Sunteți pe pagina 1din 11

Managementul serviciilor publice

SISTEMUL SERVICIILOR PUBLICE LOCALE

Coordonator: Lect. Univ. Dr. Dragos Dinca


Realizat de: Morari Piotr
Maciuca Marius

SISTEMUL SERVICIILOR PUBLICE LOCALE

1. DEFINIREA NOTIUNII DE SERVICIU PUBLIC LOCAL /


SISTEM AL SERVICIILOR PUBLICE LOCALE
2. CARACTERISTICILE SISTEMULUI SERVICIIILOR PUBLICE
LOCALE
3. TIPURI DE SERVICII PUBLICE LOCALE
4. NORME JURIDICE DE REGLEMENTARE A SERVICIILOR
PUBLICE LOCALE
5. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A
SERVICIILOR PUBLICE LOCALE
6. INFIINTAREA UNUI SERVICIU PUBLIC LOCAL
7. BENEFICIARII SERVICIULUI PUBLIC LOCAL

Definirea Notiunii De Serviciu Public Local / Definirea Notiunii De


Sistem al Serviciilor Publice Locale
Conform dictionarului explicativ al limbii romane cuvantul serviciu are mai multe
sensuri: de actiune, fapta prestata in folosul cuiva, indatorire, obligatie fata de cineva sau
ceva, precum si intelesul de slujba, subdiviziune organizatorica dintr-o institutie sau
intreprindere. Acest cuvant provine din latinescul servitum cu semnificatia de sclav1.
Rezultand din explicatia data de dictionar putem spune ca expresia serviciu public local
se refera la o fapta, actiune, obligatie, indatorire, indreptata spre interesul sau folosul
oamenilor dintr-o colectivitate data.
Notiunea de serviciu public local a fost definita din prisma mai multor domenii de
activitate: economic, social, tehnologic, etc., insa majoritatea definitiilor pornesc de la
delimitarea serviciului de bunul material, servicul este vazut ca o utilitate, care nu
imbraca forma materiala si care trebuie sa satisfaca o nevoie personala sau sociala. Astfel
putem defini serviciul public local drept activitate utila desfasurata de catre o autoritate
publica locala sau un agent privat in vederea satisfacerii interesului general al unei
colectivitatii locale.
In legislatie serviciile publice locale sunt numite servicii comunitare de utiliti
publice, iar definitia data porneste de la denumire si se refera la totalitatea activitilor
de utilitate i interes public general, desfurate la nivelul comunelor, oraelor,
municipiilor sau judeelor sub conducerea, coordonarea i responsabilitatea autoritilor
administraiei publice locale, n scopul satisfacerii cerinelor comunitilor locale.2 Insa in
conceptia autorului Negrut Vasilica se face delimitare intre notiunea de serviciu public si
serviciu de utilitate publica. El specifica ca un serviciu este public atunci cand este prestat
de un agent public si este de utilitate publica daca este prestat de un agent economic
privat. Tot acest autor defineste serviciul public din doua puncte de vedere: organizatoric
si functional. Din punct de vedere organizatoric serviciul public este vazut ca organizatia
statala sau a unei colectivitati locale infiintata cu scopul desfasurarii unei activitati care sa

Managementul Serviciilor Publice, Suport curs, Bucuresti, 2008, Dragos Dinca, p.6;

Lege nr. 51/2006 din 08/03/2006.

asigure satisfacerea unui interes general, iar din punct de vedere functional se refera la
activitatea prestata spre satisfacerea interesului general.
Notiunea de sistem al serviciilor publice poate fi definita prin raportarea la
oricare alt sistem, care la general vorbind trebuie sa indeplineasca o serie de conditii:3 sa
fie format din mai multe elemente interdependente, aceste elemente sa fie delimitate
printr-un domeniu bine precizat, sa fie interdependent cu mediul exterior prin intrari din
mediu in sistem si iesiri din sistem in mediu exterior, sa functioneze spre atingerea unor
scopuri, obiective, misiuni, sa satisfaca anumite nevoi, cerinte.

Caracteristicile Sistemului Serviciilor Publice Locale


Toate sistemele poarta o serie de caracteristici comune. Pentru sistemul serviciilor
publice locale caracteristicile sunt urmatoarele:
1.

Structura unui serviciu public local, arata numarul si modul de


organizare si functionare a subsistemelor si este data la infiintare.

2.

Eficacitatea, indica cat de bine este satisfacuta nevoia pentru care a


aparul serviciul public respectiv.

3.

Eficienta, se refera la rezultatele obtinute prin functionarea sistemului


raportate la resursele antrenate.

4.

Robustetea, arata rezistenta serviciului la perturbari ale mediului.

5.

Ultrafiabilitatea, se manifesta atunci cand o componenta a sistemului se


defecteaza, iar acesta poate functiona in continuare.

6.

Adaptabilitatea, un serviciu public local este usor adaptabil atunci cand


poate functiona in conditii bune atunci cand au loc modificari de
structura, functionare sau de alta natura.

7.

Interdependenta, indica numarul si puterea legaturilor dintre un serviciu


si mediu sau serviciu si alte servicii publice locale.

8.

Autoadaptarea, este caracteristica serviciului public local, care arata


capacitatea respectivului serviciu de a acumula experienta si a se
dezvolta.

Managementul serviciilor publice, Ion Plumb, Armenia Androniceanu, Oana Abaluta, Capitolul 2;

Tipuri De Servicii Publice Locale


O foarte buna si completa clasificare a serviciilor publice de la nivel local o face
specialistii din domeniu Conf. Dr. Maria Viorica, Bedrule Grigoruta sub urmatoarele
categorii:

Servicii publice locale (care funcioneaz ca regii autonome , societi


comerciale sau organizate ca departamente n cadrul autoritilor publice locale):

servicii publice cu caracter statal:

servicii publice de protecie civil

servicii publice de stare civil

servicii publice de autorizare a construciilor

servicii publice edilitare

servicii publice de distribuie a energiei electrice

servicii publice de distribuie a energiei termice

servicii publice de distribuie a apei i canalizare

servicii publice transport de cltori

servicii publice de ntreinere a spaiilor verzi

servicii publice comerciale

Organizarea i funcionarea pieelor agroalimentare, trgurilor,


oboarelor

Licenierea transportului privat de cltori

Serviciul de exploatare a parcajelor publice

- servicii publice pentru activiti culturale (muzee, oper, teatru, filarmonic).


Legea serviciilor comunitare de utiliti publice nr. 51/2006 din 08/03/2006 ne

enumara tipurile serviciilor publice locale prin prisma domeniilor de activitate in care se
incadreaza:
a) alimentarea cu ap;
b) canalizarea i epurarea apelor uzate;
c) colectarea, canalizarea i evacuarea apelor pluviale;
d) producia, transportul, distribuia i furnizarea de energie termic n sistem centralizat;
e) salubrizarea localitilor;

f) iluminatul public;
g) administrarea domeniului public i privat al unitilor administrativ-teritoriale, precum
i altele asemenea;
h) transportul public local.

Norme Juridice de Reglementare a Serviciilor Publice Locale


In legislatia romana exista o serie de acte normative care reglementeaza sistemul
serviciilor publice pe ansamblu, dar si pe ramuri sau subsisteme, dintre acestea putem
mentiona urmatoarele acte normative:
Legea administraiei publice locale nr.215 din 23 aprilie 20014;
Legea finantelor publice locale nr. 273 din 29 iunie 20065;
Legea serviciilor comunitare de utiliti publice nr.51, din 8 martie 20066 ;
Legea serviciului de salubrizare a localitilor nr.101, din 25 aprilie 20067 ;
Legea serviciului de iluminat public nr.230, din 7 iunie 20068;
Legea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare nr.241, din 22 iunie 20069;
Legea serviciului public de alimentare cu energie termic nr.325, din 14 iulie 200610;
Legea serviciilor de transport public local nr.92, din 10 aprilie 200711;
Ordonana de Guvern nr.71, din 29 august 2002, privind organizarea i funcionarea;
serviciilor publice de administrare a domeniului public i privat de interes local12.

M.Of. nr. 204/23 apr. 2001;


M.Of. nr. 627 din 20/07/2006;
6
MO nr.254/21.III.2006;
7
MO nr.393/8.V.2006;
8
MO nr. 517 / 15.VI.2006;
9
MO nr.563/29.VI.2006;
10
MO nr.651/27.VII.2006;
11
MO nr.262/19.IV.2007;
12
MO nr.648/2002.
5

Principiile de Organizare si Functionare a Serviciilor Publice Locale


Serviciul public local este coordonat dupa aceleasi principii ca si aricare alt
serviciu public, doar ca in acest caz au loc anumite adaptari la specificul desfasurarii
activitatii din cadrul unui serviciu public de la nivel local.
Aceste principii sunt mentionate in mai multe lucrari de specialitate, de mai multi
autori, dintre care o abordare completa o gasim in lucrarea Managementul serviciilor
publice de Dragos Dinca si in lucrarea cu aceiasi denumire scrisa de autorii Ion Plumb,
Armenia Androniceanu si Oana Abaluta. Aici gasim referire la principiile:
1. Principiul egalitatii, se refera la egalitatea cetatenilor in ce priveste accesul la
serviciul public.
2. Principiul continuitatii, este principiul care sugereaza faptul ca un serviciu public
trebuie sa functioneze fara intrerupere, satisfacand macar minimul nevoilor
utilizatorilor.
3. Principiul adaptabilitatii, nevoile oamenilor sunt foarte diverse si se schimba in
timp, de aceea si serviciul public trebuie sa faca fata noilor nevoi.
4. Principiul eficientei si eficacitatii, acestea pun in valoare rezultatele obtinute de
un serviciu public prin antrenarea unei cantitati resurse.
5. Principiul descentralizarii, acesta tine de faptul ca colectivitatile locale au
autonomie de decizie in ce priveste infiintarea, organizarea, desfasurarea
activitatii, alocarea de resurse necesare serviciului public.
6. Principiul neutralitatii, indica aspectul importantei interesului general inaintea
interesului particular.
7. Principiul cuantificarii, in functie de acest principiu se asigura o evaluare precisa
si obiectiva, clara si transparenta a performantelor unui serviciu public.

Infiintarea Unui Serviciu Public Local


Un serviciu public local se infiinteaza doar atunci cand exista o cerere de
infiintare din partea intregii colectivitati sau de majoritate oamenilor dintr-o colectivitate.
Adica exista nevoia generala, la nivelul intregii populatii dintr-o anumita localitate, zona,
regiune de a beneficia de anumite activitati fara de care populatia respectiva nu-si poate
desfasura viata cotidiana normala.
Aceste nevoi sunt aduse la cunostinta de catre populatie prin reprezentanti catre
autoritatile locale sau sunt identificate la nivelul populatiei prin diferitit agenti de catre
autoritatile locale. Astfel la infiintarea unui serviciu public participa eventualii
benefiaciari ai serviciului, adica populatia din localitatea respectiva, autoritatile locale si
cei care vor asigura buna desfasurare a activitatii serviciului.
Concret, un serviciu public local este infiintat prin decizie a Consiliului Local.
Acesta decide asupra structurii, modului de oranizare si functionare a serviciului, aloca
resursele umane, materiale si financiare necesare serviciului si identifica actorul care va
trebui sa raspunda de desfasurare in continuare a serviciului infiintat. Cu alte cuvinte
gestiunea serviciului public local poate fi tinuta fie de structurile prorii ale Consiliului
Local, fie de alti agenti publici sau privati, dintre care putem enumera: Institutiile
Publice, Regiile Autonome, Societatile Comerciale, Asociatiile,Fundatiile, Federatiile.
Resursele umane necesare de incadrat in structura unui serviciu public local sunt
atrase prin desfasurare de concursuri de angajare la care pot participa si eventual angaja
toti potentialii candidati care vor indeplini conditiile necesare de competenta si
profesionalism sau vor fi numiti in functii.
Resursele materiale sunt asigurate din patrimoniul, fondurile publice si private ale
unitatii administrativ- teritoriale in care se infiinteaza servciul public local.
Resursele financiare sunt cele mai importante pentru infiintare unui serviciu
public pentru ca fara acestea nu are cum lua fiinta si functiona un serviciu public si sunt
si cel mai riguros reglementate. Acestea sunt asigurate din Bugetul de venituri si
cheltuieli al unitatii adiministrativ teritoriale in care apare serviciul.

Referitor la agentii care gestioneaza activitatea unui serviciu public local vom
explica pe fiecare in parte prin atribuirea unei definitii date de autorul Constantin Sava13:
Instituiile publice, ca i autoritile publice, sunt forme organizatorice prin care
se presteaz servicii publice pentru stat sau pentru populaie.
Regiile autonome sunt persoane juridice i funcioneaz pe baz de gestiune
economic i autonomie financiar.
Societile comerciale pe aciuni rezultate n urma reorganizrii regiilor
autonome, avnd ca obiectiv de activitate domenii de interes naional sunt denumite
companii naionale sau societi naionale, dup caz, i sunt supuse procesului de
privatizare, n condiiile legii.
Asociaia este subiectul de drept constituit din trei sau mai multe persoane care,
pe baza unei nelegeri, pun n comun i fr drept de restituire contribuia material,
cunotinele sau aportul lor n munc, pentru realizarea unor activiti de interes general,
comunitar sau, dup caz, n interesul lor personal nepatrimonial.
Fundaia este subiectul de drept nfiinat de una sau mai multe persoane care, pe
baza unui act juridic ntre vii ori pentru cauz de moarte, constituie un patrimoniu afectat,
n mod permanent i irevocabil, realizrii unui scop de interes general sau, dup caz,
comunitar.
Dou sau mai multe asociaii sau fundaii se pot constitui n federaie.

13

Drept Administrativ, Suport curs, Constantin Sava, Editura fundaiei Andrei aguna,

Constanta, 2007, p. 57-63

Beneficiarii Serviciului Public Local


Beneficirii unui serviciu public local reprezinta in primul rand populatia
colectivitatii locale in care s-a infiintat si se desfasoara activitatea unui serviciu public, iar
mai apoi toti ceilalti oameni care vor vizita sau se vor afla temporar pe teritoriul acelei
colectivitati.
Cat de bine sunt satisfacute necesitatile benefiaciarilor unui serviciu public local
depinte de mai multi factori: de exemplu poate sa depinda de echipa care gestioneaza
serviciul respectiv, adica ce competente si nivel profesionalism detin, dar nu in ultimul
rand interesul pe care il urmaresc (cel general sau cel personal)., mai poate depinde si de
cantitatea si calitatea resurselor pe care le detine colectivitatea si pe care este dispusa sa
le aloce, insa acestea depin si de beneficirii serviciului, prin indeplinirea cu
responsabilitate a obligatiilor de contribuabili la bugetul local. Nu in ultimul rand poate
contribui si calitatea relatiilor dintre actorii prestatori ai serviciului si beneficiari, prin
solicitare de ajutor reciproc in ce priveste informarea, participarea la luarea de decizii
referitoare la organizarea si functionarea serviciului public, tot aici se pot incadra si
nivelul tarifelor percepute de catre prestatori de la benefiaciari.
Beneficiarii cu nevoile si necesitatile lor in legatura cu un serviciu public pot
influenta considerabil evolutia si dezvoltarea unui servicu public local, deoarece nevoile
acestora se schimba si se diversifica permanent, odata cu progresul tehnologic si cu
nivelul de trai. Beneficiarii sunt cei care aleg care operator presteaza un mai bun serviciu,
dar asta doar in codrul unei economii de piata dezvoltate, unde exista concurenta si se
pune accent mai mare pe cerintele utilizatorilor de servicii publice decat pe profit.
Prin participarea la alegerile reprezentantilor din Consiliul local beneficiarii
serviciului public aleg programul electoral care cred ei ca le va asigura respectarea
drepturilor si obligatiilor in ce priveste accesul si gradul de utilizare a unui serviciu public
local.
Deci, putem spune ca beneficiarii unui serviciu public local au avut un rol
important pentru evolutia serviciilor publice locale de astazi si se cunoaste ca tot ei
participa in continuare la dezvoltarea si imbunatatirea calitatii prestarii serviciilor
publice.

BIBLIOGRAFIE

Dragos Dinca, Managementul serviciilor publice, Suport curs, Bucuresti,


2008;
Ion Plumb, Armenia Androniceanu si Oana Abaluta, Managementul
serviciilor publice, Editura ASE, Bucuresti, 2004;
Negrut Vasilica, Drept Administrativ, Anul II, Semestrul I;
Constantin Sava, Drept Administrativ, Suport curs, Editura fundatiei
Andrei Saguna, Constanta, 2007;
Maria Viorica, Servicii Publice Locale;
Aureliu Dumitrescu, Responsabilitatea Autoritatilor Publice Locale Pentru
Organizarea si Gestionarea Serviciilor Publice Comunitare de Interes
General, Miercurea Ciuc, 26 sept. 2008;
Legea serviciilor comunitare de utiliti publice nr.51, din 8 martie 2006, MO
nr.254/21.III.2006;
www.dexonline.ro;
www.monitoruloficial.ro.