Sunteți pe pagina 1din 2

Petcu Sebastian

Palangean Alexandru
Racasan Bogdan

Expertiza tehnica a instalatiilor din centralele termice

Context: Un beneficiar doreste sa efectueze expertiza tehnica a instalatiilor din centralele


termice (estimarea gradului de uzura, stabilirea starii tehnice si a indeplinirii conditiilor
de functionare in conditii siguranta a echipamentelor si instalatiilor).
Cerinta: Va rog sa ganditi si sa trimiteti la adresa tehnic@elcos.ro o structura a documentatiei
pe care firma executanta trebuie sa o intocmeasca, eventual un plan de lucru in vederea
finalizarii acestui proiect.
OBS. Am considerat ca ipoteza, realizarea expertizei tehnice a echipamentelor unei centrale
termice destinata incalzirii unei cladiri de birouri.
Structura a documentatiei intocmite de firma
Pentru realizarea documentatiei realizate de firma trebuie sa se alcatuiasca un dosar care
sa contina:
1.) Datele generale ale lucrarii (scopul lucrarii de exemplu inlocuirea unui echipament
deteriorat sau invechit etc. ; amplasamentul centralei, titularul investitiei, beneficiarul
lucrarii, firma contractuata pentru realizarea lucrarii)
2.) Obiectivele tehnice privind reabilitarea instalatiilor termice in CT:

La aceasta etapa se analizeaza, in teren, starea tehnica a instalatiilor termice


aferente obiectivului mentionat in vederea stabilirii solutiilor tehnice privind
reabilitarea partiala sau integrala a acestora (in urma acestei vizite se
realizeaza un document provizoriu al planului de actiune, urmand a fi detaliat
ulterior)
Se face analiza proiectelor existente (proiectul initial pe baza caruia s-a
construit centrala, retehnologizari ulterioare, reparatii, etc.) pentru executia in
etape a investitiei (daca exista), se verifica situatia existenta la instalatiile
termomecanice din centrala termica, se realizeaza releveul instalatiilor
termomecanice existente in cladirea centralei si se prezinta propunerile tehnice
care vor fi supuse analizei beneficiarului.
Presupunem ca in urma analizei efectuate in teren reiese ca trebuie sa se faca
reabilitarea instalatiilor termice din obiectivul propus. Pentru asta este
necesara realizarea unui proiect care sa justifice criteriile de performanta si
implicatiile tehnice si economice ale abordarii noii investitii, tinand cont de
legislatia aferenta in vigoare.
3.) Criterii tehnice pentru realizarea lucrarilor de proiectare si executie
Instalatiile termice si sanitare trebuie sa asigure exigentele de performanta in
constructii conform legislatiei in vigoare (cum ar fi: rezistenta mecanica si stabilitatea,
securitatea la incendii, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului)

Petcu Sebastian
Palangean Alexandru
Racasan Bogdan

4.) Caracterizarea zonei de amplasare


La aceasta etapa se descrie pozitionarea geografica a amplasamentului, gradul de
importanta economico-sociala a amplasamentului, se mentioneaza numarul estimativ de
persoane care vor conlucra in cladire etc.
5.) Descrierea situatiei expertizate
La aceasta etapa se efectueaza un memoriu tehnic care contine date, informatii si
specificatii tehnice, in care este descris in mod obiectiv starea tehnica a instalatiilor
termoenergetice, precum si solutii tehnice privind reabilitarea acestora. (se ia fiecare
echipament in parte si se descrie, pe baza analizei din teren, gradul de uzura al
echipamentului, cauzele degradarii lor) si se propune o solutie in care se decide, in functie
de starea echipamentelor, repararea sau inlocuirea echipamentului respectiv.
6.) Solutia propusa
Conform documentatiei de expertiza tehnica intocmite, se decide inlocuirea sau
repararea echipamentelor (in cazul echipamentelor la care s-a constatat un grad avansat de
uzura, acestea se vor inlocui integral, cu echipamente noi, dimensionate corespunzator
nevoilor consumatorului, astfel expertiza tehnica raspunde tuturor performantelor tehnice
maximale, asigurand siguranta sporita in exploatare si dand o rezolvare adecvata
functionalitatii in conditii optime).
7.) Valoarea estimativa a investitiei (se poate realiza in raport cu alte lucrari similare,
pentru a estima o valoare a investitiei)
8.) Concluzii finale (in baza celor prezentate la punctele anterioare asupra situatiei
existente si a solutiei propuse se realizeaza o rubrica de concluzii finale care sa
cuantifice toate datele necesare realizarii expertizei)

https://www.youtube.com/watch?v=ZbymNuetneE