Sunteți pe pagina 1din 131

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII

B iologie

Probleme fundamentale
ale lumii contemporane

Manual pentru clasa a XI-a


Dan Cristescu
Carmen Slvstru
Bogdan Voiculescu
Cezar Th. Niculescu
Radu Crmaciu


ORINT

EDUCAIONAL

Manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului educa]iei [i cercet\rii nr. 4742 din 21.07.2006, `n urma
evalu\rii calitative organizate de c\tre Consiliul Na]ional pentru Evaluarea [i Difuzarea Manualelor [i este
realizat `n conformitate cu programa analitic\ aprobat\ prin Ordin al ministrului educa]iei [i cercet\rii
nr. 3252 din 13.02.2006.

Date despre autori:


prof. gr. I DAN CRISTESCU, Colegiul Na]ional Spiru Haret, Bucure[ti, expert ONU `n domeniile
educa]iei [i form\rii profesionale
dr. CARMEN SLVSTRU, asist. univ. Catedra de fiziologie N.C. Paulescu, Universitatea de Medicin\
[i Farmacie Carol Davila, Bucure[ti
dr. BOGDAN VOICULESCU, confereniar univ., Catedra de anatomie [i embriologie, Universitatea de
Medicin\ [i Farmacie Carol Davila, Bucure[ti
prof. univ. dr. CEZAR TH. NICULESCU , fost [ef al Catedrei de anatomie [i embriologie, Universitatea
de Medicin\ [i Farmacie Carol Davila, Bucure[ti
prof. univ. dr. RADU CRMACIU , fost membru al Academiei de {tiin]e Medicale, fost [ef al Catedrei de
fiziologie N.C. Paulescu, Universitatea de Medicin\ [i Farmacie Carol Davila, Bucure[ti
Referen]i:
prof. gr. I, Claudia Manuela Negu, Colegiul Naional Mihai Viteazul, Bucureti
prof. univ. dr. Elena Nicolescu, Catedra de fiziologie N. Paulescu, Universitatea de Medicin i Farmacie
Carol Davila, Bucureti
Redactor: Rodica Lungu
Tehnoredactare computerizat\: Liubovi Grecea
Coperta: Valeria Moldovan
Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei
Manual de biologie: clasa a XI-a / Dan Cristescu, Carmen Salavastru,
Bogdan Voiculescu, ... - Bucure[ti: Corint Educa]ional, 2014
ISBN 978-606-8609-08-9
I. Cristescu, Dan
II. Salavastru, Carmen
III. Voiculescu, Bogdan
57(075.35)

GRUP EDITORIAL CORINT


Redac]ia [i administra]ia:
Str. Mihai Eminescu nr. 54 A, sector 1, Bucure[ti
Tel./Fax: 021.319.47.97; 021.319.48.20
Pentru comenzi [i informa]ii, contacta]i:
Editura CORINT EDUCAIONAL Departamentul de Vnz\ri
Calea Plevnei nr. 145, sector 6, Bucure[ti, cod po[tal 060012
Tel.: 021.319.88.22 ,021.319.88.33, 0748.808.083, 0758.225.443
Fax: 021.319.88.66, 021.310.15.30
E-mail: vanzari@edituracorint.ro
www.grupulcorint.ro
ISBN: 978-606-8609-08-9
Toate drepturile asupra acestei edi]ii sunt rezervate Editurii CORINT EDUCAIONAL,
imprint al GRUPULUI EDITORIAL CORINT.
Tiparul executat la: Fed Print S.A.

CUPRINS
I. ALC|TUIREA CORPULUI UMAN. . . . . . . . . 4

B. Func]iile de nutri]ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Topografia organelor [i sistemelor de organe . . 4

1. Digestia [i absorb]ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Niveluri de organizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Digestia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Celule, ]esuturi, organe, sisteme de organe,

Absorb]ia intestinal\ (la nivelul intestinului

organism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

sub]ire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Celula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Digestia, absorb]ia [i secre]ia la nivelul

}esuturile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

intestinului gros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
2. Circula]ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

II. FUNC}ILE FUNDAMENTALE ALE

Grupele sangvine transfuzia . . . . . . . . . . . 85

ORGANISMULUI UMAN . . . . . . . . . . . . . 13

Hemostaza [i coagularea sngelui . . . . . . . . 86

A. Func]iile de rela]ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Marea [i mica circula]ie . . . . . . . . . . . . . . . 87

1. Sistemul nervos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Circula]ia limfatic\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

M\duva spin\rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Activitatea cardiac\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Encefalul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3. Respira]ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Sistemul nervos vegetativ . . . . . . . . . . . . . . 32

Pl\mnii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

2. Analizatorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

4. Excre]ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Analizatorul cutanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Formarea [i eliminarea urinei . . . . . . . . . . 103

Analizatorul kinestezic. . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Compozi]ia chimic\ a urinei . . . . . . . . . . . . 105

Analizatorul olfactiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5. Metabolismul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Analizatorul gustativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Metabolismul intermediar . . . . . . . . . . . . . 108

Analizatorul vizual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Metabolismul energetic. . . . . . . . . . . . . . . 111

Analizatorul acustico-vestibular. . . . . . . . . . . 49

Rolul [i valoarea energetic\ a nutrimentelor . . 113

3. Glandele endocrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Vitaminele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Hipofiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

C. Func]ia de reproducere . . . . . . . . . . . . . . 116

Glandele suprarenale . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Sistemul reproduc\tor . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Tiroida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Aparatul genital feminin . . . . . . . . . . . . . . 116

Paratiroidele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Aparatul genital masculin . . . . . . . . . . . . . 117

Pancreasul endocrin. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Fiziologia organelor de reproducere . . . . . . 119

Epifiza (glanda pineal\) . . . . . . . . . . . . . . . . 60

S\n\tatea reproducerii . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Timusul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Planning familial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

4. Mi[carea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Concep]ie [i contracep]ie . . . . . . . . . . . . . 122

Sistemul osos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Sarcina [i na[terea . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Articula]iile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

D. Organismul un tot unitar . . . . . . . . . . . 124

Sistemul muscular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Homeostazia mediului intern . . . . . . . . . . . . . 124

Alc\tuirea corpului uman

I. ALCTUIREA
CORPULUI UMAN

1
2

Topografia organelor
i sistemelor de organe
n corpul omenesc, celulele i esuturile alctuiesc
organe i sisteme de organe.
Organele sunt formate din grupri de celule i
esuturi care s-au difereniat n vederea ndeplinirii
anumitor funcii n organism. Organele nu funcioneaz izolat n organism, ci n strns corelaie unele cu
altele. Pentru organele interne, se folosete curent
termenul de viscere.
Sistemele de organe sunt uniti morfologice care
ndeplinesc principalele funcii ale organismului: de
relaie, de nutriie i de reproducere.
Segmentele corpului uman
Corpul uman este alctuit din: cap, gt, trunchi i
membre. Capul, mpreun cu gtul, formeaz extremitatea cefalic a corpului.
Capul este alctuit din partea cranian, care corespunde neurocraniului (cutia cranian), i partea facial, care corespunde viscerocraniului (faa).
Gtul este segmentul care leag capul de trunchi
i prezint elemente somatice (muchi, oase, articulaii) [i viscere (laringe, trahee, esofag, tiroid\, paratiroide etc).
Trunchiul (fig. 1, 2) este format din torace, abdomen i pelvis. n interiorul lor se gsesc cavitile:
toracic, abdominal i pelvian, care adpostesc viscerele. Cavitatea toracic este separat de cavitatea
abdominal printr-un muchi numit diafragm.
Cavitatea abdominal se continu cu cea pelvian,
care este limitat\ inferior de diafragma perineal.
Membrele. Cele superioare se leag de trunchi
prin centura scapular; poriunea lor liber are trei
segmente: bra, antebra [i mn; cele inferioare se
leag de trunchi prin centura pelvian, i poriunea lor
liber prezint, de asemenea, trei segmente: coaps,
gamb i picior.
Planuri i raporturi anatomice
Pentru precizarea poziiei segmentelor care alctuiesc corpul omenesc se folosesc, ca elemente de
orientare, axe i planuri (fig. 3).
Corpul omenesc este alc\tuit dup principiul simetriei bilaterale, fiind un corp tridimensional, cu trei axe
i trei planuri.
Axele corespund dimensiunilor spaiului i se ntretaie n unghi drept.
4

5
Fig. 1. Vedere anterioar\ a cavit\]ilor trunchiului: cavitatea toracic\
(1. mediastin; 2. cavitate pleural\; 3. cavitate pericardial\); cavitatea
abdominal\ (4); cavitatea pelvian\ (5).

Axul longitudinal, axul lungimii corpului, este vertical la om i are doi poli: superior (cranial) i inferior
(caudal). El pleac din cretetul capului i merge pn
la nivelul spa]iului delimitat de suprafa]a t\lpilor.
Axul sagital sau anteroposterior este axul grosimii corpului. Are un pol anterior i altul posterior.
Axul transversal corespunde limii corpului.
Este orizontal i are un pol stng i altul drept.
Planurile. Prin cte dou din axele amintite trece
cte un plan al corpului.
Planul sagital trece prin axul longitudinal i sagital. Planul care trece prin mijlocul corpului (median),
mprindu-l n dou jumti simetrice, se numete

1
9

3
4

5
6

Fig. 2. Subdiviziunile cavit\]ii abdominale: 1. epigastru; 2. hipocondru


stng; 3. abdomen lateral stng; 4. periombilical; 5. inghinal stng;
6. hipogastru; 7. inghinal drept; 8. abdomen lateral drept; 9. hipocondru drept.

Celula

plan medio-sagital. Planul medio-sagital este planul


simetriei bilaterale.
Planul frontal merge paralel cu fruntea i trece
prin axul longitudinal i cel transversal. El mparte
corpul ntr-o parte anterioar (ventral) i alta posterioar (dorsal).
Planul transversal sau orizontal trece prin axul sagital i transversal. El mparte corpul ntr-o parte superioar (cranial) i alta inferioar (caudal). Planul transversal este numit planul metameriei corpului. Aceste
Ax longitudinal
Plan sagital
Plan frontal

Ax transversal

Ax sagital

Plan transversal

axe i planuri se folosesc i pentru precizarea poziiei


elementelor componente la nivelul fiecrui organ.
Nomenclatura anatomic
Odat cu axele i planurile corpului a]i fcut cunotin cu unii termeni: cranial, caudal, ventral, dorsal, medial, lateral, sagital, frontal, transversal.
Cnd se vorbete de membrele corpului, se folosesc termenii proximal, pentru formaiunile mai
apropiate de centuri, i distal, pentru cele mai ndeprtate.
La mn, se folosete termenul volar sau palmar,
pentru formaiunile palmei, iar la picior, termenii plantar, pentru forma]iunile din talpa piciorului i dorsal,
pentru formaiunile superioare ale labei piciorului.
Superficial i profund sunt termeni care arat gradul
de apropiere fa de suprafaa corpului.

CUVINTE

CHEIE

organe, sisteme, viscere, sagital, longitudinal,


transversal, proximal, distal, palmar, plantar, volar

TEME {I APLICA}II

Gsii rspunsul greit.


Planurile de orientare ale corpului sunt: a. sagital;
b. frontal; c. longitudinal; d. transversal.
Completai spaiile punctate cu termenii corespunztori.
Planul frontal merge paralel cu .. i
trece prin axul .. i axul .. El
mparte corpul ntr-o parte i alta
.. .
Fig. 3. Planuri [i axe ale corpului.

Niveluri de organizare
Celule, ]esuturi, organe, sisteme
de organe, organism
Exist\ diferite niveluri de organizare a corpului
uman, fiecare contribuind `n final la cel morfo-func]ional al `ntregului organism (fig. 4).

Celula
Celula este unitatea de baz morfofuncional i
genetic a organizrii materiei vii. Poate exista singur
sau n grup, constituind diferite esuturi.

Forma celulelor este legat de funcia lor. Iniial,


toate au form globuloas, dar ulterior pot deveni fusiforme, stelate, cubice, cilindrice etc.; unele, cum sunt
celulele sangvine, ovulul, celulele adipoase sau cartilaginoase, i pstreaz forma globuloas.
Dimensiunile celulelor variaz n funcie de specializarea lor, de starea fiziologic a organismului, de
condiiile mediului extern, vrst etc. Exemple: hematia 7,5 , ovulul 150200 , fibra muscular striat 515 cm; media se consider 2030 .

Structura celulei
n alctuirea celulei distingem trei pri componente principale: 1. membrana celular; 2. citoplasma;
3. nucleul.
5

Alc\tuirea corpului uman


1
2
3
8

4
7
5

Fig. 4. Niveluri de organizare a corpului uman: 1. atom; 2. molecul\; 3. macromolecul\; 4. organit;


5. celul\; 6. ]esut; 7. organ; 8. sistem de organe; 9. organism.

1. Membrana celular (membrana plasmatic, plasmalema) nconjoar celula, i confer forma i separ
structurile interne ale celulei de mediul extracelular.
Este alctuit, n principal, din fosfolipide i proteine.
Fosfolipidele sunt astfel dispuse, nct poriunea lor
hidrofil formeaz un bistrat, n interiorul cruia se
afl cuprins poriunea lor hidrofob. Acest miez
hidrofob restricioneaz pasajul transmembranar al
moleculelor hidrosolubile i al ionilor. Componenta
proteic este cea care realizeaz funciile specializate
ale membranei i mecanismele de transport transmembranar. Proteinele se pot afla pe faa extern sau
1

intern a membranei, precum i transmembranar. Deoarece proteinele nu sunt uniform distribuite n cadrul
structurii lipidice, acest model structural a fost denumit modelul mozaic fluid (fig. 5). Membrana conine
i glucide (glicoproteine i glicolipide), ataate pe faa
ei extern. Acestea sunt puternic ncrcate negativ.
1

14

13

12
4
11

3
6
6

4
4a

10
9

4b

Fig. 5. Modelul mozaic fluid al membranei celulare: 1. spa]iu


extracelular; 2. spa]iu intracelular; 3. proteine; 4. fosfolipid (a. straturi hidrofile, b. strat hidrofob); 5. colesterol; 6. glicolipid; 7. glucid.

Fig. 6. Organizarea general\ a celulei: 1. aparat Golgi; 2. membran\


nuclear\; 3. mitocondrie; 4. lizozom; 5. cromatin\; 6. membran\
celular\; 7. reticul endoplasmatic rugos; 8. citoplasm\; 9. ribozom;
10. reticul endoplasmatic neted; 11. nucleu; 12. centriol; 13. nucleol;
14. granul\ de secre]ie.

Celula

La unele celule, citoplasma prezint diferite prelungiri acoperite de plasmalem. Unele pot fi temporare
i neordonate, de tipul pseudopodelor (leucocitele),
altele permanente: microvili (epiteliul mucoasei intestinului, epiteliul tubilor renali), cili (epiteliul mucoasei
traheei) sau desmozomi, corpusculi de leg\tur\ care
solidarizeaz celulele epiteliale.
2. Citoplasma are o structur complex, la nivelul
ei desfurndu-se principalele funcii vitale. Este un

sistem coloidal, n care mediul de dispersie este apa,


iar faza dispersat este ansamblul de micelii coloidale ce se gsesc n micare brownian. Funcional,
citoplasma are o parte nestructurat, hialoplasma, i
o parte structurat, organitele celulare (fig. 6). Acestea sunt de dou tipuri: comune tuturor celulelor, i
specifice, prezente numai n anumite celule, unde
ndeplinesc funcii speciale.

a. Organite comune
Organite

Structur

Funcii

1. Reticulul
endoplasmatic (RE)
RE neted

Sistem canalicular, care leag plasmalema de stratul extern al membranei nucleare


Reea de citomembrane cu aspect diferit, n funcie de activitatea
celular

Sistem circulator intracitoplasmatic


Rol important n metabolismul glicogenului

RE rugos (ergastoplasma)

Form difereniat a RE. Pe suprafaa extern a peretelui mem- Rol n sinteza de proteine
branos prezint ribozomi

2. Ribozomii
(corpusculii lui
Palade)

Organite bogate n ribonucleoproteine, de forma unor granule Sediul sintezei proteice


ovale sau rotunde (150250 ). Exist ribozomi liberi n matricea
citoplasmatic i asociai RE neted, care formeaz\ ergastoplasma
(RE rugos)

3. Aparatul Golgi
(dictiozomi)

Sistem membranar format din micro- i macrovezicule i din cis- Excreia unor substane celuterne alungite, situat n apropierea nucleului, n zona cea mai lare
activ a citoplasmei

4. Mitocondriile

Form oval, rotund, cu un perete de structur trilaminar (lipo- Sediul fosforilrii oxidative, cu
proteic). Prezint un nveli extern (membrana extern), urmat de eliberare de energie
un interspaiu, i, spre interior, o membran\ intern, plicaturat,
formnd creste mitocondriale. n interior se gsete matricea mitocondrial, n care se afl sistemele enzimatice care realizeaz fosforilarea oxidativ (sinteza ATP)

5. Lizozomii

Corpusculi sferici rspndii n ntreaga hialoplasm. Conin enzi- Digerarea substanelor i parme hidrolitice, cu rol important n celulele fagocitare (leucocite, ticulelor care ptrund n celumacrofage)
l, precum i a fragmentelor
de celule sau esuturi

6. Centrozomul

Situat n apropierea nucleului, se manifest\ n timpul diviziunii ce- Rol n diviziunea celular
lulare. Este format din doi centrioli cilindrici, orientai perpendicu- (lipsete n neuroni)
lar unul pe cellalt i nconjurai de o zon de citoplasm vscoas
(centrosfer)

b. Organite specifice
Miofibrilele sunt elemente contractile din sarcoplasma fibrelor musculare.
Neurofibrilele constituie o reea care se ntinde
n citoplasma neuronului, `n axoplasm\ [i `n dendrite.
Corpii Nissl (corpii tigroizi) sunt echivaleni ai
ergastoplasmei pentru celula nervoas.
n afara organitelor comune i specifice, `n citoplasm\ se mai gsesc i incluziunile citoplasmatice, care au
caracter temporar i sunt reprezentate prin granule de
substan de rezerv, produi de secreie i pigmeni.

3. Nucleul este o parte constitutiv principal, cu


rolul de a coordona procesele biologice celulare
fundamentale (conine materialul genetic, controleaz metabolismul celular, transmite informaia
genetic). Poziia lui n celul poate fi central sau
excentric (celule adipoase, mucoase). Are, de obicei, forma celulei.
Numrul nucleilor. Majoritatea celulelor sunt
mononucleate, dar pot exista i excepii: celule binucleate (hepatocitele), polinucleate (fibra muscular
striat), anucleate (hematia adult).
7

Alc\tuirea corpului uman

Dimensiunile nucleului pot fi ntre 3 i 20 ,


corespunz\tor ciclului funcional al celulei, fiind n
raport de 1/31/4 cu citoplasma.
Structura nucleului cuprinde membrana nuclear, carioplasma i unul sau mai muli nucleoli.
Membrana nuclear, poroas, este dubl, cu structur trilaminat, constituit din dou foie, una extern, spre matricea citoplasmatic, ce prezint ribozomi
i se continu cu citomembranele reticulului endoplasmic, alta intern, aderent miezului nuclear. ntre
cele dou membrane exist un spaiu numit spaiu
perinuclear. Sub membran se afl carioplasma, o
soluie coloidal cu aspect omogen. La nivelul ei,
exist o reea de filamente subiri, formate din granulaii fine de cromatin, din care, la nceputul diviziunii
celulare, se formeaz cromozomii, alc\tui]i din ADN,
ARN cromozomal, proteine histonice [i nonhistonice,
cantit\]i mici de lipide [i ioni de Ca [i Mg.

CUVINTE

CHEIE

membran\ celular\, citoplasm\, nucleu, ovul, spermie, ribozomi, reticul endoplasmatic, mitocondrii,
lizozomi, centrozom, nucleoli, aparat Golgi

TEME {I APLICA}II
Coloana din stnga cuprinde organitele comune din
citoplasm\, iar cea din dreapta, unele dintre func]iile
acestora. Asocia]i organitele cu func]iile corespunz\toare:
1. ribozomii
a. circula]ia intracitoplasmatic\
2. mitocondriile
b. sinteza proteic\
3. reticulul
c. fosforilarea oxidativ\ cu
endoplasmatic
eliberare de energie
4. aparatul Golgi
d. excre]ia unor substan]e
celulare
5. lizozomii
e. rol `n diviziunea celular\
6. centrozomul
f. digestie intracelular\

Transportul transmembranar
Membrana celular prezint permeabilitate selectiv pentru anumite molecule i majoritatea ionilor.
Aceasta permite un schimb bidirecional de substane nutritive i produi ai catabolismului celular, precum i un transfer ionic, care determin apariia curenilor electrici.
Mecanismele implicate n transportul transmembranar pot fi grupate n dou categorii principale: mecanisme care nu necesit prezena unor proteine
membranare transportoare (crui) i mecanisme
care necesit prezena unor astfel de proteine. Din
prima categorie fac parte difuziunea i osmoza, iar din
a doua, difuziunea facilitat i transportul activ.
Un alt mod de a clasifica transportul transmembranar ]ine cont de consumul energetic necesar pentru realizarea lui. Astfel, exist transport pasiv, care
nu necesit energie pentru a se desfura i cuprinde
difuziunea, osmoza i difuziunea facilitat, i transport activ, care necesit cheltuial energetic (ATP).
Mecanisme care nu utilizeaz proteine
transportoare
Difuziunea (fig. 7). Moleculele unui gaz, ca i moleculele i ionii aflai ntr-o soluie, se g\sesc ntr-o
micare dezordonat permanent, rezultat al energiei
lor. Aceast micare, numit difuziune, determin rspndirea uniform a moleculelor ntr-un volum dat de
gaz sau soluie. De aceea, ori de cte ori exist o diferen de concentraie (gradient de concentraie) ntre
dou compartimente ale unei soluii, micarea molecular tinde s elimine aceast diferen i s distribuie moleculele uniform.
Datorit structurii sale, membrana celular nu
reprezint o barier n difuziunea moleculelor nepolarizate (liposolubile), de exemplu O2 sau hormonii
1

Proprietile celulei
Celulele au o serie de proprieti generale i speciale, care le asigur ndeplinirea rolului specific n
ansamblul organismului. Dintre aceste propriet\]i, sinteza proteic, reproducerea celular [i metabolismul
celular au fost deja studiate. Propriet\]i importante ale
celulei sunt `ns\ att transportul transmembranar, ct
i potenialul de membran.
8

Interior

Membran\

Exterior

Fig. 7. Difuziunea: 1. ioni; 2. protein\ integrat\; 3. straturi fosfolipidice.

Celula

ATP
ADP+Pi

1
Ca2+

Ca2+
2

Interior

Exterior

Fig. 8. Transportul activ: 1. loc de conexiune; 2. protein\ transportoare.

steroizi. Moleculele organice, care prezint legturi


covalente polare, dar nu sunt ncrcate electric, de
exemplu CO2, etanolul sau ureea, pot, de asemenea,
difuza prin membrana celular. Moleculele polarizate
mai mari, de exemplu glucoza, nu pot traversa membrana celular prin difuziune i, de aceea, au nevoie
de proteine transportoare.
De asemenea, membrana nu permite pasajul ionic
liber; acesta va avea loc doar la nivelul canalelor ionice cu structur proteic, formaiuni membranare cu
dimensiuni att de mici, nct nu pot fi vizualizate nici
chiar cu ajutorul microscopului electronic.
Osmoza este difuziunea apei (solventului) dintr-o
soluie. Pentru ca ea s se produc\, membrana care
separ cele dou compartimente trebuie s fie semipermeabil (s fie mai permeabil pentru moleculele
de solvent dect pentru cele de solvit). Apa va trece
din compartimentul `n care concentraia ei este mai
mare (soluie mai diluat) n cel cu concentraie mai
mic (soluie mai concentrat).
Fora care trebuie aplicat pentru a preveni osmoza se numete presiune osmotic. Ea este propor]ional\ cu numrul de particule dizolvate n soluie.
Mecanisme care utilizeaz proteine transportoare
Moleculele organice polarizate i cu greutate molecular mare traverseaz membrana celular cu ajutorul proteinelor transportoare membranare. Acest tip de
transport este specific, saturabil (va exista un transport maxim pentru o anumit substan) i pentru
aceeai protein transportoare poate ap\rea competiia ntre moleculele de transportat.
Difuziunea facilitat. n acest caz, moleculele se
deplaseaz conform gradientului de concentraie i
nu este necesar energie pentru transport.
Transportul activ (fig. 8) asigur deplasarea moleculelor i a ionilor mpotriva gradientelor lor de concentraie i se desfoar cu consum de energie
furnizat de ATP. Este de mai multe tipuri:

primar: pentru funcionarea proteinei transportoare


este necesar hidroliza direct a ATP-ului. ~n acest caz,
proteinele transportoare se numesc pompe;
secundar (cotransport): energia necesar pentru
transferul unei molecule sau ion mpotriva gradientului su de concentraie este obinut prin transferul
altei energii conform gradientului ei de concentraie.
De exemplu, pompa de Na+/K+.
O categorie special de transport este cel vezicular. Acesta poate fi: endocitoz, n care materialul extracelular este captat n vezicule formate prin invaginarea membranei celulare i transferat intracelular, sau
exocitoz, n care material intracelular este captat n
vezicule care vor fuziona cu membrana celular, iar
coninutul lor va fi eliminat `n exteriorul celulei. Forme
particulare de endocitoz sunt fagocitoza [i pinocitoza.
Potenialul de membran
Permeabilitatea selectiv a membranei, prezena
intracelular a moleculelor nedifuzibile ncrcate
negativ i activitatea pompei Na+/K+ creeaz o distribuie inegal a sarcinilor de o parte i de alta a membranei celulare. Aceast diferen de potenial este
denumit potenial de membran.
Potenialul membranar de repaus are o valoare
medie de 65 mV pna la 85 mV (valoare apropiat
de cea a potenialului de echilibru pentru K+) i depinde de permeabilitatea membranei pentru diferitele
tipuri de ioni. Termenul de repaus este introdus pentru a desemna un potenial de membran atunci cnd
la nivelul acesteia nu se produc impulsuri electrice.
Valoarea acestui potenial se datoreaz activitii
pompei Na+/K+, care reintroduce n celul K+ difuzat
la exterior i expulzeaz Na+ ptruns n celul, ntr-un
raport de 2 K+ la 3 Na+. n acest mod, o celul i menine relativ constant concentraia intracelular a ionilor de Na+ i K+ i un potenial membranar constant,
n absena unui stimul.
Potenialul de aciune este modificarea temporar
a potenialului de membran (fig. 9). Celulele stimulate
electric genereaz poteniale de aciune prin modificarea potenialului de membran. Mecanismele de producere, aspectul i durata potenialului de aciune sunt
diferite n funcie de tipul de celul, dar principiul de
baz este acelai: modificarea potenialului de membran se datoreaz unor cureni electrici care apar la
trecerea ionilor prin canalele membranare specifice, ce
se nchid sau se deschid n funcie de valoarea potenialului de membran. Pentru a enumera fazele potenialului de aciune, se poate lua ca exemplu neuronul.
Pragul: celulele excitabile se depolarizeaz rapid, dac valoarea potenialului de membran este redus la un nivel critic, numit potenial prag. Odat
acest prag atins, depolarizarea este spontan\.
9

Alc\tuirea corpului uman


+40 mV

Neuron
+
0 mV

80 mV

Timp (ms)

Celul\ miocardic\ ventricular\


0 mV

80 mV
0

100
Timp (ms)

200

Fibr\ muscular\ neted\ de la nivelul antrului piloric (gastric)


0 mV

Perioada refractar reprezint\ intervalul de timp pe


parcursul cruia este dificil de obinut un potenial de
aciune. Exist dou perioade refractare:
perioada refractar absolut, pe parcursul creia,
indiferent de intensitatea stimulului, nu se poate obine un nou potenial de aciune. Cuprinde panta ascendent a potenialului de aciune i o poriune din cea
descendent [i se datoreaz inactivrii canalelor pentru Na+;
perioada refractar relativ, pe parcursul creia
se poate iniia un al doilea potenial de aciune, dac
stimulul este suficient de puternic. Potenialul de aciune obinut astfel are o vitez de apariie a pantei ascendente mai mic i o amplitudine mai redus dect
n mod normal.
Potenialul de aciune, odat generat n orice punct
al unei membrane excitabile, va stimula, la rndul lui,
zonele adiacente ale acesteia, propagndu-se n ambele
sensuri, pn la completa depolarizare a membranei.
Transmiterea depolarizrii n lungul unei fibre nervoase sau musculare poart denumirea de impuls (nervos sau muscular).
Proprietile speciale ale celulelor sunt contractilitatea (proprietatea celulelor musculare de a transforma energia chimic a unor compui n energie mecanic) i activitatea secretorie. Fiecare celul sintetizeaz substanele proteice i lipidice proprii, necesare
pentru refacerea structurilor, pentru cretere i nmulire. Unele celule s-au specializat n producerea de
substane pe care le export n mediul intern (secreie endocrin) sau extern (secreie exocrin).

80 mV
0

Timp (ms)

Depolarizarea cre[te
+

Fig. 9. Poten]ialul de ac]iune.

Poten]ialul de ac]iune este un r\spuns de tip tot


sau nimic: stimulii cu o intensitate inferioar\ pragului, subliminari, nu provoac\ depolarizarea [i declan[area unui impuls, iar stimulii supraliminari nu determin\ o reac]ie mai ampl\ dect stimulul prag.
Panta ascendent: depolarizarea apare dup
atingerea potenialului prag i se datoreaz creterii
permeabilitii membranei pentru Na+; acesta va intra
n celul prin canale speciale pentru acest ion, care
sunt voltaj-dependente i care se deschid atunci cnd
potenialul de membran atinge valoarea prag.
Panta descendent (repolarizarea): potenialul
revine ctre valoarea de repaus. Acest fapt se datoreaz ieirii K+ din celul prin canale speciale pentru
acest ion, care se deschid, de asemenea, n prezena
stimulului (fig. 10).
10

Canalele voltaj-dependente
pentru Na+ se deschid

Na+ difuzeaz\
`n celul\

potenialul de membran
variaz de la 65 mV la +40 mV

1
Stimul depolarizant
2

potenialul de membran
revine la 65 mV

Depolarizarea scade

Canalele voltaj-dependente
pentru K+ se deschid

K+ difuzeaz\
`n afara celulei

Fig. 10. Difuziunea ionilor de sodiu [i de potasiu.

}esuturile

CUVINTE

Clasificarea ]esuturilor

CHEIE

difuziune, osmoz\, transport activ, transport pasiv,


poten]ial de membran\, perioade refractare, contractilitate, activitate secretorie

I. EPITELIAL
1. De acoperire
z simplu

TEME {I APLICA}II

(unistratificat)

Afla]i r\spunsul corect.


Mecanismul care necesit\ prezen]a unor proteine
membranare transportoare este: a. osmoza; b. permeabilitatea neselectiv\; c. difuziunea; d. difuziunea
facilitat\.
G\si]i r\spunsul gre[it.
Poten]ialul de membran\ poate fi: a. constant;
b. inversat; c. de ac]iune; d. de repaus.
Enumera]i principalele propriet\]i generale [i speciale ale celulelor.

z pseudo-

pavimentos: tunica intern\ a vaselor


sangvine [i limfatice
cubic: mucoasa bronhiolelor
cilindric ciliat i neciliat: mucoasa tubului
digestiv
cilindric ciliat i neciliat: epiteliul traheal

stratificat
z pluristra-

pavimentos keratinizat (epiderma) i nekeratinizat: epiteliul mucoasei bucale


cubic [i cilindric: canalele glandelor exocrine
de tranziie: uroteliul
2. Glandular (secretor)
tificat

z tip endocrin

tipul n cordoane celulare (adenohipofiza, glandele paratiroide)


tipul folicular (tiroida)

z tip exocrin

simplu (tubular, acinos)


compus (tubulo-acinos)

(pluricelular)

Lucrare practic\
Observarea epiteliului de acoperire
Material necesar: periu]\ pentru din]i, ser fiziologic, eprubete, pipet\, solu]ie 1 albastru de metilen, centrifug\, microscop, lame, lamele, ac spatulat;
celule descuamate de pe mucoasa bucal\.
Mod de lucru. Se cl\te[te gura cu ap\, se efectueaz\ un periaj cu o periu]\ umezit\ n ser fiziologic. Se cl\te[te periu]a ntr-o eprubet\ cu ser
fiziologic, se adaug\ o pic\tur\ din solu]ia 1 albastru de metilen. Se centrifugheaz\ sau se decanteaz\
(30 min), se ia din depozitul de pe fundul eprubetei
[i, cu un ac spatulat, se face un preparat microscopic ntre lam\ [i lamel\.
Recoltarea celulelor se poate face [i prin r\zuirea u[oar\ a fe]ei superioare a limbii cu partea
neascu]it\ a unei lame de briceag [i metilarea

}esuturile
esuturile sunt sisteme organizate de materie vie
formate din celule similare, care ndeplinesc n organisme aceeai funcie sau acelai grup de funcii.
Celulele sunt unite ntre ele printr-o substan intercelular, care, atunci cnd este n cantitate mic, se
numete substan de ciment, iar, n cantitate mare,
substan fundamental.

z tip mixt

pancreas
testicul
ovar
3. Senzorial intr n structura organelor de sim
II. CONJUNCTIV
1. Moale
z lax: `nso]e[te alte ]esuturi; leag\ unele organe
z reticulat: ganglioni limfatici, splin\
z adipos: `n jurul unor organe (rinichi, ochi) [i subcuta-

nat (hipoderm)
z fibros: tendoane, ligamente, aponevroze
z elastic: tunica medie a arterelor [i venelor

2. Semidur
z cartilaginos

hialin: cartilaje costale, laringiale, traheale


elastic: pavilionul urechii, epiglota
fibros: discurile intervertebrale [i meniscurile articulare

3. Dur
z osos

haversian (compact): diafizele oaselor lungi


spongios (trabecular): epifizele oaselor
lungi [i `n interiorul celor scurte [i late

4. Fluid sngele
III. MUSCULAR
z striat: mu[chii scheletici (somatici)
z neted: visceral [i multiunitar (`n iris)
z striat de tip cardiac: miocardul

IV. NERVOS
z neuronul celula nervoas
z nevroglia celula glial

11

Alc\tuirea corpului uman

Lucrare practic\
Observa]i, pe preparatele microscopice din
colec]ia laboratorului de biologie, diferite tipuri
de celule [i ]esuturi, ncercnd s\ identifica]i componentele.

Pute]i face [i observa]ii macroscopice pentru


]esuturile cartilaginoase [i musculare, dup\ o disec]ie efectuat\ pe o broasc\ sau un iepure.

Autoevaluare

Preciza]i principalele func]ii ale organismului [i structurile care le realizeaz\, folosind [i cuno[tin]ele dobndite anterior.

Denumi]i componentele celulei din figura al\turat\.

Asocia]i organitele celulare din prima coloan\ cu


caracteristicile corespunz\toare din a doua coloan\.
1. ribozomi
2. mitocondrii
3. lizozomi
4. aparat Golgi
5. corpi Nissl

a. sistem membranar de
micro- [i macrovezicule,
situat `n apropierea
nucleului
b. echivalen]i ai
ergastoplasmei pentru
neuron
c. con]in enzime oxidoreduc\toare
d. forma]iuni sferice
ata[ate reticulului
endoplasmatic
e. vezicule cu enzime
hidrolitice

Afla]i r\spunsul corect.


Celul\ polinucleat\ este: a. hematia adult\; b. hepatocitul; c. fibra muscular\ neted\; d. fibra muscular\
striat\.

Stabili]i dac\ enun]urile legate prin conjunc]ia deoarece sunt adev\rate sau false; `n cazul `n care le
considera]i adev\rate, determina]i dac\ `ntre ele exist\ sau nu o rela]ie de cauzalitate.
Citoplasma este un sistem coloidal, deoarece mediul de dispersie este ansamblul miceliilor coloidale, iar
faza dispersat\ este apa.
Neuronul nu se divide, deoarece nu are `n componen]a sa centrozomul, organit celular cu rol `n `nmul]irea
celular\.

12

Sistemul nervos

II. FUNC}IILE
FUNDAMENTALE
ALE ORGANISMULUI
UMAN
A. Func]iile de rela]ie

Sistemul nervos central (SNC)


Encefal

M\duva spin\rii

Sistem nervos periferic (SNP)

nervi cranieni

nervi spinali

fibre senzitive

fibre motorii

Sistem nervos
somatic (c\tre
mu[chii
scheletici)

Sistem nervos
vegetativ (c\tre
mu[chii netezi [i
mu[chiul cardiac,
glande)

sistem nervos
simpatic

sistem nervos
parasimpatic

1. Sistemul nervos
Sistemul nervos, mpreun cu sistemul endocrin,
regleaz majoritatea funciilor organismului. Sistemul
nervos (SN) are rol n special n reglarea activitii
musculaturii i a glandelor secretorii (att exocrine,
ct i endocrine), n timp ce sistemul endocrin regleaz n principal funciile metabolice. Reglarea activitii musculaturii scheletice este realizat de SN
somatic, iar reglarea activitii musculaturii viscerale
i a glandelor (exo- i endocrine) este realizat de SN
vegetativ. ntre SN i sistemul endocrin exist o strns interdependen.
Compartimentele func]ionale ale sistemului nervos
Reglarea nervoas a funciilor corpului se bazeaz
pe activitatea centrilor nervoi care prelucreaz informaiile primite i apoi elaboreaz comenzi ce sunt
transmise efectorilor. Din acest punct de vedere, fiecare centru nervos poate fi separat n dou compartimente funcionale:
compartimentul senzitiv, unde sosesc informaiile culese la nivelul receptorilor;
compartimentul motor, care transmite comenzile
la efectori.
A[adar, fiecare organ nervos are dou funcii fundamentale: funcia senzitiv i funcia motorie.
La nivelul emisferelor cerebrale mai apare i funcia psihic. Separarea funciilor sistemului nervos n
funcii senzitive, motorii i psihice este artificial i
schematic.
n realitate, nu exist activitate senzitiv fr manifestri motorii, i viceversa, iar strile psihice rezult
din integrarea primelor dou. Toat activitatea sistemului nervos se desfoar ntr-o unitate, n diversitatea ei extraordinar.
* Fiziologia neuronului i a sinapsei
Neuronul reprezint unitatea morfo-funcional a
sistemului nervos. Din punctul de vedere al formei i
* Numai la specializ\rile cu dou\ ore / s\pt\mn\ [i la
profilul artistic, specializarea coregrafie.

al dimensiunilor, neuronii sunt foarte diferii. Forma


neuronilor este variabil: stelat (coarnele anterioare
ale mduvei), sferic sau ovalar (n ganglionii spinali),
piramidal (zonele motorii ale scoarei cerebrale) i
fusiform (n stratul profund al scoarei cerebrale).
n funcie de numrul prelungirilor, neuronii pot fi:
unipolari (celulele cu conuri i bastonae din retin); au aspect globulos, cu o singur prelungire;
pseudounipolari ; se afl n ganglionul spinal [i
au o prelungire care se divide n T; dendrita se distribuie la periferie, iar axonul p\trunde n sistemul
nervos central (SNC);
bipolari, de form rotund, oval sau fusiform,
cele dou\ prelungiri pornind de la polii opui ai celulei
(neuronii din ganglionii spiral Corti [i vestibular
Scarpa, din retin [i din mucoasa olfactiv);
multipolari ; au o form stelat, piramidal sau
piriform i prezint numeroase prelungiri dendritice
13

Func]iile fundamentale ale organismului uman


11
1

2
3

9
4
5

9
10

direc]ia de
conducere
7
8

a.

b.

Fig. 11. Structura neuronului: a. neuron motor; b. neuron senzitiv;


1. dendrite; 2. nuclei; 3. nucleoli; 4. corp neuronal; 5. substan]\
cromatofil\; 6. celule Schwann; 7. noduri Ranvier; 8. mielin\;
9. axon; 10. colateral\ axonic\; 11. ramifica]ii cu butoni terminali.

i un axon (scoara cerebral, cerebeloas, coarnele


anterioare din mduva spinrii).
Dup funcie, neuronii pot fi: receptori, care, prin
dendritele lor, recepioneaz stimulii din mediul exterior sau din interiorul organismului (somatosenzitivi i
viscerosenzitivi), motori, ai cror axoni sunt n legtur cu organele efectoare (somatomotori sau visceromotori), [i intercalari (de asociaie), care fac
legtura ntre neuronii senzitivi i motori.

Neuronul este format din corpul celular (pericarionul) i una sau mai multe prelungiri, care sunt de dou
tipuri: dendritele, prelungiri celulipete (majoritatea neuronilor au mai multe dendrite), i axonul, care, funcional, este celulifug, prelungire unic a neuronului (fig. 11).
Corpul neuronului este format din neurilem (membrana plasmatic), neuroplasm (citoplasm) i nucleu.
Neurilema celulei nervoase este subire, delimiteaz neuronul i are o structur lipoproteic.
Neuroplasma conine organite celulare comune
(mitocondrii, ribozomi, reticul endoplasmatic, cu
excepia centrozomului, deoarece neuronul nu se divide), incluziuni pigmentare i organite specifice: corpii
tigroizi (Nissl) din corpul celular [i de la baza dendritelor, cu rol n metabolismul neuronal, i neurofibrilele, care se gsesc att n neuroplasm (corp), ct
i `n prelungiri (dendrite i axon), avnd rol mecanic,
de susinere i n conducerea impulsului nervos.
Nucleul. Celulele nervoase motorii, senzitive i de
asociaie au un nucleu unic, cu 12 nucleoli. Celulele
vegetative centrale sau periferice prezint deseori un
nucleu excentric. Aceste celule pot avea nuclei dubli
sau multipli.
Dendritele, n poriunea lor iniial, sunt mai groase, apoi se subiaz. n ele se gsesc neurofibrile.
Acestea recepioneaz impulsul nervos i l conduc
spre corpul neuronului.
Axonul este o prelungire unic, lung (uneori de
1 m) i mai groas. Este format dintr-o citoplasm
specializat, numit axoplasm, n care se gsesc:
mitocondrii, vezicule ale reticulului endoplasmatic i
neurofibrile. Membrana care acoper axoplasma se
numete axolem [i are un rol important n propagarea impulsului nervos. De-a lungul traseului su,
axonul emite colaterale perpendiculare pe direcia sa,
iar n poriunea terminal se ramific; ultimele ramificaii butonii terminali conin mici vezicule pline
cu mediatori chimici care nlesnesc transmiterea influxului nervos la nivelul sinapselor. Butonul mai
conine neurofibrile i mitocondrii.
nconjurnd axonul, se deosebesc, n funcie de localizare sistemul nervos periferic (SNP) sau SNC
i de diametrul axonului, urmtoarele structuri:

Structura

Axonul neuronilor SNP

Axonul neuronilor SNC

Teaca de mielin axonii cu


diametrul mai mic de 2 [i
fibrele postganglionare nu au
teac de mielin. Rolul mielinei
este de izolator electric, care
accelereaz conducerea impulsului nervos

produs de celulele Schwann (o celul produce pentru un singur axon)


prezint discontinuiti numite noduri
Ranvier, care reprezint spaiul dintre dou
celule Schwann

produs de oligodendrocite (o
celul produce pentru mai muli
axoni)

14

Sistemul nervos

Structura

Axonul neuronilor SNP

Axonul neuronilor SNC

Teaca Schwann

se dispune n jurul tecii de mielin, fiind format de celule Schwann


fiecrui segment internodal de mielin dintre
dou strangulaii Ranvier i corespunde o singur celul Schwann

Nu prezint.

Teaca Henle

separ membrana plasmatic a celulei


Schwann de esutul conjunctiv din jur
are rol n permeabilitate i rezisten

Nu prezint.

Nevroglia. La mamiferele superioare, numrul nevrogliilor depete de 10 ori numrul neuronilor.


Forma i dimensiunile corpului celular pot fi diferite,
iar prelungirile, variabile ca numr. Se descriu mai
multe tipuri de nevroglii: celula Schwann, astrocitul,
oligodendroglia, microglia, celulele ependimare i
celulele satelite. Nevrogliile sunt celule care se divid
intens (sunt singurele elemente ale esutului nervos
care dau natere tumorilor din SNC), nu conin neurofibrile i nici corpi Nissl. Au rol de suport pentru
neuroni, de protecie, trofic, rol fagocitar (microglia),
n sinteza tecii de mielin i n sinteza de ARN i a
altor substane pe care le cedeaz neuronului.
Celula nervoas are proprietile de excitabilitate i
conductibilitate, adic poate genera un potenial de
aciune care se propag i este condus. Prima proprietate a fost descris n capitolul afectat fiziologiei
celulei.
Conducerea impulsului nervos. Apariia unui
potenial de aciune ntr-o zon a membranei neuronale determin apariia unui nou potenial de aciune n zona vecin. Aadar, apariia unui potenial de
aciune ntr-un anumit punct al membranei axonale
este consecina depolarizrii produse de un potenial
de aciune anterior. Aceasta explic de ce toate
potenialele de aciune aprute de-a lungul unui axon
sunt consecina primului potenial de aciune generat
la nivelul axonului respectiv.
Conducerea la nivelul axonilor amielinici (fig. 12). n
acest caz, potenialul de aciune poate s apar n
orice zon a membranei. Proprietile electrice ale
membranei permit depolarizarea regiunilor adiacente,
iar potenialul de aciune este condus ntr-o singur
direcie, deoarece n direcia opus\, unde s-a produs
potenialul de aciune anterior, membrana este n
stare refractar absolut. De fapt, termenul de conducere este impropriu, deoarece orice nou potenial
de aciune este un eveniment complet nou, care se
repet, se regenereaz de-a lungul axonului.

impuls

Axon

zon\ ce va fi stimulat\

zon\ refractar\

Axon

K+

impuls anterior

Na+

Na+

impuls

impuls urm\tor

Fig. 12. Conducerea impulsului nervos (poten]ialului de ac]iune)


`ntr-o fibr\ amielinic\.

Conducerea la nivelul axonilor mielinizai (fig. 13).


n acest caz, datorit proprietilor izolatoare ale mielinei, potenialul de aciune apare la nivelul nodurilor
Ranvier i sare de la un nod la altul `ntr-un tip de
conducere numit\ saltatorie. Acest tip de conducere permite viteze mult mai mari (100 m/s, fa de
10 m/s n fibrele amielinice). Aceasta explic apariia
mai rapid\ a unor reflexe dect altele.
Sinapsa este conexiunea funcional ntre un neuron i o alt celul. n SNC, a doua celul este tot un
neuron, dar n SNP ea poate fi o celul efectoare,
muscular sau secretorie. Dei similar cu cea neuroneuronal, sinapsa neuromuscular se numete plac
motorie sau jonciune neuromuscular.
La nivelul sinapselor, transmiterea se face ntr-un
singur sens.
15

Func]iile fundamentale ale organismului uman


mielin\

Na+
+

c.

Axon

a.

Na+
d.

Fig. 13. Conducerea impulsului nervos `ntr-o fibr\ mielinizat\.

Sinapsele neuro-neuronale pot fi axosomatice sau


axodendritice, axoaxonice sau dendrodentritice (fig. 14).
Din punct de vedere al mecanismului prin care se
face transmiterea, sinapsele pot fi chimice sau electrice.
n urma interaciunii dintre mediatorul chimic eliberat n fanta sinaptic i receptorii de pe membrana
postsinaptic (fig. 15), apare depolarizarea membranei
postsinaptice, numit potenial postsinaptic excitator,
dac este vorba de un neuron postsinaptic, sau potenial terminal de plac, dac este vorba despre o fibr
muscular scheletic. Acest potenial, care nu trebuie
confundat cu potenialul de aciune, are dou proprieti speciale: sumaia temporal i sumaia spaial. n
primul caz, dou asemenea poteniale produse prin
descrcarea de mediator din aceeai fibr presinaptic
se pot suma, rezultnd un potenial mai mare, iar n cel
de-al doilea caz, potenialele postsinaptice excitatorii,
produse de dou terminaii presinaptice vecine pe
aceeai membran postsinaptic, se pot cumula.
Oboseala transmiterii sinaptice. Stimularea repetat i rapid a sinapselor excitatorii este urmat
de descrcri foarte numeroase ale neuronului

a.

b.

Fig. 14. Tipuri de sinapse: a. axodendritic\; b. axoaxonic\; c. dendrodendritic\ (electric\); d. axosomatic\.

Sinapse chimice
Alctuire

terminaia presinaptic conine vezicule cu mediator chimic (se cunosc peste 40 de mediatori chimici, cel mai rspndit fiind acetilcolina)
fanta sinaptic
celula postsinaptic prezint receptori
pentru mediatorul chimic

sub aciunea impulsului nervos, se elibereaz cuante de mediator


Mod
chimic n fanta sinaptic
de
mediatorul chimic interacioneaz cu receptorii specifici de pe
funcionare
membrana postsinaptic, determinnd modificri ale potenialului
membranei postsinaptice
Conducerea este unidirecional, dinspre terminaia presinaptic spre
cea postsinaptic
Exemple

16

aproape toate sinapsele SNC


placa motorie
SN vegetativ

Sinapse electrice
dou celule de aceleai
dimensiuni, care sunt alipite
n zonele lor de rezisten
electric minim
trecerea ionilor i a moleculelor
prin aceste locuri de jonciune
Conducerea este, se pare,
bidirecional

miocard
muchi neted
n anumite regiuni din creier

Sistemul nervos

postsinaptic, pentru ca, n urmtoarele milisecunde,


numrul acestora s scad accentuat. ~n acest caz,
avem de-a face cu un mecanism de protecie mpotriva suprastimulrii, care se realizeaz prin epuizarea
depozitelor de mediator chimic (neurotransmitor)
de la nivelul terminaiei presinaptice.
Efectele medicamentelor asupra transmiterii sinaptice. Unele medicamente cresc excitabilitatea
sinapselor (cofeina), altele o scad (unele anestezice).

1
2

Reflexul
Mecanismul fundamental de funcionare a sistemului nervos este actul reflex (sau, simplu, reflexul).
Reflexul reprezint reacia de rspuns a centrilor nervoi la stimularea unei zone receptoare. Termenul de
reflex a fost introdus de ctre matematicianul i filozoful francez Ren Descartes (15961650). Rspunsul
reflex poate fi excitator sau inhibitor.
Baza anatomic a actului reflex este arcul reflex,
alctuit din cinci componente anatomice: receptorul,
calea aferent, centrii nervoi, calea eferent i efectorul
(fig. 16).
Receptorul este o structur excitabil care rspunde la stimuli prin variaii de potenial gradate proporional cu intensitatea stimulului.
Majoritatea receptorilor sunt celule epiteliale difereniate i specializate n celule senzoriale (gustative,

Fig. 15. Transmiterea sinaptic\: 1. termina]ie presinaptic\; 2. acetilcolin\; 3. fanta sinaptic\; 4. celul\ postsinaptic\; 5. receptor.

auditive, vestibulare). Ali receptori din organism sunt


corpusculii senzitivi mici organe pluricelulare alctuite din celule, fibre conjunctive i terminaii nervoase
dendritice (receptorii tegumentari, proprioceptorii).
Uneori, rolul de receptori l ndeplinesc chiar terminaiile butonate ale dendritelor (neuronul receptorului
olfactiv, receptorii dureroi).
Fig. 16. Arcul reflex: 1. receptor; 2. cale aferent\; 3. centru; 4. cale
eferent\; 5. efector.

1
2

17

Func]iile fundamentale ale organismului uman

La nivelul receptorului are loc transformarea energiei stimulului n impuls nervos.


n funcie de proveniena stimulului, se deosebesc:
exteroreceptori primesc stimuli din afara
organismului;
interoreceptori (visceroreceptori) primesc stimuli din interiorul organismului (baroreceptori,
chemoreceptori).
proprioreceptori primesc stimuli de la
mu[chi, tendoane, aricula]ii [i informeaz despre
poziia corpului i permit controlul micrii.
n funcie de tipul de energie pe care o prelucreaz:
chemoreceptori stimulai chimic: muguri
gustativi, epiteliul olfactiv, corpii carotidieni i
aortici; nociceptorii sunt considerai ca fcnd
parte din aceast categorie, deoarece sunt stimulai de substane chimice eliberate de celulele
distruse;
fotoreceptori sunt stimulai de lumin: celule
cu conuri i bastonae;
termoreceptori rspund la variaiile de
temperatur: termina]ii nervoase libere;
mecanoreceptori stimulai de deformarea
membranei celulare: receptori pentru tact, vibra]ii
i presiune.
n funcie de viteza de adaptare:
fazici rspund cu o cretere a activitii la
aplicarea stimulului, dar, n ciuda meninerii acestuia, activitatea lor scade ulterior: receptorul
olfactiv;
tonici prezint activitate relativ constant pe
toat durata aplicrii stimulului: receptorul vizual.
La nivelul receptorului are loc traducerea informaiei purtate de stimul n informaie nervoas specific (impuls nervos).
Calea aferent\. Receptorii vin `n contact sinaptic
cu termina]iile dendritice ale neuronilor senzitivi din
ganglionii spinali sau de pe traiectul unor nervi
cranieni.
Prin centrii unui reflex se nelege totalitatea structurilor din sistemul nervos central care particip la
actul reflex respectiv.
Sistemul nervos central are trei nivele majore, cu
atribute funcionale specifice: nivelul mduvei spinrii, nivelul subcortical i nivelul cortical.
Calea eferent reprezint axonii neuronilor motori
somatici i vegetativi prin care se transmite comanda
ctre organul efector.
Efectorii. Principalii efectori sunt muchii striai,
18

TEME {I APLICA}II

Preciza]i diferen]a dintre actul reflex [i arcul reflex.


Folosind schema de mai jos, determina]i semnifica]ia componentelor ae ale arcului reflex.
b
d
a
c
e

Enumera]i principalele tipuri de receptori.


Defini]i centrul reflex [i preciza]i nivelurile majore ale sistemului nervos central.
Explica]i transmiterea impulsului nervos la nivelul sinapselor. De ce crede]i c\ transmiterea se
face unidirec]ional?
muchii netezi i glandele exocrine.
V\ reamintim structura sistemului nervos.

M\duva spin\rii
Se gsete situat n canalul vertebral, format din
suprapunerea orificiilor vertebrale, pe care ns nu `l
ocup n ntregime. Limita superioar a mduvei corespunde gurii occipitale sau emergenei primului nerv
spinal (C1), iar limita inferioar se afl n dreptul vertebrei L2 (fig. 17).

Fig. 17. Creierul [i m\duva spin\rii (sec]iune sagital\): 1. gaura


occipital\; 2. dilata]ia cervical\; 3. m\duva spin\rii `n canalul vertebral; 4. dilata]ia lombar\; 5. conul medular; 6. filum terminale.

Sistemul nervos

ntre peretele osos al vertebrelor i mduv se afl


cele trei membrane ale meningelor vertebrale care
asigur protecia i nutriia mduvei.
Sub vertebra L2, mduva se prelungete cu conul
medular, iar acesta cu filum terminale. De o parte i
de alta a conului medular i a filumului terminal, nervii
lombari i sacrali, cu direcie aproape vertical,
formeaz coada de cal.
Aspectul exterior al m\duvei
n dreptul regiunilor cervical i lombar, mduva
prezint dou poriuni mai voluminoase, intumescenele (dilat\rile) cervical i lombar, care corespund
membrelor.
Meningele spinale
Sunt alctuite din trei membrane de protecie care
nvelesc mduva (fig. 18). Membrana exterioar se
numete dura mater. Are o structur fibroas, rezistent i este separat de pereii canalului vertebral
prin spaiul epidural.
Arahnoida are o structur conjunctiv i este separat i de pia mater printr-un spaiu care conine
lichidul cefalorahidian (LCR).
Pia mater este o membran conjunctivo-vascular, cu rol nutritiv, care nvelete mduva la care
ader ptrunznd n anuri i fisuri. n grosimea ei se
gsesc vase arteriale.
Mduva este format din substan cenuie dispus n centru, sub form\ de coloane, avnd, `n
sec]iune transversal\, aspectul literei H, i substan
alb, la periferie, sub form de cordoane (fig. 19).
Substana cenuie
Este constituit din corpul neuronilor. Bara transversal a H-ului formeaz comisura cenuie a mdu-

8
6

vei, iar poriunile laterale ale H-ului sunt subdivizate


n coarne: anterioare, laterale i posterioare.
Comisura cenuie prezint, n centru, canalul
ependimar care conine LCR.
Coarnele anterioare (ventrale) conin dispozitivul
somatomotor, care este mai bine dezvoltat n regiunile dilat\rilor. Coarnele anterioare sunt mai late i mai
scurte dect cele posterioare i conin dou\ tipuri de
neuroni somatomotori ai cror axoni formeaz rdcina ventral a nervilor spinali.
Coarnele posterioare (dorsale) conin neuroni ai
c\ilor senzitive care au semnificaia de deutoneuron
(al IIlea neuron), protoneuronul (I-ul neuron) fiind situat n ganglionii spinali.
Coarnele laterale sunt vizibile n regiunea cervical
inferioar, n regiunea toracal i lombar superioar.
Conin neuroni vegetativi simpatici preganglionari ai
cror axoni prsesc mduva pe calea rdcinii ventrale a nervului spinal i formeaz fibrele preganglionare ale sistemului simpatic.
ntre coarnele laterale i posterioare, n substana
alb a mduvei, se afl substana reticulat a mduvei, mai bine individualizat n regiunea cervical i
format din neuroni dispui n reea, prezen]i [i `n
jurul canalului ependimar, pe toat\ lungimea sa.
Substana alb
Se afl la periferia mduvei i este dispus sub
form de cordoane n care gsim fascicule ascendente, situate, n general, periferic, descendente, situate spre interior fa de precedentele, i fascicule de
asociaie, situate profund, n imediata vecintate a
substanei cenuii.

15

14

13

3
4

2
12
11

5
4

10

Fig. 18. Meningele: 1. m\duva spin\rii; 2. apofiz\ transvers\; 3. corp


vertebral; 4. nerv spinal; 5. pia mater; 6. arahnoida; 7. dura mater;
8. apofiz\ spinoas\.

Fig. 19. M\duva spin\rii (sec]iune transversal\): 1. cordonul posterior; 2. [an]ul median posterior; 3. comisura cenu[ie; 4. cornul lateral;
5. nerv spinal; 6. cordonul anterior; 7. comisura alb\; 8. fisura median\ anterioar\; 9. cornul anterior; 10. r\d\cina anterioar\; 11. ganglion spinal; 12. r\d\cina posterioar\; 13. cordonul lateral; 14. canalul
ependimar; 15. cornul posterior.

19

Func]iile fundamentale ale organismului uman

* C\ile ascendente (ale sensibilit\]ii; fig. 20)

TEME {I APLICA}II
G\si]i r\spunsul corect.
M\duva spin\rii este limitat\ superior [i inferior
de: a. vertebrele T1 [i L5; b. vertebrele L1 [i S2;
c. vertebrele C1 [i L2; vertebrele C2 [i L1.
Coarnele laterale sunt vizibile microscopic pe
sec]iunea transversal\ prin m\duva spin\rii `n regiunile: a. cervical\ inferioar\, toracal\ [i lombar\ inferioar\; b. cervical\ superioar\, toracal\ inferioar\ [i
lombar\; c. cervical\ inferioar\, toracal\ [i lombar\
superioar\; d. cervical\ [i toracal\ superioar\.

Fig. 20. C\ile ascendente: 1. gir postcentral; 2. axonii neuronilor III


(talamici); 3. talamus; 4. cortex cerebral; 5. mezencefal; 6. cerebel;
7. punte; 8. axonii deutoneuronilor; 9. nucleul gracilis; 10. nucleul
cuneat; 11. bulb rahidian; 12. fascicul cuneat; 13. receptor articular de

C\ile sensibilit\]ii exteroceptive


Calea sensibilitii termice i dureroase
Receptorii se g\sesc n piele. Pentru sensibilitatea
dureroas, ca i pentru cea termic, receptorii sunt
terminaiile nervoase libere.
Protoneuronul se afl n ganglionul spinal. Dendrita lui este lung i ajunge la receptori, iar axonul
ptrunde n mduv.
Deutoneuronul se afl n neuronii senzitivi din cornul posterior al mduvei. Axonul lui trece n cordonul
`ntindere; 14. regiune cervical\; 15. fascicul gracilis; 16. receptor tactil; 17. dendritele protoneuronilor; 18. fus neuromuscular; 19. tract
spinocerebelos dorsal; 20. tract spinotalamic lateral; 21. receptor
pentru durere; 22. axonii protoneuronilor; 23. receptor termic.
1

2
2

8
9
10

19

11

20

11
17

18
12
17

13

21
14

14

22

15
16

20

23

Sistemul nervos

lateral opus, unde formeaz fasciculul spinotalamic


lateral, care, n traiectul su ascendent, strbate mduva i trunchiul cerebral, ndreptndu-se spre talamus.
Al III-lea neuron se afl n talamus. Axonul lui se
proiecteaz pe scoara cerebral, n aria somestezic I
din lobul parietal.
Calea sensibilitii tactile grosiere (protopatic\)
~n piele, receptorii sunt reprezentai de corpusculii
Meissner i de discurile tactile Merkel.
Protoneuronul se afl n ganglionul spinal. Dendrita acestui neuron, lung, ajunge la nivelul receptorilor,
iar axonul ptrunde pe calea rdcinii posterioare n
mduv.
Deutoneuronul se afl n neuronii senzitivi din cornul posterior.
Axonul acestor neuroni trece n cordonul anterior
opus, alctuind fasciculul spinotalamic anterior care,
n traiectul su ascendent, strbate mduva, trunchiul
cerebral i ajunge la talamus.
Al III-lea neuron se afl n talamus. Axonul lui se
proiecteaz n scoara cerebral, n aria somestezic I.
Calea sensibilitii tactile fine (epicritice)
Utilizeaz calea cordoanelor posterioare, mpreun
cu calea proprioceptiv kinestezic, cu care va fi
descris.
C\ile sensibilit\]ii proprioceptive
Calea sensibilitii kinestezice
Sensibilitatea kinestezic (simul poziiei i al micrii n spaiu) utilizeaz calea cordoanelor posterioare, mpreun cu sensibilitatea tactil epicritic.
Receptorii:
pentru sensibilitatea tactil epicritic, sunt
aceiai ca i pentru sensibilitatea tactil protopatic,
ns cu cmp receptor mai mic;
pentru sensibilitatea kinestezic, receptorii sunt
corpusculii neurotendinoi ai lui Golgi i corpusculii
Ruffini.
ro o
ro l
l
lio l pi l
c r i
ri
l
l r c p ori
o l
l
p r
cor o l po rior
or
l
c
i l
cic l l r cili ( oll) i
cic l l c
( r c )
io
c
cic l l
c
p r
i
or c l
p rio r i
c r ic l
c
o
cic l
i
i
cic l pi o l r
rc pr
l
Deutoneuronul se afl n nucleii gracilis i cuneat
din bulb. Axonul celui de al IIlea neuron se ncrucieaz n bulb i formeaz decusaia senzitiv, dup

care devin ascendeni i formeaz lemniscul medial,


care se ndreapt spre talamus.
Al IIIlea neuron se afl n talamus. Axonul celui de
al IIIlea neuron se proiecteaz n aria somestezic I.
Calea sensibilitii proprioceptive de control al micrii
Aceast cale este constituit din dou tracturi:
tractul spinocerebelos dorsal (direct);
tractul spinocerebelos ventral (ncruciat).
Receptorii acestei ci sunt fusurile neuromusculare.
Protoneuronul este localizat n ganglionul spinal; dendrita ajunge la receptori, iar axonul, pe calea rdcinii
posterioare, intr n mduv, n substana cenuie.
Deutoneuronul se afl n neuronii senzitivi din cornul posterior al mduvei. Axonul celui de al IIlea neuron se poate comporta n dou moduri:
fie se duce n cordonul lateral de aceeai parte,
formnd fasciculul spinocerebelos dorsal (direct);
fie ajunge n cordonul lateral de partea opus,
deci se ncrucieaz i formeaz fasciculul spinocerebelos ventral (ncruciat).
Ambele fascicule au un traiect ascendent, strbat
mduva i ajung n trunchiul cerebral, unde se comport n mod diferit:
fasciculul spinocerebelos dorsal strbate numai
bulbul i apoi, pe calea pedunculului cerebelos inferior, ajunge la cerebel;
fasciculul spinocerebelos ventral strbate bulbul,
puntea i mezencefalul i apoi, mergnd de-a lungul
pedunculului cerebelos superior, ajunge la cerebel.
C\ile sensibilit\]ii interoceptive
n condiii normale, viscerele nu reacioneaz la
stimuli mecanici, termici, chimici, iar influxurile nervoase interoceptive nu devin contiente. Numai n
condiii anormale viscerele pot fi punctul de plecare
al senzaiei dureroase.
Receptorii se gsesc n pereii vaselor i ai organelor, sub form de terminaii libere sau corpusculi
lamelai.
Protoneuronul se gsete n ganglionul spinal;
dendrita lui ajunge la receptori, iar axonul ptrunde n
mduv.
Deutoneuronul se afl n mduv; axonii acestuia
intr n alctuirea unui fascicul [i, din aproape n
aproape, ajung la talamus.
Al III-lea neuron se afl n talamus. Zona de proiecie cortical este difuz. Aceast cale este multisinaptic.
21

Func]iile fundamentale ale organismului uman

* C\ile descendente (ale motricit\]ii; fig. 21)


Calea sistemului piramidal
i are originea n cortexul cerebral i controleaz
motilitatea voluntar.
Fasciculul piramidal (corticospinal) are origini corticale diferite: aria motorie, aria premotorie, aria motorie
suplimentar\ [i aria motorie secundar\, suprapus\
ariei senzitive secundare. Dintre cele aproximativ
1 000 000 de fibre ale fasciculului piramidal, circa
700 000 sunt mielinizate.
Fibrele fasciculului piramidal strbat, n direcia lor
descendent, toate cele trei etaje ale trunchiului cerebral
i, ajunse la nivelul bulbului, se comport diferit:

n jur de 75 % din fibre se ncrucieaz la nivelul


bulbului (decusaia piramidal), formnd fasciculul
piramidal ncruciat sau corticospinal lateral, care
ajunge n cordonul lateral al mduvei;
n jur de 25 % din fibrele fasciculului piramidal nu
se ncrucieaz i formeaz fasciculul piramidal direct
(corticospinal anterior), care ajunge n cordonul anterior de aceeai parte, fiind situat lng fisura median.
n dreptul fiecrui segment, o parte din fibre prsesc
acest fascicul, se ncrucieaz i trec n cordonul
anterior opus.

18

12

10

17

3
4
11
5
6

12
13

16

14
15
Fig. 21. C\ile descendente: 1. cortexul cerebral; 2. fascicul piramidal (corticospinal); 3. fibre senzitive [i motorii care se `ncruci[eaz\ `n bulb;
4. fascicul cuneat; 5. fascicul corticospinal anterior; 6. fascicul cuneat; 7. talamus; 8. mezencefal; 9. cerebel; 10 puntea; 11. bulb rahidian;
12. fascicul corticospinal lateral; 13. impuls senzitiv de la piele; 14. regiunea cervical\; 15. regiunea lombar\; 16. mu[chi scheletici; 17. fascicul rubrospinal; 18. peduncul cerebral (mezencefal).

22

Sistemul nervos

n traiectul lui prin trunchiul cerebral, din fibrele


fasciculului piramidal se desprind fibre corticonucleare, care ajung la nucleii motori ai nervilor cranieni
(similari cornului anterior al mduvei).
n concluzie, calea sistemului piramidal are doi
neuroni:
un neuron cortical, central, de comand;
un neuron inferior, periferic sau de execuie, care
poate fi situat n mduv sau n nucleii motori ai nervilor cranieni.
Calea sistemului extrapiramidal
i are originea n etajele corticale i subcorticale
i controleaz motilitatea involuntar automat i semiautomat. Cile extrapiramidale corticale ajung la
nucleii bazali (corpii stria]i). De la nucleii bazali, prin
eferenele acestora (fibre strionigrice, striorubice i
strioreticulate), ajung la nucleii din mezencefal (nucleul rou, substana neagr i formaia reticulat), continundu-se spre mduv prin fasciculele nigrospinale,
rubrospinale i reticulospinale; de la nivelul nucleilor
bulbari olivari [i vestibulari se continu\ cu fasciculele olivospinale [i vestibulospinale (fig. 22).
Toate aceste fascicule extrapiramidale ajung, n
final, la neuronii motori din cornul anterior al mduvei.
Prin cile descendente piramidale [i extrapiramidale, centrii encefalici exercit controlul motor voluntar (calea piramidal) i automat (cile extrapiramidale) asupra musculaturii scheletice. n acest mod
sunt reglate tonusul muscular [i activitatea motorie,
fiind meninute postura i echilibrul corpului.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11 12 13 14 15 16 17 18
Fig. 22. M\duva spin\rii: 1. fascicul gracilis; 2. fascicul cuneat; 3. fascicul fundamental posterior; 4. fascicul spinocerebelos direct
Flechsig; 5. fascicul fundamental lateral; 6. fascicul piramidal `ncruci[at; 7. fascicul rubrospinal; 8. fascicul vestibulospinal lateral;
9. fascicul spinotalamic lateral; 10. fascicul spinocerebelos `ncruci[at Gowers; 11. fascicul olivospinal; 12. fascicul spinotectal; 13. fascicul reticulospinal; 14. fascicul spinotalamic ventral; 15. fascicul
tectospinal; 16. fascicul vestibulospinal ventral; 17. fascicul piramidal direct; 18. fascicul fundamental anterior.

Nervii spinali
Nervii spinali conecteaz mduva cu receptorii i
efectorii (somatici i vegetativi). Sunt n numr de 31 de
perechi. n regiunea cervical exist 8 nervi cervicali
(primul iese ntre osul occipital i prima vertebr cervical), n regiunea toracal sunt 12 nervi, apoi 5 n regiunea lombar, 5 `n sacral i unul n regiunea coccigian.
Nervii spinali sunt formai din dou rdcini:
anterioar (ventral), motorie;
posterioar (dorsal), senzitiv, care prezint pe
traiectul ei ganglionul spinal.
Rdcina anterioar conine axonii neuronilor somatomotori din cornul anterior al mduvei i axonii
neuronilor visceromotori din jum\tatea ventral\ a cornului lateral.
Rdcina posterioar (dorsal) prezint pe traiectul
su ganglionul spinal, la nivelul cruia sunt localizai att
neuronii somatosenzitivi, ct i neuronii viscerosenzitivi.
Neuronii somatosenzitivi au o dendrit lung, care
ajunge la receptorii din piele (exteroceptori) sau la
receptorii somatici profunzi din aparatul locomotor
(proprioceptori). Axonul lor intr\ `n m\duv\ pe calea
r\d\cinii posterioare.
Neuronii viscerosenzitivi au i ei o dendrit lung,
care ajunge la receptorii din viscere (visceroreceptori). Axonii lor ptrund pe calea rdcinii posterioare
n mduv i ajung n jum\tatea dorsal\ a cornului lateral al mduvei (zona viscerosenzitiv).
Rdcinile anterioar i posterioar ale nervului
spinal se unesc i formeaz trunchiul nervului spinal,
care este mixt, avnd n structura sa fibre somatomotorii, visceromotorii, somatosenzitive, viscerosenzitive.
Trunchiul nervului spinal iese la exteriorul canalului vertebral prin gaura intervertebral. Dup un
scurt traiect de la ieirea sa din canalul vertebral, nervul spinal se desface n ramurile sale: ventral, dorsal, meningial i comunicanta alb. Prin a cincea
ramur\, comunicanta cenu[ie, fibra vegetativ\ simpatic\ postganglionar\ intr\ `n nervul spinal.
Ramurile ventrale, prin anastomozare ntre ele, formeaz o serie de plexuri: cervical, brahial, lombar, sacral.
n regiunea toracal, ramurile ventrale ale nervilor
se dispun sub forma nervilor intercostali.
Ramura dorsal a nervului spinal conine, ca i
ramura ventral, att fibre motorii, ct i fibre senzitive; se distribuie la pielea spatelui i la muchii jgheaburilor vertebrale.
Ramura meningial a nervului spinal conine
fibre senzitive i vasomotorii pentru meninge.
Ramurile comunicante: prin cea alb trece fibra
preganglionar mielinic, cu originea n neuronul visceromotor din cornul lateral al mduvei, iar prin cea
23

Func]iile fundamentale ale organismului uman


1

3
7

8
6
Fig. 23. Reflex monosinaptic: 1. m\duva spin\rii; 2. axonul neuronului senzitiv; 3. dendrita neuronului senzitiv; 4. ligament rotulian;
5. femur; 6. efector; 7. axonul neuronului motor; 8. dendrita neuronului motor.

cenuie fibra postganglionar amielinic, fiind axonul


neuronului din ganglionul vegetativ simpatic laterovertebral (paravertebral).
M\duva are dou\ func]ii: reflex\ [i de conducere.
1. Funcia reflex\ a m\duvei spin\rii este ndeplinit de ctre neuronii somatici i vegetativi.
a. Reflexele spinale somatice. Principalele reflexe
spinale somatice sunt reflexele miotatice [i nociceptive, dar i reflexul de mers.
Reflexele miotatice constau n contracia brusc
a unui muchi, ca rspuns la ntinderea tendonului su.
Reflexul se pune n eviden lovind cu un ciocan de
cauciuc tendonul muchiului. n mod curent, aceste
1

5
2

5
4

reflexe se cerceteaz la nivelul tendonului lui Ahile


(reflexul ahilian) i la tendonul de inserie a muchiului cvadriceps pe gamb (reflexul rotulian).
Reflexele miotatice sunt monosinaptice (fig. 23).
Receptorii sunt reprezentai de proprioceptorii musculari fusurile neuromusculare. Calea aferent este
asigurat de primul neuron senzitiv proprioceptiv din
ganglionul spinal i de prelungirile acestuia. Prelungirea
dendritic lung merge la periferie i se termin la nivelul receptorului. Prelungirea axonal scurt ptrunde
n mduv prin rdcinile posterioare i se bifurc.

4
3

Fig. 24. Reflex polisinaptic: 1. axonul neuronului senzitiv; 2. dendrita neuronului senzitiv; 3. efector; 4. axonul neuronului motor;
5. neuron de asocia]ie.

24

Sistemul nervos

O ramificaie face sinaps cu neuronul motor din coarnele anterioare de aceeai parte, nchiznd arcul reflex
miotatic, iar o alt ramificaie face sinaps cu al IIlea
neuron proprioceptiv din coarnele posterioare, de unde
pleac fasciculele spinocerebeloase.
Centrul reflexului miotatic este chiar sinapsa dintre neuronul senzitiv i cel motor. Calea eferent este
axonul motor, iar efectorul, fibra muscular striat.
Reflexele miotatice au rol n meninerea tonusului
muscular i a poziei corpului.
Reflexele nociceptive constau n retragerea unui
membru ca rspuns la stimularea dureroas a acestuia. Acestea sunt reflexe de aprare. Receptorii sunt
localizai n piele i sunt mai ales terminaii nervoase
libere. Cile aferente sunt prelungiri (dendrite) ale neuronilor din ganglionul spinal. Centrii sunt polisinaptici,
formai din neuroni senzitivi de ordinul al doilea, neu-

roni de asociaie i neuroni motori. Calea eferent este


reprezentat de axonii neuronilor motori, iar efectorul
este muchiul flexor care retrage mna sau piciorul
din faa agentului cauzator al durerii.
Reflexele polisinaptice (fig. 24) prezint proprietatea de a iradia la nivelul sistemului nervos central,
antrennd un numr crescut de neuroni la elaborarea
rspunsului. Studiul legilor care guverneaz fenomenul de iradiere a fost fcut de Pflger.
b. Reflexele spinale vegetative. n mduva spinrii se nchid reflexe de reglare a vasomotricitii
(reflexe vasoconstrictoare i vasodilatatoare), sudorale, pupilodilatatoare, cardioacceleratoare, de miciune, de defecaie i sexuale.
2. Funcia de conducere a mduvei spinrii este
asigurat de c\ile ascendente [i descendente, prezentate anterior, dar [i de c\i scurte, de asocia]ie.

Lucr\ri practice
Demonstrarea unor reflexe osteotendinoase
Pentru reflexul rotulian (patelar) stimulul este
produs prin lovirea, cu un ciocan de cauciuc, a tendonului cvadricepsului femural, determinnd extensia gambei pe coaps\; ilustra]ia este prezentat\ la
reflexul monosinaptic (p. 24).
Pentru reflexul ahilian se love[te tendonul lui
Ahile al tricepsului sural atunci cnd membrul inferior este n unghi drept [i gamba se sprijin\ pe un
suport; se produc contrac]ia tricepsului [i extensia
labei piciorului.
Demonstrarea iradierii reflexelor medulare
Se ia o broasc\ spinal\ (broasc\ decapitat\, cu
centrii medulari intac]i). Dup\ 10 min, pentru dep\[irea [ocului spinal, broasca decapitat\ se suspend\ pe un stativ cu o srm\ introdus\ prin plan[eul bucal. Stimula]i pielea gambei, prin aplicarea
unor buc\]i de hrtie de filtru `mbibate cu acid sulfuric de concentra]ii diferite (0,10,3; 0,5; 0,7; 1 [i
2 %). Dup\ fiecare testare, sp\la]i gamba cu ap\ [i
usca]i-o prin tamponare cu hrtie de filtru. Se ob]in
reac]ii de r\spuns tot mai ample, propor]ionale cu
concentra]ia acidului sulfuric folosit, potrivit legilor
lui Pflger:

Legea simetriei. La 0,7 %, se constat\ c\ broasca


flecteaz\ puternic membrul inferior respectiv [i, concomitent, flecteaz\ membrul inferior de partea
opus\.
Legea iradierii. Utiliznd o hrtie de filtru
`mbibat\ cu acid sulfuric 1 %, se ob]in contrac]ii ale
tuturor extremit\]ilor.
Legea generaliz\rii. La o concentra]ie de 2 %, se
produc convulsii generalizate ale musculaturii membrelor [i trunchiului.
~n locul acidului se poate folosi, ca stimul, un
curent de induc]ie, a c\rui intensitate va fi crescut\
progresiv.
Pe baza cuno[tin]elor despre func]ia reflex\ a
m\duvei spin\rii, explica]i reac]iile broa[tei spinale.

Legea localiz\rii. La excita]ia cu concentra]ia


slab\ de acid sulfuric (0,10,3 %), se observ\ o u[oar\
flexie a labei piciorului.
Legea unilateralit\]ii. La concentra]ii de 0,5 %,
ob]inem flexia `ntregului membru inferior.

0,10,3 %

0,5 %

0,7 %

1%

2%

25

Func]iile fundamentale ale organismului uman

CUVINTE

CHEIE

cale ascendent\, cale descendent\, nervi spinali,


reflex miotatic, reflex nociceptiv, reflex monosinaptic, reflex polisinaptic

10

TEME {I APLICA}II
G\si]i r\spunsul corect.
Fasciculul piramidal are originea cortical\ `n:
a. ariile motorii secundar\ [i suplimentar\; b. aria motorie; c. aria premotorie; d. `n toate cele 4 arii corticale.
Prin c\ile descendente, centrii encefalici exercit\
controlul motor asupra musculaturii scheletice:
a. voluntar, prin c\ile extrapiramidale; b. automat,
prin c\ile piramidale; c. voluntar [i automat, prin c\ile
intrapiramidale; d. voluntar, prin calea piramidal\.
Trunchiul nervului spinal este: a. senzitiv;
b. mixt; c. motor; d. toate r\spunsurile sunt gre[ite.
Reflexele miotatice au rol `n: a. dilatarea pupilei;
b. mic]iune; c. mic[orarea pupilei (mioza); d. men]inerea tonusului muscular [i a pozi]iei corpului.

Encefalul cuprinde trunchiul cerebral, cerebelul,


diencefalul [i emisferele cerebrale.
Ca i mduva, encefalul este acoperit de meningele cerebrale.

Trunchiul cerebral
Trunchiul cerebral (fig. 25) este format din trei
etaje: bulb (m\duva prelungit\), puntea lui Varolio [i
mezencefalul. n trunchiul cerebral [i au originea zece
din cele 12 perechi de nervi cranieni. Bulbul, puntea [i
mezencefalul sunt sediul unor reflexe somatice [i vegetative: salivator, de degluti]ie, de vom\, tuse, str\nut,
masticator, cardioacceleratori, cardioinhibitori, de clipire, lacrimal, pupilare de acomodare i fotomotor.
Nervii cranieni
Fac parte din sistemul nervos periferic i sunt n
numr de 12 perechi. Se deosebesc de nervii spinali
prin aceea c nu au o dispoziie metameric i nu au
dou rdcini (dorsal i ventral).
Clasificarea nervilor cranieni
Nervii I, II i VIII sunt senzoriali, conducnd excitaii olfactive (I), optice (II) i statoacustice (VIII).
Nervii III, IV, VI, XI, XII sunt motori.
Nervii V, VII, IX, X sunt nervi micti.
26

VII
VIII
VI
IX

7
6
5

X
4

Encefalul

m
s V

3
XII
XI

Fig. 25. Trunchiul cerebral fa]a anterioar\ (ventral\): 1. mezencefal; 2. punte; 3. bulb; 4. piramide bulbare; 5. oliva bulbar\; 6. pedunculi cerebelo[i inferiori; 7. [an] bulbo-pontin; 8. pedunculi cerebelo[i mijlocii; 9. [an] ponto-mezencefalic; 10. pedunculi cerebelo[i
superiori. ~n cifre romane originea aparent\ a nervilor cranieni
respectivi; m fibre motorii; s fibre senzitive.

Notm, n plus, c nervii III, VII, IX, X au n structura lor i fibre parasimpatice preganglionare, cu
originea n nucleii vegetativi (parasimpatici) ai trunchiului cerebral.
Perechea I de nervi cranieni nervii olfactivi
au originea real n celulele bipolare din mucoasa
olfactiv. Sunt nervi senzoriali, care conduc informaiile legate de miros.
Perechea II de nervi cranieni nervii optici
sunt compu[i din axonii celulelor multipolare din retin, care formeaz nervul optic. Sunt nervi senzoriali.
Perechea III de nervi cranieni nervii oculomotori sunt nervi motori, care au i fibre parasimpatice.
Originea real a fibrelor motorii se afl n nucleul motor
al oculomotorului din mezencefal, iar, pentru fibrele
parasimpatice, n nucleul accesor al nervului III, tot din
mezencefal. Originea aparent se afl n spaiul dintre
picioarele pedunculilor cerebrali. Fibrele motorii merg

Sistemul nervos
1

Fig. 26. Nervii cranieni III, IV, VI: 1. mu[chiul oblic superior;
2. mu[chiul drept intern; 3. mu[chiul drept superior; 4. nervul optic;
5. mu[chiul drept inferior; 6. mu[chiul oblic inferior.

la mu[chii drep]i intern, superior [i inferior [i la oblicul


inferior ai globului ocular, precum [i la mu[chiul ridic\tor al pleoapei. Fibrele parasimpatice ajung la mu[chiul
sfincter al irisului [i la fibrele circulare ale mu[chiului
ciliar (fig. 26).
Perechea IV de nervi cranieni nervii trohleari
sunt nervi motori. Au originea real n nucleul nervului, situat tot n mezencefal. Originea aparent este
pe faa posterioar a trunchiului cerebral, sub lama
cvadrigemina. Fibrele inerveaz muchiul oblic superior (vezi fig. 26).
Perechea V de nervi cranieni nervii trigemeni
sunt nervi micti. Originea real a fibrelor senzitive

se g\sete n ganglionul trigeminal situat pe traseul


nervului. Acesta conine protoneuronul. Deutoneuronul fibrelor senzitive se afl n nucleii trigeminali din
trunchiul cerebral. Fibrele motorii au originea real n
nucleul motor al trigemenului din punte. Originea
aparent se afl pe partea anterioar a punii. Fibrele
senzitive se distribuie la pielea feei, iar cele motorii
inerveaz muchii masticatori. Din cele trei ramuri
principale ale sale, cele oftalmic\ [i maxilar\ sunt senzitive, iar cea mandibular\ este mixt\.
Perechea VI de nervi cranieni nervii abducens
sunt nervi motori. Au originea real n nucleul motor al
nervului abducens din punte. Originea aparent se afl
n anul bulbo-pontin. Fibrele inerveaz muchiul drept
extern al globului ocular.
Perechea VII de nervi cranieni nervii faciali
sunt nervi micti, care au i fibre parasimpatice. Fibrele motorii au originea real n nucleul motor din
punte. Fibrele gustative ale nervului facial au originea
n ganglionul geniculat de pe traiectul nervului, unde
se gsete protoneuronul. Deutoneuronul se afl n
nucleul solitar din bulb.

2
5

1
2
3
4

3
4

Fig. 28. Nervul cranian VII se distribuie `n regiunile: 1. temporal\


[i frontal\; 2. auricular\; 3. mandibular\; 4. cervical\; 5. zigomatic\.

Fig. 27. Nervul cranian V: 1. ramura oftalmic\; 2. ramura maxilar\;


3. ganglionul trigeminal; 4. ramura mandibular\.

Fibrele parasimpatice provin din doi nuclei: nucleul


lacrimal i nucleul salivator superior, ambii gsindu-se
n punte. Originea aparent se g\sete n anul bulbopontin. Fibrele motorii inerveaz muchii mimicii.
Fibrele senzoriale culeg excitaii gustative de la corpul
limbii. Fibrele parasimpatice inerveaz glandele lacrimale, submandibulare i sublinguale (fig. 28).
27

Func]iile fundamentale ale organismului uman

Perechea VIII de nervi cranieni nervii


vestibulocohleari sunt nervi senzoriali i sunt formai dintr-o component vestibular, care are pe traseu ganglionul lui Scarpa, i o component cohlear,
care are pe traiect ganglionul Corti. Ramura cohlear
se ndreapt spre nucleii cohleari din punte, iar cea
vestibular, spre nucleii vestibulari din bulb.
Perechea IX de nervi cranieni nervii glosofaringieni sunt nervi micti, care au i fibre parasimpatice. Originea real a fibrelor motorii se g\sete n
nucleul ambiguu din bulb. Fibrele senzoriale (gustative) au primul neuron n ganglionii de pe traiectul
nervului, iar deutoneuronul, n nucleul solitar din bulb.
Fibrele parasimpatice provin din nucleul salivator
inferior din bulb. Originea aparent se g\sete n anul retroolivar. Fibrele motorii se distribuie muchilor
faringelui. Fibrele senzoriale culeg excitaii gustative
din treimea posterioar\ a limbii. Fibrele parasimpatice
ajung la glandele parotide (fig. 29).
Perechea X de nervi cranieni nervii vagi sau
pneumogastrici sunt nervi micti, care au i fibre
parasimpatice. Originea real a fibrelor motorii se afl
n nucleul ambiguu. Fibrele senzoriale au primul neuron n ganglionii de pe traiectul nervului, deutoneuronul
aflndu-se n nucleul solitar din bulb. Fibrele parasimpatice provin din nucleul dorsal al nervului vag. Origi\nea aparent se afl n anul retroolivar. Fibrele
motorii inerveaz musculatura laringelui i faringelui.
Fibrele senzoriale culeg sensibilitatea gustativ de la
baza rdcinii limbii. Fibrele parasimpatice se distribuie
organelor din torace i abdomen (fig. 30).
Perechea XI de nervi cranieni nervii accesori
sau spinali sunt nervi motori. Sunt formai din dou

1
2

Fig. 30. Nervul cranian X: 1. pl\mn; 2. inim\; 3. ficat; 4. stomac;


5. colon.

rdcini: una bulbar, cu originea n nucleul ambiguu,


i una spinal, cu originea n cornul anterior al mduvei cervicale. Distribuie: prin ramura intern care p\trunde `n nervii vagi, fibrele ajung la muchii laringelui,
iar prin ramura extern, ajung la muchii sternocleidomastoidian i trapez (fig. 31).
Perechea XII de nervi cranieni nervii hipogloi
sunt nervi motori. Au originea real n nucleul motor
al nervului situat n bulb. Originea aparent se gsete
n anul preolivar. Inerveaz musculatura limbii (vezi
fig. 31).

1
2
1

Fig. 29. Nervul cranian IX: 1. bulb; 2. parotid\; 3. artera carotid\;


4. limba.

28

Fig. 31. Nervii cranieni XI, XII: 1. nerv hipoglos; 2. nerv accesor;
3. limba.

Sistemul nervos

CUVINTE

CHEIE

TEME {I APLICA}II

nerv olfactiv, nerv optic, nerv oculomotor, nerv


trohlear, nerv trigemen, nerv abducens, nerv facial,
nerv vestibulocohlear, nerv glosofaringian, nerv
vag, nerv accesor, nerv hipoglos

Cerebelul
Cerebelul ocup fosa posterioar a craniului, fiind
separat de emisferele cerebrale prin cortul cerebelului, excrescen]\ a durei mater cerebrale. Este situat
napoia bulbului i a punii, cu care delimiteaz cavitatea ventriculului IV. Are forma unui fluture, prezentnd o poriune median, vermisul, i dou poriuni
laterale, voluminoase, numite emisfere cerebeloase.
Cerebelul este legat de bulb, punte i mezencefal
prin pedunculii cerebeloi inferiori, mijlocii i superiori. Aceti pedunculi conin fibre aferente i eferente;
cei mijlocii con]in numai fibre aferente.
Suprafaa cerebelului este brzdat de [anuri paralele, cu diferite adncimi. Unele sunt numeroase i
superficiale, delimitnd lamelele (foliile) cerebeloase,
altele, mai adnci, care delimiteaz lobulii cerebelului,
1

Asocia]i perechile de nervi cranieni cu func]iile


acestora:
1. III, VII, IX, X
a. senzitivi
2. V, VII, IX, X
b. motori
3. III, IV, VI, XI, XII c. mic[ti
4. I, II, VIII
d. motori sau mic[ti cu fibre
parasimpatice.
iar altele foarte adnci, n numr de dou, care delimiteaz lobii cerebelului. Lobii sunt: anterior (paleocerebel), posterior (neocerebel) [i floculonodular
(arhicerebel) (fig. 32).
La exterior, se afl un strat de substan cenuie,
care formeaz scoara cerebelului. Scoara cerebeloas nconjoar substana alb central, care trimite
prelungiri n interior, dnd, n ansamblu, aspectul unei
coroane de arbore, de unde i numele de arborele
vieii. n interiorul masei de substan alb se gsesc
zone de substan cenuie, care formeaz nucleii
cerebelului.
Extirparea cerebelului produce astenie (sc\derea
for]ei voluntare), astazie (tulbur\ri ale ortostatismului)
[i atonie (diminuarea tonusului muscular).
Dup\ cteva luni tulbur\rile se atenueaz\ prin
compensare cortical\.

Diencefalul
Diencefalul (fig. 33) cuprinde: talamusul releu (ntrerupere sinaptic\) pentru toate sensibilit\]ile, cu excep]ia celor olfactive, vizuale [i auditive; metatalamusul,
5

4
1

3
2
6

3
4

9
8

7
5

6
4

8
7

Fig. 32. Lobula]ia cerebelului: 1. peduncul cerebelos mijlociu; 2. vermis superior; 3. lob anterior; 4. lob posterior; 5. vermis inferior;
6. arborele vie]ii; 7. lob floculonodular; 8. bulb rahidian; 9. punte.

Fig. 33. Diencefalul: 1. corpul calos; 2. talamus; 3. epifiza (glanda


pineal\); 4. mezencefal; 5. cerebel; 6. puntea; 7. hipofiza (glanda pituitar\); 8. hipotalamus.

29

Func]iile fundamentale ale organismului uman


1

vorbirii n emisfera stng determin asimetria de


volum, emisfera stng fiind mai dezvoltat la dreptaci.
Emisferele cerebrale prezint trei fee: lateral,
medial i inferioar (bazal\).
Pe fa]a lateral\ (fig. 34) se observ dou anuri
mai adnci: fisura lateral a lui Sylvius i anul central
Rolando. Aceste anuri delimiteaz patru lobi: lobul
frontal, situat naintea anului central; lobul parietal,
deasupra scizurii laterale; lobul temporal, sub fisura lateral; lobul occipital, situat n partea posterioar.
{an]urile mai pu]in adnci `mpart lobii `n giri.

8
6
7

Fig. 34. Fa]a lateral\: 1. lobul parietal; 2. gir postcentral; 3. [an]ul


central Rolando; 4. gir precentral; 5. lob frontal; 6. fisura lateral\
Sylvius; 7. lob temporal; 8. lob occipital.

r l

l c r
o r l pri
r c r
r or l r
i
ii
l
pi

ilor i
l
i
ii
ipo l
p rior
i
r r r l r i coor
cip l lor
c ii l or
i
l i pri
oli
li r
i r
cr i
ocri
i
i pri c rii o
i
i i
c co por
l ri
l o
l
l c r i cl
pi i

i ili

5
2

Emisferele cerebrale
Emisferele cerebrale prezint partea cea mai voluminoas a sistemului nervos central. Sunt legate ntre
ele prin comisurile creierului i n interior conin ventriculii laterali, I i II. Activitatea mai complex\ a membrului superior drept, precum i localizarea centrului
1

4
5

Fig. 35. Fa]a medial\: 1. [an]ul corpului calos; 2. corp calos; 3. [an]ul
central Rolando; 4. [an]ul parieto-occipital; 5. scizura calcarin\.

30

Fig. 36. Ventriculii creierului: 1. orificiu interventricular; 2. apeduct


mezencefalic (Sylvius); 3. ventriculul IV; 4. ventricul lateral; 5. ventriculul III; 6. canal medular central (ependimar).

Pe faa medial, se observ anul corpului calos.


n partea posterioar se afl scizura calcarin, care
este un an orizontal (fig. 35).
Pe faa bazal ncepe fisura lateral a lui Sylvius,
care mparte aceast fa n lob orbital, situat anterior de fisura lateral, i lob temporo-occipital, situat
posterior de fisura lateral. La nivelul lobului orbital se
remarc un an cu direcie antero-posterioar, an]ul
olfactiv, care adpostete bulbul olfactiv (fig. 36).
Lateral de anul olfactiv se afl anurile orbitare,
dispuse sub forma literei H, ntre care se delimiteaz girii orbitali.
Lobul temporo-occipital prezint anul hipocampului, anul colateral i anul occipito-temporal. ntre
acestea, se delimiteaz trei giri: girul hipocampic [i
girii occipito-temporal medial i lateral.
Ca i la cerebel, substan]a cenuie este dispus la
suprafa, formnd scoara cerebral, i, n profunzime, formnd nucleii bazali (corpii striai). Substana
alb nconjoar ventriculii cerebrali I [i II.

Sistemul nervos

G\si]i r\spunsul gre[it.

1
2

8
3

7
6

Nucleii bazali primesc fibre de la: a. scoar]a cerebral\; b. talamus; c. corpii stria]i; d. substan]a neagr\.
Fibrele comisurale formeaz\: a. corpul calos;
b. fornixul; c. nucleul ro[u; d. comisura alb\ anterioar\.
Paleocortexul: a. se afl\ `ntre diencefal [i neocortex; b. are `n componen]\ calea olfactiv\; c. con]ine
centrii limbajului; d. formeaz\ un arc de cerc `n jurul
diencefalului.

5
4
Fig. 37. Sistemul limbic: 1. fornix (trigonul cerebral); 2. nucleu talamic; 3. hipocamp; 4. cortexul emisferei cerebrale stngi; 5. cortexul
emisferei cerebrale drepte; 6. hipotalamus; 7. tract olfactiv; 8. bulb
olfactiv; 9. corpul calos.

Corpii striai (nucleii bazali) reprezint nuclei importan]i ai sistemului extrapiramidal i sunt situai
deasupra [i lateral de talamus.

Scoara cerebral
Reprezint etajul superior de integrare a activitii
sistemului nervos.
Substana alb a emisferelor cerebrale este format\ din fibre de proiecie, comisurale i de asociaie.
Fibrele de proiecie unesc n ambele sensuri scoara
cu centrii subiaceni. Fibrele comisurale unesc cele
dou emisfere, formnd corpul calos, fornixul (trigonul
cerebral) i comisura alb anterioar. Fibrele de asociaie leag regiuni din aceeai emisfer cerebral.
Dup\ cum [ti]i, scoar]a cerebral\ cuprinde paleocortexul [i neocortexul.
Paleocortexul, inclus n sistemul limbic, conine
dou straturi celulare i are conexiuni ntinse cu analizatorul olfactiv, hipotalamusul, talamusul, epitalamusul i mai puin cu neocortexul.
Cele mai importante componente ale sistemului
limbic sunt calea olfactiv, format din nervii olfactivi,
[i hipocampul.
Paleocortexul (fig. 37) ocup o zon restrns pe
fa]a medial a emisferelor cerebrale. Este alctuit
numai din dou straturi celulare i este sediul proceselor psihice afectiv-emoionale i al actelor de comportament instinctiv.
TEME {I APLICA}II

Afla]i r\spunsul corect.


Pe fa]a medial\ a emisferelor cerebrale se pot
observa: a. scizura calcarin\; b. girii orbitari; c. [an]ul
olfactiv; d. corpii stria]i.

Neocortexul, alctuit din ase straturi celulare, reprezint sediul proceselor psihice superioare activitatea nervoas superioar ANS. Curent, prin aceasta se neleg procesele care stau la baza memoriei,
nvrii, gndirii, creaiei etc.
Funciile neocortexului se grupeaz n: senzitive,
asociative i motorii.
Funciile senzitive se realizeaz prin segmentele
corticale ale analizatorilor.
Funciile asociative realizeaz percepia complex a lumii nconjurtoare i semnifica]ia diferitelor
senzaii.
Funciile motorii. Emisferele cerebrale controleaz
ntreaga activitate motorie somatic, voluntar i involuntar. Principalele structuri implicate n acest control
sunt cortexul motor i nucleii bazali (corpii stria]i).
Reflexele necondi]ionate [i condiionate
Reflexul necondiionat este `nn\scut [i este caracteristic speciei (ex. reflexul alimentar, reflexul de ap\rare).
Reflexul condiionat este un rspuns nvat pe
care centrii nervoi l dau unui stimul iniial indiferent
(fr importan biologic). La apariia unui semnal
absolut (cu importan biologic), animalul de experien]\ rspunde printr-un reflex necondiionat. La un
semnal indiferent, animalul nu d nici un rspuns sau
are o reacie de orientare. I.P. Pavlov a descoperit posibilitatea ncrcrii excitanilor indifereni cu semnificaii
noi [i transformarea lor n stimuli condiionali, prin:
asociere la administrarea unui stimul absolut
(hrana) s se asocieze un stimul indiferent (sonor sau
luminos);
precesiune stimulul indiferent s precead
excitantul absolut;
dominan\ animalul s fie flmnd, astfel nct
instinctul alimentar s fie dominant n timpul asocierii
stimulilor;
repetare pentru formarea unui reflex condiionat sunt necesare 10 pn la 30 de edine de elaborare.
31

Func]iile fundamentale ale organismului uman

Pavlov a explicat mecanismul elaborrii RC pe


baza apariiei unor conexiuni ntre centrii corticali ai
analizatorilor vizual sau auditiv i ariile corticale vegetative stimulate de excitantul absolut.
Reflexele condi]ionate, spre deosebire de cele
nnscute, se nchid la nivel cortical. Ele se sting dac
stimulul condiional nu este ntrit din timp n timp
prin cel absolut (inhibiie cortical).
Pavlov a artat c la baza tuturor activitilor nervoase stau dou procese: excitaia i inhibiia.
Excitaia este procesul nervos activ care se manifest prin iniierea unei activiti sau amplificarea
uneia preexistente.
Inhibiia este tot un proces activ care se manifest prin diminuarea sau sistarea unei activiti anterioare. Exist inhibiie extern necondi]ionat\ (supraliminar\ de protec]ie [i prin induc]ie negativ\),
determinat de stimuli din afara focarului cortical
activ, i inhibiie intern condi]ionat\ (de stingere,
de `ntrziere [i de diferen]iere), care apare chiar n
interiorul focarului cortical activ i este specific
scoarei cerebrale.
Ambele procese sunt extrem de mobile, putnd
iradia pe o suprafa cortical sau s se concentreze
ntr-o zon limitat.
Termen

Explicitare

Sistem nervos
central (SNC)

Encefal [i m\duva spin\rii

Sistem nervos
periferic (SNP)

Nervi, ganglioni [i plexuri

Neuron de
asocia]ie
(interneuron)

Neuron multipolar localizat `n


`ntregime `n SNC

Neuron senzitiv
(neuron aferent)

Neuron care transmite impulsuri de la


receptori la SNC

Neuron motor
(neuron eferent)

Neuron care transmite impulsuri de la


SNC la un organ efector

Nerv

Asociere de fibre nervoase `nconjurate de ]esut conjunctiv; poate fi


senzitiv, motor sau mixt

Nerv motor
somatic

Nerv care stimuleaz\ contrac]ia


mu[chilor scheletici

Nerv motor
vegetativ

Nerv care regleaz\ contrac]ia


musculaturii netede, a miocardului
[i secre]ia glandular\

Ganglion

Grup de corpi neuronali localizat


`n afara SNC

Nucleu

Grup de corpi neuronali localiza]i


`n SNC

Tract

Grup de fibre nervoase care leag\


p\r]i ale SNC

32

TEME {I APLICA}II

Afla]i r\spunsul corect.


Neocortexul este: a. alc\tuit din dou\ straturi
celulare; b. sediul proceselor psihice superioare;
c. denumit [i sistemul limbic; d. sediul actelor de
comportament instinctiv.
Paleocortexul este centrul cortical al analizatorului: a. auditiv; b. vizual; c. olfactiv; d. cutanat.
Completa]i spa]iile punctate cu termenii corespunz\tori.
Func]iile neocortexului se grupeaz\ `n ..............,
...................... [i ........................

Sistemul nervos vegetativ


Centrii nervo[i vegetativi [i leg\tura lor
cu efectorii
Centrii nervoi situai intranevraxial i extranevraxial, aflai n relaie cu organele a cror activitate o
controleaz, formeaz sistemul nervos vegetativ. n
cadrul sistemului nervos vegetativ deosebim, structural i funcional, un sistem nervos simpatic i unul
parasimpatic. Cele mai multe organe primesc o inervaie vegetativ dubl i antagonic. n alte organe,
simpaticul i parasimpaticul exercit efecte de acelai
tip, dar aceste efecte sunt diferite, cantitativ i calitativ. Exist, de asemenea, organe asupra crora numai
unul dintre sisteme are efect.
La baza activitii sistemului nervos vegetativ st
reflexul, care se desfoar pe baza arcului reflex vegetativ. Calea aferent a arcului nervos vegetativ este
asemntoare cu aceea de la arcul reflex somatic.
Neuronul viscero-aferent i are originea n ganglionii
spinali sau n ganglionii extranevraxiali ata[a]i nervilor
cranieni. Dendrita lor ajunge la receptorii din organe
sau vase (baroreceptori, presoreceptori, chemoreceptori), iar axonul ptrunde n nevrax, intrnd n legtur
cu centrul vegetativ (simpatic sau parasimpatic).
Calea eferent a reflexului vegetativ se deosebete
fundamental de cea a reflexului somatic datorit existenei unor ganglioni vegetativi latero-vertebrali, n
cazul sistemului simpatic, sau juxtaviscerali i intramurali, n cazul sistemului parasimpatic. La nivelul
ganglionilor, are loc sinapsa ntre axonul neuronului
vegetativ preganglionar, prevzut cu teac de mielin,
i neuronul vegetativ postganglionar, al crui axon nu
are teac de mielin. Axonul neuronului postganglionar formeaz fibra postganglionar, care ajunge la
organul efector vegetativ (muchi neted sau gland).
Sistemul nervos vegetativ formeaz, la nivelul

Sistemul nervos
7

6
5
2
4

3
Fig. 38. Componentele nervului spinal: 1. m\duva spin\rii; 2. ganglion
spinal; 3. lan] ganglionar paravertebral; 4. nerv spinal; 5. ramuri
comunicante; 6. trunchiul nervului spinal; 7. r\d\cina anterioar\;
8. r\d\cina posterioar\.

diferitelor viscere, plexuri vegetative mixte, simpaticoparasimpatice.


Centrii sistemului simpatic se afl n coarnele laterale ale mduvei toracale i lombare superioare.
Centrii sistemului parasimpatic sunt situai att n
nucleii parasimpatici din trunchiul cerebral, ct i n
mduva sacral S2S4, unde se descrie nucleul
parasimpatic pelvian.
C\ile sistemului nervos vegetativ
Simpaticul i are cile lui proprii, reprezentate de
lanurile simpatice paravertebrale (latero-vertebrale).
Parasimpaticul cranian folose[te calea unor nervi cranieni, III, VII, IX, X, iar parasimpaticul sacral pe cea a
nervilor pelvici.
Lanurile simpatice paravertebrale (latero-vertebrale) sunt dou lanuri de ganglioni situai de-o parte i
de alta a coloanei vertebrale. Ganglionii latero-vertebrali sunt legai i cu nervii spinali prin ramuri comunicante.
n cazul sistemului simpatic, sinapsa ntre fibrele
pre- i postganglionar are loc n ganglionii latero-vertebrali, aparinnd lanurilor paravertebrale. Deoarece
aceti ganglioni sunt foarte aproape de mduv,
fibrele preganglionar este scurt, n timp ce fibra
postganglionar este lung.
n cazul sistemului parasimpatic, sinapsa ntre
fibra preganglionar i cea postganglionar se face n
ganglionii juxtaviscerali (aproape de viscer) sau intramurali (aflai chiar n peretele organului), cum sunt

plexurile din pereii tubului digestiv.


n cazul parasimpaticului, fibra preganglionar este
lung, n timp ce fibra postganglionar este scurt,
fiind foarte aproape de organul respectiv.
La ambele sisteme, ntre fibra preganglionar i
cea postganglionar se elibereaz acelai mediator
chimic: acetilcolina.
La sistemul simpatic, la captul periferic al fibrei
postganglionare, acolo unde aceasta ia contact cu
organul efector, se elibereaz noradrenalina, iar n
cazul parasimpaticului, acetilcolina.
Prin controlul asupra miocardului, musculaturii
netede i glandelor, SNV coordoneaz activitatea viscerelor i a vaselor sangvine. Este vorba, aadar,
despre efectori care nu sunt, n mod obinuit, sub
control voluntar.
Arcul reflex vegetativ are aceleai componente cu
cel somatic; diferena const n modul n care este
alctuit calea eferent.
Aceasta cuprinde doi neuroni. Primul are corpul
neuronal situat `n substana cenuie medular sau
cerebral, iar axonul su face sinaps cu cel de al
doilea neuron ntr-un ganglion vegetativ. Primul neuron se numete preganglionar, iar cel de al doilea
postganglionar.
Originea fibrelor preganglionare i localizarea ganglionilor vegetativi ajut la diferenierea celor dou
componente ale SNV: simpatic i parasimpatic.
Comparaie ntre SNV simpatic i cel parasimpatic
Caracteristica

SNV simpatic

SNV parasimpatic

Originea fibrelor
preganglionare

Zonele toracic
i lombar ale
mduvei spinrii

Trunchi cerebral i
zona sacral a
mduvei spinrii

Localizarea ganglionilor

Lanurile parai prevertebrale

Ganglioni terminali
n interiorul (intramurali) sau n
apropierea efectorilor (juxtaviscerali)

Distribuia
n ntregul
fibrelor postgan- organism
glionare

Limitat, n principal, la cap i viscere

Componenta simpatic activeaz organismul pentru lupt i aprare, mai ales prin eliberarea de noradrenalin din fibrele postganglionare i de adrenalin
din medulosuprarenal. Componenta parasimpatic
produce, cel mai adesea, efecte antagoniste simpaticului, prin eliberarea din fibrele postganglionare a acetilcolinei. Aciunile celor dou componente trebuie
echilibrate pentru meninerea homeostaziei.
33

Func]iile fundamentale ale organismului uman


ganglion
terminal

efectori
viscerali
ACh

ACh

ganglion
paravertebral

efectori
viscerali

ACh
ACh

NA

gland\
suprarenal\
adrenalin\ [i
noradrenalin\

NA
ACh

efectori
viscerali

ganglion

ACh

ACh

Fig. 39. Neurotransmi]\torii SNV:


sinapsele care folosesc noradrenalin\ NA (norepinefrin\) [i/sau
adrenalin\ (epinefrin\) se numesc adrenergice;
sinapsele care folosesc acetilcolina Ach se numesc colinergice.

1a

Exist i un numr foarte mic de fibre postganglionare simpatice care elibereaz acetilcolin (Ach).
Exist i fibre postganglionare care nu elibereaz
nici Ach, nici noradrenalin; acestea au sinapse noncolinergice, nonadrenergice, elibernd alte substane,
precum monoxidul de azot (fig. 39).
Majoritatea viscerelor sunt prevzute cu inervaie
dubl, simpatic i parasimpatic, situaie n care cele
dou sisteme pot aciona antagonist (de exemplu,
reglarea diametrului pupilar), complementar (de
exemplu, reglarea secreiei salivare) sau cooperant
(de exemplu, la nivelul aparatului reproductor sau n
miciune) (vezi fig. 41).
Exist i cteva organe care nu sunt prevzute cu
inervaie parasimpatic: medulosuprarenale, glandele
sudoripare, muchii erectori ai firelor de pr sau
majoritatea vaselor sangvine. n acest caz, reglarea
activitii se face prin creterea sau scderea ratei de
stimulare simpatic a structurii respective.
Sistemul simpatoadrenal intervine, de asemenea,
i n termoreglare.

1b

4
7
5

Arcul reflex somatic

Arcul reflex vegetativ

Fig. 40. Compara]ie `ntre arcurile reflexe somatice [i cele vegetative: 1 a. neuron de asocia]ie; 1 b. neuron de asocia]ie (`ntre axonii
neuronilor viscerosenzitivi din posterioar\ a cornului lateral [i dendritele neuronilor visceromotori din anterioar\); 2. ganglion al
r\d\cinii posterioare; 3. neuron preganglionar; 4. ganglion vegetativ; 5. neuron senzitiv; 6. viscere; 7. neuron senzitiv; 8. neuron motor.

34

Sistemul nervos

Efectele stimul\rii SNV asupra diferitelor organe

Organul efector

Efectul stimul\rii simpatice

Efectul stimul\rii parasimpatice

Ochi
Iris (mu[chi dilatator pupilar)
Dilatarea pupilei (midriaz\)
Nu are efect
Iris (mu[chi constrictor pupilar) Nu are efect
Constric]ia pupilei (mioz\)
Mu[chi ciliar
Relaxare (pentru vederea la distan]\) Contrac]ie (pentru vederea de aproape)
Glande
Lacrimal\
Sudoripar\
Salivare
Gastrice
Intestinale
Medulosuprarenal\

secre]ia
+ secre]ia
secre]ia determin\ secre]ie
salivar\ vscoas\
secre]ia
Nu are efect
+ secre]ia hormonal\

Cord
Frecven]\
Conducere
For]\ de contrac]ie
Vase sangvine

+ secre]ia
+ secre]ia la nivel palmar
secre]ia determin\ secre]ie
salivar\ apoas\
+ secre]ia
+ secre]ia
Nu are efect

Nu are efect
n principal, vasoconstric]ie;
afecteaz\ majoritatea vaselor (arteriole din tegument, viscere [i par]ial
din mu[chii stria]i)

Dilata]ie n cteva teritorii v sculare

Pl\mni
Arbore bron[ic
Glande mucoase

Dilata]ie
secre]ia

Constric]ie
+ secre]ia

Tract gastrointestinal
Motilitate
Sfinctere

mi[carea
+ nchiderea

+ mi[carea
relaxeaz\ sfincterele (de cele mai
multe ori)

Ficat

+ glicogenoliza

Nu are efect

Pancreas

secre]ia exocrin\

+ secre]ia exocrin\

Splin\

+ contrac]ia

Nu are efect

Tract urinar

reduce debitul urinar [i secre]ia


de renin\;
determin\ contrac]ia sfincterului
vezical intern

contract\ mu[chiul detrusor vezical;

Legend\: inhib\; + stimuleaz\;

scade;

relaxeaz\ sfincterul vezical intern

cre[te.

35

Func]iile fundamentale ale organismului uman


nervul cranian III
ochi
mezencefal
punte [i bulb

nervul cranian VII

gland\ lacrimal\
[i mucoas\
nazal\

nervul cranian IX
nervul cranian X

glande submandibulare

T1
T2
T3

gland\ parotid\

T4
T5

pl\mni

T6
inim\

T7
T8

lan]ul ganglionar simpatic


marele nerv
splanhnic

T9

ficat [i
vezic\ biliar\

T10
micul nerv
splanhnic

T11
T12

splin\
stomac

L1

pancreas

L2

intestin
gros
intestin
sub]ire
S2
S3
S4

glanda
suprarenal\ [i
rinichi

vezica
urinar\

nervii
pelvieni

organe
de reproducere
Fig. 41. Sistemul nervos vegetativ.

No]iuni elementare de igien\ [i patologie


Meningita
Inflama]ia meningelor de la nivel spinal sau cerebral.
Poate avea multiple etiologii, bacteriene sau virale.
Encefalita
Boal\ inflamatorie acut\ a creierului, determinat\
de prezen]a unor virusuri la nivelul sistemului nervos
central, sau printr-o reac]ie de hipersensibilitate ini]iat\ de un virus sau de o protein\ str\in\ organismului.
Se caracterizeaz\ prin disfunc]ii cerebrale extinse [i
grave.
36

Hemoragiile cerebrale
Grup de afec]iuni cerebrale determinate de sngerarea la nivelul ]esutului cerebral, n spa]iile epidural,
subdural sau subarahnoidian. Rezult\, de obicei, prin
ruperea unui vas ateromatos, la o persoan\ ce sufer\
de hipertensiune arterial\. Mult mai rar se poate datora
ruperii unui anevrism congenital sau unei malforma]ii
congenitale. Ele mai pot s\ se constituie [i ca urmare
a unor traumatisme.
Afec]iuni cu mortalitate ridicat\, reprezint\ urgen]e
medico-chirurgicale; chiar dac\ hemoragia este oprit\

Sistemul nervos

[i sngele drenat, pacien]ii pot r\mne cu sechele


neurologice mari.
Coma
Reprezint\ acea stare clinic\ a unui pacient n care
acesta nu poate fi trezit [i nu r\spunde la nici o categorie de stimuli. Aplicarea repetat\ a unor simuli provoac\ cel mult reflexe primitive de ap\rare. Dac\ starea de
com\ este profund\, pot lipsi [i reflexele cu sediul n
trunchiul cerebral, ca [i cele miotatice.
Are multiple cauze care implic\ disfunc]ii la nivelul
emisferelor cerebrale, diencefalului [i pun]ii. Dintre cau-

ze, cele mai frecvente sunt: traumatismele cerebrale,


hemoragile cerebrale sau afec]iuni cerebrale difuze sau
metabolice.
Convulsiile
Sunt de dou\ tipuri: izolate, nerecurente [i se manifest\ doar `n anumite situa]ii (ex. boli febrile, traumatisme craniene), sau epilepsia, boal\ cronic\, recurent\,
caracterizat\ prin atacuri cu debut brusc, cu pierderea
con[tien]ei, cu activitate motorie necontrolat\ [i caracteristic\, precum [i cu fenomene senzoriale. Este determinat\ de stimularea excesiv\ a celulei nervoase.

A utoevaluare

Capitolul II

Afla]i r\spunsul corect:


Calea aferent\ din componen]a arcului reflex face leg\tura ntre: a. efector [i centrii nervo[i; b. centrii
nervo[i [i efector; c. efector [i receptor; d. receptor [i centrii nervo[i.
Meningele cerebrale cuprind trei membrane, astfel: a. frontal\, parietal\ [i visceral\; b. parietal\, arahnoid\
[i temporal\; c. dura mater, subdural\ [i pia mater; d. dura mater, arahnoid\ [i pia mater.

G\si]i r\spunsul gre[it:


Trunchiul cerebral este format din: a. bulbul rahidian; b. cerebel; c. puntea lui Varolio; d. pedunculii cerebrali.
Talamusul este sta]ie de ntrerupere sinaptic\ pentru c\ile sensibilit\]ii: a. vestibulare; b. olfactive; c. tactile; d. gustative.

Stabili]i dac\ enun]urile legate prin conjunc]ia deoarece sunt adev\rate sau false; n cazul n care considera]i c\ sunt adev\rate, determina]i dac\ ntre ele exist\ sau nu o rela]ie de cauzalitate.
Hipotalamusul reprezint\ centrul superior de integrare, reglare [i coordonare a principalelor func]ii ale
organismului, deoarece este componenta de baz\ a mezencefalului.
Paleocortexul este sediul actelor de comportament instinctiv, deoarece este alc\tuit din dou\ straturi de
celule.
Cuno[tin]ele se dobndesc n cursul existen]ei prin nv\]are, deoarece nu sunt ereditare.

Folosind cuno[tin]ele despre nervii cranieni, ncerca]i s\ le sistematiza]i sub forma unui tabel, potrivit modelului de mai jos:
Num\rul
perechii

Denumirea

Originea
real\
aparent\

Func]ia

Distribu]ia

Dac\ are component\


parasimpatic\

~ncerca]i s\ identifica]i [i s\ denumi]i ct mai multe dintre structurile care pot fi observate pe imaginile de mai
jos:

37

Func]iile fundamentale ale organismului uman

2. Analizatorii
Analizatorii sunt sisteme morfofuncionale prin intermediul crora, la nivel cortical, se realizeaz analiza
cantitativ i calitativ a stimulilor din mediul extern i
intern, care acioneaz asupra receptorilor.
Excitaiile propagate pe cile senzitive determin,
n ariile corticale, formarea de senzaii.
Fiecare analizator este alctuit din trei segmente:
periferic, intermediar [i central.
Segmentul periferic (receptorul) este o formaiune
specializat, care poate percepe o anumit form de
energie din mediul extern sau intern, sub form de
stimuli.
Segmentul intermediar (de conducere) este format
din cile nervoase prin care impulsul nervos este
transmis la scoara cerebral. Cile ascendente sunt
directe i indirecte.
Pe calea direct, cu sinapse puine, impulsurile sunt
conduse rapid i proiectate ntr-o arie cortical specific fiecrui analizator, iar pe calea indirect (sistemul
reticular ascendent activator), impulsurile sunt conduse
lent i proiectate cortical, n mod difuz i nespecific.
Segmentul central este reprezentat de aria din
scoara cerebral la care ajunge calea de conducere i
la nivelul c\reia impulsurile sunt transformate n senzaii specifice.

Analizatorul cutanat
Pielea
Pielea este un imens cmp receptor, datorit
numeroaselor i variatelor terminaii ale analizatorului
cutanat care informeaz centrii nervoi superiori
asupra proprietilor i fenomenelor cu care organismul vine n contact.
n piele se gsesc receptorii tactili, termici, dureroi, de presiune i pentru vibra]ii.
Pielea constituie `nveli[ul protector i sensibil al
organismului i se continu, la nivelul orificiilor naturale ale organismului, cu mucoasele. Este alctuit, de
la suprafa spre profunzime, din trei straturi: epidermul, aflat n contact direct cu mediul extern, dermul
i hipodermul sau esutul subcutanat (fig. 42).
Epidermul este un epiteliu pluristratificat keratinizat. Profund, prezint stratul germinativ, iar superficial, stratul cornos.
n epiderm nu ptrund vase, acesta fiind hrnit
prin osmoz din lichidul intercelular. Epidermul
conine, ns, terminaii nervoase libere.
Dermul este o ptur conjunctiv dens, n care se
gsesc vase de snge i limfatice, terminaii nervoase
i anexe cutanate (firele de p\r [i canalele glandelor
38

exocrine). Este format dintr-un strat spre epiderm,


numit dermul papilar, i un strat spre hipoderm, numit
dermul reticular.
n stratul papilar se afl papilele dermice, care sunt
nite ridicturi tronconice. Pe suprafaa degetelor,
papilele sunt mai evidente i formeaz nite proeminene numite creste papilare, a cror ntiprire d
amprentele, cu importan n medicina legal [i `n
criminalistic\.
Stratul reticular este constituit din fibre de colagen
i fibre elastice formnd fascicule groase. Elementele
celulare sunt relativ rare.
8

1
a.

b.
6

3
c.

5
Fig. 42. Pielea [i receptorii cutana]i: a. epiderm; b. derm; c. hipoderm; 1. corpuscul Meissner; 2. glande sebacee; 3. glande sudoripare; 4. corpuscul Ruffini; 5. ]esut adipos; 6. corpuscul VaterPacini;
7. corpuscul Krause; 8. fir de p\r; 9. termina]ie nervoas\ liber\.

Hipodermul este alctuit din esut conjunctiv lax,


cu un numr variabil de celule adipoase. n hipoderm
se afl\ bulbii firului de pr, glomerulii glandelor sudoripare i corpusculii VaterPacini.

Receptorii cutana]i
n piele exist terminaii libere i ncapsulate.
Terminaiile libere sunt arborizaii dendritice ale
neuronilor senzitivi din ganglionii spinali, distribuite
printre celulele epidermului.
Exist fibre nervoase care se termin sub forma
unui coule n jurul unor celule epiteliale i care constituie discurile tactile Merkel, care recepioneaz stimulii tactili.
Terminaiile ncapsulate. n hipoderm se gsesc
corpusculii pentru sensibilitatea tactil, corpusculii
VaterPacini, cei mai mari corpusculi.
n derm se gsesc corpusculii Meissner, Krause [i
Ruffini pentru sensibilitatea tactil.

Analizatorii

Corpusculii Ruffini sunt considerai [i receptori


pentru cald , iar corpusculii Krause pentru rece.
Pielea este sediul receptorilor pentru mai multe tipuri de sensibiliti. Ei reprezint segmentele periferice a cel puin trei tipuri de analizatori: tactil, termic
i dureros.
Receptorii tactili fac parte din categoria mecanoreceptorilor, fiind stimulai de deformri mecanice.
Sunt localizai n derm i sunt mai numeroi n tegumentele fr pr. Prin intermediul acestor receptori se
pot genera senzaii tactile, de presiune sau vibratorii.
Cei cu localizare n partea superioar a dermului recepioneaz atingerea (corpusculi Meissner, discurile
Merkel), iar cei situai mai profund, presiunea (corpusculii Ruffini).
Tot n profunzime se afl corpusculii Pacini, care
se adapteaz foarte rapid i recepioneaz vibraiile.
Lor li se adaug\ termina]iile nervoase libere, care pot
detecta atingerea [i presiunea. Corpusculii
GolgiMazzoni sunt o varietate a corpusculilor
VaterPacini, mai mici, localiza]i `n hipodermul pulpei
degetelor.
Receptorii termici sunt termina]ii nervoase libere,
cu diametrul mic [i nemielinizate. Exist\ dou\ tipuri:
cei care trimit impulsuri atunci cnd temperatura tegumentului scade receptori pentru rece [i cei
care trimit impulsuri atunci cnd temperatura cutanat\ cre[te receptori pentru cald. Receptorii pentru
rece `i dep\[esc numeric pe cei pentru cald. Temperaturile extreme stimuleaz\ [i receptorii pentru
durere (algoreceptori).
Receptorii pentru durere sunt, n principal, terminaii nervoase libere, ns toi receptorii cutanai
pot transmite impulsuri care pot fi interpretate ca
durere dac sunt stimulai excesiv. Receptorii pentru
durere, stimula]i de trei categorii de factori mecanici, termici [i chimici , se adapteaz\ pu]in sau deloc
`n prezen]a stimulului. Mai mult, persisten]a stimulului poate duce la cre[terea `n intensitate a senza]iei.
Cmpul receptor i acuitatea senzorial
Cmpul receptor al unui neuron implicat `n sensibilitatea cutanat este aria tegumentar a crei stimulare determin modificri n rata de descrcare a
neuronului respectiv. Suprafaa cmpului receptor
este `n raport invers proporional cu densitatea receptorilor din regiune.
Acuitatea tactil se caracterizeaz prin pragul de
percepere distinct\ a dou\ puncte diferite [i este
distan]a minim\ la care, prin stimularea a dou\
puncte apropiate, subiectul percepe atingerea
fiecruia dintre ele. Valoarea acesteia variaz ntre 2
mm la vrful limbii i 50 mm n anumite zone de pe
toracele posterior.

CUVINTE

CHEIE

epiderm, derm, hipoderm, corpuscul Meissner, corpuscul Ruffini, corpuscul VaterPacini, corpuscul
Krause, corpuscul GolgiMazzoni, discuri Merkel,
termina]ii nervoase libere

TEME {I APLICA}II

Afla]i r\spunsul corect.


Segmentul periferic al unui analizator este
reprezentat de: a. receptor; b. calea aferent\; c. calea
eferent\; d. efector.
Epidermul are `n structura sa: a. o p\tur\ superficial\ germinativ\; b. un num\r redus de capilare
sangvine; c. termina]ii nervoase libere; d. glomerulii
glandelor sudoripare.
Receptorii pentru durere: a. sunt stimula]i de factori mecanici, termici [i chimici; b. se adapteaz\
u[or `n prezen]a stimulilor; c. intr\ `n perioada
refractar\ absolut\ `n cazul persisten]ei stimulului;
d. toate r\spunsurile sunt corecte.
Enumera]i receptorii cutana]i [i descrie]i rolul
acestora.
Utiliznd cuno[tin]ele `nsu[ite la studirea sistemului nervos, stabili]i calea urmat\ de segmentul
intermediar [i localiza]i segmentul central pentru
sensibilitatea tactil\ grosier\ (protopatic\).

Lucr\ri practice
Eviden]ierea sensibilit\]ii tactile
Sensibilitatea tactil\ nu este repartizat\ uniform
pe toat\ suprafa]a pielii.
Materialul necesar: esteziometru Weber, eventual un compas.

39

Func]iile fundamentale ale organismului uman

Mod de lucru
Discriminarea special\ se poate determina cu
ajutorul esteziometrului Weber - un compas special
cu care pot fi percepu]i izolat doi stimuli aplica]i
simultan. Cele dou\ vrfuri ale compasului sunt percepute separat dac\ se afl\ la o anumit\ distan]\
unul de cel\lalt [i se m\soar\ n milimetri. Distan]a
cea mai mic\ la care vrfurile sunt sim]ite separat
d\ acuitatea tactil\, diferit\ n anumite regiuni ale
corpului.

ambele mini n vasul cu ap\ la 30C, cum vor fi


percepu]i stimulii termici?
~n m\sura `n care laboratorul este dotat cu un
termoesteziometru, se va folosi `n acela[i mod ca
esteziometrul.
Eviden]ierea sensibilit\]ii dureroase
Pentru eviden]ierea sensibilit\]ii dureroase pot fi
utilizate ciupirea, n]eparea, lovirea cu o rigl\ etc., la
nivelul tegumentului. Nu este ns\ recomandabil s\
se fac\ pe subiec]i umani sau pe animale de laborator, din motive lesne de n]eles.
Este de preferat s\ se organizeze o disec]ie bazat\ pe experien]ele anterioare cnd suferin]a a fost
consecin]a unor factori nocivi. Este cunoscut\ procedura provoc\rii reflexului de grataj (sc\rpinare) la
broasca spinalizat\ atunci cnd, suspendat\ pe un
suport, i se pune pe torace sau pe abdomen o hrtie
mbibat\ n acid sulfuric 5% : este ndep\rtat\ cu
membrul inferior.

Eviden]ierea sensibilit\]ii termice


Este n raport cu temperatura corpului. Termoreceptorii sunt r\spndi]i peste tot n derm, fiind
mai numero[i pe buze [i n mucoasa bucal\.
Corpusculii Ruffini sunt sensibili la temperaturi de
peste 25C; temperaturile peste 50C dau senza]ia
de durere, fiind percepute ca arsuri. Corpusculii
Krause sunt mai sensibili la temperaturi sub 20C,
sub 10C fiind percepu]i ca senza]ii dureroase.
Mod de lucru
Receptarea senza]iilor de cald [i rece se poate
face introducnd mna, succesiv, timp de 30-40 de
secunde n vase cu ap\ la diferite temperaturi.
Capacitatea de diferen]iere a intensit\]ii stimulilor
termici poate fi apreciat\ numai prin compara]ie;
dac\ se folosesc trei vase cu ap\ cu temperaturile
de 20C, 30C, respectiv 40C [i se introduce o
mn\ n cel cu ap\ la 20C [i cealalt\ n cel cu ap\
la 40C cca 5 minute [i apoi se introduc simultan

*Analizatorul kinestezic
Desfurarea normal a activitii motorii necesit
informarea permanent a sistemului nervos central
asupra poziiei spaiale a corpului, a diferitelor sale seg40

Eviden]ierea amprentelor
Material necesar: tu[ier\, tu[ negru, coli de
hrtie.
Mod de lucru.
Amprentarea se face prin presarea u[oar\ a unui
deget ntr-o tu[ier\ [i, apoi, pe o coal\ de hrtie,
ob]inndu-se imprimarea formei papilelor dermice.
Se constat\, prin compara]ii, c\ sunt foarte diferite
de la o persoan\ la alta.

mente i a gradului de contracie a muchilor. Aceste


informaii sunt furnizate de receptorii aparatului vestibular, receptorii vizuali i cutanai, dar i de anumii
receptori specifici care se afl n aparatul locomotor

Analizatorii

(proprioceptori). Receptorii analizorului kinestezic sunt


situai n muchi, tendoane, articulaii, periost, ligamente. Receptorii kinestezici din periost i articulaii sunt
corpusculii VaterPacini, identici cu cei din piele.
Sunt sensibili la micri i modificri de presiune.
Corpusculii neurotendinoi Golgi sunt situai la
jonciunea muchitendon. n corpuscul ptrund 13
fibre nervoase, care sunt stimulate de ntinderea puternic a tendonului.
Ei monitorizeaz continuu tensiunea produs `n tendoane [i ajut la prevenirea contraciei musculare excesive sau a alungirii exagerate a mu[chiului.
Terminaiile nervoase libere se ramific n toat
grosimea capsulei articulare i transmit sensibilitatea
dureroas articular.
Fusurile neuromusculare sunt diseminate printre
fibrele musculare striate, care sunt stimulate de tensiunea dezvoltat n timpul contraciei musculare. Fusurile neuromusculare sunt formate din 510 fibre musculare modificate, numite fibre intrafusale, coninute
ntr-o capsul conjunctiv [i dispuse paralel cu cele extrafusale; por]iunile periferice sunt contractile, iar por]iunea central\, necontractil\, con]ine nuclei (fig. 43).
Fusurile au inervaie senzitiv i motorie. Inervaia
senzitiv este asigurat de dendrite ale neuronilor senzitivi din ganglionul spinal (fig. 44).
Inervaia motorie este asigurat de axonii neuronilor
din cornul anterior al mduvei. Aceti axoni ajung la
partea periferic a fibrelor cu sac nuclear i cu lan
nuclear pe care le contract, determinnd ntinderea
poriunii centrale, ceea ce duce la stimularea fibrelor
senzitive anulospirale i a celor n floare.
Impulsul nervos se transmite neuronului , ceea ce
duce la contracia fibrelor extrafusale, determinnd
contracia muchiului.
Impulsurile aferente de la proprioceptori sunt conduse prin dou ci:
pentru sensibilitatea kinestezic (simul poziiei i
al micrii n spaiu), prin fasciculele spinobulbare;

pentru sensibilitatea proprioceptiv de reglare a


micrii (simul tonusului muscular), prin fasciculele
spinocerebeloase ventral i dorsal.
Dispunerea n paralel a fibrelor intrafusale face ca
ntinderea fibrelor extrafusale s determine i ntinderea celor intrafusale.
n mduva spinrii exist dou tipuri de motoneuroni care inerveaz muchii scheletici: cei care inerveaz fibrele extrafusale, motoneuronii , i cei care
inerveaz fibrele intrafusale, numii motoneuronii .
Relaxarea muscular este prevenit prin ntinderea
i activarea fusurilor, care, la rndul lor, declan[eaz o
contracie reflex. Acest mecanism produce o `ntindere i o tensiune muscular\ de relaxare tonusul muscular.
Corpusculii Ruffini se afl\ n stratul superficial al
capsulei articulare [i recep]ioneaz\ pozi]ia [i mi[c\rile
din articula]ii.
1

10

8
4
5

7
1

Fig. 44. C\ile sensibilit\]ii cutanate [i kinestezice: 1. girusul postcentral; 2. mezencefal; 3. bulb; 4. tract spinotalamic lateral; 5. tract
spinotalamic ventral; 6. m\duva spin\rii; 7. proprioceptor; 8. tact [i
presiune; 9. durere, cald [i rece; 10. talamus.

5
6
Fig. 43. Fibre intrafusale [i extrafusale: 1. motoneuron ; 2. motoneuron ; 3. fibre intrafusale cu lan] nuclear; 4. fibre intrafusale cu
sac nuclear; 5. capsul\ conjunctiv\; 6. fibre extrafusale.

CUVINTE

CHEIE

corpuscul VaterPacini, corpuscul Golgi, fusuri


neuro-musculare, motoneuron , motoneuron
41

Func]iile fundamentale ale organismului uman

TEME {I APLICA}II
Completa]i spa]iile punctate cu termenii corespunz\tori.
Inerva]ia senzitiv\ a fusurilor neuromusculare
este asigurat\ de ........................... ale neuronilor
........................... din ........................... spinal; unele dintre
acestea sunt numite ........................... sau primare, iar
altele ........................... sau secundare.

*Analizatorul olfactiv
Simul mirosului olfacia este slab dezvoltat
la om, comparativ cu unele animale. Rolul su principal const n a depista prezena n aer a unor substane mirositoare, eventual nocive, i, mpreun cu
simul gustului, de a participa la aprecierea calitii alimentelor i la declanarea secreiilor digestive.
Receptorii analizatorului olfactiv sunt chemoreceptori care ocup partea postero-superioar a foselor
nazale, fiind reprezentai de celulele bipolare din mucoasa olfactiv care are i rol de prim neuron. Celulele
bipolare au o dendrit scurt i groas, care se termin cu o vezicul, butonul olfactiv, prevzut cu cili.
1

2
3

Fig. 45. Receptor olfactiv: 1. fibre nervoase senzoriale; 2. lama ciuruit\


a osului etmoid; 3. celule receptoare olfactive; 4. epiteliu columnar
(celule de sus]inere); 5. butoni olfactivi cu cili; 6. mucoas\ nazal\.

42

o ii c l l lor ipol r (
) pl c
l pol l
l i
c
p r
or
r ii
ol c i i c r
r
l
ci r i
oi l i i
r i
l l ol c i
c
i p c
ro ii
l ipol ri (c l l l
ir l )
l c
i l c r r
pr i
l l
ro l c ii ol c i ( i
)
Axonii lor formeaz tractul olfactiv, care n final se
proiecteaz pe fa]a medial\ a lobului temporal (aria
olfactiv\ girul hipocampic [i nucleul amigdalian).
Calea olfactiv nu are legturi directe cu talamusul.
Pentru a putea fi mirosit, o substan trebuie s
fie volatil i s ajung n nri, s fie solubil, astfel
nct s poat traversa stratul de mucus i s\ ating\
celulele olfactive. Dei omul poate distinge pn la
10 000 de mirosuri diferite, exist un numr de aproximativ 50 de mirosuri primare, din a cror combinare, n proporii diferite, poate rezulta ntreaga diversitate de senzaii olfactive.

Lucrare practic\
Recunoa[terea unor substan]elor dup\ miros [i
pragurile sensibilit\]ii olfactive
Pentru ca o substan]\ s\ stimuleze receptorii olfactivi, trebuie s\ fie volatil\ [i s\ aib\ o anumit\
concentra]ie n aerul respirator. Substan]a odorant\
provoac\ stimularea [i senza]ia olfactiv\ dac\ ajunge n cornetul nazal superior la nivelul mucoasei olfactive, fiind necesare, fie o inspira]ie mai profund\,
fie inspira]ii scurte [i repetate (adulmecare).
Pragul sensibilit\]ii olfactive este reprezentat de
concentra]ia minim\ dintr-o substan]\ odorant\ care provoac\ senza]ia de miros. Pentru eter este de
1/1 000 000 g/L aer, iar pentru mosc pragul este
de zece ori mai sc\zut - 1/10 000 000 g/L aer.
Material necesar: sticule]e cu benzen, aceton\,
toluen, frunze de ment\, flori de trandafir [i frezie, bulbi
de ceap\, usturoi, tulpini de lev\n]ic\, diferite fructe [.a.
Mod de lucru. Subiectul se leag\ la ochi cu o
e[arf\ [i pus s\ recunoasc\ diferitele mirosuri.
De[i nu exist\ o clasificare a mirosurilor, fiind
foarte variate, exist\ ncerc\ri de a le grupa n aromatice, eterice, balsamice etc.
Determinarea sensibilit\]ii olfactive se face, n laboratoarele specializate, cu olfactometrul. Pentru
testarea acuit\]ii olfactive se poate folosi un olfactometru simplu, dintr-o par\ de cauciuc prin a c\rei
ap\sare se pompeaz\ brusc n n\rile subiectului aerul care con]ine substan]a odorant\ n concentra]ia
dorit\. Acuitatea olfactiv\ este invers propor]ional\
cu concentra]ia substan]ei odorante.

Analizatorii

O sensibilitate foarte mare o avem pentru mercaptan (derivat organic al sulfului), care poate fi perceput chiar la o concentra]ie de 1 x 10 10 mg/m3 aer,
fiind folosit n propor]ii infime n amestec cu gazul
metan (inodor), pentru a se depista u[or prezen]a
acestuia.

Analizatorul gustativ
Simul gustului are rolul de a informa asupra calitii alimentelor introduse n gur, dar intervine i n
declanarea reflex\ necondiionat a secreiei glandelor digestive.
Receptorii analizatorului gustativ sunt chemoreceptori, reprezentai de muguri gustativi, situai la nivelul papilelor gustative caliciforme (circumvalate),
fungiforme [i foliate din mucoasa lingual\; papilele
filiforme nu au muguri gustativi.
Mugurii gustativi au form ovoidal (fig. 46). n structura lor se gsesc celule senzoriale, care prezint la polul
apical un microvil. La polul bazal al celulelor gustative
sosesc terminaii nervoase ale nervilor faciali, glosofaringieni i vagi. Protoneuronul cii gustative se afl n ganglionii anexai nervilor enumerai, iar al doilea neuron se
afl n nucleul solitar din bulb. Axonii deutoneuronilor
se ncrucieaz, dup care se ndreapt spre talamus,
iar de la acest nivel, impulsurile ajung n aria gustativ,
situat n partea inferioar a girului postcentral.
Senzaia primar de gust. Identitatea substanelor chimice specifice care stimuleaz receptorii pentru gust este nc incomplet cunoscut. Au fost identificai cel puin 13 posibili sau probabili receptori chimici n celulele gustative.

Din punct de vedere practic, pentru analiza gustului, calitile de percepie au fost mprite n patru
categorii generale, numite senzaii gustative primare.
Acestea sunt acru, srat, dulce [i amar.
Cei mai muli dintre mugurii gustativi pot fi stimulai de doi sau mai muli stimuli gustativi i chiar i de
unii stimuli gustativi care nu intr n categoria celor
primari, ns de obicei predomin una sau dou dintre categoriile descrise.
La contactul dintre substanele sapide i celulele
receptoare ale mugurelui gustativ se produce o depolarizare a acestora, cu apariia potenialului de receptor, astfel: substanele chimice se leag de molecule
proteice receptoare, care ptrund n membrana microvililor i deschid canale ionice; acestea, odat deschise, permit ptrunderea ionilor de sodiu care vor
depolariza celula.
Mugurii gustativi sunt distribuii pe suprafaa limbii,
astfel nct se pot delimita zone caracteristice pentru
percepia unui anumit tip de gust fundamental (fig. 47).
dulce

s\rat

acru

amar
* Fig. 47. Zone de percep]ie a gustului.

*
2
3

4
5
9

8
7

Fig. 46. Receptor gustativ: 1. papile; 2. celul\ receptoare gustativ\;


3. celul\ de sus]inere; 4. por gustativ; 5. cil gustativ; 6. epiteliu
lingual; 7. ]esut conjunctiv; 8. fibr\ nervoas\ senzorial\; 9. muguri
gustativi.

Lucrare practic\

Recunoa[terea diferitelor substan]e dup\ gust [i


pragul sensibilit\]ii gustative
Un stimul poate provoca senza]ia gustativ\ numai dac\ este solubil n ap\ sau n saliv\; cei inso
lubili nu stimuleaz\ mugurii gustativi.
Pentru demonstrarea localiz\rii perceperii celor
patru gusturi fundamentale (harta gustului), se pot
folosi unele alimente, precum zah\rul, sarea de
buc\t\rie, o]etul [i sucul de grepfrut.
Recunoa[terea unor produse dup\ gust se poate
realiza legndu-se o e[arf\ la ochii subiectului [i
oferindu-i diferite alimente cu gust caracteristic.
43

Func]iile fundamentale ale organismului uman

Pragul sensibilit\]ii gustative este reprezentat de


concentra]ia cea mai slab\ la care stimulul produce
o senza]ie [i variaz\ foarte mult de la o substan]\ la
alta: este mai ridicat la cele dulci [i mai sc\zut la
cele amare. Pentru zah\r se consider\ c\ pragul
este de 1 g/L, n timp ce pentru chinin\ este de
0,005 g/L la o temperatur\ a solu]iilor de 24C.
B\uturile prea calde sau prea reci nu au gust.
Degust\torii de vinuri pot deosebi peste 300 de
gusturi diferite.

CUVINTE

CHEIE

bulb olfactiv, buton olfactiv, cil olfactiv, papile caliciforme, papile fungiforme, papile foliate, papile filiforme, mugure gustativ, lam\ ciuruit\, cil gustativ

TEME {I APLICA}II
Afla]i r\spunsul corect.
Receptorii analizatorilor olfactiv [i gustativ sunt,
`n principal: a. mecanoreceptori; b. interoceptori;
c. chemoreceptori; d. termoreceptori.
Calea olfactiv\ se proiecteaz\ la nivelul sistemului nervos central `n: a. lobul anterior al cerebelului;
b. talamus; c. hipotalamus; d. lobul temporal al
scoar]ei cerebrale.
Celulele receptoare ale analizatorului olfactiv sunt
neuroni: a. unipolari; b. bipolari; c. pseudounipolari;
d. multipolari.

Analizatorul vizual
Vederea furnizeaz peste 90 % din informaiile
asupra mediului nconjurtor, de aceea are o importan fiziologic considerabil, nu numai n diferenierea luminozitii, formei i culorii obiectelor, dar
i n orientarea n spaiu, meninerea echilibrului i a
tonusului cortical (atenia).

Sclerotica, tunic opac, reprezint 5/6 din tunica fibroas. Pe sclerotic se inser muchii extrinseci
ai globului ocular; posterior este perforat att de
fibrele nervului optic, care prsete globul ocular, ct
i de artera care intr n globul ocular.
Tunica medie, vascular, prezint trei segmente
care, dinspre posterior spre anterior, sunt: coroida, corpul ciliar i irisul.
Coroida se ntinde posterior de ora serrata, care
reprezint limita dintre coroid i corpul ciliar. n partea
sa posterioar, coroida este prevzut cu un orificiu
prin care iese nervul optic.
Corpul ciliar se afl imediat naintea orei serrata
i prezint, n structura sa, procesele ciliare i muchiul ciliar.
Muchiul ciliar este format din fibre musculare
netede. Fibrele circulare sunt inervate de parasimpatic, iar fibrele radiare sunt inervate de simpatic.
Procesele ciliare sunt alctuite din aglomerri capilare
i secret umoarea apoas.
Irisul este o diafragm n faa anterioar a cristalinului; n mijloc, prezint un orificiu numit pupil.
Irisul are rolul unei diafragme care permite reglarea cantitii de lumin ce sosete la retin.
Tunica intern este reprezentat de retin. Ea este
membrana fotosensibil care realizeaz\ recepia i
transformarea stimulilor lumino[i n influx nervos.
Retina se ntinde posterior de ora serrata i prezint dou regiuni importante:
pata galben (macula lutea), situat n dreptul
axului vizual. La nivelul ei se gsesc mai multe conuri
17
16
15
14

44

13

3
4

12

Globul ocular
Globul ocular (fig. 48), de form aproximativ sferic, este situat n orbit. Peretele globului ocular este
format din trei tunici concentrice extern, medie i
intern i din medii refringente.
Tunica extern este fibroas i format din dou
poriuni inegale: posterior se afl sclerotica, iar anterior, corneea.
Corneea este transparent, neavnd vase de snge, dar are n structura sa numeroase fibre nervoase.

11
8
10

Fig. 48. Ochiul: 1. conjunctiv\; 2. camera posterioar\; 3. cristalin;


4. cornee; 5. pupil\; 6. camera anterioar\; 7. iris; 8. ora serrata;
9. corp vitros; 10. mu[chiul drept inferior; 11. nerv optic; 12. pata
oarb\; 13. fovea centralis; 14. retin\; 15. coroid\; 16. sclerotica;
17. mu[chiul drept superior.

Analizatorii
1 2 3

910a. b.

lumin\

Fig. 49. Straturile retinei: 1. membran\ limitant\ intern\; 2. fibrele


nervului optic; 3. celule multipolare (ganglionare); 4. celule amacrine; 5. celule bipolare; 6. celul\ orizontal\; 7. celule fotoreceptoare
cu conuri; 8. celule fotoreceptoare cu bastona[e; 9. membran\ limitant\ extern\; 10. strat pigmentar; a. coroida; b. sclerotica.

dect bastonae. n centrul maculei lutea se afl o


concavitate fovea centralis numai cu conuri;
pata oarb, situat medial i inferior de pata galben, reprezint locul de ieire a nervului optic din
globul ocular i de intrare a arterelor globului ocular.
n pata oarb nu exist elemente fotosensibile.
n structura retinei se descriu 10 straturi, n care
se ntlnesc trei feluri de celule funcionale, aflate n
relaii sinaptice: celule fotoreceptoare, cu prelungiri n
form de con i de bastona, celule bipolare i celule
multipolare. n afar de acestea, se mai gsesc celule
de susinere i
cri i
oci i
Celulele cu bastonae sunt celule nervoase modificate, n numr de circa 125 de milioane. Bastonaele
sunt adaptate pentru vederea nocturn, la lumin
slab.
Celulele cu conuri, de asemenea, celule nervoase
modificate, n numr de 67 milioane, sunt mai numeroase n pata galben; n fovea centralis exist numai
celule cu conuri.
Conurile sunt adaptate pentru vederea diurn, colorat, la lumin intens.
Mediile refringente sunt reprezentate de: corneea
transparent, umoarea apoas, cristalinul i corpul vitros.
Cristalinul are forma unei lentile biconvexe, transparente, localizat ntre iris i corpul vitros [i este
`nvelit de o capsul\ elastic\ cristaloida. Cristalinul
este meninut la locul su printr-un sistem de fibre care
alctuiesc ligamentul suspensor. Cristalinul nu conine
vase sangvine, nutriia sa fcndu-se prin difuziune, de
la vasele proceselor ciliare.
Umoarea apoas este un lichid incolor, care se
formeaz printr-o activitate secretorie a proceselor ciliare.
Corpul vitros are o form sferoidal, consisten
gelatinoas i este transparent. Ocup camera vitroas, situat napoia cristalinului.

Funcia principal a analizatorului vizual este perceperea luminozitaii, formei i culorii obiectelor din
lumea nconjuratoare.
Aparatul dioptric ocular este format din cornee
(cu o putere de refrac]ie de aproximativ 40 de dioptrii)
i cristalin (cu o putere de refracie de aproximativ 20
de dioptrii). Simplificnd, aparatul dioptric al ochiului
poate fi considerat ca o singur\ lentil\ convergent\ cu
o putere total de aproximativ 60 de dioptrii i cu centrul optic la 17 mm n faa retinei. Razele paralele care
vin de la o distan]\ mai mare de 6 m se vor focaliza la
17 mm n spatele centrului optic, dnd pe retin o imagine real, mai mic\ i r\sturnat. Cea mai mare parte
a puterii de refracie a aparatului dioptric ocular
aparine feei anterioare a corneei. Totu[i, cristalinul
este important, deoarece raza lui de curbur poate fi
mult crescut, realiznd procesul de acomodare.
Acomodarea (fig. 50) reprezint\ variaia puterii de
refracie a cristalinului n raport cu distana la care
privim un obiect. Acomodarea se datoreaz\ elasticitii cristalinului, aparatului suspensor al acestuia i
muchiului ciliar. Organul activ al acomod\rii este
muchiul ciliar. Cnd ochiul prive[te la distan mai
mare de 6 m, muchiul ciliar este relaxat, iar ligamentul suspensor este n tensiune. Aceasta pune n
tensiune cristaloida, comprimnd cristalinul. Ca
urmare, raza de curbur a acestuia crete, iar puterea
de convergen scade la valoarea minim de 20 de
dioptrii. Cnd privim obiecte aflate la o distan mai

B1

A1

a.

b.

Fig. 50. Acomodarea: a. la distan]\; b. la apropiere.

45

Func]iile fundamentale ale organismului uman

mic de 6 metri, muchiul ciliar se contract i relaxeaz


fibrele ligamentare, tensiunea din cristaloid\ scade, iar,
datorit\ elasticit\ii, cristalinul se bombeaz. Ca urmare,
puterea de convergen crete la valoarea sa maxim\.
Cu ct trec anii, puterea de convergen scade, deoarece cristalinul devine mai gros i mai puin elastic, situaie numit prezbiopie (prezbiie).
Punctul cel mai apropiat de ochi la care vedem clar
un obiect, cu efort acomodativ maximal, se numete
punct proxim. Punctul cel mai apropiat de ochi la care
vedem clar, fr efort de acomodare, se numeste punct
remotum. La tineri, punctul proxim se afl la 25 cm, iar
punctul remotum la 6 m de ochi. Acomodarea este un
act reflex, reglat de centrii corticali i de coliculii
cvadrigemeni superiori, care, prin intermediul nucleului
vegetativ parasimpatic anexat nervului oculomotor din
mezencefal, comand contracia muchiului ciliar. La
reflexul de acomodare vizual particip i centrii corticali din ariile vizuale primare i secundare sau asociative, iar la rspunsul efector particip\ i muchii irisului
i muchii extrinseci ai globului ocular.
Reflexul pupilar fotomotor este un reflex mult mai
simplu, cu centrii n mezencefal. El const n contrac]ia
muchilor circulari ai irisului, urmat\ de mioz\, ca reacie la stimularea cu lumin\ puternic\ a retinei i, invers,
`n contracia muchilor radiari i relaxarea muchilor
circulari ai irisului, urmat de midriaz\, provocat\ de sc\derea intensit\]ii stimulului luminos (la ntuneric).
~n funcie de distana la care se afl\ retina fa\ de
centrul optic, exist:
ochiul emetrop, la care retina se afl\ la 17 mm n
spatele centrului optic, iar imaginea obiectelor plasate la
infinit este clar, fr acomodare;

Ochi emetrop

ochiul hipermetrop, care are retina situat\ la mai


pu]in de 17 mm de centrul optic; persoana deprteaz
obiectele de ochi pentru a le vedea clar; hipermetropia
se corecteaz cu lentile convergente;

hipermetropie

lentil\ convergent\

ochiul miop (hipometrop), cu retina situat\ la distane mai mari de 17 mm; persoana apropie obiectele de
46

ochi pentru a le vedea clar; miopia se corecteaz cu


lentile divergente.

miopie

lentil\ divergent\

Astigmatismul este un viciu de refracie, datorat


existenei mai multor raze de curbur\ ale suprafe]ei
corneei. Avnd un meridian cu putere de convergen
anormal, corneea va determina formarea unor imagini
retiniene neclare pentru punctele aflate n meridianul
spaial corespunz\tor. Astigmatismul se corecteaz\ cu
lentile cilindrice.

astigmatism

lentil\ cilindric\

Procesele fotochimice din retin\


Retina este sensibil\ la radiaiile electromagnetice cu
lungimea de und\ cuprins\ ntre 390 i 770 nm.
Recepia vizual\ const `n transformarea energiei electromagnetice a luminii `n influx nervos. Acest proces se
petrece la nivelul celulelor receptoare retiniene, cu
conuri i cu bastonae. n structura lor se afl macromolecule fotosensibile (pigment vizual), care sunt de
mai multe tipuri: bastonaele conin un singur fel de pigment vizual, numit rodopsin; conurile conin trei feluri
de asemenea pigmeni iodopsine.
Mecanismul fotoreceptor. Procesul fotorecepiei
este identic la cele dou\ tipuri de celule fotoreceptoare.
Pigmentul vizual absoarbe energia radiaiei luminoase i
se descompune n cele dou componente ale sale, retinen (comun tuturor pigmenilor vizuali, derivat de vitamina A) i opsin (diferit n funcie de pigmentul
vizual). Deoarece pigmentul face parte din structura
membranei conurilor i bastonaelor, descompunerea
sa determin\ modific\ri ale conductanelor ionice,
urmate de apariia potenialului receptor.
Sensibilitatea receptorilor vizuali este foarte mare.
Bastonaele sunt mult mai sensibile dect conurile.
Pentru a stimula o celul\ cu bastona este suficient
energia unei singure cuante de lumin.
Adaptarea receptorilor vizuali. Sensibilitatea celulelor
fotoreceptoare este cu att mai mare, cu ct ele conin
mai mult pigment. Cantitatea de pigment din conuri
i bastonae variaz\ `n funcie de expunerea lor la lumin\ sau ntuneric. Prin expunerea mult timp la lumin\

Analizatorii

puternic\, pigmentul vizual att din conuri, ct i din


bastonae este descompus n retinen i opsine. ~n plus,
cea mai mare parte a retinenului (i din conuri i din
bastonae) este transformat `n vitamina A. Astfel, scade
concentraia pigmenilor vizuali, iar sensibilitatea ochiului la lumin\ scade. Acest proces este numit adaptare la
lumin\. Vederea diurn (fotopic\) se realizeaz cu ajutorul conurilor. Timpul de adaptare la lumin\ este de 5 minute. Invers, dac un individ st mult timp n `ntuneric,
retinenul i opsinele din conuri i din bastonae sunt convertite `n pigmeni vizuali. De asemenea, vitamina A este
transformat n retinen, crescnd astfel cantitatea de pigment vizual. Acest proces este numit adaptare la `ntuneric. Sensibilitatea unui bastona la ntuneric este de
zeci de ori mai mare dect la lumin\. Din acest motiv, vederea nocturn (scotopic\) este asigurat de bastonae.
~n avitaminoza A, se compromite adaptarea la ntuneric. Reducerea vederii diurne este numit\ hemeralopie, iar a celei nocturne, nictalopie.
Vederea alb-negru i vederea cromatic\. Stimularea
bastonaelor produce senzaia de lumina alb\, iar lipsa
stimul\rii, senzaia de negru. Corpurile care reflect toate radiaiile luminoase apar albe, iar cele care absorb
toate radiaiile apar negre. Stimularea conurilor produce
senzaii difereniate, n funcie de tipul de pigment vizual pe care l conin. Astfel, exist conuri care conin
pigment sensibil la culoarea roie (aa-numitele conuri
ro[ii), conuri cu pigment sensibil la culoarea verde (conuri verzi) i conuri cu pigment sensibil la culoarea albastr (conuri albastre). Stimularea egal\ a celor trei
tipuri de conuri provoac senzaia de alb. Stimularea
unei singure categorii de conuri provoac\ senzaia culorii absorbite.
Culorile ro[u, albastru i verde sunt culori primare
sau fundamentale. Prin amestecul lor `n diferite proporii se pot obine toate celelalte culori ale spectrului,
inclusiv culoarea alb\. Fiecrei culori din spectru i corespunde o culoare complementar\ care, n amestec cu
prima, d culoarea alb\.
Unul dintre defectele vederii cromatice este cunoscut sub denumirea de daltonism. Persoanele care nu
au din na[tere celule cu con, corespunz\toare uneia dintre cele trei culori fundamentale, v\d `n locul culorii respective un ton cenu[iu. Cel mai frecvent lipsesc celulele
cu con sensibile la verde [i cele sensibile la ro[u. Boala
apare aproape `n exclusivitate la b\rba]i (gen\ recesiv\
X linkat\). Aproximativ 8 % din popula]ia masculin\
sufer\ de daltonism.

Calea optic\
Reprezint segmentul intermediar al analizatorului
vizual (fig. 51). Receptorii cii optice sunt celulele fotosensibile cu conuri i bastonae. Neuronul I se afl la

nivelul celulelor bipolare din retin, iar al II-lea neuron


este situat tot n retin, dar mai profund, fiind reprezentat de celulele multipolare. Axonii neuronilor multipolari
provenii din cmpul intern al retinei (cmpul nazal) se
ncrucieaz, formnd chiasma optic, dup care ajung
n tractul optic opus. Axonii provenii din cmpul extern
al retinei (cmpul temporal) nu se ncrucieaz i trec n
tractul optic de aceeai parte. Nervul optic conine fibre
de la un singur glob ocular, n timp ce tractul optic
conine fibre de la ambii ochi.
Tractul optic ajunge la metatalamus (la corpul geniculat extern), unde majoritatea fibrelor tractului optic fac
sinaps cu cel de al III-lea neuron, al crui axon se propag spre scoara cerebral i se termin n lobul occipital, n jurul scizurii calcarine, unde se afl ariile vizuale
primar\ [i secundare sau asociative care reprezint segmentul cortical al analizatorului.

13

1
2
3

4
5
12
11
10

6
7
8

9
Fig. 51. C\ile de conducere nervoas\ ale analizatorului vizual:
1. cmp monocular; 2. cmp binocular; 3. punct de fixare; 4. cristalin;
5. retina; 6. colicul superior; 7. corp geniculat extern (lateral);
8. radia]iile optice; 9. lob occipital; 10. tract optic; 11. chiasma optic\;
12. nerv optic; 13. cmp macular.

Segmentul cortical al analizatorului vizual


Fiec\rui punct de pe retin\ i corespunde un punct
specific de proiec]ie cortical\. Aria vizuala primar se
ntinde mai ales pe faa medial a lobilor occipitali, de o
parte i de alta a scizurii calcarine. ~n jurul acesteia se
afl\ ariile vizuale secundare sau asociative. La nivelul
ariei vizuale primare, cea mai ntins reprezentare o are
macula; aceasta ocup\ regiunea posterioar\ a lobului
occipital. ~n ariile vizuale se realizeaz\ senzaia i percepia vizual, respectiv transformarea stimulilor electrici
pornii de la nivelul celulelor fotoreceptoare n senzaie
de lumin\, culoare i form\.
47

Func]iile fundamentale ale organismului uman

Cmpul vizual, vederea binocular\ [i stereoscopic\


Spa]iul cuprins cu privirea se numete cmp vizual.
Fiec\rui ochi `i corespunde un cmp vizual monocular
(fig. 52), care se suprapune n mare parte cu cmpul
vizual al celuilalt ochi. Partea comun\ a celor dou\ cmpuri reprezint\ cmpul vizual binocular. Orice obiect
aflat n cmpul vizual binocular formeaz\ cte o imagine
pe retina fiec\rui ochi. Aceste imagini fuzioneaz pe
scoar\ ntr-o imagine unic. Procesul de fuziune cortical\ este posibil numai dac imaginile retiniene se
formeaz n puncte corespondente.
Acest proces de fuziune a imaginilor ncepe la nivelul corpilor geniculai laterali. Vederea binocular confer abilitatea vederii n profunzime (stereoscopic).
Extirparea ariei vizuale primare determin\ orbirea.
Distrugerea ariilor vizuale secundare produce afazia

Lucrri practice
* Disec]ia globului ocular
Material necesar: ochi de vit\ (de la abator), trus\
de disec]ie, plan[et\ sau t\vi]\ pentru disec]ie, lup\,
ace, ser fiziologic.
Mod de lucru. Se cur\]\ globul ocular, de gr\sime,
de ]esutul conjunctiv [i de mu[chii extrinseci [i se
observ\ corneea [i sclerotica. Cu o lam\ sau cu bisturiul se incizeaz\ sclerotica, pe linia ecuatorial\ pn\ la
coroid\, continundu-se, cu foarfeca, pn\ la realizarea
unei sec]ion\ri circulare. Sclerotica se sec]ioneaz\ n
evantai [i se prinde cu ace pe plan[et\. Se observ\
coroida. Se ndep\rteaz\ corneea, deschizndu-se astfel camera anterioar\ din care se scurge umoarea
apoas\. Se observ\ irisul, care delimiteaz\ pupila. Dup\
ndep\rtarea irisului, prin transparen]a cristalinului se
pot observa macula lutea, pata oarb\ [i vasele de snge de la nivelul retinei. Se scoate cristalinul [i, ]inndu-l
deasupra unui text, se constat\ m\rirea literelor. Se
desprinde apoi cristaloida. Dup\ desprinderea cristalinului se vede corpul vitros, cu o consisten]\ caracteristic\, prin ndep\rtarea c\ruia se poate observa retina.
* Demonstrarea reflexului pupilar
Mod de lucru. Subiectul este a[ezat n fa]a unei
surse luminoase [i i se acoper\ ochii cu o e[arf\ neagr\, cca 3 minute. La desprinderea e[arfei subiectul trebuie s\ priveasc\ cu ochii larg deschi[i spre sursa de
lumin\. Se observ\ c\ pupilele sunt mult m\rite (midriaz\), mic[orndu-se n cteva secunde (mioz\),
devenind punctiforme la o lumin\ intens\.
Rolul sistemului nervos vegetativ n controlul reflexului pupilar se poate pune n eviden]\ pe ochi de
broasc\, folosindu-se substan]e neurotransmi]\toare
48

Fig. 52. Cmp vizual monocular: 1. hemiretin\ nazal\; 2. hemiretin\


temporal\.

vizual\: bolnavul vede literele scrise, dar nu nelege


semnificaia cuvintelor citite.

(mediatori chimici) colinergice acetilcolin\ solu]ie


1/100 000, eventual atropin\ 1% [i adrenergice adrenalin\ (epinefrin\) solu]ie 1/10 000 sau pilocarpin\ 2%.
* Demonstrarea reflexului cornean de clipire
Reflexul este polisinaptic nociceptiv. Clipitul,
r\spuns motor de ap\rare, se poate produce prin atingerea corneei cu vat\. Reflexul nu se produce n cazul
unor leziuni bulbopontine ale nucleului senzitiv al trigemenului sau ale ramurii oftalmice a acestuia.
Determinarea cmpului vizual
Mod de lucru. Se traseaz\ pe tabl\ roza vnturilor,
astfel nct locul n care se ntretaie dreptele desenate
s\ fie la nivelul pupilei subiectului; acesta va sta la 15 cm
de tabl\ [i va privi cu un singur ochi locul amintit,
cel\lalt ochi fiind acoperit. O alt\ persoan\ deplaseaz\ o
cret\ alb\ n lungul fiec\rei linii de pe tabl\, de la margine spre centru. Cnd subiectul, care n tot timpul experimentului prive[te numai n centru, anun]\ c\ a perceput culoarea alb\, se marcheaz\ punctul respectiv. n
final se unesc punctele de pe toate liniile, ob]inndu-se
o form\ geometric\ reprezentnd cmpul vizual monocular pentru lumina alb\. Pentru cmpul vederii cromatice se vor folosi crete de diferite culori; perimetrele
acestora vor fi diferite de cele pentru lumina alb\. n
acela[i fel se procedeaz\ pentru cel\lalt ochi. Partea n
care cele dou\ cmsus
puri se suprapun reprezint\ cmpul vederii binoculare. Cmpul vizual al fiec\rui
tmpl\
ochi cuprinde un nas
verde
unghi de cca 160 n
ro[u
plan orizontal [i cca
albastru
145 n plan vertical.
alb
jos

Analizatorii

TEME {I APLICA}II

Gsii rspunsul greit.


Tunica medie a globului ocular este format din:
a. corpul ciliar; b. cornee; c. iris; d. coroid.
n structura retinei se gsesc celule: a. funcionale;
b. de susinere; c. secretoare; d. de asociaie.
Inervaia motorie a globului ocular este realizat de
nervii cranieni: a. oculomotori; b. abduceni; c. trohleari;
d. cohleari.
Acomodarea se realizeaz datorit: a. aparatului
suspensor al cristalinului; b. elasticitii cristalinului;
c. muchilor oblici inferior i superior; d. muchiului
ciliar.
Aflai rspunsul corect.
Muchiul ciliar este format din fibre: a. striate;
b. netede; c. mixte, cu rol n acomodare; d. speciale,
cu rol fotoreceptor.
Distana cea mai apropiat de ochi la care se
vede clar, fr acomodare, este denumit: a. fovea
centralis; b. punct proxim; c. macula lutea; d. punct
remotum; e. prezbiopie.
Celulele cu conuri conin pigmeni sensibili la
culoarea: a. roie; b. albastr; c. verde; d. toate
rspunsurile sunt corecte.

Analizatorul acustico-vestibular
Analizatorul acustic i analizatorul vestibular pentru poziia corpului n repaus i micare sunt situai
n urechea intern. Fiecare are cte un nerv care conduce impulsul: nervul acustic (cohlear), respectiv,
nervul vestibular. Pe traiectul nervului cohlear se afl
ganglionul spiral Corti, iar pe traiectul nervului vestibular se afl ganglionul vestibular Scarpa. Cei doi nervi se
unesc i formeaz perechea VIII de nervi cranieni.
Urechea uman poate percepe undele sonore, repetate
ntr-o anumit ordine (sunete) sau succedndu-se
neregulat (zgomote).
n ceea ce privete analizatorul vestibular, el are
funcia de a furniza informaii asupra poziiei i micrilor corpului n spaiu, pe baza crora declaneaz
reflexele posturale [i gestuale. La aceast funcie mai
particip i informaiile culese de la receptorii musculari kinestezici, cutanai (tact, presiune) i optici.

Receptorul auditiv
Perfecionarea aparatului acustic a determinat dezvoltarea unor anexe importante: urechea extern i cea
medie, care nu au nici o relaie cu aparatul vestibular.
Urechea extern cuprinde: pavilionul i conductul
auditiv extern.

Urechea medie este o cavitate pneumatic spat


n stnca temporalului. Peretele lateral al urechii medii
este reprezentat de timpan. Peretele medial prezint
fereastra oval i fereastra rotund. La nivelul
peretelui anterior se deschide trompa lui Eustachio,
prin care casa timpanului comunic cu nazofaringele.
Aceast comunicare are rolul de a egaliza presiunea pe
ambele fee ale timpanului.
Urechea medie conine n interiorul su un lan articulat de oscioare: ciocanul, nicovala i scria. Ciocanul i scria au fiecare cte un muchi, muchiul
ciocanului care diminueaz vibraiile sonore puternice i muchiul scriei care le amplific pe cele slabe, reglnd intensitatea undei sonore.
Urechea intern este format dintr-un sistem de
ncperi, numite labirint osos, spate n stnca temporalului. n interiorul labirintului osos se afl labirintul
membranos. ntre labirintul osos i cel membranos se
afl perilimfa.
Labirintul osos este format din vestibulul osos,
canalele semicirculare osoase i melcul osos.
Cele trei canale semicirculare osoase se afl n planuri perpendiculare unul pe cellalt. Fiecare canal
semicircular se deschide la o extremitate a sa printr-o
dilataie mai larg, numit ampul. La cealalt extremitate, canalul anterior se unete cu cel posterior ntr-un canal comun nainte de a se deschide n vestibul.
Melcul osos este situat anterior de vestibul i prezint o form conic, cu un ax osos central, numit columel, n jurul cruia melcul osos realizeaz 2 ture.
Pe columel se prinde lama spiral osoas, care
este ntregit de membrana bazilar a labirintului membranos [i membrana vestibular\ Reissner. Aceste dou\
membrane compartimenteaz lumenul osos n rampa
vestibular, situat deasupra membranei vestibulare,
rampa timpanic, sub membrana bazilar, i canalul
cohlear (melcul membranos), ntre membrana bazilar,
membrana vestibular i peretele extern al melcului
osos. Rampele vestibular i timpanic conin perilimf, iar canalul cohlear, endolimf\. Spre vrful melcului,
lama spiral\ las\ un spa]iu liber helicotrema.
Labirintul membranos este format dintr-un sistem
de camere, situate n interiorul labirintului osos.
Vestibulul membranos este format din dou caviti:
utricula, situat n partea superioar a vestibulului, i
sacula, sub utricul. n utricul se deschid cele trei
canale semicirculare membranoase (fig. 53).
Din partea inferioar a saculei pornete canalul
cohlear care conine organul Corti, cu receptorii acustici. Organul Corti este aezat pe membrana bazilar.
n centrul organului Corti se gsete un spaiu triunghiular numit tunelul Corti. Pe laturile acestuia se afl
49

Func]iile fundamentale ale organismului uman


1 2 34

5 6

2
a.
1
4
3

6
12

11

10

8 7

Fig. 53. Urechea: 1. ciocanul; 2. nicovala; 3. sc\ri]a; 4. fereastra oval\;


5. nervul vestibular; 6. nerv cohlear; 7. melcul; 8. trompa lui Eustachio;
9. casa timpanului; 10. timpanul; 11. conductul auditiv extern; 12. pavilionul urechii.

b.

celule de susinere. Tunelul este traversat de fibre dendritice ale neuronilor din ganglionul spiral Corti.
Deasupra celulelor de susinere se gsesc celulele
auditive. La polul bazal al celulelor auditive sosesc terminaii dendritice ale neuronilor din ganglionul spiral
Corti. La polul apical al celulelor auditive se gsesc cilii
auditivi, care ptrund n membrana reticulat secretat
de celulele de susinere. Deasupra cililor auditivi se afl
membrana tectoria (fig. 54)

Receptorii vestibulari
Sunt situai n labirintul membranos. n utricul i
sacul se gsete cte o macul, respectiv utricular i
sacular, formate din celule de susinere, aezate pe o
membran bazal, peste care sunt dispuse celule senzoriale cu cili. La polul bazal al celulelor senzoriale sosesc dendrite ale neuronilor din ganglionul vestibular
Scarpa. Cilii sunt nglobai n membrana otolitic, n
care se afl granule de carbonat de calciu i magneziu,
numite otolite. Crestele ampulare, localizate n ampulele
canalelor semicirculare membranoase, sunt formate din
celule de susinere i celule senzoriale. La polul apical,
celulele senzoriale prezint cili care ptrund ntr-o cupol gelatinoas, iar la polul bazal se gsesc terminaii dendritice ale neuronilor din ganglionul vestibular Scarpa.

Segmentele intermediar [i central


Calea acustic. Primul neuron se afl n ganglionul
spiral Corti. Dendritele primului neuron ajung la polul
bazal al celulelor auditive cu cili din organul Corti, iar
axonii formeaz nervul cohlear, care se ndreapt spre
cei doi nuclei cohleari (ventral i dorsal) din punte, unde
se gsete al II-lea neuron. Axonul acestuia se ncrucieaz, dup care urmeaz un traiect ascendent spre
50

11

10

Fig. 54. Organul Corti: a. `n ductul cohlear: 1. ramp\ vestibular\;


2. membran\ vestibular\ Reissner; 3. canal cohlear; 4. organ Corti;
5. rampa timpanic\; 6. nerv vestibulo-cohlear; b. detaliu: 7. celule
ciliate interne; 8. membrana tectoria; 9. celule ciliate externe;
10. membran\ bazilar\; 11. fibre nervoase.

coliculul inferior, unde se gsete al III-lea neuron. Al


IV-lea neuron al cii acustice se gsete n corpul
geniculat medial. Axonul celui de-al IV-lea neuron se
proiecteaz n girul temporal superior (fig. 55).
~n jurul ariei primare se afla aria secundar\ sau de
asociaie, care primete aferene de la aria primar\.
Calea vestibular. Primul neuron se afl n ganglionul vestibular Scarpa. Dendritele primului neuron
ajung la celulele senzoriale cu cili din macul i creste
ampulare, iar axonii formeaz ramura vestibular a
perechii a VIII-a de nervi cranieni (nervul vestibulocohlear). Ramura vestibular se ndreapt spre cei
patru nuclei vestibulari din bulb (superior, inferior, lateral i medial). La acest nivel se afl cel de-al II-lea neuron al cii vestibulare i de aici pleac mai multe fascicule, i anume:
fasciculul vestibulo-spinal, spre mduv (controleaz tonusul muscular);

Analizatorii

fasciculul vestibulo-cerebelos, spre cerebel (controleaz echilibrul static i dinamic);


fasciculul vestibulo-nuclear, spre nucleii nervilor III
i IV din mezencefal i VI din punte (controleaz micrile globilor oculari, cu punct de plecare labirintic);
fasciculul vestibulo-talamic, spre talamus; de aici,
prin fibrele talamo-corticale, se proiecteaz pe scoar.
Mecanismul recep]iei auditive
Urechea uman percepe sunete cu frecvena cuprins ntre 20 i 20 000 Hz i amplitudini ntre 0 i
130 de decibeli (1 db = 1 dyne/cm2).
Undele sonore sunt produse de rarefieri [i condens\ri ale aerului [i au ca propriet\]i fundamentale:
`n\l]imea, determinat\ de frecven]a undelor;
intensitatea, determinat\ de amplitudine;
timbrul, determinat de vibra]iile armonice superioare `nso]itoare.
Celulele senzoriale de la nivelul organului Corti
transform energia mecanic a sunetelor n impuls nervos. Sunetul este transmis pn la organul Corti, `ncepnd de la nivelul pavilionului urechii, care capteaz i
dirijeaz sunetele spre conductul auditiv extern. La cap\tul acestuia, unda sonor\ pune n vibraie membrana
timpanului care, la rndul s\u, antreneaz lan]ul celor
trei oscioare. Perfora]iile timpanului nu duc la surditate,
ci numai la o sc\dere a acuit\ii auditive a urechii respective. Unda sonor este transmis mai departe, succesiv, ferestrei ovale, perilimfei i endolimfei. Variaiile
de presiune ale endolimfei fac s vibreze membrana
bazilar, pe care se g\sete organul Corti.
Vibraiile membranei bazilare antreneaz\ celulele
auditive ai c\ror cili vor suferi deforma]ii mecanice la
contactul cu membrana tectoria. nclinarea cililor ntr-o
parte depolarizeaz celulele, iar n direc]ia opus\ le
hiperpolarizeaz\. Depolariz\rile celulelor senzoriale
cresc frecven]a potenialelor de ac]iune, iar hiperpolariz\rile o reduc.
Membrana bazilar\ are o structur\ comparabil\ cu
un rezonator cu coarde c\ruia `i corespund particularit\]i de elasticitate i de rezonan\: baza melcului intr\
n rezonan\ cu sunetele de frecven]\ `nalt\
(15 000 Hz), mijiocul membranei bazilare rezoneaz\ cu
frecven]e medii (5 000 Hz), iar vrful melcului, cu
frecven]e joase (20500 Hz).
Transmiterea stimulului auditiv. Fiecare neuron senzitiv din ganglionul spiral Corti transmite impulsuri nervoase de la o anumit\ zon\ a membranei bazilare.
Aceast specializare zonal\ se p\streaz\ `n continuare
i la celelalte sta]ii de releu ale c\ii acustice. Sunetele
de o anumit\ frecven]\ activeaz\ anumi]i neuroni
cohleari, coliculari [i metatalamici. ~n acest mod, excita]iile sonore, separate `n frecven]ele componente la
nivelul membranei bazilare, se transmit prin fire izolate spre neuronii corticali.
Identificarea direciei de unde vine sunetul se realizeaz\ prin dou\ mecanisme principale: prin detectarea

decalajului n timp dintre semnalele acustice care intr


n cele dou\ urechi i prin diferena de intensitate a
sunetului care ajunge la cele dou\ urechi.
Fiziologia analizatorului vestibular
Analizatorul vestibular are rolul de a informa creierul despre poziia capului n spaiu i despre accelerrile liniare sau circulare la care acesta este supus.
Simul vestibular nu este propriu-zis un sim al echilibrului, ci o component important\ a mecanismelor
care contribuie la reglarea echilibrului, alturi de analizatorii kinestezic, vizual, tactil i de cerebel.
Segmentul periferic
Receptorii maculari sunt stimulati mecanic de ctre
otolite. Stimularea are loc att n condiii statice, ct i
dinamice. Cnd capul st nemi[cat, otolitele apas prin
greutatea lor asupra cililor celulelor senzoriale, care trimit impulsuri spre centri, informndu-i asupra poziiei
capului n raport cu direc]ia vectorului gravitaional.
Cnd capul i corpul sufer accelerri liniare (nainte, napoi sau lateral), forele de inerie mping otolitele,
care sunt mai dense dect endolimfa, n sens opus
deplasrii. Astfel, se declaneaz la nivelul centrilor nervoi reacii motorii corectoare ale poziiei corpului i
capului, n vederea meninerii echilibrului pe toat dura-

1
2
3

8
7

4
6

5
de la
organul
Corti
Fig. 55. C\ile de conducere ale analizatorului auditiv: 1. talamus;
2. cortexul auditiv (lobul temporal); 3. corpul geniculat medial din
metatalamus; 4. nucleul cohlear; 5. nerv vestibulo-cohlear (VIII);
6. punte; 7. mezencefal; 8. colicul inferior.

51

Func]iile fundamentale ale organismului uman

ta micrii. De remarcat c receptorii maculari nu detecteaz viteza de deplasare a corpului, respectiv a capului,
ci acceleraia (cei din utricul acceleraia orizontal,
iar cei din sacul vertical). Receptorii analizatorului
vestibular sunt i sediul unor reflexe posturale. O modificare brusc\ a poziei corpului declaneaz reflexe care
ajut la meninerea posturii i a echilibrului.
Receptorii otolitici nu particip la meninerea echilibrului `n condiiile accelerrilor circulare ale capului i
corpului.
Crestele ampulare i cupolele gelatinoase, care se
g\sesc la baza canalelor semicirculare, reprezint\ cel
de-al doilea organ receptor al analizatorului vestibular,
responsabil de meninerea echilibrului n condiiile acceleraiilor circulare ale capului i corpului. Cilii celulelor senzoriale din canalele semicirculare sunt excitai
mecanic de deplasarea endolimfei. Orice mi[care de
rotaie a capului sau a corpului antreneaz rotaia simultan a canalelor semicirculare aflate n planul rotaiei respective. Din cauza ineriei, endolimfa din aceste
canale va suferi o deplasare relativ n sens opus i va
nclina cupola n sensul acestei deplas\ri (fig. 56).
Recepionarea micrilor circulare ale capului este
posibil datorit orientrii canalelor semicirculare n cele
trei planuri ale spaiului (frontal, orizontal i sagital).

CUVINTE

5
a.

for]\
gravita]ional\
b.

CHEIE

timpan, fereastr\ rotund\/oval\, ciocan, nicoval\,


sc\ri]\, trompa lui Eustachio, utricul\, sacul\,
labirint (osos/membranos), vestibul, canale semicirculare, melc, otolit, organ Corti, ganglion Scarpa
TEME {I APLICA}II

Afla]i r\spunsul corect.


Receptorii maculari din utricul\ [i sacul\ detecteaz\: a. viteza de deplasare a corpului; b. viteza
de deplasare la nivelul capului; c. accelera]ia orizontal\ [i vertical\; d. accelera]ia orizontal\.
Recep]ionarea mi[c\rilor circulare ale capului
este posibil\ datorit\ orient\rii canalelor semicirculare: a. `n plan frontal [i sagital; b. `n plan orizontal
[i vertical; c. `n plan frontal, orizontal [i sagital; d. `n
plan transversal [i longitudinal.
Explica]i modul de transmitere a stimulului auditiv.

No]iuni elementare de igien\ [i patologie


Micozele
Infec]iile fungice cutanate pot fi provocate de dermatofi]i, care produc infectarea tegumentar\ superficial\ [i a anexelor cutanate (p\r, unghii), sau de levuri
din genul Candida ce pot afecta [i mucoasele.
52

Fig. 56. Membrana otolitic\ [i otolitele: a. capul `n pozi]ie vertical\:


1. otolite; 2. celule de sus]inere; 3. celule ciliate; 4. fibre senzoriale;
5. cupol\ gelatinoas\; b. capul `n pozi]ia aplecat `nainte.

Transmiterea infec]iei se face de la persoan\ la


persoan\ sau de la animale la om. Tratamentul este,
de regul\, local, iar prevenirea r\spnirii infec]iei se
face prin tratarea persoanelor bolnave [i prin m\suri
de igien\ riguroas\.
Acneea
Boal\ inflamatorie ce afecteaz\ foliculul pilosebaceu; etiopatogenie complex\ [i incomplet elucidat\.
Afecteaz\ n special adolescen]ii, uneori c\p\tnd [i
un aspect psiho-social important.
Herpesul
Infec]ia cu virusul Herpes simplex const\ din apari]ia unei erup]ii cutanate sau mucoase cu aspect caracteristic (vezicule pe o baz\ eritematoas\). Infec]ia poate
fi primar\ sau recurent\. Se poate transmite de la om la
om. Terapia se face cu medicamente antivirale.
Piodermitele
Sunt infec]ii bacteriene cutanate, de obicei superficiale, beneficind de regul\ de terapie local\ cu antibiotice. Apar n special la copii.
Rinitele
Edem [i vasodilata]ie la nivelul mucoasei nazale,
manifestat\ clinic prin rinoree [i obstruc]ie nazal\.

Analizatorii

Poate avea multiple etiologii [i poate fi acut\ sau


cronic\.
Cataracta
Reprezint\ opacifierea cristalinului din componen]a
sistemului optic al globului ocular, ceea ce duce la
pierderea gradat\ a acuit\]ii vizuale, care poate merge
pn\ la pierderea complet\ a vederii. Acest\ opacifiere
se datoreaz\ unor modific\ri chimice ale proteinelor din
compozi]ia cristalinului, modific\ri ap\rute ca urmare a
unor infec]ii, traumatisme sau `naint\rii `n vrst\.
Cataracta reprezint\ principala cauz\ de pierdere a vederii. Tratamentul const\ n ndep\rtarea chirurgical\ a
cristalinului afectat [i implantarea unuia artificial.
Glaucomul
Reprezint\ a doua cauz\ de pierdere a vederii [i este
foarte frecvent, mai ales n ]\rile mai pu]in dezvoltate.
Poate afecta persoane de orice vrst\, dar 95% din
cazuri apar la persoanele de peste 40 de ani.
Glaucomul este cre[terea presinii intraoculare. Umoarea apoas\ nu se dreneaz\ corespunz\tor prin sistemul

venos, prin compara]ie cu viteza de producere. Cumularea de lichid duce la compresia vaselor globului ocular
[i a nervului optic. Celulele retinine sunt distruse iar nervul optic se poate atrofia, ceea ce poate duce la orbire.
Conjunctivita
Reprezint\ inflama]i mucoasei conjunctivale [i poate
avea cauze multiple: alergice, infec]ioase, traumatice.
Otita
Otita extern\ este un termen general prin care se
denume[te orice infec]ie a urechii externe (micotic\,
bacterian\, viral\).
Otita medie purulent\ acut\ este o infec]ie a urechii
medii. Patogenii ajung la acest nivel, de obicei prin
trompa lui Eustachio, succednd cel mai adesea unei
amigdalite sau r\celi. Cei mai susceptibili sunt copiii,
deoarece r\cesc fecvent [i au trompa Eustachio scurt\
[i plasat\ orizontal. Simptomul cel mai frecvent este
durerea la nivelul urechii medii, iar presiunea exercitat\
de inflama]ia de la acest nivel poate duce la ruperea
membranei timpanice.

Autoevaluare

Aflai rspunsul corect:


Segmentul intermediar al analizatorului conduce impulsul nervos de la receptor la SNC prin ci: a. de asociaie; b. ascendente; c. descendente; d. colaterale.
Prin esut subcutanat se nelege: a. epidermul; b. dermul i hipodermul; c. hipodermul; d. receptorii cutanai
din cele trei straturi.
Suprafaa cmpului receptor pentru sensibilitatea cutanat: a. este n raport direct proporional cu densitatea
receptorilor; b. este n raport invers proporional cu densitatea receptorilor; c. nu depinde de densitatea receptorilor; d. toate rspunsurile sunt greite.

Coloana din stnga cuprinde unele structuri ale segmentului periferic al analizatorului vizual, iar cea din dreapta,
formaiuni care intr n componena acestora. Asociai formaiunile cu structurile corespunztoare:
1. camera anterioar
a. pata galben
2. tunica extern
b. muchii ciliari
3. tunica medie
c. muchii extrinseci
4. tunica intern
d. corneea transparent
5. anexele globului ocular
e. umoarea apoas

Stabilii dac enunurile legate prin conjuncia deoarece sunt adevrate sau false; n cazul n care le considera]i
adevrate, determinai dac ntre ele exist sau nu o relaie de cauzalitate:
Prezbiopia (prezbiia) este o deficien de acomodare care apare n timp, deoarece, cu trecerea anilor, cristalinul devine mai puin elastic i puterea sa de convergen scade.
Urechea intern este format dintr-un sistem de ncperi numite labirint osos, deoarece n interiorul acestuia se afl labirintul membranos.
Recepionarea, de ctre analizatorul vestibular, a micrilor circulare ale capului este posibil, deoarece
impulsurile nervoase provin de la canalele semicirculare, care sunt orientate n cele trei planuri ale spaiului.
Axonul deutoneuronului care formeaz tractul olfactiv se proiecteaz direct n lobul temporal, deoarece calea
olfactiv nu are legturi directe cu talamusul.
Receptorii neurotendinoi sunt localizai la jonciunea dintre muchi i tendon, deoarece monitorizeaz continuu tensiunea produs n tendoane de contracia muscular sau de ntinderea sa pasiv.
Alctuii un eseu cu tema Sensibilitatea component a funciilor de relaie.

53

Func]iile fundamentale ale organismului uman

3. Glandele endocrine
Glandele cu secre]ie intern sunt formate din epitelii secretorii, ale cror celule produc substan]e active,
numite hormoni, pe care i elibereaz direct n snge.
Hormonii sunt substan]e chimice specifice, care
ac]ioneaz la distan] de locul sintezei [i produc
efecte caracteristice. Se consider glande endocrine:
hipofiza, suprarenalele, tiroida, paratiroidele, testiculul,
ovarul, pancreasul insular, timusul, epifiza [i, temporar, placenta (fig. 57).
Exist [i alte organe care, n afara func]iei lor principale, au [i celule cu rol endocrin: antrul piloric secret gastrina, duodenul secret 68 hormoni cu rol n
reglarea activit]ii secretorii [i motorii a aparatului
digestiv, rinichiul secret renina [i eritropoietina etc.
n plus, unii neuroni hipotalamici [i ai altor organe
nervoase au [i activitate secretorie, proces numit neurosecre]ie, care reprezint tot o func]ie endocrin.
Astfel, sistemul endocrin este conceput ca un sistem

9
8

anatomo-func]ional complex, controlat de sistemul


nervos, avnd rolul de a regla [i coordona pe cale
umoral activitatea diferitelor organe pe care le integreaz n ansamblul func]iilor organismului.
Principalul rol al glandelor endocrine const n
reglarea metabolismului celular.
Hormonii sunt elibera]i n snge [i sunt transporta]i spre toate celulele corpului.

Hipofiza
Localizat la baza encefalului, napoia chiasmei
optice, pe [aua turceasc a osului sfenoid, hipofiza
(glanda pituitar) are forma rotunjit [i diametrul de
1,3 cm. Cntre[te 500 mg. Este alctuit din trei lobi:
anterior, mijlociu (intermediar) [i posterior. Lobul
anterior [i cel intermediar constituie adenohipofiza,
iar lobul posterior, neurohipofiza.
Lobul anterior este partea cea mai dezvoltat a
glandei, constituind 75 % din masa hipofizei, n timp ce
lobul intermediar reprezint numai 2 %, fiind redus la
o simpl lam epitelial, aderent de lobul posterior.
ntre hipofiz [i hipotalamus sunt rela]ii anatomice
[i func]ionale. Anatomic, hipofiza este legat de acesta prin tija pituitar. ntre regiunea median a hipotalamusului [i adenohipofiz exist o legtur vascular\
reprezentat de sistemul port-hipotalamo-hipofizar,
descris de anatomistul romn Grigore T. Popa mpreun cu Unna Fielding. ntre hipotalamusul anterior [i
neurohipofiz exist tractul nervos hipotalamo-hipofizar. Prin aceste legturi vasculare [i nervoase [i prin
produ[ii de neurosecre]ie, hipotalamusul controleaz
[i regleaz secre]ia hipofizei, iar prin intermediul acesteia, coordoneaz activitatea ntregului sistem
endocrin (fig. 58).

Adenohipofiza
3
4

Fig. 57. Glandele endocrine: 1. glanda pineal\ (epifiza); 2. tiroida [i


paratiroidele; 3. glanda suprarenal\; 4. pancreas; 5. testicul; 6. ovar;
7. timus; 8. hipofiza (glanda pituitar\); 9. hipotalamus.

54

Este situat n partea anterioar, dar se ntinde [i


posterior, nconjurnd aproape complet neurohipofiza.
Hormonii adenohipofizei sunt glandulotropi, avnd
ca organe-]int alte glande endocrine (ACTH, TSH,
FSH, LH) [i non-glandulotropi (STH, prolactina).
Hormonul somatotrop (STH), denumit [i hormon
de cre[tere, stimuleaz, mpreun cu insulina, hormonii tiroidieni [i gonadici, cre[terea organismului.
STH stimuleaz condrogeneza la nivelul cartilajelor de
cre[tere metafizare (diafizoepifizare), determinnd
cre[terea n lungime a oaselor. Majoritatea efectelor
STH se exercit indirect, prin ac]iunea unui sistem de
factori de cre[tere numi]i somatomedine. Dup pubertate, STH produce ngro[area oaselor lungi [i dezvoltarea oaselor late. Stimuleaz cre[terea mu[chilor
[i a viscerelor, cu excep]ia creierului. STH determin
o reten]ie de compu[i ai Ca, Na, K, P [i N.

Glandele endocrine

1
2
10
3

Fig. 58. Leg\turile nervoase [i vasculare hipotalamo-hipofizare:


1. corp neuronal; 2. axonii neuronilor secretori; 3. regiunea median\;
4. tija pituitar\; 5. neurohipofiza; 6. lob intermediar; 7. adenohipofiza;
8. capilare; 9. artera hipofizar\ superioar\; 10. capilare.

Hipersecre]ia acestui hormon are consecin]e (n


func]ie de vrst) asupra dezvoltrii somatice [i metabolismului. Dac hipersecre]ia de STH survine nainte
de pubertate, se produce gigantismul. Individul atinge
talii de peste 2 metri, prin cre[terea exagerat n lungime a extremit]ilor. Intelectul nu este afectat. Dup
pubertate, se produce acromegalia, caracterizat prin
cre[terea exagerat a oaselor fe]ei, a mandibulei, a oaselor late, n general, dar [i ngro[area buzelor, cre[terea viscerelor (inim, ficat, rinichi, limb) [i alungirea
exagerat a minilor [i picioarelor.
Hiposecre]ia produce, la copil, oprirea cre[terii somatice, dar nu a celei neuropsihice. Boala se nume[te piticism (nanism) hipofizar. Indivizii sunt de talie
mic, 1,201,30 m, dar propor]ionat dezvolta]i [i cu intelectul normal.
Prolactina, numit [i hormonul mamotrop sau luteotrop (LTH), stimuleaz, la femeie, secre]ia lactat a
glandei mamare, sensibilizat de estrogeni [i progesteron. Prolactina este un inhibitor al activit]ii
gonadotrope, fiind capabil s previn ovula]ia.
Secre]ia de prolactin n afara sarcinii este stimulat
de efortul fizic, stress-ul psihic [i chirurgical, hipoglicemie, somn; n timpul sarcinii, secre]ia prolactinei cre[te
gradat, atingnd un vrf la na[tere [i revenind la nivelul
de control dup aproximativ 8 zile. Suptul determin
cre[terea temporar a secre]iei de prolactin.
Hormonul adrenocorticotrop (ACTH corticotropina) stimuleaz activitatea secretorie a glandei

corticosuprarenale, crescnd concentra]ia sangvin a


glucocorticoizilor [i hormonilor sexosteroizi. Asupra
secre]iei de mineralocorticoizi, efectele ACTH sunt
mai reduse. n afara ac]iunii indirecte, ACTH stimuleaz direct melanogeneza n celulele pigmentare
(melanocite), producnd `nchiderea culorii pielii.
Hipersecre]ia de corticotropin produce att efectele excesului de glucocorticoizi, ct [i efectele melanocito-stimulatoare, la nivelul tegumentului (diabet
bronzat).
Hiposecre]ia de ACTH produce efectele caracteristice deficitului de glucocorticoizi (vezi corticosuprarenala).
Hormonul tireotrop (tireostimulina TSH) stimuleaz sinteza [i secre]ia de hormoni tiroidieni. Hipersecre]ia de TSH poate duce la hipertiroidism (de exemplu, boala Basedow), iar hiposecre]ia duce la insuficien] tiroidian.
Hormonii gonadotropi (gonadostimulinele) controleaz func]ia gonadelor.
Hormonul foliculostimulant (FSH), la brbat, stimuleaz dezvoltarea tubilor seminiferi [i spermatogeneza, iar, la femeie, determin cre[terea [i maturarea
foliculului de Graaf [i secre]ia de estrogeni.
Hormonul luteinizant (LH) ac]ioneaz, la brbat,
prin stimularea secre]iei de androgeni de ctre celulele intersti]iale testiculare Leydig. La femeie, determin ovula]ia [i apari]ia corpului galben, a crui secre]ie
de progesteron [i estrogeni o stimuleaz.

Lobul intermediar (mijlociu)


Reprezint 2 % din masa hipofizei. Anatomic, face
parte din adenohipofiz. El secret un hormon de
stimulare a pigmentogenezei numit hormon melanocitostimulant (MSH), care are acela[i precursor ca [i
ACTH-ul. Hipotalamusul secret un hormon de inhibare a secre]iei de MSH.

Lobul posterior (neurohipofiza)


Hormonii elibera]i n circula]ie de ctre neurohipofiz sunt vasopresina (sau hormonul antidiuretic
ADH) [i oxitocina. Ei sunt secreta]i n hipotalamusul
anterior, iar punerea lor n circula]ie se face sub influen]a hipotalamusului prin tija pituitar\.
Vasopresina, denumit [i hormonul antidiuretic
(ADH), are ca ac]iune principal cre[terea absorb]iei
facultative a apei la nivelul tubilor distali [i colectori
ai nefronului. n afar de reducerea volumului [i concentrarea urinei, ADH produce [i reducerea secre]iilor
tuturor glandelor exocrine [i, prin aceasta, contribuie
la men]inerea volumului lichidelor organismului. n
doze mari, ADH produce vasoconstric]ie.
Hiposecre]ia acestui hormon determin pierderi
mari de ap, n special prin urin, a crei cantitate
55

Func]iile fundamentale ale organismului uman

poate ajunge pn la 20 l `n 24 de ore. Boala, diabetul


insipid, survine n leziuni ale hipotalamusului sau ale
neurohipofizei.
Oxitocina (ocitocina) stimuleaz contrac]ia musculaturii netede a uterului gravid, mai ales n preajma
travaliului, [i expulzia laptelui din glanda mamar,
datorat contrac]iei celulelor mioepiteliale care nconjoar alveolele.

CUVINTE

a
1
b

CHEIE
c

hipofiz\, adenohipofiz\, neurohipofiz\, hormon somatotrop, prolactin\, hormon adrenocorticotrop, hormon


tireotrop, hormon gonadotrop, hormon melanocitostimulant, vasopresin\, oxitocin\, diabet bronzat, diabet
insipid, nanism, gigantism, acromegalie

TEME {I APLICA}II

Alege]i r\spunsul corect.


STH determin\: a. eliminarea unor compu[i ai Ca
[i Na; b. eliminare de K, Na [i P; c. reten]ia de somatomedine; d. reten]ia de compu[i ai Ca, Na, K, P [i N.
Completa]i spa]iile libere.
Principalii hormoni glandulotropi secreta]i de adenohipofiz\ sunt:
a. ..............................; b. ..............................; c. ............................. .
Hipersecre]ia de STH produce `nainte de pubertate ......................................, iar la adult ...................................... [i
hiposecre]ia determin\ la copil ......................................
G\si]i enun]ul gre[it.
Oxitocina stimuleaz\: a. contrac]ia musculaturii
netede a uterului gravid; b. expira]ia dioxidului de
carbon; c. expulzia laptelui din glanda mamar\.

Glandele suprarenale
Sunt glande pereche, situate la polul superior al
rinichiului. Fiecare este format dintr-o por]iune cortical (periferic\) [i una medular, diferite din punct de
vedere embriologic, anatomic [i func]ional (fig. 59).

Corticosuprarenala (CSR)
Hormonii secreta]i de corticosuprarenal sunt de
natur lipidic. Ei se sintetizeaz din colesterol. Rolul
lor este vital. n func]ie de ac]iunea principal exercitat de ace[ti hormoni, ei sunt mpr]i]i n trei grupe:
1. Mineralocorticoizii, cu reprezentantul principal
aldosteronul, joac rol n metabolismul srurilor minerale, determinnd reabsorb]ia Na+ n schimbul K+ sau
H+ pe care-i excret la nivelul tubilor uriniferi contor]i
distali [i colectori. Se produc kaliurie [i acidurie.
Reabsorb]ia sodiului este nso]it de reabsorb]ia
56

Fig. 59. Structura glandei suprarenale: 1. cortical\: a. zona glomerular\; b. zona fasciculat\; c. zona reticulat\; 2. medular\.

clorului. Reabsorb]ia apei este consecin]a gradientului


osmotic creat de transportul NaCl. Aldosteronul, prin
ac]iunea sa de re]inere a Na+ n organism, are rol n
men]inerea presiunii osmotice a mediului intern al
organismului [i a volumului sangvin, precum [i n
echilibrul acido-bazic.
Celule-]int asemntoare se afl [i n glandele sudoripare, salivare [i colice.
Hipersecre]ia de aldosteron (boala Conn) duce la
reten]ie masiv de sare [i ap [i determin edeme [i
hipertensiune. Hiposecre]ia se ntlne[te n cazul insuficien]ei globale a CSR (boala Addison). La ace[ti bolnavi are loc o pierdere de sare [i ap, urmat de hipotensiune [i adinamie (scderea capacit]ii de efort).
2. Glucocorticoizii sunt reprezenta]i n special de
cortizon [i hidrocortizon (cortizol). Circul n snge
lega]i de proteinele plasmatice. O mic frac]iune liber
a cortizolului exercit efectele metabolice specifice.
Efecte specifice asupra unor organe [i ]esuturi
Organ sau ]esut

Rol

Sistem osos

catabolism: sinteza matricei organice [i


absorb]ia intestinal a calciului

Organe
hematopoietice
[i sistem imun

numrul de eozinofile [i bazofile circulante


numrul de neutrofile, plachete, hematii
stabilitatea membranelor lizozomale
numrul de limfocite circulante (limfopenie)

Func]iile
superioare
ale SNC

necesit prezen]a acestor hormoni pentru integritatea lor (scderea cantit]ii lor
determin: modificri EEG, alterarea
personalit]ii, modificri senzoriale)

Glandele endocrine

Roluri fiziologice n metabolismul intermediar


Metabolism
Protidic
Glucidic
Lipidic

Rol
catabolismul n mu[chii scheletici
anabolismul n ficat
hiperglicemie
lipoliza
concentra]ia acizilor gra[i liberi plasmatici

Hipersecre]ia de glucocorticoizi determin sindromul Cushing, n care predomin semnele dereglrilor


metabolismului intermediar. Bolnavii prezint obezitate, diabet [i hipertensiune. Hiposecre]ia se ntlne[te n boala Addison.

aferen]e receptori

stress

ritm cardiac

Hipotalamus

Adenohipofiza
ACTH
CSR

suprarenale este un ganglion simpatic, ai crui neuroni nu au prelungiri.


Hormonii secreta]i de medular se numesc catecolamine: adrenalina (epinefrina), n propor]ie de 80 %,
noradrenalina (norepinefrina), n propor]ie de 20 %.
Ac]iunea acestor hormoni este identic cu stimularea
sistemului nervos simpatic. Principalele ac]iuni ale
acestor hormoni [i mediatori chimici sunt:
asupra aparatului cardiovascular, produc tahicardie,
vasoconstric]ie [i hipertensiune. Cre[te excitabilitatea
inimii; adrenalina dilat ns vasele musculare [i le contract pe cele din piele, mucoase [i viscere. Noradrenalina are predominant ac]iuni vasoconstrictoare;
asupra aparatului respirator determin relaxarea
musculaturii netede [i dilatarea bronhiilor;
asupra tubului digestiv determin relaxarea musculaturii netede a pere]ilor [i contrac]ia sfincterelor.
Inhib majoritatea secre]iilor. Contract splina [i ficatul;
asupra metabolismului glucidic [i lipidic produc
glicogenoliz [i hiperglicemie, mobilizarea grsimilor
din rezerve [i catabolismul acizilor gra[i. Adrenalina
are efecte predominant metabolice [i energetice;
alte ac]iuni dilat pupila, contract fibrele netede ale mu[chilor erectori ai firului de pr. Produc
alert cortical, anxietate [i fric. Stimuleaz sistemul
reticulat activator ascendent.
Att secre]ia corticalei, ct [i cea a medularei suprarenale sunt stimulate n condi]ii de stress (stri de
ncordare neuropsihic, de emo]ii, traumatisme, frig
sau cldur excesiv etc.). Ace[ti hormoni au un rol
important n reac]ia de adaptare a organismului n fa]a diferitelor agresiuni interne [i externe.

CUVINTE
Cortizol

3. Hormonii sexosteroizi sunt reprezenta]i de dou


grupe de hormoni, unii androgeni (asemntori celor
secreta]i de testicul) [i al]ii estrogeni (asemntori celor
secreta]i de ovare). Ac]iunea acestor hormoni o completeaz pe cea a hormonilor sexuali respectivi. Rolul lor
se manifest n special `n cazul apari]iei [i dezvoltrii
caracterelor sexuale secundare. Ei determin, la bie]i,
cre[terea brbii [i must]ilor, dezvoltarea laringelui [i
ngro[area vocii, dezvoltarea scheletului [i a masei
musculare. La fete, stimuleaz dezvoltarea glandei
mamare, depunerea lipidelor pe [olduri [i coapse etc.

Medulosuprarenala (MSR)
Reprezint por]iunea medular a glandelor suprarenale. Anatomic [i func]ional, medulara glandei

CHEIE

corticosuprarenal\, mineralo-corticoizi, glucocorticoizi, sexosteroizi, adrenalin\, noradrenalin\, boala


Conn, boala Addison, sindromul Cushing

TEME {I APLICA}II
Alege]i r\spunsul corect.
Hormonii secreta]i de suprarenal\ sunt de natur\:
a. protidic\; b. lipidic\; c. glucidic\; d. fosfolipidic\.
Hipersecre]ia de aldosteron determin\: a. edeme;
b. hipotensiune; c. sc\derea capacit\]ii de efort; d. edeme [i hipertensiune.
Principalele ac]iuni cardiovasculare ale adrenalinei [i noradrenalinei sunt: a. bradicardie, vasoconstric]ie [i hipotensiune; b. tahicardie, vasodilata]ie [i
hipotensiune; c. tahicardie, vasoconstric]ie [i hipertensiune.
57

Func]iile fundamentale ale organismului uman

Tiroida

Efecte specifice pe sisteme [i organe

Este localizat n zona anterioar a gtului, ntr-o


capsul fibroas (loja tiroidei). Glanda are doi lobi laterali, uni]i ntre ei prin istmul tiroidian. esutul
secretor (parenchimul glandular) este format din
celule epiteliale organizate n foliculi, n interiorul
crora se afl un material omogen, vscos, numit
coloid (fig. 60). Acesta con]ine tireoglobulin, forma
de depozit a hormonilor tiroidieni, tiroxina [i triiodotironina. Tireoglobulina este o protein sintetizat de celulele foliculare. Prin iodarea moleculelor de
tirozin din structura tireoglobulinei, rezult hormonii
tiroidieni (tiroxina [i triiodotironina). Sinteza hormonilor [i eliberarea lor din coloid n snge se face
sub ac]iunea TSH hipofizar.

Sistem sau organ

Efect

Aparat cardio-vascular

for]a [i frecven]a contrac]iilor


cardiace; vasodilata]ie

Mu[chi scheletici

tonusul, for]a de contrac]ie [i


promptitudinea rspunsului /
reflex de tip miotatic

Aparat respirator

amplitudinea [i frecven]a
mi[crilor respiratorii

Sistem nervos

stimuleaz diferen]ierea neuronal, dezvoltarea normal a


sinapselor, mielinizarea

a.

b.

c.
Fig. 60. Glanda tiroid\: a. laringe; b. gland\ tiroid\: 1. celule foliculare; 2. coloid; 3. foliculi; c. trahee.

ntre foliculii tiroidieni se gsesc celule speciale


numite celule parafoliculare sau celule C, care secret calcitonina.
Hormonii tiroidieni cresc metabolismul bazal [i
consumul de energie [i au un rol n procesele morfogenetice, de cre[tere [i diferen]iere celular [i tisular. Aceast ac]iune se manifest foarte pregnant la
nivelul sistemului nervos.
Efecte asupra metabolismului intermediar: glucidic hiperglicemie; lipidic efect hipocolesterolemiant; proteic catabolism.
58

Hipofunc]ia tiroidian duce la consecin]e variabile


n func]ie de vrst. Dac survine la copilul mic, se
produce o ncetinire a dezvoltrii somatice [i psihice
care poate merge pn la cretinism. Dac survine la
adult, se produce doar o diminuare a aten]iei, memoriei [i capacit]ii de nv]are. Indiferent de vrst, procesele energetice sunt reduse, metabolismul bazal
este sczut, iar ]esuturile sunt mbibate cu un edem
mucos (mixedem), pielea devine uscat, ngro[at, se
produce cderea p\rului, apare senza]ia de frig.
Hiperfunc]ia tiroidian este caracterizat prin cre[terea metabolismului bazal cu + 100 % [i tulburri
func]ionale prin accentuarea efectelor fiziologice ale
hormonilor. n anumite tipuri de hipertiroidism, bolnavii prezint [i protruzia globilor oculari (exoftalmie).
O alt afec]iune a glandei tiroide este gu[a endemic. Gu[a este o cre[tere anatomic a glandei, nso]it de obicei de hipofunc]ie. Cauza gu[ei este prezen]a n alimente [i n apa de but a unor substan]e
chimice oxidante, numite substan]e gu[ogene. Ac]iunea acestora se exercit n mod negativ, producnd
hipertrofia glandei numai n regiunile srace n iod.
Reglarea secre]iei tiroidei se face printr-un mecanism de feedback hipotalamo-hipofizo-tiroidian.
Calcitonina. La nivelul tiroidei [i paratiroidelor, au
fost puse n eviden] celule diferite de restul epiteliului glandular, numite celule C. Ele secret un hormon hipocalcemiant (care ajut la fixarea Ca2+ n
oase), numit calcitonin.

*Paratiroidele
Sunt patru glande mici, situate cte dou pe fa]a
posterioar a lobilor tiroidieni, con]innd celulele principale care secret parathormonul [i celulele parafoliculare, identice cu celulele C de la tiroid, care secret calcitonina.

Glandele endocrine

Parathormonul (PTH) este activ asupra osului, rinichiului [i tractului digestiv, fie prin efecte directe, fie
prin efectele vitaminei D3, a crei secre]ie o controleaz.
Hipercalcemia [i hipofosfatemia sunt rezultatul
efectelor conjugate ale PTH, prin activarea osteoclastelor, cre[terea absorb]iei intestinale a calciului,
stimularea reabsorb]iei tubulare a calciului n nefronul
distal [i nhibarea reabsorb]iei tubulare a fosfa]ilor
anorganici.
Hipercalcemia inhib secre]ia de PTH, [i invers. n
caz de hipersecre]ie, are loc rarefierea oaselor care
pot prezenta fracturi spontane, iar calciul aflat n
exces n snge se depune n ]esuturi sau formeaz
calculi urinari.
Calcitonina. Stimulul declan[ator al secre]iei de CT
este hipercalcemia, iar rezultatul global al efectelor
sale este hipocalcemia.

CUVINTE

Pancreasul endocrin
Pancreasul endocrin este implicat n controlul
metabolismului intermediar al glucidelor, lipidelor [i
proteinelor prin hormonii secreta]i [i const din insule
de celule endocrine insulele Langerhans (fig. 61).
Acestea con]in mai multe tipuri de celule secretorii,
dintre care celulele (20 %), care secret glucagon, [i
celulele (6070 %), care secret insulin.
Insulina a fost pentru prima oar\ descoperit\ de
cercet\torul romn Nicolae C. Paulescu `n 1921. Pentru redescoperirea ei, `n 1923, canadienii F.G. Banting
[i J.J.R. Macleod au primit Premiul Nobel.
Insulina este singurul hormon cu efect anabolizant
pentru toate metabolismele intermediare [i singurul
hormon hipoglicemiant.
Deficitul de insulin (diabetul zaharat) constituie
boal metabolic complex, caracterizat prin

CHEIE
1

a.

23

istm tiroidian, coloid, folicul tiroidian, tireoglobulin\, tirozin\, tiroxin\, triiodotironin\, parathormon,
calcitonin\

b.

TEME {I APLICA}II

Preciza]i efectele hormonilor tiroidieni asupra sis-

temului nervos.

Completa]i spa]iile libere.


Calcitonina este un hormon secretat de celulele
C ale ........................... [i de celulele ........................... ale
........................... .

Enumera]i modalit\]ile prin care PTH determin\


cre[terea calcemiei [i sc\derea fosfatemiei.

Fig. 61. Pancreasul: 1. vezica biliar\; 2. aorta; 3. trunchi celiac;


4. coada pancreasului; 5. corpul pancreasului; 6. canal pancreatic
principal; 7. canal accesor; 8. duoden; a. acini; b. insul\ Langerhans.

Efectele metabolice ale insulinei


Metabolism

Ficat

esut adipos

Glucidic

glicogenogeneza
gluconeogeneza

transportul de glucoz
sinteza de glicerol

Lipidic

lipogeneza

sinteza trigliceride [i acizi gra[i


sinteza enzimelor lipogenetice
lipoliza

Proteic

proteoliza

Mu[chi
transportul de glucoz
glicoliza
sinteza de glicogen

captarea aminoacizilor
sinteza proteic

59

Func]iile fundamentale ale organismului uman

prezen]a valorilor crescute ale glicemiei la determinri repetate [i care, n evolu]ia ei prezint hiperglicemie, glicozurie, poliurie, polidipsie, polifagie,
dezechilibre acido-bazice [i electrolitice. Complica]iile bolii provoac\ [i compromiterea morfofunc]ional a unor ]esuturi [i organe de importan] vital,

cum ar fi sistemele nervos, cardiovascular sau excretor. Excesul de insulin se caracterizeaz prin hipoglicemie sever, care poate compromite dramatic
func]ia sistemului nervos.
Glucagonul [i efectele sale sunt prezentate `n
urm\toarea schem\.

Glucagon

Metabolism glucidic
+ glicogenoliza
+ gluconeogeneza

Metabolism lipidic
+ lipoliza

Metabolism proteic
+ proteoliza

+ for]a de contrac]ie
miocardic\
+ secre]ia biliar\
secre]ia gastric\

*Epifiza (glanda pineal\)


Este situat ntre tuberculii cvadrigemeni superiori
[i intr n componen]a epitalamusului.
Anatomic [i func]ional, are conexiuni cu epitalamusul, cu care formeaz un sistem neurosecretor epitalamo-epifizar.
Epifiza secret melatonina, cu ac]iune frenatoare
asupra func]iei gonadelor [i vasotocina, cu puternic

ac]iune antigonadotrop, mai ales anti-LH. Extractele


de epifiz au [i efecte metabolice, att n metabolismul lipidic, glucidic, proteic, ct [i n cel mineral.
Epifiza are legturi strnse cu retina. Stimulii lumino[i produc, prin intermediul nervilor simpatici, o reducere a secre]iei de melatonin. La ntuneric, secre]ia de melatonin cre[te, frnnd func]ia gonadelor.

*Timusul
Are un rol de gland endocrin (fig. 62) n prima
parte a ontogenezei, pn la pubertate. Este o gland
cu structur mixt, de epiteliu secretor [i organ limfatic. Are localizare retrosternal. La pubertate, involueaz, fr s\ dispar\ complet.

1
2
3
4
5
Fig. 62. Timusul: 1. laringe; 2. glanda tiroid\; 3. trahee; 4. timus;
5. pl\mn.

60

n organism are att rol de organ limfatic central,


ct [i de gland endocrin.
De[i nu au fost individualiza]i hormoni ca atare, se
cunosc o serie de efecte ale extractelor de timus:
1. ac]iune de frnare a dezvoltrii gonadelor; 2. ac]iune
de stimulare a mineralizrii osoase; 3. efecte de oprire
a mitozelor.
Func]iile timusului sunt puternic blocate de hormonii steroizi, care determin involu]ia acestui organ.
Unitatea histologic a timusului este lobulul timic
format dintr-o re]ea de celule reticulare, ntre care se
afl timocite. Acestea sunt celule hematoformatoare
primordiale (stem), migrate din mduva hematogen
[i transformate sub influen]a factorilor locali n celule
limfoformatoare de tip T. Timocitele nsmn]eaz
organe limfoide periferice (ganglionii limfatici, splina,
amigdalele etc.).

Glandele endocrine

Disfunc]ii endocrine
Nanismul hipofizar
Secre]ia inadecvat\ a hormonului de cre[tere n
perioada copil\riei duce la nanism hipofizar.
Ca[exia hipofizar\ (boala Simmonds)
Hiposecre]ia hormonului de cre[tere la adult determin\ aceast\ suferi]\ rar\, caracterizat\ prin
mb\trnire prematur\ provocat\ prin atrofie tisular\.
Gigantismul
Reprezint\ cre[terea `n exces a corpului `ntreg
sau numai a anumitor segmente, datorat\ secre]iei n
exces a hormonului de cre[tere la copil.
Acromegalia
Cauzat\ de secre]ia n exces a hormonului de
cre[tere la adult. Se manifest\ prin cre[terea n
grosime a oaselor lungi [i a ]esuturilor moi, mai ales
fa]a, minile [i picioarele.
Diabetul insipid
Este provocat de deficitul secretor al ADH.
Simptomele includ poliurie, polidipsie [i dezechilibre
ionice. Se trateaz\ prin aport extern de ADH.
Boala Basedow-Graves (gu[a toxic\)
Implic\ m\rirea de volum a glandei tiroide asociat\
cu hipersecre]ia de tiroxin\. n consecin]\ metabolismul bazal [i frecven]a cardiac\ cresc, persoana scade
n greutate [i apar hipersudora]ii. n jum\tate dintre
cazuri apare [i exoftalmia, ca o consecin]\ a edemului retroorbitar [i a tumefac]iei mu[chilor extrinseci ai
globilor oculari.
Mixedemul
Este rezultatul hipotiroidismului la adult [i afecteaz\ echilibrul hidroelectrolitic, provocnd edem [i
cre[terea volumului sangvin, urmat\ de cre[terea presiunii sangvine. Simptomele de mixedem includ:
sc\derea metabolismului bazal, letargie, tendin]a de a
cre[te n greutate. Beneficiaz\ de terapie cu hormoni
de substitu]ie.
Nanismul tiroidian
Este forma infantil\ a hipotiroidismului, cunoscut\
[i sub numele de cretinism. Se caracterizeaz\ prin
cre[tere ntrziat\, tr\s\turi faciale caracteristice, dezvoltare osoas\ anormal\, retard psihic, temperatur\
sc\zut\, letargie. Diagnosticat precoce, poate fi tratat
cu succes cu tiroxin\.
Gu[a endemic\
Se caracterizeaz\ prin cre[terea de volum a glandei tiroide provocat\ de aportul insuficient de iod.
Dezvoltarea anormal\ a tiroidei este provocat\ de
excesul de TSH, stimulat de nivelele plasmatice mici
de tiroxin\.
* Tetania
Apare datorit\ hiposecre]iei de hormon paratiroidian. Principala cauz\ o reprezint\ ndep\rtarea

chirurgical\ accidental\ a paratiroidelor, iar principala


consecin]\ este sc\derea marcat\ a calciului plasmatic, fapt ce afecteaz\ activitatea musculaturii.
* Boala Recklinghausen
Boala se datoreaz\ disfunc]iei glandelor paratiroide
[i produce tulbur\ri ale metabolismului calciului [i fosforului, ducnd la demineraliz\ri osoase, cu hipercalcemie [i hipercalciurie. Se manifest\ prin dureri osoase, fracturi patologice, cifoscolioz\, calcific\ri renale,
ale arterelor [i ]esutului periarticular, osteoporoz\ [.a.
Sindromul Cushing
Define[te hipersecre]ia de corticosteroizi [i este
provocat, de regul\, de tumori ale cortexului adrenal
sau de hipersecre]ie de ACTH. Se caracterizeaz\ prin
afectarea metabolismului lipidic, glucidic [i proteic.
Pacien]ii prezint\ hipertensiune, hiperglicemie [i astenie muscular\. Modific\rile metabolice confer\ pacientului aspect mp\stat [i provoac\ fa]a n lun\
plin\ [i ceafa de bizon.
Modific\rile pot fi induse [i iatrogen, aparnd la
pacien]ii trata]i pentru afec]iuni inflamatorii cronice
cu corticosteroizi; aceast\ terapie are drept fundament propriet\]ile antiinflamatorii [i de sc\dere a
r\spunsului imun ale acestei grupe farmacologice.
* Sindromul androgenital
De regul\ asociat sindromului Cushing, aceast\
maladie se daoreaz\ secre]iei `n exces de hormoni
androgeni. La copii determin\ apari]ia pubert\]ii precoce [i hipertrofierea organelor genitale externe. Alte
semne constau n ngro[area vocii [i pilozitate n
exces. La femeia adult\ determin\ apari]ia pilozit\]ii
faciale (barb\, musta]\).
* Boala Addison
Afec]iunea se datoreaz\ secre]iei inadecvate att a
mineralocorticoizilor ct [i a glucocorticoizilor, ceea ce
determin\ hipoglicemie, dezechilibru al balan]elor sodiului [i potasiului, deshidratare, hipotensiune, sc\dere
rapid\ n greutate [i astenie marcat\. O persoan\ ce
sufer\ de aceast\ boal\ [i nu este tratat\ cu corticosteroizi poate muri n cteva zile prin deshidratare
sever\ [i dezechilibre electrolitice majore. Un alt simptom al acestei boli este hiperpigmentarea cutanat\
provocat\ de secre]ia n exces a ACTH-ului [i posibil
a MSH-ului (provin din aceea[i molecul\, prin clivaj
enzimatic), ca rezultat al absen]ei feedback-ului negativ realizat de corticosteroizi asupra adenohipofizei.
* Boala Conn
Tulbur\ri ale metabolismului electrolitic, provocate
prin hipersecre]ia de aldosteron.
Diabetul zaharat
Disfunc]ie a pancreasului endocrin constnd din
incapacitatea organismului de a oxida glucidele,
avnd manifest\rile descrise.
61

A utoevaluare

Aflai rspunsul corect.


1. Hormonul somatotrop stimuleaz creterea, mpreun cu:
a. hormonii gonadelor; b. insulina; c. hormonii tiroidieni; d. toate rspunsurile sunt corecte.
2. Diabetul insipid este este efectul:
a. hipersecreiei corticotropinei; b. hiposecreiei insulinei; c. hiposecreiei de vasopresin; d. toate
rspunsurile sunt greite.

Stabilii dac enunurile legate prin conjuncia deoarece sunt adevrate sau false; n cazul n care le considerai adevrate, determinai dac ntre ele exist sau nu o relaie de cauzalitate.
1. Prolactina este un hormon care poate determina prevenirea ovulaiei, deoarece are aciune inhibitoare
asupra producerii coloidului tiroidian de ctre celulele foliculare.
2. Hiposecreia de aldosteron provoac edeme i hipertensiune, deoarece duce la retenia masiv de
sare i ap n organism.

Asocia]i hormonii cu glandele endocrine care-i produc:


a. corticosuprarenala
1. prolactina
2. aldosteronul
b. pancreasul endocrin
3. glucagonul
c. neurohipofiza
4. melatonina
d. timusul
5. noradrenalina
e. medulosuprarenala
6. vasopresina
f. adenohipofiza
g. epifiza.
* Redacta]i un eseu cu tema Mecanismul general de reglare nervoas\ [i umoral\ a secre]iei endocrine,
folosind schema de mai jos.
Stimul nervos
Oxitocin\
Hipotalamus
factori de eliberare [i
inhibitori hipotalamici

}inta
primar\

Vasopresin\
hormonul adrenocorticotrop (ACTH)

}inta
secundar\

Corticosuprarenal\
steroizi corticosuprarenali

}inta
final\

62

Hipofiza posterioar\
Hipofiza anterioar\

hormonul
tireotrop (TSH)

hormonul de stimulare a foliculilor (FSH)

Tiroid\
tiroxin\

hormon
luteinizant (LH)

prolactina
(PRL)

hormonul
de cre[tere
(STH)

Celule ale
pancreasului

Testicule [i ovare
testosteron

Mu[chi, ficat [i alte ]esuturi

estrogeni;
progesteron

}esuturi sexuale
secundare

glucagon

Glande
mamare

Oase

Ficat

Mi[carea

4.Micarea
Mi[carea, una dintre `nsu[irile caracteristice ale
organismelor vii, se realizeaz\ la om prin intermediul
sistemului osteoarticular, cu rol pasiv, [i al sistemului muscular, componenta activ\; acestea asigur\
mi[c\rile corpului, ale unor segmente ale sale [i
locomo]ia.

Sistemul osos
Osteogeneza i creterea oaselor
Dezvoltarea oaselor are loc prin procesul de osteogenez\ (fig. 63), care const\ n transformarea ]esutului cartilaginos sau conjunctivo-fibros al embrionului
n scheletul osos al adultului.
7

6
5
4

2
1

3
8

10

cartilaginoase, pn\ n jurul vrstei de 20 de ani, doar


cartilajele de conjugare diafizoepifizare sau de
cre[tere. Celulele acestor cartilaje prolifereaz\ numai
spre diafiz\, realiznd astfel procesul de cre[tere `n
lungime a osului. Cre[terea n grosime este realizat\
de zona intern\, osteogen\, a periostului.
Dup\ ce procesul de cre[tere a ncetat, epifizele
r\mn acoperite cu un strat sub]ire de cartilaj hialin,
numit cartilaj articular. n jurul vrstei de 2025 de ani,
cartilajele de cre[tere sunt nlocuite de ]esut osos, iar
epifizele se sudeaz\ la diafize.

Scheletul
Scheletul reprezint totalitatea oaselor a[ezate `n
pozi]ie anatomic\ (vezi fig. 65).
Dup\ forma lor, oasele se clasific\ n:
oase lungi predomin\ lungimea: humerus, radius,
uln\, femur, tibie, fibul\;
oase late predomin\ l\]imea [i n\l]imea: parietal, frontal, occipital, stern, scapul\, coxal;
oase scurte cele trei dimensiuni sunt aproximativ egale: carpiene, tarsiene.
Exist\ [i oase, cum ar fi rotula, care se g\sesc n
grosimea unui tendon (tendonul cvadricepsului femural). Aceste oase se numesc sesamoide. Exist\, de
asemenea, [i oase alungite, cum ar fi coastele [i clavicula, la care predomin\ lungimea, dar care nu prezint\
diafiz\ [i epifize, a[a cum au oasele lungi.

Scheletul capului
9
Fig. 63. Osteogeneza: 1. cartilaj hialin; 2. centru (punct) primar de
osificare; 3. capilare epifizare; 4. centri secundari de osificare;
5. cavitate medular\; 6. os spongios; 7. os compact; 8. periost;
9. epifize; 10. diafiz\.

Dup\ originea lor, oasele se pot mp\r]i n oase de


membran\, dezvoltate prin osificare desmal\ (endoconjunctiv\), [i oase de cartilaj, dezvoltate prin osificare encondral\.
Osificarea desmal\ de membran\ d\ na[tere oaselor bol]ii cutiei craniene, par]ial claviculelor
[i mandibulei. Aceast\ osificare realizeaz\ [i cre[terea n grosime a oaselor lungi pe seama periostului.
Osificarea encondral\ d\ na[tere oaselor membrelor, oaselor scurte [i oaselor bazei craniului; de
asemenea, prin acest tip de osificare se realizeaz\
cre[terea n lungime a osului la nivelul cartilajului de
cre[tere, cartilajul diafizo-epifizar. n modelul cartilaginos al unui os lung apar centre de osificare, mai nti
n diafiz\, ulterior [i n epifize. Aceste centre se numesc puncte de osificare primitiv\ (primar\).
Osificarea epifizelor ncepe mai trziu, dup\ ce ele
au ajuns aproape de dimensiunile definitive. R\mn

Este alc\tuit din neurocraniu, care ad\poste[te encefalul, [i din viscerocraniu, unde se afl\ att segmentele
periferice ale organelor de sim], ct [i primele segmente
ale aparatelor respirator [i digestiv (fig. 64).

12

11

2
3
4
5
6

10
9

8
Fig. 64. Craniul: 1. frontal; 2. sfenoid; 3. nazal; 4. etmoid; 5. lacrimal;
6. zigomatic; 7. maxilar; 8. mandibul\; 9. canal auditiv extern;
10. occipital; 11. temporal; 12. parietal.

63

Func]iile fundamentale ale organismului uman

1
12
13
14
15
16
17
18
2
19
3

4
5
6
7
8

9
10

11

20

21

22

Neurocraniul este alc\tuit din patru oase nepereche frontal, etmoid, sfenoid [i occipital [i din
dou\ oase perechi temporale [i parietale.
Viscerocraniul este format din [ase oase perechi
(maxilare, palatine, nazale, lacrimale, zigomatice [i cornetele nazale inferioare) [i dou\ oase nepereche
(vomerul [i mandibula).
Scheletul trunchiului
Este format din coloan\ vertebral\, stern, coaste [i
bazin. Bazinul este alc\tuit din osul sacru [i cele dou\
oase coxale.
Coloana vertebral\
Reprezint\ scheletul axial, fiind situat\ n partea
median\ [i posterioar\ a corpului. ndepline[te un
triplu rol: ax de sus]inere a corpului, protejarea m\duvei spin\rii [i executarea diferitelor mi[c\ri ale trunchiului [i capului. Cuprinde 5 regiuni: cervical\, toracal\ (dorsal\), lombar\, sacral\ [i coccigian\.
Vertebra tip prezint\, n partea sa anterioar\, corpul vertebral, iar posterior, arcul vertebral, care este
legat de corpul vertebral prin doi pediculi vertebrali.
Ace[tia din urm\, prin suprapunere, delimiteaz\ orificiile intervertebrale (de conjugare) prin care ies
nervii spinali. ntre corpul vertebral, pediculii vertebrali [i arcul vertebral se afl\ orificiul vertebral, care,
prin suprapunere, formeaz\ canalul vertebral ce
ad\poste[te m\duva (fig. 66).
Osul sacru. Provine din sudarea celor cinci vertebre sacrale. Osul sacru este un os median, nepereche,
de form\ triunghiular\, cu baza n sus.
Fe]ele laterale ale sacrului prezint\ o suprafa]\ de
articulare pentru osul coxal.
Vrful sacrului, ndreptat n jos, se une[te cu baza
coccisului.
Coccigele. Rezult\ din fuzionarea celor 45 vertebre coccigiene.

23

1
24
25
26

Fig. 65. Scheletul: 1. os frontal; 2. cutia toracic\; 3. humerus;


4. radius; 5. ulna; 6. carpiene; 7. metacarpiene; 8. falange; 9. simfiza
pubian\; 10. ilion; 11. ischion; 12. os temporal; 13. maxilar;
14. mandibul\; 15. clavicul; 16. manubriu; 17. omoplat; 18. corp sternal; 19. apendice xifoid; 20. femur; 21. rotul\; 22. fibul\; 23. tibie;
24. tarsiene; 25. metatarsiene; 26. falange.

64

8
7
6

2
3
4

5
Fig. 66. Vertebr\ lombar\: 1. corp; 2. orificiu vertebral; 3. arc vertebral; 4. apofiz\ articular\ superioar\; 5. apofiz\ spinoas\; 6. suprafa]\ de articulare; 7. apofiz\ transvers\; 8. pedicul vertebral.

Mi[carea

Coloana vertebral\ prezint\ curburi att n plan


sagital, ct [i n plan frontal (fig. 67). Curburile din plan
sagital sunt numite lordoze, cnd au concavitatea posterior (regiunile cervical\ [i lombar\), [i cifoze, cnd
concavitatea prive[te anterior (regiunile toracal\ [i
sacral\). Curburile n plan frontal se numesc scolioze
[i pot fi cu convexitatea la stnga sau la dreapta.

Fig. 67. Coloana vertebral\: 1. vertebre cervicale (7 prima este numit\ atlas, iar a doua, axis); 2. vertebre
toracale (12); 3. vertebre lombare
(5); 4. osul sacru (5); 5. coccigele
(45).

4
5

Scheletul toracelui
Toracele osos este format anterior de stern, posterior, de coloana vertebral\, iar lateral, de coaste.
Sternul este un os lat, situat anterior, pe linia median\ a toracelui. Este format din manubriu, corp [i
apendicele xifoid, care r\mne cartilaginos pn\ n
jurul vrstei de 40 de ani.
Coastele sunt arcuri osteocartilaginoase, situate n
partea lateral\ a toracelui, ntinse de la coloana vertebral\ toracal\ pn\ la stern. Sunt n num\r de 12 perechi, fiind formate posterior dintr-un arc osos care se
articuleaz\ cu vertebrele toracale, iar anterior, din cartilajul costal.
Primele 7 perechi sunt coaste adev\rate, cartilajul
lor articulndu-se cu sternul. Perechile VIII, IX, X sunt
coaste false, deoarece se articuleaz\ cu sternul prin
intermediul cartilajului coastei VII. Ultimele dou\
coaste nu au cartilaj [i nu ajung la stern; se numesc
coaste flotante (libere).
Posterior, scheletul toracelui este format de c\tre
cele 12 vertebre toracale.
Scheletul membrelor
Scheletul membrelor superioare este format din
scheletul centurii scapulare [i scheletul membrului
superior liber (scheletul bra]ului, antebra]ului [i
minii). Centura scapular\ leag\ membrul superior
de torace [i este format\ din clavicul\ [i scapul\
(omoplat).

Clavicula este un os lung de forma literei S culcat\, care se articuleaz\ lateral cu scapula [i medial
cu manubriul sternal.
Scapula este un os lat, de form triunghiular, aezat cu baza n sus; lateral se articuleaz\ cu humerusul.
Scheletul braului este alctuit din osul humerus.
Scheletul antebraului este alctuit din dou oase
lungi: radiusul i ulna.
Scheletul minii este format din 8 oase carpiene,
5 metacarpiene i 14 falange (pentru degetul I
police exist numai dou falange).
Scheletul membrelor inferioare este format din
centura pelvin i scheletul membrului inferior
propriu-zis.
Centura pelvin leag membrul inferior de scheletul trunchiului [i este format din oasele coxale, care
se articuleaz anterior ntre ele, formnd simfiza
pubian, iar posterior, cu sacrul, formnd bazinul
pelvisul osos.
Osul coxal provine din sudarea a trei oase: ilion,
ischion i pubis; aceast sudare se datoreaz\ adaptrii
la staiunea biped, membrele inferioare fiind difereniate n vederea funciei de preluare a greutii corpului i de locomo]ie.
Scheletul coapsei este format din femur, cel mai
lung os din corp.
Scheletul gambei este alctuit din dou oase: tibia,
aezat\ medial i mai voluminoas\, i fibula, lateral.
Rotula este un os triunghiular, cu baza n sus, situat n tendonul muchiului cvadriceps. Faa sa posterioar se articuleaz cu epifiza distal\ a femurului.
Scheletul piciorului este format din 7 oase tarsiene, 5 oase metatarsiene [i 14 falange (numai dou
pentru degetul I haluce).

CUVINTE

CHEIE

vertebr\, pediculi vertebrali, arc vertebral, orificiu


vertebral, os sacru, coccige, cifoz\, lordoz\, stern,
coast\, clavicul\, scapul\, humerus, radius, uln\,
carpiene, metacarpiene, falange, ilion, ischion,
pubis, tibia, femur, fibula, tarsiene, metatarsiene

TEME {I APLICA}II

Gsii rspunsul greit.


Osul coxal provine din sudarea oaselor: a. ilion;
b. ischion; c. sacru; d. pubis.
Scheletul minii este format din oasele: a. carpiene; b. metacarpiene; c. tarsiene.
Clavicula este un os lung care are: a. form de S
culcat; b. o extremitate medial\ care se articuleaz
65

Func]iile fundamentale ale organismului uman

cu manubriul; c. o extremitate lateral care se articuleaz cu scapula; d. o fa costal care se articuleaz cu tuberculul ultimei coaste.
Aflai rspunsul corect.
Curburile coloanei vertebrale n plan frontal se
numesc: a. scolioze; b. cifoze; c. lordoze; d. condroze.
Osul sacru are ca principale caracteristici: a. provine din sudarea ultimilor 45 vertebre ale coloanei;
b. reprezint o rmi a cozii mamiferelor; c. feele
laterale au suprafe]e de articulare cu coxalul; d. vrful se articuleaz cu L5, iar baza cu coccigele.
Oasele ndeplinesc mai multe roluri funcionale:
1. Rol de prghii ale aparatului locomotor (fig. 68).
Asupra lor acioneaz muchii, asigurnd susinerea
corpului i locomoia. Se constituie, astfel, prghii de
cele trei ordine: I articulaia craniului cu coloana
vertebral; II articulaia dintre oasele gambei i picior; III articulaia dintre osul braului i cele ale
antebraului.
R
F

F
S
F

S
S

cutia toracic pentru inim i plmni;


bazinul osos pentru organele pelvine.
3. Rol antitoxic. Oasele rein numeroase substane toxice (Hg, Pb, F) ptrunse accidental n organism
i le elibereaz treptat, fiind apoi eliminate renal. n
felul acesta, concentraia sangvin a toxicului nu
crete prea mult i sunt prevenite efectele nocive
asupra altor organe.
4. Rol de sediu principal al organelor hematopoietice. La copii, toate oasele, iar la adult oasele late
conin mduva roie, hematogen. La adult, m\duva
din canalul central al diafizei oaselor lungi este galben\ (]esut adipos cu rol de rezerv\), iar la vrstnici,
este cenu[ie, nefunc]ional\.
5. Rol n metabolismul calciului, fosforului i electroliilor. Oasele reprezint principalul rezervor de
substane minerale al organismului.
Compoziia chimic a oaselor
Osul conine 20 % ap i 80 % reziduu uscat. Este
alctuit dintr-o matrice organic solid, care este
foarte mult ntrit de depozitele de sruri de calciu.
Matricea organic a osului. Este alctuit 9095 %
din fibre de colagen, iar restul este un mediu omogen
numit substan fundamental, `mpreun constituind
oseina. Fibrele de colagen se extind n primul rnd
de-a lungul liniilor de for de tensiune i dau osului
marea sa rezisten la tensiune.
Srurile minerale. Sunt reprezentate n special
de fosfatul de calciu, iar cea mai important substan
cristalin este hidroxiapatita.
La nivelul oaselor au loc procese metabolice similare celorlalte organe. O particularitate metabolic o
constituie marea afinitate a substanei fundamentale
fa de srurile minerale.

CUVINTE
F

CHEIE

prghie, matrice organic\, osein\, hidroxiapatit\,


calcificare

F
S
R
R

TEME {I APLICA}II

Grupai rspunsurile corecte.


S
Fig. 68. Prghii osteo-musculare:
F = for]\; R = rezisten]\; S = sprijin.

2. Rol de protecie a unor organe vitale:


cutia cranian pentru encefal;
canalul rahidian pentru mduva spinrii;
66

Rolul scheletului de protecie a unor organe este


asigurat de: a. cutia cranian pentru encefal; b. canalul rahidian pentru mduva prelungit; c. cutia toracic pentru inim i plmni; d. bazin pentru ficat,
pancreas i rinichi.
Comparai locul de aplicare a for]ei la cele trei
prghii; folosi]i [i cuno[tin]ele din fizic\.

Mi[carea

*Articula]iile
Articulaiile sunt organe de legtur ntre oase,
fiind sediul micrilor. Dup gradul de mobilitate, articulaiile se mpart n sinartroze [i diartroze.
Sinartrozele
Sunt articulaii fixe, imobile; nu posed cavitatea
articular. n acest tip de articulaii se execut micri
foarte reduse. Dup tipul esutului care se interpune
ntre cele dou oase care se articuleaz, distingem
sindesmoze se interpune esut fibros (suturile craniene), sincondroze se interpune esut cartilaginos
(simfizele) i sinostoze se interpune esut osos
(sindesmoze [i sincondroze osificate cu vrsta).
Diartrozele
Sunt articulaii care posed\ un grad variabil de
mobilitate [i se mpart n amfiartroze (articulaii
semimobile) [i artrodii (articulaii mobile).
Amfiartrozele au suprafee articulare plane sau
uor concave (articulaiile dintre corpurile vertebrale
care se fac prin interpunerea discurilor intervertebrale).
Artrodiile sunt articulaii sinoviale, cu o mare mobilitate (fig. 69).
La nivelul unei articulaii mobile, micrile depind de
forma suprafeelor articulare.
Ele se pot realiza n jurul unui ax, a dou axe sau a
trei axe.
Artrodiile prezint mai multe elemente structurale:
suprafee articulare;
capsula articular;
membrana sinovial;
cavitatea articular\;
ligamente articulare.

No]iuni elementare de igien\ [i patologie


Deform\rile
Pot ap\rea la nivelul oric\rui component al sistemului osos; cele mai ntlnite sunt cele de la nivelul
coloanei vertebrale: cifoza, lordoza [i scolioza.Cifoza
reprezint\ o exagerare a curburii coloanei toracale;
lordoza reprezint\ o exagerare a convexit\]ii coloanei
lombare, iar scolioza o curbare lateral\, anormal\ a
coloanei vertebrale, putnd ap\rea la orice nivel al
acesteia.
Fracturile
nteruperea continuit\]ii anatomice a unui os. De
regul\ survin `n urma unor traumatisme dar exist\ [i
situa]ii particulare, n cadrul unor boli, cnd pot fi [i
spontane (osul este fragil sau fragilizat n cadrul unei
suferin]e sistemice).

1
2

3
5

Fig. 69. Articula]ia genunchiului: 1. membrana sinovial\; 2. cavitate


articular\; 3. rotula; 4. ligament articular; 5. menisc.

CUVINTE

CHEIE

sinartroze, sindesmoze, sinostoze, sincondroze,


diartroze, amfiartroze, artrodii

TEME {I APLICA}II

Gsii rspunsul greit.


Sinartrozele sunt articulaii: a. semimobile; b. care
execut micri foarte reduse; c. lipsite de cavitate
articular; d. care, dup tipul esutului constitutiv,
pot fi sindesmoze, sincondroze sau sinostoze.
Enumerai elementele componente ale unei
artrodii.
Stabili]i care sunt elementele structurale [i
func]ionale prin care articula]ia genunchiului difer\
de cele ale um\rului, cotului [i [oldului.

Entorsele
Se constituie prin alungirea ligamentelor componente ale unei articula]ii, precum [i a ligamentelor de
vecin\tate. Pot avea diverse grade de gravitate, tratamentul f\cndu-se diferen]iat. Se asociaz\ frecvent
cu sinovite.
Luxa]iile
Semnific\ dislocarea elementelor componente ale
unei articula]ii, n special a suprafe]elor articulare.
Cele mai vulnerabile articula]ii sunt cele ale genunchiului [i um\rului.
* Bolile reumatismale
Termenul de artrit\ este general pentru un num\r de
peste 50 de afec]iuni articulare diferite, toate avnd ca
simptom edemul, inflama]ia [i durerea. Cauzele celor
mai multe artrite r\mn necunoscute, dar multe dintre
ele survin unor traumatisme sau procese infec]ioase.
67

Func]iile fundamentale ale organismului uman

Sistemul muscular
Sistemul muscular este format din mu[chi, care
sunt organe active ale mi[c\rii. Acest rol este realizat
de c\tre musculatura scheletic\ somatic\ avnd
n structura sa ]esut muscular striat. Mu[chii au
forme variate. Se descriu mu[chi fusiformi biceps,
triceps, mu[chi triunghiulari piramidal al abdomenului, mu[chi de form\ patrulater\ marele drept
abdominal [i marele dorsal, n form\ de cupol\ diafragma, n form\ de trapez mu[chiul trapez, mu[chi
circulari orbicularul buzelor [i cel al pleoapelor,
sfincterele.

*Structura mu[chiului
Mu[chii scheletici (fig. 70) prezint\ o por]iune central\ muscular\, mai voluminoas\, numit\ corpul mu[chiului, [i dou\ extremit\]i de culoare alb-sidefie,
numite tendoane, care au n structura lor ]esut fibros.
Unul dintre tendoane se inser\ pe osul fix [i se nume[te originea mu[chiului, iar cel\lalt se prinde de
osul mobil [i se nume[te inser]ia mu[chiului. n general, originea este unic\, dar se cunosc [i mu[chi cu
mai multe origini: biceps, triceps, cvadriceps. Corpul
mu[chiului este format din fibre musculare striate. La
exteriorul corpului muscular se afl\ o membran\ conjunctiv\, numit\ fascia mu[chiului. Sub aceasta se
afl\ o lam\ de ]esut conjunctiv, epimisium, din care
pornesc, n interior, septuri conjunctive, perimisium;
teci fine de ]esut conjunctiv `nvelesc fiecare fibr\
muscular\ endomisium.
Mu[chiul are o bogat\ vasculariza]ie.
Inerva]ia mu[chiului este dubl\, somatic\ [i vegetativ\. Inerva]ia vegetativ\ determin\ reac]ii vasomotorii.

1
2
3

Principalele grupe de mu[chi scheletici


Mu[chii scheletici sunt grupa]i n mu[chii capului,
gtului, trunchiului [i membrelor (fig. 71).
Mu[chii capului
La cap se descriu dou\ categorii de mu[chi: mu[chii mimicii, care, prin contrac]ia lor, determin\ diferite expresii ale fe]ei, [i mu[chii maseteri, care intervin n realizarea actului mastica]iei.
Mu[chii gtului
n regiunea anterolateral\ a gtului se afl\ o serie
de mu[chi, a[eza]i pe mai multe planuri, care, dinspre
suprafa]\ spre profunzime, sunt: mu[chiul pielos al
gtului, care ncre]e[te pielea gtului, apoi mu[chiul
sternocleidomastoidian.
Mu[chii trunchiului
Mu[chii trunchiului se grupeaz\ n mu[chii spatelui [i ai cefei, mu[chii anterolaterali ai toracelui [i
mu[chii anterolaterali ai abdomenului.
Mu[chii spatelui [i ai cefei. n plan superficial,
superior se afl\ mu[chii trapezi.
Inferior de mu[chii trapezi se afl\ marii dorsali.
Mu[chii anterolaterali ai toracelui. n partea anterioar\ a toracelui se g\sesc cei doi mu[chi pectorali
marele [i micul pectoral.
Mai profund se afl\ mu[chiul subclavicular [i
din]atul mare situat lateral.
n spa]iile intercostale se g\sesc mu[chii intercostali externi [i interni.
La baza cutiei toracice se afl\ diafragma, un
mu[chi lat, care separ\ cutia toracic\ de cavitatea
abdominal\, avnd o fa]\ boltit\ spre torace [i o fa]\
concav\ spre abdomen.
Mu[chii anterolaterali ai abdomenului. Sunt mu[chi
la]i. De o parte [i de alta a liniei mediane se afl\
mu[chii drep]i abdominali. Anterior fa]\ de fiecare
mu[chi drept abdominal, se afl\ mu[chiul piramidal.
Lateral de mu[chii drep]i abdominali, se afl\ mu[chii oblic extern, oblic intern [i transvers al abdomenului.

4
5
6

Mu[chii membrelor

Fig. 70. Structura mu[chiului: 1. periost; 2. tendon; 3. fascie;


4. mu[chi scheletic; 5. epimisium; 6. perimisium; 7. fascicul; 8. fibr\
muscular\; 9. endomisium.

68

Mu[chii membrului superior


Sunt grupa]i n mu[chi ai: um\rului, bra]ului, antebra]ului [i minii.
Principalul mu[chi al um\rului, deltoidul, este situat imediat sub piele [i ridic\ membrul superior pn\ la
orizontal\, realiznd abduc]ia bra]ului.
La nivelul bra]ului distingem anterior mu[chiul biceps brahial, mu[chiul brahial i mu[chiul coracobrahial.
Posterior, la bra] g\sim mu[chiul triceps.

Mi[carea

Mu[chii anteriori ai antebra]ului sunt flexori ai


antebra]ului [i ai minii [i pronatori ai minii. Unii sunt
flexori ai degetelor.
Mu[chii posteriori [i laterali ai antebra]ului sunt
extensori ai antebra]ului, minii [i degetelor.
Mna posed\ un aparat muscular complex [i are
mu[chi numai pe fa]a sa palmar\ [i n spa]iile interosoase.
Mu[chii membrului inferior
La membrul inferior se descriu mu[chii bazinului,
mu[chii coapsei, mu[chii gambei [i mu[chii piciorului.

n jurul articula]iei [oldului se g\sesc mu[chii


fesieri.
La coaps\, mu[chii sunt grupa]i n loja anteromedial\, loja posterioar\ [i loja lateral\.
n loja anterioar\ se afl\ mu[chiul croitor, care este
cel mai lung mu[chi al corpului. Sub mu[chiul croitor
se g\se[te cvadricepsul.
n partea medial\ a coapsei g\sim cei trei mu[chi
adductori mare, scurt [i lung, [i mu[chiul drept
medial. Ace[ti patru mu[chi, prin contrac]ie, apropie
coapsele ntre ele adduc]ie.

18

19
20

17
2
3

16

15

15

21

14
4

22

13
23

12

24

11

11
25

5
10
6

26

27

7
28

Fig. 71. Mu[chii scheletici: 1. mu[chii antebra]ului; 2. mu[chiul biceps brahial; 3. mu[chiul trapez; 4. mu[chiul din]at; 5. mu[chiul croitor;
6. mu[chiul cvadriceps femural; 7. mu[chii grupului posterior al gambei; 8. mu[chii grupului anterior al gambei; 9. mu[chiul drept medial;
10. mu[chiul adductor lung; 11. mu[chiul oblic extern; 12. mu[chiul drept abdominal; 13. mu[chiul pectoral mare; 14. mu[chiul deltoid;
15. mu[chiul sternocleidomastoidian; 16. mu[chiul maseter; 17. mu[chiul orbicular al pleoapelor; 18. mu[chiul frontal; 19. mu[chiul temporal;
20. mu[chiul occipital; 21. mu[chiul triceps brahial; 22. romboid; 23. mu[chiul mare dorsal; 24. aponevroz\ lombar\; 25. mu[chii fesieri;
26. mu[chiul biceps femural; 27. mu[chiul gastrocnemian; 28. mu[chiul solear.

69

Func]iile fundamentale ale organismului uman

n loja posterioar\ se afl\ mu[chii biceps femural,


semitendinos [i semimembranos.
Mu[chii gambei sunt grupa]i ntr-o loj\ anterolateral\ [i o loj\ posterioar\. ~n loja anterioar\ se afl\
mu[chii tibial anterior [i extensori ai degetelor.
n loja lateral\ se afl\ mu[chii peronieri scurt [i lung.
Loja posterioar\ prezint\, n plan superficial,
mu[chiul gastrocnemian care, mpreun cu solearul,
formeaz tricepsul sural.
n planul profund se afl\ mu[chii tibial posterior [i
flexori ai degetelor. Ei fac extensia labei piciorului [i
flexia degetelor.
Mu[chii piciorului sunt a[eza]i att pe fa]a dorsal\,
ct [i pe fa]a plantar\.

TEME {I APLICA}II
Gsii rspunsul greit.
Dintre muchii anteriori ai braului fac parte:
a. brahialul; b. bicepsul brahial; c. tricepsul brahial;
d. coracobrahialul.
Mu[chi ai coapsei sunt: a. drept medial; b. deltoid;
c. semimembranos; d. semitendinos.

* Extensibilitatea este proprietatea muchiului de


a se alungi pasiv sub aciunea unei fore exterioare.
Substratul anatomic al extensibilitii l reprezint
fibrele conjunctive i elastice din muchi.
* Elasticitatea este proprietatea specific muchilor
de a se deforma sub aciunea unei fore i de a reveni
pasiv la forma de repaus atunci cnd fora a ncetat s
acioneze. Baza anatomic a acestei proprieti o reprezint fibrele elastice din structura perimisiumului.
* Tonusul muscular este o stare de tensiune permanent, caracteristic muchilor care au inervaie
motorie somatic i senzitiv intacte. Dup denervare,
tonusul muchilor scheletici dispare. Tonusul muscular este de natur reflex.
Contracii ale fibrei musculare striate:
izometrice lungimea muchiului rmne neschimbat, dar tensiunea crete foarte mult. n timpul
acestui tip de contracie, muchiul nu presteaz lucru
mecanic extern; toat energia chimic se pierde sub
form de cldur plus lucru mecanic intern. Exemplu de
contracie izometric este susinerea posturii corpului;
1

Fiziologia muchilor scheletici


Muchii scheletici asigur tonusul, postura, echilibrul, mimica i micrile voluntare. Componenta efectorie a reflexelor somatice de tonus, postur, echilibru
i redresare, precum i a activitii motorii voluntare,
a expresiei strilor afectiv emoionale i limbajului o
reprezint muchiul striat somatic.
Muchii scheletici reprezint aproximativ 40 % din
masa organismului.
Proprietile muchilor
Contractilitatea (fig. 72) este proprietatea specific muchiului i reprezint capacitatea de a dezvolta tensiune ntre capetele sale sau de a se scurta.
Baza anatomic a contractilitii este sarcomerul, iar
baza molecular o constituie proteinele contractile.
Sarcomerul este unitatea morfofunc]ional\ a miofibrilei [i este cuprins `ntre dou\ membrane Z.
* Excitabilitatea se datoreaz proprietilor membranei celulare (permeabilitate selectiv, conductan
ionic, polarizare electric, pompe ionice). Muchii
rspund la un stimul printr-un potenial de aciune
propagat, urmat de contracia caracteristic. ntre
manifestarea electric de la nivelul membranei fibrei
musculare i fenomenele mecanice de la nivelul sarcomerului se produce un lan de reacii fizico-chimice,
numit cuplaj excitaie-contracie.
70

5
6
7
8
9
10
10
7
11
12

13
10

10

Fig. 72. Contrac]ie (cu formarea complexelor actin\-miozin\): 1. mitocondrie; 2. nucleu; 3. saci de stocare a calciului; 4. miofibril\; 5.
sarcolem\; 6. sarcomer relaxat; 7. banda H luminoas\; 8. disc `ntunecat (band\ A); 9. disc clar (band\ I); 10. membran\ Z; 11. filament
de miozin\; 12. filament de actin\; 13. sarcomer `n contrac]ie.

Mi[carea

izotonice lungimea muchiului variaz, iar tensiunea rmne constant. Muchii realizeaz lucru
mecanic. Aceste contracii sunt caracteristice majoritii muchilor sheletici;
auxotonic variaz i lungimea i tensiunea
muchiului. n timpul unei activiti obinuite, fiecare
muchi trece prin faze izometrice, izotonice i auxotonice.
Manifestrile contraciei musculare
1. Manifestrile electrice sunt reprezentate de potenialul de aciune al fibrei musculare. Stimularea fibrelor musculare pe cale natural (de la placa motorie) sau artificial (cu curent electric) provoac apariia unui potenial de aciune propagat n lungul fibrei
cu o vitez de 30 m/s. Potenialele de aciune ale
unei uniti motorii se sumeaz, dnd potenialele de
plac motorie. Activitatea electric a ntregului muchi
sau a unitilor motorii componente poate fi nregistrat, obinndu-se electromiograma.
2. Manifestrile chimice sunt iniiate prin mecanismul de cuplare excitaie-contracie. Procesele
chimice din muchi asigur energia necesar proceselor mecanice. Metabolismul muscular este anaerob
n primele 4590 de secunde ale unui efort moderat
sau intens, timp necesar aparatului cardiovascular s
regleze aportul de oxigen. Dup primele 2 minute de
efort, necesitile energetice sunt satisfcute n cea
mai mare parte aerob.
3. Manifestrile mecanice (fig. 73) se studiaz cu
ajutorul miografului. Aplicarea unui stimul unic, cu valoare prag, determin o contracie muscular unic, numit
secus muscular, care are urmtoarele componente:

faza de
laten]\
a.

faza de
contrac]ie

tetanos
incomplet

faza de
relaxare

tetanos
complet

b.
suma]ie

oboseal\

Fig. 73. Contrac]ia muscular\: a. secus\; b. tetanos.

1
2
3

9
8

Fig. 74. Jonc]iune neuro-muscular\: 1. fibr\ neuronal\ motorie;


2. ramifica]ii nervoase; 3. nucleul fibrei musculare; 4. miofibril\;
5. plac\ motorie; 6. mitocondrii; 7. fanta jonc]iunii; 8. plac\ motorie
(jonc]iunea neuro-muscular\); 9. vezicule sinaptice.

a. faza de laten: dureaz din momentul aplicrii


excitantului i pn la apariia contraciei. n timpul
acestei faze, are loc manifestarea electric a contraciei, a crei durat depinde de tipul de muchi,
fiind de la cca 0,01 s la mu[chiul striat;
b. faza de contracie dureaz n medie 0,04 s;
c. faza de relaxare dureaz 0,05 s.
Secusa poate fi izometric sau izotonic. Durata
total a secusei este de 0,1 s, iar amplitudinea ei variaz proporional cu intensitatea stimulului aplicat,
pn la o valoare maxim. Acest fapt se explic prin
antrenarea n contracie a unui numr tot mai mare
de fibre musculare, pe msur ce intensitatea stimulului crete.
Dac, n loc de stimulare unic, se folosesc stimuli
repetitivi, la intervale mici i regulate, curba rezultat
nu mai este o secus, ci o sumaie de secuse numit
tetanos (contrac]ie tetanic\):
a. incomplet, al crui grafic prezint un platou dinat, exprimnd sumarea incomplet a secuselor la
stimularea repetitiv cu frecven joas de 1020 stimuli/secund;
b. complet, al crui grafic prezint un platou regulat, exprimnd sumaia total a secuselor, obinut
prin aplicarea stimulilor cu o frecven mult mai mare:
50100 stimuli/secund.
Toate contraciile voluntare ale muchilor din organism sunt tetanosuri i nu secuse, deoarece
comanda voluntar se transmite la muchi prin impulsuri cu frecven] mare. Exist `ns n organism i
situaii n care contracia este o secus: frisonul, sistola cardiac, contracia obinut n urma reflexului
miotatic.
4. Manifestrile termice ale contraciei se datoreaz fenomenelor biochimice din fibra muscular.
Randamentul contraciei masei musculare este de
30 %, ceea ce nseamn c 70 % din energia chimic
se transform n energie caloric.
71

Func]iile fundamentale ale organismului uman

No]iuni elementare de igien\ [i patologie


Oboseala [i for]a muscular\
Oboseala muscular\ este determinat\ de o stare
de contrac]ie prelungit\ [i sus]inut\ a mu[chiului. Ea
se datoreaz\ [i este propo]ional\ cu rata epuiz\rii
glicogenului muscular la care contribuie [i sc\derea
pH-ului intracelular, prin acumularea de acid lactic,
inhibnd unele enzime. Se consider\ c\ partea cea
mai mare a oboselii musculare rezult\ din incapacitatea proceselor contractile [i metabolice ale fibrei
musculare de a realiza n continuare acela[i lucru
mecanic. n plus, dup\ o activitate muscular\ prelungit\ poate avea loc o diminuare a transmiterii semnalelor nervoase la nivelul jonc]iunii neuromusculare,
cea ce are ca efect, n continuare, diminuarea contrac]iei musculare.
Uneori, mu[chiul obosit intr\ n contractur\
dureroas\ (crampe musculare). Practicarea unui efort
fizic intens dup\ o perioad\ mai ndelungat\ de inactivitate este urmat\ la 2 48 de ore de apari]ia unor
dureri persistente, uneori foarte puternice, la nivelul
grupelor musculare solicitate, fenomen numit febr\
muscular\. Aceasta se atenueaz\ sau chiar dispare la
reluarea aceluia[i tip de efort.
Prevenirea instal\rii precoce a oboselii [i sc\derii
for]ei musculare se poate realiza prin gradarea progresiv\ a activit\]ii fizice, respectndu-se curba
capacit\]ii de efort pe parcursul zilei [i s\pt\mnii.
Activitatea fizic\ intens\ trebuie s\ alterneze cu
pauze obligatorii pentru refacerea capacit\]ii de efort.
Excesele trebuie evitate, prevenindu-se astfel
ntinderile [i rupturile musculare
ntinderi [i rupturi musculare
Contrac]ia excesiv\ unui mu[chi poate duce la
ntinderea sau chiar la ruperea sa, precum [i a ]esutului conjunctiv adiacent.
* Distrofiile musculare
o c
i
ir
iop ii r pr i
r p
ci i
c l r
r i r c
ri
i ri
pro r i
c r
i r i
cli ic
pri
i ri i
l ci
r p lor
c l r
c
n cazul acestor maladii de natur\ degenerativ\,
]esutul muscular striat scheletic este nlocuit succesiv cu ]esutul sclero-adipos. Prin retrac]iile tendinoase, care pot nso]i afec]iunile musculare, se ajunge
la deform\ri mai mult sau mai pu]in accentuate ale
trunchiului [i membrelor.
Miopatiile pot ap\rea la vrsta pre[colar\, la pubertate sau n jurul vrstei de 20 de ani [i rar la peste 30
de ani.

72

Lucrare practic\

Eviden]ierea propriet\]ilor mu[chiului scheletic


z Extensibilitatea [i elasticitatea muscular\
Material necesar: broasc\, trus\ de disec]ie,
stativ, greut\]i de la balan]a analitic\, rigl\ gradat\,
plan[et\.
Mod de lucru.
Se deta[eaz\ mu[chiul gastrocnemian al
broa[tei. Pe tendonul lui Ahile se aplic\ dou\
leg\turi; una dintre ele se prelunge[te cu un fir din
material plastic suficient de rezistent pentru a
suporta greut\]i de pn\ la 500 g. Se mai aplic\ o
leg\tur\ [i la tendonul superior [i se suspend\ de
tija care va fi a[ezat\ perpendicular pe suport. ntre
leg\turile distale se introduce un ac ce va indica
pozi]ia extremit\]ii inferioare a mu[chiului. n fa]a
acului indicator se va a[eza vertical rigla, pentru a
estima n mm alungirea [i scurtarea mu[chiului.
De prima leg\tur\ distal\ se prinde o greutate de
10 g pentru marcarea pozi]iei de repaus. De cealalt\
se ata[eaz\, succesiv, greut\]i de la 10 la 500 g.
Alungirea mu[chiului este propor]ional mai mare la
primele greut\]i fa]\ de ultimele.
Pe m\sur\ ce greut\]ile sunt nl\turate, mu[chiul
revine la lungimea ini]ial\.

z Excitabilitatea muscular\
Material necesar: preparat neuromuscular gastrocnemian-sciatic, baterie electric\ de 6 sau 9 V,
fire de srm\ de sonerie.
Mod de lucru.
Pentru ca stimularea electric\ s\ nu determine [i
reac]ia termina]iilor nervoase motorii din mu[chi,
acestea vor fi deconectate prin degenerescen]\
valerian\, ]innd preparatul 2-3 zile la o temperatur\
de 2-3C, fibrele musculare r\mnnd viabile.
Prin stimularea electric\ direct\, mu[chiul va r\spunde prin contrac]ii.

Autoevaluare

Asocia]i oasele scheletului, denumite `n coloana din stnga, cu clasificarea dup\ forma acestora, prezentat\
`n coloana din dreapta:
1. vertebr\
a. lungi
2. carpiene, tarsiene
b. scurte
3. uln\, fibul\
c. late
4. rotul\
e. sesamoide

Asocia]i unele forme ale mu[chilor cu denumirile acestora:


1. patrulater\
a. bicepsul femural
2. cupol\
b. marele dorsal
3. fuziform\
c. diafragma
4. triunghiular\
d. piramidal al abdomenului
5. circular\
e. sfincterul piloric

Redacta]i un eseu cu tema Sensibilitatea [i mi[carea, componentele func]iilor de rela]ie, structurat dup\
urm\torul plan:
importan]a integrit\]ii anatomo-func]ionale a organelor de sim] `n perceperea `nsu[irilor obiectelor [i
derul\rii fenomenelor din mediul extern [i intern;
rolul sistemului nervos `n transmiterea, prelucrarea [i integrarea informa]iei;
sistemul endocrin ca factor reglator al cre[terii [i dezvolt\rii organismului [i al comportamentului uman;
mi[carea ca modalitate de integrare a organismului `n mediu.

G\si]i asocierea incorect\ referitoare la num\rul oaselor care intr\ `n componen]a membrelor: a. bra]
coaps\; b. antebra] gamb\; c. metacarp metatars; d. carpiene tarsiene.

Afla]i r\spunsul corect.


Coastele adev\rate reprezint\: a. trei perechi; d. dou\ perechi; c. opt perechi; d. primele [apte perechi;
e. coastele libere.

G\si]i r\spunsul gre[it cu privite la curburile fiziologice ale coloanei vertebrale: a. cervical\; b. coccigian\;
c. lombar\; d. toracal\; e. sacral\.

Stabili]i dac\ enun]urile legate prin conjunc]ia deoarece sunt adev\rate sau false: `n cazul `n care le con
sidera]i corecte, determina]i dac\ `ntre ele exist\ o rela]ie de cauzalitate.
Artrodiile sunt considerate articula]ii fixe, deoarece se realizeaz\ prin prghii osoase imobile.
Rotula este un os triunghiular, deoarece este situat\ `n tendonul lui Ahile.
Fracturile spontane determin\ luxa]ii, deoarece sunt dislocate elementele componente ale articula]iilor.
Osificarea desmal\ este denumit\ de membran\, deoarece d\ na[tere oaselor bazei craniului.

Cre[terea `n grosime a osului se realizeaz\ prin periost, deoarece cartilajele prolifereaz\ numai spre
diafiz\.
Entorsele au diferite grade de gravitate, deoarece reprezint\ alungiri variabile ale ligamentelor articulare [i periarticulare.

Redacta]i un eseu cu tema Respectarea curbei de efort zilnic [i s\pt\mnal `n prevenirea bolilor sistemu
lui osteo-articular [i ale celui muscular.
73

Func]iile fundamentale ale organismului uman

B. Func]iile de nutri]ie

1. Digestia [i absorb]ia

Sistemul digestiv este alc\tuit din organe la nivelul


c\rora se realizeaz\ digestia alimentelor, transformarea lor n produ[i absorbabili [i eliminarea resturilor
neabsorbite.

2
8

2
15

14
13

12

5
4

11

5
6
7

10

8
Fig. 75. Cavitatea bucal\: 1. buza superioar\; 2. frenul buzei superioare;
3. palatul dur; 4. palatul moale; 5. lueta; 6. cavitatea faringian\; 7. amigdala palatin\; 8. buza inferioar\; 9. frenul lingual; 10. limba; 11. molari;
12. premolari; 13. canin; 14. incisivi; 15. gingie.

Fig. 77. Intestinul sub]ire: 1. stomac; 2. flexura duodeno-jejunal\;


3. jejun; 4. ileon; 5. apendice vermiform; 6. cec; 7. mezenter; 8. colon
ascendent; 9. duoden.

Sistemul digestiv este alctuit din tubul digestiv i


glandele anexe.
1. Tubul digestiv, format din:
cavitatea bucal\ (fig. 75);
faringe (nazo-, oro- [i laringofaringe), segment
comun sistemelor digestiv [i respirator;
esofag;
stomac (fig. 76);
intestinul sub]ire (fig. 77), din trei por]iuni duoden, jejun [i ileon;
1

1
17
2

16
15

2
3

13

14

14

7
6

12
6
7
8
9
11

10

Fig. 76. Stomacul: 1. fundul stomacului; 2. corp gastric; 3. mu[chi longitudinal; 4. mu[chi circular; 5. mu[chi oblic; 6. marea curbur\; 7. plicile mucoasei; 8. mucoas\; 9. submucoas\; 10. antru piloric; 11. canal
piloric; 12. sfincter piloric; 13. duoden; 14. curbura mic\; 15. adventice;
16. cardia; 17. esofag.

74

11
10
9
8
3

13
4
12

Fig. 78. Intestinul gros: 1. colon transvers; 2. flexura colic\ stng\; 3. colon descendent; 4. colon sigmoid; 5. rect; 6. valvul\ ileo-cecal\; 7. ileon;
8. tenii (benzi musculare); 9. haustre; 10. apendice epiploice (adipoase);
11. mezocolon; 12. apendice vermiform; 13. cec; 14. colon ascendent.

Digestia [i absorb]ia

intestinul gros, tot cu trei por]iuni cec, colon (ascendent, transvers, descendent, sigmoid) [i rect (fig. 78).
2. Glandele anexe tubului digestiv:
salivare (submandibulare, sublinguale, parotide);
ficatul;
pancreasul (fig. 79).

11

2
10
9
3
4
5
6

Fig. 79. Ficatul [i pancreasul: 1. stomac; 2. canale hepatice; 3. coada


pancreasului; 4. corpul pancreasului; 5. canale pancreatice (principal Wirsung [i accesor Santorini); 6. capul pancreasului; 7. sfincter
Oddi; 8. duoden; 9. vezica biliar\; 10. canal cistic; 11. ficat.

Digestia
Tubul digestiv asigur\ aportul continuu de ap\,
electroli]i [i substan]e nutritive necesare organismului, prin: 1. deplasarea alimentelor; 2. secre]ia sucurilor
digestive [i digestia alimentelor; 3. absorb]ia produ[ilor de digestie, a apei [i a electroli]ilor.

Digestia bucal\
Activitatea motorie a cavit\]ii bucale const\ din
mastica]ie [i din timpul bucal al degluti]iei.
Mastica]ia
Mastica]ia este un act reflex involuntar, care se
poate desf\[ura [i sub control voluntar. Reflexul masticator este coordonat de centri nervo[i din trunchiul
cerebral.
Rolurile mastica]iei: 1. fragmentarea alimentelor,
facilitnd degluti]ia [i cre[terea suprafe]ei de contact
dintre alimente [i enzimele digestive; 2. formare, lubrifierea [i nmuierea bolului alimentar; 3. asigur\ contactul cu receptorii gustativi [i eliberarea substan]elor
odorante care vor stimula receptorii olfactivi, ini]iind
secre]ia gastric\.
Secre]ia salivar\
Activitatea secretorie a cavit\]ii bucale se datoreaz\ glandelor salivare.
Compozi]ia salivei. Zilnic, se secret\ 8001 500 mL
de saliv\ care con]in 99,5 % ap\ [i 0,5 % reziduu uscat;

acesta este alc\tuit din substan]e anorganice (0,2 %)


[i substan]e organice (0,3%). Principalii electroli]i din
saliv\ sunt: Na+, K+, Cl, HCO3, HPO , Mg2+, Ca2+, a
c\ror concentra]ie, cu excep]ia K+, este mai mic\
dect n plasma sangvin\. Principalele substan]e
organice sunt: amilaza salivar\, mucina, lizozimul.
Func]iile salivei. 1. Protec]ia mucoasei bucale prin:
r\cirea alimentelor fierbin]i, diluarea eventualului HCl
sau a bilei care ar regurgita n cavitatea bucal\,
ndep\rtarea unor bacterii;
2. Digestiv: saliva ncepe procesul de digestie al
amidonului. amilaza produce digestia chimic\ a amidonului preparat, care este hidrolizat n trepte pn\ la
stadiul de maltoz\. Aceast\ enzim\ va fi inactivat\ de
pH-ul intragastric sc\zut.
3. nlesne[te mastica]ia, lubrifiaz\ alimentele, u[urnd degluti]ia; umecteaz\ mucoasa bucal\, favoriznd vorbirea.
4. Excre]ia unor substan]e endogene (uree, creatinin\, acid uric), exogene (metale grele sau agen]i
patogeni) [i rol bactericid prin lizozim.
5. Elaborarea senza]iei gustative prin dizolvarea
substan]elor cu gust specific pe suprafa]a receptiv\ a
analizatorului gustativ.
6. Joac\ rol important n men]inerea echilibrului
hidroelectrolitic.
Ca urmare a transform\rilor din cavitatea bucal\,
alimentele sunt omogenizate, imbibate cu mucus [i
formeaz\ bolul alimentar.
Degluti]ia
Degluti]ia (fig. 80) cuprinde totalitatea activit\]ilor
motorii care asigur\ transportul bolului alimentar din
cavitatea bucal\ n stomac. Este un act reflex care se
desf\[oar\ n trei timpi.
1

3
4
Fig. 80. Degluti]ia: 1. esofag; 2. bol alimentar; 3. cardia; 4. stomac.

75

Func]iile fundamentale ale organismului uman

Lucrare practic\
Pentru a pune `n eviden]\ rolul amilazei salivare
`n digestia amidonului, folosi]i solu]ie de amidon
fiert 1%, solu]ie de iod iodurat 1%o [i 3 eprubete, procednd astfel:
Efectua]i:

Se observ\:

Concluzie

Eprubeta I:
1 mL solu]ie
amidon, 12
pic\turi iod
iodurat

Apare culoarea
albastr\

Datorit\ iodurii
de amidon

Eprubeta II:
1 mL solu]ie
amidon,
12 pic\turi
iod iodurat,
0,5 mL saliv\

La 24 min,
culoarea albastr\
vireaz\ `n albastruviolet
La 56 min, culoarea albastru-violet
devine violet-roz
La 78 min,
culoarea violet-roz
dispare, solu]ia fiind
incolor\

Au luat na[tere
dextrine (amilo-,
eritro- [i acrodextrina)

Eprubeta III:
1 mL solu]ie
amidon,
12 pic\turi
iod iodurat,
0,5 mL saliv\

Dup\ 30 min, cu
amestecul incolor
din eprubet\
efectua]i o reac]ie
de recunoa[tere
a glucidelor
reduc\toare

Prin scindarea
amidonului au
luat na[tere, pe
lng\ dextrine, [i
molecule de maltoz\ cu propriet\]i reduc\toare

~n orice etap\, prin fierberea con]inutului eprubetei, progresia reac]iilor de hidroliz\ a amidonului
poate fi `ntrerupt\, ca o consecin]\ a inactiv\rii amilazei. Astfel, dac\ fierbem amestecul de culoare
albastr\-violet\, culoarea dispare, iar dup\ r\cire
apare din nou, f\r\ s\ se mai modifice, indiferent de
intervalul de timp.
Experien]a demonstreaz\ termolabilitatea enzimei.

1. Timpul bucal (voluntar). n momentul n care


alimentele sunt gata pentru a fi nghi]ite, ele sunt n
mod voluntar mpinse n faringe. De acum ncolo,
procesul degluti]iei devine n ntregime, sau aproape, un
act automat [i, n mod obi[nuit nu mai poate fi oprit.
2. Timpul faringian. Bolul stimuleaz\ ariile receptoare din jurul intr\rii n faringe. Impulsurile de la acest
76

nivel ajung la trunchiul cerebral [i ini]iaz\ o serie de contrac]ii faringiene musculare automate, care au ca rezultat prevenirea p\trunderii alimentelor n trahee, alimentele deplasndu-se liber spre esofag. ntreg procesul dureaz\ 12 secunde. Etapele succesive ale degluti]iei sunt
controlate automat de centrul degluti]iei.
Centrul degluti]iei inhib\ specific centrul respirator bulbar pe durata degluti]iei, oprind respira]ia n
orice punct al ciclului respirator.
3. Timpul esofagian. Esofagul are n principal
rolul de a transporta alimentele din faringe n stomac, iar mi[c\rile lui sunt organizate specific `n vederea acestei func]ii. ~n mod normal, esofagul prezint\
dou\ tipuri de mi[c\ri peristaltice: peristaltism primar [i peristaltism secundar. Peristaltismul primar
este declan[at de degluti]ie [i `ncepe cnd alimentele trec din faringe `n esofag; este coordonat vagal.
Peristaltismul secundar se datoreaz\ prezen]ei alimentelor `n esofag [i continu\ pn\ cnd alimentele
sunt propulsate `n stomac; este coordonat de sistemul nervos enteric al esofagului.
Pe m\sur\ ce unda peristaltic\ se deplaseaz\ spre
stomac, o und\ de relaxare, transmis\ prin neuroni
mienterici inhibitori, preced\ contrac]ia. ntreg
stomacul [i, ntr-o m\sur\ mai mic\, chiar [i duodenul se relaxeaz\ cnd aceast\ und\ ajunge la nivelul
esofagului inferior, preg\tind astfel cavit\]ile respective pentru primirea alimentelor.
La cap\tul terminal al esofagului, pe o por]iune de
25 cm deasupra jonc]iunii cu stomacul, musculatura
circular\ esofagian\ este ngro[at\, func]ionnd ca
un sfincter.
Acest sfincter prezint\ o contrac]ie tonic\ [i este
destins prin relaxarea receptiv\. Contrac]ia acestui
sfincter contribuie la prevenirea unui reflux gastroesofagian.

CUVINTE

CHEIE

mastica]ie, degluti]ie, bol alimentar, amilaz\, lizozim, dextrine, maltoz\, timp bucal, timp faringian,
timp esofagian, und\ peristaltic\, und\ de relaxare

TEME {I APLICA}II

Aflai rspunsul corect.


Tubul digestiv asigur: a. deplasarea alimentelor,
b. secreia sucurilor digestive i digestia; c. absorbia produilor de digestie, a apei i a electroliilor; d. toate rspunsurile sunt corecte.

Digestia [i absorb]ia

Centrul deglutiiei se afl n: a. ariile neuronale


ponto-pedunculare; b. nucleii proprii ai mezencefalului; c. ariile neuronale din substana reticulat bulbar
i poriunea inferioar a punii; d. nucleii proprii ai
diencefalului.
Gsii rspunsurile greite.
Prin masticaie se asigur: a. fragmentarea alimentelor; b. formarea bolului alimentar; c. digestia lipidelor;
d. eliberarea substanelor odorante din alimente.
Receptorii a cror stimulare determin salivaia
sunt reprezentai de: a. celulele senzitive din mugurii
gustativi; b. celulele senzitive pentru tact i presiune; c. celulele motorii care stimuleaz masticaia;
d. celulele senzitive pentru temperatur i durere.
Enumerai i explicai funciile pe care le ndeplinete secreia salivar.

Digestia gastric\
n stomac, alimentele sufer\ consecin]a activit\]ilor motorii [i secretorii ale acestuia, care produc
transformarea bolului alimentar ntr-o past\ omogen\
numit\ chim gastric.
Motilitatea gastric\
Activitatea motorie a stomacului (motilitatea gastric\; fig. 81) realizeaz\: 1. stocarea alimentelor ca urmare a
relax\rii receptive; 2. amestecul alimentelor cu secre]iile
gastrice; 3. evacuarea con]inutului gastric n duoden.
Peristaltismul. Contrac]iile peristaltice, ini]iate la
grani]a dintre fundul [i corpul gastric, se deplaseaz\
caudal, determinnd propulsia alimentelor c\tre pilor.
For]a contrac]iilor peristaltice este controlat\ de acetilcolin\ [i de gastrin\.

Fig. 81. Motilitatea gastric\: 1. peristalism; 2. retropulsia gastric\.

Retropulsia. Cuprinde mi[c\rile de du-te vino ale


chimului, determinate de propulsia puternic\ a
con]inutului gastric c\tre sfincterul piloric nchis. Are
rol important n amestecul alimentelor cu secre]iile
gastrice.
Activitatea secretorie a stomacului
Secre]iile gastrice continu\ procesele digestive
ncepute n cavitatea bucal\; cantitatea secretat\ zilnic

este de aproximativ 2 L [i este un lichid incolor cu


pH-ul cuprins ntre 1 [i 2,5 la adul]i. Con]ine ap\ (99 %)
[i reziduu uscat, alc\tuit din substan]e anorganice
(0,6 %) [i organice (0,4 %).
Celulele secretorii gastrice se afl\ la nivelul glandelor gastrice, situate n mucoasa gastric\. Exist\
dou\ tipuri de glande gastrice.
a. Oxintice localizate la nivelul fundului [i corpului gastric. Secret\ HCl, factor intrinsec (glicoprotein\ necesar\ pentru absorb]ia ileal\ a vitaminei B12)
pepsinogen [i mucus.
b. Pilorice localizate n regiunile antral\ [i piloric\. Con]in celule G (care elibereaz\ gastrin\) [i celule mucoase (secret\ mucus).
A. Substan]ele anorganice. Prezen]a acidului clorhidric este caracteristic\ sucului gastric. n condi]ii
bazale, secre]ia sa variaz\ ntre 1 [i 5 mEq/or\ HCl
liber sau combinat cu proteine.
HCl este necesar pentru digestia proteinelor, asigurarea unui pH optim pentru ac]iunea pepsinei, activarea pepsinogenului, reducerea Fe3+ la Fe2+, mai
u[or absorbabil, mpiedicarea prolifer\rii intragastrice
a unor bacterii patogene. Substan]e care stimuleaz\
secre]ia de HCl sunt: acetilcolina, secretina [i gastrina.
Inhibarea secre]iei se datoreaz\ somatostatinei eliberat\ din neuroni ai sistemului nervos enteric.
B. Principalele substan]e organice din secre]iile
gastrice sunt enzimele [i mucina.
Secre]ia de pepsinogen. Pepsina, forma activ\ a
pepsinogenului, este o enzim\ proteolitic\, activ\ n
mediu acid (pH optim 1,83,5), care ini]iaz\ procesul
de digestie a proteinelor. Pepsinogenul este activat de
contactul cu HCl sau cu pepsina anterior format\.
Pepsina scindeaz\ proteinele care vor fi transformate
n aminoacizi.
Labfermentul este secretat numai la sugar. Rolul
s\u este de a coagula laptele, preg\tindu-l pentru
digestia ulterioar\. Sub ac]iunea lui [i n prezen]a
Ca2+, cazeinogenul solubil se transform\ `n paracazeinat de calciu, insolubil.
Lipaza gastric\ este o enzim\ lipolitic\ cu activitate slab\, hidroliznd numai lipidele ingerate sub
form\ de emulsie, pe care le separ\ n acizi gra[i [i
glicerol.
Gelatinaza hidrolizeaz\ gelatina.
Mucusul este o glicoprotein\ secretat\ de celulele
mucoase, cu rol n protec]ia mucoasei gastrice, att
mecanic, ct [i chimic, fa]\ de ac]iunea autodigestiv\
a HCl [i a pepsinei.
La nivel gastric are loc absorb]ia unor substan]e,
precum cele foarte solubile n lipide, etanol, ap\ [i, n
cantit\]i extrem de mici, sodiu, potasiu, glucoz\ [i
aminoacizi.
77

Func]iile fundamentale ale organismului uman

Digestia la nivelul intestinului sub]ire


Activitatea motorie la nivelul intestinului sub]ire
Mi[c\rile de la nivelul intestinului sub]ire sunt contrac]ii de amestec [i contrac]ii propulsive.
Contrac]iile de amestec (contrac]iile segmentare) fragmenteaz\ chimul de 812 ori pe minut, n
felul acesta determinnd amestecarea progresiv\ a
particulelor alimentare solide cu secre]iile din intestinul sub]ire.
Mi[c\rile de propulsie. Chimul este propulsat la
acest nivel de undele peristaltice, care apar n orice
parte a intestinului sub]ire, [i se deplaseaz\ n direc]ie
anal\ cu o vitez\ de 0,52 cm/secund\, mult mai
rapid n intestinul proximal [i mai lent n intestinul
terminal. Timpul necesar chimului pentru a trece de
la pilor pn\ la valva ileocecal\ este de 35 ore.
Secre]ia pancreatic\
Pancreasul con]ine celule endocrine, exocrine [i
ductale. Celulele exocrine, organizate n acini, produc
patru tipuri de enzime digestive: peptidaze, lipaze, amilaze [i nucleaze, care sunt r\spunz\toare de digestia
proteinelor, respectiv a lipidelor, glucidelor [i acizilor
nucleici. Celulele ductale secret\ zilnic 1 2001 500 mL
de suc pancreatic care con]ine o cantitate mare de

HCO 3 ; acesta neutralizeaz\ aciditatea gastric\ [i


regleaz\ pH-ul n intestinul superior.
Compozi]ia secre]iei pancreatice: 1. Electroli]i :
Na+ [i K+ se g\sesc n aceea[i concentra]ie ca [i n

plasm\; HCO3 ; se g\se[te n cantitate mult mai mare.

Secre]ia de HCO3 ; este asigurat\ de celulele ductale.


2. Enzime trei tipuri majore: amilaze, lipaze [i proteaze. a. amilaza pancreatic\ se secret\ n forma sa
activ\; ea hidrolizeaz\ glicogen, amidon [i alte glucide,
cu excep]ia celulozei, pn\ la stadiul de dizaharide;
b. lipaze (lipaza, colesterollipaza, fosfolipaza), secretate n forma lor activ\; enzimele care hidrolizeaz\
esteri insolubili n ap\ necesit\ prezen]a s\rurilor biliare; c. proteaze (tripsina [i chimotripsina) se secret\
n forma lor inactiv\ (tripsinogen [i chimotripsinogen). Tripsinogenul este transformat n tripsin\ de
enterokinaz\ sau de tripsina anterior format\ (autocataliz\). Chimotripsinogenul este transformat n forma lui activ\ de c\tre tripsin\; d. inhibitorul tripsinei
este secretat de acelea[i celule [i n acela[i timp cu
proenzimele, protejnd pancreasul de autodigestie.
Secre]ia biliar\
Bila este necesar\ pentru digestia [i absorb]ia lipidelor [i pentru excre]ia unor substan]e insolubile n
ap\, cum sunt colesterolul [i bilirubina. Este format\
de c\tre hepatocite (fig. 82) [i celulele ductale, care
78

m\rginesc ductele biliare, n cantitate de 2501 100


mL/zi. Este secretat\ continuu [i depozitat\ n vezica biliar\ n timpul perioadelor interdigestive. Se
elibereaz\ n duoden n timpul perioadelor digestive
numai dup\ ce chimul a declan[at secre]ia de colecistokinin\, care produce relaxarea sfincterului Oddi
[i contrac]ia vezicii biliare.
Compozi]ia bilei. 1. Acizii biliari sunt sintetiza]i n
hepatocite din colesterol prin combinarea cu anumi]i
aminoacizi [i cu Na+, rezultnd s\rurile biliare secretate activ n canaliculele biliare; deoarece ele nu sunt
liposolubile, r\mn n intestin pn\ ajung la nivelul
ileonului, unde se reabsorb activ. 2. Pigmen]ii biliari:
bilirubina [i biliverdina sunt metaboli]i ai hemoglobinei care, ajun[i n hepatocite, sunt excreta]i biliar [i
confer\ bilei culoarea sa galben\. 3. Lecitin\. 4. Colesterol. 5. Electroli]i.
Circuitul enterohepatic. Este recircularea celei mai
mari p\r]i a s\rurilor biliare din intestinul sub]ire, prin
vena port\, napoi la ficat (fig. 83). S\rurile biliare au
dou\ roluri importante: 1. de emulsionare a lipidelor din
alimente, a c\ror tensiune superficial\ o reduc, permi]nd fragmentarea lor [i facilitnd ac]iunea lipazei pancreatice; 2. ajut\ la absorb]ia din tractul intestinal a
acizilor gra[i, monogliceridelor, colesterolului [i a altor

1
4

3
5

6
Fig. 82. Lobulul hepatic: 1. ramur\ a venei porte; 2. ramur\ a arterei
hepatice; 3. canal hepato-coledoc; 4. capilare sinusoide; 5. canalicule biliare; 6. celul\ hepatic\; 7. vena centrolobular\.

lipide, prin formarea cu acestea a unor micelii complexe numite chilomicroni. n lipsa s\rurilor biliare n
intestin, se pierd prin materiile fecale 40% din lipidele
ingerate. S\rurile biliare mai au [i rolul de a stimula
motilitatea intestinal\ precum [i rol bacteriostatic.
Evacuarea bilei este consecin]a contrac]iei musculaturii veziculare, n paralel cu relaxarea sfincterului Oddi, realizat\ prin mecanisme nervoase [i
umorale. Mecanismul nervos este realizat prin stimularea vagal\, care determin\ contrac]ia musculaturii
veziculare [i relaxarea sfincterian\, iar stimularea

Digestia [i absorb]ia

Activitatea secretorie a intestinului sub]ire


Secre]iile intestinului sub]ire con]in: 1. mucus, cu
rol de protec]ie a mucoasei intestinale mpotriva
agresiunii HCl; este secretat de glandele Brunner din
duoden [i de celule speciale, aflate n epiteliul intestinal [i n criptele Lieberkhn; 2. enzime asociate cu
microvilii celulelor epiteliale intestinale, care nu sunt
secretate n lumenul intestinal: peptidaze, dizaharidaze (maltaza, izomaltaza, zaharaza [i lactaza) [i lipaz\
(fig. 84); ele [i exercit\ rolurile n timpul procesului
de absorb]ie intestinal\; 3. ap\ [i electroli]i secreta]i
de celulele epiteliale intestinale.

4
1
2
3
Fig. 83. Circuitul enterohepatic: 1. ficat; 2. vena port\; 3. canal coledoc; 4. intestin sub]ire; 5. vezic\ biliar\.

simpatic\ are efecte antagonice. Mecanismul umoral


const\ n secre]ia de colecistokinin\, hormon eliberat din celulele mucoasei duodenale ca r\spuns, n
principal, la p\trunderea n duoden a produ[ilor
digestiei lipidelor.

Lucrare practic\
Ac]iunea bilei asupra alimentelor
Material necesar: bil\ de porc sau de vit\ (de la
abator), ulei alimentar, eprubete, pipete, hrtie de filtru.
Mod de lucru. Se iau dou\ benzi de hrtie de filtru, dintre care una se mbib\ cu ap\ iar cealalt\ cu
bil\. Se introduc hrtiile n dou\ eprubete cu ulei,
pn\ la contactul cu acesta. Uleiul va p\trunde
numai n hrtia de filtru mbibat\ cu bil\.
Dac\ pe dou\ hrtii de filtru mbibate ca mai sus
[i a[ezate pe dou\ lame de sticl\ se las\ s\ cad\ din
pipet\ cte o pic\tur\ de ulei pe fiecare hrtie, pe
cea mbibat\ cu ap\ pic\tura [i men]ine forma, n
timp ce pe cea cu bil\ se ntinde pe suprafa]a hrtiei.
Punem n dou\ eprubete pu]in ulei [i ap\, iar n
una din ele se adaug\ cca 5 mL de bil\, dup\ care
ambele se agit\; se formeaz\ emulsii - temporar\ n
cea f\r\ bil\ [i durabil\ n cea cu bil\.
Explica]i fenomenele.

6
8

* Fig. 84. Activitatea enzimelor: 1. lumen intestinal; 2. lan] polipeptidic; 3. peptidaz\; 4. aminoacizi; 5. enzime ale marginii `n perie;
6. celul\ epitelial\; 7. tripeptidaz\; 8. capilar sangvin.

TEME {I APLICA}II

Gsii rspunsul greit.


Principalele enzime secretate de glandele gastrice sunt: a. pepsinogenul; b. lipaza gastric; c. gastrita; d. gelatinaza.
Secreia exocrin a pancreasului conine: a. peptidaze i nucleaze; b. labferment; c. amilaze; d. lipaze.
n compoziia bilei intr: a. acizii i pigmenii biliari; b. lecitina i colesterolul; c. amilaza i lipaza biliar; d. electrolii.
Descriei activitatea motorie [i pe cea secretorie
la nivelul intestinului subire.
79

Func]iile fundamentale ale organismului uman

*Ac]iunea enzimelor digestive


Enzimele con]inute de sucurile digestive descompun unele substan]e din componen]a alimentelor
Segmentul tubului
digestiv

Enzima
salivar\
(ptialina)

pn\ la produ[i absorbabili care se numesc nutrimente sau principii alimentare, dup\ cum arat\
urm\torul tabel.
Substratul asupra c\ruia
ac]ioneaz\

Cavitatea bucal\

z amilaza

z amidon

Stomac

z pepsina

z proteine

z bila

(nu con]ine enzime)


intestinal

z sucul

z aminoacizi,

(la sugari)
z lipaza gastric\
z gelatinaza
z tripsina

z proteinele

nedigerate n
stomac [i peptide
z amidonul
z lipidele

z tripeptide,

z lipide

z lipide

z tri-

z aminoacizi

[i chimotripsina
z amilaza
z lipaza, fosfolipaza [i
colesterollipaza, n
prezen]a s\rurilor
biliare
z peptidaze
z lipaza
z dizaharidaze:

maltaza
izomaltaza
zaharaza
lactaza

Absorb]ia intestinal\
(la nivelul intestinului sub]ire)
Define[te procesul prin care are loc trecerea produ[ilor rezulta]i n urma digestiei c\tre snge [i limf\.
Absorb]ia este favorizat\ la nivelul intestinului
sub]ire deoarece:
exist\ o suprafa]\ mare de contact, datorit\
structurii specifice a mucoasei intestinului sub]ire;
distan]a pe care moleculele o au de str\b\tut
este mic\, grosimea peretelui fiind minim\ la acest
nivel;
re]eaua vascular\ de la nivelul vilozit\]ilor (fig.
85) este foarte bogat\, iar, printr-un mecanism reflex,
cantitatea de snge de la acest nivel poate cre[te n
timpul perioadelor de digestie;
mi[c\rile contractile ale vilozit\]ilor nlesnesc
tranzitul substan]elor absorbite.
80

z maltoz\

(20-30% din
totalul celor ingerate)
z cazeinogenul solubil din
lapte (n prezen]a Ca2+)
z lipidele emulsionate
z gelatina

z labfermentul

Intestinul sub]ire
z sucul pancreatic

preparat

Produsul rezultat

[i dipeptide
z lipide emulsionate
z dizaharide
- maltoza
- izomaltoza
- zaharoza
- lactoza

peptide

z paracazeinat

de calciu
insolubil (coagulat)
z acizi gra[i [i glicerol
z gelatin\ hidrolizat\
dipeptide [i
aminoacizi
z dizaharide
z acizi gra[i [i glicerol

z acizi

emulsionate

gra[i [i glicerol

z monozaharide:

glucoz\
glucoz\
glucoz\ [i fructoz\
glucoz\ [i galactoz\

a. Glucidele
Cele trei glucide majore ale dietei sunt dizaharidele
sucroza [i lactoza, [i polizaharidul amidon. Celuloza,
un alt polizaharid vegetal, prezent n diet\ n cantit\]i
mari, nu poate fi digerat, deoarece n tractul gastrointestinal uman nu exist\ enzime specifice. Aportul de
glucide este de 250800 g/zi, reprezentnd 5060 %
din diet\.
Produ[ii finali ai digestiei glucidelor sunt glucoza
[i galactoza, care se absorb printr-un mecanism
comun, un sistem de transport activ Na-dependent,
precum [i fructoza, care se absoarbe prin difuziune
facilitat\. Dup\ ce au fost absorbite n enterocite,
monozaharidele sunt transportate prin membrana
bazo-lateral\ a acestora prin difuziune facilitat\; apoi,
difuzeaz\ din intersti]iul intestinal n capilarele din
vilozit\]ile intestinale.

Digestia [i absorb]ia

3
4

6
7
8
Fig. 85. Vilozitate intestinal\: 1. epiteliu; 2. vas chilifer central;
3. celule secretoare Brunner; 4. re]ea capilar\; 5. cript\ intestinal\
Lieberkuhn; 6. arteriol\; 7. vas limfatic; 8. venul\.

b. Proteinele
Dieta proteic\ zilnic\ necesar\ unui adult este de
0,50,7 g/kg corp.
Pentru a fi absorbite, proteinele trebuie transformate n oligopeptide [i aminoacizi.
Mecanisme de absorb]ie
S-au identificat mai multe sisteme de transport
activ Na-dependente pentru absorb]ia tripeptidelor,
dipeptidelor [i aminoacizilor. Practic, toat\ cantitatea
de proteine din intestin este absorbit\: orice protein\
care apare n scaun provine din detritusuri celulare
sau din bacteriile din colon.
1

9
10
8
Fig. 86. Etapele digestiei lipidelor: etapa I emulsionarea lipidelor
de c\tre s\ruri biliare; etapa II hidroliza trigliceridelor din pic\turile lipidice pn\ la acizi gra[i [i monogliceride; etapa III preluarea acizilor gra[i [i a monogliceridelor `n micelii, cu producerea
miceliilor mixte. 1. de la stomac; 2. pic\turi de gr\sime (trigliceride);
3. canal biliar; 4. de la ficat [i vezica biliar\; 5. micelii (s\ruri biliare,
colesterol, lecitin\); 6. pic\turi de gr\sime emulsionate; 7. lipaz\;
8. monogliceride; 9. acizi gra[i liberi care pot fi absorbi]i sub form\
de micelii (10).

c. Lipidele
Aportul zilnic de lipide variaz\ ntre 25 [i 160 g.
Spre deosebire de glucide [i de proteine, lipidele se
absorb din tractul gastrointestinal prin difuziune pasiv\.
Pentru a putea fi absorbite, ele trebuie s\ fie hidrosolubile, fapt ce se realizeaz\ n prezen]a s\rurilor biliare.
~nainte de a fi digerate, lipidele trebuie emulsionate
(transformate n pic\turi cu diametrul sub un micron)
de c\tre s\rurile biliare [i lecitin\.
Trigliceridele, fosfolipidele [i colesterolul se combin\ cu proteinele din epiteliul celulelor intestinale,
constituind chilomicronii, form\ `n care trec `n chiliferul central (fig. 86).
~n timp ce aminoacizii [i monozaharidele ajung prin
vena port\ la ficat, lipidele trec `n circula]ia limfatic\.
d. Apa [i electroli]ii
Apa : `n intestinul sub]ire, apa se absoarbe pasiv,
izoosmotic, ca urmare a gradientului osmotic creat
prin absorb]ia elecroli]ilor [i a substantelor nutritive.
NaCl : absorb]ia sodiului se face printr-un proces
activ. Clorul urmeaz\ pasiv sodiul.
e. Vitaminele [i mineralele
1. Vitaminele liposolubile (A, D, K, E) intr\ n alc\tuirea miceliilor [i se absorb mpreun\ cu celelalte
lipide n intestinul proximal.
2. Vitaminele hidrosolubile se absorb prin transport facilitat sau prin sistem de transport activ Na-dependent, proximal, n intestinul sub]ire.
3. Calciul se absoarbe cu ajutorul unui transportor
legat de membrana celular\ [i activat de vitamina D.
4. Fierul se absoarbe n jejun [i ileon. Fe2+ se absoarbe mai u[or dect Fe3+. Vitamina C stimuleaz\
absorb]ia sa.

Digestia, absorb]ia [i secre]ia la


nivelul intestinului gros
Activitatea motorie la nivelul intestinului gros
Rolurile principale ale colonului sunt absorb]ia
apei [i a electroli]ilor (jum\tatea proximal\) [i depozitarea materiilor fecale pn\ la eliminarea lor (jum\tatea distal\). Datorit\ acestor roluri, mi[c\rile de la
nivelul colonului sunt lente.
Mi[c\rile de amestec haustra]iile sunt realizate
prin contrac]ii combinate ale musculaturii circulare [i
longitudinale colice care determin\ proiec]ia n afar\ a
zonelor nestimulate ale peretelui colic, sub forma unor
saci denumi]i haustre. Acestea se deplaseaz\ lent, n
direc]ie anal\, n timpul perioadei lor de contrac]ie. n
felul acesta, con]inutul colic este progresiv mpins spre
colonul sigmoid. Din cei 1 500 mL de chim, doar
80200 mL se pierd prin fecale.
Mi[c\rile propulsive mi[c\rile n mas\. Propulsia rezult\ n principal prin: (1) contrac]ii haustrale n
81

Func]iile fundamentale ale organismului uman

direc]ie anal\ [i (2) mi[c\ri n mas\. Aceste mi[c\ri


apar de obicei de cteva ori pe zi; cele mai numeroase
dureaz\ aproximativ 15 minute, n prima or\ de la micul
dejun, [i reprezint\ un tip de peristaltism modificat.
Absorb]ia [i secre]ia la nivelul colonului
Apa. Colonul nu poate absorbi mai mult de 23 L/zi.
Colonul absoarbe cea mai mare parte a sodiului [i
clorului care nu au fost absorbite `n intestinul sub]ire.
Potasiul este secretat de c\tre colon. Aceste procese
sunt controlate de c\tre aldosteron.

No]iuni elementare de igien\ [i patologie


Cariile dentare
Reprezint\ eroziuni ale din]ilor [i sunt rezultatul
ac]iunii unor bacterii asupra acestora. Primul eveniment n dezvoarea cariilor l constituie formarea
pl\cii bacteriene. Aceasta reprezint\ o pelicul\
alc\tuit\ din alimente [i saliv\, etalat\ pe suprafa]a
din]ilor [i colonizat\ de numeroase bacterii care vor
produce cariile dentare. Aceste bacterii utilizeaz\,
pentru a se hr\ni, carbohidra]i [i produc prin metabolismul lor numero[i acizi, care vor dizolva smal]ul
dentar. Datorit\ acestei dependen]e a viabilit\]ii bacteriilor de prezen]a carbohidra]ilor, se afirm\ c\ un
consum mare de carbohidra]i favrizeaz\ apari]ia cariilor. n fapt, mai important\ dect cantitatea total\
este frecven]a cu care se inger\ carbohidra]i; astfel,
cantit\]i mici dar frecvente asigur\ aprovizionarea
bacteriilor cu substratul lor energetic n mod constant, ceea ce favorizeaz\ producerea cariilor. Dac\
ns\ se inger\ o cantitate apreciabil\ de carbohidra]i
dar n timpul mesei, atunci num\rul cariile ce pot s\
apar\ scade sim]itor. Unele tipuri de din]i sunt mai
rezistente dect altele. Astfel, s-a demonstrat c\ utilizarea apei care con]ine mici cantit\]i de fluor face
ca smal]ul produs s\ fi mai rezistent.
Stomatita
Reprezint\ inflama]ia intregii mucoase orale. Poate
fi provocat\ de infec]ii, agen]i fizici sau chimici sau
poate surveni n cadrul unor afec]iuni sistemice.
Dou\ dintre cele mai frecvent ntlnite exemple sunt
stomatita herpetic\ (infec]ia cu virusul herpes simplex) [i stomatita candidozic\. Alte cauze frecvente
sunt hipovitaminozele, consumul de tutun [i alcool
sau reac]ii alergice la diferite substan]e colorante
prezente n alimente sau produse de ingrijire a
din]ilor.
Faringita
Define[te inflama]ia acut\ a mucoasei faringiene.
De obicei de origine viral\, se poate ns\ datora [i
unor bacterii. Se caracterizeaz\ prin dureri ale gtului
mai ales la nghi]it. Sunt mai frecvente n sezonul
82

Defeca]ia
Defeca]ia reprezint\ procesul de eliminare a
materiilor fecale din intestin. Unele mi[c\ri n mas\
propulseaz\ fecalele n rect, ini]iind dorin]a de defeca]ie. Ulterior, se produce contrac]ia musculaturii netede a colonului distal [i a rectului, propulsnd fecalele n canalul anal. Urmeaz\ relaxarea sfincterelor
anale intern [i extern, ultimul con]innd fibre musculare striate aflate sub control voluntar.

rece, dar [i consumarea unor lichide foarte reci n


sezonul cald poate facilita aceast\ afec]iune.
Enterocolitele
Reprezint\ inflama]ia mucoasei intestinului sub]ire
[i a celui gros, cauza fiind infec]ioas\, mai frecvent
bacterian\, dar [i viral\. Pot mbr\ca forme clinice
foarte grave, cu letalitate mare, n func]ie de germenul implicat. Igiena riguroas\ [i aten]ia sporit\ la
calitatea apei [i a alimentelor consumate sunt m\suri
de prevenire foarte importante.
Ocluzia intestinal\
Define[te oprirea complet\ sau aproape complet\
a pasajului la nivelul intestinului sub]ire sau a celui
gros. Este o urgen]\ medico-chirurgical\ [i se poate
datora mai multor cauze: aderen]e, hernii, tumori,
corpi str\ini etc.
Ciroza hepatic\
Reprezint\ dezorganizarea difuz\ a structurii hepatice normale prin formarea unor noduli de regenerare, nconjura]i de ]esut fibros. n ]\rile vestice, ciroza
este a treia cauz\ a mortalit\]ii. Are etiologii multiple:
infec]ioase, toxice, r\spuns imun alterat, obstruc]ie
biliar\ sau modific\ri vasculare.
Litiaza biliar\
Define[te formarea sau prezen]a de calculi la
nivelul vezicii biliare. Este mai frecvent\ la femei,
obezi [i la cei cu diete dezechilibrate. Poate fi asimptomatic\ sau poate constitui o urgen]\ medico-chirurgical\ daca vreun calcul migreaz\ din vezic\ [i
obstrueaz\ c\ile biliare extraheptice sau dac\ apare
inflama]ia peretelui vezicii biliare
Pancreatita
Reprezint\ o inflama]ie la nivelul pancreasului.
Poate fi acut\ sau cronic\. Survine la cei cu alcolism
cronic sau litiaz\ biliar\, dar [i n numeroase alte
situa]ii.
Diareea
Const\ n cre[terea frecven]ei sau a cantit\]ii scaunelor zilnice. Are cauze multiple, cea mai frecvent\
fiind de natur\ infec]ioas\. n majoritatea situa]iilor o
igien\ riguroas\ ar putea preveni r\spndirea bolii.

Digestia [i absorb]ia

Constipa]ia
Dificultate n actul defeca]iei. Poate ap\rea n
cadrul unor maladii sau poate fi habitual\, aceasta din

Lucrare practic\

Compozi]ia chimic\ a alimentelor


Material necesar: cteva grame de alimente
carne, ou, brnz\, pine, eprubete, bec Bunsen sau
lamp\ cu spirt, hrtie de filtru, hrtie ro[ie de turnesol, solu]ie de acetat de plumb (ap\ Burow).
z Eviden]ierea con]inutului de ap\
Mod de lucru. Se introduce alimentul ntr-o eprubet\ care se ]ine nclinat\ pn\ aproape de pozi]ia orizontal\, deasupra unei fl\c\ri. Se observ\ condensarea
vaporilor de ap\ pe pere]ii eprubetei. Dac\ se introduce
n eprubet\ o f[ie de hrtie scris\ cu creion chimic,
prin umezire, textul va ap\rea din ce n ce mai intens.
z Eviden]ierea con]inutului de substan]e
organice
Mod de lucru. Se introduce ntr-o eprubet\ o buc\]ic\ de carne uscat\. La gura eprubetei se fixeaz\
o hrtie ro[ie de turnesol [i, separat, f\r\ s\ se

Capitolul VI

urm\ corectndu-se prin modificarea alimenta]iei, n


sensul consumului unei cantit\]i mai mari de fibre
vegetale.

ating\, o hrtie de filtru mbibat\ pe cca 2 cm cu ap\


Burow.
Se ]ine eprubeta deasupra unei fl\c\ri [i se nc\lze[te u[or, constatndu-se:
condensarea vaporilor de ap\;
alb\strirea hrtiei de turnesol datorit\ degaj\rii
de NH3, ceea ce atest\ prezen]a substan]elor azotate;
nnegrirea hrtiei mbibat\ cu acetat de plumb
prin formarea sulfurii de plumb;
degajarea unui miros caracteristic arderii gr\similor [i proteinelor;
dup\ o nc\lzire puternic\, con]inutul eprubetei
se carbonizeaz\ [i se degaj\ fum, iar n eprubet\ va
fi numai reziduul uscat, con]innd substan]ele minerale oxidate. Dac\ se adaug\ pu]in\ ap\, acestea
se dizolv\ [i vor alb\stri o hrtie ro[ie de turnesol.
z Folosind cuno[tin]ele de chimie, `ncerca]i s\
eviden]ia]i con]inutul `n glucide al unor legume
sau fructe.

Autoevaluare

G\si]i r\spunsul gre[it.


Glandele salivare mari, care-[i vars\ produsul de secre]ie `n cavitatea bucal\ prin intermediul unor canale
excretoare, sunt: a. glandele sublinguale; b. glandele retromaxilare; c. glandele parotide; d. glandele submandibulare.
Coloana din stnga cuprinde unele secre]ii ale glandelor exocrine implicate `n digestie, iar cea din dreapta
substan]e componente ale acestora; asocia]i produsele de secre]ie cu substan]ele componente corespunz\toare.
1. saliva
a. HCl, pepsina, mucus, apa
2. sucul gastric
b. amilaza, mucina, lizozim, electroli]i, apa
3. sucul pancreatic
c. mucus, peptidaze, dizaharidaze, lipaza, apa, electroli]i
4 bila
d peptidaze, lipaze, amilaze, nucleaze
5. sucul intestinal
e pigmen]i acizi, lecitin\, colesterol, electroli]i
Stabili]i dac\ enun]urile legate prin conjunc]ia deoarece sunt adev\rate sau false; `n cazul `n care le considera]i adev\rate, determina]i dac\ `ntre ele exist\ sau nu o rela]ie de cauzalitate.
1. Lipaza este o enzim\ lipolitic\, deoarece scindeaz\ gr\simile `n glicerol [i acizi gra[i.
2. Degluti]ia asigur\ trecerea bolului alimentar din cavitatea bucal\ `n stomac, deoarece aceasta se
desf\[oar\ `n trei timpi.
83

Func]iile fundamentale ale organismului uman

2. Circula]ia
Sngele (fig. 87) este fluidul care circul n interiorul arborelui cardiovascular; reprezint\ cca 8% din
masa corporal\. mpreun cu limfa, lichidul intersti]ial,
lichidul cefalorahidian, peri- [i endolimfa, sngele
constituie mediul intern al organismului.
Sngele este format din elemente figurate [i plasm\ (55% din volumul sangvin).
Prin examenul microscopic al sngelui se observ
trei tipuri de elemente figurate (reprezentnd 45% din
volumul sangvin volum globular procentual sau hematocrit):
globulele roii (hematii sau eritrocite);
globulele albe (leucocite);
plachetele sangvine (trombocite).
Eritrocitele (hematiile) sunt celule fr nucleu, cu
rol n transportul O2 i CO2 i n meninerea echilibrului acido-bazic.

numite anticorpi, care neutralizeaz sau distrug antigenul. Anticorpii sunt proteine plasmatice din clasa
gamma-globulinelor. Aprarea se realizeaz prin dou
mecanisme fundamentale:
1. aprarea nespecific;
2. aprarea specific.
Rspuns imun specific

Componente
Caracteristici
R\spuns imun primar
la primul contact cu
antigenul respectiv
R\spuns imun secundar
se realizeaz\ pe seama
limfocitelor cu memorie,
la un contact ulterior cu
acela[i antigen

1. diferen]ierea structurilor proprii de cele


str\ine organismului
2. specificitate
3. memorie imunologic\

2
3
b

Aprarea nespecific (nnscut) este prezent\ la


to]i oamenii. Se realizeaz prin mecanisme celulare
(de exemplu, fagocitoza) i umorale. Aprarea nespecific este o aprare primitiv, cu eficacitate medie,
dar este foarte prompt. La ea particip anumite
celule i substane preformate.
Aprarea specific (dobndit) se dezvolt n urma expunerii la ageni capabili s induc un rspuns
imun (imunogene). Este de dou feluri: (1) dobndit
natural: a. pasiv, prin transfer transplacentar de anticorpi; b. activ, n urma unei boli [i (2) dobndit

Fig. 87. Compozi]ia sngelui: a. plasm\; b. elemente figurate: 1. leucocite; 2. hematii; 3. trombocite (plachete sangvine).

Antigen specific
Leucocitele, spre deosebire de eritrocite, posed
nucleu i mitocondrii. Au capacitatea de a emite
pseudopode i de a traversa peretele capilar prin porii
si, trecnd n esuturi, proces numit diapedez.
Tipurile de leucocite [i formula leucocitar\ sunt
prezentate `n pagina 126.
Principala funcie a leucocitelor const n participarea acestora la reacia de aprare a organismului.
Funcia de aprare a sngelui
Organismul uman vine permanent n contact cu
ageni patogeni (purttori de antigene) sau cu antigene libere. Antigenul este o substan macromolecular proteic sau polizaharidic strin organismului i
care, ptruns n mediul intern, declaneaz producerea de ctre organism a unor substane specifice,
84

Recunoa[tere prin mecanisme speciale

Activare
Limfocite B [i T

Mecanisme
de neutralizare
a antigenului

Limfocite
cu memorie

Circula]ia

artificial: a. pasiv administrare de antitoxine i


gamma-globuline; b. activ vaccinare.
R\spunsurile imune specifice sunt mediate prin
dou tipuri de leucocite limfocitele B [i T pe baza
unor mecanisme interdependente: (1) imunitatea umoral, care implic limfocitele B, i (2) imunitatea mediat celular (celular), care implic primar limfocitele T.
Vaccinarea declaneaz, n principiu, aceleai mecanisme imunitare, cu deosebirea c reaciile produse
n organism sunt mai atenuate. Efectul final este
dobndirea imunitii.
Plachetele sangvine trombocitele sunt elemente
figurate necelulare ale sngelui cu rol `n hemostaz\.
Plasma sangvin\ con]ine ap\ (90%) [i reziduu uscat format din 1 % substan]e anorganice (Na+, K+, Ca2+,

Mg2+, Cl , HCO3 ) [i 9 % substan]e organice, majoritatea proteine (albumine, globuline, fibrinogen).


Vezi [i tabelul de la pagina 126.

Lucrare practic\

Realizarea [i observarea unui frotiu de snge


Material necesar: lame, ac sterilizat, vat\, alcool,
eter, albastru de metilen 1%, eventual solu]ie MayGrnwald-Giemsa (albastru de metilen [i eozin\, n
alcool metilic) de la un laborator de hematologie.
Mod de lucru. Se
dezinfecteaz\
pulpa
unui deget sau lobul
urechii. Dup\ n]epare
se nl\tur\ cu vat\
primele pic\turi, dup\
care se pune o pic\tur\
pe o lam\ de sticl\. Cu
o alt\ lam\, a c\rei margine se pune la marginea pic\turii, se ntinde
uniform sngele ntr-un
strat ct mai sub]ire. Se
usuc\ prin agitare n aer sau se fixeaz\ cu cteva
pic\turi dintr-un amestec de alcool [i eter n p\r]i
egale [i se las\ s\ se evapore circa 15 minute.
Se coloreaz\ cu albastru de metilen 1% sau
solu]ie May-Grnwald-Giemsa cteva pic\turi
sp\lndu-se dup\ circa 3 minute cu ap\ curat\. Se
observ\ la microscop.

Grupele sangvine transfuzia


Membrana hematiilor are n structura sa numeroase tipuri de macromolecule, cu rol de antigen,
numite aglutinogene. n plasm se gsesc o serie de
compu[i cu rol de anticorpi numite aglutinine. Cele
mai importante aglutinogene ntlnite la om sunt
aglutinogenul zero (0), A, B i D, iar cel mai frecvent
ntlnite aglutinine sunt: , omoloaga aglutinogenului
A, i , omoloaga aglutinogenului B.
Prin excludere reciproc a aglutininelor i
aglutinogenelor omoloage, n decursul evoluiei
umane s-au constituit mai multe sisteme imunologice
Grupa

Aglutinogene

Aglutinine

0 (I)
A (II)
B (III)
AB (IV)

f\r\
A
B
A, B

f\r\

sangvine. Cele mai importante n practica medical


curent sunt sistemul OAB i sistemul Rh(D)
Sistemul OAB. Potrivit regulii excluderii aglutininelor cu aglutinogenul omolog ( cu A i cu B), nu
pot exista indivizi posesori de aglutinogen A i aglutinine
sau posesori de aglutinogen B [i aglutinine
. ntlnirea aglutinogenului cu aglutinina omoloag
duce la un conflict imun, antigen-anticorp, cu distrugerea hematiilor i consecine grave pentru individ.
Combinaiile i coexistenele posibile, tolerate imunologic, sunt n numr de patru i reprezint cele patru
grupe sangvine n care se poate repartiza populaia
globului, pe baza sistemului OAB:
Cunoaterea apartenenei la una din grupele
sangvine are mare importan n cazul transfuziilor de
snge.
Regula transfuziei cere ca aglutinogenul din sngele
donatorului s nu se ntlneasc cu aglutininele din
plasma primitorului. Potrivit acestei reguli, transfuzia de
snge ntre grupe diferite se poate face astfel:
grupa 0 poate dona la toate grupele (donator universal), dar nu poate primi dect snge izogrup (de la
grupa 0);
grupa AB poate primi de la toate grupele (primitor universal).
Sistemul Rh. S-a constatat c 85 % din populaia
globului mai posed pe eritrocite, n afar de unul din
antigenele sistemului OAB, i un antigen denumit D
sau Rh. Toi indivizii posesori de antigen D sunt considerai Rh pozitiv, iar cei 15 %, care nu posed
aglutinogenul D, sunt Rh negativ. n mod natural nu
85

Func]iile fundamentale ale organismului uman

exist aglutinine omoloage anti-Rh, dar se pot genera


fie prin transfuzii repetate de snge Rh+ la persoane
Rh, fie prin sarcin cu ft Rh+ i mama Rh. n
ambele situaii, aparatul imunitar al gazdei reacioneaz fa de aglutinogenul D ca [i fa de un antigen
oarecare, prin activarea limfocitelor, urmat de producerea de anticorpi anti D (anti-Rh). Aceti anticorpi
vor reaciona cu antigenul D de pe suprafaa hematiilor i vor produce hemoliza.
n cazul mamei Rh negativ, cnd tat\l este Rh
pozitiv, datorit caracterului dominant al genei care
codific sinteza aglutinogenului D, copiii rezultai vor
moteni caracterul Rh pozitiv. Prima sarcin poate
evolua normal, deoarece, n condi]ii fiziologice, hematiile Rh+ ale ftului nu pot traversa placenta i deci
nu ajung n circulaia matern.
La natere ns, prin rupturile de vase sangvine
care au loc n momentul dezlipirii placentei de uter, o
parte din sngele fetal trece la mam i stimuleaz
producia de aglutinine anti-Rh. La o nou sarcin,
aceste aglutinine (care pot traversa capilarele placentare) ptrund n circulaia fetal i distrug hematiile
ftului, putnd duce chiar la moartea acestuia, atunci
cnd aglutininele sunt n concentraie mare.

*Hemostaza [i coagularea sngelui


Hemostaza fiziologic\ reprezint totalitatea mecanismelor care intervin n oprirea sngerrii la nivelul
vaselor mici. Presupune urm\torii timpi.
1. Timpul vasculo-plachetar (hemostaza primar)
ncepe n momentul lezrii vasului. Prima reacie
const n vasoconstricia peretelui acestuia, produs
reflex i umoral. Urmeaz aderarea trombocitelor la

nivelul plgii, agregarea i metamorfoza vscoas a


acestora, ceea ce duce la oprirea sngerrii n 2 pn\
la 4 minute.
2. Timpul plasmatic coagularea sngelui
Rezultatul acestei etape este transformarea fibrinogenului plasmatic, solubil, n fibrin insolubil. La
coagulare, particip factori plasmatici, plachetari [i
tisulari, precum [i Ca2+.
3. Dinamica procesului de coagulare
Coagularea sngelui se desfoar n trei faze:
faza I formarea tromboplastinei este faza cea
mai laborioas i dureaz cel mai mult, 48 minute;
faza a II-a formarea trombinei dureaz 10 s;
tromboplastina transform protrombina n trombin;
faza a III-a formarea fibrinei dureaz 12 s. Trombina desface, din fibrinogen, nite monomeri de fibrin,
care se polimerizeaz spontan, dnd reeaua de fibrin
care devine insolubil. n ochiurile reelei de fibrin se
fixeaz elementele figurate, i sngerarea se oprete.
Funciile sngelui sunt reprezentate de funciile
componentelor sale. n afar de acestea, sngele ndeplinete rolul de sistem de integrare i coordonare
umoral ale funciilor prin hormonii, mediatorii chimici
i cataboliii pe care-i vehiculeaz.
De asemenea, sngele are rol de ndeprtare i
transport spre locurile de excreie a substanelor toxice, neutilizabile sau `n exces.
Datorit coninutului su bogat n ap, sngele are
rol `n termoreglare.

TEME {I APLICA}II

Gsii rspunsul greit:


Factori plasmatici,
plachetari [i tisulari

protrombin\
Ca2+

tromboplastina

fibrinogen

Hemostaza se desfoar n mai multe etape,


succedndu-se: a. timpul vasculo-plachetar; b. timpul plasmatic; c. timpul osmotic.
La coagularea sngelui particip mai multe substane, care pot fi grupate n factori: a. plasmatici;
b. membranari; c. tisulari; d. plachetari.
Folosind schema de mai jos, stabilii:
a. compatibilitatea transfuziilor ntre grupele de
snge, prin transformarea liniilor n sgei indicatoare;
b. grupele de primitor i donator universal.
O
A

trombin\

B
AB

fibrin\
86

Descriei dinamica procesului de coagulare a


sngelui.

Circula]ia

Marea [i mica circula]ie


n alc\tuirea arborelui vascular se disting dou\ teritorii de circula]ie: circula]ia mare sistemic\, [i circula]ia mic\ pulmonar\.
Circula]ia mic\
Circula]ia pulmonar\ ncepe n ventriculul drept, prin
trunchiul arterei pulmonare, care transport\ spre pl\mn snge cu CO2.
Trunchiul pulmonar se mparte n cele dou\ artere
pulmonare, care duc sngele cu CO2 spre re]eaua capilar\ din jurul alveolelor, unde `l cedeaz\ alveolelor care-l
elimin\ prin expira]ie. Sngele cu O2 este colectat de
venele pulmonare, cte dou\ pentru fiecare pl\mn.
Cele patru vene pulmonare sfr[esc n atriul stng.
Circula]ia mare
Circula]ia sistemic\ ncepe n ventriculul stng, prin
artera aort\ care transport\ sngele cu O2 [i substan]e
nutritive spre ]esuturi [i organe. De la nivelul acestora,
sngele nc\rcat cu CO2 este preluat de cele dou\ vene
cave care `l duc n atriul drept (fig. 88).

*Sistemul aortic
Este format din artera aort\ [i din ramurile ei, care
irig\ toate ]esuturile [i organele corpului omenesc.
Sistemul aortic ncepe din ventriculul stng cu aorta
ascendent, din care se desprind cele dou artere coronare. Dup ce urc 56 cm, se curbeaz i formeaz
arcul aortic, care se continu cu aorta descendent, submprit n toracal i abdominal. Terminal, aorta abdominal se bifurc n arterele iliace comune, stng i
dreapt.
Ramurile arcului aortic
Dinspre dreapta spre stnga, din arc se desprind
trunchiul brahiocefalic, artera carotid comun stng i
artera subclavicular stng. Trunchiul brahiocefalic se
mparte apoi n artera carotid comun dreapt i artera
subclavicular dreapt. Ambele artere carotide comune,
stng i dreapt, urc la nivelul gtului pn n dreptul
marginii superioare a cartilajului tiroid, unde se bifurc
n artera carotid extern i intern. La acest nivel exist
o mic dilataie, sinusul carotic (carotidian), bogat n
receptori.
Artera carotid extern irig gtul, regiunile occipital\ [i temporal i viscerele feei. Artera carotid intern
ptrunde n craniu, irignd creierul i ochiul. Arterele
subclaviculare ajung de la originea lor pn n axil, unde iau numele de artere axilare. Din arterele subclaviculare se desprind: artera vertebral, care intr n craniu
prin gaura occipital, unde se unete cu opusa, participnd la vascularizaia encefalului, i artera toracic intern, din care iau natere arterele intercostale anterioare.
Artera axilar vascularizeaz att pereii axilei, ct
i peretele anterolateral al toracelui i se continu cu

artera brahial care vascularizeaz braul. La plica cotului, artera brahial d natere la arterele radial i ulnar,
care vascularizeaz antebraul. La mn se formeaz
arcadele palmare, din care se desprind arterele digitale.
Ramurile aortei descendente
Aorta descendent toracic d ramuri parietale i
viscerale. Ramurile viscerale sunt arterele bronice,
pericardice i esofagiene.

1
2
3

21
20
19
18

4
5

17

6
7
8
9

16

15
14

13

10

11

12

Fig. 88. Arborele vascular: 1. artera carotid\ comun\; 2. trunchiul


brahiocefalic; 3. artera subclavicular\; 4. arcul aortic; 5. artera pulmonar\; 6. artera coronar\; 7. artera hepatic\; 8. artera renal\;
9. artera mezenteric\ inferioar\; 10. artera iliac\ comun\; 11. artera
femural\; 12. vena femural\; 13. vena iliac\; 14. vena mezenteric\
inferioar\; 15. vena renal\; 16. vena suprahepatic\; 17. vena cav\ inferioar\; 18. vena pulmonar\; 19. vena subclavicular\; 20. vena cav\
superioar\; 21. vena jugular\

87

Func]iile fundamentale ale organismului uman

Aorta descendent abdominal d i ea ramuri parietale i viscerale. Ramurile viscerale sunt: trunchiul
celiac, artera mezenteric superioar, arterele renale
stng i dreapt , arterele testiculare, respectiv ovariene stng i dreapt , i artera mezenteric inferioar. Trunchiul celiac se mparte n trei ramuri splenic, gastric stng i hepatic i vascularizeaz
stomacul, duodenul, pancreasul, ficatul i splina. Artera
mezenteric superioar vascularizeaz jejuno-ileonul,
cecul, colonul ascendent i partea dreapt a colonului
transvers. Artera mezenteric inferioar vascularizeaz
partea stng a colonului transvers, colonul descendent,
sigmoidul i partea superioar a rectului.
Ramurile terminale ale aortei
Arterele iliace comune stng i dreapt , ajunse la articulaia sacro-iliac, se mpart fiecare n artere
iliace extern\ i intern\.
Artera iliac extern iese din bazin i ajunge pe faa
anterioar a coapsei, devenind arter femural, care
irig coapsa. Se continu cu artera poplitee, care se afl
n fosa poplitee (faa posterioar a genunchiului). Ea se
mparte n dou artere tibiale: 1. artera tibial anterioar
irig faa anterioar a gambei i laba piciorului i se termin prin artera dorsal a piciorului, din care se
desprind arterele digitale dorsale; 2. artera tibial posterioar irig faa posterioar a gambei i, ajuns n
regiunea plantar, se mparte n cele dou artere plantare, intern i extern, din care se desprind arterele
digitale plantare.
Artera iliac intern are ramuri parietale pentru pereii bazinului i ramuri viscerale pentru organele din
bazin (vezic urinar, ultima poriune a rectului) i organele genitale uter, vagin, vulv, prostat, penis.
*Sistemul venos
Sistemul venos al marii circula]ii este reprezentat
de dou\ vene mari: vena cav\ superioar\ [i vena cav\
inferioar\.
Vena cav\ superioar\. Strnge sngele venos de
la creier, cap, gt, prin venele jugulare interne, de la
membrele superioare, prin venele subclaviculare, [i de
la torace (spa]iile intercostale, esofag, bronhii, pericard
[i diafragm), prin sistemul azygos.
De fiecare parte, prin unirea venei jugulare interne
cu vena subclavicular\, iau na[tere venele brahiocefalice stng\ [i dreapt\, iar prin fuzionarea acestora se
formeaz\ vena cav\ superioar\.
Vena subclavicular\ continu\ vena axilar\ care strnge sngele venos de la nivelul membrelor superioare.
Sngele venos al membrelor superioare este colectat de
dou\ sisteme venoase, unul profund [i unul superficial.
Venele profunde poart\ aceea[i denumire cu arterele care le nso]esc.
Venele superficiale, subcutanate, se g\sesc imediat
sub piele [i se pot vedea cu ochiul liber prin transparen]\, datorit\ colora]iei albastre. Ele nu nso]esc
88

arterele [i se vars\ n venele profunde. La nivelul lor se


fac injec]ii venoase.
Vena cav\ inferioar\. Adun\ sngele venos de la
membrele inferioare, de la pere]ii [i viscerele din bazin,
de la rinichi, suprarenale, testicule, respectiv ovare, de
la peretele posterior al abdomenului (venele lombare),
ct [i de la ficat (venele hepatice). Vena cav\ inferioar\
se formeaz\ prin unirea venei iliace comune stngi cu
cea dreapt\. La rndul ei, fiecare ven\ iliac\ comun\
este format\ prin unirea venei iliace externe cu vena
iliac\ intern\. Vena iliac\ intern\ colecteaz\ sngele de
la pere]ii [i viscerele din bazin.
Vena iliac\ extern\ continu\ vena femural\ care
strnge sngele venos de la nivelul membrului inferior.
Ca [i la membrul superior, se disting vene superficiale
[i vene profunde (cu acelea[i caracteristici).
Vena cav\ inferioar\ urc\ la dreapta coloanei vertebrale, str\bate diafragma [i se termin\ n atriul drept.
O ven\ aparte a marii circula]ii este vena port\, care
transport\ spre ficat snge nc\rcat cu substan]e nutritive rezultate n urma absorb]iei intestinale. Ea se formeaz\ din unirea a trei vene: mezenteric superioar\,
mezenteric inferioar i splenic\.
TEME {I APLICA}II

Descriei circulaia pulmonar pe traseul ventriculul drept atriul stng.


Grupai rspunsurile corecte.
Sistemul aortic: a. ncepe n ventriculul stng cu
aorta ascendent; b. se curbeaz i formeaz arcul
branhial; c. se continu cu aorta descendent, care
se mparte n toracal i abdominal; d. se ramific
prin divizarea aortei abdominale n arterele iliace
comune stng i dreapt.
Vena cav superioar colecteaz direct sngele
venos din: a. venele jugulare interne; b. venele diafragmatice inferioare; c. venele subclaviculare; d. venele axilare; e. sistemul venos azygos.

*Circula]ia limfatic\
Prin sistemul limfatic (fig. 89) circul\ limfa, care
face parte din mediul intern al organismului [i care, n
final, ajunge n circula]ia venoas\.
Sistemul limfatic se deosebe[te de sistemul circulator sangvin prin dou\ caracteristici:
este adaptat la func]ia de drenare a ]esuturilor, din
care cauz\ capilarele sale formeaz\ re]ele terminale,
spre deosebire de capilarele sangvine care ocup\ o pozi]ie intermediar\ ntre sistemul arterial [i cel venos;
pere]ii vaselor limfatice sunt mai sub]iri dect cei
ai vaselor sangvine.
Sistemul limfatic ncepe cu capilarele limfatice, care
au aceea[i structur\ ca [i capilarele sangvine.

Circula]ia

3
4

5
b.

a.

Fig. 89. Sistemul limfatic: a. eviden]ierea dren\rii din regiunea superioar\ dreapt\; b. eviden]ierea dren\rii corporale; 1. ganglioni latero-cervicali; 2. canalul toracic; 3. cisterna chili; 4. ganglioni limfatici lombari;
5. ganglioni limfatici inghinali; 6. ganglioni limfatici axilari; 7. vena limfatic\ dreapt\; 8. ganglioni submandibulari; 9. limfaticele glandei mamare.

Capilarele limfatice sunt foarte r\spndite, ele g\sindu-se n toate organele [i ]esuturile. Prin confluen]a capilarelor limfatice se formeaz\ vase limfatice, care sunt
prev\zute la interior cu valve semilunare ce nlesnesc
circula]ia limfei.
Pere]ii vaselor limfatice au o structur\ asem\n\toare venelor. Pe traseul vaselor limfatice se g\sesc o serie
de forma]iuni caracteristice, numite ganglioni limfatici
(fig. 90), prin care limfa trece n mod obligatoriu.
Ganglionii limfatici realizeaz\ mai multe func]ii: produc limfocite [i monocite, formeaz\ anticorpi, au rol n
circula]ia limfei, opresc p\trunderea unor substan]e str\ine, au rol de barier\ n r\spndirea infec]iilor.
Limfa colectat\ din diferitele ]esuturi [i organe,
dup\ ce a str\b\tut ganglionii regionali, circul\ spre
1

Splina
Este un organ abdominal, nepereche, care apar]ine
sistemului circulator. Ea produce limfocite, distruge hematiile b\trne, intervine n metabolismul fierului [i este
un organ de depozit sangvin (200300 mL de snge) pe
care `l trimite n circula]ie n caz de nevoie (hemoragii,
efort fizic).
Splina ocup\ loja splenic\, cuprins\ ntre colonul
transvers [i diafragm, la stnga lojei gastrice. Are o
culoare brun-ro[cat\ [i o mas\ de 180200 g.
Vasculariza]ia arterial\ a splinei este realizat\ de
artera splenic\, ramur\ a trunchiului celiac. Sngele
venos este colectat n vena splenic\, aceasta participnd la formarea venei porte.
TEME {I APLICA}II

2
3
4
6

trunchiurile limfatice mari, ajungnd, n final, n dou\ colectoare limfatice mari: canalul toracic [i vena limfatic\
dreapt\.
Canalul toracic. Este cel mai mare colector limfatic
[i ncepe printr-o dilata]ie numit\ cistern\ chili, situat\
`n fa]a vertebrei L2. Urc\ anterior de coloana vertebral\,
napoia aortei, str\bate diafragma [i p\trunde n torace,
deschizndu-se n unghiul venos format prin unirea
venei jugulare interne din stnga cu vena subclavicular\
stng\; are o lungime de 2530 cm, fiind prev\zut cu
valve `n interior. El strnge limfa din jum\tatea inferioar\ [i din p\trimea superioar\ stng\ ale corpului.
Vena limfatic\ dreapt\. Are o lungime de 12 cm [i
colecteaz\ limfa din p\trimea superioar dreapt\ a corpului. Se deschide la confluen]a dintre vena jugular\
intern\ din dreapta [i vena subclavicular\ dreapt\.
~n fiecare minut se filtreaz, la nivelul capilarelor arteriale, 16 mL ap. Din acest volum, 15 mL se resorb n
snge, la nivelul captului venos al capilarelor. Volumul
de ap restant n esuturi nu stagneaz, ci ia calea capilarelor limfatice. Debitul limfatic mediu este n jur de
1 500 mL/zi, ns poate varia mult n funcie de factorii
hemodinamici locali.

Fig. 90. Ganglion limfatic: 1. vase aferente; 2. capsul\ fibroas\; 3. trabecule; 4. zon\ cortical\; 5. vas eferent; 6. medular\.

Gsii rspunsul greit.


Sistemul limfatic: a. este adaptat la funcia de
drenare la nivelul esuturilor; b. capilarele sale formeaz reele terminale; c. are vase cu perei mai
groi dect ai vaselor de snge; d. prezint ganglioni
pe traseul vaselor limfatice.
n ganglionii limfatici se produc: a. anticorpi;
b. limfocite; c. eritrocite; d. monocite.
Splina este un organ care: a. produce limfocite;
b. intervine n metabolismul fierului; c. este situat
ntre colonul ascendent i diafragm, n dreapta
lojei gastrice; d. are rol de depozit sangvin.
89

Func]iile fundamentale ale organismului uman

Activitatea cardiac\
Aparatul cardiovascular asigur circulaia sngelui
i a limfei n organism. Prin aceasta se ndeplinesc dou funcii majore: 1. distribuirea substanelor nutritive
i a oxigenului tuturor celulelor din organism; 2. colectarea produilor tisulari de catabolism pentru a fi excretai. Fora motrice a acestui sistem este inima (fig.
91), `n timp ce arterele reprezint conductele de distribuie, venele, rezervoarele de snge, asigurnd ntoarcerea acestuia la inim, iar microcirculaia (arteriole,
metarteriole, capilare, venule), teritoriul vascular la nivelul cruia au loc schimburile de substane i gaze.

Inima
Inima ca pomp\. Rolul fundamental al inimii este
acela de a pompa snge. Fiecare parte a inimii este
echipat cu dou seturi de valve care, n mod normal,
impun deplasarea sngelui ntr-un singur sens.
1. Valvele atrio-ventriculare (mitral\ [i tricuspid\),
care separ atriile de ventricule, se deschid n timpul
diastolei, permind sngelui s treac\ `n ventricule.
Aceste valve se nchid n timpul sistolei, interzicnd
trecerea sngelui napoi n atrii.
2. Valvele semilunare (aortice i pulmonare) se
deschid n timpul sistolei, permind expulzia sngelui n artere, i se nchid n diastol, mpiedicnd
revenirea sngelui n ventricule.
Activitatea de pomp a inimii se poate aprecia cu
ajutorul debitului cardiac, care reprezint volumul de
snge expulzat de fiecare ventricul ntr-un minut. El
este egal cu volumul de snge pompat de un ventricul la fiecare btaie (volumbtaie), nmulit cu frecvena cardiac. Volumulbtaie al fiecrui ventricul
este, n medie, de 70 mL, iar frecvena cardiac normal este de 7075 bti/min; astfel, debitul cardiac
de repaus este de aproximativ 5L/min. Frecvena
cardiac este sub control nervos. Activitatea sistemului nervos simpatic determin creterea frecvenei
cardiace, n timp ce activitatea parasimpatic (vagal)
o scade. Volumulbtaie variaz cu fora contraciei
ventriculare, presiunea arterial i volumul de snge
aflat n ventricul la sfritul diastolei. ~n cursul unor
eforturi fizice intense, frecvena cardiac poate crete
pn la 200 de bt\i pe minut, iar volumulbtaie
pn\ la 150 mL, determinnd o cretere a debitului
cardiac de la 5 la 30 litri, deci de 6 ori. ~n somn, debitul cardiac scade; n febr, sarcin i la altitudine,
crete.
Funcia de pomp a inimii se realizeaz cu ajutorul
proprietilor muchiului cardiac.
Propriet\]ile fundamentale ale miocardului
Depolarizarea unei celule cardiace este transmis
celulelor adiacente, ceea ce transform miocardul
90

1
2
10
3
9
8
7
6

4
5

Fig. 91. Cavit\]ile inimii: 1. valve semilunare (sigmoide); 2. atriu stng;


3. valv\ bicuspid\ (mitral\); 4. trabecule; 5. ventricul stng; 6. ventricul drept; 7. mu[chi papilar; 8. cordaje tendinoase; 9. valv\ tricuspid\; 10. atriu drept.

ntr-un sinciiu funcional. De fapt, inima funcioneaz


ca dou sinciii: unul atrial i unul ventricular, izolate
din punct de vedere electric. n mod normal, exist o
singur conexiune funcional electric ntre atrii i
ventricule: nodulul atrioventricular i continuarea sa,
fasciculul atrioventricular His.
Musculatura cardiac este alctuit din dou tipuri
de celule musculare:
1. celule care iniiaz i conduc impulsul;
2. celule care, pe lng conducerea impulsului, rspund la stimuli prin contracie [i care alc\tuiesc miocardul de lucru.
Evident, ambele tipuri de celule sunt excitabile,
dar, contrar situaiei ntlnite la muchiul striat, stimulul este generat n interiorul organului nsui (n
celulele de tip 1); acest fapt constituie autoritmicitatea
sau automatismul inimii.
a. Excitabilitatea este proprietatea celulei musculare cardiace de a r\spunde la un stimul printr-un
potenial de aciune propagat. Unele manifestri ale
excitabilitii (pragul de excitabilitate, legea tot sau
nimic) sunt comune cu ale altor celule excitabile.
Inima prezint particularitatea de a fi excitabil numai
n faza de relaxare (diastol) i inexcitabil n faza de
contracie (sistol). Aceasta reprezint legea inexcitabilitii periodice a inimii. ~n timpul sistolei, inima
se afl n perioada refractar absolut; orict de puternic ar fi stimulul, el rmne fr efect. Aceast

Circula]ia

particularitate a excitabilitii miocardice prezint o


mare importan pentru conservarea funciei de
pomp ritmic. Stimulii cu frecven mare nu pot
tetaniza inima prin sumarea contraciilor. Explicaia
strii refractare a inimii rezid din forma particular a
potenialului de aciune al fibrei miocardice.
b. Automatismul reprezint proprietatea inimii de
a se autostimula.
Scoas din corp, inima continu s bat. ~n lipsa influenelor extrinseci nervoase, vegetative i umorale,
inima i continu activitatea ritmic timp de ore sau
zile, dac este irigat cu un lichid nutritiv special.
Automatismul este generat n anumii centri, care au
n alctuirea lor celule ce iniiaz i conduc impulsurile (fig. 92). ~n mod normal, n inim exist trei centri de automatism cardiac.
1. Nodulul sinoatrial. La acest nivel, frecvena
descrc\rilor este mai rapid, de 7080/minut i, din
aceast\ cauz, activitatea cardiac este condus de
acest centru, inima b\tnd, n mod normal, n ritm
sinusal.
2. Nodulul atrioventricular (jonciunea atrioventricular\). La acest nivel, frecvena descrcrilor este
de 40 de poteniale de aciune/minut. De aceea,
acest centru nu se poate manifesta n mod normal, dei el funcioneaz permanent i n paralel cu
nodulul sino-atrial. Dac centrul sinusal este scos din
funcie, comanda inimii este preluat\ de nodulul
atrioventricular, care imprim ritmul nodal sau joncional.
3. Fasciculul His i reeaua Purkinje. Aici frecvena de desc\rcare este de 25 de impulsuri/minut.
Acest centru poate comanda inima numai n cazul
ntreruperii conducerii atrioventriculare, imprimnd
ritmul idio-ventricular.
Ritmul funcional al centrului de comand\ poate fi
modificat sub aciunea unor factori externi. Cldura
sau stimularea sistemului nervos simpatic accelereaz\ ritmul inimii tahicardie, `n timp ce r\cirea
nodulului sinusal sau stimularea parasimpaticului au
efect contrar bradicardie.
c. Conductibilitatea este proprietatea miocardului
de a propaga excitaia la toate fibrele sale; viteza de
conducere difer: de exemplu, este de 10 ori mai
mare prin fasciculul His i reeaua Purkinje, dect prin
miocardul contractil atrial i ventricular.
d. Contractilitatea este proprietatea miocardului de
a dezvolta tensiune ntre capetele fibrelor sale. Astfel,
n cavitile inimii se genereaz\ presiune, iar, ca urmare
a scurtrii fibrelor miocardice, are loc expulzia sngelui.
Geneza tensiunii i viteza de scurtare sunt manifest\rile fundamentale ale contractilitii. Fora de contracie este proporional cu grosimea pereilor inimii; mai

7
6
2
3

4
Fig. 92. Sistemul de conducere al inimii: 1. septul interatrial; 2. ramura dreapt\ [i stng\ a fasciculului His; 3. sept interventricular;
4. apex; 5. fibre Purkinje; 6. fasciculul His; 7. nodul atrioventricular;
8. nodul sinoatrial.

redus la atrii i mai puternic la ventricule, mai mare


la ventriculul stng fa\ de cel drept. Contraciile inimii
se numesc sistole, iar relaxrile, diastole.
TEME {I APLICA}II
Asociai proprietile fundamentale ale miocardului,
prevzute n coloana din stnga, cu modalitile prin
care se manifest acestea, descrise n coloana din
dreapta:
1. excitabilitatea
a. autoexcitarea miocardului, datorit centrilor care
au n alctuirea lor celule
care iniiaz i conduc
impulsurile
2. conductibilitatea b. dezvoltarea
tensiunii
ntre capetele fibrelor
miocardului
3. contractilitatea
c. rspunsul celulei musculare cardiace la un stimul,
printr-un potenial de
aciune propagat
4. automatismul
d. propagarea excitaiei la
toate fibrele miocardului
Ciclul cardiac
Un ciclu cardiac (fig. 93) este format dintr-o sistol
i o diastol. Datorit ntrzierii propagrii stimulului
prin nodulul atrio-ventricular, exist un asincronism ntre sistola atriilor i cea a ventriculelor: sistola atrial
o preced\ cu 0,10 s pe cea a ventriculelor. Durata unui
ciclu cardiac este invers propor]ional cu frecvena
cardiac. La un ritm de 75 de b\ti pe minut, ciclul
91

Func]iile fundamentale ale organismului uman

cardiac dureaz\ 0,8 s. El ncepe cu sistola atrial care


dureaz 0,10 s. Ventriculele se afl la sfritul diastolei,
sunt aproape pline cu snge, iar sistola atrial definitiveaz aceast umplere. ~n timpul sistolei atriale are
loc o cretere a presiunii din atrii. Sngele nu poate
reflua spre venele mari, datorit contraciei fibrelor
musculare din jurul orificiilor de vrsare a venelor n
atrii. Singura cale deschis o reprezint orificiile atrioventriculare. Sistola atrial este urmat de diastola
atrial care dureaz 0,70 s. ~n paralel [i corespunz\tor
`nceputului diastolei atriale, are loc sistola ventricular
care dureaz 0,30 s i se desf[oar n dou faze: faza
de contracie izovolumetric i faza de ejecie. Prima
ncepe n momentul nchiderii valvelor atrio-ventriculare i se termin n momentul deschiderii valvelor
semilunare. ~n acest interval de timp, ventriculul se
contract ca o cavitate nchis, asupra unui lichid incompresibil, fapt care duce la o cretere foarte rapid\
a presiunii intracavitare. ~n momentul `n care presiunea ventricular o dep[e[te pe cea din artere, valvele
semilunare se deschid i are loc ejec]ia sngelui.
Faza de ejecie ncepe cu deschiderea valvelor semilunare i se termin n momentul nchiderii acestora. Volumul de snge ejectat n timpul unei sistole (volumbtaie sau volum sistolic) este de 75 mL n stare
de repaus i poate crete pn la 150200 mL n eforturile fizice intense.
Urmeaz apoi diastola ventricular, care dureaz\
0,50 s. Datorit relax\rii miocardului, presiunea intracavitar\ scade rapid. Cnd presiunea din ventricule
devine inferioar celei din arterele mari, are loc nchiderea valvelor semilunare, care impiedic rentoarcerea sngelui n ventricule.
Pentru scurt timp, ventriculele devin caviti `nchise (diastol izovolumetric). ~n acest timp, presiunea
intraventricular continu s\ scad pn la valori inferioare celei din atrii, permind deschiderea valvelor
atrio-ventriculare. ~n acest moment, ncepe umplerea
cu snge a ventriculelor. Urmeaz o perioad de
Sistola
atrial\
0,10 s

Diastola atrial\
0,70 s
Sistola
ventricular\
0,30 s

Diastola ventricular\
0,50 s
Diastola general\
0,40 s

Fig. 93. Ciclul cardiac.

92

Sistola
atrial\
0,10 s

0,40 s numit diastol general, n care atriile i ventriculele se relaxeaz\. La sfritul acestei faze, are loc
sistola atrial a ciclului cardiac urmtor.
Manifest\ri ce `nso]esc ciclul cardiac
~n timpul activitii sale, cordul produce o serie de
manifestri electrice, mecanice i acustice. Manifestrile electrice reprezint nsumarea vectorial a biocurenilor de depolarizare i repolarizare miocardic.
~nregistrarea grafic a acestora reprezint electrocardiograma, metod foarte larg folosit n clinic pentru
explorarea activitii inimii.
Manifestrile mecanice sunt redate de ocul apexian, care reprezint o expansiune sistolic a peretelui
toracelui n dreptul vrfului inimii (spa]iul cinci intercostal stng), i de pulsul arterial, care reprezint o expansiune sistolic a peretelui arterei datorit creterii
brute a presiunii sngelui.
Pulsul se percepe comprimnd o arter superficial pe un plan dur (osos) de exemplu, artera radial.
Prin palparea pulsului obinem informaii privind volumul sistolic, frecvena cardiac i ritmul inimii. ~nregistrarea grafic a pulsului se numete sfigmogram.
Ea ofer informaii despre artere i despre modul de
golire a ventriculului stng.
Manifestrile acustice sunt reprezentate de zgomotele cardiace.
Zgomotul I, sistolic, este mai lung, de tonalitate joas i mai intens. El este produs de nchiderea valvelor
atrio-ventriculare i de vibraia miocardului la
nceputul sistolei ventriculare.
Zgomotul II, diastolic, este mai scurt, mai acut i
mai puin intens. Este produs, la nceputul diastolei
ventriculare, de nchiderea valvelor semilunare.
Zgomotele cardiace pot fi nregistrate grafic, rezultnd o fonocardiogram.

CUVINTE

CHEIE

ciclu cardiac, diastol\, sistol\, legea inimii, contrac]ie


izovolumetric\, [oc apexian, puls arterial, electrocardiogram\, sfigmogram\, zgomote cardiace

TEME {I APLICA}II

Aflai rspunsul corect.


Durata ciclului cardiac este: a. asincron; b. direct
proporional cu frecvena cardiac; c. de 0,8 s la un
ritm de 75 de bti pe minut; d. toate rspunsurile
sunt greite.

Circula]ia

Grupai rspunsurile corecte.


Faza de ejecie ventricular: a. ncepe cu deschiderea valvelor bi- [i tricuspid\; b. ncepe cu deschiderea valvelor semilunare; c. se termin cu nchiderea valvelor atrioventriculare; d. se termin n
momentul nchiderii valvelor semilunare.
Gsii rspunsul greit.
Manifestrile care nsoesc ciclul cardiac pot fi
grupate n: a. mecanice, b. termice; c. electrice;
d. acustice.
Completai spaiile punctate cu termenii i duratele corespunztoare.
La un ritm cardiac de 75 de bti pe minut, durata ... atriale este de ..., a diastolei ... de
..., a sistolei ... de ..., a ... ventriculare de
..., iar a ... generale este de ...

Circula]ia sngelui
Cu studiul circulaiei sngelui se ocup hemodinamica. Sngele se deplaseaz n circuit nchis i ntr-un singur sens. Deoarece mica i marea circula]ie sunt dispuse n serie, volumul de snge pompat de ventriculul
stng, ntr-un minut, n marea circulaie, este egal cu cel
pompat de ventriculul drept n mica circulaie.
Legile generale ale hidrodinamicii sunt aplicabile i
la hemodinamic.
*Circula]ia arterial\
Arterele sunt vase prin care sngele iese din inim
i au urmtoarele proprieti funcionale.
Elasticitatea este proprietatea arterelor mari de a
se lsa destinse cnd crete presiunea sngelui i de
a reveni la calibrul iniial cnd presiunea a sc\zut la
valori mai mici. ~n timpul sistolei ventriculare, n artere
este pompat un volum de 75 mL de snge peste cel
coninut `n aceste vase. Datorit elasticit]ii, unda de
oc sistolic este amortizat. Are loc `nmagazinarea
unei pri a energiei sistolice sub form de energie
elastic a pereilor arteriali. Aceast energie este retrocedat coloanei de snge, n timpul diastolei. Prin
aceste variaii pasive ale calibrului vaselor mari, se produce transformarea ejeciei sacadate a sngelui din
inim n curgere continu a acestuia prin artere.
Contractilitatea este proprietatea vaselor de a-i
modifica marcat diametrul lumenului prin contractarea/relaxarea muchilor netezi din peretele lor.
Acest fapt permite un control fin al distribuiei debitului cardiac ctre diferite organe i esuturi. Tonusul
musculaturii netede depinde de activitatea nervilor
simpatici, de presiunea arterial, de concentraia local a unor metabolii i de activitatea unor mediatori.

Suprafaa total de seciune a arborelui circulator


crete semnificativ pe msur ce avansm spre periferie. Viteza de curgere va fi invers proporional cu
suprafaa de seciune.
Circulaia sngelui prin artere se apreciaz
msurnd presiunea arterial, debitul sangvin i rezistena la curgere a sngelui (rezistena periferic).
Presiunea arterial\
Sngele circul n vase sub o anumit presiune,
care depete presiunea atmosferic cu 120 mm Hg
n timpul sistolei ventriculare stngi (presiune arterial maxim sau sistolic) i cu 80 mm Hg n timpul
diastolei (presiune arterial minim sau diastolic). ~n
practica medical curent, la om, presiunea sngelui
se apreciaz indirect, prin msurarea tensiunii arteriale. Aceasta se determin msurnd contrapresiunea
necesar a fi aplicat la exteriorul arterei, pentru a
egala presiunea sngelui din interior.
Factorii determinani ai presiunii arteriale
Debitul cardiac. Presiunea arterial variaz proporional cu acesta.
Rezistena periferic reprezint totalitatea factorilor care se opun curgerii sngelui prin vase. Este
direct proporional cu viscozitatea sngelui i lungimea vasului. Cea mai mare rezisten] se ntlnete
la nivelul arteriolelor. Cu ct vasul este mai ngust i
mai lung, cu att rezistena este mai mare.
Volumul sangvin (volemia) variaz concordant cu
variaia lichidelor extracelulare (LEC). ~n scderi ale
volumului LEC, scade i volemia i se produce o
diminuare a presiunii arteriale (hipotensiune); n creteri ale LEC, crete volemia i se produce o cretere
a presiunii arteriale (hipertensiune).
Elasticitatea contribuie la amortizarea tensiunii
arteriale n sistol i la meninerea ei n diastol. Scade
cu vrsta.
~ntre debitul circulant, presiunea sngelui i rezistena la curgere exist relaii matematice. Debitul este
direct proporional cu presiunea i invers propor]ional
cu rezistena: D = P/R.
Viteza sngelui n artere, ca i presiunea scad pe
msur ce ne deprtm de inim. ~n aort\ viteza este
de 500 mm/s, iar n capilare, de 0,5 mm/s, deci de o
mie de ori mai redus. Aceasta se datoreaz creterii
suprafeei de seciune a teritoriului capilar de o mie
de ori fa de cea a aortei.
Hipertensiunea arterial sistemic\ reprezint
creterea presiunii arteriale sistolice i/sau diastolice
peste 130 mm Hg, respectiv 90 mm Hg. Hipertensiunea determin creterea lucrului mecanic cardiac i
poate duce la afectarea vaselor sangvine i a altor
organe, mai ales a rinichilor, cordului i ochilor.
93

Func]iile fundamentale ale organismului uman

*Circula]ia venoas\
Venele sunt vase prin care sngele se `ntoarce la
inim. Volumul venos este de trei ori mai mare dect cel
arterial, a[adar, n teritoriul venos se afl circa 75 % din
volumul sangvin. Presiunea sngelui n vene este foarte
joas: 10 mm Hg la originile sistemului venos i 0 mm Hg
la vrsarea venelor cave n atriul drept. Deoarece suprafaa de seciune a venelor cave este mai mic dect
a capilarelor co l
i
circ l i
l i
cr
l p ri ri (
) pr i i
i
lo r
c l
o
c
Datorit structurii pereilor lor, care conin cantiti
mici de esut elastic i ]esut muscular neted, venele prezint distensibilitate i contractilitate.
Cauza principal a `ntoarcerii sngelui la inim este
`nsi activitatea de pomp cardiac. Inima creeaz i
menine permanent o diferen de presiune `ntre aort
(100 mm Hg) i atriul drept (0 mm Hg). Dei presiunea
sngelui scade mult la trecerea prin arteriole i capilare,
mai rmne o for\ de mpingere de 10 mm Hg, care se
manifest la nceputul sistemului venos. Inima funcioneaz simultan ca o pomp aspirorespingtoare. Ea
trimite snge spre aort, n timpul sistolei ventriculare,
i, concomitent, aspir sngele din venele cave n atriul
drept.
Aspiraia toracic reprezint un factor ajuttor care
contribuie la meninerea unor valori sczute ale presiunii n venele mari din cavitatea toracic. Ea se manifest
mai ales in inspira]ie.

No]iuni elementare de igien\ [i patologie


Cardiopatia ischemic\ (boala coronar\ ischemic\)
Este cea mai frecvent\ cauz\ a mortalit\]ii n Europa [i America de Nord [i se datoreaz\ sc\derii debitului sangvin la nivelul circula]iei coronariene. mbrac\ o
form\ acut\ (ocluzia cronarian\ acut\, infarctul de miocard) sau cronic\ (diminuarea for]ei de contrac]ie a
pompei cardiace). Cea mai frecvent\ cauz\ a diminu\rii
debitului coronarian este ateroscleroza (proces prin care, la persoanele cu predispozi]ie genetic\ sau care m\nnc\ lipide n exces, mari cantit\]i de colesterol sunt
depozitate progresiv sub endoteliul arterial; ulterior,
aceste depozite se fibrozeaz\, apoi, calcificndu-se, rezult\ placa ateromatoas\; aceasta protruzioneaz\ n lumenul arterial, blocnd par]ial sau total fluxul sangvin).
Pentru a preveni acest proces sunt necesare o alimenta]ie echilibrat\ precum [i evitarea sedentarismului.
Aritmiile cardiace
Reprezint\ tulbur\ri n producerea [i/sau conducerea impulsului cardiac. Sunt de numeroase tipuri [i pot
avea o multitudine de cauze.
94

Presa abdominal reprezint presiunea pozitiv din


cavitatea abdominal care mpinge sngele spre inim.
~n inspira]ie, datorit coborrii diafragmului, efectul de
pres este accentuat.
Pompa muscular: n timpul contraciilor musculare, venele profunde sunt golite de snge, iar `n perioadele de relaxare dintre dou contracii, ele aspir sngele din venele superficiale. Refluxul sangvin este
`mpiedicat de prezena valvelor (la nivelul venelor membrelor inferioare).
Gravitaia favorizeaz curgerea sngelui din venele
situate deasupra atriului drept; are efect negativ asupra
ntoarcerii sngelui din venele membrelor inferioare.
Masajul pulsatil efectuat de artere asupra venelor
omonime, aflate `mpreun `n acela[i pachet vascular,
are efect favorabil asupra `ntoarcerii venoase.
~ntoarcerea sngelui la inim are o mare importan
pentru reglarea debitului cardiac, deoarece o inim sntoas pompeaz, conform legii inimii, att snge ct
primete prin aflux venos.
TEME {I APLICA}II
Grupai rspunsurile corecte.
Circulaia sngelui prin artere se apreciaz prin
msurarea: a. presiunii arteriale; b. debitului sangvin;
c. rezistenei periferice; d. toate rspunsurile sunt
greite.
Hipertensiunea arterial poate afecta: a. vasele
sangvine; b. rinichii; c. inima; d. ochii.

Hemoragiile interne [i externe


Pierderea unei cantit\]i de snge din sistemul circulator, fie la exteriorul organismului (hemoragii externe)
fie n ]esuturi sau cavit\]i ale organismului (hemoragii
interne), are consecin]e grave sau dramatice n func]ie
de cantitatea pierdut\ sau de ]esutul lezat. Cauzele sunt
multiple, cele mai frecvente fiind cele traumatice.
Leucemiile
Reprezint\ neoplazii ale ]esuturilor hematoformatoare. Sunt de multiple tipuri iar cauzele apari]iei lor nu
sunt cunoscute.
Anemiile
Anemiile se definesc ca sc\derea num\rului de
eritrocite sau a cantit\]ii de hemoglobin\. Pot fi
provocate prin: pierderi, producere insuficient\, distruc]ie excesiv\ sau o combina]ie a acestor mecanisme.
Cele mai frecvente tipuri de anemie sunt urm\toarele:
z Anemia prin pierdere de snge: dup\ o hemoragie rapid\, organismul nlocuie[te plasma pierdut\

Circula]ia

n 1-3 zile, dar eritrocitele revin la normal n 3-6 s\pt\mni. n cazul unor hemoragii mici [i repetate, con]inutul n hemoglobin\ al hematiilor este afectat
(acesta scade).
z Anemia feripriv\ apare prin alterarea producerii
de hemoglobin\ ca urmare a unui deficit la nivelul
metabolismului fierului (aport, absor]ie, transport etc.).

Lucrare practic\
M\surarea pulsului
Material necesar: cronometru sau ceas cu secundar.
Pulsul arterial reprezint\ expansiunea sistolic\ a
pere]ilor arterelor, produs\ de varia]ia de volum arteral din timpul expulziei sngelui din inim\.
Mod de lucru. Se palpeaz\ artera radial\ n apropierea articula]iei radio-carpiene, prin comprimarea
arterei pe planul dur osos al radiusului.
Pulsul venos se datoreaz\ varia]iilor de volum al
venelor din apropierea inimii, cauzate de varia]iile de
presiune din atriul drept n timpul ciclului cardiac.
Mod de lucru. Se observ\ sau se palpeaz\ o
ven\ de la baza gtului - de exemplu vena jugular\
intern\.
Unda pulsatil\ reprezint\ transport de energie prin
pere]ii vaselor de snge. Ea se propag\ cu o vitez\
de 5 m/s, de 10 ori mai repede dect viteza de
curgere a sngelui (0,5 m/s) care reprezint\ transport de materie.
nregistrarea grafic\ a undei pulsatile se nume[te
sfigmogram\, ob]inndu-se, prin interpretarea acesteia de c\tre medic, informa]ii asupra activit\]ii cardiace [i st\rii pere]ilor vasculari.
n repaus, pulsul este ntre 70 [i 80 unde pe
minut.
M\surarea tensiunii arteriale
Material necesar: tensiometru, stetoscop.
Tensiunea arterial\ se m\soar\ cu ajutorul tensiometrelor, prin mai multe metode, dintre care este
curent folosit\ cea ascultatorie.
Mod de lucru. Se comprim\ bra]ul stng cu man[onul pneumatic, manometrul aflat n deriva]ie indicnd valorile presiunii din man[on. Cu stetoscopul,
aplicat sub man[on n dreptul arterei humerale, se
percepe n timpul decomprim\rii un zgomot ritmic,
cnd presiunea din man[on o egaleaz\ pe cea sangvin\ maxim\ (sistolic\). Continund decomprimarea,

z Anemia megaloblastic\ se caracterizeaz\ prin


producerea unor hematii mai mari dect normal, cu
form\ [i func]ionalitate alterate. Acest fapt se datoreaz\, n principal, unor perturb\ri la nivelul absorb]iei
intestinale a vitaminei B12 sau a acidului folic.

se percepe o accentuare progresiv\ a zgomotelor


ritmice, dup\ care acestea scad brusc n intensitate,
moment care indic\ tensiunea arterial\ minim\ (diastolic\). Se consider\ valori normale ntre 100 [i 140
pentru presiunea sistolic\ [i 60-80 pentru cea diastolic\.
Dac\ se folosesc tensiometre electronice cu afi[aj,
nu mai este necesar s\ se utilizeze stetoscopul. De
regul\ acestea afi[eaz\ [i pulsul.

* Electriocardiograma [i interpretarea acesteia


Prin electrocardiogram\ (EKG) se nregistreaz\
manifest\rile electrice ale activit\]ii cardiace. n diastol\ fibrele miocardului sunt nc\rcate cu sarcini
pozitive la exteriorul membranei [i negative n interior (poten]ial de repaus). n sistol\ polaritatea membranei se inverseaz\ (depolarizare). Regiunea inimii
care intr\ n activitate devine negativ\ n raport cu
zonele aflate n repaus. Aceste biopoten]iale sunt
amplificate [i nregistrate cu electrocardiograful.
Material necesar: electrocardiograf.
Mod de lucru. Diferen]ele de poten]ial electric,
care se transmit pn\ la suprafa]a corpului, pot fi
culese cu ajutorul unor electrozi aplica]i pe piele, la
ncheieturile minilor [i la glezna piciorului stng.
Electrozii m\soar\ diferen]a de poten]ial dintre cele
dou\ bra]e (I), dintre bra]ul drept [i piciorul stng (II)
95

Func]iile fundamentale ale organismului uman

[i dintre bra]ul stng [i piciorul stng (III), ob]inndu-se electrocardiograma din figura de mai jos.

Pe traseul EKG se `nscriu trei unde pozitive (P, R


[i T) [i dou\ unde negative (Q [i S). Unda P reprezint\ modific\rile electrice din timpul transmiterii
stimulului prin atrii (activarea sau depolarizarea atrial\); undele Q, R, S ilustreaz\ activarea sau depolarizarea ventricular\, iar unda T corespunde repolariz\rii ventriculare. Repolarizarea atrial\ se produce
simultan cu QRS dar este mascat\ de depolarizarea
ventricular\.
EKG se modific\ n bolile de inim\, u[urnd diagnosticarea unor maladii cardiace.

Determinarea grupelor sangvine


Material necesar: seruri hemotest (de la un centru
de recoltare a sngelui), lame de sticl\, ac sterilizat, pipete, alcool medicinal, vat\. Serul O(I) con]ine aglutininele [i , cel A(II) aglutinina [i cel B(III) aglutinina .
Modul de lucru. Se pun pe lam\, succesiv, cu pipete diferite, cte o pic\tur\ din cele trei hemoteste, n
ordinea O(I), A(II) [i B(III).
Se dezinfecteaz\ pulpa degetului persoanei c\reia
dorim s\-i afl\m grupa de snge, se n]eap\ cu acul [i
se las\ s\ cad\ cte o pic\tur\ de snge lng\ fiecare
din cele trei de hemotest. Se amestec\ u[or fiecare
din cele dou\ pic\turi al\turate de ser [i snge [i se
las\ circa 3 minute, timp n care se poate produce
aglutinarea.
Exist\ patru posibilit\]i: 1. dac\ n nici una din
cele trei pic\turi nu se produce aglutinare, sngele
apar]ine grupei O(I); 2. dac\ serurile O(I) [i B(III) se
aglutineaz\ [i A(II) nu, atunci sngele apar]ine grupei
A(II); 3. dac\ se produce aglutinare n serurile O(II) [i A(III)
[i nu se produce n serul
B(III), sngele cercetat apar]ine grupei B(III); 4. dac\ se
aglutineaz\ toate cele trei seruri, sngele apar]ine grupei
AB(IV).
n mod similar se procedeaz\ pentru stabilirea prezen]ei sau absen]ei factorului Rh,
folosindu-se ser anti Rh+.

Autoevaluare

Identificai componentele sngelui din imaginea al\turat\.


Precizai teritoriile din care este colectat limfa de canalul toracic i vena limfatic dreapt\.
Asociai sistolele i diastolele cu duratele acestora, la un ritm cardiac de
75 de bti pe minut:
1. Sistola atrial
a. 0, 1 0 secunde
f. 0, 60 secunde
2. Diastola atrial
b. 0, 20 secunde
g. 0, 70 secunde
3. Sistola ventricular
c. 0, 30 secunde
4. Diastola ventricular
d. 0, 40 secunde
5. Diastola general
e. 0, 50 secunde
Calcula]i cantitatea de ap\ con]inut\ `n plasma sangvin\ a unui tn\r de
65 kg, considernd c\ sngele reprezint\ 8% din masa corpului, iar plasma formeaz\ 55% din volumul sangvin, din care 90% este ap\.
96

Respira]ia

3. Respira]ia
Sistemul respirator cuprinde cile respiratorii i
plmnii (fig. 94). Cile respiratorii sunt reprezentate
de cavitatea nazal, faringe, laringe, trahee i bronhii.
12
1
2

11
10

3
9
4

plmnul. ntre cele dou foie exist o cavitate virtual, cavitatea pleural, n care se afl o lam fin de
lichid pleural.
Arborele bronic. Bronhia principal se mparte n
bronhii, iar acestea, la rndul lor se divid n bronhiole. Ultimele ramifica]ii ale arborelui bron[ic sunt
bronhiolele respiratorii, de la care pleac ductele
alveolare, terminate prin sculei alveolari. Pereii
sculeilor alveolari sunt compartimentai n alveole
pulmonare (fig. 95).
Bronhiolele respiratorii, mpreun cu formaiunile
derivate din ele ducte alveolare, sculei alveolari i
alveole pulmonare , formeaz acinii pulmonari.
Acinul este unitatea morfo-funcional a plmnului.

1
2

3
1

Fig. 94. Sistemul respirator: 1. orificii narinare; 2. palatul dur;


3. epiglota; 4. laringe; 5. trahee; 6. pl\mnul drept; 7. bronhia principal\ stng\; 8. pl\mnul stng; 9. esofag; 10. faringe; 11. palatul
moale; 12. cavitate nazal\.

4
5
6

Cavitatea nazal este format din dou spa]ii simetrice numite fose nazale, situate sub baza craniului i
deasupra cavitii bucale.
Din cavitile nazale, aerul trece prin faringe, care
reprezint o rspntie ntre calea respiratorie i cea
digestiv.
Laringele este un organ cu dubl funcie: respiratorie dar i fonatorie, prin corzile vocale.
Traheea este un organ sub form de tub care continu laringele [i are o lungime de 1012 cm.
La nivelul vertebrei T4, traheea se mparte n
dou bronhii, care ptrund n plmn prin hil, unde se
ramific intrapulmonar, formnd arborele bronic.

Pl\mnii
Plmnii sunt principalele organe ale respiraiei.
Sunt situai n cavitatea toracic, avnd o capacitatea
total de 5 000 mL de aer, cu varia]ii individuale.
Fiecare plmn este nvelit de o seroas numit
pleur care prezint o foi parietal, ce cptuete
pereii toracelui, i o foi visceral, care acoper

Fig. 95. Structura acinului pulmonar: 1. venul\ pulmonar\; 2. arteriol\ pulmonar\; 3. bronhiol\ lobular\; 4. bronhiol\ respiratorie;
5. duct (canal) alveolar; 6. s\cule] alveolar; 7. alveole pulmonare;
8. re]ea capilar\ pe suprafa]a alveolei\.

n jurul alveolelor se gsete o bogat reea de


capilare, care, mpreun cu pereii alveolelor, formeaz membrana alveolo-capilar (membrana respiratorie), la nivelul creia au loc schimburile de gaze
dintre alveole i snge.

CUVINTE

CHEIE

cavitate nazal\, faringe, laringe, trahee, bronhii,


bronhiole, alveole, acini pulmonari
97

Func]iile fundamentale ale organismului uman

TEME {I APLICA}II

Completai spaiile punctate cu termenii corespunztori.


Bronhiile se divid n ... care se ramific n
....., de la care pleac ..., terminate prin
....., compartimentai n .....
Gsii rspunsul greit.
Acinii pulmonari cuprind: a. bronhiolele pulmonare; b. bronhiolele respiratori; c. ductele alveolare;
d. sculeii alveolari; e. alveolele pulmonare.

Respiraia reprezint schimbul de oxigen [i dioxid


de carbon dintre organism [i mediu.
Din punct de vedere funcional, respiraia prezint:
1. ventilaia pulmonar deplasarea aerului n ambele
sensuri ntre alveolele pulmonare [i atmosfer; 2. difuziunea O2 i CO2 ntre alveolele pulmonare i snge;
3. transportul O2 i CO2 prin snge [i lichidele organismului ctre [i de la celule; 4. reglarea ventilaiei.

Ventila]ia pulmonar\
Circulaia alternativ a aerului se realizeaz ca urmare a variaiilor ciclice ale volumului cutiei toracice, urmate de micrile n acelai sens ale plmnilor, solidarizai cu aceasta prin intermediul pleurei. Variaiile
ciclice ale volumului aparatului toraco-pulmonar se realizeaz n cursul a dou micri de sens opus, definite
ca micarea inspiratorie i micarea expiratorie.
Mecanica ventilaiei pulmonare
Dimensiunile plmnilor pot varia prin distensie [i
retracie n dou moduri: 1. prin mi[crile de ridicare
[i coborre ale diafragmului care alungesc [i scurteaz cavitatea toracic [i 2. prin ridicarea [i coborrea
coastelor, care determin cre[terea [i descre[terea
diametrului antero-posterior al cavitii toracice. Respiraia normal, de repaus, se realizeaz aproape n
ntregime prin mi[crile din prima categorie. n timpul
inspiraiei, contracia diafragmei trage n jos faa
bazal\ a plmnilor. Apoi, n timpul expiraiei linitite,
diafragma se relaxeaz, iar retracia elastic a plmnilor, a peretelui toracic [i a structurilor abdominale
comprim plmnii (fig. 96).
A doua cale de expansionare a plmnilor o reprezint ridicarea grilajului costal. n poziia de repaus,
acesta este cobort, permind sternului s se apropie
de coloana vertebral; cnd grilajul costal se ridic,
acesta proiecteaz nainte sternul, care se ndeprteaz de coloana vertebral, ceea ce mre[te diametrul
antero-posterior cu aproximativ 20 % n inspiraia maxim fa de expiraie. Muchii care determin ridicarea
98

grilajului costal se numesc mu[chi inspiratori [i sunt,


n special, mu[chii gtului. Mu[chii care determin coborrea grilajului costal sunt mu[chi expiratori; de
exemplu, mu[chii drepi abdominali.
Presiunea pleural este presiunea din spaiul cuprins ntre pleura visceral [i cea parietal. n mod
normal, exist o suciune permanent a lichidului din
acest spaiu, ceea ce duce la o presiune negativ la
acest nivel (mai mic dect valoarea celei atmosferice). Presiunea pleural variaz\ cu fazele respira]iei.
Presiunea alveolar este presiunea din interiorul
alveolelor pulmonare. n repaus, cnd glota este deschis, aerul nu circul ntre plmni [i atmosfer; n
acest moment, presiunea n orice parte a arborelui
respirator este egal cu presiunea atmosferic, considerat 0 cm H2O. Pentru a permite ptrunderea aerului n plmni n timpul inspiraiei, presiunea n alveole trebuie s scad sub presiunea atmosferic; n
timpul unei inspiraii normale ea devine 1 cm H2O.
Aceast presiune negativ u[oar este suficient
pentru ca, `n cele dou\ secunde necesare inspiraiei,
n plmni s ptrund aproximativ 500 mL de aer.
Variaii opuse apar n timpul expiraiei: presiunea
alveolar cre[te la aproximativ +1 cm H2O, ceea ce
foreaz 500 mL de aer s ias din plmni n cele
23 secunde, ct dureaz expiraia.
a.

b.

coastele
se ridic\
coastele
se las\

diafragma coboar\

diafragma urc\

Fig. 96. Modific\rile de volum ale cutiei toracice `n inspira]ie (a) [i


expira]ie (b)

Forele elastice pulmonare (de recul) care stau la


baza realiz\rii expira]iei sunt de dou\ tipuri: 1. forele
elastice ale esutului pulmonar nsui i 2. forele elastice produse de tensiunea superficial a lichidului tensioactiv care cptu[e[te la interior pereii alveolari
(surfactant) i alte spaii aeriene pulmonare. Deoarece
suprafaa intern a alveolelor este acoperit de acest
strat subire de lichid, iar n alveole exist aer, aici
apar fore de tensiune superficial. ~ntruct acest

Respira]ia

fenomen este prezent n toate spaiile aeriene pulmonare, efectul este o for rezultant a ntregului plmn,
numit fora de tensiune superficial [i care se adaug\
elasticit\]ii ]esutului pulmonar, favoriznd expira]ia.
Volume [i capaciti pulmonare. O metod simpl
pentru studiul ventilaiei pulmonare este nregistrarea
volumului aerului deplasat spre interiorul i, respectiv,
exteriorul plmnilor, procedeu numit spirometrie (datorit denumirii aparatului utilizat spirometru).
z Exist patru volume pulmonare diferite care,
adunate, reprezint\ volumul maxim pe care l poate
atinge expansiunea pulmonar. Semnificaia acestor
volume este urmtoarea.
1. Volumul curent este volumul de aer inspirat i expirat n timpul respiraiei normale; n medie 500 mL.
2. Volumul inspirator de rezerv este un volum
suplimentar de aer care poate fi inspirat peste volumul curent circa 1 500 mL.
3. Volumul expirator de rezerv reprezint cantitatea suplimentar de aer care poate fi expirat n
urma unei expiraii forate, dup expirarea unui volum
curent circa 1 500 mL.
4. Volumul rezidual este volumul de aer care rmne n plmni [i dup o expiraie forat aproximativ 1 500 mL.
z Capacitile pulmonare sunt sume de dou sau
mai multe volume pulmonare.
1. Capacitatea inspiratorie, egal cu suma dintre
volumul curent [i volumul inspirator de rezerv, reprezint cantitatea de aer pe care o persoan o poate
respira, pornind de la nivelul expirator normal pn la
distensia maxim a plmnilor (2 000 mL).
2. Capacitatea rezidual funcional, egal cu
suma dintre volumul expirator de rezerv [i volumul
rezidual, reprezint cantitatea de aer care rmne n
plmni la sfr[itul unei expiraii normale (3 000 mL).
3. Capacitatea vital, egal cu suma dintre volumul inspirator de rezerv, volumul curent [i volumul
expirator de rezerv, reprezint volumul maxim de aer
pe care o persoan l poate scoate din plmni dup
o inspiraie maxim (3 500 mL).
4. Capacitatea pulmonar total, egal cu capacitatea vital plus volumul rezidual, reprezint volumul maxim pn la care pot fi expansionai plmnii
prin efort inspirator maxim (5 000 mL).
Cu excepia volumului rezidual, celelalte volume
pulmonare se msoar spirometric. Pentru msurarea
volumului rezidual, ca [i a capacitilor care l includ,
se utilizeaz metode de msurare speciale.
Minutvolumul respirator sau debitul respirator este cantitatea total de aer deplasat n arborele respirator n fiecare minut [i este egal cu produsul dintre
volumul curent [i frecvena respiratorie (volum curent

= 500 mL la o frecven\ respiratorie de 18/min, este


egal cu 9 L/min). n diferite condiii fiziologice i patologice, valorile se pot modifica foarte mult.
Ventilaia alveolar este volumul de aer care ajunge
n zona alveolar a tractului respirator n fiecare minut
[i particip la schimburile de gaze respiratorii. Valoarea sa medie este de 4,55 L/min, deci numai o parte
din minut volumul respirator; restul reprezint ventilaia spaiului mort (aer care umple cile aeriene pn
la bronhiile terminale [i nu particip\ la schimburile de
aer). Ventilaia alveolar este unul dintre factorii majori
care determin presiunile pariale ale oxigenului i
dioxidului de carbon n alveole.

CUVINTE

CHEIE

ventila]ie pulmonar\, presiune pleural\, presiune


alveolar\, volum curent, volum inspirator de rezerv\, volum expirator de rezerv\, volum rezidual,
capacit\]i pulmonare, minutvolum respirator

TEME {I APLICA}II

Asociai volumele pulmonare prezentate n


coloana din stnga, cu semnificaia acestora, redat
n coloana din dreapta.
1. Volumul
a. volumul de aer care
curent (VC)
rmne n plmni i
dup o expiraie forat
2. Volumul
b. volumul de aer inspirat i
inspirator
expirat n timpul
de rezerv (VIR)
respiraiei normale
3. Volumul expirator c. volumul suplimentar de
de rezerv (VER)
aer care poate fi inspirat
peste volumul curent
4. Volumul rezidual
(VR)

d. volumul suplimentar de
aer care poate fi respirat
forat, dup eliminarea
volumului curent
Completai spaiile punctate cu valorile corespunztoare: a. volumul curent = ...... mL; b. volumul
inspirator de rezerv = ...... mL; c. volumul expirator
de rezerv = ...... mL; d. volumul rezidual = ...... mL.
Gsii rspunsul greit.
Minut volumul respirator este: a. cantitatea total
de aer care se deplaseaz prin arborele respirator n
fiecare minut; b. egal cu produsul dintre volumul respirator de rezerv i frecvena respiratorie dintr-un
minut; c. egal cu 9 L pentru o frecven de 18 respiraii/minut; d. denumit i debit respirator.
99

Func]iile fundamentale ale organismului uman

Difuziunea
Dup ventilaia alveolar, urmeaz o nou etap a
procesului respirator; aceasta este difuziunea oxigenului din alveole n sngele capilar [i difuziunea n
sens invers a dioxidului de carbon (fig. 97).
Procesul are loc doar n condiiile n care exist o
diferen de presiune, iar sensul procesului va fi totdeauna orientat dinspre zona cu presiune mare ctre
zona cu presiune mic.
Concentraia gazelor n aerul alveolar este foarte
diferit de cea din aerul atmosferic. Exist cteva
cauze ale acestor diferene. Mai nti, cu fiecare respiraie, aerul alveolar este nlocuit doar parial cu aer
atmosferic. n al doilea rnd, din aerul alveolar este
extras oxigenul, i acesta primete permanent dioxid
de carbon din sngele pulmonar. n al treilea rnd,
aerul atmosferic uscat care ptrunde n cile respiratorii este umezit nainte de a ajunge la alveole.
Aerisirea lent la nivel alveolar este foarte important pentru prevenirea schimbrilor bru[te ale concentraiei sangvine a gazelor.
Membrana alveolo-capilar (respiratorie) este alctuit din: 1. endoteliul capilar; 2. interstiiul pulmonar;
3. epiteliul alveolar; 4. surfactant (lichid tensioactiv).

alveol\

molecul); 4. dimensiunile membranei respiratorii


(invers proporionale cu grosimea i direct proporionale cu suprafaa sa).
Difuziunea oxigenului se face din aerul alveolar
spre sngele din capilarele pulmonare, deoarece presiunea parial a O2 n aerul alveolar este de 100 mm
Hg, iar n sngele care intr n capilarele pulmonare
este de 40 mm Hg. Dup ce traverseaz membrana
respiratorie, moleculele de O2 se dizolv n plasm,
ceea ce duce la cre[terea presiunii pariale a O2 n
plasm; consecutiv, O2 difuzeaz n hematii, unde se
combin cu hemoglobina. n mod normal, egalarea
presiunilor pariale, alveolar [i sangvin, ale O2 se
face n 0,25 secunde.
Hematia petrece, n medie, 0,75 secunde n capilarul pulmonar; dac echilibrarea apare n 0,25 secunde, rmne un interval de 0,50 secunde, numit
margine de siguran [i care asigur o preluare adecvat a O2 n timpul unor perioade de stress (efort
fizic, expunere la altitudini mari etc.).
Difuziunea CO2 se face dinspre sngele din capilarele pulmonare spre alveole, deoarece presiunea
parial a CO2 n sngele din capilarele pulmonare
este de 46 mm Hg, iar n aerul alveolar de 40 mm Hg.
Dei gradientul de difuziune al CO2 este de doar o
zecime din cel al O2, CO2 difuzeaz de 20 de ori mai
repede dect O2, deoarece este de 25 de ori mai solubil n lichidele organismului dect O2. n mod normal, egalarea presiunilor pariale, alveolar [i sangvin, ale CO2 se face n 0,25 secunde.

Transportul gazelor
O2 dizolvat
`n plasm\
O2

CO2 dizolvat `n plasm\

CO2 din HCO3


plasm\
hematie
artera pulmonar\

vena pulmonar\

Fig. 97. Difuziunea gazelor respiratorii.

Grosimea sa medie este de 0,6 microni. Suprafaa


sa total este de 50100 m2.
Factorii care influeneaz rata difuziunii gazelor
prin membrana alveolo-capilar sunt: 1. presiunea parial a gazului n alveol; 2. presiunea parial a gazului n capilarul pulmonar; 3. coeficientul de difuziune
al gazului (este specific pentru fiecare tip de
100

a. Transportul O2. Din plasm\, O2 difuzeaz\ `n


eritrocite, unde se combin reversibil cu ionii de fier
din structura hemoglobinei, transformnd dezoxihemoglobina n oxihemoglobin. Fiecare gram de hemoglobin se poate combina cu maximum 1,34 mL O2; n
mod normal, exist 1215 g de hemoglobin/dl snge.
Astfel, sngele arterial transport 20 mL O2/dl, din
care 98,5 % este transportat de hemoglobin, iar 1,5 %,
dizolvat n plasm.
Fiecare molecul de hemoglobin se poate combina cu maximum 4 molecule de O2, situaie n care
saturarea hemoglobinei cu O2 este de 100%. Cantitatea de O2 care se combin cu hemoglobina depinde
de presiunea parial a O2 plasmatic, fiind condiionat, printre altele, i de pH-ul plasmatic i de temperatur. Scderea pH-ului plasmatic i creterea temperaturii determin scderea capacitii hemoglobinei
de a lega oxigenul, care, astfel, este cedat esuturilor.
La nivel tisular, presiunea parial a O2 este de
40 mm Hg, iar O2 va difuza din plasm n interstiii i

Respira]ia

de aici n celule. Are loc scderea rapid a presiunii


pariale a O2 plasmatic, fapt ce determin disocierea
oxihemoglobinei, hemoglobina rmnnd saturat n
proporie de 5070 %.
Fiecare 100 mL de snge elibereaz la esuturi, n
repaus, cte 7 mL de O2. Acesta este coeficientul de
utilizare a O2. n timpul efortului fizic, acest coeficient
poate crete la 12 %. Prin cedarea O2 la esuturi, o
parte din oxihemoglobin devine hemoglobin
redus, care imprim sngelui venos culoarea ro[ie-violacee caracteristic.
b. Transportul CO2. CO2 este rezultatul final al proceselor oxidative tisulare. El difuzeaz din celule n
capilare, determinnd cre[terea presiunii sale pariale
n sngele venos cu 56 mm Hg fa de sngele arterial. CO2 este transportat prin snge sub mai multe
forme: 1. dizolvat fizic n plasm (5 %); 2. sub form de
carbaminohemoglobin, care rezult prin combinarea
CO2 cu gruprile NH2 terminale din lanurile proteice
ale hemoglobinei (5 %); 3. sub form de bicarbonat
plasmatic (90 %), obinut prin fenomenul de membran Hamburger (fenomenul migrrii clorului), care
are loc la nivelul eritrocitelor.

*Reglarea ventila]iei
Se realizeaz\ de centrii nervo[i din bulb [i punte,
pe baza stimulilor primi]i de la chemoreceptorii de la
nivelul acestor forma]iuni nervoase sau al unor vase
de snge.

No]iuni elementare de igien\ [i patologie


Gripa
Infec]ie respiratorie acut\ viral\, provocat\ de virusul gripal. Este o boal\ contagioas\ [i cu caracter
sezonier. Poate mbr\ca forme grave, mai ales la vrstele extreme. Actualmente beneficiem de vaccinare
antigripal\, ceea ce reduce foarte mult num\rul de
cazuri [i gravitatea formelor.
Fibroza pulmonar\
n anumite situa]ii afectarea pulmonar\ duce la
fibroz\, adic\ ]esutul pulmonar func]ional este nlocuit cu ]esut fibros. Un exemplu este antracoza, ce
rezult\ prin inhalarea, timp ndelungat, a prafului de
c\rbune.
Emfizemul
Termenul denot\ aer n exces la nivel pulmonar
[i ilustreaz\ un proces pulmonar complex, obstructiv
[i distructiv. De cele mai multe ori, este consecin]a
fumatului `ndelungat. Inhalarea fumului sau a altor

CUVINTE

CHEIE

membran\ alveolo-capilar\, endoteliu capilar, intersti]iu pulmonar, epiteliu alveolar, surfactant, presiune par]ial\, coeficient de difuziune, gradient de
difuziune, pH plasmatic, fenomen de membran\

TEME {I APLICA}II
Grupai rspunsurile corecte:
Printre factorii care influeneaz rata difuziunii
gazelor pot fi: a. proprietile sistemului pulmonar,
reprezentate prin membrana respiratorie; b. presiunea par]ial\ a gazului `n alveol\; c. cantitatea de hemoglobin din plasm\; d. coeficientul de difuziune al
gazului; e. dimensiunile membranei respiratorii.
Dup ce difuzeaz prin membrana respiratorie,
transportul oxigenului se realizeaz astfel: a. se
dizolv n plasma din capilarele pulmonare; b. din
plasm trece n eritrocite, unde se combin ireversibil cu ionii de fier din hemoglobin; c. transform dezoxihemoglobina n oxihemoglobin; d. fiecare gram de hemoglobin se poate combina cu cel
mult patru molecule de oxigen; e. cantitatea de oxigen care se combin cu hemoglobina depinde de
presiunea parial a oxigenului plasmatic.

substan]e iritante determin\ iritarea mucoasei


bron[ice [i bron[iolare [i incompeten]a mecanismelor
locale de ap\rare, rezultnd infec]ii cronice. Are loc
obstruarea c\ilor aeriene mici, ceea ce face expirul
foarte dificil,astfel nct aerul este prins n alveole.
n acest mod, ele se supradestind, rezultnd distrugerea lor (50-80% din pere]ii alveolari sunt distru[i).
n consecin]\ capacitatea de difuziune la nivelul membranei alveolo-capilare scade. De asemenea, scade
num\rul capilarelor pulmonare, crescnd rezisten]a n
circula]ia pulmonar\ (hipertensiune pulmonar\). n
timp, fum\torul dezvolt\ hipoxie [i hipercapnie (peste
4% CO2 n snge), cu final dramatic.
* Modific\rile de ritm respirator
a. Normale: polipnee n cadrul efortului fizic
b. Patologice: n cadrul unor maldii pulmonare,
cardiace sau ale SNC; exemplu, respira]ia CheyneStokes care const\ n modificare amplitudinii mi[c\rilor respiratorii n sensul sc\derii ei, urmat\ de apnee,
dup\ care ciclul se reia.
101

Func]iile fundamentale ale organismului uman

Lucrare practic\
Demonstrarea mecanicii respira]iei
Mecanica respiratorie, rolul diafragmei [i modific\rile presiunii intratoracice se pot demonstra cu
aparatul Donders. n lipsa acestuia se poate improviza o imita]ie precum cea din imaginea al\turat\.
Material necesar: aparat Donders sau un clopot
de sticl\ cu un orificiu n partea superioar\, manometru, dop, tub de sticl\ [i o membran\ de cauciuc,
pl\mni de iepure sau cobai ori alt mamifer.
Mod de lucru. Se adapteaz\ la trahee tubul de
sticl\, partea superioar\ fiind trecut\ prin dopul
clopotului. n partea de jos a vasului se ata[eaz\
membrana de cauciuc, legat\ n centru cu o sfoar\.
Dac\ avem un manometru, se poate conecta la
partea de sus a tubului.
Tr\gnd de sfoara membranei, volumul din vasul
de sticl\ se m\re[te [i presiunea scade sub cea
atmosferic\ iar aerul p\trunde prin tub n pl\mni,
dilatndu-i. Dnd drumul la sfoar\, membrana [i
pl\mnii revin la pozi]ia ini]ial\, deci inspira]ia este
un proces activ. Manometrul va indica [i diferen]a de
presiune.

6
T
3
1

Experien]a lui Donders:


A expira]ie;
B inspira]ie;
1 clopot de sticl\
2 membran\ de cauciuc;
3 dop prin care trece tubul (T) corespunz\tor traheei [i
un vid par]ial;
4 manometru;
5 balona[e de cauciuc conectate la cap\tul bifurcat al
tubului (T);
6 tub cu robinet.

Autoevaluare

Asociai capacit\]ile pulmonare din coloana A, cu modul de calcul al lor din coloana B.
A
a. CI
b. CRF
c. CV
d. CPT

Experien]a se poate realiza [i folosind un vas de


material plastic transparent, prin presarea pere]ilor [i
introducerea dopului cu sl\birea ulterioar\, treptat, a
comprim\rii. n locul pl\mnilor de mamifer se pot
folosi baloane de cauciuc.

e.
f.
g.
h.

B
VER + VR
CV + VR
VC + VIR
VIR + VC + VER

Descriei vascularizaia funcional a plmnilor.


Stabilii poziia mediastinului [i delimit\rile sale.
Calculai debitul respirator (minut volumul) pentru o frecven de 17 respiraii/minut.
Stabilii dac enunurile legate prin conjuncia deoarece sunt adevrate. ~n cazul `n care le considera]i
adev\rate, determina]i dac\ `ntre ele exist\ sau nu o rela]ie de cauzalitate.
Difuziunea oxigenului se face din aerul alveolar spre sngele din capilarele pulmonare, deoarece presiunea par]ial\ a oxigenului `n aerul alveolar este de 100 mm Hg, iar `n sngele care intr\ `n capilarele
pulmonare este de 40 mm Hg.
102

Excre]ia

4. Excre]ia
Sistemul excretor este format din rinichi [i c\ile
urinare (tubi colectori, calice mici, calice mari,
bazinet, uretere, vezic i uretr).
Rinichii sunt aezai n cavitatea abdominal, de o
parte i de alta a coloanei vertebrale, n regiunea lombar.
Nefronul (fig. 98) este unitatea anatomic i funcional a rinichiului; `n alctuirea acestuia intr dou
pri: corpusculul renal i un sistem tubular.
1

11

2
3
4
5
6
7
8

Filtrarea glomerular [i filtratul glomerular

9
10
19

14

13

12

17
15

18

corticala renal\ [i ansa Henle scurt; aceasta ajunge


doar n stratul extern al medularei renale; 2. Juxtamedulari, cu glomerulul situat la jonciunea dintre cortical
[i medular, au anse Henle lungi, care coboar adnc n
medular, uneori ajungnd la nivelul papilelor renale. Ei
sunt extrem de importani n mecanismul contracurent,
prin care rinichiul produce urina concentrat.
n jurul ntregului sistem tubular al rinichiului exist
o reea bogat de capilare, numit reea capilar peritubular. Aceast reea primete din arteriolele eferente sngele care a trecut deja prin glomerul. Cea mai
mare parte a reelei de capilare peritubulare se gse[te
n cortexul renal, de-a lungul tubilor proximali, al tubilor
distali [i al tubilor colectori corticali.
Debitul sangvin renal este de aproximativ
1 200 mL/min (420 mL/100 g esut/min). n condiii
bazale, debitul sangvin renal reprezint 20 % din debitul cardiac de repaus.

16

Fig. 98. Structura rinichiului: 1. corticala; 2. medulara; 3. calice mic;


4. calice mare superior; 5. arter\ renal\; 6. bazinet (pelvis renal);
7. ven\ renal\; 8. calice mare inferior; 9. ureter; 10. piramid\
Malpighi; 11. capsula renal\; 12. nefroni; 13. papil\ renal\; 14. capsul\
glomerular\ (Bowman); 15. tub contort proximal; 16. ansa Henle;
17. tub contort distal; 18. tub colector; 19. calice mare mijlociu.

Lichidul care filtreaz din capilarele glomerulare n


capsula Bowman este numit filtrat glomerular sau
urin\ primar\.
Filtratul glomerular (fig. 99) are aproape aceeai
compoziie ca i lichidul care filtreaz n interstiii la
captul arterial al capilarelor. Se consider c filtratul
glomerular este o plasm care nu conine proteine n
cantiti semnificative.
Cantitatea de filtrat glomerular care se formeaz
ntr-un minut prin toi nefronii ambilor rinichi se
numete debitul filtrrii glomerulare. Normal, acesta
este de aproximativ 125 mL/min (zilnic, 180 L). Peste
99 % din filtrat este reabsorbit n mod obi[nuit n tubii
uriniferi, restul trecnd n urin.
Dinamica filtrrii prin membrana glomerular. Forele care realizeaz filtrarea la nivelul glomerulului n
capsula Bowman sunt: 1. presiunea din capilarele glomerulare (valoarea sa medie este de 60 mm Hg), care
determin filtrarea; 2. presiunea din capsula Bowman,

Formarea [i eliminarea urinei


Rinichii au dou funcii majore: 1. de a excreta cea
mai mare parte a produilor finali de metabolism ai
organismului i 2. de a controla concentraiile majoritii constituenilor organismului, contribuind astfel la
meninerea homeostaziei [i a echilibrului acido-bazic
al organismului. Alturi de acestea, rinichii mai au
urmtoarele roluri: 1. formarea [i eliberarea reninei
(enzim\) [i eritropoietinei (hormon); 2. activarea vitaminei D3 ; 3. gluconeogeneza.
Cei doi rinichi conin mpreun circa 2 milioane de
nefroni, fiecare nefron fiind apt s produc urin.
Tipuri de nefroni. 1. Corticali, reprezentnd 85 %
din numrul total de nefroni, au glomerulul situat n

4
1
2

Fig. 99. Filtrarea glomerular\: 1. arteriol\ aferent\; 2. proteine;


3. arteriol\ eferent\; 4. capsul\ glomerular\; 5. filtrat glomerulat.

103

Func]iile fundamentale ale organismului uman

n exteriorul capilarelor, care se opune filtrrii (aproximativ 18 mm Hg); 3. presiunea coloid-osmotic a


proteinelor plasmatice din capilare, care se opune filtrrii (presiunea coloid-osmotic medie n acest caz
este de 32 mm Hg); 4. presiunea coloid-osmotic a
proteinelor din capsula Bowman (considerat 0).

presiune
de filtrare

Reabsorbia i secreia tubular


Filtratul glomerular traverseaz diferitele poriuni ale
tubilor uriniferi i, pe tot acest parcurs, substanele sunt
absorbite sau secretate selectiv de ctre epiteliul tubular (fig. 100), iar lichidul care rezult n urma acestor procese intr n pelvisul renal sub form de urin final\.
Reabsorbia tubular. Majoritatea compu[ilor urinei
primare sunt substane utile. Ele sunt recuperate prin
reabsorbie. Celulele tubilor uriniferi sunt adaptate morfologic [i biochimic pentru a realiza aceast funcie.
Morfologic, nefrocitele au la polul apical numeroi microvili care cresc considerabil suprafaa activ, iar la polul bazal au numeroase mitocondrii care fabric ATP
necesar procesului de absorbie. Biochimic, membranele celulelor tubulare conin pompe metabolice care particip la transportul activ.
Transportul pasiv se face n virtutea unor legi fizice, ale difuziunii (n gradient chimic, electric sau electrochimic) i osmozei, precum i a diferenelor de presiuni hidrostatice. Acest transport nu necesit energie
[i nu este limitat de o capacitate maxim de transport
a nefronului. Prin acest mecanism se reabsoarbe apa
(n gradient osmotic), ureea (n gradient chimic) i o
parte din Na i Cl (n gradient electric i electrochimic).
Reabsorbia apei. Toate segmentele nefronului pot
reabsorbi ap, dar n proporii diferite. Cea mai important reabsorbie are loc la nivelul tubului contort proximal 80 % din apa filtrat [i este o reabsorbie
obligatorie, apa fiind atras osmotic din tub n interstiiu, ca urmare a reabsorbiei srurilor, glucozei [i a altor compu[i utili, i la nivelul tubilor contori distali, dar,
mai ales, a tubilor colectori absorbia a 15 % din apa
filtrat , fiind o reabsorbie facultativ.
n lipsa ADH, reabsorbia facultativ nu se produce,
eliminndu-se un volum de 2025 L de urin diluat n
24 de ore.
n prezena ADH, aceast reabsorbie se produce i,
ca urmare, n 24 ore se elimin 1,8 L de urin concentrat. n restul nefronului se reabsoarbe 4 % din ap, n
urina definitiv eliminndu-se cca 1 % din apa filtrat.
Reabsorbia facultativ permite adaptarea volumului diurezei la starea de hidratare a organismului.
n acest segment al nefronului intervin mecanismele
de reglare a diurezei [i a eliminrilor de Na [i K.
Transportul activ este selectiv [i se datoreaz
travaliului metabolic al nefrocitului. Se face cu
104

1 2

secre]ie
tubular\

reabsorb]ie
selectiv\

H2O

5
H2O
reabsorb]ia
apei

Excre]ie

Fig. 100. Formarea urinei: 1. glomerul; 2. caplsul\ glomerular\; 3. tub


contort proximal; 4. ansa Henle; 5. tub contort distal; 6. calice mic;
7. tub colector; 8. capilar.

consum de energie [i oxigen (consum de ATP) i


mpotriva gradientelor de concentraie sau electrice.
Fora pompelor metabolice este limitat de capacitatea lor maxim de a transporta o substan pe unitatea de timp (Tmax). Celula consum energie numai
pentru recuperarea substanelor utile, lsnd cataboliii n urin. Prin transport activ se reabsorb glucoza, aminoacizii, unele vitamine, polipeptidele, precum [i majoritatea srurilor minerale (Na+, K+, Cl,
HCO3, fosfai, sulfai, urai etc.).
Secreia tubular. Principala modalitate de curire
a plasmei de cataboliii azotai neutilizabili este filtrarea. Secreia tubular completeaz funcia de eliminare a unor substane acide, toxice sau `n exces i a
unor medicamente.
Prin secreie, rinichii intervin i n reglarea concentraiei plasmatice a unor constitueni obinuii (K+,
acid uric, creatinin). Mecanismele secreiei sunt la fel
cu cele ale reabsorb]iei: active i pasive. Sensul transportului este inversat: din interstiiul peritubular,
nspre interiorul tubului. Procesele de secreie pot
avea loc pe toat lungimea nefronului.
Secreia de H+. Mecanismul este activ, iar sediul
principal este tubul contort proximal. Secretnd ionii
de hidrogen, rinichiul particip la reglarea echilibrului
acido-bazic. Secreia de protoni poate avea loc [i n
restul nefronului.
Astfel, la nivelul tubului contort distal exist mecanisme de transport prin schimb ionic, care reabsorb
Na+ [i secret K+ sau H+, n funcie de pH-ul mediului
intern. Acest mecanism este activat de aldosteron.
Secreia de K+ are loc mai ales n tubul contort
distal, prin mecanisme active (schimb ionic) i pasive.

Excre]ia

Prin secreie de potasiu, rinichiul asigur meninerea


normal a potasemiei.
Secreia de NH3. n afar de efectul antitoxic,
secreia de amoniac reprezint [i o modalitate de excreie suplimentar de protoni, fr o acidifiere suplimentar a urinei. Surplusul de protoni eliminai se
leag de NH3 rezultnd ionul amoniu, care se elimin,
mpreun cu clorul, sub form de clorur de amoniu.
Transportul urinei prin uretere
Ureterele sunt mici tuburi musculare netede care
ncep n pelvisul fiecrui rinichi [i coboar pn la vezica urinar. Pe msur ce urina se colecteaz n pelvis,
presiunea din pelvis cre[te [i iniiaz o contracie peristaltic, aceasta rspndindu-se de-a lungul ureterului
pn la vezica urinar. Stimularea parasimpatic poate
cre[te, iar stimularea simpatic poate scdea frecvena
undelor peristaltice, afectnd i intensitatea contraciei.
n poriunea inferioar, ureterul p\trunde oblic `n vezica urinar [i trece civa centimetri sub epiteliul vezical, astfel c presiunea intravezical comprim ureterul,
prevenind refluxul urinei n ureter n timpul miciunii,
cnd presiunea din vezica urinar cre[te foarte mult.
Vezica urinar este o cavitate cu perei alctuii din
musculatur neted, format din dou pri: (1) corpul,
care este cea mai mare parte a vezicii, n care se acumuleaz urina [i (2) colul (trigonul), care este o prelungire sub form de plnie a corpului, continundu-se `n
jos cu uretra.
Muchiul colului vezical este denumit adeseori i
sfincter intern. Tonusul su natural opre[te, n mod normal, ptrunderea urinei la nivelul colului vezical [i al uretrei, mpiedicnd astfel golirea vezicii, nainte ca presiunea s ating pragul critic.
Vezica urinar mai prezint i un sfincter extern care
este alctuit din mu[chi striat, controlat voluntar, spre
deosebire de sfincterul intern, care este n ntregime
mu[chi neted. Sfincterul extern este controlat de ctre
sistemul nervos [i poate preveni miciunea, chiar i
atunci cnd controlul involuntar tinde s o iniieze.

Miciunea
Miciunea este procesul de golire a vezicii urinare
atunci cnd este plin. n esen, vezica urinar se umple progresiv, pn ce tensiunea intraparietal atinge o
anumit valoare prag, moment n care se declan[eaz
un reflex nervos, numit reflex de miciune, care fie
determin miciunea, fie, dac nu este posibil, produce
dorina con[tient de a urina. Cnd n vezic s-au adunat
3050 mL de urin, presiunea cre[te la 510 cm ap.
Acumularea n vezica urinar a 200300 mL de urin
determin o cre[tere de numai civa centimetri ap a
presiunii intravezicale; acest nivel aproape constant al

CUVINTE

CHEIE

renin\, eritropoietin\, nefroni corticali, nefroni juxtamedulari, debit sangvin renal, permeabilitate
glomerular\, filtrat glomerular, urin\ primar\, reabsorb]ie tubular\, secre]ie tubular\, secre]ie de H+,
K+, NH3, urin\ final\, mic]iune
presiunii este rezultatul tonusului intrinsec al peretelui
vezical. Dac volumul de urin dep[e[te 300400 mL,
presiunea crete foarte mult i rapid.
Reflexul de miciune odat iniiat, se autoamplific.
Astfel, contracia iniial a vezicii cre[te descrcarea de
impulsuri de la receptorii vezicali, ceea ce va duce la accentuarea contraciei reflexe, acest ciclu repetndu-se
pn cnd mu[chiul vezicii urinare ajunge la o contracie puternic. Dac reflexul de miciune declanat nu
reuete s goleasc vezica urinar, elementele nervoase ale acestui reflex rmn inhibate timp de cteva minute sau uneori o or sau chiar mai mult, nainte ca un
alt reflex s fie iniiat [i s\ declan[eze mic]iunea. Dac
nu, miciunea nu se va produce att timp ct umplerea
vezicii urinare este suficient pentru a declan[a un
reflex mai puternic.
Reflexul de miciune este un reflex controlat n ntregime de mduva spinrii, dar poate fi stimulat sau
inhibat de centrii nervo[i superiori din trunchiul cerebral
[i din cortexul cerebral.

Compozi]ia chimic\ a urinei


Urina con]ine 95% ap\ [i 5% diver[i componen]i: substan]e minerale (s\ruri de Na, K, Ca, Mg); organice (creatinin\, uree, acid uric, enzime, hormoni, vitamine);
hematii [i le cocite (dar mai pu]ine de 5000/mL).
Valori medii normale `n urina final\
Componentul
Na+
K+
Ca2+
Mg2+

HCO3
Cl
Fosfor
Uree
Acid uric
Creatinin\
Ap\

Cantitatea eliminat\
`n 24 h
3,3 g
2 3,9 g
0,2 g
150 mg
0,3 g
5,3 g
1 1,5 g
25 g
0,6 0,8 g
12g
1,3 1,8 L
105

Func]iile fundamentale ale organismului uman

No]iuni elementare de igien\ [i patologie


Cistita
n mod normal, tractul urinar este steril [i rezistent
la colonizarea bacterian\. Prezen]a bacteriilor la
nivelul vezicii urinare determin\ fenomene inflamatorii la nivelul peretelui vezical, cu r\sunet clinic diferit la femeie fa]\ de b\rbat. O bun\ hidratare poate
mic[ora riscul unei asemenea suferin]e.
Nefrita [i glomerulonefrita
Clasic, sindromul nefritic poate include hematurie,
hipertensiune, insuficien]\ renal\ [i edeme. Nu este
obligatorie prezen]a tuturor acestor manifest\ri la
acela[i pacient. Sindromul poate fi acut sau pasager
(ex. glomerulonefrita infec]ioas\), fulminant, cu instalarea rapid\ a insuficien]ei renale, sau insidios.
Manifest\rile clinice pot varia foarte mult pe parcursul evolu]iei bolii.

* Insuficien]a renal\
De regul\ este stadiul evolutiv final pentru numeroase boli renale sau cu atingere renal\; insuficien]a
renal\ pote fi acut\ sau cronic\.
n insuficien]a renal\ acut\, rinichii nceteaz\ s\
mai func]ioneze, complet sau aproape complet; exist\
ns\ posibilitatea recuper\rii aproape complete a
func]iei renale.
n insuficien]a renal\ cronic\, pierderea func]ionalit\]ii renale se instaleaz\ progresiv [i este ireversibi\.
Tratamentul insuficien]ei renale se poate realiza
prin dializ\ (rinichi artificial). Principiul n baza c\ruia
func]ioneaz\ dializa este urm\torul: sngele este pompat ntr-un circuit exterior oganismului. n timpul
pasajului prin acest circuit el este cur\]at de produ[ii
de metabolism care trebuie elimina]i din organism,
ajungnd napoi n corpul pacientului, curat.

Lucr\ri practice
Compozi]ia chimic\ a urinei
Material necesar: urin\ recoltat\ diminea]a,
jeune (pe nemncate) c\reia i se adaug\ pu]in timol
pentru conservare, eprubete, stativ, pipete, baghete
de sticl\, pahare Berzelius, hrtie de turnesol, reactivi.
Eviden]ierea clorului
Mod de lucru. Se toarn\ 5 mL urin\ ntr-o eprubet\, se adaug\ cteva pic\turi de HNO3 5% pn\ ce
solu]ia devine evident acid\, picurndu-se apoi 0,5-2
mL de solu]ie de AgNO3 2%. Va precipita AgCl ce
poate fi dizolvat prin ad\ugarea de NH3.
Eviden]ierea amoniacului
Mod de lucru. ntr-un pahar Berzelius se trateaz\
25 mL de urin\ cu lapte de var, agitndu-se cu o
baghet\ de sticl\ [i se acoper\ imediat cu un geam
de care a fost atrnat\ o hrtie ro[ie de turnesol;
aceasta va deveni n scurt timp albastru datorit\ NH3
care se degaj\.
Eviden]ierea creatininei
Mod de lucru. ntr-o eprubet\ cu 5 mL de urin\
se vor ad\uga cteva pic\turi dintr-o solu]ie de acid
picric [i pu]in NaOH sau KOH 10%. Va ap\rea o colora]ie ro[ie caracteristic\ pentru creatinin\.

Eviden]ierea glucozei
Mod de lucru. Se prepar\ o solu]ie de NaOH 10%
[i una de CuSO4 10% [i se p\streaz\ n sticle diferite.
n eprubeta cu 5 mL de urin\ se adaug\ NaOH ca
reac]ia s\ devin\ puternic alcalin\, apoi se adaug\
solu]ia de CuSO4 pic\tur\ cu pic\tur\, agitndu-se
continuu, pn\ cnd amestecul se coloreaz\ albastru
intens.
Dac\ n urin\ este prezent\ glucoza, se va forma,
chiar la rece, un precipitat ro[cat. Dac\ nu se formeaz\ nici la temperatura de fierbere, glucoza este
absent\.
Eviden]ierea substan]elor proteice
Mod de lucru. Se toarn\ 10 mL de urin\ ntr-o
eprubet\ [i se controleaz\ reac]ia sa cu hrtia de turnesol; dac\ este alcalin\ se aciduleaz\ cu HNO3. Se
nc\lze[te la fierbere [i apoi se adaug\ cteva
pic\turi de acid acetic 10%. Dac\ este prezent\ albumina, urina se va tulbura.
Deoarece urina nu con]ine albumin\ dect n
st\ri patologice, pentru a realiza proba cu urin\ normal\ se vor ad\uga 2-3 mL dintr-o solu]ie de albumin\ la 100 mL urin\, solu]ia ob]inndu-se dintr-un
albu[ de ou, b\tut cu 50 mL ap\.

~ncerca]i, pe baza cuno[tin]elor acumulate la biologie [i chimie, s\ pune]i `n eviden]\ prezen]a `n urin\
a unor compu[i organici (acid uric, uree) [i a unor componente minerale precum s\rurile de Na, K, Ca,
Mg [.a.
106

Autoevaluare

Gsii rspunsul greit.


Reflexul de mic]iune este controlat, stimulat sau inhibat de: a. trunchiul cerebral; b. cerebel; c. m\duva
spin\rii; d. cortexul cerebral.
Stabilii dac enunurile legate prin conjuncia deoarece sunt adevrate sau false; n cazul n care le considerai adevrate, determinai dac ntre ele exist sau nu o relaie de cauzalitate.
Dei debitul filtrrii glomerulare este de cca 180 L/zi, cantitatea de urin eliminat n 24 de ore este sub
2 L, deoarece peste 99% din filtrat este reabsorbit, n mod normal, la nivelul tubilor uriniferi.
Identificai i denumii ct mai multe dintre componentele nefronului [i rolul acestora, folosind imaginea de
mai jos:

Calcula]i, `n litri, debitul sangvin renal `n condi]ii bazale, lund `n considerare un debit cardiac de repaus de
5 L/minut.

Stabili]i ordinea normal\ `n care se succed elementele componente ale c\ilor urinare: calice renale mari, calice renale mici, uretr\, pelvis renal, vezic\ urinar\, ureter.

ncercai s elaborai planul unui eseu cu tema Rolul excreiei tegumentare, salivare, intestinale, pulmonare
i renale n reglarea volumului i compoziiei sngelui.

107

Func]iile fundamentale ale organismului uman

5. Metabolismul
Prin metabolism se `n]elege totalitatea reaciilor
biochimice de sintez ori de degradare, cu consum sau
cu producere de energie, care au loc `n organismele vii.
Aceste reacii au drept rezultat meninerea vieii i
adaptarea organismelor la condiiile mediului `nconjur\tor, cu care au un schimb permanent de substan]e
[i energie.
n funcie de sensul biologic al acestor reacii
biochimice, procesele metabolice pot fi de tip catabolic sau anabolic, potenndu-se sau inhibndu-se reciproc.
Procesele de tip catabolic (catabolismul) au ca rezultat producerea de energie. Sunt reprezentate de reacii
chimice, `n cadrul crora are loc descompunerea substanelor macromoleculare care provin din alimente
(exogene) sau din structurile celulare (endogene), pn\
la constitueni simpli. Parte din energia rezultat prin
procesele catabolice la nivel celular se pierde sub
form\ de c\ldur (55%), restul se depoziteaz `n
compui, care, datorit cantitii mari de energie pe
care o pot nmagazina, poart denumirea de compui
macroergici, ca de exemplu, acidul adenozintrifosforic
(ATP).
Procesele de tip anabolic (anabolismul) constau din
totalitatea reaciilor biochimice care, prin utilizarea moleculelor absorbite la nivelul tubului digestiv sau rezultate din procesele catabolice i cu consum energetic,
refac macromoleculele uzate din structurile celulare,
asigurnd creterea [i dezvoltarea organismului [i
realizarea func]iilor sale.
~n general, procesele anabolice se afl\ `n echilibru
dinamic cu cele catabolice, ns, n diferite perioade ale
vieii, intensitatea cu care se desfoar unul ori cel\lalt
dintre procesele metabolice variaz. La vrstele tinere,
atunci cnd are loc diviziunea accelerat a celulelor i
diferenierea lor, [i `n cursul perioadelor de convalescen], predomin anabolismul, `n timp ce, n cursul
eforturilor mari, ori ctre b\trnee, predomin catabolismul.
Pentru facilitarea studiului proceselor metabolice,
acestea vor fi prezentate att analitic (metabolismul
intermediar), ct [i prin prisma aspectelor energetice
care le caracterizeaz (metabolismul energetic).

Metabolismul intermediar
Metabolismul intermediar (MI) reprezint totalitatea reaciilor chimice la care particip produii
absorbii la nivelul tubului digestiv, reacii care realizeaz nglobarea lor `n edificiile macromoleculare
ale organismului sau degradarea acestora pn\ la la
forme excretabile.
Desfurarea acestor reacii este posibil datorit
enzimelor, care au rol de biocatalizatori.
108

Metabolismul intermediar al glucidelor


Glucoza, fructoza [i galactoza, absorbite la nivelul
tubului digestiv, ajung pe calea venei porte la ficat. La
acest nivel, galactoza, n totalitate, i cea mai mare
parte a fructozei sunt transformate printr-o serie de
reacii `n glucoz, forma de utilizare preferenial\ a
hexozelor de c\tre toate celulele.
La nivelul ficatului, glucoza poate fi stocat sub
form de glicogen (glicogenogeneza), ori poate fi utilizat\ printr-o serie de reacii metabolice (glicoliza), ca
principal surs\ de energie.
*Glicogenogeneza, procesul de formare a glicogenului polimer al glucozei cu molecul foarte
mare , are loc la nivelul diferitelor celule din organism, dar cu precdere n ficat i muchi. Glicogenul
este o form\ de depozit a glucozei, care poate fi mobilizat cu uurin\, la nevoie, printr-o serie de reacii
de depolimerizare, proces ce poart denumirea de
glicogenoliz [i este activat de ctre adrenalin i
glucagon.
*Glicoliza. Glicoliza reprezint desfacerea moleculei de glucoz pentru a forma dou molecule de
acid piruvic. Procesul se desfoar n zece trepte de
reacii chimice succesive, fiecare treapt fiind catalizat de ctre o enzim proteic specific. Cele dou
molecule de acid piruvic ce rezult dintr-o molecul
de glucoz pot fi transformate, n prezena oxigenului,
n dou\ molecule de acetil coenzima A, care vor intra
n ciclul acizilor tricarboxilici (ciclul Krebs), desfurat
n matricea mitocondrial. Rezultatul net per molecul
de glucoz la sfritul ciclului acizilor tricarboxilici
este obinerea a dou molecule de ATP, la fel ca i n
cazul glicolizei anaerobe.
Cu toat\ complexitatea glicolizei i a ciclului
Krebs, n timpul acestor procese se sintetizeaz cantiti foarte mici de ATP. Cea mai mare parte a cantitii de ATP furnizat de o molecul de glucoz
(aproximativ 95%) se va sintetiza n timpul fosforilrii
oxidative, desfurat n mitocondrii i care presupune oxidarea hidrogenului produs n timpul glicolizei i al ciclului Krebs. Acest proces este extrem de
complex i este posibil datorit prezenei la nivelul
mitocondriilor a unor structuri speciale care, prin
reacii controlate enzimatic, furnizeaz energie ce se
va nmagazina sub form de ATP. n timpul fosforilrii oxidative se obin 34 de molecule de ATP.
Astfel, eficiena transferului de energie prin catabolismul unui mol de glucoz este de 66 %, restul
transformndu-se n cldur.
Trebuie subliniat rolul pe care l are ADP-ul n
controlul glicolizei i al oxidrii glucozei, deoarece el
este necesar n diferite etape pentru a fi convertit la

Metabolismul

ATP. n concluzie, absena lui duce la stoparea degradrii moleculei de glucoz. A[adar, odat ce tot
ADP-ul din celul a fost transformat n ATP, ntregul
proces glicolitic i oxidativ se oprete.
Eliberarea de energie n absena oxigenului
glicoliza anaerob. Uneori, oxigenul devine fie
indisponibil, fie insuficient, i atunci, n aceste
condiii, o cantitate mic de energie poate fi eliberat
de ctre celule prin glicoliz, pentru c reaciile de
obinere a acidului piruvic nu necesit oxigen. Acest
proces, dei are un randament extrem de mic (3 %),
este salvator pentru viaa celulei pentru cele cteva
minute n care oxigenul poate fi indisponibil. n aceste condiii, cantiti mari de acid piruvic sunt transformate n acid lactic, care difuzeaz n afara
celulelor, permind obinerea n continuare de acid
piruvic prin glicoliz. Cnd oxigenul devine din nou
disponibil, acidul lactic se transform din nou n acid
piruvic, care, eventual, va fi oxidat, pentru a asigura o
cantitate suplimentar de energie.

Aport exogen

Gluconeogenez\

Glucoz\
Glicoliz\

Trebuie amintit c eliberarea de energie din glucoz mai poate fi fcut i pe o cale alternativ proceselor discutate pn acum, i anume pe calea numit a pentozo-fosfailor.
*Gluconeogeneza. Atunci cnd glicemia scade ca
urmare a aportului insuficient de glucoz ori a utiliz\rii ei excesive, are loc transformarea acizilor grai
(provenii din scindarea lipidelor) sau a aminoacizilor
(proveni]i din catabolizarea proteinelor) `n glucoz\
(gluconeogeneza).
~n situaia `n care cantitatea de glucoz\ este crescut\ peste posibilitile celulei de a o utiliza, are loc
transformarea glucozei `n trigliceride i depunerea
acestora sub form de lipide de rezerv n esutul adipos. Acest fapt explic de ce scderea consumului
energetic (sedentarismul), ori aportul excesiv de glucide
atrag creterea cantitii de esut adipos (ngrarea).
*Mecanismele de reglare a glicemiei. Valorile glucozei n snge, glicemia, variaz relativ puin, meninndu-se n limite relativ constante (65110 mg la
100 mL de snge), datorit unor complexe mecanisme de reglare care p\streaz echilibrul `ntre procesele de glicogenoliz, glicogenogenez, glicoliz [i gluconeogenez.
Insulina, hormon secretat de pancreasul endocrin,
scade glicemia, prin facilitarea p\trunderii i utilizrii
ei celulare.
O serie de hormoni au ns o aciune opus insulinei. De exemplu, glucagonul, un alt hormon secretat de pancreasul endocrin, stimuleaz glicogenoliza [i gluconeogeneza, ceea ce explic aciunea lui
hiperglicemiant; adrenalina i exercit aciunea hiperglicemiant prin stimularea glicogenolizei, iar

Acid piruvic
Anaerobioz\

glicemia

H+
Acid lactic
Celule

Acetil CoA

pancreatice

secre]ia de insulin\
glicemia
cre[te preluarea
celular\ a glucozei

Ciclul
Krebs
Fosforilare
oxidativ\
(Mitocondrii)

glucoz\

glucoz\

glicogen

trigliceride
109

Func]iile fundamentale ale organismului uman

hormonii glucocorticoizi (cortizolul) stimuleaz gluconeogeneza.


Rolul glucidelor `n organism este multiplu.
Rolul energetic este primordial. Ca urmare a
degradrii complete a unui gram de glucoz, n cursul
procesului de glicoliz i oxidare ia natere un total de
4,1 kcal. Avantajul utiliz\rii glucidelor ca surs energetic const\ n faptul c ele sunt rapid degradate,
fr obinerea unor produi reziduali, pn la CO2 i
H2O. Glicogenul, depozitat n special n ficat i
muchi, constituie o rezerv energetic (aproximativ
3 000 kcal) mobilizabil prioritar `n condiii de solicitare de relativ scurt durat (efort fizic moderat,
expunerea organismului la frig).
Rolul plastic. Anumite structuri glucidice intr `n
alc\tuirea unor esuturi ori a membranelor celulare.
Rolul funcional. Pentozele (riboza [i dezoxiriboza)
intr n alctuirea acizilor nucleici sau a unor enzime.
TEME {I APLICA}II

Aflai rspunsul corect.


Glicoliza reprezint desfacerea moleculei de glucoz cu formarea a: a. trei molecule de acid glutamic; b. dou de acid piruvic; c. dou molecule de
acid butiric; d. unei molecule de galactoz.
Gsii rspunsul greit.
Procesele de tip anabolic predomin: a. la pubertate; b. n timpul unor eforturi exagerate; c. n adolescen; d. n perioadele de covalescen.
Completai spaiile punctate cu termenii corespunztori.
Gluconeogeneza este procesul de formare a..
din ........ i ........ rezultai din scindarea ........
i catabolizarea ........

Metabolismul intermediar al lipidelor


Chilomicronii forma]i `n enterocite, ajun[i apoi prin
vasele chilifere `n limf\ [i trecu]i odat\ cu aceasta n
snge, sunt scindai sub influena unei enzime
(lipoproteinlipaza) n proteine, acizi grai, glicerol, fosfolipide, colesterol, utilizabili la nivel tisular. Acizii
grai, `n marea lor majoritate, ptrund n toate celulele
(cu excepia celulelor nervoase) i n cantitate mic
rmn n plasm (acizi gra[i liberi). Parte din acizii
grai liberi vor ptrunde i ei `n celule, aflndu-se
ntr-un permanent echilibru dinamic cu acizii grai din
celule. La nivel celular, acizii grai pot trece printr-o
secven de reacii chimice de beta-oxidare cu eliberare de energie, ori pot fi utilizai pentru resinteza
diferiilor compui lipidici.
110

* Mecanisme de reglare a metabolismului intermediar lipidic. Insulina, ca urmare a stimul\rii utiliz\rii


glucozei, atrage scderea lipolizei [i stimularea lipogenezei. Adrenalina i noradrenalina determin degradarea trigliceridelor i mobilizarea acizilor grai. Hormonii glucocorticoizi (cortizol), ca i hormonul somatotrop au efecte lipolitice, ei contribuind la mobilizarea acizilor grai din depozite i la degradarea lor.
Hormonii tiroidieni determin mobilizarea rapid a
grsimilor, fapt determinat indirect prin creterea ratei
metabolismului energetic n celulele corpului.
Rolul lipidelor `n organism
1. Rol energetic: lipidele reprezint principalul rezervor energetic din organism. Se apreciaz c, la o
persoan cu o constituie fizic\ normal, lipidele
aflate `n organism reprezint o rezerv energetic de
aproximativ 50 000 kcal. Degradarea unui singur
gram de lipide elibereaz 9,3 kcal.
2. Rol plastic: lipidele intr n constituia tuturor
sistemelor de citomembrane (de exemplu, lecitina).
Cantiti importante de lipide se gsesc depozitate `n
jurul organelor (gr\simea din loja perirenal\, din orbit
etc.), asigurnd protecia mecanic a acestora, sau
subcutanat, cu rol termoizolator.
3. Rol funcional: unele dintre substanele lipidice
reprezint precursori ai unor hormoni; astfel, colesterolul reprezint precursorul hormonilor glucocorticoizi, mineralocorticoizi, ct i al hormonilor sexuali.
Unele fosfolipide intervin n prima faz a procesului
de coagulare.

Metabolismul intermediar al proteinelor


Proteinele reprezint aproape un sfert din masa
corporal. n procesul sintezei de proteine sunt
folosii aminoacizii de provenien alimentar, cei
forma]i `n organism din precursori glucidici i lipidici
i o bun parte din cei rezultai din procesele de
catabolism al proteinelor.
Concentraia normal a aminoacizilor n snge
este ntre 35 i 65 mg/100 mL de plasm.
Aproape to]i aminoacizii au moleculele mult prea
mari pentru a putea difuza prin porii membranei celulare. Ei vor traversa prin membrana celular, prin
transport activ sau difuziune facilitat.
~n afar\ de utilizarea n cursul procesului de sintez a proteinelor, aminoacizii sunt implicai i ntr-o
serie de reacii metabolice.
* Mecanisme de reglare a melabolismului intermediar proteic. Meninerea unui echilibru ntre procesele de anabolism i cele de catabolism se realizeaz n
funcie de aportul alimentar [i de cheltuiala energetic a organismului, sub controlul sistemului nervos i
al glandelor cu secreie intern. O serie de hormoni

Metabolismul

Aminoacid 2

Uree

NH3

+ Cetoacid 2

AMINOACID A
COOH
NH2

Amine biogene

CETOACID A

Ciclul
Krebs

predominana proceselor catabolice, iar a celui vegetativ parasimpatic, predominana celor anabolice.
Rolul proteinelor n organism
1. Rol plastic : proteinele reprezint scheletul pe
care are loc constituirea ultrastructurii celulare.
Proteinele intr, de asemenea, i n alc\tuirea macrostructurilor, a substan]ei fundamentale din structura
tesutului osos (oseina), cartilaginos (condrina) etc.
2. Rol func]ional: majoritatea substanelor active (enzimele, unii hormoni) din organism sunt de
natur proteic. Proteinele joac\ i rol de transportor
al diferitelor substane prin snge, lichide interstiiale,
ori prin membranele celulare.
3. Rol energetic : degradarea proteinelor n vederea acoperirii consumului energetic se face `n
cazuri extreme, cnd depozitele de glicogen i lipide
sunt epuizate. Arderea a 1 g de proteine furnizeaz
4,1 kcal.

Lipogenez\
TEME {I APLICA}II
Gluconeogenez\

CO2 + H2O
stimuleaz procesele de sintez a proteinelor (hormonul de cretere, testosteronul, hormonii estrogeni),
n timp ce alii favorizeaz predominana proceselor
catabolice (tiroxina, cortizolul). Sistemul nervos poate
interveni, de asemenea, `n controlul echilibrului dintre
procesele anabolice i cele catabolice. Stimularea
sistemului nervos vegetativ simpatic antreneaz
*

Metabolism

Anabolism

Glicogen
Triglicerid\
Proteine

Insulin\
(STH,
tiroxin\)

Grupai rspunsurile corecte.


Chilomicronii sunt scindai enzimatic n: a. acizi
grai; b. colesterol; c. glicerol; d. fosfolipide.
Lipogeneza are loc n: a. ficat; b. esutul conjunctiv lax; c. esutul adipos; d. pancreas.
Lipoliza este stimulat de: a. cortizol; b. adrenalin; c. STH; d. noradrenalin.
Colesterolul este precursorul hormonilor: a. glucocorticoizi; b. mineralcorticoizi; c. sexosteroizi;
d. tiroidieni.
n sinteza proteinelor sunt utilizai aminoacizii:
a. provenii din alimente; b. formai din precursori
glucidici; c. formai din precursori lipidici; d. rezultai
din catabolismul protidic.

Catabolism

Glucoz\
Acizi gra[i
Aminoacizi

Glicogen
Triglicerid\
Proteine

Glucagon
Glucocorticoizi
Adrenalin\
(STH, tiroxin\)

Metabolismul energetic
Metabolismul energetic reprezint\ schimburile
energetice dintre organism i mediu, innd seama de
cantitatea total de energie care ia na[tere n cursul
metabolismului intermediar i cantitatea de energie
utilizat de organism. Energia este utilizat de organism att pentru meninerea proceselor vitale, ct i
pentru a permite realizarea unor reacii cu caracter
adaptativ ale principalelor sisteme funcionale ale
organismului.
Glucidele, lipidele i proteinele pot fi utilizate de
ctre celule pentru obinerea ATP, iar acesta poate fi
folosit ca surs energetic pentru alte funcii celulare.
111

Func]iile fundamentale ale organismului uman

Ceea ce face ca aceast molecul s fie utilizat att


de larg drept surs de energie este marea cantitate de
energie liber (12 000 de calorii pe mol n condiii
fiziologice) nmagazinat n fiecare dintre cele dou
legturi fosfat macroergice ale sale. Cu toat\ importana sa deosebit\ ca agent de legtur pentru transferul de energie, ATP nu este cel mai abundent
depozit de legturi fosfat macroergice din celul.
Dimpotriv, fosfocreatina (PC) este de cteva ori mai
abundent, iar legtura macroergic de la nivelul su
conine 13 000 de calorii/mol.
Spre deosebire de ATP ns, ea nu poate aciona
ca agent de legtur pentru transferul de energie
ntre principiile alimentare i sistemele funcionale
celulare. n schimb, poate transfera energie prin
schimb cu ATP-ul; cnd n celul sunt disponibile
cantiti mari de ATP, acesta poate fi utilizat pentru
sinteza de PC, iar apoi, n timpul utilizrii ATP, energia din PC poate fi transferat rapid ATP-ului i, de la
acesta, sistemelor celulare.
Interrela]iile biochimice ale fosfocreatinei [i acizilor adenozinmono-, di- [i trifosforic sunt mijlocite

enzimatic (creatinkinaz\, adenilatkinaz\), putndu-se


schematiza: PC + ADP
creatin\ + ATP [i
2 ADP
ATP + AMP.

Metabolismul bazal (MB)


Rata metabolismului reprezint rata utilizrii energiei n organism. Se msoar n calorii sau kilocalorii.
Creterea activitii celulare determin i creterea
ratei metabolice: hormonii tiroidieni, stimularea simpatic; efortul fizic, tipul de activitate (de exemplu, `n
cazul unor profesiuni predominant statice, consumul
de energie nu dep\[e[te 3 000 kcal zilnic, n timp ce
n profesiunile dinamice consumul poate ajunge la
56 000 kcal/24 ore).
Rata metabolismului bazal reprezint\ cheltuielile
energetice fixe ale unui organism pentru `ntre]inerea
func]iilor vitale. Se msoar n condiii speciale i se
determin prin calorimetrie indirect.
Valoarea metabolismului bazal poate fi exprimat\
`n funcie de greutate (1 kcal/kg/or\), ori mai corect
`n funcie de suprafa]a corporal\ (40 kcal/m2/or\).
Acestea sunt valori medii, care variaz n funcie de

Glicogen
ATP
Glucoz\

Acid lactic

Energie pentru:
Sintez\ [i cre[tere
Absorb]ie activ\
Contrac]ie muscular\
Secre]ie glandular\
Conducere nervoas\

Acid piruvic

Acetil CoA

Aminoacizi
dezamina]i

Fosfocreatina (PC)

AMP
Creatin\ + PO4

Alte substan]e

CO2 + H2O
112

Metabolismul

vrst\, de sex, de tipul activitii, fiind mai crescut la


tineri, la sexul masculin i la persoanele ce desf\[oar
o activitate fizic sus]inut.
Valorile metabolismului bazal mai pot fi exprimate
i procentual, n raport cu valorile standard ale metabolismului bazal, n funcie de vrst, sex, talie, care
se g\sesc `n tabele speciale, situaie n care se accept o abatere de +/ 10 % fa de valoarea medie.
M\surarea metabolismului energetic se poate face
fie prin metode directe, n care se msoar cantitatea

de c\ldur degajat de organism (egal\ cu consumul


energetic doar atunci cnd energia nu se consum i
sub form de lucru mecanic) sau indirecte, prin
m\surarea cantitaii de oxigen consumat n cursul
unei activit\i.

Rolul [i valoarea energetic\


a nutrimentelor
Principalele nutrimente sunt glucidele, lipidele [i
proteinele.

Con]inutul n nutrimente (principii alimentare) [i valoarea energetic\ la 100 g produs comestibil


Aliment
Lapte, iaurt
Brnz\ de vaci slab\
gras\
Ca[caval
Carne de vit\, pas\re
Carne de porc
Pe[te slab (crap, [al\u, ton, hering)
gras (macrou, somn, nisetru, scrumbie)
Ou g\in\ (2 buc=100 g)
Pine alb\
Pine neagr\
Cartofi, orez, paste f\inoase, gri[
Varz\, conopid\, gulii
Maz\re verde
Morcovi
Fasole boabe
Floricele de porumb cu ulei [i sare
Fructe zemoase
uscate
Hamburger

Ra]ia alimentar\
La om, o alimentaie corespunztoare nu nseamn
asigurarea senza]iei de plenitudine gastric prin aportul
excesiv i neselectiv de alimente, ci aportul unor alimente n concordan cu nevoile organismului, difereniate
n funcie de vrst, de tipul activitii depuse, de anotimp i de condiiile climaterice etc. ~n principiu, o alimentaie echilibrat trebuie s asigure organismului
suportul energetic pentru existen (substan]ele energetice), elementele necesare crerii unor structuri noi ori
refacerii celor uzate (substane plastice), ct i biocatalizatorii de provenien exogen (substane minerale, vitamine etc.) care nu pot fi sintetiza]i n organism.
Coninutul energetic al alimentelor reprezint
energia eliberat de fiecare gram din fiecare principiu

Glucide

Proteine

Lipide

Kcalorii

5
4
4
1
0
0
0
0
0
54
48
20
4
5
10
24
59
14
35
41

4
14
15
25
20
15
18
20
14
10
8
2
1
2
2
13
10
1
1
32

1 3,5
1
8
25
5
35
3
25
12
2
1
0
0
9
0
1
22
1
1
31

67
95
151
334
215
380
120
290
171
280
230
90
60
140
50
145
455
60
135
580

alimentar oxidat pn la CO2 i H2O i a fost redat `n


cadrul acestui capitol.
Compoziia aproximativ a dietei se prezint astfel:
50 % glucide, 35 % lipide i 15 % proteine; necesarul zilnic este prezentat la capitolul rezervat digestiei.
Coeficientul respirator este raportul dintre CO2 eliberat i O2 consumat pentru oxidarea unui gram de
principiu alimentar. El are valoarea 1 pentru glucoz i
diverse alte valori pentru alte substane (de exemplu,
pentru aminoacidul alanin 0,83).
Reglarea aportului alimentar
Foamea este dorina de alimente i se asociaz
cu o serie de fenomene obiective (de exemplu, contraciile de foame de la nivelul stomacului).
Apetitul este dorina pentru un anumit tip de
aliment.
113

Func]iile fundamentale ale organismului uman

Saietatea este opusul foamei; senzaia de mplinire a ingestiei de alimente.


Centrii nervoi de reglare a aportului alimentar
Centrii foamei i al saietii se gsesc n hipotalamus. Primul, la nivel lateral, cel de al doilea, ventromedial. Exist i ali centri nervoi cu rol n alimentare: centrii din partea inferioar a trunchiului cerebral,
care controlez micrile propriu-zise din timpul alimentaiei; amigdala i cteva arii corticale ale sistemului limbic, strns corelate cu hipotalamusul.
Reglarea aportului alimentar poate fi clasificat n:
reglare nutritiv, care const n meninerea cantitilor
normale de depozite nutritive n organism, i reglare a
alimentaiei (reglarea periferic sau pe termen scurt),
care este n legtur direct cu efectele imediate ale
alimentrii asupra tractului digestiv. n primul caz, cnd
depozitele de substane nutritive ale organismului scad
sub normal, centrul foamei din hipotalamus devine
extrem de activ i apare senzaia de foame. Rolul cel
mai important revine, printr-un mecanism necunoscut,
produilor metabolismului lipidic. n cel de-al doilea caz,
intensitatea senzaiei de foame poate fi temporar
sczut sau crescut prin obinuin (de exemplu, o
persoan obinuit s mnnce trei mese pe zi, n

cazul omiterii uneia, va avea senzaia de foame la timpul respectiv). Ali stimuli fiziologici pe termen scurt
sunt plenitudinea gastrointestinal i nregistrarea alimentelor de ctre receptorii din cavitatea bucal.
Este recomandabil ca aportul alimentar s fie
ra]ional, ntr-un ritm la care tractul gastrointestinal s
se poat acomoda, reglat mai ales prin mecanismele
pe termen scurt, dar modulat de ctre sistemele de
reglare pe termen lung.
Obezitatea apare printr-un aport excesiv de
energie `n compara]ie cu consumul; aceasta se
ntmpl numai n faza de instalare a obezitii. Odat
obezitatea instalat, pentru meninerea ei aportul i
consumul sunt egale. Este `nso]it\ de o serie de tulburri majore, care fac din aceast problem o boal
metabolic cu consecine dintre cele mai grave.
Inaniia duce la golirea depozitelor nutritive din
esuturile organismului. Primele depozite golite n
cteva ore sunt sunt cele glucidice. Eliminarea excesiv\ de lipide este constant, iar proteinele au trei
faze de depleie (epuizare): rapid, lent i din nou
rapid, cu puin timp nainte de deces. n orice etap
a inaniiei exist modificri metabolice nsemnate i
semnele directe sau indirecte ale carenelor instalate.

*Vitaminele
Principalele vitamine [i importan]a lor
Denumirea

Rol n

Sursa

Consecin]ele
avitaminozei

Necesarul zilnic
pentru un adolescent

- xeroftalmie
- uscarea tegumentului
- tulbur\ri de cre[tere

3 mg

LIPOSOLUBILE
A Retinol
(antixeroftalmic\)

- func]ionarea epiteliilor
de acoperire
- cre[tere
- vedere

- urzici, ardei, morcovi,


pe[te, lapte, unt, ou\

D Calciferol
(antirahitic\)

- metabolismul calciului
[i fosforului

- drojdie de bere, untur\ - rahitism


de pe[te, ou\, ficat, ciu- - demineraliz\ri osoase
perci
- spasmofilie
- razele UV

E Tocoferol
(a fertilit\]ii)

- diviziunea celular\
- imunitate

- m\ce[e, ]elin\, mere,


germeni de cereale,
ou\, ficat

- sterilitate

0,0025 mg

K Filochinon\
(antihemoragic\)

- hemostaz\

- varz\, spanac, uleiuri


vegetale
- produs\ [i de microflora intestinal\

- hemoragii

1,8 mg

HIDROSOLUBILE
C Acid ascorbic
(antiscorbutic\)

- procesele de oxidoreducere
- biocataliza enzimatic\
- func]ionarea SN

- citrice, salat\, ardei,


ficat

- scorbut (inflamarea
gingiilor)
- friabilitate osoas\
- tulbur\ri respiratorii
- anemie

55 mg

114

0,01 mg

Metabolismul

Denumirea

Rol n

Sursa

Consecin]ele
avitaminozei

Necesarul zilnic
pentru un adolescent

B1 Tiamin\
(antiberiberic\,
antinevritic\)

- metabolismul glucidelor
- func]ionarea SN central
[i periferic

- drojdia de bere

- beri-beri (boal\ care se


manifest\ prin tulbur\ri
senzorio-motorii de tip
polinevritic, tulbur\ri
cardiace [i respiratorii)

1,5 mg

B2 Riboflavin\

- vedere
- respira]ie tisular\

- produse lactate
- microflora intestinal\

- tulbur\ri de vedere
- leziuni cutanate

1,5 mg

B6 Piridoxin\

- integritatea epiteliilor de - carne, produse din


acoperire
lapte
- microflora intestinal\

- afec]iuni cutanate

1,8 mg

B12 Cobalamin\
(antianemic\)

- hematopoiez\

- ficat, rinichi, albu[ de


ou, pine integral\

- anemie

5 mg

PP Nicotinamid\
(antipelagroas\)

- metabolismele intermediare (glucidic, protidic,


lipidic) [i cel energetic
- func]ionarea sistemului
nervos central
- circula]ia periferic\

- carne, legume, cereale - pelagr\ (tulbur\ri


severe ale SNC [i
digestive, dermatite)

18 mg

Autoevaluare

Grupai rspunsurile corecte.


Gluconeogeneza este procesul biochimic de formare a glucozei din: a. glicogen; b. acizi grai; c. fructoz;
d. aminoacizi; e. galactoz.
Aflai rspunsul corect.
Glicemia se menine relativ constant, datorit mecanismelor de reglare care pstreaz echilibrul ntre
procesele de: a. glicoliz; b. glicogenoliz; c. glicogenez; d. gluconeogenez; e. toate rspunsurile sunt
corecte.
Stabilii dac enunurile legate prin conjuncia deoarece sunt adevrate sau false; n cazul n care le considerai adevrate, determinai dac ntre ele exist sau nu o relaie de cauzalitate.
Lipogeneza este un proces reversibil, deoarece lipidele formate pot fi mobilizate din depozite n procesul de lipoliz.
Pierderea de cldur se bazeaz mai mult pe mecanisme fizice,

deoarece se realizeaz prin iradiere, conducie i convecie i


mai puin prin respiraie i excreie.
Obezitatea este considerat o boal metabolic cu consecine
grave, deoarece este nsoit de o serie de tulburri majore,
care afecteaz ntregul organism.
Completa]i mecanismele de reglare a glicemiei folosind
schema al\turat\.
Redactai un eseu cu tema Interconexiunea componentelor
metabolismului intermediar i energetic.
ntocmii [apte ra]ii alimentare zilnice pentru cca 2 500 kcal/zi,
folosind tabelul [i textul de la pagina 113.
115

Func]iile fundamentale ale organismului uman

C. FUNC}IA
DE REPRODUCERE
Sistemul reproduc\tor
Aparatul genital feminin
Este format dintr-o gland mixt ovarul , din
cile genitale i organele genitale externe (fig. 101).

Ovarul
Situat n cavitatea pelvian, este un organ pereche, cu funcie mixt, exocrin, producnd ovulele, i
endocrin, secretnd hormoni: estrogeni i progesteronul. Are forma unui ovoid turtit, cntrind 68 g,
cu diametrul mare de 35 cm. Prezint dou fee,
dou margini i dou extremiti. Faa lateral se afl
pe peretele lateral al cavitii pelviene, ocupnd fosa

11
10

3
4

Se descriu foliculi primordiali, foliculi primari, foliculi secundari (cavitari) evolutivi i foliculi maturi
(ter]iari, de Graaf). n fiecare lun, ncepnd cu pubertatea i pn la menopauz, un folicul secundar
devine folicul matur, care este cel mai voluminos.
Acesta conine n interior ovocitul.
Dup eliminarea ovocitului, foliculul ovarian matur
se transform n corp galben, care are rol secretor,
secretnd progesteronul.
Corpul galben devine n final corp alb care are
esut cicatricial.
Vascularizaia ovarului este asigurat de artera
ovarian, ramur a aortei abdominale, i de o ramur
ovarian din artera uterin. Venele sunt reprezentate
de vena ovarian dreapt, care se vars n vena cav
inferioar, i de vena ovarian stng, care se deschide n vena renal stng. O parte din sngele venos
al ovarului ajunge n vena uterin.

Calea genital\
Trompele uterine
Trompele uterine sunt conducte musculo-membranoase ntinse de la ovare pn la uter, cu care
comunic prin orificii numite ostii uterine. Extremitatea lateral a trompelor conine un orificiu care se
deschide n cavitatea abdominal. Au o lungime de
712 cm.
Vascularizaia este asigurat de ramuri tubare ce
ovarian i uterin. Venele
provin din arter l
sunt omonime arterelor.
Uterul
Este situat n cavitatea pelvian, ntre vezica urinar i rect; este un organ musculos, cavitar i impar.
Uterul (fig. 102) este interpus ntre trompele uterine i vagin. Are form de par, cu extremitatea mare
orientat superior. Prezint corpul i colul uterin, ntre

6
Fig. 101. Aparatul genital feminin: 1. vezica urinar\; 2. simfiza
pubian\; 3. clitoris; 4. labiile mici; 5. labiile mari; 6. orificiul vaginal;
7. anus; 8. rect; 9. vagin; 10. uter; 11. ovar.
1

ovarian; faa medial este acoperit de pavilionul


trompei. Pe extremit\]ile superioar i inferioar se
prind o serie de ligamente, prin care ovarul este legat
de organele vecine.
Structur. Ovarul este acoperit la suprafa de un
epiteliu simplu, sub care se gsete un nveli conjunctiv albugineea ovarului. n interior, se afl parenchimul glandular, cu dou zone: medular i cortical.
Zona medular conine vase sangvine i limfatice,
ct i fibre nervoase vegetative.
n zona cortical se afl foliculii ovarieni n diferite
faze de evoluie.
116

2
3

11
10
9
8
7
6

5
Fig. 102. Uterul: 1. tromp\ uterin\; 2. ovar; 3. corp uterin; 4. colul
uterin; 5. vagin; 6. perimetru; 7. istmul uterin; 8. miometru; 9. endometru; 10. ovocit; 11. foliculi.

Sistemul reproduc\tor

care exist o poriune mai strmt, numit istmul


uterin. Pe colul uterin (cervix) se inser vaginul prin
extremitatea sa superioar.
n structura uterului, la exterior, distingem o tunic\
seroas perimetru , ntlnit\ numai la nivelul corpului uterin, o tunic muscular, numit miometru,
format\ din musculatur neted, i o tunic mucoas
endometru , care cptuete cavitatea uterin.
Acest strat este considerat stratul funcional al uterului i este cel care prezint modificri structurale
atunci cnd se elimin odat cu sngerarea menstrual. n ciclul urmtor, se reface.
Vascularizaia este asigurat de arterele uterine,
ramuri din artera iliac intern. Din artera uterin se
desprind i ramuri pentru vagin, trompe uterine i
ovare. Venele uterine se deschid n vena iliac intern.
Vaginul
Este un conduct musculo-conjunctiv, lung de
79 cm, median i impar, care, prin extremitatea superioar, se inser pe colul uterin, iar prin cea inferioar
(orificiul vaginal), se deschide n vestibulul vaginal,
spaiu delimitat de cele dou labii mici.
n structura vaginului exist un strat muscular format din fibre netede, iar la interior se afl o mucoas
format dintr-un epiteliu pavimentos stratificat.

patologic. Ele asigur secreia de lapte, alimentul


esenial al nou-nscutului, i sunt, de asemenea,
sediul a numeroase procese patologice, dintre care
cancerele sunt cele mai importante.

Aparatul genital masculin


Este format din testicul, din conducte spermatice,
prostat, glande bulbouretrale i organele genitale
externe (fig. 103).

14

13
12

11
10
9
8

3
7

Vulva
Este un organ genital extern [i are forma unei
fante, alungit n sens sagital i mrginit lateral de
ctre dou repliuri cutanate, labiile mari i mici.
Labiile mari sunt acoperite de tegument i sunt
prevzute cu pr i glande sebacee mari. n partea anterioar a labiilor mari exist un relief median, acoperit de pr [i numit muntele pubian sau al lui Venus.
Labiile mici sunt dou cute simetrice, situate medial de labiile mari. Spaiul mrginit de labiile mici se
numete vestibul vaginal, n care, anterior, se deschide
uretra, iar posterior, vaginul. Vulva prezint i organele
erectile: clitorisul i bulbii vestibulari. Clitorisul este situat median i are o lungime de 56 cm, iar bulbii
vestibulari sunt situai la baza labiilor mari.
Vascularizaia este asigurat de ramuri ale arterei
ruinoase interne; venele se deschid n vena iliac
intern.

Mamela
Este format din glanda mamar i diferite pri
moi care o nconjoar. Glanda mamar este o gland
pereche, anex a aparatului genital feminin, situat pe
peretele toracic anterior, n intervalul dintre coastele
IIIVII.
La femeia adult, glandele mamare prezint\ o
structur complex, avnd importan biologic i

6
5

Fig. 103. Aparatul genital masculin: 1. canal deferent; 2. uretr\;


3. penis; 4. gland; 5. scrot; 6. testicul; 7. epididim; 8. anus; 9. glande
bulbo-uretrale; 10. prostat\; 11. canal ejaculator; 12. vezicula seminal\;
13. vezic\ urinar\; 14. ureter.

Testiculul
Testiculul (fig. 104) este glanda genital masculin care ndeplinete dou funcii:
spermatogeneza, formarea celulelor sexuale
(spermii sau spermatozoizi), care se desfoar la
nivelul tubilor seminiferi contori;
funcia endocrin, prin care celulele interstiiale
ale parenchimului testicular secret hormonii
androgeni (testosteronul), care determin maturizarea organelor sexuale i stimuleaz evoluia caracterelor sexuale secundare masculine.
Testiculul are o mas\ de aproximativ 25 g i este
un organ pereche, avnd forma unui ovoid turtit
transversal, situat n bursa scrotal, o pung cutanat. Fiecrui testicul i este anexat un organ alungit, epididimul, care face parte din conductele seminale. El are forma unei virgule, aezat pe marginea
117

Func]iile fundamentale ale organismului uman

posterioar a testiculului. Conine canalul epididimar,


care se continu cu canalul deferent. Testiculul este
nvelit la suprafa de o membran conjunctiv de
culoare alb-sidefie, numit albuginee, rezistent i
inextensibil, innd n tensiune parenchimul testicular. Parenchimul testicular este strbtut de septuri
conjunctive care delimiteaz lobulii testiculului. Ei
sunt n numr de 250300 pentru fiecare testicul i
sunt formai din 23 tubi seminiferi contori n care
se desfoar spermatogeneza.
Tubii seminiferi contori sunt continuai de tubii
drepi, care reprezint primul segment al cilor
spermatice. Ei se deschid n reeaua testicular de la

1
2
3

canalul epididimar, canalul deferent, ejaculator i


uretra. Canalul deferent continu canalul epididimar,
terminndu-se la baza prostatei, unde se unete cu
canalul veziculei seminale, formnd canalul ejaculator. Acesta se deschide n uretr.

Glandele anexe
Vezicula seminal\
Este un organ pereche, situat deasupra prostatei,
lateral de canalele deferente. Are rol secretor, produsul adugndu-se lichidului seminal. Vezicula seminal are form ovoidal, cu o lungime de 45 cm i o
lime de 2 cm.
Prostata
Este un organ glandular exocrin, impar, situat n
jurul uretrei, sub vezica urinar\. Produsul ei de secreie particip la formarea spermei.
Vascularizaia este asigurat de artera prostatic,
ramur din artera iliac intern. Sngele venos este
colectat de vena iliac intern.
Glandele bulbo-uretrale
Sunt dou formaiuni glandulare ovoide, de
dimensiunile unui smbure de cirea. Se deschid n
uretr. Secret un lichid clar, vscos, asemntor cu
cel prostatic, care se adaug lichidului spermatic.

Organele genitale externe


4
6

Penisul
5

7
8

Fig. 104. Testicul (sec]iune): 1. canal deferent; 2. canal epididimar;


3. canale eferente; 4. re]ea testicular\; 5. tub seminifer contort
(desf\[urat); 6. testicul; 7. bursa scrotal\; 8. albuginee.

care pleac canalele eferente, 1015, care ajung n


canalul epididimar.
Vascularizaia testiculului i epididimului este asigurat de artera testicular, ramur din aorta abdominal. Venele se vars n vena cav inferioar.

Conductele spermatice
Cile spermatice sunt conducte de eliminare a
spermiilor i a lichidului spermatic. Ele sunt
intratesticulare i extratesticulare.
Cile intratesticulare sunt reprezentate de tubii
seminiferi drepi i reeaua testicular.
Cile extratesticulare sunt: canalele eferente,
118

Organ genital i urinar, este situat deasupra scrotului, naintea simfizei pubiene. Prezint rdcina
penisului i o poriune liber, corpul penisului, care,
la extremitatea sa anterioar, se termin cu o parte
mai voluminoas, numit gland. Rdcina este fixat,
prin cei doi corpi cavernoi, de oasele bazinului.
Corpul penisului are form uor turtit.
Glandul prezint n vrful su orificiul extern al
uretrei.
Structur. Penisul este format dintr-un aparat
erectil i nveliuri. Organele erectile sunt reprezentate de doi corpi cavernoi i un corp spongios, care,
umplndu-se cu snge, determin erecia.
Penisul este nvelit de piele, care se continu cu
pielea scrotului i a regiunii pubiene.
Vascularizaia este asigurat de ramuri din artera
ruinoas intern; venele se deschid n vena
ruinoas intern i, de aici, n vena iliac intern.
Scrotul (bursele scrotale)
Formeaz partea organelor genitale externe n
care sunt localizate testiculele. Fiecare burs este situat sub penis i este format din mai multe tunici
concentrice, care se continu cu structurile peretelui
anterior abdominal.

Sistemul reproduc\tor

TEME {I APLICA}II
1

Grupai rspunsurile corecte.


Ovarul are: a. forma de ovoid turtit; b. un nveli
exterior format dintr-un epiteliu pluristratificat; c. o
mas\ de 68 g; d. diametrul mare de 810 cm;
e. diametrul mic de 57 cm.
Zona cortical a parenchimului glandular al ovarului conine foliculi: a. primordiali; b. glomerulari;
c. secundari cavitari; d. imaturi; e. maturi.
Gsii rspunsul greit.
Uterul este un organ: a. pereche, situat n cavitatea pelvian; b. interpus ntre trompele uterine i
vagin; c. musculos; d. cavitar.
Prostata este: a. un organ glandular endocrin;
b. situat sub vezica urinar, n jurul uretrei; c. irigat
de artera prostatic, ramur a venei iliace interne;
d. productoare a unei secreii care particip la formarea spermei.

Fiziologia organelor de reproducere


Testiculul (gonada masculin) [i ovarul (gonada
feminin) sunt glande mixte: exocrine, asigurnd formarea gameilor, i endocrine, prin secreia hormonilor sexuali.
Activitatea lor devine evident n timpul perioadei
de cretere i dezvoltare, i anume la pubertate. Aceasta este definit drept perioada n care funcia gametogenetic i endocrin a gonadelor atinge un stadiu de
dezvoltare care face posibil funcia de reproducere.

II
3

III

6
7
* Fig. 106. Ovogeneza: I. diviziune mitotic\; II. diviziune meiotic\;
III. a doua diviziune mitotic\; 1. ovogonie (diploid\); 2. ovocit primar
(de ordinul I, diploid); 3. ovocit secundar (de ordinul II, haploid);
4. spermatozoid; 5. primul globul polar, degenerat; 6. zigot;
7. al doilea globul polar degenerat.

Instalarea pubertii este consecina modificrilor


survenite la nivelul secreiei hormonilor gonadotropi
care controleaz dezvoltarea morfologic i funcional a gonadelor i, legat de aceasta, modificrile somatice i comportamentale complexe.
1

Ovarul (fig. 105)

3
4
5
6
7
8

Fig. 105. Anatomia ovarului: 1. folicul primar; 2. folicul secundar;


3. folicul de Graaf; 4. ovocit; 5. zona pellucida; 6. coroana radiata;
7. corp galben; 8. ovula]ie.

Prezint, ca [i testiculul, o dubl activitate.


Formarea foliculilor maturi i ovulaia (fig. 106).
Fiecare ovar conine, la natere, cteva sute de mii de
foliculi primordiali. Dintre acetia, numai 300400,
cte unul pe lun, ncepnd cu pubertatea [i terminnd cu menopauza, vor ajunge la maturaie.
Procesul de cretere i maturaie folicular este ciclic.
Ciclul ovarian este nsoit de modificri la nivelul
uterului, vaginului, glandelor mamare. Durata medie a
unui ciclu genital la femeie este de 28 de zile [i de
aceea el se mai nume[te ciclul menstrual. Schematic,
distingem n cadru ciclului ovarian dou perioade: 1.
preovulatorie, care dureaz din ziua 1 pn n ziua a
119

Func]iile fundamentale ale organismului uman

14-a a ciclului; 2. postovulatorie, ce se ntinde din ziua


a 15-a pn n prima zi a menstruaiei, dup care ciclul
se reia. n perioada preovulatorie au loc diviziuni ecuaionale i reducionale la nivelul ovocitului. Acesta
strbate mai multe etape, de la ovogonie, diploid\, la
ovulul matur, haploid. Pe msur ce ovulul se matureaz, apare o cavitate la nivelul foliculului ovarian,
care se umple cu lichid folicular. n ziua a 14-a, foliculul se rupe, [i ovulul este expulzat n cavitatea
abdominal (ovulaia), de unde este preluat de trompa
uterin. Dup ovulaie, foliculul ovarian se transform
n corp galben. Cre[terea [i maturarea foliculului sunt
stimulate de FSH. Ovulaia i formarea corpului galben sunt stimulate de LH. Hipofiza anterioar secret
cantiti mult crescute de LH pentru o perioad de
12 zile, ncepnd cu 2448 de ore nainte de ovulaie,
fenomen nsoit i de un vrf preovulator mic al FSH.
Cauza acestei creteri brute a secreiei de gonadotropine este insuficient cunoscut, dar cteva dintre
cauzele posibile sunt: 1. `n acest moment al ciclului,
estrogenul are efect de feedback pozitiv, stimulnd
secreia pituitar a gonadotropinelor, fenomen aflat n
contradicie cu efectul su normal de feedback negativ care intervine n restul ciclului lunar feminin;
2. anumite celule foliculare ncep s secrete progesteron n cantiti mici, dar n cretere, cu aproximativ
o zi naintea vrfului preovulator al LH, [i s-a presupus c acesta poate fi factorul care stimuleaz secreia excesiv de LH. Indiferent de cauz, fr acest vrf
preovulator de LH, ovulaia nu poate avea loc.
Secreia intern a ovarului. Pereii foliculului ovarian prezint dou teci celulare, una intern [i alta
extern. n perioada preovulatorie, celulele tecii interne secret hormonii sexuali feminini estrogeni [i
progesteron. Secreia acestor hormoni este stimulat
de FSH [i LH.
Aciunea estrogenilor este de a stimula dezvoltarea organelor genitale feminine, a mucoasei uterine,
a glandelor mamare, apariia i dezvoltarea caracterelor sexuale secundare la femeie (efectul asupra
scheletului favorizeaz activitatea osteoblastic i
unirea diafizelor cu epifizele oaselor lungi, creterea
ncetnd mai repede ca la brbat, ca i dispunerea
caracteristic a esutului adipos subcutanat), precum
i comportamentul sexual feminin. n faza a 2-a a
ciclului, rolul de secreie intern l ndepline[te corpul
galben. Acesta secret att hormoni estrogeni, ct [i
progesteron, un hormon care favorizeaz pstrarea
sarcinii. Secreia corpului galben este stimulat de LH
[i prolactin. Corpul galben nefecundat involueaz
dup 10 zile [i se transform n corp alb. Dac ovulul
a fost fecundat, activitatea corpului galben se prelunge[te cu nc trei luni.
120

GRH

FSH

LH

3
4

estrogen

progesteron

Fig. 107. Reglarea secre]iei ovariene: 1. hipotalamus; 2. adenohipofiz\; 3. corp galben; 4. ovocit; 5. ovar.

Progesteronul determin modificri histologice [i


secretorii la nivelul mucoasei uterine, pe care o pregte[te n vederea fixrii oului (nidare). Dac fecundaia nu a avut loc, ovulul se elimin n ziua a 19-a,
a 20-a a ciclului; secreia corpului galben scade brusc
n ziua a 26-a. La nivelul mucoasei uterine se produc
modificri vasculare, urmate de necroz [i hemoragie,
care determin pierderea de snge menstrual. n timpul sarcinii, corticosuprarenala [i placenta secret, de
asemenea, estrogeni [i progesteron.
Reglarea secreiei ovariene se face la fel ca a altor
glande periferice prin feedback negativ hipotalamohipofizo-ovarian (fig. 107).
Menopauza. La vrsta de 4050 de ani, ciclurile
sexuale ale femeii devin neregulate i la multe dintre
ele ovulaia nu se mai produce. Dup cteva luni sau
civa ani ciclurile se ntrerup complet. Aceast ncetare a ciclurilor se numete menopauz. Cauza ei o
reprezint epuizarea ovarelor.
Fertilitatea feminin perioada fertil a fiecrui
ciclu sexual. Ovulul rmne viabil i capabil de a fi
fecundat nu mai mult de 24 de ore dup ce a fost expulzat din ovar. Pe de alt parte, civa spermatozoizi
pot rmne viabili n tractul genital feminin pn la 72
de ore, dei cei mai muli dintre ei nu rezist mai mult

Sistemul reproduc\tor

de 24 de ore. Prin urmare, pentru ca fecundaia s aib


loc, contactul sexual trebuie s se produc n intervalul
de o zi nainte de ovulaie pn la o zi dup aceasta.
Integrarea la nivelul sistemului nervos a actului
sexual feminin. Impulsurile senzoriale sexuale sunt
transmise ctre segmentele sacrate ale mduvei spinrii. Odat ce aceste impulsuri ajung n mduva
spinrii, ele sunt transmise ctre encefal; unele reflexe integrate la nivel medular sacrat i lombar determin\ par]ial reaciile sexuale feminine.

Testiculul
ndepline[te n organism dou funcii.

II

III

c
5
d

e
* Fig. 108. Spermatogeneza: I. diviziune mitotic; II. diviziune meiotic\; III. a doua diviziune mitotic\; 1. spermatogonie (diploid\);
2. spermatocit primar (de ordinul I, diploid); 3. spermatocit secundar (de ordinul II, haploid); 4. spermatide (haploide); 5. spermatozoid: a. cap; b. acrozom; c. pies\ intermediar\ (gt); d. flagel; e. pies\
terminal\.

Funcia spermatogenetic este funcia sa exocrin, care are loc la nivelul tubului seminifer, ncepnd
cu pubertatea. Procesul se desf[oar n mai multe
etape de diviziune ecuaional [i apoi reducional,
pornind de la celulele primordiale spermatogonii
diploide, ajungnd la celulele mature, gameii masculini spermiile , haploide (fig. 108).
Spermiile (spermatozoizii) se nmagazineaz n
epididim, unde [i dezvolt capacitatea de micare
[i trec n ductul deferent. i menin fertilitatea aproximativ o lun [i sunt eliminate prin ejaculare. Ejaculatul mai conine secreia veziculelor seminale, cu rol
nutritiv `n ceea ce prive[te spermatozoizii, i secreie
prostatic, avnd rolul de a crete fertilitatea i mobilitatea spermatozoizilor. Sperma ejaculat n cursul
actului sexual masculin este alctuit din lichidele
provenite din canalele epididimar [i deferent, veziculele seminale, glanda prostatic i glandele mucoase,
mai ales cele bulbo-uretrale.
Spermatogeneza este stimulat de FSH.
Efectul numrului de spermatozoizi asupra fertilitii. Cantitatea obinuit de sperm ejaculat la fiecare act sexual este n medie de aproximativ 3,5 mL i n
fiecare mililitru de sperm se afl n medie 120 de milioane de spermatozoizi. Cnd numrul de spermatozoizi ntr-un mililitru de sperm scade sub 20 de milioane, exist\ posibilitatea ca persoana s fie infertil.
Secreia intern. Celulele interstiiale testiculare
Leydig secret hormonii androgeni, al cror reprezentant principal este testosteronul. Testiculul secret
un procent redus de estrogeni.
Testosteronul este un hormon lipidic, cu structur
sterolic. Aciunea sa const n stimularea cre[terii
organelor genitale masculine [i apariia caracterelor
sexuale secundare la brbat: dezvoltarea scheletului
[i a mu[chilor, modul de dispunere a prului, vocea,
repartiia topografic a grsimii de rezerv. Testosteronul este un puternic anabolizant proteic. El are [i
efecte de meninere a tonusului epiteliului spermatogenic.
Reglarea secreiei de testosteron se face printr-un
mecanism de feedback negativ, sub influena LH
hipofizar (fig. 109).
Hipersecreia acestui hormon duce la pubertate
precoce, iar hiposecreia, la infantilism genital.
Integrarea la nivelul mduvei spinrii a actului sexual masculin. Dei factorii psihici joac, de obicei,
un rol important n actul sexual masculin i, de fapt,
l pot iniia, activitatea encefalului probabil nu este
absolut necesar pentru desfurarea sa. Prin urmare, actul sexual masculin rezult din mecanisme
reflexe intrinseci, integrate n mduva sacrat i
lombar, iar aceste mecanisme pot fi activate prin
121

Func]iile fundamentale ale organismului uman

Concep]ie [i contracep]ie

GRH

LH

FSH

testosteron

sperm\

Fig. 109. Reglarea secre]iei de testosteron: 1. hipotalamus; 2. adenohipofiz\; 3. testicul.

stimulare sexual fie psihic, fie direct, fie prin


ambele.
TEME {I APLICA}II
Grupai rspunsurile corecte.
Ciclul ovarian este nsoit de modificri la nivelul: a. uterului; b. epididimului; c. vaginului; d. glandelor androgene; e. glandelor mamare.
Estrogenii stimuleaz: a. dezvoltarea organelor
genitale feminine; b. dezvoltarea mucoasei uterine;
c. dezvoltarea glandelor mamare; d. apariia i dezvoltarea caracterelor sexuale secundare feminine;
e. comportamentul sexual feminin.

S\n\tatea reproducerii
Planning familial
Unul sau ambii membri ai unui cuplu pot folosi
metode pentru a prentmpina temporar sau permanent o sarcin\. Avortul poate fi utilizat atunci cnd
metodele de contracep]ie dau gre[. Decizia unui
cuplu de a nu dori o sarcin\ poate fi influen]at\ [i de
un sfat genetic sau un consult prenatal.
122

Contracep]ia
Exist\ mai multe metode contraceptive, cele mai
populare fiind contraceptivele orale, prezervativele,
retragerea naintea ejacul\rii, abstinen]a periodic\,
spermicidele, diafragma, injec]iile cu progesteron,
implanturi subdermice cu progesteron, steriletul.
Fiecare metod\ are avantajele [i dezavantajele ei [i nu
poate garanta contracep]ia 100%.
Metodele temporare de contracep]ie se clasific\
astfel:
contraceptive de barier\ : diafragm\, spermicide,
prezervative;
contraceptivele orale (estro-progestative);
injec]iile cu progesteron sau implanturile subdermice hormonale;
steriletul.
Metodele definitive de contracep]ie (sterilizarea)
sunt:
vasectomia (b\rba]i);
ligatura trompelor uterine (femei);
histerectomia (utilizat\ n cazuri medicale selec]ionate).
Avortul, modalitatea de a renun]a la o sarcin\ nedorit\, din motive medicale sau altele, se poate induce
chirurgical sau medicamentos.
Evaluare genetic\ prenatal\
Identific\ acele persoane care prezint\ un risc
crescut de a prezenta anomalii genetice sau de a avea
copii cu anomalii genetice. Sfatul genetic cuprinde o
analiz\ riguroas\ a ultimelor trei genera]ii (rude de
gradul I [i II) precum [i o serie de teste.
Pentru o corect\ evaluare prenatal\ exist\ o serie
de teste care se fac obligatoriu n anumite condi]ii
(ex. vrsta mamei peste 35 ani).
Concep]ia
Concep]ia (fertilizarea) apare cu aproximativ 14
zile naintea perioadei menstruale, imediat dup\
ovula]ie. n perioada ovula]iei, mucusul cervical este
mai pu]in vscos, permi]nd astfel pasajul spermatozoizilor din vagin n uter, fecunda]ia propriu-zis\
avnd loc n trompa uterin\ n apropierea cap\tului ei
dinspre ovar; rezult\ zigotul care face c\l\toria spre
locul de implantare (uter) [i n acela[i timp se divide,
c\p\tnd aspectul de embrion.

Sarcina [i na[terea
Noiunea de reproducere, n general, definete
procesul de perpetuare a organismelor vii, prin producerea de indivizi noi, care au trsturile caracteristice speciei din care fac parte.

Sistemul reproduc\tor

La om, funcia de reproducere cuprinde o serie de


procese care au drept rezultat fecundarea ovulului de
ctre spermatozoid i formarea produsului de concepie, ale crui cretere i dezvoltare sunt asigurate
de ctre organismul matern printr-o serie de modificri biologice ce definesc gestaia sau sarcina.
Fecundaia este intern, avnd loc la nivelul trompelor uterine, unde spermatozoizii ajung ca urmare a
introducerii lor n vagin n timpul actului sexual.
Acesta se ncadreaz n complexul de manifestri ce
definete comportamentul sexual i care la om este
particularizat printr-o bogat ncrctur afectivemoional.
Pentru fecundarea ovulului, este necesar un singur
spermatozoid. Odat acesta ptruns n ovul, capul
su i mrete rapid volumul, pentru a forma pronucleul masculin. Mai trziu, cei 23 de cromozomi ai
pronucleului masculin i cei 23 de cromozomi ai
pronucleului feminin se vor alinia pentru a realctui
un set complet de 46 de cromozomi (23 de perechi)
n ovulul fecundat.
Sexul copilului este determinat de tipul de spermie (spermatozoid) care fecundeaz\ ovulul. Att spermia, ct [i ovulul au cte 23 de cromozomi, din care
22 de autozomi [i un heterozom (cromozomul sexului) care, la spermie, poate fi X sau Y, iar la ovul numai
X. Dup\ fecundare, oul (zigotul) va avea 44 de autozomi [i doi heterozomi, care, dac\ ambii sunt X,
copilul va fi fat\, iar, dac\ unul va fi X [i cel\lalt Y,
copilul va fi b\iat.
Naterea const n expulzia produsului de concepie ajuns la termen, adic dup aproximativ 280 de
zile de gestaie. Este consecina contraciilor uterine,
la care se adaug i participarea n diverse grade a
musculaturii peretelui abdominal, a diafragmei etc.,
printr-o serie de evenimente corelate i coordonate
umoral i nervos.
Lactaia. Snii ncep s se dezvolte la pubertate;
estrogenii ciclurilor sexuale lunare stimuleaz creterea stromei i a sistemului de ducte, precum i depunerea de grsime pentru a da volum snilor. n timpul
sarcinii, se petrece o cretere adiional important, i
esutul glandular devine numai atunci complet dezvoltat pentru producerea propriu-zis de lapte. Dei
estrogenii i progesteronul sunt eseniali pentru dezvoltarea anatomic a snilor n timpul sarcinii, ei au i
un efect specific de a inhiba secreia de lapte.
Hormonul care favorizeaz excreia laptelui este prolactina.
Laptele este secretat n alveolele snilor, dar el nu
curge continuu prin mameloane, ci trebuie ejectat n
ducte pentru a face posibil alptarea. Acest proces

mezoderm
endoderm
ectoderm

Fig. 110. Originea embrionar\ a aparatelor, sistemelor [i organelor.

se datoreaz unei combinaii de reflexe neurogene i


hormonale care implic oxitocina.

No]iuni elementare de igien\ [i patologie


1. Anexitele
Sunt incluse n afec]iunea numit boal\ inflamatorie pelvin\, foarte frecvent\ la femeia tn\r\, uneori
cu consecin]e foarte grave: sarcini extrauterine, infertilitate etc.
2. Vaginitele
Denumire generic\ dat\ unui grup de afec]iuni
infec]ioase sau inflamatorii cantonate la nivelul
mucoasei vaginale [i uneori [i al vulvei, determinnd
cel mai frecvent o secre]ie vaginal\. Din punct de
vedere al etiologiilor, acestea sunt numeroase:
infec]ioase (bacterine, candidozice, virale), hormonale
(menopauza) sau n cadrul unor maladii cu substrat
inflamator. Prevenirea acestui grup de afec]iuni este
foarte important\, n special prevenirea bolilor cu
transmitere sexual\. Exist\ cteva no]iuni elementare
n acest sens: utilizarea prezervativului, constituirea
de cupluri stabile [i fidele, analize periodice etc.
3. Adenomul de prostat\
Reprezint\ hiperplazia adenomatoas\ benign\ a
prostatei periuretrale determinnd, n grade variate,
obstruc]ia elimin\rii urinei din vezica urinar\.
123

Autoevaluare

Aflai rspunsul corect.


1. Ovulaia i formarea corpului galben sunt stimulate de: a. STH; b. FSH; c. LH; d. ACTH.
2. Spermatogeneza este stimulat de: a. ADH; b. FSH; c. LH; d. ACTH.
Gsii rspunsul greit.
1. Medulara parenchimului glandular ovarian conine: a. vase de snge; b. vase limfatice; c. foliculi
ovarieni; d. fibre nervoase vegetative.
2. Testosteronul: a. este secretat de celulele interstiiale Leydig; b. este hormon glucidic cu structur\
sterolic; c. stimuleaz creterea organelor genitale masculine; d. stimuleaz apariia i dezvoltarea caracterelor sexuale secundare masculine.
Stabilii dac enunurile legate prin conjuncia deoarece sunt adevrate sau false; n cazul n care le considerai adevrate, determinai dac ntre ele exist sau nu o relaie de cauzalitate.
1. Fecundaia la om este considerat intern, deoarece are loc n interiorul corpului, n cavitatea pelvian,
la nivelul trompelor uterine.
2. Tubii seminiferi contor]i sunt continuai de tubii drepi, deoarece acetia din urm reprezint primul
segment al c\ilor spermatice.
3. Spermia este considerat celul\ haploid, deoarece conine un numr de 46 de cromozomi, din care
44 autozomi i 2 heterozomi.
Folosind [i cuno[tin]ele `nsu[ite anterior, completa]i spa]iile punctate cu termenii sau cuvintele corespunz\toare.
Sexul copilului este determinat de tipul de .................... care fecundeaz\ .................... . ~n cazul `n care spermia
are heterozomul Y, copilul va fi ................, iar dac\ heterozomul este ................ va fi fat\.
Precizai consecinele excesului sau deficitului secreiei de testosteron.

D. Organismul un tot
unitar

Valori
normale

Activare
efector

Stimulare
receptor

Timp

Homeostazia mediului intern


Mecanismele de reglare (fig. 111) care determin\
men]inerea unor constante dinamice ale mediului
intern [i func]iile vitale pot fi denumite prin termenul
de homeostazie; ea este realizat\ de c\tre efectori pe
baza informa]iilor primite de la receptorii mediului
intern (chemoreceptori, baroreceptori, termoreceptori).
n acest fel sunt men]inute, indiferent de varia]iile
din afara organismului, ntre anumite limite, considerate normale, unele valori ale componentelor mediului
intern [i unele caracteristici ale acestuia, precum
pH-ul, temperatura [.a.
Reglarea se face prin bucle de feedback, nervos
sau umoral, ca urmare a interac]iunii receptor-efector
(fig. 112).
124

Fig. 111. Schema unui mecanism de reglare.

De asemenea, reglarea se realizeaz\ [i prin efectorii antagonici insulin\/glucagon, pentru glicemie, vasoconstric]ie/vasodilata]ie pentru controlul
temperaturii corpului rolul integrator revenind sistemului nervos, sistemului endocrin [i mediului
intern (snge, limf\ lichid intersti]ial, lichid cefalorahidian [.a.).
Astfel, sistemul nervos [i cel endocrin, prin intermediul mediatorilor chimici [i hormonilor, realizeaz\
homeostazia, n modul [i cu efectele studiate la capitolele respective, realiznd integrarea dinamic\ a
organismului la condi]iile n permanent\ schimbare
ale mediului extern.

Func]iile fundamentale ale organismului uman

Receptor

Centru integrator

Efector
2

Fig. 112. Reglarea unor constante fiziologice prin bucl\ de feedback.

x reprezint\ cre[terea peste nivelul normal al unui factor al mediului intern


x semnific\ revenirea la nivelul normal

Men]inerea `ntre anumite limite a parametrilor mediului intern este asigurat\ prin reglarea neuro-umoral\ a
func]iilor organismului.
~n anumite `mprejur\ri, datorit\ unor disfunc]ii temporare sau permanente ale unor componente apar]innd
sistemelor circulator, respirator, digestiv ori excretor, homeostazia se poate realiza [i prin mijloace extracorporale, precum aparatura inim\pl\mn artificial, perfuzarea sau dializa, prezentate schematic mai jos.

pl\mn artificial
O2

O2 [i CO2

lichid nutritiv
ap\

inim\
artificial\

schimb\tor termic
pentru temperatura
sngelui

pompe

rinichi
artificial
(dializor)
lichid epurator

125

Homeostazia mediului intern

Valorile medii ale unor parametri ai mediului intern


(Principalele constante fiziologice)
Volumulb\taie
Frecven]a
al fiec\rui
cardiac\
ventricul
7075 b\t\i/min.
70 ml

Debitul cardiac
de repaus
5 l/min.

Num\r de hematii
femei
b\rba]i
3
4 500 000/mm 5 000 000/mm3

Volemia
8% din
greutatea
corporal\

Presiune arterial\
maxim\ sau
sistolic\
120 mm Hg

Hemoglobina
femei
b\rba]i
1215,6 g/dl
13,817,2 g/dl

Presiune arterial\
minim\ sau
diastolic\
80 mm Hg

Hematocrit
femei
b\rba]i
3546 %
4150 %

Num\r de leucocite 5 00010 000/mm3

Formula leucocitar\
Granulocite
1. Neutrofile
2. Eozinofile
3. Bazofile

Agranulocite
5262 % din leucocite
13 % din leucocite
< 1 % din leucocite

1. Monocite
2. Limfocite

39 % din leucocite
2533 % din leucocite

Num\r de plachete 150 000300 000/mm3

Presiunea osmotic\ a plasmei 300 mOsm/l

pH sangvin 7,387,42

Glicemia: 65110 mg/dl


Acizi gra[i liberi: 0,190,9 mEq/l
Colesterol total: < 200 mg/dl
Na+ plasmatic natriemie 135146 mmol/l
K+ plasmatic potasemie 3,55,3 mmol/l
Ca2+ plasmatic calcemie 8,510,3 mg/dl

126

Proteine totale `n plasm\ 68,5 g/dl


Proteinograma albumine 3,55 g/dl
globuline 2,53,5 g/dl

Capitolul II

A utoevaluare

Afla]i r\spunsul corect.


Enzime hidrolitice se afl\ la nivelul: a. ribozomilor; b. reticulului endoplasmatic; c. lizozomilor; d. mitocondriilor; e. centrozomului.
Nucleul: a. lipse[te n neuroni; b. este prezent n eritrocite; c. este lobat la limfocite; d. prezint\ o membran\ trilaminat\, cu pori; e. are unul sau mai mul]i nucleoli.
}esutul conjunctiv semidur poate fi: a. adipos; b. lax; c. spongios; d. hialin; e. striat.
Neuronii bipolari au ca prelungiri: a. un axon [i dou\ dendrite; b. un axon [i o dendrit\; c. doi axoni;
d. dou\ dendrite; e. un axon cu dou\ ramifica]ii colaterale.
Mineralocorticoizii: a. sunt secreta]i de medulosuprarenal\; b. sunt reprezenta]i de cortizol; c. controleaz\
secre]ia de ACTH; d. au ca principal component aldosteronul; e. sunt enzime proteolitice.

G\si]i r\spunsul gre[it.


Receptorii cutana]i sunt: a. termina]iile nervoase libere; b. discurile Meissner; c. corpusculii Vater-Pacini;
d. corpusculii Krause; e. corpusculii Golgi-Mazzoni.
Oase neperechi ale neurocraniului sunt: a. parietalul; b. frontalul; c. occipitalul; d.; etmoidul; e. sfenoidul.
Sucul gastric con]ine: a. acid clorhidric; b. amilaz\; c. pepsin\; d. mucus; e. labferment (la sugari).
Fasciculul His: a. porne[te din nodul sino-atrial; b. se continu\ cu re]eaua Purkinje; c. este n continuarea
nodulului atrio-ventricular; d. are o frecven]\ de desc\rcare de 25 de impulsuri pe minut; e. mpreun\ cu
re]eaua Purkinje d\ ritmul idio-ventricular.

Asocia]i glandele endocrine din prima coloan\ cu pozi]ia lor n organism, din a doua coloan\:
1. glanda pituitar\
a. n partea anterioar\ a gtului
2. timusul
b. napoia sternului
3. tiroida
c. n partea posterioar\ a diencefalului
4. glanda pineal\
d. pe fa]a posterioar\ a lobilor tiroidieni
5. paratiroidele
e. la baza encefalului, pe osul sfenoid
Asocia]i perechile de nervi din coloana din stnga cu denumirile lor din coloana din dreapta:
1. III
a. abducen[i
2. VI
b. oculomotori
3. VIII
c. vestibulo-cohleari
4. IX
d. hipoglo[i
5. X
e. vagi
6. XII
f. glosofaringieni
Asocia]i volumele pulmonare cu semnifica]iile acestora:
1. V.C.
a. volumul de aer care r\mne n pl\mni [i dup\ o expira]ie for]at\
2.V.I.R.
b. volumul de aer inspirat [i expirat n timpul respira]iei normale
3. V.E.R.
c. volumul suplimentar de aer care poate fi inspirat peste volumul curent
4. V.R.
d. volumul suplimentar de aer dintr-o expira]ie for]at\, dup\ expirarea volumului curent

Stabili]i dac\ enun]urile legate prin conjunc]ia deoarece sunt adev\rate. n cazul n care le considera]i
corecte, determina]i dac\ ntre ele exist\ sau nu o rela]ie de cauzalitate.
Obezitatea este considerat\ o boal\ metabolic\ grav\, deoarece este nso]it\ de tulbur\ri majore, care
afecteaz\ tot organismul.
Urina primar\ are o compozi]ie identic\ cu a plasmei, deoarece nu con]ine elemente celulare sau proteine.
n absen]a pigmen]ilor biliari, absorb]ia lipidelor este deficitar\, deoarece ace[tia emulsioneaz\ gr\simile.
Diabetul zaharat se caracterizeaz\ [i prin poliurie, deoarece se inger\ cantit\]i mari de lichide.

127

Timusul are rol n imunitatea organismului, deoarece hormonul secretat de acesta stimuleaz\ activitatea
limfocitelor T.
Citoplasma este un sistem coloidal, deoarece mediul de dispersie este reprezentat de ansamblul de
micelii, iar faza dispersat\ este apa.
n momentul ovula]iei se produce o diviziune meiotic\, deoarece celulele rezultate ovocitul II [i primul
globul polar sunt haploide.

Elabora]i un eseu cu tema Sngele component al mediului intern, structurat dup\ urm\torul plan:
elementele mediului intern;
componentele sngelui [i rolul acestora;
imunitatea [i importan]a ei;
hemostaza [i coagularea sngelui;
grupele sangvine [i factorul Rh importan]a cunoa[terii acestora pentru transfuzii.

Elabora]i un eseu cu tema Niveluri de organizare [i integrare ale corpului omenesc, structurat dup\

urm\torul plan:
segmentele anatomice ale corpului uman;
axele [i planurile de referin]\ ale corpului;
nivelurile celul\-]esuturi-organe-sisteme de organe-organism;
rolul integrator al sistemului nervos [i al celui endocrin;
interac]iunea func]iilor de rela]ie, de nutri]ie [i de reproducere;
organismul un tot unitar.

Recomand\ri bibliografice
C.Th. Niculescu, R. Crmaciu, B. Voiculescu,
C. Slvstru, C. Ni, C. Ciornei

Anatomia i fiziologia omului (compendiu), Editura Corint,


Bucureti, 2005

D. Theodorescu

Atlas de anatomia omului, Editura Didactic\ [i


Pedagogic\, Bucureti, 1974

N. anta, C. Bogoescu, M. Stoica


S. Boldor, B. Andreescu, L. Popovici

Demonstraii i lucrri practice de zoologie, anatomie i


fiziologie, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, Bucureti, 1980

M. Stoica, I. Mih\ilescu

Lucr\ri practice de anatomie [i fiziologie uman\, Editura


Didactic\ [i pedagogic\, Bucure[ti, 1981

I.C. Petricu, I.C. Voiculescu

Anatomia [i fiziologia omului, Editura Medical\, Bucure[ti, 1967

K.M. Van De Graaf, S.I. Fox

Concepts of Human Anatomy and Physiology, Wm. C.


Brown Publishers, WCB Communications Inc., Dubuque. IA,
USA, 1995

M.G. Ifrim, coordonator

Atlas de anatomie uman\, Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1983

***

Dicionar de biologie, OXFORD,


Editura Univers Enciclopedic, Bucure[ti, 1996

128

S-ar putea să vă placă și