Sunteți pe pagina 1din 3

CONTINUARE ...

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE INTRARE IN PROFESIA DE


MAGISTRAT.
- Se realizeaza in baza unei metodologi care se actualizeaza
anual prin consultare publica, anterioara organizarii
examenului si presupune o proba scrisa eliminatorie de tip
grila de verificare a rationamentului logic si un test de
verificare a cunostintelor la drept civil, drept procesual
civil, drept penal si drept procesual penal.
- Dupa promovarea celor 2 probe si afisarea rezultatelor
obtinute, in cadrul primei etape a concursului urmeaza
sustinerea interviului si afisarea rezultatelor finale.
- In cadrul interviului, comisia urmareste o selectie a
candidatilor , cea mai buna prognoza in ceea ce privesc
abilitatile unui magistrat.
- Aspectele investigate in cadrul interviului au in vedere
1) Fisa de prezentare
2) Se verfica aptitudinile profesiei de magistrat
3) Motivatia pentru a accede ( a intra) in profesia de
magistrat
- Conslilul stiintific al INM are o serie de atributii privitore la
examenul de intare in profesia de magistrat , dar si cu
privirea la pregatirea profesionala continua a
magistratului.
- Astfel consiliul stintific al INM propune planurile de
invatamant , numarul anual de cursanti, programul anual
de pregatire profesionala, alcatuirea comisilor de concurs ,
modificare regulamentului INM.
- DEPARTAMENUL DE FORMARE INITIALA asigura formarea auditorilor
de justitie pe peroada celor 2 ani de studii
- In primul an de studiu preocuparea se centreaza pe
aprofundarea cunostintelor necesare exercitarii profesiei.
- La sfarsitul primul an se obtine o medie finala a primului
an de studiu, ca medie a notelor obtinute la fiecare
materie.
- In cel de-al doilea an procuparea institului este centrata pe
practica in cadrul instantelor si a parchetelor.
- La sfarsitul celui de-al doilea an, vor primi o nota
reprezentand evaluarea lor continua in timpul stagiului de
practica.

De asemenea la sfarsitul acestei perioade vor sustine un


examen privind activitatea lor la sfarsitul fiecarui stagiu de
practica.
Pe langa acesti auditori de justitie mai avem o categorie:
asistentii judiciari

Asistentii judiciari
- Sunt numiti de catre ministrul justitiei pe o perioada de 5
ani la propunerea consilului economic si social, cu vechime
juridica daca acestea indeplinesc urmatoarele conditii:
1) Sa aiba cetatenie romana si domiciliu in Romania
2) Sa aiba capacitate de exercitiu
3) Sa nu aiba atecedente penale
4) Sa nu aiba cazier fiscal
5) Sa cunoasca limba romana
6) Sa fie apt din punct de vedere psihologic, dar si medical
pentru exercitarea profesiei
CSM:
-

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII


Are personalitate juridica
Are sediul in Bucuresti
Constituie un organism independent, necesar pentru a
garanta independenta, fata de celelalte autoritati publice
- Este alcatuit din 12 membrii, din care 9 judecatori, 5
procurori , 2 reprezentati ai societatii civile ( in teorie ) si
presedintele Inaltei Curti
- Hotararile se iau fie in plen sau pe sectii
ATRIBUTII CSM:
1) Propune presedintelui Romaniei numirea si eliberearea
din functie a magistratilor
2) Numeste judecatorii stagiari si procurorii stagiari
3) Dispune promovarea judeactorilor si a procurorilor.
4) Stabileste anual numarul de cursanti ai INM si numeste
comisia de examen
5) Aproba planurile de invatam si regulamentele de
desfasurare a concursurilor
6) Covoaca adunarile generale ale magistratilor

7) Propune si adopta regulamentul CSM (propriu


regulament)
STATUTUL SI PROMOVAREA MAGISTRATILOR
Drepturile si obligatiile magistratilor
Promovarea in functie
Delegarea si detasarea magistratilor se realizeaza in
conditii de totala transparenta si independenta
Intrarea in profesie se organizeaza prin concurs si este
urmata de cursuri de formare initiala organizata de INM.
Exceptional notarii, avocatii, executorii , si alte categorii de
juristi, avand o experienta practica de minim 5 ani pot
dobandi prin concurs calitatea de magisrat definitiv
Cu totul si cu totul exceptional profesorii din invatamantul
superior pot dobandi calitatea de magistrat sau magistrat
asistent la ICCJ

Promovarea in functiile de conducere conditii


1) Vechimea ceruta pentru acea pozitie
2) 3 ani anteriori concursuli fara abateri
DELEGAREA:
- Are loc in conditiile in care o instanta sau un partid nu
poate functiona din lipsa de personal specific.
- Nu poate avea loc decat pe o perioada de cel mult 60 de
zile si nu poate sa aiba loc decat cu acordul magistratului.
DETASAREA
- NU se poate face decat la instante sau parchete superioare
celuia la care magistratul avea dreptul sa functioneze, se
face pe o perioada de la 6 luni la 3 ani si poate fi
prelungita cu maxim 3 ani.