Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiesti

Tel: Director:0244/591240;Secretariat:0244/542341;Fax:0244/543794
e-mail: colegiul_economic_ploiesti@hotmail.com
Catedra: Contabilitate
Profesor: Negura Costinel Georgian
Disciplina: Bazele Contabilitatii
Clasa: /192 de ore, din care 64 pregatire practica, nr de ore/saptamana 4;
An scolar 2012 2013
Nr
.
cr
t

Uniti de
nvare

C.
S.

1.

Contabilitat
ea ca
sistem
information
al

C
1

2.

Contul si
inregistrare
a
evenimente
lor prin
intermediul
acestuia.

C
2

Coninuturi

Scurt istoric al contabilitatii ;

Definitia contabilitatii ;

Locul si rolul contabilitatii ;

Feluri de intreprinderi ;

Delimitarea notiunilor de
contabilitate financiara si
ontabilitate de gestiune ;

Structuri organizatorice
privind contabilitatea ;

Obiectul contabilitatii si
metoda contabilitatii

Elemente ale obiectului


contabilitatii (activul, pasivul,
veniturile, cheltuielile,
datoriile, capitalul) ;

Bilantul contabil ;

Definitia contului;

Elementele contului;

Planul de conturi (prezentarea


claselor de conturi);

Analiza contabila;

Formula contabila (simpla,


compusa, recapitulativa);

Clasificarea conturilor;

Conturile de TVA;

Nr.
ore

Spt.

52

1 - 13

40

14 24

Obs.

3.

Analiza si
functionare
a conturilor

Identificarea conturilor;

Conturi de capitaluri proprii;

Conturi de provizioane;

Conturi de datorii;

Conturi de active imobilizate;

Conturi de imobilizari
financiare;

PLANIFICARE CALENDARISTICA

36

25 34