Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2016


Proba E. d)
Chimie anorganic (nivel I/ nivel II)
Varianta 9
Filiera teoretic profil real
Filiera vocaional profil militar

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Subiectul A.
Citii urmtoarele enunuri. Dac apreciai c enunul este adevrat scriei, pe foaia de examen, numrul
de ordine al enunului i litera A. Dac apreciai c enunul este fals scriei, pe foaia de examen, numrul de
ordine al enunului i litera F.
1. Atomii elementelor unei perioade au acelai numr de electroni pe ultimul strat.
2. n soluie sau n topitur, substanele ionice conduc curentul electric.
3. n general, solubilitatea substanelor solide n ap este favorizat de creterea temperaturii.
4. n hidrura de potasiu, KH, hidrogenul are numr de oxidare pozitiv.
5. Pila Daniell transform energia chimic n energie electric.
10 puncte
Subiectul B.
Pentru fiecare item de mai jos, notai pe foaia de examen numrul de ordine al itemului nsoit de litera
corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.
1. Suma numerelor atomice a trei elemente chimice consecutive n tabelul periodic este egal cu 21. Cele trei
elemente:
a. sunt situate n perioada a 4-a;
c. sunt situate n perioada a 2-a;
b. fac parte din grupele 15, 16, 17;
d. fac parte din grupele 16, 17, 18.
2. Ionul Cl:
a. are configuraia electronic 1s22s22p63s23p5;
c. are 8 electroni n substratul 3p;
d. are 18 protoni n nucleu.
b. are configuraia electronic 1s22s22p63s23p6;
3. Cantitatea de substan dizolvat ntr-un litru de soluie de acid clorhidric de concentraie 2 M este egal cu:
a. 2 mol;
c. 1 mol;
b. 0,5 mol;
d. 0,1 mol.
2
4. n specia chimic SO 4 numrul de oxidare al sulfului este:
a. +4;
c. - 4;
b. - 2;
d. +6.
5. n timpul funcionrii, la anodul acumulatorului cu plumb:
a. se reduc ioni Pb2+;
c. se formeaz PbO2;
b. se oxideaz Pb;
d. se consum PbO2.
10 puncte
Subiectul C.
Scriei, pe foaia de examen, numrul de ordine al informaiei despre structura nveliului electronic al
atomului din coloana A nsoit de litera din coloana B, corespunztoare configuraiei electronice a acestuia.
Fiecrei cifre din coloana A i corespunde o singur liter din coloana B.
A
1. are 3 orbitali s i 5 orbitali p complet ocupai cu electroni
2. are 4 electroni de valen
3. i lipsesc doi electroni pentru a avea substratul 2p complet ocupat
4. are 10 electroni n orbitali p
5. are configuraie de gaz nobil

B
a. 1s22s22p63s2
b. 1s22s22p63s23p6
c. 1s22s22p63s23p4
d. 1s22s22p63s23p2
e. 1s22s22p63s23p5
f. 1s22s22p4
10 puncte

Numere atomice: Cl- 17.


Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II)
Filiera teoretic profil real
Filiera vocaional profil militar

Varianta 9

Pagina 1 din 3

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Subiectul D.
1. Precizai compoziia nuclear (protoni, neutroni) pentru atomul 127
2 puncte
53 I .
2. a. Scriei configuraia electronic a atomului elementului (E), care are sarcina nuclear +12.
b. Precizai poziia elementului (E) (grupa, perioada) n tabelul periodic.
c. Notai numrul substraturilor complet ocupate cu electroni ale atomului elementului (E).
5 puncte
3. Modelai procesul de ionizare a atomului de sulf, utiliznd simbolul elementului chimic i puncte
pentru reprezentarea electronilor.
3 puncte
4. Modelai formarea legturii chimice n molecula azotului, utiliznd simbolul elementului chimic i
puncte pentru reprezentarea electronilor.
3 puncte
5. Notai concluzia care se desprinde din observaiile experimentale prezentate mai jos, avnd n
vedere reactivitatea chimic a sodiului fa de cea a magneziului:
La temperatura mediului ambiant, sodiul reacioneaz violent cu apa.
Magneziul reacioneaz cu apa la temperatura de 70C.
2 puncte
Subiectul E.
1. Dioxidul de sulf reacioneaz cu bromul:
... SO2 + ... Br2 + ... H2O ... HBr + ... H2SO4.
a. Scriei ecuaiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere care au loc n aceast reacie.
b. Notai rolul dioxidului de sulf (agent oxidant/agent reductor).
3 puncte
2. Notai coeficienii stoechiometrici ai ecuaiei reaciei de la punctul 1.
1 punct
3. Se consider schema de transformri:
Na + A NaOH + B
B+DE
D + F FeCl3
Scriei ecuaiile reaciilor din schem.
6 puncte
4. Calculai masa soluiei de acid sulfuric de concentraie procentual masic 49%, exprimat n grame,
necesar pentru a prepara 3 L de soluie de acid sulfuric de concentraie 0,2 M.
3 puncte
5. Scriei ecuaia reaciei globale care are loc n timpul funcionrii pilei Daniell.
2 puncte
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Subiectul F.
1. Determinai cldura, exprimat n kilojouli, degajat la arderea unui volum de 112 L amestec echimolecular ce conine
eten (C2H4) i etan (C2H6), msurat n condiii normale de temperatur i de presiune. Cldura de combustie a etenei
3 puncte
are valoarea de 1322 kJ/mol, iar cldura de combustie a etanului are valoarea de 1430,5 kJ/mol.
2. Efectul termic al reaciei de ardere a sulfului este redat de ecuaia termochimic:
S(s) + O2(g) SO2(g) fH0SO2(g) = - 297 kJ/mol.
Determinai cldura, exprimat n jouli, degajat la arderea a 128 kg de sulf.
3 puncte
3. Calculai variaia de temperatur, exprimat n kelvini, la nclzirea a 68,35 kg de ap, utiliznd cldura
degajat la arderea a 2,09 mol de alcool etilic. Se consider c nu au loc pierderi de cldur. Entalpia de
combustie a alcoolului etilic este: cH0C2H6O(l) = - 1367 kJ/mol.
4 puncte
4. Determinai entalpia molar de formare standard a metanului,
C(s,grafit) + 2H2(g) CH4(g), utiliznd ecuaiile termochimice:
(1) CH4(g) + 2O2(g) CO2(g) +2H2O(l) rH1 = - 890,5 kJ
(2) H2(g) + O2(g) H2O(l)
rH2= - 285,8 kJ
(3) C(s,grafit) + O2(g) CO2(g)
rH3 = - 393,5 kJ.
3 puncte
5. Scriei formulele chimice ale produilor rezultai din reaciile de mai jos, n ordinea cresctoare a stabilitii
moleculei, utiliznd datele termochimice:
(1) H2(g) + O2(g) H2O(l) + 285,8 kJ
(2) H2(g) + Cl2(g) HCl(g) + 92,3 kJ. Justificai rspunsul.
2 puncte
Numere atomice: N- 7; S- 16.
Mase atomice: H- 1; O- 16; S- 32.
Volum molar: V = 22,4 L/mol.
cap = 4,18 kJ.kg-1.K-1.
Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II)
Filiera teoretic profil real
Filiera vocaional profil militar

Varianta 9

Pagina 2 din 3

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Subiectul G1. NIVEL I OBLIGATORIU PENTRU:


filiera teoretic, profilul real, specializarea: matematic-informatic
filiera vocaional, profilul militar, specializarea: matematic-informatic

1. Carbonatul de calciu se recunoate n laborator cu ajutorul acidului clorhidric:


CaCO3(s) + 2HCl(aq) CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g).
Precizai tipul reaciei avnd vedere viteza de desfurare a acesteia.
1 punct
2. Calculai volumul de dioxid de carbon, exprimat n litri, msurat la 270C i 3 atm, obinut din 50 g de calcar, cu
un coninut de 80% carbonat de calciu, procente de mas.
5 puncte
3. a. Calculai numrul moleculelor din 3,6 g de ap.
b. Determinai masa de calciu din 22,2 g de clorur de calciu.
4 puncte
4. Calculai numrul anionilor clorur din 200 mL soluie de acid clorhidric, cu pH = 2.
4 puncte
5. Notai denumirea unui indicator acido-bazic care coloreaz n rou o soluie acid.
1 punct

Subiectul G2. NIVEL II OBLIGATORIU PENTRU:


filiera teoretic, profilul real, specializarea: tiine ale naturii

1. O reacie de tipul A produi este de ordinul II. Calculai viteza reaciei, exprimat n molL-1s-1, utiliznd
valoarea constantei de vitez, k = 510-4 mol-1Ls-1 i concentraia reactantului [A] = 0,4 molL-1.
2 puncte
2. Pentru reacia de sintez a amoniacului:

2NH3(g)
N2(g) + 3H2(g)

valoarea numeric a constantei de echilibru este Kc = 4,5. Amestecul conine la echilibru: 4 mol de azot, 8 mol de
hidrogen i x mol de amoniac. Determinai valoarea lui x, tiind c procesul se desfoar ntr-un recipient cu
volumul de 4 L.
4 puncte
3. ntr-o eprubet ce conine 2 mL soluie de azotat de argint se adaug soluie de hidroxid de sodiu n pictur,
pn la apariia unui precipitat. Precipitatul obinut se trateaz cu soluie de amoniac, n exces, pn la dispariia
precipitatului.
Scriei ecuaiile reaciilor descrise n experiment.
4 puncte
4. Ionul de zinc divalent are configuraia electronic 1s22s22p63s23p63d10.
a. Scriei configuraia electronic a atomului de zinc.
b. Precizai blocul de elemente din care face parte zincul.
2 puncte
0
0
0
5. Utliznd potenialele standard de reducere: Fe2+ / Fe = - 0,44 V, Zn2+ / Zn = - 0,76 V i Ag+ / Ag = + 0,80 V:
a. Calculai tensiunea electromotoare a fiecrei reacii reprezentate mai jos:
(I) Zn(s) + 2AgNO3(aq) Zn(NO3)2(aq) + 2Ag(s)
(II) Fe(s) + ZnSO4(aq) FeSO4(aq) + Zn(s).
b. Precizai care dintre reacii este posibil, avnd n vedere valoarea tensiunii electromotoare.

3 puncte

Mase atomice: H- 1; C- 12; O- 16; Cl- 35,5; Ca- 40.


Constanta molar a gazelor: R = 0,082 L.atm.mol-1.K-1;
Numrul lui Avogadro: N = 6,0221023 mol-1 .
Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II)
Filiera teoretic profil real
Filiera vocaional profil militar

Varianta 9

Pagina 3 din 3

S-ar putea să vă placă și