Sunteți pe pagina 1din 1

.........................................

(denumire/oferte ofertant)

Ctre ,
ORASUL FAUREI(Primaria orasului Faurei)

OFERTA
Examinnd
documentaia
de
atribuire,
subsemnaii,
reprezentani
ai
ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n
conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaie, s executm contractul
Elaborare devize reabilitare Centrul de zi n baza urmatoarei oferte:
Pre(fara TVA) ................., (suma n cifre i litere)
Termen de execuie : .zile

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume i semntur),
L.S.
n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)