Sunteți pe pagina 1din 49

SC SOCAR PETROLEUM SA

PLANUL DE
SECURITATE
SI SANATATE IN
MUNCA
conform cerinte HGR 300/2006

PENTRU SANTIER:
STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI
3 POMPE MPD + 1 POMPA HGV + 1 SKID GPL
AUTO
LOCALITATEA ORADEA, CALEA CLUJULUI NR
251,
JUDETUL BIHOR

Intocmit,

SC SOCAR PETROLEUM SA
Ing. Sarbu Valentin
Director QHSE

Data

Continut Modificare Plan

pag. 2

Semnatura de
modificare

SC SOCAR PETROLEUM SA

CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE ALE PROIECTULUI / LUCRARII:


Locatia lucrarii / santierului

Beneficiarul
adresa)

lucrarii

(numele

STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI


4 POMPE MPD +SKID GPL
MUNICIPIUL ORADEA
CALEA CLUJULUI NR 251, JUDETUL
BIHOR
si S.C.SOCAR PETROLEUM S.A.

Proiectant

SC REMARK VISIO SRL

Data inceperii lucrarilor

24.04.2013

Durata estimativa a lucrarilor

55 zile lucratoare (aprox. 15 iulie 2013)

Numar estimativ de lucratori care


lucreaza simultan pe santier (la
lucrare)

15

CAPITOLUL

2.

NUMELE SI ADRESA ANTREPRENORULUI


SUBANTREPRENORILOR

(-LOR)

a. Antreprenor / Antreprenori
Nr.
CATEGORIA LUCRARILOR
crt.
1
Confectii metalice

Antreprenor
(numele si adresa)
SC AM&T CONSTRUCTII
METALICE SRL
BUCURESTI, bd. Basarabia
nr 248, sector 3

pag. 3

Numarul
lucratorilor
Max. 15

SC SOCAR PETROLEUM SA

b. Subantreprenori
Nr.
crt.

CATEGORIA
LUCRARILOR

Subantreprenor
(numele si adresa)

Numarul
lucratorilor

CAPITOLUL 3. SCOP
Planul pentru Securitatea si Sntatea Muncii precizeaz toate obiectivele si
masurile ce trebuie luate in scopul derulrii proiectului / lucrarii si activitilor aferente
conform reglementarilor legale in vigoare, prevede cerintele de securitate si sanatate
aplicabile pe santier, specifica riscurile care pot aparea, indica masurile de prevenire
necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor, contine masuri specifice privind
lucrarile care implica riscuri specifice pentru sanatatea si securitatea lucratorilor.
Deasemenea, definete cerinele de dotare, calificare, instruire precum si
verificare a lucratorilor ce deruleaz proiectul / lucrarea.

pag. 4

SC SOCAR PETROLEUM SA
Asigura investitorul/beneficiarul ca cerinele specifice ale proiectului sunt
respectate si aplicate, in conformitate cu prevederile HGR nr. 300 / 2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate pentru santiere temporare si mobile.
Acest plan de securitate si sanatate este un document amplu, ce contine un
ansamblu de masuri ce trebuie prevazute si realizate in scopul:
- prevenirii riscurilor profesionale ce pot sa apara pe perioada desfasurarii
activitatilor din santier;
- protectiei sanatatii si securitatii lucratorilor si a altor participanti la procesul de
munca,
care va fi preluat si respectat de catre Contractor(-i) si toti subcontractorii angajati
in derularea proiectului.
Inainte de inceperea lucrarilor fiecare contractor si subcontractor au obligatia sa
intocmeasca un Plan propriu de securitate si sanatate, ce se va elabora in concordanta
cu prevederile prezentului Plan SSM si va contine aspectele prevazute de HGR
300/2006.

Acest plan va evolua si se va dezvolta pe durata elaborarii si desfasurarii


proiectului pentru operarea oricaror schimbari ce pot surveni pe parcurul proiectului.
OBIECTIVE:
Obiectivul Planului SSM este acela de a defini scopul, cerintele si masurile ce
trebuie luate pe perioada executiei lucrarilor. Acesta va fi folosit pentru:

A demonstra ca proiectul va implementa un sistem de organizare a securitatii si


sanatatii muncii eficient si coerent

A arata cum sunt identificate, evaluate, controlate si diminuate toate pericolele si


efectele asupra omului, proprietatii si mediului

Informarea Contractorilor si Subcontractorilor cu privire la cerintele minime de


securitate si sanatate care vor fi impuse prin proiect. Tuturor partilor li se va cere
sa participe, sa contribuie la dezvoltarea viitoare a acestui Plan si sa fie de acord
cu implementarea acestuia

Stabilirea unui cadru unitar pentru implementarea si succesiunea initiativelor de


protectie si sanatate de-a lungul diferitelor faze ale activitatii de constructie.

Precizarea cerintei obligatorii pentru toti Contractorii si subcontractorii de a avea


Planuri proprii de SSM si evaluari de riscuri pentru lucrarile care le executa.

Toate obiectivele proiectului si Planului de securitate si sanatate urmaresc sa


realizeze proiectarea, constructia si receptia Proiectului cu:
o Zero accidente
o Numar minim de cazuri tratate medical
pag. 5

SC SOCAR PETROLEUM SA
o Mentinerea riscurilor in limitele rezonabilului
o Conformarea cu legislatia romana si cea europeana aplicabila

CAPITOLUL 4. DESCRIEREA SUMARA A LUCRARII


Amplasament:
Investitia "Statie Distributie Carburanti (3 pompe MPD + 1 pompa HGV +
SKID GPL auto)" care face obiectul prezentei documentatii, este amplasata in
municipiul Oradea, str. Calea Clujului nr. 251, judetul Bihor.
Terenul aflat in proprietatea S.C. SOCAR PETROLEUM S.A. are o suprafata de
3500 mp, este amplasat intravilan adiacent drumului public str. Calea Clujului si are
urmatoarele vecinatati:
Nord
- str Calea Clujului
Sud
- teren liber de constructii
Est
- reprezentanta Citroen
Vest
- Transilvanian Funghi

Obiectele componente ale investitiei:


Pavilion comercial
Cabina statiei are o suprafata construita de 236 mp, cu dimensiunile in plan de
18,60 x 12,70 m. Cladirea este o constructie parter, fara subsol, cu structura metalica
din stalpi, contravantuiri si grinzi, fundatii continue din b.a.; inchiderile exterioare sunt
din panouri metalice tip sandwich cu termoizolatie partial, pereti gipscarton pe structura
metalica spre interior. Tamplaria exterioara este prevazuta din profile de aluminiu cu
geam termopan.
Copertina pompe
Zona pompelor este protejata de o copertina de forma rectangulara, cu structura
metalica tip peron, sprijinita pe stalpi in dreptul fiecarei pompe. Este o constructie din
profile laminate, protejata anticoroziv .
Unitate apa-aer
Are functionare electrica si deserveste doua locuri de parcare, si este realizat
pentru a fi folosit in mediu exterior, avand cutie etansa.
Pompe distributie carburanti
Peronul cuprinde 4 pompe modulare bifrontale multiprodus echipate cu sistem
recuperare de vapori, bifrontale, pentru alimentarea cu carburanti a autoturisrnelor:
- 3 pompe multiprodus (4x2 furtunuri pentru 4 produse si debit max. 40
l/min/furtun)
- 1 pompa debit marit HGV (3x2 furtunuri debit max. 40 l/min/furtun +
1x2 furtunuri debit max. 120 l/min/furtun)
Pompele sunt prevazute cu soclu de protectie, conform normativelor in vigoare.
Comanda/blocarea pompelor se face de la punctul de comnda din interiorul cladirii
pavilionului comercial.
Rezervoare
pag. 6

SC SOCAR PETROLEUM SA
Statia este dotata cu 3 rezervoare metalice orizontale, din care unul
bicompartimentat, cu pereti dubli, cu o capacitate totala de 180 mc. Rezervoarele sunt
montate subteran intr-o cuva betonata umpluta cu nisip, sub platforma carosabila a
statiei conform planului de amenajare a incintei.
Acestea au in dotare sisteme de detectare a neetanseitatiilor precum si sisteme
automate de masurare si transmitere la distanta a nivelului de carburant din fiecare
compartiment. Rezervoarele vor fi protejate la exterior cu materiale specifice rezistente
la o tensiune electrica de satrapungere de 30 kV.
Rezervoarele de combustibil sunt prevazute cu guri de vizitare, pe care sunt
montate stuturile pentru sondele de nivel, conductele de aerisire, conductele de
descarcare combustibil si cele de aspiratie a pompelor, conducte pentru recuperare
vapori.
Skid GPL
Skid-ul este o instalatie monobloc, montata pe un cadru metalic si cuprinde ca
utilaje principale:
- un rezervor stocare GPL stabil, suprateran, cu capacitate de max. 5000 l

- o pompa centrifuga pentru vehicularea GPL in faza lichida de la recipient la


pompa de distributie GPL
- distribuitor pentru alimentarea cu gaz petrolier lichefiat la autovehicole
Echipamentul Statie monobloc de distributie GPL tip Skid este montat pe o
platforma betonata la nivelul carosabil cu respectarea zonelor de siguranta conform
prevederilor NP 037/1999, Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR.
Caminul de descarcare
Este prevazut cu: racord flexibil, legat direct la cel mai apropiat electrod al prizei
de pamant la un capat, iar la celalat capat este prevazut cu clema crocodile din alama;
gurile de incarcare din alama ce vorfi legate individual la priza de pamant a caminului.
Bloc de aerisire
Conductele de aerisire sunt scoase suprateran, in afara zonei de explozie, la o
inaltime de 4,00m
Separator de hidrocarburi
Separatorul de produse petroliere si namol este un echipament tehnologic ce se
mentine si are rol de decantare a suspensiilor continute in apele de ploaie, cu debitul
hidraulic de incarcare de 3l/s, respecta la evacuare prevederile Normativului NTPA
002/2002, privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele orasenesti.
Semnalistica
Totemul cu preturi - 8,85 m inaltime- are rol de afisaj al preturilor si semnal
vizual. Semnalistica pentru dirijarea traficului in incinta statiei vor fi amplasate in locuri
vizibile si vor indica directia de mers.
Platforme si drumuri de acces
Platformele speciale care pot prelua scurgeri de produse petroliere vor fi
betonate si tratate cu beton special impermeabil cu quartz.
Utilitati
pag. 7

SC SOCAR PETROLEUM SA
Alimentarea cu apa se asigura de la reteaua de alimentare cu apa locala
prin intermediul caminului apometru.
Evacuarea apelor uzate menajere se face la reteaua de canalizare urbana.

CAPITOLUL 5. CERINTE LEGISLATIVE

Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca M.O nr.646/26.07.2006

Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc


nr. 319/2006 aprobate prin HGR nr. 1425/2006 - M.O. nr. 882 din 30/10/2006 cu
modificarile ulterioare HGR 955/2010 si HGR 1242/2011
Hotararea nr.300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santiere temporare sau mobile M.O nr.252/21.03.2006 cu modificarile
ulterioare
Hotarare nr.1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru locul de munca M.O nr.739/30.08.2006

Hotararea nr.1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate


pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca M.O
nr.815/03.10.2006
Hotararea nr.1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca M.O nr.722/23.08.2006
Hotarare nr.971/26.07/2006 privind cernitele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca M.O nr.683/09.08.2006
Hotararea nr. 1136/30.08.2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
M.O nr.769/11.09.2006
Hotrre nr. 1051 din 09/08/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate
pentru manipularea manual a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, n special
de afeciuni dorsolombare M.O. nr. 713/21.08.2006
Hotrre nr. 493 din 12/04/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate
referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile generate de zgomot - M.O.nr. 380 din
03/05/2006
Hotrre nr. 1876 din 22/12/2005 privind cerinele minime de securitate i sntate
referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile generate de vibraii - M.O. nr. 81 din
30/01/2006
Hotarare nr. 1218/06.09.2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de
prezenta agentilor chimici M.O nr.845/13.10.2006
Ordin nr. 94/07.02.2006 pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta
standardele armonizate referitoare la echipamente individuale de protectie M.O
nr.169/22.02.2006
pag. 8

SC SOCAR PETROLEUM SA

Legea 481/2004 privind Protectia Civila - republicata

Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor M.O nr.633/21.07.2006


cu modificarile ulterioare.
Ordinul nr.712/23.06.2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea
salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta M.O nr.599/12.07.2005
Ordin MAI nr. 786/19.09.2005 al ministrului administratiei si internelor privind
modificarea si completarea Ordinul MAI nr. 712/2005 pt. aprobarea Dispozitiilor
generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta. Publicat in
M.O. nr 844 din 19.09.2005;
Ordin nr.163/28.02.2007 al MAI. privind Normele generale de aparare impotriva
incendiilor
HGR nr. 537/06.06.2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la
normele de prevenire si stingere a incendiilor

CAPITOLUL 6. ROLURILE SI RESPONSABILITATILE PRIVIND


SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII
Beneficiarul de lucrare
Este persoana juridic / fizica pentru care se execut lucrrile i care asigur fondurile
necesare realizrii acesteia.
Beneficiarul, denumit i investitor, conform prevederilor legale, are urmtoarele
ndatoriri:
a). Numete un manager de proiect, pentru a-l nsrcina cu organizarea, planificarea,
programarea i controlul realizrii lucrrilor pe antier, astfel nct s fie realizat n
condiii de calitate, costuri i termene stabilite;
b). Comand studiul de fezabilitate / proiectul de execuie i aproba documentaia
tehnico-economic necesar realizrii lucrrii, n parametrii tehnico-economici i de
siguran stabilii.
c). Incepnd cu proiectarea, pregtirea, execuia, recepia, inclusiv exploatarea
obiectivului finanat, poart rspunderea pentru riscurile la care i expune pe toi
participanii la procesul de munc.
d). Verific, direct sau prin managerul de proiect, ca nainte de deschiderea
antierului, s fie elaborat un plan de securitate i sntate al antierului.
e). Asigur coordonarea n materie de securitate i sntate, att n faza de studiu,
concepie i elaborare a proiectului, ct i pe perioada executrii lucrrilor, i, fr a fi
exonerat de rspunderile n acest domeniu, desemneaz:
-un coordonator de securitate i sntate pe durata elaborrii proiectului lucrrii
-un coordonator de securitate i sntate pe durata realizrii lucrrii

pag. 9

SC SOCAR PETROLEUM SA
f). Are obligaia sa ntocmeasc o declaraie prealabil pe care o afieaz pe
antier, n loc vizibil, nainte de nceperea lucrrii i o actualizeaz ori de cte ori este
nevoie.
Proiectantul lucrarii
Este persoana juridic / fizic competent, care elaboreaz documentaia de
proiectare, la comanda beneficiarului i n conformitate cu cele aprobate de acesta.
In funcie de mrimea i natura lucrrii, pot fi unul sau mai muli proiectani: proiectant
general, proiectani de specialitate arhitectura etc.
a). Proiectantul, ca elaborator al documentaiei tehnico-economice comandate de
beneficiar, poart rspunderea privind calitatea proiectului, referitor la soluiile
adoptate, la sigurana modului de realizare a acestor soluii, precum i la sigurana
obiectivului realizat.
b). El este astfel obligat ca, n fazele de concepere, studiere i elaborare a proiectului
lucrrii, s ia n considerare principiile generale de prevenire n materie de SSM, mai
ales n cazul alegerii soluiilor arhitecturale, tehnice i organizatorice, destinate
planificrii diferitelor lucrri sau faze de lucru, ce se pot desfura simultan sau
succesiv, precum i n estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrri sau
faze de lucru.

c). Pe toat durata conceperii i elaborrii proiectului de lucrare, trebuie s evalueze


riscurile previzibile legate de:
-desfurarea simultan sau succesiv a unor lucrri sau faze de lucru.
-modul de lucru.
-echipamentele de munca folosite.
-utilizarea substanelor i preparatelor periculoase.
-deplasarea personalului.
-materialele utilizate.
-organizarea antierului.
i s stabileasc msurile ce se impun.
d). Aceste msuri, care vor fi incuse n planul de securitate i sntate al obiectivului,
pot preciza reguli aplicabile antierului respectiv, innd cont de (dup caz), activitile
de exploatare desfurate pe antier, precum i unele masuri specifice anumitor
riscuri, cum ar fi: cderea de la nalime, prbuirea de taluze, apariii de noxe etc.
e). Proiectantul colaboreaz n aceast direcie cu coordonatorul / coordonatorii n
materie de securitate i sntate, numit / numii de ctre beneficiar sau de ctre
managerul de proiect.
f). In faza de elaborare a proiectului lucrrii, proiectantul trebuie s in seam, ori de
cte ori este necesar, i s participe la:
-elaborarea planului de securitate i sntate ntocmit de ctre coordonatorul /
coordonatorii n materie de securitate i sntate n devenire, innd cont de
activitile ce au loc n cadrul acestuia;
-ntocmirea dosarului de intervenii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrrii, ce
conine elemente utile n materie de securitate i sntate de care trebuie s se
in seam n cursul unor eventuale lucrri ulterioare;
pag. 10

SC SOCAR PETROLEUM SA
-adaptarea planurilor de securitate i sntate i / sau a dosarului de
intervenii ulterioare, n funcie de evoluia lucrrilor i de eventualele modificri
intervenite n perioada execuiei lucrrilor.
Proiectul va fi executat sub deplina conducere a Managerului de Proiect si a
Coordonatorului de securitate si sanatate, care au intreaga responsabilitate pentru
performanta de securitate in cadrul Proiectului.
Managerul de proiect
n vederea asigurrii i meninerii securitii i sntii lucrtorilor din antier,
managerul de proiect are urmtoarele obligaii:
a) sa aplice principiile generale de prevenire a riscurilor la locul de munca;
b) sa coopereze cu coordonatorii n materie de securitate i sntate n timpul
fazelor de proiectare i de realizare a lucrrilor;
c) sa ia n considerare observaiile coordonatorilor n materie de securitate i
sntate consemnate n registrul de coordonare;
d) sa stabileasc msurile generale de securitate i sntate aplicabile antierului,
consultandu-se cu coordonatorii n materie de securitate i sntate;
e) sa redacteze un document de colaborare practica cu coordonatorii n materie
de securitate i sntate.

Contractorul(-ii) / Subcontractorii
n vederea asigurrii i meninerii securitii i sntii lucrtorilor din antier
angajatorii au urmtoarele obligaii:
a) sa respecte obligaiile generale ale angajatorilor n conformitate cu prevederile din
legislaia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE;
b) sa ndeplineasc i sa urmreasc respectarea planului de securitate i sntate
de ctre toi lucrtorii din antier;
c) sa ia msurile necesare pentru aplicarea prevederilor art. 56, n conformitate cu
cerinele minime stabilite n anexa nr. 4;
d) sa in seama de indicaiile coordonatorilor n materie de securitate i sntate
sau ale efului de antier i sa le ndeplineasc pe toat perioada execuiei lucrrilor;
e) sa informeze lucrtorii independeni cu privire la msurile de securitate i sntate
care trebuie aplicate pe antier i sa pun la dispoziie acestora instruciuni adecvate;
f) sa redacteze planurile proprii de securitate i sntate i sa le transmit
coordonatorilor n materie de securitate i sntate.
Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii
Este desemnat de beneficiar si/sau managerul de proiect.
Atunci cand beneficiarul sau managerul de proiect desemneaza un coordonator
in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii, altul decat cel desemnat
pe perioada realizarii proiectului, aceasta desemnare va avea loc inaintea inceperii
lucrarilor pe santier.
Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii,
are urmatoarele atributii:
a) sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la
alegerea solutiilor tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari

pag. 11

SC SOCAR PETROLEUM SA
sau faze de lucru care se desfasoara simultan ori succesiv si la estimarea
timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;
b) sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca
angajatorii si, daca este cazul, lucratorii independenti, respecta principiile prevazute la
art. 56, intr-un mod coerent si responsabil, si aplica planul de securitate si sanatate;
c) sa adapteze sau sa solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de
securitate si sanatate prevazut la art. 56 si ale dosarului de interventii ulterioare, in
functie de evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;
d) sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier,
si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea
accidentelor si a riscurilor profesionaie care pot afecta sanatatea lucratorilor,
informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora si, daca
este cazul informarea lucratorilor independenti;
e) sa coordoneze activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru
si de securitate a muncii;
f) sa ia masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe
santier;
g) sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile
generate aplicabile santierului;
h) sa tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din
vecinatatea acestuia;
i) sa stabileasca, impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijioacelor de
protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;
j) sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor,
inainte ca acestia sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;
k) sa avizeze planurile de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si
modificarile acestora.
Implementarea planului de securitate si sanatate in munca
Orice antreprenor/subantreprenor angajat in desfasurarea acestui proiect se va
conforma dispozitiilor descrise in acest document si va coopera cu Mangerul de Proiect
la programul sau de prevenire a accidentelor. Pentru a asigura acest lucru va fi semnat
un act aditional cu privire la problemele de securitate si sanatate in munca.
Planurile proprii de securitate si sanatate in munca ale Antreprenorilor /
Subantreprenorilor
Fiecare antreprenor (subantreprenor) va elabora planul propriu de securitate si
sanatate in munca, ce va face parte integranta din planul general de securitate.
Planul propriu de securitate si sanatate cuprinde ansamblul de masuri de
securitate si sanatate specifice fiecarui antreprenor sau subantreprenor.
Atunci cand un antreprenor se angajeaza sa realizeze lucrari pe santier, acesta
trebuie sa puna planul propriu de securitate si sanatate la dispozitia managerului de
proiect, beneficiarului sau coordonatorilor in rnaterie de securitate si sanatate, dupa
caz.
Antreprenorul trebuie sa stabileasca acest plan in cel mult 30 zile de la data
contractarii lucrarii. Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie armonizat cu
planul de securitate si sanatate al santierului.
Antreprenorul care executa cu unul ori mai multi subantreprenori, in totalitate
sau o parte din lucrarile care trebuie sa respecte prevederile planului de securitate si
pag. 12

SC SOCAR PETROLEUM SA
sanatate, trebuie sa le transmita acestora un exemplar al planului propriu si,
daca este cazul, un document care cuprinde masurile generate de securitate si
sanatate pentru lucrarile santierului care intra in responsabilitatea sa.
La elaborarea planului propriu de securitate si sanatate subantreprenorul trebuie
sa tina seama de informatiile fumizate de catre antreprenor si de prevederile planului
de securitate si sanatate al santierului.
Subantreprenorul trebuie sa elaboreze planul propriu de securitate si sanatate in
cel mult 30 de zile de la data contractarii lucrarii cu antreprenorul.
Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
a) numele si adresa antreprenorului/subantreprenorului;
b) numarul lucratorilor pe santier;
c) numele persoanei desemnate sa conduca executarea lucrarilor, daca este cazul;
d) durata lucrarilor, indicand data inceperii acestora;
e) analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta sanatatea si securitatea
lucratorilor si a celorlalti participanti la procesul de munca pe santier;
f) evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de
echipamentele de munca folosite, de utilizarea substantelor sau preparatelor
periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea santieruili;
g) masuri pentru asigurarea sanatatii si securitatii lucratorilor, specifice lucrarilor pe
care antreprenorul/subantreprenorul le executa pe santier, inclusiv masuri de protectie
colectiva si masuri de protectie individuala.
Inainte de inceperea lucrarilor pe santier de catre antreprenor/subantreprenor,
planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie consultat si avizat de catre
coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii, medicul
de medicina muncii si membrii comitetului de securitate si sanatate sau de catre
reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii
lucratorilor.
Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie actualizat ori de cate ori
este cazul.
Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate si sanatate trebuie sa se
afle in permanenta pe santier pentru a putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii
de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate in munca
sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si
sanatatii lucratorilor.
Planul propriu de securitate si sanatate trebuie sa fie pastrat de catre
antreprenor timp de 5 ani de la data receptiei finale a lucrarii.
Antreprenorii trebuie sa respecte actele aditionale incheiate cu privire la
securitatea si sanatatea in munca.
Un responsabil pe probleme de securiate si sanatate in munca va fi prezent in
santier permanent.

Personalul cu responsabilitati privind organizarea, verificarea


si respectarea cerinelor de asigurare a securitii si sanatatii muncii
in cadrul proiectului:
DIN PARTEA CLIENTULUI / BENEFICIARULUI
Nr.
crt.

DENUMIRE
CLIENT /

NUMELE SI PRENUMELE

pag. 13

FUNCTIA

DOCUMENT
ATESTARE,

SC SOCAR PETROLEUM SA
BENEFICIAR

NR. / DATA
ELIBERARII

DIN PARTEA ANTREPRENORULUI (-LOR)


Nr.
crt.

DENUMIRE
ANTREPRENOR

NUMELE SI PRENUMELE

FUNCTIA

DOCUMENT
ATESTARE,
NR. / DATA
ELIBERARII

FUNCTIA

DOCUMENT
ATESTARE,
NR. / DATA
ELIBERARII

...
DIN PARTEA SUBANTREPRENORILOR
Nr.
crt.

DENUMIRE
SUBANTREPRENOR

NUMELE SI PRENUMELE

Coordonare si comunicare cu Antreprenorii


Saptamanal va avea loc sedinta de coordonare la care participa beneficiarul,
managerul de proiect, antreprenorii, proiectantii (daca este cazul) si care va avea ca
subiecte printre altele si securitatea si sanatatea in munca.
In plus se va tine un contact permanent cu personalul muncitor din santier, prin
intermediul coordonatorului activitatii de securitate si sanatate in munca desemnat, sau
prin ceilalti membri ai echipei de conducere/coordonare.
Echipamentul individual de protectie
in santier trebuie sa existe echipamente de protectie adecvate pentru uzul
personalului propriu si vizitatorilor.
Antreprenorii vor furniza propriul lor echipament de protectie pentru personalul
angajat.
pag. 14

SC SOCAR PETROLEUM SA
Personalui va fi instruit in ceea ce priveste utilizarea adecvata a echipamentului
de protectie.
Echipamentul de protectie va fi asociat cu potentialele riscuri.
In functie de natura activitatii, echipamentul minim de protectie care se cere pt
realizarea lucrarii este:
- Casca de protectie
- Incaltaminte de protectie
- centuri de protectie - pt lucru la inaltime
- Ochelari de protectie
- Antifoane
- Manusi de protectie
Fiecare persoana care are in dotare echipament de protectie este responsabila
pentru pastrarea lui si controlarea periodica a starii sale pentru a se asigura ca este
corespunzator pentru scopul initial.
Nefolosirea de catre angajati in mod necorespunzator a echipamentului de protectie din
dotare va fi sanctionata ca atare.

CAPITOLUL 7. INSTRUIRI PE LINIE DE SSM SI IN DOMENIUL


SITUATIILOR DE URGENTA
Instruirile lucratorilor d.p.d.v. al securitatii si sanatatii muncii sunt parte componenta
a pregtirii profesionale si se desfasoara conform prevederilor legale Legea
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si Normele metodologice de aplicare a
legii 319.
Instruirile se consemneaza in Fisele Individuale de instruire privind Securitatea si
Sanatatea in Munca, conform model din HGR 1425/2006 Normele Metodologice de
aplicare a legii 319, Anexa nr.11.
Instruirea introductiv generala, la locul de munca si periodica se efectueaz in baza
unor tematici prestabilite si se evalueaz prin testare conform prevederilor legii 319 /
2006.
Instructajele in domeniul situatiilor de urgenta se desfasoara conform Ordin MAI nr.
712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in
domeniul situatiilor de urgenta, completat de Ordin MAI nr. 786/2005.

CAPITOLUL 8. CONTROLUL PREVENTIV DE MEDICINA


MUNCII
Angajarea si repartizarea personalului pe locurile de munca se vor face in
funcie de starea de sntate si de aptitudinile fizice si psihice ale solicitanilor.
Angajarea personalului in munca este realizata numai prin examene medicale si
psihologice efectuate conform reglementarilor din HGR nr. 355/2007 cu modificarile
ulterioare, iar rezultatele se consemneaz in Dosarul medical (inclusiv examenele
medicale complementare, clinice si paraclinice corespunztoare), in Fisa de
aptitudine si in Fisa individuala de instruire privind securitatea si sanatatea in munca.

pag. 15

SC SOCAR PETROLEUM SA
Controlul medical periodic se efectueaz la toate categoriile de salariai
si cu frecventa definita de medicul de medicina muncii in conformitate cu prevederile
HGR nr. 355/2007 cu modificarile ulterioare, in care sunt stabilite si responsabilitile
pentru organizarea, urmrirea, efectuarea si evidenta controalelor medicale.

CAPITOLUL 9. RAPORTAREA, INREGISTRAREA SI


EVIDENTA EVENIMENTELOR
- ACCIDENTE DE MUNCA,
ACCIDENTE USOARE, INCIDENTE PERICULOASE
Raportarea, nregistrarea si evidenta evenimentelor se face conform
prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006
Procedura se aplica la fiecare accident de munca, indiferent de natura
sau gravitatea acestuia conform prevederilor Legii 319/2006 Norme Metodologice
de aplicare a legii 319.

9.1. Comunicarea accidentelor de munca


Comunicarea ( verbal, telefonic si/sau scris ) a evenimentelor revine:
- Oricarui lucrator care are cunostinta de producerea evenimentului, care va instiinta
seful direct
- Conductorului punctului de lucru - care anuna Coordonatorul SSM al lucrarii si pe
lucratorul desemnat pentru SSM.
- Lucratorului desemnat pentru SSM care anunta conducerea unitatii, Inspectoratul
Teritorial de Munca, Procuratura (pentru accidentele mortale), Casa de asigurari de
accidente (pentru accidentele cu ITM) si ntocmete comunicare scrisa conform
model Anexa 13 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor legii 319.

CAPITOLUL 10. LUCRARI CARE IMPLICA RISCURI SPECIFICE


PENTRU SECURITATEA SI SANATATEA LUCRATORILOR
(conform Anexa 2 la HGR 300/2006)
Nr.
Crt.

Tipuri de Lucrari care implica riscuri specifice pentru


securitatea si sanatatea lucratorilor

Lucrri care expun lucrtorii la riscul de a fi ingropati sub


alunecri de teren, inghititi de terenuri mocirloase/
mlastinoase ori de a cdea de la nlime, datorit naturii
activitii desfurate, procedeelor folosite sau mediului
nconjurtor al locului de munca
Lucrri n care expunerea la substane chimice sau

pag. 16

Existenta acestor
tipuri de lucrari in
organizarea lucrarii /
santierului
(se bifeaza cu X)

SC SOCAR PETROLEUM SA

biologice prezint un risc particular pentru securitatea i


sntatea lucrtorilor ori pentru care supravegherea
sntii lucrtorilor este o cerinta legal
Lucrri cu expunere la radiatii ionizante pentru care
prevederile legale specifice obliga la delimitarea de zone
controlate sau supravegheate
Lucrri n apropierea liniilor electrice de inalta tensiune

Lucrri care expun la risc de inec

Lucrri de puuri, terasamente subterane i tuneluri

Lucrri cu tuburi cu aer comprimat

Lucrri care implica folosirea de explozibili

Lucrri de montare
prefabricate grele

10.

Alte tipuri de lucrari:


....

demontare

pag. 17

elementelor

SC SOCAR PETROLEUM SA

CAPITOLUL 11. IDENTIFICAREA RISCURILOR SI DESCRIEREA


LUCRARILOR
CARE
POT
PREZENTA RICURI
PENTRU
SECURITATEA SI SANATATEA LUCRATORILOR; MASURI PENTRU
ASIGURAREA SANATATII SI SECURITATII LUCRATORILOR
Riscuri identificate

Cauze

Efecte

0
1
2
3
1 Ingropare
sub Lipsa sapaturii la taluz, Accidentarea
persoalunecare de teren lipsa sprijinirilor
nalului
muncitor,
supervizorului
sau
vizitatorilor
2 Caderea de la Lipsa
benzilor
de Accidentarea
inaltime
avertizare, a masurilor personalului muncitor,
de
protectie supervizorului
sau
corespunzatoare,
vizitatorilor
nerespectarea
obligatiilor privind lucrul
la inaltime
3 Caderea la acelasi Neatentia
la
nivel
deplasarea in santier,
sau blocarea cailor de
circulate cu materiale
4 Caderea
sau Nerespectarea
prabusirea
unor procedurilor de lucru,
materiale
sau depozitarea
obiecte
necorespunzatoare
a materialelor

Masuri de prevenire
4
Sapatura la taluz,
realizarea sprijinirilor

Observatii
5

Desfasurarea activitatilor
pe
baza procedurilor,
puratrea achipamentelor
de protectie,
utilizarea
schelelor
montate corespunzator
si avizate
tehnic,
asigurarea
marginilor
conform legislatiei
Accidentarea
Depozitare
personalului muncitor, corespunzatoare
a
supervizorului
sau materialelor
vizitatorilor
Deteriorarea
Depozitarea materialelor
echipamentelor si a corespunzator,
aprovimaterialelor,
zionarea numai cu
accidentarea
strictul
necesar
ca
personalului muncitor, materiale
pentru
supervizorului
sau desfasurarea in conditii
vizitatorilor
optime
a
activitatii,
montarea de balustrazi,
bariere
conform
cerintelor,
asigurarea
incarcaturilor in timpul
ridicarii,
asigurarea
zonelor
adiacerrte
demolarii

5 Prindere, lovirea
sau strivirea de
masini, utilaje,
accesorii sau scule
actionate mecanic
in functiune
(echipamente de
ridicat, de
excavat.etc)

Ridicari cu suprasarcina, ridicari in


conditii meteo nefavorabile, ruperi ale
elementelor de ridicat,
lipsa legatorilor de
sarcina autorizati,
probleme cu macaralele, excavatoare,
alte echipamente
tehnice, inchiriate,
nerespec-tarea
instructiunilor tehnice
ale echipamentelor

Colapsul
echipamentelor cu
efecte potential
catastrofale, vatamari
de persoane/
proprietati, deteriorari
ale utilitatilor, utilizare
de personal neautorizat

6 Prindere, lovirea
sau strivirea de

Lipsa traseelor de
circulate pietonale si

Pericol de accidentare, Separarea traseelor auto


distrugere de bunuri
de cele pedestre,
pag. 18

Utilizarea numai a
echipamentelor
certificate si autorizate
conform legislatiei in
vigoare (ISCIR),
manevrarea macaralelor
sub sarcina nu se va
face pe deasupra zonelor
in care se lucreaza,
exista public, utilitati, etc.
verificarea stabilitatii
terenului in cazul calarii
macaralelor, asigurarea
excavatiilor

Desfasurarea
activitatilor de
excavare,
ridicare pe baza
de permise
emise de
coordonatorul pe
linie de
securitate si
sanatate in
munca desemnat

SC SOCAR PETROLEUM SA
auto, depozitarea
haotica a materialelor,
mijloace de
transport in incinta nerespectarea regulilor
de circulatie, parcare la
santierului
intamplare,
dimensiunilede gabarit
ale autovehiculelor,
activitati dupa
terminarea programului
7 Contact cu curent Distributie haotica a
electric
cablurilor ceea ce
(Alirnentare
poate duce la riscul de
temporara cu
impiedicare,
energie)
supraincalzirea
cablurilor de
alirnentare, utilizarea
echipamentelor cu
defecte,lipsa
impamantare
8 Contact cu
substante cu
temperatura
ridicata

marcarea rutelor auto si


pedestre si a zonelor de
parcare pe un plan si
afisarea lui, desemnarea
locurilor/zonelor de
depozitare a materialelor,
stabilirea programului de
lucru
Posibilitatea
electrocutarii cu efecte
grave pentru sanatate,
posibilitatea de
distrugere a cablurilor,
cutiilor de distributie si
echipamentelor, riscuri
de aparitie a incendiilor

10 Contact cu vietati
periculoase

Diferite boli transmise


de animale

11 Contact cu
substante nocive
sau periculoase

Probleme de sanatate
pentru muncitori,
probleme de mediu in
cazul evenimentelor
ecologice

12 Expunere la vibratii

Probleme de sanatate
pentru lucratori

13 Expunere la
zgomot
14 Vatamari prin
pozitii vicioase,
inclusiv in spatii
inguste
15 Suprasolicitari prin
manipularea de
materiale sau
obiecte grele
16 Explozii

Probleme de sanatate
pentru lucratori
Probleme de sanatate
pentru lucratori

Interventiile se fac numai


de catre persoane
autorizate si desemnate
in acest scop,
organizarea traseelor de
cabluri si suspendarea
lor, protetjarea cablurilor
in zonele de trecere,
verificare periodica a
prizei de pamant
Utilizarea personalului
special instruit si calificat
pentru desfasurarea de
astfel de activitati,
utilizarea echipamentului
de protectie adecvat
Utilizarea personalului
special instruit si calificat
pentru desfasurarea de
astfel de activitati,
utilizarea echipamentului
de protectie adecvat
Pastrarea curateniei in
santier, depozitarea
gunoaielor in zonele
special desemnate,
actiuni de deratizare
Evaluare a riscurilor
Prezentarea substantelor
utilizate,masuri de
prevenire si protectie
conform instructiunilor
producatorului
Utilizarea echipamentului
de protectie necesar,
asigurarea unui numar
suficient de oameni astfel
incat sa se poata lucra in
schimburi
Utilizarea echipamentului
de protectie necesar
Utilizarea echipamentului
de protectie necesar

Incendii, efecte
potential catastrofale
atat pentru persoane

Asigurarea numarului de
personal necesar pentru
indeplinirea sarcinilor de
lucru
Utilizarea, pe cat posibil, Desfasurarea
a materialelor fara risc activitatii pe baza
de explozie, depozitarea permisului de

Producerea de arsuri

9 Contact cu
substante cu
temperatura
scazuta

pag. 19

Lucru pe baza
de permis

Desfasurarea
activitatii pe baza
permisului de
lucru cu foc
deschis
Desfasurarea
activitatii pe baza
permisului de
lucru

Desfasurarea
activitatii pe baza
permisului de
lucru

SC SOCAR PETROLEUM SA
cat si pentru lucrari

materialelor cu risc de
lucru cu foc
explozie in locuri special deschis
desemnate, amenajate
si asigurate (tuburi de 02,
acetilena), manuirea lor
in conformitate cu
cerintele legale si ale
producatorilor

Distrugerea de bunuri,
riscuri pentru personal,
probleme de mediu,
riscuri pentru
programul de lucrari

Elaborarea unui plan de


urgenta in caz de
incendiu si calamitati,
desemnarea locurilor de
fumat, instruirea
personalului care intra in
santier

17 Incendii

Fumatul in zone cu risc


de incendiu, utilizarea
improvitatiilor pt.
incalzit, scurtcircuite

18 Asfixiere

Lucrul in spatii inchise, Posibile accidente cu


lucrul in tuburi de
consecinte grave
ventilatie

19 Alte riscuri: santier


expus conditiilor
meteo (vant,
fulgere, intemperii)

20 Utilitati/facilitati
adiacente
santierului
-zone populate
adiacente
santierului
- cale ferata
- apa, canalizare
- gaz
-linii electrice
aeriene
- strazi, sosele

Accesul persoanelor
neautorizate in Santier,
apropiere de calea
ferata, inundare, incedii
sau exploxii,
electrocutare

Asigurarea de catre
Desfasurarea
Antreprenorii ce executa activitatii pe baza
astfel de lucrari a
de permis
echipamentelor de
ventilatie necesare

Probleme de sanatate
pentru rnuncitori,
probleme de
stabilitatea utilajelor,
pericol de prabusire,
pericol de explozie,
pericol de incendiu

Coroborarea procedurilor
de lucru cu conditiile
meteo existente pe
santier, echipamentul
minim de protectie
obligatoriu si
echipamente pentru
intemperii

Accidentarea
personalului muncitor,
personal supervizare,
vizitatori, distrugeri de
bunuri/propietati
adiacente santierului

Imprejmuirea santierului,
asigurarea pazei
santierului (angajare
societate de paza),
executarea lucrarilor in
concordanta cu cerintele
de securitate cu
restrictiile existente (cai
ferate, sosele, linii de
inalta tensiune, etc),
identificarea tuturor
retelelor subterane,
identificarea procedurilor
de reducere a riscurilor
incluzand orele din afara
programului,
sa se prevada montarea
de semne si bariere

pag. 20

Respectarea
regulilor PSI,
desfasurarea
activitatii pe baza
permisului de
lucru cu
focdeschis

SC SOCAR PETROLEUM SA
Categorii de
lucrari

Riscuri / factori de
risc

Riscuri generale Neutilizarea


mijloacelor
pe santier

individuale de protectie din


dotare
(incaltaminte
de protectie, ochelari
de protectie, casca de
protectie,
costum
salopeta de protectie,
etc).

Expunerea lucratorilor
la riscuri provenite prin
stationarea in raza de
actiune a utilajelor

Fundatii Excavatii
mecanizate

Lovire de alte mijloace


de transport sau utilaje:
in timpul rularii, lucrului,
deplasare etc

Masuri specifice de securitate si


sanatate in manca pentru lucrarile
care prezinta riscuri
Toti lucratorii vor purta obligatoriu
echipamentul individual de protectie, in
conformitate cu Normativul intern de
acordare al EIP si cu HGR nr. 1048/2006
privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de
protectie la locul de munca, functie de
riscurile indentificate.
TOTI LUCRATORII / REPREZENTANTII
BENEFICIARULUI / AI PROIECTANTULUI /
AUTORITATI vor purta obligatoriu cel
putin urmatoarele tipuri de echipamente
individuale de protectie: Casti si
incaltaminte de protectie, la intrarea in
santier
Indicatoare de semnalizare a riscurilor vor fi
afisate inclusiv la intrarea in santier; se va
interzice
accesul
persoanelor
neautorizate in perimetrul santierului;
Nu se va circula in raza de actiune a
echipamentelor de munca.
Se va proceda la instruirea lucratorilor
asupra pericolelor existente in zonele de
lucru a utilajelor.
Se interzice stationarea lucratorilor in
raza de actiune a auto-utilajelor;
Curatirea cupelor buldoexcavatoarelor se va
face numai dupa ce acestea au fost oprite.
Este interzis categoric curatarea cupelor,
etc. in timpul functionarii acestora
-Se interzice manevrarea utilajului in spatii
lipsite de vizibilitate
-se interzice oprirea in panta, rampa a
utilajului sau in alte locuri unde ar putea pune
in pericol siguranta circulatiei
- n cazul interveniei la autoutilaj pe teren
se va trage autoutilajul n afara prii
circulate, se va asigura mpotriva deplasrilor
accidentale, se va semnaliza zona, iar
luminile de avarie se vor aprinde.
- La
ncetarea
lucrului,
deserventul
autoutilajului este obligat s pun toate
comenzile pe poziia de oprire i s asigure
autoutilajul mpotriva deplasrii necontrolate,
a alunecrii, a rsturnrii.

pag. 21

SC SOCAR PETROLEUM SA
Categorii de
lucrari

Riscuri / factori de
risc

Masuri specifice de securitate si


sanatate in manca pentru lucrarile
care prezinta riscuri
- Se interzice lsarea autoutilajului n
funciune,
fr supraveghere sau
permiterea manipulrii comenzilor de
ctre alte persoane.
- La prsirea autoutilajului deserventul
trebuie s coboare lama/cupa pe sol, s-l
opreasc din funciune, i l va bloca prin
introducerea n una din viteze, i tragerea
frnei de mn, lund cheile de contact i
nchiznd uile cabinei cu cheia.
- Deservenii autoutilajelor sunt obligai s
cunoasc i s respecte viteza de circulaie,
indicatoarele de circulaie i mijloacele de
avertizare.
- Deserventul autoutilajului este obligat s
fie tot timpul atent la manevrele proprii,
precum i ale conductorilor auto ai celorlalte
mijloace de transport sau utilaje.
- Cile de circulaie intern trebuie
meninute n permanen libere i asigurate
mpotriva pericolului de alunecare i
derapare.

- Cile de circulaie intern folosite vor fi


numai cele potrivite tipurilor de mijloace de
transport i autoutilajelor utilizate, zonele
periculoase vor fi marcate prin indicatoare
de securitate
- n cazul efecturii lucrrilor pe carosabil
sau n apropierea acestuia lucrtorii sunt
obligai
s
poarte
EIP
(vest)
reflectorizant.
- Lucrtorii vor respecta regulile de circulaie
pe drumurile interioare, se vor asigura
permanent fa de mijloacele auto, ferindu-se
din raza de aciune a utilajelor de construcii
existente n zona punctului de lucru.
Sapaturi risc de Sunt interzise spturile cu adncimi mai
surpare maluri de mari de 1,5m (santuri, gropi, canale, etc.),
pamant si surprindere fr a se sprijini peretii sau asigura panta
lucrator - deces
corespunztoare a taluzului si fr
mprejmuirea si marcarea acestora cu
semne distinctive, vizibile n orice conditii
atmosferice, pe timp de zi si noapte.
Se interzice categoric executarea
sapaturilor sau astuparilor in terenurile
necompactate,
umidificate
sau
supraumidificate, nisipoase, fara sprijiniri;
Daca demontarea sprijinirilor nu poate fi
executata fara pericol de accidentare pentru
personalul muncitor sau pentru lucrare,
acestea vor fi lasate in pamant. Pentru
justificare se va incheia un proces verbal
pag. 22

SC SOCAR PETROLEUM SA
Categorii de
lucrari

Riscuri / factori de
risc

Autoblocri
contraindicate
ale
micrilor
funcionale
ale
autoutilajului
(blocarea
cupei
ncrctorului,
excavatorului,
lamei
utilajului,
cilindrii
hidraulici etc)

Caderi de la inaltime
Lucrari de
montaj confectii
metalice, pereti
sandwich, etc.

Masuri specifice de securitate si


sanatate in manca pentru lucrarile
care prezinta riscuri
care va fi prezentat spre aprobare organelor
in drept.
Accesul lucratorilor in sapaturi (gropi,
santuri, etc) cu sprijiniri sau fara sprijiniri, se
va face fie pe scari, sau cu anumite
dispozitive
mecanice
sau
platforme
construite special in acest sens. Scarile
trebuie sa fie solide si bine fixate. De
asemenea ele trebuiesc verificate zilnic si
mentinute in stare buna.
La executarea spturilor se va tine
seama de evitarea deteriorarii retelelor de
cabluri subterane (electrice, telefonie, etc.),
retelelor de canalizare si alimentare cu ap,
precum si a celor de gaze naturale
La saparea manuala a santurilor se va
pastra o distanta corespunzatoare intre
lucratori, de cel putin 2 m
-Efectuarea
de
catre
personalul
competent a utilajului inainte de punerea
in functiune, efectuarea la timp a
verificariilor periodice
- La aparitia unor defectiuni sau dereglari ale
utilajului acesta trebuie oprit imediat si fiind
interzisa functionarea lui in stare defecta, si
trebuie anuntat imediat conducatorul locului
de munca care va lua masurile de remediere
corespunzatoare
-Utilajele trebuie sa fie astfel utilizate incat
sa-si poata indeplini functia fara ca
personalul lucrator sa fie supus veunui risc
-Deserventul utilajului trebuie sa intrerupa
functionarea utilajului daca in timpul
procesului de munca apar anumite zgomote,
vibratii anormale.
-Inaintea inceperii lucrului, deserventul va
verifica buna functionare a utilajului
Incadrarea i repartizarea lucrtorilor
pentru lucrul la nlime se fac numai pe
baza avizului medical eliberat n urma unui
examen medical, prin care trebuie verificate
aptitudinile i capacitile neuropsihice
necesare lucrului la nlime.
Lucrtorii vor fi admii pentru lucrri
la nlime numai dac au viza medical
cu meniunea expres "apt pentru lucrul
la nlime", meniune ce va fi nscris n
fia de aptitudine a lucrtorului.
Instalarea de mijloace de protectie
colectiva (schele) acolo unde este necesar

pag. 23

SC SOCAR PETROLEUM SA
Categorii de
lucrari

Riscuri / factori de
risc

Masuri specifice de securitate si


sanatate in manca pentru lucrarile
care prezinta riscuri
Ancorarea schelei si alegerea unei
suprafete de sprijin foarte solida, pentru a
evita bascularea
Montajul si verificarea schelei, inainte de
punerea in functiune, vor fi realizate de o
persoana abilitata in acest sens
Locurile de munc amplasate la nlime
i cile de acces la i de la aceste locuri de
munc trebuie marcate i semnalizate
permanent .
Semnalizarea riscurilor de accidentare
se va face in conformitate cu prevederile
HGR 971/2006
Lucrul la nlime se va desfura numai
sub supraveghere, iar lucrul va fi permis
numai dac persoana desemnat s
supravegheze lucrarea a verificat c s-au
luat toate msurile de securitate pentru
prevenirea accidentelor .
Folosirea obligatorie, pe toat durata
ndeplinirii sarcinii de munc, n scopul
pentru
care
a
fost
acordat,
a
echipamentului individual de protecie
casc de protecie, nclminte cu talp
antiderapant, centur de siguran .
Pasarelele, scrile i platformele de lucru
trebuie prevzute cu balustrade i inute n
stare de curenie
Accesul ctre locurile de munc se va
asigura
fr
obstacole
sau
goluri
neacoperite.
La executarea lucrrilor la nlime sau n
alte zone periculoase, personalul muncitor
va fi dotat cu centuri de siguran legate de
puncte fixe ale construciei
Schelele, podinile i scrile utilizate vor fi
standardizate, n stare bun, ngrdite cu
parapete de 1 m nlime asigurate
mpotriva alunecrii sau deplasrii
Scrile utilizate vor fi standardizate,
rezistente i uoare, iar n timpul lucrului,
scrile i podinile se vor asigura mpotriva
alunecrilor, prbuirilor (cu crlige la
capetele superioare sau cu saboi de fier
sau cauciuc la capetele inferioare)
Coborrea i urcarea pe scri se va face

pag. 24

SC SOCAR PETROLEUM SA
Categorii de
lucrari

Riscuri / factori de
risc

Masuri specifice de securitate si


sanatate in manca pentru lucrarile
care prezinta riscuri
numai cu faa spre aceasta, lucrtorul avnd
n permanen minile n contact cu ramele
longitudinale.

Prbuirea / ruperea
scrilor datorit strii
tehnice
necorespunztoare

- Sarcina de munca va fi executata conform


tehnologiei stabilite, prin utilizarea obligatorie
a mijloacelor de protecie prevzute,
adecvate specificului lucrrii, att cele din
dotarea EM ct si cele prevzute ca mijloace
individuale de protecie.
- Se interzice folosirea de improvizaii la
utilizarea mijloacelor de lucru i protecie
colectiv pentru lucru la nlime
- Scarile folosite vor fi numai din categoria
celor standardizate
a) Lucrul cu scri mobile
Scrile simple nu vor fi folosite dect
ca echipamente de acces in situatia
existentei diferenei de nivel intre 2
suprafee de lucru.
b) Lucrul cu scri duble (tip A)
Poziionarea scrilor duble va fi facuta
numai pe suprafee perfect orizontale.
La montarea scrilor duble se va avea
grija ca acestea sa aiba o poziionare
stabila pe suprafaa de referina a
celor 4 puncte de sprijin sau a talpilordupa caz.
Toate scrile duble pentru protectia
vor fi prevzute cu lant de sigurana
impotriva desprinderilor accidentale a
braelor acesteia.
Pe scara dubla se va urca un singur
lucrator si strictul necesar de
materiale.
La orice activitate privind utilizarea
scrilor duble, la sol va sta un al
doilea lucrator care va asigura
stabilitatea scrilor.
Se interzice repararea scrilor de
ctre utilizator; Operaia va fi efectuata
numai de productor sau de societati
specializate;

pag. 25

SC SOCAR PETROLEUM SA
Categorii de
lucrari

Riscuri / factori de
risc

Masuri specifice de securitate si


sanatate in manca pentru lucrarile
care prezinta riscuri

Prbuirea
mijloacelor de lucru i
protecie colectiv pt.
lucru
la
nlime
(schele,
scri,
platforme
i
eafodaje)
datorit
strii
tehnice
necorespunztoare
(incomplete, defecte,
improvizate), a unui
montaj
care
nu
respect instruciunile
productorului
sau
datorit
lovirii
acestora
de
ctre
autoutilaje deviate de
la
traseul
/
funcionarea normal.

- Lucrtorii trebuie s dispun de informaii


adecvate i instruciuni scrise referitoare la
condiiile de montaj i exploatare ale
mijloacelor de lucru i protecie colectiv
pentru lucru la nlime, la tehnologiilor de
lucru.
- Respectarea cu strictee a tehnologiilor de
lucru, a instruciunilor tehnice de montaj i
exploatare ale mijloacelor de lucru i
protecie colectiv pentru lucru la nlime,
pentru
EM
utilizate
n
activitatea
desfurat .
- Sarcina de munca va fi executata conform
tehnologiei stabilite, prin utilizarea obligatorie
a mijloacelor de protecie prevzute,
adecvate specificului lucrrii, att cele din
dotarea EM ct si cele prevzute ca mijloace
individuale de protecie.
- Pentru meninerea nivelului de securitate a
EM i a componentelor acestora trebuie
ntocmite i respectate instruciuni de
exploatare,
instruciuni
proprii
privind
msurile de securitate i sntate n munc
la exploatarea acestora.
- Se interzice folosirea de improvizaii la
utilizarea mijloacelor de lucru i protecie
colectiv pentru lucru la nlime sau la
utilizarea EM din dotare (cofraje, grinzi, etc.).
- Schela va fi montat sau demontat sub
supravegherea unei persoane competent i
de ctre angajai care au fost instruii
corespunztor, cu respectarea planului de
montare-demontare, a instruciunilor proprii
de securitatea i sntatea muncii n timpul
montrii, demontrii i a msurilor de
prevenire a riscurilor de cdere a
persoanelor sau a obiectelor de la nlime.
- Schelele trebuie bine ancorate pe toata
nlimea lor de prile solide ale construciei.
- Schela trebuie amplasat sau se vor lua
msuri corespunztoare de deviere a
circulaiei auto, astfel nct s fie ferit de
lovituri de ctre mijloacele de transport n
trecere sau de ctre diferite materiale sau
obiecte n ridicare.
- La nceputul fiecrui schimb, nainte de
urcarea lucrtorilor pe schel se va verifica,

pag. 26

SC SOCAR PETROLEUM SA
Categorii de
lucrari

Lucrari de montare
Confectii metalice

Riscuri / factori de
risc

- Surprinderea de catre
mijlocul auto in timpul
incarcarii descarcarii
materialelor,
confectiilor
metalice
etc.
- Cadere libera de
obiecte
(scule,
materiale,
piese
/
parti
ale confectiilor
metalice) sub efectul
gravitatiei
- Efort static datorita
pozitiei ortostatice in
timpul
lucrului
afectiuni
musculare
si ale sistemului osos
- Fixari gresite - legarea
necorespunzatoare
a
sarcinilor,
asezarea
pieselor,
confectiilor
metalice fara asigurare
contra caderii, etc.
- Asamblari gresite de
subansamble
de
confectii metalice in
vederea
executarii
montarii.
- Nesincronizari de
operatii (intarzieri sau
devansari)
la
manevrarea confectiilor
metalice (intre legator
sarcina si macaragiu,

Masuri specifice de securitate si


sanatate in manca pentru lucrarile
care prezinta riscuri
de ctre conductorul i supraveghetorul
locului de munc urmtoarele: poziionarea
corect a schelei, fa de zona de lucru;
suportul de aezare a schelei; orizontalitatea
i verticalitatea schelei; fixarea corect a
dispozitivelor de siguran (de blocare) a
platformelor de lucru, a scrilor de acces, a
legturilor la construcie; starea tehnic a
podinilor de lucru, a balustrzilor, a scrilor
de acces la platformele de lucru, etc.
- Se interzice a se descompleta podina
schelei sau a se interveni la ancoraje, care ar
putea slbi stabilitatea acesteia, etc.
Toti lucratorii se vor deplasa numai pe caile
de circulatie amenajate si marcate. Se
interzice stationarea / deplasarea in spatele
mijloacelor de transport. Conducatorul
mijlocului de transport va pleca de pe pozitie
numai dupa ce s-a asigurat ca nu este nici o
persoana in preajma locului de transport.
Depozitarea materialelor coorespunzator, la o
distanta de cel putin 1,5 m fata de deschideri,
margini. Aprovizionarea numai cu strictul
necesar ca materiale pentru desfasurarea in
conditii optime a activitatii.
Personalul angajat, periodic isi efectueaza
controlul medical. La indicatiile medicului de
medicina muncii se va schimba locul de
munca pentru acei lucratori care nu pot face
cerintelor, dpdv fizic.
Se vor stabili pauze de odihna in functiie de
conditiile de munca existente la punctele de
lucru.
Piesele prelucrate, materialele, confectiile
metalice, deseurile se vor aseza in locuri
stabilite, si nu vor impiedica miscarile
lucratorilor,
functionarea
masinilor
si
circulatia pe caile de acces, iar legarea
sarcinilor se va efectua numai de personal
autorizat legatori de sarcina.
Toate golurile se vor acoperi si se vor ingradi
cu balustrazi de protectie si se vor semnaliza
vizual, scarile de acces se prevad cu mana
curenta, balustrazi de protectie, podetele
inclinate vor avea montate rigle la distante de
0,05 m impotriva alunecarii.
Scarile folosite vor numai din cele

pag. 27

SC SOCAR PETROLEUM SA
Categorii de
lucrari

Lucrari de
sudura

Riscuri / factori de
risc

Masuri specifice de securitate si


sanatate in manca pentru lucrarile
care prezinta riscuri

sau sudor, etc )


- Cadere de la inaltime
la efectuarea montajelor
la inaltime

standardizate. Lucratorii vor purta centuri de


siguranta la lucrul la inaltime. Toti lucratorii
care lucreaza la inaltime vor avea avizul Apt
pentru lucru la inaltime consemnat in Fisa
de aptitudine de catre medicul de medicina
muncii

Expunerea lucratorilor
la riscuri provenind din
taierea
si
sudarea
metalelor (cu flacara
oxiacetilenica
si/sau
electric)

Sudorii care lucreaza la inaltime vor


purta centuri de tip ham care vor fi ancorate
corespunzator
Inainte de inceperea lucrului sudorul
va
verifica
buna
functionare
si
etanseitatea arzatorului, respectiv a
aparatului de sudat.
Este interzis ca in timpul lucrului
furtunurile de cauciuc sa fie tinute sub brat
sau sa fie incolacite pe picioare.
Este interzisa folosirea furtunurilor pentru
oxigen la acetilena si invers.
Este interzisa folosirea furtunurilor
murdare de ulei sau grasime.
Folosirea furtunurilor defecte, precum si
infasurarea acestora cu banda izolatoare
sau alte materiale este interzisa.

Fixarea capetelor furtunurilor la


aparatele de sudare se face numai prin
coliere metalice bine stranse.
Recipientele butelie pentru acetilena se
folosesc numai in pozitie verticala.
Arzatorul aprins nu se va lasa din mana
nici un moment
Pt sudarea si taierea electrica:
Se interzice utilizarea de aparate de
sudura improvizate, neconforme, sau a
portelectrodului de tip furculita in
santier
Se
interzice
categoric
tinerea
portelectrodului sub brat, pentru a preveni
scurgerile curentului electric prin corp!
Conductorii electrici, mobili, folosii la
racordarea la retea si cablurile pentru
alimentarea circuitului de sudare vor fi feriti
impotriva deteriorarii in timpul exploatarii si
al transportului si in mod special impotriva
contactului cu stropi de metal topit, precum
si a trecerii peste ei cu mijloace de transport.

pag. 28

SC SOCAR PETROLEUM SA
Categorii de
lucrari

Riscuri / factori de
risc

Expunerea lucratorilor
la riscuri provenite prin
stationarea in raza de
actiune a instalatiilor de
ridicat

Masuri specifice de securitate si


sanatate in manca pentru lucrarile
care prezinta riscuri
Cablurile mobile vor fi usoare si foarte
flexibile, patrandu-se in colaci cand nu se
executa operatia de sudare.
Cablul de masa va fi racordat direct la
piesa, fiind interzisa utilizarea unor
improvizatii.
In
timpul
pauzelor
de
lucru,
portelectrodul va fi asezat sau agatat de un
suport astfel incat sa nu atinga piesa sau
suportul acesteia, care sunt legate la sursa
de alimentare a circuitului de sudare.
In timpul pauzelor, aparatul de sudura
se va deconecta de la sursa de curent
Se
interzice
executarea
lucrarilor de sudura sub cerul
liber, pe timp de ploaie.
Instalatiile de ridicat trebuie sa fie corect
instalate, verificate si supuse controalelor
periodice
Verificarea stabilitatii terenului in cazul
calarii macaralelor langa gropi excavate si
asigurarea excavatiilor
Instalarea
semnalizarilor
corespunzatoare interdictiilor
Nu se va circula in raza de actiune a
macaralei /instalatiei de ridicat
Se vor respecta prevederile referitoare la
incarcatura maxima
Macaragiii, legatorii de sarcina sau alte
persoane insarcinate sa dirijeze miscarile
macaralelor, trebuie sa cunoasca si sa
aplice intocmai codul de semnalizare a
macaralei in eventualele completari ale
persoanei juridice in functie de tipul
macaralelor pe care le are in dotare.
Macaragiul are obligatia sa nu apropie
bratul macaralei in imediata vecinatate a
conductoarelor electrice aeriene sau in zona
lor de influenta .
Inainte de a transporta sarcina,
macaragiul are obligatia sa execute in
prealabil o ridicare de proba
Sufele se vor inspecta zilnic privitor la
starea lor
Ghidarea manuala a incarcaturii se va

pag. 29

SC SOCAR PETROLEUM SA
Categorii de
lucrari

Riscuri / factori de
risc

Masuri specifice de securitate si


sanatate in manca pentru lucrarile
care prezinta riscuri
face cu franghii, nu direct cu mana.

Lovire de ctre sarcina


suspendat
sau
desprins n/din crligul
instalaiei de ridicat
(macara, scripete, etc.),
aflat n micare sau
balans.

Manevrarea macaralelor se va face numai de


ctre personal autorizat, care va respecta
permanent instruciunile de exploatare a
utilajelor, prescripiile tehnice ISCIR, Legea
64 / 2008 (republicata in monitorul oficial
din 08.08.2011) Lege privind functionarea
in conditii de siguranta a instalatiilor sub
presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor
consumatoare de combustibil i instruciunile
proprii de securitatea i sntatea muncii.
Legarea i fixarea sarcinilor se face numai
de persoane care au mplinit 18 ani,
autorizate de persoana juridic pe baz de
instruire
i
verificare,
conform
prescripiilor R1 ISCIR,
La legarea i transportul sarcinilor trebuie
folosite numai organe de legare sau
dispozitive executate i verificate periodic
conform prescripiilor tehnice R10 ISCIR i
care au plcue indicatoare cu privire la
sarcinile maxime admise pe care le suport,
Este interzis legarea sarcinilor a cror
greutate depete sarcina maxim
admis pentru organul de legare sau
dispozitivul respectiv,
Este interzis punerea n funciune a
mecanismelor de ridicat dac lanurile sau
cablurile acestora prezint uzuri peste
limitele admise,
Cablurile, lanurile i funiile vegetale folosite
pentru legarea unei sarcini cu muchii
ascuite, trebuie s fie protejate la trecerea
peste aceste muchii, n vederea evitrii
deteriorrii acestora,
n timpul utilizrii macaralei se interzice
trrea sarcinilor pe sol, deplasarea prin
lovire a sarcinilor, smulgerea sarcinilor
aderente la sol, ridicarea sau deplasarea
sarcinilor cnd cablul este n poziie oblic,
balansarea sarcinilor pentru a le aeza ntrun punct care nu poate fi deservit n mod
normal de macara, deplasarea macaralei cu
gaele trte pe sol

pag. 30

SC SOCAR PETROLEUM SA
Riscuri / factori de
risc

Masuri specifice de securitate si


sanatate in manca pentru lucrarile
care prezinta riscuri

Toate tipurile
de lucrari

Incarcarea,
descarcarea,
transportul,
manipularea
si
depozitarea deseurilor
si materialelor

Lucrul cu
instalatiile si
echipamentele
electrice

Risc de Electrocutare

Operatiile de incarcare-descarcare a
deseurilor, materialelor, instalatiilor si
utilajelor se vor executa numai in locuri
special amenajate si nepericuloase

Operatiile de descarcare-incarcare,
transport si manipulare se vor executa
numai sub conducerea si supravegherea
sefilor de echipe incarcare - descarcare sau
a inlocuitorilor acestora, numiti prin decizie
sau dispozitie scrisa de catre conducerea
santierului/societatii

Se interzice accesul persoanelor


straine sau a personalului muncitor in
santiere care nu au nici o atributie la
operatiile de incarcare-descarcare sau in
suprafata considerata periculoasa

Se
interzice
depozitarea
dezordonata
sau
imprastierea
materialelor, prefabricatelor, utilajelor .

Transportul materialelor cu lungimi


mari se poate face si manual. Echipele vor fi
formate din cate cel putin doi oameni, iar
asezarea sarcinilor se va face pe acelasi
umar iar mersul in acelasi pas.

Nu se admite desfacerea stivelor


sau a gramezilor de materiale prin
surpare (eliberand unul din straturile de
sustinere). Manevrarea materialelor se va
face in ordine inversa stivuirii lor.
Asigurarea tuturor tablourilor electrice
(atat ale utilajelor cat si cele ale instalatiilor
electrice de distributie)
Este interzisa innadirea cablurilor
electrice si pozarea acestora direct pe sol
Este
interzisa
executarea
de
improvizatii
electrice
la
instalatiile
electrice ale echipamentelor tehnice din
cadrul santierului de catre deserventii
acestora sau de catre electricieni
Verificarea
periodica
a
tablourilor
electrice de catre un electrician autorizat
Folosirea
mijloacelor de
protectie
electroizolante este obligatorie atat la lucru
cu scoatere de sub tensiune cat si in cazul
lucrarilor fara scoatere de sub tensiune
Se interzice executarea de lucrari la

Categorii de
lucrari

pag. 31

SC SOCAR PETROLEUM SA
Categorii de
lucrari

Lucrari de
betonare

Riscuri / factori de
risc

Turnare beton:
Curgeri necontrolate de
fluide
(beton)
din
mijloacele de transport
(autobetoniere),
din
pompele
de
beton
datorit defectrii sau
poziionrii greite a
sistemului
de
direcionare a betonului.
Electrocutare
prin
atingere direct sau
indirect
a
echipamentelor
de
munc
electrice
( vibratoare beton ),
tablouri
electrice,
instalaii electrice, etc.
aflate sub tensiune,
datorit tensiunii de
pas, datorit atingerii
liniilor electrice sau
intrrii
n
cmpul
electric al acestora a
braului macaralei pe
care o deservete ca
legtor de sarcin.

Masuri specifice de securitate si


sanatate in manca pentru lucrarile
care prezinta riscuri
instalatiile
electrice
fara
intreruperea
tensiunii, cu exceptia unor situatii speciale,
reglementate.
Lucrtorul care deservete un E.M.
acionat electric va verifica zilnic:
- integritatea sistemului de nchidere a
carcaselor de protecie (ui capace, etc.);
- starea de contact ntre bornele de legare la
pmnt i conductorul de protecie;
- integritatea izolaiei cablurilor flexibile ce
alimenteaz prile mobile;
- continuitatea legturii la centura de
mpmntare.
Se interzice accesul personalului
muncitor n zona de turnare unde este
pericol de cdere a betonului.
Se interzice personalului muncitor s
stea sau s circule n zona de
descrcare a betonului din mijlocul de
transport, din bena de betonare, etc.
La descrcarea betonului este interzis
urcarea lucrtorilor pe autovehicul de
transport beton
Se interzice accesul, staionarea
muncitorilor pe poriunea de teren care
intr n zona de basculare a
automalaxorului, unde este pericol de
cdere a betonului.
Autobetoniera trebuie s fie dotat cu
dispozitive de siguran care s
mpiedice descrcarea necomandat a
betonului.
Se interzice executarea cu automalaxorul a
oricrei manevre pe timpul descrcrii
betonului.
- Conductorii electrici care alimenteaz
vibratoarele vor fi flexibili i izolai n tub, din
material electroizolant.
- Obligatoriu, vibratorii se vor deconecta de la
reeaua electric atunci cnd nu se folosesc.
- Carcasa vibratorului va fi legat la pmnt,
iar vibratoristul va
purta obligatoriu
echipament individual electroizolant (cizme,
mnui) verificate PRAM
- Este interzis efectuarea oricror
improvizaii la EM electrice sau acionate

pag. 32

SC SOCAR PETROLEUM SA
Categorii de
lucrari

Lucrari cu risc
de incendiu si /
sau explozie

Riscuri / factori de
risc

Omiterea
respectrii
msurilor de prevenire
a incendiilor la locul de
munc
(fumat,
la
executarea
sudurilor,
etc.).

Masuri specifice de securitate si


sanatate in manca pentru lucrarile
care prezinta riscuri
electric sau n dispozitivele de alimentare cu
energie electric, precum i folosirea acelora
care sunt necorespunztoare.
Exploatarea,
ntreinerea,
reglarea,
depanarea, repararea i prima punere n
funciune a echipamentelor electrice trebuie
fcut numai de personal calificat, instruit i
autorizat
pentru
aceste
operaii
la
echipamentele respective.
Uneltele manuale vor fi verificate la
nceputul lucrului. Este interzis utilizarea
acelor unelte manuale care nu se prezint
ntr-o stare tehnic corespunztoare.
- Sculele i uneltele de mn vor fi pstrate
n suporturi speciale i orientate cu mnerele
spre exterior pentru a exclude contactul cu
prile active ale acestora.
- Se interzice introducerea minilor n zona
de aciune a sculelor i uneltelor deservite.
- Folosirea obligatorie a manuilor de
protecie i a bocancilor cu bombeu metalic
n timpul lucrului cu scule tietoare,
manipulrii materialelor, maselor, care au
margini sau suprafee tietoare sau care
datorit naturii lor pot produce leziuni ale
minilor sau picioarelor.
- Este interzis folosirea sculelor i uneltelor
fr mner, folosirea aceluiai mner la mai
multe scule precum i folosirea sculelor cu
suprafee de percuie deformate, nflorite,
tirbite sau a uneltelor improvizate.
Lucrrile de sudare se vor executa numai
dup ce au fost luate toate masurile de
prevenire a incendiilor:
- instruirea personalului asupra riscurilor;
- supravegherea permanent a locului de
munc;
prevenirea
formarii
amestecurilor
inflamabile si/sau explozive;
- interzicerea accesului persoanelor strine
de lucrare;
- supravegherea locului i dup terminarea
operaiilor de sudur.
Se vor ndeprta materialele inflamabile i
explozive, se vor ndeprta materialele
combustibile din zona de lucru
Locurile de munc vor fi dotate cu

pag. 33

SC SOCAR PETROLEUM SA
Categorii de
lucrari

Riscuri / factori de
risc

Toate categoriile Temperatur ridicat n


sezonul canicular
de lucrari
afeciuni
organismului
deshidratare
insuficien
respiratorie).

ale
(insolaii,

Masuri specifice de securitate si


sanatate in manca pentru lucrarile
care prezinta riscuri
stingtoare de incendiu, precum i cu pichete
PSI.
Este interzis aprinderea de focuri deschise,
n alte locuri dect cele prevzute prin
tehnologiile de lucru, fr aprobarea i
controlul permanent al conductorului locului
de munc.
Lucrrile cu foc deschis vor ncepe numai
dup obinerea permisului de foc i
ndeplinirea prevederilor legale n acest
sens
Deeurile,
reziduurile
i
ambalajele
combustibile sau inflamabile se vor depozita
la distane de siguran fa de cldiri i alte
materiale combustibile
In conformitate cu prevederile Ordonantei de
Urgenta nr 99/2000 - in perioadele cu
temperaturi ridicate extreme, conducerea
societatii va asigura urmtoarele msuri
minimale:

cardio
A. Pentru ameliorarea condiiilor de
munca:
a) reducerea intensitatii i ritmului
activitilor fizice;
b) asigurarea ventilatiei la locurile de
munca;
c) alternarea efortului dinamic cu cel static;
d) alternarea perioadelor de lucru cu
perioadele de repaus n locuri umbrite, cu
cureni de aer.
B. Pentru meninerea strii de sntate
a angajailor:
a) asigurarea apei minerale adecvate, cte
2-4 litri/persoana/schimb;
b) asigurarea echipamentului individual de
protecie;
c) asigurarea de duuri.
1. Daca nu se pot asigura condiiile
prevzute mai sus se vor lua, de comun
acord cu reprezentanii alei ai salariailor,
dup caz, urmtoarele msuri:
a) reducerea duratei zilei de lucru;
b) ealonarea pe doua perioade a zilei de
lucru: pana la ora 11,00 i dup ora 17,00;
pag. 34

SC SOCAR PETROLEUM SA
Categorii de
lucrari

Riscuri / factori de
risc

Masuri specifice de securitate si


sanatate in manca pentru lucrarile
care prezinta riscuri
c) ntreruperea colectiv a lucrului cu
asigurarea continuitii activitii n locurile n
care aceasta nu poate fi ntrerupt, potrivit
prevederilor legale.
2. Msurile prevzute la alin. (1.) se vor
stabili dac temperaturile extreme se menin
pe o perioada de cel puin doua zile
consecutiv.
n sensul prevederilor ordonanei de urgenta
nr. 99/2000, prin temperaturi extreme se
nelege temperaturile exterioare ale aerului,
care:
a) depesc +37C sau, corelate cu
condiii de umiditate mare, pot fi
echivalate cu acest nivel.
b) scad sub -20C sau, corelate cu condiii
de vant intens, pot fi echivalate cu
acest nivel
Temperaturile specificate la punctele a si b
de mai sus sunt temperaturi monitorizate i
certificate
de
Institutul
Naional
de
Meteorologie i Hidrologie i transmise de
centrele regionale ale acestuia

CAPITOLUL 12. MASURI DE PROTECTIE COLECTIVA SI MIJLOACE


COLECTIVE DE PROTECTIE

Cile i ieirile de urgenta trebuie sa fie n permanenta libere i sa conduc n


modul cel mai direct posibil ntr-o zona de securitate.

Uile de ieire n caz de urgenta trebuie sa se deschid spre exterior

Cile de circulaie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, i rampele de ncrcare,


trebuie sa fie calculate, plasate i amenajate, precum i accesibile astfel nct sa
poat fi utilizate uor, n deplina securitate i n conformitate cu destinaia lor, iar
lucrtorii aflai n vecintatea acestor cai de circulaie sa nu fie expusi nici unui
risc

Dac antierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie sa fie prevzute cu
dispozitive care sa evite ptrunderea lucrtorilor fr atribuii de serviciu n
zonele respective

Utilajele si echipamentele nu trebuie manipulate/conduse dect de o persoana


calificata si care este in posesia unui certificat de competenta valabil.
pag. 35

SC SOCAR PETROLEUM SA
-

Zonele periculoase trebuie semnalizate n mod vizibil

Lucrrile la nlime nu pot fi efectuate, n principiu, dect cu ajutorul


echipamentelor corespunztoare sau cu ajutorul echipamentelor de protecie
colectiv, cum sunt balustradele, platformele ori plasele de prindere.

n cazul n care, datorit naturii lucrrilor, nu se pot utiliza aceste echipamente,


trebuie prevzute mijloace de acces corespunztoare i trebuie utilizate centuri de
siguranta sau alte mijloace sigure de ancorare

Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite i ntreinute astfel nct sa se


evite prbuirea sau deplasarea lor accidentala

Platformele de lucru, pasarelele i scarile schelelor trebuie sa fie construite,


dimensionate, protejate i utilizate astfel nct persoanele sa nu cada sau sa fie
expuse caderilor de obiecte

Schelele trebuie controlate de ctre o persoana competenta, astfel:


a) nainte de utilizarea lor;
b) la intervale periodice;
c) dup orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau
cutremur de pmnt ori n alte circumstane care le-ar fi putut afecta rezistenta
sau stabilitatea.

Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare

Nici o persoana in afara de electricianul de santier numit nu va face conectari sau


deconectari, altele dect cele de la prizele electrice sau triplu stecher, sau sa
modifice alimentarea electrica temporara.

Improvizatiile electrice pentru iluminat, gatit, ncalzire etc. nu sunt permise.

Toate accidentele trebuie nregistrate in Registrele de evidenta ale accidentatilor in


munca din cadrul firmelor la care sunteti angajati. Aceasta este o cerinta legala.
-

Raportati toate incidentele, situatiile sau actiunile periculoase.

Mncarea trebuie consumata numai in locurile amenajate si destinate pentru


servirea masei.

Fumatul pe santier este permis numai in zonele special amenajate.

Accesul vizitatorilor in santier este permis numai insotiti, si dupa ce in prealabil au


fost instruiti privind cerintele de securitate aplicabile santierului

In organizarea de santier este interzisa utilizarea de butelii pentru aragaze, in


vederea prepararii sau incalzirii hranei in baraci

CAPITOLUL 13. MASURI DE COORDONARE


pag. 36

SC SOCAR PETROLEUM SA
Pentru a asigura respectarea prevederilor prezentului plan de
securitate, precum si pentru minimizarea riscurilor care pot aparea in timpul
desfasurarii activitatilor pe santier, antreprenorii si subantreprenorii vor intocmi planuri
proprii de securitate si sanatate si vor descrie in proceduri/instructiuni activitatile
generatoare de riscuri, care sa prezinte succesiunea operatiilor, riscurile si masurile de
protectie adecvate.
Se vor avea in vedere si se vor specifica urmatoarele:

Condiiile de manipulare a diverselor materiale, n particular, n ceea ce


privete interferena instalaiilor de ridicat aflate pe antier sau n
vecintatea acestuia; se vor folosi instalatii de ridicat numai cu certificate
tehnice corespunzatoare si cu operatori autorizati

Limitarea manipulrii manuale a sarcinilor;

Condiiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deeurilor i a


materialelor rezultate: materialele rezultate din demolari vor fi depozitate
temporar pe o platforma betonata in afara zonei de lucru, pe categorii, in
vederea reciclarii / reutilizarii sau eliminarii.

Condiiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate;

Utilizarea mijloacelor de protecie colectiv; pentru lucrul la inaltime se vor


folosi schele conforme cu cerintele minime de securitate, care poseda
marcajul de conformitate CE; acestea se vor inspecta zilnic, inainte de
inceperea lucrului.

Verificari zilnice ce se vor face de catre seful de santier / sefii de puncte de lucru
Inainte de inceperea lucrului:
Protectii corespunzatoare ale tututor deschiderilor si ale marginilor de
structura
Asigurarea ca toate consolidarile, sprijinirile, sustinerile temporare sunt in
stare corespunzatoare
Asigurarea ca toate mijloacele PSI sunt operationale
Asigurarea ca toate materialele periculoase au fost indepartate din zona de
lucru
Verificarea eliberarii cailor de acces si a marcarii lor
Verificarea ca toti lucratorii sa poarte EIP din dotare, corespunzator riscurilor

La terminarea zilei de lucru:


Se verifica daca toate caile de acces in situatii de urgenta sunt clar marcate si
libere
Se verifica daca imprejmuirea amplasamentului este in buna stare, pentru a nu
putea patrunde in santier persoanele neautorizate
Se verifica daca drumurile de acces catre amplasament nu sunt blocate cu
materiale si ca toate riscurile sunt semnalizate

pag. 37

SC SOCAR PETROLEUM SA
CAPITOLUL 14. MASURI CE DECURG DIN INTERFERENTA
ACTIVITATILOR
DIN
PERIMETRUL
SANTIERULUI SI DIN AFARA ACESTUIA

Intregul personal trebuie instruit pentru a cunoaste riscurile asociate lucrarilor executate
si masurile de protectie
Semnificatia panourilor de semnalizare se va respecta in mod obligatoriu
Toti muncitorii trebuie sa poarte echipamentele individuale de protectie adecvate
operatiilor executate;
Lucrul la inaltime necesita masuri de protectie, utilizandu-se cu prioritate masuri
colective de protectie si unde nu sunt suficiente cele colective si cele individuale
Toate incidentele, evenimentele, accidentele trebuie raportate imediat sefului de punct de
lucru / sefului de santier / lucratorului desemnat
Zonele de lucru trebuie mentinute in stare de curatenie iar caile de acces trebuie sa fie
libere;
Nu este permisa intrarea in santier sub influenta alcoolului, a drogurilor sau a
medicamentelor ce contin substante halucinogene
Cabinele WC trebuie mentinute in stare de curatenie
Inainte de utilizarea sau depozitarea materialelor care contin substante periculoase,
trebuie sa existe in santier o copie a fiselor tehnice de securitate
Nu este permis persoanelor neautorizate sa modifice, sa mute echipamentele
tehnice, utilaje, instalatii, mijloace de protectie (schele, balustrade, mijloacele de
semnalizare , etc)

Panourile de semnalizare ce se vor folosi la locurile de munca, atunci cand


riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protectie
colectiva ori prin masuri, metode sau procedee de organizare a muncii, in conformitate
cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.
Modaliti de semnalizare ce se vor utiliza la locurile de munca aferente realizarii
proiectului:
Semnalizare permanenta: este semnalizarea referitoare la o interdicie, un
avertisment sau o obligaie, precum i semnalizarea privind localizarea i
identificarea mijloacelor de salvare ori prim ajutor

Semnalizarea ocazionala: Cnd mprejurrile o impun, trebuie sa se foloseasc


semnale luminoase, semnale acustice i/sau comunicare verbal pentru
semnalizarea pericolelor, mobilizarea persoanelor pentru o aciune specifica,
precum i pentru evacuarea de urgenta a persoanelor

Mijloacele i dispozitivele de semnalizare trebuie sa fie curatate, ntreinute,


verificate, reparate periodic i, dac este necesar, nlocuite astfel nct sa se asigure
meninerea calitilor lor intrinseci i/sau functionale.
Numrul i amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie
instalate se stabilesc n funcie de importanta riscurilor, a pericolelor ori de zona care trebuie
acoperit.

pag. 38

SC SOCAR PETROLEUM SA
Semnalizarile care necesita o sursa de energie pentru funcionare trebuie sa
fie prevzute cu alimentare de rezerva, pentru cazul ntreruperii alimentarii cu energie, cu
excepia situaiei n care riscul dispare odat cu ntreruperea acesteia.
Semnalele luminoase i acustice trebuie sa fac obiectul unei verificri a bunei lor
funcionari i a eficientei lor reale, nainte de punerea n funciune i, ulterior, prin verificri
periodice.
Culorile folosite pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate si semnificatia lor,
cu indicatiile si precizarile absolut necesare sunt urmatoarele:
Culoare

Semnificatie sau scop


Semnal de interdictie

Indicatii si precizari
Atitudini periculoase

Pericol-alarma

Stop, oprire, dispozitiv de oprire


de urgenta, evacuare
Identificare si localizare

ROSU

Galben sau galben- oranj

Materiale si echipamente de
prevenire si stingere a
incendiilor
Semnal de avertizare
Semnal de obligatie

Albastru
Verde

Semnal de salvare sau de prim


ajutor
Situatie de securitate

Atentie, precautie
Verificare
Comportament sau actiune
specifica
Obligatia purtarii echipamentului
individual de protectie
Usi, iesiri, cai de acces,
echipamente, posturi, incaperi
Revenire la normal

Principalele panouri de semnalizare ce se vor folosi la locurile de


munca din cadrul proiectului sunt:

PANOURI DE INTERZICERE (Rosu)

Intrarea persoanelor straine


strict interzisa
pag. 39

Interzis focul deschis,


interzis fumatul

SC SOCAR PETROLEUM SA

Interzisa stingerea
cu apa

Accesul interzis

PANOURI DE AVERTIZARE (Galben)

Materiale inflamabile

Materiale combustibile

pag. 40

SC SOCAR PETROLEUM SA

Materiale nocive sau iritante

Materiale toxice

CAPITOLUL 15. MASURI GENERALE PENTRU ASIGURAREA


MENTINERII SANTIERULUI IN STARE DE CURATENIE SI
ORDINE

Indepartarea din zona de lucru a tuturor materialelor rezultate din procesul de


lucru
Toate caile de acces in situatii de urgenta trebuie sa fie clar marcate si libere
Imprejmuirea amplasamentului trebuie sa fie in buna stare, pentru a nu putea
patrunde in santier persoanele neautorizate (unde este posibil acest lucru)
Drumurile de acces catre amplasament nu trebuie sa fie blocate cu materiale
rezultate din demolare.
Se vor stabili locuri de fumat in incinta santierului, ce va fi amenajat si
semnalizat corespunzator.
Pentru deseurile rezultate din lucrare se va amenaja spatiu de depozitare pe
categorii in containere conforme pentru fiecare tip de deseu.
La fiecare punct de lucru se vor amplasa recipienti de colectare conformi pentru
colectarea selectiva a deseurilor

CAPITOLUL 16. INDICATII PRACTICE PRIVIND ACORDAREA


PRIMULUI AJUTOR, EVACUAREA PERSOANELOR SI MASURI
DE ORGANIZARE LUATE IN ACEST SENS
pag. 41

SC SOCAR PETROLEUM SA
Punctele de prim ajutor sunt amenajate la (se indica locul unde sunt
amenajate):
...
...

Se va contacta imediat salvarea in cazul in care survine un accident


in santier.

Informatii de contact in Politia


112
situatii de urgenta
Pompierii
112
Salvarea
112
In caz de urgenta,
Furnizati urmatoarele informatii:
solicitati imediat
Unde este localizat santierul
ajutorul
Ce s-a intamplat
Cate persoane necesita ajutor

Pentru evenimente minore (taieturi, intepaturi) va trebui sa existe in santier


trusa de prim-ajutor.
Masuri de prim-ajutor:
In cazul producerii unui accident, pentru intervenia imediata, este bine de
reinut urmtoarele etape :

Analiza situaiei; protejarea victimei; examinarea victimei; anunarea


accidentului; acordarea primului ajutor; supravegherea victimei si
ateptarea echipei de specialiti.
Salvatorul, fara a se expune pe el nsui, va identifica sursele de riscuri
reale sau presupuse in situaia vizata si va observa daca persista un
risc de: strivire; incendiu sau explozie; electrocutare; asfixiere; alt risc.

Aciunile salvatorului depind de starea victimei si va aciona astfel :


a)
daca victima nu vorbete (este incontienta) dar respira si-i bate
inima (are puls) sunt necesare :
aezarea in poziie de sigurana;
acoperirea victimei, alarma;
supravegherea circulaiei, a strii de contienta, a respiraiei, pana la sosirea
ajutoarelor medicale.

pag. 42

SC SOCAR PETROLEUM SA
Poziia lateral de siguran:
Permite drenarea secreiilor din cavitatea bucal a pacientului incontient, care
respir adecvat i care nu este un caz de traum, n exterior

b)

daca victima nu rspunde, nu respira, dar ii bate inima sunt


necesare :
degajarea, eliberarea cailor respiratorii;
respiraie gura la gura sau gura la nas

Respiraia artificial:

Pensai nasul victimei


inei-i brbia ridicat
Inspirai adnc
ncercai s aplicai ct
mai etan buzele pe cele
ale victimei

c)

d)

daca victima sngereaz abundent se aplica :


compresie manuala locala;
pansament compresiv;
compresie manuala la distanta (subclavicola sau inghinala).
daca victima prezint arsuri provocate de :
foc sau cldura - se face splare pentru a evita ca arsura sa progreseze si
pentru rcorire;
pag. 43

SC SOCAR PETROLEUM SA
substane chimice - se face splare abundenta cu apa (nu se
ncearc neutralizarea acidului cu baza si invers)
e)
daca victima vorbete dar nu poate efectua anumite miscari :
oricare ar fi semnele se va aciona ca si cum victima ar avea o fractura,
evitnd sa o deplaseze si respectnd toate eventualele deformri la nivelul:
membrului superior, membrului inferior, coloanei vertebrale.
f)
victima poate sa prezinte :
plgi grave: aezarea victimei intr-o poziie adecvata, ngrijirea segmentului
amputat daca e cazul, compresie pentru oprirea sngerrii, etc.
plgi simple : curirea si pansarea plgii
Pansamente si bandaje
Pansamentul este un invelis protector, aplicat pe o rana, pentru a controla
sangerarea, a absorbi sangele si a preveni contaminarea si infectarea acesteia.
Primul pansament facut la locul accidentului nu va fi decat un pansament
provizoriu, destinat sa protejeze plaga in perioada de timp care se scurge intre
momentul accidentului si cel in care rana este vazuta de un specialist.
ATENTIE ! Nu se pune niciodata vata direct pe rana !
Nu se atinge si nu se sufla peste partea de pansament care va veni in contact direct cu
rana. Se va acoperi complet rana si se vor intinde marginile pansamentului dincolo de
limitele ranii.
NU indepartati de pe rana pansamentul deja facut. Daca singele a trecut prin
pansament, lasati pansamentul neschimbat si acoperiti-l cu pansamente suplimentare,
vata sau alte materiale, fixate cat mai bine.
Bandajele (fesi triunghiuri, rondele etc.) sunt materiale folosite pentru a fixa un
pansament, a mentine compresiunea pe o rana, a sprijini un membru sau o articulatie,
a imobiliza parti ale corpului si a fixa atele.
Aplicati bandajul suficient de strins pentru a va asigura ca sangerarea este
controlata sau ca imobilizarea este bine realizata. Daca fasa este prea larga cade de
pe rana, daca este aplicata prea strins produce durere si impiedica circulatia sangelui.
Plgi. Hemoragii
Prin plaga (rana, leziune) se nelege orice ntrerupere a continuitatii unui esut (a
tegumentelor, mucoaselor sau a esuturilor mai profunde).
Principalele obiective ale acordrii primului ajutor in ngrijirea plgilor sunt urmtoarele:
combaterea hemoragiei
prevenirea infeciei
combaterea durerii
prevenirea si combaterea socului.
Desi contaminarea pielii are loc imediat, odata cu ranirea, infectia propriu-zisa se
manifesta dupa cca. 6 ore si este complet instalata in 24 ore. De aceea, dupa
acordarea unui prim ajutor eficient si corect, tratarea calificata a plagilor trebuie
realizata in primele 6 ore.
Inainte de aplicarea pansamentelor este necesara curatarea (toaleta) plagilor: se
curata zona cu ajutorul unei comprese sterile pornind de la marginile plagii spre pielea
sanatoasa din jur (NU se utilizeaza vata la aceste manevre); se dezinfecteaza plaga
prin turnarea de apa oxigenata care, prin spuma pe care o produce, antreneaza
eventualii corpi straini; corpii straini care nu pot fi indepartati cu apa oxigenata (ex.
aschie infipta, cutit in rana, etc) se lasa pe loc din cauza pericolului de singerare; doar

pag. 44

SC SOCAR PETROLEUM SA
corpii straini superficiali se vor extrage cu ajutorul unei pensete sterile sau cu
degetele, dupa o buna dezinfectare.
Prin hemoragie se intelege revarsarea sangelui in afara vaselor sanguine, ca urmare a
ruperii, taierii, inteparii sau zdrobirii acestora, la orice nivel al sau.
Orice hemoragie constituie o urgenta medicala!
Metode de realizare a hemostazei in hemoragiile externe:
a.

Pansamentul compresiv: folosit in hemoragiile capilare si venoase mici,


dar NU se utilizeaz daca in rana se afla corpuri strine ascuite.

b.

Compresiunea manuala: se realizeaza prin apasarea arterei afectatepe


un plan osos situat intre inima si artera (presupune pregatirea corespunzatoare a
salvatorului) cu varful degetelor, cu ajutorul unuia sau mai multor degete sau chiar
cu ajutorul pumnului

c.

Compresiunea circulara a tesuturilor: reprezinta compresiunea realizata


prin strangerea circulara a membrului care sangereaza, cu ajutorul unui garou,
pana la oprirea hemoragiei. Garoul se utilizeaza numai in cazul ranirii membrelor;
garoul nu se aplica direct pe piele, ci peste un invelis textil (pinza); garoul trebuie
folosit doar in ultima instanta sau pe timpul curatirii si pansrii plagii. Garoul NU se
aplica la antebrat sau gamba!

Masuri de prim ajutor in funcie de tipul plgii si localizarea acesteia


Contuzii, vnti: produc o patrundere a sangelui in tesuturile inconjuratoare. Primul
ajutor consta in aplicarea de comprese reci sau a unei pungi de gheata (in reprize de
15 min). Nu aplicai punga cu gheata direct pe piele!
Plgi minore cu sngerri: pot fi splate cu apa daca sunt murdare, apoi vor fi terse
cu tifon steril si acoperite cu pansament.
Plgi grave cu sngerare abundenta: necesita o apasare continua si directa. Daca
rana este mai mare si marginile sunt desfacute, poate fi necesara apropierea marginilor
sale inainte de a apasa.
Plgi cu un corp strin nfipt: necesita o atentie deosebita pentru ca acel obiect
poate sa comprime vasele de sange retezate in adancimea ranii. Nu modificati pozitia
si nu scoateti obiectele ce sunt adanc infipte in rana; bandajati rana de jur imprejurul
obiectului pentru a impiedica deplasarea lui, si pentru a impiedica o ranire
suplimentara.
Plgi prin nepare: este posibil sa nu prezinte singerare externa abundenta, dar ele
pot provoca sngerare interna. Se va controla sangerarea si se da primul ajutor pentru
rni.
Plgi prin strivire: esuturile sunt distruse pe ntindere mare iar organele interne pot fi
rupte, pot fi agravate si prin fracturi. Plgile grave prin strivire pot produce complicaii
grave, ajungnd pina la soc si insuficienta renala. Chiar daca rnitul nu prezint semne
pag. 45

SC SOCAR PETROLEUM SA
si simptome de soc la scoaterea de la locul accidentului, primul ajutor trebuie
acordat imediat pentru a mpiedica instalarea si agravarea socului, astfel: protejati
victima fata de alte circumstante posibile de accidentare, opriti singerarea (singerarile),
aplicai pungi de gheata pe zona ranita, tratai mpotriva socului.
Transportul accidentailor
Nici un accidentat nu va fi transportat nainte de a fi adus in starea de a suporta
in bune condiii transportul, adic nainte de a fi examinat si a i se fi acordat, efectiv,
primul ajutor.
Momentele cele mai importante ale transportului si anume scoaterea victimei de
la locul accidentului, ridicarea ei de la sol, transportul ei, aezarea ei in pat trebuie
executate in mod difereniat, in funcie de circumstanele in care s-a produs accidentul,
de gravitatea si tipul leziunilor (vatamarilor) provocate, cat si de numrul salvatorilor
prezeni.
Tehnica de intervenie pentru transport trebuie subordonata ideii de a nu agrava
si a nu complica vatamarile produse de accident.
Pentru aceasta, mobilizarea accidentatului va trebui astfel executata incat
segmentul format din cap-gat-trunchi-bazin, sa ramana nemicat, ca un bloc rigid.
In orice situatie salvatorii trebuie sa dea dovada si de inventivitate pentru a
asigura securitatea victimei.

Transportul accidentailor se face astfel:


a. cu brancarda
Preferabil sa fie folosit ori de cate ori este posibil, chiar daca la prima vedere starea
accidentatului nu pare sa fie ngrijortoare. Victima va fi aezata ntotdeauna cu capul
ctre direcia de deplasare pentru a putea fi permanent supravegheata de salvatori.
Indiferent de obstacolele ntlnite in cale trebuie meninuta poziia orizontala a trgii.
Cnd victima este agitata sau cnd transportul se face pe un teren foarte accidentat,
bolnavul trebuie fixat de targa cu 2-3 chingi speciale sau improvizate.
b. fara targa
Este obligatoriu sa se foloseasc o targa improvizata cnd starea generala a bolnavului
o impune. Poate fi improvizata din doua bare trecute prin mnecile a doua vestoane
aezate in oglinda
Tehnicile de transport fara targa se vor folosi numai atunci cnd starea generala a
accidentatului este buna, leziunile fiind cantonate evident, numai la periferia corpului
sau cnd victima trebuie deplasata prin spatii foarte nguste sau ntortocheate (scri de
bloc, etc.), unde brancarda nu poate ptrunde.
Pana la sosirea echipei de specialitate se vor urmri :
semnele vitale ale victimei : prezenta respiraiei, a pulsului, starea de contienta si
se va supraveghea in continuare efectele primului ajutor acordat: restabilirea
respiraiei si circulaiei, oprirea hemoragiilor, starea pansamentelor, imobilizarea
fracturilor, poziia de sigurana, etc.
se vor asigura interveniile necesare daca survin modificri in starea victimei;
pag. 46

SC SOCAR PETROLEUM SA

se va nota pe cat posibil, datele importante privind: accidentul; evoluia


strii victimei; alte informaii despre victima.
La sosirea echipei de specialitate si a autosanitarei se vor comunica medicului
toate informaiile obinute despre accident si despre starea victimei.

CAPITOLUL 17. MODALITATI DE COLABORARE INTRE


ANTREPRENORI,
SUBANTREPRENORI
SI
LUCRATORI
INDEPENDENTI PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN
MUNCA
Atat antreprenorul, cat si subantreprenorii trebuie sa intocmeasca planuri proprii
de securitate si sanatate, care trebuie sa contina in mod obligatoriu :

analiza proceselor tehnologice de execuie care pot afecta sntatea i


securitatea lucrtorilor i a celorlali participani la procesul de munc pe antier;

evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate,


de echipamentele de munc folosite, de utilizarea substanelor sau preparatelor
periculoase, de deplasarea personalului, de organizarea antierului;

msuri pentru asigurarea sntii i securitii lucrtorilor, specifice lucrrilor pe


care antreprenorul/subantreprenorul le execut pe antier, inclusiv msuri de
protecie colectiv i msuri de protecie individual.

La elaborarea planului propriu de securitate i sntate subantreprenorul trebuie


s in seama de informaiile furnizate de ctre antreprenor i de prevederile planului
de securitate i sntate al antierului.
nainte de nceperea lucrrilor pe antier de ctre antreprenor / subantreprenor,
planul propriu de securitate i sntate trebuie s fie consultat i avizat de ctre
supervizorul n materie de securitate i sntate pe durata realizrii lucrrii, medicul de
medicina muncii i membrii comitetului de securitate i sntate sau de ctre
reprezentanii lucrtorilor, cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii
lucrtorilor.
Planul propriu de securitate i sntate trebuie s fie actualizat ori de cte ori
este cazul.
Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate i sntate trebuie s se
afle n permanen pe antier pentru a putea fi consultat, la cerere, de ctre inspectorii
de munc, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate i sntate n munc
sau de reprezentanii lucrtorilor, cu rspunderi specifice n domeniul securitii i
sntii lucrtorilor.

CAPITOLUL 18. Concluzii


pag. 47

SC SOCAR PETROLEUM SA
Personalul de conducere si supraveghere al Antreprenorului si
Subantreprenorilor vor asigura supravegherea permanenta a lucrarilor, in vederea
prevenirii tututor riscurilor posibile identificate initial in prezentul Plan propriu de
securitate si sanatate si in Planurile proprii de securitate si sanatate ale
Subantreprenorilor, precum si a riscurilor potentiale identificate pe parcursul executiei
lucrarilor.
Prin grija Antreprenorului General se vor stabili msuri pentru asigurarea sntii i
securitii lucrtorilor, specifice lucrrilor pe care antreprenorul / subantreprenorii le
execut pe antier, inclusiv msuri de protecie colectiv i msuri de protecie
individual si vor instala panouri de semnalizare a riscurilor.
Lucratorii vor fi informati asupra riscurilor si masurilor ce trebuie luate privind
securitatea si sanatatea lor pe santier.
Lucratorii tebuie sa comunice imediat personalului de conducere si supraveghere al
Antreprenorului si Subantreprenorilor orice situatie de munca despre care au motive
intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum
si orice deficienta a sistemelor de protectie.
Lucratorii trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si
instruirea lor, precum si cu instructiunile primite din partea personalului de
supraveghere al Antreprenorului si Subantreprenorilor, astfel incat sa nu expuna la
pericol de accidentare atat propria persoana , cat si alte persoane care pot fi afectate
de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
Lucratorii trebuie sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele
periculoase, mijloacele de transport si alte mijloace de productie.
Lucratorii trebuie sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat.

pag. 48

SC SOCAR PETROLEUM SA

pag. 49