Sunteți pe pagina 1din 2

ARCS/EAR ...

Nr../
Nr. Cerere.
Part. Afaceri..
Cont contract

CERERE CHESTIONAR PENTRU AVIZ DE AMPLASAMENT


OPERATOR

ECONOMIC.....cu

sediul

adresa.,

judeul , cod potal , telefon .., fax ...., cod fiscal R-.
..,

certificat

de

nregistrare/cod

unic

comerului..............................,reprezentat
.. i prin.......

(director economic)

de

nregistrare
prin

la

Oficiul

..

registrului
(director/manager)

..,

Solicit eliberarea unui aviz de amplasament pentru

Obiectivul (se va preciza natura constructiei care se va realiza), :

..
..
cu destinatia (se va preciza specificul activitatii ce se va desfasura in cadrul acesteia cu evidentierea
unor eventuali factori poluanti, natura si intensitatea acestora, daca este cazul):
...
situat in localitatea: ..str...nr.., judetul

In cazul centralelor electrice eoliene se vor completa si urmatoarele caracteristici :


Inaltimea unui pilon:[m]
Lungimea unei pale:[m]

Anexez in copie xerox:

planul de incadrare in zona (2 exemplare);


planul de situatie, respectiv planul privind construciile subterane

(2 exemplare);

certificatul de urbanism nr../ (1 exemplar copie);


studiu de coexisten;
Planurile sunt vizate ca definitive de emitentul certificatului de urbanism.

Avizul de amplasament solicitat imi este necesar pentru obtinerea autorizatiei


de construire la:
- Primaria....
- Consiliul Judetean

Mentionez ca obiectivul va necesita / nu va necesita alimentarea cu energie electrica

cu puterea instalat = .kW/kVA si


Data:

puterea maxim simultan absorbit = kW/kVA.


Solicitant
L.S. (pentru agent economic)
Formular cod EDRO-P03-01-01-F02

Achitat tarif de emitere aviz amplasament, in valoare de .lei, cu chitanta nr../

Formular cod EDRO-P03-01-01-F02

S-ar putea să vă placă și