Sunteți pe pagina 1din 611

Cuprins

l're[afc'i . .

1, l'rlndpalele elemente ale. unnl s.lstem energef le

~.

3
l1

l.l. Stafiile i p~lurile de tramformare, demente componente afe sistemul!Li erv:rgetic . . . . . . . . . . . . . .


1.2. C/asi[icarta statiilor eleetrice Tn functie de rolul lor n sistemul energetic.
1.3. Clasificarea posturilor de transformare i a punctelor ele alimentare . .

11
13
14

Srheme de e.one:dunl i 110lutll eonstrnetive penlrn llta!ll i po&lnrl de transformare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

2.1. Scheme de conexiuni folosite la stafiile electrice . . . . .


2.1.1. Cliterli grneralc tehnice i economice pentru altgerc_a schemelor de
coucxi uni
. '. . . . . . . . . . . . . . .
2. 1.:!. Pr!ncipall"le scheme l'lretr!ce de con~xiuni folosite
2.1.2.1. Scheml" cn bare colectoare simple . . . . . . . . . . .
2.1.2.2. Secionarea barelor colectoarc . . . . . . . . . . . . .
2.1.2.3. Scheme cu bar colectoarc i o bar de ocolire (tr:msft"r)
2.1.2.4. Scheme cu dublu sistem de bare colectoan i un lntreroptor
pc circuit . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2.5. Scheme cu bare colectoarc duble ~1 bnril de ocolire (transfrr)
2.1.2.~. Secionarea longiludlna14 a barclor colcctoare duble . . .
2.1.2.7. Scheme cu bare duble i doull. lntrPrnptonre pe circuit .
2.1.2.8. SdtPmc cu bare colcctoare duble i un numr fracionar de
intrcruptoare pe circuit . . . '. . . , . .
2.1.2.9. Scheme cu sistlm triplu de bare colrctonre
2.1.2.10. Scheme In punte (fr bare cokctoare) . . . . . . . .
2.1.2.11. Schrmc pollgonalc . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2.12. Scheme pentru staii de raeord adinc
. . . . . . . .
2.2. Solu/ii conslruclive pentru instalatiile de nalt tensiune din stalii/c elec/riee
:.!.2.1. Condiii gene-rale . . . . . . . . . . . . .
2.2.1.1. Sigurana in functionare A instalaiilor
2.2.1.2. Sccuritatla p ...rsonillului de exploatare
2.2.1.3. Economicitntea soluiei . . . . . . .
2.2.2. Dispoziii constructive pentru staii exterioare
2.2.2. t. Aspecte grnerale . . . . .
,
2.2.2.2. Dipoziii constructive pentru s_tntii cu un sistem simplu
de bare colectoare . . . . . . . . . .
2.2.2.3. Dispoziii constructive pentru 5lRiii .cu dou sistem~ de
bare colectoare . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3. Dispoziii constructive pcnlru staii inhrionre cu m ... diu izolant aer
2.2.4. Dispoz.lii consructJve capsulate In nlte medii dl'cit aen1l

16
16
17
17
lR
20

21
23
26
27
28
30
30
31
34
35
35
35
38
38
38
38
39

48
49
52

2.3. Scheme de conc1:iuni i solutii constructiile pentru posturilt. de transformare


i prmctele de ali menta re . . . . . . ' . . . .
'
2.3.1. Posturi de transformare aeriene . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Posturi de transformare in construcie metallc
. . . . . .
2.3.3. Posturi de transformare n ncperi supraterauc sau subterane
3. Eehlpamente

instnlnlii electrice ale staJIIIor

postnrlh)r do

transforma~

3.1. Transformatoare i autotrans(ormatoare de pulcre


3.1.1. Tipuri constructive . . . . . . . . .
:-1.1.2. F..xploatnre. Principal~le defeciuni' i rc1nedierea lor
3.1.2.1. Reguli generale de exploatare a transformatoarclor (auto-.
transformatoarclor)
. . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2.2. Preluarea iu exploatnrc a trausformatoarelor (nutotransformatoarclor) . , . . . . . . . . . . . . .
3.1.2.3. F..xploatnrca tronsformatonrelor (autolranuormaloarelor)
3.1.2.4. Principillele defeciuni i rcmcdieri in exploatnrc
3.1.3. ntreinere, incercAri i msurtori .. . . . . .
3.2. Transformatoare de msur . . . . . . . . . . . . .
3.2.1. Transformatoare de curent. Tipuri constructive
3.2.2 .. Transformatoare de tensiune. Tipuri constructive
3.2.3. Explontnrc. Principalele defeciuni i remedierea lor
3.2.3.1. Exploatarea transformatoarelor de 'msur .
3.2.3.2. Principalele defeciuni i remedicre.i lor .
3.2.4. ntreinere, lnccrcri i msurtori. in expioatnre
3.3. Aparate electrice de comutafie'.
3.3.1. Consideraii generale . . . . . .
.
3.3.2. Separatoare
. . . . . . . .
3.3.2.1. Separatoare de inhrior, 3- 35 kV
3.3.2.2. Separatoue de exterior, 10 - 20 kV
:-1.3.2.3. Separatoare de exterior 35-400 kV .
3.3.3. lutreruptoare de inalt tensiune
. . . . .
3.3.3.1. lntrcruptonre cu mediu de stingere lichid
3.3.3.2. lntreruploare cu mediu de stingere gn:z:os
3.3.3.3. lntreruploare cu vid . . . . . . . . .
3.3.3.4. lntreruptoarc cu rn~diu de stingrre gazogcncralor
3.3.3.5. lntrrruptonrc cu suflaj magn1~tic
3.3.4. Intreruptonre nutomntc de joas tensiune . . . . . . . . .
::1.3.5. Exploatarea aparatelor de comutaie . . . . . . . .
3.3.5.1. Exp.Joatarea i ntre~increa separatoar.,Jor i dispozitivelor
lor de acionarc. Defecte i reml"dil'ri. Incercilri i msur;
tor[ In cxploatare. . . . . . . . ." . . . . . . . .
3.3~5.2. Exploatarea i inlreinerca lntreruploarelor de inait tensiune i a dispozitivelor de ncio~are. Defecte i remcdil,ri.
lncercri i msurtori n expioatare . . . . . . . . .
3.3.5.3. Exploatarea i intrejncrra lnlreruptoarcior automate de
jonsll. tensiune. Defecte i rcmcdieri. lnccrcilrl i msuriltori
in cxploatarc . . . . . .
3.4. Afotoarc elecirice i compmsoto~:~re sincrone
3.5. Baterii de r.ondensatoare . . . .
3.-5.1. Consideraii grneraie
3.5.1.1. Noiuni introductive
3.5.1.2. Caracteristicile hateriilor de condensatoarc

~5

5[}
611
6~

76
76
76
107
107

110
11:1
116
121
t25
125
154
171
171
175
177
179
179
1811

181
190

191
195
l9i
222

221
221

225
225
211

2,11
2-1 1

:H!I
251
252
252
252
253

3.5.1.3. ClasHlcarea bateriilor de condensatoare


3.5.1.4. Sch~me electrice de conexiuni
3.5.1.5. Automatlznrra bateriilor de condensatoare
3.5.1.6. Tipuri de condensntoare utlli1.ate In staii
:-J.5.2. Exploatare. Principalele dl'feciuni i remedierea lor
3.5.2.1. Exploatarea bateriilor de conden"Satoare .
3.5.2.2. Principall'le de.feciunl i remed!erra. lor .
3.5.3. ntreinere, IncercAri i Insurtori in exploatar1'
3.5.3.1. Condiii de executare a lucrrilor . . . .
3.5.3.2. Lucrri de ntreinere . . . . . . . . . .

:l.6. Echipamente pentru tratarea ntulrului n re{elele electrice


3.6.1. Consideraii generale . . . . . . . . . .
3.6.2. Tratarea ncutrului in reelele de transport. . . .
3.6.3. Tratarea ncutrnlni in reelele de distribuie . . .
3.6.4. Transformatoare pentru crearea neutrulul artificial
3.6.4.1. Transformatoarl' pentru racordarea boblncl de stingere
3.6.4.2. Transformatoare pentru racordarea rc7.lstcntci de limitare
3.6.5. Bobinc de stingere . . . . . . . . . . . . .
3.6.6. Rezistene . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.7. Exploatarc. Principalele defeciuni i remedierea lor
3.6. 7.1. Exploatarea
. . . . . . . . . .
3.6.7.2. Principalele defeciuni i remcdicrl'a lor
3.6.1!. fntreinere, tncercllri i msurtori in l'Xploatare
:1. 7. Aparate de protectie eontra supratensiunilor
3. 7.1. Consideraii generale . . . . . . . . . .
3. 7.2~ Principii de funcionare. Tipuri constructive .
,
3. 7.2.1. Mijloace de . protecie Impotriva loviturilor directe de
trllsnet . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
3. 7.Z.2. Mijlo~ce de protecie Impotriva undelor de suprntcnsiune
3. 7.3. Exploatare. Principalele defeciuni i remedierea lor
3. 7.4. ntreinere, incercAri i msurtori iri I'Xploatare ..
3.8. Elemente conduc/oare de cllrtn./ . . .
3.8.1. Consideraii generale . . . . . . . . . .
3.8.2. Clasificarea elementelor conductoare de curent
3.8.3. Bare colcctoare . .
3.fl.4. C..onductoare izolate .
3.9. l:wlatoare
3.9.1. Comideraii generale
3.9.2. Mat('riaie folosite i tipuri constructi'H.
3.9.2.1. Materiale pentru izolatoare . .
3.9.2.2. Tipuri constructive de izolatoare
3.9.2.3. Poluarcu lzolntoarelor . . . . .
3.9.3. Exploatnre. Principalele defeciuni i remedierea lor
3.9.4. fntreinerc, ncercri i msurtori in c:xploatarc ..
:-1.10. lmfalalii de legare la pdmfnt . .
3.10.1. Consideraii generale
.........
:-1.10.2. Curentul electric i rfpctele lui asupra. orgauismului omenesc.
Ntccsilaten instala[ri de legare la pmlnt . . . . . . . .
3.10.3. Elementele componente ale instnlaiilor de lrgare la. pm!nt
3.10.4. Dislrib'uia poten!alelor, tensiuni de atingere i lcnsiuui de pas
3,10.5. Verificri ln Instalaiile de legare la pmint . . . . . . .

255
256
257
268
262
262

264
265
265
266
268
268
272
275
281
281
283
285
289
291
291

293
295
300
300
304
30-1
305
329
323
326

326
326
328
331
337
337
33!1
33!1
340
354
35!!
359

361
361
362
363
368
379

3.11. Bobine de rcactan(


3.11.1. Considrraii grmralc
3.11.2. Tipuri ronstructlve .
.
3.11.3. Explontarc. Principalele dcfcciuni i rt'lnedienn lor
3.11.3.1. Exploatarea l>obinelor de reactan

::1.11.3.2. Principalele defeciuni i rcmcdierl"a lor


3.11.4. ntreinere, ncercri i mil:surtori In exploatare
3.12, Aparate de protectie oontra Sllpracurimlilor
3.12.1. Considrraii generale
....
3.12.2. Slgurane fuzibile . . . . . .

3.12.2.1. Sigurane fuzib!ic de medie ,tcnsiune


3.i2.2.2. Sigurane fuzibilc de joas tensiune
:$.12.3. Exploatart. Principalele dcfecliunl i remcdicrra lor
3.12.4. lntrellneN, inc!"rcri i. msurtori In cxploatare
4. Circuite
matlzaro

aparnte pentru eomandll, semnalizare, mll9urnro, protor\111 11i autDoo


..............
l semnalizarea po:iJiei aparatelor de comuta{ie
. .......

40:)

i Sl"mn:tllzarra pozHil'i lntrrruptonrclor


i semnaliznrPa pm;iicl srparatonrclor

411\l

4.1. Circuite penlm comanda


primar

4. 1. 1. Circuite pentru comanda


4.1.2. Circuite pentru comanda
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Circuite
Circuite
Circuite
Circuite

de blocaj . . .
pentru msurare .
pmtr11 sincronizare
pentru umnali:arc
Circuite pentru protectie i automatizare

40!1

111

4ll
427

4.6.1. Circuite pcntru protecie


4.6.1.1. Protrcin trausformatoarclor de pulcre
4.6.1.2. Proteci Jlnlilor din reele cu neutru! izolat sau compensat (6- 20 kV) . . . . . . . . .
4.6.1.:l. Protecia liniilor din reele cu neulrullrgat direCt la pmint
sau prin rezisten (110-- 400 kV) . . .
4.6.1.4. Protl'cta blocurilor linic-transformntor . .
4.6.1.5. Protecia cuplelor . . . . . . . . .
4.6.1.6. Protec!la motoar ... Ior sincrone i asincrone
4.6.1. 7. Protecia harelor coil"ctoare-'. . . . . .
4.6.2. Circuit~ pentru automatizare folosite In staii i posturi de transformare
.... .........
4.6.2.1. R ... anelanarca automat' rapid - RAH . .
4.6.2,2. Declanarea de rezervA la refuz de lntreruplor -- OHIO
4.6.2.3. Anclanarea automat a rezervei - AAR . .
4.6.2.'1. Dcscrcarea automat a sarcinii - DAS
. .,. . .
4.6.2.5. Automatizri de separare In reea . . : . . . . . .
4.6;3. Aparate folosite In Instalaiile de m.surarc, comand, proteci< .5i
automati1.arc . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.3.1. Aparate de msurat . . . . ~ . . . . . . . . . . .
4.6.3.2. Aparate de comnud, protrc~ic i automatizare . . . . .
4. 7. 1\farcarea qparalclor
barrtelor folosite in ~cllcmele de ci reu; te primare i

.,i

secundare

5. ln9taln!ii IIIL'tlllare

. . .
.l

utliltiip

'5.1. Inslalafii auxiliare de curent alternativ


5.1.1. CousideraW generale. Soluii de niimentnrc

~o;;

._,

430
.J:It
1:11

46J
463
46;)

Hl7

5.2.

5.3.

5.5.

5.6.

5.1.2. Scheme de instalatii auxiliare de curent alt'~rnativ . . . .


5.1.3. Exploatarea i inlrcinc>rra instalaiilor auxiliar~ d!' curent alternativ
. . . . . . .
lnslalp.(ii auxiliare de curCIII tontinuu . . .
5~2.1. Consideratii generale
. . . . .
5.2.2. Exploatarea instalniilor auxiliare de cur ... nt continuu
5.2.3. Defeciuni in funcionarl'::t. iristalalilor auxiliare de cur I'n t continuu
i modul de remrdiere
.
Instalatii de aer comprimat . . . . . . ~ . . . . . . . . . . .
:..3.1. Consideratii gene-rale . . . . . . . . . . . . . .
5.:!.2. Exploatarea i Intretinerea. tnsta.lalilor de arr comprimat .
5.3.3. Defectiuni mai drs !ntllnitc in funcionarea lnstalnlilor de ner
comprimat i modul lor de 'rfmrdirre
1n&lalafii de ventilaie .
5.4.1. Consider-atU grnerak
. . . . .
5.4.2. Modul de realizare
. . . . .
5.4.3. Exploatarea i intrcincrcn instalnliilor de vcnlllaic
1nslalafii de l\limenlare CII ap . . . . .
5.5.1. Comidrraii g!'nerall'
. . . . . . . . . . . .
5.[,.2. Instalatii de stingl're a incendiilor cu ap . . . . .
5.5.3. Exploatarea i intreinrr~a inst;t.Jalilor de nllmcntnre cu ap
Gospodria de ulei
. . . . . . . . . . . .
5.6.1. Genernlitili
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.2. Controlul ulciurilor cilctroizolnnte in I'Xploatart' . .
5.6.:-1. Deteriorarea ulliurilor electroizo]antc in cxploMare
5.6'- Hlfondi\ionana uhiurilor l'll'<'troizolante . . . . .
5.6.5. Schilnl>nrra ull'inlui din transformatoare
5.6.6. Pnlungiren durntl'i dr. utilizare a uleiuiui din trnnsformntonre
5.6.7. llll'iul l'lectroizolant pentru intrcruptonre .
5.6.8. noturra laboratorului de ulei
. . . . . .

O. Or!Janlznrea l'xploatril i ln1rellnerll statiilor electrlre i post irllor de


fommrc . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . .

496
496
499
499
505

511
522
522
524
526
528
528

529
530
533
533
533
536
537
637
539
549
550
554
556
558

559

1ran~;-

6.1. Exploalaua sla/iitor electrice i a posturilor de transformare


6.1.1. Consideraii g(nrraic . . . . . . . .
13.1.2. Principiile de organizare a txploatrii
6.1.3. Obligaiile prrscmalului de cxpioatare .
6.1.4. Documentaia tehnic in exploatare
6.2. Executarea tnane1'relor n staii i posturi de transformare
6.2.1. Consideraii generale . . . . . . . . . . . .
6.2.2. Modul de retragere din explontare a echipamrntelor
13.2.3. HLguli tehnice generale privind concepia manevrelor
6.3. Organizarea Tntrelinerii .stafii lor i posturilor de transformare.
6.3.1. Clasifi car l'a 1ucrilrilor de inlrcincrc . . . . .
6.3.2. Planificarea, pregtirea, cxeculnna, urmrirea i rl'cepionnrra
lucrrilor de revizii i rlparai! . . . . . . .
. . . . . . .
6.4. Incidente i avarli n stafii 9i posturi de transformare
6.4.1. Cousideraii generale
. . . . . .
. . . . . . . .
6.4.2. naportarea operativ. analiza i evidena irilidculclor, avariilor i
a dctcriorrilor de echipamente . . . . . . . . . . . .
6.4.3. Incidente i a\ arii caractcrislicc la staii i posturi de transformare
i msuri de prevenire
. . . . . .

501

561
561
562
565
569

5i5
575
581
583
587
587

590
592
592
598
600

6.5. Prevederi ale normelor de protectia muncii la aploalarea statiilor electrice


i

posturilor de transformare .
6.5.1. Consideratii generale . . . . . . , . .
6.5.2. Msuri specifice de protecia muncii pentru exploatarea iostnlaUilor
electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5.3. Msuri de prim ajutor In caz de accldentarr . . . . . . .. . .
6.6. Prevederi ale normelor de preDenire i stingere a incendiilor la axploa1area
statiilor i posturilor de transformare . . .
6.6.1. Consideratii generale
'
. . . . . . . . . . . . .
6.6.2. Reguli privind fumatul i fiJlosircn focului deschis . . . . .
6.6.3. Reguli cu Caracter special pentru prevenirea Incendiilor la principalele instalaii energetice

60 1
604

Bibftogra(ie

61:.!

606
607
609
609
609
610

S-ar putea să vă placă și