Sunteți pe pagina 1din 78

BT

BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT

46828
324089
289431
479046
208642
20423
46794
49882
29695
33959
38699
39432
645338
55078
38816

63901398
13902614
13923343
13950891
13942672
13919081
13939772
13915966
13937304
13955406
13925856
15903534
63905609
13925467
13914886
150000506
370859 13950170
38430 36611298

DTU/2K15/B5/785
DTU/2K15/B10/1577
DTU/2K15/B5/794
DTU/2K15/B5/795
DTU/2K15/B10/1561
DTU/2K15/B5/782
DTU/2K15/B10/1539
DTU/2K15/B10/1540
DTU/2K15/B5/784
DTU/2K15/A10/1492
DTU/2K15/A10/1518
DTU/2K15/B10/1521
DTU/2K15/B5/796
DTU/2K15/B5/786
DTU/2K15/A10/1519
DTU/2K15/B5/797
DTU/2K15/B10/1592
DTU/2K15/A10/1517

BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
BT
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

38253
188271
132269
154637
36132
264377
1384
36294
46779
350994
42750
117959
133163
142332
17235
209559
68000
102780
42819
112896
23697
29259
107870
100763
30281
98427
733117
42618
14756
113118
19181
93778
78480
209608
13012
14015
14971
6690
17375
18860

15803143
63900182
13924730
13903780
13913835
13903899
13917100
15906036
13955112
13928934
31139761
13953964
63908971
63906815
13905806
13918226
13928709
63909376
31139074
13905966
13950705
13932614
13949671
63906262
13919147
13924675
13953481
13906663
63907458
13913695
63904137
13912760
13908429
13935250
15805102
13926009
13918091
16303000
13907950
13914281

DTU/2K15/A10/1514
DTU/2K15/B5/792
DTU/2K15/B10/1551
DTU/2K15/B5/791
DTU/2K15/A10/1506
DTU/2K15/B5/793
DTU/2K15/B5/781
DTU/2K15/A10/1510
DTU/2K15/B10/1538
DTU/2K15/B10/1588
DTU/2K15/B10/1529
DTU/2K15/B5/787
DTU/2K15/B5/788
DTU/2K15/B5/789
DTU/2K15/B6/910
DTU/2K15/A7/1004
DTU/2K15/A7/966
DTU/2K15/A7/977
DTU/2K15/B6/960
DTU/2K15/A7/989
DTU/2K15/B6/950
DTU/2K15/B6/954
DTU/2K15/A7/982
DTU/2K15/A7/976
DTU/2K15/B6/956
DTU/2K15/A7/974
DTU/2K15/A7/1013
DTU/2K15/B6/959
DTU/2K15/B6/905
DTU/2K15/A7/990
DTU/2K15/B6/917
DTU/2K15/A7/972
DTU/2K15/A7/969
DTU/2K15/A7/1005
DTU/2K15/A10/1457
DTU/2K15/B6/903
DTU/2K15/B6/906
DTU/2K15/B6/897
DTU/2K15/B6/911
DTU/2K15/B6/916

CE
CE
CE

107470
98452
20728

13925533 DTU/2K15/A7/980
13943064 DTU/2K15/A7/975
13925923 DTU/2K15/B6/930

AAKANKSHA JAIN
ABHISHEK KUMAR
ABHISHEK SOYAL
ANKUSH PARKHAD
ATISH KUMAR
AVNI MEHTA
AYUSHI SINGH
DHIRAJ KUMAR
GARIMA GULATI
ISHAAN JAIN
KRITIKA GARG
NEELESH BHUSHAN
NIKITA
PRAGYA NAGAR
PRAKARSH YADAV
PRASHASTI NAGPAL
PUNEET
RAGHAV CHANDRA
BHARDWAJ
RAGHAV GOYAL
RAHUL CHOUDHARY
RAHUL KUMAR
RAHUL YADAV
RISHABH KOHLI
ROHIT RAJ
SHREEYA KEDIA
UDIPTI KASHYAP
VEDANT SACHDEVA
VIKASH DABAS
VIKHYAT ANAND
YAKSHI DABAS
YUVRAJ DHIMAN
YUVRAJ SINGH
AAKASH GOEL
AAYUSHI SINGH
ABHIMANSHU SINGH
ABHINAV
ABHINAV SINGH
ABHISHEK
ABHISHEK KAUSHIK
ABHISHEK SHANDILYA
ABHISHEK TANWAR
ADARSH GOUR
ADITYA KUMAR DUBEY
AKASH SHARMA
ALOK GAUR
AMAN KUMAR
AMIT CHAND GAUR
AMIT KUMAR PARJAPATI
ANAND SHARMA
ANIRUDH KHATRI
ANKIT
ANKUSH KUMAR
ANMOL GAUR
ANNU MEHAR
ANUBHAV PRASAD
ANUJ GARG
ARJUN MISHRA
ASHUTOSH BRAHMARISHI

2K15/BT/001
2K15/BT/002
2K15/BT/003
2K15/BT/004
2K15/BT/005
2K15/BT/006
2K15/BT/007
2K15/BT/008
2K15/BT/009
2K15/BT/010
2K15/BT/011
2K15/BT/012
2K15/BT/013
2K15/BT/014
2K15/BT/015
2K15/BT/016
2K15/BT/017
2K15/BT/018

AUDITYA
AYUSH CHAUDHARY
AYUSH MISHRA

2K15/CE/027
2K15/CE/028
2K15/CE/029

2K15/BT/019
2K15/BT/020
2K15/BT/021
2K15/BT/022
2K15/BT/023
2K15/BT/024
2K15/BT/025
2K15/BT/026
2K15/BT/027
2K15/BT/028
2K15/BT/029
2K15/BT/030
2K15/BT/031
2K15/BT/032
2K15/CE/001
2K15/CE/002
2K15/CE/003
2K15/CE/004
2K15/CE/005
2K15/CE/006
2K15/CE/007
2K15/CE/008
2K15/CE/009
2K15/CE/010
2K15/CE/011
2K15/CE/012
2K15/CE/013
2K15/CE/014
2K15/CE/015
2K15/CE/016
2K15/CE/017
2K15/CE/018
2K15/CE/019
2K15/CE/020
2K15/CE/021
2K15/CE/022
2K15/CE/023
2K15/CE/024
2K15/CE/025
2K15/CE/026

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

21242
38993
29806
25770
8710
193586
24045
209539
110793
75026
23440
21326
186580

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

224603
23250
22952
115711
8918
24682
19246
227633

25052
86418
107465
17861
17187
39462
23840
24979
21082

20530
22821
111449
114115
236090
21007
16806
224546
249023
59062
114400
20652
20827
57473
20762
21286
17434
117072
21255
9972
110187
109484
14278
21276
107512
6959
110371

31138338
16003619
12903421
13937903
13938425
13938139
13952939
13914853
13951806
13921026
63904205
13917544
13900974
150001267
13940847
150002995
13951267
13905817
31127840
13937279
31140911
15900517
13924680
13900840

DTU/2K15/B6/935
DTU/2K15/B6/957
DTU/2K15/B6/955
DTU/2K15/A7/1023
DTU/2K15/B6/901
DTU/2K15/A7/1001
DTU/2K15/B6/952
DTU/2K15/A7/1003
DTU/2K15/A7/987
DTU/2K15/A7/968
DTU/2K15/B6/948
DTU/2K15/B6/939
DTU/2K15/A7/1000
DTU/2K15/A7/1018
DTU/2K15/A6/819
DTU/2K15/A7/1021
DTU/2K15/A7/971
DTU/2K15/A7/979
DTU/2K15/B6/913
DTU/2K15/B6/909
DTU/2K15/B6/958
DTU/2K15/B6/951
DTU/2K15/A9/1325
DTU/2K15/B6/934

BHARAT KEWLANI
CHARANJEET SINGH BRAR
DEEPAK KUMAR VERMA
DHRUV GAUTAM
DIGVRAT SINGH
DIVESH CHAUDHARY
DIVYANSH SINGH
EKTA YADAV
GAURAV YADAV
GAUTAM ROHILLA
GOPAL SETHI
HARSH TIWARI
HARSHIL
HARSHIT JAIN
HARSHIT ARORA
HARSHIT KANODIA
HARSHIT SINGH
HEMANT GAUTAM
HIMANSHU ANAND
HIMANSHU SINGH
HITESH BAIRWA
JATIN MAKKAR
JAY PRABHU
K VISHWANATH CHINNIAH

2K15/CE/030
2K15/CE/031
2K15/CE/032
2K15/CE/033
2K15/CE/034
2K15/CE/035
2K15/CE/036
2K15/CE/037
2K15/CE/038
2K15/CE/039
2K15/CE/040
2K15/CE/041
2K15/CE/042
2K15/CE/043
2K15/CE/044
2K15/CE/045
2K15/CE/046
2K15/CE/047
2K15/CE/048
2K15/CE/049
2K15/CE/050
2K15/CE/051
2K15/CE/052
2K15/CE/053

13924722
13931993
13936191
63904995
31138297
13920522
13902186
63904584
150002810
13924418
13937855
13937225
13934369
19006853
13905295
63907287
13941398
13956061
150000536
13900256
13916438
13934436
13952894
13906333
13928533
63905911
17401735
63907455
13932843
31100107
13911520
63904474
150002976
37420056
13934129
63909874
13922206
63904267

DTU/2K15/B7/1113
DTU/2K15/B6/946
DTU/2K15/B6/944
DTU/2K15/A7/995
DTU/2K15/A10/1452
DTU/2K15/A6/868
DTU/2K15/B6/918
DTU/2K15/A7/1009
DTU/2K15/A7/1015
DTU/2K15/B6/926
DTU/2K15/B6/943
DTU/2K15/A7/988
DTU/2K15/A7/993
DTU/2K15/A7/1010
DTU/2K15/B6/933
DTU/2K15/B6/907
DTU/2K15/A7/1008
DTU/2K15/A7/1012
DTU/2K15/A7/1017
DTU/2K15/A7/964
DTU/2K15/A7/994
DTU/2K15/B6/928
DTU/2K15/B6/932
DTU/2K15/A7/963
DTU/2K15/B6/931
DTU/2K15/B6/938
DTU/2K15/B6/912
DTU/2K15/B7/1086
DTU/2K15/B6/936
DTU/2K15/B6/902
DTU/2K15/A7/985
DTU/2K15/A7/984
DTU/2K15/A7/1020
DTU/2K15/B6/904
DTU/2K15/B6/937
DTU/2K15/A7/981
DTU/2K15/B6/899
DTU/2K15/A7/986

KAMAL
KANHAIYA KUMAR
KANIKA MOHAN
KASHIF MAHFOOZ
KRITI GUPTA
KUSHAL GUPTA
LAKSHAY SINGLA
LOKESH KUMAR MEENA
MANISH KUMAR SAH
MANISH KUMAR SINGH
MAYANK JINDAL
MOHAN DABAS
MOHIT KATARIA
MR HIBU TAKER
NAMAN JAIN
NIKHIL ARORA
NIKHIL KUMAR BHASKAR
NIKHIL MEENA
NIRMAL KOIRALA
NISHANT AJNOTI
PARTEEK
PRAKHAR PRAKASH
PRANSHUL GUPTA
PRATEEK
PRATEEK ARORA
PRITHU VERMA
PRIYANK GAUTAM
PULKIT TEWATIA
RACHIT BAJAJ
RACHIT GUPTA
RAHUL JORWAL
RAHUL YADAV
RAVI KUMAR JAISWAL
RAVIKANT RAJAN
RHEA UPADHYAY
RISHABH SINGH
ROHIT JINDAL
RUPESH SOLANKI

2K15/CE/054
2K15/CE/055
2K15/CE/056
2K15/CE/057
2K15/CE/058
2K15/CE/059
2K15/CE/060
2K15/CE/061
2K15/CE/062
2K15/CE/063
2K15/CE/064
2K15/CE/065
2K15/CE/066
2K15/CE/067
2K15/CE/068
2K15/CE/069
2K15/CE/070
2K15/CE/071
2K15/CE/072
2K15/CE/073
2K15/CE/074
2K15/CE/075
2K15/CE/076
2K15/CE/077
2K15/CE/078
2K15/CE/079
2K15/CE/080
2K15/CE/081
2K15/CE/082
2K15/CE/083
2K15/CE/084
2K15/CE/085
2K15/CE/086
2K15/CE/087
2K15/CE/088
2K15/CE/089
2K15/CE/090
2K15/CE/091

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE

CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
CE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE

118660
113613
63776
23378
237395
26474
43991
18124
23506
26937
20615
23149
22457
147843
11564
22455
161075
95490
J&K spon 128048

211771
215665
8587
104334
16901
20684
26669
73742
53241
6829
24148
19943
197642
79398
26548
26009
18464
1993
1760
735
600
451772
DTU
42919
31433
24661
86541
20627
4959
DTU
3125
4769
32527
39172
285221
21887
4053
48313
4064
4564
3183

13956412
31302286
13904088
63907944
13912722
13921787
13921626
13925268
13927712
13903629
13932931
13928640
13913379
63904826
13950163
13926149
15803575
13942746

DTU/2K15/A7/996
DTU/2K15/A7/992
DTU/2K15/A7/965
DTU/2K15/B6/947
DTU/2K15/A7/1011
DTU/2K15/A6/822
DTU/2K15/A7/961
DTU/2K15/B6/914
DTU/2K15/B6/949
DTU/2K15/A6/825
DTU/2K15/B6/927
DTU/2K15/B6/945
DTU/2K15/B6/942
DTU/2K15/A7/997
DTU/2K15/A10/1454
DTU/2K15/B6/941
DTU/2K15/A7/998
DTU/2K15/A7/973

SAHIL CHOUDHARY
SAHIL VERMA
SANDEEP SINGH
SHALINI SINGH
SHASHWAT SOLANKI
SHEKHAR SINGH
SHILPI PANDEY
SHIVAM KUMARI
SHREYA GARG
SHUBHAM GOYAL
SHUBHAM RAJPUT
SIDDHANT KOHLI
SIDDHANT PATRA
SIDDHANT SAGAR
SIDDHARTH SUNEJA
SIMRAN DUDEJA
SOURABH MEENA
SURAJ KUMAR
DTU/2K15/B10/1603Sushant Kharthol

13943038
150001231
13911607
13953933
15902787
63907704
63910728
13936658
13921207
13956123
13921816
16004578
20302977
13952007
13939286
13925098
13938292
13903766
63904494
13920855
29409963
17201575
15900573
13954294
150000852
66800414
13943978
13908384
13953238
13918984
13944912
150002284
16302681
13906375
13939884
63901987
13915750
13943766
13943004
63910463
13901532
13922158
13950322

DTU/2K15/B7/1089
DTU/2K15/B5/798
DTU/2K15/A7/1006
DTU/2K15/A7/1007
DTU/2K15/B6/900
DTU/2K15/A7/978
DTU/2K15/B6/908
DTU/2K15/B6/929
DTU/2K15/A6/869
DTU/2K15/A7/967
DTU/2K15/A7/962
DTU/2K15/B6/898
DTU/2K15/B6/953
DTU/2K15/B6/924
DTU/2K15/A7/1002
DTU/2K15/A7/970
DTU/2K15/A6/823
DTU/2K15/B1/092
DTU/2K15/A1/079
DTU/2K15/A1/024
DTU/2K15/A1/019
DTU/2K15/A1/006
DTU/2K15/A1/003
DTU/2K15/A10/1443
DTU/2K15/B1/143
DTU/2K15/B1/111
DTU/2K15/B1/101
DTU/2K15/B1/091
DTU/2K15/B1/124
DTU/2K15/B1/085
DTU/2K15/A1/068
DTU/2K15/B1/142
DTU/2K15/A1/037
DTU/2K15/A1/066
DTU/2K15/B1/102
DTU/2K15/B1/108
DTU/2K15/B1/139
DTU/2K15/B1/087
DTU/2K15/A1/052
DTU/2K15/B1/114
DTU/2K15/A1/053
DTU/2K15/A1/064
DTU/2K15/A1/039

TANU KUMAR
TAVLEEN SINGH
UTKARSH NIGAM
UTSAV
VAIBHAV BISLA
VAIBHAV VERMA
VARUN GUPTA
VATSAL SINHA
VEDANT JHA
VIKRAM HOODA
VIMAL KAMAL
VISHARAD
WASIM AHMAD
YASH BHARDWAJ
YASHIKA TANWAR
YASHWANT BARAK
YOGESH SHARMA
AAKASH
AAKASH MENDIRATTA
AANYA JINDAL
AASHUTOSH GUPTA
AASTIK VERMA
AAYUSH ARORA
ABHINAY SAJWAN
ABHISHEK AGGARWAL
ABHISHEK CHAUHAN
ABHISHEK HALDA
ABHISHEK KUMAR
ABHISHEK SHIL
ABHISHEK SINGH
ABHISHEK VERMA
ADITYA GUPTA
ADITYA AGRAWAL
ADITYA SINGH
ADITYA SINGH
AKSHAY KUMAR
ALLEN JOHN XESS
AMIT KUMAR
AMIT VERMA
AMOL PRIYA VARDHAN
ANADI SHARMA
ANAND CHANDRAVANSHI
ANANT ASHUTOSH SHARMA

2K15/CE/092
2K15/CE/093
2K15/CE/094
2K15/CE/095
2K15/CE/096
2K15/CE/097
2K15/CE/098
2K15/CE/099
2K15/CE/100
2K15/CE/101
2K15/CE/102
2K15/CE/103
2K15/CE/104
2K15/CE/105
2K15/CE/106
2K15/CE/107
2K15/CE/108
2K15/CE/109
2K15/CE/110

2K15/CE/111
2K15/CE/112
2K15/CE/113
2K15/CE/114
2K15/CE/115
2K15/CE/116
2K15/CE/117
2K15/CE/118
2K15/CE/119
2K15/CE/120
2K15/CE/121
2K15/CE/122
2K15/CE/123
2K15/CE/124
2K15/CE/125
2K15/CE/126
2K15/CE/127
2K15/CO/001
2K15/CO/002
2K15/CO/003
2K15/CO/004
2K15/CO/005
2K15/CO/006
2K15/CO/007
2K15/CO/008
2K15/CO/009
2K15/CO/010
2K15/CO/011
2K15/CO/012
2K15/CO/013
2K15/CO/014
2K15/CO/015
2K15/CO/016
2K15/CO/017
2K15/CO/018
2K15/CO/019
2K15/CO/020
2K15/CO/021
2K15/CO/022
2K15/CO/023
2K15/CO/024
2K15/CO/025
2K15/CO/026

COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE

225916
2913
68568
210263
324951
2725
7798
3712
92036
15583
3248
46518
26173
838
3061
3062
4513
1514
51330
76516
28922
7387
22404
132174
18844
4497
18768

31106835
13921367
13921298
13931784
63904956
84200456
13944588
13928656
13929915
13954668
13918917
13902703
13930064
13938795
13914183
13912400
63905723
13930578
63908603
63908584
13951162
13906559
13937432
13951838
13921893
13921909
13953110
150001660

DTU/2K15/B1/135
DTU/2K15/A1/032
DTU/2K15/B1/120
DTU/2K15/B1/134
DTU/2K15/A9/1303
DTU/2K15/A1/029
DTU/2K15/A1/072
DTU/2K15/A1/047
DTU/2K15/B1/125
DTU/2K15/A1/075
DTU/2K15/A1/040
DTU/2K15/B1/112
DTU/2K15/B1/093
DTU/2K15/A1/007
DTU/2K15/A1/035
DTU/2K15/A1/036
DTU/2K15/A1/061
DTU/2K15/A1/013
DTU/2K15/B1/116
DTU/2K15/A2/219
DTU/2K15/B1/095
DTU/2K15/A1/071
DTU/2K15/B1/088
DTU/2K15/B1/129
DTU/2K15/B1/081
DTU/2K15/A1/060
DTU/2K15/A1/080
DTU/2K15/A9/1313

1200 15803847 DTU/2K15/A1/009


2072 13921951 DTU/2K15/A1/025
203138 13941511 DTU/2K15/B1/132
2673 63904801 DTU/2K15/A1/027
1444 13913935 DTU/2K15/A1/012
4780 63905606 DTU/2K15/A1/067
30255 63901443 DTU/2K15/B1/098
23858 13923037 DTU/2K15/B1/090
1786 13949518 DTU/2K15/A1/020
318950 79600106 DTU/2K15/B1/140
2752 13935045 DTU/2K15/A1/030
33667 13926441 DTU/2K15/B1/106
51 63905595 DTU/2K15/A1/001
33355 13935169 DTU/2K15/B1/104
2203 13906780 DTU/2K15/A1/026
75056 63905784 DTU/2K15/B1/122
39285 13924320 DTU/2K15/B1/109
112677 13927968 DTU/2K15/B1/126
68513 13940384 DTU/2K15/B1/119
32972 13933847 DTU/2K15/B1/103
209741 13950093 DTU/2K15/B1/133
2722 13911602 DTU/2K15/A1/028
2964 13944584 DTU/2K15/A1/033
5236 34707635 DTU/2K15/A1/069
10086 13937089 DTU/2K15/A1/073
29467 13919891 DTU/2K15/B1/096
1703 13905755 DTU/2K15/A1/017
123206 13940148 DTU/2K15/B1/128
12361 13912581 DTU/2K15/A1/074
DTU
150000507 DTU/2K15/B1/147
1348 13909684 DTU/2K15/A1/011
1992 13935564 DTU/2K15/A1/023
17063 13917963 DTU/2K15/A1/077
46654 13935458 DTU/2K15/B1/113

ANCHAL BHOLA
ANIRUDH DEY
ANKIT KUMAR
ANKIT MASIH
ANKUR SINGH PAL
ANKUSH KAMBOJ
ANMOL SINGH
ANUBHAV ARON
ANURAG MALYALA
ANUSHI TOMAR
APARNA JAIN
ASHISH KUMAR
ASHWANI RATHI
AYUSH GUPTA
AYUSH GUPTA
AYUSH RAWAT
BHANU JAIN
CHETAN GUPTA
CHHAVI SINGH
DANNISH SIINGH
DEEPAK KUMAR
DEEPANSHU
DEEPANSHU RATHI
DEEPIKA KUMARI
DEVA SEDHU
DEVANSHU KHURMA
DHRUV RATHI
DHRUVA NARENDRA
BHAGDIKAR
DILRAJ SINGH
GAURAV GARG
GIRISH NIMJE
HARGUN SINGH CHAWLA
HARSHIT AGGARWAL
HARSHIT WALIA
HARSHITA GOLA
HIMANSHU
HIMANSHU AHUJA
HIMANSHU BHATT
HIMANSHU GUPTA
ISHMEET SINGH
JATIN GUPTA
JATIN MANN
JATIN THAREJA
KABIR KUMAR
KRIPA SHANKAR
KRISHNA RAI
LAKSHYA KUMAR SINGH
MADHUKAR CHOUDHARY
MAHESH RAJ
MAHIMA CHUGH
MANISH RAWAT
MANSI GUPTA
MOHIT AHLAWAT
MOHIT KUMAR
MUKUL
NANCY ALISHA KUJUR
NEERAJ VERMA
NIKHIL PANDEY
NIKHIL KUMAR SINGH
NISHANT NAHATA
NISHANT PRAKASH
NIVESH KUMAR SINGH

2K15/CO/027
2K15/CO/028
2K15/CO/029
2K15/CO/030
2K15/CO/031
2K15/CO/032
2K15/CO/033
2K15/CO/034
2K15/CO/035
2K15/CO/036
2K15/CO/037
2K15/CO/038
2K15/CO/039
2K15/CO/040
2K15/CO/041
2K15/CO/042
2K15/CO/043
2K15/CO/044
2K15/CO/045
2K15/CO/046
2K15/CO/047
2K15/CO/048
2K15/CO/049
2K15/CO/050
2K15/CO/051
2K15/CO/052
2K15/CO/053
2K15/CO/054
2K15/CO/055
2K15/CO/056
2K15/CO/057
2K15/CO/058
2K15/CO/059
2K15/CO/060
2K15/CO/061
2K15/CO/062
2K15/CO/063
2K15/CO/064
2K15/CO/065
2K15/CO/066
2K15/CO/067
2K15/CO/068
2K15/CO/069
2K15/CO/070
2K15/CO/071
2K15/CO/072
2K15/CO/073
2K15/CO/074
2K15/CO/075
2K15/CO/076
2K15/CO/077
2K15/CO/078
2K15/CO/079
2K15/CO/080
2K15/CO/081
2K15/CO/082
2K15/CO/083
2K15/CO/084
2K15/CO/085
2K15/CO/086
2K15/CO/087
2K15/CO/088

COE

1790

COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
COE
ECE
ECE
ECE

3653
4447
4470
4490
708
73101
4446
3876
30476
3515
66380
30063
3026
3179
4127
21768

DTU

42457
163763
3259
17576
23341
4609
4205
35532
3652
119759
16150
33608
DTU
18975
4514
1000
1711
31181
1277
644
3935
7063
19438
83627
250955
1892
2861
63748
1678
3384
1517
1586
DTU
27551
3294
19715
3957
3725
4561
378
241048
12032
79046
9255

87900048 DTU/2K15/A1/021
15901712
13922929
13941436
13933815
13936239
13925071
13910656
63910721
13906362
63910920
17806906
13940533
63907463
63902014
13954433
13937181
150001125
63906905
13956134
13907963
13918402
13901656
13919410
34500467
13940913
13955320
13939761
13951073
63908391
150000600
13900797
13935723
13941667
13939085
13914527
13903902
63906621
63907521
13908874
13949963
13940937
63905201
13924511
35101943
13909506
34700504
13915229
17805069
17405539
150001844
13951774
13910242
13937853
13921120
63907631
13920890
13911689
13914453
13955704
13929951
13942511

DTU/2K15/A1/046
DTU/2K15/A1/057
DTU/2K15/A1/058
DTU/2K15/A1/059
DTU/2K15/A1/005
DTU/2K15/B1/121
DTU/2K15/A1/056
DTU/2K15/A1/049
DTU/2K15/B1/099
DTU/2K15/A1/044
DTU/2K15/B1/118
DTU/2K15/B1/097
DTU/2K15/A1/034
DTU/2K15/A1/038
DTU/2K15/A1/054
DTU/2K15/B1/086
DTU/2K15/B1/146
DTU/2K15/B1/110
DTU/2K15/B1/130
DTU/2K15/A1/041
DTU/2K15/A1/078
DTU/2K15/B1/089
DTU/2K15/A1/065
DTU/2K15/A1/055
DTU/2K15/B1/107
DTU/2K15/A1/045
DTU/2K15/B1/127
DTU/2K15/A1/076
DTU/2K15/B1/105
DTU/2K15/B1/145
DTU/2K15/B1/082
DTU/2K15/A1/062
DTU/2K15/A1/008
DTU/2K15/A1/018
DTU/2K15/B1/100
DTU/2K15/A1/010
DTU/2K15/A1/004
DTU/2K15/A1/050
DTU/2K15/A1/070
DTU/2K15/B1/083
DTU/2K15/B1/123
DTU/2K15/B1/137
DTU/2K15/A1/022
DTU/2K15/A1/031
DTU/2K15/B1/117
DTU/2K15/A1/016
DTU/2K15/A1/043
DTU/2K15/A1/014
DTU/2K15/A1/015
DTU/2K15/B1/144
DTU/2K15/B1/094
DTU/2K15/A1/042
DTU/2K15/B1/084
DTU/2K15/A1/051
DTU/2K15/A1/048
DTU/2K15/A1/063
DTU/2K15/A1/002
DTU/2K15/B1/136
DTU/2K15/B3/430
DTU/2K15/B3/470
DTU/2K15/A3/380

OBADA MOHAMMAD ANWAR 2K15/CO/089


PANKAJ YADAV
PIYUSH AGGARWAL
PIYUSH AJMANI
PRAKRITI MALIK
PRANAV SHARMA
PRAVEEN
PRIYA RANI
PUNEET GUPTA
PUNIT DABAS
RAKSHIT
RAVI KUMAR
RIJUL KUMAR
RISHABH AGGARWAL
RISHABH GUPTA
RISHABH KUMAR
ROHAN RATHI
ROHIT KUMAR
SAKSHAM SANDHU
SALONI SINGHAL
SANCHIT AGARWAL
SANDEEP
SANDEEP
SANYAM GARG
SHALINI
SHIKHA DAHIYA
SHLOK KAPOOR
SHRESTHA KUMAR
SHREYA RANA
SHUBHAM
SHUBHAM RASTOGI
SHUBHAM CHANDER
SHUBHAM GOEL
SHUBHAM JANA
SHUBHAM MISHRA
SHUBHAM VERMA
SHUBHI SAREEN
SIDDHANT CHADHA
SIDDHARTH NAYYAR
SIMRAN KAUR
SOURABH RANA
SOURABH S. RAWAT
SUDHIR KUMAR
SUSHANT JAIN
TANISHA MITTAL
TARUN
TUSHAR GARG
TUSHAR KUMAR
UJJWAL GOEL
UMANG DOKANIA
UTKARSH JAIN
UTKARSH PRASAD
VAIBHAV SINGH
VASUDEV SINGH
VIKAS GUPTA
VISHAL WADHWA
YADNESH SAWANT
YASH SHARMA
YOGESH KUMAR SAH
AARUSHI AGGARWAL
AARUSHI MANN
ABHINAV JAIN

2K15/CO/090
2K15/CO/091
2K15/CO/092
2K15/CO/093
2K15/CO/094
2K15/CO/095
2K15/CO/096
2K15/CO/097
2K15/CO/098
2K15/CO/099
2K15/CO/100
2K15/CO/101
2K15/CO/102
2K15/CO/103
2K15/CO/104
2K15/CO/105
2K15/CO/106
2K15/CO/107
2K15/CO/108
2K15/CO/109
2K15/CO/110
2K15/CO/111
2K15/CO/112
2K15/CO/113
2K15/CO/114
2K15/CO/115
2K15/CO/116
2K15/CO/117
2K15/CO/118
2K15/CO/119
2K15/CO/120
2K15/CO/121
2K15/CO/122
2K15/CO/123
2K15/CO/124
2K15/CO/125
2K15/CO/126
2K15/CO/127
2K15/CO/128
2K15/CO/129
2K15/CO/130
2K15/CO/131
2K15/CO/132
2K15/CO/133
2K15/CO/134
2K15/CO/135
2K15/CO/136
2K15/CO/137
2K15/CO/138
2K15/CO/139
2K15/CO/140
2K15/CO/141
2K15/CO/142
2K15/CO/143
2K15/CO/144
2K15/CO/145
2K15/CO/146
2K15/CO/147
2K15/EC/001
2K15/EC/002
2K15/EC/003

ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE

11879
11930
65340
18678
11111
12563

63907675
13927110
13956483
63102514
12902166
13927682

DTU/2K15/B3/426
DTU/2K15/B3/428
DTU/2K15/B3/458
DTU/2K15/B3/437
DTU/2K15/B3/411
DTU/2K15/A8/1175

ABHINAV THUKRAL
ABHISHEK BANSAL
ABHISHEK GANGWAR
ABHISHEK GUPTA
ABHISHEK KUMAR
ABHISHEK KUMAR CHAUBEY

2K15/EC/004
2K15/EC/005
2K15/EC/006
2K15/EC/007
2K15/EC/008
2K15/EC/009

ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE

9780
355948
3236
10575
9374
11136
46211
72787
9091
36791
5862
9978
44387

63906906
31306526
15903276
13909333
13924148
63904851
13932610
15904965
13945209
13955849
13916580
13911912
13932236
150000425
34700197
13905571
63906720
13930178
15805380
35100228
13949581
13915353
13914740
13940292
13906550
13904646
13931142
13954557
150000805
63904370
13907730
35904357
13907337
13920842
13917539
13902589
13938278
13937518
63910536
13918643
61900578

DTU/2K15/A3/389
DTU/2K15/A4/515
DTU/2K15/A3/353
DTU/2K15/B3/403
DTU/2K15/A3/383
DTU/2K15/B3/413
DTU/2K15/B3/451
DTU/2K15/B3/467
DTU/2K15/A3/375
DTU/2K15/B3/441
DTU/2K15/A3/365
DTU/2K15/A3/393
DTU/2K15/B3/448
DTU/2K15/A4/536
DTU/2K15/B3/443
DTU/2K15/A3/366
DTU/2K15/A7/999
DTU/2K15/A3/372
DTU/2K15/A3/350
DTU/2K15/B3/446
DTU/2K15/A4/502
DTU/2K15/A4/511
DTU/2K15/A3/384
DTU/2K15/B3/461
DTU/2K15/B3/439
DTU/2K15/B3/407
DTU/2K15/A4/499
DTU/2K15/A4/526
DTU/2K15/A4/528
DTU/2K15/A4/485
DTU/2K15/A4/498
DTU/2K15/A3/359
DTU/2K15/B3/465
DTU/2K15/B3/442
DTU/2K15/B3/477
DTU/2K15/A4/483
DTU/2K15/A4/521
DTU/2K15/A3/357
DTU/2K15/B3/444
DTU/2K15/B3/445
DTU/2K15/B3/435

2K15/EC/010
2K15/EC/011
2K15/EC/012
2K15/EC/013
2K15/EC/014
2K15/EC/015
2K15/EC/016
2K15/EC/017
2K15/EC/018
2K15/EC/019
2K15/EC/020
2K15/EC/021
2K15/EC/022
2K15/EC/023
2K15/EC/024
2K15/EC/025
2K15/EC/026
2K15/EC/027
2K15/EC/028
2K15/EC/029
2K15/EC/030
2K15/EC/031
2K15/EC/032
2K15/EC/033
2K15/EC/034
2K15/EC/035
2K15/EC/036
2K15/EC/037
2K15/EC/038
2K15/EC/039
2K15/EC/040
2K15/EC/041
2K15/EC/042
2K15/EC/043
2K15/EC/044
2K15/EC/045
2K15/EC/046
2K15/EC/047
2K15/EC/048
2K15/EC/049
2K15/EC/050

ECE
ECE

8414
437751

ABHISHEK WADHWA
ADIBA JAHAN
ADITI CHANDAK
ADITYA GUPTA
ADITYA PRASAD
ADITYA S KUMAR
ADITYA SINGH
AKASH
AKASH KUMAR
AKRITI KATIYAR
AKSHATH SINGHAL
AKSHAY JAIN
AKSHAY VERMA
AKSHITA GUPTA
AMANVEER SINGH JAGGI
ANKIT KUMAR
ANKIT KUMAR
ANKITA SONI
ANKUSH MANGLA
ANMOL MATHUR
ANMOL SANSI
ANSHUL SINGH
ANUBHAV GHILDIYAL
ANURAG VERMA
APOORV
ARADHYA SHANDILYA
ARJUN AHLUWALIA
ARJUN SINGH
ARKO DUTTA
ARNAV KUMAR
ARNAV KUMAR SINGH
ARSHI SAYEED
ARVIND
ARVIND KUMAR
ASHUTOSH KUMAR
ASHWANI
ASHWANI MEENA
ASHWATH VOHRA
AVINASH SHARMA
AYUSH SINGH SHAKYA
BALLIPALLI SAI PHANI
JASWANTH
BHIMANSHU KAIRON
CHANDER PRAKASH YADAV

38697
6014
178071
8631
2847
40693
146196
194504
9400
66436
27822
10900
143829
708745
106071
143177
4208
69263
37356
84214
90695
519409
3950
39304
39776
15681

ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE

13942657 DTU/2K15/A3/371
13911251 DTU/2K15/A4/518
150000500 DTU/2K15/A4/529

9104
84926
2912
11281
144664
6611
2361
10836
148574

13956235
13910625
15905645
34700363
13916900
13952225
17505936
13918040
13939321

DTU/2K15/A3/376
DTU/2K15/B3/478
DTU/2K15/A3/352
DTU/2K15/B3/414
DTU/2K15/A4/500
DTU/2K15/A3/367
DTU/2K15/A3/346
DTU/2K15/B3/406
DTU/2K15/A4/503

2K15/EC/051
2K15/EC/052

CHRIS REGY VALLIKUNNATHU 2K15/EC/053


DEEKSHA MITTAL
DEEPAN ARYA
DEEPANK GROVER
DEVANSHI AGARWAL
DINESH KUMAR SINGH
DISHA DAHIYA
DISHANI LAHIRI
DISHANT SHAHI
DIVYANSHU SINGH

2K15/EC/054
2K15/EC/055
2K15/EC/056
2K15/EC/057
2K15/EC/058
2K15/EC/059
2K15/EC/060
2K15/EC/061
2K15/EC/062

ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE

82478
9140
11587
8957
16522
10404
63125
11800
115042
73656
9870

ECE
ECE

2849

ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE

83899
522625
58281
155098
152660
130920
83501
12036
67804
12518
136575
70779
9860
42943
10111
45982
169865
11294
150516
11447
9518
9546
112365
10612
4004
11103
89111
45141
3304
4990
92400
490628
13002
10196
5318
136943
134554
268523
85721
727776
3513
90025
1471
11013
641623
83381
174019

63904374
13919105
63909212
13925570
13139545
63905748
13950103
13943945
13915226
13931037
63908667

DTU/2K15/B3/473
DTU/2K15/A3/377
DTU/2K15/B3/420
DTU/2K15/A3/374
DTU/2K15/B3/436
DTU/2K15/A3/398
DTU/2K15/B3/457
DTU/2K15/B3/425
DTU/2K15/A4/487
DTU/2K15/B3/468
DTU/2K15/A3/392

GAJESH
GOURAV GOYAL
GOVIND CHATURVEDI
HARMEET SINGH
HARSHA
HEMANT DHAMIJA
HEMANT YADAV
HIMANSHU AGGARWAL
HIMANSHU MEENA
ISHA MAZHAR
ISHPREET SINGH DHINGRA

2K15/EC/063
2K15/EC/064
2K15/EC/065
2K15/EC/066
2K15/EC/067
2K15/EC/068
2K15/EC/069
2K15/EC/070
2K15/EC/071
2K15/EC/072
2K15/EC/073

13926307 DTU/2K15/A3/351
150000470 DTU/2K15/B5/778

JATIN
JOEL ALEXANDER THOMAS

2K15/EC/074
2K15/EC/075

150000320
13922390
63900685
13941809
13956249
13938576
63906716
13913248
13943968
63901000
13911833
13951058
13956266
13903833
13911375
13905042
63300815
13950224
13938545
63909423
13953601
13956124
13943577
13906939
13939777
28811943
63901512
13908654
22801244
15804467
63906077
17205850
13906020
13935889
13927694
13954821
35800909
12614500
13912198
13928526
13952507
35906446
13944176
13910128
15905037
13937025
13901620
13928155

JOY SENGUPTA
JYOTI DAGAR
JYOTI SETH
KANCHAN
KAPIL KUMAR
KARTIK NERWAL
KARTIKEY SINGH
KARTIKEYA MALHOTRA
KAUSHAL VIRAT
KIRAN KUMARI KHATRI
LAKSHYA SHANKAR
LALIT KUMAR TANWAR
LALIT PRAKASH YADAV
MADHUR TANDON
MALLIKARJUN SHANDILYA
MANISH AGGARWAL
MANMEET KAUR
MAYANK BANSIWAL
MD ABID NAFISH
MEGHNA
MITUL GOVIL
NAMAN JAIN
NAMAN MALHOTRA
NANCY
NIKHIL KUMAR MISHRA
NIKHIL MISHRA
NIKHIL PANDEY
NISHANT KUMAR
NITIN DEEP
NITYA BAHL
NOEL NEBU PANICKER
OWAIS CHOUDHARY
PALLAVI MEENA
PARNIKA TYAGI
PARTH KHATTER
PRABHAKAR NAWALE
PRAFFUL
PRAN SWARUP BORAH
PRASHANT MEENA
PRASHANT SHARMA
PRATIBHA SINGH
PRATYUSH PRAKHAR
PRITIKSHA CHAND
R ARUNDEEPAKVEL
RAHUL KRISHNA
RAJA MEENA
RAJESH
RAJESH KUMAR

2K15/EC/076
2K15/EC/077
2K15/EC/078
2K15/EC/079
2K15/EC/080
2K15/EC/081
2K15/EC/082
2K15/EC/083
2K15/EC/084
2K15/EC/085
2K15/EC/086
2K15/EC/087
2K15/EC/088
2K15/EC/089
2K15/EC/090
2K15/EC/091
2K15/EC/092
2K15/EC/093
2K15/EC/094
2K15/EC/095
2K15/EC/096
2K15/EC/097
2K15/EC/098
2K15/EC/099
2K15/EC/100
2K15/EC/101
2K15/EC/102
2K15/EC/103
2K15/EC/104
2K15/EC/105
2K15/EC/106
2K15/EC/107
2K15/EC/108
2K15/EC/109
2K15/EC/110
2K15/EC/111
2K15/EC/112
2K15/EC/113
2K15/EC/114
2K15/EC/115
2K15/EC/116
2K15/EC/117
2K15/EC/118
2K15/EC/119
2K15/EC/120
2K15/EC/121
2K15/EC/122
2K15/EC/123

DTU/2K15/A4/535
DTU/2K15/B3/476
DTU/2K15/A4/522
DTU/2K15/B3/456
DTU/2K15/A4/506
DTU/2K15/A4/505
DTU/2K15/A4/492
DTU/2K15/B3/475
DTU/2K15/B3/431
DTU/2K15/B3/463
DTU/2K15/A8/1174
DTU/2K15/A4/494
DTU/2K15/B3/466
DTU/2K15/A3/391
DTU/2K15/B3/447
DTU/2K15/A3/394
DTU/2K15/B3/450
DTU/2K15/A4/509
DTU/2K15/B3/415
DTU/2K15/A4/504
DTU/2K15/B3/417
DTU/2K15/A3/385
DTU/2K15/A3/386
DTU/2K15/A4/486
DTU/2K15/B3/404
DTU/2K15/A3/358
DTU/2K15/B3/410
DTU/2K15/A4/481
DTU/2K15/B3/449
DTU/2K15/A3/354
DTU/2K15/A3/362
DTU/2K15/A4/484
DTU/2K15/A4/520
DTU/2K15/B3/433
DTU/2K15/A3/396
DTU/2K15/A3/364
DTU/2K15/A4/495
DTU/2K15/A6/839
DTU/2K15/A4/512
DTU/2K15/B3/479
DTU/2K15/A4/527
DTU/2K15/A3/355
DTU/2K15/A4/482
DTU/2K15/A3/345
DTU/2K15/B3/408
DTU/2K15/A4/525
DTU/2K15/B3/474
DTU/2K15/A4/510

ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE
ECE

68776
2512
9214
49690
11135
387311
11681
10543
80194
55415
11491
66883
127809
157028
9620
10501
12667
595889
9373
5080
9283
11935
300273
130519
66145
3700
7970
2592
4223
47973
10502
4894
141087
11914
269493
10264
11776
50767
78358
21068
11714
11015
81918
2556
10408
123218
592458
11588
15116
86473
7179
65480
10637
12342
11364
134265
483086
8650
32566
416657

13933636
16401679
13930338
13932459
13955100
63909572
13929448
13942590
13900772
13916070
13943272
13921374
13924915
13903457
13956535
65700001
13126020
13902003
13902351
13934813
13929443
15903085
13917078
13936278
13907393
15905034
13943965
34703413
150001601
16300495
63902852
13920515
13934857
13955125
13903361
13900123
13951786
150000986
13925094
13926352
63904106
150001534
13952251
13912948
13924969
63906682
13923380
13915346
13914643
13905927
13925775
84900182
13907496
13950818
13915266
13927851
13923462
13928949
13919551
13913878
63907385
13908612
13924583

DTU/2K15/B3/464
DTU/2K15/A3/347
DTU/2K15/A3/379
DTU/2K15/B3/453
DTU/2K15/B3/412
DTU/2K15/A4/516
DTU/2K15/B3/422
DTU/2K15/B3/402
DTU/2K15/B3/471
DTU/2K15/B3/455
DTU/2K15/B3/418
DTU/2K15/B3/462
DTU/2K15/A4/490
DTU/2K15/A4/507
DTU/2K15/A3/387
DTU/2K15/A3/400
DTU/2K15/A5/693
DTU/2K15/A4/524
DTU/2K15/A3/382
DTU/2K15/A3/363
DTU/2K15/A3/381
DTU/2K15/B3/429
DTU/2K15/A4/514
DTU/2K15/A4/491
DTU/2K15/B3/460
DTU/2K15/A3/356
DTU/2K15/A3/369
DTU/2K15/A3/349
DTU/2K15/A4/534
DTU/2K15/A3/360
DTU/2K15/B3/452
DTU/2K15/B3/401
DTU/2K15/A3/361
DTU/2K15/A4/497
DTU/2K15/B3/427
DTU/2K15/A4/513
DTU/2K15/A3/397
DTU/2K15/A4/537
DTU/2K15/B3/424
DTU/2K15/B3/454
DTU/2K15/B3/469
DTU/2K15/A4/533
DTU/2K15/B3/438
DTU/2K15/B3/423
DTU/2K15/B3/409
DTU/2K15/B3/472
DTU/2K15/A3/348
DTU/2K15/A3/399
DTU/2K15/A4/489
DTU/2K15/A4/523
DTU/2K15/B3/421
DTU/2K15/B3/434
DTU/2K15/B3/480
DTU/2K15/A3/368
DTU/2K15/B3/459
DTU/2K15/B3/405
DTU/2K15/B3/432
DTU/2K15/B3/416
DTU/2K15/A4/493
DTU/2K15/A4/519
DTU/2K15/A3/373
DTU/2K15/B3/440
DTU/2K15/A4/517

RAMJAN
RATTAN KAUR
RICHA MISHRA
RISHABH CHOUDHARY
RISHABH JINDAL
RISHABH PAL
ROHAN SONI
SAGAR JAIN
SAGAR KUMAR
SAGNIK BHOWMICK
SAHIB MAJITHIA
SAHIL DAHIYA
SAHIL KUMAR SINGH
SAKSHAM KUMAR
SAKSHI GOYAL
SAKSHI MUDGAL
SAMANYU
SAMBHAV CHATURVEDI
SAMYAK JAIN
SAURABH GOEL
SHASHWAT SINGH
SHAURYA HANDA
SHAVEZ AHMAD AZMI
SHIVAM
SHIVAM
SHIVAM SACHDEVA
SHIVANSH RAO
SHIVANSH RATHI
SHREY MATHUR
SHREYA BINDAL
SHUBHAM
SHUBHAM GARG
SHUBHANGI UPASANI
SIDDHARTH DHANKHAR
SIDHANT KUMAR
SNOBER NISAR
SRISHTI SARDANA
SUDESHNA JANA
SUMIT KUMAR
SUMIT SAINI
SURAJ SINGH
SWATI PANIGRAHI
TANMAY PAL
TARUN ANAND
TARUN SINGH
TARUSH GIRI
TEJHAS KAPOOR
TRIDEEP SHARMA
TUSHAR HALDIA
UJJWAL
UTKARSH BAJAJ
UTKARSH VERMA
UTSAV CHAURASIA
VARNIKA GUPTA
VARUN DABAS
VASU GOYAL
VIBHOR UPRETI
VIDISHA GOYAL
VIKAS BENIWAL
VIKAS KUMAR
VIKRANT RATHOD
VINEET KUMAR
VISHAL ARYA

2K15/EC/124
2K15/EC/125
2K15/EC/126
2K15/EC/127
2K15/EC/128
2K15/EC/129
2K15/EC/130
2K15/EC/131
2K15/EC/132
2K15/EC/133
2K15/EC/134
2K15/EC/135
2K15/EC/136
2K15/EC/137
2K15/EC/138
2K15/EC/139
2K15/EC/140
2K15/EC/141
2K15/EC/142
2K15/EC/143
2K15/EC/144
2K15/EC/145
2K15/EC/146
2K15/EC/147
2K15/EC/148
2K15/EC/149
2K15/EC/150
2K15/EC/151
2K15/EC/152
2K15/EC/153
2K15/EC/154
2K15/EC/155
2K15/EC/156
2K15/EC/157
2K15/EC/158
2K15/EC/159
2K15/EC/160
2K15/EC/161
2K15/EC/162
2K15/EC/163
2K15/EC/164
2K15/EC/165
2K15/EC/166
2K15/EC/167
2K15/EC/168
2K15/EC/169
2K15/EC/170
2K15/EC/171
2K15/EC/172
2K15/EC/173
2K15/EC/174
2K15/EC/175
2K15/EC/176
2K15/EC/177
2K15/EC/178
2K15/EC/179
2K15/EC/180
2K15/EC/181
2K15/EC/182
2K15/EC/183
2K15/EC/184
2K15/EC/185
2K15/EC/186

ECE
ECE
ECE
ECE
ECE

162446
8405
121767
10156

13945035
13921765
13939357
13934894
150000068

ECE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

9781
20049
15124
6925
25946
151186
17519
14844
19135
72968
15811
151458
17985
19031
39042
131188
128214
146500
78614
6002
138481
277017
136600
17429
15779
148472
18776
18599

13926045
36615435
13901885
34707600
13905760
13906395
63903162
13918522
13909752
13907556
13944815
63900314
13938141
15803279
13111758
13935215
13912600
13911152
31310742
13909931
63908363
13907623
63904606
13929338
13934311
13924503
13934587
13911914

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

21308
17745
20303
14295
199814
14755
116928
17980
6805
137105
179707
223255
136095
19200
18226
99103
195110
16813
18099
20186
591453
5915
154047
188137
112774
17799
112640

150001350
35913318
13930271
13945306
13932084
13906902
31105689
13924385
13918782
23000777
13911179
13921051
13930646
13907543
13901578
13918258
13936844
13939386
13955198
13906599
13952022
13922181
31301196
13932656
63904593
13923388
63909656
13924936

DTU/2K15/A4/508
DTU/2K15/A3/370
DTU/2K15/A4/488
DTU/2K15/A3/395
DTU/2K15/A4/531

2K15/EC/187
2K15/EC/188
2K15/EC/189
2K15/EC/190
2K15/EC/191

DTU/2K15/A3/390
DTU/2K15/B4/605
DTU/2K15/A4/551
DTU/2K15/A10/1450
DTU/2K15/B4/610
DTU/2K15/A5/649
DTU/2K15/B4/572
DTU/2K15/A4/550
DTU/2K15/B4/602
DTU/2K15/B4/614
DTU/2K15/A4/555
DTU/2K15/A5/650
DTU/2K15/B4/578
DTU/2K15/B4/600
DTU/2K15/A6/836
DTU/2K15/B4/637
DTU/2K15/B4/635
DTU/2K15/B9/1425
DTU/2K15/B4/615
DTU/2K15/A7/1037
DTU/2K15/A5/647
DTU/2K15/A5/669
DTU/2K15/A5/643
DTU/2K15/B4/569
DTU/2K15/A4/553
DTU/2K15/A6/841
DTU/2K15/B4/597
DTU/2K15/B4/590

VISHAL KUMAR
VISHAL SHARMA
VISHWAMITRA SINGH
VIVEK CHOKHANI
YATHARTH PARTHASARATHI
SAHOO
YOGYA SHARMA
AAKASH SINGH
AAYUSH GUPTA
ABHIMANYU SINGH
ABHINAV
ABHINAV ANAND
ABHINAV BHARDWAJ
ABHISHEK HARSH
ABHISHEK SHARMA
AJAY KUMAR
AKASH GARG
AKSHANSH ANAND
AKSHIT GUPTA
ALOK KUMAR
AMARJEET KUMAR
AMIT KUMAR PANDIT
ANGAD SINGH
ANIL KUMAR
ANSHU BARWAL
ANUBHAV SAU
ARIF MOHAMMAD
ARUN VERMA
ARUN YADAV
ARUSHI ARORA
ARVIND GUPTA
ARVIND MOHAN
ATISHAY JAIN
ATISHYOPMA CHOUDHARY

DTU/2K15/A5/679
DTU/2K15/B4/608
DTU/2K15/B4/574
DTU/2K15/B7/1050
DTU/2K15/A4/548
DTU/2K15/A5/663
DTU/2K15/A4/549
DTU/2K15/B4/630
DTU/2K15/B4/577
DTU/2K15/A4/544
DTU/2K15/A5/645
DTU/2K15/A5/655
DTU/2K15/B7/1111
DTU/2K15/A5/642
DTU/2K15/B4/603
DTU/2K15/B4/583
DTU/2K15/B4/618
DTU/2K15/A5/661
DTU/2K15/A4/560
DTU/2K15/B4/581
DTU/2K15/A9/1322
DTU/2K15/A5/675
DTU/2K15/A4/542
DTU/2K15/A5/651
DTU/2K15/A5/658
DTU/2K15/B4/628
DTU/2K15/B4/576
DTU/2K15/B4/627

AVIK KUMAR MITRA


AVINASH KAUL
AYESHA QAMAR
AYUSH BANSAL
AYUSH MISHRA
AYUSH VERMA
BHASKAR CHAUDHARY
BHAWANA
CHANDAN JOSHI
CHIRAG GARG
DEEPAK KUMAR
DEEPAK SINGH KATHAIT
DEEPANSHU
DEEPANSHU MALIK
DHRUV RASTOGI
GAGAN SHARMA
GANESH PRASAD
GAURAV KUMAR
GAURAV SHARMA
GOKUL AJITH
HARDIK
HARISH PAHAL
HARSHIL RATHORE
HIMANSHU CHAUHAN
HIMANSHU PAL
HIMANSHU TANWAR
HUNER MEHRA
JATIN CHOYAL

2K15/EE/028
2K15/EE/029
2K15/EE/030
2K15/EE/031
2K15/EE/032
2K15/EE/033
2K15/EE/034
2K15/EE/035
2K15/EE/036
2K15/EE/037
2K15/EE/038
2K15/EE/039
2K15/EE/040
2K15/EE/041
2K15/EE/042
2K15/EE/043
2K15/EE/044
2K15/EE/045
2K15/EE/046
2K15/EE/047
2K15/EE/048
2K15/EE/049
2K15/EE/050
2K15/EE/051
2K15/EE/052
2K15/EE/053
2K15/EE/054
2K15/EE/055

2K15/EC/192
2K15/EE/001
2K15/EE/002
2K15/EE/003
2K15/EE/004
2K15/EE/005
2K15/EE/006
2K15/EE/007
2K15/EE/008
2K15/EE/009
2K15/EE/010
2K15/EE/011
2K15/EE/012
2K15/EE/013
2K15/EE/014
2K15/EE/015
2K15/EE/016
2K15/EE/017
2K15/EE/018
2K15/EE/019
2K15/EE/020
2K15/EE/021
2K15/EE/022
2K15/EE/023
2K15/EE/024
2K15/EE/025
2K15/EE/026
2K15/EE/027

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

18313
18143
145275
189290
18775
18689
185031
475765
138178
18677

63900760
81300358
13910428
13909130
13919765
13922522
63903871
13955752
13939461
34300842
150000225

DTU/2K15/B4/584
DTU/2K15/B4/582
DTU/2K15/B7/1101
DTU/2K15/A5/659
DTU/2K15/B4/596
DTU/2K15/B4/594
DTU/2K15/A5/657
DTU/2K15/A5/674
DTU/2K15/A5/646
DTU/2K15/B4/593
DTU/2K15/A5/678

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

18635
199469
18819
18496
100133
101849
20413
3948
308518
109602
136706
79303

13900985
63904811
13951158
13916326
13919725
13931139
17806761
35900577
13950306
13930642
13922130
13939091
150002071

DTU/2K15/B4/591
DTU/2K15/A5/662
DTU/2K15/B4/598
DTU/2K15/B4/588
DTU/2K15/B4/619
DTU/2K15/B4/621
DTU/2K15/B4/606
DTU/2K15/A4/539
DTU/2K15/A5/671
DTU/2K15/B4/624
DTU/2K15/A5/644
DTU/2K15/B4/616
DTU/2K15/A5/677

EE
EE
EE

130232
269630

63901975 DTU/2K15/B4/636
13936668 DTU/2K15/A5/667
150001033 DTU/2K15/A5/676

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

17462
6121
336877
18987
18587
5393
18656
182220
18399
89073
189431
343037

15900684
35900406
13929422
13903776
79400200
31109301
63901650
37413312
13909874
63900556
13934714
13930480

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE

155375
17102
20053
19500

13945193
63907537
13943446
13910719
150000535
17403285
13909912
13936460
13921579
16406815
13945058
13933405
13943948
13912751
13937169
13909169
13956198
15902651
13931850
13101719

273437
17452
18412
133245
26681
19852
18038
120987
110989
17786
17020
18452
126818
117471
22257

JATIN TUTEJA
JOHNTY LAL
JYOTI SOLANKI
KANIKA MEENA
KANISHK TANOTRA
KAPIL SINGHAL
KESHANT KUMAR SINGH
KIRAN
KOUSHAL KUMAR SAGAR
KRISHNA KANT SHARMA
KRUPA EMMANUEL
PHENIHAS
KUSHAGRA SINGH
LAKSHAY ANAND
LAKSHYA GARG
LAKSHYA SINHA
MADHUR NARWAN
MANINDER SINGH SOHAL
MANISHA RAMAN
MANJULA VERMA
MANSI
MAYANK
MAYANK MAYUR
MAYANK PANCHAL
MOHAMMAD FAISAL AKHTAR

2K15/EE/056
2K15/EE/057
2K15/EE/058
2K15/EE/059
2K15/EE/060
2K15/EE/061
2K15/EE/062
2K15/EE/063
2K15/EE/064
2K15/EE/065
2K15/EE/066

2K15/EE/080
2K15/EE/081
2K15/EE/082

DTU/2K15/B4/571
DTU/2K15/A4/543
DTU/2K15/A5/672
DTU/2K15/B4/599
DTU/2K15/B4/589
DTU/2K15/A4/541
DTU/2K15/B4/592
DTU/2K15/A5/656
DTU/2K15/B4/585
DTU/2K15/B4/617
DTU/2K15/A5/660
DTU/2K15/A5/673

MOHD AKBAR
MOHIT KUMAR
MOMIN ABDULLAH ATIF
HUSAIN
MRIDUL KHURANA
NAVYA CHANDRA
NIDHI MEENA
NIKHIL DWIVEDI
NIKHIL SAINI
NISHANK VARSHNEY
NISHEET DAS
PARITOSH
PRANAV JAIN
PRASHANT PAL
PRIYANKA
PRIYANKA KUMARI MEENA

DTU/2K15/A5/652
DTU/2K15/B4/567
DTU/2K15/B6/925
DTU/2K15/B6/920
DTU/2K15/A5/680
DTU/2K15/A5/668
DTU/2K15/B4/570
DTU/2K15/B4/586
DTU/2K15/B4/639
DTU/2K15/B4/611
DTU/2K15/A6/807
DTU/2K15/B4/580
DTU/2K15/B4/632
DTU/2K15/B4/625
DTU/2K15/B4/575
DTU/2K15/B4/565
DTU/2K15/B4/587
DTU/2K15/B4/633
DTU/2K15/B4/631
DTU/2K15/B4/609

PRIYANKA MEENA
PRIYESH
RAHUL GAUTAM
RAJAT SHARMA
RAMESH KRISHNAN
RAUSHAN KUMAR
RAVEENA
RAVI PRAKASH
RAVI VARDHAN ARYA
REKHA DEVI
RISHABH GUPTA
RISHABH MITTAL
ROHIT KUMAR
ROHIT SAINI
SAMARTH MOHAPATRA
SAMEER SHEKHAWAT
SARAH SINGHAL
SARTHAK SINGH
SATYARTH KUHAD
SAURABH KUMAR

2K15/EE/095
2K15/EE/096
2K15/EE/097
2K15/EE/098
2K15/EE/099
2K15/EE/100
2K15/EE/101
2K15/EE/102
2K15/EE/103
2K15/EE/104
2K15/EE/105
2K15/EE/106
2K15/EE/107
2K15/EE/108
2K15/EE/109
2K15/EE/110
2K15/EE/111
2K15/EE/112
2K15/EE/113
2K15/EE/114

2K15/EE/067
2K15/EE/068
2K15/EE/069
2K15/EE/070
2K15/EE/071
2K15/EE/072
2K15/EE/073
2K15/EE/074
2K15/EE/075
2K15/EE/076
2K15/EE/077
2K15/EE/078
2K15/EE/079

2K15/EE/083
2K15/EE/084
2K15/EE/085
2K15/EE/086
2K15/EE/087
2K15/EE/088
2K15/EE/089
2K15/EE/090
2K15/EE/091
2K15/EE/092
2K15/EE/093
2K15/EE/094

EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE

71943
19933
204780
12457
17566
41760
107086
19131
15929
19358
19445
18691
210998
2802
19525
277748
112515
19639
127145
12952
13575
14840
16042
102104
19440
170567
12838
31323
87395
16582
13666
14837
129276
13355
16833
125071
119798
91592
16641
6867

150000909
63902491
13926946
13951643
13926605
13943661
13932324
13909978
13941664
150001809
13914539
13953313
13944529
13920993
13954221
13951530
13901388
63910472
15901997
13904888
13920132
63903780
13901042
36605878
13953336
13903025
13943765
13900267
13905761
13930968
13928875
13901585
13914624
13941028
17402019
63907164
63908645
31114529
13926349
15903161
63911181
13953009
63905276
13935203
13915624
63903918
63906482
13951244
13956574
13910328

DTU/2K15/A5/682
DTU/2K15/A5/666
DTU/2K15/B5/769
DTU/2K15/A6/840
DTU/2K15/B7/1046
DTU/2K15/B4/629
DTU/2K15/B4/620
DTU/2K15/B4/579
DTU/2K15/A5/641
DTU/2K15/A5/681
DTU/2K15/B4/613
DTU/2K15/B6/923
DTU/2K15/A5/664
DTU/2K15/A4/547
DTU/2K15/B4/573
DTU/2K15/B4/612
DTU/2K15/B4/623
DTU/2K15/B4/601
DTU/2K15/A4/557
DTU/2K15/B7/1045
DTU/2K15/B6/919
DTU/2K15/B4/595
DTU/2K15/A5/665
DTU/2K15/A4/538
DTU/2K15/B6/921
DTU/2K15/A5/670
DTU/2K15/B4/626
DTU/2K15/B6/922
DTU/2K15/B4/634
DTU/2K15/A5/697
DTU/2K15/A5/701
DTU/2K15/A5/707
DTU/2K15/A5/720
DTU/2K15/B5/742
DTU/2K15/B5/730
DTU/2K15/B5/759
DTU/2K15/A5/695
DTU/2K15/B5/734
DTU/2K15/B5/739
DTU/2K15/B5/726
DTU/2K15/A5/702
DTU/2K15/A5/706
DTU/2K15/B5/754
DTU/2K15/A5/700
DTU/2K15/B4/561
DTU/2K15/B5/753
DTU/2K15/B5/751
DTU/2K15/B5/740
DTU/2K15/B5/727
DTU/2K15/A5/686

SHAHAMAT HUSAIN
SHANTANU GORSHI
SHASHANK CHAUDHARY
SHASHANK YADAV
SHASHWAT NAYAK
SHIVAM MALIK
SHIVAM SINGH
SHLOK KUMAR
SHRESHTH YADAV
SHRUTI
SHUBHAM SINGH
SIDDHARTH MEHROTRA
SOMYA PRASAD
SOURABH
SRISHTI MADAN
SRISHTI SIDDHARTH
SUMAN MEENA
TARANG JAIN
TAVISH GULATI
VAIBHAV AHUJA
VAIBHAV BHARGAVA
VAIBHAV DUA
VAIBHAV KUMAR
VANSH SRIVASTAVA
VARUN SAHNI
VIKAS KUMAR MEENA
VINAY SEHWAG
YOGESH
YOGSHRESHTHA DHRUV
AARUSHI JAIN
ABHISHEK GUPTA
ADITI GARG
AKHIL SHARMA
AKSHIT SINGH
ALOK KUMAR RANJAN
AMIT KUMAR
ANANYA AGGARWAL
ANKIT KUMAR
ANKUSH
ANSHUL MALHOTRA
ANUJ GUPTA
ARSHIYA AGGARWAL
ASHWANI KUMAR
AVISHEK KUMAR JHA
CHINMAYA KRISHNA
DEEPAK
DIMPLE
DIPTI BHARTI
DIVJOT KAUR
DIVYANSHU KHANDELWAL

2K15/EE/115
2K15/EE/116
2K15/EE/117
2K15/EE/118
2K15/EE/119
2K15/EE/120
2K15/EE/121
2K15/EE/122
2K15/EE/123
2K15/EE/124
2K15/EE/125
2K15/EE/126
2K15/EE/127
2K15/EE/128
2K15/EE/129
2K15/EE/130
2K15/EE/131
2K15/EE/132
2K15/EE/133
2K15/EE/134
2K15/EE/135
2K15/EE/136
2K15/EE/137
2K15/EE/138
2K15/EE/139
2K15/EE/140
2K15/EE/141
2K15/EE/142
2K15/EE/143
2K15/EL/001
2K15/EL/002
2K15/EL/003
2K15/EL/004
2K15/EL/005
2K15/EL/006
2K15/EL/007
2K15/EL/008
2K15/EL/009
2K15/EL/010
2K15/EL/011
2K15/EL/012
2K15/EL/013
2K15/EL/014
2K15/EL/015
2K15/EL/016
2K15/EL/017
2K15/EL/018
2K15/EL/019
2K15/EL/020
2K15/EL/021

17172
12391
223985
108388
212131
13288
4782
109617
16034
12839
15573
114088

13906017
63907502
63911199
13903031
13931025
13923200
36614265
13906633
13935201
13907766
63908820
13916581

DTU/2K15/B4/568
DTU/2K15/A5/691
DTU/2K15/B7/1112
DTU/2K15/B5/744
DTU/2K15/B5/768
DTU/2K15/A5/699
DTU/2K15/A4/540
DTU/2K15/B5/746
DTU/2K15/A5/718
DTU/2K15/A5/696
DTU/2K15/A5/714
DTU/2K15/B5/747

DIVYANSHU SHARMA
GAURAV BINDAL
GAURAV KUMAR
GAURAV SAINI
HAPPY SONKAR
HARSH KALYANI
HARSH SRIVASTAVA
HARSHIT MATHURIA
HIMANSHI GUPTA
JAHNVI SINGH
KARTIK ANAND
KULBHUSHAN SINGH

2K15/EL/022
2K15/EL/023
2K15/EL/024
2K15/EL/025
2K15/EL/026
2K15/EL/027
2K15/EL/028
2K15/EL/029
2K15/EL/030
2K15/EL/031
2K15/EL/032
2K15/EL/033

238322
220673
140621
19376
113507
100252
18009
135688

EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE

7233
222942
7676
900738
17025
16894
3256
343027
12711
2527
16467
480873
172796
130606
417853
131639
16950
12434
55334
16888
15321
189661
22117
511382
360610
139301

13932588
13904414
15902114
13905603
13907709
13914503
35908156
13921895
13950384
16407187
13900181
13954910
13926362
13902831
13955380
13941270
13922171
13911941
150002112
31122973
13903763
13907441
13923124
31305118
13936437
13927804
33523045

DTU/2K15/A5/687
DTU/2K15/B6/886
DTU/2K15/A5/688
DTU/2K15/A3/339
DTU/2K15/B4/566
DTU/2K15/B4/563
DTU/2K15/A5/684
DTU/2K15/B5/772
DTU/2K15/A5/694
DTU/2K15/A5/683
DTU/2K15/B5/725
DTU/2K15/B5/775
DTU/2K15/B5/760
DTU/2K15/B5/756
DTU/2K15/B5/774
DTU/2K15/B4/638
DTU/2K15/B4/564
DTU/2K15/A5/692
DTU/2K15/B5/777
DTU/2K15/B5/736
DTU/2K15/B4/562
DTU/2K15/A5/710
DTU/2K15/B5/762
DTU/2K15/B5/733
DTU/2K15/B5/776
DTU/2K15/B5/773
DTU/2K15/A4/496

2K15/EL/034
2K15/EL/035
2K15/EL/036
2K15/EL/037
2K15/EL/038
2K15/EL/039
2K15/EL/040
2K15/EL/041
2K15/EL/042
2K15/EL/043
2K15/EL/044
2K15/EL/045
2K15/EL/046
2K15/EL/047
2K15/EL/048
2K15/EL/049
2K15/EL/050
2K15/EL/051
2K15/EL/052
2K15/EL/053
2K15/EL/054
2K15/EL/055
2K15/EL/056
2K15/EL/057
2K15/EL/058
2K15/EL/059
2K15/EL/060

DTU/2K15/B5/749
DTU/2K15/A5/705
DTU/2K15/B5/765
DTU/2K15/B5/743
DTU/2K15/B5/731
DTU/2K15/B5/728

MADHUR GUPTA
MANASVI
MANIKANT
MANISH KUMAR MEENA
MANJEET SINGH TOMAR
MANSI ARORA
MOHAMMAD ZAID
MOHAN.G
NAMITA VATS
NIDA E FALAK
NIKHIL JINDAL
NISHA
NISHANT SAHAI
NITIN SINGH RATHORE
NITISH KUMAR
PARAMJEET RANA
PIYUSH GOEL
PRAKASH JHA
PRANJAL PANT
PRASHANT KUMAR
PRINCE NARULA
PRITHA MANDAL
PRIYANKA DAS
PRIYANKA YADAV
RAHUL JONWAL
RAJKUMAR MEENA
RATHOD VINOD RAMA
CHANDRA
RAUNAK KAPUR
RISHABH SAINI
RISHAV KUMAR DOKANIA
SAKSHITA SINGH
SAMARTH GUPTA
SANCHIT KUMAR
SANCHIT TANWAR
SANDEEP KUMAR KARUSH
SANDEEP SINGH
SAURABH KUMAR
SHASHI SHEKHAR
CHOUDHARY
SHAURYA VERMA
SHIVAM GUPTA
SHIVAM KUMAR
SHIVAM RAJ
SHIVANI YADAV
SHIVANSH KUMAR MATHUR

EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE

129569
15482
15608
16674
166775
13910
176819
205310
15380
96462

150001648
13938128
13917033
13953944
13912195
63905516
13905714
13930353
13951321
13906254
13943382

DTU/2K15/B5/779
DTU/2K15/B5/755
DTU/2K15/A5/713
DTU/2K15/A5/715
DTU/2K15/A4/559
DTU/2K15/B5/758
DTU/2K15/A5/703
DTU/2K15/B5/761
DTU/2K15/B5/766
DTU/2K15/A5/712
DTU/2K15/B5/741

EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE

115832
14578
203758
105545
19942
17340

13932693
13937992
13915139
13921727
13953120
35903679

EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE
EEE

240215
20813
210622
14409
60892
8881
16056
13160
15379
10182
114287
116609
15182
15278
203580
73396

63904656
13907050
13955515
13902622
13950749
13925581
13911204
13916824
13935818
31305152
13921870
13939832
63902045
13905495
13914157
13938879

DTU/2K15/B5/770
DTU/2K15/B4/607
DTU/2K15/B5/767
DTU/2K15/A5/704
DTU/2K15/B5/737
DTU/2K15/A5/689
DTU/2K15/B5/721
DTU/2K15/A5/698
DTU/2K15/A5/711
DTU/2K15/A4/545
DTU/2K15/B5/748
DTU/2K15/B5/750
DTU/2K15/A5/708
DTU/2K15/A5/709
DTU/2K15/B5/764
DTU/2K15/B5/738

SHREYA BARUA
SHREYA SAREEN
SHUBHAM KUMAR
SHUBHAM PANJRATH
SHUBHAM VERMA
SHUHUL RAZDAN
SIDDHARTH GARGAVA
SONAL SINHA
SRINJOY CHAKRABERTY
SURANA AMRITA SUDHIR
TUSHAL KUMAR
UTTAM MALIK
V. AISHWARYA
VARUN BANSAL
VINAY
YASAR ALI

2K15/EL/078
2K15/EL/079
2K15/EL/080
2K15/EL/081
2K15/EL/082
2K15/EL/083
2K15/EL/084
2K15/EL/085
2K15/EL/086
2K15/EL/087
2K15/EL/088
2K15/EL/089
2K15/EL/090
2K15/EL/091
2K15/EL/092
2K15/EL/093

2K15/EL/061
2K15/EL/062
2K15/EL/063
2K15/EL/064
2K15/EL/065
2K15/EL/066
2K15/EL/067
2K15/EL/068
2K15/EL/069
2K15/EL/070
2K15/EL/071
2K15/EL/072
2K15/EL/073
2K15/EL/074
2K15/EL/075
2K15/EL/076
2K15/EL/077

EEE
EEE
EEE
EEE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE
ENE

136814
108576
92515
395614
338618
354959
154563
41912
218452
39527
200211
408645
44833
40759
100802
38273
36264
347654
282592
45176
140678
35936
225107
202071
184374
286640
211068
37312
50247
43493
218781
218613
36227
39232
285048
58098
329408
19516
282231
34128
37771
173311

369544
34656
40318
35986
45182
38313
43192
397971
34938
41068
220280
343245
36208
36829
34957

63906738
150000105
13903607
150000380
63910135
13930983
13937398
13951280
13101086
13904086
150002563
13954449
63909234
63904369
13935376
13939767
13950491
63904569
13939019
15804582
16801861
13955677
13918594
13926332
63904176
13915256
13901697
13905598
13936607
13934985
81802494
17401121
13949852
13938310
13922237
13955306
13100327
13916738
13954726
13921888
13913842
13934532
63906953
13932150
13917641
150002317

DTU/2K15/B5/757
DTU/2K15/A4/530
DTU/2K15/B5/745
DTU/2K15/B5/780
DTU/2K15/B10/1546
DTU/2K15/B10/1596
DTU/2K15/B10/1583
DTU/2K15/B10/1591
DTU/2K15/B10/1554
DTU/2K15/B10/1528
DTU/2K15/A7/1034
DTU/2K15/B10/1565
DTU/2K15/B10/1522
DTU/2K15/A7/1028
DTU/2K15/B10/1599
DTU/2K15/B10/1534
DTU/2K15/B10/1525
DTU/2K15/B10/1548
DTU/2K15/A10/1515
DTU/2K15/A10/1509
DTU/2K15/B10/1586
DTU/2K15/A7/1031
DTU/2K15/B10/1536
DTU/2K15/A7/1024
DTU/2K15/A10/1504
DTU/2K15/B10/1570
DTU/2K15/A7/1029
DTU/2K15/A7/1027
DTU/2K15/A7/1033
DTU/2K15/B10/1564
DTU/2K15/A10/1512
DTU/2K15/B10/1541
DTU/2K15/B10/1532
DTU/2K15/B10/1567
DTU/2K15/B10/1566
DTU/2K15/A10/1508
DTU/2K15/A10/1520
DTU/2K15/A7/1032
DTU/2K15/B10/1543
DTU/2K15/B10/1579
DTU/2K15/A7/1022
DTU/2K15/A7/1030
DTU/2K15/A10/1493
DTU/2K15/A10/1513
DTU/2K15/A7/1026
DTU/2K15/A7/1035

YASH VERMA
YEON SU LEE
YOGESH SAINI
YUSUF AHSAN
AASHISH KARHANA
ABHISHEK
ABHISHEK PINGOLIA
ABHISHEK RAI
ADITYA KUMAR
ADITYA SHARMA
AHANA GHOSH
AKASH CHOUDHARY
AKSHIT MITTAL
ANKIT JAGLAN
ANMOL SINGH
APOORV BHARDWAJ
APOORV GOEL
Arundati Tiwari
ARYAN D KAUL
ASHISH CHOPRA
ATUL
BHANVI SINGH
DEEPANK VARSHNEY
GAURAV SINGH PAL
GURKIRAT SINGH SAINI
HARSHIT KATARIA
HITESH RANA
JOGINDER
KAPIL KUMAR SINGH
KARAN VERMA
KARTHIK KRISHNA R
KUMAR SOURABH
KUNAL SHARMA
MANISH CHOUDHARY
MANISH KUMAR
NIKHIL MALIK
NIMIT JAIN
PAWAN KUMAR
PRAKHAR YADAV
PRASHANT SINGH
PRIYANSH SHARMA
RISHABH GAUTAM
RITWIK AWASTHI
SAHIL JOLLY
SAHIL KUMAR
SALIL SHRIPAD TAMHANKAR

2K15/EL/094
2K15/EL/095
2K15/EL/096
2K15/EL/097
2K15/EN/001
2K15/EN/002
2K15/EN/003
2K15/EN/004
2K15/EN/005
2K15/EN/006
2K15/EN/007
2K15/EN/008
2K15/EN/009
2K15/EN/010
2K15/EN/011
2K15/EN/012
2K15/EN/013
2K15/EN/014
2K15/EN/015
2K15/EN/016
2K15/EN/017
2K15/EN/018
2K15/EN/019
2K15/EN/020
2K15/EN/021
2K15/EN/022
2K15/EN/023
2K15/EN/024
2K15/EN/025
2K15/EN/026
2K15/EN/027
2K15/EN/028
2K15/EN/029
2K15/EN/030
2K15/EN/031
2K15/EN/032
2K15/EN/033
2K15/EN/034
2K15/EN/035
2K15/EN/036
2K15/EN/037
2K15/EN/038
2K15/EN/039
2K15/EN/040
2K15/EN/041
2K15/EN/042

150001581
13905110
13949641
13956322
13917700
13915592
13922232
13936088
13934194
13923632
13920146
63909289
63909465
13954513
63901564
15802768

DTU/2K15/A7/1036
DTU/2K15/A10/1606
DTU/2K15/A10/1500
DTU/2K15/B10/1524
DTU/2K15/A10/1505
DTU/2K15/B10/1537
DTU/2K15/A10/1516
DTU/2K15/B10/1531
DTU/2K15/B10/1597
DTU/2K15/A10/1501
DTU/2K15/B10/1527
DTU/2K15/B10/1568
DTU/2K15/B10/1585
DTU/2K15/A10/1507
DTU/2K15/A10/1511
DTU/2K15/A10/1502

SAMYA KAZMI
Shakuntala Kumari
SHAMBHAVI MISHRA
SHANTANU PANDEY
SHIVANG AGARWAL
SHREYA GUPTA
SHUBHAM GUPTA
SHUBHAM SHARMA
SIDDHANT KUMAR
SNEH DEEP ARORA
SNEHANSH SINHA
SUMIT GANGWAR
UJJWAL KUMAR
VAIBHAV AHLAWAT
VINAYAK ARORA
YASH ARORA

2K15/EN/043
2K15/EN/044
2K15/EN/045
2K15/EN/046
2K15/EN/047
2K15/EN/048
2K15/EN/049
2K15/EN/050
2K15/EN/051
2K15/EN/052
2K15/EN/053
2K15/EN/054
2K15/EN/055
2K15/EN/056
2K15/EN/057
2K15/EN/058

ENE
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP

236389
32023
379729
28380
19202
30168
175353
30420
29907
30748
25534
9981
21133
178675
398041
197082
257760
161417
180058
210877
244047
26575
22458
32322
234871
173117
100773
207416
39914
22060
23092
25181
89825
43667
17879
20831
21476
24461
7872
24730
298377
28365
21419
265507
348014
166746
31743
409906
139190
203697
17671
28927
343051
9087
31421
181368
25427
4652
18324
385748
24312

63902068
13916012
13952235
13909898
13900657
17401479
13937010
13919977
13938011
13942153
63909904
13938062
13944193
13923764
13949675
13936580
13922419
13902140
63904064
13903381
63911243
13917056
13924241
13931865
13935135
13908289
63911168
63906095
13920606
13919072
13919015
13908437
34700479
15903295
16303307
16302215
15900451
63902906
13922785
13919591
63908835
13937760
13925244
13910658
13924560
63907049
13918924
13903202
63907225
34712341
36611873
13953071
13941932
88000177
13954061
13920256
63905041
17704098
13955956
13920379
13925955

DTU/2K15/A10/1604
DTU/2K15/A10/1481
DTU/2K15/B10/1593
DTU/2K15/A6/828
DTU/2K15/A6/806
DTU/2K15/A10/1477
DTU/2K15/B10/1557
DTU/2K15/A6/831
DTU/2K15/A6/830
DTU/2K15/A6/832
DTU/2K15/A6/821
DTU/2K15/A6/802
DTU/2K15/A6/808
DTU/2K15/A6/849
DTU/2K15/B10/1598
DTU/2K15/A6/854
DTU/2K15/A6/858
DTU/2K15/A6/843
DTU/2K15/A6/850
DTU/2K15/B10/1563
DTU/2K15/A6/857
DTU/2K15/A6/824
DTU/2K15/A6/812
DTU/2K15/A10/1483
DTU/2K15/A6/856
DTU/2K15/A6/848
DTU/2K15/B10/1547
DTU/2K15/B10/1560
DTU/2K15/B10/1523
DTU/2K15/A6/811
DTU/2K15/A6/813
DTU/2K15/A10/1473
DTU/2K15/B10/1544
DTU/2K15/B10/1533
DTU/2K15/A10/1465
DTU/2K15/A10/1468
DTU/2K15/A6/810
DTU/2K15/A6/815
DTU/2K15/B5/800
DTU/2K15/A6/816
DTU/2K15/A6/862
DTU/2K15/A6/827
DTU/2K15/A6/809
DTU/2K15/B10/1572
DTU/2K15/B10/1587
DTU/2K15/A6/846
DTU/2K15/A10/1480
DTU/2K15/B10/1600
DTU/2K15/B10/1552
DTU/2K15/A6/855
DTU/2K15/A10/1464
DTU/2K15/A6/829
DTU/2K15/B10/1584
DTU/2K15/A6/801
DTU/2K15/A6/833
DTU/2K15/A6/851
DTU/2K15/A6/820
DTU/2K15/B5/799
DTU/2K15/A6/804
DTU/2K15/B10/1594
DTU/2K15/A6/814

EP

391654

13908569 DTU/2K15/B10/1595

Yogeshwari Shokeen
AADITYA RAWAT
ABHINAV KISHORE
ADITYA VIKRAM AHUJA
ALANKRIT TOMAR
AMIT KUMAR
ANIMESH VERMA
ANUSHKA NAGPAL
AYUSH MISHRA
AYUSH PALIWAL
BHARATH RAJEEVAN
BHUVAN AGRAWAL
CHIRAG ARORA
DANISH KHAN
DEEPAK KUMAR KOLI
DEVENDER SINGH SAINI
DHRUV MAURYA
GURPREET SINGH
HIMANSHU KUMAR
HITESH GOLA
JATIN
JATIN JINDAL
JORAWAR SINGH DHAM
KANISHK KUMAR GUPTA
KESHAV
KESHAV BHATI
KOSHIMA SATIJA
KSHITIJ SANDAL
KUNDAN BHASKAR
KUSH MANCHANDA
LAKSHAY GAUTAM
MANIK MADAN
MANIL KUMAR KASHYAP
MAYANK SHARMA
MEENAL CHAUDHARY
MEHUL CHAUDHARY
MRIDUL JOSHI
MRINAL GOSAIN
NAMAN KUMAR BHALLA
NAVAL KISHORE SHARMA
NISHANT
PARTH BATRA
PRACHI JAISWAL
PUNEET KUMAR
RAHUL SINGH
RAJAN KUMAR SAHU
RAJAT SOOD
RAVI GAUTAM
RISHABH
RISHABH DEV
RISHABH MEHROTRA
RISHI ANEJA
ROHIT ARYA
RUBIN THOMAS
S V SRINIVASA RAO
SAHIL GOLA
SANYYAM GUPTA
SATYAM BHARDWAJ
SAURAV DAS
SAURAV KUMAR
SHARAD BOOLCHAND JAIN

2K15/EN/059
2K15/EP/001
2K15/EP/002
2K15/EP/003
2K15/EP/004
2K15/EP/005
2K15/EP/006
2K15/EP/007
2K15/EP/008
2K15/EP/009
2K15/EP/010
2K15/EP/011
2K15/EP/012
2K15/EP/013
2K15/EP/014
2K15/EP/015
2K15/EP/016
2K15/EP/017
2K15/EP/018
2K15/EP/019
2K15/EP/020
2K15/EP/021
2K15/EP/022
2K15/EP/023
2K15/EP/024
2K15/EP/025
2K15/EP/026
2K15/EP/027
2K15/EP/028
2K15/EP/029
2K15/EP/030
2K15/EP/031
2K15/EP/032
2K15/EP/033
2K15/EP/034
2K15/EP/035
2K15/EP/036
2K15/EP/037
2K15/EP/038
2K15/EP/039
2K15/EP/040
2K15/EP/041
2K15/EP/042
2K15/EP/043
2K15/EP/044
2K15/EP/045
2K15/EP/046
2K15/EP/047
2K15/EP/048
2K15/EP/049
2K15/EP/050
2K15/EP/051
2K15/EP/052
2K15/EP/053
2K15/EP/054
2K15/EP/055
2K15/EP/056
2K15/EP/057
2K15/EP/058
2K15/EP/059
2K15/EP/060

SHASWAT

2K15/EP/061

EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
EP
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

293840
66046
30455
185639
169449
149707
27799
307150
31568
18444
15443
21767
267255
208730
351366
154652
51343
6566
68721
6558
7036
138409
6454
2839
6917
52751
110700
2272
7195
6125
6880
63925
6260
95618
55617
65190
81504
6641
62533
81362
6010
86763
71572
165766
7172
7140
357907
40491
382183
686620
4813
155368
516504
53410
332804
7973
64526
119401
5752
426719
56375
51905
109680

63900865
85900122
13930893
63907681
63909445
63907015
13932317
13923539
13955142
13925865
63910451
15801007
63907451
13901512
13953132
13918469
31108620
13951853
13935987
63908867
13921143
13937307
13908644
35103628
63908320
13943770
13941982
13900957
13940923
13930808
15902815
13906056
15905949
15900109
13902776
13935412
85901803
13911981
13953156
13949536
13928169
13909693
63900941
63901041
13900676
13914941
13921836
13921021
63905430
13907320
16001070
63910409
13934910
13923047
13908106
13913569
63909233
13938245
13927625
13937528
13909879
13920090
13917985

DTU/2K15/A6/861
DTU/2K15/A6/837
DTU/2K15/A10/1478
DTU/2K15/A6/852
DTU/2K15/A6/847
DTU/2K15/A6/842
DTU/2K15/A6/826
DTU/2K15/B10/1574
DTU/2K15/A6/834
DTU/2K15/A6/805
DTU/2K15/A6/803
DTU/2K15/A10/1469
DTU/2K15/A6/859
DTU/2K15/B10/1562
DTU/2K15/B6/896
DTU/2K15/B10/1555
DTU/2K15/B5/735
DTU/2K15/A2/174
DTU/2K15/A2/217
DTU/2K15/A2/173
DTU/2K15/A2/188
DTU/2K15/A2/229
DTU/2K15/A2/169
DTU/2K15/B1/152
DTU/2K15/A2/185
DTU/2K15/A2/201
DTU/2K15/A2/226
DTU/2K15/B1/148
DTU/2K15/A2/193
DTU/2K15/A2/165
DTU/2K15/A2/182
DTU/2K15/A2/210
DTU/2K15/A2/166
DTU/2K15/A2/223
DTU/2K15/A2/204
DTU/2K15/A2/214
DTU/2K15/A2/221
DTU/2K15/A2/177
DTU/2K15/A2/208
DTU/2K15/A2/220
DTU/2K15/A2/164
DTU/2K15/A2/222
DTU/2K15/A2/218
DTU/2K15/A3/322
DTU/2K15/A2/192
DTU/2K15/A2/191
DTU/2K15/A2/234
DTU/2K15/A2/196
DTU/2K15/A2/235
DTU/2K15/B2/241
DTU/2K15/B1/154
DTU/2K15/A2/231
DTU/2K15/A2/240
DTU/2K15/A2/203
DTU/2K15/B10/1581
DTU/2K15/A2/194
DTU/2K15/A2/212
DTU/2K15/A2/227
DTU/2K15/A2/162
DTU/2K15/A2/236
DTU/2K15/A2/206
DTU/2K15/A2/199
DTU/2K15/A2/225

SHUBHANKAR SHERSIA
SUDHANSHU SHUKLA
SUMIT BHARDWAJ
SURYA SAINI
TANMEET SINGH
TARUN ANAND
TATHAGATA NANDI
VAIBHAV HARIT
VAIBHAV KATYAL
VAIBHAV SHARMA
VAISAKH P
VARIDHI AGARWAL
VARUN
VASANT KUMAR
VEDANGA SHIVA
VISHABH YADAV
AASHISH ARYA
AATIF ALAM
ABHISHEK SHARMA
ADITYA JAIN
ADITYA MALHOTRA
AJAY KUMAR VERMA
AKSHAY KAPOOR
AKSHIT AGARWAL
AMAN GUPTA
AMAN PAL
AMAN SAHANI
ANUBHAV GUPTA
ANUSHKA SINGH
APARNA GUPTA
APOORV SHARMA
APOORVA VERMA
ARCHIT GOYAL
ASHISH JANGRA
ASHISH KUMAR
ASHISH KUMAR
AYUSHEE SINGH
BADAL KARIWAL
BHAVYE MALHOTRA
DEEPANSHU GALYAN
DEVIKA JAIN
DHRUV ANAND
DHRUV KUNJUMON
GITESH SHASTRI
GURSIFATH BHASIN
HARSH AGRAWAL
HIMANSHU KHADGI
HITESH KUMAR
ISHKIRAT DHILLON
JITENDER MEENA
KARAN GOYAL
KARTIK KARDAM
KRISHAN KUMAR SHAH
KUMBHAJ VERMA
LAKHAN BAKSHI
MANSI AGRAWAL
MAYANK KHANNA
MOHIT KUMAR
MUDIT VERMA
MUKESH KUMAR MAHTO
NETRI
NIKHIL KUMAR
NIKITA KASHYAP

2K15/EP/062
2K15/EP/063
2K15/EP/064
2K15/EP/065
2K15/EP/066
2K15/EP/067
2K15/EP/068
2K15/EP/069
2K15/EP/070
2K15/EP/071
2K15/EP/072
2K15/EP/073
2K15/EP/074
2K15/EP/075
2K15/EP/076
2K15/EP/077
2K15/IT/001
2K15/IT/002
2K15/IT/003
2K15/IT/004
2K15/IT/005
2K15/IT/006
2K15/IT/007
2K15/IT/008
2K15/IT/009
2K15/IT/010
2K15/IT/011
2K15/IT/012
2K15/IT/013
2K15/IT/014
2K15/IT/015
2K15/IT/016
2K15/IT/017
2K15/IT/018
2K15/IT/019
2K15/IT/020
2K15/IT/021
2K15/IT/022
2K15/IT/023
2K15/IT/024
2K15/IT/025
2K15/IT/026
2K15/IT/027
2K15/IT/028
2K15/IT/029
2K15/IT/030
2K15/IT/031
2K15/IT/032
2K15/IT/033
2K15/IT/034
2K15/IT/035
2K15/IT/036
2K15/IT/037
2K15/IT/038
2K15/IT/039
2K15/IT/040
2K15/IT/041
2K15/IT/042
2K15/IT/043
2K15/IT/044
2K15/IT/045
2K15/IT/046
2K15/IT/047

IT
IT
IT
IT

DTU

5390
4957
2620

IT

6811

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

56368
6977
52552
5792
62028
4966
7138
431482
6915
455193
5039
4826
5221

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

13921162
31206734
16303185
150003058

DTU/2K15/A2/161
DTU/2K15/B1/157
DTU/2K15/B1/150
DTU/2K15/B2/246

NIPUN ARORA
OM PRAKASH MALVIYA
PARTEEK RAWAL
PRABHJOT SINGH AHLUWALIA

2K15/IT/048
2K15/IT/049
2K15/IT/050
2K15/IT/051

13906585 DTU/2K15/A2/180

PRADYUMNA PRAKHAR
SINHA
PRAGYA MALIK
PRAKRITI SHARMA
PRANKUR RAJ
PRIYAM RAJ
PRIYANKA
RACHIT CHANDRA
RAHUL JAIN
RAHUL KUMAR
RAJAT SINGLA
RISHABH KUMAR SAH
RITAM MALLICK
RIZUL GARG
RUDRESH D DHARMADHIKARI

2K15/IT/052

SAARTHAK JAIN
SACHIN CHAHALIA
SAGARPREET CHADHA
SAKSHI JAIN
SAMIRAN SARUP
SANKET SIROHIYA
SANSKRITI
SANYA GOYAL
SAUMYA ANAND
SHAGUN ARORA
SHANTANU RAJORA
SHARAV MATHUR
SHASHI KANT PRASAD
SHEFALI TIWARI
SHIVAM AGGARWAL
SHRESHTHA AGGARWAL
SHREYANSH PARAKH
SHUBHAM AGGARWAL
SHUBHAM SHUKLA
SHYAM GOVIND
SOMIL JAIN
SUJJAWAL MALIK
SUKHAD ANAND
SURAJ KUMAR JAISWAL
SWATANTRA CHOUDHARY

2K15/IT/066
2K15/IT/067
2K15/IT/068
2K15/IT/069
2K15/IT/070
2K15/IT/071
2K15/IT/072
2K15/IT/073
2K15/IT/074
2K15/IT/075
2K15/IT/076
2K15/IT/077
2K15/IT/078
2K15/IT/079
2K15/IT/080
2K15/IT/081
2K15/IT/082
2K15/IT/083
2K15/IT/084
2K15/IT/085
2K15/IT/086
2K15/IT/087
2K15/IT/088
2K15/IT/089
2K15/IT/090

13941594
13952176
13903796
35924771
63910987
13910844
13931455
13917473
13929268
63901544
13943863
13913427
13923568

DTU/2K15/A2/205
DTU/2K15/A2/186
DTU/2K15/A2/200
DTU/2K15/A2/163
DTU/2K15/A2/207
DTU/2K15/B1/158
DTU/2K15/A2/190
DTU/2K15/A2/237
DTU/2K15/A2/184
DTU/2K15/A2/238
DTU/2K15/B1/159
DTU/2K15/B1/155
DTU/2K15/B1/160

DTU
150000843 DTU/2K15/B2/243
123036 63911151 DTU/2K15/A2/228
6534 13935403 DTU/2K15/A2/171
6452 63904802 DTU/2K15/A2/168
4862 31111188 DTU/2K15/B1/156
6437 63909524 DTU/2K15/A2/167
64236 13951971 DTU/2K15/A2/211
6505 13937243 DTU/2K15/A2/170
42278 15801485 DTU/2K15/A2/197
2963 13927744 DTU/2K15/B1/153
225090 13950582 DTU/2K15/B10/1569
6569 13925957 DTU/2K15/A2/175
62696 13941670 DTU/2K15/A2/209
6573 13934209 DTU/2K15/A2/176
6705 63905779 DTU/2K15/A2/178
2815 79700074 DTU/2K15/B1/151
DTU
150003115 DTU/2K15/B2/244
6733 63911169 DTU/2K15/A2/179
6984 13934275 DTU/2K15/A2/187
97678 63904221 DTU/2K15/A2/224
2618 34601822 DTU/2K15/B1/149
65031 13942816 DTU/2K15/A2/213
6868 13924208 DTU/2K15/A2/181
148039 13943955 DTU/2K15/A2/230
65396 63907450 DTU/2K15/A2/215

2K15/IT/053
2K15/IT/054
2K15/IT/055
2K15/IT/056
2K15/IT/057
2K15/IT/058
2K15/IT/059
2K15/IT/060
2K15/IT/061
2K15/IT/062
2K15/IT/063
2K15/IT/064
2K15/IT/065

IT
IT
IT
IT

244837
267946
477199
52766

36609991
63910069
13920666
29404325

DTU/2K15/A2/232
DTU/2K15/A2/233
DTU/2K15/A2/239
DTU/2K15/A2/202

TUHINA TRIPATHI
UTKARSH SHARMA
VAIBHAV BHARGAVA
VAIBHAV KUMAR SUNKARIA

2K15/IT/091
2K15/IT/092
2K15/IT/093
2K15/IT/094

IT
IT
IT
IT
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM

6545
47359
11469
6891
19138
21966
168770
633316
25277
206026
154097

13901134
63907679
31103878
63905207
63904698
63904042
13918366
13932337
31001089
13917952
13929165

DTU/2K15/A2/172
DTU/2K15/A2/198
DTU/2K15/A2/195
DTU/2K15/A2/183
DTU/2K15/B7/1044
DTU/2K15/B7/1060
DTU/2K15/B7/1103
DTU/2K15/B7/1119
DTU/2K15/A10/1474
DTU/2K15/B7/1108
DTU/2K15/B7/1102

VAIBHAW AGRAWAL
VIKRANT VERMA
VIPIN VIPLAV
YADUSH YADAV
AAKRITI BAGLA
ABHISHEK SABHARWAL
AJAY
AJAY KUMAR MEENA
AJIT KUMAR
AKSHAY SAROHA
AMAN KUMAR

2K15/IT/095
2K15/IT/096
2K15/IT/097
2K15/IT/098
2K15/AE/001
2K15/AE/002
2K15/AE/003
2K15/AE/004
2K15/AE/005
2K15/AE/006
2K15/AE/007

MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM

436814
81213
154554
119541
22453
17884
416717
68151
207084
21163
261020
690363
118949
23377
140035
85475
19118
20997
26969
17762
22793
22906
22949
24298
184330
21154
161232
182563
9802
154456
143761
35466
24241
157301
8052
202338
156755
23584
272020
53376
24352
21796
260964
619195
15737
24973
26562
22308
22176
134151
484167
20130
20816
23537
13362.01
131376
220127
22431
26645

13912383
13921252
63910416
13929977
13956601
13919373
150000707
13930713
25804438
13953141
63903889
63907397
13935739
150000234
13905094
13931813
63904813
13917207
63904473
13949637
13944314
13955584
13904342
13944226
13950270
13934241
13924959
66000033
13912868
13910962
13902849
13932266
13911597
150002016
15301645
13930108
13953096
13910210
13953686
150003617
13941925
16003799
13933587
63904239
13953297
13923934
63905704
13914498
13916317
13900499
13904334
63907515
13949572
13921855
13930734
13903141
13927905
13927498
15800502
13921879
13954247
13925085
13928973

DTU/2K15/B7/1115
DTU/2K15/B7/1081
DTU/2K15/B5/790
DTU/2K15/B7/1088
DTU/2K15/B7/1064
DTU/2K15/B7/1042
DTU/2K15/A7/1019
DTU/2K15/B7/1114
DTU/2K15/B7/1080
DTU/2K15/B7/1109
DTU/2K15/B7/1057
DTU/2K15/B6/890
DTU/2K15/B7/1120
DTU/2K15/A8/1122
DTU/2K15/B7/1087
DTU/2K15/B7/1070
DTU/2K15/B7/1096
DTU/2K15/B7/1083
DTU/2K15/B7/1043
DTU/2K15/B7/1055
DTU/2K15/A9/1330
DTU/2K15/B7/1041
DTU/2K15/B7/1065
DTU/2K15/B7/1067
DTU/2K15/B7/1068
DTU/2K15/B7/1074
DTU/2K15/B7/1106
DTU/2K15/B7/1056
DTU/2K15/A9/1345
DTU/2K15/B7/1105
DTU/2K15/A7/1039
DTU/2K15/A7/1025
DTU/2K15/B7/1100
DTU/2K15/A8/1125
DTU/2K15/B7/1076
DTU/2K15/B7/1073
DTU/2K15/B9/1429
DTU/2K15/A7/1038
DTU/2K15/B7/1107
DTU/2K15/A8/1126
DTU/2K15/A9/1342
DTU/2K15/B7/1072
DTU/2K15/A6/860
DTU/2K15/B7/1079
DTU/2K15/B7/1075
DTU/2K15/B7/1059
DTU/2K15/A10/1441
DTU/2K15/B7/1118
DTU/2K15/A10/1461
DTU/2K15/A6/817
DTU/2K15/A9/1327
DTU/2K15/B7/1062
DTU/2K15/B7/1061
DTU/2K15/B7/1093
DTU/2K15/B7/1116
DTU/2K15/B7/1049
DTU/2K15/B7/1053
DTU/2K15/B7/1071
DTU/2K15/A10/1458
DTU/2K15/B7/1092
DTU/2K15/B7/1110
DTU/2K15/B7/1063
DTU/2K15/B5/783

AMULYA BHUSHAN
ANKIT VERMA
ANKUR SHARMA
ANUJ YADAV
APOORV AGGARWAL
ARJUN SADWANI
ASHIK MOHD SAIFUDEEN
ASHOK KUMAR
ASHUTOSH RANJAN
ASHWANI PRATAP SINGH
AVNEESH KUMAR
BHUPENDRA
CHETAN JANGPANGI
CHRISTY SHAJI GEORGE
DEEPAK KUMAR
DEEPENDRA SHUKLA
DIVYANSH KUMAR
HANS RAJ
HARSH KASHYAP
HARSHIT MALHOTRA
JYOTDEEP SINGH
KARAN RAWAT
KARTIKEY TRIPATHI
KESHAV KAUSHIK
KSHITIJ DIVANSH SAXENA
KUNAL GAUTAM
KUNAL SONUGHARE
LAKSHAY
MANISH CHOUDHARY
MAYANK MAHAMNA
MEHUL GUPTA
MOHAMMAD ADEEB
MUKUL KUMAR
NAKUL VARSHNEY
PARAM SEVARIA
PRABHJOT SINGH
PRASHANT RAJPUT
PRASHANT SHARMA
PRATEEK KUMAR CHOPRA
PULKIT THAKKAR
RAHUL
RISHABH JAIN
RISHABH KUMAR
RITHIK
SACHIN PANT
SAHIB KALRA
SAHIL
SANCHIT SINGH
SANDEEP KHOKHER
SANDEEP SINGLA
SARTHAK AGGARWAL
SARTHAK MARWAHA
SATVIK KHUNTIA
SHAKTI ROY
SHASHI BHUSHAN SAH
SHIKHAR JAIN
SHIVAM MISHRA
SHIVAM PALIWAL
SHIVAM SHARMA
SIDDHARTH GUPTA
SIDDHARTH RAJ
SOURABH GOYAL
SUJAN KUMAR

2K15/AE/008
2K15/AE/009
2K15/AE/010
2K15/AE/011
2K15/AE/012
2K15/AE/013
2K15/AE/014
2K15/AE/015
2K15/AE/016
2K15/AE/017
2K15/AE/018
2K15/AE/019
2K15/AE/020
2K15/AE/021
2K15/AE/022
2K15/AE/023
2K15/AE/024
2K15/AE/025
2K15/AE/026
2K15/AE/027
2K15/AE/028
2K15/AE/029
2K15/AE/030
2K15/AE/031
2K15/AE/032
2K15/AE/033
2K15/AE/034
2K15/AE/035
2K15/AE/036
2K15/AE/037
2K15/AE/038
2K15/AE/039
2K15/AE/040
2K15/AE/041
2K15/AE/042
2K15/AE/043
2K15/AE/044
2K15/AE/045
2K15/AE/046
2K15/AE/047
2K15/AE/048
2K15/AE/049
2K15/AE/050
2K15/AE/051
2K15/AE/052
2K15/AE/053
2K15/AE/054
2K15/AE/055
2K15/AE/056
2K15/AE/057
2K15/AE/058
2K15/AE/059
2K15/AE/060
2K15/AE/061
2K15/AE/062
2K15/AE/063
2K15/AE/064
2K15/AE/065
2K15/AE/066
2K15/AE/067
2K15/AE/068
2K15/AE/069
2K15/AE/070

MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MAM
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE

87038
169020
134381
90280
22826
20128
109582
40913
19923
26801
20761
24914
11674
139055
130336
23365
34242
21209
13308
16373
256004
230559
11090
12194
15221
802479
127087
24648
12316
15306
7877
12895
35739
230379
14680
140634
144047
15281
165299
239172
161508
144747
103933
152461
114518
23986
14999
99830
27493
15132
200418
14002
14138
238688
15199
157500
137189
13686
142878
790197
504354

34712743
13943972
13926066
13950850
13943875
63905554
13941972
13932850
13917270
13940843
13907771
13904256
150002743
15902696
13938040
63906675
13923256
15802305
13919541
13925742
13903561
63905383
13918411
63901879
13941242
13931605
13904957
13933808
31301449
63908805
13918565
13925916
63907851
63907326
13915914
13955394
13929301
13940027
13925737
13915033
63902934
13917306
13905062
16004670
13941874
13932134
34401092
63900081
13926768
150000426
86600321
13926944
63904820
63907360
13955418
13901444
13938767
13935887
13917621
63907070
13901534
13907074
13952338

DTU/2K15/A9/1339
DTU/2K15/B7/1104
DTU/2K15/B7/1094
DTU/2K15/B7/1084
DTU/2K15/B7/1066
DTU/2K15/B7/1048
DTU/2K15/B7/1085
DTU/2K15/B7/1077
DTU/2K15/B7/1047
DTU/2K15/A9/1329
DTU/2K15/B7/1052
DTU/2K15/A9/1324
DTU/2K15/A8/1124
DTU/2K15/A10/1455
DTU/2K15/B7/1095
DTU/2K15/B7/1091
DTU/2K15/B7/1069
DTU/2K15/A10/1496
DTU/2K15/B7/1058
DTU/2K15/B9/1380
DTU/2K15/B5/722
DTU/2K15/B9/1440
DTU/2K15/B9/1435
DTU/2K15/B9/1371
DTU/2K15/B9/1374
DTU/2K15/B9/1395
DTU/2K15/A10/1445
DTU/2K15/B9/1412
DTU/2K15/B9/1404
DTU/2K15/B9/1376
DTU/2K15/B9/1399
DTU/2K15/B9/1363
DTU/2K15/B9/1379
DTU/2K15/A6/835
DTU/2K15/B9/1434
DTU/2K15/B9/1387
DTU/2K15/B9/1418
DTU/2K15/B9/1421
DTU/2K15/B9/1397
DTU/2K15/B10/1556
DTU/2K15/B9/1438
DTU/2K15/A6/844
DTU/2K15/B9/1422
DTU/2K15/B9/1410
DTU/2K15/B9/1427
DTU/2K15/B9/1411
DTU/2K15/B9/1403
DTU/2K15/B9/1391
DTU/2K15/B9/1409
DTU/2K15/A10/1448
DTU/2K15/B9/1406
DTU/2K15/B9/1393
DTU/2K15/B9/1432
DTU/2K15/B9/1384
DTU/2K15/B9/1385
DTU/2K15/B9/1437
DTU/2K15/B9/1394
DTU/2K15/B9/1430
DTU/2K15/B9/1416
DTU/2K15/B9/1383
DTU/2K15/B9/1419
DTU/2K15/A10/1444
DTU/2K15/B10/1601

SUMIT BHARTI
SUNIL KUMAR
SUNNY SEHRAWAT
TALVINDER SINGH
TANMAYA JINDAL
TARUN JAIN
TARUN LAKRA
TARUN SAINI
UMANG AGARWAL
UTKARSH GAUTAM
VAIBHAV CHAUHAN
VAIBHAV VERMA
VASUDEV BHADOURIA
VIPIN DABAS
VISHAL RATHORE
VIVEK YADAV
YASH DUGAR
YASH KUMAR BAGHEL
YASH NIGAM
AASTHA JAIN
AAYUSH JAIN
ABHISHEK KUMAR
ABHISHEK KUMAR SAGAR
ADITI GUPTA
ADITYA PAREEK
ALANKRIT NIRJHAR
ALISHA JAISWAL
AMAN MEHTA
ANKESH KUMAR SUMAN
ANUJ BADHWAR
APOORVI VARSHNEY
ARNAV SAXENA
ASAD HAFEEZ
ASHISH PADHI
DEEPAK
DIVIJ WADHWA
DIVYANG PRADEEP PAL
EKAANSH
GARVIT GUPTA
GAURAV KALOTA
GAURAV KUMAR
GAURAV LAKRA
GOURAV
HARSHITA
HITESH KUMAR
ISHANT CHAUDHARY
JATIN DHIMAN
KARAN GUPTA
KARTIK JIWANI
KESHAV TOOTEJA
KUNAL SINGH
KUSHAGRA SAMARTH
LALIT KISHAN WALIA
MAITREYI MAHAJAN
MAYANK JAIN
MAYANK SALONE
MUDIT MANGAL
MUKUL KUMAR
MUKUL LATIYAN
NAMAN KUMAR GARG
NIHARIKA
NIHARIKA SINGH
NISHA MEENA

2K15/AE/071
2K15/AE/072
2K15/AE/073
2K15/AE/074
2K15/AE/075
2K15/AE/076
2K15/AE/077
2K15/AE/078
2K15/AE/079
2K15/AE/080
2K15/AE/081
2K15/AE/082
2K15/AE/083
2K15/AE/084
2K15/AE/085
2K15/AE/086
2K15/AE/087
2K15/AE/088
2K15/AE/089
2K15/MC/001
2K15/MC/002
2K15/MC/003
2K15/MC/004
2K15/MC/005
2K15/MC/006
2K15/MC/007
2K15/MC/008
2K15/MC/009
2K15/MC/010
2K15/MC/011
2K15/MC/012
2K15/MC/013
2K15/MC/014
2K15/MC/015
2K15/MC/016
2K15/MC/017
2K15/MC/018
2K15/MC/019
2K15/MC/020
2K15/MC/021
2K15/MC/022
2K15/MC/023
2K15/MC/024
2K15/MC/025
2K15/MC/026
2K15/MC/027
2K15/MC/028
2K15/MC/029
2K15/MC/030
2K15/MC/031
2K15/MC/032
2K15/MC/033
2K15/MC/034
2K15/MC/035
2K15/MC/036
2K15/MC/037
2K15/MC/038
2K15/MC/039
2K15/MC/040
2K15/MC/041
2K15/MC/042
2K15/MC/043
2K15/MC/044

MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE

13337
267479
226574
11825
15927
212573
148414
143957
15477
10569
48575

13902385
63907506
63907575
13941717
13906863
13921631
13907786
13901314
13907865
13919087
67000171

DTU/2K15/B9/1381
DTU/2K15/A10/1442
DTU/2K15/B10/1571
DTU/2K15/B9/1372
DTU/2K15/A4/556
DTU/2K15/B9/1433
DTU/2K15/B9/1426
DTU/2K15/B9/1420
DTU/2K15/A4/552
DTU/2K15/B9/1369
DTU/2K15/B9/1408

NISHTHA SARDANA
NITIN KUMAR JAYANT
PANKAJ
PANKAJ JAISWAL
PRAVEEN SINGH
PRINCE
PRINCE KUMAR
PRINCE YADAV
PRIYANSH RATRA
PULKIT PASRIJA
PUSHPAN KUMAR NRESHT

2K15/MC/045
2K15/MC/046
2K15/MC/047
2K15/MC/048
2K15/MC/049
2K15/MC/050
2K15/MC/051
2K15/MC/052
2K15/MC/053
2K15/MC/054
2K15/MC/055

MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
MCE
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

266486
249383
30781
137073
12082
132001
15388
13556
8990
271804
15267
162509
6363
145232
10895
528327
7099
156758
10071
194131
14568
235289
5590
12262
15298
137135
137723
14993
145201
6083
22173
27443
12445
5443
14682
12403
14930
19067
10271
103471
16212
70316
10439
16419
76637
50956
10716
156646
63784
175351
3328

13941683
13925673
36607376
63903973
13928967
63905851
13929455
13942354
13938942
63909688
13914025
13930381
22101641
13930169
63904607
13951938
13904462
13924213
13921264
31102043
13925584
13913597
13905886
13923858
63911192
63904379
13945036
13901125
13909818
13938291
17816611
13913978
13924900
13903593
15901895
13916405
13917507
33536636
13932941
29404874
13921604
63908169
13907312
13907938
63901976
13904575
13928416
13929296
13944680
63907115
13934414

DTU/2K15/B10/1573
DTU/2K15/B9/1439
DTU/2K15/B9/1407
DTU/2K15/B9/1414
DTU/2K15/B9/1373
DTU/2K15/B9/1413
DTU/2K15/B9/1400
DTU/2K15/B9/1382
DTU/2K15/B9/1364
DTU/2K15/A9/1353
DTU/2K15/B9/1396
DTU/2K15/A6/879
DTU/2K15/B9/1361
DTU/2K15/B9/1424
DTU/2K15/B9/1370
DTU/2K15/B10/1602
DTU/2K15/B9/1362
DTU/2K15/B9/1428
DTU/2K15/B9/1367
DTU/2K15/B9/1431
DTU/2K15/B9/1386
DTU/2K15/B9/1436
DTU/2K15/A9/1360
DTU/2K15/B9/1375
DTU/2K15/B9/1398
DTU/2K15/B9/1415
DTU/2K15/B9/1417
DTU/2K15/B9/1390
DTU/2K15/B9/1423
DTU/2K15/A10/1449
DTU/2K15/B9/1402
DTU/2K15/B9/1405
DTU/2K15/B9/1378
DTU/2K15/A9/1359
DTU/2K15/B9/1388
DTU/2K15/B9/1377
DTU/2K15/B9/1389
DTU/2K15/B9/1401
DTU/2K15/B9/1368
DTU/2K15/B10/1549
DTU/2K15/A7/1040
DTU/2K15/B8/1261
DTU/2K15/A8/1157
DTU/2K15/B5/723
DTU/2K15/B8/1263
DTU/2K15/B8/1240
DTU/2K15/A8/1159
DTU/2K15/A9/1294
DTU/2K15/B8/1252
DTU/2K15/A5/654
DTU/2K15/A8/1130

RAJAT KUMAR VERMA


RAVI KUMAR AZAD
RISHAB KUMAR PANDEY
RISHABH MALIK
ROHAN GARG
ROHIT SINGH SHOKEEN
SAGAR MADAN
SAGAR TANEJA
SAHIL BATRA
SAHIL KOHLI
SAMEER MADAN
SAMEER YADAV
SATWIK GUPTA
SAURABH YADAV
SHAKUNT TREHAN
SHAKUNTALA MEENA
SHARVI TOMAR
SHEIKH MD SHAHZEB
SHIKHAR BHARDWAJ
SHIV PRAKASH MEENA
SHIVAM TANDON
SHRADHEYA KUMAR
SHUBHAM
SHUBHAM GARG
SHUBHAM GOEL
SHUBHAM TANWAR
SIDDHANT GUPTA
SUDHANSHU SAINI
SUMIT KUMAR SAHU
SUVI VARSHNEY
SWATI SHIKHA
T SAI SRUJANA KEERTHI
TANISHQ ARORA
TUSHAR PRASAD
UMANG VALLURIE
UTTKARSH ARORA
VAISHALI
VEGIREDDI SRI CHARAN
VIKRAM SINGH BEDI
YOGESH SAGAR
AADITYA KUMAR
AAKASH CHAUHAN
AARMAN ROY
AAYUSH GOYAL
ABHINAV
ABHINAV PURI
ABHISHEK JAYANT
ABHISHEK JOHN TOPPO
ABHISHEK KOSTA
ABHISHEK KUMAR DEV
ADITYA

2K15/MC/056
2K15/MC/057
2K15/MC/058
2K15/MC/059
2K15/MC/060
2K15/MC/061
2K15/MC/062
2K15/MC/063
2K15/MC/064
2K15/MC/065
2K15/MC/066
2K15/MC/067
2K15/MC/068
2K15/MC/069
2K15/MC/070
2K15/MC/071
2K15/MC/072
2K15/MC/073
2K15/MC/074
2K15/MC/075
2K15/MC/076
2K15/MC/077
2K15/MC/078
2K15/MC/079
2K15/MC/080
2K15/MC/081
2K15/MC/082
2K15/MC/083
2K15/MC/084
2K15/MC/085
2K15/MC/086
2K15/MC/087
2K15/MC/088
2K15/MC/089
2K15/MC/090
2K15/MC/091
2K15/MC/092
2K15/MC/093
2K15/MC/094
2K15/MC/095
2K15/ME/001
2K15/ME/002
2K15/ME/003
2K15/ME/004
2K15/ME/005
2K15/ME/006
2K15/ME/007
2K15/ME/008
2K15/ME/009
2K15/ME/010
2K15/ME/011

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

96665
63100
128566
3840
109925
11145
49153
12273
69042
14842
7434
30404
89922
13966
4278
13384
42996
133193
134164
13846
161444
11261
14221
11683
13525
12137
13225
10040
7789
15389
441359
11147

146996
15793
26303
3188
143158
55198
79015
57359
13951
8097
4121
13894
78893

13941529
13904210
13914944
15902743
67800563
13950406
85600014
13901051
13930219
63903927
63909632
16302444
63904623
13927911
36604444
13942364
13943268
13911895
13920884
13955882
13913195
16004132
13954030
13902718
13907076
63905005
13919668
13938482
13905433
13906578
13915772
66000008
150001977
13952145
13918749
13953251
13936954
150000591
13907498
31112174
13919502
13904300
13925958
13937862
63910386
63901884
13933133
13925419
29401004
13915387
13917311

DTU/2K15/B8/1276
DTU/2K15/B8/1251
DTU/2K15/A9/1285
DTU/2K15/A8/1132
DTU/2K15/A9/1282
DTU/2K15/A8/1162
DTU/2K15/B8/1237
DTU/2K15/A8/1171
DTU/2K15/B8/1259
DTU/2K15/B8/1212
DTU/2K15/A8/1145
DTU/2K15/B8/1228
DTU/2K15/B8/1273
DTU/2K15/A8/1200
DTU/2K15/A8/1135
DTU/2K15/A8/1188
DTU/2K15/B8/1235
DTU/2K15/A9/1287
DTU/2K15/A9/1288
DTU/2K15/A8/1195
DTU/2K15/A5/653
DTU/2K15/A8/1164
DTU/2K15/B8/1207
DTU/2K15/A8/1167
DTU/2K15/A8/1190
DTU/2K15/A8/1170
DTU/2K15/A8/1187
DTU/2K15/A8/1155
DTU/2K15/A8/1146
DTU/2K15/B8/1219
DTU/2K15/A9/1307
DTU/2K15/A8/1163
DTU/2K15/A9/1315
DTU/2K15/B8/1222
DTU/2K15/A9/1305
DTU/2K15/A8/1140
DTU/2K15/A9/1283
DTU/2K15/A9/1318
DTU/2K15/A9/1291
DTU/2K15/A4/554
DTU/2K15/B8/1225
DTU/2K15/A8/1129
DTU/2K15/A9/1289
DTU/2K15/B8/1244
DTU/2K15/B8/1269
DTU/2K15/B8/1245
DTU/2K15/A8/1199
DTU/2K15/A8/1147
DTU/2K15/A8/1133
DTU/2K15/A8/1197
DTU/2K15/B8/1268

ADITYA DHANANIA
ADNAN
AJAY KUMAR
AKASH AGRAWAL
AKSHAT BHAGAT
AKSHAT RAIZADA
AKSHIT CHANDRA
AKSHIT GOYAL
AMAN DALAL
AMAN GULYANI
AMAN JAIN
AMANDEEP
AMARJEET KANOJIYA
AMIT KUMAR
AMRITESH SHUKLA
ANANYAH DHAWAN
ANIRUDH
ANKIT HARIHAR
ANKUR MEENA
ANMOL MANCHANDA
ANSHUL CHAUDHARY
ANSHUL GOEL
ANWESHA CHATTORAJ
APOORV CHOUBEY
APOORV DUBEY
ARCHIT NEGI
ARJUN SINGH
ARPAN GUPTA
ARUN SINGH
ASHISH CHAUHAN
ASHISH KUMAR MEENA
ASHISH PUNIA
AYUSH MUKTIBODH
AYUSH BHAN
AYUSH SINGH
B.MAHITHA
BHANU PRATAP
BHAVYA MITTAL
BRIJESH ANAND
CHANDAN KUMAR
DAKSH SHOKHAND
DEBASIS BASAK
DEEPESH KHANAGWAL
DIVYANSH KUMAR
FAISAL AHMED
GARV JALANDHARA
GAURAV DAGA
GAURAV KAPOOR
GOURAV UPPAL
GUNJAR AHUJA
GYANENDER SINGH DHILLON

2K15/ME/012
2K15/ME/013
2K15/ME/014
2K15/ME/015
2K15/ME/016
2K15/ME/017
2K15/ME/018
2K15/ME/019
2K15/ME/020
2K15/ME/021
2K15/ME/022
2K15/ME/023
2K15/ME/024
2K15/ME/025
2K15/ME/026
2K15/ME/027
2K15/ME/028
2K15/ME/029
2K15/ME/030
2K15/ME/031
2K15/ME/032
2K15/ME/033
2K15/ME/034
2K15/ME/035
2K15/ME/036
2K15/ME/037
2K15/ME/038
2K15/ME/039
2K15/ME/040
2K15/ME/041
2K15/ME/042
2K15/ME/043
2K15/ME/044
2K15/ME/045
2K15/ME/046
2K15/ME/047
2K15/ME/048
2K15/ME/049
2K15/ME/050
2K15/ME/051
2K15/ME/052
2K15/ME/053
2K15/ME/054
2K15/ME/055
2K15/ME/056
2K15/ME/057
2K15/ME/058
2K15/ME/059
2K15/ME/060
2K15/ME/061
2K15/ME/062

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

15774
4958
54059
13861
9842
359845
14001
568173
13425
12347
13181

13935423
13924203
13914149
13936403
13939232
13955658
13926367
13903344
13935505
13922394
13903828

DTU/2K15/B8/1220
DTU/2K15/A8/1138
DTU/2K15/B8/1243
DTU/2K15/A8/1196
DTU/2K15/A8/1154
DTU/2K15/A9/1304
DTU/2K15/B8/1202
DTU/2K15/B7/1117
DTU/2K15/A8/1189
DTU/2K15/A8/1172
DTU/2K15/A8/1186

HARPREET SINGH
HARSH PANDEY
HARSH PANWAR
HARSHIT GUPTA
HARSHIT PANJETA
HIBU TALYANG
HIMANSHU ARORA
HIMANSHU NITWAL
ISHANT KHURANA
JAAN MEHNDIRATTA
JATIN LACHHWANI

2K15/ME/063
2K15/ME/064
2K15/ME/065
2K15/ME/066
2K15/ME/067
2K15/ME/068
2K15/ME/069
2K15/ME/070
2K15/ME/071
2K15/ME/072
2K15/ME/073

21662
380357
5703
119223

ME
ME
ME
ME
ME

29447
13747
554498
14917
58820

63902909
31110865
35106959
13917361
13939341

DTU/2K15/B8/1227
DTU/2K15/A8/1191
DTU/2K15/A9/1311
DTU/2K15/B8/1213
DTU/2K15/B8/1247

JITESH SETH
KAMALJEET SINGH
KAPIL RAJ DARPAN
KARAN KAPOOR
KARTIKEYA RAGHAV DHAKA

2K15/ME/074
2K15/ME/075
2K15/ME/076
2K15/ME/077
2K15/ME/078

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

146953
858788
6035
11120
384123
14617
39551
16040
76977
15177
12810
50537

13952392
13928891
13920280
13936244
13917915
13903479
13928825
13925148
13914625
13954153
13924360
63906749

DTU/2K15/A9/1290
DTU/2K15/A9/1312
DTU/2K15/A8/1143
DTU/2K15/A8/1161
DTU/2K15/A9/1306
DTU/2K15/B8/1210
DTU/2K15/B8/1232
DTU/2K15/A5/719
DTU/2K15/B8/1264
DTU/2K15/B8/1215
DTU/2K15/A8/1181
DTU/2K15/B8/1239

KESHAV YADAV
KUMAR SHUBHAM
LAKSHAY KHURANA
LAKSHAY KUMAR
MAHESH KUMAR
MANISH KUMAR
MANISH KUMAR PAL
MAYANK SEHGAL
MAYANK SHARMA
MILIND KANSAL
MITALI
MOHAMMAD AHMED BASRI

2K15/ME/079
2K15/ME/080
2K15/ME/081
2K15/ME/082
2K15/ME/083
2K15/ME/084
2K15/ME/085
2K15/ME/086
2K15/ME/087
2K15/ME/088
2K15/ME/089
2K15/ME/090

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

77437
323167
92841
77309
11342
277944
2784
58093
48699
14206
12713
312564
9596
553652
270410

13924850
150000794
13926978
13926586
13927188
13909707
13931503
17204858
13903802
13926275
13932021
13903333
63911141
15904851
13903471
13919592

DTU/2K15/B8/1266
DTU/2K15/A9/1314
DTU/2K15/A9/1302
DTU/2K15/B8/1275
DTU/2K15/B8/1265
DTU/2K15/A8/1165
DTU/2K15/A9/1300
DTU/2K15/A8/1127
DTU/2K15/B8/1246
DTU/2K15/B8/1236
DTU/2K15/B8/1206
DTU/2K15/A8/1179
DTU/2K15/A9/1301
DTU/2K15/A8/1153
DTU/2K15/A9/1310
DTU/2K15/A9/1299

MOHAMMAD NADEEM
MOHAMMED TALHA FAIZ
MOHIT PANGTEY
MUKUL RAI
MUNISH TOKAS
NAVDEEP
NAVEEN KUMAR
NEERAV GUPTA
NIKHIL RAJPUT
NITESH KUMAR
NITIN SINGHAL
NITISH BAJAJ
PALAASH TOPPO
PANKAJ
PANKAJ
PANKAJ KUMAR SAH GOND

2K15/ME/091
2K15/ME/092
2K15/ME/093
2K15/ME/094
2K15/ME/095
2K15/ME/096
2K15/ME/097
2K15/ME/098
2K15/ME/099
2K15/ME/100
2K15/ME/101
2K15/ME/102
2K15/ME/103
2K15/ME/104
2K15/ME/105
2K15/ME/106

ME
ME
ME
ME
ME
ME

3083
3655
16433
216248
41664
49441

29505633
65900385
13914868
13901177
13950927
13932482

DTU/2K15/A8/1128
DTU/2K15/A8/1131
DTU/2K15/B5/724
DTU/2K15/A9/1298
DTU/2K15/B8/1233
DTU/2K15/B8/1238

PANKAJ SINGLA
PARIKSHIT GARG
PINKI KUMARI
PIYUSH KUMAR DAS
PRADEEP GUPTA
PRADEEP SINGH CHANDEL

2K15/ME/107
2K15/ME/108
2K15/ME/109
2K15/ME/110
2K15/ME/111
2K15/ME/112

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

59452

63903778
150002291
13909478
13921464
13931507
13942805
13944957
13927338
13920341
13911112
13921270
31303335
13910815
13923822
13927196
13934754
13906032
13903205
63906461
13921676

DTU/2K15/B8/1248
DTU/2K15/A9/1317
DTU/2K15/A8/1173
DTU/2K15/B8/1214
DTU/2K15/B8/1201
DTU/2K15/A9/1296
DTU/2K15/B8/1221
DTU/2K15/B8/1250
DTU/2K15/B8/1271
DTU/2K15/A8/1185
DTU/2K15/A9/1281
DTU/2K15/B8/1218
DTU/2K15/B8/1277
DTU/2K15/B8/1267
DTU/2K15/B8/1224
DTU/2K15/A8/1158
DTU/2K15/A9/1293
DTU/2K15/B8/1226
DTU/2K15/B8/1280
DTU/2K15/B8/1216

PRADUMAN YADAV
PRANJAL
PRANJAL UPADHYAY
PRANSHU GOYAL
PRATEEK KATHURIA
PRAVEEN KUMAR KINDO
PRERNA SHARMA
PRIKSHIT YADAV
PUNEET KR. SINGH
RACHIT CHHABRA
RAHUL
RAHUL KUMAR
RAHUL KUMAR
RAHUL KUMAR DONERIYA
RAJAT KUMAR
RAJAT SHARMA
RAJAT SINGH
RISHABH
RISHABH KUMAR
RISHABH YADAV

2K15/ME/113
2K15/ME/114
2K15/ME/115
2K15/ME/116
2K15/ME/117
2K15/ME/118
2K15/ME/119
2K15/ME/120
2K15/ME/121
2K15/ME/122
2K15/ME/123
2K15/ME/124
2K15/ME/125
2K15/ME/126
2K15/ME/127
2K15/ME/128
2K15/ME/129
2K15/ME/130
2K15/ME/131
2K15/ME/132

12411
15130
14000
188925
19216
61689
85439
13122
107765
15353
96866
78634
24634
10504
149546
28019
106136
15303

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

12622
128907
67072
12712
100243
12598
11507
103769
9511
67504
13791
33670

ME
ME

8260
9420

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

15930
470526

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

456353
67924
14693
81786
38843
14601
13103
4146
67064
52639
10364
213665
8981
69966
4512
42628
52043
23442
147276
11835

14003
5850
10721
37882
13902
71772
15305
13814
13040

13905302
13951341
13908075
13902421
13906947
13903002
13932667
13931761
13954482
13939441
13934541
63301036
150000497
63901099
13909980
13931624
13950740
13906213
13917017
13923548
35802365
22405051
150002799

DTU/2K15/A8/1177
DTU/2K15/A9/1286
DTU/2K15/B8/1255
DTU/2K15/A8/1178
DTU/2K15/B8/1278
DTU/2K15/A8/1176
DTU/2K15/A8/1166
DTU/2K15/B8/1279
DTU/2K15/A8/1152
DTU/2K15/B8/1257
DTU/2K15/A8/1193
DTU/2K15/B8/1229
DTU/2K15/A9/1319
DTU/2K15/B8/1203
DTU/2K15/A8/1142
DTU/2K15/A8/1160
DTU/2K15/B8/1230
DTU/2K15/A8/1198
DTU/2K15/B8/1262
DTU/2K15/B8/1217
DTU/2K15/A8/1194
DTU/2K15/A8/1183
DTU/2K15/A9/1316

2K15/ME/133
2K15/ME/134
2K15/ME/135
2K15/ME/136
2K15/ME/137
2K15/ME/138
2K15/ME/139
2K15/ME/140
2K15/ME/141
2K15/ME/142
2K15/ME/143
2K15/ME/144
2K15/ME/145
2K15/ME/146
2K15/ME/147
2K15/ME/148
2K15/ME/149
2K15/ME/150
2K15/ME/151
2K15/ME/152
2K15/ME/153
2K15/ME/154
2K15/ME/155
2K15/ME/156
2K15/ME/157

2K15/ME/170
2K15/ME/171
2K15/ME/172
2K15/ME/173
2K15/ME/174
2K15/ME/175
2K15/ME/176
2K15/ME/177
2K15/ME/178
2K15/ME/179
2K15/ME/180
2K15/ME/181
2K15/ME/182
2K15/ME/183
2K15/ME/184
2K15/ME/185
2K15/ME/186
2K15/ME/187
2K15/ME/188
2K15/ME/189
2K15/ME/190
2K15/ME/191
2K15/ME/192

63904330
17004767
150000013
63908585
13902506
13912611
13950768
13940532
13937597
31202670
13955407
13934571

DTU/2K15/A5/716
DTU/2K15/A9/1309
DTU/2K15/A9/1320
DTU/2K15/A8/1192
DTU/2K15/A8/1141
DTU/2K15/B8/1249
DTU/2K15/B8/1204
DTU/2K15/B8/1205
DTU/2K15/A4/558
DTU/2K15/A8/1136
DTU/2K15/A9/1295
DTU/2K15/A8/1139

SHREY KANSAL
SHREYAS GIRIDHARAN
ACHARYA
SHUBHAM KATHURIA
SHUBHAM NEGI
SIDDHARTH GOYAL
SIDDHARTH BHAT
SIDDHARTH GUPTA
SOURABH RATTI
SPARSH GOEL
SPARSH VAID
SRIDHAR JAJOO
SUNIL KUMAR
SUNNY PAUL DEV
SUSHOBHAN CHOUDHARY

13952305
13932536
13927330
13950871
15902924
13925927
63907523
16800989
13905809
13933776
13940926
13907387
13934277
13922826
34606624
13920133
13917200
13952698
13901979
34600315
150000144
12006 13950010
67412 13904098

DTU/2K15/A9/1308
DTU/2K15/B8/1258
DTU/2K15/B8/1211
DTU/2K15/B8/1270
DTU/2K15/B8/1231
DTU/2K15/B8/1209
DTU/2K15/A8/1184
DTU/2K15/A8/1134
DTU/2K15/B8/1254
DTU/2K15/B8/1242
DTU/2K15/A8/1156
DTU/2K15/A9/1297
DTU/2K15/A8/1149
DTU/2K15/B8/1260
DTU/2K15/A8/1137
DTU/2K15/B8/1234
DTU/2K15/B8/1241
DTU/2K15/B8/1223
DTU/2K15/A9/1292
DTU/2K15/A8/1168
DTU/2K15/A4/532
DTU/2K15/A8/1169
DTU/2K15/B8/1256

TARUN DESHWAL
TUSHAR YADAV
VAIBHAV BANSAL
VAIBHAV CHAUDHARY
VAIBHAV KATARIA
VAIBHAV TYAGI
VARDAAN MAKHIJA
VARUN SHARMA
VARUN YADAV
VIJAY MALIK
VIMAL GUPTA
VINAY YADAV
VINEET KUMAR
VIPIN
VIPUL SHARMA
VISHAL KUMAR
VISHAL PANNU
VIVEK MAHALWAL
VIVEK RAJVANSH
VIVEK SINGH
YASH VERMA
YASH SETHIA
YATHARTH SHARMA

13780
5756
60941
14121
14183
16564
4464
163105
5292

13944784 DTU/2K15/A8/1148
13935369 DTU/2K15/A8/1151

RITESH KUMAR SINGH


RITTIK BHOGAL
ROHAN BRELLA
ROOPINDER SINGH
SAAHIL LALL
SACHIN AGGARWAL
SACHIN SINGH
SACHIN VERMA
SAHIL JAIN
SAHIL KHATRI
SANCHIT BANSAL
SANDEEP KUMAR
SARFARAZ HUSSAIN
SARMAD HASSAN
SARTHAK DANGWAL
SATYAM BANSAL
SHAILENDRA SINGH
SHAURYA GUPTA
SHIKHAR SHANKAR
SHIVAM BHATEJA
SHIVANK DUBEY
SHOURYA SARDANA
SHREY ANURAG KALAWATIA

2K15/ME/158
2K15/ME/159
2K15/ME/160
2K15/ME/161
2K15/ME/162
2K15/ME/163
2K15/ME/164
2K15/ME/165
2K15/ME/166
2K15/ME/167
2K15/ME/168
2K15/ME/169

ME
ME
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT

282794
64212
32674
27738
147229
196559
33437
32237
29720
34229
203939
33391
295194
272212
27636
28785.01
14274
965143
29637
193493
648333
34208
21765
336785
243176
23331
31736
35210
230319
33268
30070
352353
21627
152945
32637
32957
34564
188150
44963
40887
28738
180703
33497

63904466
13900884
13955084
13934460
13954062
13917596
13923205
31303089
35901791
13908849
63909409
13932100
13900632
13938380
13930060
31105219
13939653
13951624
13943228
13940693
13953692
13923059
13939296
13932242
13955010
13916484
13941219
31112426
15805382
13902975
13916833
13918798
150000996
13903018
13903495
85400245
13925906
13926728
13952456
31129345
15803566
63911002
13923599
13913024

DTU/2K15/B1/138
DTU/2K15/B8/1253
DTU/2K15/A6/875
DTU/2K15/A6/871
DTU/2K15/B10/1553
DTU/2K15/B6/884
DTU/2K15/A10/1489
DTU/2K15/A10/1482
DTU/2K15/A10/1476
DTU/2K15/A10/1495
DTU/2K15/B6/885
DTU/2K15/A10/1488
DTU/2K15/B6/892
DTU/2K15/B6/891
DTU/2K15/A6/870
DTU/2K15/A10/1475
DTU/2K15/A6/863
DTU/2K15/B6/894
DTU/2K15/A6/873
DTU/2K15/B6/883
DTU/2K15/B6/893
DTU/2K15/A10/1494
DTU/2K15/A6/866
DTU/2K15/B10/1582
DTU/2K15/B6/888
DTU/2K15/A6/867
DTU/2K15/A10/1479
DTU/2K15/A10/1503
DTU/2K15/B6/887
DTU/2K15/A10/1487
DTU/2K15/A6/874
DTU/2K15/B10/1590
DTU/2K15/B6/895
DTU/2K15/A6/865
DTU/2K15/A6/877
DTU/2K15/A10/1484
DTU/2K15/A10/1485
DTU/2K15/A10/1498
DTU/2K15/B6/882
DTU/2K15/B10/1535
DTU/2K15/B10/1526
DTU/2K15/A6/872
DTU/2K15/B6/881
DTU/2K15/A10/1490

YUBHRRAJ PATHAK
YUG VAIBHAV VERMA
AASHNA SHRIVASTAVA
AAYUSH NAGPAL
ABHISHEK GOSWAMI
ABHISHEK SAHOO
ADITYA BANERJI
AMAN PRAKASH
AMITABH SRIVASTAV
ANADI SHANKAR JHA
ANKIT
ANKITA MAURYA
ANURAG ASWAL
ANURAG SANGHMITRA
APURV ARORA
ARCHIT AGARWAL
ASHNA JAIN
AYUSH K SANGMA
AYUSH VARSHNEY
DEEPAK KUMAR
DHARITRI BORSAIKIA
HARSHIT MANN
HIMANSHI JINDAL
HIMANSHU GAUTAM
KETAN BHATIA
MANSVI
MEGHA PORWAL
MOHIT SINGH
PARAMJEET KAUR
PIYUSH TYAGI
PRAJWAL MENON
PRATEEK PAWAR
RIA SHRIVASTAVA
RISHABH BANSAL
RISHABH SHAKYA
RUNJHUN AGGARWAL
RUPESH KUMAR RAI
SAMBIT MALHOTRA
SHEETAL RANA
SHISHRAM GATHALA
SHOIAB
SHREESH GAUTAM
SIDDHANT VERMA
SIDDHARTH SINGH PALIWAL

2K15/ME/193
2K15/ME/194
2K15/PS/001
2K15/PS/002
2K15/PS/003
2K15/PS/004
2K15/PS/005
2K15/PS/006
2K15/PS/007
2K15/PS/008
2K15/PS/009
2K15/PS/010
2K15/PS/011
2K15/PS/012
2K15/PS/013
2K15/PS/014
2K15/PS/015
2K15/PS/016
2K15/PS/017
2K15/PS/018
2K15/PS/019
2K15/PS/020
2K15/PS/021
2K15/PS/022
2K15/PS/023
2K15/PS/024
2K15/PS/025
2K15/PS/026
2K15/PS/027
2K15/PS/028
2K15/PS/029
2K15/PS/030
2K15/PS/031
2K15/PS/032
2K15/PS/033
2K15/PS/034
2K15/PS/035
2K15/PS/036
2K15/PS/037
2K15/PS/038
2K15/PS/039
2K15/PS/040
2K15/PS/041
2K15/PS/042

PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE

19372
90677
33640
206179
111837
34420
169121
31362
26759
150237
308687
159213
180752
28735
23513
206418
25248
27010

13902782
63907539
13925086
13951129
13921307
63904249
13937242
13918093
13954316
13936800
13941753
63908215
13956199
63905199
13935057
34000252
13954946
13908112

DTU/2K15/A10/1467
DTU/2K15/B10/1545
DTU/2K15/A10/1491
DTU/2K15/B10/1559
DTU/2K15/B10/1550
DTU/2K15/A10/1497
DTU/2K15/A6/880
DTU/2K15/A9/1336
DTU/2K15/A9/1328
DTU/2K15/A9/1341
DTU/2K15/B10/1576
DTU/2K15/A9/1344
DTU/2K15/A9/1348
DTU/2K15/A9/1334
DTU/2K15/A9/1323
DTU/2K15/A9/1350
DTU/2K15/A9/1326
DTU/2K15/A9/1331

SOMYA AGRAWAL
SRISHTI VERMA
SYED ZULFIQAR AIJAZ
TANVEER SINGH
TRIVENDRA KUMAR
VASU SALUJA
VINAY KUMAR
AAKASH SABOO
ADITYA MANOJ NATU
AMIT KUMAR
ANKIT KUMAR SINGH
ANSHUL SHAKYA
ARNAB KUMAR ACHAR
ARNAV DIXIT
AYUSH AGGARWAL
BANOTH JITHENDAR NAIK
CHAITANYA WADHWA
GAURAV GUPTA

2K15/PS/043
2K15/PS/044
2K15/PS/045
2K15/PS/046
2K15/PS/047
2K15/PS/048
2K15/PS/049
2K15/PE/001
2K15/PE/002
2K15/PE/003
2K15/PE/004
2K15/PE/005
2K15/PE/006
2K15/PE/007
2K15/PE/008
2K15/PE/009
2K15/PE/010
2K15/PE/011

PIE
PIE
PIE
PIE

193648
281130
28569
17257

13921738
13953952
13940878
29402980

DTU/2K15/A6/853
DTU/2K15/A9/1355
DTU/2K15/A9/1333
DTU/2K15/A10/1462

GIRJESH KUMAR
HIMANSHU RAJAN
KRITI JOSHI
MAANVEER SINGH KHURANA

2K15/PE/012
2K15/PE/013
2K15/PE/014
2K15/PE/015

PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE

17436
307862
224375
11101
60470
169148
326624
133725

15803220
63910799
13942447
13919171
15901083
63904488
13918521
13904160
150001843
13952621
13918556
13951955
13914654
13903115
13940683

DTU/2K15/A10/1463
DTU/2K15/B10/1575
DTU/2K15/A9/1351
DTU/2K15/A10/1453
DTU/2K15/A9/1338
DTU/2K15/A9/1346
DTU/2K15/B10/1578
DTU/2K15/A9/1340
DTU/2K15/A9/1358
DTU/2K15/A9/1349
DTU/2K15/A9/1347
DTU/2K15/A9/1354
DTU/2K15/A9/1357
DTU/2K15/A10/1459
DTU/2K15/A9/1343

MADHAV MAHAJAN
MAYANK SINGH
MUKESH KUMAR MANDAL
NIKITA GUPTA
NITIN LOHCHAB
PANKAJ YADAV
PRASHANT KUMAR SINGH
RAJAN PANCHAL
RAUNAK AGRAWAL
SAHIL JAKHAR
SAJID ALI
SHOBHITA
SHREYANSH NAYAK
SHREYASH MUNDHRA
SHUBHENDER SINGH YADAV

2K15/PE/016
2K15/PE/017
2K15/PE/018
2K15/PE/019
2K15/PE/020
2K15/PE/021
2K15/PE/022
2K15/PE/023
2K15/PE/024
2K15/PE/025
2K15/PE/026
2K15/PE/027
2K15/PE/028
2K15/PE/029
2K15/PE/030

SIDDHARTH KAIN
TANYA ARORA
TUSHAR CHAKRABORTY
TUSHAR GIROTRA
VATSAL BATRA
VIBHANSHU AGARWAL
YAZAT AGGARWAL
AARUSHI GUPTA
AAYUSH SHARMA
ABHISHEK KUMAR
ABHISHEK VERMA
ADITI SALUJA
AISHWARYA
AMAN KATARIA
ANANT JAIN
ANEESH SHARMA
ANKIT KUMAR
ANKUR SINGH
ASHWANI
AYUSH BANSAL
BANWARI LAL
BIKASH KUMAR BEHERA
DARSHAN JAIN
DIBYANSH YADAV
DILKHUSH MEENA
GAURAV CHAHAR
GAURAV GUPTA
HARSH AGARWAL
HIMANSHU
HIMANSHU DAKSH
HITESH GUPTA
HITESH PANWAR
ISHAN MAHESHWARI
JAYANSH GUPTA
JEEVANJOT SINGH
JIWON AHN
JWALIN ARORA
KANAK SUNDRIYAL
KANHAIYA KUMAR SINGH
KARTIK ANAND
KRITISH PURI

2K15/PE/031
2K15/PE/032
2K15/PE/033
2K15/PE/034
2K15/PE/035
2K15/PE/036
2K15/PE/037
2K15/SE/001
2K15/SE/002
2K15/SE/003
2K15/SE/004
2K15/SE/005
2K15/SE/006
2K15/SE/007
2K15/SE/008
2K15/SE/009
2K15/SE/010
2K15/SE/011
2K15/SE/012
2K15/SE/013
2K15/SE/014
2K15/SE/015
2K15/SE/016
2K15/SE/017
2K15/SE/018
2K15/SE/019
2K15/SE/020
2K15/SE/021
2K15/SE/022
2K15/SE/023
2K15/SE/024
2K15/SE/025
2K15/SE/026
2K15/SE/027
2K15/SE/028
2K15/SE/029
2K15/SE/030
2K15/SE/031
2K15/SE/032
2K15/SE/033
2K15/SE/034

PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
PIE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

186605
169444
274707
741241
14374
159166

230210 13943830 DTU/2K15/A9/1352


52439 63902125 DTU/2K15/B10/1542
21790 13908599 DTU/2K15/A10/1470
28790 13910988 DTU/2K15/A9/1335
32132 63905757 DTU/2K15/A9/1337
22066 13949786 DTU/2K15/A10/1471
27188 13917913 DTU/2K15/A9/1332
3322 13903276 DTU/2K15/B2/250
9010 13906014 DTU/2K15/B2/286
647457 13941512 DTU/2K15/A3/337
9409 13927048 DTU/2K15/A8/1150
8714 13901206 DTU/2K15/B2/280
7780 13916632 DTU/2K15/B2/262
106704 63907121 DTU/2K15/B2/318
9020 13926937 DTU/2K15/B2/287
8393 63908611 DTU/2K15/B2/273
4866 13911450 DTU/2K15/B2/254
71798 63907578 DTU/2K15/B2/300
178687 63907670 DTU/2K15/A3/326
8988 13944221 DTU/2K15/B2/285
98589 13905172 DTU/2K15/B2/317
44283 37408759 DTU/2K15/B2/296
7291 13900410 DTU/2K15/B2/258
63762 13903497 DTU/2K15/B2/299
491846 13902792 DTU/2K15/A3/336
96824 13922858 DTU/2K15/B2/313
7899 13912343 DTU/2K15/B2/264
8458 13900117 DTU/2K15/B2/274
133726 13932278 DTU/2K15/B2/320
80909 13915018 DTU/2K15/B2/304
7658 13911913 DTU/2K15/B2/261
92090 63904861 DTU/2K15/B2/309
2844 15801437 DTU/2K15/B2/247
8270 13926935 DTU/2K15/B2/269
8963 13914516 DTU/2K15/B2/284
DTU
150000554 DTU/2K15/A3/340
7216 13917057 DTU/2K15/B2/257
8303 13924778 DTU/2K15/B2/270
285057 13945267 DTU/2K15/A3/332
8686 13928589 DTU/2K15/B2/279
7296 13956374 DTU/2K15/B2/259

SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

96685

13951950 DTU/2K15/B2/312

9510 13902214 DTU/2K15/B9/1365


8268 16005446 DTU/2K15/B2/268
97805 13919366 DTU/2K15/B2/315
4644 13140180 DTU/2K15/B2/253
9221 13902035 DTU/2K15/B2/289
197899 63903933 DTU/2K15/A3/328
57170 29409802 DTU/2K15/B2/298
8747 13941901 DTU/2K15/B2/281
118336 13930519 DTU/2K15/B2/319
DTU
150000375 DTU/2K15/A3/341
8577 13939255 DTU/2K15/B2/277
379588 63904173 DTU/2K15/A3/333
8252 63904082 DTU/2K15/B2/267
5106 63906924 DTU/2K15/B2/255
38776 13926148 DTU/2K15/B2/294
5386 85800870 DTU/2K15/B2/256
198634 63907514 DTU/2K15/A3/329
176429 13940418 DTU/2K15/A3/325
3982 15800297 DTU/2K15/B2/252
85585 13940052 DTU/2K15/B2/305
85939 63911291 DTU/2K15/B2/306
16310 35904488 DTU/2K15/B2/291
8311 63905737 DTU/2K15/B2/271
203375 13914082 DTU/2K15/B5/763
7410 13906129 DTU/2K15/B2/260
DTU
150001836 DTU/2K15/A3/342
2975 28806212 DTU/2K15/B2/249
161109 15902836 DTU/2K15/A3/321
96568 13935434 DTU/2K15/B2/311
649245 13901859 DTU/2K15/A3/338
2968 31122732 DTU/2K15/B2/248
50874 13922168 DTU/2K15/B2/297
9514 63909727 DTU/2K15/B9/1366

DTU

8568
8793
16546
8755

10495
166933
8681
91113
96964
198684
75672
169542
98054
458062
9125
91158
3508

DTU
472768
73865
7926
40051
16745
8323
96260

KUNAL SINGH KUSHWAHA

2K15/SE/035

MANAS CHOUDHARY
MANIKA AGGARWAL
MANOJ SHARMA
MANSI KHEMKA
MAYANK BAJAJ
MAYANK SINGH
NAMAN BAINS
NAVENDU GUPTA
NEERAV BOLIA
NIDHI GUPTA
NIKHIL ARORA
NISHANT CHAUHAN
PARTEEK SINGHAL
PAVANA GUPTA
PRERNA
RACHIT GARG
RAHUL
RAHUL KUMAR SAHNI
RAJAT GUPTA
RAJAT KUMAR MAURYA
RANISH CHAUHAN
RAVI KUMAR VERMA
RIA GUPTA
RISHABH
RISHITA RAY
RITWIK SAHA
ROHAN MISHRA
ROHIT SHORYA
SAAHIL YADAV
SANDRIT GUNJIYAL
SANKET SAXENA
SAURABH PAL
SHIKHER CHHAWCHHARIA

2K15/SE/036
2K15/SE/037
2K15/SE/038
2K15/SE/039
2K15/SE/040
2K15/SE/041
2K15/SE/042
2K15/SE/043
2K15/SE/044
2K15/SE/045
2K15/SE/046
2K15/SE/047
2K15/SE/048
2K15/SE/049
2K15/SE/050
2K15/SE/051
2K15/SE/052
2K15/SE/053
2K15/SE/054
2K15/SE/055
2K15/SE/056
2K15/SE/057
2K15/SE/058
2K15/SE/059
2K15/SE/060
2K15/SE/061
2K15/SE/062
2K15/SE/063
2K15/SE/064
2K15/SE/065
2K15/SE/066
2K15/SE/067
2K15/SE/068

13917503
13935536
36612848
13923026
150000617
13927097
34401028
13931610
13901085
13903562
13901406
13952206
13911276
13921858
13925732

DTU/2K15/B2/276
DTU/2K15/B2/283
DTU/2K15/B2/292
DTU/2K15/B2/282
DTU/2K15/A3/343
DTU/2K15/B2/290
DTU/2K15/A3/323
DTU/2K15/B2/278
DTU/2K15/B2/307
DTU/2K15/B2/314
DTU/2K15/A3/330
DTU/2K15/B2/303
DTU/2K15/A3/324
DTU/2K15/B2/316
DTU/2K15/A3/334

SHIVAM ARORA
SHUBHAM GUPTA
SHUBHAM GUPTA
SHUBHAM JAIN
SHUBHANGI GUPTA
SIMRAN JHA
SONALI SINGHAL
STUTI PANDEY
SUNITI KUMARI
SUNNY
SWAPNIL DIKKA
TUBA ALI
TWINKLE SINGH
UJJWAL DALAL
UTKARSH BHARTI BAMRARA

2K15/SE/069
2K15/SE/070
2K15/SE/071
2K15/SE/072
2K15/SE/073
2K15/SE/074
2K15/SE/075
2K15/SE/076
2K15/SE/077
2K15/SE/078
2K15/SE/079
2K15/SE/080
2K15/SE/081
2K15/SE/082
2K15/SE/083

13929436
63905935
13940143
150001745
13942977
13900938
13909198
13917777
33528453
63907598
63905587

DTU/2K15/B2/288
DTU/2K15/B2/308
DTU/2K15/B2/251
DTU/2K15/A3/344
DTU/2K15/A3/335
DTU/2K15/B2/301
DTU/2K15/B2/265
DTU/2K15/B2/295
DTU/2K15/B2/293
DTU/2K15/B2/272
DTU/2K15/B2/310

VAIBHAV SINGH
VANSH FARMA
VATSAL CHAWLA
VATSALA SINGH
VINAY MOHADIKAR
VINEET KUMAR
VISHAKHA BANKA
VISHAL PITHADIA
VITTAL VIKRANTH
YASH BANSAL
YASH RANA

2K15/SE/084
2K15/SE/085
2K15/SE/086
2K15/SE/087
2K15/SE/088
2K15/SE/089
2K15/SE/090
2K15/SE/091
2K15/SE/092
2K15/SE/093
2K15/SE/094

SE
SE

192348
74947

63907484 DTU/2K15/A3/327
13924502 DTU/2K15/B2/302

YASHDEEP CHAMBER
YOGESH SAINI

2K15/SE/095
2K15/SE/096

Kanwar Bhan Gupta


Rajiv Sharma
Mandip Arora
Mukesh Chadha
Ravi Dutt Sharma
ANIL VERMA
ANOOP GUPTA
Utpal Bikash Jana
Jaspal Singh
MANISH SAREEN
R J Singh
parveen kumar aggarwal
Vineet Gupta
RAVI CHANDRA GOEL
PRABHAT DOKANIA
Atul Garg
Radhey Shyam
RAJESH MISHRA

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

pankaj gupta
RAKESH AHUJA
Mohammad Anwar
Arun Jain
Hemraj nahata
Sanjeev Kumar Jindal
Anil Garg
Krishan Kumar Thareja
jagjit singh chawla
SUNIL CHUGH
Chaman Lal Kamboj
RAKESH GUPTA
Akash Mittal
Pratik Kumar Dey
Rajendar Singh Rawat
Manoj Aggarwal
NAVEEN GUPTA
Rakesh Rawat
Jai Prakash Agrawal
Sanjay Gupta
Ashutosh Gautam
RAJEEV KUMAR JAIN
Kamal Kishore Agarwal
Sanjay Singh
Sanjay Kumar
Naresh Kumar
Sanjay Kapoor
SANJEEV KUMAR
NEERAJ KUMAR ARON
Dharampal Wadhwa
Rakesh Kumar
Sunil Nayyar
MUKESH GUPTA
Bijender Kumar Verma
Ashish Sharma
Ravinder Kumar
PRABHU NATH
Manoj Kumar
SK Aggarwal
ARUN AJMANI

Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Male
Male

Rajesh Malik
Arun Khurma
ASHOK JAIN

Female
Male
Female

parmesh goel
Arun Sawant
Anuj Ram
PARMOD KUMAR GARG
Anil Kumar Singh
Navjit Singh
shashi bhushan verma
Pankaj Gupta
HARJEET SINGH
BD Gautam
Amar Singh
Virender Singh Ahlawat
B S Verma
SANJIV KUMAR TOMAR
Shamsher Singh
bipin kumar
Harish Chand
Pradeep Kumar Mendiratta
ANIL RATHI
SHER SINGH YADAV
Harish Chander
DHIR SINGH
Ram Singh
PARMAL SINGH

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

Kanwar Pal Singh


Ajit Kumar Dogra
DHARAMPAL SINGH
SURESH KUMAR
Sunil Kumar
Dinesh Gupta
SANJEEV KUMAR
SATISH RATHI
Beerbal Prasad
Rajender Kumar
RAM SINGH
Bhikham Singh
Harish Gola
SANJAY KUMAR
VINOD VERMA
Bhagwan Dass
SHISHIR SINGH GANGWAR
vinod kumar choudhary
SURENDER SINGH MANN
Sanjeev Kumar
Jaspal Singh
WAZIR SINGH DAHIYA
Ramkaran
SANTRAM
Sp sandhu
Baldev Singh
Dhirender kumar
Yanendra pal singh
PREM PRIYAVARDHAN
RANVIR SINGH
SANJAY SINGH
MASTRAM MEENA
Dharmvir Singh
JAI PRAKASH
LAXMAN
Bharat Kumar
Dinesh Baswal
Kamal Kishore

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

Apurba Kumar Shil


M Ananta Venkata Rajasekhar Rao
anoop kumar rai
SABHAJEET GOND
Ajay Kujur
BIRENDRA PRASAD
Anu Kumar Singhal
Girdhari Nimje
SHANKAR PRASAD RAJAK
KHRISTO MASIH
RAJPAL
MUKH DEV SAH
KRISHNA PRASAD
LATE LOUIS XESS
Parwinder Bhatt
Deewan Singh Pal
Ravinder Singh Sajwan
RAJ KUMAR GUPTA
RAJEEV JAIN
ish kumar
Satya Narayan Aggarwal
Amit Agarwal
manoj arora
hari krishan goyal
Virender Garg
SANJAY KUMAR
OGAR RAM
RAVI CHANDRA
Achintya Mallick
Dnyaneshwar R Dharmadhikari
S k arora
Pradeep Kumar Verma
RAJESH KUMAR KUSHWAHA
Navin Kumar jain
Pankaj Gupta
J P GOYAL
Pramod Sirohiya
rakesh kumar jain
KAMAL KAPOOR
Anil Kumar Goyal
Gurvinder Chadha
Binod Kumar Agrawal
Sandeep Jain
Late Shabbir Alam
SANJEEV MATHUR
SANJAY TIWARI
SUMAN KARIWAL
Anil Kumar Aggarwal
Anshu Aggarwal
Manish Sinha
Ramesh anand
G C SHARMA
Sanjay Yadav
SANJAY KUMAR SINGLA
ANIL GUPTA
PRAMOD KUMAR SHARMA
Pramod Kumar Shukla
Rajesh Kumar Malhotra
Sanjay Kumar
Vijay Kumar Jain
SUDHIR AGRAWAL
Gurvinder S Bhasin

Male
Male
Male
Male
Female
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Male
Male
Female
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female

Rajeev Chawdhary
Manoj Kumar
LALIT KUMAR YADAV
RAJKUMAR
Rajender singh
Pawan Kumar
RAJARAM ARYA
Vinod Kumar
Raj Kumar
bodhraj singh
RAMESH KUMAR SUNKARIA
ANIL KUMAR VERMA
Ashok kumar
Rajender Malik
Mahesh Chandra Verma
harjit
BHARAT MALHOTRA
Subhash Prasad
S S VERMA
NARENDRA KUMAR VERMA
DINESH KHANNA
Omprakash Malik
RAVINDER KUMAR
Veerpal Singh
Subhash Sharma
Kunjumon P V
Pardeep Kumar
Pawan Singh

Female
Female
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Female
Male
Male
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female

Kanhiya Lal
Sanjay Kumar Jangra
SHIV GOVIND
Davinder Kumar
Surender Kumar
R D AHIRWAR
KANWAR LAL
MADAN PAL SINGH
HARI NATH
D S Kardam
DHARAMPAL SHASTRI
LATE SQNLDR ATUL TRIPATHI
SANJEEV KUMAR SHARMA
Shyam Sunder Khadgi
G S DHILLON
RAMESWAR MAHTO
RAM DEV
RAVINDRA SAH
ARVIND KUMAR
HARINDER SHAH
PARVEEN BAKSHI
PREMVIR SINGH RAJORA
K L MEENA
Umesh Kumar Maheshwari
Brijesh Saxena
Smaran Shankar Mishra
Avnish Kumar
Rakesh Chawla
Dharmander Kumar Gupta
KANHAIYA KHEMKA
OM PRAKASH
ASHWANI GUPTA
Anil Kumar Garg
Brahm Arora

Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Female
Male
Female
Male
Male

Chandra Prakash Jain

Male

Rohit Puri
Mihir Ray
Anil gupta
Sanjeev Kumar Goel
PAWAN GUPTA
anil kumar banka
deepak singhal
Manoj Aggarwal
MANOJ KUMAR GUPTA
ANIL KUMAR SUNDRIYAL
NEEL KAMAL GUPTA
ASHOK BANSAL
NAREANDER GOPAL
Avinash Agarwal
RATNESH
Rajesh Arora
SUMEET PANDEY
AJAY ANAND
DEVENDRA SALUJA
MUKESH KUMAR GUPTA
ASHOK JAIN
PARDEEP GUPTA
H S Walia
JD Bansal
S J SHARMA
Ajay Kumar Jain
VIPIN KUMAR CHAUHAN
VINOD BAJAJ
RAGHUBIR SINGH VERMA
B L CHOUDHARY
sharad chhawchharia
DILIP KUMAR JHA
RAM PUKAR SWARNKAR
SANJAY GUPTA
V Bhasker rao
NARENDRA KUMAR
VASANT KUMAR PITHADIA
Dr Basant Kumar Behera
DALVIR SINGH PAL
Vipan Kumar
Darshan Prasad Yadav
ARJUN SINGH
Yogender Kumar
HEM CHAND
Asad Ali
Ravinder Kumar Daksh
RAMA KANT MAURYA
MANSUKH BHAI
PREMANAND PRASAD
Inder Mohan
YESH PAL SINGH
Kuldeep Rana
Sriniwas Yadav
DEEPAK KUSHWAHA
Sudhir Kumar
Rajender Singh
NANDU SHARMA
GIRWAR SINGH
JAWANA RAM
C S KATARIA
J K Bolia

Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Male
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

RAMESH
Charan Das
PRAVEEN KUMAR SINGHAL
Naresh Kumar
Manoj Sahni
JAI BHAGWAN

Male
Male
Female
Female
Male
Male

Pradeep Chamber
Mahendra Pratap Singh
RAM KAILASH
VIJAY PAL
Rajesh Kumar
om prakash singh
Ishwar Singh Chauhan
NIREN BHARTI
Dilip Mohadikar
GHANSHYAM MEENA
JAMADAR SAH GOND
Basant Singh Gunjiyal
K RAMACHANDRAN
Debmalya Lahiri
SURINDER SINGH
SAMMER KAPOOR
Shailendra Rathi
amar chand mangla
Sanjay Kumar Karwal
RAKESH KUMAR GROVER
Ravi Chandak
VIKAS BAHL
HEERA LAL
Sanjay Sachdeva
RAJESH VOHRA
Pradeepta Kumar Mishra
SAUBAN SAYEED
Mukesh Bindal
P T UPASANI
Nebu Philip
RAJESH GOEL
GULAB NAWALE
RAJESH KUMAR SINGHAL
ASHWINI KUMAR
Rishi Prakash
BRAHAM MOHAN GUPTA
sunil patnaik
PRAMOD KUMAR SHARMA
Devender Kairon
AWADH BIHARI PRASAD
Ashok Rathod

Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Male
Male
Male
Female
Male

BHUPINDER SINGH
BINOD KUMAR DAS

Male
Male

Pradeep Kumar

Female

ashok goyal
HARI RAM MISHRA
Manoj jain
RAJ KUMAR SINGH
Atul Jain
Sanjay Prasad
Anil Ghildiyal
Neeraj Jain
SANDEEP MALHOTRA

Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

Vijay Goyal
SATISH KUMAR WADHWA
KAPIL SHARMA
Sunil Tandon
Harvinder Singh Dhingra
Lalit Kumar Jain
Mukesh Aggarwal
Pradeep Chokhani
Virender Khatter
Girish Kumar Sardana
Ajay Kumar Dhamija

Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male

SUBHASH CHAND SHARMA


ROHTASH MUDGAL

Male
Female

B L Garg
Sanjay Jain
Sunil Gupta
RAJESH KUMAR MISHRA
MANISH GOYAL
Madan Mohan Singh
Arvind Kumar
K Krishna
D N SINGH
Shiv Prakash Pandey
ABHIMANYU KUMAR
Sunil Kumar Jindal
R SURESH KUMAR
Anand Agarwal
nafish ahmed
Mridul Kumar
Atul Govil
SURINDER KUMAR MAJITHIA
Manoj Kumar Chaturvedi
AJESH BAJAJ
Sushil Soni
RAJKUMAR ANAND
baikunth jha
H B AGGARWAL
DEEPAK KUMAR
JITENDRA KUMAR
Vijay Bansal
MANOJ KUMAR HANDA
Sanjay Aggarwal
POORAN CHAND VIRAT
DN UPRETI
MANOJ KUMAR SINGH
Arun Kumar Chaubey
Kumar Sanjay
Subhash Chand
ARUN KUMAR VERMA
Ballipalli Peddanna
AWADH KISHORE YADAV
OM NATH PRASAD
ANAND KUMAR PAL
JAGAT SINGH
SATISH KUMAR
Anil Kumar Katiyar
Arun kumar
Harinder Singh Jaggi
R P SHARMA
DINESH SINGH SHAKYA
HARIKISHAN MATHUR

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male

ASHOK SHANDILYA
Ved Prakash Verma
RAMNARAYAN SHAKYA
Arvinder Pal Singh
Satyapal Singh
MOHAN LAL
SATISH CHOUDHARY
Guru Charan
GOUTAM BHOWMICK
SRINATH YADAV
satyaveer singh yadav
V P SINGH
Sunil Dabas
mohan lal
manoj kumar verma
Ravinder Dahiya
Satpal Singh
Nasrullah khan
RAMESH
hari ram yadav
MANISH KUMAR
Mazhar Ali
vikram singh
VINAY KUMAR MANN
SATISH KUMAR
YOGESH ANAND GIRI
HARISH
SATYABIR YADAV
Vijay Bhushan Malhotra
Tahar Singh Dagar
BAIDYA NATH YADAV
BRIJ BHUSHAN ARYA
Rajesh Kumar Sharma
PRADEEP CHAURASIA
ashok kumar
Kailash Chand
NARENDER RANA
ZABAIR AHMED
Anil Kumar
RAJESH KUMAR
Dinesh Kumar
RAM NIWAS
OMBIR HALDIA
VED PAL SINGH
Jai Prakash
BHOJ RAJ SINGH
Vidya Prakash
Harpal Singh Tanwar
S P Singh
RAKESH DHANKHAR
YATENDRA SINGH
Vivek Ahluwalia
DEVENDERA KUMAR
Naveen Kumar
Itwari Singh
Ashok Kumar
sushil kumar nerwal
karan singh
BRIJENDRA KUMAR
Rajesh Kumar
RAM BABOO BANSIWAL
Lakhmi Chand
JB Nimesh

Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

Mahak Singh
BANWARI LAL MEENA
NISAR AHMAD
Shamshad Ahmad Azmi
ABDUL QADIR

Male
Male
Female
Male
Female

L S PAL
KACHCHU SINGH
RAMESH YADAV
RAMDASS
HARISH CHANDRA MEENA
H R Meena
Ramanand
VINOD KUMAR
Sushil Chaturvedi
Niranjan Meena
ASHOK KUMAR
JIBON JYOTI BORAH
LAL SINGH
COL M YASEEN
nayyer kamal
SANJAY KHANDELWAL
Praveen Kumar Gupta
ARUN SINGH
Umesh Razdan
SUDHIR SURANA
Parmod Bindal
Rakesh Jha
NAVEEN KUMAR VATS
Hitendra Aggarwal
Kumar Jiweshwar Singh
ANIL JAIN
Manoj Kumar
anil kalyani

Male
Male
Male
Male
Female
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Female
Female
Female
Female
Female
Male

Pramod Kumar Jha


RAMAVTAR GUPTA
Vikas Gupta
SANJAY TANWAR
Jasbir Panjrath
SHYAM SUNDER GUPTA
VINEET AGGARWAL
ATUL GARG
N VAIDHYANATHAN
Arun Bansal
TARUN KUMAR MANDAL
Suvasish Chakraberty
Dilip Kumar Verma
Gopal Kumar Dokania
Gaurav Anand
Ajay Pratap Singh
RAJKUMAR GUPTA
Kamal Sharma
Prashant Gargava
SHISH PAL JINDAL
NAVNEET KUMAR
Gurcharan Singh
Shelindra Mohan
SATISH JHA
Gulshan Kumar Narula
Raj Kumar Arora
Sanjeev Goel
SATYABIR SINGH

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Female
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Female
Male
Male

MANOJ KUMAR SHARMA


Satish Kumar Mathur
ARUN KUMAR
MURALI DHAR YADAV
Rakesh Sareen
VED PRAKASH
Sunil Mahto
LAL BAHADUR
Ravi Verma
wajid ali
Sudhir Kumar

Male
Male
Male
Female
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Male

DINESH BHARTI
RAMESH CHOUDHARY
ARVIND SINGH
Sunil Kumar Sharma
Yashpal Saini
KULDEEP SINGH
SURJAN SINGH
Mahaveer Singh
NAWAL KUMAR RAI
ANIL VERMA
JITENDER MALIK
gobind singh
Satyawan

Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male

virender kumar
Mahavir Singh Saini
SANJU SINGH RATHORE

Male
Male
Male

virander rana
Raj Prakash
RATHOD RAMACHANDRA
RAGHUNANDAN SAHANI
SANJAY KUMAR
Hemraj
ram prasad karush
HEMANT KUMAR DAS
Ram Niwas
ashok kumar
NAFE SINGH
PRAMOD KUMAR

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male

MUKESH SONKAR
DR R K ARYA
Brijesh Kumar
B D Barua
GANGADHAR
HARETI LAL MEENA
GHANSHYAM MEENA
Jai Prakash Meena
Ajit Kumar
NAVNIT KUMAR SRIVASTAVA
MADAN SINGH MEENA
Ameet Srivastava
Manoj Kumar Verma
Ashok Kumar Sau
ANIL KUMAR VARSHNEY
RAM SWAROOP RATHORE
NAVEEN CHANDRA
KULDEEP KUMAR GARG
Ram Niwas
PRAVIN CHANDRA MISHRA

Male
Female
Male
Female
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male

RAJENDRA PRASAD
Devender Singh
BRIJ KISHOR GUPTA
Kailash Gupta
LAXMI KANT GARG
JOGESH GULATI
MANOJ KUMAR SHARMA
Rajendra Singh Shekhawat
LAL BABU PANDEY
RAKESH KUMAR ARORA
RAVI DUTT
SATISH KHURANA
Virendra Sharma
Alok Madan
S M QAMARUZZAMAN
D K Mohapatra
VISHAL MEHRA
leela dhar joshi
UDAY KUMAR GUPTA
Sanjeev Kumar
RAJEEV KUMAR MITTAL
C AJITH KUMAR
SURESH PRASAD LAL
KOSH RAJ SHARMA
SANJEEV KUMAR TUTEJA
SANJAY JAIN
LATE RAJESH NARAYAN PRASAD
Manoj Singhal
SANJAY SINHA
HIRA LAL SAINI
Avinash Kumar Choudhary
LALIT KUMAR CHAUDHARY
DEBASHISH DAS
R K SHARMA
KAILASH CHANDRA
Vijay Kumar Dua
UTTAM CHAND
Vineet Jain
Sudhir garg
raj kumar dwivedi
SURENDRA PRASAD SINGH
NITIN JAIN
Sunil Kumar
Rajneesh Rastogi
RAJESH AHUJA
Harshabardhan Nayak
Sunil Dutt Bhargava
MAHESH CHAND R SHARMA
SUSHIL KUMAR SAHNI
RISHIPAL

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Male
Male
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

brijesh kumar gupta


Man Mohan Mehrotra
Bipin Bihari Singh
Satbir Sharma
Suresh Singh
RAKESH BANSAL
ramnandan yadav
Roop Chand
Pramod Kumar Sinha
Ranjeev Kumar
VIJAY KUMAR
SUNDER LAL

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Female
Female

DEVENDRA KUMAR
Rajender Kumar
SHAMBHU DAYAL MEENA
NEERAJ KUMAR
OM VEER SINGH
Shankar prasad
BUDH RAJ MARWAN
JAIBIR SINGH
GURMEET SINGH
RAMESH CHAND MEENA
RAJVEER DHILLON
MUKESH SAINI
chhoteylal
Rajbeer Singh
Rishi Pal Tanwar
Ramesh Malik
HARI KISHAN
RAJEEV CHAUDHARY
Vinod Kumar
RAJBIR SINGH YADAV
BRAHAM PRAKASH
JASBIR SINGH
ABDUL KAYUM
DILIP PANDIT
Harshvardhan Arya
Ompal Singh
kadam singh malik

Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

Rajesh Yadav
KAILASH SAHU
Ram Sagar Singh
Shreepal Singh
VALEDDIN
Laxmi Narayan Yadav
Kirpal Singh Solanki
DINANATH SINGH
A V MOHAN
Rajender Kumar Anand
Anil Kumar

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male

Satyender Kumar Chauhan


HARI CHARAN MEENA
RANJEET SINGH KATHAIT
SANT LAL
KAILASH CHAND
Vinay bir singh

Male
Female
Male
Male
Male
Male

LAKHANLAL MEENA
KHIMA RAM
SATVIR SINGH
KISHORI LAL
BANWARI LAL VERMA
suraj prasad
DHARAMVIR
SHIVRAJ SINGH
MADAN LAL
ANIL GORSHI
SWAROOP LAL MEENA
RAJESHWER SAH
JP SINGH
Subadhi Ram Meena
Prem Shankar Meena
PRAHLAD MEENA

Female
Female
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female

RAMDHAN MEENA
SHREE LAL
NAWAL KISHORE PRASAD SINGH
suresh kumar
ANIL KUMAR
RAJEEV GUPTA
BHIM SAIN
RATHIN KUMAR BASAK
MAHENDER SINGH
Piyush Garg
Shailendra Kumar Agrawal
RAJESH KUMAR
SATISH KUMAR
Om Prakash Shukla
MAHABIR PRASAD
MUKESH KUMAR SHARMA
Shivendu Pandey
KAMAL NARAYAN CHOUDHARY
R Basavaraja
RAJIV GUPTA
Dhirendra Datt Dangwal
Sanjay Khurana
rakesh kumar jain
SANTOSH SINGH
MANOJ KAPOOR
SANJEEV KUMAR GUPTA
Gauri Shankar
Giridharan Acharya
ashok jain
NARESH
Ved Singh
Deepak Gupta
Manoj Kumar Gupta
Partha Roy
GOPAL KRISHNA SHARMA
Om Prakash Jayant
PRAVEEN KUMAR BANSAL
Ram chand
Anshu Raizada
Baljeet Singh
ARUN GOEL
Karan Singh
JAI RAM SINGH
ARBIND KUMAR CHOUBEY
BHOPAL SINGH
NARENDRA KUMAR SETHIA

Female
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

BALAM SINGH NEGI


UMESH KUMAR GOYAL
SANJAY MEHNDIRATTA
Pradip Kumar Upadhyay
PRAMOD KUMAR AGGARWAL
RAJDEO SINGH
Harpal Singh
PRAVEEN BAJAJ
SATISH KUMAR
SUMIT SARDANA
vikas makhija
RATTAN CHHABRA
GHANSHYAM LACHHWANI
Bhanu Pratap Singh
Ashutosh Dhawan
AMIT KHURANA

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

Shri Prakash Dubey


Nindar singh
SHRINIVAS BHAT
SANJAY BANSAL
RAJESH KUMAR DUBEY
SANJAY MANCHANDA
Avininder Gupta
AMITABH AHUJA
Tarun Gupta
nand kishore daga
Jitendra kumar
SANDEEP KATHURIA
Rakesh Kumar Arora
TAJ HASSAN
jag mohan goel
RAJNISH VAID
Sunil Singhal
ANIRUDDHA CHATTORAJ
Mahesh Chand Sharma
Ravindra Nath Sinha
Navin Bansal
ajay gulyani
Atul Kapoor
Mr Umesh goyal
chiman lal kansal
SUBHASH SINGH YADAV
KRISHAN KUMAR
BUDUL KUMAR AZAD
Om Prakash Chauhan
jasbeer singh
Ram Deo Prasad
Bimal Kathuria
SURINDER SEHGAL
SUNIL KUMAR JHA
RAJEEV KUMAR GOYAL
Naresh Kumar Mishra
Manoj Jajoo
SUSHEEL SHARMA
VIMAL BHAN
Ram Prakash
Ashok Kumar Dhiman
SUKHDEV SINGH
Naresh Prasad Sharma
vijendra seth
sanjay
SATINDER KUMAR
Jai Singh
Sandeep Kataria
MADAN LAL SINGH PAL
Nagendra prasad gupta
SUNIL KUMAR
AJMER SINGH
amit kumar
GYAN CHANDRA
VIJAY SINGH
Mohammad Shahid Hussain
Rajender Puri
RAJENDER PANNU
Suresh Kumar
OMPAL SINGH PANWAR
Dalip Kumar

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

Rajesh Kumar Jalandhara

Male

Brajesh Kumar
narendra dhaka
Sunil Yadav
Subhash Ratti
DEVENDER SINGH
Ilyas Saifi
Vinod Kumar
Devendra Kumar
DHARAMPAL YADAV
SURINDER KUMAR
UMESH KUMAR SHARMA
SUNIL KHATRI
RAJINDER YADAV
Rakesh Dalal
Ram Prakash
BABU RAM
HARI SHANKAR VISHWAKARMA
Inder Pal
KRISHAN KUMAR
LOKESH TOKAS
MOHAMMAD IQBAL
Satyadev doneriya
Surender Kumar Dhillon
methab ahmed
Duli Chand Chaudhary
KAMAL SINGH
Prakash Kanojiya
Ram Vilas
MUNESH PAL
Munna Lal
Lt Col Saurabh Lall
Raj Kumar
Jagdish Kumar
Ram lokesh
Ravindra Nath Bhagat
AHALKAR SINGH
SATISH KUMAR
ANIL KUMAR BHOGAL
ASHOK KUMAR HARIHAR
Rajpal Meena
mahesh khanagwal
RAM NIWAS YADAV
DEPUTY ANAND
RAHUL
BANI SINGH
Kulranjan Toppo
VIJENDRA KUMAR CHAUDHARY
Rajeev paul dev
Param Sukh Dev
PRABHU KINDO
VIJAY PAL
GOBIND MOHAN LAL DAS
Hirdyanand Sah Gond
BABU LAL SAH GOND
D J Pathak
NAVEEN TOPPO
Sanjay Singh Pangtey
HIBU TAMA
C S Rai
GOPAL LAL
BHARAT LAL MEENA
PAPENDRA KUMAR DESHWAL
jagat singh negi

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

GHANSHYAM
ASHOK KUMAR
Kedar Singh Nitwal
BINOD KUMAR SINGH

Male
Male
Male
Male

OMPAL SHARMA

Male

J K GUPTA
RAJENDER SINGH RAWAT
Rajat Sadwani
BINOD KUMAR SINGH
Mahabir Bagla
RAJESH AGARWAL
RAJESH JAIN
N K JAIN
SUDEEP KUMAR
Manoj Mishra
Ravi Prakash
Krishan Kumar
Rajneesh Kumar

Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

Mukesh Nigam
Sunil Kalra
ak sabharwal
JANMEJOY KHUNTIA
Sanjeevak Marwaha
KAILASH GOYAL
ARUN KUMAR AGGARWAL
Vivek Tripathi
Atul Gupta
VINAYAK SHARMA
Divaker Saxena
Surendra Kumar Dugar
D S Shukla
Vaibhav Paliwal
Sudhir jain
KULWANT SINGH
Yogender Gautam
Sudhanshu Pant
Anil Verma
RAJ KUMAR SINGLA
SANJEEV KUMAR AGGARWAL
Manoj Kumar
Pavan Kumar Gautam
KUNWARDEEP SINGH
Rameshwar Prasad Meena

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

Vikram singh saini


VIKRAM YADAV
ANIL KUMAR
RAKESH VERMA

Male
Male
Male
Male

Ram Nath Prasad


Naresh Bharti
CHARANJIT SINGH
Rishi Pal Lakra
anil kumar
sunder lal
Mahesh Chandra
Praveen Gupta
RAJ KISHORE ROY
AMARJEET SINGH
Surender Rathore

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

manoj kumar
Pradeep Kumar
DALVIR SINGH
MOHD ASIF
Satyavir Sharma
DAYARAM
Mohan Lal Rajput
NARENDER SINGH
Sanjay Khanda
RATAN LAL
Ashok Kumar
BHUPENDER PAL
Satish Kumar Chopra
RAMESH CHAND
ISHWAR CHAND
Mukesh Raj
RAJ KUMAR
gyanendra
Pranav Kumar
Kamal Kishor Meena
RAVI BHUSHAN
sidheshwar sah
Mahiman singh
RATAN SINGH MEENA
Satyender Dabas
Ambesh Kumar Sharma
RAMBEER SINGH
DHARM PAL
Radhey Shyam
KAILASH SINGH JANGPANGI
SUDESH KUMAR AGGARWAL
UJJWAL WADHWA
MANOJ NATU
Tarsem Chand
SUSHIL AGGARWAL
Banshi Dhar Joshi
Krishna Mohan Dixit
Sanjeev Kumar Girotra
inder prakash saboo
BRIJ BATRA
VIJAY SINGH
RishiPal Panchal
KRISHAN MURARI
RAM SAGAR YADAV
RISHI PAL
Ramniwas Yadav
RAUSHAN GEER
SHYAMAL KUMAR ACHAR
RAJESH JAKHAR
Kumar Pal Singh
BANOTH NANDA
Hernandan Mandal
nand lal
ASHOK KUMAR BHOLA
Nawal Kishore
Ashok Verma
manish gupta
Sriram Mundhra
inderpal singh
RAJNISH KUMAR
SUMANTA CHAKRABORTY
Gopal Ji Agarwal
SUNIL ARORA

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female

INDRAJ SINGH
Richpal singh
MAHENDER SINGH
PRASHANT PRASAD
DIWAN SINGH
Bharat Prasad Gupta
JITENDRA SINGH TOMAR
Ramesh Kumar
Sham Sunder Batra
Ashwani Kumar
Kirpal Singh Bedi
BHARAT BHUSHAN
AMRIT LAL TREHAN
Parveen Kumar Gupta
Amarnath Jaiswal
SUDARSHAN KUMAR
RAJEEV PAREEK
satish garg
Mukesh Badhwar
Praveen Arora
Md Hafeezuddin
Ashwani Jain
DINESH SARDANA
MR KAMAL KISHORE TANEJA
prem garg
Rajiv Mahajan
ravi jain
Rakesh Tandon
LAV KUMAR WADHWA
Venkata S V
Narender Kumar
RAJ KUMAR SAINI
Manoj Gupta
Col Vinod Kumar Tiwari
M K MANGAL
DR ASHUTOSH KUMAR
Rakesh Kumar Madan
Ajay Kumar Gupta
VINOD KUMAR
RAKESH VARSHNEY
Rakesh Kumar Madan
JITENDRA RATRA
AKHILESHWAR PRASAD SINGH
Dinesh Chand Jain
VEGIREDDI SIVARAM NAIDU
AJOY KUMAR
ARUN DHIMAN
JAI PRAKASH PODDAR
T S Ramakrishna
Lal Bahadur
KRISHNA DEV PANDEY
SH RAGHUNATH PADHI
SAROJ KUMAR NRESHT
Vijay Kumar Jiwani
Rajesh Kumar
Rajeev Kumar
NAWAL KISHOR MEHTA
RANBIR SINGH
Vineet Malik
sunil kumar
Sanjeev Kumar
Prem Narain Prasad
Pradeep Kumar Pal

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

Devinder Kumar Trama


Rattan Singh
sandeep
Rajendra Kumar
ARUN KUMAR SAHU
Krishan Kumar
RAVINDER KUMAR
Himmat Singh
SHEIKH MUSTAKIM
JAIBIR SINGH
Rakesh Kumar Lakra

Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

DPS YADAV
Shisupal Meena
Dhan Singh
DESHRAJ
RAM PRASAD
JAGDISH CHAND
Suresh Kumar
PRAMOD KUMAR
NARENDRA SINGH
RAJ PAL SINGH
MUKESH KUMAR
Jitender Kumar Jayant
Pankaj kohli
NAIN SINGH
Vinay Varshney
Moti Sagar
hemender kalota
BALDEV RAJ
SUSHIL KUMAR
Amar singh meena
PR Meena
S N JAISWAL
SANJIV KUMAR
Sanjay Kumar Bhalla
Thomas Salvin Chellathurai
Ajay Agrawal
Sivakumar T K
TAPAN KUMAR DAS
RAJESH KUMAR SHARMA
Sanjiv Kumar Tomar
Sunit Kumar Arora
Sanjiv Jaiswal
lokesh chandra
Manjul Mohan Manchanda
Ajit Singh Dham
Neeraj Gautam
Rajiv Boolchand Jain
DARSHAN GOSAIN
Devender Sharma
kailash chand gupta
K N Rajeevan
KAMAL JINDAL
TANMAY NANDI
RAJESH KUMAR BATRA
Harsh Ahuja
Rajinder Kumar Aneja
SANJEEV KUMAR MISHRA
Harish Nagpal
Sanjeev K Paliwal
S V RAMANAYYA
LALIT KUMAR KATYAL

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male

RAJEEV KUMAR SHUKLA


S B BHAGAT
PRITAM SINGH
rambilash sahu
DAVINDER SINGH
KAILASH CHAND
Zakir Hussain
SHYAM LESHWAR KUMAR
Surjeet singh
PL SAINI
RAMESH CHAND SAINI
Ramesh prasad sharma
ramesh chand
Rajesh Kanojia
VISHWA MAURYA
SUSHIL KUMAR
HEMANT KUMAR SHARSIA
Rajiva Kumar Mehrotra
S K Chaudhary
Pankaj Chaudhary
RAJAN AGARWAL
Anil Madan
RAJ KISHORE GUPTA
Sanjay kumar sharma
PRADEEP SOOD
Prem Singh Rawat
Praveen Kumar Gupta
Shashi Kunal Bhaskar
Sher Singh Sharma
rakesh kashyap
PAWAN KUMAR SATIJA
MUKESH KUMAR
pardeep kumar
N S VERMA
NARENDRA PAL
RAJESHWAR SINGH
naresh kumar gola
satya pal singh
Deep Chand
Ravindra Kumar Arya
MAHARAJ SINGH
ajay shiva
Hari Kishore
Jagjeevan Ram
Omprakash
Maan Singh Koli
BHUPESH KUMAR
Satish Chand
DEEPAK JAIN
Mukesh Bansal
Ashok Jindal

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Female

VEDPAL
PAWAN KUMAR ARORA
ARVIND KUMAR NAGPAL
MANOJ GAUTAM
Anoop Varshney
KPS MENON
PANKAJ KUMAR
HARI SINGH SHAKYA
VED PRAKASH
Rajkumar Verma
DINESH RANA

Female
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Female

SAROJ SAHU
Swadhin Sahoo
MAHEK SINGH
Mohinder Pal Singh
BALBIR SINGH

Male
Male
Male
Female
Male

Vijay Kumar
JOGINDER SINGH
SIMANTA BORSAIKIA
VINAY KUMAR GOYAL
JITENDRA AGARWAL
PRABHAT KUMAR
Ashok Kumar Porwal
Arbind Dubey
PRAMOD AGGARWAL
SUNIL KUMAR RAI
Devender Tyagi
S B Maurya

Male
Male
Female
Female
Male
Male
Female
Male
Female
Male
Male
Female

Biswajit Banerji
santosh kumar singh
SYED AIJAZ HUSSAIN
Sanjay Mann
Abinash Kumar Jha
Vipin Saluja
SANJAY MALHOTRA
SURENDER SINGH
sameer gaisawat
HARPHOOL SINGH
Dr Dinesh Kumar
HARBIR SINGH
Vijay Kumar Goswami
Jaspal singh
SAHAB SINGH
LALCHAND PAWAR

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male

Rajeev Gupta
Amrit lal gupta
MANOJ KUMAR
PARVEEN JINDAL
Ramesh Kumar Bisla
Kulbhushan Singh

Male
Male
Male
Male
Male
Male

VIKAS GUPTA
Roop Ram
SHEO SHANKAR PANDIT
MUKESH CHAND GAUR
UPENDRA KUMAR PRASAD
RAJINDER ARORA
Pradeep Gupta
Sanjay Singh
Sanjeev Goel
Sanjeev Misra
Shambhu Prasad
KARAM SINGH
Awadhesh Kumar Singh
PRABHAKAR BRAHMARISHI
rama shankar sharma
Anish Singla
ANIL KUMAR SHARMA
Phool Chand Singh
mahendra pal singh
Arun Prakash

Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

Manoj Sinha
ASHUTOSH MISHRA
SUDHIR KUMAR
Kamal Kumar Gupta
RK Jain
Kannan Chinniah
LALCHAND G KEWLANI
SURINDER KUMAR BAJAJ
MR UMESH KUMAR UPADHYAY
Niraj Verma
ASHWANI KUMAR TIWARI
MOHAN DUDEJA
GAUTAM PATRA
Parmod Kumar Gupta
Vishva Mohan
Rajesh Kohli
SHASHANK KUMAR THAKUR
Umesh kumar
Mukesh Sethi
Manmohan Garg
Satish kumar
KRISHAN KUMAR MAKKAR
Dhirendra Kumar Singh

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Female
Male
Male
Female
Male
Male
Female
Male
Female
Male
Male
Male

salim ahmad
Sunil Dutt Gupta

Male
Male

Sanjay Kumar Singh


Sushil Kumar Arora
A K Gautam
Sanjay Kumar Singh
GULSHAN KUMAR
Rakesh Jha
Deepak Goyal
Madan Mohan
BRAJKISHORE PRASAD VERMA
Ashok Kumar Dubey
Home Singh Brar
MOHAN LAL BAIRWA

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

Dharmendra Kumar
MOHAN SINGH MEENA
Bimal Kumar Pandey
Mukesh Kamal
HARISH KUMAR
RAMKESH MEENA
kundal singh moshal
SACHCHIDA NAND SINGH
KULDEEP SINGH HOODA
JAI PRAKASH
Nawal Kishore Prasad
Sukhchain Singh
RAJENDRA SINGH
Gopal Singh Khatri
RAM CHARAN MEENA
KAILASH SHARMA
Prakash Chand
ML GOUR
pardeep kumar
vinod kumar verma
Babu Ram
DHARAMVIR SINGH
Sanjay Singh Gangwar

Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

APRAJITA PRASAD SINGH


SATISH KUMAR
SL Meena
Rajender Solanki
Sukhpal Yadav
baldev dabas
sanjeev kumar
KRISHAN KUMAR
Vijender Verma
Prem Kumar Kataria
Rajbir Singh
MAHFOOZ AHMAD
Rajesh Tewatia
RAJNEESH KUMAR
BIRENDER SINGH
Ram Prakash
AMAR SINGH MEENA
BANSI LAL
Rajesh Chaudhary
SANJAY TANWAR
VINOD KUMAR YADAV
Charan Singh
SAMANDRA PAL
BHAGWAN DAS
MUKHTIAR SINGH
ASHOK KUMAR BHASKAR
NARENDER KUMAR
SHARAWAN KUMAR MEENA
HIBU TAMA
SUNIL KUMAR
Siyaram Meena
Sh Rakesh Gupta
Satish Lal Suneja
ANIL SHARMA
PRAKASH CHANDRA GAUR
Virinder Kumar
MUKESH SHARMA
RADHE SHYAM PAL
PUSHPANDER KUMAR
Sugrim
Rajesh Kumar
SATYVEER SINGH RANA
K R GAUTAM
SATPAL

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female

ASHOK KUMAR
Ratnakar Awasthi
HARENDRA KUMAR MISHRA
Arvind singh arora
SURINDER ARORA
P S Saini
Girish Chandra Agarwal
KULDIP SINGH
Dinesh Malik
DEEPAK CHOPRA
Chander Prakash Arora
RAMESH K
Rajesh Jolly
Dhanan Jay Kaul
S K GUPTA
Anup Kumar Jain
RAJAN MITTAL
ANIL KUMAR PANDEY

Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

Ajay Goel
Sanjay Kumar Sinha
surinder sharma
RAAM MOHAN SHARMA

Male
Male
Male
Male

Deepak Kumar Sharma


HARISH KUMAR SHARMA
atul varshney
ANIL KUMAR GUPTA
BAHADUR SINGH
D N YADAV
surender singh
Narendra Chaudhary
Devendra Kumar Verma
NARESH KUMAR
Munshilal sharma
pyare choudhary
Rajender Kumar Gangwar
Kulvir Singh Kataria

Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male

RAM KUMAR SINGH


Chatinder Kumar
Ram lal
DHOGRU RAM
dinesh rai
JAI SINGH
NARENDER KUMAR
chaman lal
Kiran Pal Singh
RANJAN KEDIA
Amit Mehta
anil kumar gulati
ANIRUDH JAIN
surjeet singh nagar
ASHOK KUMAR
vijay
Ram Kumar
surender singh yadav
DEEPCHAND CHOUDHARY
HEM RAJ
BHAWANI SHANKAR SOYAL
Manohar Parkhad
sunil jain
VIJAY KOHLI
Ajay Kashyap
Gopal Goyal
Alok Chandra Bhardwaj
TARUN KUMAR GARG
Anil Kumar Yadav
SHASHI BHUSHAN SINGH
RAKESH KUMAR SINGH
Parveen Sachdeva
ANIL KUMAR
MAHESH PRASAD MODI
PRATAP SINGH
Ajay Kumar Manjhi
Rajender singh
Jagbir Singh
Arun Kumar

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female
Male
Female
Female
Female
Female
Female
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Male
Male

G J Itankar

Female

NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI
NRI

NRI
NRI