Sunteți pe pagina 1din 1

Plan de Lectie 5

Scoala: Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiesti


Clasa: IX
Disciplina: Contabilitate
Tema: verificare si apreciere cunostinte
Subiect: Verificare Cunostinte
Obiectiv: Demonstrarea dobandirii cunostintelor din unitatea de invatare 1
Titlu: Evaluare
Tipul lectiei: verificare si apreciere cunostinte
Unitate de invatare: Contabilitatea ca sistem informational;
Continutul lectiei:
-

Evaluarea cunostintelor deprinse din parcurgerea primei unitati de


invatare;

Organizarea lectiei:
1. Organizarea clasei pentru lectie prin notarea absentelor si pregatirea
elevilor pentru lectie; elevii vor fi grupati pentru o partajare grupata a
intrebarilor;
2. Evaluarea va incepe prin darea intrebarilor; acestea vor fi structurate sub
forma de teste; raspunsul la intrebari trebuie sa fie urmat de o
argumentare; intrebarile vor avea la baza volumul de notiuni predat pana
in acest punct (Definitia contabilitatii, Locul si rolul contabilitatii, Feluri de
intreprinderi, Delimitarea notiunilor de contabilitate financiara si
ontabilitate de gestiune, Structuri organizatorice privind contabilitatea,
Obiectul contabilitatii si metoda contabilitatii, Elemente ale obiectului
contabilitatii (activul, pasivul, veniturile, cheltuielile, datoriile, capitalul),
Bilantul contabil) ;
3. Evaluarea testelor se va desfasura prin corectarea propiuzisa a
acestora dupa care vor fi impartite elevilor pentru autoevaluarea lor ; se
vor trage concluzii referitoare la greselile efectuate in teste si discutarea
eventualelor nenintelegeri ;
4. Rezultatele se vor stabilii in urma finalizarii evaluarii iar acestea vor
reflecta nivelul de pregatire individuala a elevilor ; se va completa fisa de
progres scolar importanta pentru urmarirea evolutiei elevilor ;
5. Concluziile la sfarsitul lectiei de verificare a cunostintelor vor ajuta elevii la
identificarea greselilor, a golurilor de notiuni ; in urma acesteia elevii vor fi
indrumati pentru a putea evolua pozitiv ;