Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiesti

Tel:
e-mail:
Catedra:
Profesor:
Disciplina:
Clasa: /192 de ore, din care 64 pregatire practica, nr de ore/saptamana 4;
An scolar 2012 2013
PLANIFICAREA UNITATII DE INVATARE
Detalieri ale
continuturi-lor
unitatii de
invatare
Ce?

Marketing ;
considerente
generale ;
consumatorul
element central
de referinta al
marketingului ;
Mediul de
marketing ;
conceptul de
mediu de
marketing ;
conceptele
mediului de
marketing al
organizatiei
economice ;
relatiile
organizatiei
economice cu
mediul de
marketing ;
Piata
organizatiei
economice ;
continutul
pietei
organizatiei
economice ;
dimensiunile
pietei
organizatiei
economice ;

Competente
specifice
vizate

Activitati de
invatare

Resurse

Evaluare

De ce?

Cum?

Cu ce?

Cat?
(In ce
masura?)
- Chestionar
e orala si
scrisa;
- Aplicatii.

C1 ajuta la
cunoasterea
marketingulu
i,
conceptului
de marketing
si importanta
marketingulu
i in evolutia
unei
intreprinderi;

Expunere; Conversatie
euristica si
examinatoare;
Exercitiu;
Studiu de
caz.
-

Schematiz
at pe
tabla;
Proiectii;
Materiale
publicitare
;
Suport
multimedi
a;

dinamica pietei
organizatiei
economice ;