Sunteți pe pagina 1din 13

70

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept public

Unele consideraii privind cercetarea disciplinar


a funcionarilor publici
Lect.univ.dr.AlinTRILESCU
UniversitateadeVestdinTimioara
FacultateadeDrept

Abstract
In this study, the author analyzes with reference to legislation and case
law civil servants disciplinary investigation procedure, detecting issues
regarding competence and referral to discipline commissions, presenting
evidence in order to find out the truth, and finally, those relating to disciplinary
sanctions and contesting them.
Keywords: Civil servants, disciplinary research, legislation, case law, jurisprudence
Rezumat
n prezentul studiu, autorul analizeaz prin raportare la legislaie i
jurispruden procedura cercetrii disciplinare a funcionarilor publici, decelnd
problemele privitoare la competena i sesizarea comisiilor de disciplin,
administrarea probelor pentru aflarea adevrului i, final, cele referitoare la
aplicarea sanciunilor disciplinare i contestarea acestora.
Cuvinte-cheie: Funcionari publici, cercetare disciplinar, legislaie, jurispruden

Introducere
Rspundereadisciplinarafuncionarilorpubliciiareizvorulndispoziiileart.77
alin. (1) din Legea nr. 188/19991 privind Statutul funcionarilor publici, potrivit crora
nclcarea cu vinovie de ctre funcionarii publici a ndatoririlor corespunztoare
funcieipublicepecareodeinianormelordeconduitprofesionalicivicprevzute
delegeconstituieabateredisciplinariatragerspundereadisciplinaraacestora.

alin.trailescu@euvt.ro
AceastlegeafostrepublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.365din29mai2007ia
fostmodificaticompletatsuccesiv,ultimadatprinLegeanr.92/2014.
1

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 71

nprezentulstudiu,nunepropunemoanalizcompletarspunderiidisciplinarea
funcionarilorpublici,cinevomreferidoarlaanumiteaspectelegatedecompetenai
sesizarea comisiilor de disciplin, administrarea probelor pentru aflarea adevrului,
aplicareasanciunilordisciplinareicontestareaacestora,sensncarenevomraportala
prevederileLegiinr.188/1999,naplicareaidetaliereacroraafostadoptatH.G.
nr. 1344/20072 privindnormeledeorganizareifuncionareacomisiilordedisciplin,
precum i la jurisprudena relevant a naltei Curi de Casaie i Justiie i a Curii
Constituionale.

1.Competenacomisiilordedisciplinisesizareaacestora
Cercetarea disciplinar a funcionarilor publici ca etap prealabil aplicrii
sanciunilordisciplinareestereglementat,nmodamnunit,deH.G.nr.1344/2007,
potrivit creia competena de efectuare a cercetrii disciplinare aparine, de regul,
comisiei de disciplin din cadrul autoritii sau instituiei publice unde este numit
funcionarulpublicacruifaptafostsesizatcaabateredisciplinar.
Prin excepie, n cazul funcionarilor publici numii prin act administrativ al
autoritii sau instituiei publice ierarhic superioare (cum ar fi, spre pild, conductorii
serviciilorpublicedeconcentratealeministerelor),comisiadedisciplincompetents
desfoareproceduradisciplinaresteceaconstituitncadrulautoritiisauinstituiei
publice superioare. Dac numirea n funcia public se face prin act administrativ al
conductorului altei autoriti sau instituii publice dect cea ierarhic superioar,
comisia de disciplin competent s desfoare procedura disciplinar este cea
constituit n cadrul autoritii sau instituiei publice al crei conductor emite actul
administrativdenumirenfunciapublic.
Este de precizat c n situaia n care, la data sesizrii abaterii disciplinare,
funcionarul public este transferat la alt autoritate sau instituie public, competena
deefectuareacercetriidisciplinareaparinecomisieidedisciplindincadrulautoritii
publiceundeeranumitfuncionarulpublicladatasvririiabateriidisciplinaresau,n
cazul funcionarului public numit prin act administrativ al autoritii sau instituiei
publice superioare, comisiei de disciplin din cadrul autoritii sau instituiei publice
ierarhic superioare care ar fi desfurat cercetarea disciplinar dac nar fi intervenit
transferulfuncionaruluipublic.
Comisia de disciplin procedeaz la cercetarea disciplinar a funcionarului public
numai dac ia fost adresat n acest sens o sesizare, ntocmit cu respectarea cerin
elor3prevzutedelege.nsituaiancareiseadreseazmaimultesesizricuacelai
2

AceasthotrreaGuvernuluiafostpublicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.768
din 13 noiembrie 2007 i a fost modificat i completat succesiv, ultima dat prin Ordonana de
urgennr.35/2009.
3
Astfel,art.28alin.(1)dinH.G.nr.1344/2007prevedecSesizareaseformuleaznscrisitrebuie
s cuprind urmtoarele elemente: a) numele, prenumele, domiciliul sau, dup caz, locul de munc i
funciadeinutdepersoanacareaformulatsesizareaoridenumireaisediulpersoaneijuridice,precumi

72

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept public

obiectimpotrivaaceluiaifuncionarpublic,comisiadedisciplinlevaconexaileva
soluionaprinacelairaport4.
Comisiadedisciplinpoatefisesizatdeoricepersoancareseconsidervtmat
prinfaptaunuifuncionarpublic5,daridefuncionariipublici6careauluatcunotin,
nexerciiulfuncieilor,desvrireavreuneiabateridisciplinare.
Deilegeanuprevedeexpres,comisiadedisciplinsepoatesesizaidinoficiuori
de cte ori ia cunotin de existena vreunor abateri disciplinare, putnd demara
cercetareadisciplinarafuncionarilorpublicinvedereasancionriilordisciplinare.
Cuprivirelatermenuldesesizareacomisieidedisciplin,art.28alin.(2)dinH.G.
nr.1344/2007prevedecsesizareasedepune7ntermendemaximum1ani6lunide
ladatasvririiabateriidisciplinare.ncontinuare,art.29alin.(2)lit.a)dinacestact
normativprevedecSesizareaseclaseaz,ntocmindusenacestsensunraport,dac
sesizareanuafostdepusntermenulprevzutlaart.28alin.(2),adicntermende1
ani6lunideladatasvririiabateriidisciplinare.

numele i funcia reprezentantului legal; b) numele i prenumele funcionarului public a crui fapt este
sesizat ca abatere disciplinar i denumirea autoritii sau a instituiei publice n care i desfoar
activitatea; c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizrii i data svririi acesteia; d) prezentarea
dovezilorpecaresesprijinsesizarea;e)adresadecoresponden,dacestealtadectceaprevzut
lalit.a);f)data;g)semntura.ncontinuare,alin.(3)alacestuiarticoldelegeprevedecnsituaia
n carepersoanacareformuleazsesizareanucunoateinformaiileprevzutelaalin.(1)lit.b),sesizarea
poate s cuprind alte elemente de identificare a funcionarului public ale crui fapte sunt sesizate ca
abateridisciplinare.ncazulncaresesizareanuconineelementeleconstitutivelaart.28alin.(1)lit.a)c)
if)g)saufuncionarulpublicnupoatefiidentificatpebazaelementelorfurnizatenconformitatecuart.28
alin.(3),aceastaseclaseaz,ntocminduse,nacestsens,unraportalcomisieidedisciplin[art.29alin.(2)
dinH.G.nr.1344/2007].
4
Asevedeaart.29alin.(4)dinH.G.nr.1344/2007.
5
nacestsensesteart.27alin.(1)dinH.G.nr.1344/2007.
6
Astfel, art. 23 alin. (3) din Legea nr. 7/2004 (privind Codul de conduit al funcionarilor publici)
prevedecFuncionariipublicinupotfisancionaisauprejudiciainniciunfelpentrusesizareacubun
credinacomisieidedisciplincompetente,ncondiiilelegii,cuprivirelacazuriledenclcareanormelor
deconduit.
7
Astfel, art. 27 alin. (2) din H.G. nr. 1344/2007 prevede c Sesizarea se depune la registratura
autoritii sau instituiei publice n cadrul creia funcionarul public i desfoar activitatea, respectiv la
registratura autoritii ori instituiei publice la nivelul creia este constituit comisia de disciplin
competent potrivit prezentei hotrri. n continuare, alin. (3) al acestui articol de lege prevede c
Sesizarea se nregistreaz de secretarul comisiei de disciplin i se nainteaz preedintelui comisiei de
disciplinntermendemaximum3zilelucrtoaredeladatanregistrrii.Alin.(4)alaceluiaitextdelege
prevedecPreedintelecomisieidedisciplinvafixacuceleritatetermenulprimeiedineacomisieide
disciplinivadispune,prinadres,convocareamembrilor.Art.29alin.(3)dinacestactnormativprevede
i c n situaia n care obiectul sesizrii nu se circumscrie sferei legale de competen a comisiei de
disciplin, aceasta transmite sesizarea comisiei de disciplin competente i comunic persoanei care a
formulatsesizareadeclinareacompetenei.Comunicareasefaceprintroadressemnatdepreedintei
deceilalimembriaicomisieidedisciplin,precumidesecretarulacesteia.naceastdinurmsituaie,
termenuldetransmitereasesizriieste,nopinianoastr,de5zile,nacordcudispoziiileart.61dinO.G.
nr.27/2002(privindreglementareaactivitiidesoluionareapetiiilor),carestatueazcPetiiilegreit
ndreptatevorfitrimisentermende5ziledelanregistrare()autoritilorsauinstituiilorpublicecareau
caatribuiirezolvareaproblemelorsesizate,urmndcapetiionarulsfientiinatdespreaceasta.

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 73

ApreciemcacestedinurmreglementrialeH.G.nr.1344/2007contravinpreve
derilorart.77alin.(5)dinLegeanr.188/1999,potrivitcroraSanciuniledisciplinarese
aplicntermendecelmult1andeladatasesizriicomisieidedisciplincuprivirela
svrirea abaterii disciplinare, dar nu mai trziu de2anideladatasvririiabaterii
disciplinare8.Probabilcintenialegiuitorului,prinedictareadispoziiilorart.28alin.(2)din
H.G. nr. 1344/2007, a fost s asigure comisiei de disciplin un termen de minim 6 luni
pentruefectuareacercetriidisciplinare.Cutoateacestea,nusepoateacceptasoluia
declasareasesizriipentrusimplulmotivcsesizareanuafostnregistratlacomisia
dedisciplinntermende1ani6lunideladatasvriiabateriidisciplinarensituaia
n care, spre pild, abaterea disciplinar a fost descoperit ulterior expirrii acestui
termen, dar n cadrul termenului de 2 ani de la data svrii abaterii n care, potrivit
legii, pot fi aplicate sanciunile disciplinare. Astfel, opinm c, de lege ferenda, se
impuneabrogarealit.a)dinalin.(2)alart.29susmenionat,urmndcatermenulde1
ani6luniprevzutdeart.28alin.(2)dinH.G.nr.1344/2007(pentrusesizareacomisiei
dedisciplin)saibnaturaunuitermenderecomandare.Pentruaasiguransuntimp
suficient comisiei de disciplin pentru efectuarea cercetrii disciplinare n condiii de
legalitate,apreciemcsarimpuneireformulareaart.77alin.(5)dinLegeanr.188/1999,
sens n care propunem urmtorul coninut al acestui articol de lege: sanciunile
disciplinare pot fi aplicate n termen de cel mult 1 an de la data sesizrii comisiei de
disciplin,subcondiiacasesizareasfiedepusntermendecelmult2anideladata
svririiabateriidisciplinare.

2.Administrareaprobelorpentruaflareaadevrului
Dacestesesizatcuprivirelasvrireauneiabateridisciplinare,comisiadedisci
plin procedeaz, ntro prim etap, la convocarea9 persoanei care a fcut sesizarea,
precum i a funcionarului public acuzat de svrirea abaterii disciplinare n vederea
8

naltaCurtedeCasaieiJustiieahotrtcdininterpretareatextuluiart.77alin.(5)dinLegeanr.
188/1999(carestipuleazcsanciuniledisciplinareseaplicntermendecelmult1andeladatasesizrii
comisiei de disciplin cu privire la svrirea abaterii disciplinare, dar nu mai trziu de 2 ani de la data
svririi abaterii disciplinare)rezult ccele dou termene nu sunt alternative, fiind obligatoriu ca la
aplicarea sanciunii disciplinare s se in seama de ambele termene, astfel c, nerespectarea oricruia
dintreele,constituieunviciudenelegalitate(ICCJ,S.cont.adm.ifisc.,dec.nr.1107/2012,disponibilpe
siteulwww.scj.ro).
9
Persoanele se convoac, n vederea audierii, prin citaie care fie se remite destinatarului, sub
semnturdeprimire,fiesetransmiteprinscrisoarerecomandatcuconfirmaredeprimireladomiciliulsau
reedina celui citat ori la adresa de coresponden. Citaia se comunic, sub sanciunea nulitii, cu cel
puin 5 zile lucrtoare naintea termenului stabilit pentru audiere i va cuprinde un exemplar al sesizrii,
precumicopiialenscrisurilordepusedectrepersoanacareaformulatsesizarea,dacestecazul.Dac
persoanacitatrefuzsprimeasccitaiasaussemnezedovadadeprimiresencheieunprocesverbal,
iarproceduradecitareseconsideratndeplinit.Citaiaseconsidercomunicatprilorincazulncare
destinatarulrefuzprimireasaunuseprezintlaoficiulpotalpentruaoridica,deiexistdovadaavizrii
sale.Prezenapersoaneicitatenfaacomisieidedisciplin,personalsauprinmandatar,acoperoricevicii
deprocedur(asevedeadispoziiileart.3537dinH.G.nr.1344/2007).

74

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept public

audierii10 acestor persoane. Lipsa11 nejustificat de la audieri nu mpiedic ns efec


tuareacercetriidisciplinare.
n a doua etap, comisia de disciplin administreaz probele solicitate de per
soanele interesate, sub condiia ca acestea s serveasc la aflarea adevrului i s se
circumscrieobiectuluisesizrii,nefiind,deci,posibilcacercetareadisciplinarafuncio
naruluipublicsfieextinsilaaltefaptecarenufacobiectulsesizrii12.

Probele pot fi solicitate de persoanele interesate, dup caz, prin intermediul


sesizrii, prin ntmpinare13 sau printro cerere adresat comisiei de disciplin la mo
mentul audierii14 sau ulterior acestui moment, n cadrul termenului stabilit de comisia
dedisciplin15.
n acelai timp, i comisia de disciplin trebuie s se implice activ n rezolvarea
sesizrii, sens n care trebuie s administreze orice probe pe care le consider utile
pentruaflareaadevrului16.
10

n ceea ce privete procedura de audiere, art. 39 alin. (1) din H.G. nr. 1344/2007 prevede c
Persoanacareaformulatsesizareaseaudiazseparatdefuncionarulpublicacruifaptafostsesizatca
abatere disciplinar. La solicitarea uneia dintre pri i cu acordul celeilalte, audierea se poate realiza n
prezenapersoaneicareaformulatsesizareaiafuncionaruluipublicacruifaptafostsesizat.Alin.(2)
alacestuiarticoldelegeprevedeicAudiereaseconsemneazntrunprocesverbaldistinct,careconine
ntrebrile formulate de membrii comisiei de disciplin sau de persoanele desemnate s efectueze
cercetareaadministrativncondiiileprevzutelaart.31irspunsurilepersoaneiaudiate.
11
Astfel,art.39alin.(6)dinH.G.nr.1344/2007prevedec(6)Refuzulpersoanelorlegalcitatedease
prezenta la audieri se menioneaz n procesulverbal i nu mpiedic desfurarea cercetrii adminis
trative.Deinuseprevedeexpres,trebuieavutnvedererefuzulnemotivatalfuncionaruluipublic(acuzat
de svrirea abaterii disciplinare) de a se prezenta la audieri, care se poate considera (similar procedurii
civile)caavndvaloareauneimrturisiricuprivirelafapteledecareesteacuzat.Prinanalogiecualteacte
normative (Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale i O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentuluicadrudeorganizareifuncionareaconsiliilorlocale),apreciemcabsenafuncionarului
public de la audiere este motivat atunci cnd se datoreaz: unei boli care a necesitat spitalizarea sau a
fcut imposibil prezena n faa comisiei de disciplin sau a unor evenimente de for major, cum ar fi
inundaiilesaualtecatastrofecareaumpiedicatdeplasarea;decesnfamiliesaualtesituaiisimilare.Prin
comparaie,dispoziiileCoduluimunciisuntmairestrictive,stipulndusecNeprezentareasalariatuluila
convocareafcut(nvedereadesfurriicercetriidisciplinareprealabilen.n.)frunmotivobiectivd
dreptul angajatorului s dispun sancionarea, fr efectuarea cercetrii disciplinare prealabile [art. 251
alin.(3)].
12
nacestsensesteart.19alin.(2)dinH.G.nr.1344/2007,careareurmtorulconinut:Comisiade
disciplinidesfoaractivitateanumainbazauneisesizri,nlimiteleiraportatlaobiectulacesteia.
13
Astfel,art.37alin.(2)dinH.G.nr.1344/2007prevedecDupprimireacitaiei,asesizriindreptate
mpotriva sa i a nscrisurilor depuse de persoana care a formulat sesizarea, funcionarul public poate s
formulezeontmpinarecarescuprindrspunsullatoatecapeteledefaptidedreptalesesizrii,precumi
mijloaceledeprobprincarenelegesseapere.
14
Asevedeaart.39alin.(4)dinH.G.nr.1344/2007.
15
nacestsens,art.39alin.(7)dinH.G.nr.1344/2007seprevedecnprocesulverbal(aledinei
comisieidedisciplinn.n.)sestabiletenmodobligatoriutermenulpnlacaremijloaceledeprobcare
nu au fost solicitate n timpul audierii vor mai putea fi invocate n faa comisiei de disciplin sau a
persoanelordesemnatesefectuezecercetareaadministrativncondiiileprevzutelaart.31,darnumai
trziudetermenullimitlacarecomisiadedisciplinadministreazprobele.
16
Astfel, art. 41 din H.G. nr. 1344/2007 prevede c Administrarea probelor presupune analizarea
probelorpropusentimpulaudieriidectrepersoanacareaformulatsesizareaidectrefuncionarulpublica
cruifaptestecercetat,precumiaprobelorpecarecomisiadedisciplinleconsidernecesare.

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 75

n vederea aflrii adevrului, comisia de disciplin are posibilitatea, n temeiul


rolului ei activ, s solicite conductorului autoritii publice s dispun mutarea
temporar a funcionarului n cadrul altui compartiment sau altei structuri a instituiei
oriautoritiipublice,interzicereaaccesuluiacestuialadocumentelecarepotinfluena
cercetarea,precumisuspendarearaportuluideserviciualfuncionaruluipublicoride
cte ori sunt indicii temeinice c acesta poate influena cercetarea administrativ17.
Aceast propunere, ncorporat ntrun raport al comisiei de disciplin, se nainteaz,
potrivitart.44alin.(2)dinH.G.nr.1344/2007,conductoruluiautoritiisauinstituiei
publicecare,ntermende10ziledelaprimireaacestuiraport,areobligaiascomunice
comisieidedisciplinmsuriledispuse.
Dac, n timpul efecturii cercetrii disciplinare, apar indicii c fapta svrit de
funcionarulpublicconstituieinfraciune,comisiadedisciplinareobligaiassesizeze
organele abilitate ale statului18. ntro asemenea situaie, art. 77 alin. (6) din Legea
nr. 188/1991 prevede c procedura angajrii rspunderii disciplinare se suspend
pn la dispunerea clasrii ori renunrii la urmrirea penal sau pn la data la care
instanajudectoreascdispuneachitarea,renunarealaaplicareapedepsei,amnarea
aplicriipedepseisauncetareaprocesuluipenal19.
17

Asevedeaart.77alin.(7)dinLegeanr.188/1999iart.44alin.(1)dinH.G.nr.1344/2007.
nacestsensesteart.45dinH.G.nr.1344/2007.
19
ntro spe privitoare la raporturile de munc (care poate viza i raporturile de serviciu datorit
reglementrilor similare din legislaia muncii cu cele aplicabile funciei publice) sa decis c rspunderea
penal, odat declanat, produce sistarea rspunderii disciplinare, nefiind posibil cumulul de rspunderi
simultan, ci doar subsecvent, condiionat, angajatorul avnd posibilitatea, pe parcursul procesului penal,
doarlasuspendareadinfuncieasalariatului(C.Ap.Piteti,S.civ.,confl.de munciasig.soc.,dec.nr.
203/RCM/2006, disponibil pe siteul www.jurisprudentacedo.com). Precizm, cu aceast ocazie, c
suspendareafuncionaruluipublicdinfunciapublicpecareodeinepoatefidispusnumaidacacestaa
fosttrimisnjudecatpentrusvrireauneiinfraciunidenaturacelorprevzutelaart.54lit.h)din
Legeanr.188/1999saudacafostarestatpreventivoriseaflnarestladomiciliuart.94alin.(1)
lit.f)im)dinaceastlegepecndsalariatuluiipoatefisuspendatcontractulindividualdemunc(alturi
deacestemotive)incazulncareangajatorulaformulatplngerepenalmpotrivasalariatuluiart.52
alin. (1) lit. b) C. mun. ntro alt spe, sa reinut c ordonana procurorului de scoatere de sub
urmrire penal nu poate fi invocat ca avnd autoritate de lucru judecat n ceea ce priveteexercitarea
aciunii disciplinare mpotriva recurentului n sarcina cruia a fost stabilit svrirea abaterii disciplinare
constndnneglijenamanifestatnndeplinireandatoririlordeserviciu.nconcret,naceastspe,sa
deciscnupoatefireinutsusinerearecurentuluicnupoatefisancionatdisciplinarncondiiilencare,
fiind cercetat pentru svrirea infraciunii de neglijen n serviciu, a fost scos de sub urmrire penal
pentrumotivulcfaptanuexist.nacestsens,instanaareinutcpotrivitart.22alin.(1)VCPP,numai
hotrreadefinitivainstaneipenale,nuiordonanaprocuroruluidescoateredesuburmrirepenalori
dencetareaurmririipenale,indiferentpentrucaremotive,areautoritatedelucrujudecatnfaainstanei
nvestitecusoluionareauneiaciunidisciplinare(CCJ,S.cont.adm.ifisc.,dec.nr.65/2005,disponibilpe
siteulwww.scj.ro).Delegelata,instanacivilnuestelegatnicidehotrreadefinitivdeachitaresaude
ncetare a procesului penal n ceea ce privete existena prejudiciului ori a vinoviei autorului abaterii
disciplinare,putnduse,deci,dispunesancionareadisciplinarafuncionaruluipublicinaceastsituaie,
dacsedovedetecasvritcuvinovieastfeldeabateri(careauunregimjuridicdiferitdefaptelecare
constituie infraciuni, n sensul c este posibil ca funcionarul public s nu fie vinovat de svrirea unei
infraciuni,darsfievinovatdesvrireauneiabateridisciplinare).Astfel,art.28alin.(1)NCPPprevedec
Hotrrea definitiv a instanei penale are autoritate de lucru judecat n faa instanei civile care judec
aciuneacivil,cuprivirelaexistenafapteiiapersoaneicareasvrito.Instanacivilnuestelegatde
18

76

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept public

n fine, procedura de cercetare disciplinar se finalizeaz, dup caz, la nchiderea


dezbaterii cazului sau dac intervine decesul funcionarului public a crui fapt a fost
sesizatcaabateredisciplinar.naceastultimsituaie,sesizareaseclaseazntocminduse
n acest sens un raport care se nainteaz conductorului autoritii publice, precum i per
soaneicareaformulatsesizarea20.
Deasemenea,art.48alin.(1)lit.b)dinH.G.nr.1344/2007prevedeccercetarea
administrativ se finalizeaz cu clasarea sesizrii atunci cnd, n cursul cercetrii
administrative, funcionarului public i nceteaz raportul de serviciu (spre pild, prin
demisie)inumairedobndetecalitateadefuncionarpublicntermende3lunide
ladatalacareiancetatraportuldeserviciu.Astfelc,funcionarulpubliccontient
degravitateaabateriisale,anticipndcisevaaplicasanciuneadestituiriidinfuncia
public,arealternativadeademisionai,astfel,poateevitaaplicareaacesteisanciuni
disciplinare i, totodat aplicarea sanciunii de a nu mai putea ocupa vreo funcie
publicnurmtorii7ani21,demisianeavndconsecinapierderiidectrefuncionarul
public a drepturile dobndite n cadrul carierei22. Pentru a nuse ajungelaasemenea
situaii, considerm c, de lege ferenda, acest articol de lege trebuie modificat astfel
nct sanciunea disciplinar s fie aplicat ori de cte ori funcionarul public este
vinovatdesvrireaabateriidisciplinare,chiariatuncicndacestademisioneazdin
funciapublic,dupsesizareacomisieidedisciplin.

hotrreadefinitivdeachitaresaudencetareaprocesuluipenalnceeacepriveteexistenaprejudiciului
ori a vinoviei autorului faptei ilicite. Mai mult, n doctrin sa apreciat, n legtur cu rspunderea
salariailor,cacetiapotsfiesancionaiattdisciplinar,ctipenalsaucontravenionalpentruaceeai
faptcarepoateconstitui,nacelaitimp,iabateredisciplinariinfraciuneoricontravenie(asevedea.
Beligrdeanu, Admisibilitatea cumulului rspunderii disciplinare a salariailor cu rspunderea lor penal i
contravenional, revista Dreptul, nr. 4/2006, p. 171182). n ceea ce privete rspunderea disciplinar a
funcionarilor publici, apreciem c acetia nu mai pot s fie sancionai disciplinar n cazul n care au fost
condamnaipenal,prinhotrredefinitiv,pentruofaptprevzutlaart.54lit.h)dinLegeanr.188/1999oridac
sadispusaplicareauneipedepseprivativedelibertate,ladatarmneriidefinitiveahotrriintruct,n
asemenea,situaii,raportuldeserviciualfuncionaruluipublicnceteazdedreptntemeiulart.98alin.(1)
lit.f)dinaceastlege,consecinafiindclasareasesizriidisciplinarentemeiulart.48alin.(1)ialin.(2)din
H.G.nr.1344/2007.
20
Asevedeaart.48alin.(1)lit.a)ic),precumialin.(2)alacestuiarticoldelege.
21
Astfel,art.54lit.i)dinLegeanr.188/1999prevedecPoateocupaofunciepublicpersoana
carenuafostdestituitdintrofunciepublicsaunuiancetatcontractulindividualdemuncpentru
motive disciplinare n ultimii 7 ani. n legtur cu aceast dispoziie legal, Curtea Constituional a
statuat c avnd n vedere imperativul descurajrii svririi de ctre funcionarii publici a unor fapte
penalegravesauaunorabateridisciplinarecugraveconsecineinecesitatea,nregistratnsocietatea
romneasccontemporan,deresponsabilizareafuncieipublice,ntindereaacestuitermen(de7ani
n.n.) nu este disproporionat cu scopul urmrit. De asemenea, consecinele acestei interdicii asupra
persoanelor vizate au un caracter rezonabil, n sensul c nu afecteaz n mod grav sau irevocabil
exercitareadrepturilorilibertilorlorlegitime,acesteaavnddeschisevariateposibilitisubaspectul
ocupriiunuilocdemuncnfunciedepregtireaprofesional(CurteaConstituional,decizianr.60
din21februarie2013,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.201din9aprilie2013).
22
nacestsens,art.103alin.(2)dinLegeanr.188/1999prevedecLancetarearaportuluideserviciu
funcionarulpublicipstreazdrepturiledobnditencadrulcarierei,cuexcepiacazuluincareraportul
deserviciuancetatdinmotiveimputabileacestuia.

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 77

3.Sancionareaabaterilordisciplinare
Sanciunile disciplinare23 (cu excepia mustrrii scrise24) pot fi aplicate de condu
ctorul autoritii publice numai dup efectuarea de ctre comisia de disciplin a unei
cercetri disciplinare a funcionarului public, care se concretizeaz ntrun raport25 al
acestei comisii, care conine, dup caz, propunerea26 privind sanciunea disciplinar
aplicabilsaupropunereadeclasareasesizrii.Dacprinaceeaisesizaresausemnalat
maimultefaptecaabateridisciplinaresvritedeacelaifuncionarpublic,comisiade
disciplin propune, n urma cercetrii administrative, aplicarea unei singure sanciuni
disciplinare,culuareanconsiderareatuturorabaterilordisciplinare27.
Acest raport al comisiei de disciplin se comunic persoanei care a formulat sesi
zarea, funcionarului public a crui fapt a fost sesizat, precum i conductorului
23

Sanciuniledisciplinaresuntenumeratelimitativdeart.77alin.(3)dinLegeanr.188/1999.Acesteasunt:
a)mustrarescris;b)diminuareadrepturilorsalarialecu520%peoperioaddepnla3luni;c)suspendarea
dreptuluideavansarengradeledesalarizaresau,dupcaz,depromovarenfunciapublicpeoperioaddela1
la3ani;d)retrogradareanfunciapublicpeoperioaddepnlaunan;e)destituireadinfunciapublic.
Deiacestarticoldelegeenumer,nmodlimitativ,sanciuniledisciplinarecarepotfiaplicatefuncionarilor
publici, Agenia Naional a Funcionarilor Publici a editat, n anul 2006, un Manualul de proceduri pentru
implementareaCoduluideconduit,ncaresemenioneaz(lap.92)posibilitateaconductorilorautoritilor
publice de a aplica funcionarilor publici, n cazul abaterilor disciplinare, sanciunea avertismentului, despre
caresearatcpoatefiutilizatcainstrumentmanagerialnvedereaatenionriifuncionaruluipubliccarenu
indeplinetentocmaisarcinileprimite.Totodat,searatcaceastsanciuneestedatverbalinuse
evideniaz n cazierul administrativ al funcionarului public respectiv. n continuare, se arat i c dac
funcionarulpublicastfelatenionat,continusindeplineascsarciniledeserviciucuntrziereineglijen,
continusntrzielaserviciuetc.,poateprimisanciuneamustrriiscrise(acestdocumentestedisponibilpe
siteul www.anfp.gov.ro). n opinia noastr, aceast practic existent n cadrul autoritilor publice este
nelegalntruct,pedeoparte,funcionaruluipublicvinovatdesvrireaabateriidisciplinaretrebuiesise
aplice sanciunile disciplinare expres prevzute de lege, i nu alte sanciuni, iar, pe de alt parte, aplicarea
avertismentului verbal (fr nscrierea n cazierul administrativ) reprezint, n fapt, un refuz al autoritii
publicedearezolvapetiiapersoaneivtmatenconformitatecuprevederilelegale.
24
Mustrarea scris este cea mai uoar sanciune disciplinar i poate fi aplicat direct de conductorul
autoritii publice care are competena legal de numire n funcia public, fr a fi necesar efectuarea unei
cercetridisciplinareprealabile[art.78alin.(1)dinLegeanr.188/1999].
25
Raportul comisiei de disciplin se ntocmete n termen de 5 zile de la data finalizrii cercetrii
administrative i conine urmtoarele elemente: a) numrul i data de nregistrare ale sesizrii; b) numele
completifunciadeinutdefuncionarulpublicacruifaptafostsesizatcaabateredisciplinar,precumi
compartimentul n care acesta i desfoar activitatea; c) numele complet i domiciliul persoanei care a
formulatsesizareasau,dupcaz,loculdemuncifunciadeinutdeaceasta;d)prezentareapescurtafaptei
sesizateiacircumstanelorncareafostsvrit;e)probeleadministrate;f)propunereaprivindsanciunea
disciplinar aplicabil sau, dup caz, propunerea de clasare a sesizrii; g) motivarea propunerii; h) numele
completisemnturilepreedinteluiialecelorlalimembriaicomisieidedisciplin,precumialesecretarului
acesteia;i)datantocmiriiraportului[art.49alin.(1)dinH.G.nr.1344/2007].
26
Comisiadedisciplinformuleazpropunereadeaplicareasanciuniidisciplinarecuvotulmajoritii
membrilorcomisieidedisciplin.ncazulncareunmembrualcomisieiareoaltprerevaredactaiva
semnaopiniaseparat,cuprezentareaconsiderentelorpecareaceastasesprijin[art.49alin.(2)dinH.G.
nr.1344/2007].
27
Asevedeaart.47alin.(3)dinH.G.nr.1344/2007.

78

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept public

autoritiipublicenvedereaemiteriidectreacestaaactuluiadministrativdesancio
naredisciplinar.
H.G. nr. 1344/2007 prevede, n art. 50 alin. (1), c n termen de 10 zile calen
daristice de la data primirii raportului comisiei de disciplin, persoana care are com
petena legal de a aplica sanciunea disciplinar va emite actul administrativ de
sancionare28. n opinia noastr, acest termen (de 10 zile pentru emiterea actului
administrativdesancionaredisciplinar)estederecomandarentructart.77alin.(5)
dinLegeanr.188/1999(cuforjuridicsuperioar)prevedecSanciuniledisciplinare
seaplicntermendecelmult1andeladatasesizriicomisieidedisciplincuprivirela
svrirea abaterii disciplinare, dar nu mai trziu de 2 ani de la data svririi abaterii
disciplinare.Astfel c,emiterea de ctreconductorulautoritiipublicea deciziei de
sancionaredisciplinarcudepireatermenuluide10ziledeladataprimiriiraportului
comisieidedisciplinnupoateatragenelegalitateasanciuniiatttimpctaceastasa
aplicatfuncionaruluipublicncadrultermenelorprevzutedeart.77alin.(5)dinLegea
nr.188/1999.
Revenind,conductorulautoritiipubliceareposibilitatea,potrivitart.50alin.(2)29
din H.G. nr. 1344/2007, s aplice funcionarului public o alt sanciune disciplinar
dect cea propus de comisia de disciplin, sub condiia de ai motiva o astfel de
decizie.nopinianoastr,raiuneaurmritdelegiuitorprinaceastreglementarea
fost aceea de a acorda conductorului autoritii publice posibilitatea si aplice
funcionaruluipublicosanciunemaiuoardectceapropusdecomisiadedisciplin,
n unele situaii fiind justificat o asemenea decizie prin buna conduit, n general, a
funcionarului public. Nu este ns legal ca eful autoritii publice s nui aplice nicio
sanciunedisciplinarfuncionaruluipublic,dacsapropusaplicareauneisanciunide
ctrecomisiadedisciplinpentruc,pedeoparte,nuaretemeilegalpentruaproceda
astfel, iar, pe de alt parte, sar nesocoti scopul urmrit de lege, i anume responsa
bilizarea funcionarilor publici. De asemenea, considerm c este nelegal s i se aplice
funcionarului public o sanciune disciplinar mai aspr dect cea propus comisia de
disciplin30ntruct,ncazcontrar,arnsemnacaaplicareasanciuniisrmnexclusiv
ladiscreiaconductoruluiautoritiipublice,iaractivitateacomisieidedisciplinsfie
28

nprivinasalariailor,art.252alin.(1)C.mun.prevedecAngajatoruldispuneaplicareasanciunii
disciplinareprintrodecizieemisnformscris,ntermende30dezilecalendaristicedeladataluriila
cunotin despre svrirea abaterii disciplinare, dar nu mai trziu de 6 luni de la data svririi
faptei. n interpretarea i aplicarea acestui articol de lege, nalta Curte de Casaie i Justiie sa pro
nunat, n recursul n interesul legii, c momentul de la care ncepe s curg termenul de 30 de zile
calendaristice pentru aplicarea sanciunii disciplinare este data nregistrrii raportului final al cercetrii
disciplinareprealabilelaregistraturaunitii(CCJ,Completulcompetentsjudecerecursulninteresullegii,
dec.nr.16/2012pronunatnrecursulninteresullegii,disponibilpesiteulwww.scj.ro).
29
Coninutul acestui articol de lege este urmtorul: n cazul n care persoana care are competena
legaldeaaplicasanciuneadisciplinaraplicoaltsanciunedectceapropusdecomisiadedisciplin,
areobligaiadeamotivaaceastdecizie.
30
ntro spe, sa decis c este nelegal sanciunea destituirii din funcie (cea mai aspr dintre
sanciunin.n.),nabsenauneipropunerinacestsensdinparteacomisieidedisciplin(CCJ,S.cont.adm.
ifisc.,dec.nr.705/2004,disponibilpesiteulwww.scj.ro).

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 79

formal.Dac,totui,saraplicafuncionaruluipublicosanciunedisciplinarmaiaspr
dectceapropusdecomisiadedisciplin,apreciemcacestapoateobinecusucces,
ntemeiulart.14sau,dupcaz,art.15dinLegeanr.554/2004,suspendareaexecutrii
actuluidesancionaredisciplinar.nfinal,urmeazcainstanadejudecat(daceste
sesizat) s verifice dac sanciunea disciplinar a fost aplicat legal, cu respectarea
principiului proporionalitii31, avnd competena si aplice funcionarului public
vinovatdesvrireaabateriidisciplinareosanciunemaiuoardectceacareiafost
aplicatdeconductorulautoritiipublice32.Instanadejudecatnuarputeanssi
aplice funcionarului public o sanciune disciplinar mai aspr pentru c sar nclca
principiulnonreformatioinpeius.
Revenind,art.50alin.(3)dinH.G.nr.1344/2007prevedecSubsanciuneanuli
tii absolute, actul administrativ de sancionare disciplinar va cuprinde n mod
obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinar; b) temeiul legal n
bazacruiaseaplicsanciuneadisciplinar;c)motivulpentrucareafostaplicatoalt
sanciune dect cea propus de comisia de disciplin; d) termenul n care sanciunea
disciplinarpoateficontestat;e)instanacompetentlacarepoateficontestatactul
administrativ prin care sa dispus sanciunea disciplinar33. Apreciem c sanciunea
nulitiiabsoluteintervineiatuncicndraportulcomisieidedisciplin(carefacecorp
comun cu actul de sancionare disciplinar34) nu este semnat de membrii comisiei de
disciplin, n calitatea acestora de persoane care, potrivit legii, constat svrirea
abaterii disciplinare. Susinerea noastr se bazeaz pe faptul c lipsa semnturii mem
31

Acestprincipiuigsetereflectareandispoziiileart.77alin.(4)dinLegeanr.188/1999,potrivit
cruia La individualizarea sanciunii disciplinare se va ine seama de cauzele i gravitatea abaterii
disciplinare, mprejurrile n care aceasta a fost svrit, gradul de vinovie i consecinele abaterii,
comportareageneralntimpulserviciuluiafuncionaruluipublic,precumideexistenanantecedentele
acestuia a altor sanciuni disciplinare care nu au fost radiate n condiiile prezentei legi. La stabilirea
sanciuniidisciplinare,instanatrebuiesseraportezeilasanciuniledisciplinareaplicatencazurisimilare
[asevedeaart.9alin.(2)dinLegeanr.571/2004].Legatdeindividualizareasanciunilordisciplinare,ntro
spe sa decis c destituirea recurentuluireclamant din funcia de director sa fcut, n mod nelegal
ntruct din actele depuse la dosar rezult c, dei au fost constatate unele deficiene, acesta a obinut
rezultatebunenactivitateadesfurat,laexamenuldeatestarepefunciapublicaobinutnota9,25,la
evaluareaprofesionalpeanulanteriordestituiriiaobinutpunctajul4,063,iar,pentruntreagaactivitate
desfurat,afostdecorat,prindecretalPreedinteluiRomniei,cuMedalianaionalpentrumerit,
clasaaIIIa(CCJ,S.cont.adm.ifisc.,dec.nr.1935/2005,disponibilpesiteulwww.scj.ro).
32
Prindecizianr.11/2013pronunatnrecursulninteresullegii,naltaCurtedeCasaieiJustiiea
statuatcninterpretareaiaplicareadispoziiilorart.252alin.(5)raportatlaart.250C.mun.stabilete
c:Instanacompetentssoluionezecontestaiasalariatuluimpotrivasanciuniidisciplinareaplicatede
ctre angajator, constatnd c aceasta este greit individualizat, o poate nlocui cu o alt sanciune
disciplinar, cu respectarea principiului non reformation in pejus. Apreciem c aceast decizia dat n
recursulninteresullegiiseaplicinraporturiledintrefuncionariipubliciiautoritilepublicentruct
art.117dinLegeanr.188/1999prevedecdispoziiileacesteilegisecompleteazcuprevederilelegislaiei
muncii.
33
i n jurispruden sa decis c nerespectarea acestor norme imperative atrage nulitatea actului
administrativncheiatiimplicitasanciuniiaplicate(C.Ap.Cluj,S.cont.adm.ifisc.,dec.nr.995/2007,
disponibilpesiteulwww.dreptonline.ro).
34
Astfel, art. 50 alin. (4) din H.G. nr. 1344/2007 prevede c la actul administrativ de sancionare
(disciplinarn.n.)seanexeazraportulcomisieidedisciplin,subsanciuneanulitiiabsolute.

80

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept public

brilorcomisieidedisciplinechivaleazcunensuireadectreacetia(oriaunordintre
acetia) a concluziilor raportului de cercetare disciplinar ori a modalitii n care sa
desfuratcercetareadisciplinar.Deasemenea,actuldesancionaredisciplinarestelovit
denulitateabsolutiatuncicndesteemisfrasentocmi,nprealabil,dectrecomisia
dedisciplinprocesulverbaldeconsemnare,dupcaz,aaudieriifuncionaruluipublicsaua
refuzului acestuia de a se prezenta la audieri35. n opinia noastr, avnd n vedere c
dispoziiile Legii nr. 188/1999 (n aplicarea creia sa adoptat H.G. nr. 1344/2007) se
completeaz,potrivitart.117alacesteilegi,cudispoziiileCoduluimuncii36,inclusivnceea
cepriveteproceduracercetriidisciplinare,actuladministrativdesancionaredisciplinar
estelovitdenulitateabsolutidacnucuprinde:precizareaprevederilordinfiapostului
care au fost nclcate de funcionarul public, precum i motivele pentru care au fost
nlturateaprrileformulatedefuncionarulpublicntimpulcercetriisaledisciplinare.

4.Contestareasanciunilordisciplinare
Dupemitere,actuladministrativdesancionaredisciplinarsecomunic,ntermende
maximum 5 zile calendaristice, ctre compartimentele cu atribuii n domeniul resurselor
umanedincadrulinstituieisauautoritiipublicencadrulcreiaidesfoaractivitatea
funcionarulpublicacruifaptafostsesizatcaabateredisciplinar;comisieidedisciplin
care a elaborat i transmis raportul; funcionarului public a crui fapt a fost sesizat ca
abateredisciplinar;ipersoaneicareaformulatsesizarea37.ncazulncarefuncionarul
public38 se consider vtmat prin sanciunea disciplinar aplicat, are posibilitatea s
35

Astfel, art. 78 alin. (3) teza a IIa din Legea nr. 188/1999 prevede c Audierea funcionarului public
trebuieconsemnatnscris,subsanciuneanulitii(actuluidesancionaredisciplinarn.n.).ncontinuare,
acestarticol de legeprevedec Refuzulfuncionaruluipublicdeaseprezenta laaudierisau deasemnao
declaraieprivitoarelaabateriledisciplinarecareiseimputseconsemneazntrunprocesverbal.
36
A se vedea art. 252 alin. (2) C. mun., care prevede c Sub sanciunea nulitii absolute, n
decizie(desancionaredisciplinarn.n.)secuprindnmodobligatoriu:a)descriereafapteicarecon
stituie abatere disciplinar; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern,
contractulindividualdemuncsaucontractulcolectivdemuncaplicabilcareaufostnclcatedesalariat;
c) motivele pentru care au fost nlturate aprrile formulate de salariat n timpul cercetrii disciplinare
prealabile sau motivele pentru care, n condiiile prevzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuat
cercetarea; d) temeiul de drept n baza cruia sanciunea disciplinar se aplic; e) termenul n care
sanciuneapoateficontestat;f)instanacompetentlacaresanciuneapoateficontestat.
37
Asevedea,nacestsens,art.50alin.(5)dinH.G.nr.1344/2007.
38
njurisprudensaartatclegiuitorulanelessconferecalitateprocesualpentrucontestarea
actuluiadministrativdesancionareexclusivfuncionaruluisancionat,nuititularuluisesizrii,pemotivc
sanciuneaaplicatarfipreauoar.Deasemenea,saartatcintenialegiuitoruluiafostdeaexclude
posibilitateatitularuluiuneisesizrideacontinuademersulsudincolodeetapacercetriiadministrative
prealabile ntruct instituia rspunderii disciplinare este diferit de cea a rspunderii civile sau chiar
rspunderii penale, instituii n cadrul crora persoana care a formulat sesizarea iar putea valorifica
drepturile sau interesele legitime afectate (C. Ap. Bucureti, S. cont. adm. i fisc., sent. nr. 3681/2009,
disponibil pe siteul www. jurisprudentacedo.com). n acest sens, i Curtea Constituional a statuat
(referinduselarspundereadisciplinaramedicilor)climitareasfereipersoanelorcepotcontestadecizia
luatnmateriedisciplinarnuestedenaturarestrngedreptulpersoanelorcareauformulatsesizareade
aobinenjustiiereparareadrepturilorsauintereselorvtmatencadrulcelorlalteformederspundere,

Analele Universitii de Vest din Timioara

Seria Drept

| 81

conteste actul de sancionare disciplinar la instana de contencios administrativ com


petent39 i s solicite, n temeiul art. 80 din Legea nr. 188/1999, anularea sau modi
ficarea ordinului sau dispoziiei de sancionare disciplinar. De asemenea, n cadrul
aciuniinanulare,funcionarulpublicpoatesolicitainstaneidejudecat,ntemeiul
art. 18 alin. (2)40dinLegeanr.554/2004,sconstatenulitateaiaraportuluintocmit
decomisiadedisciplin,careastatlabazaemiteriiactuluiadministrativdesancionare
disciplinar.
Fiind sesizat, instana de judecat poate, dup caz, fie s admit aciunea
funcionarului public i s anuleze actul de sancionare disciplinar (atunci cnd
funcionarulpublicnuasvritnicioabateredisciplinarsauatuncicndintervincauze
carenlturvinovia41acestuia),fiesadmitnparteaciuneafuncionaruluipublici
s nlocuiasc sanciunea disciplinar cu o alta mai uoar42 (atunci cnd constat c
sanciunea a fost aplicat cu nclcarea principiului proporionalitii), fie s resping
cerereafuncionaruluipublicatuncicndaceastaestenentemeiat.
potrivitprevederilorlegale(CurteaConstituional,decizianr.871din10iulie2008,publicatnMonitorul
OficialalRomniei,ParteaI,nr.580din1august2008).
Apreciemcncazulncareconductorulautoritiipublicearaplica,urmareasesizriiformulatde
persoanavtmat,funcionaruluipublicunavertismentverbal(existnd,aacumamartat,opracticn
acest sens n cadrul instituiilor publice) apreciem c petiionarul se poate adresa instanei de contencios
administrativmpotrivarefuzuluiconductoruluiautoritiipublicedeaisoluionapetiia(sesizarea),fa
decaresepoatedispunefieclasareasesizrii(dacnuexistvinoviafuncionaruluipublic),fieaplicarea
sanciunilordisciplinareprevzutedelege,ntrecarenuseregseteisanciuneaavertismentului.
39
Competenamaterialestereglementatdeart.109dinLegeanr.188/1999,careprevede:Cauzele
care au ca obiect raportul de serviciu al funcionarului public sunt de competena seciei de contencios
administrativ i fiscal a tribunalului, cu excepia situaiilor pentru care este stabilit expres prin lege
competenaaltorinstane.nceeaceprivetecompetenateritorialseaplicdispoziiileart.10alin.(3)
tezaIdinLegeanr.554/2004,potrivitcroraReclamantulsepoateadresainstaneideladomiciliulsusau
celeideladomiciliulprtului.
40
Acest articol de lege prevede c Instana este competent s se pronune, n afara situaiilor
prevzute la art. 1 alin. (6), i asupra legalitii operaiunilor administrative care au stat la baza emiterii
actuluisupusjudecii.Estedeprecizatcpoatefaceobiectulaciuniincontenciosadministrativexclusiv
actul administrativ de sancionare, nu i raportul comisiilor de disciplin, care nu reprezint dect un act
preparator necesar n cadrul procedurii administrative disciplinare i care nu are aptitudinea de a da
natere,modificasaustingeraporturijuridicedesinestttoarepentruareprezentaunactadminis
trativ n nelesul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (C. Ap. Bucureti, S. cont. adm. i
fisc.,sent.nr.3681/2009,disponibilpesiteulwww.jurisprudentacedo.com).
41
Astfel, art. 76 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 prevede c Rspunderea juridic a funcionarului
publicnusepoateangajadacacestaarespectatprevederilelegaleiprocedurileadministrativeaplicabile
autoritiisauinstituieipublicencareidesfoaractivitatea.
42
n legtur cu rspunderea disciplinar a salariailor, nalta Curte de Casaie i Justiie a decis c
Instana competent s soluioneze contestaia salariatului mpotriva sanciunii disciplinare aplicate de
ctre angajator, constatnd c aceasta este greit individualizat, o poate nlocui cu o alt sanciune
disciplinar,curespectareaprincipiuluinonreformationinpejus(dec.nr.11/2013,pronunatnrecursul
ninteresullegii,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.460din25iulie2013).Apreciemc
aceast decizia dat n recursul n interesul legii se aplic i n raporturile dintre funcionarii publici i
autoritile publice ntruct art. 117 din Legea nr. 188/1999 prevede c dispoziiile acestei legi se
completeazcuprevederilelegislaieimuncii.

82

I. Studii, articole, comentarii

Seciunea de drept public

Deregul,funcionarulpublicpoateatacadeciziadesancionaredisciplinardirect
lainstanadecontenciosadministrativ,framaindepliniproceduraprealabillacare
facereferireart.7dinLegeanr.554/2004.
Prin excepie, n cazul n care funcionarul public contest sanciunea mustrrii
scrise (care, potrivit legii, se aplic direct de conductorul autoritii publice, fr
efectuarea cercetrii administrative prealabile), acesta are obligaia ca, nainte de a
sesiza instana de judecat, s ndeplineasc procedura prealabil, sub sanciunea
respingeriiaciuniijudectoreticainadmisibil.nacestsens,art.23alin.(2)dinH.G.
nr. 1344/2007 prevede c plngerea (contestaia) trebuie naintat conductorului
autoritii sau instituiei publice n termen de 5 zile lucrtoare de la data comunicrii
actului administrativ prin care aceasta a fost aplicat. n continuare, conductorul
autoritiipubliceareobligaiaca,ntermende5zilelucrtoaredeladatanregistrrii
contestaiei, s sesizeze comisia de disciplin. Aceast din urma va efectua cercetarea
disciplinar a funcionarului public i va propune, dup caz, meninerea sau anularea
sanciunii mustrrii scrise43. n cazul n care comisia de disciplin propune anularea
sanciuniidisciplinareamustrriiscrise,conductorulautoritiipubliceipoaterevoca
decizia de sancionare disciplinar, care nu a devenit irevocabil de vreme ce legea
prevede expres posibilitatea exercitrii unei ci de atac administrative mpotriva
acesteia.ncazulncare,indiferentdepropunereacomisieidedisciplin,conductorul
autoritii publice respinge contestaia funcionarului public, acesta din urm se poate
adresa instanei de contencios administrativ competente pentru a solicita anularea
actuluidesancionaredisciplinar.

n concluzie, studiul de fa relev, n opinia noastr, necesitatea interveniei


legiuitorului n vederea normrii clare a procedurii administrative de cercetare
disciplinar a funcionarilor publici ntruct, pe de o parte, Legea nr. 188/1999 nu
detaliaz aceast procedur, iar, pe de alt parte, H.G. nr. 1344/2007, dei conine
prevederinacestsens,nusecoroboreazntotdeaunacudispoziiileacesteilegi.

43

Asevedeaart.23alin.(1)lit.c)iart.30alin.(1)tezaaIIadinH.G.nr.1344/2007.