Sunteți pe pagina 1din 1

Declaratia 394 rectificativa.

Ce regim fiscal
se aplica si ce obligatii se mentin?
19-Aug-2016
In randurile de mai jos, vom vedea daca mai exista obligatia de a depune rectificative la
declaratia 394 pentru facturi de achizitie primite dupa depunerea declaratiei sau daca acestea
vor fi cuprinse in declaratia 394 a lunii urmatoare.
Confom prevederilor valabile pana la 30.06.2016, pentru rectificarea datelor din formularul
394, contribuabilii trebuie sa depuna o noua declaratie corect completata, care inlocuieste
declaratia informativa depusa initial. In declaratia rectificativa se completeaza toate rubricile
formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost
declarate (pct. 3 din Anexa la OpANAF 3596/2011).
In ceea ce priveste Declaratia 394 valabila incepand cu data de 01.07.2016, la pct. 3 Anexa 2
din OPANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitilor efectuate pe
teritoriul natonal de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului
si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitile efectuate pe
teritoriul natonal de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, cu modificarile si completarile
ulterioare, se prevede ca:
"3.In cazul in care, dupa depunerea declaratiei, persoana impozabila constata existenta unor
omisiuni/erori in datele declarate, aceasta trebuie sa depuna o noua declaratie corect
completata cu operatunile care necesita modificarea si/sau operatunile care nu au fost
declarate, declaratie care inlocuieste declaratia informativa depusa inital. Nu vor face obiectul
redepunerii declaratiei facturile primite de persoana impozabila in alta perioada de raportare
fata de data emiterii acestora de catre furnizori."
Prin urmare, incepand cu data de 1 Iulie 2016, in cazul in care veti primi facturi de la furnizori
cu intarziere, acestea vor fi raportate in perioada de raportare curenta (in care au fost primite
facturile) si nu veti mai depune o declaratie rectificativa, in acest caz.

Veti depune o decalratie rectificativa, care va inlocui declaratia depusa initial, daca se constata
existenta unor omisiuni/erori in datele declarate.

S-ar putea să vă placă și