Sunteți pe pagina 1din 3

EGALITATEA IN FATA JUSTITIEI

- Reprezinta un principiu fundamental consacrat atat in legislatia


interna, cat si in legislatia internationala
- Prin art 7 in declaratia drepturilor omului consacrandu-se ca toti
oamenii sunt egali in fata legii si au dreptul fata deosebire la o
protectie egala a legii.
- Dreptul intern,art 16 din Constitutie prevede ca cetatenii sunt egali
in fata legii si a autoritatilor publice fara privilegii sau discriminari,
nimeni fiind mai presus de lege.Astfel toate persoanele trebuie sa
se bucure de aceleasi drepturi si au o vocatie egala de a fi
judecate de aceleasi instante.

Principiul dreptului la aparare


- Garantarea dr la aparare al partilor este o cerinta de prim ordin
procesual pentru ca el asigura dreptul la aparare, exprimarea
adevarului prin hotararile judecatoresti.
- Potrivit art 24 din Constitutie, dreptul la aparare este garantat in tot
cursul procesului. Partile putand fi reprezentate de un avocat, ales
sau din oficiu.
- Exista o serie de norme care asigura si garanteaza dreptul la
aparare cum ar fi:
Dreptul partilor de a lua la cunostinta de actele depuse la
dosarul cauzei
Dreptul partilor de a cere refizarea unui judecator sau
procuror.
Dreptul de a pune concluzii pe problemele care se ridica in
proces.
Obligatia organelor judiciare de a incunostinta pe invinuit
inainte de a se lua prima declaratia despre dreptul de a fi
aparat si de asemenea despre a aduce la cunostiinta
inculpatului rechizitorul.

PRINCIPIUL GRATUITATII JUSTITIEI

- Nu-si gaseste o consacrare expresa in dreptul internationala, insa


jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului a consacrat
existenta acestui principiu.
- In dreptul intern acest principiu este oglindit in mod expres atat in
legea 51/1995 ,legea de organizare a profesiei de avocat, cat si in
Codul de procedura civila.
- Cererea de asistenta judiciara trebuie formulata in mod inscris,
trebuie motivata si trebuie sa fie insotita de documente justificative.
- Instanta poate ordona dovezi suplimentare si poate face ea insasi
investigatii mai ample.
- Cererea se solutioneaza in camera de consiliu fara contradictoria
celeilalte parti.
PRINCIPIUL ACESULUI LIBER LA JUSTITITE
- Potrivit art 8 din Conventia Europeana a Dr Omului, orice pers are
dr sa se adrese efectiv si in mod direct instantelor de judecata, dar
si a celorlalte activitati
- Art 21 din CONSTITUTIE spune ca nicio lege nu poate ingradi
exercitarea acestui drept.

CHESTIUNI PREALABILE PROCEDURILOR JUDICIARE


- SE DEFASOARA IN LIMBA ROMANA.
- In cazul in care partea cere sau nu se poate exprima decat in limba
materna instanta este obligata sa-i asigure in mod gratuit folosirea
unui interpret sau traducator autorizat.
- Sedintele de judecata sunt publice, in afara cazurilor prevazute de
lege.
- Pronuntarea hotararilor se face in sedinta publica. Cu exceptia
cazurilor prevazute de lege.

- Sedintele de judecata se inregistreaza prin mijloace tehnice video


sau audio si contra unei taxe de timbru partile pot primi o copie a
transcrieri.
- Repartizarea cauzelor pe complete de judecata se face in mod
aleatorul in sistem informatizat.