2. Flavoproteinele FP: preiau p i e- de la NADH+H sau FADH2
!
FPN (NADH DH) - ca Co FMN - preia H2 de la NADH+H
!
FPs (succinatDH)- ca Co FAD- preia H2 de la FADH2
3. CoQ-ubichinona pn la CoQ sunt transporta i att p ct i e4. Sistemul de citocromi: b, c1, c, a i a3
-
1.

Sunt compu i heteroproteici,a c ror grupare prostetic este hemul


Transport doar e Fe+++ + e- Fe++

1 citocrom transport doar 1e- - 2 e5. Fe-S proteinele sunt localizate :


a. ntre FP i CoQ
b. ntre cit b i citc1
2.

sunt transporta i de 2 citocromi

Schema LR

Structura componentelor LR

O
CH3O

CH 3
CH 3

CH3O

(CH 2 CH
O

CH 2)nH

coenzyme Q

2 e + 2 H+
OH
CH3O

CH 3
CH 3

CH3O

(CH 2 CH
OH

CH3
CH3

HC

N
N

OOC

CH2 CH2

Fe

CH3
N
CH

CH2 protein

CH3
!

CH2

CH3

CH2
COO

CH 2)nH

Poten ialul de O/R

CH2 protein
!

H3C

coenzyme QH2

Heme c

Transferul p i de la NADH sau FADH2 pn


la O2 se face prin intermediul mai multor
sisteme redox.
Fiecare sistem redox (O/R) este alctuit
dintr-un donor i acceptor de echivaleni
reductori.
Fiecare sistem redox din LR posed un potenial
de oxido-reducere (potenial redox), care se
msoar n voli.
Potenialul redox standard E0 mrime egal cu
fora electromotoare exprimat n voli, ce apare
n semiconductor, n care donorul de e- i
acceptorul acioneaz n concentraie de 1,0
mol, la t =25 *c, i pH 7,0 formnd un echilibru
cu elecrodul ce adiioneaz e- de la donor i-i
transfer la acceptor.

Cu ct poten ialul redox este mai electronegativ cu att este mai


nalt capacitatea de a ceda , i invers, cu ct poten ialul este mai
electropozitiv, cu att este mai nalt capacitatea sistemului de a
adi iona electroni.
Sistemele redox sunt aranjate n ordinea cre terii poten ialului de
oxido-reducere.

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

Composition of Respiratory Chain


Complexes

FOSFORILAREA OXIDATIV
reprezint sinteza ATP din ADP i Pi (cuplat
cu LR), pe seama energiei eliberate la transferul
echivalen ilor reduc tori n LR de la coenzimele
reduse la O2.
! Deoarece transferul de are loc treptat, energia
se elibereaz n pachete n trepte . Pentru a
se forma ATP diferen a de poten ial trebuie s
fie nu mai mic de 0,22V.
! Func ionarea cuplat a LR i FO este asigurat
de 5 complexe

transferul n trepte permite eliberarea energiei n


pachete a crei valoare este n jurul lui 7,3
kcal/mol (ct necesit sinteza unui mol de ATP
din ADP i H3PO4).
Torentul de e orientat n direcia micorrii
energiei libere a sistemului
Cu ct e mai mare diferena potenialului dintre 2
redox perechi
cu att mai mare e diminuarea
energiei libere la transferul .
tiind potenialul redox al fiecrei perechi se
pot calcula modificarea energiei libere standard.
G = -nFE
n-numrul de
F-constanta lui Faraday (23062 cal/Vmol)
E0-diferena de potenial
G = -223062[+0,82-(-0,32)] = -52,6 kcal
7,3 x 3 = 21,9 cal
Randamentul utilizrii energiei libere 42%

No. of
Proteins

Gruprile
prostetice

Complex

denumirea

Complexul I

NADH
Dehidrogenaza

46

FMN,
Fe-S

Complexul
II

Succinat-CoQ
Reductaza

FAD, cit b560,


Fe-S

Complexul
III

CoQ-cit c
Reductaza

11

cit b562, cit b566,


Fe-S, cit c1,

Complexul
IV

Citochrom
Oxidaza

13

cit a, cit a3, Cu

Complexul I- NADH
!
!

CoQ reductaz

C derea de poten ail 0,42V


G0 = -19,4 kcal/mol - 1mol ATP, restul se degaj sub
form de c ldur
Inhibat: rotenon (otrav pentru pe ti), Na amital
(barbiturat); pericidin (antibiotic)

Complexul II- succinat - CoQ-reductaza


!
!
!

Varia ia de poten ial este de 0,07V;


G0 = -3,2 kcal/mol nu se sintetizeaz ATP
Inhibat malonat (inhibi ie competitiv )

Complexul IV- citocromoxidaz

Complexul III- CoQ- citocrom c reductaza


!
!
!

Varia ia de poten ial este de 0,21V;


G0 = -7,75 kcal se sintetizeaz 1mol de ATP.
Inhibat antimicina A

!
!
!
!
!

Catalizeaz adi ia a 4 la O2 molecular (a 2 la O).


O2 + 4 + 4H+ 2H2O
C derea de poten ial de 0,54V.
G = -24,8 kcal
se sintetizeaz 1mol de ATP
Inhibat: CO, ozide, cianide.

Complexul V ATP-sintetaz
!
1.

2.
a.
b.
c.
!

alc tuit din:


F0 str bate membrana intern a MC, const din 4 tipuri de
protein ce formeaz un sistem de pori transmembranari prin
care trec protonii- canal de protoni
F1- partea catalitic - factor de cuplare 1:
se afl n intregime n matrixul mitocondrial (form de sfer ).
e alc tuit din cinci tipuri de proteine
( 3),
( 3), , , .
la acest nivel are loc reac ia de condensare a ADP + Pi ATP
+H2O
Inhibat : oligomicin , atractilatul (glicozid )

Toate componentele LR sunt dispuse n membrana intern a


mitocondriilor.
CoQ i cit c func ioneaz individual, iar celelalte componente
se grupeaz n complexe.

Mitochondrial ATP Synthase E. coli ATP Synthase


These images depicting models of ATP Synthase subunit
structure were provided by John Walker. Some equivalent
subunits from different organisms have different names.

1.
2.
3.

Locusurile unde are loc sinteza ATP se numesc


puncte de fosforilare.
n LR (lan ul respirator) deosebim 3 puncte
de fosforilare:
NADH+H----CoQ
Cit b----citc
cita--cita3

Lan ul respirator
Mal"
matrix" NAD

OAA" Suc" Fum"


2H+"
NADH" FAD"
2H+"
FADH2"

MDH"

2H+"
+"

C I"
membrana"
intern"
"

C II"
SDH"

NADHDH"

2e-"

spaiul"
intermembranar"

10H+ims/4H+m

!
!
!
!
!
!

NADH + H+ + O2 + 3ADP + 3Pi


NAD+ + 3ATP +
4H2O
FADH + H+ + O2 + 2ADP + 2Pi
FAD + 2ATP +
3H2O
Raportul ntre num rul de moli de ATP produ i i O2
consumat este numit ct de fosforilare P/O.
De la NADH+H pn la O2 - P/O = 3/1 ramura lung ,
De la FADH2 pn la O2 - P/O = 2/1 ramura medie.
P/O reflect cuplarea transportului H+ i (respira ia) i
fosforilarea (sinteza ATP). Coeficient indic ce cantitate de P
anorganic (H3PO4) se transform n P organic (ATP) la
transportul unei perechi de H+ i n LR.

C III"

C IV"

Cyt bc1"

Cyt c ox"

3H+" ATP"

ATPase"

QH2"

2H+" 2H+"

Bilan ul general n procesele LR-FO.

+"
2H+" H
O2" H2O"

cyt cox"cyt cred"


2H+"
=

2H+"

2.5H+

2H+"

per ATP"

H+"

3H+"

ATP"

Ipoteze principale cu privire la procesele de FO.


Ipoteza lui Mitchell
!

Prin ce mecanism energia eliberat n LR este cuplat


cu formarea ATP?
Teoria chimic , numit i a intermediatorilor comuni
(produ i intermediatori macroergici, precursori de
ATP).
Teoria conforma ional (energia este preluat de o
protein ntr-o conforma ie activ , ce stimuleaz ATP).
Teoria chemiosmotic (Mitchell, 1961).

Ipoteza lui Mitchell


!

Ce postuleaz c starea intermediar energetic care


determin sinteza ATP din ADP+Pi e reprezentat de
gradientul de protoni, ce se stabile te ntre fa a
interioar i cea exterioar a membranei interne a MC
n timpul transferului de electroni.
! la transferul unei perechi de (energia eliberat )
pompeaz 3 perechi de H2+ din interiorul MC spre
exterior(spa iu intermembranar).
Astfel partea extern a membranei interne a MC
pozitiv, dar cea intern negativ
apare gradient de c%/ poten ialul transmembranar

Gradientul protonilor are 2 componente :


1. Electric (potenial de membran -
2 de pH ( pH)gradientul H+
! Protonii revin din spa iu intermembranar n mitocondrii prin
partea F0 (deoarece restul membranei este impermiabil ).
!
Acest flux de protoni este for a morice care determin la
nivelul subunit ii F1 sinteza de ATP din ADP+Pi
Unul din postulatele teoriei chemiosmotice prevede c apa rezultat
n reac ia de formare a ATP din ADP i Pi se ionizeaz spontan,
ionii H+fiind dirijati spre interiorul mitocondriei (ei urmnd s
creeze gradientul protonic) n timp ce ionii OH- snt dirijati spre
spapul intermembranar

Transportul mitocondrial al ATP i


ADP

Datele experimentale ce confirm :


!

S-a confirmat generarea gradientului de protoni n


cele 3 puncte ale LR. Anume gradientul de protoni
se utilizeaz la sinteza ATP.
S-a demonstrat ca pH matrixului mitocondrial cre te,
iar cel al mediului extern al membranei MC scade
(acid).
S-a argumentat c transferul H+ din MC n timpul
transportului de i revenirii lor prin ATP-sintetaza
sunt comparabile cu viteza lor din cadrul FO n MC
intacte.

ATP/ADP-translocazeiasigur transferul ADP


din citozol n MC n
schimbul ATP din MCcitozol.
Fosfattranslocaza
transfer Pi n MC,
nso it de deplasarea
ionilor de H2.

ADP + Pi ATP
ATP4

matrix
lower [H+]

__
++

3 H+

ATP4 ADP3 H2PO4 H+

energy
requiring
reactions

ADP + Pi

higher [H+]
cytosol

Controlul respirator

Controlul respirator

Organismele vii sintetizeaz ATP n raport cu necesititatea lui


de aceea FO cuplat cu LR este riguros controlat .
Deoarece LR i FO etapa final a degrad rii G, L, P
controlul respirator se poate efectua att prin compu i direct
implica i n LR i FO, ct i prin intermediatorii degrad rii
celor 3 clase.
Rolul primordial i revine ADP.
F1 din ATP - sintetaz r mne blocat n lips de ADP.
Intensitatea transferului de protoni prin F0 deasemenea e
determinat de nivelul ADP.
ADP reglator alosteric (+) pentru mai multe E ce sunt
implicate n degradarea G, L i P.

!
!

!
1.
2.
3.

Controlul respira iei se nf ptuie te prin


intermediul acceptorului - ADP.
! Lipsa de ADP - inhib respira ia i stopeaz
fosforilarea. La ad ugarea de ADP cre te brusc
consumul de 02 ---- se activeaza lantul respirator
i ADP se fosforileaz la ATP.
!

Decuplarea produselor de oxidare i fosforilare, principalii


agen i decuplan i.
Protonoforii m resc permeabilitatea membranei
pentru protoni(H+), lichidnd poten ialul
transmembranar.
1.
a.g. liberi
2.
2,4 dinitrofenol
3.
salicila ii (antiinflamatoare)
4.
dicumarol (anticoagulant)
5.
T3 i T4 (h.gl.tiroide)
!
Ionoforele ei leag i transfer ionii prin
membran :
- valinomicina ( K+) , nigericina ( K+), gramicidina
A
Na+, K+; H+.

La FO contribue:
Integritatea membranei interne a MC orice leziune duce la
perderea capacit ii de FO (n timp ce transferul de poate
continua).
Impermeabilitatea membranei interne pentru ionii H+ OHK+ Cl-.
FO poate fi decuplat cu ajutorul unor substan e chimice,
ce inhib sinteza ATP dar neafectnd decuplan i agen i
decuplan i. La ac iunea lor respira ia cre te, iar FO este
inhibat .
protonofori

!
1.

2.
!

AD
ionoforele

Decuplanii

2,4-

Dinitrophenol
OH
NO2

O
NO2

NO2

NO2

+H

Inhibitorii ai fosforil rii ac ioneaz asupra ATPsintetazei. Oligomicina blocheaz p trunderea H+ prin
FO (nchide canalul) ! cu ncetul sl be te respira ia
ntrerupere.

Inhibitorii
Fosorilrii de
ADP

Oligomycin

Atractyloside

Respira ia liber
!

are loc decuplarea FO de LR i toat energia este


convertit n c ldur , care nu se utilizeaz la executarea
func iilor celulare.
Astfel MC devin o sob , ce produc c ldur . E necesar
n situa ii, cnd necesitatea c ldurii este mai mare dect
ATP.
n esutul adipos brun MC sunt specializate la
producerea c ldurii (nou-n scu i, animale n hibernare)
termogenina.

Oxidarea microsomal
!

!
!

Rolul: plastic i dezintoxicare.


! n ficat hidroxilarea medicamentelor,
neutralizarea toxinelor, hormonilor (sunt
elimina i).
! n medulosuprarenale sinteza noradrenalinei i
adrenalinei.
! n corticosuprarenale sinteza colesterolului,
hormonilor gluco- i mineralocorticoizi.

Un alt tip de reac ii de OB este cel oxigenazic. Acestea sunt


catalizate de monooxigenaze.
Lan urile monooxigenazice de oxidare sunt lan uri scurte de
transport al H+ i a c ror surs sunt NADPH+H
SH + O2 +NADPH + H+ ! S-OH + H2O + NADP+ !
reducerea O2 i incorporarea lui n anumi i compu i chimici
(include un atom de O, cel lalt este redus la H2O).
un asemenea lan este microsomial - localizat n RE al
celulelor hepatice i suprarenale. Rol esen ial l are cit P450
(activatorul O2). El cuprinde o FP (FAD) la nivelul c reia H2
este dispropor ionat n H+ i .

No iune de radicali liberi. Oxidarea peroxidic a AG


nesatura i. Sistemul de protec ie.

Rolul OM
!

Fosforilarea oxidativ este influen at de o serie de


agen i clasa i n 3 grupe :
- agenti de decuplare- permit transportul electronilordar
blocheaz fosforilarea. Ex.2,4 dinitrofenolul faciliteaz
trecerea prin membran a H+
- inhibitorii fosforil rii oxidative Ex Oligomicina mpedic i transportul i fosforilarea oxidativ .
- Ionoforii - formeaz complexe liposolubile cu cationi
specifici trecndui prin membran .

La reducerea incomplet a O2 se formeaz


forme reactogene i agresive ale substan ei cum
ar fi: superoxidanionul, peroxid; hidroxil sau
peroxidul de hidrogen.

Oh my!"
Now what?!

Alcohol Metabolism
!
!

!
!
!
!
!
!
!

Ace ti produ i ini iaz OPL, ce se petrece n lan cu generarea


de peroxizi a AG nesatura i.
n condi ii fiziologice ORL i OPL sunt implicate n
rennoirea membranelor biologice, degradarea substan elor
fagocitare; biosinteza icosanoizilor.
Amplificarea lor poate condi iona moartea celulei (lezarea
membranelor).
SAO ! sistem de protec ie ! AO (enzimatic, neenzimatic)
SOD ! transformarea O2- ! n H2O2
2 O2- +2H+ ! O2- + H2O2
Catalaza 2H2O2 ! 2H2O + O2
Glutation reductaza
glutationperoxidaza

Peroxisome!
H2O2"

CAT"
H2O"

Aminotriazole"

EtOH!
O2"
NADPH"
NADP+"

ER"

MEOS"
P450"

NAD+"

Cytosol!

ADH"
NADH"

Pyrazole"

Acetaldehyde"
NAD+"

Mitochondrion!

NADH"

AlDH"
Disulfiram"
(antabuse)"

Chlorpropamide"
(diabetes)"

Acetate"
Extra-hepatic tissue"
Eric Niederhoffer"
SIU-SOM