Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 3

Curriculum vitae
Europass
Informaii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(-oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Nationalitate(-tati)
Data naterii
Sex

Locul de munc pentru care


se candideaza /
Domeniul ocupaional
Experiena profesional
Perioada
Funcia sau postul ocupat
Principalele activiti i responsabiliti

Numele i adresa angajatorului


Tipul activitii sau sectorul de activitate

Educaie i formare
Perioada
Calificarea / diploma obinut
Disciplines principale studiate /
competene dobndite
Numele i tipul instituiei de
nvmnt / furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naionala sau
internaionala

Aptitudini i competene
personale
Limba(i) matern(e)

Limba(i) strin(e)
Autoevaluare
Nivel european

Limba
Limba
Competente de comunicare

Competene
organizationale/manageriale
Competente dobandite la locul de
munca
Competene informatice
Alte competente

Permis conducere
Informatii suplimentare
Anexe

nelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaie

Scriere
Discurs orale

Exprimare scris