Sunteți pe pagina 1din 7

Strategia de dezvoltare durabil a judeului Buzu 2007 2013

Consiliul Judeean Buzu


Anexa nr. 5

Starea de viabilitate a drumurilor, podurilor i podeelor la 1 martie 2009, rezultat n urma


centralizrii datelor transmise de primrii ca rspuns la adresa Consiliului Judeean Buzu nr.
1153/10.02.2009.
Total
Lungime
drumuri
Nr.
Nr.
Stare
Localitate
Categorie
D.C.+D.
crt.
buc.
tehnic
S.
(km.)
(km.)
Asfaltat
8.3
bun
Modernizat
2.5
bun
D.C.
Pietruit/piatr
9.0
bun
(23,8 + 24,3)
cubic
48,10
De pmnt
4.0
uzat
1.
Zrneti
Balast/piatr
14.7
bun
D.S.
cubic
De pmnt
9.6
uzat
Poduri Beton armat
3
bun
Podee Beton armat
7
bun
(24,7 +
2.
Vipereti
D.C.
Neasfaltat
24,7
39,815)
D.S.
Nemodernizat
39,815
64,515
Poduri

Beton armat
Tubulare

Punte
pietonal

3.

Ziduri

D.C.
D.S.

Smeeni

Poduri
Podee
D.C.

5.

Vadu Paii

Poduri
/
Podee
D.C.

6.

Valea Slciei

D.S.
D.C.

4.

7.

8.

Vlcelele

Valea
Rmnicului

D.S.
Podee
D.C.

Poduri
/
Podee
D.C.
D.S.

Asfaltat
Neasfaltat
Asfaltat
Neasfaltat

0,039

0,300

12,9
13,1
2,9
26,1

uzat

(26,0 + 29,0)

55,0

7
930
Asfaltat
Nemodernizat

Asfaltat
Balast
Balast
Neasfaltat
Strzi
Modernizate
Strzi
Nemodernizate
Neasfaltat
Tubulare
Asfaltat
Neasfaltat
Strzi
Modernizate
Strzi
Nemodernizate

Asfaltat
Neasfaltat

10,2
47,0

9
3
57
21,0
0,7

57,20
8

5 bune,
3 uzate

uzate

160

uzate

(12,0 + 57,0)

69,0
(27,0 + 20,0)

47,0

5,30
20,0
7
2
15

29,0

4
22

(4,0 + 22,0)

26,0

Strategia de dezvoltare durabil a judeului Buzu 2007 2013


Consiliul Judeean Buzu
Anexa nr. 5

9.

Unguriu

D.C.

10.

Topliceni

D.C.

Ulmeni

Poduri
Podee
D.C.

11.

D.S.

Strzi
Nemodernizate
Asfaltat
Neasfaltat

6,3
1,92
51,50

6,3
53,42
1
10

Asfaltat
Neasfaltat
Asfaltat
Nemodernizat

0,7
5,1
0,2
20,2

(5,8 + 21,4)

27,20

Poduri
Podee
12.

Tisu

13. Gura Teghii

14.

Scoroasa

D.C.
D.S.
Podee
D.C.
D.S.
D.J.
Poduri
/
Podee
D.C.
D.S.
Poduri
Podee

15.

16.

Siriu

Ruetu

Poduri
Podee
D.C.

Sgeata

18.

Sapoca

19.

Robeasc

20. Rmnicu Srat

Poduri
D.S.

10,0
19,5

(10,0 + 19,5)

17,0
40,0

(17,0 + 40,0 +
11,0)

uzate
38 uzate
i
70
bune

29,5
bune
Comment [w1]: Situaie global
neclar

68,0

11,0

Asfaltat
Nemodernizat
Nemodernizat

Asfaltat
Neamenajat
Pietruit

strzi

17.

2
108
Neasfaltat

bun
bune

6
100
50

2,5
25,164
6,5

bun

10
500

uzate
uzate

(106,0 + 50,0)

156,0

34,164

Comment [w2]: Drumurile nu sunt


defalcate pe categorii

7
14
Asfaltat
Neasfaltat
Asfaltate
Neasfaltate

3,5
1,6
5,0
20,0

30,1

Balast
de balast

38
20

58,0

Comment [w3]: Drumurile nu sunt


defalcate pe categorii

Podee
D.C.
Strzi
laterale
D.C.
Pietruit
D.S.
Pietruit
D.C.
Asfaltat
Neasfaltat
Modernizat
Nemodernizat
Pietruit/piatr
cubic
De pmnt
D.S.
Asfaltat
Neasfaltat
Modernizat
Nemodernizat
Balast/piatr

uzate
uzate

bun
Comment [w4]: Statistica este dat n
baza unui bon de drum !?

20

uzate

(7,0 + 14,5)

Comment [w5]: Statistic incomplet

21,5
3,1
22

(3,1 + 22,0)

Comment [w6]: Nu are poduri i


podee

25,1

Comment [w7]: Statistic neclar

Strategia de dezvoltare durabil a judeului Buzu 2007 2013


Consiliul Judeean Buzu
Anexa nr. 5

Poduri
Podee
21.

Rmnicelu

D.C.
D.S.

cubic
De pmnt
Beton armat
Tubulare
Beton armat
Tubulare
Asfaltat
Neasfaltat
Strzi
Modernizate
Strzi
Nemodernizate

3,9
20,7
14

(24,6 + 24,6)

49,2

10,6

Podee

22.

Racovieni

23.

Puieti

24.

Pogoanele

25.

Pietroasele

10

Relativ
bune
Punte
1
uzat
DC 111 si DC 1 1 5 sunt modernizate (5 km) celelalte drumuri steti
nemodernizate; Doua poduri peste Calnau cu stare tehnica buna.
D.C.

Balast
30
De pmnt
70
Lungime strzi modernizate - 13.3 km
Lungime strzi nemodernizate-38 km
D.C.
Asfaltat
9
Neasfaltat
16,7
D.S.
Nemodernizat
31,72
Poduri

100

(25,7 + 31,72)

57,42

Podee
26.

Ptrlagele

27.
28.

Padina
Nehoiu

29.

Murgeti

30.

Movila
Banului

31. Mrgriteti

32.
33.
34.

35.

Grebanu
Largu
Loptari

Luciu

6
funcional
e 1 nchis

20

10
funcionale
10
deteriorate

Lungime strzi modernizare - 13,5 km;


Lungime strzi nemodernizate - 9 km;
D.C.
Balast
32
Lungime strzi i drumuri de interes local:
modernizate: 18,60 km;
nemodernizate: 82,40 km
D.C.
Asfaltat
6
Pietruit
6
De pmnt
3
Poduri
D.C.
Asfaltat
2
Neasfaltat
4
D.S.
38
Poduri
Podee
D.C.
Neasfaltat
2,3
D.S.
15
Podee
D.C.
D.S.
D.C.
D.S.
D.C.
D.S.
Poduri
D.S.

Asfaltat
Asfaltat
Neasfaltat
Nemodernizat
Neasfaltat
Neasfaltat

6
1,675
5
15
18
59

Comment [w8]: Situaie neclar

40

Comment [w9]: 40 km drum comunal


( aprox. 80% din total ) balastat pe o
lime de 4m

15

bune
uzate
uzate
bune

(6,0 + 38,0)

Comment [w10]: date incomplete


despre D.S.

44,0
4
6

uzate
uzate

n curs de
construci
e

(2,3 + 15,0)

17,3

(31,9 + 32,9)

64,8
(5,0 + 15,0)

20,0

Comment [w12]: Statistic


incomplet

(18,0 + 59,0)

77,0
Comment [w13]: Situaia este dat
incomplet

2
Asfaltat

0,608

Comment [w11]: - km drumuri


comunale = 31,9 din care asfaltat = 6
km;
- km drumuri steti = 32,9 din care
asfaltat = 1,675 km.

13,848

Comment [w14]: Situaie incomplet

Strategia de dezvoltare durabil a judeului Buzu 2007 2013


Consiliul Judeean Buzu
Anexa nr. 5

36.

Mgura

D.C.

Neasfaltat
Asfaltat
Strzi
modernizate
Strzi
nemodernizate

13,24
1,3
10

30,3

19

Poduri /
Podee
37.
38.

39.

40.

41.

42.

Mrcineni
Glodeanu
Silitea

Gherseni

Cozieni

Sruleti

Mnzleti

43.

Odile

44.

Ctina

D.C.
D.C.
D.S.
D.J.
Podee
D.C.
D.S.
Podee
D.C.
D.S.
Poduri
Podee
D.C.
D.S.
Poduri
Podee
D.C.
D.S.
D.C.
D.S.
D.C.
D.S.
Podee

20

Pietruit
De pmnt
Pietruit
Asfaltat

30
5,3
15,5
52
23

30

46.

Bljani

D.C.
D.S.
D.J.
Poduri
Podee
D.C.
Podee

47.

48.

inteti

Scutelnici

D.C.
D.S.
Poduri
Podee
D.C.
D.S.

Comment [w16]: Situaie incomplet

Comment [w17]: Statistic


incomplet

95,8
1

Asfaltat
Neasfaltat
Nemodernizat
Beton armat
Neasfaltat
Nemodernizat

Pietruit
De pmnt

1
5
24

(6,0 + 24,0)

48
60

(48+60)

30,0
4

14
27

Neasfaltat
Neasfaltat
Asfaltat
Balast
De pmnt
Neasfaltat
Neasfaltat
Beton armat
Tubulare
ufe

32,5
53
4,2
8,5
15,3
20
33

de pmnt
Pietruit

13
25

Asfaltat

Pietruit
De pmnt
Lemn
Tubulare
Neasfaltat
Neasfaltat

5
7,48

17,4
51

2
18,7
20

uzat
uzat

Comment [w18]: Situaie incomplet


i neclar

bune
Comment [w19]: Situaie incomplet

108
8
25

5 uzate
uzate

4
111

uzate
uzate

(14+27)

41

(32,5+53)

85,5
(12,7+15,3)

uzat
bun
uzat

28,0
(20,0+33,0)

53,0
4
22
1
1

uzate
uzate
uzat
n curs
de
execui
e

8
25

uzate
bune

2
24

uzate
uzate

(13,0 + 25,0 +
8)

46

12,48

(17,4 + 51,0)

68,4
7
65

Asfaltat
Balast
Balast

10 bune
10
uzate

(20,8 + 52,0 +
23)

Punte
pietonal

45. Ghergheasa

Comment [w15]: Situaie incomplet

uzate
41
neutilizabile

(20,7 + 34,51)

55,21
Comment [w20]: lungime drumuri
steti 34,51 km din care 20 km uor
balastat

Strategia de dezvoltare durabil a judeului Buzu 2007 2013


Consiliul Judeean Buzu
Anexa nr. 5

49.

Glodeanu
Srat

50.

Florica

51.

Costeti

52.

Bisoca

53.

Blceanu

54.

Coli

55.

Cislu

56. Cochirleanca

57.
58.

59.

Cilibia
Chiojdu

Chiliile

D.C.

Asfaltat
Pietruit

10,8
38,45

49,25

Poduri
Podee
D.S.

2
3

bune
Modernizat
1,5
15,0
Nemodernizat
13,5
drum asfaltat 4,9 Km; lungime strazi nemodenizate = 30,84 km;
lungime strazi modernizate =4,9 km
Podee
3
bune
(12,0 +
D.J.
Asfaltat
6
251,24)
Balast
6
263,24
D.C. +
251,24
D.S.
D.S.
Asfaltat
1
20
Pietruit
10
De pmnt
9
D.C.
Asfaltat
4
24,131
Neasfaltat
8,5
Ulie
11,631
Poduri
7
1 pod
drmat
Podee
2
(1,0 + 23,5)
D.C.
Neasfaltat
1
24,5
D.S.
Asfaltat
1
Neasfaltat
22,5
D.C.
Asfaltat
16
Neasfaltat
3
D.S.
47
Strzi
47
Nemodernizate
Nu a furnizat date n adres
(52,0 + 64,0)
D.C.
Neasfaltat
52
116,0
D.S.
64
Poduri
10
uzate
Podee
12
uzate
(14,0 + 22,0)
D.C.
Pietruit
5
36,0
De pmnt
9
D.S.
De pmnt
22
neamenaja
Podee
Tubulare
16

Comment [w21]: situaie neclar

Comment [w22]: Drumuri comunale


+ satesti lungime totala = 251,24 km,
din care:
11 km reabilitate( pietruit + asfalt usor )
- 24o,24 km necesita reabilitare
(drumuri din pamant sau cu un singur
strat de piatra)
Comment [w23]: statistic
incomplet

Comment [w24]: situaie incomplet

Comment [w25]: situaie neclar

Comment [w26]: nu a furnizat date n


adres
Comment [w27]: situaie neclar

te

60.
61.

62.

63.
64.

(20,0 + 45,0)
D.C.
20
bun
65,0
D.S.
45
bun
(9,5
+
50,0)
Calvini
D.C.
Neasfaltat
9,5
59,5
D.S.
Neasfaltat
50
Poduri /
6
uzate
Podee
(37,0 + 60,0)
C.A. Rosetti
D.C.
Neasfaltat
37
97,0
D.S.
Nemodernizat
60
Podee
Beton armat
1
Buda
D.C.
Asfaltat
1,5
103,47
Podee
18
Breaza
DC 10 km din care 4 km asfaltat; DS 35 km; Poduri 40 m; Podete 15m;
Pod tuburi 6 m

Cernteti

65.

Brdeanu

66.

Bozioru

D.C.
D.S.
D.C.

Asfaltat
Neasfaltat
Balast
De pmnt

32
45,66
31,5
5

(32,0 + 45,66)

77,66

uzat

Comment [w28]: situaie incomplet

Comment [w29]: situaie incomplet

Comment [w30]: Drumuri comunale


103,47 Km din care 1,5 Km asfaltat
Comment [w31]: Situaie neclar

Comment [w32]: situaie incomplet

(36,5 + 67,9)

Comment [w33]: situaie incomplet

104,4

Strategia de dezvoltare durabil a judeului Buzu 2007 2013


Consiliul Judeean Buzu
Anexa nr. 5

D.S.
Poduri

De pmnt
Beton armat

67,9
1

Podee

67.

Boldu

68.

Balta Alb

69.

Amaru

70.

Prscov

71.

Merei

Beton armat
Cu temelie din
piatr zidit
(13,1 + 5,0)
D.C.
Asfaltat
1,1
18,1
Neasfaltat
12
D.J.
Neasfaltat
5
Lungime drum comunal D.C.13 asfaltat 9,5 Km (necesit reabilitare
pentru 5,5 Km.).
Lungimea drumurilor steti care necesita pietruire 29,5 km
(13,9 + 47,0)
D.C.
Asfaltat
6
60,9
Neasfaltat
7,9
D.S.
Neasfaltat
47
(16,5 + 46,0)
D.C.
Asfaltat
4,5
62,5
Neasfaltat
12
D.S.
Nemodernizat
46
Poduri
3
Podee
26
(37,84 +
D.C.
37,84
85,02)
D.S.
85,02
122,86
Poduri

72. Pota Clnu

73. Vintil Vod

74.

Mihileti

75.

Verneti

76.

Buzu

77.

Breti

78.

Cneti

deterior
at
bune
uzat

Podee
D.C.
D.S.
Poduri
Podee
D.C.
D.S.
Poduri

11

Comment [w34]: situaie incomplet

Comment [w35]: Situaie neclar

Comment [w36]: Situaie neclar

Comment [w37]: Situaie neclar

4
poduri
degrada
te

7
Asfaltat
Pietruit
Piatr

4,52
5
42,34

(9,52 + 42,34)

Comment [w38]: Situaie incomplet

51,86
5
5

Neasfaltat
Neasfaltat

24,5
58,5

(24,5 + 58,5)

Comment [w39]: Situaie incomplet

83,0
5

3 bune,
2
necesit
reparai
i

Podee
33
Lungimea n km. de drum comunal este de aproximativ 20 km, drum
pietruit
(25,0 + 15,0)
D.C.
Neasfaltat
25
40,0
D.S.
Neasfaltat
15
Poduri
6
bun
Podee
10
uzate
Lungimea strzilor modernizate din municipiu: 181 km;
Lungimea strzilor nemodernizate din municipiu: 10 km
D.C.
Asfaltat
4
Strzi
1,8
Nemodernizate
De pmnt
12,8
Podee
42
uzate
D.C.
Neasfaltat
38,8
D.S.
Neasfaltat
17,8
funcion
Podee
12

Comment [w40]: Situaie neclar i


incomplet

Comment [w41]: Situaie neclar i


incomplet
Comment [w42]: Situaie neclar i
incomplet

Comment [w43]: Situaie neclar i


incomplet

ale

Strategia de dezvoltare durabil a judeului Buzu 2007 2013


Consiliul Judeean Buzu
Anexa nr. 5

79.

Pardoi

D.C.
D.S.
Podee

68,8

2
poduri
25
podee

necores
punzto
are
necores
punzto
are