Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiesti

Tel: Director:0244/591240;Secretariat:0244/542341;Fax:0244/543794
e-mail: colegiul_economic_ploiesti@hotmail.com
Catedra: Contabilitate
Profesor: Negura Costinel Georgian
Disciplina: Bazele Contabilitatii
Clasa: /192 de ore, din care 64 pregatire practica, nr de ore/saptamana 4;
An scolar 2012 2013
PLANIFICAREA UNITATII DE INVATARE
Detalieri ale
continuturi-lor
unitatii de
invatare
Ce?

Scurt istoric
al
contabilitatii
;
Definitia
contabilitatii
;
Locul si rolul
contabilitatii
;
Feluri de
intreprinderi
;
Delimitarea
notiunilor de
contabilitate
financiara si
ontabilitate
de
gestiune ;
Structuri
organizatori
ce privind
contabilitate
a;
Obiectul
contabilitatii
si metoda
contabilitatii
Elemente
ale
obiectului

Competente
specifice
vizate

Activitati de
invatare

Resurse

Evaluare

De ce?

Cum?

Cu ce?

Cat?
(In ce
masura?)
- Chestionar
e orala si
scrisa;
- Aplicatii.

C1
Contabilitat
ea ca sistem
informational
, determina
cunoasterea
originii
contabilitatii,
importanta
acesteia, cat
si cui i se
adreseaza.

Expunere; Conversatie
euristica si
examinatoare;
Exercitiu;
Studiu de
caz.
-

Schematiz
at pe
tabla;
Document
e
contabile;
Legislatia.

contabilitatii
(activul,
pasivul,
veniturile,
cheltuielile,
datoriile,
capitalul) ;
Bilantul
contabil ;