Sunteți pe pagina 1din 2

TITLURI DE CREDIT

Titlurile de credit reprezinta niste documente, inscrisuri ce se emit de catre banci


sau alte istitutii de credit si confera celui care le detine un drept de creanta asupra unei
sume de bani, adica dreptul de a primi sau transmite o suma de bani la un anumit termen
numit scadenta sau inainte de acest termen prin girare sau scontare.
Titlurile de credit pot fi de mai multe tipuri: reprezentative, de participare,
nominative, la purtator, la ordin.
Reprezentative: ofera detinatorului un drept real asupra unei cantitati precise de
bunuri/marfuri dintr-un depozit/ magazie (recipisele de gaj, conosamente).
De participare: acestea sunt titluri valorice care confera drepturi patrimoniale sau
nepatrimoniale ce reiese din participarea la capitalul social al unei societati comerciale
sau participarea la conducerea/coordonarea unei societati comerciale.
Nominative: sunt titlurile de credit care in cotinutul lor au expres prevazut
numele persoanei beneficiare de pe urma titlului (actiunile, obligatiunile).
La purtator: in continutul unui astfel de titlu nu este mentionat numele persoanei
beneficiare, ci doar numele persoanei care este obligata la plata sumei de bani, precum si
intinderea obligatiei sale.
La ordin: acesta este un titlu de credit, prin care emitentul transmite
beneficiarului titlului dreptul de a itnra in posesia unei sume de bani dobandita de la un
tert, la o data scadenta.
Principalele titluri de credit sunt: cambia, biletul la ordin si cecul.
Cambia: este un titlu de credit redactat de catre o persoana numita tragator si
transmis unei alte persoane care benefiaciaza prin titlu respectiv de dreptul de a primi
plata unei sume de bani de la o a treia persoana numita tras la o data scadenta.
Pentru a fi recunoscut drept titlu cambial, cambia trebuie sa contina o serie de
mentiuni obligatirii:

denumirea de cambie;
ordinul necondiionat de plat a unei sume determinate;
indicarea numelui trasului;
indicarea scadenei;
indicarea locului de plat;
indicarea numelui beneficiarului;
indicarea datei i locului emiterii;
semntura trgtorului.

Drepturile izvorate din cambie pot fi transmise de la posesor unei alte persoane
prin intermediul unui act juridic numit gir, astfel posesorul cambiei este numit girant, iar
cel caruia i se transmit drepturile este numit giratar. In acest caz girul trebuie mentionat
pe dosul cambiei.
Girul poate avea caracter tanslativ sau netranslativ. Caracterul tarnslativ se refera
la faptul ca giratarul are dreptul sa obtina valoarea cambiei plus garantiile atasate, iar in
cazul neplatii din partea trasului poate obliga la plata pe girant. Caracterul netranslativ al
girului poate fi pignorativ: ofera giratarului un drept de gaj asupra creantei cambiei sau
poate fi pentru procura: adica girantul doar imputerniceste pe giratar sa incaseze suma
prevazuta de cambie.
Pentru asigurarea platii valorii cambiei acesteia i se poate atasa o garantie numita aval,
prin care o persoana (avalist) se obliga prin aceasta garantie sa plateasca obligatiile la

scadenta persoanei garantate (avalizat). Avalul se nscrie pe cambie i se semneaz de


ctre persoana care-l d, folosindu-se meniunea Pentru aval pus pe faa titlului.
Avalul se poate da pentru garantarea executrii obligaiei fie de ctre tras, fie de ctre
trgtor sau chiar pentru alt avalist.
Biletul la ordin: aesta este un titlu de credit prin care se realizeaza o obligatie de
plata a unei sume de bani de catre emitent beneficiarului la o data scadenta sau la ornul
beneficiarului.
Pentru valabilitate biletul la ordin trebuie sa contina urmatoarele elemente:
- denumirea de bilet la ordin;
- promisiunea necondiionat de a plti o sum determinat;
- scadena;
- locul de plat;
- numele beneficiarului;
- data i locul emiterii;
- semntura emitentului.
Regimul juridic al cambiei si al biletului la ordin sunt asemanatoare, marea
deosebire este ca la biletul la ordin sunt doar doi participanti, iar obligatia de plata o are
chiar emitentul biletului, spere deosebire de cambie care are 3 participanti si platitotul
obligatiei este altul decat emitentul (trasul).
Cecul: este un document cu ajutorul caruia emitentul (tragator) plateste o suma de
bani unei persoane (beneficiar) prin intermediul unei banci (tras) la care detine niste
disponibilitati banesti.
Mentiunile obligatorii ce trebuie sa le contina cecul sunt:
denumirea de cec;
mandatul (ordinul) necondiionat dat bncii de a plti o anumit sum de bani;
numele trasului (banca);
locul de plat;
data i locul emiterii;
semntura trgtorului.
Pentru ca un cec sa-si poate realiza efectele juridice trebuie, ca intre tragator si
tras sa existe un contract de depozit banesc sau de deschidere de credit. Trasul
intotdeauna este o banca, iar cecul nu poate valora mai mult decat disponibilul de bani in
banca a tragatorului sau suma creditului dat de banca respectiva tragatorului.