Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2016


Proba E. d)
Chimie organic (nivel I/ nivel II)
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Varianta 9
Filiera teoretic profil real
Filiera vocaional profil militar

Se puncteaz orice modalitate de rezolvare corect a cerinelor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit n barem. Nu se
acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului
total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Subiectul A
10 puncte
1. F; 2. F; 3. A; 4. F; 5. A.
(5x2p)
Subiectul B
10 puncte
1. c; 2. d; 3. c; 4. b; 5. b.
(5x2p)
Subiectul C
10 puncte
1. f; 2. d; 3. a; 4. e; 5. c.
(5x2p)
SUBIECTUL al II - lea
(30 de puncte)
Subiectul D
15 puncte
1. notarea denumirii grupelor funcionale din molecula compusului (A): grupa hidroxil (1p), grupa carboxil (1p) 2 p
2. notarea naturii atomilor de carbon ai nucleului aromatic din molecula compusului (A): atomi de carbon teriar (1p),
atom de carbon cuaternar (1p)
2p
3. scrierea formulei de structur a oricrui izomer (B) al compusului (A), ce conine n molecul un singur atom de
carbon secundar
2p
4. a. notarea formulei moleculare a izomerilor (A) i (B): C11H12O3 (1p)
b. raionament corect (3p), calcule (1p), m(O) = 4,8 g
5p
5. scrierea ecuaiilor reaciilor compusului (A) cu:
a. Br2(CCl4) (2p); b. CaO - pentru scrierea formulelor chimice ale reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru
4p
notarea coeficienilor stoechiometrici (1p)
Subiectul E
15 puncte
1. scrierea ecuaiei reaciei de neutralizare a acidului acetic cu hidroxidul de potasiu
2p
2. raionament corect (2p), calcule (1p), m(sol. KOH) = 10 g
3p
3. scrierea ecuaiei reaciei de esterificare dintre acidul salicilic i anhidrida acetic
2p
3p
4. raionament corect (2p), calcule (1p), p = 6,6 % Na
5. a. scrierea ecuaiei reaciei de hidrogenare total a trioleinei, n prezena nichelului, utiliznd formule de structur
pentru compuii organici - pentru scrierea formulelor chimice ale reactanilor i ale produilor de reacie (1p), pentru
notarea coeficienilor stoechiometrici (1p)
b. raionament corect (2p), calcule (1p), m(ulei de floarea-soarelui) = 2600 g
5p
SUBIECTUL al III - lea
(30 de puncte)
Subiectul F
15 puncte
1. scrierea formulei de structur a uneia dintre dipeptidele mixte care se formeaz n reacia de condensare dintre
-alanin i glicin
2p
2. scrierea formulei de structur a -alaninei n mediu acid
2p
3. notarea oricror dou proprieti fizice ale aminoacizilor, n condiii standard (2x1p)
2p
4. a. notarea oricrei surse naturale de glucoz (1p)
b. raionament corect (2p), calcule (1p), E = 281,7 kJ
4p
5. a. scrierea ecuaiei reaciei dintre glucoz i reactivul Fehling - pentru scrierea formulelor chimice ale reactanilor i
ale produilor de reacie, utiliznd formule de structur pentru compuii organici (1p), pentru notarea coeficienilor
stoechiometrici (1p)
Prob scris la chimie organic (nivel I/ nivel II)
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real
Filiera vocaional profil militar

Varianta 9

Pagina 1 din 2

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

b. raionament corect (2p), calcule (1p), c(sol. glucoz) = 20 %


5p
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I)
15 puncte
1. a. scrierea ecuaiei reaciei de adiie a bromului la propen (2p)
b. raionament corect (3p), calcule (1p), 25% C3H6, 75% C3H8
6p
2. scrierea ecuaiei reaciei de clorurare a benzenului, n prezena clorurii de fier(III), pentru obinerea compusului
monoclorurat
2p
3. raionament corect (2p), calcule (1p), m(C6H6) = 39 g
3p
4. scrierea ecuaiei reaciei de polimerizare a etenei
2p
2p
5. raionament corect (1p), calcule (1p), M(polieten) = 28 000 g/mol
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II)
15 puncte
1. a. raionament corect (1p), calcule (1p), formula molecular a compusului clorurat: C7H6Cl2
b. scrierea formulei de structur a clorurii de benziliden (2p)
4p
2. a. scrierea ecuaiei reaciei de diazotare a anilinei - pentru scrierea formulelor chimice ale reactanilor i ale
produilor de reacie (1p), pentru notarea coeficienilor stoechiometrici (1p)
b. notarea oricrei utilizri a srii de diazoniu (1p)
3p
3. a. notarea caracterului acido-bazic al anilinei: caracter bazic (1p)
3p
b. scrierea ecuaiei reaciei care are loc la adugarea anilinei n soluie de acid clorhidric (2p)
4. raionament corect (3p), calcule (1p), soluia soluia rezultat nu prezint activitate optic
4p
5. notarea numrului perechilor de enantiomeri: 2 perechi
1p

Prob scris la chimie organic (nivel I/ nivel II)


Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real
Filiera vocaional profil militar

Varianta 9

Pagina 2 din 2