Sunteți pe pagina 1din 1

parintelui Cleopa).

SFANTA TAINA a cAsATORIEI am primit-o la data de 16 februarie 2003 - duminica, la pomenirea


sfintilor Pamfil si Valentin la manastirea "Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil" Petru Voda cu binecuvantarea parintelui
duhovnic si binemteles a parintelui lustin Parvu. Nasi de cununie au fost parintele Radu Ungurean cu sotia - Angelica care ne-au fost propusi de o colega de servici care Tn perioada nunfii noastre a fost "sub mantie", ulterior a fost nasa de
calugarie acad. Zoe Dumitrescu-Busulenga (maica Benedicta). Tnainte de nunta am intrat Tn posesia unui calendar pe
anul 2003 format A5 editat de Mitropolia Moldovei si Bucovinei, avand binecuvantarea (pe atunci) mitropolitului Daniel
m care era introdus un text prin care se argumenta ca nunflle sa se faca la parohii si nu la manastiri. l-am aratat
parintelui lustin textul cu pricina la care el mi-a spus (aproximativ) ca nu ne Tmpiedicam noi de asta. Pe de alta parte am

;
i

cedat insistenjelor soacrei si am facut "cununia civila" la Vatra Dornei (parintelui lustin nu-i trebuia vreo hartie de acest
gen - precum mi-a spus); dar macar am facut-o Tntr-o zi oarecare, Tntr-o marti, fara nici un fel de pregatiri. Desi au fost
facute fotografii cu doua aparate (al meu si al parintelui Radu), nu a iesit nici una! Tn preziua cununiei ne-am spovedit la
Sihastria si apoi parintele lacov i-a scris parintelui lustin un bilet prin care Tl ruga sa ne Tmpartaseasca. Seara, pe la orele
21 am ajuns la Petru Veda1 si am fost primifi de parintele lustin. Ne-a servit cu dulceafa de ctrese amare, nu mai refin ce
anurne ne-a dat de baut. Era stralucitor. Ne-a vorbit de cum se facea pe vremuri o nunta, cu mirii Tn costum (popular) de
nunta Tn mijlocul bisericii, cu tot satul la nunta, practic - ne-am dat seama dupa mai mult timp - ne vorbea de nunta lui
Corneliu care a adunat la nunta lui din ^ara Vrancei tot ce a avut mai bun poporul roman la acea data... Totodata, printre
alte sfaturi, ne-a spus sa nu acceptam sub nici un motiv carfile de identitate "cu dracul pe cap" si sa cerem buletine de
tip vechi. A doua zi dupa ce ne-am Tmpartasit Tn timpul Sfintei Liturghii, a urmat taina Sfintei Cununii. Dupa agapa care a
urmat, parintele lustin ne-a mai facut un dar: cartea "BISERICA ORTODOXA SI ECUMENISMUL a Sf. lustin Popovici cu o
dedicate... De aici am Tnceput lupta pe mai multe fronturi, pe langa cele ale cura^irii de patimi: contra (initial a) carfllor
*
de identitate si apoi a CNP-ului; contra ecumenismului (inclusiv am luat pozijie Tn scris contra ereziarhului Nicolae
Corneanu); contra vaccinurilor; contra Tnchiderii mine! de uraniu de la Crucea; contra introducerii salariilor pe carduri;
'
contra ciparii animalelor, a documentelor si a oamenilor; contra intrarii tSrii Tn U.E.; contra distrugerii sancitafli romanilor
prin alimentafie cu e-uri, alimente iradiate si/sau injectate, fructe si legume modificate genetic; contra exploatSrii asaziselor "gaze de sist"; contra propagarii pe plan local a aberatfei numita homosexualitate (la cantina IMR Crucea Tn ziua
de 20 decembrie 2013); contra Tnstrainarii catre un cetacean israelian prin abuz a locuin^ei bunicii sotiei mele de c3tre
funcflonari ai primariei Vatra Dornei (proces Tnceput Tn 2007 - am fost da$ Tn judecata ca nu am pirasit imobilul - si
/
neTncheiat pana astazi); am luat atitudine contra scurtarii slujbelor bisericesti; contra Tnlocuirii eretice a unor cuvinte din
textul Sfintei Scripturi, a Sfintelor Liturghii, etc. (exemplu * din 2008/2009 se Tncearca Tn ectenia (dinaintea rugaciunii *
Tatal nostru) "unirea credintei si Tmpartasirea Sfantului Duh cerand..." Tnlocuirea termenului "unire" cu eel de
"unitate" inclusiv cu "ordin de la mitropolit" - l-am citat pe duhovnicul meu (sper sa ma ierte ca am amintit acest lucru,
dar acesta este adevarul si Tn plus Tl am Tnamtemergator pe Sf. Pantelimon care "I-a dat Tn gat" pe duhovnicul sau, pe Sf. ;
'
Ermolae, care a si fost omorat Tn urma acelui "denunf, dar, s-a preaslavit Tn ceruri). Ori, noi, crestinii (ortodocsi - alti
crestini nu exista, to^i ceilalti paruti crestini sunt eretici) suntem Tn unitatea credintei ca o conditie sine qua non a
prefacerii painii si a vinului Tn Preasfantul Trup si Preasfantul Sange ale Mantuitorului nostru lisus Hristos faceasta
SFANTA TAINA nu se Tnfaptuieste nici la catolici, nici la monofiziti, nici la alti eretici, si inclusiv dupa ce "cei chemati" au
iesit din biserica (!) pentru ca Tnca nu sunt bptezati, desi vor din tot sufietul sa-l urmeze pe Hristos (a se vedea viata Sf. f
Cipriani - de aceea consider ca este eel putin o nechibzuinta eliminarea referirii la catehumeni Tn cadrul Sf. Liturghii - care, dupa cum stim este Tmpartita Tn LITURGHIA CATEHUMENILOR si LITURGHIA CREDINCIOSILOR: mai clar - la Sf. .
Liturghie nu are voie sa intre nici un eretic(!)1. Unirea credintei (uniciunea credintei - Sf. Dosoftei) se refera la "lar inirna T
si sufietul multimei celor ce au crezut, era unul..." (F.Ap. 4, 32 Biblia 1914); cu alte cuvinte credinta fiecaruia dintre noi,
cei aflat:i fn biserica, sa se uneasca, sa fie una pentru a fi lucratoare cererea preotului catre Dumnezeu ca tuturor |
credinciosor "sa le Tmpartaseasca Sfantul Sau Duh, pentru ca sub insuflarea Lui fiecare sa lucreze dupa voia
Dumnezeiasca..." (Protos. Nicodim Mandita - Dumnezeiasca Liturghie cu Tnsemnatatea ei, Ed. Buna Vestire, Bacau,
1994)}; etc... si ispitele au fost (si sunt) pe masura... Am facut aceste scurte precizari Tn ideea ca acest demers sa fie luat
Tn serios. Tot ceea ce am facut pana acum am facut cu binecuvantare, asteptand uneori binecuvantarea si 10 ani - cum a