Sunteți pe pagina 1din 1

Date de identificare a angajatorului

Angajator (denumirea/numele) ..................................


Codul de identificare fiscala .
Nr. Reg. Com. ......................
Judetul ..........................
Sediul/Adresa ............................................

ADEVERIN
Nr./..

Prin prezenta se adevereste ca domnul ........,


CNP .., C.I. seria .. ,numrul .., a fost angajat
al societatii noastre de la data de ................, pana la data de ................, in
functia de...............................................
Mentionam ca in ultimele 6 luni a avut urmatorul salariu brut:
Nr.
crt.
1.

Luna/an

Zile lucrate

Venit Brut
( baza de calcul)

2.
3.
4.
5.
6.

Totodata, mentionam ca in cele 6 luni s-a achitat contribuia datorat de


angajator la bugetul fondului national unic al asigurarilor sociale de sanatate
FNUASS.

Administrator,
TITIRISCA MIHAI

S-ar putea să vă placă și