Sunteți pe pagina 1din 6

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 21

Observaii privind un caz competen a tribunalului


n materie penal
Lect.univ.dr.FlaviuCIOPEC
UniversitateadeVestTimioara
FacultateadeDrept

Abstract
Since the edifice of the new code of criminal procedure is only apparently
solid and without legal fractures, the doctrine has had the task to make a
critical analysis of the former, in order to improve the practical application of
said code. The present study aims itself at a similar endeavour, by revealing a
lack of cohesion in the area of first instance jurisdiction of the tribunal and by
attempting to identify certain solutions. The criteria used to determine the
jurisdiction of the tribunal in criminal matters do not cover the case of the
assault on public officer and assault on judicial officer, offences that, although
more serious than others, do not correspond to the new approach of the code.
De lege lata, the existing solution is unsatisfactory and needs to be amended.
Key-words: assault on public officer, assault on judicial officer, subject matter
jurisdiction of the tribunal, the new code of criminal procedure, legal lack of
cohesion
Rezumat
Edificiul noului Cod de procedur penal este numai aparent solid i fr
fisuri, doctrinei revenindu-i sarcina de a proceda la o analiz critic a acestuia
pentru optimizarea aplicrii sale n practic. O asemenea misiune i propune i
prezentul studiu prin relevarea unei inadvertene n materia competenei de
prim instan a tribunalului i prin ncercarea de identificare a unor soluii.
Criteriile de determinare a competenei tribunalului n materie penal nu acoper
ipoteza infraciunilor de ultraj i ultraj judiciar, infraciuni care, dei de o gravitate
superioar, nu se integreaz n noua viziune procesual. De lege lata, soluia
existent este nesatisfctoare i se impune introducerea unui amendament.
Cuvinte-cheie: ultraj, ultraj judiciar, competen material a tribunalului, noul Cod de
procedur penal, inadverten legislativ

flaviu.ciopec@euvt.ro.

22

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept public

Noul Cod de procedur penal prevede n art. 36 alin. (1) lit. b) competena
tribunaluluicainstancuatribuiidejudecatnfondncazulinfraciunilorcomisecu
intenie depit care au avut ca urmare moartea unei persoane. Textul legal are
configuraia dat prin Legea nr. 255/20131 de punere n aplicarea noului cod. Anterior
amendamentuluiadusprinaceastlege,competenatribunaluluipentruipotezaavut
nvedereeradeterminatdesituaiainfraciunilorcomisecuintenie,careauavutca
urmare moartea sau sinuciderea victimei. Codul anterior coninea i el o dispoziie
similar celei pe care o avem acum n noul cod, cu diferena c tribunalul avea
competendeajudecainfraciunilecomisecuinteniecareauavutcaurmaremoartea
victimei,frnicioreferinlasinucidere.
Se remarc faptul c viziunea noului cod se identific cu cea codului anterior, cu
douobservaii:(i)saintrodusexprescalificareainteniei,cafiindintenie depiti
(ii) sa renunat la sinucidere ca rezultat alternativ relevant pentru determinarea
competeneimaterialeatribunalului.
Cuprivirelaprimachestiune,respectivmarcareaexpresanaturiiinteniei,regle
mentareanouluicodestebinevenit,darnureprezintonoutate.Chiarinabsenaunei
explicitriainteniei,nmodunanimcomentariiledinliteraturadespecialitatecuprivirela
acesttexteraunsensulcaveamdeafacecuinteniadepit(praeterintenia)2.
n privina sinuciderii ca rezultat ce atrage competena tribunalului istoria este
destul de lung. Iniial, Codul de procedur penal intrat n vigoare n 1969 prevedea
infraciunea de determinare sau nlesnire a sinuciderii (art. 179 C. pen.) ca intrnd n
competena expres a tribunalului, alturi de infraciunile de omor. n mod evident,
sinucidereanumaieraprevzutncadrulipotezeiinfraciunilorsvritecuinteniece
aveau ca urmare moartea unei persoane. Urmare a modificrii aduse prin Legea nr.
7/19733, art. 179 C. pen. a fost exclus din enumerarea infraciunilor ce atrgeau
competena direct a tribunalului. Cu privire la aceast problem, n doctrin sau
conturat dou puncte de vedere distincte. ntro prim opinie, sa afirmat c infrac
iuneasejudeclajudectorie,deoarecencazuleiurmarea(moarteapersoanei)nuafost
depitdinculp,canrestulcazurilorpraeterintenionate4.ntroaltopinie,majoritar,sa
artat c tribunalului i revenea competena, ntruct acesta judec orice infraciune
intenionat (praeterintenia fiind o specie a inteniei) care a avut ca urmare moartea
persoanei5.Ulteriorart.179C.pen.afostreintrodusimeninut,prinLegeanr.141/19966,n

PublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.515din14august2013.
Gh.Mateu,Tratatdeprocedurpenal.Parteageneral,vol.I,Ed.C.H.Beck,Bucureti,2007,p.430;
I. Neagu, Drept procesual penal. Partea general. Tratat, Ed. Global Lex, Bucureti, 2007, p. 322; N. Volonciu,
Tratatdeprocedurpenal.Parteageneral,vol.I,ed.aIIIa,Ed.Paideia, Bucureti, p. 291; D. Julean, Drept
procesualpenal.Partegeneral,EdituraUniversitiideVest,Timioara,2010,p.144.
3
BuletinulOficialnr.49din6aprilie1973.
4
V. Rmureanu, Cu privire la o problem de competen n materia dreptului procesual penal, n
RevistaRomndeDreptnr.9/1979,p.3537.
5
V.Papadopol,Competenadeajudecanpriminstaninfraciuneadedeterminaresaunlesnirea
sinuciderii,nRevistaRomndeDreptnr.9/1978,p.3538.
6
PublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.289din14noiembrie1996.
2

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 23

competenatribunalului,deiprinLegeanr.356/20067saintrodusrezultatulalternativ
alsinucideriialturidemoartecauncriteriudedeterminareacompeteneitribunalului
ncazultuturorinfraciunilorcomisecuintenie8.
Conform noului Cod de procedur penal, sunt incluse n sfera infraciunilor de
competenatribunaluluiurmtoarele:
Infraciuneadelovirisauvtmricauzatoaredemoarte(art.195C.pen.);
Infraciuneadencierarecndsacauzatmoarteauneipersoane[art.198alin.(3)
C.pen.];
Infraciuneadentrerupereacursuluisarciniiceaavutcaurmaremoarteafemeii
nsrcinate[art.201alin.(3)C.pen.];
Infraciuneadevtmareaftuluiceaavutcaurmaremoarteacopilului[art.202
alin.(2)i(3)C.pen.];
Infraciunea de lipsire de libertate n mod ilegal ce a avut ca urmare moartea
victimei[art.205alin.(4)C.pen.];
Infraciuneadeviolceaavutcaurmaremoarteavictimei[art.218alin.(4)C.pen.];
Infraciuneadeagresiunesexualceaavutcaurmaremoarteavictimei[art.219
alin.(3)C.pen.];
Infraciuneadetlhriesaupiraterieurmatdemoarteavictimei(art.236C.pen.);
Infraciuneadedistrugerecalificatcareaavutcaurmaremoartea[art.254alin.(2)
C.pen.];
Infraciuneadetorturceaavutcaurmaremoarteavictimei[art.282alin.(3)C.pen.];
Infraciuneadenerespectareaatribuiilorprivindverificareatehnicoriefectuarea
reparaiilor,dacsaprodusmoarteauneipersoane[art.340alin.(2)C.pen.];
Infraciuneadenerespectarearegimuluimaterialelornuclearesaualaltormaterii
radioactiveceaavutcaurmaremoarteauneipersoane[art.345alin.(4)C.pen.];
Infraciuneadenerespectarearegimuluimateriilorexploziveceaavutcaurmare
moarteauneipersoane[art.346alin.(4)C.pen.];
Infraciuneadetransmitereasindromuluiimunodeficitardobnditcndsaprodus
moarteavictimei[art.354alin.(3)C.pen.].
Cuprivirelancadrareaacestorinfraciuninsferainfraciunilorpraeterintenionate
nu sunt controverse n doctrin i practica judiciar. n prezentul studiu dorim s
abordmchestiuneainfraciuniideultrajiaceleideultrajjudiciar,careridicanumite
interogaiilegatedeinstanacompetentmaterialaprocedalajudecatanfond.
Conform art. 257 alin. (1) C. pen., ameninarea svrit nemijlocit sau prin

mijloace de comunicare direct, lovirea sau alte violene, vtmarea corporal,


lovirilesauvtmrilecauzatoaredemoarteoriomorulsvritempotrivaunui
funcionar public care ndeplinete o funcie ce implic exerciiul autoritii de
stat, aflat n exercitarea atribuiilor de serviciu sau n legtur cu exercitarea
7

PublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.667din7august2006.
Gh.Mateu,ModificrileadusepriigeneraleaCoduluideprocedurpenalprinLegeanr.356/2006i
O.U.G.nr.60/2006.Virtualeelementeprogresistesauoveritabilntoarcerespretrecut?,nCaietededrept
penalnr.3/2006,p.106.
8

24

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept public

acestor atribuii, se sancioneaz cu pedeapsa prevzut de lege pentru acea


infraciune,alecreilimitespecialesemajoreazcuotreime.
n mod similar, art. 279 alin. (1) C. pen. prevede c ameninarea, lovirea sau
alteviolene,vtmareacorporal,lovirilesauvtmrilecauzatoaredemoarte
ori omorul, svrite mpotriva unui judector sau procuror aflat n exercitarea
atribuiilor de serviciu, se sancioneaz cu pedeapsa prevzut de lege pentru
aceainfraciune,alecreilimitespecialesemajoreazcujumtate.
nambelesituaii,existoinfraciunecomplex.Conformart.35alin.(2)C.pen.,
infraciunea este complex cnd n coninutul su intr, ca element constitutiv
saucaelementcircumstanialagravant,oaciunesauoinaciunecareconstituie
prineansiofaptprevzutdelegeapenal.Astfel,nambeleipoteze,avem
ca element material constitutiv o aciune/inaciune de ameninare, lovire,
vtmare corporal, lovire cauzatoare de moarte sau omor care dac este
aplicat asupra unui funcionar public ce ndeplinete o funcie ce implic
exerciiul autoritii de stat, aflat n exercitarea atribuiilor de serviciu sau n
legtur cu exercitarea acestor atribuii se realizeaz coninutul infraciunii de
ultraj, iar dac este ndreptat mpotriva unui judector sau procuror aflat n
exercitareaatribuiilordeserviciuaveminfraciuneadeultrajjudiciar.
Sensul noiunii de omor credem c este circumscris exclusiv semnificaiei
atribuite infraciunii reglementate de art. 188 C. pen., cu excluderea ncadrrii
calificate de la art. 189 C. pen. (omor calificat). Pe de o parte, pentru c dac
legislatorul ar fi dorit ca ultrajul s absoarb n coninutul su ca element
constitutiv i infraciunea de omor calificat ar fi precizat n mod expres acest
lucru. Pe de alt parte, pentru c includerea omorului calificat nu ar mai fi
determinat o real cretere a gravitii ultrajului, n condiiile n care pentru
omorul calificat este prevzut pedeapsa deteniunii pe via, imposibil de
majorat ca i intensitate. Acelai raionament ar fi valabil i dac sar avea n
vederepedeapsaalternativanchisoriidela15la25ani,ntructmajorareacu
1/3,respectiv1/2alimiteisuperioarearfidepitmaximulgeneralde30deani.
Ceeacenepreocupestefaptulcaciunea/inaciuneadeomorsaulovituri
cauzatoare de moarte ce realizeaz actus reus susceptibil de a fi ncadrat n
prevederile art. 188 i respectiv art. 195 C. pen., determin naterea unei
infraciuni complexe de natur controversat. Aceasta ntruct n coninutul
constitutiv al unei infraciuni de gravitate mai redus este inclus aparent o
infraciunedegravitatemairidicat.
Astfel, dac avem n vedere faptul c ultrajul comis prin omor asupra
funcionarului public sau magistratului determin o majorare cu o treime,
respectivjumtatealimitelorspecialedepedeaps(dela1020anila13anii4
luni26anii8luninprimaipotezila1530aninceadeadouaipotez)n

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 25

modevidentvomspunecultrajuliultrajuljudiciarsuntinfraciunimaigrave
dect omorul. Caracterul gravitii este generat de naterea unei infraciuni
complexe ce necesit un tratament penal mai strict. n aceeai msur putem
afirmaifaptulcultrajuliultrajuljudiciarcomiseprinomornusuntvariante
agravante ale omorului, ntruct prin procedeul infraciunii complexe ele sau
autonomizatnraportdeelementulconstitutivrelevant.
Cutoateacestea,atuncicndanalizmcompetenainstaneicedinpunctde
vederematerialartrebuisjudeceinfraciuneadeultrajsauultrajjudiciaraparo
seriedeprobleme.
nprimulrnd,vomconstatafaptulcart.257iart.279C.pen.nufigureaz
nenumerareainfraciunilordelaart.36alin.(1)lit.a)C.pr.pen.Aplicndregula
de la art. 35 C. pr. pen., judectoria va judeca n prim instan toate infrac
iunile,cuexcepiacelordateprinlegencompetenaaltorinstane.Cumultrajul
i ultrajul judiciar nu sunt date n competena expres a altor instane (de ex.
tribunal),rezultcjudectorieiirevinecompetenamaterialpentrujudecata
nfond.Aceastsituaiecreeazunparadox.Oinfraciunemaigravsejudec
deoinstaninferioar,deiconinenconinutulsucomplexoinfraciunece
aratragecompetenainstaneisuperioare.
naldoilearnd,caurmareaintroduceriisintagmeiinteniedepiteste
certcinfraciuneadeultrajsauultrajjudiciar,deiaucaurmaremoarteaunei
persoane, nu pot fi calificate ca infraciuni praeterintenionate apte s atrag
competenatribunalului,cainstansuperioarpentrujudecatanpriminstan
.Dinacestpunctdevederenumaiesteposibilraionamentuldoctrineielabo
ratpentruipotezaart.179 C. pen. anterior,cndexpresiainfraciunecomiscu
intenieputeaincludepeceaaintenieidepite.
naltreilearnd,problematrebuietratatcaoinadvertenanouluiCodi
a fost generat de intrarea sa n vigoare, ntruct anterior ultrajul i ultrajul
judiciarnuintrauncompetenadepriminstanatribunalului.Aceastapentru
c n coninutul constitutiv al infraciunii de ultraj (art. 239 C. pen. anterior) nu
intrau ca elemente constitutive dect ameninarea, lovirile sau alte violene,
vtmarea corporal i vtmarea corporal grav, niciuna nefiind susceptibil
deaatragecompetenatribunalului.Deindoctrin9sadiscutatdesprenece
sitateaconsacrriilegislativeaultrajuluicareaavutcaurmaremoarteavictimei,
aceastanusarealizatpnlaintrareanvigoareanouluiCodpenal.
nalpatrulearnd,oatenionareasupraexisteneiacesteiinadvertenepare
arezultadinfaptulcdispoziiilereferitoarelaobligaiaprocuroruluideaefectua
9

S.Bogdan,Dreptpenal.Parteaspecial,ed.aIIIa,Ed.UniversulJuridic,Bucureti,2009,p.298.

26

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept public

personalurmrireapenalaufostmodificaterecent,prinO.U.G.nr.3/201410. Astfel,
prin aceast intervenie legislativ de urgen, sa procedat la extinderea com
petenei procurorului i asupra infraciunii prevzute de art. 257 C. pen., n
condiiile n care art. 279 C. pen. fusese inclus nc de la nceput. Or, faptul c
procurorultrebuiesefectuezeurmrireapenalncazulinfraciunilordeultraj
iultrajjudiciar,similarcusituaiainfraciunilordeomor,reprezintunindicator
de gravitate ce impune ca un magistrat s fie nsrcinat nc de la nceput cu
investigareaacestorfapte.
nfine,cuprivirelarezolvareasituaieiastfelcreat,putemaveanvedere
maimultesoluii.Delegeferenda,sarimpunemodificareaart.36alin.(1)lit.a)
C.pr.pen.prinincludereaart.257iart.279C.pen.nlistainfraciunilorceatrag
nmoddirectcompetenatribunalului.ntroaltperspectivsarputeamodifica
art.36alin.(1)lit.b)prineliminareatermenuluidepitreferitorlainteniei
revenirealaformaconsacratsubvechiulCoddeprocedurpenal,formceia
doveditviabilitateaicarenuampiedicatdoctrinascaracterizezeinfraciunile
vizatedetextullegalcafiindinfraciunipraeterintenionate.
Actualmente, n absena unui text legal, competena de judecat revine
judectoriei.Esteperfectposibilca,avndnvederegravitateaevidentmaimare
aultrajuluicomisprinintermediulunuiomor,sfiesesizatinstanasuperioar
n vederea judecii, respectiv tribunalul. n aceast ipotez nu este exclus
competenadejudecattacitainstaneisuperioare.Conformart.47alin.(2)C.
pr. pen., excepia de necompeten materiala instanei superioare celei com
petentepotrivitlegiipoatefiinvocatpnlancepereacercetriijudectoreti.
Astfel, dac excepia de necompeten material nu este invocat n termenul
fixat de lege, nu va mai opera declinarea de competen n favoarea instanei
inferioareilegalcompetente,cisevaprorogacompetenainstaneisuperioare
n virtutea raionamentului a maiore ad minus. Prin urmare, este posibil ca, n
mod tacit, practica judiciar s corecteze inadvertena legii prin neinvocarea
excepiei de necompeten. Cu att mai mult cu ct, n conformitate cu noua
arhitecturacilordeatac,apelurilesuntjudecatenfaacurilordeapelindi
ferentdelaceniveldejurisdicieprovinehotrrea(judectoriesautribunal).
Soluiapareafisusinutidefaptulc,raportatlanouaviziunealegiide
procedur cu privire la nulitile absolute [art. 281 alin. (1) lit. b) C. pr. pen.],
nclcareadispoziiilorreferitoarelacompetenamaterialvoratragesanciunea
doar n ipoteza n care judecata a fost efectuat de o instan inferioar celei
legal competente. Cum n spe, instana superioar judec, prin prorogarea
competeneisale,risculnulitiinuopereaz.

10

PublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.98din7februarie2014.