Sunteți pe pagina 1din 4

Reglementarea juridica a partidelor

Se reg in regl Const si in legea 14/2003

Ca sa existe si sa fie cunoscut oficializat un partid, trb sa aiba un prgram


politic propriu si un statut
Ele trebuie sa contina:
Denumirea completa,integrala.
Semnul permanent ,o sigla
Sediul central
Mentiunea expresa care urmareste numai obiective politice
Si o serie de alte detalii ...
Inscrierea partidelor
Ca sa existe in realitatea politica, un partid trebuie sa dobandeasca
personalitate juridica. Acest lucru se obtine prin inscriere partidelor
politice, care se face in baza unei cereri adresata instantei
competente de judecata, si anume Tribunalul Bucuresti.
La cererea de inscriere care se face de catre membrii fondatori se
adauga setul de documente prevazute de lege.
Cererea se afiseaza 15 zile la sediul tribunalului, timp in care orice
persoana interesata poate intervenii impotriva inscriererii motivand.
Se stabileste termen de judecata si tribunalul se pronunta prin
hotarare judecatoreaasca in sedinta publica cu participarea
procurorului.
Impotriva setintei daca cineva este impotriva, de admitere sau
respingere se face recurs la Curtea de Apel Bucuresti care este
instanta definitiva.
Daca este admisa se trece la TB
Functionarea partidelor
hotararile care le ia partidul se iau cu majoritatea prevazuta in statut
incetarea functionarii partidelor apare in 3 situatii:
a) cand ulterior inregistrarii se constata neconstitutionalitatea lor
ex: actioneaza contrar diispozitiilor Constitutionale
sezisarea de necosnt o poate face prim ministru si presedintele
unuia dintre celele 2 camere (s sau D) in baza unei hotarari
adoptate, dar ei nu sezizeaza Curtea Constitutionala pe pers fizica ci
ci in cadrul functiei.
b) Dizolvarea prin hotararea Tribunalului Bucuresti
Aceasta poate interveni pentru inactivitate, daca termen de 2 ani de
zile nu au consilier local macar inseamna ca el nu exista, ca atare
este inactiv si apoi dizolvat
c) Autodizolvarea prevazute de organele competente
d) Reorganizarea

TEORIA STATULUI
NoTIUNEA DE STAT

Statul in sine este organizatie a comunitatii umane care se afla ppe un


anumit teritoriu astfel incat intreaga comunitatea sa si organizeze cu
eficienta rosturile , viata, in diverse domenii .
Statele au aparut inca din perioada sclavagista.
In perioada conteporna a au ajuns la un nivel foarte direct
Exista tendinta de globalizare
Uniunea europeana poate fi numit si un Super Stat.
Din punct de vedere juridic statul este o persoana juridica distincta,
stabila, [permanenta, care exercita in numele colectivitatii, in numele
cetateniilor puterea publica primita de la popor pentru asigurarea unui
standard de viata economica si sociala
D.P.D.V. Constitutinal , al dr constitutional , statul reprezinta o modalitate
de organizare a puterii politice sub forma puterii de stat in vederea
indeplinirii vointei deetinatorului acestei puteri adica a vointei poporului,

rezumand retinem ca statul este:

Statul este Un subiect de drept intern

Statul este Un subiect de drept international

Statul constituie o putere politica organizata. Statul are parlament ,


guvern, instante de judecata, are institutii, armata ca sa apere pop, are
politie, persoane specializate pe medicina
Statul este o institutie. Este cea mai complexa insitutie.
Statul desemneaza o anumite ordine juridica care inseamna reglementarea
raporturilor dintre stat ca instituttie si cetateni, intre institutile statului atat
in drept cat si in realitate in fapt.

ELEMENTELE STATULUI 3 numar


1. Teritoriul
2. Populatia
3. Suveranitate
FORMA STATULUI este configurata de 3 elemente
1. Forma de guvernamand
2. Forma de regim politic
3. Forma de structura de stat
Forma de guvernamand reprezinta formarea, organizarea si exercitarea puterii de
stat prin intermediul organelor centrale ale statului si impartirea competentei
(atributilor intre ele)
Din punct de vederea al formei de guvernamand (2) avem:
-

Monarhia
Republica

Monarhia:
-

Este o forma de organizarea statala in care seful statului, decidentul politic


cel mai inalt este desemnat de regula pe cale ereditara.

Este si ea de mai multe tipuri:


i.
Absoluta
ii.
Constitutionala succed monarhiei absolute, au aparut odata
dezvoltarea burghezimii, are drept consecinta limitarea puterii
monarhului, se dezvolta paltaretarismul si legile erau adoptate de
catre rege si de catre Parlament,
iii.
Parlamentara dualista o forma de dezvoltare a puterii superioara,
rol superior fiind Parlament, Monarhul avand drept de veto
iv.
Parlamentara pur si simplu toate tarile din Europa sunt in acest
stadiu

Republica
-

Spre deosebire de monarhie puterea de stat se exercita de catre popor


prin reprezentantii alesi de catre acestia, de catre popor pe o anumita
perioada de timp.
De regula in situatia formei de guvernamand republica seful statului se
numeste presedinte si este ales fie direct prin vot univerasal si direct de
catre toti cetatenii statului, fie este ales de reprezentanti ai cetatenilor ( de
catre Parlamen)
1. Parlamentara
2. Prezidentiala
3. Semiprezidentiala

Republica Parlamentara este cea in care rolul Parlamentului este esential si


dominand in raport cu rolul presedintelui. Presedintele insusi este ales de catre
Parlament. Rolul executiv al presedintelui este diminuat. In republicile
parlamentare desemneaza si prim-ministru, numai ca acestea au 2 roluri diferite.
(Italia)
IN republica prezidentiala seful statului este ales de catre cetateni direct, deci are
legitimitate si in egala masura este seful executivului. (Rusia)
In republica semiprezidentiala se caracterizeaza prin faptul ca seful statului este
ales prin vot direct de catre cetateni, dar in egala masura si Parlamentul are rolul
de organ reprezentativ suprem al poporului si este unica autoritate leguitore.
Conform detalilor constitutionale presedintele republici are rol mai mare sau mic.
-

Regimul politic:
1. Democratice
2. Totalitarea
3. Autoritarea

Regimul democratic se exercita in cadrul acelor state in care organul


reprezentativ suprem este ales prin vot liber, iar puterea respecta si garanteaza
drepturile si libertatetile fundamentale ale cetatenilor.
Conform Constitutiei art1 Romania este stat de drept democratic si social.
Regimul politic totalita se caracterizeaza prin inexistenta drepturilor si libertatilor
democratice, inexistenta pluralsmului politic, intarirea aparatului represiv,
doctrina unic

Ex: Romania 1948 - 1989


Regimuri politice autoritare care se caracterizeaza prin concentrarea puterii in
mainile unui lider autoritar cu consecinta ingradiri unor drepturi si libertati
cetatenesti si ingradirea pluripartitismului.
Ex: Regimul de la Moscova, in tarile arabe
autoritare.

au fost conduse de regimuri

Din punct de vedere al structurii de stat se refera la puterea de stat in


raport cu teritoriu si populatie
I.
Stat unitar
Pe un teritoriu cu privire la o populaite, exista o singura putere stat
II.
Stat federativ
Sunt acele state pe teritoriul carora se regasesc mai multe fomratiuni
statale, fiecare cu Parlament si executiv propriu asupra carora exista un
Parlament si o Constitutie a federatiei insasi (ex Republica Federativa
Iugoslavia)
III.
Asocieri de state
Care pot fi uniuni personale ( ex: unirea Principatelor Romane) ,
confederatiile de state asocieri de state independente in vederea
indeplinirii unor obiective comune (ex: Comwers)

IMPARTIREA STATULUI, IMPARTIREA TERITORIAL ADMINISTRATIVA

In conformitate cu Constitutia art 3, teritoriul Romaniei este impartit din punct de


vedere administrativ in judete, municipii si comune
41 judete -> fiecare impartite in unitati administrative teritoriale (comune, orase,
municipii)
Principiile de organizare administrativ teritoriala sunt:
1. Descentralizarea
- Recunoasterea interesului local, distinct de cel national
- Localitatiile avand dreptul la structuri organizatorice, functionale si un
aparat propriu care sa valorifice puterea politica de interes local la nivel
local
2. Autonomia locala (autonomie administrativa si financiara)
- Inseamna ca autoritatile comunale si orasenesti, inclusiv cele judetene, nu
se subordoneaza administrativ autoritatii centrale
- Intre primar sau consiliul local si Guvern sau structurile teritoriale ale
Guvernului nu exista raporturi de subordonare
3. Deconcentrarea
- Este expresia locala a puterii centrale
- Se exercita prin servicile publice deconcentrare